Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Ringette ry. Toimintaohjeet"

Transkriptio

1 Turun Ringette ry Toimintaohjeet

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Toimintalinjaukset Visio Eettisyys Tavoitteet Pelisäännöt Kasvatuksellisuus Joukkuetoiminta Hallinto Vuosikokous Hallituksen kokous Sinettiryhmä Valmennusryhmä Vanhempainkokous Toimihenkilöt, toimielimet Hallitus Valmennus Valmentajat Oppiminen ja taidon opettaminen Joukkueiden johto Huolto Rahastonhoitaja Varustevastaava Teroituskonevastaava Harrastemanageri Tiedottaja Seurayhteyshenkilö Kehitysryhmä Joukkueet Joukkueiden toiminta Joukkue Uusien pelaajien mukaantulo Joukkueen johtoryhmä Järjestyksenpitovelvollisuus Pelisäännöt Joukkueiden muodostamisperusteet Harrastejoukkueet Varusteet Seura-asut Harjoittelu Harjoittelu, pelaaminen, peluuttaminen Harjoittelu Hyväksytty: Sivu 1

3 6.3 Kesäharjoittelu Jääharjoittelu Peluuttaminen Kilpasarjat Sarjatoiminta Sarjat Turnaukset Jäävuorot Jääharjoittelu Vanhemmat Varainhankinta Mainospaikat peliasuissa Talkootyö Kausijulkaisu Talous Seuran talous Joukkueen talous Tili Talousarvio Varat ja omaisuus Kirjanpito Kulukorvaukset Toiminnan arviointi Hallitus Valmennus Joukkueen toimihenkilöt Seuran yhteistyösopimukset Liitteet Hyväksytty: Sivu 2

4 1. Yleistä Näiden toimintaohjeiden avulla selkeytetään ja yhdenmukaistetaan seuran ja siinä toimivien joukkueiden toimintaa. Toimintaohjeet laatii seuran hallituksen asettama työryhmä ja niiden sisällön hyväksyy hallitus. Toimintaohjeet toimivat sääntöinä. Muunlaisiin toimintatapoihin on oltava seuran hallituksen hyväksyntä. Edustusjoukkueen toiminnasta laaditaan erillinen toimintaohje. Toimintaohjeet päivitetään vuosittain ja niihin liittyviä parannusehdotuksia pyydetään toimittamaan seuran hallitukselle Toiminnan tarkoituksena on edistää ringetteä lajina sekä luoda edellytykset tyttöjen harraste- ja kilpailutoiminnalle. Seuran jäsenistö muodostuu varsinaisista jäsenistä, kannatusjäsenistä ja kunniajäsenistä. Jäsenet hyväksyy hallitus. Kaikilta pelaajilta ja toimihenkilöiltä edellytetään seuran jäsenyyttä. Liittymishakemus (liite 20). 2. Toimintalinjaukset 2.1 Visio Turun Ringette toimii Turun ja ympäristökuntien laadukkaana ja tavoitteellisena ringetteseurana ylläpitäen vahvaa junioritoimintaa. Edistämme ringetteä lajina sekä luomme edellytykset tyttöjen harraste- ja kilpailutoiminnalle. Luomme harrastajille mahdollisuudet kehittyä kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. 2.2 Eettisyys Kaikessa toiminnassa korostetaan perusarvoja, rehellisyyttä, avoimuutta, tasapuolisuutta sekä oikeudenmukaisuutta. 2.3 Tavoitteet Tavoitteena on ensisijaisesti luoda puitteet ringeten harrastamiseen kaikille pelaajille. Toiminnan pitää auttaa harrastajia henkiseen ja sosiaaliseen kasvuun sekä luoda urheilu elämäntavaksi edistämään kasvua ja kehitystä. Seuran junioritoiminnan tarkoitus on myös edesauttaa nuoria kehittymään kansallisen / kansainvälisen tason huippupelaajiksi heidän omien tavoitteidensa mukaisesti. 2.4 Pelisäännöt Turun Ringetessä kaikki joukkueet tekevät vuosittain pelisäännöt 30.9 mennessä. 2.5 Kasvatuksellisuus Kasvatuksessa painotetaan rehellisyyttä, avoimuutta, tasapuolisuutta sekä oikeudenmukaisuutta. Yleistavoitteina ovat vastuuntunnon kohottaminen, käytöstapojen opettaminen, terveyskasvatus sekä ympäristökasvatus. Harrastajien toiminnan lähtökohtana ovat joukkueessa yhteisesti sovitut pelisäännöt sekä vuosittain joukkueen toimintasuunnitelmaan määritellyt kasvatukselliset tavoitteet. Pelisäännöistä tai tavoitteista poikkeaminen on käsiteltävä aina heti ja rakentavasti valmentajan tai joukkueenjohtajan taholta. Hyväksytty: Sivu 3

