Next Generation Network

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Next Generation Network"

Transkriptio

1 Next Generation Network Tiedonsiirtotoimikunnan työryhmä TIVA-seminaari Kari Wirman

2 NGN raportointityö Työryhmän kokouksia 8 Valmistelu alatyötyhmissä Palvelut (TR) Verkkotekniikka (TH) Standardointi (TL) Raportin muokkaus sihteeristötyönä Pääraportti: verkkovisio (3), standardit (4), analyysia varautumista silmälläpitäen (5), suositukset (6) Osaraportit - Verkkotekniikka - Palvelut, viranomaisverkko, joukkoviestintä - Standardointi

3 NGN verkko Konsensus arkkitehtuuri IP & MPLS yksinkertaistettu vaihtoehto DWDM + Ethernet Kuituverkko tehtävä nykyistä merkittävästi kattavammaksi=> mittavat investoinnit Muutos jo hyvässä vauhdissa, mutta alkumetreillä Vanhat ratkaisut elävät yleensä otaksuttua pidempään sivuroolissa tai uudessa roolissa Uusi arkkitehtuuri vaatii kokonaan toisenlaista suhtautumista tietoturvaan, sekä verkon sisäiseen, että käyttäjien tietoturvaan

4 NGN-verkon perusrakenne Pakettikytkentäinen laajakaistainen tiedonsiirto jossa - taattu palvelun laatu ja - siirron läpinäkyvyys Verkossa palvelut, ohjaus, siirto ja liityntä erotettu eri kerroksiin (plane) Palvelut tarjotaan avoimien rajapintojen kautta Verkko tukee useiden palvelutyyppien (ääni, data, kuva) toteuttamista taaten niille kullekin niiden tarvitsemat palveluominaisuudet Verkko pystyy hyödyntämään nopeaa valokuitutekniikkaa avaten mahdollisuudet täysin uudenlaiselle palvelutarjonnalle Myös itse verkon tietoturvaan kiinnitettävä erityistä huomiota

5 Architectural model Service plane Location Authentication Customer ID system Secure tunnel QoS tunnel Communication set-up Filtering Control plane Transport plane Circuit-Switched network (mobile operator) Packet-Switched backbone network over optical fibre / satellite PSTN ATM network Packet-Switched backbone network over optical fibre / satellite IP network Broadcast networks (Satellite, DTTV, cable) Packet-Switched network (mobile operator) Security Quality of Service Billing & Operation Support Systems Access plane Wireless Circuit-Switched (e.g. GSM) Wireline Circuit-Switched (e.g. copper loop) Wireline Packet-Switched (e.g. ADSL, cable, Ethernet) Wireless Packet-Switched (e.g. WLAN, UTRAN) Circuit-Switched (CS) link Packet Switched (PS) link Signalling flow PS-CS gateway PS-PS router/switch

6 IP-liikenne tulee siirtymään IPoptimoituun infrastruktuuriin IP over ATM IP ATM IP over SDH IP IP over DWDM SDH DWDM SDH DWDM IP DWDM

7 Long Haul and Core Optical Architecture OC48 OC48 DPT DPT OC48 SONET OC48 POS core core OC48 ATM λ DWDM Long-Haul Interconnects Terabit Capacity Presentation_ID 1999, Cisco Systems, Inc. 91

8 NGN Standardointi Arkkitehtuuri (solmut, liityntärajapinnat, protokollat) Palvelut (nykyiset, uudet/monikanavapalvelut) QoS (erilaisten luokkien yhteensovittaminen, päästä päähän lukitus yli operaattorirajapintojen) Tietoturva (autentikointi, salaus) Viranomaisvaatimukset (etuoikeusluokat, hätäviestintä, telekuuntelu ja -valvonta) Patentit (tasapuolisuus, kohtuullisuus, läpinäkyvyys, avoimuus)

9 BT announces network transformation timetable (Kesäkuu 2004) Mass migration of customers from PSTN to IP based network to begin in 2006 Majority of customers' PSTN services on IP network by 2008 Trials of voice services on IP network and fibre to the premises announced Increase in customer choice, control and service flexibility

10 Huomioitavaa siirryttäessä NGN-pohjaisiin verkkoihin Viestintäviraston ohjeita ja määräyksiä tulee jatkuvasti kehittää tekniikan kehityksen edetessä, erityisesti operaattoreiden IPverkkojen yhteenliittämiseen liittyvä valmistelutyö on tärkeää, Tietoliikenteen varautumiseen vaikuttavia eurooppalaisia säädöksiä ja muita toimenpiteitä tulee seurata ja tarvittaessa ottaa niihin kansallisesti kantaa. Alan teknistä standardointia tulee seurata ja tarvittaessa ottaa kantaa esimerkiksi telestandardoinnin neuvottelukunnan kautta (Viestintävirasto) Operaattoreiden tulee keskenään tarkastella IP-verkkojen yhteenliittämistä myös eri laatutasojen (QoS, SLA) suhteen

11 Huomioitavaa Operaattoreiden tulee varmistaa omien NGN verkkojensa tietoturvan toteutuminen ja tarvittaessa tulee sopia operaattoreiden rajapintaan liittyvistä kokonaisuuksista. Tarvittaessa tulee kehittää CERT-toimintaa. Optisten kuituyhteyksien varmistaminen keskeisten kaupunkien ja solmupisteiden välillä tulee suunnitella. Tulee pohtia ratkaisua poikkeusolojen aikaiseen kansalliseen verkkovierailuun. Operaattoreilta edellytettävän tehonsyötön varmistamisen perusteet tulee tarkistaa ja pitää ajan tasalla (määräysten ajanmukaisuus) myös jatkossa. Käyttäjäorganisaatioiden tietoisuutta tietoliikenteen edellyttämistä varautumistoimista (ml. tehonsyöttö ja vaihtoehtoiset kaapeli/kuitureitit) tulee pitää yllä. Toimenpiteenä on mm. valmiuspäälliköiden koulutus sekä tietoliikenteen huomioon ottaminen valmiusharjoituksissa (muutkin kuin teleyritykset)

12 36 suositusta Verkon perustekniikka ja topologia (8) Verkon tietoturva (8), yksityisyys (2), luotettavuus (2) Televalvonta (1) Joukkoviestintä (5) Viranomaisverkot (6) Muut (4)

13 Poimintoja suosituksista NGN:n fyysinen kerros Suositus 1. Runkoverkon sähkönsyöttö Verkon keskeisten aktiivilaitteiden sähkönsyöttö tulisi varmistaa, jotta toiminta olisi taattua myös oloissa, joissa valtakunnan sähköverkko on poikki tai sähkönsaanti säännösteltyä. Normien tulisi olla yhtenäisiä ja niiden noudattamista tulisi valvoa. Suositus 2. Operaattorirajapintojen yhteentoimivuus Siirryttäessä IP-pohjaiseen teknologiaan tulee operaattorirajapinnat määritellä mm. QoS käytäntöjen osalta.

14 NGN-runkoverkon tietoturva Suositus 9. Valvontaliikenne ja käyttäjien liikenne tulee erottaa selvästi toisistaan. Yksi tärkeimpiä periaatteita operaattoriverkon suojaamisessa on käyttäjän datan erottaminen kaikesta sisäisestä datasta. Myös pakettipohjaisessa verkossa tulisi olla valvontaliikenne (control plane) ja käyttäjäliikenne (user plane) erikseen. Suositus 12. Palvelut core-verkon ulkorajan ulkopuolelle Runkoverkolla (NGN Core) on selvät liittymät ulkomaailmaan. Käyttäjän tietoliikenne tulee access-verkoista ja se suurelta osalta jatkaa tunneloituna muiden operaattoreiden verkkoihin. Runkoverkon sisällä järjestettävät palvelut pitää eristää mahdollisimman hyvin niin, ettei niissä syntyvä tietoturvan pettäminen aiheuta muun järjestelmän tietoturvalle uhkaa. Palvelut kannattaa järjestää mahdollisimman paljon niin kuin ne olisivat ulkoisen operaattorin palveluja selkeän operaattoriliittymän takana.

15 Televalvonta Suositus 21. Viranomaispääsyn toteuttaminen Telekuuntelu ja -valvonta (lawful interception) tulee toteuttaa vastaavan tasoisesti kuin nykyisissäkin verkoissa. Pakettipohjaisuus, erilaisten salausmenetelmien käyttö sekä lisääntyvä mobiliteetti asettavat kuitenkin uusia haasteita toteutukselle. Joistakin verkon elementeistä on järjestettävä sekä mahdollisuus erottaa tietoja ulkopuolelta tulevien ohjeiden mukaan että mahdollisuus lähettää nämä tiedot salattuna verkkoelementistä valvontakeskukseen.

16 Joukkoviestintä Suositus 23. Digi-TV:n ja radion signaaliketjun turvaaminen Teknologiakentän pirstoutuminen johtaa yhä monimutkaisempien järjestelmien kehittymiseen. Yksittäinen asiantuntija ei hallitse koko signaaliketjua. Tämä asettaa erityisiä haasteita tilanteessa, jossa on tultava toimeen normaalia pienemmillä henkilöresursseilla. Tulee huolehtia, että toimijoiden väliset rajapinnat signaaliketjulla ovat selkeitä. Tulee varmistua päätelaitteiden sovelluksien huolellisesta testauksesta ennen niiden julkaisua ja levitystä sekä riittävästä allekirjoitusmekanismista (DVB organisaatio). Loppukäyttäjän vastuulle jäävät toimet tulee tehdä mahdollisimman helpoiksi ja luotettaviksi. Tulee huolehtia siirto- ja lähetysverkkojen kansallisesta tahdistuksesta myös tilanteissa, jolloin kansainvälisiin tahdistussignaaleihin ei voida tukeutua.

17 Viranomaisverkot Suositus 27. Vuokratun kapasiteetin käytettävyys Viranomaisen kanssa sopimussuhteessa olevan operaattorin on huolehdittava, että koko järjestelmän tarvitsema verkon kapasiteetti on puhdasta so. oikeasti käytettävissä ja se on taattua myös DoShyökkäyksessä ja palveluruuhkien aikaan. Suositus 29. Ylläpidon järjestäminen ja palvelutuotannon jatkuvuus Kaikilta tasoiltaan välittävän verkon elementit ovat riittävässä ylläpidossa ja tarvittaessa otettavissa kansallisen toimijan haltuun/ohjaukseen, joka on velvoitettu ja jolla on kyky tuottaa palvelu myös poikkeusoloissa. Palvelun tuottoketju on kokonaisuudessaan oltava toteutettu niin, että sen kaikki osat ovat tarvittaessa otettavissa kansallisen toimijan haltuun ohjaukseen esim. nimipalvelut, SIP, avainten hallinta.

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus

Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus 1 (34) Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus TIIVISTELMÄ Vuonna 2012 julkaistua muistiota laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuudesta on täydennetty ja tarkennettu. ICT:llä

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teletekniikan erikoistyö S-38.128 Ohjaaja: Vesa Kosonen Tekijä: Mikko Räsänen, 39334e Jätetty:

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Mobiililaajakaistan käyttökokemus

Mobiililaajakaistan käyttökokemus Kim Setälä Mobiililaajakaistan käyttökokemus Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.9.2013. Työn valvoja:

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2009 1 2 3 4 5 6 Tietoyhteiskunta Information Society (IS) Tieto- ja viestintäteknologia Information and Communication Technology (ICT) Lisäarvopalvelut

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta Valtion konesalija kapasiteettipalvelustrategia 15/2014 ICT-toiminta Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2014 IICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 3 7 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi Markkinat, teknologia ja sovellukset Koulutus Kielitaito Asema Elämäntapa Työ kuljettaja myyntimies kiinteistövälittäjä

Lisätiedot

KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia

KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia 1 KYBERTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN JA JALKAUTTAMINEN TEOLLISUUTEEN VUONNA 2014 KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia KYBERTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN JA JALKAUTTAMINEN TEOLLISUUTEEN VUONNA 2014 KYBER-TEO

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys 2. TELEPHONE SIGNALLING ISDN-LIITTYMÄMERKINANTO (ILM) Työn tavoitteet tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon oppia ISDN-merkinannon peruskäsitteet nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon

Lisätiedot

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Sisällys 1 Tietoverkkojen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Tietoverkkojen kehitystrendejä Valtiolta tukea haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Niemi, Tero 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot