Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

2 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Etelä-Karjalan Yrittäjät ry on Etelä-Karjalassa toimiva Suomen Yrittäjien aluejärjestö, kotipaikkanaan Lappeenrannan kaupunki. Toimialueella on 14 paikallisyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli Jäsenilleen yrittäjäjärjestö tarjoaa vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tämän lisäksi yrittäjäjäsenten käytössä ovat monipuoliset jäsenpalvelut. Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mukana on yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Jäsenrakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrityksiä. Suomen työnantajayrityksestä Suomen Yrittäjiin kuuluu yritystä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu yli 400 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 56 toimialajärjestöstä. Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat yrittäjyyden perusarvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Suomen Yrittäjien toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat seuraavat: 1. Kilpailun ja markkinoiden toimivuuden tehostaminen suomalaisen kustannustason alentamiseksi ja jäsenyrittäjien toimintamahdollisuuksien laajentamiseksi 2. Yksinyrittäjän aseman parantaminen 3. Vaikuttaminen EU-vaaleissa siten, että Suomen ja EU:n politiikka on entistä yrittäjämyönteisempää seuraavalla parlamenttikaudella 4. Nuorten työllistyminen ja koulutus Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan maamme kilpailukyvyn palauttaminen ja julkisen talouden epätasapainon korjaaminen vaativat merkittäviä

3 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 3 uudistuksia. Tarkoitetulla uudistuksella on huomattava merkitys yrittäjyydelle. Hallitus yllätti budjettiriihessä siten, että se kykeni päättämään joistakin rakenteellisista uudistuksista, kuten työttömyysturvan muutoksista, joilla kannustetaan työtöntä työnhakijaa työn vastaanottamiseen. Myös muita työn tarjontaan lisääviä uudistuksia on, kuten opintotukijärjestelmän oikeansuuntainen korjaus. Suomen Yrittäjien mukaan erityisen harmillista hallituksen budjettipäätöksissä oli, että henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotukseen ei tehty vaatimaamme korjausta, eikä arvonlisäverotuksen huojennusaluetta laajennettu. Henkilöyhtiöiden ja toiminimien verotuksen osalta harmistusta lieventävänä seikkana on tosin syytä mainita, että henkilöyhtiöiden verotus on tavanomaisessa tapauksessa osakeyhtiöiden verotusta lievempää, joten kysymys on suhteellisen etumatkan säilyttämisestä. Yhteisöveron alentaminen ei saa ajaa tulosta tekeviä pienyrityksiä vaihtamaan vain verosyistä yritysmuotoaan. Jatkamme vaikuttamista eduskunnassa. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano edellyttää laajaa jatkovalmistelua ja paljon panosta järjestöltämme. Joukossa on meille tärkeitä asioita, kuten paikallisen sopimisen edistäminen. Vaikka odotukset kolmikantaisen valmistelun onnistumisesta eivät ole kovin korkealla, vaikutamme siihen, että valmisteluissa saataisiin aikaan myönteisiä lopputuloksia yrittäjyyden kannalta. TAVOITTEET Etelä-Karjalan Yrittäjien tavoitteena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä alueellamme. Tärkeimpiä tavoitteita ovat: 1. Tavoitteena on maakunta- ja seututason vaikuttamisella luoda paremmat ja tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille. 2. Tavoitteena on parantaa koulutusmahdollisuuksia yrittäjille. 3. Tavoitteena on huolehtia yrittäjän perusturvasta. Tavoitteenamme on, että kaikille yrittäjille olisi tarjolla mahdollisuus parantaa osaamistaan vastaamaan tämän päivän vaateisiin. Vanhoilla opeilla ei tule menestymään ilman että tietoja ja taitoja päivitetään aktiivisesti. Etsimme uusia kanavia ja tapoja yrittäjien osaamisen ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on jäsentemme toiminnallisten valmiuksien parantaminen järjestämällä koulutuksia, yrittäjyyteen liittyvän tiedon välittäminen sekä yrittäjien ja yritysten huomioiminen. Lainopillisiin, alueelliseen neuvontapalvelurinkiin sisältyy jo yhdeksän lakiasiantoimistoa.

4 4 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Tavoittelemme, että kiinnitämme myös entistä enemmän huomiota yrittäjän perusturvaan. Yrittäjillä tulee olla parhaat toimintaedellytykset yritykselleen ja itselleen sekä tukiverkkonaan kattavat palvelut arjen eri tilanteisiin. Yrittäjien asemaa tulee saada nostettua ja parantaa yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kaikki kuntamme huomioivat entistä paremmin yrittäjien tarpeet elinkeinopolitiikassaan. Menestyvillä yrityksillä voidaan auttaa kuntia tuottamaan asukkailleen parempia palveluita ja vastaavasti isommilla tuloilla saadaan myös yritysten toiminta kasvamaan, ja näin syntymään positiivinen dominoefekti. Kuntapäättäjien tietoisuutta yritysten asemasta ja merkityksestä tulee parantaa. Kuntien elinkeinopolitiikka ja siihen liittyvät politiikkalohkot ovat paikallisen yrittäjyyden menestymisen kannalta tärkeitä. Kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuotantotapojen monipuolistaminen parantaa kuntalaisten palveluja ja antaa paljon uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Palvelusetelien käytön laajentamista ja käyttöönottoon tullaan vaikuttamaan. Julkisten hankintojen asianmukaisella hoitamisella on suuri merkitys paitsi kuntalaisille, myös kunnan ja alueen yritystoiminnalle. Tavoitteena on, että pienet yrittäjät pääsevät osallistumaan syrjimättömyyden ja avoimuuden pohjalta julkisiin hankintoihin. Suomen Yrittäjät on panostanut kuntien päätösten yritysvaikutusten arviointiin, jotta päätöksenteko ottaisi kauttaaltaan huomioon yritysten tarpeet. Sitä kautta kuntalaisille turvataan taloudellisen hyvinvoinnin edellytykset. Hyvien arviointikäytäntöjen saaminen osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää on tärkeä ja edelleen keskeinen haaste. Etelä-Karjalan Yrittäjät jatkaa ponnisteluja, jotta kunnallinen päätösvalmistelu ottaisi huomioon yritysvaikutukset. Aluejärjestö tukeutuu osaltaan SY:n toimintasuunnitelmaan. Etelä-Karjalan Yrittäjät pyrkii osaltaan ohjaamaan hankerahoitusta yrityksille käytännönläheisempään suuntaan. ELY-keskuksen tukipolitiikkaa ohjataan vastaamaan paremmin yrittäjien tarpeita. Lappeenrannan Wirma on yhteistyössä Imatran Kehitysyhtiön ja Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa aloittamassa vuoden alussa hankkeen osaamispohjaisten start-up-yritysten

5 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 5 luomiseksi maakuntaan ja Etelä-Karjalan Yrittäjät tulee olemaan mukana tukemassa tätä yhteistyötä. Etelä-Karjalan Yrittäjät toimii aktiivisesti myös yritysten omistajanvaihdoksien tukena. Yrittäjien ikääntyessä yhä useampi yritys tarvitsee jatkajan. SY on aloittanut omistajanvaihdoshankkeen, jonka tavoitteena on suunnitella, kuvata ja jalkauttaa koko maata kattavat prosessit ja palvelut omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle ja siten varmistaa omistajanvaihdoksen onnistuminen. Vuonna 2014 pyritään saavuttamaan 2300 jäsenen määrä. Yrittäjäjärjestön painoarvo kasvaa jäsenistön kasvun ja sitoutumisen kautta. Jäsenpysyvyystavoitteena on, että poistuma paikallisyhdistyksittäin jää alle 10 prosentin. RESURSSIT JA ORGANISAATIO Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n organisaatio toimii hallinnollisesti siten, että vuosikokoukset, hallitus ja hallituksen valiokunnat toimivat aluejärjestön yhdistyksen sääntöjen, hallinto-ohjeen ja yhdistyslain mukaisin tehtävin ja vastuin. Toimitusjohtaja johtaa aluejärjestön toimintaa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiston henkilöstö vastaa toiminnasta em. ohjeiden ja toimitusjohtajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Aluejärjestön hallituksen, työvaliokunnan sekä muiden valiokuntien kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat osallistuvat paikallisyhdistysten tilaisuuksiin tarpeiden mukaisesti. Paikallisyhdistykset toimittavat tiedotteensa ja kokouspöytäkirjansa aluejärjestön tiedoksi. Maakunnan jokaisessa kunnassa yrittäjien etuja ajaa oma paikallinen yrittäjäyhdistys. Paikallisyhdistykset edistävät yrittäjyyttä paikkakunnallaan osallistumalla kunnan ja seutukunnan elinkeinopolitiikan kehittämiseen sekä pitämällä yhteyttä kunnan päättäjiin ja muihin sidosryhmiin. Yrittäjäyhdistykset järjestävät myös koulutuksia, erilaisia yrittäjätilaisuuksia ja muita tapahtumia.

6 6 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Paikallisyhdistykset ovat Imatran Seudun Yrittäjät ry Rautjärven Yrittäjät ry Joutsenon Yrittäjät ry Ruokolahden Yrittäjät ry Lappeenrannan Käsi- ja pienteollisuusyhdistys ry Saaren Yrittäjät ry Lappeenrannan Yrittäjä- ja Liikemiesyhdistys ry Savitaipaleen Yrittäjät ry Lemin Yrittäjät ry Suomenniemen Yrittäjät ry Luumäen Yrittäjät ry Taipalsaaren Yrittäjät ry Parikkalan Yrittäjät ry Ylämaan Yrittäjät ry Vuonna 2014 Etelä-Karjalan Yrittäjät on vaikuttamassa suoraan tai välillisesti useisiin toimielimiin, kuten: Suomen Yrittäjien hallitus Suomen Yrittäjät ry:n nuorten yrittäjien valiokunta Suomen Yrittäjät ry:n kansainvälistymisen valiokunta TY-neuvottelukunta Etelä-Karjalan liiton maakunnallinen yhteistyöryhmä MYR GoSaimaa Oy hallitus ja ohjausryhmä Länsi-Saimaan Kehittämisyhdistys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta Wirma Lappeenranta Oy:n hallitus (Lappeenrannan Yrittäjä- ja Liikemiesyhdistys ry) Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n hallitus (Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven Yrittäjät) Etelä-Karjalan kunnanvaltuustot Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta Useat projektit, ohjausryhmien jäsenyydet Etelä-Karjalan Yrittäjien toimisto sijaitsee Lappeenrannassa Maakuntagalleriassa. Jäsenten ja yhteistyökumppaneiden palvelemiseksi toimisto palvelee arkisin virka-aikaan ja tarvittaessa muina aikoina puhelimitse ja sähköpostitse. Käytössämme on ajanmukaisen konttorin, työvälineistön ja tietoliikenneyhteyksien lisäksi myös neuvottelutilat.

7 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 7 Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n toiminta perustuu sääntöjen lisäksi aina Suomen Yhdistyslakiin sekä yhdistyksen omaan hallinto-ohjeeseen. TOTEUTUSSUUNNITELMA Viestintä Tiedotusta toteutetaan oman viestintäsuunnitelman mukaisesti, SY:n toimintasuunnitelmaan tukeutuen tavoitteena lisätä aluejärjestön ja paikallisyhdistysten vaikutusta kansalais- ja päättäjämielipiteiden muokkaajina ja vahvistaa luottamushenkilöidemme näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Tukevana vuonna julkaistaan neljä numeroa Etelä-Karjalan Yrittäjäposti - lehteä. Jokaisella lehdellä on oma yrittäjyyttä tukeva ajankohtainen teemansa SY:n painopisteiden mukaisesti. Kolmen numeron painos on 2500 kpl jäsenyrityksille ja sidosryhmille ja yhden numeron 6500 kpl kaikkiin maakunnan yrityksiin ja sidosryhmille. Yrittäjäinfo tuotetaan sähköisesti ja jäsenten luettavissa Etelä-Karjalan Yrittäjien verkkosivuilta. Muita konkreettisia toimenpiteitä: Kehitetään edelleen aluejärjestön www-sivujen sisällön sekä sosiaalisen median avulla vaikuttavuutta. Pidetään aktiivista yhteyttä tiedotusvälineisiin tavoitteena saada kaksi uutista kuukaudessa. Toteutetaan jäsenkysely SY:n kanssa Toteutetaan yhdessä Finnveran sekä Työ- ja Elinkeinoministeriön kanssa maakunnallista pk-yritysbarometria Koulutus Etelä-Karjalan Yrittäjät toimii yrittäjien osaamisen mahdollisuuksia parantaa toimintaedellytyksiään ja kehittää osaamistaan muuttuvassa maailmassa. Jäsenten osaamisen parantamista ajatellen rakennamme koulutussuunnitelman, joka huomioi kaikki yrittäjien tärkeimmät tarpeet ja yhteistyökumppaneidemme tarjoamat mahdollisuudet. Suomen Yrittäjien järjestämästä laadukkaasta ja sopuhintaisesta koulutustarjonnasta, jossa riittää tarjontaa tunnin mittaisista webinaareista parin päivän pituisiin seminaareihin.

8 8 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Jäsenpalvelut/jäsenedut Hyvin toimivat neuvontapalvelut edistävät osaltaan jäsenpysyvyyttä. Jäsenten käytössä on yrittäjäjärjestön tarjoamat valtakunnalliset sekä alueelliset neuvontapalvelut ja jäsenedut. Valtakunnalliset jäsenedut löytyvät Suomen Yrittäjien kotisivuilta Jäsenmaksulla saat yhteiskuntavaikuttamisen tulosten lisäksi paikallisen Yrittäjäposti -lehden neljä kertaa vuodessa Yrittäjäsanomat jäsenlehden 10 kertaa vuodessa yrittajat.fi -verkkopalvelut neuvontapalvelut yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut koulutuspalvelut Toimimme aktiivisesti jotta saamme uusia jäseniä. Kaikki uudet jäsenet otetaan vastaan mahdollisimman yksilöllisesti huomioiden, tarjoten heti alkumetreillä ne kaikki avut yrittäjän käyttöön jotka Yrittäjiltä löytyy. Yritysneuvontapalveluja ohjataan Seutu YP (Seudulliset yrityspalvelut) sopimuksen mukaisesti. Olemme kutsuttuna jäsenenä Seutu YP:ssä. Omistajan/sukupolven-vaihdospalveluja kehitetään Etelä-Karjalaan yhteistyökumppanien kanssa. Tärkeimpänä välineenä toimii Etelä-Karjalan Yrityspörssi sekä yhteistyökumppanit. Ohjataan jäseniämme elinkeinoyhtiöiden, Saimian, Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston ja Työ- ja elinkeinokeskuksen hallinnoimiin yrittäjyysprojekteihin. Suomen Yrittäjät on käynnistänyt kehityshankkeen omistajanvaihdosten edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle mahdollisimman perusteellinen ja toimiva malli. Hankkeen työtapana on alueellinen, osallistava sidosryhmäyhteistyö, joka perustuu omistajanvaihdosten eri osapuolien (ostajat, myyjät, asiantuntijat) todellisiin kohtaamisiin. Hankkeessa etsitään parhaita käytäntöjä, jotka dokumentoidaan. Strategiatyö Etelä-Karjalan Yrittäjät on ollut aktiivisesti mukana luomassa uutta Etelä- Karjalan elinkeinostrategiaa, joka julkistettiin syksyllä Se on jatkoa aikaisempiin strategioiden sarjaan ja se tuo nimensä mukaisesti esille Etelä- Karjalan elinkeinoelämän näkemyksen maakunnan tulevaisuudesta, tärkeimmistä kehittämissuunnista ja haasteista. Strategian laadinta on tapahtunut Etelä-Karjalan kauppakamarin, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyötä ja se perustuu Etelä-Karjalan kauppakamarin ja Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n jäsenistön näkemyksiin.

9 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 9 Strategiaprosessissa määrittyivät Etelä-Karjalan maakunnan elinkeinostrategian painopistealueet ja niihin liittyvät kilpailuetutekijät. Painopistealueet kohdistuvat koko maakunnan alueelle sekä toimialatasolla että elinkeinoelämän tasolla. Yhteinen elinkeinostrategia on rakentunut koko maakunnan alueen yrittäjien ja toimijoiden toimesta. Onnistumisen avaimet Etelä- Karjala Suomen menestynein maakunta 2020 päämäärän saavuttamiseksi on hyvän elinkeinopolitiikan avulla mahdollista. Kehittämällä painopistealueita, kunnan asukkaiden elämisen laatu sekä yritysten toimintaedellytykset paranevat merkittävästi. Etelä-Karjalan Yrittäjien oman toiminnan osalta tulevana vuonna tullaan aloittamaan oman strategian työstäminen. Muuttuva maailma on vaikuttanut paljon yritysten arkeen, joten myös etujärjestön tulee olla selkeämmin valmistautunut palvelemaan jäseniään, menestyviä yrittäjiä. Myös Suomen Yrittäjät ryhtyy päivittämään strategiaansa tulevana vuonna. Yrittäjäjuhlat Etelä-Karjalan Yrittäjien toimintavuotta juhlistetaan Maakunnallisilla Yrittäjäjuhlilla syyskuussa yrittäjänpäivänä. Tilaisuudessa palkitaan maakunnan sekä paikallisyhdistysten parhaat yrittäjät. ETELÄ-KARJALAN JA SUOMEN YRITTÄJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2013 Tammikuu Suomen Yrittäjien uusien hallituksen jäsenten ja aluejärjestöjen uusien puheenjohtajien perehdytys Suomen Yrittäjien hallitus Aluejärjestöjen toimitusjohtajien neuvottelupäivät Helmikuu Puheenjohtajien neuvottelupäivät Hki-Tukholma-Hki paikallisyhdistysten, alue- ja toimialajärjestöjen puheenjohtajat Suomen Yrittäjien työvaliokunta Yrittäjäposti 1/ EKY:n hallitus Maaliskuu POMO II Seinäjoki Suomen Yrittäjien työvaliokunta POMO II Turku POMO II Mikkeli

10 10 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Aluejärjestöjen puheenjohtajien neuvottelupäivä Suomen Yrittäjien hallitus Aluejärjestöjen toimitusjohtajien videoneuvottelu Huhtikuu 2.4. EKY:n hallitus Aluejärjestöjen toimihenkilökoulutus 8.4. Suomen Yrittäjien työvaliokunta POMO III Bryssel 9.4. EKY:n kevätkokous Toukokuu Toimialajärjestöjen neuvottelupäivät Kunnallisjohdon seminaari, Seinäjoki Suomen Yrittäjien työvaliokunta EKY:n hallitus Yrittäjäposti 2/2014 Kesäkuu 3.6. Suomen Yrittäjien työvaliokunta 6.6. EKY:n hallituksen kesäretki Aluejärjestöjen puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kansainvälistymismatka Elokuu EKY:n hallitus Keskusjärjestön ja aluejärjestöjen toimihenkilöiden neuvottelupäivät Suomen Yrittäjien työvaliokunta Yrittäjäposti 3/2014 Syyskuu 5.9. Suomalaisen Yrittäjän Päivä 5.9. EKY:n maakunnalliset yrittäjäjuhlat Suomen Yrittäjien hallitus Järjestöseminaari Lokakuu EKY:n hallitus Suomen Yrittäjien työvaliokunta Etelä-Karjalan Yrittäjien syyskokous Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Tampere Marraskuu Aluejärjestöjen toimitusjohtajien neuvottelupäivät Suomen Yrittäjien hallitus Joulukuu Yrittäjäposti 4/2014

11 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Suomen Yrittäjien työvaliokunta EKY:n hallitus/joululounas TALOUS JA BUDJETTI Etelä-Karjalan Yrittäjien taloutta seurataan tarkasti ja ennakoiden. Toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkoituksena on antaa hallitukselle ja toimitusjohtajalle raamit joiden mukaisesti jäsenten etua on paras viedä eteenpäin. Talouden tukijalkoina toimivat jäsenmaksut sekä yhteistyökumppanuudet. Yhteistyösopimusten sisältöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta voimme taata toimintamme jatkuvuuden ja jäsentemme saaman lisäarvon. Taloushallinnon yhteistyökumppanin avulla voimme seurata talousarviota aktiivisesti kuukausiraportein ja reagoida tarpeen mukaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

12 Julkaisija: Etelä-Karjalan Yrittäjät Kauppakatu 40 D, Lappeenranta puhelin

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA 2016-2020 AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Strategian lähtökohdat 3 1.1 Sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus... 3 1.2. Toiminta-ajatus... 3 1.3

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä 2016 LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 39. toimintavuosi 1 Uusia tuulia! Luvian Yrittäjien 39. toimintavuosi käynnistyy Eurajoen kunnan nimen alla. Kunta saa

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 1 Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 116 000 jäsenyritystä 400 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä 52 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä yli 1200 jäsentä kuntien valtuustoissa Edunvalvontaa

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ruokolahti. Kuntaraportti

Ruokolahti. Kuntaraportti Ruokolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi 1 LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2016 37. toimintavuosi ARVOT Rohkeus Teemme rohkeita avauksia ja kannanottoja Uusiutumiskyky Teemme ennakoivaa vaikutustyötä kentän mahdollisuudet ja haasteet reilusti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan Yrittäjät TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä Toiminta-ajatus: toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

STRATEGIA 2015 2017. Arvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Rohkeus ja luotettavuus yhteiskuntavaikuttamisessa.

STRATEGIA 2015 2017. Arvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Rohkeus ja luotettavuus yhteiskuntavaikuttamisessa. 1 (6) STRATEGIA 2015 2017 Kuopion yrittäjien arvot, missio ja visio Arvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Rohkeus ja luotettavuus yhteiskuntavaikuttamisessa. Vapaus: oikeus ja vapaus yrittää ja tehdä työtä

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi

Näin ryhdyt yrittäjäksi Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Menestyvä yritys Menestyvä kaupunki Toimintasuunnitelma 2012 Porin Yrittäjien Visio Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi ja jäsenmäärä on nousujohteinen. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2016 24 047 22 640 33 775 23 444 Nettolisäys: 77 090 15 399 Työpaikat syntyvät

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä Kuuluvat työnantajaliittoihin Voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 4 1. JOHDANTO... 4 1.1 Etelä-Karjalan Yrittäjät ry... 4 1.2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä 1 Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yhdistys tekee yhteistyötä kehitysyhtiö Posintran, Uusyrityskeskuksen sekä muiden alueella toimivien elinkeinokehittäjien kanssa.

Yhdistys tekee yhteistyötä kehitysyhtiö Posintran, Uusyrityskeskuksen sekä muiden alueella toimivien elinkeinokehittäjien kanssa. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Porvoon Yrittäjät ry on Porvoossa toimivien yrittäjien ja pienten ja keskisuurten yritysten elinkeino-, yrittäjä- ja työnantajapoliittinen etujärjestö sekä kontaktifoorumi

Lisätiedot

Nykytila Strategiakartta Strategian tarkennus. Sirpa Alho-Törrönen Savon Yrittäjät ry

Nykytila Strategiakartta Strategian tarkennus. Sirpa Alho-Törrönen Savon Yrittäjät ry Strategia 2014 2020 Nykytila Strategiakartta Strategian tarkennus Sirpa Alho-Törrönen Savon Yrittäjät ry 1 Savon Yrittäjien jäsenkehitys 1996-2012 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1996

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Karjalan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit. Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit

Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit. Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit KUNTAVAALIT 2017 Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit veroista ja tasapainoisesta taloudesta elinkeinopolitiikasta ja kehittämisestä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelma

Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelma Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelma Kunnallisjohdon seminaari 23.5.2012 varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjät 28.5.2012 1 115 000 jäsenyritystä 404 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä

Lisätiedot

Sulkava. Kuntaraportti

Sulkava. Kuntaraportti Sulkava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kurikka. Kuntaraportti

Kurikka. Kuntaraportti Kurikka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Teuva. Kuntaraportti

Teuva. Kuntaraportti Teuva Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kristiinankaupunki. Kuntaraportti

Kristiinankaupunki. Kuntaraportti Kristiinankaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kitee. Kuntaraportti

Kitee. Kuntaraportti Kitee Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ilomantsi. Kuntaraportti

Ilomantsi. Kuntaraportti Ilomantsi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauniainen. Kuntaraportti

Kauniainen. Kuntaraportti Kauniainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pyhtää. Kuntaraportti

Pyhtää. Kuntaraportti Pyhtää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjien tehtävä on yhdessä paikallisyhdistysten kanssa tehdä maakunnasta yrittäjäaktiivinen maakunta ja siten vahvistaa

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä 21.11.2017 Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto Yritysrakenne Suomessa 2015 0,2 % Suuryritykset (250 hlöä) 581 0,9 % Keskisuuret yritykset (50

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vöyri. Kuntaraportti

Vöyri. Kuntaraportti Vöyri Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Loppi. Kuntaraportti

Loppi. Kuntaraportti Loppi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkala. Kuntaraportti

Janakkala. Kuntaraportti Janakkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hausjärvi. Kuntaraportti

Hausjärvi. Kuntaraportti Hausjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kärkölä. Kuntaraportti

Kärkölä. Kuntaraportti Kärkölä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LAPIN YRITTÄJÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA

LAPIN YRITTÄJÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA LAPIN YRITTÄJÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 2 SISÄLTÖ 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TAVOITTEET JA YLEISET TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2.1. Yleiset tavoitteet 2.2. Yleiset painopistealueet 3. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

Humppila. Kuntaraportti

Humppila. Kuntaraportti Humppila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pietarsaari. Kuntaraportti

Pietarsaari. Kuntaraportti Pietarsaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Pöytyä. Kuntaraportti

Pöytyä. Kuntaraportti Pöytyä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylivieska. Kuntaraportti

Ylivieska. Kuntaraportti Ylivieska Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toholampi. Kuntaraportti

Toholampi. Kuntaraportti Toholampi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot