HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää suuren yleisön kuvataiteen tuntemusta näyttelytoiminnan, taidekasvatustoiminnan, luentojen ja tiedotuksen kautta. Näiden perustoimintojen ohella seuran toiminnan painopisteenä vuonna 2014 on näyttelytoiminnan monipuolistaminen mm. Katariinan Studion muodossa. Taidelainaamolle opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella kehitetty teos ja taiteilijahakujärjestelmä lisää Taidelainaamon taiteilijoiden ja teosten tunnettuutta ja erityisesti saavutettavuutta. Koulutustoiminnassa paneudutaan taiteen perusopetuksen toteuttamisen lisäksi aikuisten taiteen perusopetuksen suunnitelmalliseen toteuttamiseen sekä jäsenille suunnatun täydennyskoulutuksen suunnitteluun. Lisäksi jatketaan aktiivista kulttuuripoliittista vaikuttamista yhteistyössä sekä itsenäisesti että muiden taiteilijajärjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Galleria Katariina ja Galleria Rantakasarmi luovat yhdessä pohjan seuran näyttelytoiminnalle. Myös Malmitalon pitkäaikainen näyttelytoiminta on kiinteä osa Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidetarjontaa. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus edistävät yleistä kuvataidekasvatusta ja tarjoavat työtilaisuuksia jäsenille. Rikhardinkadun kirjaston Taidelainaamo ja näyttelyt edistävät taiteilijoiden yleistä tunnettavuutta ja mahdollistavat laajamittaisen nykytaiteen välitystoiminnan. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA 2.1. Jäsenistö Seuran jäsenistö koostuu yli 750 ammattikuvataiteilijasta. Jäsenyyttä voivat hakea Helsingin kaupungissa asuvat ammattikuvataiteilijat. Jäsenhaku tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Jäsenyydestä päättää hallitus Jäsentoiminta Helsingin Taiteilijaseuran jäsenten ammatillisia ja taloudellisia etuja pystytään tukemaan entistä paremmin. Gallerioiden näyttelytilojen vuokrissa säilytetään normaalia edullisemmat jäsenhinnat. Jäsenten tuotantoa esitellään paitsi näyttelyiden, myös verkkosivujen ja portfolioiden avulla. Vuoden aikana järjestetään myös jäsentapaamisia ja keskusteluiltoja muiden tapahtumien yhteydessä Tiedotustoiminta Seuran sisäistä tiedotusta hoidetaan jäsenkirjein, joita lähetetään postitse kaksi kertaa vuodessa. jäsenkirje lähetetään digitaalisena versiona niille jäsenille, jotka ilmoittavat haluavansa sen sähköpostiinsa. Lisäksi vuoden aikana lähetetään neljä sähköistä uutiskirjettä. Jäsenkirjeissä tiedotetaan muun muassa näyttely ja koulutusmahdollisuuksista, haettavista apurahoista, residensseistä, työtiloista ja muista ammattitaiteilijoita koskevista asioista. Samat tiedot ovat luettavissa seuran kotisivuilta. Seuran ulkoinen tiedotus tapahtuu pääasiassa toimipaikkakohtaisesti tapahtumatiedottamisen muodossa (näyttelyt, tapahtumat). Uudet kotisivut toimivat myös ulkoisen tiedotuksen tärkeänä kanavana, antaen samalla ulospäin kuvan dynaamisesta ja elävästä seurasta Yleiskokoukset Seuralla on vuosittain kaksi yleiskokousta; vuosikokous pidetään kesäkuun 15. päivään mennessä ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. 1

2 2.5. Hallitus Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa käsittelemään ajankohtaisia asioita ja valmistelemaan yleiskokouksissa käsiteltävät asiat Toimikunnat Seuralla on näyttelytoimikunta, joka valitsee Galleria Katariinan, Galleria Katariinan Studion, Malmitalon gallerian ja erikoisnäyttelyiden näytteilleasettajat sekä ideoi ja seuraa gallerioiden toimintaa. Toimikuntaan kuuluu neljä taiteilijajäsentä ja näyttelyvastaava. Toimikunta ideoi myös seuran kutsu, vierailu ja ryhmänäyttelyitä. Hallituksesta koottu työryhmä valitsee Galleria Rantakasarmin taiteilijat. Kalenterivuodeksi nimettävä taidelainaamotoimikunta suunnittelee ja kehittää Taidelainaamon toimintaa. Taidelainaamotoimikuntaan nimetään tarpeen mukaan taiteilijajäseniä, seuran henkilöstöä ja muita asiantuntijoita. Kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa toiminnan kehittämistä suunnittelee kussakin oma koulutoimikuntansa. Koulutoimikuntaan kuuluu tarpeen mukaan opettajakunnan sekä henkilöstön edustajia ja muita asiantuntijoita Toimisto ja henkilöstö Seuran toimisto sijaitsee Väestöliitolta vuokratuissa tiloissa, Galleria Katariinan yhteydessä Kalevankatu 16:ssa. Seuran toiminnanjohtaja lähti toisiin tehtäviin. Siitä lähtien seura toimii koeajalla ilman toiminnanjohtajaa hallituksen vastatessa itse yleishallinnosta. Vuoden 2014 aikana testataan mahdollisuutta toimia ilman toiminnanjohtajaa tehtävien ja vastuiden jakautuessa yhteisesti toimipisteille. Taloushallinnosta vastaa taloussihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Seuran graafisesta ilmeestä, kutsujen, julisteiden ja galleriaoppaiden suunnittelusta yhteistyössä toimipaikkojen vastaavien kanssa vastaa graafikko. Galleria Katariinan toiminnasta ja seuran muusta näyttelytoiminnasta vastaa näyttelyvastaava. Galleria Katariinassa työskentelee lisäksi galleria avustaja ja Galleria Rantakasarmilla on yhteyshenkilö. Rikhardinkadun Taidelainaamosta vastaa taidelainaamovastaava, Taidelainaamossa työskentelee lisäksi taidelainaamon hoitaja ja työntekijä. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toiminnasta vastaa rehtori, kuvataidekoululla työskentelee myös kurssisihteeri. Kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa työskentelee sivutoimisina tuntiopettajina noin kaksikymmentä Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvaa ammattitaiteilijaa. Kuvataidekoulu ja kurssikeskus etsii aktiivisesti lisätilaa Kaapelitehtaalta, jossa koulu jo nyt toimii. Helsingin Taiteilijaseura ottaa toimipisteisiinsä työskentelemään tarpeen mukaan työharjoittelijoita sekä työllistämisvaroin tuettuja työntekijöitä. Helsingin Taiteilijaseura on työnantajana Palvelulaitosten työnantajien yhdistys ry:n jäsen. 3. KULTTUURIPOLITIIKKA Helsingin Taiteilijaseura työskentelee paikallisella ja alueellisella tasolla kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden aseman parantamiseksi. Tätä tehdään tapaamalla paikallisia ja valtakunnallisia päättäjiä ja järjestöjä. Seura antaa tarvittaessa lausuntoja ja kannanottoja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. Seura harjoittaa taidekasvatustyötä ja pyrkii omalta osaltaan tekemään Helsinkiä entistä paremmaksi kulttuuri ja kuvataidekaupungiksi. Helsingin Taiteilijaseuralla on monia yhteistyömuotoja Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen kanssa. Kaupungilta saatava taloudellinen tuki pyritään saamaan seuran toimintaa vastaavalle tasolle. 2

3 Valtakunnallisella tasolla Helsingin Taiteilijaseura toimii yhteistyössä erityisesti opetus ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa, mutta myös kuvataidealan järjestöjen, liittojen ja laitosten sekä apurahoja myöntävien tahojen kanssa. Helsingin Taiteilijaseuralla on jäsenyyksiä tai edustuksia seuraavissa yhteisöissä: Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto, Pohjoismainen taideliitto, Helsingin Ateljeetalosäätiö, Galleristit ry ja Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto. Seura pyrkii edistämään jäsenyyksillään ja edustuksillaan helsinkiläisten taiteilijoiden ja Helsingin Taiteilijaseuran asemaa kyseisissä yhteisöissä. 4. TALOUS Helsingin Taiteilijaseuran talous perustuu omaan varainhankintaan ja avustuksiin. Helsingin Taiteilijaseura tarvitsee omien edellytystensä vahvistamisessa ulkopuolista tukea korkeatasoisen näyttely ja koulutustoiminnan ylläpitämiseksi. Taloudellisia toimintaedellytyksiä parannetaan kehittämällä omaa varainhankintaa ja löytämällä uusia yhteistyö ja tukimuotoja myös yksityiseltä sektorilta. Kaupungin ja yhteiskunnan tuen määrää pyritään aktiivisesti lisäämään. Julkisen rahoituksen muita kanavia tarvitaan rahoituksen saamiseksi uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Helsingin Taiteilijaseura jatkaa vuonna 2014 talouden tervehdyttämistoimenpiteitä vuonna 2011 laaditun strategian ja vuonna 2013 täsmennetyn säästölinjauksen mukaisesti. Hallitus ja sen sisäinen taloustyöryhmä keskittyy talouden mahdollisimman tehokkaaseen tervehdyttämiseen säästöjen kautta. Tämän lisäksi vuoden 2014 aikana vahvistetaan kannatusjäsentoimintaa varainhankintamuotona. Seuran tarkoituksena on tehdä ylijäämäisiä tuloksia, jotta taseeseen kertynyt oman pääoman raskas alijäämä saadaan pienennettyä. Kaikki toimintavuodesta kertynyt ylijäämä tullaan siis suunnitelman mukaisesti käyttämään alijäämän pienentämiseen. 5. NÄYTTELY JA TAIDELAINAAMOTOIMINTA Galleria Katariina, Galleria Katariinan Studio, Galleria Rantakasarmi ja Rikhardinkadun kirjaston Taidelainaamo sekä sen yhteydessä toimivat pienet näyttelytilat Arthur ja Rikhard luovat yhdessä pohjan seuran näyttelytoiminnalle. Gallerioiden näyttelyohjelmat perustuvat vapaaseen valtakunnalliseen hakuun sekä jurytettyihin ja kuratoituihin näyttelyhankkeisiin ja kutsunäyttelyihin. Lisäksi seuran jäsenille tarjotaan näyttelytilaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen kanssa Malmitalon galleriassa Galleria Katariina Vuonna 2014 keskitytään Galleria Katariinan päänäyttelytilan ja uuden Studion näyttelytoiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen. Gallerian asemaa ja profiilia tunnettuna, korkeatasoisena ja arvostettuna nykytaiteen näyttelypaikkana vahvistetaan tällä edelleen. Täsmämarkkinointia jatketaan, asiakaspohjaa kehitetään ja luotuja verkostoja pidetään yllä. Tämä tapahtuu laatimalla näyttelyohjelma moni-ilmeiseksi ja kiinnostavaksi sekä hoitamalla suhteita taiteilijoihin, asiakkaisiin, yrityksiin ja tiedotusvälineiden edustajiin hyvillä näyttelyillä, palveluilla ja tapahtumilla. Kun Galleria Rantakasarmin toimintamuoto muuttui, keskitettiin seuran näyttelytoimintaa entistä tiiviimmin Galleria Katariinaan. Uuden Studion avaaminen päänäyttelytilan yhteyteen loppuvuodesta 2013 mahdollistaa näyttelytoiminnan laajentumisen ja kehittämisen. Studion toimintaa muovataan vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 syyskaudella järjestetty menestyksekäs taiteilijakirjanäyttely vahvisti gallerian asemaa Suomessa vähemmän tunnetun taidemuodon esittelijänä. Taiteilijakirjanäyttelytoiminnalle suunnitellaan jatkoa. Gallerian profiloitumista vahvistetaan myös kehittämällä toimintaa nykytaiteen messuilla kotimaassa ja ulkomailla. Yhteistyömuotoja ja -kumppaneita haetaan aktiivisesti ja uusia markkinointi ja tiedotusmuotoja kehitetään. 3

4 Lisäksi pyritään kehittämään projektiluonteisia ja muita näyttelymahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Jäsenistölle järjestetään jurytetty joulunäyttely Galleria Katariinan tiloissa sekä vuosinäyttely Näyttelyt ja tapahtumat Vuonna 2014 galleriassa järjestetään yhteensä 34 näyttelyä, 17 päänäyttelytilassa ja 17 studiotilassa. Näyttelyt järjestetään samassa rytmissä kolmen viikon jaksoissa. Näyttelynpitäjät valitaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti avoimessa haussa kahdesti vuodessa. Painopiste on yksityisnäyttelyissä, mutta myös ryhmä- ja kutsunäyttelyitä järjestetään. Näyttelyohjelma on päätetty päätilaan kevätkaudelle Syyskauden näyttelyt valitaan marras-joulukuussa Kauteen sisältyy mm. jäsenistön joulunäyttely. Näyttelyt gallerian päätilassa Pekka Kokkonen, maalauksia Pasi Vainionpää, veistoksia ja installaatioita Henna Aho, maalauksia Markku Arantila, akvarelleja Erik Schutte, maalauksia Suvi Suikki, teoksia Inka Kivalo, teoksia Erkki Nampajärvi, piirustuksia teemallinen joulunäyttely Näyttelyiden yhteydessä pidetään yleisölle avoimia taiteilijatapaamisia, te toja, keskusteluja, ja esitelmätilaisuuksia. Taiteilijatapaaminen, jossa yleisöllä on mahdollisuus keskustella taiteilijan kanssa, on osa jokaista näyttelyä. Te toja, keskusteluja, esitelmiä ja poikkitaiteellisia tapahtumia järjestetään muutaman kerran vuodessa näyttelyihin liittyvistä aiheista. Helsingin Juhlaviikkojen aikaan elokuussa Galleria Katariina on osa Galleristit ry:n järjestämää ohjelmakokonaisuutta. Galleriakierroksilla ja muissa tapahtumissa on mukana noin 30 galleriaa. Taiteiden yönä galleria on auki iltaan asti ja ilta on ohjelmallinen. Syyskuussa osallistutaan Habitaren yhteydessä järjestettäviin ArtHelsinki nykytaidemessuihin. Messuosastolle valitaan taiteilijoita Galleria Katariinan näyttelyohjelmasta. Messujen yhteydessä luodaan teosmyynnin ohessa uusia asiakaskontakteja ja markkinoidaan tulevaa näyttelyohjelmaa. Loppuvuodesta toteutetaan kuudetta kertaa jäsennäyttely joulun aikaan liittyvällä teemalla. Joulunäyttely on jäsenistölle suunnattu, jurytetty näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Galleria Katariinassa. Näyttelyn haku on kaikille jäsenille avoin ja mahdollistaa kohtuuhintaisen näkyvyyden suositussa keskustagalleriassa Studio Galleria Katariinan näyttelytoimintaa laajennettiin loppuvuodesta 2013 studiotilaan. Studiotila mahdollistaa useampia näyttelyitä vuoden aikana Galleria Katariinassa, kokeellista toimintaa, tempauksia ja tapahtumia. Studion näyttelyt valitaan joulukuussa 2013 ja alkuvuodesta Näyttelyt studiossa Annu Kapulainen, maalauksia Jenni Hämäläinen, maalauksia Taiteilijakirjat Loppuvuodesta 2013 järjestetty laaja, jurytetty taiteilijakirjanäyttely herätti kiinnostusta ja innostusta. Taiteilijakirjojen parissa toimimista jatketaan ja suunnitellaan näyttelytoiminnan jatkamista. 4

5 Loppuvuodesta 2010 galleriaan perustetun pienen taiteilijakirjojen myyntikokoelman tunnetuksi tekemistä jatketaan tiedotuksella ja tapahtumilla. Myös yhteistyötä RikArt-taiteilijakirjakokoelman kanssa jatketaan Myynti, markkinointi, tiedotus ja suhteet viiteryhmiin Näyttelykohtaista markkinointia hoidetaan yhteydenpidolla yrityksiin ja yksityisten ja julkisten tahojen kokoelmiin sekä asiakasilloilla. Kohdemarkkinointia profiloidaan kunkin näyttelyn mukaisesti kokoelmille, yrityksille, harrastajille ja keräilijöille. Huomiota kiinnitetään myös lähialueen asukkaiden ja toimijoiden tavoittamiseen sekä näyttelyiden teemoihin sopiviin tahoihin. ArtHelsinki - nykytaidemessujen yhteydessä syntyneitä kontakteja vaalitaan. Gallerian asemaa ja tunnettuutta vahvistetaan sekä laaja-alaisella että tarkoin kohdennetulla tiedotuksella, kuin myös jatkamalla määrätietoista verkottumista taidealan ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteellisella yhteydenpidolla tiedotusvälineiden edustajiin haetaan tärkeää näkyvyyttä. Vuonna 2014 Galleria Katariinan vakituista asiakaspohjaa kasvatetaan muun muassa messukontaktien ja sosiaalisen median kautta ja seuran Gruppo-järjestelmää hyödynnetään yhteydenpidossa. Gallerian kotisivut pidetään helposti lähestyttävinä, jotta ne palvelevat taiteilijoiden, tiedotuksen ja teosmyynnin tarpeita. Gallerioiden uusittu myyntikokoelma seuran www-sivuilla jatkaa vakiintuneena jälkimarkkinoinnin ja asiakas- ja taiteilijayhteistyön välineenä. Myyntikokoelmassa on mukana teoksia gallerioissa näyttelyn pitäneiltä taiteilijoilta. Uutena osiona mukaan tulevat Katugallerioiden teokset. Myös muita uusia yhteistyömahdollisuuksia ja myyntikokoelman hyödyntämistä kehitetään, muun muassa seuran yhteisen verkkomyynnin kehitystyön ohessa Yhteistyökumppanit ja ulkomainen yhteistyö Vuoden 2014 aikana Galleria Katariinalle etsitään uusia yhteistyökumppaneita yrityksistä ja muista toimijoista. Yhteistyökumppaneita haetaan seuratasolla siten, että tarjolla on palvelu- ja näkyvyyspaketteja Galleria Katariinassa, taidelainaamossa ja koululla. Yhteistyö voi olla myös esimerkiksi ilmoitusvaihtoa, näyttelyn laajentamista yhteistyökumppanin tiloihin, rahallista tukea tai yhteistyökumppanin tuotteita, yhteistyökumppanin näkymistä painotuotteissa ja/tai näyttelyiden avajaisissa sekä yhteistyökumppanin järjestämiä tilaisuuksia galleriassa ja taidehankintoja. Taloudellinen yleistilanne asettaa näille toimenpiteille edelleen haasteita. Ulkomaisen näyttely-yhteistyön jatkomahdollisuuksia selvitetään. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti Saksa, Pohjoismaat ja Baltia. Perustana selvitystyölle on hyvin alkanut näyttely- ja taiteilijatapaamisyhteistyö Latvian suuntaan Toimintaympäristö Galleria Katariina ja Galleria Katariinan Studio toimivat Väestöliitolta vuokratuissa tiloissa (näyttelykäytössä noin 80 m2) osoitteessa Kalevankatu 16. Tilojen ylläpito tukee laadukasta näyttelytoimintaa. Vuonna 2014 gallerian valaistusjärjestelmää uusitaan Galleria Rantakasarmi Galleria Rantakasarmin näyttelytoiminta jatkuu vuoden 2013 mukaisesti taiteilijavetoisena myös vuonna Taiteilija/taiteilijaryhmä vastaa muun muassa näyttelytiedotuksesta, näyttelyvalvonnasta ja teosmyynnistä. Toisaalta Helsingin Taiteilijaseura ei peri myyntiprovisiota ja näyttelytilan vuokrat ovat alemmat. Helsingin Taiteilijaseura vastaa näyttelyvalinnoista ja tilan hallinnoinnista vuokrasuhteessa Suomenlinnan hoitokuntaan. Galleria Rantakasarmin näyttelyohjelma perustuu avoimeen valtakunnalliseen hakuun. 5

6 Näyttelyt Galleria Rantakasarmin tavoitteena on edelleen edistää nykytaiteen näkyvyyttä ja tuntemusta tarjoamalla tilaa erilaisille näyttelyprojekteille. Vuoden 2014 ohjelmaan sisältyy 12 neljän viikon pituista näyttelyä sekä Suomenlinnan toimijoiden joulutapahtuma ensimmäisenä adventtiviikonloppuna. Kolmelle loppuvuoden näyttelyajalle valitaan näyttelynpitäjät myöhemmin The Three of Us -ryhmä Tiina Herttua, sali 1 ja Petteri Hietasen muistonäyttely, sali Kaija Hinkula, Janette Holmström, Jussi Nykänen ja Emma Peura Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen vuosinäyttely Heli Tuhkanen Saara-Maria Kariranta Satu Kalliokuusi ja Ritva Larsson, yhteisnäyttely Yksilön kaipuu -ryhmä Helsingin Taiteilijaseuran vuosinäyttely Suomenlinna Arts & Crafts -tapahtuma Suomenlinna Arts & Crafts Gallerian tiloissa järjestetään ensimmäisenä adventtiviikonloppuna Suomenlinna Arts & Crafts - tapahtuma, jossa esitellään ja myydään Helsingin Taiteilijaseuran ja muiden saaressa toimivien taideja taidekäsityötahojen tuotantoa. Tapahtuma on osa Suomenlinnan laajaa joulutapahtumaa Toimintaympäristö Galleria Rantakasarmi toimii Suomenlinnan hoitokunnalta vuokratussa tilassa (228 m2) osoitteessa Suomenlinna C 1. Tila on suojeltu Malmitalon galleria Helsingin Taiteilijaseura tekee yhteistyötä Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa Malmitalon gallerian näyttelyissä. Vuonna 2014 yhteistyötä kehitetään edelleen talon ohjelmistoa huomioiden ja tutkimalla mahdollisuuksia näyttely-yhteistyöhön useamman kulttuuritalon kanssa. Malmitalon galleria tarjoaa Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille ilmaista näyttelytilaa, huolehtii kutsukorttien painatuksesta ja postituksesta sekä tiedotuksesta ja avustaa näyttelyn ripustuksessa ja teostenkuljetuksessa. Malmitalo on monipuolinen kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien toimipiste, jossa on runsaasti kaiken ikäisiä kävijöitä. Seuran jäsenet voivat hakea näyttelyaikaa Malmitalon galleriaan kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2014 galleriassa järjestetään 11 näyttelyä. Näyttelyt on valittu kevät- ja kesäkaudeksi Syykauden näyttelyt valitaan loppuvuodesta Kaija Poijula, tilateos Taneli Eskola, valokuvia Auli Järvelä, maalauksia Anne Sunila, taiteellinen projekti Samuli Suonperä, maalauksia Merja Simberg, maalauksia 5.4. Muu näyttelytoiminta Katugalleriaprojekti Museokadun, Eerikinkadun ja Fleminginkadun katugalleriat perustuvat ajatukseen, että kuvataiteen tulisi näkyä enemmän katukuvassa. Kuvataiteilija Magdalena Åbergin kehittelemä katugalleria toteutuu yhdessä Helsingin energian kanssa. Katugallerioiden teosmyyntiä tehostetaan ottamalla teokset Galleria Katariinan myyntikokoelman piiriin. 6

7 Vuosinäyttely ja muu näyttelytoiminta Vuonna 2014 järjestetään kaikille jäsenille avoin Helsingin Taiteilijaseuran vuosinäyttely. Yhteistyöprojektit taiteen alan toimijoiden kanssa koti- ja ulkomailla luovat mahdollisuuksia Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoille. Tämän vuoksi Helsingin Taiteilijaseura kartoittaa aktiivisesti mahdollisuuksia tarjota jäsenilleen näyttelyprojekteja sekä kotimaassa että ulkomailla. Näyttelytoiminta omien gallerioiden ulkopuolella vaatii projektiluontoisuuden vuoksi merkittävästi taloudellisia resursseja. Projektit toteutetaan projektia varten haetulla ja saadulla erillisellä taloudellisella panostuksella Taidelainaamo Helsingin Taiteilijaseuran ja Helsingin kaupunginkirjaston ylläpitämä Taidelainaamo toimii Rikhardinkadun kirjaston pohjakerroksessa. Taiteilijaseura vastaa lainaamon hallinnosta, asiakaspalvelusta, teosvälityksestä, näyttelyistä, tiedotuksesta, sopimuksista, vakuutuksista ja rahaliikenteestä. Kaupunginkirjasto antaa toimitilat Helsingin Taiteilijaseuran käyttöön ja on mukana Taidelainaamon yhteydessä järjestettävissä tapahtumissa. Taidelainaamon valikoimissa on Helsingin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijoiden teoksia; maalauksia, veistoksia, valokuvia ja grafiikkaa. Taidelainaamon teokset ovat lainattavissa ja ostettavissa. Taideteosten lisäksi lainaamo tarjoaa asiakkaille monipuolista taiteeseen liittyvää asiantuntemusta, kuten tietoa taiteilijoista ja heidän toiminnastaan, teosten tekniikoista ja materiaaleista sekä kehystyksestä ja ripustuksesta Näyttelyt ja muut tapahtumat Taidelainaamotilassa on esillä säännöllisesti vaihtuva monipuolinen näyttelyripustus. Taidelainaamon yhteydessä toimii myös kaksi pienimuotoista näyttelytilaa: Taidelainaamossa sijaitseva näyttelytila Arthur ja Rikhardinkadun kirjaston aulaan sijoittuva Galleria Rikhard. Arthur ja Galleria Rikhard ovat Helsingin Taiteilijaseuran jäsenten käytössä ja niissä järjestetään vuoden 2014 aikana yhteensä 24 yksityisnäyttelyä. Galleria Rikhard Arthur tammikuu Maria Mughal Ismo Hyvärinen helmikuu Merja Simberg Hannamari Mäkelä maaliskuu Mervi Karhunen Eija Hakkola huhtikuu Ekaterina Zavjalova Maarit Björkman-Väliahdet toukokuu Taina Kokkonen Marja Hakala kesä Elina Försti Anu Nirkko heinäkuu Jaana Kangas Kaisa Jussila elokuu Inkeri Makkonen Birgitta Wegelius syyskuu Leila Sarola Eija Kylliäinen lokakuu Juhani von Boehm Salla Järvinen marraskuu Igor Jefimov Sebastian Lindberg joulukuu Kaisu Sadler Anu Osva Taidelainaamotilaan kootaan vuosittain kolme jäsenistölle avointa teemanäyttelyä: helmikuussa syntymäpäiväripustus, kesä-heinäkuussa kesäripustus ja joulukuussa joulunäyttely. Taidelainaamo täyttää helmikuussa 19 vuotta ja merkkipäivää juhlitaan näkyvästi sunnuntaina Syntymäpäivän ilottelevan ripustuksen teemana on Eläintarha. Asiakkaille ja taiteilijoille järjestettävän syntymäpäiväjuhlan yhteyteen tulee ohjelmaa, kuten esityksiä tai taiteilijatapaamisia. 7

8 Kesäkuussa kirjaston kirjatorniin kootaan Helsinki -teemainen näyttely ja Taidelainaamon kesäripustuksen teema on Vesielämää. Joulukuussa Taidelainaamossa tunnelmoidaan Joulu kukkii - ripustuksen teemoissa. Joulunäyttelyn yhteyteen järjestetään perinteisesti asiakkaille, taiteilijoille ja yhteistyökumppaneille joulutunnelmainen avajaispäivä glögitarjoiluineen. Taidelainaamo vaalii pitkää ja hedelmällistä yhteistyötä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa: Rikhardinkadun kirjaston kirjatornin näyttelytilaan laitetaan kesäkuussa esille jo viides Helsinkiä ripustus. Myös kaupunginkirjaston muihin toimipisteisiin on tarpeen mukaan tarjolla pienimuotoisia näyttelykokonaisuuksia, joiden lähtökohtana on kirjallisuuden ja kuvataiteen vuoropuhelu. Näiden pienoisnäyttelyiden teemat toteutetaan yhteistyössä kunkin kirjaston henkilökunnan kanssa, hyödyntäen molempien tahojen erityisosaamista. Näyttelyiden yhteyteen varataan päivä, jolloin Taidelainaamon asiantuntija on paikalla esittelemässä näyttelyä ja taidelainaamotoimintaa. Muutaman tunnin mittaisia ns. Taidelainaamokonsulentin vierailuja kokeiltiin vuonna 2013 Etelä-Haagan ja Pohjois-Haagan kirjastoihin ja hyväksi koettua uutta palvelua on suunnitelmissa jatkaa mm. Munkkiniemen kirjastossa keväällä Taiteiden yönä elokuussa Taidelainaamo on avoinna myöhäiseen iltaan asti. Vuoden kävijämäärältään vilkkaimpaan iltaan järjestetään tilanteen mukaan taiteellista ohjelmaa, kuten taiteilijatapaamisia tai esityksiä. Taidelainaamo osallistui syksyllä 2011 ja 2013 ArtHelsinki -nykytaidemessuille. Messukokemus on kummallakin kerralla ollut hyvä ja tuonut paljon uusia asiakaskontakteja sekä myyntejä ja lainoja. Lähtökohtaisesti Taidelainaamo on myös syksyllä 2014 esillä taidemessuilla. Vaihtoehtona on toteuttaa syyskauden vilkkaaseen alkujaksoon jokin muu toimintaa elävöittävä ja näkyvyyttä tuova taidetapahtuma Tiedotus Taidelainaamon toiminnasta, tapahtumista ja näyttelyistä tiedotetaan painettujen esitteiden lisäksi sähköisesti kattavasti asiakkaille, taiteilijoille ja lehdistölle. Taidelainaamolla on hyvät ja monipuolisesti toimivat kotisivut, joiden kuvagalleriassa esitellään kattavasti Taidelainaamon kautta välitettäviä teoksia, sekä paikalla olevia että tilauksesta toimitettavia. Sivustolta on taiteilijoittain linkit heidän kotisivuilleen. Taidelainaamon tiedotuskäyttöön 2013 painatettu kolmikielinen esite on aktiivisessa päivittäisessä käytössä Toimintaympäristö Taidelainaamon näyttely- ja varastotilat ovat rajalliset ja yhä kasvava teosmäärä tuo haasteita teosten edustavaan ja turvalliseen esilläpitoon. Vuonna 2014 panostetaan edelleen teosvalikoiman jatkuvaan ja sujuvaan vaihtuvuuteen, kannustamalla taiteilijoita päivittämään omaa valikoimaansa säännöllisesti. Edustavan yleisilmeen ja tehokkaan tilankäytön haasteisiin paneudutaan huolellisesti, panostamalla kiinnostaviin ripustuksiin ja uusimalla säilytysjärjestelyjä aiempaa vaivattomammin käytettäviksi taidelainaamo.fi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella kehitetyt uudet verkkosivut otettiin käyttöön vuoden 2012 syksyllä. Taidelainaamo.fi -sivut ovat yhä merkityksellisemmässä roolissa Taidelainaamon asiakaspalvelun välineenä, runsaan teosvalikoiman esittelyssä ja esikatselussa. Uusilla sivuilla on kehittynyt hakutoiminto, jonka kriteerein Taidelainaamon yli 5000 teoksen valikoimaa voi nyt sujuvasti selata ja jäsennellä. Taidelainaamo.fi mahdollistaa sekä taidelainaamotoiminnalle että seuran jäsentaiteilijoille huomionarvoisen laajan näkyvyyden. Verkkosivujen teosesittelyn kautta ns. tilauksesta toimitettavat teokset ovat yhä laajamittaisempi osa Taidelainaamon valikoimaa ja myös asiakaskäynnit suoraan taiteilijan työhuoneelle tulevat jatkuvasti lisääntymään. 8

9 6. KOULUTUSTOIMINTA 6.1. Kuvataidekoulu ja kurssikeskus Helsingin Taiteilijaseuran koulutustoiminnan tarkoituksena on edistää lapsille ja nuorille suunnattua taidekasvatustoimintaa, tarjota kuvataiteen opiskelumahdollisuuksia kaiken ikäisille taiteen harrastajille sekä luoda ansiomahdollisuuksia opetustyötä tekeville seuran jäsentaiteilijoille. Kuvataidekoulun opetus lapsille ja nuorille on opetussuunnitelman mukaista kuvataiteen perusopetusta, teemallisia lyhytkursseja sekä taidekasvatusprojekteja. Vuodesta 2014 lähtien Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta myös aikuisille. Kurssikeskuksen opetus on suunnattu yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille ja kurssit järjestetään yhteistyössä Kansan sivistystyön liiton opintokeskuksen (KSL) kanssa. Lisäksi kurssikeskus tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille lyhytkursseja ja virkistyspäiviä. Koulutustoimintaa toteutetaan seuran ylläpitämässä kuvataidekoulussa ja kurssikeskuksessa, jotka toimivat Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa sekä kesäkuukausina Suomenlinnassa. Koulu vuokraa tiloja tarvittaessa myös muilta Kaapelitehtaan toimijoilta lähinnä lyhytkurssitoimintaa varten Henkilökunta Kuvataidekoululla ja kurssikeskuksella on päätoiminen rehtori. Opetustehtävissä työskentelee sivutoimisina tuntiopettajina noin 20 Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvaa, pedagogisesti suuntautunutta ammattikuvataiteilijaa. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen oppilastoimistoa hoitaa kurssisihteeri. Seuran kaikkien toimipisteiden yleishallintoa johtaa Helsingin Taiteilijaseuran hallitus ja toimipisteiden taloushallinnosta vastaa taloussihteeri. Kurssikeskuksen ja kuvataidekoulun avustajina toimii työharjoittelijoita 1-6 kk jaksoissa Toimitilat Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen tilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla (Aporras 3. kerros). Tilojen koko on 284 m2. Kesäkurssien pitämiseen Suomenlinnassa vuokrataan opetustilat Taidekoulu Maan tiloista (Suomenlinna B 20). Toiminnan laajentuessa on kasvanut myös luokkatilojen ja varastotilojen tarve, jonka vuoksi kurssikeskus vuokraa tarvittaessa lisätiloja lyhytkurssitoimintaa varten. Kurssikeskus jatkaa tässä suhteessa hyvin alkanutta yhteistyötä Vapaan Taidekoulun kanssa ja kartoittaa Kiinteistö OY Kaapelitalon kanssa mahdollisuuksia pysyvän lisätilan saamiseksi vuonna Myös kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen tilojen ilmanvaihtoa pyritään kehittämään luokkajärjestelyillä. Kursseilla käytössä olevien liuottimien ja haitta-aineiden vaikutukset pyritään minimoimaan Talous Taiteen perusopetus rahoitetaan oppilasmaksuilla, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan myöntämällä toiminta-avustuksella sekä Opetusministeriön harkinnanvaraisella valtionavustuksella. Mahdolliset taidekasvatusprojektit toteutetaan erityisavustusten turvin. Kuvataidekoulun tavoitteena on päästä tuntiperustaisen valtionavustuksen piiriin vuonna Kurssikeskuksen järjestämät kurssit rahoitetaan kurssimaksuilla ja KSL:ta (Kansan Sivistystyön Liitto ry) saatavalla rahoituksella Tiedotustoiminta Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen kuvataidekursseista laaditaan kolme kertaa vuodessa esite, jota postitetaan oppilasrekisteriin kuuluville henkilöille, kirjastoihin, kulttuurikeskuksiin, kouluihin ja päiväkoteihin. Esitteitä on saatavilla myös seuran kaikissa toimipisteissä. Koulutustoimintaa esitellään seuran kotisivuilla ja koulun Facebook-sivuilla. Kuvataidekoulun oppilaiden vanhemmat saavat tietoa opetuksesta lukukauden alussa jaettavassa kirjeessä sekä vanhempainilloissa, joita järjestetään kerran lukuvuodessa. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toimintaa esitellään lisäksi myös Kaapelitehtaan kausiesitteissä, -kotisivuilla sekä - yleisötapahtumissa. Helsingin taiteilijaseuran uudistuneet kotisivut mahdollistavat kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen opetuksen laajemman esittely- ja opetuskäytön. Tiedotuskäytäntöjä kehitellään näiltä osin edelleen rakentamalla uusia opiskelijoita palvelevia sivuja. 9

10 6.2. Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä lapsille ja nuorille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuskoulun ulkopuolista, tavoitteellista sekä vuosittain etenevää kuvataiteen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi kuvataidekoulun uuden opetussuunnitelman ja se astui voimaan Opetussuunnitelman mukaan opetuksen sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus tukee oppilaiden persoonallisuuden kehitystä ja antaa oppilaille kuvataiteessa sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla luodaan pohja omalle kuvailmaisulle ja mahdollisuudet hakeutua kuvataiteen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu viimeistelee ja päivittää uutta opetussuunnitelmaa lapsille ja nuorille, joka noudattaa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän perusteita Opintovuosi Taiteen perusopetusta annetaan 30 opintoviikkoa kestävänä lukuvuotena, joka jakaantuu 15 opintoviikon mittaisiin syys- ja kevätlukukausiin. Kevätlukukaudella on talvilomatauko ja pääsiäisloma. Syyslukukaudella on syyslomatauko peruskoulujen syyslomaviikon mukaan. Kesäkurssit järjestetään kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Kesäkurssiopinnoilla voi täydentää taiteen perusopetuksen opintosuorituksia. Lukukaudet pitenevät 30 opintoviikosta keskimäärin 33 opintoviikkoon, kun kuvataidekoulu siirtyy taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajaan oppimäärään Opetuksen eteneminen ja opetusryhmät Taiteen perusopetus jakaantuu kolmeen jaksoon ikäkausittain: 4 6-vuotiaiden varhaiskasvatus, perusopinnot 7 12-vuotiaille, sekä syventävät opinnot yli 13-vuotiaille. Kuvataidekoulun opinnot aloitetaan oppilaan iän mukaisessa ryhmässä. Opiskelijaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä Varhaisiän kuvataidekasvatus 4 6-vuotiaille Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvituksen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu ja painotehtävät antavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvan tekemisen prosesseihin Perusopinnot 7 12-vuotiaille Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävien avulla. Havainnoidaan ympäristöä ja eri materiaaleja monipuolisesti mielikuvitusta ja tarinoita unohtamatta. Oman työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielen perusteita: värioppia, sommittelua, anatomiaa sekä ajatusten ja havaintojen ilmaisemista kuvallisesti Syventävät opinnot eli työpajat yli 13-vuotiaille Koulussa toimii piirustus-maalaus -työpaja, sarjakuvatyöpaja sekä laajan kuvataiteen työpaja. Laajan kuvataiteen työpajassa tehdään kuvaa monilla eri tekniikoilla, ja opiskellaan sekä 2- että 3-ulotteista teosten tekemistä. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua Oppilastyönäyttelyt Kuvataidekoulu esittelee toimintaansa pääasiassa koulun omissa tiloissa järjestettävässä oppilastyönäyttelyssä. 10

11 Näyttelyitä järjestetään myös Ruoholahden metroasemalla, Kellosaarenkadun lasivitriinissä ja Kaapelitehtaan näyttely- ja aulatiloissa. Pienimuotoisia näyttelyitä pyritään järjestämään myös julkisissa tiloissa koulun ulkopuolella esim. palvelutaloissa ja sairaaloissa Opetuksen arviointi- ja kehitystyötyö Koulutoimikunta ja opettajainkokoukset tekevät opetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehitystyötä. Oppilastyönäyttelyiden yhteydessä tehdään kollektiivista itsearviointia opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa antaman palautteen avulla. Opettajainkokous valitsee lukuvuosittain yhteisen opetusteeman, johon liitetään erilaisia opetuskokonaisuuksia kunkin opettajan painotusten mukaan. Opettajat käyttävät opetuksen suunnitteluun ja arviointiin päiväkirjaa. Opetusta kehitetään myös opettajien jatkokoulutuksen avulla Virvatulimallin käyttöönotto Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulu käynnisti vuonna 2013 oppilaitoksen itsearvioinnin Taiteen perusopetusliiton suunnitteleman ns. Virvatulimallin mukaisesti. Virvatulimallin mukaan oppilaitos voi muokata arviointimallia kuvataidekouluun soveltuvaksi ja suunnata arvioinnin kohteet koulun toiminnan kannalta tärkeinä pidettyihin toiminta-alueisiin. Virvatulihankkeen mukainen oppilaitoksen arviointia jatketaan koulutoimikunnan ja opettajien yhteisesti suunnittelemalla oppilasarviointilomakkeella kevätlukukaudella Oppilasarviointia suoritetaan vuosittain kuvataiteen perus- ja syventävien opintojen opetusryhmissä. Oppilaitoksen itsearviointia suoritetaan opettajien, koulun henkilökunnan, hallinnon ja oppimisympäristön osalta vuorotellen kerran vuodessa. Päämääränä Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun itsearvioinnissa on tarkastella oppilaitoksen toimintaa ja saada opiskelijoiden ja opettajien esittämät parannusehdotukset huomion kohteeksi. Virvatulimalli toimii välineenä koulun toiminnan parantamisessa Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset opinnot Helsingin Taiteilijaseuralla on tavoitteena järjestää taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Tähän anotaan lupaa Opetusministeriöltä vuonna 2014, mikäli järjestämislupa-anomuksia otetaan vastaan kyseisenä vuotena Kesäkurssit Kuvataidekoulu järjestää kesä-, heinä- ja elokuussa kesäkursseja 7 16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä lapsi-vanhempi -ryhmille Taiteen perusopetus aikuisille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä aikuisille Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu jatkaa ja kehittää kurssikeskuksessa aloitettua, aikuisille taideharrastajille suunnattua yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta vuonna Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi päätöksellään kurssikeskuksen suunnittelutiimin laatiman aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman Päätöksen myötä aikuisten taiteen perusopetus siirtyy vuonna 2014 kurssikeskuksesta kuvataidekoulun alaisuuteen. Syksyllä 2010 alkanut Pilotti taiteen perusopetukseen nimikkeellä alkanut koulutus noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Ensimmäiset Pilottiryhmät valmistuvat keväällä 2014 ja uusi taiteen perusopetusryhmä aikuisille perustetaan syyslukukaudella Opetuksen eteneminen ja opetusryhmät Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen koulutus kestää aikuisryhmissä 4 vuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu kolmen lukuvuoden ajan osallistumaan viikoittaiseen opetukseen. Neljäntenä opintovuotena toteutetaan itsenäisesti kuvataiteen päättötyö. Aikuisten taiteen perusopetukseen opinnot koostuvat kaikkiaan10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä vapaavalintaisista kursseista. 11

12 Taiteen perusopetusryhmiä perustetaan 1-2, hakijoiden määrästä ja koulun resursseista riippuen. Opiskelijat valitaan näytetöiden ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella Opintovuosi Lukuvuosi koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihealueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Opintokokonaisuudet pyrkivät valottamaan kuvataiteen eri osa-alueita kunkin taiteilijaopettajan ammatillista erityisosaamista ja perehtyneisyyttä hyödyntäen Perusopinnot ja syventävät opinnot Aikuisten kuvataiteen perusopetus jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintoihin luetaan kaksi ensimmäistä lukuvuotta, syventäviin opintoihin puolestaan kolmas opintovuosi, sekä neljäntenä opintovuonna toteutettava päätöstyöportfolio ja kuvataiteen päätöstyö Täydentävät opinnot ja lyhytkurssit Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus tarjoaa aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijoille valinnaisia opintokokonaisuuksia kaikille yhteisten opintojen rinnalla. Opiskelija valitsee valinnaiset opintokokonaisuudet henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) ja opiskelutavoitteidensa mukaisesti. Valinnaiset opintokokonaisuudet syventävät kaikille yhteisiä lähiopintoja ja orientoivat opiskelijoita oman erityisalueensa ääreen. Valinnaiset opinnot lasketaan osaksi syventäviä opintoja Opetuksen eteneminen vuosittain ja opetussisällöt Perusopinnot Ensimmäinen lukuvuosi: Kuvataiteen perusteet -Opintokokonaisuus 1: Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus, piirustus -Opintokokonaisuus 2: Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus -Opintokokonaisuus 3: Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana valokuva, video, media Toinen lukuvuosi: Tila ja ympäristö, kolmiulotteinen hahmottaminen -Opintokokonaisuus 4: Tila, avaruus ja materiaali -Opintokokonaisuus 5: Tilallisuus kuvallisessa ilmaisussa -Opintokokonaisuus 6: Tilasta ympäristöön - esitys / performanssi Syventävät työpajaopinnot Kolmas lukuvuosi: Kohti itsenäistä taiteellista työskentelyä ja päätöstyötä -Opintokokonaisuus 7: Kuva ja sana-työpaja -Opintokokonaisuus 8: Taiteellinen ajattelu-työpaja -Opintokokonaisuus 9: Kuvataiteen teemoja-työpaja Neljäs lukuvuosi: Päätöstyön toteuttaminen - itsenäinen taiteellinen työskentely ja näyttely -Opintokokonaisuus 10: Päätöstyö, väli- ja loppuarvionnit sekä päätöstyönäyttely Oppilastyönäyttelyt ja yhteistyömuodot Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu tarjoaa aikuisten taiteen perusopetuksen opiskelijoille resurssiensa mukaan näyttelyiden ja projektitöiden järjestämistä, sekä muuta mahdollista yhteistä kulttuuritoimintaa Kaapelitehtaan eri toimijoiden kanssa. Mahdollisia muita paikkoja, joissa taiteen perusopetusryhmät voivat järjestää esityksiä/näyttelyitä, ovat sairaalat, päiväkodit, koulut, kirjastot, kahviloiden näyttelytilat sekä metroaseman näyttelytilat. Yhteistyötä muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa kehitetään koulutoimikunnan kanssa Opetuksen arviointi- ja kehitystyötyö Aikuisten taiteen perusopetuksen oppilasarvioinnin tehtävä on tukea opiskelijan kehittymistä opinnossaan ja ohjata opiskelutavoitteiden asettamista. 12

13 Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan itselleen valitsemat tavoitteet ja oppisisällöt sekä aikaisemmat opinnot. Monipuoliseen ja jatkuvaan arviointiin sisältyy useita erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksen itsearvioinnissa arviointialueena ovat Virvatuli-mallin mukaisesti viisi eri arviointialuetta: oppilaat, opettajat, oppimisympäristö, johtaminen ja yhteistyösuhteet. Itsearvioinnista Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulussa vastaa koulutoimikunta. Oppilasarviointia, koulun itsearviointia ja koulutuksen toteutumisen seurantaa toteutetaan koko taiteen perusopetuksen opintojen ajan Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus Kurssikeskuksen opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille. Kurssien opiskelijaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä Koko lukukauden kestävät kurssit Kuvataidekursseilla annetaan opetusta kerran viikossa neljän 45 min. kestävän opetustunnin ajan yhteensä 12 viikkoa. Kurssien laajuus on yhteensä opetustuntia. Lisäksi kurssikeskus järjestää avoin ateljee -työpajan sekä siihen liittyviä kritiikkitilaisuuksia Erikois- ja intensiivikurssit Erikois- ja intensiivikursseilla (lyhytkursseilla) annetaan periodimuotoisesti opetusta kuvataiteen erityisaloilta. Lyhytkurssien laajuus voi vaihdella kurssin mukaan 4 opetustunnista 48 opetustuntiin. Lyhytkursseja järjestetään syys- ja talvilomatauoilla, lukukausiopetuksen ohessa, sekä viikonloppuisin Yksityisopetus Yksityisopetus on uusi opetusmuoto omaa taidetta pitkäjänteisesti tekeville harrastajille. Kurssikeskuksesta voi varata tapaamisajan opettajan kanssa 1-3 tunniksi. Tarkoituksena on keskustella ja saada palautetta teoksista, pohtia yhdessä oman työskentelyn kokonaisuutta ja tavoitteita. Ensitapaaminen järjestetään koululla, myöhemmin voidaan sopia opettajan kanssa tapaamisen esimerkiksi työhuoneella Kesäkurssit Kesä-, heinä- ja elokuussa järjestetään Suomenlinnassa ja Kaapelitehtaalla kuvataidekursseja. Kurssit järjestetään maanantaista perjantaihin kestävinä viikon jaksoina päivä- tai iltakursseina. Niiden laajuus vaihtelee 20 opetustunnista 45 opetustuntiin Yhteistyö Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää kurssikeskuksen vuokraamissa tiloissa Suomenlinnassa sekä Kaapelitehtaalla kuvataidekursseja kesäkuukausina yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa Yhteistyö Taidekoulu Maan kanssa Helsingin Taiteilijaseura vuokraa kesäkuukausiksi Taidekoulu Maan tiloja Suomenlinnasta. Taidekoulu Maa taas vuokraa opetuskäyttöön Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen yhtä luokkaa kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella Yhteistyö Vapaan taidekoulun kanssa Helsingin Taiteilijaseura vuokraa 2014 Vapaan taidekoululta luokkatilaa lyhytkursseja varten lähinnä viikonloppuisin Virkistyspäivät ja työpajat yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille Kurssikeskus tarjoaa yrityksille, yhteisöille sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunnille tai yksityishenkilöille kuvataidealan opetuspalveluja sekä teemallisia virkistyspäiviä. Ohjelman laajuus, teema ja toteutuspaikka sovitaan palvelun tilaajan kanssa erikseen kunkin tilauksen yhteydessä. 13

14 Taiteilijaseuran jäsenistön koulutus Kurssikeskus kartoittaa vuonna 2014 tarvetta jäsenistön täydennyskoulutukselle. Kuvataiteilijoiden koulutukseen haetaan lisärahoitusta, jotta kurssihinnat pysyisivät taiteilijoille edullisina. Täydennyskoulutuksen avulla pyritään tarjoamaan jäsenistölle ammattitaitoa ylläpitäviä ja parantavia erikoiskursseja sekä ammatillista kehitystä ja orientaatiota parantavia luentoja. Kurssikeskuksessa jo järjestettäviä erikoiskursseja tarjotaan jäsenkirjeen välityksellä myös jäsentaiteilijoille Oppilastyönäyttelyt ja yhteistyömuodot Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus tarjoaa kurssikeskuksen opiskelijoille resurssiensa mukaan mahdollisuuksia näyttelyiden järjestämiseen Kaapelitehtaan eri toimijoiden kanssa. Muita paikkoja, joissa kurssikeskuksen opetusryhmät voivat järjestää näyttelyitä ovat kirjastot, kahviloiden näyttelytilat, muut julkiset tilat sekä metroaseman näyttelytilat. 7. JULKAISUTOIMINTA 7.1. Galleriaopas Helsingin Taiteilijaseura julkaisee valtakunnallista Galleriaopasta kaksi kertaa vuodessa. Galleriaopasta jaetaan taidetta kuluttavalle yleisölle ilmaiseksi ilmoittajien toimipaikoissa sekä ravintoloissa, kirjastoissa, kulttuuritaloissa, matkailutoimistoissa, museoissa ja gallerioissa. Hyvin tunnetun oppaan markkinointia jatketaan edelleen vuonna 2014 muun muassa tarjoamalla monipuolisia ilmoituspaketteja. 7.2 Näyttelykalenteri Helsingin Taiteilijaseuran näyttelyitä tiedotetaan ja markkinoidaan vuonna 2014 sähköisellä esitteellä, joka kokoaa yhteen kaikki seuran järjestämät näyttelyt, joita on vuoden aikana noin 80. Sähköinen esite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja se on ladattavissa sekä luettavissa seuran kotisivuilta. Sähköisen esitteen linkkiä tiedotetaan valitulle kohderyhmälle. Tiedotus ja markkinointi kohdennetaan lehdistölle, asiakkaille ja yrityksille. 14

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. HALLINTO Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2015 Aika Maanantai 30.3.2015 klo 17.00 Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TOIMINTASUUNNITELMA 2012. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TOIMINTASUUNNITELMA 0 TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Toimintasuunnitelma0. TIKKURILAN TEATTERI RY. YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Valkeakosken kuvataidekoulun historia

Valkeakosken kuvataidekoulun historia Valkeakosken kuvataidekoulun historia Vuosikertomusten pohjalta koostanut Johanna Kivioja Sisältö: 1980-luku... 3 Perustaminen... 3 Toiminnan vakiintuminen... 3 Toiminnan kehittäminen... 4 Omat toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO. VUOSIKERTOMUS / 2oo7

PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO. VUOSIKERTOMUS / 2oo7 PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS - SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO VUOSIKERTOMUS / 2oo7 VUOSIKERTOMUS / 2oo7 Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto toimiston osoite: Porin taidemuseo

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

1. TIKKURILAN TEATTERI RY

1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1.1 YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ Yhdistyksen päätehtävänä on monipuolisen teatteritaiteen tekeminen ja esittäminen. Tätä tehtävää toteutetaan Tikkurilan Teatterissa, joka on ammattijohtoinen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot