Korkealämpötilaprosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkealämpötilaprosessit"

Transkriptio

1 Korkealämpötilaprosessit Johdanto klo 8-10 SÄ114 Tavoite Tutustua prosessimetallurgian opintoihin - Tavoitteet - Rakenne - Sisältö Tutustua prosessimetallurgian tutkimusyksikön toimintaan - Opetustarjonta - Tutkimusalueet ja -menetelmät Tutustua Korkealämpötilaprosessit-kurssiin - Tavoitteet - Sisältö - Aikataulut - Suoritustapa - Terästen valmistus Suomessa -seminaaripäivä 1

2 Sisältö Prosessimetallurgian opinnot - Prosessimetallurgian opintosuunta - Pyrometallurgian opinnot Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö - Opintotarjonta - Tutkimusaiheet ja menetelmät Korkealämpötilaprosessit opintojakso - Tavoitteet - Ydinainesanalyysi - Sisältö - Aikataulu - Suoritustapa - Tiedotus Terästen valmistus Suomessa seminaari Vastuuopettaja kurssilla Eetu-Pekka Heikkinen Huone: TF214 - Prosessin kiltahuoneen portaikosta 2. kerrokseen ja käytävää etelää kohti Puh Tavoitettavissa rajoitetusti (syksyn aikana paljon luentoja) .: 2

3 Prosessimetallurgian opintosuunta Osaamistavoitteet - Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen osaaminen - Kokeellinen tutkimus ja analysointi - Ilmiö- ja prosessilähtöinen mallinnus - Sovellettuna epäorgaanisten materiaalien valmistukseen ja käsittelyyn sekä niiden oheisprosesseihin liittyen - Erityisesti metallien valmistus (prosessimetallurgia) - Korkealämpötilakäsittelyt - Liuotus- ja saostuskäsittelyt Prosessimetallurgian opintosuunta Kaksi syventymiskohdetta - Pyrometallurgia - Hydrometallurgia DI-vaiheen opintojen rakenne - 30 op joko pyro- tai hydrometallurgiaa - 30 op opintosuuntaa täydentäviä opintoja - Puuttuva osio metallurgian syventävistä opinnoista (pyro- tai hydrometallurgia) - Prosessi- tai ympäristötekniikan moduulit: - Automaatiotekniikka - Biotuotteet ja bioprosessitekniikka - Energia ja ympäristötekniikka - Kemiantekniikka - Vesi- ja yhdyskuntatekniikka - Muiden koulutusohjelmien moduulit, esim.: - Materiaalitekniikka - Rikastustekniikka - Tuotantotalous - Muodostettava kokonaisuus - 30 op valinnaisia opintoja (osa kiinnitetty) - 30 op metallurgia-aiheinen diplomityö 3

4 Kurssit Tilanne: Syksy 2017 (voi muuttua) Kaikille pakolliset: - Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processing, 5 op - Koesuunnittelu, 5 op Pyrometallurgian syventymiskohde*: - Korkealämpötilaprosessit, 5 op - Korkealämpötilakemia, 5 op - Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus, 10 op - Metallurgian seminaari, 5 op ** Hydrometallurgian syventymiskohde*: - Näytteenotto ja näytteen esikäsittely, 5 op - Hydrometallurgisten prosessien kemia, 5 op - Kemian teolliset sovellukset, 5 op - Pintakemia, 5 op - Sähkökemia, 5 op * (valitaan 20 op:n edestä opintoja) ** (järjestetään ensimmäisen kerran 2018) Diplomityö Terästehtaat - Keskeisimpinä SSAB Europe ja Outokumpu - OVAKO - Töistä sovitaan usein kesäharjoittelun yhteydessä Muiden metallien valmistus - mm. Boliden, Luvata Valimot ja konepajat - mm. TEVO-Lokomo (ent. Metso), URV, Componenta Teknologiatoimittajat ja tutkimuslaitokset - mm. Outotec, Mefos Kaivokset - mm. Agnico-Eagle Kittilä, Keliber Yliopisto - Tutkimusprojekteihin liittyen yhteistyössä yritysten kanssa Metalliteollisuutta palvelevien pienyritysten hankkeet esim. mittaukseen liittyen 4

5 Diplomityö Kysele aiheita kesätöiden yhteydessä - Erityisesti isot yritykset (SSAB, Outokumpu) sopivat töistä suoraan tekijöiden kanssa esim. kesäharjoittelun yhteydessä Ota yhteyttä Timo Fabritiukseen - Timo pitää kirjaa mahdollisista diplomityöntekijöistä ja töiden aiheista - sekä teollisuudessa että yliopistoilla tehtävistä - Erityisesti pienemmät yritykset tiedottavat aiheista Timolle Seuraa ilmoituksia esim. kiltojen postituslistoilla - Jotkut yritykset lähettävät ilmoituksia postituslistoille Työtä aloittaessasi sovi ohjaaja(t) myös yliopistolta - Yliopistolla työskentelevän ohjaajan on hyväksyttävä aihe - Voi olla myös muista tutkimusyksiköistä Hydrometallurgian syventymiskohde Opinnot järjestää kestävän kemian tutkimusryhmä - Professori Ulla Lassi Tutkimus keskittyy mm. biomassan katalyyttiseen konvertointiin, vesien puhdistamiseen ja litiumpohjaisten akkukemikaalien valmistukseen ja karakterisointiin - Tiivis yhteistyö mm. Kokkolan alueen teollisuuden kanssa Opetuksessa korostetaan kemian kestävää hyödyntämistä teollisissa sovelluskohteissa 5