5 2.6 Joukkuetoiminta Ringettetie Maajoukkue Nuorten maajoukkue SM LADYT SM-VALM. Aluejoukkue B B/N C 1. v C 2. v HARRASTEMAN. D E HARRASTE JUNIORIVALM F G LK OHJAAJA LK Oheinen kaavio kuvaa harrastajan mahdollisuuksia edetä pelaajana sekä valmentajana. Pelaajien sijoittumisessa eri joukkueisiin on aina lähtökohtana lajin säännöt sekä pelaajan oma osaamis- ja sitoutumistaso. Joukkueet perustetaan ja niitä rakennetaan aina huomioiden seuran toiminta kokonaisuutena sekä mahdollisimman monen harrastajan harrastuksen jatkuminen hänelle sopivassa toimintaympäristössä. Tiivis yhteistyö juniorijoukkueiden (C1, C2 ja B) ja SM-joukkueen välillä mahdollistaa juniorivalmennukselle tason, jolla pystymme vuosittain tarjoamaan seuran omille kasvateille mahdollisuuden päästä edustusjoukkueen piiriin. Tavoitteena on luoda harrastajille hyvät edellytykset vastaanottaa ja ymmärtää SM-tason vaatimukset ja toimintatavat. Kilpatasolle tähtäävän harjoittelun ja pelaamisen rinnalla tarjoamme mahdollisuuden harrastaa lajia ilman kilpailuelementtiä seuramme harrastejoukkueissa. Toiminnan jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeätä on huolehtia uusiutuvasta valmennuksesta ja seuratoimijoista. Tarjoamme 15 v täyttäneille harrastajille ja taustavoimille mahdollisuuden kouluttautua Ringetteliiton sekä Liiku Ry:n koulutuksissa. Hyväksytty: Sivu 4

6 Organisaatiokaavio HARRASTAJAT EDUSTUSJOUKKUE, JUNIORIJOUKKUEET, HARRASTEJOUKKUE JA LUISTELUKOULU JUNIORIVALMENTAJAT/ OHJAAJAT HUOLTAJAT JOUKKUEENJOHTAJAT, RAHASTONHOITAJAT VARUSTEVASTAAVA TEROITUSKONEENVASTAAVA JÄÄAJANJAKAJA JUNIORIVALMENNUSPÄÄLLIKKÖ. JUNIORIVALMENNUS- KOORDINAATTORI SM-MANAGERI SM-VALMENNUS SINETTIRYHMÄ KEHITYSRYHMÄ VALMENNUSRYHMÄ SEURAYHTEYSHENKILÖ (kaupunki, alue, liitto) HALLITUS JÄSENET, VUOSIKOKOUS 3. Hallinto 3.1 Vuosikokous Seuran vuosikokous kutsutaan koolle erillisellä kokouskutsulla elokuussa. Vuosikokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu seuran virallisella ilmoitustaululla ja seuran kotisivuilla. Kokouksessa vahvistetaan edellisen kauden tilinpäätös ja toimintasuunnitelma sekä käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle. Kokouksessa valitaan tulevalle kaudelle hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Äänioikeutettuja ovat seuran varsinaiset jäsenet. 3.2 Hallituksen kokous Hallitus kokoontuu kauden aikana vähintään kerran kuukaudessa. Kokousten ajankohdat ovat nähtävissä seuran kotisivujen ilmoitustaululla. Hallitukselle osoitetut asiat, kuten anomukset, toimitetaan hallituksen jäsenelle tai sähköpostilla osoitteeseen viikkoa ennen kokousta. Hyväksytty: Sivu 5

7 3.3 Sinettiryhmä Ryhmä muodostuu juniorivalmennuspäälliköstä, seuran puheenjohtajasta, seurayhteyshenkilöstä sekä joukkueiden johtajista. Sinettiryhmän tehtävänä on ylläpitää toimintaohjeita, jotka hallitus hyväksyy sekä käsittelee pelaajien kohteluun sekä joukkueiden toimintaan liittyviä erimielisyyksiä. Ryhmä kokoontuu säännönmukaisesti ja itseohjautuvasti. Ryhmä esittelee kehityskohteita hallitukselle, joka arvioi niiden toteuttamiskelpoisuuden ja toteutusaikataulun. Ryhmä valitsee keskuudestaan ryhmän vetäjän, joka toimii samalla ryhmän yhteyshenkilönä Nuoreen Suomeen. 3.4 Valmennusryhmä Valmennusryhmä muodostuu joukkueiden valmentajista ja kokoontuu kerran kuukaudessa, juniorivalmennuspäällikön tai juniorivalmennuskoordinaattorin kokoon kutsumana. 3.5 Vanhempainkokous Joukkueen vanhempainkokous pidetään joukkueenjohtajan johdolla vähintään kaksi kertaa kaudessa. Päätösten hyväksymiseen tarvitaan yksinkertainen enemmistö. Kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallitukselle. Kevätkokous: - hyväksytään edellisen kauden tilinpäätös - joukkueen toimihenkilöiden valinta (joukkueenjohtaja, varajoukkueenjohtaja, huoltajat, rahastonhoitaja ja sinettiryhmän jäsen mikäli on muu kuin joukkueenjohtaja) - joukkueen kesän ohjelman esittely ja hyväksyminen Syyskokous: - joukkueen toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely ja hyväksyminen - joukkueen pelisääntöjen laatiminen 4. Toimihenkilöt, toimielimet Kaikkien valittujen toimihenkilöiden sekä joukkueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot julkaistaan vuosittaisessa erillisessä tiedotteessa sekä seuran kotisivuilla. 4.1 Hallitus Seuran hallitus johtaa ja kehittää seuran toimintaa sekä vastaa yhteisten varojen talouden hoidosta. Hallitus laatii vuosittaisen budjetin ja toimintasuunnitelman vuosikokouksen hyväksyttäväksi ja vastaa vuosikokouksessa tehtyjen päätösten noudattamisesta ja toteuttamisesta. Hallitus organisoi seuran tiedotustoiminnan sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien osalta. Hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 4.2 Valmennus Juniorivalmennuspäällikkö Juniorivalmennuksen vastuullisena toimii hallituksen valitsema juniorivalmennuspäällikkö. Hän luo puitteet valmennustoiminnalle toimimalla tiiviissä yhteistyössä seuran valmentajien kanssa ja järjestämällä kuukausittaiset palaverit. Apunaan hänellä on D-junioreihin ja sitä nuorempiin ikäluokkiin keskittyvä juniorivalmennuskoordinaattori. Juniorivalmennuspäällikkö valitsee seuran valmentajat eri ikäluokkiin. Valmennussopimukset tekee juniorivalmennuspäällikkö. Hän toimii valmennuksen esimerkkinä noudattamalla sinettikriteerejä sekä seuran arvoja. Hyväksytty: Sivu 6

8 Juniorivalmennuspäällikön tehtäviin kuuluu valvoa seuran valmennustoiminnan linjauksen toteutumista ja huolehtia valmentajien osaamistasosta hyödyntämällä liiton sekä alueen tarjoamia koulutuksia. Juniorivalmennuspäällikkö toimii valmennuksen edustajana seuran hallitukselle sekä edustaa seuraa lajiliittoon ja alueorganisaatioihin mm. aluejoukkueeseen. Juniorivalmennuspäällikkö toimii sinettiryhmän ja valmennusryhmän jäsenenä. Juniorivalmennuspäällikkö arvioi juniorivalmentajien osaamista ja suhtautumista toimintaan kerran syksyllä sekä kerran keväällä henkilökohtaisissa keskusteluissa ao. valmentajan kanssa. Hän seuraa konkreettisesti valmennustapahtumia sekä kilpa- että juniorisarjoissa arvioiden myös joukkueiden kehittymistä pitkällä aikavälillä. Juniorivalmennuspäällikkö muodostaa joukkueet yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa. 4.3 Valmentajat Juniorivalmennuspäällikkö valitsee eri ikäryhmien valmentajat. Tulevan kauden valmentajat nimetään joukkueittain mennessä. Joukkueeseen nimetään vastuuvalmentaja sekä apuvalmentaja. Maalivahtivalmennus toteutetaan erikseen nimettyjen MV-valmentajien organisoimina, erillisinä koulutustapahtumina sekä joukkueen harjoitusten yhteydessä. Seura tekee valittujen valmentajien kanssa kirjallisen valmennussopimuksen ja huolehtii heidän lisenssimaksuistaan. Valmentajat noudattavat seuran arvoja, linjauksia sekä sinettikriteerejä ja ovat omalla toiminnallaan esimerkkejä harrastajille. Joukkueen vastuuvalmentajilla on oltava suoritettuina (tai suunnitelma em. valmiuksien hankkimisesta): - LK-E: LK ohjaajankoulutus, Taso1, laji 1 koulutus tai vast. tiedot ja taidot - D-B-juniorit: Taso 1, laji 2 koulutus sekä fyysisen harjoitteen perusteet. (Taso 2 aloitus C-valmentajilla) - SM-joukkue: vähintään Taso 2 valmentajan tutkinto tai mielellään Taso 3 huippuvalmentajantutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. - MV-valmentajilla lajikoulutuksien maalivahtiosiot. Valmentaja - Laatii kauden harjoitussuunnitelman ja esittelee sen juniorivalmennuspäällikölle ko. kauden syyskuun aikana ja kesäharjoitusten osalta toukokuun aikana. - Laatii joka harjoitukseen kirjallisen harjoitussuunnitelman ja toteuttaa sitä. - Vastaa peluuttamisesta sekä pelitaktiikasta seuran linjausten mukaisesti. - Johtaa harjoituksia ja pelitapahtumia. - Suunnittelee kauden turnaukset ja pelitapahtumat joukkueenjohtajan kanssa. - Pitää tapahtumapäiväkirjaa (ajankohta, osallistujat, teema). - Osallistuu vanhempien palavereihin. - Osallistuu valmennuskoulutuksiin. - Osallistuu seuran palavereihin. - Vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä seuran ohjeistuksen mukaisesti.>>> joukkueen säännöt. - Esteen sattuessa järjestää sijaisen. - Toimii valmennusryhmän jäsenenä. Tapahtumapäiväkirja toimitetaan juniorivalmennuspäällikölle syksyn osalta joulutauolla sekä koko kaudesta kauden loputtua. Jäällä ollessaan juniorijoukkueiden valmentajat ja ohjaajat käyttävät kypärää Seura järjestää kauden alussa valmentajille info-tilaisuuden kauden toiminnasta. Hyväksytty: Sivu 7

9 Valmennus koulutukset: Hyväksytty: Sivu 8

10 Hyväksytty: Sivu 9

11 Koulutuksien ajankohdat julkaistaan vuosittain seuran kotisivuilla. Lisätietoja osallistumisesta antaa seuran juniorivalmennuspäällikkö. Hyväksytty: Sivu 10

12 4.4 Oppiminen ja taidon opettaminen Opetus on harjoitusten ja pelitapahtumien oleellinen osa. Fyysinen kunto kehittyy oikein ohjatun ja aktiivisen opetuksen ohessa. Valmentaja, valmennustapa ja toteutetut harjoitteet vaikuttavat oleellisesti oppimistulokseen. Tapahtumien ilmapiiri on tärkein ympäristötekijä. Hyvä ilmapiiri luodaan tukemalla myönteisiä kokemuksia ja vuorovaikutussuhteita. Kiinnitä huomiota: - Opi tuntemaan pelaajat yksilöinä. - Ole tasapuolinen, arvostava ja tukeva. - Kannusta omatoimisuuteen ja itsenäiseen päätöksentekoon. - Kehitä itseäsi jatkuvasti. Myönteinen ilmapiiri vaikuttaa harrastajien harjoittelu- ja pelaamisasenteisiin. Ilmapiiri ei saa olla rankaiseva, painostava eikä liian muodollinen. Harrastajia pitää motivoida antamalla heille rakentavaa palautetta ja kiitosta hyvistä suorituksista. Turvallisen, iloisen ja viihtyisän tapahtumailmapiirin ylläpitäminen on jo itsessään hyvä motivointikeino. Ennen tapahtumaa esitellään joukkueelle toteutettavat harjoitteet ja painopistealueet. Rakentava ja korjaava palaute annetaan harjoituksen tai pelitapahtuman kuluessa. 4.5 Joukkueiden johto Joukkueenjohtajat valitaan vanhempainkokouksessa ja seuran hallitus hyväksyy valinnat. Joukkueiden johtajat noudattavat seuran toimintalinjauksia ja huolehtivat myös niiden toteutumisesta joukkueissa. Joukkueenjohtaja jakaa joukkueen taustajoukoille tulevia tehtäviä tasaisesti kaikkien kesken. Joukkueenjohtaja - Laatii yhdessä vastuuvalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman ennen kauden alkua esitettäväksi vanhempainkokoukselle, valmennuspäällikölle ja seuran hallitukselle. - Vastaa joukkueen varojen käytöstä ja tilinpäätöksen laatimisesta. - Vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuuttamisesta/lisensseistä. - Vastaa kotipelien ottelujärjestelyistä (toimitsijat, tuomarit, ottelupöytäkirjat, tulospalvelu). - Vastaa kurista ja järjestyksestä joukkueen tapahtumissa. - Vastaa vanhempainkokousten järjestämisistä. - Vastaa tiedottamisesta (seura - toimihenkilöt - pelaajat - vanhemmat). - Vastaa ottelu-, matka-, ruokailu - ja majoitusjärjestelyistä. - Vastaa seuran antamista tehtävistä. - Huolehtii edustusjoukkueen peleihin jäähyaitioiden valvojat. - Toimittaa seuran tiedottajalle ajantasaiset pelaaja- ja toimihenkilölistat. - Ilmoittaa jääajan jakajalle muuttuneista peliajankohdista. - Informoi hallitusta joukkueessa ilmenevistä epäselvyyksistä ja ristiriidoista. - Toimii Sinettiryhmän jäsenenä. Hyväksytty: Sivu 11

13 Pelaaja- ja toimihenkilölistat tulee toimittaa seuran juniorivalmennuspäällikölle ja seuran tiedottajalle mennessä. Pelaajaluettelo on Excel - muodossa: - joukkue - pelaajanumero - sukunimi - etunimi - syntymävuosi - ikäluokka (F, E, D, C, B, N) - mahdollinen yli-ikäisyys (YA, YB, YC ) Joukkueenjohtajan on myös oltava säännöllisesti paikalla joukkueen peleissä ja tarvittaessa harjoituksissa sekä muissa tapahtumissa. Hän osallistuu myös seuran, alueen ja liiton järjestämiin tilaisuuksiin, joista seura tiedottaa erikseen. Joukkueenjohtaja on seuran edustaja ja huomioi tämän kaikessa toiminnassaan. Joukkueenjohtaja toimii vanhempien ensisijaisena yhteyshenkilönä. Seura järjestää kauden alussa joukkueiden johtajille info-tilaisuuden kauden toiminnasta. 4.6 Huolto Vanhempainkokous valitsee ja hallitus hyväksyy joukkueen huoltajat. Huoltajat - Huolehtivat joukkueen varusteiden kunnosta ja pitävät varustekirjanpitoa. - Huolehtivat pelaajien avustamisesta ja virvoitushuollosta harjoitus- ja pelitapahtumien yhteydessä. - Teroittavat ja pitävät pelaajien luistimet kunnossa. - Ohjaavat pelaajien pukukoppikäyttäytymistä. - Ilmoittavat teroitusvastaavalle teroituskoneessa ilmenneistä vioista tai laikan kuluneisuudesta. - Huolehtivat joukkueen ensiavusta ja tarvikkeista. - Osallistuvat joukkueen käyttäytymisen valvontaan ja ohjaukseen kaikissa yhteisissä tapahtumissa. Seura järjestää vuosittain huoltajakoulutuksen (ensiapu+lihashuolto+välinehuolto+teroituskoulutus). Seura järjestää kauden alussa huoltajille info-tilaisuuden kauden toiminnasta 4.7 Rahastonhoitaja Vanhempainkokous valitsee ja hallitus hyväksyy joukkueiden rahastonhoitajat. Rahastonhoitaja - Laatii yhdessä joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan kanssa joukkueen taloussuunnitelman ennen kauden alkua esitettäväksi vanhempainkokoukselle, ja seuran hallitukselle - Huolehtii joukkueen talousasioista pitämällä kirjaa joukkueen taloustilanteesta. - Vastaa joukkueen laskujen maksamisesta. - On velvollinen säännöllisesti tiedottamaan joukkueen rahatilanteesta joukkueen vanhempainkokouksissa. - Säilyttää kaikki joukkueen tilitapahtumien tositteet. Seura järjestää kauden alussa rahastonhoitajille info-tilaisuuden. Hyväksytty: Sivu 12

14 4.8 Varustevastaava Seuran varustevastaava - Ylläpitää seuran varustevarastoa ja kirjallista listaa varusteista ja niiden kunnosta. - Ohjeistaa varusteiden korjauksessa ja huollossa. - Kartoittaa seuran varustehankintojen tarpeet ja tekee hankintaesitykset hallitukselle. - Luovuttaa seuran varusteita jäsenistön käyttöön kuittausta vastaan. - Toimii yhteyshenkilönä tavarantoimittajiin. 4.9 Teroituskonevastaava Seuran teroituskonevastaava - Huolehtii teroituskoneiden kunnossapidosta. - Järjestää teroituskoulutusta huoltajille. - Vastaa teroituskoneen lainauksesta esim. turnauksiin. - Toimii yhteyshenkilönä tavarantoimittajiin Harrastemanageri Toimii käytännön organisaattorina seuran harrastejoukkueen toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. - Toimii yhteyshenkilönä seuraan. - Toimii harrasteryhmän seuran sisäisenä tiedottajana. - Organisoi ryhmän toimintaa kokonaisvaltaisesti Tiedottaja Vastaa seuran kaikesta tiedottamisesta seuran hallituksen luoman linjan mukaisesti. - Joukkuekirjeen toimittaminen joukkueiden johtajille. - Kotisivujen ylläpito. - Ulkoinen tiedotus. - Vastaa kausijulkaisun toteutuksesta Seurayhteyshenkilö Seurayhteyshenkilö toimii yhteyshenkilönä seuraavien tahojen kanssa: - Turun kaupunki - Suomen Ringetteliitto - Ringetteliiton Lounais-Suomen Aluehallitus - LiikU - Sporttirekisteri Vastaa postista. Seurayhteyshenkilö kuuluu myös sinettiryhmään. Hyväksytty: Sivu 13

15 4.13 Kehitysryhmä Kehitysryhmään kuuluu joka joukkueesta kapteeni ja / tai varakapteeni. Kehitysryhmä jaetaan kahteen osaan: Kilpasarjojen joukkueisiin ja nuorempiin (<D). Ryhmän vetäjä on seuran hallituksen jäsen. 5. Joukkueet 5.1 Joukkueiden toiminta Joukkueiden on kaikessa toiminnassaan noudatettava hyviä käytöstapoja ja rehtiä urheiluhenkeä. Joukkueiden on muistettava, että edustavat kaikessa toiminnassaan Turun Ringetteä. Ongelmatilanteissa on otettava viipymättä yhteyttä hallitukseen. 5.2 Joukkue Joukkueet muodostuvat pelaajista ja taustajoukoista. Vanhempainkokous valitsee keväällä mennessä tulevan kauden toimihenkilöt (joukkueenjohtajan, huoltajat, rahastonhoitajan) ja ilmoittavat ne seuran tiedottajan kautta hallitukselle. Poikkeuksena ovat luistelukoulu sekä G-joukkue, joiden kokoonpano täydentyy kauden aikana. Tulevan kauden joukkueet pyritään muodostamaan mennessä. Juniorijoukkueet muodostaa seuran valmennusryhmä juniorivalmennuspäällikön johdolla huomioiden lajin säännöt, pelaajien iän, osaamistason ja muut perusteet. Joukkueiden muodostamisessa noudatetaan ensisijaisesti ikäryhmäperustetta. Joukkueet luodaan enintään yhden vuoden ikäerolla huomioiden sarjatason edellyttämä pelaajamäärä. Mahdolliset pelaajasiirrot omaan ikäryhmään tehdään mahdollisimman nuorena F-joukkueissa. Tavoitteena on saada E-joukkueesta lähtien ikäjakauma täyttämään aiemmat kriteerit. Seuran luistelukoulusta muodostetaan aloittava G-joukkue. Luistelukoululaisista voidaan myös täydentää ikäkriteerit huomioiden olemassa olevaa F-joukkuetta tai pelaajan omaa ikäryhmää vastaavaa joukkuetta tai harrasteryhmää. C-juniorit ja sitä vanhemmat pelaajat voivat pelaajan, ko. joukkueiden valmentajien ja juniorivalmennuspäällikön yhteisellä päätöksellä edustaa myös muita seuran joukkueita sääntöjen suomissa puitteissa. G D juniorit harjoittelevat ja pelaavat poikkeuksitta omissa joukkueissaan. Joukkueiden tavoitekokoonpano kussakin ikäluokassa on noin 17 pelaajaa (15 kenttäpelaajaa + 2 maalivahtia). Jokainen joukkue laatii kauden alussa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman ja toimittaa sen seurayhteyshenkilölle syyskuun 15. päivään mennessä. Kauden jälkeen joukkue tekee toiminnastaan toimintakertomuksen ja toimittaa sen seurayhteyshenkilölle toukokuun loppuun mennessä. 5.3 Uusien pelaajien mukaantulo Uusia harrastajia avustavat kaikkien joukkueiden joukkueenjohtajat ja valmentajat. Hyväksytty: Sivu 14

16 Varsinaisen joukkueeseen ohjauksen tekee juniorivalmennuspäällikkö huomioiden alueen säännöt, joukkueiden nykyiset pelaajamäärät sekä aiemmin mainitut joukkueiden muodostamisperusteet. Poikkeukset edellä oleviin ohjeisiin käsitellään erikseen juniorivalmennuspäällikön sekä ao. valmentajien kanssa alueen säännöt huomioiden. Muut kuin urheilulliset päätökset tekee joukkueen johtoryhmä. Ongelmatilanteissa otetaan yhteys hallitukseen, joka käsittelee asiat tapauskohtaisesti. 5.4 Joukkueen johtoryhmä Vastuuvalmentaja on joukkueensa urheilutoiminnanjohtaja ja samalla vastuussa joukkueen toiminnan sujumisesta. Joukkueen taustavoimat tukevat vastuuvetäjiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtoryhmä muodostuu esim. joukkueenjohtajasta, vastuuvalmentajasta, apuvalmentajasta, huoltajista, pelaajien vanhempien edustajista ja rahastonhoitajasta. Tämä ryhmä on joukkueessa joukkueen valitsema (paitsi valmentajat) ja toimii joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti sekä seuran sääntöjä noudattaen. 5.5 Järjestyksenpitovelvollisuus Joukkueen valmentaja on ensisijaisessa vastuussa joukkueen kurinpidollisista asioista. Jokaisella joukkueen jäsenellä on kuitenkin velvollisuus kertoa ongelmat joukkueenjohtajalle, joka tarvittaessa keskustelee toimintatavoista joukkueen vastuuvalmentajan kanssa. Vanhempien ensisijainen yhteyshenkilö on joukkueenjohtaja. 5.6 Pelisäännöt Pelisääntökeskustelut ringetessä Pelisääntökeskusteluissa kannattaa käsitellä ainakin seuraavia asioita: - Millaista on lasten ringette. - Mitkä ovat joukkueen arvot, tavoitteet ja toimintatavat. - Kilpailo - lasten ja aikuisten tunteet pelissä. - Tasapuolinen peluuttaminen. - Ringeten kilpailusuositukset. - Leikinomaisuus ja ilmapiiri harjoittelun punaisena lankana. - Aikuisten esimerkki (käyttäytyminen otteluissa sekä tupakointi ja alkoholi lasten tapahtumissa). PELISÄÄNNÖT PAKOLLISIA -F-, E- ja D-juniorijoukkueissa on pakollista käydä aikuisten ja lasten pelisääntökeskustelut ja laaditaan säännöt yhdessä (edellytys sarjaan osallistumiselle) -C-juniorijoukkueissa on pakollista käydä nuorten ja joukkueenjohdon kanssa pelisääntökeskustelut. (edellytys sarjaan osallistumiselle) -Turun Ringeten linjaus on että myös C-juniorien vanhemmat laativat pelisäännöt. -B-juniori- ja naisjoukkueille pelisääntöjen tekeminen on seuran linjaus. Hyväksytty: Sivu 15

17 Toimintaohje pelisääntökeskusteluille Pelisääntökeskustelut tulee käydä kauden alussa: - joukkueenjohto ja vanhemmat (aikuisten pelisääntökeskustelu) - joukkueenjohto ja lapset tai nuoret (lasten ja nuorten pelisääntökeskustelu) Pelisäännöt palautetaan Ringetteliittoon vuosittain syyskuun loppuun mennessä. (Suomen Ringetteliitto, Merja Markkanen, Hämeentie 105 A, HELSINKI) Pelisäännöt voi toimittaa helpoimmin sähköisesti osoitteessa: Ringetteliittoon lähetetyt pelisäännöt kirjautuvat Nuori Suomen internetsivuille. Jokaisella alueella järjestetään pelisääntökoulutusilta alueen seurojen valmentajille, joukkueenjohtajille ja huoltajille. Lisäksi valmista pelisääntömateriaalia (vinkkivihkot keskustelun vetäjälle ja vanhemmille sekä lomakepohjat) voi tilata tai tulostaa itse Nuori Suomen nettisivuilta 5.7 Joukkueiden muodostamisperusteet Luistelukoulu G-juniorit: 8 vuotta ja nuoremmat F-juniorit: 10 vuotta ja nuoremmat E-juniorit: 12 vuotta ja nuoremmat D-juniorit: 14 vuotta ja nuoremmat C-juniorit: 16 vuotta ja nuoremmat B-juniorit: 19 vuotta ja nuoremmat N-sarja: SM-sarja: Ikäluokat perustuvat Ringetteliiton kilpailusääntöihin. 5.8 Harrastejoukkueet Harrasteringette: Juniorit ja Ladyt joilla ei ole aikaisempaa pelikokemusta. Höntsäringette: 15 vuotiaat ja sitä vanhemmat aikaisemmin ringetteä pelanneet. Toiminta on itseohjautuvaa ilman kilpailullisia tavoitteita. Viikossa on yksi harjoitustapahtuma ja kauden aikana voidaan järjestää ystävyysotteluita samanhenkisten joukkueiden kanssa sekä osallistua harrasteturnauksiin. 5.9 Varusteet Joukkueen huoltaja vastaa seuralta saatavista varusteista. Varustevastaava luovuttaa seuran pelivarusteet kuittausta vastaan. Jokainen on velvollinen pitämään varusteista hyvää huolta ja jokaisen on ilmoitettava varusteiden mahdollisesta rikkoontumisesta välittömästi joukkueen huoltajalle, joka välittää tiedon varustevastaavalle. Seuran nimissä saa varusteita ostaa laskulle vain seuran varustevastaava tai hallituksen erikseen tehtävään valtuuttama henkilö. Seuran varusteet ovat seuran omaisuutta ja ne on palautettava varustevastaavalle käytön päätyttyä eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta. Väärinkäytöksestä johtuvat katoamiset tai rikkoontumiset veloitetaan käyttäjältä päivän hintaan. Hyväksytty: Sivu 16

18 Peliasusteen ulkoasun määrittelee seuran hallitus. Muita peliasusteita ei ole luvallista käyttää seuran ottelutapahtumissa. Seura antaa pelaajan käyttöön pelipaidan ja pelihousut sekä erikseen määritellyt maalivahdin varusteet. Joukkue hankkii harjoituspaidat. Muut varusteet ovat pelaajan henkilökohtaisesti hankittavia varusteita. Joukkueiden tulee huolehtia itse ensiaputarvikkeista kuten kylmäpussit sekä haavojen hoitoon tarvittavat tuotteet. Seuran viirejä ja kannatuslippuja voi ostaa seuran tilitoimistosta. Seuralta saatavia varusteita: - pelipaidat (juniorijoukkueet, toteutetaan asteittain taloudellinen tilanne huomioiden) - pelihousut - MV polvisuojat - MV kilpi - MV kiinniottokäsine Muut varusteet: - kasvosuojuksella varustettu kypärä - kaulasuojus - hartiasuojat - kyynärpääsuojat - käsineet - alasuoja - polvisuojat - jääkiekkoluistimet Seura edellyttää kaikkien edellämainittujen varusteiden käyttöä harjoitus- ja pelitilanteissa kaikilta -93 tai myöhemmin syntyneiltä juniorisarjojen pelaajilta. Hyväksytty: Sivu 17

19 5.10 Seura-asut Seuralla on määritelty virallisiksi seura-asusteiksi vuosittain julkaistava valikoima asusteita. Seura-asusteita käytetään seuran tapahtumissa, turnauksissa, otteluissa ja niihin liittyvillä matkoilla. Seura on neuvotellut valmiiksi hankintapaikat, joista jokainen joukkue voi hankkia varusteita itselleen omien tarpeidensa mukaisesti. Muita kuin seuran hyväksymiä virallisia seura-asusteita ei ole. Seuratunnusta saa käyttää asusteissa vain hallituksen luvalla. Hankintapaikkalistaa ylläpidetään seuran kotisivuilla. TÄLLÄ HETKELLÄ HANKITTAVANA OLEVAT MALLIT. Hyväksytty: Sivu 18

20 6.Harjoittelu 6.1 Harjoittelu, pelaaminen, peluuttaminen Viitteelliset ohjeistukset eri ikäluokissa < 10 V < 14 V > 14 V Harjoituskerrat viikossa Jääharjoituksen kesto min min min Harjoituskentän koko 1/3-1/2 1/2-1/1 1/2-1/1 Kaikissa ikäryhmissä min. yksi Ryhmän koko / ohjaaja ohjaaja / 10 ohjattavaa Jääharjoituskausi Aluesarjakausi Lähtöjä viikossa Kentän koko poikkikenttä poikki/kokokenttä poikki/kokokenttä Maalin koko pikkumaali pikku/normaalimaali pikku/normaalimaali 6.2 Harjoittelu Harjoittelun tavoitteena on luoda edellytykset lajin harrastamiselle. Harjoittelu jakautuu sekä laji- että oheisharjoitteluun kesä- ja talvikautena. Harjoittelussa on huomioitava toiminnan monipuolisuus. Monipuolisuudella tarkoitetaan eri lajien kokeilua lajiharjoittelua tukevina elementteinä. Esimerkkeinä kuntosaliharjoittelu, erilaiset aerobiset lajit sekä muut joukkuelajit. Harjoituksiin tullaan joukkueen sopiman aikataulun mukaisesti ja poissaoloista on ilmoitettava viipymättä joukkueen valmentajalle. Harjoitustapahtumia johtaa vastuuvalmentaja tai hänen valtuuttamansa seuran nimeämä apuvalmentaja. Alkuverryttely sekä venyttely kuuluvat jokaiseen harjoitustapahtumaan. Harjoittelu pohjautuu valmentajan tekemään valmennussuunnitelmaan. Valmennussuunnitelmasta käy esille harjoittelun monipuolisuus kauden aikana. 6.3 Kesäharjoittelu Kesäharjoittelun avulla luodaan peruskuntoa jääharjoitteluun ja peleihin. Seura järjestää ohjattua harjoittelua D- juniori-ikäisille ja sitä vanhemmille pelaajille. Tätä nuoremmille pelaajille seura ei järjestä ohjattua lajiharjoittelua. Nuoremmat joukkueet voivat halutessaan järjestää liikunnallisia kesätapaamisia. G-E joukkueet > ei suunnitelmallista kesäharjoittelua. D > suunnitelmallisia tapaamisia, monipuolisuutta korostaen ja toisen lajin harrastajien tarpeet huomioiden. Kesäharjoittelussa on pidettävä 1 kk:n ehdoton harjoitteluvapaa. C > valmennussuunnitelman mukaisesti monipuolisuus sekä levon merkitys huomioiden. Hyväksytty: Sivu 19

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE TALOUS- JA TOIMINTAOHJE Hallitus hyväksynyt 22.03.2016 Sisällys 1. Taustaa... 1 2. Joukkueiden taloussuunnitelma ja talouden seuranta... 1 3. Kulukorvaukset ja matkalaskut... 3 4. Varainkeruu... 4 1 1.

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Turun Ringette. Toimintaohjeet Sisällysluettelo

Turun Ringette. Toimintaohjeet Sisällysluettelo Turun Ringette Toimintaohjeet 2007-2008 Sisällysluettelo 1. Yleistä...2 2. Toimintalinjaukset...2 3. Hallinto...4 3.1 Vuosikokous...4 3.2 Hallituksen kokous...5 3.3 Sinettiryhmä...5 3.4 Valmennusryhmä...5

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

HYVINKÄÄ RINGETTE RY:N TOIMINTAOHJEET. Sisältö

HYVINKÄÄ RINGETTE RY:N TOIMINTAOHJEET. Sisältö HYVINKÄÄ RINGETTE RY:N TOIMINTAOHJEET Sisältö 1. Yleistä... 4 2. Seuran tehtävä... 4 3. Toimintalinjaukset... 5 3.3 Eettisyys... 6 3.4 Kasvatuksellisuus... 6 3.5 Joukkueiden muodostamisperusteet... 7 3.6

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 1.4 3.4.2016 C2 AA Lohko 1 C2 AA Lohko 1 Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4 3.4.2016. Turnaukseen C2 AA Lohko 1 neljä parasta joukkuetta Välierät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo Toimihenkilöiden tehtävät Liedon Pallo Simo Lamminen 2015 Yleistä Liedon Pallo ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan seuran hallintotapaa ja Suomen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

EKS EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous Laaksolahden neuvottelutilat

EKS EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous Laaksolahden neuvottelutilat EKS 2010 EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous 14.12.2016 Laaksolahden neuvottelutilat KOKOUKSEN ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Ylialueellinen seurafoorumi.

Ylialueellinen seurafoorumi. Ylialueellinen seurafoorumi www.floorball.fi Sähköinen tulospalvelu turnausmuotoisissa sarjoissa Nykyinen tulospalvelujärjestelmä on ollut käytössä kaudesta 2013-14 lähtien Järjestelmä on Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

B-Joukkue - Pelaajapalaveri

B-Joukkue - Pelaajapalaveri B-Joukkue - Pelaajapalaveri 12.5.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Jääkiekkoliiton Arvot B-joukkueen Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

BJR C2 BLUE PERUSTAMISKOKOUS 2014-2015

BJR C2 BLUE PERUSTAMISKOKOUS 2014-2015 BJR C2 BLUE PERUSTAMISKOKOUS 2014-2015 Perustamiskokous Aika: Tiistaina 20.5.2013 klo 17.00-18:30 paikka: Matinkylän harjoitushallin Yläpesä kokoustila ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 1.5.2010-30.4.2011 1 (1) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2010 30.4.2011 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoista eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori NJS A TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015 31.10.2016 NJS A- joukkue toimii Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n (NJS) alaisuudessa. NJS A joukkueessa pelaa kaudella 2015-2016, 1996,-97, -98 syntyneet pojat sekä

Lisätiedot

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PORRASSALMEN URHEILIJAT -62 SUUNNITELMA 1(6) PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tämä toimintasuunnitelma (TOSU) on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 27.10.2015 Mikkelissä.

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot