Poveria biomassasta. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja kannattavuus maatilalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poveria biomassasta. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja kannattavuus maatilalla"

Transkriptio

1 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja kannattavuus maatilalla 1. Taustatiedot ja mitoitus Lähtökohdat Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää käytännön esimerkki aurinkosähköjärjestelmän mitoituksesta ja kannattavuudesta maatilalla. Esimerkkitilana toimii nurmeslainen Piirosen maitotila. Maitotilat soveltuvat yleensä hyvin aurinkosähkön tuotantokohteiksi suhteellisen korkea sähkönkulutuksen ansiosta. Etenkin lypsyrobotillisilla tiloilla kulutusprofiili on tasainen, mikä helpottaa mitoituksen tekemistä. Tässä selvityksessä tarkastellaan kolmen eri kokoisen järjestelmän suoriutumista. Oletuksena on, että suurin järjestelmäkoko on suunnattu kaakon suuntaan ja kaksi pienempää kokoluokkaa lounaaseen. Aurinkosähkön potentiaali ja lähtöarvot Kohteen aurinkosäteilyn potentiaalin selvittämiseen käytettiin Metesosyn ilmastotieteellistä mallinnusohjelmaa aurinkosäteilylle. Ohjelma on osa aurinkosähkömitoitukseen käytettävää PVSol-ohjelmistoa. Mallinnusohjelman ilmastotieteelliset arvot ja tiedot perustuvat pitkäaikaisiin ilmastotieteellisiin satelliittimittauksiin ja lämpötilatilastoihin vuosilta Vuosittaisiin tuotantoarvoihin vaikuttavat luonnollisesti myös erilaiset vuodet sään ja saatavissa olevan säteilyn suhteen. Taulukossa 1 on esitetty aurinkosähkön tuotannon laskemiseen käytettäviä lähtöarvoja. Taulukko 1. Aurinkosähkön tuotannon laskemiseen käytetyt lähtöarvot. Paneeli Heckert NeMo 260 W Aurinkopaneelien tuoton heikentymä (perustuu 0,3 %/v Fraunhofer Institituutin julkaisuun vuodelta 2017) Häviöt Kokonaishäviöt noin 20 % Paneelien suuntaus Lounaan suuntaisen katon kallistus 27 astetta, kattolape noin 43 astetta etelästä länteen. Kaakon suuntaisen katon kallistus 18 astetta, kattolape noin 47 astetta etelästä itään. Paneelien tuottoennuste Noin kwh/kw p (riippuu järjestelmän koosta) Aurinkopaneelien asennukseen suunniteltu lounaan suuntainen kattolape suuntautuu noin 43 astetta etelästä länteen ja on pinta-alaltaan ilmakuvasta mitattuna noin 157 m 2. (kuvat 1 ja 2). Toinen mahdollinen asennuspaikka on suurempi kaakkoon suuntautuva kattolape, jonka ilmansuunta on noin 47 astetta etelästä itään. Tähän suuntaan aurinkosähkön tuotanto on vuositasolla lähes yhtä suuri, kuin lounaan suuntaisella lappeella. Vuositasolla tuotannossa on eroa noin 2 %. Kaakkoon suunnattuna paneelien tuotanto painottuu hieman enemmän aamulle ja lounaaseen suunnattuna iltapäivälle. Kesäajan sähkönkulutusprofiili on kuitenkin melko tasainen, joten suurta merkitystä ilmansuunnalla ei ole kulutuksenkaan näkökulmasta. Asennuspaikkaa valitessa kannattaa huomioida myös mahdolliset varjostavat tekijät ja katossa olevat esteet kuten piiput ja kattoluukut.

2 Kuva 1. Aurinkopaneelien asentamiseen suunniteltavan katon ilmansuunta. Kuva 2. Aurinkopaneelien asentamiseen suunniteltavan katon pinta-ala.

3 Sähkönkulutus (kwh) Poveria biomassasta Sähkönkulutus Aurinkosähköjärjestelmän mitoitusta varten tarvitaan tarkat tuntikohtaiset sähkönkulutustiedot, jotka saadaan PKS:n nettipalvelusta. Sähkönkulutus tilalla oli yhteensä kwh. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa yleensä mitoittaa siten, että suurin osa tuotetusta sähköstä saadaan hyödynnettyä itse, koska ylituotannon myynnistä saatava hinta (noin 4 snt/kwh) on huomattavasti pienempi, kuin verkosta ostettavan sähkön kokonaishinta. Tästä syystä mitoitusperiaatteena käytetään yleensä kesäkuukausien päiväajan kulutusprofiilia. Alla on esitetty kuvat kuukausikohtaisesta kulutuksesta (kuva 3) 2016 sekä huhti-elokuun keskimääräisestä päiväkohtaisesta kulutuksesta (kuva 4) Sähkönkulutus kuukausittain Kuva 3. Sähkönkulutus vuonna 2016 kuukausittain.

4 Sähkönkulutus (kwh) Poveria biomassasta Keskimääräinen tuntikulutus 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Kellonaika Kuva 4. Sähkönkulutus tunneittain keskimäärin huhti-elokuussa Tarkasteluun valittavat aurinkosähköjärjestelmien kokoluokat Aurinkosähköjärjestelmien teho ilmoitetaan yleensä nimellistehona (kw p), joka tarkoittaa sitä sähkötehoa, jonka paneeli tuottaa standardiolosuhteissa, kun auringon säteily kohtisuoraan paneelia kohti on 1000 W/m². Esimerkiksi Etelä-Suomessa auringonsäteily on keskipäivällä kirkkaalla säällä enimmillään noin 800 W/m2, joten Suomen oloissa aurinkopaneelin nimellistehon suuruista sähkötehoa paneeleista ei hetkittäisiä tuotantohuippuja lukuun ottamatta yleensä saavuteta. Kohteen sähkönkulutus kesäpäivinä on keskimäärin noin 12 kw. PVSol -ohjelman mukaan aurinkosähköjärjestelmän maksimiteho on kohteessa noin 80 % nimellistehosta, joten mikäli verkkoon syötettävän sähkön määrä halutaan minimoida olisi järjestelmän koko noin 15 kw p. PVSol-ohjelmalla voidaan simuloida erikokoisten järjestelmien sähkön omakäyttöasteita ja simuloinnin mukaan vielä 17,2 kw p:n järjestelmälläkin 99 % tuotetusta sähköstä saadaan omaan käyttöön. Valitaan tämä järjestelmäkoko vertailun pienimmäksi kokoluokaksi. Pohjakulutuksen mukaan mitoitettu järjestelmä ei aina ole taloudellisesti kannattavin, koska järjestelmien yksikköhinta laskee yleensä järjestelmäkoon kasvaessa. Valitaan vertailuun lisäksi hieman suuremmat järjestelmät 25 kw p ja 35,4 kw p. 25 kw p:n järjestelmä tarvitsee pinta-alaa noin 156 m 2 ja 35,4 kw p:n 221 m 2. Kuten kuvasta 2 nähdään, lounaan suuntaisen harmaan kattolappeen pinta-ala on suunnilleen yhtä suuri, kuin 25 kw p:n järjestelmän tarvitsema pinta-ala, joten suurin järjestelmä ei mahdu pelkästään tälle lappeelle. Myös 25 kw p:n järjestelmän kanssa voi tehdä tiukkaa, jos koko kattopinta-ala ei ole käytettävissä paneeleille. Samansuuntaisen viereisen rakennuksen lape on noin 60 m 2, joten yhteensä näiden kahden katon pinta-ala voisi juuri ja juuri riittää 35,4 kwp:n järjestelmälle. Toinen vaihtoehto on asentaa järjestelmä kaakon suuntaiselle suurimman rakennuksen lappeelle, jonka pinta-ala riittää hyvin ja tuotanto on hyvin samaa luokkaa. Valitaan siis suurimman järjestelmän asennuspaikaksi suurempi kaakon suuntainen lape.

5 Kulutus/tuotanto (kwh) Poveria biomassasta 2. Aurinkosähkön tuotanto Järjestelmäkokojen vertailu Kuvassa 5 on esitetty erikokoisten järjestelmien tuotantoa aurinkoisena huipputuotantopäivänä verrattuna keskimääräiseen kesäajan kulutukseen. Aurinkosähkön tuotantokuvaajat on piirretty PVSol -ohjelman ilmastotilastojen perusteella laskemien tuottoennusteiden perusteella ajankohdalle klo ,2 kw p:n järjestelmällä ylituotantoa ei juurikaan synny päivän aikana, mutta isommilla järjestelmillä tuotanto ylittää keskimääräisen kulutuksen huipputuotannon aikana. Pilvisempinä päivinä tilanne on toinen ja huipputuotanto jää luonnollisesti matalammaksi. Kuten kuvasta nähdään, suurimman järjestelmän huipputuotanto painottuu enemmän aamupäivälle, koska ilmansuunta on kaakkoon. 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Kellonaika Kulutus Tuotanto 17,2 kwp Tuotanto 25 kwp Tuotanto 35,4 kwp Kuva 5. Erikokoisten aurinkosähköjärjestelmien tuotto klo 2-21 suhteessa kesäajan kesimääräiseen kulutukseen. Taulukossa 2 on esitetty järjestelmäkokojen tuotantotietoja. Omavaraisuusaste kasvaa odotetusti suuremmilla järjestelmillä, mutta myös verkkoon syötettävän sähkön osuus on hieman suurempi. Suurimmallakin järjestelmäkoolla 80 % tuotetusta sähköstä saadaan kuitenkin omaan käyttöön. Seuraavissa kappaleissa esitetään järjestelmävaihtoehtojen kuukausikohtaisia tuotantotietoja.

6 Taulukko 2. Järjestelmien tuotantotietoja. Järjestelmäkoko Paneelien pinta-ala (m 2 ) Järjestelmän tuotanto (kwh/v) Omakäyttöaste* (%) 17,2 kw p kw p ,4 kw p *Itse kulutettavan aurinkosähkön osuus koko aurinkosähkön tuotannosta **Itse kulutettavan aurinkosähkön osuus kokonaiskulutuksesta Omavaraisuusaste** (%) 17,2 kwp:n järjestelmä Taulukossa 3 ja kuvassa 6 on esitetty 17,2 kw p:n järjestelmän tuotantotietoja. Omavaraisuusaste on vuositasolla noin 11 %, kesäkuukausina parhaimmillaan 27 %. Taulukko 3. 17,2 kwp:n järjestelmän tuotantolukemia Kuukausi Sähkönkulutus (kwh) 17,2 kw p:n tuotanto (kwh) Omakäyttöaste Omvaraisuusaste Tammikuu % 0 % 0 Helmikuu % 0 % 1 Maaliskuu % 9 % 64 Huhtikuu % 20 % 130 Toukokuu % 27 % 161 Kesäkuu % 26 % 153 Heinäkuu % 24 % 156 Elokuu % 18 % 124 Syyskuu % 12 % 80 Lokakuu % 5 % 33 Marraskuu % 1 % 6 Joulukuu % 0 % 0 Yhteensä % 11 % 910 *Nykyisellä sähkön hinnalla Säästö sähkölaskussa + ylituotannon myynti ( )*

7 Sähkönkulutus/tuotanto (kwh) Poveria biomassasta Kuva 6. 17,2 kwp:n järjestelmän tuotanto. 25 kwp:n järjestelmä Omavaraisuusaste on vuositasolla noin 14 % kulutuksesta, kesäkuukausina parhaimmillaan 35 %. Sähkön omakäyttöaste on tässä tapauksessa vuositasolla 92 %, joten kesällä sähköä jää yli oman käytön hieman enemmän. Taulukko kwp:n järjestelmän tuotantolukemia. Kuukausi Aurinkosähkö omaan käyttöön (kwh) Aurinkosähkö verkkoon (kwh) Sähkönkulutus (kwh) Sähkönkulutus (kwh) 25 kw p:n tuotanto (kwh) Omakäyttöaste (%) Omavaraisuusaste (%) Tammikuu % 0 % 0 Helmikuu % 0 % 2 Maaliskuu % 12 % 94 Huhtikuu % 27 % 184 Toukokuu % 35 % 224 Kesäkuu % 34 % 216 Heinäkuu % 33 % 221 Elokuu % 25 % 178 Syyskuu % 17 % 115 Lokakuu % 7 % 48 Marraskuu % 1 % 9 Joulukuu % 0 % 0 Yhteensä % 14 % 1292 Säästö sähkölaskussa + ylituotannon myynti ( )

8 Sähkönkulutus/tuotanto (kwh) Poveria biomassasta Kuva kwp:n järjestelmän tuotanto. 35,4 kwp:n järjestelmä Omavaraisuusaste on vuositasolla noin 18 % kulutuksesta, kesäkuukausina parhaimmillaan 43 %. Sähkön omakäyttöaste on tässä tapauksessa vuositasolla 81 %. Taulukko 5. 35,4 kwp:n järjestelmän tuotantolukemia. Kuukausi Aurinkosähkö omaan käyttöön (kwh) Aurinkosähkö verkkoon (kwh) Sähkönkulutus (kwh) Sähkönkulutus (kwh) 35,4 kw p:n tuotanto (kwh) Omakäyttöaste (%) Omavaraisuusaste (%) Tammikuu % 0 % 0 Helmikuu % 0 % 2 Maaliskuu % 15 % 119 Huhtikuu % 32 % 236 Toukokuu % 41 % 293 Kesäkuu % 43 % 302 Heinäkuu % 41 % 299 Elokuu % 31 % 243 Syyskuu % 20 % 144 Lokakuu % 8 % 60 Marraskuu % 1 % 10 Joulukuu % 0 % 1 Yhteensä % 18 % 1708 Säästö sähkölaskussa + ylituotannon myynti ( )

9 Sähkönkulutus/tuotanto (kwh) Poveria biomassasta Aurinkosähkö omaan käyttöön (kwh) Aurinkosähkö verkkoon (kwh) Sähkönkulutus (kwh) Kuva 8. 35,4 kwp:n järjestelmän tuotanto. 3. Investoinnin kannattavuus Maatilat voivat hakea aurinkosähköinvestointeihin maatalouden investointitukea, joka on suuruudeltaan tällä hetkellä ( ) tavallisesti 40 % investoinnista. Tuki on aina vähintään 7 000, tätä pienempiin investointeihin ei myönnetä tukea. Investoinnin on oltava siis vähintään , jotta minimituki ylittyy. Nykyisellä aurinkosähköjärjestelmien hintatasolla tällä hinnalla saa noin kw p:n järjestelmän, joten tässä tarkasteltavat järjestelmät ovat lähtökohtaisesti tukikelpoisia. Tuen ehtona on lisäksi, että laskennallisesti kaikki tuotettu aurinkosähkö kulutetaan maataloustoiminnassa ja että yrityksen yrittäjätuloksi pitää osoittaa jäävän investoinnin jälkeen maataloudesta vähintään euroa, viimeistään kolmantena vuonna investoinnista. Hetkellisesti sähköä voidaan käyttää myös kotitaloudessa tai syöttää verkkoon. Tässä kohteessa maatalouden kulutus on 90 % kokonaiskulutuksesta, joten isompienkin järjestelmien tuotanto jää vuositasolla reilusti maatalouden kulutusta pienemmäksi. Tukiehdot tarkastellaan kuitenkin tilakohtaisesti, joten 100 %:n varmuutta tuen saamisesta ei ole. Kannattavuuslaskelmat tehtiin takaisinmaksuajan-, nykyarvon- sekä sisäisen koron menetelmillä. Takaisinmaksuaika on helposti ymmärrettävä tunnusluku, mutta soveltuu huonosti aurinkopaneelijärjestelmien kaltaisille investoinneille, sillä se ei ota huomioon järjestelmän pitoaikaa eikä jäännösarvoa. Parempana mittarina kannattavuudelle pidetään yleensä sisäistä korkokantaa eli IRR-lukua. Sisäinen korkokanta kertoo tuottoasteen sijoitetulle pääomalle. Nettonykyarvo puolestaan kertoo investoinnin diskontattujen kassavirtojen nykyarvon.

10 Tuotetun aurinkosähkön arvo riippuu korvattavan ostosähkön hinnasta, joka lasketaan vuoden 2016 kuukausittaisten sähkölaskujen perusteella. Sähkön hintaa laskettaessa ei huomioida kiinteitä maksuja, joiden suuruuteen aurinkosähkön tuotanto ei vaikuta. Sähkön hinta vaihtelee kuukausittain ja tarkin arvio hinnasta saadaan laskemalla sille aurinkosähkön tuotannon perusteella painotettu keskiarvo. 90 % kulutetusta sähköstä käytetään tuotantotoimintaan, joten tämä osuus sähkön hinnasta lasketaan ilman alv:a. Lisäksi hinnassa huomioidaan sähkön valmisteveron palautus, joka on suuruudeltaan 1,55 snt/kwh (vero.fi 2017). Palautuksen määrästä vähennetään vielä 30 %:n vero, jonka jälkeen sen arvoksi jää noin 1,1 snt/kwh. Näin laskettuna keskimääräiseksi aurinkosähköllä korvattavan ostosähkön hinnaksi tulee noin 6,9 snt/kwh. Koska aurinkosähköjärjestelmän elinikä on pitkä, on laskelmissa huomioitava sähkön hintakehitys tulevaisuudessa. Viimeisen 10 vuoden aikana hinta on noussut keskimäärin muutamia prosentteja vuodessa, mutta tulevaisuuden tarkkaa kehitystä on vaikea ennustaa. Laskelmissa tarkastellaan kannattavuutta erilaisilla hintaennusteilla. Taulukossa 6 on esitetty kannattavuuslaskennan lähtöarvoja ja -oletuksia. Taulukko 6. Kannattavuuslaskennan lähtöarvoja. Aurinkosähköllä korvattavan ostosähkön hinta keskimäärin Verkkoon myytävän sähkön hinta keskimäärin 6,9 snt/kwh 4 snt/kwh Aurinkopaneelien tuoton heikentymä (perustuu 0,3 %/v Fraunhofer Institituutin julkaisuun vuodelta 2017) Investointituki 40 % Laskentakorko 0 % j 2% Arvio sähkön hinnan noususta Huoltokulut Investoinnin käyttöikä 1, 2, 3, ja 5 %/v Invertterin vaihto kerran käyttöiän aikana 10 % alkuinvestoinnista + vuotuiset kulut 0,1 %/v alkuinvestoinnista 30 vuotta Taulukossa 7 on verrattu erikokoisten järjestelmien kannattavuutta toisiinsa. Taulukon lähtöarvoiksi valittiin 0 %:n korkokanta ja sähkön hinnan nousuksi 3 %/v. Järjestelmien hankintahinnat on laskettu keväällä 2017 pohjoiskarjalaiselta laitetoimittajalta saatujen budjettihintojen perusteella. Arvioidut hinnat kilowattia kohti ovat seuraavan laisia: 17,2 kw p = 1300 /kw p, 25 kw p= 1280 /kw p ja 35,4 kw p= 1250 /kw p. Tarkempien investointihintojen selvittämiseksi kannattaa pyytä tarjouksia suoraan laitetoimittajilta. Taulukko 7. Kannattavuuslaskelmien tulokset (laskentakorko 0 %, sähkön hinnan nousu 3 %/v, tuki 40 %). Järjestelmäkoko kw p Investointikustannus (alv 0 %, tuki 40 %) Sisäinen korkokanta Nettonykyarvo ( ) Takaisinmaksuaika (v) 17, ,5 % , ,4 % ,1 35, ,0 % ,1 *Levelized cost of energy: Aurinkosähkön tuotantohinta järjestelmän elinkaaren kustannukset huomioituna. LCOE* (snt/kwh)

11 Kuten taulukosta 7 nähdään, kannattavuudessa ei ole suuria eroja eri järjestelmäkokojen välillä. Takaisinmaksuaika on noin vuotta ja sisäinen korkokanta 7,0-7,5 %. Järjestelmien yksikköhintojen lasku parantaa suurempien järjestelmien kannattavuutta, kun pienempien etu on suurempi aurinkosähkön omakäyttöaste. Aurinkosähkön kannattavuus on hyvin riippuvaista korvattavasta ostosähkön hinnasta, jonka muutoksia on vaikea ennustaa pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä itse sähköenergian hinta on maltillinen, mutta siirtomaksujen osalta on nostopaineita varsinkin haja-asutus alueilla. Sähkön hinnan lisäksi myös laskennassa käytettävä laskentakorko vaikuttaa kannattavuuslaskennan tuloksiin. Taulukossa 8 on esitetty sähkönhintoja 30 vuoden päästä eri nousuennusteilla. Taulukko 8. Ostosähkön hinta 30 vuoden päästä eri nousuennusteilla. Sähkön hinnan nousu 1 %/v 2 %/v 3 %/v 5 %/v Ostosähkön hinta 30 vuoden päästä 9 snt/kwh 12 snt/kwh 16 snt/kwh 28 snt/kwh Lähtöarvojen vaikutusta kannattavuuteen on havainnollistettu alla olevissa taulukoissa, joissa on tarkasteltu järjestelmien kannattavuuksia eri laskentakoroilla ja sähkön hinnan nousuennusteilla. Taulukko 9. 17,2 kwp:n järjestelmän kannattavuus eri laskentakoroilla ja sähkön hinnan nousuennusteilla (investointituki 40 %). Laskentakorko 0 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 5,4 % 6,5 % 7,5 % 9,6 % Nettonykyarvo Laskentakorko 2 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 5,4 % 6,5 % 7,5 % 9,6 % Nettonykyarvo Laskentakorko 3 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 5,41 % 6,47 % 7,51 % 9,56 % Nettonykyarvo

12 Taulukko kwp:n järjestelmän kannattavuus eri laskentakoroilla ja sähkön hinnan nousuennusteilla (investointituki 40 %). Laskentakorko 0 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 5,3 % 6,4 % 7,4 % 9,5 % Nettonykyarvo Laskentakorko 2 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 5,3 % 6,4 % 7,4 % 9,5 % Nettonykyarvo Laskentakorko 3 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 5,32 % 6,38 % 7,42 % 9,47 % Nettonykyarvo Taulukko ,4 kwp:n järjestelmän kannattavuus eri laskentakoroilla ja sähkön hinnan nousuennusteilla (investointituki 40 %). Laskentakorko 0 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 4,9 % 5,9 % 7,0 % 9,0 % Nettonykyarvo Laskentakorko 2 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 4,9 % 5,9 % 7,0 % 9,0 % Nettonykyarvo Laskentakorko 3 % Takaisinmaksuaika Sisäinen korko 4,89 % 5,95 % 6,99 % 9,04 % Nettonykyarvo

13 4. Yhteenveto Korkean ja tasaisen sähkönkulutuksen sekä käytettävissä olevan suhteellisen hyvin suuntautuvan kattopintaalan ansiosta kohde soveltuu hyvin aurinkosähkön tuotantoon. Noin 7 % investoinnin sisäinen korkokanta ja parhaimmillaan 11 vuoden takaisinmaksuaika ovat aurinkosähköinvestointina hyvää tasoa. Kannattavuutta parantaa huomattavasti maatiloille tällä hetkellä haettavissa oleva 40 %:n investointituki. Investointipäätöstä tehdessä kannattaa huomioida, että vaihtelevasta tukipolitiikasta johtuen tukitaso ei välttämättä pysy näin korkeana tulevaisuudessa. Tukiehtojen täyttyminen on tapauskohtaista, joten varmuutta tuen saamisesta ei ole. Jos tukea päädytään hakemaan, on muistettava että investointipäätöstä (esim. tarjouksen hyväksymistä) ei saa tehdä ennen myönteistä tukipäätöstä. Aurinkosähköllä korvattavan ostosähkön hinta on kohteessa melko alhainen, mikä vaikuttaa kannattavuuteen. Tulevaisuudessa kannattavuus riippuu paljon sähkön hintakehityksestä, kuten herkkyystarkastelusta nähdään. Hinnassa voi tapahtua nopeitakin muutoksia. Järjestelmän kokoa valitessa kannattaa huomioida myös mahdollinen sähkönkulutuksen kasvu tulevaisuudessa ja uusien käyttökohteiden, kuten sähköauton mahdollisuudet. Järjestelmään on mahdollista jättää kasvunvaraa valitsemalla jonkin verran ylimitoitettu invertteri. Aurinkosähköinvestoinnin kannattavuutta voi ja kannattaa verrata muihin vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin. Perinteinen säästötili tuottaa 0,00 1,75 % tällä hetkellä. Rahastoilla ja osakkeille voidaan päästä isoihin tuottoihin, mutta niihin sisältyy aina riski pääoman menettämisestä. Riski aurinkosähköön sijoittamisessa on pientä ja laitteilla sekä komponenteilla on pitkät takuut ja ne ovat varmatoimisia. Laitteisto jatkaa tuottamistaan suurella todennäköisyydellä vielä laskennallisen pitoajan (30 vuotta) jälkeenkin. Lisäksi kiinteistön käyttökulujen pienentämisen lisäksi energiatehokkuus vaikuttaa myös positiivisesti kiinteistön arvoon. Alla olevissa kuvissa on verrattu aurinkosähköinvestointia muihin sijoitusmuotoihin ja esitetty joitakin etuja ja realiteetteja. Kuva 9. Sijoitusmuotojen vertailu.

14 Kuva 10. Aurinkosähkön etuja ja realiteetteja. Selvityksen tekijä ja lisätiedot: Antti Niemi PIKES Oy, Poveria biomassasta -hanke

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Poveria biomassasta -hanke Antti Niemi

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Poveria biomassasta -hanke Antti Niemi 27.9.2017 Antti Niemi Tavoitteena edistää uusiutuvan energian käyttöä P-Karjalassa Toteutusaika 1.1.2016-30.6.2018 Toteuttajat: PIKES Oy, Suomen Metsäkeskus, Karelia AMK ja KETI Oy Palvelut yrityksille

Lisätiedot

Selvitys verkkoon kytketyn akullisen aurinkosähköjärjestelmän toimintaperiaatteesta

Selvitys verkkoon kytketyn akullisen aurinkosähköjärjestelmän toimintaperiaatteesta Poveria biomassasta -hanke 1 Selvitys verkkoon kytketyn akullisen aurinkosähköjärjestelmän toimintaperiaatteesta ja kannattavuudesta Antti Niemi, PIKES Oy Kim Blomqvist, Karelia AMK 7.6.2017 Kuva 1. 5,9

Lisätiedot

Aurinkosähköä Maatiloille. Kuva: Tähti Koti Oy

Aurinkosähköä Maatiloille. Kuva: Tähti Koti Oy 2 Aurinkosähköä Maatiloille Kuva: Tähti Koti Oy Aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 3 - Tasainen sähkönkulutusprofiili maalis-syyskuussa - Asennuspaikka - Paneelien suuntaus - Paneelien kulma

Lisätiedot

Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali

Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Paimion kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaali Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28235 Raportti 1 (7) Laasonen Ville Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa Antti Takala 4.6.2014 Esityksen sisältö Tutkimuksen aihe Työn tavoitteet Vesistölämpö Aurinkosähköjärjestelmät Johtopäätökset Työssä

Lisätiedot

Siirtohinnoittelun vaikutukset pientuotannon kannattavuuteen - case aurinkosähkö kerrostalossa

Siirtohinnoittelun vaikutukset pientuotannon kannattavuuteen - case aurinkosähkö kerrostalossa Siirtohinnoittelun vaikutukset pientuotannon kannattavuuteen - case aurinkosähkö kerrostalossa FinSolar -projektin vetäjä ja tutkija, DI Karoliina Auvinen Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen loppuseminaari

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta kuntalaisille ja yrityksille/alkuinfotilaisuus Anna-Maria Rauhala, Suomen ympäristökeskus Anniina Kontiokorpi, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto @OljyvapaaPK Öljyvapaa

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

Aurinkoenergiaamaatiloilla Virrat13.11.2015

Aurinkoenergiaamaatiloilla Virrat13.11.2015 Aurinkoenergiaamaatiloilla Virrat13.11.2015 Opastus oilmakuvia Saksasta o Syöttötariifi ja muut hyvitysmallit o Tuotto ja kulutus o Kustannukset ja takaisinmaksuaika Jodat Ympäristöenergia Oy 2 Lähellä

Lisätiedot

Aurinkosähkö kotitaloudessa

Aurinkosähkö kotitaloudessa Aurinkosähkö kotitaloudessa 24.3.205 Espoo ja 26.3.2015 Vantaa Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Suomen Lähienergialiitto ry Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Aurinkosähkö

Lisätiedot

Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Biokaasulaitosten tukijärjestelmät Suomessa TUKIRATKAISUJEN ESITTELY Tämän aineiston tarkoitus On auttaa biokaasulaitosta harkitsevaa yrittäjää tai toimijaa hahmottamaan saatavilla olevat tukiratkaisut

Lisätiedot

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski Yritys Solartukku Oy on aurinkoenergiaan erikoistunut 2009 perustettu yritys, jolla on toimitilat ja varasto Keuruulla. Ydintoimintaamme ovat aurinkolämpöja

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Suurten kiinteistöjen aurinkovoimalat Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen

Suurten kiinteistöjen aurinkovoimalat Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen Suurten kiinteistöjen aurinkovoimalat Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen Arttur Kulvik, CEO Solnet Group B.V. IoT enabled Smart Solar solutions Solnet Group B.V. K-citymarket Länsikeskus, Turku

Lisätiedot

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori

Ratkaisuja: auringosta ja rahasta. Jouni Juntunen Tutkijatohtori Ratkaisuja: auringosta ja rahasta Jouni Juntunen Tutkijatohtori 1. Aurinkoteknologiasta 1. Teknologia Perusratkaisut Aurinkosähkö Aurinkolämpö 3 1. Teknologia Esteettisempi ratkaisu 16.2.2016 4 2. Rahasta

Lisätiedot

INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU. Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous)

INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU. Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous) INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous) 25.5.2007 Mitä tietoja laskentaan tarvitaan Investoinnista aiheutuneet investointikustannukset Investoinnin pitoaika Investoinnin

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk

Lisätiedot

Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen

Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen Lankisen Tila Oy & Lankisen Broileri Oy Broileri-kasvattamopaikkoja 60 000 Pihvisonnien loppukasvatuspaikkoja 600 kpl. 2 aurinkovoimalaa 28,8 kw 10.6.2016

Lisätiedot

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Seitsemännen luennon aihepiirit Aurinkosähkön energiantuotanto-odotukset Etelä-Suomessa Mittaustuloksia Sähkömagnetiikan mittauspaneelista ja Kiilto Oy:n 66 kw:n aurinkosähkövoimalasta

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

AURINKOVOIMALAT AVAIMET KÄTEEN

AURINKOVOIMALAT AVAIMET KÄTEEN AURINKOVOIMALAT AVAIMET KÄTEEN FINNWIND.FI - HAJAUTETUN ENERGIANTUOTANNON ASIANTUNTIJA Asiakas: Helsingin kaupunki Nimellisteho: 17,25 kwp Aurinkopaneelien pinta-ala: 120 m 2 FINNWIND OY - TUOTTEET JA

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmien hankinta kotitalouksille. Nurmes

Aurinkosähköjärjestelmien hankinta kotitalouksille. Nurmes Aurinkosähköjärjestelmien hankinta kotitalouksille Nurmes 21.9.2016 1 1 Agenda 1. Yleistä GreenEnergy Finland Oy (GEF) 2. Sähköenergian kulutus ja hintakehitys 3. Aurinkosähkön potentiaali ja huomiot 4.

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa 28.3.2017 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti Ympäristöystävällinen, päästötön

Lisätiedot

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014 1 Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Yleinen Ruukin aurinkoenergiatuoteperhe omakotitaloihin laajenee Ruukki aurinkosähköpaketeilla 27.10.2014 alkaen

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö 66 kw:n aurinkosähkövoimala Kiilto Oy:llä Lempäälässä Tarkastellaan Kiillon aurinkosähkövoimalan toimintaa olosuhteiltaan erilaisina päivinä. 1 2 NUMEROTIETOA KIILLON VOIMALAN PANEELEISTA

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Aurinkovoimala osana kiinteistöhallintaa Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen

Aurinkovoimala osana kiinteistöhallintaa Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen Aurinkovoimala osana kiinteistöhallintaa Tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen Arttur Kulvik, CEO Solnet Group B.V. IoT enabled Smart Solar solutions Solnet Group B.V. Solnet Group B.V Solnet on johtava

Lisätiedot

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Mitkä ovat kiertotalouden uudet ratkaisut? Seinäjoki Esityksen sisältö Biokaasun tuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle Biokaasun tuottajan

Lisätiedot

Aurinkosähkö kotona ja mökillä

Aurinkosähkö kotona ja mökillä Aurinkosähkö kotona ja mökillä Tampere 10.2.2015 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija www.pienenergia.com Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Hauskaa! 2. Merkittävä tuotantomuoto 3. Kannattavaa,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia aurinkosähkön pientuotannosta

Käytännön kokemuksia aurinkosähkön pientuotannosta Käytännön kokemuksia aurinkosähkön pientuotannosta Toimitusjohtaja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Mistä kaikki alkoi? Olemme ökykuluttajia, maailman parantajia, viherpiipertäjiä, uteliaita uusille asioille,

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Microsoft Excel versiot... 2 Käyttöoppaat... 2 Sähköinen allekirjoitus... 2 Mallikansiot... 2 Liikearvon poisto ja tuloverotus... 4 Sisäinen korkokanta ennen veroja...

Lisätiedot

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua VUORES-TALO VUORES-TALO VAIHE 2 VAIHE 1 2013 RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET LIITTYEN ENERGIATEHOKKUUTEEN 1. Rakentaa energialuokan A 2007 rakennus. 2. Täyttää

Lisätiedot

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland / /

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland  / / Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien

Lisätiedot

Aurinkosähkö

Aurinkosähkö Aurinkosähkö 25.10.2016 Yritystietoa Savon Voimasta Energian ja informaation Innovatiivinen yhdistäjä Savon Voima on maakunnallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti alueen 21 kuntaa. Olemme

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Nikkilän Sydän, koulu, vaihe 2 laajennus

Nikkilän Sydän, koulu, vaihe 2 laajennus Nikkilän Sydän, koulu, vaihe 2 laajennus Energiantuotantoratkaisut 30.9.2016 Page 1 Mika Strachan Energiatuki Kunnalle TEM:n ja ELY-keskuksen energiatuet ovat ainoat tällaisiin pienehköihin hankkeisiin.

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Kiinteistö-KYS Oy. Aurinkoenergian käyttöönotto

Kiinteistö-KYS Oy. Aurinkoenergian käyttöönotto Kiinteistö-KYS Oy Aurinkoenergian käyttöönotto 15.11.2017 1 Kiinteistö Kys Oy lyhyesti Omistus Kuopion Kaupunki 51,1% Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 48,8% Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L7

Nykyarvo ja investoinnit, L7 Nykyarvo ja investoinnit, L7 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k n k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... 0 1 2 3 4 5 6... n j netto

Lisätiedot

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018)

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) ENERGIATUET 2017 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) - Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Aurinkoenergia Lämpövoimalaitoksissa ja maatiloilla. Kuva: Tähti Koti Oy

Aurinkoenergia Lämpövoimalaitoksissa ja maatiloilla. Kuva: Tähti Koti Oy 2 Aurinkoenergia Lämpövoimalaitoksissa ja maatiloilla Kuva: Tähti Koti Oy 3 - Aurinkokeräin: kerää ja vastaanottaa auringon suoraa säteilyä tai hajasäteilyä ja muuttaa nämä lämmöksi. Lämpö kuljetetaan

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA Esityksen sisältö Johdanto aiheeseen Aurinkosähkö Suomen olosuhteissa Lyhyesti tekniikasta Politiikkaa 1 AURINKOSÄHKÖ MAAILMANLAAJUISESTI (1/3) kuva: www.epia.org

Lisätiedot

[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö

[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö [TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö Yleiset bioenergia CHP voimalaitoskonseptit DI Jenni Kotakorpi, Myynti-insinööri, Hansapower Oy Taustaa Vuonna 1989 perustettu yhtiö Laitetoimittaja öljy-, kaasuja

Lisätiedot

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012 UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN Urpo Hassinen 30.3.2012 1 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS hankkeen suunnittelu ammattiavulla kartoitetaan potentiaaliset rakennukset ja kohteiden lähtötiedot: - tarvittavan lämpöverkon

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla

Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla Matti Arffman Envitecpolis Oy Kohti energiaomavaraista maatilaa -työpaja Nurmes 28.11.2013 E-farm Kohteet Tavoitteena energiaomavaraisuus

Lisätiedot

NÄIN MEILLÄ LAPPEENRANNASSA

NÄIN MEILLÄ LAPPEENRANNASSA NÄIN MEILLÄ LAPPEENRANNASSA Aurinkovoimalat eri kokoluokissa -tukijärjestelmät ja erityispiirteet Kotitalouksien voimalat Asuinkiinteistöt, pl. kotitalouksien yksityisessä hallinnassa olevat PK-yritykset,

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Perinteisen laitehankintamallin kompastuskivet

Perinteisen laitehankintamallin kompastuskivet Perinteisen laitehankintamallin kompastuskivet 2.10.2014 - Matti Kantonen, Finnwind Oy matti.kantonen@finnwind.fi, GSM 045 650 2156 lyhyt yritysesittely taustaa esimerkille aurinkosähkön toimitusprosessi

Lisätiedot

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10 Sisäinen ja investoinnin, L10 1 Määritelmä: i sis on se laskentakorko, jolla nettonykyarvo on nolla. Jos projekti on normaali siinä mielessä, että alun negatiivisia nettoeriä seuraa lopun positiiviset

Lisätiedot

Energiavaihtoehtoja hybridivoimalaan alustavaa tarkastelua

Energiavaihtoehtoja hybridivoimalaan alustavaa tarkastelua Energiavaihtoehtoja hybridivoimalaan alustavaa tarkastelua Prof. Olli Pyrhönen LUT School of Energy Systems 25.10.2016 Huom! Laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia ja tarkoitettu vain keskustelun herättämiseen.

Lisätiedot

Investointipäätöksenteko

Investointipäätöksenteko Investointipäätöksenteko Ekstralaskuesimerkkejä Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Neppi Oy valmistaa neppejä ja nappeja. Käsityöpiireissä se on tunnettu laadukkaista

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö Neljännen luennon aihepiirit Aurinkosähkö hajautetussa sähköntuotannossa Tampereen olosuhteissa Tarkastellaan mittausten perusteella aurinkosähkön mahdollisuuksia hajautetussa energiantuotannossa

Lisätiedot

Tietoa pienten aurinkovoimaloiden yhteistilaushankinnasta kiinnostuneille

Tietoa pienten aurinkovoimaloiden yhteistilaushankinnasta kiinnostuneille 13. tammikuuta 2016 / 1 Tietoa pienten aurinkovoimaloiden yhteistilaushankinnasta kiinnostuneille Mitä? Sähköä auringosta, omalle katolle asennettavista aurinkokennoista. Paneelit, verkkoinvertterit laitteineen

Lisätiedot

Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin. Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y

Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin. Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y. 26.4.2017 PlayGreen Finland Oy Helsinkiläinen vuonna 2010 perustettu aurinkosähkön asiantuntijayhtiö Liikevaihtoennuste

Lisätiedot

Aurinkopaneelin toimintaperiaate

Aurinkopaneelin toimintaperiaate 2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate Auringon säde/ valo osuu paneelin pinnalle joka osaltaan tuottaa aurinkoenergia. Sähkö muunnetaan vaihtovirraksi invertterissä ja liitetään talon ryhmäkeskukseen. DC

Lisätiedot

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN Hajautetun tuotannon seminaari 9.9.2016 SISÄLTÖ Pöyryn TEAS-selvitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä. GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa Ville Terävä, Kymi-Solar Oy. OptiSun

Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä. GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa Ville Terävä, Kymi-Solar Oy. OptiSun Aurinko- ja poistoilmalämmitysjärjestelmä GES-verkostotilaisuus Lappeenrannassa 11.5.2017 Ville Terävä, Kymi-Solar Oy OptiSun 1 Kymi-Solar Oy Kymi-Solar Oy on kansainvälisille markkinoille tähtäävä startup-yritys.

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on Kotitehtävät 4 Ratkaisuehdotukset. 1. Kuinka suureksi 3500000 euroa kasvaa 8 vuodessa, kun lähdevero on 30% ja vuotuinen korkokanta on 10, 5%, kun korko lisätään a) kerran vuodessa b) kuukausittain c)

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET Antti Lakka 10.2.2015 KOUKKUNIEMEN VANHAINKOTI KOUKKUNIEMEN JUKOLA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN IMPIVAARA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN JUKOLA JA IMPIVAARA Asukaspaikkoja

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotantokustannus ja kannattavuus. Eero Vartiainen Solar Technology Manager, Fortum Growth Oy 17.8.2016

Aurinkosähkön tuotantokustannus ja kannattavuus. Eero Vartiainen Solar Technology Manager, Fortum Growth Oy 17.8.2016 Aurinkosähkön tuotantokustannus ja kannattavuus Eero Vartiainen Solar Technology Manager, Fortum Growth Oy 17.8.2016 Aurinkosähkön kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä Sijainti: tuotannon määrä riippuu

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

Hankintaohjeita taloyhtiöille

Hankintaohjeita taloyhtiöille Hankintaohjeita taloyhtiöille Aurinkoenergia taloyhtiössä voi tarkoittaa sekä aurinkolämmön että sähkön tuotantoa. Taloyhtiössä voi tuottaa aurinkosähköä eri tavoin ja/tai hyödyntää aurinkolämpöä käyttöveden

Lisätiedot

Huomioita käynnistyvistä suurvoimaloista Suomessa. Antti Kosonen

Huomioita käynnistyvistä suurvoimaloista Suomessa. Antti Kosonen Huomioita käynnistyvistä suurvoimaloista Suomessa Antti Kosonen 14.2.2017 Suomen suurimmat aurinkosähkövoimalat Suomen suurimmat verkkoon kytketyt aurinkovoimalat 1. Helsinki, Kivikko, 853 kw p 2. Loimaa,

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmät

Aurinkoenergiajärjestelmät Jodat Ympäristöenergia Oy 1 o Säteilytiedot ja tuottokausi o Aurinkolämmön toimintaperiaate o Pääkomponentit ja rakenne o Mitoitus, kustannukset ja takaisinmaksuaika o Aurinkosähkön toimintaperiaate o

Lisätiedot

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö

Maatalouden investointituet. Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus

Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Ei julkaista painotuotteena Copyright Motiva Oy, Helsinki, huhtikuu 2004 Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Tarkoitettu liitettäväksi

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkolämpöjärjestelmät Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli

Lisätiedot

HINKU-aurinkopaneelien yhteishankinta. Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus

HINKU-aurinkopaneelien yhteishankinta. Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus HINKU-aurinkopaneelien yhteishankinta Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus FAQ Yksityishenkilöiden hanke, joten täysin vapaamuotoinen tarjouspyyntö Muutama kuntakin mahtui mukaan HINKU-toimijat tekivät työn

Lisätiedot

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointituet Maatalouden investointituet Tuen saaja Tuotannon edellytykset Tukitasot ja kohteet Tuen haku ja myöntö 1 Maatilojen investointituet Maatalouden tukemista, pääpaino maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2010, 3. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammisyyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010 » Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon hankkimiseksi 26.11.2010 Lähtökohdat selvitystyölle 1/3 2 Hallitus esittää yhdistyksen

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L14

Nykyarvo ja investoinnit, L14 Nykyarvo ja investoinnit, L14 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n netto 0 1 2 3 4 5 6...

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Kuntien Ilmastokonferenssi 13.5.2016 Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys

Lisätiedot

Aurinkoenergiaselvitys, Enon Energia Osuuskunta,

Aurinkoenergiaselvitys, Enon Energia Osuuskunta, 1 Aurinkoenergiaselvitys, Enon Energia Osuuskunta, Alakylän voimalaitos Kuva 1: Enon Energia Osuuskunnan Alakylän hakelämpölaitos Kim Blomqvist, Karelia Ammattikorkeakoulu 15.6.2017 2 Johdanto Lämpölaitosten

Lisätiedot