ja hyvinvointia Matkailu- ja Ravintola-alan työpaikat pysyvät suomessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja hyvinvointia Matkailu- ja Ravintola-alan työpaikat pysyvät suomessa."

Transkriptio

1 Työtä ja hyvinvointia Matkailu- ja Ravintola-alan työpaikat pysyvät suomessa.

2 Miksi valtion kannattaa panostaa matkailu- ja ravintola-alaan? 1. Työvoimavaltainen Matkailualat työllistävät henkeä kaikkialla Suomessa. Ala on työvoimavaltainen. Alle 26-vuotiaiden osuus työ voimasta on 30 prosenttia. Vuoteen 2025 mennessä alalle voi syntyä uutta työpaikkaa. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,7 Kotitalouspalvelut Majoitus- ja ravitsemistoiminta Matkailu- ja ravintola-ala on erittäin työvoimavaltainen. Kysynnän lisäys alalla synnyttää Suomeen keskimäärin enemmän työpaikkoja kuin muilla toimialoilla. 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 Maa-, metsä- ja kalatalous Muu palvelutoiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 Päätoimialojen työllisyys ja bkt-osuuksien suhteet vuonna 2013 kansantalouden tilinpidon mukaan. Kauppa Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Ammatill., tieteell. ja tekninen toiminta Koulutus Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus Tehdasteollisuus Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kaivostoiminta ja louhinta 0,2 Vesi- ja jätehuolto kotimainen Toimialan työpaikat ja verotulot pysyvät Suomessa. Ne eivät karkaa missään olosuhteissa ulkomaille. Alan yritykset maksavat käytännössä kaikki veronsa Suomeen. verointensiivinen Verojen osuus toimialan palvelujen hinnasta on suuri. Ala tuo valtiolle ja kunnille yli 5 miljardia verotuloja. Suomi voi saada merkittävän li säyk sen verotuloihin, jos alan palvelujen käyttö kasvaa. kasvuala Matkailuala on kansainvälisesti merkittävä kasvuala. Ala tuo Suomelle nykyisin 4 miljardia euroja vientituloja. Suomella on hyvät edellytykset houkutella nykyistä enemmän matkailijoita. Matkailu- ja ravintola-ala voi luoda kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja ja miljoonia veroeuroja, jos hallitus huolehtii alan kasvun edellytyksistä.

3 25 % palkat Myydystä sadan euron hintaisesta illallisesta jää yritykselle voittoa keskimäärin 2 euroa. 29 % raaka-aineet 2 % liikevoitto 10 % vuokrat 5 % muut kustannukset 27 % verot ja työnantajamaksut 5 % käyttökate Mikä estää matkailu- ja ravintola-alan kasvua? Kireä verotus Matkailu- ja ravintola-alan yritysten kulurakenne on raskas. Yhdistettynä kireään verotukseen se johtaa korkeisiin hintoihin, kansainvälisesti verrattuna vähäiseen alan palvelujen käyttöön ja huonoon kannattavuuteen. Siksi matkailu- ja ravintola-alan työllisyyskehitys ja verotuotot jäävät todellisen potentiaalinsa alapuolelle. Korkeiden hintojen vuoksi suomalaiset syövät ravintoloissa muihin maihin verrattuna harvoin. Juhlien järjestäminen ravintoloissa ja laillisissa juhlatiloissa vähenee. Suomalaiset valitsevat lomalla kotimaan sijaan ulkomaanmatkan ja kotimaassa liikkuessaan maksullisen majoituspalvelun sijaan sukulaisen sohvan. Kallis hintataso jarruttaa myös ulkomaisen matkailun kasvua Suomessa. Raskas lainsäädäntö ja hallinnollinen taakka Alaa sääntelevä lainsäädäntö on paisunut viime vuosikymmeninä moninkertaiseksi. Viranomaisten valvonta lisääntyy ja kohdistuu usein asiansa hyvin hoitaviin yrityksiin. Hallinnollinen taakka vie turhaan resursseja. Samaan aikaan lainsäädännön ulkopuolelle on syntynyt velvoitteistaan piittaamattomien yritysten kasvava joukko. rapautuva liikenneverkko Ilman kattavaa lentoasemaverkostoa ja hyviä jatkoyhteyksiä ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu näivettyy. Investoinnit tie- ja raideverkkoon ovat olleet riittämättömät, ja siksi niiden kunto on huono. suomea ei tunneta matkailumaana Suomen matkailu ei voi menestyä, jollei Suomea markkinoida aktiivisesti ulkomailla. Suomen valtio panostaa kansainvälisesti matkailun markkinointiin liian vähän. Toimialan yritykset ovat liian pieniä luodakseen omin voimin maakuvaa maailmalla.

4 Mitä matkailu- ja ravintola-ala tarvitsee voidakseen kukoistaa ja työllistää?

5 1. Veroja on alennettava Arvonlisäveroja pitää alentaa. Ravintolassa nautitun alkoholin arvonlisävero pitää alentaa 14 prosenttiin. Alkoholiveroa tulee asteittain laskea EU-maiden keskitasolle. Edustuskulujen verovähennysoikeus pitää toteuttaa täysimääräisenä. Palveluelinkeinojen sähkövero tulee alentaa asteittain samalle tasolle kuin teollisuuden sähkövero. Suomen kokonaisveroaste on noussut Euroopan kärkikastiin. Jatkuvat veronkorotukset ovat kaventaneet kotitalouksien kulutusmahdollisuudet olemattomiin. Suomen talouskasvua ja työllisyyttä kannatelleiden kotimarkkinoiden tila on heikentynyt nopeasti. Kotimarkkinoilla toimivat yksityiset yritykset työllistävät 70 prosenttia Suomen työllisistä. Suomen talouden elpymiseen tarvitaan elinvoimaiset kotimarkkinat. Suomi tarvitsee veroelvytystä työllisyyden ja talouskasvun vauhdittamiseksi. Verotuotot karkaavat Viroon Vuonna 2013 alkoholivero tuotti valtiolle 93 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna valtion talousarvioon. Myös vuonna 2014 tuotto jää reilusti budjetoidusta. Matkustajatuonti kasvoi 15 prosenttia vuonna Ravintoloiden anniskelu kulutus sen sijaan laski noin 4 prosenttia. Myös muu kotimainen alkoholimyynti väheni. Alkoholiveron jatkuvien korottamisten myötä kotimaiset työpaikat ja verotulot karkaavat Viroon.

6 2. Vähemmän sääntelyä ja valvonta riskin mukaan Matkailu- ja ravintola-alaa koskevaa lainsäädäntöä tulee keventää. Viranomaisvalvonta on kohdistettava riskien arvioinnin perusteella niihin yrityksiin, joissa arvioidaan olevan ongelmia. Suomen tulee edistää liian yksityiskohtaisen lainsäädännön vähentämistä EU:ssa. Nykyisin valvonta kohdistuu pääosin vastuullisiin yrityksiin ja luo kilpailuetua harmaalle taloudelle. Säädösten ja valvonnan järkiperäistäminen auttaa yrityksiä keskittymään omaan asiakaspalveluunsa ja liiketoimintaansa. Tämä tuo lisää työpaikkoja ja verotuloja. Valtiolle ja kunnille valvontaviidakon raivaaminen tuo säästöjä. Tyyppihyväksytty kassakone ei ole ratkaisu harmaan talouden ongelmiin. Se aiheuttaa uuden kustannus erän velvoitteensa hoitaville yrityksille, mutta harmaan talouden yritys jatkaa kassan ohi myymistä entiseen tapaan. Ainoa keino harmaan talouden torjumiseksi on riskiperusteisen valvonnan lisääminen. Palvelua ei voi tuottaa varastoon. Palvelujen kysynnän vaihtelu edellyttää työvoiman oikeaa mitoittamista. Osa-aikatyön käyttöä ei saa rajoittaa nykyistä enempää.

7 3. Suomi saavutettavaksi Suomen tulee edelleen ajaa aktiivisesti EU:n ja Venäjän viisumivapautta. Venäläiset ovat Suomen matkailun suurin mahdollisuus. Viisumivapaus helpottaisi myös venäläisten työntekoa Suomessa. Valtion tulee säilyä Finnairin enemmistöomistajana. Pääosa ulkomaalaisista matkailijoista tulee Suomeen lentämällä, joten Finnairin kattava reittiverkosto on matkailun elinehto. Valtion omistuksen väheneminen voi heikentää yhteyksiä merkittävästi. Myös nykyinen lentoasemaverkosto on säilytettävä. Tieverkosto on pidettävä kunnossa. Kotimaan matkailu ja venäläisten matkailu perustuvat autoliikenteeseen. Kilometriveroa ei tule toteuttaa, sillä se haittaa merkittävästi kotimaan matkailua ja venäläisten automatkailua. Tieliikenteen verotusta tulee siirtää vuotuisen käyttömaksun suuntaan. Raideverkkoa on parannettava. Matkailun kannalta keskeinen Luumäki Imatra-radan uudistaminen tulee toteuttaa. Koulujen kesälomia tulee siirtää alkamaan kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin Euroopassa noudatetun käytännön mukaisesti.

8 4. Suomi tunnetuksi Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista. Vuonna 2012 maailmassa ylitettiin miljardin matkailijan raja. Suomi on menestynyt kansainvälisesti hyvin ja onnistunut kasvattamaan osuuttaan maailman matkailumarkkinoista lähes koko 2000-luvun. Vuodesta 2014 lähtien Suomi on kuitenkin pudonnut kansainvälisen matkailun kasvuvauhdista. Matkailun markkinointiin on panostettava. Matkailun potentiaali on valtava, ja kaikki maailman maat panostavat matkailuun yhä enemmän. Suomi menestyy matkailumaana vain, jos sitä markkinoidaan aktiivisesti ulkomailla. Suomi käyttää matkailun markkinointiin puolet muiden Pohjoismaiden käyttämästä rahasummasta. Matkailun edistämiseen suunnattuja määrärahoja tulee korottaa. Matkailun markkinointiin sijoitettu euro tulee seitsenkertaisena takaisin. 6. Matkailukeskusten toimintaedellytykset turvattava Suomen luontomatkailu perustuu puhtauteen ja koskemattomaan luontoon. Tutkimusten mukaan matkailijat karsastavat kaivoksia. Siksi matkailukeskuksia ja arvokkaita luontokohteita tulee varjella suojavyöhykkeellä kaivosteollisuuden aiheuttamilta haitoilta. Merkittäviä majoitus- ja hiihtokeskusalan yrityksiä sijaitsee vuokralaisina valtion mailla. Vuokrasopimukset ovat usein kymmeniä vuosia vanhoja. Metsähallitus on uudistamassa sopimuksia ja vaatii yrityksiltä jopa monikymmenkertaisia vuokria aiempaan verrattuna. Metsähallitus perustelee vuokrankorotuksia maa-alueen arvon kohoamisella. Maa-alueen arvo on noussut yrittäjien liiketoiminnan myötä, eikä Metsähallituksella ole siinä osuutta. Moni yritys lopettaa investoinnit tai niiden kulurakenne muuttuu entistä raskaammaksi, jos vuokrat nousevat Metsähallituksen esittämällä tavalla. 35,0 18,7 16,5 10,1 Norja Ruotsi Tanska Suomi Valtion matkailuorganisaatioiden vuosibudjetit Pohjoismaissa (miljoonia euroja) 5. Matkailulle strateginen ohjelma Matkailu- ja ravintola-alalle tulee luoda strateginen ohjelma. Ohjelman tehtävä on vastata siihen, miten valtio voi kehittää matkailua. Se kokoaa toimialalle tärkeät asiat yhdeksi kokonaisuudeksi ja auttaa kehittämään niitä eri ministeriöissä. Ohjelmajohtaja tulee asettaa edistämään strategisen ohjelman toteutumista.

9 Kuvat Timo Niemi (s. 2, 9, 10, 12, 14 15, 16), Lapland Safaris (s. 1), Tomi Palsa / Ruisrock (s. 6 7), Pixhill (s. 4). Toimitusjohtaja Timo Lappi Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi Työmarkkinajohtaja Eero Lindström Viestintäpäällikkö Lotta Knuutinen Ekonomisti Jouni Vihmo Merimiehenkatu Helsinki vaihde Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Vahva valtakunnallinen matkailu-, majoitus-, ravintola- ja elämyspalvelualojen sekä niihin liittyvien hyvinvointipalvelualojen edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Eurooppa on yhteinen kotimme

Eurooppa on yhteinen kotimme Eurooppa on yhteinen kotimme EU 2014 2019 2 3 Laitetaan eurooppalainen koti kuntoon! Hyvä lukija Euroopassa kääntyy uusi lehti vuonna 2014, kun suomalaiset ja muut EU-kansalaiset valitsevat uudet edustajansa

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi 1 2 3 Suomen Yrittäjien Yrittäjän ääni -kampanja kerää yrittäjien viestejä päättäjille. Luovutimme kaikki 5. marraskuuta mennessä tulleet vastaukset eduskuntaryhmien puheenjohtajille 7. marraskuuta 2014.

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?

Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 331 Jukka Laitinen Asmo Honkanen Jyrki Kettunen Juha Koskela Tarja Meristö Kalatalouden tulevaisuus Keitä olemme ja mitä meille kuuluu? Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja

Lisätiedot

Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio

Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio Raija Volk Aluevisio 2020 Perusvisio Kaikkialla Suomessa on yhteinen visio siitä, miksi ja millaista yhteiskuntaa ja kenelle rakennamme. Maaseudun, kaupunkien, pohjoisen, itäisen, läntisen ja eteläisen

Lisätiedot