Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

2 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Etelä-Karjalan Yrittäjät ry on Etelä-Karjalassa toimiva Suomen Yrittäjien aluejärjestö, kotipaikkanaan Lappeenrannan kaupunki. Toimialueella on 14 paikallisyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli Jäsenilleen yrittäjäjärjestö tarjoaa vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tämän lisäksi yrittäjäjäsenten käytössä ovat monipuoliset jäsenpalvelut. Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mukana on yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Jäsenrakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrityksiä. Suomen työnantajayrityksestä Suomen Yrittäjiin kuuluu yritystä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu yli 400 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 56 toimialajärjestöstä. Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat yrittäjyyden perusarvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Suomen Yrittäjien toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat seuraavat: 1. Kilpailun ja markkinoiden toimivuuden tehostaminen suomalaisen kustannustason alentamiseksi ja jäsenyrittäjien toimintamahdollisuuksien laajentamiseksi 2. Yksinyrittäjän aseman parantaminen 3. Vaikuttaminen EU-vaaleissa siten, että Suomen ja EU:n politiikka on entistä yrittäjämyönteisempää seuraavalla parlamenttikaudella 4. Nuorten työllistyminen ja koulutus Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan maamme kilpailukyvyn palauttaminen ja julkisen talouden epätasapainon korjaaminen vaativat merkittäviä

3 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 3 uudistuksia. Tarkoitetulla uudistuksella on huomattava merkitys yrittäjyydelle. Hallitus yllätti budjettiriihessä siten, että se kykeni päättämään joistakin rakenteellisista uudistuksista, kuten työttömyysturvan muutoksista, joilla kannustetaan työtöntä työnhakijaa työn vastaanottamiseen. Myös muita työn tarjontaan lisääviä uudistuksia on, kuten opintotukijärjestelmän oikeansuuntainen korjaus. Suomen Yrittäjien mukaan erityisen harmillista hallituksen budjettipäätöksissä oli, että henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotukseen ei tehty vaatimaamme korjausta, eikä arvonlisäverotuksen huojennusaluetta laajennettu. Henkilöyhtiöiden ja toiminimien verotuksen osalta harmistusta lieventävänä seikkana on tosin syytä mainita, että henkilöyhtiöiden verotus on tavanomaisessa tapauksessa osakeyhtiöiden verotusta lievempää, joten kysymys on suhteellisen etumatkan säilyttämisestä. Yhteisöveron alentaminen ei saa ajaa tulosta tekeviä pienyrityksiä vaihtamaan vain verosyistä yritysmuotoaan. Jatkamme vaikuttamista eduskunnassa. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano edellyttää laajaa jatkovalmistelua ja paljon panosta järjestöltämme. Joukossa on meille tärkeitä asioita, kuten paikallisen sopimisen edistäminen. Vaikka odotukset kolmikantaisen valmistelun onnistumisesta eivät ole kovin korkealla, vaikutamme siihen, että valmisteluissa saataisiin aikaan myönteisiä lopputuloksia yrittäjyyden kannalta. TAVOITTEET Etelä-Karjalan Yrittäjien tavoitteena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä alueellamme. Tärkeimpiä tavoitteita ovat: 1. Tavoitteena on maakunta- ja seututason vaikuttamisella luoda paremmat ja tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille. 2. Tavoitteena on parantaa koulutusmahdollisuuksia yrittäjille. 3. Tavoitteena on huolehtia yrittäjän perusturvasta. Tavoitteenamme on, että kaikille yrittäjille olisi tarjolla mahdollisuus parantaa osaamistaan vastaamaan tämän päivän vaateisiin. Vanhoilla opeilla ei tule menestymään ilman että tietoja ja taitoja päivitetään aktiivisesti. Etsimme uusia kanavia ja tapoja yrittäjien osaamisen ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on jäsentemme toiminnallisten valmiuksien parantaminen järjestämällä koulutuksia, yrittäjyyteen liittyvän tiedon välittäminen sekä yrittäjien ja yritysten huomioiminen. Lainopillisiin, alueelliseen neuvontapalvelurinkiin sisältyy jo yhdeksän lakiasiantoimistoa.

4 4 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Tavoittelemme, että kiinnitämme myös entistä enemmän huomiota yrittäjän perusturvaan. Yrittäjillä tulee olla parhaat toimintaedellytykset yritykselleen ja itselleen sekä tukiverkkonaan kattavat palvelut arjen eri tilanteisiin. Yrittäjien asemaa tulee saada nostettua ja parantaa yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kaikki kuntamme huomioivat entistä paremmin yrittäjien tarpeet elinkeinopolitiikassaan. Menestyvillä yrityksillä voidaan auttaa kuntia tuottamaan asukkailleen parempia palveluita ja vastaavasti isommilla tuloilla saadaan myös yritysten toiminta kasvamaan, ja näin syntymään positiivinen dominoefekti. Kuntapäättäjien tietoisuutta yritysten asemasta ja merkityksestä tulee parantaa. Kuntien elinkeinopolitiikka ja siihen liittyvät politiikkalohkot ovat paikallisen yrittäjyyden menestymisen kannalta tärkeitä. Kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuotantotapojen monipuolistaminen parantaa kuntalaisten palveluja ja antaa paljon uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Palvelusetelien käytön laajentamista ja käyttöönottoon tullaan vaikuttamaan. Julkisten hankintojen asianmukaisella hoitamisella on suuri merkitys paitsi kuntalaisille, myös kunnan ja alueen yritystoiminnalle. Tavoitteena on, että pienet yrittäjät pääsevät osallistumaan syrjimättömyyden ja avoimuuden pohjalta julkisiin hankintoihin. Suomen Yrittäjät on panostanut kuntien päätösten yritysvaikutusten arviointiin, jotta päätöksenteko ottaisi kauttaaltaan huomioon yritysten tarpeet. Sitä kautta kuntalaisille turvataan taloudellisen hyvinvoinnin edellytykset. Hyvien arviointikäytäntöjen saaminen osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää on tärkeä ja edelleen keskeinen haaste. Etelä-Karjalan Yrittäjät jatkaa ponnisteluja, jotta kunnallinen päätösvalmistelu ottaisi huomioon yritysvaikutukset. Aluejärjestö tukeutuu osaltaan SY:n toimintasuunnitelmaan. Etelä-Karjalan Yrittäjät pyrkii osaltaan ohjaamaan hankerahoitusta yrityksille käytännönläheisempään suuntaan. ELY-keskuksen tukipolitiikkaa ohjataan vastaamaan paremmin yrittäjien tarpeita. Lappeenrannan Wirma on yhteistyössä Imatran Kehitysyhtiön ja Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa aloittamassa vuoden alussa hankkeen osaamispohjaisten start-up-yritysten

5 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 5 luomiseksi maakuntaan ja Etelä-Karjalan Yrittäjät tulee olemaan mukana tukemassa tätä yhteistyötä. Etelä-Karjalan Yrittäjät toimii aktiivisesti myös yritysten omistajanvaihdoksien tukena. Yrittäjien ikääntyessä yhä useampi yritys tarvitsee jatkajan. SY on aloittanut omistajanvaihdoshankkeen, jonka tavoitteena on suunnitella, kuvata ja jalkauttaa koko maata kattavat prosessit ja palvelut omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle ja siten varmistaa omistajanvaihdoksen onnistuminen. Vuonna 2014 pyritään saavuttamaan 2300 jäsenen määrä. Yrittäjäjärjestön painoarvo kasvaa jäsenistön kasvun ja sitoutumisen kautta. Jäsenpysyvyystavoitteena on, että poistuma paikallisyhdistyksittäin jää alle 10 prosentin. RESURSSIT JA ORGANISAATIO Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n organisaatio toimii hallinnollisesti siten, että vuosikokoukset, hallitus ja hallituksen valiokunnat toimivat aluejärjestön yhdistyksen sääntöjen, hallinto-ohjeen ja yhdistyslain mukaisin tehtävin ja vastuin. Toimitusjohtaja johtaa aluejärjestön toimintaa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiston henkilöstö vastaa toiminnasta em. ohjeiden ja toimitusjohtajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Aluejärjestön hallituksen, työvaliokunnan sekä muiden valiokuntien kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat osallistuvat paikallisyhdistysten tilaisuuksiin tarpeiden mukaisesti. Paikallisyhdistykset toimittavat tiedotteensa ja kokouspöytäkirjansa aluejärjestön tiedoksi. Maakunnan jokaisessa kunnassa yrittäjien etuja ajaa oma paikallinen yrittäjäyhdistys. Paikallisyhdistykset edistävät yrittäjyyttä paikkakunnallaan osallistumalla kunnan ja seutukunnan elinkeinopolitiikan kehittämiseen sekä pitämällä yhteyttä kunnan päättäjiin ja muihin sidosryhmiin. Yrittäjäyhdistykset järjestävät myös koulutuksia, erilaisia yrittäjätilaisuuksia ja muita tapahtumia.

6 6 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Paikallisyhdistykset ovat Imatran Seudun Yrittäjät ry Rautjärven Yrittäjät ry Joutsenon Yrittäjät ry Ruokolahden Yrittäjät ry Lappeenrannan Käsi- ja pienteollisuusyhdistys ry Saaren Yrittäjät ry Lappeenrannan Yrittäjä- ja Liikemiesyhdistys ry Savitaipaleen Yrittäjät ry Lemin Yrittäjät ry Suomenniemen Yrittäjät ry Luumäen Yrittäjät ry Taipalsaaren Yrittäjät ry Parikkalan Yrittäjät ry Ylämaan Yrittäjät ry Vuonna 2014 Etelä-Karjalan Yrittäjät on vaikuttamassa suoraan tai välillisesti useisiin toimielimiin, kuten: Suomen Yrittäjien hallitus Suomen Yrittäjät ry:n nuorten yrittäjien valiokunta Suomen Yrittäjät ry:n kansainvälistymisen valiokunta TY-neuvottelukunta Etelä-Karjalan liiton maakunnallinen yhteistyöryhmä MYR GoSaimaa Oy hallitus ja ohjausryhmä Länsi-Saimaan Kehittämisyhdistys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta Wirma Lappeenranta Oy:n hallitus (Lappeenrannan Yrittäjä- ja Liikemiesyhdistys ry) Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n hallitus (Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven Yrittäjät) Etelä-Karjalan kunnanvaltuustot Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta Useat projektit, ohjausryhmien jäsenyydet Etelä-Karjalan Yrittäjien toimisto sijaitsee Lappeenrannassa Maakuntagalleriassa. Jäsenten ja yhteistyökumppaneiden palvelemiseksi toimisto palvelee arkisin virka-aikaan ja tarvittaessa muina aikoina puhelimitse ja sähköpostitse. Käytössämme on ajanmukaisen konttorin, työvälineistön ja tietoliikenneyhteyksien lisäksi myös neuvottelutilat.

7 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 7 Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n toiminta perustuu sääntöjen lisäksi aina Suomen Yhdistyslakiin sekä yhdistyksen omaan hallinto-ohjeeseen. TOTEUTUSSUUNNITELMA Viestintä Tiedotusta toteutetaan oman viestintäsuunnitelman mukaisesti, SY:n toimintasuunnitelmaan tukeutuen tavoitteena lisätä aluejärjestön ja paikallisyhdistysten vaikutusta kansalais- ja päättäjämielipiteiden muokkaajina ja vahvistaa luottamushenkilöidemme näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Tukevana vuonna julkaistaan neljä numeroa Etelä-Karjalan Yrittäjäposti - lehteä. Jokaisella lehdellä on oma yrittäjyyttä tukeva ajankohtainen teemansa SY:n painopisteiden mukaisesti. Kolmen numeron painos on 2500 kpl jäsenyrityksille ja sidosryhmille ja yhden numeron 6500 kpl kaikkiin maakunnan yrityksiin ja sidosryhmille. Yrittäjäinfo tuotetaan sähköisesti ja jäsenten luettavissa Etelä-Karjalan Yrittäjien verkkosivuilta. Muita konkreettisia toimenpiteitä: Kehitetään edelleen aluejärjestön www-sivujen sisällön sekä sosiaalisen median avulla vaikuttavuutta. Pidetään aktiivista yhteyttä tiedotusvälineisiin tavoitteena saada kaksi uutista kuukaudessa. Toteutetaan jäsenkysely SY:n kanssa Toteutetaan yhdessä Finnveran sekä Työ- ja Elinkeinoministeriön kanssa maakunnallista pk-yritysbarometria Koulutus Etelä-Karjalan Yrittäjät toimii yrittäjien osaamisen mahdollisuuksia parantaa toimintaedellytyksiään ja kehittää osaamistaan muuttuvassa maailmassa. Jäsenten osaamisen parantamista ajatellen rakennamme koulutussuunnitelman, joka huomioi kaikki yrittäjien tärkeimmät tarpeet ja yhteistyökumppaneidemme tarjoamat mahdollisuudet. Suomen Yrittäjien järjestämästä laadukkaasta ja sopuhintaisesta koulutustarjonnasta, jossa riittää tarjontaa tunnin mittaisista webinaareista parin päivän pituisiin seminaareihin.

8 8 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Jäsenpalvelut/jäsenedut Hyvin toimivat neuvontapalvelut edistävät osaltaan jäsenpysyvyyttä. Jäsenten käytössä on yrittäjäjärjestön tarjoamat valtakunnalliset sekä alueelliset neuvontapalvelut ja jäsenedut. Valtakunnalliset jäsenedut löytyvät Suomen Yrittäjien kotisivuilta Jäsenmaksulla saat yhteiskuntavaikuttamisen tulosten lisäksi paikallisen Yrittäjäposti -lehden neljä kertaa vuodessa Yrittäjäsanomat jäsenlehden 10 kertaa vuodessa yrittajat.fi -verkkopalvelut neuvontapalvelut yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut koulutuspalvelut Toimimme aktiivisesti jotta saamme uusia jäseniä. Kaikki uudet jäsenet otetaan vastaan mahdollisimman yksilöllisesti huomioiden, tarjoten heti alkumetreillä ne kaikki avut yrittäjän käyttöön jotka Yrittäjiltä löytyy. Yritysneuvontapalveluja ohjataan Seutu YP (Seudulliset yrityspalvelut) sopimuksen mukaisesti. Olemme kutsuttuna jäsenenä Seutu YP:ssä. Omistajan/sukupolven-vaihdospalveluja kehitetään Etelä-Karjalaan yhteistyökumppanien kanssa. Tärkeimpänä välineenä toimii Etelä-Karjalan Yrityspörssi sekä yhteistyökumppanit. Ohjataan jäseniämme elinkeinoyhtiöiden, Saimian, Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston ja Työ- ja elinkeinokeskuksen hallinnoimiin yrittäjyysprojekteihin. Suomen Yrittäjät on käynnistänyt kehityshankkeen omistajanvaihdosten edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle mahdollisimman perusteellinen ja toimiva malli. Hankkeen työtapana on alueellinen, osallistava sidosryhmäyhteistyö, joka perustuu omistajanvaihdosten eri osapuolien (ostajat, myyjät, asiantuntijat) todellisiin kohtaamisiin. Hankkeessa etsitään parhaita käytäntöjä, jotka dokumentoidaan. Strategiatyö Etelä-Karjalan Yrittäjät on ollut aktiivisesti mukana luomassa uutta Etelä- Karjalan elinkeinostrategiaa, joka julkistettiin syksyllä Se on jatkoa aikaisempiin strategioiden sarjaan ja se tuo nimensä mukaisesti esille Etelä- Karjalan elinkeinoelämän näkemyksen maakunnan tulevaisuudesta, tärkeimmistä kehittämissuunnista ja haasteista. Strategian laadinta on tapahtunut Etelä-Karjalan kauppakamarin, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyötä ja se perustuu Etelä-Karjalan kauppakamarin ja Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n jäsenistön näkemyksiin.

9 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 9 Strategiaprosessissa määrittyivät Etelä-Karjalan maakunnan elinkeinostrategian painopistealueet ja niihin liittyvät kilpailuetutekijät. Painopistealueet kohdistuvat koko maakunnan alueelle sekä toimialatasolla että elinkeinoelämän tasolla. Yhteinen elinkeinostrategia on rakentunut koko maakunnan alueen yrittäjien ja toimijoiden toimesta. Onnistumisen avaimet Etelä- Karjala Suomen menestynein maakunta 2020 päämäärän saavuttamiseksi on hyvän elinkeinopolitiikan avulla mahdollista. Kehittämällä painopistealueita, kunnan asukkaiden elämisen laatu sekä yritysten toimintaedellytykset paranevat merkittävästi. Etelä-Karjalan Yrittäjien oman toiminnan osalta tulevana vuonna tullaan aloittamaan oman strategian työstäminen. Muuttuva maailma on vaikuttanut paljon yritysten arkeen, joten myös etujärjestön tulee olla selkeämmin valmistautunut palvelemaan jäseniään, menestyviä yrittäjiä. Myös Suomen Yrittäjät ryhtyy päivittämään strategiaansa tulevana vuonna. Yrittäjäjuhlat Etelä-Karjalan Yrittäjien toimintavuotta juhlistetaan Maakunnallisilla Yrittäjäjuhlilla syyskuussa yrittäjänpäivänä. Tilaisuudessa palkitaan maakunnan sekä paikallisyhdistysten parhaat yrittäjät. ETELÄ-KARJALAN JA SUOMEN YRITTÄJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2013 Tammikuu Suomen Yrittäjien uusien hallituksen jäsenten ja aluejärjestöjen uusien puheenjohtajien perehdytys Suomen Yrittäjien hallitus Aluejärjestöjen toimitusjohtajien neuvottelupäivät Helmikuu Puheenjohtajien neuvottelupäivät Hki-Tukholma-Hki paikallisyhdistysten, alue- ja toimialajärjestöjen puheenjohtajat Suomen Yrittäjien työvaliokunta Yrittäjäposti 1/ EKY:n hallitus Maaliskuu POMO II Seinäjoki Suomen Yrittäjien työvaliokunta POMO II Turku POMO II Mikkeli

10 10 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Aluejärjestöjen puheenjohtajien neuvottelupäivä Suomen Yrittäjien hallitus Aluejärjestöjen toimitusjohtajien videoneuvottelu Huhtikuu 2.4. EKY:n hallitus Aluejärjestöjen toimihenkilökoulutus 8.4. Suomen Yrittäjien työvaliokunta POMO III Bryssel 9.4. EKY:n kevätkokous Toukokuu Toimialajärjestöjen neuvottelupäivät Kunnallisjohdon seminaari, Seinäjoki Suomen Yrittäjien työvaliokunta EKY:n hallitus Yrittäjäposti 2/2014 Kesäkuu 3.6. Suomen Yrittäjien työvaliokunta 6.6. EKY:n hallituksen kesäretki Aluejärjestöjen puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kansainvälistymismatka Elokuu EKY:n hallitus Keskusjärjestön ja aluejärjestöjen toimihenkilöiden neuvottelupäivät Suomen Yrittäjien työvaliokunta Yrittäjäposti 3/2014 Syyskuu 5.9. Suomalaisen Yrittäjän Päivä 5.9. EKY:n maakunnalliset yrittäjäjuhlat Suomen Yrittäjien hallitus Järjestöseminaari Lokakuu EKY:n hallitus Suomen Yrittäjien työvaliokunta Etelä-Karjalan Yrittäjien syyskokous Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Tampere Marraskuu Aluejärjestöjen toimitusjohtajien neuvottelupäivät Suomen Yrittäjien hallitus Joulukuu Yrittäjäposti 4/2014

11 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Suomen Yrittäjien työvaliokunta EKY:n hallitus/joululounas TALOUS JA BUDJETTI Etelä-Karjalan Yrittäjien taloutta seurataan tarkasti ja ennakoiden. Toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkoituksena on antaa hallitukselle ja toimitusjohtajalle raamit joiden mukaisesti jäsenten etua on paras viedä eteenpäin. Talouden tukijalkoina toimivat jäsenmaksut sekä yhteistyökumppanuudet. Yhteistyösopimusten sisältöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta voimme taata toimintamme jatkuvuuden ja jäsentemme saaman lisäarvon. Taloushallinnon yhteistyökumppanin avulla voimme seurata talousarviota aktiivisesti kuukausiraportein ja reagoida tarpeen mukaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

12 Julkaisija: Etelä-Karjalan Yrittäjät Kauppakatu 40 D, Lappeenranta puhelin

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2014!

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2014! YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 5/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Maakunnallinen Yrittäjä Gaala

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hyvinkään Yrittäjäsanomat

Hyvinkään Yrittäjäsanomat Hyvinkään Yrittäjäsanomat www.yrittajat.fi/hyvinkaa 6 2008 Tässä numerossa mm: Hyvinkään Yrittäjäjuhla unplugged 2008, viihdyttäjänä mm. Kari Peitsamo, s. 10 Kukoistava talousalue -seminaarin keskeiset

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE?

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE? ELOKUU MIKÄ ON PAIKALLISEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖN MERKITYS? JÄSENET, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TOIMIJAT KERTOVAT tähän YLIKIIMINKI jotain inserttiä JA OULU liittyen YHDISTYVÄT kansikuvaan ja / tai päätekstiin VUODENVAIHTEESSA.

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ nr 4 joulukuu 2009 Onko suunta oikea? Tästäkin selvitään Puheenjohtajistoon nuorta voimaa Keski-Suomi ja Keskisuomalainen Oppisopimus ja työssä oppiminen Oman tien kulkija Lannevedeltä

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot