HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää suuren yleisön kuvataiteen tuntemusta näyttelytoiminnan, taidekasvatustoiminnan, luentojen ja tiedotuksen kautta. Näiden perustoimintojen ohella seuran toiminnan painopisteenä vuonna 2014 on näyttelytoiminnan monipuolistaminen mm. Katariinan Studion muodossa. Taidelainaamolle opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella kehitetty teos ja taiteilijahakujärjestelmä lisää Taidelainaamon taiteilijoiden ja teosten tunnettuutta ja erityisesti saavutettavuutta. Koulutustoiminnassa paneudutaan taiteen perusopetuksen toteuttamisen lisäksi aikuisten taiteen perusopetuksen suunnitelmalliseen toteuttamiseen sekä jäsenille suunnatun täydennyskoulutuksen suunnitteluun. Lisäksi jatketaan aktiivista kulttuuripoliittista vaikuttamista yhteistyössä sekä itsenäisesti että muiden taiteilijajärjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Galleria Katariina ja Galleria Rantakasarmi luovat yhdessä pohjan seuran näyttelytoiminnalle. Myös Malmitalon pitkäaikainen näyttelytoiminta on kiinteä osa Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidetarjontaa. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus edistävät yleistä kuvataidekasvatusta ja tarjoavat työtilaisuuksia jäsenille. Rikhardinkadun kirjaston Taidelainaamo ja näyttelyt edistävät taiteilijoiden yleistä tunnettavuutta ja mahdollistavat laajamittaisen nykytaiteen välitystoiminnan. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. Jäsenistö Seuran jäsenistö koostuu yli 750 ammattikuvataiteilijasta. Jäsenyyttä voivat hakea Helsingin kaupungissa asuvat ammattikuvataiteilijat. Jäsenhaku tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Jäsenyydestä päättää hallitus Jäsentoiminta Helsingin Taiteilijaseuran jäsenten ammatillisia ja taloudellisia etuja pystytään tukemaan entistä paremmin. Gallerioiden näyttelytilojen vuokrissa säilytetään normaalia edullisemmat jäsenhinnat. Jäsenten tuotantoa esitellään paitsi näyttelyiden, myös verkkosivujen ja portfolioiden avulla. Vuoden aikana järjestetään myös jäsentapaamisia ja keskusteluiltoja muiden tapahtumien yhteydessä Tiedotustoiminta Seuran sisäistä tiedotusta hoidetaan jäsenkirjein, joita lähetetään postitse kaksi kertaa vuodessa. jäsenkirje lähetetään digitaalisena versiona niille jäsenille, jotka ilmoittavat haluavansa sen sähköpostiinsa. Lisäksi vuoden aikana lähetetään neljä sähköistä uutiskirjettä. Jäsenkirjeissä tiedotetaan muun muassa näyttely ja koulutusmahdollisuuksista, haettavista apurahoista, residensseistä, työtiloista ja muista ammattitaiteilijoita koskevista asioista. Samat tiedot ovat luettavissa seuran kotisivuilta. Seuran ulkoinen tiedotus tapahtuu pääasiassa toimipaikkakohtaisesti tapahtumatiedottamisen muodossa (näyttelyt, tapahtumat). Uudet kotisivut toimivat myös ulkoisen tiedotuksen tärkeänä kanavana, antaen samalla ulospäin kuvan dynaamisesta ja elävästä seurasta Yleiskokoukset Seuralla on vuosittain kaksi yleiskokousta; vuosikokous pidetään kesäkuun 15. päivään mennessä ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. 1

2 2.5. Hallitus Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa käsittelemään ajankohtaisia asioita ja valmistelemaan yleiskokouksissa käsiteltävät asiat Toimikunnat Seuralla on näyttelytoimikunta, joka valitsee Galleria Katariinan, Galleria Katariinan Studion, Malmitalon gallerian ja erikoisnäyttelyiden näytteilleasettajat sekä ideoi ja seuraa gallerioiden toimintaa. Toimikuntaan kuuluu neljä taiteilijajäsentä ja näyttelyvastaava. Toimikunta ideoi myös seuran kutsu, vierailu ja ryhmänäyttelyitä. Hallituksesta koottu työryhmä valitsee Galleria Rantakasarmin taiteilijat. Kalenterivuodeksi nimettävä taidelainaamotoimikunta suunnittelee ja kehittää Taidelainaamon toimintaa. Taidelainaamotoimikuntaan nimetään tarpeen mukaan taiteilijajäseniä, seuran henkilöstöä ja muita asiantuntijoita. Kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa toiminnan kehittämistä suunnittelee kussakin oma koulutoimikuntansa. Koulutoimikuntaan kuuluu tarpeen mukaan opettajakunnan sekä henkilöstön edustajia ja muita asiantuntijoita Toimisto ja henkilöstö Seuran toimisto sijaitsee Väestöliitolta vuokratuissa tiloissa, Galleria Katariinan yhteydessä Kalevankatu 16:ssa. Seuran toiminnanjohtaja lähti toisiin tehtäviin. Siitä lähtien seura toimii koeajalla ilman toiminnanjohtajaa hallituksen vastatessa itse yleishallinnosta. Vuoden 2014 aikana testataan mahdollisuutta toimia ilman toiminnanjohtajaa tehtävien ja vastuiden jakautuessa yhteisesti toimipisteille. Taloushallinnosta vastaa taloussihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Seuran graafisesta ilmeestä, kutsujen, julisteiden ja galleriaoppaiden suunnittelusta yhteistyössä toimipaikkojen vastaavien kanssa vastaa graafikko. Galleria Katariinan toiminnasta ja seuran muusta näyttelytoiminnasta vastaa näyttelyvastaava. Galleria Katariinassa työskentelee lisäksi galleria avustaja ja Galleria Rantakasarmilla on yhteyshenkilö. Rikhardinkadun Taidelainaamosta vastaa taidelainaamovastaava, Taidelainaamossa työskentelee lisäksi taidelainaamon hoitaja ja työntekijä. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toiminnasta vastaa rehtori, kuvataidekoululla työskentelee myös kurssisihteeri. Kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa työskentelee sivutoimisina tuntiopettajina noin kaksikymmentä Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvaa ammattitaiteilijaa. Kuvataidekoulu ja kurssikeskus etsii aktiivisesti lisätilaa Kaapelitehtaalta, jossa koulu jo nyt toimii. Helsingin Taiteilijaseura ottaa toimipisteisiinsä työskentelemään tarpeen mukaan työharjoittelijoita sekä työllistämisvaroin tuettuja työntekijöitä. Helsingin Taiteilijaseura on työnantajana Palvelulaitosten työnantajien yhdistys ry:n jäsen. 3. KULTTUURIPOLITIIKKA Helsingin Taiteilijaseura työskentelee paikallisella ja alueellisella tasolla kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden aseman parantamiseksi. Tätä tehdään tapaamalla paikallisia ja valtakunnallisia päättäjiä ja järjestöjä. Seura antaa tarvittaessa lausuntoja ja kannanottoja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. Seura harjoittaa taidekasvatustyötä ja pyrkii omalta osaltaan tekemään Helsinkiä entistä paremmaksi kulttuuri ja kuvataidekaupungiksi. Helsingin Taiteilijaseuralla on monia yhteistyömuotoja Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen kanssa. Kaupungilta saatava taloudellinen tuki pyritään saamaan seuran toimintaa vastaavalle tasolle. 2

3 Valtakunnallisella tasolla Helsingin Taiteilijaseura toimii yhteistyössä erityisesti opetus ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa, mutta myös kuvataidealan järjestöjen, liittojen ja laitosten sekä apurahoja myöntävien tahojen kanssa. Helsingin Taiteilijaseuralla on jäsenyyksiä tai edustuksia seuraavissa yhteisöissä: Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto, Pohjoismainen taideliitto, Helsingin Ateljeetalosäätiö, Galleristit ry ja Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto. Seura pyrkii edistämään jäsenyyksillään ja edustuksillaan helsinkiläisten taiteilijoiden ja Helsingin Taiteilijaseuran asemaa kyseisissä yhteisöissä. 4. TALOUS Helsingin Taiteilijaseuran talous perustuu omaan varainhankintaan ja avustuksiin. Helsingin Taiteilijaseura tarvitsee omien edellytystensä vahvistamisessa ulkopuolista tukea korkeatasoisen näyttely ja koulutustoiminnan ylläpitämiseksi. Taloudellisia toimintaedellytyksiä parannetaan kehittämällä omaa varainhankintaa ja löytämällä uusia yhteistyö ja tukimuotoja myös yksityiseltä sektorilta. Kaupungin ja yhteiskunnan tuen määrää pyritään aktiivisesti lisäämään. Julkisen rahoituksen muita kanavia tarvitaan rahoituksen saamiseksi uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Helsingin Taiteilijaseura jatkaa vuonna 2014 talouden tervehdyttämistoimenpiteitä vuonna 2011 laaditun strategian ja vuonna 2013 täsmennetyn säästölinjauksen mukaisesti. Hallitus ja sen sisäinen taloustyöryhmä keskittyy talouden mahdollisimman tehokkaaseen tervehdyttämiseen säästöjen kautta. Tämän lisäksi vuoden 2014 aikana vahvistetaan kannatusjäsentoimintaa varainhankintamuotona. Seuran tarkoituksena on tehdä ylijäämäisiä tuloksia, jotta taseeseen kertynyt oman pääoman raskas alijäämä saadaan pienennettyä. Kaikki toimintavuodesta kertynyt ylijäämä tullaan siis suunnitelman mukaisesti käyttämään alijäämän pienentämiseen. 5. NÄYTTELY JA TAIDELAINAAMOTOIMINTA Galleria Katariina, Galleria Katariinan Studio, Galleria Rantakasarmi ja Rikhardinkadun kirjaston Taidelainaamo sekä sen yhteydessä toimivat pienet näyttelytilat Arthur ja Rikhard luovat yhdessä pohjan seuran näyttelytoiminnalle. Gallerioiden näyttelyohjelmat perustuvat vapaaseen valtakunnalliseen hakuun sekä jurytettyihin ja kuratoituihin näyttelyhankkeisiin ja kutsunäyttelyihin. Lisäksi seuran jäsenille tarjotaan näyttelytilaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen kanssa Malmitalon galleriassa Galleria Katariina Vuonna 2014 keskitytään Galleria Katariinan päänäyttelytilan ja uuden Studion näyttelytoiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen. Gallerian asemaa ja profiilia tunnettuna, korkeatasoisena ja arvostettuna nykytaiteen näyttelypaikkana vahvistetaan tällä edelleen. Täsmämarkkinointia jatketaan, asiakaspohjaa kehitetään ja luotuja verkostoja pidetään yllä. Tämä tapahtuu laatimalla näyttelyohjelma moni-ilmeiseksi ja kiinnostavaksi sekä hoitamalla suhteita taiteilijoihin, asiakkaisiin, yrityksiin ja tiedotusvälineiden edustajiin hyvillä näyttelyillä, palveluilla ja tapahtumilla. Kun Galleria Rantakasarmin toimintamuoto muuttui, keskitettiin seuran näyttelytoimintaa entistä tiiviimmin Galleria Katariinaan. Uuden Studion avaaminen päänäyttelytilan yhteyteen loppuvuodesta 2013 mahdollistaa näyttelytoiminnan laajentumisen ja kehittämisen. Studion toimintaa muovataan vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 syyskaudella järjestetty menestyksekäs taiteilijakirjanäyttely vahvisti gallerian asemaa Suomessa vähemmän tunnetun taidemuodon esittelijänä. Taiteilijakirjanäyttelytoiminnalle suunnitellaan jatkoa. Gallerian profiloitumista vahvistetaan myös kehittämällä toimintaa nykytaiteen messuilla kotimaassa ja ulkomailla. Yhteistyömuotoja ja -kumppaneita haetaan aktiivisesti ja uusia markkinointi ja tiedotusmuotoja kehitetään. 3

4 Lisäksi pyritään kehittämään projektiluonteisia ja muita näyttelymahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Jäsenistölle järjestetään jurytetty joulunäyttely Galleria Katariinan tiloissa sekä vuosinäyttely Näyttelyt ja tapahtumat Vuonna 2014 galleriassa järjestetään yhteensä 34 näyttelyä, 17 päänäyttelytilassa ja 17 studiotilassa. Näyttelyt järjestetään samassa rytmissä kolmen viikon jaksoissa. Näyttelynpitäjät valitaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti avoimessa haussa kahdesti vuodessa. Painopiste on yksityisnäyttelyissä, mutta myös ryhmä- ja kutsunäyttelyitä järjestetään. Näyttelyohjelma on päätetty päätilaan kevätkaudelle Syyskauden näyttelyt valitaan marras-joulukuussa Kauteen sisältyy mm. jäsenistön joulunäyttely. Näyttelyt gallerian päätilassa Pekka Kokkonen, maalauksia Pasi Vainionpää, veistoksia ja installaatioita Henna Aho, maalauksia Markku Arantila, akvarelleja Erik Schutte, maalauksia Suvi Suikki, teoksia Inka Kivalo, teoksia Erkki Nampajärvi, piirustuksia teemallinen joulunäyttely Näyttelyiden yhteydessä pidetään yleisölle avoimia taiteilijatapaamisia, te toja, keskusteluja, ja esitelmätilaisuuksia. Taiteilijatapaaminen, jossa yleisöllä on mahdollisuus keskustella taiteilijan kanssa, on osa jokaista näyttelyä. Te toja, keskusteluja, esitelmiä ja poikkitaiteellisia tapahtumia järjestetään muutaman kerran vuodessa näyttelyihin liittyvistä aiheista. Helsingin Juhlaviikkojen aikaan elokuussa Galleria Katariina on osa Galleristit ry:n järjestämää ohjelmakokonaisuutta. Galleriakierroksilla ja muissa tapahtumissa on mukana noin 30 galleriaa. Taiteiden yönä galleria on auki iltaan asti ja ilta on ohjelmallinen. Syyskuussa osallistutaan Habitaren yhteydessä järjestettäviin ArtHelsinki nykytaidemessuihin. Messuosastolle valitaan taiteilijoita Galleria Katariinan näyttelyohjelmasta. Messujen yhteydessä luodaan teosmyynnin ohessa uusia asiakaskontakteja ja markkinoidaan tulevaa näyttelyohjelmaa. Loppuvuodesta toteutetaan kuudetta kertaa jäsennäyttely joulun aikaan liittyvällä teemalla. Joulunäyttely on jäsenistölle suunnattu, jurytetty näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Galleria Katariinassa. Näyttelyn haku on kaikille jäsenille avoin ja mahdollistaa kohtuuhintaisen näkyvyyden suositussa keskustagalleriassa Studio Galleria Katariinan näyttelytoimintaa laajennettiin loppuvuodesta 2013 studiotilaan. Studiotila mahdollistaa useampia näyttelyitä vuoden aikana Galleria Katariinassa, kokeellista toimintaa, tempauksia ja tapahtumia. Studion näyttelyt valitaan joulukuussa 2013 ja alkuvuodesta Näyttelyt studiossa Annu Kapulainen, maalauksia Jenni Hämäläinen, maalauksia Taiteilijakirjat Loppuvuodesta 2013 järjestetty laaja, jurytetty taiteilijakirjanäyttely herätti kiinnostusta ja innostusta. Taiteilijakirjojen parissa toimimista jatketaan ja suunnitellaan näyttelytoiminnan jatkamista. 4

5 Loppuvuodesta 2010 galleriaan perustetun pienen taiteilijakirjojen myyntikokoelman tunnetuksi tekemistä jatketaan tiedotuksella ja tapahtumilla. Myös yhteistyötä RikArt-taiteilijakirjakokoelman kanssa jatketaan Myynti, markkinointi, tiedotus ja suhteet viiteryhmiin Näyttelykohtaista markkinointia hoidetaan yhteydenpidolla yrityksiin ja yksityisten ja julkisten tahojen kokoelmiin sekä asiakasilloilla. Kohdemarkkinointia profiloidaan kunkin näyttelyn mukaisesti kokoelmille, yrityksille, harrastajille ja keräilijöille. Huomiota kiinnitetään myös lähialueen asukkaiden ja toimijoiden tavoittamiseen sekä näyttelyiden teemoihin sopiviin tahoihin. ArtHelsinki - nykytaidemessujen yhteydessä syntyneitä kontakteja vaalitaan. Gallerian asemaa ja tunnettuutta vahvistetaan sekä laaja-alaisella että tarkoin kohdennetulla tiedotuksella, kuin myös jatkamalla määrätietoista verkottumista taidealan ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteellisella yhteydenpidolla tiedotusvälineiden edustajiin haetaan tärkeää näkyvyyttä. Vuonna 2014 Galleria Katariinan vakituista asiakaspohjaa kasvatetaan muun muassa messukontaktien ja sosiaalisen median kautta ja seuran Gruppo-järjestelmää hyödynnetään yhteydenpidossa. Gallerian kotisivut pidetään helposti lähestyttävinä, jotta ne palvelevat taiteilijoiden, tiedotuksen ja teosmyynnin tarpeita. Gallerioiden uusittu myyntikokoelma seuran www-sivuilla jatkaa vakiintuneena jälkimarkkinoinnin ja asiakas- ja taiteilijayhteistyön välineenä. Myyntikokoelmassa on mukana teoksia gallerioissa näyttelyn pitäneiltä taiteilijoilta. Uutena osiona mukaan tulevat Katugallerioiden teokset. Myös muita uusia yhteistyömahdollisuuksia ja myyntikokoelman hyödyntämistä kehitetään, muun muassa seuran yhteisen verkkomyynnin kehitystyön ohessa Yhteistyökumppanit ja ulkomainen yhteistyö Vuoden 2014 aikana Galleria Katariinalle etsitään uusia yhteistyökumppaneita yrityksistä ja muista toimijoista. Yhteistyökumppaneita haetaan seuratasolla siten, että tarjolla on palvelu- ja näkyvyyspaketteja Galleria Katariinassa, taidelainaamossa ja koululla. Yhteistyö voi olla myös esimerkiksi ilmoitusvaihtoa, näyttelyn laajentamista yhteistyökumppanin tiloihin, rahallista tukea tai yhteistyökumppanin tuotteita, yhteistyökumppanin näkymistä painotuotteissa ja/tai näyttelyiden avajaisissa sekä yhteistyökumppanin järjestämiä tilaisuuksia galleriassa ja taidehankintoja. Taloudellinen yleistilanne asettaa näille toimenpiteille edelleen haasteita. Ulkomaisen näyttely-yhteistyön jatkomahdollisuuksia selvitetään. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti Saksa, Pohjoismaat ja Baltia. Perustana selvitystyölle on hyvin alkanut näyttely- ja taiteilijatapaamisyhteistyö Latvian suuntaan Toimintaympäristö Galleria Katariina ja Galleria Katariinan Studio toimivat Väestöliitolta vuokratuissa tiloissa (näyttelykäytössä noin 80 m2) osoitteessa Kalevankatu 16. Tilojen ylläpito tukee laadukasta näyttelytoimintaa. Vuonna 2014 gallerian valaistusjärjestelmää uusitaan Galleria Rantakasarmi Galleria Rantakasarmin näyttelytoiminta jatkuu vuoden 2013 mukaisesti taiteilijavetoisena myös vuonna Taiteilija/taiteilijaryhmä vastaa muun muassa näyttelytiedotuksesta, näyttelyvalvonnasta ja teosmyynnistä. Toisaalta Helsingin Taiteilijaseura ei peri myyntiprovisiota ja näyttelytilan vuokrat ovat alemmat. Helsingin Taiteilijaseura vastaa näyttelyvalinnoista ja tilan hallinnoinnista vuokrasuhteessa Suomenlinnan hoitokuntaan. Galleria Rantakasarmin näyttelyohjelma perustuu avoimeen valtakunnalliseen hakuun. 5

6 Näyttelyt Galleria Rantakasarmin tavoitteena on edelleen edistää nykytaiteen näkyvyyttä ja tuntemusta tarjoamalla tilaa erilaisille näyttelyprojekteille. Vuoden 2014 ohjelmaan sisältyy 12 neljän viikon pituista näyttelyä sekä Suomenlinnan toimijoiden joulutapahtuma ensimmäisenä adventtiviikonloppuna. Kolmelle loppuvuoden näyttelyajalle valitaan näyttelynpitäjät myöhemmin The Three of Us -ryhmä Tiina Herttua, sali 1 ja Petteri Hietasen muistonäyttely, sali Kaija Hinkula, Janette Holmström, Jussi Nykänen ja Emma Peura Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen vuosinäyttely Heli Tuhkanen Saara-Maria Kariranta Satu Kalliokuusi ja Ritva Larsson, yhteisnäyttely Yksilön kaipuu -ryhmä Helsingin Taiteilijaseuran vuosinäyttely Suomenlinna Arts & Crafts -tapahtuma Suomenlinna Arts & Crafts Gallerian tiloissa järjestetään ensimmäisenä adventtiviikonloppuna Suomenlinna Arts & Crafts - tapahtuma, jossa esitellään ja myydään Helsingin Taiteilijaseuran ja muiden saaressa toimivien taideja taidekäsityötahojen tuotantoa. Tapahtuma on osa Suomenlinnan laajaa joulutapahtumaa Toimintaympäristö Galleria Rantakasarmi toimii Suomenlinnan hoitokunnalta vuokratussa tilassa (228 m2) osoitteessa Suomenlinna C 1. Tila on suojeltu Malmitalon galleria Helsingin Taiteilijaseura tekee yhteistyötä Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa Malmitalon gallerian näyttelyissä. Vuonna 2014 yhteistyötä kehitetään edelleen talon ohjelmistoa huomioiden ja tutkimalla mahdollisuuksia näyttely-yhteistyöhön useamman kulttuuritalon kanssa. Malmitalon galleria tarjoaa Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille ilmaista näyttelytilaa, huolehtii kutsukorttien painatuksesta ja postituksesta sekä tiedotuksesta ja avustaa näyttelyn ripustuksessa ja teostenkuljetuksessa. Malmitalo on monipuolinen kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien toimipiste, jossa on runsaasti kaiken ikäisiä kävijöitä. Seuran jäsenet voivat hakea näyttelyaikaa Malmitalon galleriaan kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2014 galleriassa järjestetään 11 näyttelyä. Näyttelyt on valittu kevät- ja kesäkaudeksi Syykauden näyttelyt valitaan loppuvuodesta Kaija Poijula, tilateos Taneli Eskola, valokuvia Auli Järvelä, maalauksia Anne Sunila, taiteellinen projekti Samuli Suonperä, maalauksia Merja Simberg, maalauksia 5.4. Muu näyttelytoiminta Katugalleriaprojekti Museokadun, Eerikinkadun ja Fleminginkadun katugalleriat perustuvat ajatukseen, että kuvataiteen tulisi näkyä enemmän katukuvassa. Kuvataiteilija Magdalena Åbergin kehittelemä katugalleria toteutuu yhdessä Helsingin energian kanssa. Katugallerioiden teosmyyntiä tehostetaan ottamalla teokset Galleria Katariinan myyntikokoelman piiriin. 6

7 Vuosinäyttely ja muu näyttelytoiminta Vuonna 2014 järjestetään kaikille jäsenille avoin Helsingin Taiteilijaseuran vuosinäyttely. Yhteistyöprojektit taiteen alan toimijoiden kanssa koti- ja ulkomailla luovat mahdollisuuksia Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoille. Tämän vuoksi Helsingin Taiteilijaseura kartoittaa aktiivisesti mahdollisuuksia tarjota jäsenilleen näyttelyprojekteja sekä kotimaassa että ulkomailla. Näyttelytoiminta omien gallerioiden ulkopuolella vaatii projektiluontoisuuden vuoksi merkittävästi taloudellisia resursseja. Projektit toteutetaan projektia varten haetulla ja saadulla erillisellä taloudellisella panostuksella Taidelainaamo Helsingin Taiteilijaseuran ja Helsingin kaupunginkirjaston ylläpitämä Taidelainaamo toimii Rikhardinkadun kirjaston pohjakerroksessa. Taiteilijaseura vastaa lainaamon hallinnosta, asiakaspalvelusta, teosvälityksestä, näyttelyistä, tiedotuksesta, sopimuksista, vakuutuksista ja rahaliikenteestä. Kaupunginkirjasto antaa toimitilat Helsingin Taiteilijaseuran käyttöön ja on mukana Taidelainaamon yhteydessä järjestettävissä tapahtumissa. Taidelainaamon valikoimissa on Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoiden teoksia; maalauksia, veistoksia, valokuvia ja grafiikkaa. Taidelainaamon teokset ovat lainattavissa ja ostettavissa. Taideteosten lisäksi lainaamo tarjoaa asiakkaille monipuolista taiteeseen liittyvää asiantuntemusta, kuten tietoa taiteilijoista ja heidän toiminnastaan, teosten tekniikoista ja materiaaleista sekä kehystyksestä ja ripustuksesta Näyttelyt ja muut tapahtumat Taidelainaamotilassa on esillä säännöllisesti vaihtuva monipuolinen näyttelyripustus. Taidelainaamon yhteydessä toimii myös kaksi pienimuotoista näyttelytilaa: Taidelainaamossa sijaitseva näyttelytila Arthur ja Rikhardinkadun kirjaston aulaan sijoittuva Galleria Rikhard. Arthur ja Galleria Rikhard ovat Helsingin Taiteilijaseuran jäsenten käytössä ja niissä järjestetään vuoden 2014 aikana yhteensä 24 yksityisnäyttelyä. Galleria Rikhard Arthur tammikuu Maria Mughal Ismo Hyvärinen helmikuu Merja Simberg Hannamari Mäkelä maaliskuu Mervi Karhunen Eija Hakkola huhtikuu Ekaterina Zavjalova Maarit Björkman-Väliahdet toukokuu Taina Kokkonen Marja Hakala kesä Elina Försti Anu Nirkko heinäkuu Jaana Kangas Kaisa Jussila elokuu Inkeri Makkonen Birgitta Wegelius syyskuu Leila Sarola Eija Kylliäinen lokakuu Juhani von Boehm Salla Järvinen marraskuu Igor Jefimov Sebastian Lindberg joulukuu Kaisu Sadler Anu Osva Taidelainaamotilaan kootaan vuosittain kolme jäsenistölle avointa teemanäyttelyä: helmikuussa syntymäpäiväripustus, kesä-heinäkuussa kesäripustus ja joulukuussa joulunäyttely. Taidelainaamo täyttää helmikuussa 19 vuotta ja merkkipäivää juhlitaan näkyvästi sunnuntaina Syntymäpäivän ilottelevan ripustuksen teemana on Eläintarha. Asiakkaille ja taiteilijoille järjestettävän syntymäpäiväjuhlan yhteyteen tulee ohjelmaa, kuten esityksiä tai taiteilijatapaamisia. 7

8 Kesäkuussa kirjaston kirjatorniin kootaan Helsinki -teemainen näyttely ja Taidelainaamon kesäripustuksen teema on Vesielämää. Joulukuussa Taidelainaamossa tunnelmoidaan Joulu kukkii - ripustuksen teemoissa. Joulunäyttelyn yhteyteen järjestetään perinteisesti asiakkaille, taiteilijoille ja yhteistyökumppaneille joulutunnelmainen avajaispäivä glögitarjoiluineen. Taidelainaamo vaalii pitkää ja hedelmällistä yhteistyötä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa: Rikhardinkadun kirjaston kirjatornin näyttelytilaan laitetaan kesäkuussa esille jo viides Helsinkiä ripustus. Myös kaupunginkirjaston muihin toimipisteisiin on tarpeen mukaan tarjolla pienimuotoisia näyttelykokonaisuuksia, joiden lähtökohtana on kirjallisuuden ja kuvataiteen vuoropuhelu. Näiden pienoisnäyttelyiden teemat toteutetaan yhteistyössä kunkin kirjaston henkilökunnan kanssa, hyödyntäen molempien tahojen erityisosaamista. Näyttelyiden yhteyteen varataan päivä, jolloin Taidelainaamon asiantuntija on paikalla esittelemässä näyttelyä ja taidelainaamotoimintaa. Muutaman tunnin mittaisia ns. Taidelainaamokonsulentin vierailuja kokeiltiin vuonna 2013 Etelä-Haagan ja Pohjois-Haagan kirjastoihin ja hyväksi koettua uutta palvelua on suunnitelmissa jatkaa mm. Munkkiniemen kirjastossa keväällä Taiteiden yönä elokuussa Taidelainaamo on avoinna myöhäiseen iltaan asti. Vuoden kävijämäärältään vilkkaimpaan iltaan järjestetään tilanteen mukaan taiteellista ohjelmaa, kuten taiteilijatapaamisia tai esityksiä. Taidelainaamo osallistui syksyllä 2011 ja 2013 ArtHelsinki -nykytaidemessuille. Messukokemus on kummallakin kerralla ollut hyvä ja tuonut paljon uusia asiakaskontakteja sekä myyntejä ja lainoja. Lähtökohtaisesti Taidelainaamo on myös syksyllä 2014 esillä taidemessuilla. Vaihtoehtona on toteuttaa syyskauden vilkkaaseen alkujaksoon jokin muu toimintaa elävöittävä ja näkyvyyttä tuova taidetapahtuma Tiedotus Taidelainaamon toiminnasta, tapahtumista ja näyttelyistä tiedotetaan painettujen esitteiden lisäksi sähköisesti kattavasti asiakkaille, taiteilijoille ja lehdistölle. Taidelainaamolla on hyvät ja monipuolisesti toimivat kotisivut, joiden kuvagalleriassa esitellään kattavasti Taidelainaamon kautta välitettäviä teoksia, sekä paikalla olevia että tilauksesta toimitettavia. Sivustolta on taiteilijoittain linkit heidän kotisivuilleen. Taidelainaamon tiedotuskäyttöön 2013 painatettu kolmikielinen esite on aktiivisessa päivittäisessä käytössä Toimintaympäristö Taidelainaamon näyttely- ja varastotilat ovat rajalliset ja yhä kasvava teosmäärä tuo haasteita teosten edustavaan ja turvalliseen esilläpitoon. Vuonna 2014 panostetaan edelleen teosvalikoiman jatkuvaan ja sujuvaan vaihtuvuuteen, kannustamalla taiteilijoita päivittämään omaa valikoimaansa säännöllisesti. Edustavan yleisilmeen ja tehokkaan tilankäytön haasteisiin paneudutaan huolellisesti, panostamalla kiinnostaviin ripustuksiin ja uusimalla säilytysjärjestelyjä aiempaa vaivattomammin käytettäviksi taidelainaamo.fi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella kehitetyt uudet verkkosivut otettiin käyttöön vuoden 2012 syksyllä. Taidelainaamo.fi -sivut ovat yhä merkityksellisemmässä roolissa Taidelainaamon asiakaspalvelun välineenä, runsaan teosvalikoiman esittelyssä ja esikatselussa. Uusilla sivuilla on kehittynyt hakutoiminto, jonka kriteerein Taidelainaamon yli 5000 teoksen valikoimaa voi nyt sujuvasti selata ja jäsennellä. Taidelainaamo.fi mahdollistaa sekä taidelainaamotoiminnalle että seuran jäsentaiteilijoille huomionarvoisen laajan näkyvyyden. Verkkosivujen teosesittelyn kautta ns. tilauksesta toimitettavat teokset ovat yhä laajamittaisempi osa Taidelainaamon valikoimaa ja myös asiakaskäynnit suoraan taiteilijan työhuoneelle tulevat jatkuvasti lisääntymään. 8

9 6. KOULUTUSTOIMINTA 6.1. Kuvataidekoulu ja kurssikeskus Helsingin Taiteilijaseuran koulutustoiminnan tarkoituksena on edistää lapsille ja nuorille suunnattua taidekasvatustoimintaa, tarjota kuvataiteen opiskelumahdollisuuksia kaiken ikäisille taiteen harrastajille sekä luoda ansiomahdollisuuksia opetustyötä tekeville seuran jäsentaiteilijoille. Kuvataidekoulun opetus lapsille ja nuorille on opetussuunnitelman mukaista kuvataiteen perusopetusta, teemallisia lyhytkursseja sekä taidekasvatusprojekteja. Vuodesta 2014 lähtien Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta myös aikuisille. Kurssikeskuksen opetus on suunnattu yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille ja kurssit järjestetään yhteistyössä Kansan sivistystyön liiton opintokeskuksen (KSL) kanssa. Lisäksi kurssikeskus tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille lyhytkursseja ja virkistyspäiviä. Koulutustoimintaa toteutetaan seuran ylläpitämässä kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa, jotka toimivat Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa sekä kesäkuukausina Suomenlinnassa. Koulu vuokraa tiloja tarvittaessa myös muilta Kaapelitehtaan toimijoilta lähinnä lyhytkurssitoimintaa varten Henkilökunta Kuvataidekoululla ja kurssikeskuksella on päätoiminen rehtori. Opetustehtävissä työskentelee sivutoimisina tuntiopettajina noin 20 Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvaa, pedagogisesti suuntautunutta ammattikuvataiteilijaa. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen oppilastoimistoa hoitaa kurssisihteeri. Seuran kaikkien toimipisteiden yleishallintoa johtaa Helsingin Taiteilijaseuran hallitus ja toimipisteiden taloushallinnosta vastaa taloussihteeri. Kurssikeskuksen ja kuvataidekoulun avustajina toimii työharjoittelijoita 1-6 kk jaksoissa Toimitilat Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen tilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla (Aporras 3. kerros). Tilojen koko on 284 m2. Kesäkurssien pitämiseen Suomenlinnassa vuokrataan opetustilat Taidekoulu Maan tiloista (Suomenlinna B 20). Toiminnan laajentuessa on kasvanut myös luokkatilojen ja varastotilojen tarve, jonka vuoksi kurssikeskus vuokraa tarvittaessa lisätiloja lyhytkurssitoimintaa varten. Kurssikeskus jatkaa tässä suhteessa hyvin alkanutta yhteistyötä Vapaan Taidekoulun kanssa ja kartoittaa Kiinteistö OY Kaapelitalon kanssa mahdollisuuksia pysyvän lisätilan saamiseksi vuonna Myös kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen tilojen ilmanvaihtoa pyritään kehittämään luokkajärjestelyillä. Kursseilla käytössä olevien liuottimien ja haitta-aineiden vaikutukset pyritään minimoimaan Talous Taiteen perusopetus rahoitetaan oppilasmaksuilla, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan myöntämällä toiminta-avustuksella sekä Opetusministeriön harkinnanvaraisella valtionavustuksella. Mahdolliset taidekasvatusprojektit toteutetaan erityisavustusten turvin. Kuvataidekoulun tavoitteena on päästä tuntiperustaisen valtionavustuksen piiriin vuonna Kurssikeskuksen järjestämät kurssit rahoitetaan kurssimaksuilla ja KSL:ta (Kansan Sivistystyön Liitto ry) saatavalla rahoituksella Tiedotustoiminta Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen kuvataidekursseista laaditaan kolme kertaa vuodessa esite, jota postitetaan oppilasrekisteriin kuuluville henkilöille, kirjastoihin, kulttuurikeskuksiin, kouluihin ja päiväkoteihin. Esitteitä on saatavilla myös seuran kaikissa toimipisteissä. Koulutustoimintaa esitellään seuran kotisivuilla ja koulun Facebook-sivuilla. Kuvataidekoulun oppilaiden vanhemmat saavat tietoa opetuksesta lukukauden alussa jaettavassa kirjeessä sekä vanhempainilloissa, joita järjestetään kerran lukuvuodessa. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toimintaa esitellään lisäksi myös Kaapelitehtaan kausiesitteissä, -kotisivuilla sekä - yleisötapahtumissa. Helsingin taiteilijaseuran uudistuneet kotisivut mahdollistavat kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen opetuksen laajemman esittely- ja opetuskäytön. Tiedotuskäytäntöjä kehitellään näiltä osin edelleen rakentamalla uusia opiskelijoita palvelevia sivuja. 9

10 6.2. Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä lapsille ja nuorille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuskoulun ulkopuolista, tavoitteellista sekä vuosittain etenevää kuvataiteen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi kuvataidekoulun uuden opetussuunnitelman ja se astui voimaan Opetussuunnitelman mukaan opetuksen sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus tukee oppilaiden persoonallisuuden kehitystä ja antaa oppilaille kuvataiteessa sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla luodaan pohja omalle kuvailmaisulle ja mahdollisuudet hakeutua kuvataiteen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu viimeistelee ja päivittää uutta opetussuunnitelmaa lapsille ja nuorille, joka noudattaa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän perusteita Opintovuosi Taiteen perusopetusta annetaan 30 opintoviikkoa kestävänä lukuvuotena, joka jakaantuu 15 opintoviikon mittaisiin syys- ja kevätlukukausiin. Kevätlukukaudella on talvilomatauko ja pääsiäisloma. Syyslukukaudella on syyslomatauko peruskoulujen syyslomaviikon mukaan. Kesäkurssit järjestetään kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Kesäkurssiopinnoilla voi täydentää taiteen perusopetuksen opintosuorituksia. Lukukaudet pitenevät 30 opintoviikosta keskimäärin 33 opintoviikkoon, kun kuvataidekoulu siirtyy taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajaan oppimäärään Opetuksen eteneminen ja opetusryhmät Taiteen perusopetus jakaantuu kolmeen jaksoon ikäkausittain: 4 6-vuotiaiden varhaiskasvatus, perusopinnot 7 12-vuotiaille, sekä syventävät opinnot yli 13-vuotiaille. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä. Opiskelijaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä Varhaisiän kuvataidekasvatus 4 6-vuotiaille Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvituksen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu ja painotehtävät antavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvan tekemisen prosesseihin Perusopinnot 7 12-vuotiaille Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävien avulla. Havainnoidaan ympäristöä ja eri materiaaleja monipuolisesti mielikuvitusta ja tarinoita unohtamatta. Oman työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielen perusteita: värioppia, sommittelua, anatomiaa sekä ajatusten ja havaintojen ilmaisemista kuvallisesti Syventävät opinnot eli työpajat yli 13-vuotiaille Koulussa toimii piirustus-maalaus -työpaja, sarjakuvatyöpaja sekä laajan kuvataiteen työpaja. Laajan kuvataiteen työpajassa tehdään kuvaa monilla eri tekniikoilla, ja opiskellaan sekä 2- että 3-ulotteista teosten tekemistä. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua Oppilastyönäyttelyt Kuvataidekoulu esittelee toimintaansa pääasiassa koulun omissa tiloissa järjestettävässä oppilastyönäyttelyssä. 10

11 Näyttelyitä järjestetään myös Ruoholahden metroasemalla, Kellosaarenkadun lasivitriinissä ja Kaapelitehtaan näyttely- ja aulatiloissa. Pienimuotoisia näyttelyitä pyritään järjestämään myös julkisissa tiloissa koulun ulkopuolella esim. palvelutaloissa ja sairaaloissa Opetuksen arviointi- ja kehitystyötyö Koulutoimikunta ja opettajainkokoukset tekevät opetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehitystyötä. Oppilastyönäyttelyiden yhteydessä tehdään kollektiivista itsearviointia opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa antaman palautteen avulla. Opettajainkokous valitsee lukuvuosittain yhteisen opetusteeman, johon liitetään erilaisia opetuskokonaisuuksia kunkin opettajan painotusten mukaan. Opettajat käyttävät opetuksen suunnitteluun ja arviointiin päiväkirjaa. Opetusta kehitetään myös opettajien jatkokoulutuksen avulla Virvatulimallin käyttöönotto Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulu käynnisti vuonna 2013 oppilaitoksen itsearvioinnin Taiteen perusopetusliiton suunnitteleman ns. Virvatulimallin mukaisesti. Virvatulimallin mukaan oppilaitos voi muokata arviointimallia kuvataidekouluun soveltuvaksi ja suunnata arvioinnin kohteet koulun toiminnan kannalta tärkeinä pidettyihin toiminta-alueisiin. Virvatulihankkeen mukainen oppilaitoksen arviointia jatketaan koulutoimikunnan ja opettajien yhteisesti suunnittelemalla oppilasarviointilomakkeella kevätlukukaudella Oppilasarviointia suoritetaan vuosittain kuvataiteen perus- ja syventävien opintojen opetusryhmissä. Oppilaitoksen itsearviointia suoritetaan opettajien, koulun henkilökunnan, hallinnon ja oppimisympäristön osalta vuorotellen kerran vuodessa. Päämääränä Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun itsearvioinnissa on tarkastella oppilaitoksen toimintaa ja saada opiskelijoiden ja opettajien esittämät parannusehdotukset huomion kohteeksi. Virvatulimalli toimii välineenä koulun toiminnan parantamisessa Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset opinnot Helsingin Taiteilijaseuralla on tavoitteena järjestää taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Tähän anotaan lupaa Opetusministeriöltä vuonna 2014, mikäli järjestämislupa-anomuksia otetaan vastaan kyseisenä vuotena Kesäkurssit Kuvataidekoulu järjestää kesä-, heinä- ja elokuussa kesäkursseja 7 16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä lapsi-vanhempi -ryhmille Taiteen perusopetus aikuisille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä aikuisille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu jatkaa ja kehittää kurssikeskuksessa aloitettua, aikuisille taideharrastajille suunnattua yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta vuonna Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi päätöksellään kurssikeskuksen suunnittelutiimin laatiman aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman Päätöksen myötä aikuisten taiteen perusopetus siirtyy vuonna 2014 kurssikeskuksesta kuvataidekoulun alaisuuteen. Syksyllä 2010 alkanut Pilotti taiteen perusopetukseen nimikkeellä alkanut koulutus noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Ensimmäiset Pilottiryhmät valmistuvat keväällä 2014 ja uusi taiteen perusopetusryhmä aikuisille perustetaan syyslukukaudella Opetuksen eteneminen ja opetusryhmät Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen koulutus kestää aikuisryhmissä 4 vuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu kolmen lukuvuoden ajan osallistumaan viikoittaiseen opetukseen. Neljäntenä opintovuotena toteutetaan itsenäisesti kuvataiteen päättötyö. Aikuisten taiteen perusopetukseen opinnot koostuvat kaikkiaan10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä vapaavalintaisista kursseista. 11

12 Taiteen perusopetusryhmiä perustetaan 1-2, hakijoiden määrästä ja koulun resursseista riippuen. Opiskelijat valitaan näytetöiden ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella Opintovuosi Lukuvuosi koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihealueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Opintokokonaisuudet pyrkivät valottamaan kuvataiteen eri osa-alueita kunkin taiteilijaopettajan ammatillista erityisosaamista ja perehtyneisyyttä hyödyntäen Perusopinnot ja syventävät opinnot Aikuisten kuvataiteen perusopetus jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintoihin luetaan kaksi ensimmäistä lukuvuotta, syventäviin opintoihin puolestaan kolmas opintovuosi, sekä neljäntenä opintovuonna toteutettava päätöstyöportfolio ja kuvataiteen päätöstyö Täydentävät opinnot ja lyhytkurssit Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus tarjoaa aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijoille valinnaisia opintokokonaisuuksia kaikille yhteisten opintojen rinnalla. Opiskelija valitsee valinnaiset opintokokonaisuudet henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) ja opiskelutavoitteidensa mukaisesti. Valinnaiset opintokokonaisuudet syventävät kaikille yhteisiä lähiopintoja ja orientoivat opiskelijoita oman erityisalueensa ääreen. Valinnaiset opinnot lasketaan osaksi syventäviä opintoja Opetuksen eteneminen vuosittain ja opetussisällöt Perusopinnot Ensimmäinen lukuvuosi: Kuvataiteen perusteet -Opintokokonaisuus 1: Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus, piirustus -Opintokokonaisuus 2: Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus -Opintokokonaisuus 3: Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana valokuva, video, media Toinen lukuvuosi: Tila ja ympäristö, kolmiulotteinen hahmottaminen -Opintokokonaisuus 4: Tila, avaruus ja materiaali -Opintokokonaisuus 5: Tilallisuus kuvallisessa ilmaisussa -Opintokokonaisuus 6: Tilasta ympäristöön - esitys / performanssi Syventävät työpajaopinnot Kolmas lukuvuosi: Kohti itsenäistä taiteellista työskentelyä ja päätöstyötä -Opintokokonaisuus 7: Kuva ja sana-työpaja -Opintokokonaisuus 8: Taiteellinen ajattelu-työpaja -Opintokokonaisuus 9: Kuvataiteen teemoja-työpaja Neljäs lukuvuosi: Päätöstyön toteuttaminen - itsenäinen taiteellinen työskentely ja näyttely -Opintokokonaisuus 10: Päätöstyö, väli- ja loppuarvionnit sekä päätöstyönäyttely Oppilastyönäyttelyt ja yhteistyömuodot Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu tarjoaa aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijoille resurssiensa mukaan näyttelyiden ja projektitöiden järjestämistä, sekä muuta mahdollista yhteistä kulttuuritoimintaa Kaapelitehtaan eri toimijoiden kanssa. Mahdollisia muita paikkoja, joissa taiteen perusopetusryhmät voivat järjestää esityksiä/näyttelyitä, ovat sairaalat, päiväkodit, koulut, kirjastot, kahviloiden näyttelytilat sekä metroaseman näyttelytilat. Yhteistyötä muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa kehitetään koulutoimikunnan kanssa Opetuksen arviointi- ja kehitystyötyö Aikuisten taiteen perusopetuksen oppilasarvioinnin tehtävä on tukea opiskelijan kehittymistä opinnossaan ja ohjata opiskelutavoitteiden asettamista. 12

13 Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan itselleen valitsemat tavoitteet ja oppisisällöt sekä aikaisemmat opinnot. Monipuoliseen ja jatkuvaan arviointiin sisältyy useita erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksen itsearvioinnissa arviointialueena ovat Virvatuli-mallin mukaisesti viisi eri arviointialuetta: oppilaat, opettajat, oppimisympäristö, johtaminen ja yhteistyösuhteet. Itsearvioinnista Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa vastaa koulutoimikunta. Oppilasarviointia, koulun itsearviointia ja koulutuksen toteutumisen seurantaa toteutetaan koko taiteen perusopetuksen opintojen ajan Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus Kurssikeskuksen opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille. Kurssien opiskelijaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä Koko lukukauden kestävät kurssit Kuvataidekursseilla annetaan opetusta kerran viikossa neljän 45 min. kestävän opetustunnin ajan yhteensä 12 viikkoa. Kurssien laajuus on yhteensä opetustuntia. Lisäksi kurssikeskus järjestää avoin ateljee -työpajan sekä siihen liittyviä kritiikkitilaisuuksia Erikois- ja intensiivikurssit Erikois- ja intensiivikursseilla (lyhytkursseilla) annetaan periodimuotoisesti opetusta kuvataiteen erityisaloilta. Lyhytkurssien laajuus voi vaihdella kurssin mukaan 4 opetustunnista 48 opetustuntiin. Lyhytkursseja järjestetään syys- ja talvilomatauoilla, lukukausiopetuksen ohessa, sekä viikonloppuisin Yksityisopetus Yksityisopetus on uusi opetusmuoto omaa taidetta pitkäjänteisesti tekeville harrastajille. Kurssikeskuksesta voi varata tapaamisajan opettajan kanssa 1-3 tunniksi. Tarkoituksena on keskustella ja saada palautetta teoksista, pohtia yhdessä oman työskentelyn kokonaisuutta ja tavoitteita. Ensitapaaminen järjestetään koululla, myöhemmin voidaan sopia opettajan kanssa tapaamisen esimerkiksi työhuoneella Kesäkurssit Kesä-, heinä- ja elokuussa järjestetään Suomenlinnassa ja Kaapelitehtaalla kuvataidekursseja. Kurssit järjestetään maanantaista perjantaihin kestävinä viikon jaksoina päivä- tai iltakursseina. Niiden laajuus vaihtelee 20 opetustunnista 45 opetustuntiin Yhteistyö Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää kurssikeskuksen vuokraamissa tiloissa Suomenlinnassa sekä Kaapelitehtaalla kuvataidekursseja kesäkuukausina yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa Yhteistyö Taidekoulu Maan kanssa Helsingin Taiteilijaseura vuokraa kesäkuukausiksi Taidekoulu Maan tiloja Suomenlinnasta. Taidekoulu Maa taas vuokraa opetuskäyttöön Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen yhtä luokkaa kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella Yhteistyö Vapaan taidekoulun kanssa Helsingin Taiteilijaseura vuokraa 2014 Vapaan taidekoululta luokkatilaa lyhytkursseja varten lähinnä viikonloppuisin Virkistyspäivät ja työpajat yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille Kurssikeskus tarjoaa yrityksille, yhteisöille sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunnille tai yksityishenkilöille kuvataidealan opetuspalveluja sekä teemallisia virkistyspäiviä. Ohjelman laajuus, teema ja toteutuspaikka sovitaan palvelun tilaajan kanssa erikseen kunkin tilauksen yhteydessä. 13

14 Taiteilijaseuran jäsenistön koulutus Kurssikeskus kartoittaa vuonna 2014 tarvetta jäsenistön täydennyskoulutukselle. Kuvataiteilijoiden koulutukseen haetaan lisärahoitusta, jotta kurssihinnat pysyisivät taiteilijoille edullisina. Täydennyskoulutuksen avulla pyritään tarjoamaan jäsenistölle ammattitaitoa ylläpitäviä ja parantavia erikoiskursseja sekä ammatillista kehitystä ja orientaatiota parantavia luentoja. Kurssikeskuksessa jo järjestettäviä erikoiskursseja tarjotaan jäsenkirjeen välityksellä myös jäsentaiteilijoille Oppilastyönäyttelyt ja yhteistyömuodot Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus tarjoaa kurssikeskuksen opiskelijoille resurssiensa mukaan mahdollisuuksia näyttelyiden järjestämiseen Kaapelitehtaan eri toimijoiden kanssa. Muita paikkoja, joissa kurssikeskuksen opetusryhmät voivat järjestää näyttelyitä ovat kirjastot, kahviloiden näyttelytilat, muut julkiset tilat sekä metroaseman näyttelytilat. 7. JULKAISUTOIMINTA 7.1. Galleriaopas Helsingin Taiteilijaseura julkaisee valtakunnallista Galleriaopasta kaksi kertaa vuodessa. Galleriaopasta jaetaan taidetta kuluttavalle yleisölle ilmaiseksi ilmoittajien toimipaikoissa sekä ravintoloissa, kirjastoissa, kulttuuritaloissa, matkailutoimistoissa, museoissa ja gallerioissa. Hyvin tunnetun oppaan markkinointia jatketaan edelleen vuonna 2014 muun muassa tarjoamalla monipuolisia ilmoituspaketteja. 7.2 Näyttelykalenteri Helsingin Taiteilijaseuran näyttelyitä tiedotetaan ja markkinoidaan vuonna 2014 sähköisellä esitteellä, joka kokoaa yhteen kaikki seuran järjestämät näyttelyt, joita on vuoden aikana noin 80. Sähköinen esite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja se on ladattavissa sekä luettavissa seuran kotisivuilta. Sähköisen esitteen linkkiä tiedotetaan valitulle kohderyhmälle. Tiedotus ja markkinointi kohdennetaan lehdistölle, asiakkaille ja yrityksille. 14

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kameraseura ry edistää valokuvaharrastusta monipuolisesti ja laadukkaasti ja tarjoaa yhteisöllisen tavan harrastaa valokuvausta sekä kehittää luovuutta. Kameraseura

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin Espoon Kuvataiteilijoiden toimisto, Galleria AARNI,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys ry. 14.4.2015 1 1. YHDISTYKSEN TARKOITUS Espoon esittävän taiteen koulua ylläpitää Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: OPM 19.10.2000 Dnro 235/430/2000 Tämän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen tuen keskus - 2008 Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot