Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi."

Transkriptio

1 Oyj Pörssitiedote klo (10) -konsernin osavuosikatsaus (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten määrä: 178,5 (148,9) miljoonaa euroa. - Tilauskanta: 87,7 (72,6) miljoonaa euroa. - Tulos ennen veroja: 18,8 (18,8) miljoonaa euroa. - Katsauskauden voitto: 13,3 (13,7) miljoonaa euroa. - Osakekohtainen tulos: 0,73 (0,79) euroa. Yleiskatsaus n 2006 tammi-syyskuun tulos on kehittynyt odotetusti. Määrätietoinen kehittäminen ja kilpailukyvyn ylläpito ovat auttaneet säilyttämään vahvat markkinaosuudet, ja yhtiön markkina-asema on vahva. Vuoden 2005 puolivälissä kasvuun kääntynyt kysyntä ja tilauskannan myönteinen kehitys jatkuivat vuonna Kysyntä säilyi hyvällä tasolla, ja katsauskaudella saatujen tilausten määrä oli vertailukautta selvästi parempi. Measurement Systems:iin ostettiin vuoden alussa säätutkan signaaliprosessoreita toimittava Sigmet. Radiosondituotannosta osa ulkoistettiin Malesiaan ja vastaavasti kapasiteettia vähennettiin Suomessa. Instruments- ja Solutions -liiketoiminta-alueiden toiminta on jatkunut ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Maailmanlaajuisesta noususuhdanteesta johtuen joidenkin materiaalien saatavuudessa on alkanut ilmetä vaikeuksia. Tämä aiheuttaa viiveitä tuotteiden toimitusaikoihin. Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Liikevaihto ja tilauskanta -konsernin liikevaihto kasvoi 10,7 % katsauskaudella, ja oli 144,9 miljoonaa euroa ( : 130,9 miljoonaa euroa). Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 96 % (96 %). Uusia tilauksia saatiin katsauskaudella 178,5 (148,9) miljoonan euron arvosta. Katsauskauden lopussa konsernin tilauskanta oli 87,7 (72,6) miljoonaa euroa. Taloudellinen asema ja tulos Konsernin liikevoitto kasvoi 26,7 %, ja oli 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 13,0 % liikevaihdosta eli 18,8 (18,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 13,3 (13,7) miljoonaa euroa. Suojauskulujen muutos paransi katsauskaudella liikevoittoa 1,9 miljoonaa euroa vertailujaksoon nähden. Näin operatiivisen toiminnan aiheuttama liikevoiton parannus oli 2,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden voittoa rasittavat valuuttakurssien muutoksista ja veroista aiheutuvat kulut, josta merkittävä osa ei ole kassavaikutteista. Efektiivinen veroaste katsauskaudella oli 29 % (27 %). -konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti ovat vahvoja. Taseen loppusumma oli 197,1 (167,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 84 % (82 %). Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 72,1 (58,2) miljoonaa euroa.

2 Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 14,7 (15,4) miljoonaa euroa, eli 10,1 % konsernin liikevaihdosta. Investoinnit Bruttoinvestoinnit olivat 18,6 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa). Katsauskauden summaan sisältyy Sigmet Inc:in hankintameno, 17,2 miljoonaa euroa. Measurement Systems Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 59,5 (57,1) miljoonaa euroa. Kasvusta 6,8 miljoonaa euroa tuli tammikuussa konserniin ostetusta Sigmetliiketoiminnasta. Vertailukelpoisen liikevaihdon lasku johtui tuulikeilainten ja ukkosjärjestelmien vertailujaksoa heikommasta myynnistä. Liikevoitto oli 8,5 (12,1) miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat radiosondituotannon uudelleenjärjestelyistä johtuvat kertaluonteiset kulut ja ukkosjärjestelmien ja tuulikeilainten alhainen myynti. Maaliskuussa aloitettiin Measurement Systems -liiketoiminta-alueen tuotantotoimintojen osittaiseen ulkoistamiseen liittyvät uudelleenjärjestelyt, kun alkaneet yt-neuvottelut päättyivät. Neuvottelujen tuloksena irtisanoi 37 henkilöä. Muilta osin tavoitteena ollut 60 henkilötyövuoden kuluvähennys toteutui lopettamalla määräaikaisia työsuhteita, uudelleensijoittautumisilla ja eläkejärjestelyin. Radiosondituotannon tiettyjen toimintojen ulkoistamisen kertaluontoiset kustannusvaikutukset tammi-syyskuussa ovat noin 0,8 miljoonaa euroa. Ulkoistamisella ei ole tulosvaikutusta vuodelle Ulkoistamishanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja ensimmäiset radiosonditoimitukset ovat lähteneet Malesiasta. Maailman johtavan säätutkien signaaliprosessoreiden ja sovellusohjelmistojen valmistaja Sigmet Inc.:in yritysosto vahvistettiin tammikuussa. Koko Sigmetin hankitun tilauskannan kate, 1,8 miljoonaa euroa on purettu IFRS 3:n mukaisesti poistoina katsauskauden aikana. Instruments Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 47,2 (41,0) miljoonaa euroa. Uutuustuotteet on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Katsauskauden liikevoitto oli 14,5 (9,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto on parantunut tuotanto- ja hankintatoimintaa tehostamalla. VTT:n puhdashuoneessa sattunut tulipalo vaikeuttaa hiilidioksidituotteiden materiaalinsaantia, mutta ei vaikuttanut katsauskauden tulokseen. toi markkinoille toukokuussa uuden tuotteen teollisuusprosessien happipitoisuuksien mittaamiseen. Kilpailutilanne kaikilla tuotemarkkina-alueilla on säilynyt kovana. n globaali toimintamalli yhdistettynä voimakkaaseen tutkimus- ja tuotekehityspanostukseen luovat edellytykset markkinajohtajana pysymiselle ja markkinaosuuksien kasvattamiselle. Solutions

3 Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 38,2 (32,8) miljoonaa euroa. Liiketappio katsauskaudella oli -0,5 (-1,6) miljoonaa euroa. Katsauskausi oli tyypillinen Solutions -liiketoiminta-alueelle. Liiketoiminta-alueen toiminnan luonteen takia liikevoitto kääntyy positiiviseksi yleensä vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Solutions -liiketoiminta-alueen tavoitteena on kasvattaa palvelumyynnin osuutta liikevaihdosta. Tärkeimmät käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet painottuvat asiakaslähtöiseen toimintaan, palvelutarjonnan lisäämiseen sekä projektiliiketoiminnan osaamiseen. Muutokset yhtiön johdossa Pekka Ketosen jäädessä eläkkeelle Oyj:n hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen tekniikan lisensiaatti Kjell Forsénin (47). Pekka Ketosen työsuhde jatkuu vuoden 2006 loppuun. n talousjohtajaksi nimitettiin alkaen DI Jouni Lintunen. n osake Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen. Hallituksella oli asti voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän käynnistämiseksi. Uuden osakepohjaisen järjestelmän kohderyhmä kattoi noin 50 avainhenkilöä, joista osa kuului osakeyhtiölain tarkoittamaan julkiseen sisäpiiriin. Kannustinjärjestelmän perusteella luovutettavien Oyj:n A-osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä enintään kpl. Valtuutuksen nojalla hankittiin arvopaperipörssin kautta A-osaketta vastaarvoltaan ,47 euroa ja niistä luovutettiin kannustinjärjestelmän sääntöjen perusteella 6.3. ja kohderyhmälle yhteensä A-osaketta vasta-arvoltaan ,90 euroa. Hankintojen ja luovutusten keskihinta oli 27,53 euroa. Oyj:n osakepääoma on katsauskauden lopussa ,86 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä kappaletta. n vuoden 2000 optio-ohjelmaan liittyvillä optio-oikeuksilla merkittiin mennessä uusia A-osakkeita yhteensä kappaletta. Kaikki osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin. Vuonna 2005 merkityt A-osakkeet, yhteensä A-osaketta, oikeuttivat osinkoon tilikaudelta Tammikuussa 2006 merkityt osakkeet eivät oikeuttaneet osinkoon. Tästä johtuen ajalla lla oli kaksi A-osakesarjaa, A-osake ja A-osake-uudet. Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Harris Associates L.P.:n osuus Oyj:n osakepääomasta on alittanut viisi (5) prosenttia. Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Inkeri Voipion osuus Oyj:n osakepääomasta on alittanut kymmenen (10) prosenttia n A-osakkeen kurssi Helsingin Arvopaperipörssissä oli 24,00 euroa ja katsauskauden lopussa 27,50 euroa. Katsauskauden ylin noteeraus oli 29,60 euroa (A-osake-uudet 27,67 euroa) ja alin 23,10 euroa (A-osake-uudet 25,35 euroa).

4 n osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana kappaletta (A-osake-uudet kappaletta) ja optio-oikeuksia kappaletta. Omat ja emoyhtiön osakkeet Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä omia A-osakkeita 9150 kappaletta, joiden suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,05 % ja äänimäärästä 0,01 %. Yhtiön hallussa olevista osakkeista suoritettu vastike on ,69 euroa. Osinko Yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 osingoksi hallituksen esityksen mukaisesti 0,75 euroa osakkeelta eli yhteensä ,50 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei makseta osinkoa. Osinkojen maksupäivä oli 4. huhtikuuta Sisäpiiripiiritapahtumat Sisäpiiriin kuuluvalle toimitusjohtajalle Pekka Ketoselle luovutettiin vuoden 2005 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella 3207 A-osaketta. Henkilöstö -konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskauden lopussa 1060 (1047). Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 19 % (17 %) konsernin henkilökunnasta. Henkilöstöstä 40 % (36 %) työskenteli konsernin ulkomaisissa toimipisteissä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat konserni on ilmoitti allekirjoittaneensa pitkäaikaisen asiakkaansa kanssa merkittävän sopimuksen automaattisten säähavaintoratkaisujen toimittamisesta kahdelle lentokentälle. Laitteistojen ja ohjelmistojen lisäksi kokonaistoimitus sisältää kohdeselvitykset, projektinhallinnan ja koulutuksen sekä kaksivuotisen kunnossapitosopimuksen. Kokonaissopimuksen arvo on 7,5 miljoonaa euroa. Toimitukset on määrä saada päätökseen kesäkuuhun 2008 mennessä. Tunnusluvut Osakemäärä (kpl), ulkona olevat Osakemäärä (kpl), painotetulla keskiarvolla Osakemäärä (kpl) / osakeantioikaistu Tulos/osake (EUR) 0,73 0,79 0,37 0,25 1,42 Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,73 0,79 0,37 0,25 1,42 Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 1,00 1,34 2,21 Oma pääoma/osake (EUR) 8,67 7,63 8,67 7,63 8,74 Omavaraisuusaste 84% 82% 84% 82% 81% Bruttoinvestoinnit (EUR 1000) 18,6 7,7 1,2 5,6 8,0 Poistot 8,6 5,9 2,3 2,0 8,4 Henkilöstö keskimäärin

5 Tilauskanta (MEUR) 87,7 72,6 87,7 72,6 55,3 Johdannaissopimuksista aiheutuva vastuu* 11,9 10,6 11,9 10,6 12,7 Tulevaisuuden näkymät Markkinoiden ei oleteta muuttuvan merkittävästi loppuvuonna. Vuonna 2006 liikevaihdon odotetaan kasvavan yritysoston ansiosta ja hieman myös orgaanisesti. Suhteellisen kannattavuuden odotetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Rahoituskulut ja verot tulevat olemaan suuremmat kuin edellisenä vuonna, joten tilikauden voiton odotetaan jäävän edellisen vuoden tasolle. Vuonna 2007 orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan. n tavoitteena on jatkossakin olla maailmanlaajuinen markkinajohtaja valitsemillaan liiketoiminta-alueilla. Siksi panostukset tuotekehitystyöhön ja kilpailukyvyn kehitykseen tulevat edelleen olemaan merkittävät. Vantaalla 31. päivänä lokakuuta 2006 Oyj Hallitus Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS, EUR miljoona) Muutos Muutos % % 2005 Liikevaihto 144,9 130,9 10,7 52,4 49,0 7,0 197,9 Hankinnan ja valmistuksen kulut -68,4-61,0 12,1-23,7-22,4 5,6-92,3 Bruttokate 76,5 69,9 9,5 28,8 26,6 8,2 105,6 Muut liiketoiminnan tuotot 1,0 0,3 297,2 0,0 0,0-56,3 0,5 Myynnin ja markkinoinnin kulut -29,9-26,8 11,5-10,2-10,0 2,5-37,7 Tutkimus-ja kehitystoiminnan kulut -14,7-15,4-4,6-5,2-5,5-5,8-19,8 Muut hallinnon kulut -12,9-10,9 17,6-4,7-3,9 20,1-16,9 Liiketoiminnan muut kulut -0,2-1,3-85,1-0,1-0,1 38,3-1,5 Liikevoitto 19,8 15,6 26,7 8,6 7,2 19,8 30,1 Rahoitustuotot ja - kulut -1,0 3,2-132,4 0,7 0,2 220,0 3,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 18,8 18,8-0,2 9,2 7,4 25,3 34,1 Tuloverot -5,5-5,1 8,4-2,5-2,9-15,8-9,2 Tilikauden voitto 13,3 13,7-3,4 6,8 4,4 52,4 24,9 Jakautuminen emoyhtiön omistajille 13,3 13,7-3,4 6,8 4,4 52,4 24,9 Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,73 0,79-7,0 0,37 0,25 46,5 1,42 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,73 0,79-7,0 0,37 0,25 46,5 1,42 KONSERNIN TASE (EUR miljoona) Muutos % VASTAAVAA Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 22,2 10,4 113,3 10,3 Aineelliset hyödykkeet 33,0 36,0-8,3 36,0 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,3 0,3 2,5 0,3 Muut rahoitusvarat 0,0 0,2-91,3 0,2 Pitkäaikaiset saamiset 0,2 1,6-87,1 1,6 Laskennalliset verosaamiset 6,0 5,0 19,8 5,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 20,1 17,0 18,3 14,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 42,3 36,7 15,1 47,1 Tuloverosaamiset 0,8 1,6-53,8 0,6 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 32,9 36,0-8,7 27,2 Rahavarat 39,2 22,1 77,1 54,2 VASTAAVAA YHTEENSÄ 197,1 167,1 17,9 196,9 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 7,7 7,4 4,2 7,4 Osakeanti 0,0 0,0 5,4 Ylikurssirahasto 16,6 1,6 970,5 5,3 Muut rahastot/vararahasto 0,1 0,1-5,8 0,1 Muuntoerot -0,3 1,5-123,4 1,9 Voitto edellisiltä tilikausilta 120,7 109,2 10,5 109,2 Omat osakkeet -0,3 0,0 0,0 Tilikauden voitto 13,3 13,7-3,4 24,9 Oma pääoma yhteensä 157,7 133,4 18,2 154,3 Vieras pääoma Eläkevelvoitteet 0,8 0,4 104,5 0,6 Korolliset pitkäaikaiset velat 0,4 0,7-47,4 0,7 Pitkäaikaiset varaukset 0,3 1,1-72,3 0,2 Laskennalliset verovelat 0,3 0,4-20,3 0,5 Lyhytaikaiset velat Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 0,1 0,4-59,8 0,5 Korolliset lyhytaikaiset velat 0,1 0,1 61,4 0,3

7 Saadut ennakot 9,3 5,0 85,9 5,8 Tuloverovelat 0,9 0,6 56,1 0,7 Muut lyhytaikaiset velat 27,1 25,1 8,1 33,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 197,1 167,1 17,9 196,9 Konsernin omanpääoman muutoslaskelma Osake -anti Osake pääoma Ylikurssirahas to Vara rahasto Omat osak keet Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,4 5,4 5,3 0,1 0,0 1,9 134,1 154,3 Muuntoeron muutos 0,0-2,3-2,3 Tilikauden voitto 13,3 13,3 Osingon jako -13,4-13,4 Optioilla merkityt osakkeet 0,2-5,4 11,3 6,1 Omien osakkeiden hankinta -1,0-1,0 Omien osakkeiden luovutus 0,7 0,7 Oma pääoma ,7 0,0 16,6 0,1-0,3-0,3 133,9 157,7 Muun toerot Voittovarat Osakepääoma Ylikurssirahas to Vara rahasto Osakeanti Omat osak keet Muuntoerot Voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,4 0,0 1,6 0,1 0,0-1,6 122,3 129,7 Muuntoeron muutos 0,0 3,1 3,1 Tilikauden voitto 13,7 13,7 Osingon jako -13,1-13,1 Oma pääoma ,4 0,0 1,6 0,1 0,0 1,5 122,9 133,4 Konsernin rahoituslaskelma (EUR miljoona) Muutos % 2005 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 154,7 135,0 14,5 191,1 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0 0,3 Maksut liiketoiminnan kuluista -129,0-107,1 20,4-145,3 Saadut korot 1,5 1,0 54,0 1,4 Maksetut korot -0,1-0,1 3,0-0,1 Muut rahoituserät, netto -2,5 1,8-243,3 1,9 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0-92,9 0,0 Maksetut tuloverot -6,3-7,1-11,6-10,3 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 18,3 23,4-22,0 39,0

8 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,4-3,6 49,8-5,7 Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla -15,6-2,6 496,9-2,8 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0 306,4 0,0 Myönnetyt lainat 0,0 0,0 0,0 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0-0,1-123,5-0,1 Investointien rahavirta ( B ) -20,9-6,3 233,2-8,5 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 6,1 0,0 9,3 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0-0,2-100,0-0,3 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4-0,3 56,0-0,6 Maksetut osingot ja muu voitonjako -13,4-13,1 2,5-13,1 Rahoituksen rahavirta ( C ) -7,7-13,6-43,1-4,7 Rahavarojen muutos ( A + B + C ) lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -10,3 3,5-391,5 25,7 Rahavarat tilikauden alussa 81,4 54,8 48,6 54,8 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,0-0,2-624,2 0,9 Rahavarojen muutos -10,3 3,5-391,5 25,7 Rahavarat tilikauden lopussa 72,1 58,2 24,0 81,4 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 1-9/2006 MEUR Measurement Systems Vaisa la Instruments Solu tion s Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 59,5 47,2 38,2 0,0 0,0 144,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 7,1 0,3 0,0-7,4 0,0 Liikevaihto 59,5 54,3 38,5 0,0-7,4 144,9 Liikevoitto 8,5 14,5-0,5-2,6 0,0 19,8 Poistot 4,1 1,5 0,5 2,5 0,0 8,6 Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit

9 1-9/2005 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 57,1 41,0 32,8 0,0 0,0 130,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 5,7 0,3 0,0-6,0 0,0 Liikevaihto 57,1 46,7 33,1 0,0-6,0 130,9 Liikevoitto 12,1 9,9-1,6-4,3-0,4 15,6 Poistot 1,3 1,6 0,3 2,7 0,0 5,9 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 7-9/2006 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toiminta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 21,2 17,2 14,1 0,0 0,0 52,4 Konsernin sisäinen myynti 0,0 2,6 0,1 0,0-2,7 0,0 Liikevaihto 21,2 19,7 14,2 0,0-2,7 52,4 Liikevoitto 4,5 5,4 0,7-1,9 0,0 8,6 Poistot 0,8 0,5 0,1 0,8 0,0 2,3 Uudelleenjärjestelykulut -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 7-9/2005 MEUR Vaisa la Measurement Systems Instru ments Muu toimin ta Solutions Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 21,6 14,9 12,5 0,1 0,0 49,0 Konsernin sisäinen myynti 0,0 2,4 0,2 0,0-2,6 0,0 Liikevaihto 21,6 17,3 12,6 0,1-2,6 49,0

10 Liikevoitto 5,2 4,4-0,2-2,0-0,2 7,2 Poistot 0,4 0,6 0,2 0,9 0,0 2,0 Segmentti-informaatio Liiketoimintasegmentit 1-12/2005 MEUR Measurement Systems Instru ments Vaisa la Solut ions Muu toimin ta Eliminoinnit Konserni Myynti konsernin ulkopuolelle 84,3 58,2 55,5 0,0 0,0 197,9 Konsernin sisäinen myynti 0,0 8,7 0,5 0,0-9,1 0,0 Liikevaihto 84,3 66,8 56,0 0,0-9,1 197,9 Liikevoitto 19,6 14,0 3,0-6,5 0,0 30,1 Poistot 1,7 2,1 0,7 3,6 0,0 8,2 Uudelleenjärjestelykulut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Lisätietoja: Jouni Lintunen, talousjohtaja (09) , GSM Oyj JAKELU: Helsingin Arvopaperipörssi Suomen Tietotoimisto Muut keskeiset tiedotusvälineet

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Vaisala Osavuosikatsaus KORJAUS - Vaisala-konsernin osavuosikatsaus (3 kk)

Global Reports LLC. Vaisala Osavuosikatsaus KORJAUS - Vaisala-konsernin osavuosikatsaus (3 kk) Vaisala Osavuosikatsaus KORJAUS - Vaisala-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 (3 kk) Vaisalan aiemmin tänään julkistetusta suomenkielisestä osavuosikatsauksesta puuttui tuloslaskelma. Alla on täydellinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk)

Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk) 1 (13) Vaisala Oyj Pörssitiedote 7.8.2008 klo 09.00 1(11) Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (6 kk) Saadut tilaukset hyvällä tasolla: 121,9 (107,9) miljoonaa euroa, kasvua 12,9 %. Vertailukelpoisin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS Tulosta sivu ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.08.2005 KLO 09.00 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %, LIIKEVOITTO OLI 2,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 40,5 milj.euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS

Osavuosikatsaus VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011-29.2.2012 VAAHTO GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2011 29.2.2012 1 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus AJALTA 1.9.2011 29.2.2012 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2011 29.2.2012 oli

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus klo 9.00

Osavuosikatsaus klo 9.00 Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 - Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa) - Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) OSAVUOSIKATSAUS

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) OSAVUOSIKATSAUS Tulosta sivu ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 02.11.2005 KLO 10.00 1(8) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 29 %, LIIKEVOITTO OLI 2,3 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 56,6 milj.euroa

Lisätiedot