6 Pyrometallurgian syventymiskohde Opinnot järjestää prosessimetallurgian tutkimusryhmä - Professori Timo Fabritius, TF222 - Yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen, TF214 - Yliopisto-opettaja Pekka Tanskanen, TF219 - Prosessikillan kiltahuoneen portaikosta 2. kerrokseen ja kohti konetekniikan tiloja Tutkimus painottuu raudan, terästen ja ferroseosten valmistukseen - Tiivis yhteistyö mm. SSAB:n ja Outokummun kanssa Opetuksessa korostetaan metallurgisessa/ korkealämpötilailmiöiden tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa menetelmällistä osaamista - Kokeet, analyysit, mallinnus - Yhteys korkealämpötilaprosesseihin ja -ilmiöihin Pyrometallurgian opinnot prosessimetallurgian opintosuunnassa Opintojen tavoite - Hallita keskeisimmät prosessimetallurgisessa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavat menetelmät (liittyen mallinnukseen, kokeelliseen toimintaan ja analysointiin) sekä niiden kytkökset tarkastelun kohteina oleviin ilmiöihin (reaktiot, siirtoilmiöt, rakennemuutokset) ja sovelluskohteisiin (metallurgiset prosessit niissä esiintyvine materiaaleineen sekä ympäristövaikutuksineen). Pyrometallurgian opinnot - Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processing, 5 op - Koesuunnittelu, 5 op (Soveltavan kemian tutk.yks.) - Korkealämpötilaprosessit, 5 op - Korkealämpötilakemia, 5 op - Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus, 10 op - Metallurgian seminaari, 5 op (ei järjestetä ) 6

7 Pyrometallurgian opinnot prosessimetallurgian opintosuunnassa Raaka-aineet, tuotteet, päästöt,... Pyro- ja hydrometallurgia Kierrätys, päästöt,... Termodynamiikka, kinetiikka, mekanismit sis. pinnat, rakennemuutokset,... Diffuusio, virtaukset, lämmönsiirto Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processing S Sovellukset Keskeistä Tärkeää Sivuavaa Prosessit Ympäristö Materiaalit Työkalut Kokeellinen toiminta Analyysit Mallinnus Reaktiot Ilmiöt Rakenteet Siirtoilmiöt 7

8 Keskeistä Tärkeää Sivuavaa S Sovellukset Prosessit Ympäristö Materiaalit Työkalut Kokeellinen toiminta Analyysit Mallinnus Reaktiot Ilmiöt Rakenteet Siirtoilmiöt Korkealämpötilaprosessit Korkealämpötilakemia Keskeistä Tärkeää Sivuavaa S Sovellukset Prosessit Ympäristö Materiaalit Työkalut Kokeellinen toiminta Analyysit Mallinnus Reaktiot Ilmiöt Rakenteet Siirtoilmiöt 8

9 Korkealämpötilaprosessien kokeellinen tutkimus S Keskeistä Tärkeää Sivuavaa Sovellukset Prosessit Ympäristö Materiaalit Työkalut Kokeellinen toiminta Analyysit Mallinnus Reaktiot Ilmiöt Rakenteet Siirtoilmiöt Prosessimetallurgian tutkimusyksikön tarjoama opetus Koodi Nimi Laajuus Vsk/ periodi Kenelle? Vastuuopettaja A Kiinteät epäorgaaniset materiaalit 5 1 / 4 Pro, (Ymp) Pekka Tanskanen A Termodynaamiset tasapainot 5 2 / 1 Pro, Ymp Eetu Heikkinen S Korkealämpötilaprosessit 5 4 / 1 Metall. Eetu Heikkinen S Korkealämpötilakemia 5 4 / 2 Metall. Eetu Heikkinen S Korkealämpötilaprosessien kok. tutkimus 10 4 / 3-4 Metall. Pekka Tanskanen S Thermodyn. and process modelling in metallurgy and mineral processing 5 5 / 1-2 Metall., OMS Eetu Heikkinen S Metallurgian seminaari 5 5 / 2 Metall. Eetu Heikkinen 9

10 Prosessimetallurgian tutkimusyksikön opettava henkilökunta Professori Timo Fabritius - TF222 Yliopistonlehtori, dosentti Eetu-Pekka Heikkinen - TF214 Yliopistonopettaja (osa-aikainen) Pekka Tanskanen - TF219 Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Vastaa pyrometallurgian opintojaksoista prosessimetallurgian opintosuunnassa - Opetuksen painopiste on korkealämpötilaprosessien tarkasteluun hyödynnettävissä menetelmissä Opetuksen kehittämistyöryhmä - Reklamoi ja anna palautetta tarvittaessa! Tutkimuksellisesti osa Terästutkimus keskusta (CASR) - Tutkimuksen painopiste on erityisesti raudan, teräksen ja ferroseosten valmistuksessa Tutkimuksen painopistealueet viime vuosina - Materiaalien käyttäytyminen masuunissa - Pelletit, briketit, koksi - Primääri- ja sekundääriuunien ilmiölähtöinen mallinnus - Kierrätys ja kestävä kehitys metallien valmistuksessa - Kehittyneet mittausmenetelmät korkealämpötilaprosesseista 10

11 Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Tutkimusmenetelmät - Termodynaaminen mallinnus - HSC, FactSage - Reaktionopeuksien mallinnus - Virtausmallinnus - Fluent, Open Foam, MatLab - Prosessimallinnus - HSC Sim - Elinkaari- ym. laajemmat mallit - Teollisuusnäytteiden analysointi - XRD, XRF, LOM, (FE)SEM-EDS/WDS,... - Vesimallit - Kokeellinen simulointi - DTA, DSC, TGA, BFS, kammiouunit,... - Kirjallisuusselvitykset Kurssin osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla ja arvioida metallien tuotantoketjuja sekä niihin kuuluvia yksittäisiä osaprosesseja. - Esikäsittelyprosessit, pelkistysprosessit, sulatusprosessit, raffinointi- ja jalostusprosessit, valuprosessit, lämpökäsittelyt Lisäksi opiskelija tuntee korkealämpötilaprosessien tarkastelussa huomioitavat asiat. - Energia ja pelkistimet, kuonat ja tuhkat, tulenkestävät materiaalit, ympäristövaikutukset, mallinnus, mittaus ja automaatio 11

12 Ydinainesanalyysi: Keskeinen sisältö Aihe Must know Should know Nice to know Pyrometallurgiset prosessit Muut korkealämpötilaprosessit Pyrometallurgiset yksikköprosessit: pelkistys-, sulatus-, raffinointi-, jalostus- ja valuprosessit. Pyrometallurgisten prosessien esikäsittelyprosessit. Lämpökäsittelyprosessit. Suomessa käytössä olevat metallien valmistusketjut. Polttoprosessit: polttimet, arinat, leijupedit. Metallinjalostusyritykset Suomessa. Korkealämpötilaprosessien tarkastelussa huomioitavia asioita Tulenkestävät materiaalit. Energia. Pelkistimet. Kuonat ja tuhkat. Päästöt ja ympäristövaikutukset. Mallinnus, mittaus ja automaatio. Kannattavuus. Kurssin aikataulu Kontaktiopetusta 3 x 2 h / vko - Ma klo 8-10 SÄ114 (vkot 36-38, 40, 42-43) - Maanantain luentoja ei ole viikoilla 39 ja 41 - Ke klo SÄ114 (vkot 36-40, 42-43) - Keskiviikon luentoja ei ole viikolla 41 - Viikolla 43 keskiviikon luento järjestetään tarvittaessa - To klo SÄ114 (vkot 36-40, 42-43) - Torstain luentoja ei ole viikolla 41 - Viikolla 43 torstain luento järjestetään tarvittaessa Lisäksi Teräksen valmistus seminaari - Ma 9.10 klo Tellus Stage Tarkemmat tiedot kurssin www-sivuilla Luentojen aiheet, aineistot, tehtävät, deadlinet, perutut luennot, jne. 12

13 Kurssin suoritustapa Useita mahdollisia osasuorituksia - Vaihtelevat sisällöt ja toteutustavat - Voi tehdä pareittain Kurssin suoritus edellyttää vähintään viiden osasuorituksen tekoa hyväksytysti - Jokainen voi itse valita haluamansa osasuoritukset - Muutamia rajoituksia ks. tarkemmin www-sivut - Jokainen osasuoritus arvioidaan hyl., Kokonaisarvosana on osasuoritusten keskiarvo - Mikäli on tehnyt useampia kuin viisi osasuoritusta, vain viiden parhaiten arvioitua osasuoritusta huomioidaan arvostelussa - Hylätyt palautetaan korjattavaksi/täydennettäväksi Arvosanan korotus/rästisuoritus - Ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan ja sovi korvaavista / täydentävistä tehtävistä - Tehtävistä sopiminen ennen joulua Palautus keväällä 2018 sovittuun päivään mennessä Kurssin suoritustapa Osasuoritukset: - Kirjallinen raportti: tietty prosessivaihe, tietty näkökulma - Seminaariesitelmä: tietty prosessivaihe, tietty näkökulma - Referaatti seminaaripäivästä - Oppimispäiväkirja - Tuotantoketjun (metallin valmistus, muu korkealämpötilaprosessi) - Yrityksen kirjallinen esittely Pisteet nähtävillä kurssin www-sivuilta, kunhan osatehtäviä on ehditty tarkistaa Palauttaessasi työtä sähköisesti - Sähköpostitse kurssin vastuuopettajalle - Määräaikaan mennessä - pdf-muodossa, yksi tehtävä yhdessä tiedostossa - Merkitse selvästi kurssi, oma nimesi, opiskelijanumerosi sekä mistä tehtävästä on kyse 13

14 Kurssin suoritustapa Kirjallinen raportti Valitse yksi metallurginen prosessivaihe - esim. masuuni, LD-KG-konvertteri, teräksen tyhjökäsittely, liekkisulatus, sinkkirikasteen pasutus, AODkonvertteri, valokaariuuni, uppokaariuuni, jne. - myös muut korkealämpötilaprosessit kelpaavat aiheeksi - esim. polttoprosessit, poltetun kalkin valmistus, jne. Valitse yksi näkökulma - Energia ja pelkistimet, kuonat ja tuhkat, tulenkestävät materiaalit, päästöt ja ympäristövaikutukset, mittaus ja automaatio, mallinnus Laadi kirjallinen raportti valitusta prosessista valitusta näkökulmasta - n sivua - Edellyttää itsenäistä aineiston hakua - Palautus 1. periodin loppuun mennessä Raportteja voi laatia useita, kunhan prosessit ja näkökulmat eivät toistu Kurssin suoritustapa Seminaariesitelmä Valitse yksi metallurginen prosessivaihe - esim. masuuni, LD-KG-konvertteri, teräksen tyhjökäsittely, liekkisulatus, sinkkirikasteen pasutus, AODkonvertteri, valokaariuuni, uppokaariuuni, jne. - myös muut korkealämpötilaprosessit kelpaavat aiheeksi - esim. polttoprosessit, poltetun kalkin valmistus, jne. Valitse yksi näkökulma - Energia ja pelkistimet, kuonat ja tuhkat, tulenkestävät materiaalit, päästöt ja ympäristövaikutukset, mittaus ja automaatio, mallinnus Laadi seminaariesitys valitusta prosessista valitusta näkökulmasta - n.15 minuuttia, sis. esitysmateriaalit (esim. PowerPoint) - Edellyttää itsenäistä aineiston hakua - Esitelmät pidetään ke ja to Prosessi ja näkökulma eivät saa olla samoja kuin kirjallisessa raportissa 14

15 Kurssin suoritustapa Oppimispäiväkirja Osallistu luennoille tai tutustu luentojen aineistoihin omatoimisesti - Kaikki luentoaineistot saatavilla kurssin www-sivuilta Laadi oppimispäiväkirja, jossa pohdit OMIN SANOIN seuraavia asioita: - Tavoitteesi opintojaksolle? - Miten aiot päästä näihin tavoitteisiin? - Millaisia (pyro)metallurgisia prosesseja ja polttoprosesseja on olemassa? - Mitä opit niistä kurssin aikana? - Mistä eri näkökulmista pyrometallurgisia ja muita korkealämpötilaprosesseja voidaan tarkastella? Mitä on huomioitava? - Miten kurssia tulisi mielestäsi kehittää? Ei ohjepituutta asia tärkeämpi kuin pituus - Voi sisältää tekstiä, kuvia, kaavioita, taulukoita, jne. - Ei edellytä itsenäistä aineiston hakua, joka kuitenkin luonnollisesti on sallittua - Palautus 1. periodin loppuun mennessä Kurssin suoritustapa Tuotantoketjun kirjallinen esittely Valitse jokin tuotantoketju - Pyrometallurginen metallien valmistus - Muu korkealämpötilaprosesseja sisältävä tuotantoketju Laadi kirjallinen raportti - n sivua - Edellyttää itsenäistä aineiston hakua - Palautus 1. periodin loppuun mennessä Raportin sisältö - Tuotantoketju kokonaisuutena - Keskeisimpien osaprosessien esittely - Raportteja voi laatia useita, kunhan tuotantoketjut poikkeavat riittävästi toisistaan 15

16 Kurssin suoritustapa Kirjallinen yritysesittely Valitse jokin yritys - Teollista toimintaa harjoittava yritys, jonka toimenkuvaan liittyvissä tuotantoprosesseissa esiintyy pyrometallurgisia tai muita korkealämpötilaprosesseja Laadi kirjallinen raportti - n sivua - Edellyttää itsenäistä aineiston hakua - Palautus 1. periodin loppuun mennessä Raportin sisältö - Yritys kokonaisuutena - Korkealämpötilaprosessit yrityksen toiminnassa - Raportteja voi laatia vain yhden Kurssin suoritustapa Referaatti seminaaripäivästä Osallistu Teräksen valmistus Suomessa seminaariin - Ma 9.10 klo Tellus Stage - Korkealämpötilaprosessit kurssille WebOodissa ilmoittautuneet opiskelijat on automaattisesti merkitty ilmoittautuneiksi myös seminaariin Ei tarvita erillistä ilmoittautumista! - Mikäli tiedät, ettet ole osallistumassa seminaariin, niin ilmoita asiasta Timo Fabritiukselle tai Eetu-Pekka Heikkiselle, jotta paikka voidaan vapauttaa muilla osallistujille Laadi kaikista päivän esityksistä referaatit - n. 1-3 sivua / esitys - Ei edellytä itsenäistä aineiston hakua, joka kuitenkin luonnollisesti on sallittua - Palautus kolmen viikon kuluttua seminaarista eli mennessä 16

17 Terästen valmistus Suomessa seminaari Maanantai klo Tellus Stage Kurssille ilmoittautuneet on ilmoitettu automaattisesti myös seminaariin - Ei osallistumismaksua Ohjelma ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin - Raakaraudan ja teräksen valmistus, SSAB Europe - Ferrokromin ja ruostumattoman teräksen valmistus, Outokumpu Chrome & Outokumpu Stainless - (Teräksen valmistus jatkokäyttäjän näkökulmasta, Ovako) - Lounas ja kahvit kuuluvat hintaan Aineisto jaetaan jälkikäteen kurssin wwwsivuilla - Paitsi mahdollinen luottamuksellinen aineisto Tiedotus kurssilla ensisijaisesti wwwsivujen kautta Ydinainesanalyysi Aikataulu ja sisältö - Luentojen ajat, paikat ja aiheet - Tehtävien deadlinet Suoritustapa ja arviointi - Ohjeet tehtäviin - Pisteet (kunhan tehtäviä on palautettu/arvosteltu) Aineisto - Kaikki luentomateriaalit - Seminaariaineisto Muutoksista ilmoitetaan myös sähköpostitse 17

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntainfo Perjantai 27.1.2017, PR102 1 prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa Osaamistavoitteet - Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen osaaminen - Kokeellinen tutkimus

Lisätiedot

Omaopettajaohjaus DI-vaiheessa Prosessimetallurgia

Omaopettajaohjaus DI-vaiheessa Prosessimetallurgia Omaopettajaohjaus DI-vaiheessa Prosessimetallurgia Eetu-Pekka Heikkinen Tiistai 11.9.2018 Omaopettajaohjaus DI-vaiheessa 1) Opintosuunnasta tiedottaminen - Opintosuuntainfot 3. vsk:n opiskelijoille - DI-vaiheen

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntainfo Perjantai 19.1.2018 prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa Osaamistavoitteet - Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen osaaminen - Kokeellinen tutkimus ja

Lisätiedot

Korkealämpötilaprosessit

Korkealämpötilaprosessit Korkealämpötilaprosessit Johdanto 3.9.2018 klo 8-10 PR126B Tavoite Tutustua prosessimetallurgian opintoihin - Tavoitteet - Rakenne - Sisältö Tutustua prosessimetallurgian tutkimusyksikön toimintaan - Opetustarjonta

Lisätiedot

Korkealämpötilakemia

Korkealämpötilakemia Korkealämpötilakemia Johdanto kurssiin Ma 30.10.2017 klo 10-11 SÄ114 Vastuuopettaja kurssilla Eetu-Pekka Heikkinen Huone: TF214 - Prosessin kiltahuoneen portaikosta 2. kerrokseen ja käytävää etelää kohti

Lisätiedot

Korkealämpötilakemia

Korkealämpötilakemia Korkealämpötilakemia Johdanto kurssiin Ma 29.10.2018 klo 10-12 PR101 Vastuuopettaja kurssilla Eetu-Pekka Heikkinen Huone: TF214 - Prosessin kiltahuoneen portaikosta 2. kerrokseen ja käytävää etelää kohti

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntien informaatiotilaisuus Perjantai 5.2.2016 klo 15.35-16.00 (KTK215) Perjantai 12.2.2016 klo 14.00-14.25 (PR174) Prosessimetallurgia prosessi- ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus

Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa + Metallurginen termodynamiikka (KO) Syksy 2016 Johdantoluento Johdantoluennon sisältö Prosessimetallurgia Prosessimetallurgian

Lisätiedot

1 Pyrometallurgian opinnot Oulun yliopistossa

1 Pyrometallurgian opinnot Oulun yliopistossa Ohjeistus pyrometallurgian opinnoista Eetu-Pekka Heikkinen eetu.heikkinen@oulu.fi 7.5.2019 1 Pyrometallurgian opinnot Oulun yliopistossa Prosessitekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat valita opintosuunnakseen

Lisätiedot

Näkökulmia teräksen valmistusprosessien tutkimukseen ja kehitykseen

Näkökulmia teräksen valmistusprosessien tutkimukseen ja kehitykseen Näkökulmia teräksen valmistusprosessien tutkimukseen ja kehitykseen Professori Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 1 Sisältö Taustaa Koulutuksellinen

Lisätiedot

Timo Fabritius (seminaarin järjestelyt) + vierailevat esiintyjät seminaarissa Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen

Timo Fabritius (seminaarin järjestelyt) + vierailevat esiintyjät seminaarissa Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen Kurssipalautekooste Kurssi: Korkealämpötilaprosessit Toteutusajankohta: Syksy 2017 (periodi 1) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat: Timo Fabritius (seminaarin järjestelyt) + vierailevat

Lisätiedot

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 40,00 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista.

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 40,00 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista. Kurssipalautekooste Kurssi: Metallurgian seminaari (477419S) Toteutusajankohta: Syksy 2018 (periodi 2) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat: Timo Fabritius Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen

Lisätiedot

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Prosessi- ja perusta Johdanto Tavoitteet Tutustua prosessi- ja käsitteisiin Tutustua prosessi- ja DI:ltä vaadittaviin osaamisalueisiin Tutustua prosessi- ja opintojen rakenteeseen Toimia johdantona alkavalle

Lisätiedot

477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1. Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio

477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1. Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio 477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1 Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio 477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1 Vastuuopettaja: prof.

Lisätiedot

477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1. Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio

477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1. Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio 477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1 Syksy 2012 Vastuuopettaja prof. Timo Fabritius Prosessimetallurgian laboratorio 477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 1 Vastuuopettaja: prof.

Lisätiedot

Janne Tikka, Timo Fabritius (seminaarin järjestelyt) + vierailevat esiintyjät seminaarissa Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen

Janne Tikka, Timo Fabritius (seminaarin järjestelyt) + vierailevat esiintyjät seminaarissa Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen Kurssipalautekooste Kurssi: Korkealämpötilaprosessit (477416S) Toteutusajankohta: Syksy 2018 (periodi 1) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat: Janne Tikka, Timo Fabritius (seminaarin järjestelyt)

Lisätiedot

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 33,33 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista.

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 33,33 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista. Kurssipalautekooste Kurssi: Korkealämpötilakemia (477417S) Toteutusajankohta: Syksy 2018 (periodi 2) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat: Tero Vuolio Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen

Lisätiedot

Suoritustapana käytettiin jatkuvaa arviointia, joka koostui erilaisista kurssin aikana palautettavista tehtävistä.

Suoritustapana käytettiin jatkuvaa arviointia, joka koostui erilaisista kurssin aikana palautettavista tehtävistä. Kurssipalautekooste Kurssi: Korkealämpötilakemia Toteutusajankohta: Syksy 2017 (periodi 2) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat: - Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen Yleistä Kurssi on

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2009

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2009 PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Opetuksen kehittämistyöryhmä PÖYTÄKIRJA Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 26.5.2009 Tiistai 26.5.2009 klo 9.00-10.30

Lisätiedot

Kuonat prosessimetallurgiassa

Kuonat prosessimetallurgiassa Kuonat prosessimetallurgiassa 11.-12.4.2018 Tavoite: Kurssilla käsitellään kuonien ominaisuuksia, eri prosessien niille asettamia vaatimuksia ja kuonan toimintaa sekä roolia metallien valmistusprosesseissa

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013. Timo Fabritius Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013. Timo Fabritius Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 14.1.2013 Maanantai

Lisätiedot

Kuonat prosessimetallurgiassa

Kuonat prosessimetallurgiassa Kuonat prosessimetallurgiassa 11.-12.4.2018 Tavoite: Kurssilla käsitellään kuonien ominaisuuksia, eri prosessien niille asettamia vaatimuksia ja kuonan toimintaa sekä roolia metallien valmistusprosesseissa

Lisätiedot

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Prosessi- ja perusta Johdanto Tavoitteet Tutustua prosessi- ja käsitteisiin Tutustua prosessi- ja DI:ltä vaadittaviin osaamisalueisiin Tutustua prosessi- ja opintojen rakenteeseen Toimia johdantona alkavalle

Lisätiedot

Kurssin toteutus ja ryhmiinjako Ma 2.9. klo 13-15 PR104 Aki Sorsa (SÄÄ) Pe 13.9. klo 8-10 (oma huone) Ke 18.9. Tehtävien palautus

Kurssin toteutus ja ryhmiinjako Ma 2.9. klo 13-15 PR104 Aki Sorsa (SÄÄ) Pe 13.9. klo 8-10 (oma huone) Ke 18.9. Tehtävien palautus PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN PERUSTA I Aikataulu, syksy 2013 TEEMA AIKATAULU VASTUU Kurssin toteutus ja ryhmiinjako Ma 2.9. klo 13-15 PR104 Aki Sorsa (SÄÄ) Yksikköprosessit ja taseajattelu Ympäristövaikutukset

Lisätiedot

PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 4/2008

PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 4/2008 PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 4/2008 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Aika: 04.09.2008 klo 13.30 15.00 Paikka: Läsnä: Prosessimetallurgian laboratorion kahvihuone Timo Fabritius Eetu-Pekka

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 5/2015. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Petri Lehtonen (kohta 5) Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 5/2015. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Petri Lehtonen (kohta 5) Pekka Tanskanen PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS OHJELMA Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian tutkimusryhmä Oulun yliopisto 6.11.2015 Maanantai 2.11.2015 klo 10.00-12.00 (TF222) PROSESSIMETALLURGIAN

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2011

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2011 PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Eetu-Pekka Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 3.3.2011 Maanantai

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2016. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2016. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS OHJELMA Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Oulun yliopisto 9.9.2016 Keskiviikko 7.9.2016 klo 14.30-16.00 (TF214)

Lisätiedot

Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processsing Toteutusajankohta: Syksy 2018 (periodit 1 ja 2)

Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processsing Toteutusajankohta: Syksy 2018 (periodit 1 ja 2) Kurssipalautekooste Kurssi: Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processsing Toteutusajankohta: Syksy 2018 (periodit 1 ja 2) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat:

Lisätiedot

Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processsing Toteutusajankohta: Syksy 2017 (periodit 1 ja 2)

Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processsing Toteutusajankohta: Syksy 2017 (periodit 1 ja 2) Kurssipalautekooste Kurssi: Thermodynamic and process modelling in metallurgy and mineral processsing Toteutusajankohta: Syksy 2017 (periodit 1 ja 2) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat:

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2014. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2014. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS OHJELMA Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Oulun yliopisto 27.11.2014 Perjantai 7.11.2014 klo 09.15-10.30 (TF222) PROSESSIMETALLURGIAN

Lisätiedot

Johdanto laskennalliseen termodynamiikkaan ja mikroluokkaharjoituksiin

Johdanto laskennalliseen termodynamiikkaan ja mikroluokkaharjoituksiin Johdanto laskennalliseen termodynamiikkaan ja mikroluokkaharjoituksiin Torstai 7.9.2017 klo 8-10 Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Eetu-Pekka Heikkinen, 2017 Luennon tavoite Tutustua eri tapoihin määrittää

Lisätiedot

- Termodynaamiset edellytykset - On olemassa ajava voima prosessin tapahtumiselle - Perusta - Kemiallinen potentiaali

- Termodynaamiset edellytykset - On olemassa ajava voima prosessin tapahtumiselle - Perusta - Kemiallinen potentiaali Luento 1: Yleistä kurssista ja sen suorituksesta Tiistai 9.10. klo 10-12 Kemiallisten prosessien edellytykset - Termodynaamiset edellytykset - On olemassa ajava voima prosessin tapahtumiselle - Perusta

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2018. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht.

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2018. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS OHJELMA Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Oulun yliopisto 28.3.2018 Tiistaina 27.3.2018 klo 09.15-11.00 (TF214)

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2014. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2014. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS OHJELMA Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Oulun yliopisto 28.8.2014 Keskiviikko 27.8.2014 klo 12.15-13.15 (PR140) PROSESSIMETALLURGIAN

Lisätiedot

3 Edellisen kokouksen Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1/2010) pöytäkirja ilman muutoksia. pöytäkirjan hyväks.

3 Edellisen kokouksen Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1/2010) pöytäkirja ilman muutoksia. pöytäkirjan hyväks. PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Eetu-Pekka Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 28.5.2010 Perjantai

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2017. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2017. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS OHJELMA Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Oulun yliopisto 9.2.2017 Torstai 2.2.2017 klo 09.30-11.00 (TF222) PROSESSIMETALLURGIAN

Lisätiedot

Metallurgi. Tehtävät. Koulutus ja vaatimukset

Metallurgi. Tehtävät. Koulutus ja vaatimukset Metallurgi Tehtävät Boliden Kevitsan rikastusprosessi on perinteinen kuparin ja nikkelin vaahdotusprosessi, jossa kivi murskataan ja jauhetaan, minkä jälkeen arvomineraalit erotellaan vaahdottamalla. Nikkelin

Lisätiedot

6 Kurssipalaute Käytiin läpi Metallurgisen teollisuuden prosessien ympäristökuormituksen hallinta-kurssin palaute. Palautekooste on liitteellä 2.

6 Kurssipalaute Käytiin läpi Metallurgisen teollisuuden prosessien ympäristökuormituksen hallinta-kurssin palaute. Palautekooste on liitteellä 2. Prosessimetallurgian laboratorion opetusryhmän kokous 2/2005 Pöytäkirja Aika Ti 8.2.5 klo 1330-1500 Paikka PR135 (PYO:n saunakabinetti) Läsnä Eetu-Pekka Heikkinen Jouko Härkki 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tulenkestävät materiaalit , Oulu

Tulenkestävät materiaalit , Oulu Tulenkestävät materiaalit 26. 27.4.2017, Oulu Tavoite Tavoitteena on: Auttaa osallistujia ymmärtämään tulenkestävien materiaalien sekä niiden valmistuksen ja käytön perusteet Kuulla ja keskustella, millaisia

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op

BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemianja energiateollisuudessa 3 op Luennoitsija: Yliassistentti Kimmo Klemola Luennot ja seminaarit 2011: 3. periodi, pe klo 10 13, 7339 4. periodi ke klo

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kokemuksia ja havaintoja teekkareille suunnatusta matematiikan ja fysiikan preppauksesta

Kokemuksia ja havaintoja teekkareille suunnatusta matematiikan ja fysiikan preppauksesta Kokemuksia ja havaintoja teekkareille suunnatusta matematiikan ja fysiikan preppauksesta Anne Hietava & Eetu-Pekka Heikkinen, Teknillinen tiedekunta Peda-Forum päivät, Turku, 15-16.8.2018 Sisältö Keitä

Lisätiedot

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Aihe 1: Tavoite Tavoitteena on oppia tarkastelemaan prosessikokonaisuutta jakamalla se helpommin käsiteltäviksi osiksi eli yksikköprosesseiksi Miksi yksikköprosessit

Lisätiedot

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Aihe 1: Yksikköprosessit Tavoite Tavoitteena on oppia tarkastelemaan prosessikokonaisuutta jakamalla se helpommin käsiteltäviksi osiksi eli yksikköprosesseiksi Miksi

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

3 Edellisen kokouksen Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2/2010) pöytäkirja ilman muutoksia. pöytäkirjan hyväks.

3 Edellisen kokouksen Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2/2010) pöytäkirja ilman muutoksia. pöytäkirjan hyväks. PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Eetu-Pekka Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 18.8.2010 Keskiviikko

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2014. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Jussi Paavola (kohta 7) Olli Nousiainen (kohta 7)

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2014. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Jussi Paavola (kohta 7) Olli Nousiainen (kohta 7) PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS OHJELMA Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Oulun yliopisto 16.5.2014 Torstai 15.5.2014 klo 09.30-11.00 (PR140) PROSESSIMETALLURGIAN

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2019 2020 Anarâškielâ máttááttâs 2019 2020 Syksy 2019 / Čohčâ 2019 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun

Lisätiedot

CHEM-A1100. Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5op) (H1-5 -fuksiryhmät ja HX-ryhmä)

CHEM-A1100. Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5op) (H1-5 -fuksiryhmät ja HX-ryhmä) CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5op) (H1-5 -fuksiryhmät ja HX-ryhmä) Opintojakson vastaava opettaja Lehtori Timo Laukkanen t.laukkanen@aalto.fi Opintojaksossa mukana Tutkija Roope

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2018 2019 Anarâškielâ máttááttâs 2018 2019 Syksy 2018 / Čohčâ 2018 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 4/1/2008. Esityksen sisältö. Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke

Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 4/1/2008. Esityksen sisältö. Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke Ympäristömittauspäivät / 3-4.4.2008 Vuokatti 2 Esityksen sisältö Outotec metallurgian teknologiafirmana Ympäristönäkökulma EMMI-hanke 1 3 Outotec lyhyesti Kehittää ja myy teknologiaa kaivosja metalliteollisuudelle

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 8,03 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista.

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 8,03 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista. Kurssipalautekooste Kurssi: Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Toteutusajankohta: Syksy 2017 (periodit 1 ja 2) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat: Jukka Hiltunen, Eva Pongracz, Björn

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT

MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT Prof. Maija Nissinen Vanha vs. UUSI: pääaineista vahvuusalueisiin ja opintosuuntiin KEMIA! Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia Orgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Soveltava

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2017-18 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta 28.8.2012 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2. Asiakirjahallinnan

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn seminaari Suoritetaan 3. opintovuonna. Sisältyy moduuleihin TK0809 ja TK0811. Miksi? Amk tutkinto on KORKEAkoulututkinto. seminaari

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSO NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO & KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSO NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO & KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2012/2013 KEVÄTLUKUKAUSI 2013 Lukujärjestys SEURAA WEBOODISSA OLEVIA TIETOJA: Muutokset päivitetään sinne! 24.1.2013 Lyhenteitä: dem = demonstraatio,

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2015. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2015. Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Pekka Tanskanen PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS OHJELMA Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Oulun yliopisto 13.4.2015 Maanantai 13.4.2015 klo 09.30-11.00 (TF222) PROSESSIMETALLURGIAN

Lisätiedot

Käytännön ohjeita tutkielmatyöskentelyyn ja valmistuminen keväällä 2019

Käytännön ohjeita tutkielmatyöskentelyyn ja valmistuminen keväällä 2019 Käytännön ohjeita tutkielmatyöskentelyyn ja valmistuminen keväällä 2019 Sanna Ryhänen koulutussuunnittelija sanna.ryhanen@helsinki.fi EE-talon 2. krs, huone B226 22.1.2019 Tutkielmatyöskentelyn aloitus

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito.

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito. Teollisuustaito Oy 12.3.2014 Annika Hämäläinen Teollisuustaidon toimialat Kaivosteollisuus ja metallinjalostus Malminkäsittely Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely Hydrometallurgia - Metallien talteenotto

Lisätiedot

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Syksy 2013 Vastuuopettaja Aki Sorsa Vastuuopettajasta (myös teema 8) Aki Sorsa Tullut osastolle 1995 Tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2001 töissä säätötekniikan

Lisätiedot

Kurssi on toteutettu pääpiirteissään samalla tavalla jo noin 10 vuoden ajan.

Kurssi on toteutettu pääpiirteissään samalla tavalla jo noin 10 vuoden ajan. Kurssipalautekooste Kurssi: Termodynaamiset tasapainot Toteutusajankohta: Syksy 2017 (periodi 1) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat: (Matti Aula) Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys

KEVÄTLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 17.12.2010 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2010/2011 KEVÄTLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus, sem = seminaari, *

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2012. Timo Fabritius Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Kaisa Heikkinen Pekka Tanskanen

PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2012. Timo Fabritius Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht. Kaisa Heikkinen Pekka Tanskanen PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Eetu-Pekk a Heikkinen Opetuksen kehittämistyöryhmä MUISTIO Prosessimetallurgian laboratorio Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Oulun yliopisto 16.8.2012 Keskiviikko

Lisätiedot

Korkealämpötilaprosessit

Korkealämpötilaprosessit Korkealämpötilaprosessit Metallurgiset yksikköprosessit 20.9.2017 klo 12-14 SÄ114 Tavoite Tutustua metallurgian käsitteeseen (Oppia tunnistamaan keskeisimmät hydrometallurgiset yksikköprosessit) - Liuotus

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

KJR-C2004 Materiaalitekniikka. Käytännön järjestelyt, kevät 2017

KJR-C2004 Materiaalitekniikka. Käytännön järjestelyt, kevät 2017 KJR-C2004 Materiaalitekniikka Käytännön järjestelyt, kevät 2017 Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa: erotella ja selittää materiaalitekniikan alan käsitteet ja terminologian yhdistää materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta Valitsemisen solmukohdassa Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta 400 aloituspaikkaa 7 koulutusohjelmaa arkkitehtuuri konetekniikka prosessitekniikka ympäristötekniikka sähkötekniikka tietotekniikka tuotantotalous

Lisätiedot

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA 1 KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA Selvitys koksin kuumalujuudesta, reaktiivisuudesta ja reaktiomekanismista Juho Haapakangas CASR vuosiseminaari 2016 2 MASUUNIPROSESSI 3 METALLURGINEN KOKSI Valmistetaan

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2016-17 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA Kari Knuutila Tutkimusprofessori LUOSTO CLASSIC BUSINESS FORUM 8. elokuuta 2014 LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI KAIVANNAISALAN TIEDEKUNTA 2 Kaivannaisalan tiedekunta,

Lisätiedot

ENE-C3001 Energiasysteemit

ENE-C3001 Energiasysteemit ENE-C3001 Energiasysteemit Tervetuloa kurssille! Kari Alanne Kurssin henkilökunta Vanhempi yliopistonlehtori Dosentti, TkT Kari Alanne kari.alanne@aalto.fi Puhelin 050-4306837 PL 14400, 00076 AALTO Sähkömiehentie

Lisätiedot

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa Tietokoneverkot T-110.4100 Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa ja Matti Siekkinen Tietokoneverkot 2014 sanna.suoranta@aalto.fi Kurssista kaksi versiota

Lisätiedot

AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU

AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio S-38.145 Liikenneteorian perusteet (2 ov) Kevät 2002 Samuli Aalto Tietoverkkolaboratorio Teknillinen korkeakoulu samuli.aalto@hut.fi http://keskus.hut.fi/opetus/s38145/

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoverkkolaboratorio S-38.145 Liikenneteorian perusteet (2 ov) Kevät 2002 Samuli Aalto Tietoverkkolaboratorio Teknillinen korkeakoulu samuli.aalto@hut.fi http://keskus.hut.fi/opetus/s38145/

Lisätiedot

ENE-C3001 Energiasysteemit

ENE-C3001 Energiasysteemit ENE-C3001 Energiasysteemit Tervetuloa kurssille! Kari Alanne Kurssin henkilökunta Vanhempi yliopistonlehtori Dosentti, TkT Kari Alanne Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos kari.alanne@aalto.fi Puhelin

Lisätiedot

213a. MS-A0503 Todennäköisyyslaskenna n ja tilastotieteen per; M (vkot 3-7)

213a. MS-A0503 Todennäköisyyslaskenna n ja tilastotieteen per; M (vkot 3-7) Energia- ja ympäristötekniikan mallilukujärjestys kevät-2014 III periodi 1. vuoden opiskelijalle viikot 2-8 (2-7) Ma Ti Ke To Pe 8.00 MS-A0206 Differentiaalija integraalilaskenta 2; 213a MS-A0206 Differentiaalija

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Matematiikan opintosuunta

Matematiikan opintosuunta Matematiikan opintosuunta Matematiikka: Mitä se on? Vastaus: (Oma vastaukseni:) Tyhjentävää vastausta on mahdotonta antaa. Matematiikka: Mitä se on? Vastaus: (Oma vastaukseni:) Tyhjentävää vastausta on

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2016-17 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

Johdanto laskennalliseen termodynamiikkaan ja mikroluokkaharjoituksiin

Johdanto laskennalliseen termodynamiikkaan ja mikroluokkaharjoituksiin Johdanto laskennalliseen termodynamiikkaan ja mikroluokkaharjoituksiin Torstai 27.10.2016 klo 14-16 Luennon tavoite Tutustua eri tapoihin määrittää termodyn. tasapaino laskennallisesti Tutustua termodynaamisten

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot