HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää suuren yleisön kuvataiteen tuntemusta näyttelytoiminnan, taidekasvatustoiminnan, luentojen ja tiedotuksen kautta. Näiden perustoimintojen ohella seuran toiminnan painopisteenä vuonna 2014 on näyttelytoiminnan monipuolistaminen mm. Katariinan Studion muodossa. Taidelainaamolle opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella kehitetty teos ja taiteilijahakujärjestelmä lisää Taidelainaamon taiteilijoiden ja teosten tunnettuutta ja erityisesti saavutettavuutta. Koulutustoiminnassa paneudutaan taiteen perusopetuksen toteuttamisen lisäksi aikuisten taiteen perusopetuksen suunnitelmalliseen toteuttamiseen sekä jäsenille suunnatun täydennyskoulutuksen suunnitteluun. Lisäksi jatketaan aktiivista kulttuuripoliittista vaikuttamista yhteistyössä sekä itsenäisesti että muiden taiteilijajärjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Galleria Katariina ja Galleria Rantakasarmi luovat yhdessä pohjan seuran näyttelytoiminnalle. Myös Malmitalon pitkäaikainen näyttelytoiminta on kiinteä osa Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidetarjontaa. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus edistävät yleistä kuvataidekasvatusta ja tarjoavat työtilaisuuksia jäsenille. Rikhardinkadun kirjaston Taidelainaamo ja näyttelyt edistävät taiteilijoiden yleistä tunnettavuutta ja mahdollistavat laajamittaisen nykytaiteen välitystoiminnan. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. Jäsenistö Seuran jäsenistö koostuu yli 750 ammattikuvataiteilijasta. Jäsenyyttä voivat hakea Helsingin kaupungissa asuvat ammattikuvataiteilijat. Jäsenhaku tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Jäsenyydestä päättää hallitus Jäsentoiminta Helsingin Taiteilijaseuran jäsenten ammatillisia ja taloudellisia etuja pystytään tukemaan entistä paremmin. Gallerioiden näyttelytilojen vuokrissa säilytetään normaalia edullisemmat jäsenhinnat. Jäsenten tuotantoa esitellään paitsi näyttelyiden, myös verkkosivujen ja portfolioiden avulla. Vuoden aikana järjestetään myös jäsentapaamisia ja keskusteluiltoja muiden tapahtumien yhteydessä Tiedotustoiminta Seuran sisäistä tiedotusta hoidetaan jäsenkirjein, joita lähetetään postitse kaksi kertaa vuodessa. jäsenkirje lähetetään digitaalisena versiona niille jäsenille, jotka ilmoittavat haluavansa sen sähköpostiinsa. Lisäksi vuoden aikana lähetetään neljä sähköistä uutiskirjettä. Jäsenkirjeissä tiedotetaan muun muassa näyttely ja koulutusmahdollisuuksista, haettavista apurahoista, residensseistä, työtiloista ja muista ammattitaiteilijoita koskevista asioista. Samat tiedot ovat luettavissa seuran kotisivuilta. Seuran ulkoinen tiedotus tapahtuu pääasiassa toimipaikkakohtaisesti tapahtumatiedottamisen muodossa (näyttelyt, tapahtumat). Uudet kotisivut toimivat myös ulkoisen tiedotuksen tärkeänä kanavana, antaen samalla ulospäin kuvan dynaamisesta ja elävästä seurasta Yleiskokoukset Seuralla on vuosittain kaksi yleiskokousta; vuosikokous pidetään kesäkuun 15. päivään mennessä ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. 1

2 2.5. Hallitus Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa käsittelemään ajankohtaisia asioita ja valmistelemaan yleiskokouksissa käsiteltävät asiat Toimikunnat Seuralla on näyttelytoimikunta, joka valitsee Galleria Katariinan, Galleria Katariinan Studion, Malmitalon gallerian ja erikoisnäyttelyiden näytteilleasettajat sekä ideoi ja seuraa gallerioiden toimintaa. Toimikuntaan kuuluu neljä taiteilijajäsentä ja näyttelyvastaava. Toimikunta ideoi myös seuran kutsu, vierailu ja ryhmänäyttelyitä. Hallituksesta koottu työryhmä valitsee Galleria Rantakasarmin taiteilijat. Kalenterivuodeksi nimettävä taidelainaamotoimikunta suunnittelee ja kehittää Taidelainaamon toimintaa. Taidelainaamotoimikuntaan nimetään tarpeen mukaan taiteilijajäseniä, seuran henkilöstöä ja muita asiantuntijoita. Kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa toiminnan kehittämistä suunnittelee kussakin oma koulutoimikuntansa. Koulutoimikuntaan kuuluu tarpeen mukaan opettajakunnan sekä henkilöstön edustajia ja muita asiantuntijoita Toimisto ja henkilöstö Seuran toimisto sijaitsee Väestöliitolta vuokratuissa tiloissa, Galleria Katariinan yhteydessä Kalevankatu 16:ssa. Seuran toiminnanjohtaja lähti toisiin tehtäviin. Siitä lähtien seura toimii koeajalla ilman toiminnanjohtajaa hallituksen vastatessa itse yleishallinnosta. Vuoden 2014 aikana testataan mahdollisuutta toimia ilman toiminnanjohtajaa tehtävien ja vastuiden jakautuessa yhteisesti toimipisteille. Taloushallinnosta vastaa taloussihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Seuran graafisesta ilmeestä, kutsujen, julisteiden ja galleriaoppaiden suunnittelusta yhteistyössä toimipaikkojen vastaavien kanssa vastaa graafikko. Galleria Katariinan toiminnasta ja seuran muusta näyttelytoiminnasta vastaa näyttelyvastaava. Galleria Katariinassa työskentelee lisäksi galleria avustaja ja Galleria Rantakasarmilla on yhteyshenkilö. Rikhardinkadun Taidelainaamosta vastaa taidelainaamovastaava, Taidelainaamossa työskentelee lisäksi taidelainaamon hoitaja ja työntekijä. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toiminnasta vastaa rehtori, kuvataidekoululla työskentelee myös kurssisihteeri. Kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa työskentelee sivutoimisina tuntiopettajina noin kaksikymmentä Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvaa ammattitaiteilijaa. Kuvataidekoulu ja kurssikeskus etsii aktiivisesti lisätilaa Kaapelitehtaalta, jossa koulu jo nyt toimii. Helsingin Taiteilijaseura ottaa toimipisteisiinsä työskentelemään tarpeen mukaan työharjoittelijoita sekä työllistämisvaroin tuettuja työntekijöitä. Helsingin Taiteilijaseura on työnantajana Palvelulaitosten työnantajien yhdistys ry:n jäsen. 3. KULTTUURIPOLITIIKKA Helsingin Taiteilijaseura työskentelee paikallisella ja alueellisella tasolla kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden aseman parantamiseksi. Tätä tehdään tapaamalla paikallisia ja valtakunnallisia päättäjiä ja järjestöjä. Seura antaa tarvittaessa lausuntoja ja kannanottoja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. Seura harjoittaa taidekasvatustyötä ja pyrkii omalta osaltaan tekemään Helsinkiä entistä paremmaksi kulttuuri ja kuvataidekaupungiksi. Helsingin Taiteilijaseuralla on monia yhteistyömuotoja Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen kanssa. Kaupungilta saatava taloudellinen tuki pyritään saamaan seuran toimintaa vastaavalle tasolle. 2

3 Valtakunnallisella tasolla Helsingin Taiteilijaseura toimii yhteistyössä erityisesti opetus ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa, mutta myös kuvataidealan järjestöjen, liittojen ja laitosten sekä apurahoja myöntävien tahojen kanssa. Helsingin Taiteilijaseuralla on jäsenyyksiä tai edustuksia seuraavissa yhteisöissä: Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto, Pohjoismainen taideliitto, Helsingin Ateljeetalosäätiö, Galleristit ry ja Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto. Seura pyrkii edistämään jäsenyyksillään ja edustuksillaan helsinkiläisten taiteilijoiden ja Helsingin Taiteilijaseuran asemaa kyseisissä yhteisöissä. 4. TALOUS Helsingin Taiteilijaseuran talous perustuu omaan varainhankintaan ja avustuksiin. Helsingin Taiteilijaseura tarvitsee omien edellytystensä vahvistamisessa ulkopuolista tukea korkeatasoisen näyttely ja koulutustoiminnan ylläpitämiseksi. Taloudellisia toimintaedellytyksiä parannetaan kehittämällä omaa varainhankintaa ja löytämällä uusia yhteistyö ja tukimuotoja myös yksityiseltä sektorilta. Kaupungin ja yhteiskunnan tuen määrää pyritään aktiivisesti lisäämään. Julkisen rahoituksen muita kanavia tarvitaan rahoituksen saamiseksi uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Helsingin Taiteilijaseura jatkaa vuonna 2014 talouden tervehdyttämistoimenpiteitä vuonna 2011 laaditun strategian ja vuonna 2013 täsmennetyn säästölinjauksen mukaisesti. Hallitus ja sen sisäinen taloustyöryhmä keskittyy talouden mahdollisimman tehokkaaseen tervehdyttämiseen säästöjen kautta. Tämän lisäksi vuoden 2014 aikana vahvistetaan kannatusjäsentoimintaa varainhankintamuotona. Seuran tarkoituksena on tehdä ylijäämäisiä tuloksia, jotta taseeseen kertynyt oman pääoman raskas alijäämä saadaan pienennettyä. Kaikki toimintavuodesta kertynyt ylijäämä tullaan siis suunnitelman mukaisesti käyttämään alijäämän pienentämiseen. 5. NÄYTTELY JA TAIDELAINAAMOTOIMINTA Galleria Katariina, Galleria Katariinan Studio, Galleria Rantakasarmi ja Rikhardinkadun kirjaston Taidelainaamo sekä sen yhteydessä toimivat pienet näyttelytilat Arthur ja Rikhard luovat yhdessä pohjan seuran näyttelytoiminnalle. Gallerioiden näyttelyohjelmat perustuvat vapaaseen valtakunnalliseen hakuun sekä jurytettyihin ja kuratoituihin näyttelyhankkeisiin ja kutsunäyttelyihin. Lisäksi seuran jäsenille tarjotaan näyttelytilaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen kanssa Malmitalon galleriassa Galleria Katariina Vuonna 2014 keskitytään Galleria Katariinan päänäyttelytilan ja uuden Studion näyttelytoiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen. Gallerian asemaa ja profiilia tunnettuna, korkeatasoisena ja arvostettuna nykytaiteen näyttelypaikkana vahvistetaan tällä edelleen. Täsmämarkkinointia jatketaan, asiakaspohjaa kehitetään ja luotuja verkostoja pidetään yllä. Tämä tapahtuu laatimalla näyttelyohjelma moni-ilmeiseksi ja kiinnostavaksi sekä hoitamalla suhteita taiteilijoihin, asiakkaisiin, yrityksiin ja tiedotusvälineiden edustajiin hyvillä näyttelyillä, palveluilla ja tapahtumilla. Kun Galleria Rantakasarmin toimintamuoto muuttui, keskitettiin seuran näyttelytoimintaa entistä tiiviimmin Galleria Katariinaan. Uuden Studion avaaminen päänäyttelytilan yhteyteen loppuvuodesta 2013 mahdollistaa näyttelytoiminnan laajentumisen ja kehittämisen. Studion toimintaa muovataan vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 syyskaudella järjestetty menestyksekäs taiteilijakirjanäyttely vahvisti gallerian asemaa Suomessa vähemmän tunnetun taidemuodon esittelijänä. Taiteilijakirjanäyttelytoiminnalle suunnitellaan jatkoa. Gallerian profiloitumista vahvistetaan myös kehittämällä toimintaa nykytaiteen messuilla kotimaassa ja ulkomailla. Yhteistyömuotoja ja -kumppaneita haetaan aktiivisesti ja uusia markkinointi ja tiedotusmuotoja kehitetään. 3

4 Lisäksi pyritään kehittämään projektiluonteisia ja muita näyttelymahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Jäsenistölle järjestetään jurytetty joulunäyttely Galleria Katariinan tiloissa sekä vuosinäyttely Näyttelyt ja tapahtumat Vuonna 2014 galleriassa järjestetään yhteensä 34 näyttelyä, 17 päänäyttelytilassa ja 17 studiotilassa. Näyttelyt järjestetään samassa rytmissä kolmen viikon jaksoissa. Näyttelynpitäjät valitaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti avoimessa haussa kahdesti vuodessa. Painopiste on yksityisnäyttelyissä, mutta myös ryhmä- ja kutsunäyttelyitä järjestetään. Näyttelyohjelma on päätetty päätilaan kevätkaudelle Syyskauden näyttelyt valitaan marras-joulukuussa Kauteen sisältyy mm. jäsenistön joulunäyttely. Näyttelyt gallerian päätilassa Pekka Kokkonen, maalauksia Pasi Vainionpää, veistoksia ja installaatioita Henna Aho, maalauksia Markku Arantila, akvarelleja Erik Schutte, maalauksia Suvi Suikki, teoksia Inka Kivalo, teoksia Erkki Nampajärvi, piirustuksia teemallinen joulunäyttely Näyttelyiden yhteydessä pidetään yleisölle avoimia taiteilijatapaamisia, te toja, keskusteluja, ja esitelmätilaisuuksia. Taiteilijatapaaminen, jossa yleisöllä on mahdollisuus keskustella taiteilijan kanssa, on osa jokaista näyttelyä. Te toja, keskusteluja, esitelmiä ja poikkitaiteellisia tapahtumia järjestetään muutaman kerran vuodessa näyttelyihin liittyvistä aiheista. Helsingin Juhlaviikkojen aikaan elokuussa Galleria Katariina on osa Galleristit ry:n järjestämää ohjelmakokonaisuutta. Galleriakierroksilla ja muissa tapahtumissa on mukana noin 30 galleriaa. Taiteiden yönä galleria on auki iltaan asti ja ilta on ohjelmallinen. Syyskuussa osallistutaan Habitaren yhteydessä järjestettäviin ArtHelsinki nykytaidemessuihin. Messuosastolle valitaan taiteilijoita Galleria Katariinan näyttelyohjelmasta. Messujen yhteydessä luodaan teosmyynnin ohessa uusia asiakaskontakteja ja markkinoidaan tulevaa näyttelyohjelmaa. Loppuvuodesta toteutetaan kuudetta kertaa jäsennäyttely joulun aikaan liittyvällä teemalla. Joulunäyttely on jäsenistölle suunnattu, jurytetty näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Galleria Katariinassa. Näyttelyn haku on kaikille jäsenille avoin ja mahdollistaa kohtuuhintaisen näkyvyyden suositussa keskustagalleriassa Studio Galleria Katariinan näyttelytoimintaa laajennettiin loppuvuodesta 2013 studiotilaan. Studiotila mahdollistaa useampia näyttelyitä vuoden aikana Galleria Katariinassa, kokeellista toimintaa, tempauksia ja tapahtumia. Studion näyttelyt valitaan joulukuussa 2013 ja alkuvuodesta Näyttelyt studiossa Annu Kapulainen, maalauksia Jenni Hämäläinen, maalauksia Taiteilijakirjat Loppuvuodesta 2013 järjestetty laaja, jurytetty taiteilijakirjanäyttely herätti kiinnostusta ja innostusta. Taiteilijakirjojen parissa toimimista jatketaan ja suunnitellaan näyttelytoiminnan jatkamista. 4

5 Loppuvuodesta 2010 galleriaan perustetun pienen taiteilijakirjojen myyntikokoelman tunnetuksi tekemistä jatketaan tiedotuksella ja tapahtumilla. Myös yhteistyötä RikArt-taiteilijakirjakokoelman kanssa jatketaan Myynti, markkinointi, tiedotus ja suhteet viiteryhmiin Näyttelykohtaista markkinointia hoidetaan yhteydenpidolla yrityksiin ja yksityisten ja julkisten tahojen kokoelmiin sekä asiakasilloilla. Kohdemarkkinointia profiloidaan kunkin näyttelyn mukaisesti kokoelmille, yrityksille, harrastajille ja keräilijöille. Huomiota kiinnitetään myös lähialueen asukkaiden ja toimijoiden tavoittamiseen sekä näyttelyiden teemoihin sopiviin tahoihin. ArtHelsinki - nykytaidemessujen yhteydessä syntyneitä kontakteja vaalitaan. Gallerian asemaa ja tunnettuutta vahvistetaan sekä laaja-alaisella että tarkoin kohdennetulla tiedotuksella, kuin myös jatkamalla määrätietoista verkottumista taidealan ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteellisella yhteydenpidolla tiedotusvälineiden edustajiin haetaan tärkeää näkyvyyttä. Vuonna 2014 Galleria Katariinan vakituista asiakaspohjaa kasvatetaan muun muassa messukontaktien ja sosiaalisen median kautta ja seuran Gruppo-järjestelmää hyödynnetään yhteydenpidossa. Gallerian kotisivut pidetään helposti lähestyttävinä, jotta ne palvelevat taiteilijoiden, tiedotuksen ja teosmyynnin tarpeita. Gallerioiden uusittu myyntikokoelma seuran www-sivuilla jatkaa vakiintuneena jälkimarkkinoinnin ja asiakas- ja taiteilijayhteistyön välineenä. Myyntikokoelmassa on mukana teoksia gallerioissa näyttelyn pitäneiltä taiteilijoilta. Uutena osiona mukaan tulevat Katugallerioiden teokset. Myös muita uusia yhteistyömahdollisuuksia ja myyntikokoelman hyödyntämistä kehitetään, muun muassa seuran yhteisen verkkomyynnin kehitystyön ohessa Yhteistyökumppanit ja ulkomainen yhteistyö Vuoden 2014 aikana Galleria Katariinalle etsitään uusia yhteistyökumppaneita yrityksistä ja muista toimijoista. Yhteistyökumppaneita haetaan seuratasolla siten, että tarjolla on palvelu- ja näkyvyyspaketteja Galleria Katariinassa, taidelainaamossa ja koululla. Yhteistyö voi olla myös esimerkiksi ilmoitusvaihtoa, näyttelyn laajentamista yhteistyökumppanin tiloihin, rahallista tukea tai yhteistyökumppanin tuotteita, yhteistyökumppanin näkymistä painotuotteissa ja/tai näyttelyiden avajaisissa sekä yhteistyökumppanin järjestämiä tilaisuuksia galleriassa ja taidehankintoja. Taloudellinen yleistilanne asettaa näille toimenpiteille edelleen haasteita. Ulkomaisen näyttely-yhteistyön jatkomahdollisuuksia selvitetään. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti Saksa, Pohjoismaat ja Baltia. Perustana selvitystyölle on hyvin alkanut näyttely- ja taiteilijatapaamisyhteistyö Latvian suuntaan Toimintaympäristö Galleria Katariina ja Galleria Katariinan Studio toimivat Väestöliitolta vuokratuissa tiloissa (näyttelykäytössä noin 80 m2) osoitteessa Kalevankatu 16. Tilojen ylläpito tukee laadukasta näyttelytoimintaa. Vuonna 2014 gallerian valaistusjärjestelmää uusitaan Galleria Rantakasarmi Galleria Rantakasarmin näyttelytoiminta jatkuu vuoden 2013 mukaisesti taiteilijavetoisena myös vuonna Taiteilija/taiteilijaryhmä vastaa muun muassa näyttelytiedotuksesta, näyttelyvalvonnasta ja teosmyynnistä. Toisaalta Helsingin Taiteilijaseura ei peri myyntiprovisiota ja näyttelytilan vuokrat ovat alemmat. Helsingin Taiteilijaseura vastaa näyttelyvalinnoista ja tilan hallinnoinnista vuokrasuhteessa Suomenlinnan hoitokuntaan. Galleria Rantakasarmin näyttelyohjelma perustuu avoimeen valtakunnalliseen hakuun. 5

6 Näyttelyt Galleria Rantakasarmin tavoitteena on edelleen edistää nykytaiteen näkyvyyttä ja tuntemusta tarjoamalla tilaa erilaisille näyttelyprojekteille. Vuoden 2014 ohjelmaan sisältyy 12 neljän viikon pituista näyttelyä sekä Suomenlinnan toimijoiden joulutapahtuma ensimmäisenä adventtiviikonloppuna. Kolmelle loppuvuoden näyttelyajalle valitaan näyttelynpitäjät myöhemmin The Three of Us -ryhmä Tiina Herttua, sali 1 ja Petteri Hietasen muistonäyttely, sali Kaija Hinkula, Janette Holmström, Jussi Nykänen ja Emma Peura Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen vuosinäyttely Heli Tuhkanen Saara-Maria Kariranta Satu Kalliokuusi ja Ritva Larsson, yhteisnäyttely Yksilön kaipuu -ryhmä Helsingin Taiteilijaseuran vuosinäyttely Suomenlinna Arts & Crafts -tapahtuma Suomenlinna Arts & Crafts Gallerian tiloissa järjestetään ensimmäisenä adventtiviikonloppuna Suomenlinna Arts & Crafts - tapahtuma, jossa esitellään ja myydään Helsingin Taiteilijaseuran ja muiden saaressa toimivien taideja taidekäsityötahojen tuotantoa. Tapahtuma on osa Suomenlinnan laajaa joulutapahtumaa Toimintaympäristö Galleria Rantakasarmi toimii Suomenlinnan hoitokunnalta vuokratussa tilassa (228 m2) osoitteessa Suomenlinna C 1. Tila on suojeltu Malmitalon galleria Helsingin Taiteilijaseura tekee yhteistyötä Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa Malmitalon gallerian näyttelyissä. Vuonna 2014 yhteistyötä kehitetään edelleen talon ohjelmistoa huomioiden ja tutkimalla mahdollisuuksia näyttely-yhteistyöhön useamman kulttuuritalon kanssa. Malmitalon galleria tarjoaa Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille ilmaista näyttelytilaa, huolehtii kutsukorttien painatuksesta ja postituksesta sekä tiedotuksesta ja avustaa näyttelyn ripustuksessa ja teostenkuljetuksessa. Malmitalo on monipuolinen kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien toimipiste, jossa on runsaasti kaiken ikäisiä kävijöitä. Seuran jäsenet voivat hakea näyttelyaikaa Malmitalon galleriaan kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2014 galleriassa järjestetään 11 näyttelyä. Näyttelyt on valittu kevät- ja kesäkaudeksi Syykauden näyttelyt valitaan loppuvuodesta Kaija Poijula, tilateos Taneli Eskola, valokuvia Auli Järvelä, maalauksia Anne Sunila, taiteellinen projekti Samuli Suonperä, maalauksia Merja Simberg, maalauksia 5.4. Muu näyttelytoiminta Katugalleriaprojekti Museokadun, Eerikinkadun ja Fleminginkadun katugalleriat perustuvat ajatukseen, että kuvataiteen tulisi näkyä enemmän katukuvassa. Kuvataiteilija Magdalena Åbergin kehittelemä katugalleria toteutuu yhdessä Helsingin energian kanssa. Katugallerioiden teosmyyntiä tehostetaan ottamalla teokset Galleria Katariinan myyntikokoelman piiriin. 6

7 Vuosinäyttely ja muu näyttelytoiminta Vuonna 2014 järjestetään kaikille jäsenille avoin Helsingin Taiteilijaseuran vuosinäyttely. Yhteistyöprojektit taiteen alan toimijoiden kanssa koti- ja ulkomailla luovat mahdollisuuksia Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoille. Tämän vuoksi Helsingin Taiteilijaseura kartoittaa aktiivisesti mahdollisuuksia tarjota jäsenilleen näyttelyprojekteja sekä kotimaassa että ulkomailla. Näyttelytoiminta omien gallerioiden ulkopuolella vaatii projektiluontoisuuden vuoksi merkittävästi taloudellisia resursseja. Projektit toteutetaan projektia varten haetulla ja saadulla erillisellä taloudellisella panostuksella Taidelainaamo Helsingin Taiteilijaseuran ja Helsingin kaupunginkirjaston ylläpitämä Taidelainaamo toimii Rikhardinkadun kirjaston pohjakerroksessa. Taiteilijaseura vastaa lainaamon hallinnosta, asiakaspalvelusta, teosvälityksestä, näyttelyistä, tiedotuksesta, sopimuksista, vakuutuksista ja rahaliikenteestä. Kaupunginkirjasto antaa toimitilat Helsingin Taiteilijaseuran käyttöön ja on mukana Taidelainaamon yhteydessä järjestettävissä tapahtumissa. Taidelainaamon valikoimissa on Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoiden teoksia; maalauksia, veistoksia, valokuvia ja grafiikkaa. Taidelainaamon teokset ovat lainattavissa ja ostettavissa. Taideteosten lisäksi lainaamo tarjoaa asiakkaille monipuolista taiteeseen liittyvää asiantuntemusta, kuten tietoa taiteilijoista ja heidän toiminnastaan, teosten tekniikoista ja materiaaleista sekä kehystyksestä ja ripustuksesta Näyttelyt ja muut tapahtumat Taidelainaamotilassa on esillä säännöllisesti vaihtuva monipuolinen näyttelyripustus. Taidelainaamon yhteydessä toimii myös kaksi pienimuotoista näyttelytilaa: Taidelainaamossa sijaitseva näyttelytila Arthur ja Rikhardinkadun kirjaston aulaan sijoittuva Galleria Rikhard. Arthur ja Galleria Rikhard ovat Helsingin Taiteilijaseuran jäsenten käytössä ja niissä järjestetään vuoden 2014 aikana yhteensä 24 yksityisnäyttelyä. Galleria Rikhard Arthur tammikuu Maria Mughal Ismo Hyvärinen helmikuu Merja Simberg Hannamari Mäkelä maaliskuu Mervi Karhunen Eija Hakkola huhtikuu Ekaterina Zavjalova Maarit Björkman-Väliahdet toukokuu Taina Kokkonen Marja Hakala kesä Elina Försti Anu Nirkko heinäkuu Jaana Kangas Kaisa Jussila elokuu Inkeri Makkonen Birgitta Wegelius syyskuu Leila Sarola Eija Kylliäinen lokakuu Juhani von Boehm Salla Järvinen marraskuu Igor Jefimov Sebastian Lindberg joulukuu Kaisu Sadler Anu Osva Taidelainaamotilaan kootaan vuosittain kolme jäsenistölle avointa teemanäyttelyä: helmikuussa syntymäpäiväripustus, kesä-heinäkuussa kesäripustus ja joulukuussa joulunäyttely. Taidelainaamo täyttää helmikuussa 19 vuotta ja merkkipäivää juhlitaan näkyvästi sunnuntaina Syntymäpäivän ilottelevan ripustuksen teemana on Eläintarha. Asiakkaille ja taiteilijoille järjestettävän syntymäpäiväjuhlan yhteyteen tulee ohjelmaa, kuten esityksiä tai taiteilijatapaamisia. 7

8 Kesäkuussa kirjaston kirjatorniin kootaan Helsinki -teemainen näyttely ja Taidelainaamon kesäripustuksen teema on Vesielämää. Joulukuussa Taidelainaamossa tunnelmoidaan Joulu kukkii - ripustuksen teemoissa. Joulunäyttelyn yhteyteen järjestetään perinteisesti asiakkaille, taiteilijoille ja yhteistyökumppaneille joulutunnelmainen avajaispäivä glögitarjoiluineen. Taidelainaamo vaalii pitkää ja hedelmällistä yhteistyötä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa: Rikhardinkadun kirjaston kirjatornin näyttelytilaan laitetaan kesäkuussa esille jo viides Helsinkiä ripustus. Myös kaupunginkirjaston muihin toimipisteisiin on tarpeen mukaan tarjolla pienimuotoisia näyttelykokonaisuuksia, joiden lähtökohtana on kirjallisuuden ja kuvataiteen vuoropuhelu. Näiden pienoisnäyttelyiden teemat toteutetaan yhteistyössä kunkin kirjaston henkilökunnan kanssa, hyödyntäen molempien tahojen erityisosaamista. Näyttelyiden yhteyteen varataan päivä, jolloin Taidelainaamon asiantuntija on paikalla esittelemässä näyttelyä ja taidelainaamotoimintaa. Muutaman tunnin mittaisia ns. Taidelainaamokonsulentin vierailuja kokeiltiin vuonna 2013 Etelä-Haagan ja Pohjois-Haagan kirjastoihin ja hyväksi koettua uutta palvelua on suunnitelmissa jatkaa mm. Munkkiniemen kirjastossa keväällä Taiteiden yönä elokuussa Taidelainaamo on avoinna myöhäiseen iltaan asti. Vuoden kävijämäärältään vilkkaimpaan iltaan järjestetään tilanteen mukaan taiteellista ohjelmaa, kuten taiteilijatapaamisia tai esityksiä. Taidelainaamo osallistui syksyllä 2011 ja 2013 ArtHelsinki -nykytaidemessuille. Messukokemus on kummallakin kerralla ollut hyvä ja tuonut paljon uusia asiakaskontakteja sekä myyntejä ja lainoja. Lähtökohtaisesti Taidelainaamo on myös syksyllä 2014 esillä taidemessuilla. Vaihtoehtona on toteuttaa syyskauden vilkkaaseen alkujaksoon jokin muu toimintaa elävöittävä ja näkyvyyttä tuova taidetapahtuma Tiedotus Taidelainaamon toiminnasta, tapahtumista ja näyttelyistä tiedotetaan painettujen esitteiden lisäksi sähköisesti kattavasti asiakkaille, taiteilijoille ja lehdistölle. Taidelainaamolla on hyvät ja monipuolisesti toimivat kotisivut, joiden kuvagalleriassa esitellään kattavasti Taidelainaamon kautta välitettäviä teoksia, sekä paikalla olevia että tilauksesta toimitettavia. Sivustolta on taiteilijoittain linkit heidän kotisivuilleen. Taidelainaamon tiedotuskäyttöön 2013 painatettu kolmikielinen esite on aktiivisessa päivittäisessä käytössä Toimintaympäristö Taidelainaamon näyttely- ja varastotilat ovat rajalliset ja yhä kasvava teosmäärä tuo haasteita teosten edustavaan ja turvalliseen esilläpitoon. Vuonna 2014 panostetaan edelleen teosvalikoiman jatkuvaan ja sujuvaan vaihtuvuuteen, kannustamalla taiteilijoita päivittämään omaa valikoimaansa säännöllisesti. Edustavan yleisilmeen ja tehokkaan tilankäytön haasteisiin paneudutaan huolellisesti, panostamalla kiinnostaviin ripustuksiin ja uusimalla säilytysjärjestelyjä aiempaa vaivattomammin käytettäviksi taidelainaamo.fi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella kehitetyt uudet verkkosivut otettiin käyttöön vuoden 2012 syksyllä. Taidelainaamo.fi -sivut ovat yhä merkityksellisemmässä roolissa Taidelainaamon asiakaspalvelun välineenä, runsaan teosvalikoiman esittelyssä ja esikatselussa. Uusilla sivuilla on kehittynyt hakutoiminto, jonka kriteerein Taidelainaamon yli 5000 teoksen valikoimaa voi nyt sujuvasti selata ja jäsennellä. Taidelainaamo.fi mahdollistaa sekä taidelainaamotoiminnalle että seuran jäsentaiteilijoille huomionarvoisen laajan näkyvyyden. Verkkosivujen teosesittelyn kautta ns. tilauksesta toimitettavat teokset ovat yhä laajamittaisempi osa Taidelainaamon valikoimaa ja myös asiakaskäynnit suoraan taiteilijan työhuoneelle tulevat jatkuvasti lisääntymään. 8

9 6. KOULUTUSTOIMINTA 6.1. Kuvataidekoulu ja kurssikeskus Helsingin Taiteilijaseuran koulutustoiminnan tarkoituksena on edistää lapsille ja nuorille suunnattua taidekasvatustoimintaa, tarjota kuvataiteen opiskelumahdollisuuksia kaiken ikäisille taiteen harrastajille sekä luoda ansiomahdollisuuksia opetustyötä tekeville seuran jäsentaiteilijoille. Kuvataidekoulun opetus lapsille ja nuorille on opetussuunnitelman mukaista kuvataiteen perusopetusta, teemallisia lyhytkursseja sekä taidekasvatusprojekteja. Vuodesta 2014 lähtien Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta myös aikuisille. Kurssikeskuksen opetus on suunnattu yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille ja kurssit järjestetään yhteistyössä Kansan sivistystyön liiton opintokeskuksen (KSL) kanssa. Lisäksi kurssikeskus tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille lyhytkursseja ja virkistyspäiviä. Koulutustoimintaa toteutetaan seuran ylläpitämässä kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa, jotka toimivat Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa sekä kesäkuukausina Suomenlinnassa. Koulu vuokraa tiloja tarvittaessa myös muilta Kaapelitehtaan toimijoilta lähinnä lyhytkurssitoimintaa varten Henkilökunta Kuvataidekoululla ja kurssikeskuksella on päätoiminen rehtori. Opetustehtävissä työskentelee sivutoimisina tuntiopettajina noin 20 Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvaa, pedagogisesti suuntautunutta ammattikuvataiteilijaa. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen oppilastoimistoa hoitaa kurssisihteeri. Seuran kaikkien toimipisteiden yleishallintoa johtaa Helsingin Taiteilijaseuran hallitus ja toimipisteiden taloushallinnosta vastaa taloussihteeri. Kurssikeskuksen ja kuvataidekoulun avustajina toimii työharjoittelijoita 1-6 kk jaksoissa Toimitilat Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen tilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla (Aporras 3. kerros). Tilojen koko on 284 m2. Kesäkurssien pitämiseen Suomenlinnassa vuokrataan opetustilat Taidekoulu Maan tiloista (Suomenlinna B 20). Toiminnan laajentuessa on kasvanut myös luokkatilojen ja varastotilojen tarve, jonka vuoksi kurssikeskus vuokraa tarvittaessa lisätiloja lyhytkurssitoimintaa varten. Kurssikeskus jatkaa tässä suhteessa hyvin alkanutta yhteistyötä Vapaan Taidekoulun kanssa ja kartoittaa Kiinteistö OY Kaapelitalon kanssa mahdollisuuksia pysyvän lisätilan saamiseksi vuonna Myös kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen tilojen ilmanvaihtoa pyritään kehittämään luokkajärjestelyillä. Kursseilla käytössä olevien liuottimien ja haitta-aineiden vaikutukset pyritään minimoimaan Talous Taiteen perusopetus rahoitetaan oppilasmaksuilla, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan myöntämällä toiminta-avustuksella sekä Opetusministeriön harkinnanvaraisella valtionavustuksella. Mahdolliset taidekasvatusprojektit toteutetaan erityisavustusten turvin. Kuvataidekoulun tavoitteena on päästä tuntiperustaisen valtionavustuksen piiriin vuonna Kurssikeskuksen järjestämät kurssit rahoitetaan kurssimaksuilla ja KSL:ta (Kansan Sivistystyön Liitto ry) saatavalla rahoituksella Tiedotustoiminta Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen kuvataidekursseista laaditaan kolme kertaa vuodessa esite, jota postitetaan oppilasrekisteriin kuuluville henkilöille, kirjastoihin, kulttuurikeskuksiin, kouluihin ja päiväkoteihin. Esitteitä on saatavilla myös seuran kaikissa toimipisteissä. Koulutustoimintaa esitellään seuran kotisivuilla ja koulun Facebook-sivuilla. Kuvataidekoulun oppilaiden vanhemmat saavat tietoa opetuksesta lukukauden alussa jaettavassa kirjeessä sekä vanhempainilloissa, joita järjestetään kerran lukuvuodessa. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toimintaa esitellään lisäksi myös Kaapelitehtaan kausiesitteissä, -kotisivuilla sekä - yleisötapahtumissa. Helsingin taiteilijaseuran uudistuneet kotisivut mahdollistavat kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen opetuksen laajemman esittely- ja opetuskäytön. Tiedotuskäytäntöjä kehitellään näiltä osin edelleen rakentamalla uusia opiskelijoita palvelevia sivuja. 9

10 6.2. Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä lapsille ja nuorille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuskoulun ulkopuolista, tavoitteellista sekä vuosittain etenevää kuvataiteen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi kuvataidekoulun uuden opetussuunnitelman ja se astui voimaan Opetussuunnitelman mukaan opetuksen sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus tukee oppilaiden persoonallisuuden kehitystä ja antaa oppilaille kuvataiteessa sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla luodaan pohja omalle kuvailmaisulle ja mahdollisuudet hakeutua kuvataiteen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu viimeistelee ja päivittää uutta opetussuunnitelmaa lapsille ja nuorille, joka noudattaa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän perusteita Opintovuosi Taiteen perusopetusta annetaan 30 opintoviikkoa kestävänä lukuvuotena, joka jakaantuu 15 opintoviikon mittaisiin syys- ja kevätlukukausiin. Kevätlukukaudella on talvilomatauko ja pääsiäisloma. Syyslukukaudella on syyslomatauko peruskoulujen syyslomaviikon mukaan. Kesäkurssit järjestetään kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Kesäkurssiopinnoilla voi täydentää taiteen perusopetuksen opintosuorituksia. Lukukaudet pitenevät 30 opintoviikosta keskimäärin 33 opintoviikkoon, kun kuvataidekoulu siirtyy taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajaan oppimäärään Opetuksen eteneminen ja opetusryhmät Taiteen perusopetus jakaantuu kolmeen jaksoon ikäkausittain: 4 6-vuotiaiden varhaiskasvatus, perusopinnot 7 12-vuotiaille, sekä syventävät opinnot yli 13-vuotiaille. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä. Opiskelijaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä Varhaisiän kuvataidekasvatus 4 6-vuotiaille Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvituksen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu ja painotehtävät antavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvan tekemisen prosesseihin Perusopinnot 7 12-vuotiaille Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävien avulla. Havainnoidaan ympäristöä ja eri materiaaleja monipuolisesti mielikuvitusta ja tarinoita unohtamatta. Oman työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielen perusteita: värioppia, sommittelua, anatomiaa sekä ajatusten ja havaintojen ilmaisemista kuvallisesti Syventävät opinnot eli työpajat yli 13-vuotiaille Koulussa toimii piirustus-maalaus -työpaja, sarjakuvatyöpaja sekä laajan kuvataiteen työpaja. Laajan kuvataiteen työpajassa tehdään kuvaa monilla eri tekniikoilla, ja opiskellaan sekä 2- että 3-ulotteista teosten tekemistä. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua Oppilastyönäyttelyt Kuvataidekoulu esittelee toimintaansa pääasiassa koulun omissa tiloissa järjestettävässä oppilastyönäyttelyssä. 10

11 Näyttelyitä järjestetään myös Ruoholahden metroasemalla, Kellosaarenkadun lasivitriinissä ja Kaapelitehtaan näyttely- ja aulatiloissa. Pienimuotoisia näyttelyitä pyritään järjestämään myös julkisissa tiloissa koulun ulkopuolella esim. palvelutaloissa ja sairaaloissa Opetuksen arviointi- ja kehitystyötyö Koulutoimikunta ja opettajainkokoukset tekevät opetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehitystyötä. Oppilastyönäyttelyiden yhteydessä tehdään kollektiivista itsearviointia opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa antaman palautteen avulla. Opettajainkokous valitsee lukuvuosittain yhteisen opetusteeman, johon liitetään erilaisia opetuskokonaisuuksia kunkin opettajan painotusten mukaan. Opettajat käyttävät opetuksen suunnitteluun ja arviointiin päiväkirjaa. Opetusta kehitetään myös opettajien jatkokoulutuksen avulla Virvatulimallin käyttöönotto Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulu käynnisti vuonna 2013 oppilaitoksen itsearvioinnin Taiteen perusopetusliiton suunnitteleman ns. Virvatulimallin mukaisesti. Virvatulimallin mukaan oppilaitos voi muokata arviointimallia kuvataidekouluun soveltuvaksi ja suunnata arvioinnin kohteet koulun toiminnan kannalta tärkeinä pidettyihin toiminta-alueisiin. Virvatulihankkeen mukainen oppilaitoksen arviointia jatketaan koulutoimikunnan ja opettajien yhteisesti suunnittelemalla oppilasarviointilomakkeella kevätlukukaudella Oppilasarviointia suoritetaan vuosittain kuvataiteen perus- ja syventävien opintojen opetusryhmissä. Oppilaitoksen itsearviointia suoritetaan opettajien, koulun henkilökunnan, hallinnon ja oppimisympäristön osalta vuorotellen kerran vuodessa. Päämääränä Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun itsearvioinnissa on tarkastella oppilaitoksen toimintaa ja saada opiskelijoiden ja opettajien esittämät parannusehdotukset huomion kohteeksi. Virvatulimalli toimii välineenä koulun toiminnan parantamisessa Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset opinnot Helsingin Taiteilijaseuralla on tavoitteena järjestää taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Tähän anotaan lupaa Opetusministeriöltä vuonna 2014, mikäli järjestämislupa-anomuksia otetaan vastaan kyseisenä vuotena Kesäkurssit Kuvataidekoulu järjestää kesä-, heinä- ja elokuussa kesäkursseja 7 16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä lapsi-vanhempi -ryhmille Taiteen perusopetus aikuisille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä aikuisille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu jatkaa ja kehittää kurssikeskuksessa aloitettua, aikuisille taideharrastajille suunnattua yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta vuonna Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi päätöksellään kurssikeskuksen suunnittelutiimin laatiman aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman Päätöksen myötä aikuisten taiteen perusopetus siirtyy vuonna 2014 kurssikeskuksesta kuvataidekoulun alaisuuteen. Syksyllä 2010 alkanut Pilotti taiteen perusopetukseen nimikkeellä alkanut koulutus noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Ensimmäiset Pilottiryhmät valmistuvat keväällä 2014 ja uusi taiteen perusopetusryhmä aikuisille perustetaan syyslukukaudella Opetuksen eteneminen ja opetusryhmät Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen koulutus kestää aikuisryhmissä 4 vuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu kolmen lukuvuoden ajan osallistumaan viikoittaiseen opetukseen. Neljäntenä opintovuotena toteutetaan itsenäisesti kuvataiteen päättötyö. Aikuisten taiteen perusopetukseen opinnot koostuvat kaikkiaan10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä vapaavalintaisista kursseista. 11

12 Taiteen perusopetusryhmiä perustetaan 1-2, hakijoiden määrästä ja koulun resursseista riippuen. Opiskelijat valitaan näytetöiden ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella Opintovuosi Lukuvuosi koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihealueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Opintokokonaisuudet pyrkivät valottamaan kuvataiteen eri osa-alueita kunkin taiteilijaopettajan ammatillista erityisosaamista ja perehtyneisyyttä hyödyntäen Perusopinnot ja syventävät opinnot Aikuisten kuvataiteen perusopetus jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintoihin luetaan kaksi ensimmäistä lukuvuotta, syventäviin opintoihin puolestaan kolmas opintovuosi, sekä neljäntenä opintovuonna toteutettava päätöstyöportfolio ja kuvataiteen päätöstyö Täydentävät opinnot ja lyhytkurssit Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus tarjoaa aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijoille valinnaisia opintokokonaisuuksia kaikille yhteisten opintojen rinnalla. Opiskelija valitsee valinnaiset opintokokonaisuudet henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) ja opiskelutavoitteidensa mukaisesti. Valinnaiset opintokokonaisuudet syventävät kaikille yhteisiä lähiopintoja ja orientoivat opiskelijoita oman erityisalueensa ääreen. Valinnaiset opinnot lasketaan osaksi syventäviä opintoja Opetuksen eteneminen vuosittain ja opetussisällöt Perusopinnot Ensimmäinen lukuvuosi: Kuvataiteen perusteet -Opintokokonaisuus 1: Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus, piirustus -Opintokokonaisuus 2: Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus -Opintokokonaisuus 3: Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana valokuva, video, media Toinen lukuvuosi: Tila ja ympäristö, kolmiulotteinen hahmottaminen -Opintokokonaisuus 4: Tila, avaruus ja materiaali -Opintokokonaisuus 5: Tilallisuus kuvallisessa ilmaisussa -Opintokokonaisuus 6: Tilasta ympäristöön - esitys / performanssi Syventävät työpajaopinnot Kolmas lukuvuosi: Kohti itsenäistä taiteellista työskentelyä ja päätöstyötä -Opintokokonaisuus 7: Kuva ja sana-työpaja -Opintokokonaisuus 8: Taiteellinen ajattelu-työpaja -Opintokokonaisuus 9: Kuvataiteen teemoja-työpaja Neljäs lukuvuosi: Päätöstyön toteuttaminen - itsenäinen taiteellinen työskentely ja näyttely -Opintokokonaisuus 10: Päätöstyö, väli- ja loppuarvionnit sekä päätöstyönäyttely Oppilastyönäyttelyt ja yhteistyömuodot Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu tarjoaa aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijoille resurssiensa mukaan näyttelyiden ja projektitöiden järjestämistä, sekä muuta mahdollista yhteistä kulttuuritoimintaa Kaapelitehtaan eri toimijoiden kanssa. Mahdollisia muita paikkoja, joissa taiteen perusopetusryhmät voivat järjestää esityksiä/näyttelyitä, ovat sairaalat, päiväkodit, koulut, kirjastot, kahviloiden näyttelytilat sekä metroaseman näyttelytilat. Yhteistyötä muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa kehitetään koulutoimikunnan kanssa Opetuksen arviointi- ja kehitystyötyö Aikuisten taiteen perusopetuksen oppilasarvioinnin tehtävä on tukea opiskelijan kehittymistä opinnossaan ja ohjata opiskelutavoitteiden asettamista. 12

13 Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan itselleen valitsemat tavoitteet ja oppisisällöt sekä aikaisemmat opinnot. Monipuoliseen ja jatkuvaan arviointiin sisältyy useita erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksen itsearvioinnissa arviointialueena ovat Virvatuli-mallin mukaisesti viisi eri arviointialuetta: oppilaat, opettajat, oppimisympäristö, johtaminen ja yhteistyösuhteet. Itsearvioinnista Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa vastaa koulutoimikunta. Oppilasarviointia, koulun itsearviointia ja koulutuksen toteutumisen seurantaa toteutetaan koko taiteen perusopetuksen opintojen ajan Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus Kurssikeskuksen opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille. Kurssien opiskelijaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä Koko lukukauden kestävät kurssit Kuvataidekursseilla annetaan opetusta kerran viikossa neljän 45 min. kestävän opetustunnin ajan yhteensä 12 viikkoa. Kurssien laajuus on yhteensä opetustuntia. Lisäksi kurssikeskus järjestää avoin ateljee -työpajan sekä siihen liittyviä kritiikkitilaisuuksia Erikois- ja intensiivikurssit Erikois- ja intensiivikursseilla (lyhytkursseilla) annetaan periodimuotoisesti opetusta kuvataiteen erityisaloilta. Lyhytkurssien laajuus voi vaihdella kurssin mukaan 4 opetustunnista 48 opetustuntiin. Lyhytkursseja järjestetään syys- ja talvilomatauoilla, lukukausiopetuksen ohessa, sekä viikonloppuisin Yksityisopetus Yksityisopetus on uusi opetusmuoto omaa taidetta pitkäjänteisesti tekeville harrastajille. Kurssikeskuksesta voi varata tapaamisajan opettajan kanssa 1-3 tunniksi. Tarkoituksena on keskustella ja saada palautetta teoksista, pohtia yhdessä oman työskentelyn kokonaisuutta ja tavoitteita. Ensitapaaminen järjestetään koululla, myöhemmin voidaan sopia opettajan kanssa tapaamisen esimerkiksi työhuoneella Kesäkurssit Kesä-, heinä- ja elokuussa järjestetään Suomenlinnassa ja Kaapelitehtaalla kuvataidekursseja. Kurssit järjestetään maanantaista perjantaihin kestävinä viikon jaksoina päivä- tai iltakursseina. Niiden laajuus vaihtelee 20 opetustunnista 45 opetustuntiin Yhteistyö Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää kurssikeskuksen vuokraamissa tiloissa Suomenlinnassa sekä Kaapelitehtaalla kuvataidekursseja kesäkuukausina yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa Yhteistyö Taidekoulu Maan kanssa Helsingin Taiteilijaseura vuokraa kesäkuukausiksi Taidekoulu Maan tiloja Suomenlinnasta. Taidekoulu Maa taas vuokraa opetuskäyttöön Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen yhtä luokkaa kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella Yhteistyö Vapaan taidekoulun kanssa Helsingin Taiteilijaseura vuokraa 2014 Vapaan taidekoululta luokkatilaa lyhytkursseja varten lähinnä viikonloppuisin Virkistyspäivät ja työpajat yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille Kurssikeskus tarjoaa yrityksille, yhteisöille sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunnille tai yksityishenkilöille kuvataidealan opetuspalveluja sekä teemallisia virkistyspäiviä. Ohjelman laajuus, teema ja toteutuspaikka sovitaan palvelun tilaajan kanssa erikseen kunkin tilauksen yhteydessä. 13

14 Taiteilijaseuran jäsenistön koulutus Kurssikeskus kartoittaa vuonna 2014 tarvetta jäsenistön täydennyskoulutukselle. Kuvataiteilijoiden koulutukseen haetaan lisärahoitusta, jotta kurssihinnat pysyisivät taiteilijoille edullisina. Täydennyskoulutuksen avulla pyritään tarjoamaan jäsenistölle ammattitaitoa ylläpitäviä ja parantavia erikoiskursseja sekä ammatillista kehitystä ja orientaatiota parantavia luentoja. Kurssikeskuksessa jo järjestettäviä erikoiskursseja tarjotaan jäsenkirjeen välityksellä myös jäsentaiteilijoille Oppilastyönäyttelyt ja yhteistyömuodot Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus tarjoaa kurssikeskuksen opiskelijoille resurssiensa mukaan mahdollisuuksia näyttelyiden järjestämiseen Kaapelitehtaan eri toimijoiden kanssa. Muita paikkoja, joissa kurssikeskuksen opetusryhmät voivat järjestää näyttelyitä ovat kirjastot, kahviloiden näyttelytilat, muut julkiset tilat sekä metroaseman näyttelytilat. 7. JULKAISUTOIMINTA 7.1. Galleriaopas Helsingin Taiteilijaseura julkaisee valtakunnallista Galleriaopasta kaksi kertaa vuodessa. Galleriaopasta jaetaan taidetta kuluttavalle yleisölle ilmaiseksi ilmoittajien toimipaikoissa sekä ravintoloissa, kirjastoissa, kulttuuritaloissa, matkailutoimistoissa, museoissa ja gallerioissa. Hyvin tunnetun oppaan markkinointia jatketaan edelleen vuonna 2014 muun muassa tarjoamalla monipuolisia ilmoituspaketteja. 7.2 Näyttelykalenteri Helsingin Taiteilijaseuran näyttelyitä tiedotetaan ja markkinoidaan vuonna 2014 sähköisellä esitteellä, joka kokoaa yhteen kaikki seuran järjestämät näyttelyt, joita on vuoden aikana noin 80. Sähköinen esite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja se on ladattavissa sekä luettavissa seuran kotisivuilta. Sähköisen esitteen linkkiä tiedotetaan valitulle kohderyhmälle. Tiedotus ja markkinointi kohdennetaan lehdistölle, asiakkaille ja yrityksille. 14

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE 1 HELSINGINTAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA2013 HALLITUKSENESITYSVUOSIKOKOUKSELLE 1.YLEISTÄ HelsinginTaiteilijaseurary:ntarkoituksenaonedistääjavalvoahelsinkiläistenkuvataiteilijoidenyleisiä jayhteisiäammatillisia,taloudellisiajasosiaalisiaetujasekäedistääsuurenyleisönkuvataiteen

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. HALLINTO Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2018

HELSINGIN TAITEILIJASEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2018 HELSINGIN TAITEILIJASEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 1. YLEISTÄ...3 2. JÄRJESTÖTOIMINTA...5 2.1. Jäsenistö...5 2.2. Jäsentoiminta...5 2.3. Tiedotustoiminta...5 2.4.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu)

1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) 1 / 4 Ulla-Maija Vaittinen ullamaija.vaittinen@gmail.com Puh 050 33 827 86 Hilda Flodininkuja 2 A 7, 00300 HELSINKI OPINNOT 1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Taideteollinen Oppilaitos kuvat.op. auskultointi Oulun yliopisto, kasvatustieteen appropbatur

Taideteollinen Oppilaitos kuvat.op. auskultointi Oulun yliopisto, kasvatustieteen appropbatur ULLA-MAIJA VAITTINEN 1/5 ullamaija.vaittinen@gmail.com Puh 050 33 827 86 Hilda Flodinin kuja 2 A 7 00300 HELSINKI OPINNOT 1969 74 Taideteollinen Oppilaitos JATKO-OPINNOT 1985 kuvat.op. auskultointi 1985

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007. Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007. Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Anne Meskanen 13.9.-7.10.2007 Sofi a Wilkman 18.7.-12.8.2007 Alli Savolainen 1.-25.2.2007 Pekka Hepoluhta 10.10.-4.11.2007 VUONNA 2007 Espoon Kuvataiteilijat ry:n toimipisteiden määrä

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Porin Taiteilijaseura ry P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 Pori Portait-työhuone Antinkatu 33 A, 28130 Pori www.porintaiteilijaseura.fi porin.taiteilijaseura@gmail.com Puhelin +358 44 770 3733 PORIN TAITEILIJASEURA

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kutsu Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille

Kutsu Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille JÄSENKIRJE MARRASKUU 2013 Kutsu Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille Helsingin Taiteilijaseuran sääntömääräinen syyskokous Aika: maanantai 9.12.2013 alkaen klo 17.00 Paikka: Rikhardinkadun kirjasto, kokoushuone

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin Espoon Kuvataiteilijoiden toimisto, Galleria AARNI,

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2017

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kameraseura ry edistää valokuvaharrastusta monipuolisesti ja laadukkaasti ja tarjoaa yhteisöllisen tavan harrastaa valokuvausta sekä kehittää luovuutta. Kameraseura

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 YLEISTÄ Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys ry. 14.4.2015 1 1. YHDISTYKSEN TARKOITUS Espoon esittävän taiteen koulua ylläpitää Espoon esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: OPM 19.10.2000 Dnro 235/430/2000 Tämän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Haku Käsityön taiteen perusopintoihin Sivu 1 / 8 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Näyttelykalenteri kevät

Näyttelykalenteri kevät 2014 Näyttelykalenteri kevät Galleria Katariina Galleria Katariinan Studio Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard www.helsingintaiteilijaseura.fi www.taidelainaamo.fi www.myyntikokoelma.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. Opinto-opas

Lasten ja nuorten. Opinto-opas Lasten ja nuorten Opinto-opas Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 2. Taidekoulun toiminta-ajatus 3. Opintojen eteneminen ja laajuus 4. Oppilaan tiedot 5. Lukukausimaksut 6. Oppilaspaikka 7. Opetuskäytännöt

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Porvoon taidekoulu. Perustamisvuosi 1985. Porvoon taidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta

Porvoon taidekoulu. Perustamisvuosi 1985. Porvoon taidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta Porvoon taidekoulu Perustamisvuosi 1985 Porvoon taidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta Toimipisteet: Porvoon keskusta ja Hinthaara Sipoon Söderkulla, Nikkilä ja Talma Oppilaat

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Näyttelykalenteri kevät

Näyttelykalenteri kevät 2014 Näyttelykalenteri kevät Galleria Katariina Galleria Katariinan Studio Galleria Rantakasarmi Malmitalon galleria Arthur Galleria Rikhard www.helsingintaiteilijaseura.fi www.taidelainaamo.fi www.myyntikokoelma.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Näyttelyn tuotantoprosessi

Näyttelyn tuotantoprosessi Näyttelyn tuotantoprosessi Case Kulttuurigalleria Kraft 1 Taustat näyttelytoiminnalle Missio Taidelaitoksen toiminta-ajatus. Miksi olemme olemassa? Mitä teemme? Miten toimimme? Arvot Toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille,

Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille, Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille, huutokaupoille, taidekouluille, taidekilpailuille ARTEST on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 20.9.2017 4 Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot