Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO. Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO. Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media"

Transkriptio

1 Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media

2 Aikataulut ja sisältö klo yleisesittely / Verkkoviestintä / mahdollisesti projektinhallinta, lyhyt johdanto klo Projektinhallinta / tuntitehtävä klo Projektinhallinta / Ryhmätehtävän, raportin purkaminen / Scrum klo www / johdanto / suunnittelun vaiheet / toteutuksen vaiheet case Pedamixi 4.2. klo www / käytettävyys / käytettävyysanalysointia / 5.2.klo www / workshop / käytettävyyssuunnitelman tekeminen 6.2. klo www-projektien katselmus / Multimedian suunnittelu aloitus klo Multimedian suunnittelu klo Multimedian suunnittelu klo Multimedian suunnittelu / esitykset klo Projektinhallinta / projektisuunnitelmat Maaluskuu-toukokuu Flash Verkkoviestintä JAO 2

3 Verkkoviestinnän kokonaisuus Opiskelija hahmottaa ja ymmärtää verkkoviestinnän ja verkkopalvelujen edellytykset, ominaisuudet, haasteet ja mahdollisuudet. Ymmärtää käytettävyyden merkityksen verkkoviestinnässä. Osaa suunnitella ja toteuttaa verkkoviestinnällisiä ratkaisuja multimedian (Flash) keinoin. Verkkoviestintä JAO 3

4 Oppimisympäristönä Pedamixi Verkkoviestintä JAO 4

5 Projektinhallinta 1 ov. Opiskelija ymmärtää projektin käsitteenä ja projektinhallinnan keskeisimmät asiat sekä pystyy hahmottamaan projektin vaiheet, ymmärtää projektisuunnittelun merkityksen sekä osaa huomioida verkkoprojektin ja multimediaprojektin erityispiirteitä. Pystyy tekemään projektisuunnitelman ja siihen budjetoinnin. Verkkoviestintä JAO 5

6 WWW-sivustojen suunnittelu, käsikirjoittaminen ja käytettävyys 1 ov. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija verkkosivun graafisen käyttöliittymän suunnitteluun perusasioihin. Opiskelija oppii ymmärtämään käytettävyyden merkityksen erilaisissa graafisissa käyttöliittymissä luentomateriaalin, case esimerkin ja harjoitustehtävän avulla. Opintojaksolla perehdytään käyttöliittymäsuunnitteluun sisällön ja visuaalisuuden ehdoilla. Kurssilla perehdytään sisällön toimivuuteen käyttöliittymässä. Verkkoviestintä JAO 6

7 Multimedian suunnittelu, käsikirjoittaminen ja käytettävyys 1 ov. Opiskelija hallitsee multimedian peruskäsitteet, multimedian eri sovellusalueet, multimediakäsikirjoittamisen perusteet sekä multimediaprojektin tuotantoprosessin sisällön ja vaiheistuksen sekä ymmärtää multimediasovelluksen käytettävyyden merkityksen. Verkkoviestintä JAO 7

8 Flash 1 & 2. 4 ov. Flash 1: käyttöliittymä, työkalut ja grafiikka, animointi (tween), movie clip, aikajana, julkaiseminen, actionscript: stop ja play. Action script 3: painike ja sen interaktiivisuus (mm. movieclip play ja stop), scene (merkitys ja Flash rakenne), xml (tiedonhallinta), äänen ja videon liittäminen Flash dokumenttiin. Suoritus: harjoitustyö(t) Verkkoviestintä JAO 8

9 Verkkoviestintä Kolme osapuolta: Sanoman lähettäjä > Kanava > Sanoman vastaanottaja Verkkoviestintä JAO 9

10 Verkkoviestintä Verkkoviestinnällä tarkoitetaan tietoverkkoja hyödyntävää tietotekniikkapohjaista viestintää. Verkkoviestintä on kokenut murroksen itse verkon muuttumisen myötä. Alun perin pelkkään tekstiin ja kuvaan perustunut verkko on muodostunut vuorovaikutteisia ja monipuolisia palveluja tarjoavaksi työvälineeksi. lähde: Verkkoviestintä JAO 10

11 Verkkoviestintä tarkoittaa funktionaalisuutta (toiminnallisuutta) ajantasaisuutta vuorovaikutteisuutta mediaympäristön kokonaishallintaa siis muutakin kuin yrityksen kotisivut ja sähköposti Lähde: Vepsäläinen / Nettiketti 2.0 Verkkoviestintä JAO 11

12 Verkkoviestinnän keinoja internet ja www-palvelut multimedia pelit ja virtuaalisovellukset. multimediaa hyödyntävissä CD-ROM- ja DVD-tuotteissa voi olla sisältöjä, jotka hyödyntävät tietoverkkoja = hybridituote. Verkkoviestintä JAO 12

13 Verkkoviestinnällä voidaan mm. tehostaa, nopeuttaa ja kohdentaa viestintää lisätä toiminnan avoimuutta, demokratiaa ja yhteisöllisyyttä Säästää aikaa ja kustannuksia tarjota monipuolista, laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä luoda käytettäviä ja käyttäjälähtöisiä verkkopalveluita Muuta? Lähde: Vepsäläinen / Nettiketti 2.0 Verkkoviestintä JAO 13

14 Jaottelua I Viestinnällinen verkkopalvelu hyöty perustuu ruudulla näkyvään tai kaiuttimista kuuluvaan sisältöön, esim. verkkomainos. Operatiivinen (toiminnallinen) verkkopalvelu hyöty perustuu palvelussa tehdyn toimenpiteen vaikutuksiin todelliseen työhön, esim. verkkokauppa. Verkkoviestintä JAO 14

15 Jaottelua II Kohderyhmittäinen voidaan erottaa Internet-, Extranet- ja Intranet-palvelut Lähde: Verkkoviestintä JAO 15

16 Internet ulkoista viestintää verkkopalvelu, jota kaikki halukkaat voivat käyttää; palvelua suunniteltaessa tiedettävä, kenelle palvelu on tarkoitettu viestinnällinen näkökulma: asiakas- ja sidosryhmäviestintä, mainonta toiminnallinen näkökulma: asiakaspalvelut toteutuksia on paljon, esim. yrityssivut brandisaitit bannerit portaalit verkkomainokset eri muodoissaan sähköpostilistat verkkokauppa varauspalvelut pankkien maksupalvelut erilaiset digitaaliset tuotteet, esim. ohjelmistot, musiikki Lähde: Verkkoviestintä JAO 16

17 Extranet verkkopalvelu, jota ainoastaan halutut sidosryhmät voivat käyttää viestinnällinen näkökulma: sidosryhmäviestintää toiminnallinen näkökulma: sidosryhmäpalvelut tietoturva ajantasalla esimerkkejä palveluista: sähköpostipalvelut uutiset tiedotteet Keskusteluryhmät, blogit, wikit ym. erilaiset dokumenttien jakelu sidosryhmille tilausjärjestelmät varausjärjestelmät seurantajärjestelmät valvontajärjestelmät hallintajärjestelmät Lähde: Verkkoviestintä JAO 17

18 Intranet Verkkopalvelu: yrityksen henkilöstö voi käyttää viestinnällinen näkökulma: sisäistä viestintää toiminnallinen näkökulma: sisäinen viestintä ja toimintaa tehostavat palvelut suuret vaatimukset tietoturvalle esimerkkejä palveluista: sähköposti sähköiset ilmoitustaulut ja kalenterit uutiset tiedotteet dokumentit sisäiset verkkosovellukset Keskusteluryhmät, blogit ja wikit, sosiaalisen median palvelut Lähde: Verkkoviestintä JAO 18

19 Tehtävä A. Lukekaa Verkkoviestintäraportista sivut 1-8 Mitä asioita jäi mieleen? Jäikö kysymyksiä? Verkkoviestinnän ominaispiirteet? Mitä verkkoviestinnän suunnittelijan tulisi tietää? B. Pohtikaa - verkkoviestinnän merkitys yrityksille ja yksilöille - mitä verkkoviestinnän tapoja olet itse käyttänyt ja mitä hyötyä niistä on ollut? - mikä on mielestänne verkkoviestinnän kehitys tulevaisuudessa, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa? Verkkoviestintä JAO 19

20 Sähköinen viestintä: Digitaalinen viestintä: Verkkojulkaisun mahdollisuuksia: Verkkoviestintä JAO 20

21 Sisältö Sisällöllä tarkoitetaan sähköisille viestimille luotua dokumentti-, kulttuuri-, opetus-, tutkimus-, viihde- tai markkinointiviestinnällisen ohjelmasisällön tuottamista ja siihen liittyvää liiketoimintaa Lähde: Tekes / KTM määritelmä sisällölle Verkkoviestintä JAO 21

22 Sisältötuotanto Sisältötuotannolla tarkoitetaan sekä perinteisille jakelukanaville että sähköisille viestimille laaditun dokumentti-, kulttuuri-, opetus-, viihde- tai markkinointiviestinnällisen ohjelmasisällön tuottamista, tekijänoikeuksien hallintaa ja näihin liittyvää liiketoimintaa Lähde: Tekes / KTM määritelmä sisällölle Verkkoviestintä JAO 22

23 Kirjallisuutta mm. Media and society in the twentieth century: a historical introduction / Lyn Gorman and David McLean Media muuttuu: viestintä savitauluista kotisivuihin / Aimo Ruusunen (toim.) Digitaalinen kulttuuri / Charlie Gere; suomentanut Raine Koskimaa Media muuttuu: viestintä savitauluista kotisivuihin / Aimo Ruusunen (toim.) Johdatus digitaaliseen kulttuuriin / Aki Järvinen, Ilkka Mäyrä (toim.) Verkkoviestintä JAO 23

24 Lähteet Hiila, T. & Keränen, T. Opas: Verkkoviestintästrategia Verkkoviestintä. Oppimateriaalit, Seinäjoen palvelualojen oppilaitos. Verkkoviestintä JAO 24

25 Kiitos Verkkoviestintä JAO 25

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

2. luento: Erilaisia verkkopalvelutyyppejä, ideointimenetelmiä ja synopsis

2. luento: Erilaisia verkkopalvelutyyppejä, ideointimenetelmiä ja synopsis 2. luento: Erilaisia verkkopalvelutyyppejä, ideointimenetelmiä ja synopsis Verkkopalvelutyypit Mikä on palvelu? Palvelujen määritelmiä on lukuisia. Palveluja määriteltäessä niitä usein verrataan konkreettisiin

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Arkeologipäivät 2011 Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Johanna Enqvist Tieto lisää tuskaa, totesi roomalainen reetori Quintilianus ajanlaskumme ensimmäisellä

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTO NYKYISIN 3 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANNON EDISTÄMISEN PERIAATTEET 3.1 Painopisteet ja tavoitteet 3.2 Toteuttamistavat

Lisätiedot

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kristiina Horneman 21.5.2014

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Joanna Bergström-Lehtovirta NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT Kandidaatintyö Espoo 11.12.2008 Työn ohjaaja: DI

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot