Yhdistys tekee yhteistyötä kehitysyhtiö Posintran, Uusyrityskeskuksen sekä muiden alueella toimivien elinkeinokehittäjien kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistys tekee yhteistyötä kehitysyhtiö Posintran, Uusyrityskeskuksen sekä muiden alueella toimivien elinkeinokehittäjien kanssa."

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Porvoon Yrittäjät ry on Porvoossa toimivien yrittäjien ja pienten ja keskisuurten yritysten elinkeino-, yrittäjä- ja työnantajapoliittinen etujärjestö sekä kontaktifoorumi yrittäjien ja eri sidosryhmien välillä. Porvoon Yrittäjät on alueellinen vaikuttaja ja keskustelija. Porvoon Yrittäjät tukee osaltaan Suomen Yrittäjien ja keskusjärjestön tavoitteita ja toimenpiteitä. Yhdistyksen toiminnan painopiste vuonna 2014 on yrittäjien ja verkostojen sekä yrittäjävaltuutettujen yhteistyön vahvistaminen. Lisäksi panostetaan jäsenhuoltoon ja -hankintaan. Edunvalvonta ja yhteiskuntavaikuttaminen Porvoon Yrittäjät ry:n tehtävä on vaikuttaa yhteiskuntaan niin, että yrittäjän etu ja yrittämisen edellytykset tulisivat päätöksenteossa huomioon otettua. Yhdistys toteuttaa säännöllisiä kontakteja kaupungin ja alueen elinkeinoasioista vastaaviin henkilöihin sekä toimijoihin. Yhdistys ylläpitää hyviä suhteita porvoolaisiin kansanedustajiin ja Porvoon kaupunginvaltuutettuihin. Elinkeinopoliittisen ohjelman käynnistämä keskusteluprosessi Porvoon kaupungin virkamiesjohdon kanssa jatkuu. Yhdistyksen jäsenet ja luottamushenkilöt osallistuvat Porvoon kaupungin järjestämiin säännöllisiin yrittäjien aamukahvitapaamisiin. Yhdistys antaa lausuntoja ja tekee aloitteita yrittäjätoimintaan ja sen edellytyksiin liittyvistä asioista. Vuoden 2014 aikana pyritään saamaan yritysvaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteon säännölliseksi toimintatavaksi, vrt. Kaupungin Elinkeinostategia. Porvoon yrittäjien elinkeinopoliittiset tavoitteet pohjautuvat SY:n elinkeinopoliittiseen ohjelmaan. Porvoon Yrittäjillä on erillinen elinkeinopoliittinen painopisteohjelma. Liite1. Vuonna 2013 uutena toimintana aloitettua Vaikuttaja-Areenaa jatketaan, mikä tarkoittaa säännöllinen yhteydenpitoa valtuustoon ja eri lautakuntiin valittujen yrittäjävaltuutettujen kanssa, yli puoluerajojen. Yhdistys tekee yhteistyötä kehitysyhtiö Posintran, Uusyrityskeskuksen sekä muiden alueella toimivien elinkeinokehittäjien kanssa. Yhdistys jatkaa vahvaa yhteistoimintaa Uudenmaan Yrittäjät ry - Nylands Företagare rf:n kanssa sekä muiden lähialueella toimivien paikallisjärjestöjen kanssa ja ajaa toimialueellaan yrittäjäjärjestön tärkeäksi katsomia asioita. Yhdistys panostaa toimintavuoden aikana nuorten ja aloittavien yrittäjien saamiseksi aktiivisemmin mukaan yhdistyksen toimintaan, mm. järjestämällä verkottumistilaisuuksia. Yrittäjyyskasvatustoimintaan osallistutaan yhteistyössä Porvoon kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävällä yhteistyöllä. 1

2 Koulutustoiminta Yhdistys järjestää itse tai yhteistyössä Uudenmaan Yrittäjät ry:n ja Suomen Yrittäjät ry:n sekä kumppaneiden kanssa yrittäjille suunnattua koulutusta. Uudenmaan Yrittäjät ry:n sekä Suomen Yrittäjät ry:n järjestämistä koulutustilaisuuksista tiedotetaan. Yhdistyksen solmima koulutuksen yhteistyösopimus Oy Porvoo International College Ab:n kanssa jatkuu. Porvoon Yrittäjät ry on osakkaana Oy Porvoo International College Ab:ssä ja yhdistyksellä on edustus sen hallituksessa. Yhdistyksen hallituksen jäseniä kannustetaan osallistumaan Uudenmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien järjestämään luottamushenkilökoulutukseen. Yhdistyksen puheenjohtajat osallistuvat Suomen Yrittäjät ry:n järjestämiin järjestökoulutuksiin sekä puheenjohtajien neuvottelupäiviin sekä kunnallisjohdon seminaariin. Koulutuskalenteria pidetään yhdistyksen kotisivuilla. Tiedotustoiminta Yhdistys toimittaa vähintään yhdeksän jäsentiedotetta vuoden aikana. Jäsentiedotteet jaetaan myös sidosryhmille, alue- sekä keskusjärjestölle sekä Itä-Uudenmaan muille yrittäjäyhdistyksille. Vuonna 2014 julkaistaan kolme PORE lehteä. Lehti jaetaan Porvoon kaikille yrityksille. Lehti toimii sekä jäsenlehtenä että yhdistyksen markkinointikanavana. Toimintavuoden aikana tutkitaan lehden julkaisemista jatkossa 4 kertaa vuodessa. Porvoon Yrittäjät ry:n toimintakalenteri sekä yhteystiedot julkaistaan kerran kuussa ilmestyvässä sanomalehti Uusimaan Yrittäjäkalenterissa. Kalenteriin kirjoitetaan kaksi pääkirjoitusta vuoden aikana. Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan paikallisille tiedotusvälineille ja jaetaan yhdistyksen Facebook sivuilla. Edunvalvontaa pyritään toteuttamaan positiivisen, yrittäjien menestyksen ja yhteiskunnan edun synergiaa korostavan viestinnän keinoin. Porvoon Yrittäjät ry:n ylläpitää kotisivuja aktiivisesti. Kotisivuilta löytyvät mm. yhdistyksen ajankohtaiset toimintasuunnitelmat, tapahtumakalenteri ja jäsentiedotteet. Yhdistys ylläpitää kahta Facebooksivustoa: Porvoon Yrittäjät ja Parhaan Palvelun Porvoo. Kumppanuus näkyy kaikessa yhdistyksen viestinnässä. Toimintamallia kehitetään jatkuvasti. Jäsenpalvelutoiminta Porvoon Yrittäjät ry:n jäsenmäärätavoite vuonna 2014 on 900 jäsentä (UY:n tavoite ). Yhdistyksen jäsenenä voi olla myös nk. seniorijäsen. Uusille jäsenille lähetetään tietopaketti ja heidät pyritään tapaamaan henkilökohtaisesti. 2

3 Uudenmaan Yrittäjät ry ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä. Yrityshaun tietoja voidaan selata ja käyttää yhdistyksen internet-sivujen kautta. Yhdistyksen jäsenet voivat hyödyntää Suomen Yrittäjät ry:n ja Uudenmaan yrittäjät ry:n neuvontapalveluja ja jäsenetuja. Yhdistys yhteistyökumppaneineen järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja virkistystapahtumia. Tapahtumakalenteri on yhdistyksen internet-sivuilla. Ruotsinkielinen toiminta Yhdistys on kaksikielinen ja huomioi ruotsinkielisen jäsenistön tarpeita esimerkiksi tiedotuksessaan. Jäsenet jotka ovat ilmoittaneet haluavansa myös ruotsinkielistä palvelua, saavat järjestöstä aineistoa ja tiedotteita ruotsin kielellä. Järjestötoiminta Yhdistyksen korkeimpana päättävänä elimenä toimivat kevät- ja syyskokoukset, joita järjestetään sääntöjen määräämässä aikataulussa. Näihin kokouksiin järjestetään alustuksia tai ohjelmaa. Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Tavoitteena on, että jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa ja tarvittaessa tehtäviä annetaan myös hallituksen ulkopuolisille jäsenille. Hallitus pitää kerran vuodessa keskenään suunnitteluseminaarin, jossa luodaan tulevan toiminnan suuntaviivoja, suunnitellaan yhdistyksen toimintaa ja käsitellään kehitysasioita. Yhdistyksen puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja valitaan Uudenmaan Yrittäjät ry:n hallitukseen ja jompikumpi tai molemmat osallistuvat Suomen Yrittäjät ry:n järjestämiin tilaisuuksiin, kuten puheenjohtajaseminaareihin ja kunnallisjohdon seminaariin. Medianäkyvyyden kannalta yhdistyksen tärkeimpiin tapahtumiin kuuluu Vuoden Yrittäjän valinta sekä Vuoden Nuoren Yrittäjän valinta syksyllä. Yhdistyksen tehtäviä hoitaa hallituksen valitsema toimihenkilö, jonka palkkio maksetaan erikseen sovitun tuntikehyksen mukaan. Alueellista toimintaa pyritään kehittämään toimintavuoden aikana, yhteistyössä Itä- Uudenmaan alueen muiden yhdistysten kanssa mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja koulutusta. Talous Yhdistyksen tulorahoitus perustuu jäsenmaksuihin. Kumppanuussopimuksilla pyritään saamaan lisärahoitusta yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseksi. Koulutus- ym. tapahtumiin pyritään saamaan yhteistyökumppaneita mukaan tukijoiksi. Yhdistyksen kotisivuille myydään nk. banneritilaa. Jäsenkirjeen postituksiin otetaan mukaan korkeintaan kolme maksavaa ilmoittajaa kirjettä kohden. Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistumisesta peritään tarvittaessa osallistumismaksuja. Stipendirahastoon sijoitetaan taloudellisen tilanteensa mukaan varoja ja stipendejä jaetaan opiskelijoille stipendirahaston vuonna 2007 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. 3

4 Kumppanuuksia pyritään saamaan lisää siten, että niillä voidaan jatkossa kattaa ns. päivittäiset kulut ja kustannukset. Kts. talousarvio Tapahtumakalenteri 2014 Suomen Yrittäjät (SY) ry:n, Aluejärjestön (UY) tapahtumat Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu POMO I koulutus kaikille hallituksen jäsenille (uudet) SY:n järjestämä Puheenjohtajien neuvottelupäivät POMO II koulutus Seinäjoki, Turku, Mikkeli POMO III koulutus, Bryssel Kunnallisjohdon seminaari, Seinäjoki Kesäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu UY:n golf-kisat, Sea Golf Rönnäs Suomalaisen Yrittäjän Päivä SY:n liittokokous, Tampere SY:n valtakunnalliset Yrittäjäpäivät, Tampere UY:n syyskokous Ratkaisujen aamiaiset - yhteistyössä Fennia ja SYT-kassa Joulukuu Porvoon Yrittäjät ry:n tapahtumat 2014 Runkotapahtumat: Porvoon kaupungin ja yrittäjäyhdistyksen yhteiset aamukahvit joka kuukauden toinen keskiviikko klo Valtuutetuille suunnattu Vaikuttaja-areena ja yhteiset tapaamiset pidetään 5-6 kertaa toimintavuoden aikana. Aika avoin Vierailut paikallisiin yrityksiin keväällä ja syksyllä. Tammikuu Helmikuu Vierailu paikalliseen yritykseen, (esim. Picote Oy). yksinyrittäjien treffit, Valtimon yritys-ryhmän kutsumana. Mikä meillä mättää?, Yrittäjäilta, yhteistyö Posintra Veroilta, Rutumin kartano (alueellinen). 4

5 Maaliskuu Huhtikuu Liukkaan kelin ajoilta, yhteistyössä autoliikkeen kanssa. Porvoon Yrittäjät ry:n ja Aktian yhteinen yritysbrunssi. Talouden näkymät, rahoitusratkaisuja PK-yrityksille. Sääntömääräinen kevätkokous, Aktian kokoustilassa. Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu syyskuu lokakuu marraskuu Joulukuu Konserttimatka Helsingin musiikkitaloon. Alueellinen Tilaajavastuulaki koulutus, Loviisassa. Nuorten yrittäjien verkostoitumis-/ leffailta Aloittavien yrittäjien koulutus (alueellinen). Perheille järjestettävä kesäjuhla tai osallistuminen paikalliseen kesätapahtumaan tai osallistutaan kulttuuritapahtumaan Taidetehtaalla. Tutustuminen elämysyrittäjään, saaristossa, Aktia mukana. Vaikuttaja- Areena, MoonRiver 2014 tapahtuman yhteydessä. Suomalaisen yrittäjän päivä 5.9. Aamubrunssi yhteistyössä Tapiolan kanssa Yrittäjämessut, yhteistyössä Point Collegen kanssa. Sääntömääräinen syyskokous. Uusien yrittäjien ilta Loviisassa (alueellinen). Vuoden Yrittäjäjuhla. Pikkujoulut 5

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2015

Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2015 Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2015 Vuosisuunnittelu 2015 Luottamushenkilöt mukaan kehittämään järjestötiedote 5 /2014 Yrittäjien työkyky ja jaksaminen Viestinnän välineiden uudelleen arviointi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2014

Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2014 Satakunnan Yrittäjät ry Toimintasuunnitelma 2014 Satakunnan Yrittäjät 2014 Suunnittelun pohjaksi - Epävakaa taloudellinen tila jatkuu ainakin alkuvuoden - Jäsenkehityksen turvaaminen - Toiminnan hiominen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Opas tehty syyskuussa 2015 Sisällysluettelo Osastojen ja piirien toimintakalenteri. 3 Osaston tapahtumatoiminta..

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista

TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista Muistilista 1/2011 1 / 8 TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista Sisällys: 1. Muistilistan tavoite... 2 2. Liiton organisaatio... 2 2.1 Tietotekniikan liitto ry... 2 2.2 Infuture Oy... 2 2.3 Tietotekniikan

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista

TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista Muistilista 1/2012 1 / 8 TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista Sisällys: TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista... 1 1. Muistilistan tavoite... 2 2. Liiton organisaatio... 2 2.1 Tietotekniikan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Olemme valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja nuorten kilpailutoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja

Lisätiedot

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Opas tehty syyskuussa 2013 Sisällysluettelo Osastojen ja piirien toimintakalenteri. 3 Osaston tapahtumatoiminta..

Lisätiedot