Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Ringette ry. Toimintaohjeet"

Transkriptio

1 Turun Ringette ry Toimintaohjeet

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Toimintalinjaukset Visio Eettisyys Tavoitteet Pelisäännöt Kasvatuksellisuus Joukkuetoiminta Hallinto Vuosikokous Hallituksen kokous Sinettiryhmä Valmennusryhmä Vanhempainkokous Toimihenkilöt, toimielimet Hallitus Valmennus Valmentajat Oppiminen ja taidon opettaminen Joukkueiden johto Huolto Rahastonhoitaja Varustevastaava Teroituskonevastaava Harrastemanageri Tiedottaja Seurayhteyshenkilö Kehitysryhmä Joukkueet Joukkueiden toiminta Joukkue Uusien pelaajien mukaantulo Joukkueen johtoryhmä Järjestyksenpitovelvollisuus Pelisäännöt Joukkueiden muodostamisperusteet Harrastejoukkueet Varusteet Seura-asut Harjoittelu Harjoittelu, pelaaminen, peluuttaminen Harjoittelu Hyväksytty: Sivu 1

3 6.3 Kesäharjoittelu Jääharjoittelu Peluuttaminen Kilpasarjat Sarjatoiminta Sarjat Turnaukset Jäävuorot Jääharjoittelu Vanhemmat Varainhankinta Mainospaikat peliasuissa Talkootyö Kausijulkaisu Talous Seuran talous Joukkueen talous Tili Talousarvio Varat ja omaisuus Kirjanpito Kulukorvaukset Toiminnan arviointi Hallitus Valmennus Joukkueen toimihenkilöt Seuran yhteistyösopimukset Liitteet Hyväksytty: Sivu 2

4 1. Yleistä Näiden toimintaohjeiden avulla selkeytetään ja yhdenmukaistetaan seuran ja siinä toimivien joukkueiden toimintaa. Toimintaohjeet laatii seuran hallituksen asettama työryhmä ja niiden sisällön hyväksyy hallitus. Toimintaohjeet toimivat sääntöinä. Muunlaisiin toimintatapoihin on oltava seuran hallituksen hyväksyntä. Edustusjoukkueen toiminnasta laaditaan erillinen toimintaohje. Toimintaohjeet päivitetään vuosittain ja niihin liittyviä parannusehdotuksia pyydetään toimittamaan seuran hallitukselle Toiminnan tarkoituksena on edistää ringetteä lajina sekä luoda edellytykset tyttöjen harraste- ja kilpailutoiminnalle. Seuran jäsenistö muodostuu varsinaisista jäsenistä, kannatusjäsenistä ja kunniajäsenistä. Jäsenet hyväksyy hallitus. Kaikilta pelaajilta ja toimihenkilöiltä edellytetään seuran jäsenyyttä. Liittymishakemus (liite 20). 2. Toimintalinjaukset 2.1 Visio Turun Ringette toimii Turun ja ympäristökuntien laadukkaana ja tavoitteellisena ringetteseurana ylläpitäen vahvaa junioritoimintaa. Edistämme ringetteä lajina sekä luomme edellytykset tyttöjen harraste- ja kilpailutoiminnalle. Luomme harrastajille mahdollisuudet kehittyä kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. 2.2 Eettisyys Kaikessa toiminnassa korostetaan perusarvoja, rehellisyyttä, avoimuutta, tasapuolisuutta sekä oikeudenmukaisuutta. 2.3 Tavoitteet Tavoitteena on ensisijaisesti luoda puitteet ringeten harrastamiseen kaikille pelaajille. Toiminnan pitää auttaa harrastajia henkiseen ja sosiaaliseen kasvuun sekä luoda urheilu elämäntavaksi edistämään kasvua ja kehitystä. Seuran junioritoiminnan tarkoitus on myös edesauttaa nuoria kehittymään kansallisen / kansainvälisen tason huippupelaajiksi heidän omien tavoitteidensa mukaisesti. 2.4 Pelisäännöt Turun Ringetessä kaikki joukkueet tekevät vuosittain pelisäännöt 30.9 mennessä. 2.5 Kasvatuksellisuus Kasvatuksessa painotetaan rehellisyyttä, avoimuutta, tasapuolisuutta sekä oikeudenmukaisuutta. Yleistavoitteina ovat vastuuntunnon kohottaminen, käytöstapojen opettaminen, terveyskasvatus sekä ympäristökasvatus. Harrastajien toiminnan lähtökohtana ovat joukkueessa yhteisesti sovitut pelisäännöt sekä vuosittain joukkueen toimintasuunnitelmaan määritellyt kasvatukselliset tavoitteet. Pelisäännöistä tai tavoitteista poikkeaminen on käsiteltävä aina heti ja rakentavasti valmentajan tai joukkueenjohtajan taholta. Hyväksytty: Sivu 3

5 2.6 Joukkuetoiminta Ringettetie Maajoukkue Nuorten maajoukkue SM LADYT SM-VALM. Aluejoukkue B B/N C 1. v C 2. v HARRASTEMAN. D E HARRASTE JUNIORIVALM F G LK OHJAAJA LK Oheinen kaavio kuvaa harrastajan mahdollisuuksia edetä pelaajana sekä valmentajana. Pelaajien sijoittumisessa eri joukkueisiin on aina lähtökohtana lajin säännöt sekä pelaajan oma osaamis- ja sitoutumistaso. Joukkueet perustetaan ja niitä rakennetaan aina huomioiden seuran toiminta kokonaisuutena sekä mahdollisimman monen harrastajan harrastuksen jatkuminen hänelle sopivassa toimintaympäristössä. Tiivis yhteistyö juniorijoukkueiden (C1, C2 ja B) ja SM-joukkueen välillä mahdollistaa juniorivalmennukselle tason, jolla pystymme vuosittain tarjoamaan seuran omille kasvateille mahdollisuuden päästä edustusjoukkueen piiriin. Tavoitteena on luoda harrastajille hyvät edellytykset vastaanottaa ja ymmärtää SM-tason vaatimukset ja toimintatavat. Kilpatasolle tähtäävän harjoittelun ja pelaamisen rinnalla tarjoamme mahdollisuuden harrastaa lajia ilman kilpailuelementtiä seuramme harrastejoukkueissa. Toiminnan jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeätä on huolehtia uusiutuvasta valmennuksesta ja seuratoimijoista. Tarjoamme 15 v täyttäneille harrastajille ja taustavoimille mahdollisuuden kouluttautua Ringetteliiton sekä Liiku Ry:n koulutuksissa. Hyväksytty: Sivu 4

6 Organisaatiokaavio HARRASTAJAT EDUSTUSJOUKKUE, JUNIORIJOUKKUEET, HARRASTEJOUKKUE JA LUISTELUKOULU JUNIORIVALMENTAJAT/ OHJAAJAT HUOLTAJAT JOUKKUEENJOHTAJAT, RAHASTONHOITAJAT VARUSTEVASTAAVA TEROITUSKONEENVASTAAVA JÄÄAJANJAKAJA JUNIORIVALMENNUSPÄÄLLIKKÖ. JUNIORIVALMENNUS- KOORDINAATTORI SM-MANAGERI SM-VALMENNUS SINETTIRYHMÄ KEHITYSRYHMÄ VALMENNUSRYHMÄ SEURAYHTEYSHENKILÖ (kaupunki, alue, liitto) HALLITUS JÄSENET, VUOSIKOKOUS 3. Hallinto 3.1 Vuosikokous Seuran vuosikokous kutsutaan koolle erillisellä kokouskutsulla elokuussa. Vuosikokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu seuran virallisella ilmoitustaululla ja seuran kotisivuilla. Kokouksessa vahvistetaan edellisen kauden tilinpäätös ja toimintasuunnitelma sekä käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle. Kokouksessa valitaan tulevalle kaudelle hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Äänioikeutettuja ovat seuran varsinaiset jäsenet. 3.2 Hallituksen kokous Hallitus kokoontuu kauden aikana vähintään kerran kuukaudessa. Kokousten ajankohdat ovat nähtävissä seuran kotisivujen ilmoitustaululla. Hallitukselle osoitetut asiat, kuten anomukset, toimitetaan hallituksen jäsenelle tai sähköpostilla osoitteeseen viikkoa ennen kokousta. Hyväksytty: Sivu 5

7 3.3 Sinettiryhmä Ryhmä muodostuu juniorivalmennuspäälliköstä, seuran puheenjohtajasta, seurayhteyshenkilöstä sekä joukkueiden johtajista. Sinettiryhmän tehtävänä on ylläpitää toimintaohjeita, jotka hallitus hyväksyy sekä käsittelee pelaajien kohteluun sekä joukkueiden toimintaan liittyviä erimielisyyksiä. Ryhmä kokoontuu säännönmukaisesti ja itseohjautuvasti. Ryhmä esittelee kehityskohteita hallitukselle, joka arvioi niiden toteuttamiskelpoisuuden ja toteutusaikataulun. Ryhmä valitsee keskuudestaan ryhmän vetäjän, joka toimii samalla ryhmän yhteyshenkilönä Nuoreen Suomeen. 3.4 Valmennusryhmä Valmennusryhmä muodostuu joukkueiden valmentajista ja kokoontuu kerran kuukaudessa, juniorivalmennuspäällikön tai juniorivalmennuskoordinaattorin kokoon kutsumana. 3.5 Vanhempainkokous Joukkueen vanhempainkokous pidetään joukkueenjohtajan johdolla vähintään kaksi kertaa kaudessa. Päätösten hyväksymiseen tarvitaan yksinkertainen enemmistö. Kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallitukselle. Kevätkokous: - hyväksytään edellisen kauden tilinpäätös - joukkueen toimihenkilöiden valinta (joukkueenjohtaja, varajoukkueenjohtaja, huoltajat, rahastonhoitaja ja sinettiryhmän jäsen mikäli on muu kuin joukkueenjohtaja) - joukkueen kesän ohjelman esittely ja hyväksyminen Syyskokous: - joukkueen toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely ja hyväksyminen - joukkueen pelisääntöjen laatiminen 4. Toimihenkilöt, toimielimet Kaikkien valittujen toimihenkilöiden sekä joukkueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot julkaistaan vuosittaisessa erillisessä tiedotteessa sekä seuran kotisivuilla. 4.1 Hallitus Seuran hallitus johtaa ja kehittää seuran toimintaa sekä vastaa yhteisten varojen talouden hoidosta. Hallitus laatii vuosittaisen budjetin ja toimintasuunnitelman vuosikokouksen hyväksyttäväksi ja vastaa vuosikokouksessa tehtyjen päätösten noudattamisesta ja toteuttamisesta. Hallitus organisoi seuran tiedotustoiminnan sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien osalta. Hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 4.2 Valmennus Juniorivalmennuspäällikkö Juniorivalmennuksen vastuullisena toimii hallituksen valitsema juniorivalmennuspäällikkö. Hän luo puitteet valmennustoiminnalle toimimalla tiiviissä yhteistyössä seuran valmentajien kanssa ja järjestämällä kuukausittaiset palaverit. Apunaan hänellä on D-junioreihin ja sitä nuorempiin ikäluokkiin keskittyvä juniorivalmennuskoordinaattori. Juniorivalmennuspäällikkö valitsee seuran valmentajat eri ikäluokkiin. Valmennussopimukset tekee juniorivalmennuspäällikkö. Hän toimii valmennuksen esimerkkinä noudattamalla sinettikriteerejä sekä seuran arvoja. Hyväksytty: Sivu 6

8 Juniorivalmennuspäällikön tehtäviin kuuluu valvoa seuran valmennustoiminnan linjauksen toteutumista ja huolehtia valmentajien osaamistasosta hyödyntämällä liiton sekä alueen tarjoamia koulutuksia. Juniorivalmennuspäällikkö toimii valmennuksen edustajana seuran hallitukselle sekä edustaa seuraa lajiliittoon ja alueorganisaatioihin mm. aluejoukkueeseen. Juniorivalmennuspäällikkö toimii sinettiryhmän ja valmennusryhmän jäsenenä. Juniorivalmennuspäällikkö arvioi juniorivalmentajien osaamista ja suhtautumista toimintaan kerran syksyllä sekä kerran keväällä henkilökohtaisissa keskusteluissa ao. valmentajan kanssa. Hän seuraa konkreettisesti valmennustapahtumia sekä kilpa- että juniorisarjoissa arvioiden myös joukkueiden kehittymistä pitkällä aikavälillä. Juniorivalmennuspäällikkö muodostaa joukkueet yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa. 4.3 Valmentajat Juniorivalmennuspäällikkö valitsee eri ikäryhmien valmentajat. Tulevan kauden valmentajat nimetään joukkueittain mennessä. Joukkueeseen nimetään vastuuvalmentaja sekä apuvalmentaja. Maalivahtivalmennus toteutetaan erikseen nimettyjen MV-valmentajien organisoimina, erillisinä koulutustapahtumina sekä joukkueen harjoitusten yhteydessä. Seura tekee valittujen valmentajien kanssa kirjallisen valmennussopimuksen ja huolehtii heidän lisenssimaksuistaan. Valmentajat noudattavat seuran arvoja, linjauksia sekä sinettikriteerejä ja ovat omalla toiminnallaan esimerkkejä harrastajille. Joukkueen vastuuvalmentajilla on oltava suoritettuina (tai suunnitelma em. valmiuksien hankkimisesta): - LK-E: LK ohjaajankoulutus, Taso1, laji 1 koulutus tai vast. tiedot ja taidot - D-B-juniorit: Taso 1, laji 2 koulutus sekä fyysisen harjoitteen perusteet. (Taso 2 aloitus C-valmentajilla) - SM-joukkue: vähintään Taso 2 valmentajan tutkinto tai mielellään Taso 3 huippuvalmentajantutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. - MV-valmentajilla lajikoulutuksien maalivahtiosiot. Valmentaja - Laatii kauden harjoitussuunnitelman ja esittelee sen juniorivalmennuspäällikölle ko. kauden syyskuun aikana ja kesäharjoitusten osalta toukokuun aikana. - Laatii joka harjoitukseen kirjallisen harjoitussuunnitelman ja toteuttaa sitä. - Vastaa peluuttamisesta sekä pelitaktiikasta seuran linjausten mukaisesti. - Johtaa harjoituksia ja pelitapahtumia. - Suunnittelee kauden turnaukset ja pelitapahtumat joukkueenjohtajan kanssa. - Pitää tapahtumapäiväkirjaa (ajankohta, osallistujat, teema). - Osallistuu vanhempien palavereihin. - Osallistuu valmennuskoulutuksiin. - Osallistuu seuran palavereihin. - Vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä seuran ohjeistuksen mukaisesti.>>> joukkueen säännöt. - Esteen sattuessa järjestää sijaisen. - Toimii valmennusryhmän jäsenenä. Tapahtumapäiväkirja toimitetaan juniorivalmennuspäällikölle syksyn osalta joulutauolla sekä koko kaudesta kauden loputtua. Jäällä ollessaan juniorijoukkueiden valmentajat ja ohjaajat käyttävät kypärää Seura järjestää kauden alussa valmentajille info-tilaisuuden kauden toiminnasta. Hyväksytty: Sivu 7

9 Valmennus koulutukset: Hyväksytty: Sivu 8

10 Hyväksytty: Sivu 9

11 Koulutuksien ajankohdat julkaistaan vuosittain seuran kotisivuilla. Lisätietoja osallistumisesta antaa seuran juniorivalmennuspäällikkö. Hyväksytty: Sivu 10

12 4.4 Oppiminen ja taidon opettaminen Opetus on harjoitusten ja pelitapahtumien oleellinen osa. Fyysinen kunto kehittyy oikein ohjatun ja aktiivisen opetuksen ohessa. Valmentaja, valmennustapa ja toteutetut harjoitteet vaikuttavat oleellisesti oppimistulokseen. Tapahtumien ilmapiiri on tärkein ympäristötekijä. Hyvä ilmapiiri luodaan tukemalla myönteisiä kokemuksia ja vuorovaikutussuhteita. Kiinnitä huomiota: - Opi tuntemaan pelaajat yksilöinä. - Ole tasapuolinen, arvostava ja tukeva. - Kannusta omatoimisuuteen ja itsenäiseen päätöksentekoon. - Kehitä itseäsi jatkuvasti. Myönteinen ilmapiiri vaikuttaa harrastajien harjoittelu- ja pelaamisasenteisiin. Ilmapiiri ei saa olla rankaiseva, painostava eikä liian muodollinen. Harrastajia pitää motivoida antamalla heille rakentavaa palautetta ja kiitosta hyvistä suorituksista. Turvallisen, iloisen ja viihtyisän tapahtumailmapiirin ylläpitäminen on jo itsessään hyvä motivointikeino. Ennen tapahtumaa esitellään joukkueelle toteutettavat harjoitteet ja painopistealueet. Rakentava ja korjaava palaute annetaan harjoituksen tai pelitapahtuman kuluessa. 4.5 Joukkueiden johto Joukkueenjohtajat valitaan vanhempainkokouksessa ja seuran hallitus hyväksyy valinnat. Joukkueiden johtajat noudattavat seuran toimintalinjauksia ja huolehtivat myös niiden toteutumisesta joukkueissa. Joukkueenjohtaja jakaa joukkueen taustajoukoille tulevia tehtäviä tasaisesti kaikkien kesken. Joukkueenjohtaja - Laatii yhdessä vastuuvalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman ennen kauden alkua esitettäväksi vanhempainkokoukselle, valmennuspäällikölle ja seuran hallitukselle. - Vastaa joukkueen varojen käytöstä ja tilinpäätöksen laatimisesta. - Vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuuttamisesta/lisensseistä. - Vastaa kotipelien ottelujärjestelyistä (toimitsijat, tuomarit, ottelupöytäkirjat, tulospalvelu). - Vastaa kurista ja järjestyksestä joukkueen tapahtumissa. - Vastaa vanhempainkokousten järjestämisistä. - Vastaa tiedottamisesta (seura - toimihenkilöt - pelaajat - vanhemmat). - Vastaa ottelu-, matka-, ruokailu - ja majoitusjärjestelyistä. - Vastaa seuran antamista tehtävistä. - Huolehtii edustusjoukkueen peleihin jäähyaitioiden valvojat. - Toimittaa seuran tiedottajalle ajantasaiset pelaaja- ja toimihenkilölistat. - Ilmoittaa jääajan jakajalle muuttuneista peliajankohdista. - Informoi hallitusta joukkueessa ilmenevistä epäselvyyksistä ja ristiriidoista. - Toimii Sinettiryhmän jäsenenä. Hyväksytty: Sivu 11

13 Pelaaja- ja toimihenkilölistat tulee toimittaa seuran juniorivalmennuspäällikölle ja seuran tiedottajalle mennessä. Pelaajaluettelo on Excel - muodossa: - joukkue - pelaajanumero - sukunimi - etunimi - syntymävuosi - ikäluokka (F, E, D, C, B, N) - mahdollinen yli-ikäisyys (YA, YB, YC ) Joukkueenjohtajan on myös oltava säännöllisesti paikalla joukkueen peleissä ja tarvittaessa harjoituksissa sekä muissa tapahtumissa. Hän osallistuu myös seuran, alueen ja liiton järjestämiin tilaisuuksiin, joista seura tiedottaa erikseen. Joukkueenjohtaja on seuran edustaja ja huomioi tämän kaikessa toiminnassaan. Joukkueenjohtaja toimii vanhempien ensisijaisena yhteyshenkilönä. Seura järjestää kauden alussa joukkueiden johtajille info-tilaisuuden kauden toiminnasta. 4.6 Huolto Vanhempainkokous valitsee ja hallitus hyväksyy joukkueen huoltajat. Huoltajat - Huolehtivat joukkueen varusteiden kunnosta ja pitävät varustekirjanpitoa. - Huolehtivat pelaajien avustamisesta ja virvoitushuollosta harjoitus- ja pelitapahtumien yhteydessä. - Teroittavat ja pitävät pelaajien luistimet kunnossa. - Ohjaavat pelaajien pukukoppikäyttäytymistä. - Ilmoittavat teroitusvastaavalle teroituskoneessa ilmenneistä vioista tai laikan kuluneisuudesta. - Huolehtivat joukkueen ensiavusta ja tarvikkeista. - Osallistuvat joukkueen käyttäytymisen valvontaan ja ohjaukseen kaikissa yhteisissä tapahtumissa. Seura järjestää vuosittain huoltajakoulutuksen (ensiapu+lihashuolto+välinehuolto+teroituskoulutus). Seura järjestää kauden alussa huoltajille info-tilaisuuden kauden toiminnasta 4.7 Rahastonhoitaja Vanhempainkokous valitsee ja hallitus hyväksyy joukkueiden rahastonhoitajat. Rahastonhoitaja - Laatii yhdessä joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan kanssa joukkueen taloussuunnitelman ennen kauden alkua esitettäväksi vanhempainkokoukselle, ja seuran hallitukselle - Huolehtii joukkueen talousasioista pitämällä kirjaa joukkueen taloustilanteesta. - Vastaa joukkueen laskujen maksamisesta. - On velvollinen säännöllisesti tiedottamaan joukkueen rahatilanteesta joukkueen vanhempainkokouksissa. - Säilyttää kaikki joukkueen tilitapahtumien tositteet. Seura järjestää kauden alussa rahastonhoitajille info-tilaisuuden. Hyväksytty: Sivu 12

14 4.8 Varustevastaava Seuran varustevastaava - Ylläpitää seuran varustevarastoa ja kirjallista listaa varusteista ja niiden kunnosta. - Ohjeistaa varusteiden korjauksessa ja huollossa. - Kartoittaa seuran varustehankintojen tarpeet ja tekee hankintaesitykset hallitukselle. - Luovuttaa seuran varusteita jäsenistön käyttöön kuittausta vastaan. - Toimii yhteyshenkilönä tavarantoimittajiin. 4.9 Teroituskonevastaava Seuran teroituskonevastaava - Huolehtii teroituskoneiden kunnossapidosta. - Järjestää teroituskoulutusta huoltajille. - Vastaa teroituskoneen lainauksesta esim. turnauksiin. - Toimii yhteyshenkilönä tavarantoimittajiin Harrastemanageri Toimii käytännön organisaattorina seuran harrastejoukkueen toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. - Toimii yhteyshenkilönä seuraan. - Toimii harrasteryhmän seuran sisäisenä tiedottajana. - Organisoi ryhmän toimintaa kokonaisvaltaisesti Tiedottaja Vastaa seuran kaikesta tiedottamisesta seuran hallituksen luoman linjan mukaisesti. - Joukkuekirjeen toimittaminen joukkueiden johtajille. - Kotisivujen ylläpito. - Ulkoinen tiedotus. - Vastaa kausijulkaisun toteutuksesta Seurayhteyshenkilö Seurayhteyshenkilö toimii yhteyshenkilönä seuraavien tahojen kanssa: - Turun kaupunki - Suomen Ringetteliitto - Ringetteliiton Lounais-Suomen Aluehallitus - LiikU - Sporttirekisteri Vastaa postista. Seurayhteyshenkilö kuuluu myös sinettiryhmään. Hyväksytty: Sivu 13

15 4.13 Kehitysryhmä Kehitysryhmään kuuluu joka joukkueesta kapteeni ja / tai varakapteeni. Kehitysryhmä jaetaan kahteen osaan: Kilpasarjojen joukkueisiin ja nuorempiin (<D). Ryhmän vetäjä on seuran hallituksen jäsen. 5. Joukkueet 5.1 Joukkueiden toiminta Joukkueiden on kaikessa toiminnassaan noudatettava hyviä käytöstapoja ja rehtiä urheiluhenkeä. Joukkueiden on muistettava, että edustavat kaikessa toiminnassaan Turun Ringetteä. Ongelmatilanteissa on otettava viipymättä yhteyttä hallitukseen. 5.2 Joukkue Joukkueet muodostuvat pelaajista ja taustajoukoista. Vanhempainkokous valitsee keväällä mennessä tulevan kauden toimihenkilöt (joukkueenjohtajan, huoltajat, rahastonhoitajan) ja ilmoittavat ne seuran tiedottajan kautta hallitukselle. Poikkeuksena ovat luistelukoulu sekä G-joukkue, joiden kokoonpano täydentyy kauden aikana. Tulevan kauden joukkueet pyritään muodostamaan mennessä. Juniorijoukkueet muodostaa seuran valmennusryhmä juniorivalmennuspäällikön johdolla huomioiden lajin säännöt, pelaajien iän, osaamistason ja muut perusteet. Joukkueiden muodostamisessa noudatetaan ensisijaisesti ikäryhmäperustetta. Joukkueet luodaan enintään yhden vuoden ikäerolla huomioiden sarjatason edellyttämä pelaajamäärä. Mahdolliset pelaajasiirrot omaan ikäryhmään tehdään mahdollisimman nuorena F-joukkueissa. Tavoitteena on saada E-joukkueesta lähtien ikäjakauma täyttämään aiemmat kriteerit. Seuran luistelukoulusta muodostetaan aloittava G-joukkue. Luistelukoululaisista voidaan myös täydentää ikäkriteerit huomioiden olemassa olevaa F-joukkuetta tai pelaajan omaa ikäryhmää vastaavaa joukkuetta tai harrasteryhmää. C-juniorit ja sitä vanhemmat pelaajat voivat pelaajan, ko. joukkueiden valmentajien ja juniorivalmennuspäällikön yhteisellä päätöksellä edustaa myös muita seuran joukkueita sääntöjen suomissa puitteissa. G D juniorit harjoittelevat ja pelaavat poikkeuksitta omissa joukkueissaan. Joukkueiden tavoitekokoonpano kussakin ikäluokassa on noin 17 pelaajaa (15 kenttäpelaajaa + 2 maalivahtia). Jokainen joukkue laatii kauden alussa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman ja toimittaa sen seurayhteyshenkilölle syyskuun 15. päivään mennessä. Kauden jälkeen joukkue tekee toiminnastaan toimintakertomuksen ja toimittaa sen seurayhteyshenkilölle toukokuun loppuun mennessä. 5.3 Uusien pelaajien mukaantulo Uusia harrastajia avustavat kaikkien joukkueiden joukkueenjohtajat ja valmentajat. Hyväksytty: Sivu 14

16 Varsinaisen joukkueeseen ohjauksen tekee juniorivalmennuspäällikkö huomioiden alueen säännöt, joukkueiden nykyiset pelaajamäärät sekä aiemmin mainitut joukkueiden muodostamisperusteet. Poikkeukset edellä oleviin ohjeisiin käsitellään erikseen juniorivalmennuspäällikön sekä ao. valmentajien kanssa alueen säännöt huomioiden. Muut kuin urheilulliset päätökset tekee joukkueen johtoryhmä. Ongelmatilanteissa otetaan yhteys hallitukseen, joka käsittelee asiat tapauskohtaisesti. 5.4 Joukkueen johtoryhmä Vastuuvalmentaja on joukkueensa urheilutoiminnanjohtaja ja samalla vastuussa joukkueen toiminnan sujumisesta. Joukkueen taustavoimat tukevat vastuuvetäjiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtoryhmä muodostuu esim. joukkueenjohtajasta, vastuuvalmentajasta, apuvalmentajasta, huoltajista, pelaajien vanhempien edustajista ja rahastonhoitajasta. Tämä ryhmä on joukkueessa joukkueen valitsema (paitsi valmentajat) ja toimii joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti sekä seuran sääntöjä noudattaen. 5.5 Järjestyksenpitovelvollisuus Joukkueen valmentaja on ensisijaisessa vastuussa joukkueen kurinpidollisista asioista. Jokaisella joukkueen jäsenellä on kuitenkin velvollisuus kertoa ongelmat joukkueenjohtajalle, joka tarvittaessa keskustelee toimintatavoista joukkueen vastuuvalmentajan kanssa. Vanhempien ensisijainen yhteyshenkilö on joukkueenjohtaja. 5.6 Pelisäännöt Pelisääntökeskustelut ringetessä Pelisääntökeskusteluissa kannattaa käsitellä ainakin seuraavia asioita: - Millaista on lasten ringette. - Mitkä ovat joukkueen arvot, tavoitteet ja toimintatavat. - Kilpailo - lasten ja aikuisten tunteet pelissä. - Tasapuolinen peluuttaminen. - Ringeten kilpailusuositukset. - Leikinomaisuus ja ilmapiiri harjoittelun punaisena lankana. - Aikuisten esimerkki (käyttäytyminen otteluissa sekä tupakointi ja alkoholi lasten tapahtumissa). PELISÄÄNNÖT PAKOLLISIA -F-, E- ja D-juniorijoukkueissa on pakollista käydä aikuisten ja lasten pelisääntökeskustelut ja laaditaan säännöt yhdessä (edellytys sarjaan osallistumiselle) -C-juniorijoukkueissa on pakollista käydä nuorten ja joukkueenjohdon kanssa pelisääntökeskustelut. (edellytys sarjaan osallistumiselle) -Turun Ringeten linjaus on että myös C-juniorien vanhemmat laativat pelisäännöt. -B-juniori- ja naisjoukkueille pelisääntöjen tekeminen on seuran linjaus. Hyväksytty: Sivu 15

17 Toimintaohje pelisääntökeskusteluille Pelisääntökeskustelut tulee käydä kauden alussa: - joukkueenjohto ja vanhemmat (aikuisten pelisääntökeskustelu) - joukkueenjohto ja lapset tai nuoret (lasten ja nuorten pelisääntökeskustelu) Pelisäännöt palautetaan Ringetteliittoon vuosittain syyskuun loppuun mennessä. (Suomen Ringetteliitto, Merja Markkanen, Hämeentie 105 A, HELSINKI) Pelisäännöt voi toimittaa helpoimmin sähköisesti osoitteessa: Ringetteliittoon lähetetyt pelisäännöt kirjautuvat Nuori Suomen internetsivuille. Jokaisella alueella järjestetään pelisääntökoulutusilta alueen seurojen valmentajille, joukkueenjohtajille ja huoltajille. Lisäksi valmista pelisääntömateriaalia (vinkkivihkot keskustelun vetäjälle ja vanhemmille sekä lomakepohjat) voi tilata tai tulostaa itse Nuori Suomen nettisivuilta 5.7 Joukkueiden muodostamisperusteet Luistelukoulu G-juniorit: 8 vuotta ja nuoremmat F-juniorit: 10 vuotta ja nuoremmat E-juniorit: 12 vuotta ja nuoremmat D-juniorit: 14 vuotta ja nuoremmat C-juniorit: 16 vuotta ja nuoremmat B-juniorit: 19 vuotta ja nuoremmat N-sarja: SM-sarja: Ikäluokat perustuvat Ringetteliiton kilpailusääntöihin. 5.8 Harrastejoukkueet Harrasteringette: Juniorit ja Ladyt joilla ei ole aikaisempaa pelikokemusta. Höntsäringette: 15 vuotiaat ja sitä vanhemmat aikaisemmin ringetteä pelanneet. Toiminta on itseohjautuvaa ilman kilpailullisia tavoitteita. Viikossa on yksi harjoitustapahtuma ja kauden aikana voidaan järjestää ystävyysotteluita samanhenkisten joukkueiden kanssa sekä osallistua harrasteturnauksiin. 5.9 Varusteet Joukkueen huoltaja vastaa seuralta saatavista varusteista. Varustevastaava luovuttaa seuran pelivarusteet kuittausta vastaan. Jokainen on velvollinen pitämään varusteista hyvää huolta ja jokaisen on ilmoitettava varusteiden mahdollisesta rikkoontumisesta välittömästi joukkueen huoltajalle, joka välittää tiedon varustevastaavalle. Seuran nimissä saa varusteita ostaa laskulle vain seuran varustevastaava tai hallituksen erikseen tehtävään valtuuttama henkilö. Seuran varusteet ovat seuran omaisuutta ja ne on palautettava varustevastaavalle käytön päätyttyä eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta. Väärinkäytöksestä johtuvat katoamiset tai rikkoontumiset veloitetaan käyttäjältä päivän hintaan. Hyväksytty: Sivu 16

18 Peliasusteen ulkoasun määrittelee seuran hallitus. Muita peliasusteita ei ole luvallista käyttää seuran ottelutapahtumissa. Seura antaa pelaajan käyttöön pelipaidan ja pelihousut sekä erikseen määritellyt maalivahdin varusteet. Joukkue hankkii harjoituspaidat. Muut varusteet ovat pelaajan henkilökohtaisesti hankittavia varusteita. Joukkueiden tulee huolehtia itse ensiaputarvikkeista kuten kylmäpussit sekä haavojen hoitoon tarvittavat tuotteet. Seuran viirejä ja kannatuslippuja voi ostaa seuran tilitoimistosta. Seuralta saatavia varusteita: - pelipaidat (juniorijoukkueet, toteutetaan asteittain taloudellinen tilanne huomioiden) - pelihousut - MV polvisuojat - MV kilpi - MV kiinniottokäsine Muut varusteet: - kasvosuojuksella varustettu kypärä - kaulasuojus - hartiasuojat - kyynärpääsuojat - käsineet - alasuoja - polvisuojat - jääkiekkoluistimet Seura edellyttää kaikkien edellämainittujen varusteiden käyttöä harjoitus- ja pelitilanteissa kaikilta -93 tai myöhemmin syntyneiltä juniorisarjojen pelaajilta. Hyväksytty: Sivu 17

19 5.10 Seura-asut Seuralla on määritelty virallisiksi seura-asusteiksi vuosittain julkaistava valikoima asusteita. Seura-asusteita käytetään seuran tapahtumissa, turnauksissa, otteluissa ja niihin liittyvillä matkoilla. Seura on neuvotellut valmiiksi hankintapaikat, joista jokainen joukkue voi hankkia varusteita itselleen omien tarpeidensa mukaisesti. Muita kuin seuran hyväksymiä virallisia seura-asusteita ei ole. Seuratunnusta saa käyttää asusteissa vain hallituksen luvalla. Hankintapaikkalistaa ylläpidetään seuran kotisivuilla. TÄLLÄ HETKELLÄ HANKITTAVANA OLEVAT MALLIT. Hyväksytty: Sivu 18

20 6.Harjoittelu 6.1 Harjoittelu, pelaaminen, peluuttaminen Viitteelliset ohjeistukset eri ikäluokissa < 10 V < 14 V > 14 V Harjoituskerrat viikossa Jääharjoituksen kesto min min min Harjoituskentän koko 1/3-1/2 1/2-1/1 1/2-1/1 Kaikissa ikäryhmissä min. yksi Ryhmän koko / ohjaaja ohjaaja / 10 ohjattavaa Jääharjoituskausi Aluesarjakausi Lähtöjä viikossa Kentän koko poikkikenttä poikki/kokokenttä poikki/kokokenttä Maalin koko pikkumaali pikku/normaalimaali pikku/normaalimaali 6.2 Harjoittelu Harjoittelun tavoitteena on luoda edellytykset lajin harrastamiselle. Harjoittelu jakautuu sekä laji- että oheisharjoitteluun kesä- ja talvikautena. Harjoittelussa on huomioitava toiminnan monipuolisuus. Monipuolisuudella tarkoitetaan eri lajien kokeilua lajiharjoittelua tukevina elementteinä. Esimerkkeinä kuntosaliharjoittelu, erilaiset aerobiset lajit sekä muut joukkuelajit. Harjoituksiin tullaan joukkueen sopiman aikataulun mukaisesti ja poissaoloista on ilmoitettava viipymättä joukkueen valmentajalle. Harjoitustapahtumia johtaa vastuuvalmentaja tai hänen valtuuttamansa seuran nimeämä apuvalmentaja. Alkuverryttely sekä venyttely kuuluvat jokaiseen harjoitustapahtumaan. Harjoittelu pohjautuu valmentajan tekemään valmennussuunnitelmaan. Valmennussuunnitelmasta käy esille harjoittelun monipuolisuus kauden aikana. 6.3 Kesäharjoittelu Kesäharjoittelun avulla luodaan peruskuntoa jääharjoitteluun ja peleihin. Seura järjestää ohjattua harjoittelua D- juniori-ikäisille ja sitä vanhemmille pelaajille. Tätä nuoremmille pelaajille seura ei järjestä ohjattua lajiharjoittelua. Nuoremmat joukkueet voivat halutessaan järjestää liikunnallisia kesätapaamisia. G-E joukkueet > ei suunnitelmallista kesäharjoittelua. D > suunnitelmallisia tapaamisia, monipuolisuutta korostaen ja toisen lajin harrastajien tarpeet huomioiden. Kesäharjoittelussa on pidettävä 1 kk:n ehdoton harjoitteluvapaa. C > valmennussuunnitelman mukaisesti monipuolisuus sekä levon merkitys huomioiden. Hyväksytty: Sivu 19

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 1 16.6.2017 Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 2017-2018 - Joukkueen toimihenkilöitä ovat joukkueenjohtaja(t), vastuuvalmentaja, valmentaja(t), rahastonhoitaja, huoltajat, tilinvalvoja ja nettivastaava

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Turun Ringette. Toimintaohjeet Sisällysluettelo

Turun Ringette. Toimintaohjeet Sisällysluettelo Turun Ringette Toimintaohjeet 2007-2008 Sisällysluettelo 1. Yleistä...2 2. Toimintalinjaukset...2 3. Hallinto...4 3.1 Vuosikokous...4 3.2 Hallituksen kokous...5 3.3 Sinettiryhmä...5 3.4 Valmennusryhmä...5

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Seuran toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jääkiekkoilua Harjavallan seudulla. Tarjota lapsille ja nuorille heidän ehdoillaan,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

HYVINKÄÄ RINGETTE RY:N TOIMINTAOHJEET. Sisältö

HYVINKÄÄ RINGETTE RY:N TOIMINTAOHJEET. Sisältö HYVINKÄÄ RINGETTE RY:N TOIMINTAOHJEET Sisältö 1. Yleistä... 4 2. Seuran tehtävä... 4 3. Toimintalinjaukset... 5 3.3 Eettisyys... 6 3.4 Kasvatuksellisuus... 6 3.5 Joukkueiden muodostamisperusteet... 7 3.6

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

PELIKAANIT F-JUNIORIT 2015 2016

PELIKAANIT F-JUNIORIT 2015 2016 PELIKAANIT F-JUNIORIT 2015 2016 HARJOITUSRUNKO o Maanantai: Kiekonhallinta kiekon käsittely, kiekon kuljettaminen ja harhauttaminen o Tiistai: Taitojäät - pääpaino luistelussa o Keskiviikko: Pääpaino pelaamisessa

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa.

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa. KAUSI 2017-2018 JOHDANTO Oulun luistinseura ja Suomen salibandyliitto jatkaa edellisen kauden tapaan tuomariyhteistyötä, jossa salibandyliitto järjestelee ja asettelee tuomarit kaikkiin Leijonaliigan otteluihin.

Lisätiedot

Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat

Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat ValmennuksenLinjaus Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat Hauska tapa tutustua luisteluun/lajiin kevät-syyskaudella. Erillaisten ratojen, leikkien, pelien muodossa. Mahdollisuus siirtyä jo olemassa olevaan

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää Valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin.

Seuran pyrkimyksenä on saada mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia aktivoitua liikunnan pariin. Koijärven Kunnon toimintalinja (22.8.2017 VPH) 1. Toiminta-ajatus Koijärven Kunto ry (KOIKU) on, vuonna 1937 perustettu, lentopalloon ja beach-volleyhin erikoistunut yleisseura. KOIKU tarjoaa lentopallon

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET

Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus harrastaa lajia. Seura tarjoaa puitteet laadulliseen harrastukseen ja joukkuetoimintaan. Seuran tavoitteena on tarjota pelaajille

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana.

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) Teppo Pietarinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. KOIVUKYLÄN PALLOSEURA ry 1(5) KOIPS B-juniorit (POJAT) VANHEMPAINKOKOUS Aika: Ma 01.12.2014 klo 18.00 Paikka: Läsnä: Koivukylän palvelukeskus Teppo Pietarinen Alex Marinkov Ilkka Kaakinen Markku Sieppala

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE TALOUS- JA TOIMINTAOHJE Hallitus hyväksynyt 22.03.2016 Sisällys 1. Taustaa... 1 2. Joukkueiden taloussuunnitelma ja talouden seuranta... 1 3. Kulukorvaukset ja matkalaskut... 3 4. Varainkeruu... 4 1 1.

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Sisällysluettelo 1. Perustiedot seurasta... 3 2. Vastuualueet ja tehtävät... 3 2.1 Johtokunta... 3 2.2 Joukkueenjohtajakokous... 3 2.3 Joukkueet... 3 2.3.1 Mitä aloitteleva

Lisätiedot

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Nämä pelisäännöt on laadittu selventämään seuran, lasten/nuorten ja vanhempien yhteistä toimintaa Päivitetty 11/2010 Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. 1(11)

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi 1(5) Kausi: Joukkue: 1. Joukkueen toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Varajoukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja: Valmentaja: Vastuuhuoltaja: Huoltaja: Rahastonhoitaja Suku- ja etunimi Valmentajakoulutus

Lisätiedot

Nokian Urheilijat ry Ringettejaosto

Nokian Urheilijat ry Ringettejaosto Nokian Urheilijat ry Ringettejaosto Toimintasuunnitelma 2015 Ringettejaosto Jaosto Uusi ringettejaosto nimetään helmi-maaliskuussa jaostonvuosikokouksessa. Vanha jaosto jatkaa toimintaansa kauden loppuun.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet

Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet Seuran varainhankinnan pelisäännöt Joukkueen/ryhmän on noudatettava Seinäjoen Taitoluistelijat ry:n asettamia pelisääntöjä joukkue/ryhmäkohtaisesta varainhankinnasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa.

Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. SEURAN JA JOUKKUEIDEN TILINPÄÄTÖS 2009-2010 Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. Joukkueet toimittavat

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

EKS EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous Laaksolahden neuvottelutilat

EKS EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous Laaksolahden neuvottelutilat EKS 2010 EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous 14.12.2016 Laaksolahden neuvottelutilat KOKOUKSEN ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot