Foundation RTS. AB16 RC50% BitumenMix 2%, ABK31 RC50% BitumenMix 2% Ympäristöselosteen kattavuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Foundation RTS. AB16 RC50% BitumenMix 2%, ABK31 RC50% BitumenMix 2% Ympäristöselosteen kattavuus"

Transkriptio

1 Rakennustietosäätio RTS RTS EP nro 6 Building Information AB16 RC50%, AB16 RC50% BitumenMi 2%, Foundation RTS ABK31 RC50% BitumenMi 2% Ympäristöselosteen kattavuus Tässä ympäristöselosteessa on tutkittu kolmen Asfalttikallio Oy:n asfalttilaadun ympäristövaikutuksia; AB 16 RC 50%, AB 16 RC 50% BitumenMi 2% sekä ABK 31 RC 50% BitumenMi 2%. Seloste on laadittu standardin EN 15804:2012+A1:2013 mukaan ja se noudattaa RTS PCR:ssä ilmoitettuja lisäohjeita. Seloste kattaa elinkaaren vaiheet kehdosta tehtaan portille, kuljetuksen asiakkaalle sekä tuotteen purkamisen, kuljetuksen, käsittelyn sekä hyödyntämisen sen elinkaaren lopussa Rakennustietosäätiö RTS Malminkatu 16 A Helsinki Laura Sariola Toimikunnan sihteeri Matti Rautiola RTS yliasiamies This verified Environmental Product eclaration was created with One Click LCA - the world leading life-cycle assessment, life-cycle costing and sustainability metrics tool designed by Bionova Ltd, Finland,

2 Yleistiedot, selosteen tavoite ja todennus (7.1) 1. Elinkaariarvioinnin ja ympäristöselosteen tilaaja/tilaajat, valmistaja/valmistajat Asfalttikallio Oy Jaakonkatu 2, 4.krs, Vantaa, Finland Petri Korhonen Tuotteen/tuotteiden nimi ja tuotekoodi AB 16 RC 50%, AB 16 RC 50 % BitumenMi 2% sekä ABK 31 RC 50% BitumenMi 2% 3. Valmistuspaikka/valmistuspaikat Kurko 1 Senkkeri, Senkkerin metsätie 150, Tuusula, Finland 4. Lisätietoja 5. Tuoteryhmäsäännöt ja elinkaariarvioinnin soveltamisala Selosteen laadinnassa on käytetty EN 15804:2012+A1:2013 ja ISO 14025:2010 standardeja yhdessä RTS PCR:n kanssa (Englanninkielinen versio, ). Selosteen laadinnassa ei ole käytetty tuoteryhmäkohtaista standardia. Seloste on laadittu rakentamistason vertailua varten noudattaen EN standardia, jotta se soveltuu kaikkien kohderyhmien tarpeisiin. 6. Elinkaariarvioinnin ja ympäristöselosteen laatija Bionova Engineering, MSc Noora Miilumäki. Hämeentie 31, Helsinki, Suomi, , 7. Todennus Ympäristöseloste on todennettu standardin EN A1 ja RTS PCR:n mukaisesti puolueettoman tahon toimesta. Todennuksen suoritti Bionova Ltd, MSc Tytti BruceHyrkäs. Hämeentie 31, Helsinki, Suomi , 8. Ympäristöselosteen antopäivä ja voimassaolo Selosteen -antopäivä on Seloste on voimassa 5 vuotta. Yleissääntönä on noudatettu eurooppalaisen standardin EN 15804:2014 A1 vaatimuksia (tuoteryhmäsäännöt) Kansainvälisen standardin EN ISO 14025:2010 mukainen riippumaton varmentava taho on Sisäinen Ulkoinen Kolmannen osapuolen varmentamisen on suorittanut: Tytti Bruce-Hyrkäs, Bionova Ltd

3 Tuotetiedot 9. Tuotteen kuvaus Seloste on laadittu kolmelle Asfalttikallio Oy:n ilmoittamalle asfalttireseptille: AB 16 RC 50%, AB 16 RC 50% BitumenMi 2% sekä ABK 31 RC 50% BitumenMi 2%, missä AB = asfalttibetoni, ABK = kantavan kerroksen asfaltibetoni, RC = kierrätysasfalttirouhe. Tuotteet koostuvat kolmesta pääraaka-aineesta: kierrätetystä asfaltista, kiviaineksesta sekä bitumista. Kahdessa tuotteessa neitseellistä bitumia on korvattu kierrätetystä kattohuoparouheesta valmistetulla bitumilla, BitumenMi:llä. 10. Tuotteen ja käytön tekninen kuvaus AB eli asfalttibetonia käytetään mm. ajoradoilla, jalkakäytävillä, kevyen liikenteen väylillä sekä pihoilla. ABK eli kantavan kerroksen asfalttibetonia taas hyödynnetään kohteissa, joissa liikennemäärä ja kuormitus ovat suuria. Tuotteita markkinoidaan Suomessa. 11. Tuotestandardi(t) Tuotteet vastaavat Asfalttinormit 2011-mukaisia tuoteluokkia. 12. Fysikaaliset ominaisuudet Saatavilla valmistajalta. 13. Tuotteiden pääraaka-aineet ja tuoteseloste AB 16 RC 50% Tuotteen rakenne / koostumus / pääraaka-aineet Määrä p% Kierrätysasfalttirouhe, kierrätetty, Suomi 50 Kiviaines, uusiutumaton, Suomi 47 Neitseellinen bitumi, uusiutumaton, Suomi 3 BitumenMi, kierrätetty, Suomi 0 AB 16 RC 50% BitumenMi 2% Tuotteen rakenne / koostumus / pääraaka-aineet Määrä p% Kierrätysasfalttirouhe, kierrätetty, Suomi 50 Kiviaines, uusiutumaton, Suomi 46 Neitseellinen bitumi, uusiutumaton, Suomi 2 BitumenMi, kierrätetty, Suomi 2

4 ABK 31 RC 50% BitumenMi 2%. Tuotteen rakenne / koostumus / pääraaka-aineet Määrä p% Kierrätysasfalttirouhe, kierrätetty, Suomi 50 Kiviaines, uusiutumaton, Suomi 47 Neitseellinen bitumi, uusiutumaton, Suomi 1 BitumenMi, kierrätetty, Suomi Lista tuotteen sisältämistä EU:n kemikaaliviraston (ECHA) REACH SVHC aineista Name EC Number CAS Number Tuote ei sisällä REACH SVHC aineita. 15. Toiminnallinen / ilmoitettu yksikkö Ilmoitettu yksikkö on 1 tonni tuotetta. Toiminnallista yksikköä ei ole ilmoitettu, koska tarkastelu ei kata tuotteiden käyttövaihetta. 16. Järjestelmärajat Tässä selosteessa tuotevaihe sisältää moduulit A1 (Raaka-aineiden hankinta), A2 (Kuljetukset) ja A3 (Valmistus). Rakentamisvaihe sisältää moduulin (Kuljetukset työmaalle). Lisäksi rakennuksen purkuvaiheesta esitetään moduulien (Purkaminen), (Purkuvaiheen kuljetukset), (Purkujätteen käsittely) ja (Purkujätteen loppusijoitus) tiedot sekä elinkaaren ulkopuolisista esitetään moduuli (Kierrätys). Kierrätysraaka-aineiden osalta on järjestelmänrajauksessa noudatettu EN standardin mukaista "polluter pays" eli "saastuttaja maksaa" -periaatetta. Periaatteen mukaan jätteiden käsittelyn päästöt kuuluvat osaksi sen elinkaaren päästöjä, jonka aikana jätteet syntyvät, kunnes jätteet saavuttavat End-of-Waste -tilan eli niillä on käyttökohde sekä kaupallista arvoa (kts. Jätelaki 2008/98/EY). Tämän mukaisesti kierrätysasfaltin on todettu tulevan Asfalttikallion prosessiin nollapäästöisenä (A1), kun asfaltin poiston sekä murskauksen päästöt kuuluvat osaksi edellisen asfaltin elinkaarta, minkä jälkeen kierrätettyä asfalttijätettä voidaan sellaisenaan käyttää uuden asfaltin valmistuksessa. BitumenMi on jätelain kannalta statukseltaan raaka-aine eli niin ikään nollapäästöinen (A1); Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on päätöksellään todennut tuotteen ohittaneen jätelain tarkoittaman End-of-Waste tilan. Täten molemmille kierrätysmateriaaleille on laskennassa huomioitu vain kuljetuksen päästöt Asfalttikallion laitokselle (A2).

5 17. Rajauskriteerit (cut-off) A1 raaka-aineiden hankinta, A2 kuljetus, A3 valmistus. Kaikki käytetyt raaka-aineet, energia, pakkausprosessit ja kuljetustiedot end-of waste tilaan saakka on ilmoitettu. kuljetusetäisyytenä on käytetty oletusta 30 km, paluukuorman on oletettu olevan tyhjä. Moduulin B tietoja ei ole esitetty eikä niiden tietoja ole otettu LCA-laskennassa huomioon. Moduulin C tiedoista on käsitelty kaikki osat. sisältää asfaltin jyrsinnän päästöt (0.2 l dieseliä/tonni asfaltti, Pokkinen 2012) ja poistetun asfaltin kuljetuksen takaisin Asfalttikalliolle käsittelyyn (30 km). sisältää asfaltin murskauksen päästöt kierrätykseen menevälle osalle (95%) ja loppusijoituksen jäljelle jäävälle osalle (5%), jota ei saada kiertoon. Moduuli huomioi kierrätyksen hyödyt, kun asfalttimurske korvaa murskattua kiveä. Vain neitseellisen raaka-aineen osuus tuotteesta (48/50%) on huomioitu. Laskenta kattaa asfalttiaseman, työkoneiden sekä kuljetuskaluston valmistuksen, jotka on mallinnettu ecoinvent 3.3 tietokannan pohjalta. 18. Valmistusprosessin kuvaus Murske ja kierrätysasfaltti syötetään pyöräkuormaajalla asfalttiaseman syöttösiiloihin, joista se annostellaan kuljetushihnoja pitkin kuivausrumpuun. Kuivausrummussa kiviaines ja kierrätysasfaltti kuumennetaan öljypolttimella. Rummusta massa kuljetetaan seulakoneelle, jossa se seulo taan eri fraktioihin ja punnitaan sekoittimeen. Sekoittimeen annostellaan myös bitumi. Ainekset sekoitetaan valmiiksi asfalttimassaksi. Valmis ja kuuma asfalttimassa varastoidaan varastosiiloihin, joista se annostellaan kuorma-autojen lavoille. Prosessia koskevat määrätiedot (raaka-ainereseptit, energia, vesi, jätteet sekä tuotantovolyymi) kuvaavat vuotta 2015 lukuunottamatta BitumenMi:iä sisältäviä reseptejä, jotka ovat suunniteltuja. Energia-, vesi- ja jätevirrat on allokoitu koko tehtaan virroista tuotantovolyymin mukaan, kun valmistusprosessien on todettu olevan yhteneväiset kaikkien tuotteiden kesken. Näin kyseiset virrat on saatu laskettua per 1 tonni tuotetta.

6 Elinkaariarvioinnin soveltamisala ( ) Merkitse kaikkiin niihin moduuleihin rasti, joiden tiedot on esitetty tässä selosteessa. Pakolliset ilmoitettavat kohdat on taulukossa merkitty sinisellä. Selostetyyppi on kehdosta tehtaan portille optioin. Täytetään kaikkiin merkityksellisiin kohtiin R (relevant) ja kohtiin, jotka eivät ole merkityksellisiä NR. Tuotevaihe Rakentamisvaihe Käyttövaihe Rakennuksen purkuvaihe Elinkaaren ulkopuoliset MNR MNR Kierrätys Hyödyntäminen Uudelleenkäyttö MN MN MN MN MN MN MN MN Purkujätteen loppusijoitus B7 Purkujätteen käsittely Kuljetukset työmaalle B6 Purkuvaiheen kuljetukset Valmistus B5 Purkaminen Kuljetus valmistukseen B4 Veden käyttö B3 Energian käyttö B2 Laajamittaiset korjaukset B1 Osien vaihto A5 Korjaus Kunnossapito A3 Käyttö A2 Työmaatoiminnot A1 Raaka-aineiden hankinta vaikutukset Pakolliset moduulit Pakollisia RTS EP- menetelmäohjeen kohdan sääntöjen ja ehtojen mukaisesti Skenaarioihin perustuvat valinnaiset moduulit Ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen käyttöä kuvaavat indikaattorit ( ) 19. Ympäristövaikutukset Ympäristövaikutukset on ilmoitettu alla erikseen kullekin tuotteelle. Koska tuotteen valmistusvaihe (energiankulutus, vedenkulutus sekä jätteiden muodostuminen) sekä elinkaaren loppu (-) on esitetty per tonnia asfalttia kohden, ovat tulokset kaikille tuotteille yhtä suuret näiden moduulien osalta. Ympäristövaikutukset (AB 16 RC 50%) Ympäristövaikutusluokka Ilmaston lämpeneminen CO2 ekv 3,95E1 4,12E0 6,49E-1 4,12E0 3,08E0 8E-1-1,04E0 CFC 11 ekv 4,91E-6 8,5E-7 1,09E-7 8,5E-7 5,2E-7 1,36E-7-1,9E-7 eteeni ekv 9,47E-3 5,42E-4 9,82E-5 5,42E-4 4,65E-4 2,29E-4-1,65E-4 SO2 ekv 2,17E-1 1,94E-2 9,57E-4 1,94E-2 4,52E-3 3,83E-3-1,89E-3 (PO4)3- ekv 1,48E-2 4,27E-3 1,98E-4 4,27E-3 9,25E-4 2E-2-3,76E-4 Sb ekv 1,89E-5 5E-6 1,1E-7 5E-6 4,16E-7 7E-7-1,83E-7 3,87E2 1,12E2 8,55E0 1,12E2 4,06E1 1,26E1-1,33E1 Otsonikato Valokemiallisen otsonin muodostuminen Happamoituminen Rehevöityminen Uusiutumattomien mineraalivarojen ehtyminen Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen This verified Environmental Product eclaration was created with One Click LCA - the world leading life-cycle assessment, life-cycle costing and sustainability metrics tool designed by Bionova Ltd, Finland,

7 Ympäristövaikutukset (AB 16 RC 50% BitumenMi 2%) Ympäristövaikutusluokka Ilmaston lämpeneminen CO2 ekv 3,55E1 4,12E0 6,49E-1 4,12E0 3,08E0 8E-1-9,99E-1 CFC 11 ekv 4,94E-6 8,5E-7 1,09E-7 8,5E-7 5,2E-7 1,36E-7-1,82E-7 eteeni ekv 8,9E-3 5,42E-4 9,82E-5 5,42E-4 4,65E-4 2,29E-4-1,59E-4 SO2 ekv 2,05E-1 1,94E-2 9,57E-4 1,94E-2 4,52E-3 3,83E-3-1,81E-3 (PO4)3- ekv 1,39E-2 4,27E-3 1,98E-4 4,27E-3 9,25E-4 2E-2-3,61E-4 Sb ekv 1,77E-5 5E-6 1,1E-7 5E-6 4,16E-7 7E-7-1,76E-7 3,88E2 1,12E2 8,55E0 1,12E2 4,06E1 1,26E1-1,27E1 Otsonikato Valokemiallisen otsonin muodostuminen Happamoituminen Rehevöityminen Uusiutumattomien mineraalivarojen ehtyminen Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen Ympäristövaikutukset (ABK 31 RC 50% BitumenMi 2%) Ympäristövaikutusluokka Ilmaston lämpeneminen CO2 ekv 2,99E1 4,12E0 6,49E-1 4,12E0 3,08E0 8E-1-9,99E-1 CFC 11 ekv 4,91E-6 8,5E-7 1,09E-7 8,5E-7 5,2E-7 1,36E-7-1,82E-7 eteeni ekv 8,14E-3 5,42E-4 9,82E-5 5,42E-4 4,65E-4 2,29E-4-1,59E-4 SO2 ekv 1,87E-1 1,94E-2 9,57E-4 1,94E-2 4,52E-3 3,83E-3-1,81E-3 (PO4)3- ekv 1,25E-2 4,27E-3 1,98E-4 4,27E-3 9,25E-4 2E-2-3,61E-4 Sb ekv 1,57E-5 5E-6 1,1E-7 5E-6 4,16E-7 7E-7-1,76E-7 3,81E2 1,12E2 8,55E0 1,12E2 4,06E1 1,26E1-1,27E1 Otsonikato Valokemiallisen otsonin muodostuminen Happamoituminen Rehevöityminen Uusiutumattomien mineraalivarojen ehtyminen Uusiutumattomien energiavarojen ehtyminen

8 20. Luonnonvarojen käyttöä kuvaavat indikaattorit Luonnonvarojen käyttö (AB 16 RC 50%) Prosessienergiana käytetty uusiutuva primäärienergia poissulkien raaka-aineena käytetty uusiutuva primäärienergia 1,84E1 6,51E-1 3,09E0 3,96E-1-2,81E0 Raaka-aineena käytetty uusiutuva primäärienergia 2,12E-2 Uusiutuvan primäärienergian kokonaiskäyttö 1,84E1 6,51E-1 3,09E0 3,96E-1-2,81E0 Prosessienergiana käytetty uusiutumaton primäärienergia poissulkien raaka-aineena käytetty uusiutumaton primäärienergia 4,35E2 9,25E0 4,39E1 1,37E1-1,81E1 Raaka-aineena käytetty uusiutumaton primäärienergia 9,58E0 Uusiutumattoman primäärienergian kokonaiskäyttö 4,45E2 9,25E0 4,39E1 1,37E1-1,81E1 Käytetyt kierrätysmateriaalit 5E2 Käytetyt uusiutuvat kierrätyspolttoaineet Käytetyt uusiutumattomat kierrätyspolttoaineet Veden kokonaiskäyttö m3 2E-2 2,37E-3 4,54E-4 2,37E-3 1,9E-3 Luonnonvarojen käyttö 1,35E-3-1,46E-3 Luonnonvarojen käyttö (AB 16 RC 50% BitumenMi 2%) Prosessienergiana käytetty uusiutuva primäärienergia poissulkien raaka-aineena käytetty uusiutuva primäärienergia 1,82E1 6,51E-1 3,09E0 3,96E-1-2,69E0 Raaka-aineena käytetty uusiutuva primäärienergia 1,44E-2 Uusiutuvan primäärienergian kokonaiskäyttö 1,82E1 6,51E-1 3,09E0 3,96E-1-2,69E0 Prosessienergiana käytetty uusiutumaton primäärienergia poissulkien raaka-aineena käytetty uusiutumaton primäärienergia 4,38E2 9,25E0 4,39E1 1,37E1-1,73E1 Raaka-aineena käytetty uusiutumaton primäärienergia 6,49E0 Uusiutumattoman primäärienergian kokonaiskäyttö 4,44E2 9,25E0 4,39E1 1,37E1-1,73E1 Käytetyt kierrätysmateriaalit 5,2E2 Käytetyt uusiutuvat kierrätyspolttoaineet Käytetyt uusiutumattomat kierrätyspolttoaineet Veden kokonaiskäyttö m3 1,97E-2 2,37E-3 4,54E-4 2,37E-3 1,9E-3 1,35E-3-1,4E-3 Luonnonvarojen käyttö

9 Luonnonvarojen käyttö (ABK 31 RC 50% BitumenMi 2%) Prosessienergiana käytetty uusiutuva primäärienergia poissulkien raaka-aineena käytetty uusiutuva primäärienergia 1,8E1 6,51E-1 3,09E0 3,96E-1-2,69E0 Raaka-aineena käytetty uusiutuva primäärienergia 5,47E-3 Uusiutuvan primäärienergian kokonaiskäyttö 1,8E1 6,51E-1 3,09E0 3,96E-1-2,69E0 Prosessienergiana käytetty uusiutumaton primäärienergia poissulkien raaka-aineena käytetty uusiutumaton primäärienergia 4,33E2 9,25E0 4,39E1 1,37E1-1,73E1 Raaka-aineena käytetty uusiutumaton primäärienergia 2,47E0 Uusiutumattoman primäärienergian kokonaiskäyttö 4,35E2 9,25E0 4,39E1 1,37E1-1,73E1 Käytetyt kierrätysmateriaalit 5,2E2 Käytetyt uusiutuvat kierrätyspolttoaineet Käytetyt uusiutumattomat kierrätyspolttoaineet Veden kokonaiskäyttö m3 1,91E-2 2,37E-3 4,54E-4 2,37E-3 1,9E-3 1,35E-3-1,4E-3 Luonnonvarojen käyttö 21. Jätekategoriat Jätekategoriat (AB 16 RC 50%) Vaarallinen jäte 1,31E-3 2,54E-5 2,36E-6 2,54E-5 1,09E-5 Kaatopaikkajäte 1,26E0 3,65E0 4,02E-3 3,65E0 1,79E-2 Radioaktiivinen jäte 3E-3 4,91E-4 6,14E-5 4,91E-4 2,92E-4 Jätekategoriat 1,01E-5-4,34E-6 5E1-1,26E-2 7,75E-5-1,34E-4 Jätekategoriat (AB 16 RC 50% BitumenMi 2%) Vaarallinen jäte 9,3E-4 2,54E-5 2,36E-6 2,54E-5 1,09E-5 Kaatopaikkajäte 1,28E0 3,65E0 4,02E-3 3,65E0 1,79E-2 Radioaktiivinen jäte 3,01E-3 4,91E-4 6,14E-5 4,91E-4 2,92E-4 Jätekategoriat 1,01E-5-4,16E-6 5E1-1,21E-2 7,75E-5-1,29E-4

10 Jätekategoriat (ABK 31 RC 50% BitumenMi 2%) Vaarallinen jäte 4,33E-4 2,54E-5 2,36E-6 2,54E-5 1,09E-5 Kaatopaikkajäte 1,02E0 3,65E0 4,02E-3 3,65E0 1,79E-2 Radioaktiivinen jäte 3E-3 4,91E-4 6,14E-5 4,91E-4 2,92E-4 Jätekategoriat 1,01E-5-4,16E-6 5E1-1,21E-2 7,75E-5-1,29E Muut ympäristöindikaattorit Muut ympäristöindikaattorit (AB 16 RC 50 %) Muut ympäristöindikaattorit Komponentit uudelleenkäyttöön Jäte materiaali-kierrätykseen 9,47E-2 9,5E2 Jäte energiasisällön hyödyntämiseen 1,72E-3 Viety energia Muut ympäristöindikaattorit (AB 16 RC 50% BitumenMi 2%) Muut ympäristöindikaattorit Komponentit uudelleenkäyttöön Jäte materiaali-kierrätykseen 9,41E-2 9,5E2 Jäte energiasisällön hyödyntämiseen 1,17E-3 Viety energia Muut ympäristöindikaattorit (ABK 31 RC 50% BitumenMi 2%) Muut ympäristöindikaattorit Komponentit uudelleenkäyttöön Jäte materiaali-kierrätykseen 9,34E-2 9,5E2 Jäte energiasisällön hyödyntämiseen 4,45E-4 Viety energia

11 Skenaariot ja tekniset lisätiedot (7.3) 23. Tekniset lisätiedot, sähkön käyttö valmistuksesa (7.3. A3) A3 Sähkön tiedon laatu ja CO2 päästö CO2 ekv. /kwh Suomen sähkön päästöt perustuvat Tilastokeskuksen (2016) ja Energiateollisuuden (2016) aineistoon koskien Suomen sähköntuotannon polttoaineiden kulutusta tarkasteluvuonna Laskennassa on käytetty hyödynjakomenetelmää. Polttoaineiden päästöt pohjautuvat ecoinvent 3.3 -tietokantaan. 24. Tekniset lisätiedot, kuljetukset työmaalle (7.3.2 ) Muuttuja Määrä Polttoaineen tyyppi ja kulutus litraa/100km Kuljetusmatka km Kuljetuskapasiteetin käyttöaste % Kuljetettujen tuotteiden tilavuuspaino /m3 Tilavuuskapasiteetin käyttöaste (käyttöaste=1 tai <1 tai 1 kokoonpuristetuille tai sisäkkäin pakatuille tuotteille) Tiedon laatu 56.7 Maansiirtoauto, diesel (täysi kuorma) (lähde: LIPASTO) 30 Keskimääräinen kuljetusmatka pääkaupunkiseudun työmaille (Asfalttikallion arvio) 100 Oletuksena täysi lasti työmaalle ja paluu tyhjänä 2457 Asfalttikallion tuotetieto 1 Oletus 25. Rakennuksen purkuvaiheen prosessikuvaus (7.3.4) Prosessikuvaus (ilmoitettuna komponenttien, tuotteiden tai Arvo / materiaalien toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä tai Tiedon laatu materiaalityyppiä kohti) kerätään lajiteltuna Purkuprosessi tuotteen osalta ja siitä syntyvän rakennusjätteen kerätään sekalaisena rakennusjätteenä määrä. eriteltynä seuraavasti komponentit uudelleenkäyttöön (sama käyttötarkoitus) Rakennusjätteen hyödyntämisprosessi ja syntyneet rakennusjätteet eriteltyinä seuraavasti materiaalikierrätykseen energiasisällön hyödyntämiseen 1* ** 0 Rakennusjätteen tuotetta tai materiaalia loppusijoitukseen loppusijoitusprosessi ja loppusijoitettavan jätteen määrä 0.05** Skenaarion laadintaan tarkoitetut Purkujätteen kuljetusetäisyys käsittelyyn km oletukset, esim. kuljetuksista 30** *Arvio siitä, että jyrsitty asfaltti kerätään kokonaisuudessaan asfalttijätteenä. **Valmistajan tämänhetkinen arvio tuotteen hyödyntämisestä ja loppusijoituksesta.

12 26. Muut tekniset lisätiedot Saatavilla valmistajalta. 27. Tuoteseloste Lisätietoja (7.4) Käyttövaiheen aikaisia päästöjä ilmaan, maaperään tai veteen ei ole tutkittu. 29. Yleisen tiedon lähteet Standardit ja PCR: ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures. ISO 14040:2006 Environmental management. Life cycle assessment. Principles and frameworks. ISO 14044:2006 Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines. EN 15804:2012+A1 Sustainability in construction works Environmental product declarations Core rules for the product category of construction products. RTS PCR RTS PCR protocol: EPs published by the Building Information Foundation RTS sr. PT 18 RT EP Committee. (English version). Muut: Energiateollisuus (2016) Sähkönkäyttö ja tuotantotiedot Sähkötase [XLSX-tiedosto]. Saatavilla: html#material-view [Viitattu ]. Miilumäki N (2017) Asfalttikallio EP bacround report - According to EN 15804:2011 and ISO 14025:2010. Bionova Ltd, Pokkinen M (2012) Uraremi-menetelmä katupäällysteiden kunnossapidossa. Opinnäytetyö, Rakennustekniikan koulutusohjelma, Infrarakentamisen suuntautumisvaihtoehto, Tampereen ammattikorkeakoulu [pdf-dokumentti]. Saatavilla: handle/10024/50755/pokkinen_matti.pdf?sequence=1 [Viitattu ]. Suomen Virallinen Tilasto (2016) Sähkön ja lämmön tuotanto [e-dokumentti]. ISSN= , Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla: salatuo_2015_ _tau_001_fi.html [Viitattu: ]. Wernet, G., Bauer, C., Steubing, B., Reinhard, J., Moreno-Ruiz, E., and Weidema, B. (2016) The ecoinvent database version 3 (part I): overview and methodology. The International Journal of Life Cycle Assessment, [e-dokumentti] 21(9), pp s [Viitattu ]. This verified Environmental Product eclaration was created with One Click LCA - the world leading life-cycle assessment, life-cycle costing and sustainability metrics tool designed by Bionova Ltd, Finland,

RTS EPD, Nro 12 VAHEPD weber.vetonit 110 FINE, 120 RENO, 130 CORE ja 140 NOVA

RTS EPD, Nro 12 VAHEPD weber.vetonit 110 FINE, 120 RENO, 130 CORE ja 140 NOVA RTS EPD, Nro 12 VAHEPD-2017-108 weber.vetonit 110 FINE, 120 RENO, 130 CORE ja 140 NOVA Saint-Gobain Finland Oy / Weberin ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) perustuu EN 15804 + A1

Lisätiedot

RTS EPD, EPD NUMERO MALLI 1 KUVITTEELLINEN SEMENTTILAASTITASOITE KOODI 123

RTS EPD, EPD NUMERO MALLI 1 KUVITTEELLINEN SEMENTTILAASTITASOITE KOODI 123 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS RTS EPD, EPD NUMERO MALLI 1 KUVITTEELLINEN SEMENTTILAASTITASOITE KOODI 123 10.03.2016 Rakennustietosäätiö RTS Building Information Foundation

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE KAHI-tiilet ja -harkot

YMPÄRISTÖSELOSTE KAHI-tiilet ja -harkot YMPÄRISTÖSELOSTE KAHI-tiilet ja -harkot EN 15804 mukaisesti Saint-Gobain Weber Oy:n ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) perustuu EN 15804 ja ISO 14040 mukaiseen elinkaariarviointiin.

Lisätiedot

RTS EPD, nro 11 VAHEPD KAHI -tiilet ja -harkot

RTS EPD, nro 11 VAHEPD KAHI -tiilet ja -harkot RTS EPD, nro 11 VAHEPD-2017-114 KAHI -tiilet ja -harkot Saint-Gobain Finland Oy / Weberin ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) perustuu EN 15804 + A1 mukaiseen elinkaariarviointiin.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE weber.vetonit 110 FINE, weber.vetonit 120 RENO, weber.vetonit 130 CORE, weber.vetonit 140 NOVA

YMPÄRISTÖSELOSTE weber.vetonit 110 FINE, weber.vetonit 120 RENO, weber.vetonit 130 CORE, weber.vetonit 140 NOVA YMPÄRISTÖSELOSTE weber.vetonit 110 FINE, weber.vetonit 120 RENO, weber.vetonit 130 CORE, weber.vetonit 140 NOVA Saint-Gobain Weber Oy Ab:n ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) perustuu

Lisätiedot

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet

MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN-15804 ympäristöselosteet Tämä seloste kattaa EN 15804-standardin edellyttämän yritysten välisen viestinnän ympäristöselosteen raportoinnin, joka määritetään EN 15942, Sustainability

Lisätiedot

RTS EPD, nro 7 VAHEPD Leca sora

RTS EPD, nro 7 VAHEPD Leca sora RTS EPD, nro 7 VAHEPD-2015-107 Leca sora 14.6.2017 Leca Finland Oy ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) perustuu standardin EN 15804 + A1 mukaiseen elinkaariarviointiin. Lisäohjeena

Lisätiedot

RTS PCR RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS SR

RTS PCR RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS SR 2.6.2016 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS SR RTS PCR RTS PCR- menetelmäohje: Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemat ympäristöselosteet PT 18 RT EPD toimikunta Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

RTS EPD. Verifioidut ympäristöselosteet Hirsitaloteollisuus Laura Sariola > Rakennustietosäätiö RTS sr >

RTS EPD. Verifioidut ympäristöselosteet Hirsitaloteollisuus Laura Sariola > Rakennustietosäätiö RTS sr > RTS EPD Verifioidut ympäristöselosteet Hirsitaloteollisuus 8.11.2016 Laura Sariola > Rakennustietosäätiö RTS sr > 17.11.2016 1 Puun käyttö ja ympäristövaikutukset Kiertoyhteiskunnalla tarkoitetaan luonnonvarojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Standardien EN 15804 ja ISO 14025 mukaisesti

YMPÄRISTÖSELOSTE Standardien EN 15804 ja ISO 14025 mukaisesti YMPÄRISTÖSELOSTE Standardien EN 15804 ja ISO 14025 mukaisesti GYPROC GEK 13 ERIKOISKOVA Luontipäivä :15.5.2014 Versio :V1 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n ympäristöseloste EPD (Environmental Product

Lisätiedot

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet Rakennustuotteiden ympäristöselosteet Puupäivä 26.11.2015 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö Ympäristöseloste Mikä? Miksi? Miten? 1 11/24/2015 Maapallon pintalämpötilan muutos 1901-2012 Image

Lisätiedot

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi Puurakennusten hiilijalanjälki Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi 1. Miksi hiilijalanjälkeä lasketaan? 2. Mihin puun vähähiilisyys perustuu? 3. Esimerkki PES-elementin laskennasta 4. Yhteenveto 11.3.2013

Lisätiedot

Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomen tulevat säädökset. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomen tulevat säädökset. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomen tulevat säädökset Kouvola 21.11.2017 Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2 Rakennettu

Lisätiedot

Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta

Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon resurssit

Lisätiedot

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi 2005, arvion päivitys 2010 Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon

Lisätiedot

Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin. Julkiset vihreät rakennushankinnat. Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin. Julkiset vihreät rakennushankinnat. Kiertotalous ja materiaalitehokkuus Kestävän rakentamisen indikaattorit mitä on edessä? KyAMK / Vähähiilisen rakentamisen informaatiotilaisuus 30.09.2016 Matti Kuittinen Ydinindikaattorit Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin Julkiset vihreät

Lisätiedot

Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomen tulevat säädökset Matti Kuittinen

Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomen tulevat säädökset Matti Kuittinen Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomen tulevat säädökset 31.10.2017 Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2 Rakennettu ympäristö kuluttaa paljon

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte!

Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte! 6.2.2013 Helsinki ASFALTIN UUSIOKÄYTTÖ Vanha asfaltti Tuote vai jäte? Kierrätysmenetelmät Lars Forstén Vanha Asfaltti Vanhaa asfalttia syntyy rakennuskohteissa kun esimerkiksi: - katu-, tie- ja piharakenteita

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA)

Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA) Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA) Tarmo Räty Metlan NEW ohjelman 1 hanke 1 Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut NEW (2014 2018) Puutuotteiden ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen käsitteet ja materiaalit kurssi Luento 1 10.10.2017 Esa Partanen esa.partanen@xamk.fi p. 044 7028 437 SCE - Sustainable Construction

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017

Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017 Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017 Tässä esityksessä Rakentamisen ympäristövaikutukset ja puu Hankintalain mahdollisuudet

Lisätiedot

Vähähiilinen rakentaminen, pilottihankkeet ja kiertotalous. Hirsitaloteollisuus Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Vähähiilinen rakentaminen, pilottihankkeet ja kiertotalous. Hirsitaloteollisuus Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Vähähiilinen rakentaminen, pilottihankkeet ja kiertotalous Hirsitaloteollisuus 28.11.2017 Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi alatunnisteeseen

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema Kouvola 21.11.2017 Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2 Rakennettu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä 4.5.2005 TUOTTEEN NIMI Teräsbetonit VALMISTAJAT Paalut: Abetoni Oy Kokemäen TB-Paalu Oy Lujabetoni Oy Parma Oy Skanska Betoni Oy Teräsosat: Leimet Oy

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari LCA-työkalun kehittäminen Puoliväliseminaari 4.6.2014 LCA-työkalu Työkalu kierrätysmateriaalin tuottajille ja viherrakentajille Ottaa huomioon sekä kierrätysmateriaalin tuotannon että nurmikon perustamis-

Lisätiedot

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Leena Tähkämö 18. syyskuuta 2013 Valaistuksen ja valonlähteiden

Lisätiedot

Kuinka vihreä on viherkatto?

Kuinka vihreä on viherkatto? Kuinka vihreä on viherkatto? Sini Veuro, Helsingin yliopisto Oma Piha messut Miniseminaari viherkatoista 29.3.2012 Kestävän kehityksen pilarit Kustannukset TALOUS Käyttöiän kasvu Huolto Energian käyttö

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Frans Silvenius, MTT Bioteknologia ja elintarviketutkimus Kierrätysmateriaaleja mm. Kompostoidut

Lisätiedot

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki. 21.3.2012 Jarek Kurnitski

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki. 21.3.2012 Jarek Kurnitski Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki Hiilijalanjälki ilmastonvaikutukset Rakennusten suorituskyky ja ilmastonvaikutukset voidaan kuvata kokonaisvaltaisesti 3-5 mittarin avulla: - Sisäilmastoluokka (Sisäilmastoluokitus

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus ja rakentaminen Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Rakentamisen resurssitehokkuudessa voimakas sääntelyn ote Energiatehokkuus

Lisätiedot

RAKENNUKSEN ELINKAAREN HIILIJALANJÄLKI

RAKENNUKSEN ELINKAAREN HIILIJALANJÄLKI RAKENNUKSEN ELINKAAREN HIILIJALANJÄLKI Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy VISITING LECTURE on the 24th of November WALTER UNTERRAINER: Integrative and self-determined

Lisätiedot

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani 21.11.2016 Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskus ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 24.11.2016

Lisätiedot

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen käsitteet ja materiaalit kurssi Luento 3-18.10.2017 Esa Partanen esa.partanen@xamk.fi Tehtävän läpikäynti 1. Materiaalin hiilijalanjälki

Lisätiedot

KeHa-hanke Elinkaariajattelu

KeHa-hanke Elinkaariajattelu KeHa-hanke Elinkaariajattelu Kick-off tilaisuudet/ Kestävyysprofiiliselvitys Frans Silvenius tutkija, MTT Mitä tarkoittaa elinkaariarviointi Elinkaariarviointi Viittaa tuotteen tai palvelun koko tuotanto-

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Dick Blom Kumi instituutti Sastamala 17.4.2015 LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa 2013-2014

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen

Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen Esitys Hämeenlinnassa 1.2.2012 Frans Silvenius MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus frans.silvenius@mtt.fi Elinkaaritarkastelun soveltaminen

Lisätiedot

Mittatikun uudet sovellukset

Mittatikun uudet sovellukset Mittatikun uudet sovellukset Juha Matti Katajajuuri MTT Biotekniikka ja elintarviketutkimus Elintarvikeketjun vastuullisuuden (CSR) kehittäminen ja tuotteistaminen vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Hiilijalanjälkilaskurin käyttö SYKEn tietokonehankinnassa

Hiilijalanjälkilaskurin käyttö SYKEn tietokonehankinnassa Hiilijalanjälkilaskurin käyttö n tietokonehankinnassa Tutkija Maija Mattinen ja erikoistutkija Ari Nissinen Suomen ympäristökeskus () Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa, Tampere, 8.10.2012 Ari Sirkka

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT 2 Korjaustarve kuntotarkastus - konsepti Korjattavien talojen

Lisätiedot

NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella

NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella REPA kick off -seminaari 12.5.2015 NCC Roads Oy Matti Kauppi Kehityspäällikkö 12.5.2015 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. NCC Yrityksenä 2. NCC Roadsin toiminta 3.

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Rakennusosien uudelleenkäyttö

Rakennusosien uudelleenkäyttö Rakennuttamisen tulevaisuus kiertotalouden mahdollisuudet -seminaari Kouvola, 21.11.2017 Rakennusosien uudelleenkäyttö Arto Köliö Tutkijatohtori Rakenteiden elinkaaritekniikka Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa

Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa Esit tely Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Agrifood Research Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa Vanhempi tutkija Yrjö Virtanen, MTT Elinkaaren kestävyyden parantamisen ongelma

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011. Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin (JUHILAS) Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Rakentamisen hiilivarasto

Rakentamisen hiilivarasto TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Rakentamisen hiilivarasto Puupäivä 30.11.2017 Wanha Satama Tarja Häkkinen, Sirje Vares Hiilivarasto Puun sisältämä hiili varastoituu puutuotteisiin tuotteen käyttöiän

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Merkinnät hankinnan apuna Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Kiilto Family -konserni Suomalainen perheyritys, perustettu 1919 Tampereella Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Kädenjälki korostaa toiminnan positiivisia kestävyysvaikutuksia

Kädenjälki korostaa toiminnan positiivisia kestävyysvaikutuksia Kädenjälki korostaa toiminnan positiivisia kestävyysvaikutuksia Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus SYKE 20.4.2017 Kestävän tuotekehityksen teemaklinikka, Joensuu Taustalla elinkaariajattelu tuotteen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

Tuoteryhmä: ulkovalaistus

Tuoteryhmä: ulkovalaistus Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin (JUHILAS) Tuoteryhmä: ulkovalaistus Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE Hanna Eskelinen, Suomen ympäristökeskus SYKE Tavoitteet ja toteutus Tarkastelun

Lisätiedot

Vähähiilisyys tulee rakentamiseen

Vähähiilisyys tulee rakentamiseen Vähähiilisyys tulee rakentamiseen Etelä-Savon ELY-keskuksen neuvottelupäivät Mikkeli 29.11.2017 Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating Tekesin Vene ohjelma Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Tavoitteet ja toteutus Projektin tavoitteena on tuoda esiin kestävän kehityksen

Lisätiedot

Betoroc- murskeet. Tuomo Joutsenoja 18.10.2012

Betoroc- murskeet. Tuomo Joutsenoja 18.10.2012 Betoroc- murskeet Tuomo Joutsenoja 18.10.2012 Rudus Oy lyhyesti Emoyhtiö irlantilainen CRH plc CRH plc liikevaihto 2010: 17,2 mrd henkilöstö2010: noin 80 000 toimipaikkoja 2010: yli 3700, 35 maassa Rudus

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi

Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi Johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus SUOMEN MINERAALISTRATEGIAN AVAJAISSEMINAARI, 17.3.2010 GTK 18.3.2010 Elinkaariajattelu Jyri

Lisätiedot

Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa. Kurkistus kehityshankkeeseen

Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa. Kurkistus kehityshankkeeseen Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa Kurkistus kehityshankkeeseen 12.5.2017 Heidi Huvila, Helsinki heidi.huvila@hel.fi Heidi Huvila 15.12.2016 1 Heidi Huvila

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys

Rakennusjätteiden kierrätys Rakennusjätteiden kierrätys Jätehuolto kiertotaloudessa 2030 YTP seminaari 26.4.2017 Pekka Vuorinen Ympäristö- ja energiajohtaja Rakennusteollisuus RT ry Rakentamisen raaka-aineet ja jätteet - kiertotalouden

Lisätiedot

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua?

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Juha Grönroos ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus JaloJäte päätösseminaari 2.12.2010, Mikkeli Etelä Savon biomassat TARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT TOIMINNOT:

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kierrätys. Kierrätys. Kierrätys

Kierrätys. Kierrätys. Kierrätys Uusioasfaltti Kierrätys Kierrätys Kierrätys Ympäristötietoisuus on herännyt Yhteiskunnassamme pyritään voimakkaasti ympäristön suojeluun ja luonnonvarojen säästämiseen. Uusiokäyttöä ja kierrätystä edistetään

Lisätiedot

www.ruukki.fi KUUMASINKITYT RAKENNUSTUOTTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025

www.ruukki.fi KUUMASINKITYT RAKENNUSTUOTTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025 www.ruukki.fi KUUMASINKITYT RAKENNUSTUOTTEET YMPÄRISTÖSELOSTE EN 15804 ISO 14025 Yleiset tiedot Ympäristöselosteen omistaja Tuote Tuotteen valmistaja Valmistuspaikat Tuotteen käyttötarkoitus Ilmoitettu

Lisätiedot

Kilpailukykyä ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta

Kilpailukykyä ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta Timo J Miettinen Sustainability Controller ABB Oy,Drives Kilpailukykyä ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta ABB Group -1- ABB lyhyesti Pääkonttori: Zürich, Sveitsi Henkilöstöä n. 120.000 noin 100 maassa

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Ympäristötietoa rakentamiseen

Ympäristötietoa rakentamiseen Ympäristötietoa rakentamiseen Hirsitaloteollisuuden vuosikokous 6.4.2017 Matti Kuittinen 1 Resurssitehokkaan rakentamisen ydinindikaattorit Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin Energiatehokkuus Vihreät

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot