Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

2 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Etelä-Karjalan Yrittäjät ry on Etelä-Karjalassa toimiva Suomen Yrittäjien aluejärjestö, kotipaikkanaan Lappeenrannan kaupunki. Toimialueella on 14 paikallisyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli Jäsenilleen yrittäjäjärjestö tarjoaa vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tämän lisäksi yrittäjäjäsenten käytössä ovat monipuoliset jäsenpalvelut. Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mukana on yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Jäsenrakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrityksiä. Suomen työnantajayrityksestä Suomen Yrittäjiin kuuluu yritystä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu yli 400 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 56 toimialajärjestöstä. Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat yrittäjyyden perusarvot: vapaus, vastuu ja luovuus. Suomen Yrittäjien toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat seuraavat: 1. Kilpailun ja markkinoiden toimivuuden tehostaminen suomalaisen kustannustason alentamiseksi ja jäsenyrittäjien toimintamahdollisuuksien laajentamiseksi 2. Yksinyrittäjän aseman parantaminen 3. Vaikuttaminen EU-vaaleissa siten, että Suomen ja EU:n politiikka on entistä yrittäjämyönteisempää seuraavalla parlamenttikaudella 4. Nuorten työllistyminen ja koulutus Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan maamme kilpailukyvyn palauttaminen ja julkisen talouden epätasapainon korjaaminen vaativat merkittäviä

3 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 3 uudistuksia. Tarkoitetulla uudistuksella on huomattava merkitys yrittäjyydelle. Hallitus yllätti budjettiriihessä siten, että se kykeni päättämään joistakin rakenteellisista uudistuksista, kuten työttömyysturvan muutoksista, joilla kannustetaan työtöntä työnhakijaa työn vastaanottamiseen. Myös muita työn tarjontaan lisääviä uudistuksia on, kuten opintotukijärjestelmän oikeansuuntainen korjaus. Suomen Yrittäjien mukaan erityisen harmillista hallituksen budjettipäätöksissä oli, että henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotukseen ei tehty vaatimaamme korjausta, eikä arvonlisäverotuksen huojennusaluetta laajennettu. Henkilöyhtiöiden ja toiminimien verotuksen osalta harmistusta lieventävänä seikkana on tosin syytä mainita, että henkilöyhtiöiden verotus on tavanomaisessa tapauksessa osakeyhtiöiden verotusta lievempää, joten kysymys on suhteellisen etumatkan säilyttämisestä. Yhteisöveron alentaminen ei saa ajaa tulosta tekeviä pienyrityksiä vaihtamaan vain verosyistä yritysmuotoaan. Jatkamme vaikuttamista eduskunnassa. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano edellyttää laajaa jatkovalmistelua ja paljon panosta järjestöltämme. Joukossa on meille tärkeitä asioita, kuten paikallisen sopimisen edistäminen. Vaikka odotukset kolmikantaisen valmistelun onnistumisesta eivät ole kovin korkealla, vaikutamme siihen, että valmisteluissa saataisiin aikaan myönteisiä lopputuloksia yrittäjyyden kannalta. TAVOITTEET Etelä-Karjalan Yrittäjien tavoitteena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä alueellamme. Tärkeimpiä tavoitteita ovat: 1. Tavoitteena on maakunta- ja seututason vaikuttamisella luoda paremmat ja tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille. 2. Tavoitteena on parantaa koulutusmahdollisuuksia yrittäjille. 3. Tavoitteena on huolehtia yrittäjän perusturvasta. Tavoitteenamme on, että kaikille yrittäjille olisi tarjolla mahdollisuus parantaa osaamistaan vastaamaan tämän päivän vaateisiin. Vanhoilla opeilla ei tule menestymään ilman että tietoja ja taitoja päivitetään aktiivisesti. Etsimme uusia kanavia ja tapoja yrittäjien osaamisen ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on jäsentemme toiminnallisten valmiuksien parantaminen järjestämällä koulutuksia, yrittäjyyteen liittyvän tiedon välittäminen sekä yrittäjien ja yritysten huomioiminen. Lainopillisiin, alueelliseen neuvontapalvelurinkiin sisältyy jo yhdeksän lakiasiantoimistoa.

4 4 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Tavoittelemme, että kiinnitämme myös entistä enemmän huomiota yrittäjän perusturvaan. Yrittäjillä tulee olla parhaat toimintaedellytykset yritykselleen ja itselleen sekä tukiverkkonaan kattavat palvelut arjen eri tilanteisiin. Yrittäjien asemaa tulee saada nostettua ja parantaa yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kaikki kuntamme huomioivat entistä paremmin yrittäjien tarpeet elinkeinopolitiikassaan. Menestyvillä yrityksillä voidaan auttaa kuntia tuottamaan asukkailleen parempia palveluita ja vastaavasti isommilla tuloilla saadaan myös yritysten toiminta kasvamaan, ja näin syntymään positiivinen dominoefekti. Kuntapäättäjien tietoisuutta yritysten asemasta ja merkityksestä tulee parantaa. Kuntien elinkeinopolitiikka ja siihen liittyvät politiikkalohkot ovat paikallisen yrittäjyyden menestymisen kannalta tärkeitä. Kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuotantotapojen monipuolistaminen parantaa kuntalaisten palveluja ja antaa paljon uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Palvelusetelien käytön laajentamista ja käyttöönottoon tullaan vaikuttamaan. Julkisten hankintojen asianmukaisella hoitamisella on suuri merkitys paitsi kuntalaisille, myös kunnan ja alueen yritystoiminnalle. Tavoitteena on, että pienet yrittäjät pääsevät osallistumaan syrjimättömyyden ja avoimuuden pohjalta julkisiin hankintoihin. Suomen Yrittäjät on panostanut kuntien päätösten yritysvaikutusten arviointiin, jotta päätöksenteko ottaisi kauttaaltaan huomioon yritysten tarpeet. Sitä kautta kuntalaisille turvataan taloudellisen hyvinvoinnin edellytykset. Hyvien arviointikäytäntöjen saaminen osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää on tärkeä ja edelleen keskeinen haaste. Etelä-Karjalan Yrittäjät jatkaa ponnisteluja, jotta kunnallinen päätösvalmistelu ottaisi huomioon yritysvaikutukset. Aluejärjestö tukeutuu osaltaan SY:n toimintasuunnitelmaan. Etelä-Karjalan Yrittäjät pyrkii osaltaan ohjaamaan hankerahoitusta yrityksille käytännönläheisempään suuntaan. ELY-keskuksen tukipolitiikkaa ohjataan vastaamaan paremmin yrittäjien tarpeita. Lappeenrannan Wirma on yhteistyössä Imatran Kehitysyhtiön ja Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa aloittamassa vuoden alussa hankkeen osaamispohjaisten start-up-yritysten

5 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 5 luomiseksi maakuntaan ja Etelä-Karjalan Yrittäjät tulee olemaan mukana tukemassa tätä yhteistyötä. Etelä-Karjalan Yrittäjät toimii aktiivisesti myös yritysten omistajanvaihdoksien tukena. Yrittäjien ikääntyessä yhä useampi yritys tarvitsee jatkajan. SY on aloittanut omistajanvaihdoshankkeen, jonka tavoitteena on suunnitella, kuvata ja jalkauttaa koko maata kattavat prosessit ja palvelut omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle ja siten varmistaa omistajanvaihdoksen onnistuminen. Vuonna 2014 pyritään saavuttamaan 2300 jäsenen määrä. Yrittäjäjärjestön painoarvo kasvaa jäsenistön kasvun ja sitoutumisen kautta. Jäsenpysyvyystavoitteena on, että poistuma paikallisyhdistyksittäin jää alle 10 prosentin. RESURSSIT JA ORGANISAATIO Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n organisaatio toimii hallinnollisesti siten, että vuosikokoukset, hallitus ja hallituksen valiokunnat toimivat aluejärjestön yhdistyksen sääntöjen, hallinto-ohjeen ja yhdistyslain mukaisin tehtävin ja vastuin. Toimitusjohtaja johtaa aluejärjestön toimintaa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiston henkilöstö vastaa toiminnasta em. ohjeiden ja toimitusjohtajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Aluejärjestön hallituksen, työvaliokunnan sekä muiden valiokuntien kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat osallistuvat paikallisyhdistysten tilaisuuksiin tarpeiden mukaisesti. Paikallisyhdistykset toimittavat tiedotteensa ja kokouspöytäkirjansa aluejärjestön tiedoksi. Maakunnan jokaisessa kunnassa yrittäjien etuja ajaa oma paikallinen yrittäjäyhdistys. Paikallisyhdistykset edistävät yrittäjyyttä paikkakunnallaan osallistumalla kunnan ja seutukunnan elinkeinopolitiikan kehittämiseen sekä pitämällä yhteyttä kunnan päättäjiin ja muihin sidosryhmiin. Yrittäjäyhdistykset järjestävät myös koulutuksia, erilaisia yrittäjätilaisuuksia ja muita tapahtumia.

6 6 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Paikallisyhdistykset ovat Imatran Seudun Yrittäjät ry Rautjärven Yrittäjät ry Joutsenon Yrittäjät ry Ruokolahden Yrittäjät ry Lappeenrannan Käsi- ja pienteollisuusyhdistys ry Saaren Yrittäjät ry Lappeenrannan Yrittäjä- ja Liikemiesyhdistys ry Savitaipaleen Yrittäjät ry Lemin Yrittäjät ry Suomenniemen Yrittäjät ry Luumäen Yrittäjät ry Taipalsaaren Yrittäjät ry Parikkalan Yrittäjät ry Ylämaan Yrittäjät ry Vuonna 2014 Etelä-Karjalan Yrittäjät on vaikuttamassa suoraan tai välillisesti useisiin toimielimiin, kuten: Suomen Yrittäjien hallitus Suomen Yrittäjät ry:n nuorten yrittäjien valiokunta Suomen Yrittäjät ry:n kansainvälistymisen valiokunta TY-neuvottelukunta Etelä-Karjalan liiton maakunnallinen yhteistyöryhmä MYR GoSaimaa Oy hallitus ja ohjausryhmä Länsi-Saimaan Kehittämisyhdistys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta Wirma Lappeenranta Oy:n hallitus (Lappeenrannan Yrittäjä- ja Liikemiesyhdistys ry) Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n hallitus (Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven Yrittäjät) Etelä-Karjalan kunnanvaltuustot Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta Useat projektit, ohjausryhmien jäsenyydet Etelä-Karjalan Yrittäjien toimisto sijaitsee Lappeenrannassa Maakuntagalleriassa. Jäsenten ja yhteistyökumppaneiden palvelemiseksi toimisto palvelee arkisin virka-aikaan ja tarvittaessa muina aikoina puhelimitse ja sähköpostitse. Käytössämme on ajanmukaisen konttorin, työvälineistön ja tietoliikenneyhteyksien lisäksi myös neuvottelutilat.

7 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 7 Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n toiminta perustuu sääntöjen lisäksi aina Suomen Yhdistyslakiin sekä yhdistyksen omaan hallinto-ohjeeseen. TOTEUTUSSUUNNITELMA Viestintä Tiedotusta toteutetaan oman viestintäsuunnitelman mukaisesti, SY:n toimintasuunnitelmaan tukeutuen tavoitteena lisätä aluejärjestön ja paikallisyhdistysten vaikutusta kansalais- ja päättäjämielipiteiden muokkaajina ja vahvistaa luottamushenkilöidemme näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Tukevana vuonna julkaistaan neljä numeroa Etelä-Karjalan Yrittäjäposti - lehteä. Jokaisella lehdellä on oma yrittäjyyttä tukeva ajankohtainen teemansa SY:n painopisteiden mukaisesti. Kolmen numeron painos on 2500 kpl jäsenyrityksille ja sidosryhmille ja yhden numeron 6500 kpl kaikkiin maakunnan yrityksiin ja sidosryhmille. Yrittäjäinfo tuotetaan sähköisesti ja jäsenten luettavissa Etelä-Karjalan Yrittäjien verkkosivuilta. Muita konkreettisia toimenpiteitä: Kehitetään edelleen aluejärjestön www-sivujen sisällön sekä sosiaalisen median avulla vaikuttavuutta. Pidetään aktiivista yhteyttä tiedotusvälineisiin tavoitteena saada kaksi uutista kuukaudessa. Toteutetaan jäsenkysely SY:n kanssa Toteutetaan yhdessä Finnveran sekä Työ- ja Elinkeinoministeriön kanssa maakunnallista pk-yritysbarometria Koulutus Etelä-Karjalan Yrittäjät toimii yrittäjien osaamisen mahdollisuuksia parantaa toimintaedellytyksiään ja kehittää osaamistaan muuttuvassa maailmassa. Jäsenten osaamisen parantamista ajatellen rakennamme koulutussuunnitelman, joka huomioi kaikki yrittäjien tärkeimmät tarpeet ja yhteistyökumppaneidemme tarjoamat mahdollisuudet. Suomen Yrittäjien järjestämästä laadukkaasta ja sopuhintaisesta koulutustarjonnasta, jossa riittää tarjontaa tunnin mittaisista webinaareista parin päivän pituisiin seminaareihin.

8 8 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Jäsenpalvelut/jäsenedut Hyvin toimivat neuvontapalvelut edistävät osaltaan jäsenpysyvyyttä. Jäsenten käytössä on yrittäjäjärjestön tarjoamat valtakunnalliset sekä alueelliset neuvontapalvelut ja jäsenedut. Valtakunnalliset jäsenedut löytyvät Suomen Yrittäjien kotisivuilta Jäsenmaksulla saat yhteiskuntavaikuttamisen tulosten lisäksi paikallisen Yrittäjäposti -lehden neljä kertaa vuodessa Yrittäjäsanomat jäsenlehden 10 kertaa vuodessa yrittajat.fi -verkkopalvelut neuvontapalvelut yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut koulutuspalvelut Toimimme aktiivisesti jotta saamme uusia jäseniä. Kaikki uudet jäsenet otetaan vastaan mahdollisimman yksilöllisesti huomioiden, tarjoten heti alkumetreillä ne kaikki avut yrittäjän käyttöön jotka Yrittäjiltä löytyy. Yritysneuvontapalveluja ohjataan Seutu YP (Seudulliset yrityspalvelut) sopimuksen mukaisesti. Olemme kutsuttuna jäsenenä Seutu YP:ssä. Omistajan/sukupolven-vaihdospalveluja kehitetään Etelä-Karjalaan yhteistyökumppanien kanssa. Tärkeimpänä välineenä toimii Etelä-Karjalan Yrityspörssi sekä yhteistyökumppanit. Ohjataan jäseniämme elinkeinoyhtiöiden, Saimian, Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston ja Työ- ja elinkeinokeskuksen hallinnoimiin yrittäjyysprojekteihin. Suomen Yrittäjät on käynnistänyt kehityshankkeen omistajanvaihdosten edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle mahdollisimman perusteellinen ja toimiva malli. Hankkeen työtapana on alueellinen, osallistava sidosryhmäyhteistyö, joka perustuu omistajanvaihdosten eri osapuolien (ostajat, myyjät, asiantuntijat) todellisiin kohtaamisiin. Hankkeessa etsitään parhaita käytäntöjä, jotka dokumentoidaan. Strategiatyö Etelä-Karjalan Yrittäjät on ollut aktiivisesti mukana luomassa uutta Etelä- Karjalan elinkeinostrategiaa, joka julkistettiin syksyllä Se on jatkoa aikaisempiin strategioiden sarjaan ja se tuo nimensä mukaisesti esille Etelä- Karjalan elinkeinoelämän näkemyksen maakunnan tulevaisuudesta, tärkeimmistä kehittämissuunnista ja haasteista. Strategian laadinta on tapahtunut Etelä-Karjalan kauppakamarin, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyötä ja se perustuu Etelä-Karjalan kauppakamarin ja Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n jäsenistön näkemyksiin.

9 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 9 Strategiaprosessissa määrittyivät Etelä-Karjalan maakunnan elinkeinostrategian painopistealueet ja niihin liittyvät kilpailuetutekijät. Painopistealueet kohdistuvat koko maakunnan alueelle sekä toimialatasolla että elinkeinoelämän tasolla. Yhteinen elinkeinostrategia on rakentunut koko maakunnan alueen yrittäjien ja toimijoiden toimesta. Onnistumisen avaimet Etelä- Karjala Suomen menestynein maakunta 2020 päämäärän saavuttamiseksi on hyvän elinkeinopolitiikan avulla mahdollista. Kehittämällä painopistealueita, kunnan asukkaiden elämisen laatu sekä yritysten toimintaedellytykset paranevat merkittävästi. Etelä-Karjalan Yrittäjien oman toiminnan osalta tulevana vuonna tullaan aloittamaan oman strategian työstäminen. Muuttuva maailma on vaikuttanut paljon yritysten arkeen, joten myös etujärjestön tulee olla selkeämmin valmistautunut palvelemaan jäseniään, menestyviä yrittäjiä. Myös Suomen Yrittäjät ryhtyy päivittämään strategiaansa tulevana vuonna. Yrittäjäjuhlat Etelä-Karjalan Yrittäjien toimintavuotta juhlistetaan Maakunnallisilla Yrittäjäjuhlilla syyskuussa yrittäjänpäivänä. Tilaisuudessa palkitaan maakunnan sekä paikallisyhdistysten parhaat yrittäjät. ETELÄ-KARJALAN JA SUOMEN YRITTÄJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2013 Tammikuu Suomen Yrittäjien uusien hallituksen jäsenten ja aluejärjestöjen uusien puheenjohtajien perehdytys Suomen Yrittäjien hallitus Aluejärjestöjen toimitusjohtajien neuvottelupäivät Helmikuu Puheenjohtajien neuvottelupäivät Hki-Tukholma-Hki paikallisyhdistysten, alue- ja toimialajärjestöjen puheenjohtajat Suomen Yrittäjien työvaliokunta Yrittäjäposti 1/ EKY:n hallitus Maaliskuu POMO II Seinäjoki Suomen Yrittäjien työvaliokunta POMO II Turku POMO II Mikkeli

10 10 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Aluejärjestöjen puheenjohtajien neuvottelupäivä Suomen Yrittäjien hallitus Aluejärjestöjen toimitusjohtajien videoneuvottelu Huhtikuu 2.4. EKY:n hallitus Aluejärjestöjen toimihenkilökoulutus 8.4. Suomen Yrittäjien työvaliokunta POMO III Bryssel 9.4. EKY:n kevätkokous Toukokuu Toimialajärjestöjen neuvottelupäivät Kunnallisjohdon seminaari, Seinäjoki Suomen Yrittäjien työvaliokunta EKY:n hallitus Yrittäjäposti 2/2014 Kesäkuu 3.6. Suomen Yrittäjien työvaliokunta 6.6. EKY:n hallituksen kesäretki Aluejärjestöjen puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kansainvälistymismatka Elokuu EKY:n hallitus Keskusjärjestön ja aluejärjestöjen toimihenkilöiden neuvottelupäivät Suomen Yrittäjien työvaliokunta Yrittäjäposti 3/2014 Syyskuu 5.9. Suomalaisen Yrittäjän Päivä 5.9. EKY:n maakunnalliset yrittäjäjuhlat Suomen Yrittäjien hallitus Järjestöseminaari Lokakuu EKY:n hallitus Suomen Yrittäjien työvaliokunta Etelä-Karjalan Yrittäjien syyskokous Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Tampere Marraskuu Aluejärjestöjen toimitusjohtajien neuvottelupäivät Suomen Yrittäjien hallitus Joulukuu Yrittäjäposti 4/2014

11 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Suomen Yrittäjien työvaliokunta EKY:n hallitus/joululounas TALOUS JA BUDJETTI Etelä-Karjalan Yrittäjien taloutta seurataan tarkasti ja ennakoiden. Toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkoituksena on antaa hallitukselle ja toimitusjohtajalle raamit joiden mukaisesti jäsenten etua on paras viedä eteenpäin. Talouden tukijalkoina toimivat jäsenmaksut sekä yhteistyökumppanuudet. Yhteistyösopimusten sisältöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta voimme taata toimintamme jatkuvuuden ja jäsentemme saaman lisäarvon. Taloushallinnon yhteistyökumppanin avulla voimme seurata talousarviota aktiivisesti kuukausiraportein ja reagoida tarpeen mukaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

12 Julkaisija: Etelä-Karjalan Yrittäjät Kauppakatu 40 D, Lappeenranta puhelin

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA 2016-2020 AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Strategian lähtökohdat 3 1.1 Sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus... 3 1.2. Toiminta-ajatus... 3 1.3

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi 1 LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2016 37. toimintavuosi ARVOT Rohkeus Teemme rohkeita avauksia ja kannanottoja Uusiutumiskyky Teemme ennakoivaa vaikutustyötä kentän mahdollisuudet ja haasteet reilusti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 4 1. JOHDANTO... 4 1.1 Etelä-Karjalan Yrittäjät ry... 4 1.2

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit. Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit

Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit. Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit KUNTAVAALIT 2017 Lue Suomen Yrittäjien koko kuntavaaliohjelma yrittajat.fi/kuntavaalit Ohjelma kokoaa yrittäjien näkökulman ja vinkit veroista ja tasapainoisesta taloudesta elinkeinopolitiikasta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nykytila Strategiakartta Strategian tarkennus. Sirpa Alho-Törrönen Savon Yrittäjät ry

Nykytila Strategiakartta Strategian tarkennus. Sirpa Alho-Törrönen Savon Yrittäjät ry Strategia 2014 2020 Nykytila Strategiakartta Strategian tarkennus Sirpa Alho-Törrönen Savon Yrittäjät ry 1 Savon Yrittäjien jäsenkehitys 1996-2012 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1996

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015

Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjät ry Mitä saimme aikaan 2015 Mitä saimme aikaan 2015 Satakunnan Yrittäjien tehtävä on yhdessä paikallisyhdistysten kanssa tehdä maakunnasta yrittäjäaktiivinen maakunta ja siten vahvistaa

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot