Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi."

Transkriptio

1 Oyj Pörssitiedote klo (10) -konsernin osavuosikatsaus (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten määrä: 178,5 (148,9) miljoonaa euroa. - Tilauskanta: 87,7 (72,6) miljoonaa euroa. - Tulos ennen veroja: 18,8 (18,8) miljoonaa euroa. - Katsauskauden voitto: 13,3 (13,7) miljoonaa euroa. - Osakekohtainen tulos: 0,73 (0,79) euroa. Yleiskatsaus n 2006 tammi-syyskuun tulos on kehittynyt odotetusti. Määrätietoinen kehittäminen ja kilpailukyvyn ylläpito ovat auttaneet säilyttämään vahvat markkinaosuudet, ja yhtiön markkina-asema on vahva. Vuoden 2005 puolivälissä kasvuun kääntynyt kysyntä ja tilauskannan myönteinen kehitys jatkuivat vuonna Kysyntä säilyi hyvällä tasolla, ja katsauskaudella saatujen tilausten määrä oli vertailukautta selvästi parempi. Measurement Systems:iin ostettiin vuoden alussa säätutkan signaaliprosessoreita toimittava Sigmet. Radiosondituotannosta osa ulkoistettiin Malesiaan ja vastaavasti kapasiteettia vähennettiin Suomessa. Instruments- ja Solutions -liiketoiminta-alueiden toiminta on jatkunut ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Maailmanlaajuisesta noususuhdanteesta johtuen joidenkin materiaalien saatavuudessa on alkanut ilmetä vaikeuksia. Tämä aiheuttaa viiveitä tuotteiden toimitusaikoihin. Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Liikevaihto ja tilauskanta -konsernin liikevaihto kasvoi 10,7 % katsauskaudella, ja oli 144,9 miljoonaa euroa ( : 130,9 miljoonaa euroa). Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 96 % (96 %). Uusia tilauksia saatiin katsauskaudella 178,5 (148,9) miljoonan euron arvosta. Katsauskauden lopussa konsernin tilauskanta oli 87,7 (72,6) miljoonaa euroa. Taloudellinen asema ja tulos Konsernin liikevoitto kasvoi 26,7 %, ja oli 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 13,0 % liikevaihdosta eli 18,8 (18,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 13,3 (13,7) miljoonaa euroa. Suojauskulujen muutos paransi katsauskaudella liikevoittoa 1,9 miljoonaa euroa vertailujaksoon nähden. Näin operatiivisen toiminnan aiheuttama liikevoiton parannus oli 2,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden voittoa rasittavat valuuttakurssien muutoksista ja veroista aiheutuvat kulut, josta merkittävä osa ei ole kassavaikutteista. Efektiivinen veroaste katsauskaudella oli 29 % (27 %). -konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti ovat vahvoja. Taseen loppusumma oli 197,1 (167,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 84 % (82 %). Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 72,1 (58,2) miljoonaa euroa.

2 Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 14,7 (15,4) miljoonaa euroa, eli 10,1 % konsernin liikevaihdosta. Investoinnit Bruttoinvestoinnit olivat 18,6 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa). Katsauskauden summaan sisältyy Sigmet Inc:in hankintameno, 17,2 miljoonaa euroa. Measurement Systems Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 59,5 (57,1) miljoonaa euroa. Kasvusta 6,8 miljoonaa euroa tuli tammikuussa konserniin ostetusta Sigmetliiketoiminnasta. Vertailukelpoisen liikevaihdon lasku johtui tuulikeilainten ja ukkosjärjestelmien vertailujaksoa heikommasta myynnistä. Liikevoitto oli 8,5 (12,1) miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat radiosondituotannon uudelleenjärjestelyistä johtuvat kertaluonteiset kulut ja ukkosjärjestelmien ja tuulikeilainten alhainen myynti. Maaliskuussa aloitettiin Measurement Systems -liiketoiminta-alueen tuotantotoimintojen osittaiseen ulkoistamiseen liittyvät uudelleenjärjestelyt, kun alkaneet yt-neuvottelut päättyivät. Neuvottelujen tuloksena irtisanoi 37 henkilöä. Muilta osin tavoitteena ollut 60 henkilötyövuoden kuluvähennys toteutui lopettamalla määräaikaisia työsuhteita, uudelleensijoittautumisilla ja eläkejärjestelyin. Radiosondituotannon tiettyjen toimintojen ulkoistamisen kertaluontoiset kustannusvaikutukset tammi-syyskuussa ovat noin 0,8 miljoonaa euroa. Ulkoistamisella ei ole tulosvaikutusta vuodelle Ulkoistamishanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja ensimmäiset radiosonditoimitukset ovat lähteneet Malesiasta. Maailman johtavan säätutkien signaaliprosessoreiden ja sovellusohjelmistojen valmistaja Sigmet Inc.:in yritysosto vahvistettiin tammikuussa. Koko Sigmetin hankitun tilauskannan kate, 1,8 miljoonaa euroa on purettu IFRS 3:n mukaisesti poistoina katsauskauden aikana. Instruments Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 47,2 (41,0) miljoonaa euroa. Uutuustuotteet on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Katsauskauden liikevoitto oli 14,5 (9,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto on parantunut tuotanto- ja hankintatoimintaa tehostamalla. VTT:n puhdashuoneessa sattunut tulipalo vaikeuttaa hiilidioksidituotteiden materiaalinsaantia, mutta ei vaikuttanut katsauskauden tulokseen. toi markkinoille toukokuussa uuden tuotteen teollisuusprosessien happipitoisuuksien mittaamiseen. Kilpailutilanne kaikilla tuotemarkkina-alueilla on säilynyt kovana. n globaali toimintamalli yhdistettynä voimakkaaseen tutkimus- ja tuotekehityspanostukseen luovat edellytykset markkinajohtajana pysymiselle ja markkinaosuuksien kasvattamiselle. Solutions

3 Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 38,2 (32,8) miljoonaa euroa. Liiketappio katsauskaudella oli -0,5 (-1,6) miljoonaa euroa. Katsauskausi oli tyypillinen Solutions -liiketoiminta-alueelle. Liiketoiminta-alueen toiminnan luonteen takia liikevoitto kääntyy positiiviseksi yleensä vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Solutions -liiketoiminta-alueen tavoitteena on kasvattaa palvelumyynnin osuutta liikevaihdosta. Tärkeimmät käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet painottuvat asiakaslähtöiseen toimintaan, palvelutarjonnan lisäämiseen sekä projektiliiketoiminnan osaamiseen. Muutokset yhtiön johdossa Pekka Ketosen jäädessä eläkkeelle Oyj:n hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen tekniikan lisensiaatti Kjell Forsénin (47). Pekka Ketosen työsuhde jatkuu vuoden 2006 loppuun. n talousjohtajaksi nimitettiin alkaen DI Jouni Lintunen. n osake Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen. Hallituksella oli asti voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän käynnistämiseksi. Uuden osakepohjaisen järjestelmän kohderyhmä kattoi noin 50 avainhenkilöä, joista osa kuului osakeyhtiölain tarkoittamaan julkiseen sisäpiiriin. Kannustinjärjestelmän perusteella luovutettavien Oyj:n A-osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä enintään kpl. Valtuutuksen nojalla hankittiin arvopaperipörssin kautta A-osaketta vastaarvoltaan ,47 euroa ja niistä luovutettiin kannustinjärjestelmän sääntöjen perusteella 6.3. ja kohderyhmälle yhteensä A-osaketta vasta-arvoltaan ,90 euroa. Hankintojen ja luovutusten keskihinta oli 27,53 euroa. Oyj:n osakepääoma on katsauskauden lopussa ,86 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä kappaletta. n vuoden 2000 optio-ohjelmaan liittyvillä optio-oikeuksilla merkittiin mennessä uusia A-osakkeita yhteensä kappaletta. Kaikki osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin. Vuonna 2005 merkityt A-osakkeet, yhteensä A-osaketta, oikeuttivat osinkoon tilikaudelta Tammikuussa 2006 merkityt osakkeet eivät oikeuttaneet osinkoon. Tästä johtuen ajalla lla oli kaksi A-osakesarjaa, A-osake ja A-osake-uudet. Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Harris Associates L.P.:n osuus Oyj:n osakepääomasta on alittanut viisi (5) prosenttia. Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Inkeri Voipion osuus Oyj:n osakepääomasta on alittanut kymmenen (10) prosenttia n A-osakkeen kurssi Helsingin Arvopaperipörssissä oli 24,00 euroa ja katsauskauden lopussa 27,50 euroa. Katsauskauden ylin noteeraus oli 29,60 euroa (A-osake-uudet 27,67 euroa) ja alin 23,10 euroa (A-osake-uudet 25,35 euroa).

4 n osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana kappaletta (A-osake-uudet kappaletta) ja optio-oikeuksia kappaletta. Omat ja emoyhtiön osakkeet Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä omia A-osakkeita 9150 kappaletta, joiden suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,05 % ja äänimäärästä 0,01 %. Yhtiön hallussa olevista osakkeista suoritettu vastike on ,69 euroa. Osinko Yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 osingoksi hallituksen esityksen mukaisesti 0,75 euroa osakkeelta eli yhteensä ,50 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei makseta osinkoa. Osinkojen maksupäivä oli 4. huhtikuuta Sisäpiiripiiritapahtumat Sisäpiiriin kuuluvalle toimitusjohtajalle Pekka Ketoselle luovutettiin vuoden 2005 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella 3207 A-osaketta. Henkilöstö -konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskauden lopussa 1060 (1047). Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 19 % (17 %) konsernin henkilökunnasta. Henkilöstöstä 40 % (36 %) työskenteli konsernin ulkomaisissa toimipisteissä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat konserni on ilmoitti allekirjoittaneensa pitkäaikaisen asiakkaansa kanssa merkittävän sopimuksen automaattisten säähavaintoratkaisujen toimittamisesta kahdelle lentokentälle. Laitteistojen ja ohjelmistojen lisäksi kokonaistoimitus sisältää kohdeselvitykset, projektinhallinnan ja koulutuksen sekä kaksivuotisen kunnossapitosopimuksen. Kokonaissopimuksen arvo on 7,5 miljoonaa euroa. Toimitukset on määrä saada päätökseen kesäkuuhun 2008 mennessä. Tunnusluvut Osakemäärä (kpl), ulkona olevat Osakemäärä (kpl), painotetulla keskiarvolla Osakemäärä (kpl) / osakeantioikaistu Tulos/osake (EUR) 0,73 0,79 0,37 0,25 1,42 Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,73 0,79 0,37 0,25 1,42 Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 1,00 1,34 2,21 Oma pääoma/osake (EUR) 8,67 7,63 8,67 7,63 8,74 Omavaraisuusaste 84% 82% 84% 82% 81% Bruttoinvestoinnit (EUR 1000) 18,6 7,7 1,2 5,6 8,0 Poistot 8,6 5,9 2,3 2,0 8,4 Henkilöstö keskimäärin

5 Tilauskanta (MEUR) 87,7 72,6 87,7 72,6 55,3 Johdannaissopimuksista aiheutuva vastuu* 11,9 10,6 11,9 10,6 12,7 Tulevaisuuden näkymät Markkinoiden ei oleteta muuttuvan merkittävästi loppuvuonna. Vuonna 2006 liikevaihdon odotetaan kasvavan yritysoston ansiosta ja hieman myös orgaanisesti. Suhteellisen kannattavuuden odotetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Rahoituskulut ja verot tulevat olemaan suuremmat kuin edellisenä vuonna, joten tilikauden voiton odotetaan jäävän edellisen vuoden tasolle. Vuonna 2007 orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan. n tavoitteena on jatkossakin olla maailmanlaajuinen markkinajohtaja valitsemillaan liiketoiminta-alueilla. Siksi panostukset tuotekehitystyöhön ja kilpailukyvyn kehitykseen tulevat edelleen olemaan merkittävät. Vantaalla 31. päivänä lokakuuta 2006 Oyj Hallitus Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS, EUR miljoona) Muutos Muutos % % 2005 Liikevaihto 144,9 130,9 10,7 52,4 49,0 7,0 197,9 Hankinnan ja valmistuksen kulut -68,4-61,0 12,1-23,7-22,4 5,6-92,3 Bruttokate 76,5 69,9 9,5 28,8 26,6 8,2 105,6 Muut liiketoiminnan tuotot 1,0 0,3 297,2 0,0 0,0-56,3 0,5 Myynnin ja markkinoinnin kulut -29,9-26,8 11,5-10,2-10,0 2,5-37,7 Tutkimus-ja kehitystoiminnan kulut -14,7-15,4-4,6-5,2-5,5-5,8-19,8 Muut hallinnon kulut -12,9-10,9 17,6-4,7-3,9 20,1-16,9 Liiketoiminnan muut kulut -0,2-1,3-85,1-0,1-0,1 38,3-1,5 Liikevoitto 19,8 15,6 26,7 8,6 7,2 19,8 30,1 Rahoitustuotot ja - kulut -1,0 3,2-132,4 0,7 0,2 220,0 3,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 18,8 18,8-0,2 9,2 7,4 25,3 34,1 Tuloverot -5,5-5,1 8,4-2,5-2,9-15,8-9,2 Tilikauden voitto 13,3 13,7-3,4 6,8 4,4 52,4 24,9 Jakautuminen emoyhtiön omistajille 13,3 13,7-3,4 6,8 4,4 52,4 24,9 Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,73 0,79-7,0 0,37 0,25 46,5 1,42 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,73 0,79-7,0 0,37 0,25 46,5 1,42 KONSERNIN TASE (EUR miljoona) Muutos % VASTAAVAA Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 22,2 10,4 113,3 10,3 Aineelliset hyödykkeet 33,0 36,0-8,3 36,0 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,3 0,3 2,5 0,3 Muut rahoitusvarat 0,0 0,2-91,3 0,2 Pitkäaikaiset saamiset 0,2 1,6-87,1 1,6 Laskennalliset verosaamiset 6,0 5,0 19,8 5,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 20,1 17,0 18,3 14,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 42,3 36,7 15,1 47,1 Tuloverosaamiset 0,8 1,6-53,8 0,6 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 32,9 36,0-8,7 27,2 Rahavarat 39,2 22,1 77,1 54,2 VASTAAVAA YHTEENSÄ 197,1 167,1 17,9 196,9 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 7,7 7,4 4,2 7,4 Osakeanti 0,0 0,0 5,4 Ylikurssirahasto 16,6 1,6 970,5 5,3 Muut rahastot/vararahasto 0,1 0,1-5,8 0,1 Muuntoerot -0,3 1,5-123,4 1,9 Voitto edellisiltä tilikausilta 120,7 109,2 10,5 109,2 Omat osakkeet -0,3 0,0 0,0 Tilikauden voitto 13,3 13,7-3,4 24,9 Oma pääoma yhteensä 157,7 133,4 18,2 154,3 Vieras pääoma Eläkevelvoitteet 0,8 0,4 104,5 0,6 Korolliset pitkäaikaiset velat 0,4 0,7-47,4 0,7 Pitkäaikaiset varaukset 0,3 1,1-72,3 0,2 Laskennalliset verovelat 0,3 0,4-20,3 0,5 Lyhytaikaiset velat Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 0,1 0,4-59,8 0,5 Korolliset lyhytaikaiset velat 0,1 0,1 61,4 0,3

7 Saadut ennakot 9,3 5,0 85,9 5,8 Tuloverovelat 0,9 0,6 56,1 0,7 Muut lyhytaikaiset velat 27,1 25,1 8,1 33,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 197,1 167,1 17,9 196,9 Konsernin omanpääoman muutoslaskelma Osake -anti Osake pääoma Ylikurssirahas to Vara rahasto Omat osak keet Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,4 5,4 5,3 0,1 0,0 1,9 134,1 154,3 Muuntoeron muutos 0,0-2,3-2,3 Tilikauden voitto 13,3 13,3 Osingon jako -13,4-13,4 Optioilla merkityt osakkeet 0,2-5,4 11,3 6,1 Omien osakkeiden hankinta -1,0-1,0 Omien osakkeiden luovutus 0,7 0,7 Oma pääoma ,7 0,0 16,6 0,1-0,3-0,3 133,9 157,7 Muun toerot Voittovarat Osakepääoma Ylikurssirahas to Vara rahasto Osakeanti Omat osak keet Muuntoerot Voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,4 0,0 1,6 0,1 0,0-1,6 122,3 129,7 Muuntoeron muutos 0,0 3,1 3,1 Tilikauden voitto 13,7 13,7 Osingon jako -13,1-13,1 Oma pääoma ,4 0,0 1,6 0,1 0,0 1,5 122,9 133,4 Konsernin rahoituslaskelma (EUR miljoona) Muutos % 2005 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 154,7 135,0 14,5 191,1 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0 0,3 Maksut liiketoiminnan kuluista -129,0-107,1 20,4-145,3 Saadut korot 1,5 1,0 54,0 1,4 Maksetut korot -0,1-0,1 3,0-0,1 Muut rahoituserät, netto -2,5 1,8-243,3 1,9 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0-92,9 0,0 Maksetut tuloverot -6,3-7,1-11,6-10,3 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 18,3 23,4-22,0 39,0

8 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,4-3,6 49,8-5,7 Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla -15,6-2,6 496,9-2,8 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0 306,4 0,0 Myönnetyt lainat 0,0 0,0 0,0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0-0,1-123,5-0,1 Investointien rahavirta ( B ) -20,9-6,3 233,2-8,5 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 6,1 0,0 9,3 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0-0,2-100,0-0,3 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4-0,3 56,0-0,6 Maksetut osingot ja muu voitonjako -13,4-13,1 2,5-13,1 Rahoituksen rahavirta ( C ) -7,7-13,6-43,1-4,7 Rahavarojen muutos ( A + B + C ) lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -10,3 3,5-391,5 25,7 Rahavarat tilikauden alussa 81,4 54,8 48,6 54,8 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,0-0,2-624,2 0,9 Rahavarojen muutos -10,3 3,5-391,5 25,7 Rahavarat tilikauden lopussa 72,1 58,2 24,0 81,4 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 1-9/2006 MEUR Measurement Systems Vaisa la Instruments Solu tion s Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 59,5 47,2 38,2 0,0 0,0 144,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 7,1 0,3 0,0-7,4 0,0 Liikevaihto 59,5 54,3 38,5 0,0-7,4 144,9 Liikevoitto 8,5 14,5-0,5-2,6 0,0 19,8 Poistot 4,1 1,5 0,5 2,5 0,0 8,6 Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit

9 1-9/2005 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 57,1 41,0 32,8 0,0 0,0 130,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 5,7 0,3 0,0-6,0 0,0 Liikevaihto 57,1 46,7 33,1 0,0-6,0 130,9 Liikevoitto 12,1 9,9-1,6-4,3-0,4 15,6 Poistot 1,3 1,6 0,3 2,7 0,0 5,9 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 7-9/2006 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 21,2 17,2 14,1 0,0 0,0 52,4 Konsernin sisäinen myynti 0,0 2,6 0,1 0,0-2,7 0,0 Liikevaihto 21,2 19,7 14,2 0,0-2,7 52,4 Liikevoitto 4,5 5,4 0,7-1,9 0,0 8,6 Poistot 0,8 0,5 0,1 0,8 0,0 2,3 Uudelleenjärjestelykulut -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 7-9/2005 MEUR Vaisa la Measurement Systems Instru ments Muu toimin ta Solutions Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 21,6 14,9 12,5 0,1 0,0 49,0 Konsernin sisäinen myynti 0,0 2,4 0,2 0,0-2,6 0,0 Liikevaihto 21,6 17,3 12,6 0,1-2,6 49,0

10 Liikevoitto 5,2 4,4-0,2-2,0-0,2 7,2 Poistot 0,4 0,6 0,2 0,9 0,0 2,0 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 1-12/2005 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toimin ta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 84,3 58,2 55,5 0,0 0,0 197,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 8,7 0,5 0,0-9,1 0,0 Liikevaihto 84,3 66,8 56,0 0,0-9,1 197,9 Liikevoitto 19,6 14,0 3,0-6,5 0,0 30,1 Poistot 1,7 2,1 0,7 3,6 0,0 8,2 Uudelleenjärjestelykulut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Lisätietoja: Jouni Lintunen, talousjohtaja (09) , GSM Oyj JAKELU: Helsingin Arvopaperipörssi Suomen Tietotoimisto Muut keskeiset tiedotusvälineet

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosi 2008 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2008 tapahtumia Avainluvut

Vuosikertomus 2008. Vuosi 2008 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2008 tapahtumia Avainluvut Vuosikertomus 2008 Vuosi 2008 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2008 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2009 Yhteystiedot Vaisala Strategia Asiakassovellukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Liikevaihto oli 27,2 (31,4) miljoonaa euroa jääden 13,4% vertailuvuodesta Liiketulos oli 0,9 (2,8) miljoonaa euroa jääden 68,5%

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuu Konsernin liikevaihto oli 100,0 (79,4) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 26 prosenttia Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (-0,5) miljoonaa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 1(15) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 Tilikausi 2013 - Liikevaihto 149,7 Me (106,3 Me edellisenä vuonna), 40,8% kasvua edelliseen

Lisätiedot