Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi."

Transkriptio

1 Oyj Pörssitiedote klo (10) -konsernin osavuosikatsaus (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten määrä: 178,5 (148,9) miljoonaa euroa. - Tilauskanta: 87,7 (72,6) miljoonaa euroa. - Tulos ennen veroja: 18,8 (18,8) miljoonaa euroa. - Katsauskauden voitto: 13,3 (13,7) miljoonaa euroa. - Osakekohtainen tulos: 0,73 (0,79) euroa. Yleiskatsaus n 2006 tammi-syyskuun tulos on kehittynyt odotetusti. Määrätietoinen kehittäminen ja kilpailukyvyn ylläpito ovat auttaneet säilyttämään vahvat markkinaosuudet, ja yhtiön markkina-asema on vahva. Vuoden 2005 puolivälissä kasvuun kääntynyt kysyntä ja tilauskannan myönteinen kehitys jatkuivat vuonna Kysyntä säilyi hyvällä tasolla, ja katsauskaudella saatujen tilausten määrä oli vertailukautta selvästi parempi. Measurement Systems:iin ostettiin vuoden alussa säätutkan signaaliprosessoreita toimittava Sigmet. Radiosondituotannosta osa ulkoistettiin Malesiaan ja vastaavasti kapasiteettia vähennettiin Suomessa. Instruments- ja Solutions -liiketoiminta-alueiden toiminta on jatkunut ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Maailmanlaajuisesta noususuhdanteesta johtuen joidenkin materiaalien saatavuudessa on alkanut ilmetä vaikeuksia. Tämä aiheuttaa viiveitä tuotteiden toimitusaikoihin. Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Liikevaihto ja tilauskanta -konsernin liikevaihto kasvoi 10,7 % katsauskaudella, ja oli 144,9 miljoonaa euroa ( : 130,9 miljoonaa euroa). Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 96 % (96 %). Uusia tilauksia saatiin katsauskaudella 178,5 (148,9) miljoonan euron arvosta. Katsauskauden lopussa konsernin tilauskanta oli 87,7 (72,6) miljoonaa euroa. Taloudellinen asema ja tulos Konsernin liikevoitto kasvoi 26,7 %, ja oli 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 13,0 % liikevaihdosta eli 18,8 (18,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 13,3 (13,7) miljoonaa euroa. Suojauskulujen muutos paransi katsauskaudella liikevoittoa 1,9 miljoonaa euroa vertailujaksoon nähden. Näin operatiivisen toiminnan aiheuttama liikevoiton parannus oli 2,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden voittoa rasittavat valuuttakurssien muutoksista ja veroista aiheutuvat kulut, josta merkittävä osa ei ole kassavaikutteista. Efektiivinen veroaste katsauskaudella oli 29 % (27 %). -konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti ovat vahvoja. Taseen loppusumma oli 197,1 (167,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 84 % (82 %). Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 72,1 (58,2) miljoonaa euroa.

2 Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 14,7 (15,4) miljoonaa euroa, eli 10,1 % konsernin liikevaihdosta. Investoinnit Bruttoinvestoinnit olivat 18,6 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa). Katsauskauden summaan sisältyy Sigmet Inc:in hankintameno, 17,2 miljoonaa euroa. Measurement Systems Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 59,5 (57,1) miljoonaa euroa. Kasvusta 6,8 miljoonaa euroa tuli tammikuussa konserniin ostetusta Sigmetliiketoiminnasta. Vertailukelpoisen liikevaihdon lasku johtui tuulikeilainten ja ukkosjärjestelmien vertailujaksoa heikommasta myynnistä. Liikevoitto oli 8,5 (12,1) miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat radiosondituotannon uudelleenjärjestelyistä johtuvat kertaluonteiset kulut ja ukkosjärjestelmien ja tuulikeilainten alhainen myynti. Maaliskuussa aloitettiin Measurement Systems -liiketoiminta-alueen tuotantotoimintojen osittaiseen ulkoistamiseen liittyvät uudelleenjärjestelyt, kun alkaneet yt-neuvottelut päättyivät. Neuvottelujen tuloksena irtisanoi 37 henkilöä. Muilta osin tavoitteena ollut 60 henkilötyövuoden kuluvähennys toteutui lopettamalla määräaikaisia työsuhteita, uudelleensijoittautumisilla ja eläkejärjestelyin. Radiosondituotannon tiettyjen toimintojen ulkoistamisen kertaluontoiset kustannusvaikutukset tammi-syyskuussa ovat noin 0,8 miljoonaa euroa. Ulkoistamisella ei ole tulosvaikutusta vuodelle Ulkoistamishanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja ensimmäiset radiosonditoimitukset ovat lähteneet Malesiasta. Maailman johtavan säätutkien signaaliprosessoreiden ja sovellusohjelmistojen valmistaja Sigmet Inc.:in yritysosto vahvistettiin tammikuussa. Koko Sigmetin hankitun tilauskannan kate, 1,8 miljoonaa euroa on purettu IFRS 3:n mukaisesti poistoina katsauskauden aikana. Instruments Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 47,2 (41,0) miljoonaa euroa. Uutuustuotteet on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Katsauskauden liikevoitto oli 14,5 (9,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto on parantunut tuotanto- ja hankintatoimintaa tehostamalla. VTT:n puhdashuoneessa sattunut tulipalo vaikeuttaa hiilidioksidituotteiden materiaalinsaantia, mutta ei vaikuttanut katsauskauden tulokseen. toi markkinoille toukokuussa uuden tuotteen teollisuusprosessien happipitoisuuksien mittaamiseen. Kilpailutilanne kaikilla tuotemarkkina-alueilla on säilynyt kovana. n globaali toimintamalli yhdistettynä voimakkaaseen tutkimus- ja tuotekehityspanostukseen luovat edellytykset markkinajohtajana pysymiselle ja markkinaosuuksien kasvattamiselle. Solutions

3 Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 38,2 (32,8) miljoonaa euroa. Liiketappio katsauskaudella oli -0,5 (-1,6) miljoonaa euroa. Katsauskausi oli tyypillinen Solutions -liiketoiminta-alueelle. Liiketoiminta-alueen toiminnan luonteen takia liikevoitto kääntyy positiiviseksi yleensä vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Solutions -liiketoiminta-alueen tavoitteena on kasvattaa palvelumyynnin osuutta liikevaihdosta. Tärkeimmät käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet painottuvat asiakaslähtöiseen toimintaan, palvelutarjonnan lisäämiseen sekä projektiliiketoiminnan osaamiseen. Muutokset yhtiön johdossa Pekka Ketosen jäädessä eläkkeelle Oyj:n hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen tekniikan lisensiaatti Kjell Forsénin (47). Pekka Ketosen työsuhde jatkuu vuoden 2006 loppuun. n talousjohtajaksi nimitettiin alkaen DI Jouni Lintunen. n osake Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen. Hallituksella oli asti voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän käynnistämiseksi. Uuden osakepohjaisen järjestelmän kohderyhmä kattoi noin 50 avainhenkilöä, joista osa kuului osakeyhtiölain tarkoittamaan julkiseen sisäpiiriin. Kannustinjärjestelmän perusteella luovutettavien Oyj:n A-osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä enintään kpl. Valtuutuksen nojalla hankittiin arvopaperipörssin kautta A-osaketta vastaarvoltaan ,47 euroa ja niistä luovutettiin kannustinjärjestelmän sääntöjen perusteella 6.3. ja kohderyhmälle yhteensä A-osaketta vasta-arvoltaan ,90 euroa. Hankintojen ja luovutusten keskihinta oli 27,53 euroa. Oyj:n osakepääoma on katsauskauden lopussa ,86 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä kappaletta. n vuoden 2000 optio-ohjelmaan liittyvillä optio-oikeuksilla merkittiin mennessä uusia A-osakkeita yhteensä kappaletta. Kaikki osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin. Vuonna 2005 merkityt A-osakkeet, yhteensä A-osaketta, oikeuttivat osinkoon tilikaudelta Tammikuussa 2006 merkityt osakkeet eivät oikeuttaneet osinkoon. Tästä johtuen ajalla lla oli kaksi A-osakesarjaa, A-osake ja A-osake-uudet. Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Harris Associates L.P.:n osuus Oyj:n osakepääomasta on alittanut viisi (5) prosenttia. Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Inkeri Voipion osuus Oyj:n osakepääomasta on alittanut kymmenen (10) prosenttia n A-osakkeen kurssi Helsingin Arvopaperipörssissä oli 24,00 euroa ja katsauskauden lopussa 27,50 euroa. Katsauskauden ylin noteeraus oli 29,60 euroa (A-osake-uudet 27,67 euroa) ja alin 23,10 euroa (A-osake-uudet 25,35 euroa).

4 n osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana kappaletta (A-osake-uudet kappaletta) ja optio-oikeuksia kappaletta. Omat ja emoyhtiön osakkeet Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä omia A-osakkeita 9150 kappaletta, joiden suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,05 % ja äänimäärästä 0,01 %. Yhtiön hallussa olevista osakkeista suoritettu vastike on ,69 euroa. Osinko Yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 osingoksi hallituksen esityksen mukaisesti 0,75 euroa osakkeelta eli yhteensä ,50 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei makseta osinkoa. Osinkojen maksupäivä oli 4. huhtikuuta Sisäpiiripiiritapahtumat Sisäpiiriin kuuluvalle toimitusjohtajalle Pekka Ketoselle luovutettiin vuoden 2005 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella 3207 A-osaketta. Henkilöstö -konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskauden lopussa 1060 (1047). Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 19 % (17 %) konsernin henkilökunnasta. Henkilöstöstä 40 % (36 %) työskenteli konsernin ulkomaisissa toimipisteissä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat konserni on ilmoitti allekirjoittaneensa pitkäaikaisen asiakkaansa kanssa merkittävän sopimuksen automaattisten säähavaintoratkaisujen toimittamisesta kahdelle lentokentälle. Laitteistojen ja ohjelmistojen lisäksi kokonaistoimitus sisältää kohdeselvitykset, projektinhallinnan ja koulutuksen sekä kaksivuotisen kunnossapitosopimuksen. Kokonaissopimuksen arvo on 7,5 miljoonaa euroa. Toimitukset on määrä saada päätökseen kesäkuuhun 2008 mennessä. Tunnusluvut Osakemäärä (kpl), ulkona olevat Osakemäärä (kpl), painotetulla keskiarvolla Osakemäärä (kpl) / osakeantioikaistu Tulos/osake (EUR) 0,73 0,79 0,37 0,25 1,42 Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,73 0,79 0,37 0,25 1,42 Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 1,00 1,34 2,21 Oma pääoma/osake (EUR) 8,67 7,63 8,67 7,63 8,74 Omavaraisuusaste 84% 82% 84% 82% 81% Bruttoinvestoinnit (EUR 1000) 18,6 7,7 1,2 5,6 8,0 Poistot 8,6 5,9 2,3 2,0 8,4 Henkilöstö keskimäärin

5 Tilauskanta (MEUR) 87,7 72,6 87,7 72,6 55,3 Johdannaissopimuksista aiheutuva vastuu* 11,9 10,6 11,9 10,6 12,7 Tulevaisuuden näkymät Markkinoiden ei oleteta muuttuvan merkittävästi loppuvuonna. Vuonna 2006 liikevaihdon odotetaan kasvavan yritysoston ansiosta ja hieman myös orgaanisesti. Suhteellisen kannattavuuden odotetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Rahoituskulut ja verot tulevat olemaan suuremmat kuin edellisenä vuonna, joten tilikauden voiton odotetaan jäävän edellisen vuoden tasolle. Vuonna 2007 orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan. n tavoitteena on jatkossakin olla maailmanlaajuinen markkinajohtaja valitsemillaan liiketoiminta-alueilla. Siksi panostukset tuotekehitystyöhön ja kilpailukyvyn kehitykseen tulevat edelleen olemaan merkittävät. Vantaalla 31. päivänä lokakuuta 2006 Oyj Hallitus Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS, EUR miljoona) Muutos Muutos % % 2005 Liikevaihto 144,9 130,9 10,7 52,4 49,0 7,0 197,9 Hankinnan ja valmistuksen kulut -68,4-61,0 12,1-23,7-22,4 5,6-92,3 Bruttokate 76,5 69,9 9,5 28,8 26,6 8,2 105,6 Muut liiketoiminnan tuotot 1,0 0,3 297,2 0,0 0,0-56,3 0,5 Myynnin ja markkinoinnin kulut -29,9-26,8 11,5-10,2-10,0 2,5-37,7 Tutkimus-ja kehitystoiminnan kulut -14,7-15,4-4,6-5,2-5,5-5,8-19,8 Muut hallinnon kulut -12,9-10,9 17,6-4,7-3,9 20,1-16,9 Liiketoiminnan muut kulut -0,2-1,3-85,1-0,1-0,1 38,3-1,5 Liikevoitto 19,8 15,6 26,7 8,6 7,2 19,8 30,1 Rahoitustuotot ja - kulut -1,0 3,2-132,4 0,7 0,2 220,0 3,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 18,8 18,8-0,2 9,2 7,4 25,3 34,1 Tuloverot -5,5-5,1 8,4-2,5-2,9-15,8-9,2 Tilikauden voitto 13,3 13,7-3,4 6,8 4,4 52,4 24,9 Jakautuminen emoyhtiön omistajille 13,3 13,7-3,4 6,8 4,4 52,4 24,9 Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,73 0,79-7,0 0,37 0,25 46,5 1,42 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,73 0,79-7,0 0,37 0,25 46,5 1,42 KONSERNIN TASE (EUR miljoona) Muutos % VASTAAVAA Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 22,2 10,4 113,3 10,3 Aineelliset hyödykkeet 33,0 36,0-8,3 36,0 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,3 0,3 2,5 0,3 Muut rahoitusvarat 0,0 0,2-91,3 0,2 Pitkäaikaiset saamiset 0,2 1,6-87,1 1,6 Laskennalliset verosaamiset 6,0 5,0 19,8 5,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 20,1 17,0 18,3 14,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 42,3 36,7 15,1 47,1 Tuloverosaamiset 0,8 1,6-53,8 0,6 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 32,9 36,0-8,7 27,2 Rahavarat 39,2 22,1 77,1 54,2 VASTAAVAA YHTEENSÄ 197,1 167,1 17,9 196,9 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 7,7 7,4 4,2 7,4 Osakeanti 0,0 0,0 5,4 Ylikurssirahasto 16,6 1,6 970,5 5,3 Muut rahastot/vararahasto 0,1 0,1-5,8 0,1 Muuntoerot -0,3 1,5-123,4 1,9 Voitto edellisiltä tilikausilta 120,7 109,2 10,5 109,2 Omat osakkeet -0,3 0,0 0,0 Tilikauden voitto 13,3 13,7-3,4 24,9 Oma pääoma yhteensä 157,7 133,4 18,2 154,3 Vieras pääoma Eläkevelvoitteet 0,8 0,4 104,5 0,6 Korolliset pitkäaikaiset velat 0,4 0,7-47,4 0,7 Pitkäaikaiset varaukset 0,3 1,1-72,3 0,2 Laskennalliset verovelat 0,3 0,4-20,3 0,5 Lyhytaikaiset velat Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 0,1 0,4-59,8 0,5 Korolliset lyhytaikaiset velat 0,1 0,1 61,4 0,3

7 Saadut ennakot 9,3 5,0 85,9 5,8 Tuloverovelat 0,9 0,6 56,1 0,7 Muut lyhytaikaiset velat 27,1 25,1 8,1 33,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 197,1 167,1 17,9 196,9 Konsernin omanpääoman muutoslaskelma Osake -anti Osake pääoma Ylikurssirahas to Vara rahasto Omat osak keet Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,4 5,4 5,3 0,1 0,0 1,9 134,1 154,3 Muuntoeron muutos 0,0-2,3-2,3 Tilikauden voitto 13,3 13,3 Osingon jako -13,4-13,4 Optioilla merkityt osakkeet 0,2-5,4 11,3 6,1 Omien osakkeiden hankinta -1,0-1,0 Omien osakkeiden luovutus 0,7 0,7 Oma pääoma ,7 0,0 16,6 0,1-0,3-0,3 133,9 157,7 Muun toerot Voittovarat Osakepääoma Ylikurssirahas to Vara rahasto Osakeanti Omat osak keet Muuntoerot Voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,4 0,0 1,6 0,1 0,0-1,6 122,3 129,7 Muuntoeron muutos 0,0 3,1 3,1 Tilikauden voitto 13,7 13,7 Osingon jako -13,1-13,1 Oma pääoma ,4 0,0 1,6 0,1 0,0 1,5 122,9 133,4 Konsernin rahoituslaskelma (EUR miljoona) Muutos % 2005 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 154,7 135,0 14,5 191,1 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0 0,3 Maksut liiketoiminnan kuluista -129,0-107,1 20,4-145,3 Saadut korot 1,5 1,0 54,0 1,4 Maksetut korot -0,1-0,1 3,0-0,1 Muut rahoituserät, netto -2,5 1,8-243,3 1,9 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0-92,9 0,0 Maksetut tuloverot -6,3-7,1-11,6-10,3 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 18,3 23,4-22,0 39,0

8 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,4-3,6 49,8-5,7 Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla -15,6-2,6 496,9-2,8 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0 306,4 0,0 Myönnetyt lainat 0,0 0,0 0,0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0-0,1-123,5-0,1 Investointien rahavirta ( B ) -20,9-6,3 233,2-8,5 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 6,1 0,0 9,3 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0-0,2-100,0-0,3 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4-0,3 56,0-0,6 Maksetut osingot ja muu voitonjako -13,4-13,1 2,5-13,1 Rahoituksen rahavirta ( C ) -7,7-13,6-43,1-4,7 Rahavarojen muutos ( A + B + C ) lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -10,3 3,5-391,5 25,7 Rahavarat tilikauden alussa 81,4 54,8 48,6 54,8 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,0-0,2-624,2 0,9 Rahavarojen muutos -10,3 3,5-391,5 25,7 Rahavarat tilikauden lopussa 72,1 58,2 24,0 81,4 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 1-9/2006 MEUR Measurement Systems Vaisa la Instruments Solu tion s Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 59,5 47,2 38,2 0,0 0,0 144,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 7,1 0,3 0,0-7,4 0,0 Liikevaihto 59,5 54,3 38,5 0,0-7,4 144,9 Liikevoitto 8,5 14,5-0,5-2,6 0,0 19,8 Poistot 4,1 1,5 0,5 2,5 0,0 8,6 Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit

9 1-9/2005 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 57,1 41,0 32,8 0,0 0,0 130,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 5,7 0,3 0,0-6,0 0,0 Liikevaihto 57,1 46,7 33,1 0,0-6,0 130,9 Liikevoitto 12,1 9,9-1,6-4,3-0,4 15,6 Poistot 1,3 1,6 0,3 2,7 0,0 5,9 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 7-9/2006 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 21,2 17,2 14,1 0,0 0,0 52,4 Konsernin sisäinen myynti 0,0 2,6 0,1 0,0-2,7 0,0 Liikevaihto 21,2 19,7 14,2 0,0-2,7 52,4 Liikevoitto 4,5 5,4 0,7-1,9 0,0 8,6 Poistot 0,8 0,5 0,1 0,8 0,0 2,3 Uudelleenjärjestelykulut -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 7-9/2005 MEUR Vaisa la Measurement Systems Instru ments Muu toimin ta Solutions Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 21,6 14,9 12,5 0,1 0,0 49,0 Konsernin sisäinen myynti 0,0 2,4 0,2 0,0-2,6 0,0 Liikevaihto 21,6 17,3 12,6 0,1-2,6 49,0

10 Liikevoitto 5,2 4,4-0,2-2,0-0,2 7,2 Poistot 0,4 0,6 0,2 0,9 0,0 2,0 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 1-12/2005 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toimin ta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 84,3 58,2 55,5 0,0 0,0 197,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 8,7 0,5 0,0-9,1 0,0 Liikevaihto 84,3 66,8 56,0 0,0-9,1 197,9 Liikevoitto 19,6 14,0 3,0-6,5 0,0 30,1 Poistot 1,7 2,1 0,7 3,6 0,0 8,2 Uudelleenjärjestelykulut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Lisätietoja: Jouni Lintunen, talousjohtaja (09) , GSM Oyj JAKELU: Helsingin Arvopaperipörssi Suomen Tietotoimisto Muut keskeiset tiedotusvälineet

Vaisala Oyj Pörssitiedote 4.5.2006 klo 11.10 1(8)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 4.5.2006 klo 11.10 1(8) Oyj Pörssitiedote 4.5.2006 klo 11.10 1(8) -konsernin osavuosikatsaus 31.3.2006 (3 kk) - Liikevaihto: 42,7 (35,6) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 2,1 (1,2) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten määrä: 68,5

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Vaisala Osavuosikatsaus KORJAUS - Vaisala-konsernin osavuosikatsaus (3 kk)

Global Reports LLC. Vaisala Osavuosikatsaus KORJAUS - Vaisala-konsernin osavuosikatsaus (3 kk) Vaisala Osavuosikatsaus KORJAUS - Vaisala-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 (3 kk) Vaisalan aiemmin tänään julkistetusta suomenkielisestä osavuosikatsauksesta puuttui tuloslaskelma. Alla on täydellinen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk)

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk) 1 (13) Vaisala Oyj Pörssitiedote 7.8.2008 klo 09.00 1(11) Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk) Saadut tilaukset hyvällä tasolla: 121,9 (107,9) miljoonaa euroa, kasvua 12,9 %. Vertailukelpoisin

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (9)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (9) Vaisala Oyj Pörssitiedote 31.10.2005 klo 11.00 1(9) Osavuosikatsaus 1.1.2005-30.9.2005 (9 kk) - Liikevaihto: 130,9 (120,7) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 15,6 (12,5) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (6)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (6) Vaisala Oyj Pörssitiedote 29.10.2004 klo 11.10 1(6) Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2004-30.9.2004 (9 kk) - Liikevaihto: 121,9 miljoonaa euroa (1-9/2003: 124,6) - Liikevoitto: 11,2 (11,8) miljoonaa euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (12) Vaisala-konsernin tilinpäätös vuodelta 2006

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (12) Vaisala-konsernin tilinpäätös vuodelta 2006 Oyj Pörssitiedote 13.2.2007 klo 10.00 1(12) -konsernin tilinpäätös vuodelta 2006 - Liikevaihto: 220,8 (197,9) miljoonaa euroa, kasvua 12 % - Liikevoitto: 39,6 (30,1) miljoonaa euroa, kasvua 32 %. - Saatujen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan yhdeksän kuukauden tuloksesta:

Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan yhdeksän kuukauden tuloksesta: Oyj Pörssitiedote 31.10.2007 klo 11.00 1(11) -konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007 (9 kk) - Liikevaihto: 152,2 (144,9) miljoonaa euroa, kasvua 5,1 prosenttia - Liikevoitto: 19,6 (19,1) miljoonaa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tulos tammi syyskuu 2007. Kjell Forsén Toimitusjohtaja Vaisala-konserni

Tulos tammi syyskuu 2007. Kjell Forsén Toimitusjohtaja Vaisala-konserni Tulos tammi syyskuu 2007 Kjell Forsén Toimitusjohtaja Vaisala-konserni Yksi Vaisala Ympäristön tila ja sen tarkka havainnointi on vahvasti kasvavan mielenkiinnon kohteena Ympäristönmittauksen markkinoilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 (3 kk)

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 (3 kk) 1 (12) Vaisala Oyj Pörssitiedote 8.5.2008 klo 09.00 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 (3 kk) - Saadut tilaukset hyvällä tasolla: 63,9 (53,5) miljoonaa euroa, kasvua 19,4%. Vertailukelpoisin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot