Lausunto Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2."

Transkriptio

1 KeskiPohjanmaan liitto Lausunto Asia: VM037:00/2016 Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Kohta 1. Tässä voitte kommentoida maakunnalle nyt siirrettäviksi ehdotettavia tehtäviä tehtäväaloittain: kattavatko ehdotukset kaikki tehtäväalan tehtävät, jotka pitäisi siirtää? (1. MAKU II yleisperustelut luvut ) Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2. Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan) Terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut (HE 2.3.1) Maatalous ja maaseudun kehittäminen (HE 2.3.2) Maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä kasvinterveyden valvonta (HE 2.3.3) Kalatalous ja vesitalous (HE 2.3.4) Lausuntopalvelu.fi 1/12

2 Aluekehittämisviranomaisten eräät tehtävät (HE 2.3.5) Alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu (HE 2.3.6) Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus (HE 2.3.7) Kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimien järjestämisen edistäminen (HE 2.3.8) Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito (HE 2.3.9) Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistämisen tehtävänä maakunnalle siirtyisi ehdotuksen mukaan vapaaehtoisuuteen perustuvan luonnonsuojelun edistäminen. Luonnonsuojelutehtävä tulee hoitaa käytännössä tiiviissä yhteistyössä valtion lupa ja valvontaviranomaisen kanssa. Ehdotuksen mukaan maakunnalle siirtyy kulttuuriympäristön hoito. Rakennusperinnön hoidon avustuksia on ehdotettu siirrettävän omalta momentiltaan yleiskatteellisiksi. Näin ei tulisi menetellä. Kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamisen kanssa (ei omaa otsikkoa lausuntopohjassa) osalta on hyvä jo valmistelussa tarkentaa, missä määrin kulttuuria koskevien suunnitelmien laadinta kuuluu maakunnalle. Maastoliikennelain yleinen valvonta ja erityislupien myöntäminen liikuntarajoitteisille (HE ) Lausuntopalvelu.fi 2/12

3 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät (HE ) Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät (HE ) Vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä turvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö, vesihuolto ja vesistötöiden toteuttamisesta (HE ) Vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu (HE ) Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen (HE ) Alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät (HE ) Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen (HE ) Lausuntopalvelu.fi 3/12

4 Saariston liikenteen suunnittelu ja järjestäminen (HE ) Maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella maakunnan hoidettavaksi kunnissa siirretyt rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisen tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle rahoituksen (HE ) Maakunnan muut tehtävät (HE ) Muut huomiot maakunnille siirtyvien tehtäväalojen osalta Muut mahdolliset huomionne tehtäväaloista Kohta 2. Tässä voitte kommentoida Valtion lupa ja valvontavirastoa koskevaa lakiehdotusta (2. Laki Valtion lupa ja valvontavirastosta), sen yksityiskohtaisia perusteluja sekä sitä koskevia yleisperusteluosuuksia: Muutos ja korjausehdotuksia Valtion lupa ja valvontavirastoa koskevaan lakiehdotukseen ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä mahdolliset kommentit yleisperusteluihin Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 2? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 3. Ei Luku 1 Valtion lupa ja valvontaviraston asema ja tehtävät (14 ) Luku 2 Valtion lupa ja valvontaviraston organisaatio (5 ) Kommenttinne tästä pykälästä Lausuntopalvelu.fi 4/12

5 Luku 3 Valtion lupa ja valvontaviraston johtaminen (69 ) Luku 4 Valtion lupa ja valvontaviraston ohjaus (1013 ) Luku 5 Sosiaali ja terveysalan tehtävistä vastaavaa toimialaa koskevat erityissäännökset (1419 ) Luku 6 Eräiden ympäristönsuojelu ja vesiasioiden käsittely Valtion lupa ja valvontavirastossa (2023 ) Luku 7 Erinäiset säännökset (2432 ) Valtion lupa ja valvontavirastoa koskevat yleisperustelut ja muut huomiot Kommenttinne yleisperusteluista tai muut huomionne lakiehdotuksesta. (Pyydämme yksilöimään yleisperustelun osuuden, jota kommentoitte.) Kohta 3 Tässä voitte kommentoida Ahvenanmaan valtionvirastosta annettua lakiehdotusta (3. Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta), sen yksityiskohtaisia perusteluja sekä yleisperusteluosuuksia: Muutos ja korjausehdotuksia Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevaan lakiehdotukseen ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä mahdolliset kommentit yleisperusteluihin Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 3? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 4. Ei Lausuntopalvelu.fi 5/12

6 Muutos ja korjausehdotukset Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevaan lakiehdotukseen ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin Kommenttinne lakiehdotuksesta. (Pyydämme viittaamaan pykälään/pykäliin, joita kommentoitte.) Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevan lakiehdotuksen yleisperustelut ja muut huomiot Kommenttinne yleisperusteluista tai muut huomionne lakiehdotuksesta. (Pyydämme yksilöimään yleisperustelun osuuden, jota kommentoitte.) Kohta 4. Tässä voit kommentoida hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta laiksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (6. Voimaanpanolaki): Muutos ja korjausehdotuksia voimaanpanolain pykäliin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin. Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 4? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 5. Ei Luku 1 Yleiset säännökset (13 ) Luku 2 Tehtäviä ja toimivaltaa koskevat säännökset (47 ) Luku 3 Henkilöstöä koskevat säännökset (810 ) Luku 4 Omaisuusjärjestelyt (1126 ) Luku 5 Erinäiset säännökset (2734 ) Lausuntopalvelu.fi 6/12

7 Kohta 5. Tässä voit kommentoida hallituksen esityksen sisältämiä muita 224 lakiehdotusta, joilla toteutetaan maakuntauudistuksen edellyttämät tehtävänsiirrot maakunnille, Valtion lupa ja valvontavirastolle ja muille virastoilla: Muutos ja korjausehdotuksia esitysluonnoksen pykäliin (4. MAKU II lakiehdotukset) ja yksityiskohtaisiin perusteluihin (5. MAKU II yksityiskohtaiset perustelut). Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 5? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 6. Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan) Ulkoministeriö, 2 lakiehdotusta, luku 2.1 (lakiehdotukset 12) Oikeusministeriö, 32 lakiehdotusta, luku 2.2 (lakiehdotukset 132) Sisäministeriö, 6 lakiehdotusta, luku 1.1 (lakiehdotukset 13) ja luku 2.3 (lakiehdotukset 13) Puolustusministeriö, 2 lakiehdotusta, luku 2.4 (lakiehdotukset 12) Valtiovarainministeriö, 20 lakiehdotusta, luku 1.2 (lakiehdotukset 18) ja luku 2.5 (lakiehdotukset 112) Opetus ja kulttuuriministeriö, 14 lakiehdotusta, luku 2.6 (lakiehdotukset 114) Lausuntopalvelu.fi 7/12

8 Maa ja metsätalousministeriö, 72 lakiehdotusta, luku 1.3 (lakiehdotukset 172) Liikenne ja viestintäministeriö, 8 lakiehdotusta, luku 1.4 (lakiehdotukset 18) Työ ja elinkeinoministeriö, 28 lakiehdotusta, luku 1.5 (lakiehdotukset 12) ja 2.8 (lakiehdotukset 126) Sosiaali ja terveysministeriö, 14 lakiehdotusta, luku 1.6 (lakiehdotukset 14) ja luku 2.9 (lakiehdotukset 110) Ympäristöministeriö, 26 lakiehdotusta, luku 1.7 (lakiehdotukset 18) ja luku 2.10 (lakiehdotukset 118) 1. Laki maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta 8 Maakunnan ja kuntien yhteistyö alueiden käytön suunnittelussa / lakkautettava 18 Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen tehtävät / 19 Maakunnan tehtävät. Maakunnan ja kuntien välinen tiivis yhteistyö alueidenkäytön kysymyksissä ja sitä laajemminkin on jatkossa tärkeää. Maakunnan organisaation eriytyessä alueen kuntien kuntayhtyminä toimivista maakuntien liitoista itsehallinnolliseksi yksiköksi maakunnan suunnittelun tulee edelleen keskustella alueen kuntien kanssa. Ennakkoon sovitettu ja ratkaisuhakuinen yhteistyö vaatii monen tasoista keskustelua kuntaorganisaation ja maakuntaorganisaation välillä, jonka minimiksi ehdotettu vähintään kerran valtuustokaudessa käytävä keskustelu vähimmäisvaatimuksen mukaan toteutettuna olisi riittämätön. Keskustelua ei ole tarpeen säädöksellä rajata yksinomaan alueidenkäytön suunnittelun kysymyksiin, ainakaan otsikkotasolla. Maakuntien tehtäväksi ehdotuksessa kirjataan maakuntakaavan laatiminen, maakunnan suunnittelu ja merialuesuunnittelu sekä edistää alueidenkäytön suunnittelua ja rakennusvalvontatoimen Lausuntopalvelu.fi 8/12

9 järjestämistä kunnissa. ELYkeskuksien tehtäviä koskevan pykälän lakkauttamisen myötä valvonta vaikutuksiltaan valtakunnallisten ja merkittävien maakunnallisten asioiden osalta lakkaa. Kirjaus edistää jää ehdotetussa pykälässä määrittämättömäksi. Tulkinnanvaraisuuden vähentämistä varten suhde maakunnan suunnittelussa ja maakuntakaavoituksessa yhteen sovitettavaan valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä maakunnallisiin ja alueellisiin erityiskysymyksiin tulisi tässä yhteydessä avata. Merkittävien maakunnallisten ja vaikutuksiltaan valtakunnallisten asioiden välittymiseen maakunnan suunnittelusta yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin olisi hyvä olla käytössä muitakin välineitä kuin perusteluissa mainittu muutoksenhakuoikeus kuntien kaavoitukseen sekä kaavaprosesseihin liittyvä erikseen säännelty vuorovaikutusmenettelyn viranomaisneuvottelut ja lausunnot. Ehdotuksen mukaiset kirjaukset jättävät mahdollisuuden alueellisesti järjestää kuntayhteistyön alueen kuntien ja maakunnan sopivaksi katsomalla tavalla. Edistämisen osalta olisi kuitenkin laissa tai asetuksessa hyvä määritellä jonkinlaisia vähimmäisvaatimuksia maakunnan palvelutasolle. 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät Maakunnan suunnittelun tehtävien osalta maakuntasuunnitelma ja alueellinen kehittämisohjelma ehdotetaan korvattavaksi maakuntastrategialla. Maakuntastrategiasta todetaan säädettävän maakuntalain 35 :ssä. Tähän yhteyteen tulee palauttaa kirjaus maakuntasuunnitelmasta sekä kolmannen momentin kuvaus sen sisällöstä ja sitoa maakuntasuunnitelma osaksi maakuntastrategiaa. Maakuntasuunnitelmassa asetetaan maakunnan pitkän aikavälin kehityksen tavoitteet ja sen keskeisenä osana määritelty maakunnan tavoitteellinen aluerakenne tulee osaksi muitakin maakuntastrategiaa noudattavia strategiaasiakirjoja. Toimivan aluerakenteen kautta luodaan edellytyksen maakunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiselle. 27 Maakuntakaavan laatiminen Kaavan valmistelua ohjaamaan on ehdotuksen mukaan asetettava maakunnan ja kaavaalueen kuntien yhteistyöryhmä, jossa on alueen kuntien nimeämiä jäseniä. Tämä varmistus maakunnan ja kuntien yhteistyöhön alueidenkäytön kysymyksissä on tärkeä. Säädöstekstiä tulisi tarkentaa siten, että maakunta asettaa yhteistyöryhmän, jossa on alueen kuntien sekä maakunnan nimeämiä jäseniä. 28 Maakuntakaavan sisältövaatimukset Ehdotettu lisäys liikennejärjestelmän toimivuuteen sisältövaatimusten 3 momenttiin on tarpeellinen. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen varmistamiseksi pykälää voitaisiin edelleen tarkentaa lisäyksellä maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteensovittamisesta. 32 Maakuntakaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan Lausuntopalvelu.fi 9/12

10 Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi viranomaisten velvoite pyrkiä edistämään kaavan toteutumista, jota perustellaan sen mahdollisesti aiheuttamilla merkittävillä taloudellisilla velvoitteilla valtiolle ja kunnille. Maakuntakaavan yhteen sovittava luonne on ristiriidassa ehdotetun muutoksen kanssa. Edistämisvelvoitteen poistuessa on mahdollista, että viranomaistahot eivät sitoudu maakuntakaavassa esitettyihin ratkaisuihin. Huoli kustannuksista ei saa estää yhteisesti asetettavien tavoitteiden toteuttamista. Maakuntakaava on 1 momentissa kuvatulla tavalla pitkällä aikavälillä yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta toteutuva suunnitelma. Edistämisvelvoitetta ei tule poistaa laista. 65 Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädettävän valtioneuvoston asetuksen valmistelussa tulee jatkossa korjata MRA 13 :n edellytys pyytää lausunto ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista siten, että lausunto viranomaistahoilta pyydetään maakuntakaavaehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä. Samalla tulee poistaa MRA 11 :n 1 momentin edellytys kaavaehdotusta koskevien lausuntojen olemisesta käytettävissä viranomaisneuvottelussa. Viranomaisneuvottelu on hyvä järjestää ennen kaavaehdotuksen nähtäville menemistä kaavan valmisteluvaiheessa kaavaehdotusta muodostettaessa. Nykyinen menettely aiheuttaa kahden ehdotuksen laatimisen ja hidastaa maakuntakaavan valmisteluprosessia. Tässä yhteydessä asia on hyvä korjata. 199 Alueidenkäytön seuranta / 205 Viranomaisten tiedonsaantioikeus / Suomen ympäristökeskuksesta annetuin lain 1 Suomen ympäristökeskuksen toimintaajatus ja tehtävät Uusi maankäyttö ja rakennuslain 199 ja 205 :n muutos ovat Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain 1 :n muutoksen kanssa ristiriitaisia. MRL velvoittaa maakunnat toimittamaan alueiden käytön, alue ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurantatiedot ympäristöministeriölle ilmaiseksi. Ympäristöministeriölle toimitetut tiedot kootaan edelleen Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämiin tietojärjestelmiin, jotka ovat tällä hetkellä osin maksuja vastaan sekä maakuntien liittojen että ELYkeskusten käytössä ja muodostavat mm. suunnittelussa, päätöksen teossa ja ympäristön seurannassa tarvittavan tietoperustan. Maakuntien jättäminen esitetyn Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain muutoksen mukaisesti asiantuntijapalveluiden ulkopuolelle on jo yhteiskunnan resurssitehokkuudenkin kannalta kestämätöntä. Maakuntien kaikkien tehtävien kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla yhteiskunnan toimijoilla kunta, maakunta ja valtakunnan tasoilla on käytettävissään sama objektiivisesti tuotettu tietopohja. 5. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 5 Maakunnan tehtävät / 8 Vesien tilan luokittelu / 10 af Pohjavesialueet Vesien tilan luokittelu ja pohjavesialueiden määrittäminen tulisi olla valtion lupa ja valvontaviranomaisen tehtäviä, koska määrittämisen tulee tapahtua yhtenäisin perustein koko maassa. Lausuntopalvelu.fi 10/12

11 8. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta Ehdotuksen mukaan valtion lupa ja valvontaviranomaisen on ennen suojelua koskevan päätöksen tekemistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi rakennuksen ja kiinteistön omistajalle sekä kiinteistön naapureille. Lisäksi rakennuksen sijaintikunnalta ja museovirastolta on pyydettävä lausunto. Lausunnonantajiin on syytä lisätä myös maakunta. Maakuntalain 6 :n mukaan maakunnan tehtävänä on kulttuuriympäristön hoito, joten maakunnan kantaa on syytä kuulla myös rakennussuojelupäätöksen valmistelussa. 18. Laki Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta 1 Suomen ympäristökeskuksen toimintaajatus ja tehtävät / MRL 199 ja 205 (vrt. edellä) Ehdotuksen mukaan Suomen ympäristökeskus tuottaa asiantuntijapalveluja ympäristöministeriölle, maa ja metsätalousministeriölle sekä valtion lupa ja valvontavirastolle, mutta ei maakunnalle. Maakunnat tulevat vastaamaan laajalti ympäristötiedon keruusta, tuotannosta ja tallennuksesta, jolloin myös Suomen ympäristökeskuksen tehtävissä tulisi olla mukana tietojen vaihtoon liittyvä maininta maakunnista. Kohta 6. Tässä kohdassa voitte jättää muita lausunnoilla olevaa hallituksen esitystä koskevia uudistuksen täytäntöönpanoon liittyviä kommenttejanne, huomioitanne ja näkemyksiänne. Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 6? Pakollinen kysymys. Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan) Ulkoministeriön hallinnonala Oikeusministeriön hallinnonala Sisäministeriön hallinnonala Puolustusministeriön hallinnonala Lausuntopalvelu.fi 11/12

12 Valtiovarainministeriön hallinnonala Opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonala Maa ja metsätalousministeriön hallinnonala Liikenne ja viestintäministeriön hallinnonala Työ ja elinkeinoministeriön hallinnonala Sosiaali ja terveysministeriön hallinnonala Ympäristöministeriön hallinnonala Hallinnonalariippumaton yleinen palaute täytäntöönpanoa koskeviin lakiehdotuksiin KeskiPohjanmaan liitto antaa lausunnon perustuen käytettävissä olevaan lakiesitysluonnokseen, mikä ei valitettavasti anna kokonaiskäsitystä maakunnalle siirtymässä olevasta tehtäväkokonaisuudesta liikenneasioiden ollessa edelleen erillisessä valmistelussa. Räisänen Janna KeskiPohjanmaan liitto Lausuntopalvelu.fi 12/12