Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008"

Transkriptio

1 1 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit Joulukuu 2008

2 Joulukuu 2008

3 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit heijastelevat useita asioita, joihin Eurooppa-neuvosto otti kantaa vuonna 2001 suosituksellaan lasten ja nuorten alkoholinkäytöstä. Ne perustuvat Amsterdam Groupin vuonna 1994 julkaisemiin ohjeisiin alkoholijuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä. 1 Näitä ohjeita ovat tukeneet European Forum for Responsible Drinking -järjestön (väkevien alkoholijuomien tuottajien etujärjestö) eli EFRD:n jäsenyritykset, joiden pyrkimyksenä on, että ohjeita noudatettaisiin mahdollisimman laajalti kaikilla niiden kohdemarkkinoilla Euroopassa. Niitä tukevat tällä hetkellä seuraavat eurooppalaiset kauppayhdistykset: Euroopan alkoholintuottajien yhdistys CEPS (Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux) ja Euroopan siideri- ja hedelmäviinijärjestö AICV (Association des Industries des Cidres et Vins de fruits de l U.E.). Eurocommerce, eurooppalainen tukku-, vähittäis- ja kansainvälistä kauppaa edustava työnantajajärjestö, tiedottaa jäsenilleen yleisistä standardeista parhaina käytäntöinä kansallisella tasolla. Yleiset standardit eivät korvaa asianmukaisia kansallisia lakeja tai säädöksiä, vaan ne tuovat käytäntöihin yhteistä sovelluspohjaa. 3 JOHDANTO-OSA Kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tuotetaan ja kulutetaan hyvin eri tavoin alkoholia sisältäviä juomia, kuten viinejä, oluita, siidereitä, väkijuomia ja kaikkia muita juotavan alkoholin muotoja jne. (jäljempänä juomat ). Tuotanto, kulutustrendit ja -tavat vaihtelevat erittäin paljon maasta ja alueesta toiseen, varsinkin juomakategorioittain, joilla on kaikilla yksilölliset ominaisuutensa. Nämä tuotteet ovat kohtuudella kulutettuina osa tasapainoista ja terveellistä elämäntapaa. Suurin osa kuluttajista käyttääkin tuotteita kohtuudella. Nämä tuotteet ovat Euroopan unionissa sosiaalisista, kulttuurisista ja taloudellisista syistä hyvin tärkeitä. NÄIDEN STANDARDIEN TARKOITUS On yleisessä tiedossa, että juomien liiallisella tai vastuuttomalla käytöllä voi olla henkilökohtaisia, sosiaalisia tai terveydellisiä vaikutuksia. Näiden yleisten standardien tarkoituksena on varmistaa, että kaupallisessa viestinnässä ei kannusteta tai hyväksytä mitään 1 Amsterdam Group nimettiin European Forum for Responsible Drinkingiksi eli EFRD:ksi marraskuussa 2005.

4 alkoholin liika- tai väärinkäyttöä. KAUPALLINEN VIESTINTÄ Kaupallinen viestintä määritellään tässä asiakirjassa seuraavasti: Kaikki tuotemerkkimainonta tai mainosviestintä kuluttajille riippumatta käytetystä viestimestä (esim. painetut viestimet, mainoslähetykset, etiketit, pakkaukset, internet, uusi teknologia ja sponsorointi) ja mukaan lukien kuluttajille ja kaupalle suunnatut myyntikampanjat, tuotteistaminen sekä myymälämateriaali. Kaupallinen viestintä ei sisällä: 4 mainostamiseen liittymätöntä materiaalia, lehdistötiedotteita, tiedotteita viranomaisille tai suurelle yleisölle yhteiskunnallista huolta aiheuttavista asioista, kuten juomien kuluttamiseen liittyvistä riskeistä tai hyödyistä, tai alkoholin kohtuukäyttöön tai alkoholin rooliin yhteiskunnassa liittyviä viestejä. PERUSPERIAATTEET Kaupallisen viestinnän: tulisi olla lainmukaista, soveliasta, rehellistä ja totuudenmukaista ja sen tulisi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä reiluja kilpailusääntöjä ja hyvää liiketoimintatapaa tulisi olla valmisteltu pitäen mielessä sosiaalisen vastuun ja sen tulisi perustua reiluuden ja vilpittömyyden periaatteisiin ei missään tapauksessa tulisi olla epäeettistä tai muilla tavoin ihmisarvon ja moraalin vastaista. 1. Väärinkäyttö 1.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule kannustaa tai hyväksyä alkoholin liiallista tai vastuutonta käyttöä eikä esitellä pidättyvyyttä tai kohtuukäyttöä negatiivisessa valossa. 1.2 Kaupallisessa viestinnässä ei tule näyttää humalaisia ihmisiä tai mitenkään antaa ymmärtää humalan olevan hyväksyttävää. 1.3 Kaupallisessa viestinnässä ei tule tehdä mitään viittauksia väkivaltaiseen, aggressiiviseen, laittomaan, vaaralliseen tai epäsosiaaliseen käytökseen.

5 1.4 Kaupallisessa viestinnässä tulee välttää kaikkia kytköksiä, hyväksyntää tai viittauksia huumekulttuuriin tai laittomiin päihteisiin. 2. Alaikäiset Kaupallista viestintää ei tule kohdistaa alaikäisiin eikä niissä tule näyttää alaikäisiä kuluttamassa juomia. 2.2 Kaupallisessa viestinnässä tulee mainostaa juomia vain painetuissa viestimissä ja mainoslähetyksissä, joiden yleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. Juomia ei tule mainostaa painetuissa viestimissä, mainoslähetyksissä tai tapahtumissa, joiden yleisöstä yli 30 %:n tiedetään olevan tai voidaan kohtuudella olettaa olevan alaikäisiä. 2.3 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää alle 25-vuotiaita malleja tai näyttelijöitä. 2.4 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää esineitä, kuvia, tyylejä, symboleja, värejä, musiikkia tai hahmoja (joko todellisia tai mielikuvituksellisia, mukaan lukien sarjakuvahahmot tai julkisuudenhenkilöt, kuten urheilusankarit), jotka vetoavat ensisijaisesti lapsiin tai alaikäisiin. 2.5 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää tuotemerkkejä, kuten nimiä, logoja, pelejä, pelilaitteita tai muita esineitä, jotka vetoavat ensisijaisesti alaikäisiin Ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää alkoholijuomien kuluttamisen olevan hyväksyttävää ennen minkäänlaisella moottoriajoneuvolla ajamista tai ajon aikana. Näihin moottoriajoneuvoihin kuuluvat pikaveneet, vesijetit, moottorikelkat ja lentokoneet. 4. Vaaralliset työt, työpaikka ja vapaa-aika Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää alkoholijuomien kuluttamisen olevan hyväksyttävää ennen mahdollisesti vaarallisen koneen käyttöä tai käytön aikana tai osallistuttaessa mahdollisesti vaarallisiin töihin tai vapaa-ajan harrastuksiin. 2 Alaikäiset voidaan määritellä näiden standardien tarkoituksiin seuraavasti: Alle 18-vuotiaat nuoret tai sitä vanhemmat kansallisen täysi-ikäisyyden rajan ollessa korkeampi.

6 5. Terveysnäkökohdat 5.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien kuluttamisella olisi terveyttä edistäviä vaikutuksia tai että niiden kulutus voisi auttaa estämään, hoitamaan tai parantamaan mitään ihmisellä esiintyvää sairautta. 5.2 Lain salliessa kaupallisessa viestinnässä saattaa tietyissä tilanteissa olla hyväksyttävää antaa totuudenmukaisia ja tarkkoja asiatietoja hiilihydraatti- tai kaloripitoisuudesta tai muusta ravintosisällöstä. 6. Raskaus Kaupallisessa viestinnässä ei tule näyttää raskaana olevia naisia juomassa eikä kaupallista viestintää tule suunnata raskaana oleville naisille. 7. Alkoholisisältö Kaupallisessa viestinnässä ei tule luoda sekaannusta juomien luonteesta tai vahvuudesta. 7.2 Kaupallisessa viestinnässä voidaan ilmoittaa kuluttajille alkoholipitoisuus, mutta korkeaa alkoholipitoisuutta ei tule korostaa pääasiallisena teemana minkään tuotemerkin mainonta- ja viestintämateriaalissa. Kuitenkaan viestissä ei saa antaa ymmärtää, että alkoholipitoisuudeltaan mietoja juomia kuluttamalla voidaan välttää väärinkäyttöä. 8. Suorituskyky Kaupallisessa viestinnässä ei tule luoda vaikutelmaa siitä, että juomien nauttiminen parantaa henkistä tai fyysistä suorituskykyä tai antaa energiaa, esim. keskittymistä vaativien töiden turvalliseen suorittamiseen.

7 9. Sosiaalinen menestys Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien nauttiminen on edellytys sosiaaliselle hyväksynnälle tai menestykselle. 10. Seksuaalinen menestys 10.1 Kaupallisen viestinnän ei tule missään tapauksessa olla epäeettistä, yleisesti vallitsevan hyvän maun tai säädyllisyyden vastaista tai muilla tavoin ihmisarvon ja moraalin vastaista Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien nauttiminen voisi parantaa seksuaalista kykyä, vetovoimaa tai johtaa seksuaalisiin suhteisiin. SÄÄNTÖJEN, MÄÄRÄYSTEN JA MUIDEN TEOLLISUUDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Kaiken kaupallisen viestinnän tulee olla kaikkien asianmukaisten kansallisten lakien, säädösten ja teollisuuden omavalvontaohjeiden kirjaimen ja hengen mukaista. 7 NOUDATTAMINEN JA SANKTIOT Näiden yleisten standardien yleistarkoitus ei ole olemassa olevien kansallisten järjestelmien korvaaminen, vaan yleisten kriteerien tarjoaminen kansallisille omavalvontamekanismeille sekä teollisuuden ja yrityksen omille säännöille. Yleisiin standardeihin perustuvat tai standardien rikkomista koskevat valitukset käsitellään Euroopan mainosstandardiliiton (European Advertising Standards Alliance, EASA) jäsenorganisaatioissa tai muissa soveltuvissa organisaatioissa kansallisella tasolla. Nämä kansalliset organisaatiot ovat parhaassa asemassa valitusten käsittelyyn, sillä vain ne voivat arvioida ja täysin ymmärtää kansallisen kontekstin ja paikalliset tavat.

8 LIITTEET JA LÄHDEKIRJALLISUUS Yleiset standardit selvitetään ja selitetään tämän asiakirjan liitteissä, jotka sisältävät tarkkoja ohjeistuksia: Myyntiesittelyt paikan päällä (Liite 1) Internet-, digitaalinen ja mobiilimarkkinointi (Liite 2) Sponsorointi (Liite 3) Nimeä, pakkausta ja pakkausmerkintöjä koskevat suuntaviivat (Liite 4) EFRD on kehittänyt aineistoa asiasta kiinnostuneiden ja yleisten standardien toteuttamiseen osallistuvien avuksi: 8

9 LIITE 1 VASTUULLISIA MYYNTIESITTELYITÄ KOSKEVAT OHJEET Johdanto Nämä ohjeet vastuullisten myyntiesittelyjen pitämisestä ovat keskeinen osa kaupallisen viestinnän yleisiä standardeja. Niitä sovelletaan yleisten standardien lisäksi, ja ne tulee siksi lukea yleisten standardien yhteydessä. EFRD tunnustaa myyntiesittelyjen olevan asiallinen ja arvokas markkinointiväline, jolla: lisätään asiakkaan tietämystä tuotteesta/tuotemerkistä esitellään uutta tuotetta/tuotemerkkiä. Kuten kaiken kaupallisen viestinnän, myyntiesittelyjen tulee olla kehitetty, toteutettu ja hallinnoitu vastuullisesti ei tule koskaan olla suunnattu alaikäisille ei tule koskaan kannustaa väkivaltaiseen, aggressiiviseen, vaaralliseen, epäsosiaaliseen tai laittomaan käytökseen, alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen tai alkoholin väärinkäyttöön ei tule koskaan olla mitään yhteiskunnallista ryhmää halventava tai muuten yleisesti hyväksytyn hyvän maun ja säädyllisyyden vastainen tulee aina täydellisesti noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja, säädöksiä ja omavalvontaohjeita. 9 Ottaen huomioon Euroopan alkoholijuomateollisuuden sekä ravintola-, jälleenmyynti-, anniskelupaikka- ja hotellialojen monimuotoisuuden ja rakenteen, myyntiesittelyssä esiteltävän tuotteen valmistaja ei välttämättä ole osallinen tai edes tietoinen kyseisestä toiminnasta. Tämä tietenkin vaikuttaa valmistajan mahdolliseen vaikutusvaltaan, näiden toimintojen sisältöön tai sävyyn. Myyntiesittelyn pitopaikan käyttäjä ja/tai omistaja ovat tärkeitä osapuolia myyntitoimintojen toteuttamisessa.

10 Tämän tultua todetuksi on kuitenkin mainittava, että EFRD:n jäsenet ymmärtävät, että on niiden omien ja eurooppalaisen yhteiskunnan etujen mukaista, että alkoholijuomien (jäljempänä juomat ) myyntiä edistetään vastuullisesti. EFRD sitoutuukin työskentelemään asianmukaisten organisaatioiden kanssa varmistaakseen, että nämä ohjeet tulevat täysin ymmärretyiksi ja laajasti levitetyiksi aloilla, kuten: vähittäismyynti hotellit / ravintolat / kahvilat / baarit / yökerhot / diskot matkailuviranomaiset hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuslaitokset ja järjestöt myyntitoimistot ja myyntiesittelyjen tuottajat tapahtumatuottajat ja -järjestäjät Esittelytyypit 10 Alkoholijuomien myyntiesittelyjä voidaan järjestää yleisesti ottaen seuraavanlaisissa paikoissa: kaupat (pienet kaupat, supermarketit, hypermarketit) anniskelutilat (anniskeluoikeudet omaavat paikat) ulkopuolisen järjestämät tilaisuudet omat tilat (esim. tuotantolaitosten kiertokäynnit) epätavallisissa paikoissa järjestettävät omat tilaisuudet (esim. tuotemerkin omistajan urheilutapahtumat, tuotemerkin sponsoroimat musiikki- tai tanssifestivaalit, rautatieasemat, uimarannat, vanhat teollisuusalueet, spontaanit tilaisuudet/ tekstiviesteillä organisoidut tapahtumat) kuluttajien koti.

11 Olosuhteiden ja puitteiden vaihdellessa suuresti ei jokaiseen tilanteeseen sopivaa sääntöä voida laatia. Näiden ohjeiden, jotka perustuvat yleisten standardien ehtoihin, tavoitteena on tarjota käytännön ohjeita useista myyntiesittelyjä koskevista näkökulmista, kuten paikat sisältö sävy tarkastelutapa yleisön (ikä-)profiili. Nämä ohjeet kattavat sekä itse tilaisuuden että oheismateriaalin. Myyntiesittelyitä koskevat ohjeet Perusperiaatteet Kaupallisen viestinnän: 11 tulisi olla lainmukaista, soveliasta, rehellistä ja totuudenmukaista ja sen tulisi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä reilun kilpailun sääntöjä ja hyvää liiketoimintatapaa tulisi olla valmisteltu pitäen mielessä sosiaalinen vastuu ja perustua reiluuden ja vilpittömyyden periaatteisiin ei missään tapauksessa tulisi olla epäeettistä tai muilla tavoin ihmisarvon ja moraalin vastaista. a. Osallistujia ei saa syrjiä rodun, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, poliittisen mielipiteen jne. takia. b. On vältettävä kuvia, viestejä tai toimintoja, joita voidaan pitää liian loukkaavina tai halventavina. c. On varmistuttava, että kaikki kuluttajat ovat tietoisia juoman hinnasta. d. On varmistuttava, että kaikki kuluttajat ovat tietoisia esiteltävän juoman alkoholisisällöstä/-pitoisuudesta myyntiesittelyn alkaessa.

12 1. Väärinkäyttö 1.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule kannustaa tai hyväksyä alkoholin liiallista tai vastuutonta käyttöä eikä esitellä pidättyvyyttä tai kohtuukäyttöä negatiivisessa valossa. 1.2 Kaupallisessa viestinnässä ei tule näyttää humalaisia ihmisiä tai mitenkään antaa ymmärtää humalan olevan hyväksyttävää. 1.3 Kaupallisessa viestinnässä ei tule tehdä mitään viittauksia väkivaltaiseen, aggressiiviseen, laittomaan, vaaralliseen tai epäsosiaaliseen käytökseen. 1.4 Kaupallisessa viestinnässä tulee välttää kaikkia kytköksiä, hyväksyntää tai viittauksia huumekulttuuriin tai laittomiin päihteisiin. 12 a. Älä koskaan kannusta juomien vastuuttomaan tai liialliseen käyttöön. b. Älä käytä juomapelejä, jotka saattavat kannustaa juomien vastuuttomaan tai liialliseen käyttöön, kuten tapahtumat, joissa kilpaillaan juomien nautintanopeudella tai juomien kulutuksen määrällä lyhyessä ajassa. c. Älä tarjoile kuluttajille, jotka ovat tai näyttävät olevan liian innostuneita, humalaisia, aggressiivisia tai käyttäytyvät epäsosiaalisesti. Varmista, että henkilöstösi on täysin tietoinen siitä miten humalaisten, aggressiivisten tai epäsosiaalisesti käyttäytyvien kuluttajien kanssa tulee toimia. d. Älä painosta ihmisiä, jotka eivät halua osallistua. e. Älä ole negatiivinen niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole kiinnostuneita myyntiesittelystä. f. On hyvä tapa asettaa selkeästi näkyville soveltuva viesti alkoholijuomien kohtuukäytöstä. g. Varmista, ettei mikään toiminnan muoto kannusta liialliseen tai vastuuttomaan kulutukseen (sisältö, kieli, myyntiesittelijöiden käytös, aika/ajoitus jne.). h. Jos myyntiesittely tai kannustin edellyttää useampaa kuin yhtä ostosta, varmista, että kuluttajia ei kannusteta nauttimaan enemmän alkoholia kuin kansallisissa kohtuukäyttösuosituksissa on määritetty. i. Myyntiesittelyjen ja -viestien ei tule koskaan kannustaa kuluttajaa riskialttiiseen tai mahdollisesti vaaralliseen toimintaan tai käyttäytymiseen.

13 2. Alaikäiset Kaupallista viestintää ei tule erityisesti kohdistaa alaikäisiin eikä niissä tule näyttää alaikäisiä kuluttamassa juomia. 2.2 Kaupallisessa viestinnässä tulee mainostaa juomia vain painetuissa viestimissä ja mainoslähetyksissä, joiden yleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. Juomia ei tule mainostaa painetuissa viestimissä, mainoslähetyksissä tai tapahtumissa, joiden yleisöstä yli 30 %:n tiedetään olevan tai voidaan kohtuudella olettaa olevan alaikäisiä. 2.3 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää alle 25-vuotiaita malleja tai näyttelijöitä. 2.4 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää esineitä, kuvia, tyylejä, symboleja, värejä, musiikkia tai hahmoja (joko todellisia tai mielikuvituksellisia, mukaan lukien sarjakuvahahmot tai julkisuudenhenkilöt, kuten urheilusankarit), jotka vetoavat ensisijaisesti lapsiin tai alaikäisiin. 2.5 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää tuotemerkkejä, kuten nimiä, logoja, pelejä, pelilaitteita tai muita esineitä, jotka vetoavat ensisijaisesti alaikäisiin. 13 a. Älä koskaan harjoita myyntitoimintoja, joiden osallistujiksi houkutellaan henkilöitä, jotka eivät lain mukaan saa ostaa alkoholijuomia. b. Älä anna alaikäisten osallistua esittelyyn. c. Älä aloita myyntiesittelyä ollenkaan, jos voidaan kohtuudella odottaa yli 30 %:n yleisöstä olevan alaikäisiä. Mikäli asiasta on epäilystä, älä aloita myyntiesittelyä (tarkista prosenttiluvut, sillä ne voivat vaihdella maittain). d. Harkitse, pitäisikö asettaa selkeästi näkyville ilmoituksia, joista selviää, että alaikäiset eivät saa nauttia alkoholijuomia (katso f kohdassa 1 Väärinkäyttö). e. Mikäli epäilet kuluttajan ikää, pyydä häntä todistamaan ikänsä (varmista, että tunnet henkilöllisyyden/iän tarkastamiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön ja säädökset). f. Varmista, että mikään toiminnan osa ei ensisijaisesti vetoa alaikäisiin (sisältö, kieli, sarjakuvat, musiikki, julkisuudenhenkilöt, jne.). g. Alkoholituotemerkkejä ei tule olla lasten/alaikäisten kokoa olevissa vaatteissa. 3 Alaikäiset voidaan määritellä näiden standardien tarkoituksiin seuraavasti: Alle 18-vuotiaat nuoret tai sitä vanhemmat kansallisen täysi-ikäisyyden rajan ollessa korkeampi.

14 3. Ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää alkoholijuomien kuluttamisen olevan hyväksyttävää ennen minkäänlaisella moottoriajoneuvolla ajamista tai ajon aikana. Näihin moottoriajoneuvoihin kuuluvat pikaveneet, vesijetit, moottorikelkat ja lentokoneet. 14 a. Kiinnitä erityishuomiota niiden kuluttajien osallistumiseen, jotka saattavat ajaa autoa osallistuttuaan myyntiesittelyyn, esim. supermarketissa järjestetyissä maistiaisissa. b. Harkitse jos otat, et aja -viestin asettamista näkyville. c. Ole erityisen tarkka järjestäessäsi myyntiesittelyjä paikoissa, jotka liittyvät läheisesti ajamiseen (esim. moottoritien varrella olevat kaupat/ravintolat). d. Vaikka moottoriajoneuvoja voidaankin käyttää palkintoina, palkintoseremoniassa on varmistuttava, ettei ajoneuvoa pääse ajamaan kukaan, joka on nauttinut juomia (esim. ajoneuvon avaimet voidaan luovuttaa päivää palkintoseremonian jälkeen). 4. Vaaralliset työt, työpaikka ja vapaa-aika Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää alkoholijuomien kuluttamisen olevan hyväksyttävää ennen mahdollisesti vaarallisen koneen käyttöä tai käytön aikana tai osallistuttaessa mahdollisesti vaarallisiin töihin tai vapaaajan harrastuksiin. a. Varmista, että myyntiesittely ei sisällä vaarallista toimintaa tai kannusta sellaiseen. 5. Terveysnäkökohdat 5.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien kuluttamisella olisi terveyttä edistäviä vaikutuksia tai että niiden kulutus voisi auttaa estämään, hoitamaan tai parantamaan mitään ihmisellä esiintyvää sairautta. 5.2 Lain näin salliessa, kaupallisessa viestinnässä saattaa tietyissä tilanteissa olla hyväksyttävää antaa totuudenmukaisia ja tarkkoja asiatietoja hiilihydraatti- tai kaloripitoisuudesta tai muusta ravintosisällöstä.

15 a. Varmista, ettei mikään toiminnon osa anna ymmärtää, että juomalla olisi mitään ominaisuuksia, jotka auttavat estämään, hoitamaan tai parantamaan mitään ihmisellä esiintyvää sairautta. 6. Raskaus Kaupallisessa viestinnässä ei tule näyttää raskaana olevia naisia juomassa eikä kaupallista viestintää tule erityisesti suunnata raskaana oleville naisille. 7. Alkoholisisältö 7.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule luoda sekaannusta juomien luonteesta tai vahvuudesta. 7.2 Kaupallisessa viestinnässä voidaan ilmoittaa kuluttajille alkoholipitoisuus, mutta korkeaa alkoholipitoisuutta ei tule korostaa pääasiallisena teemana minkään tuotemerkin mainonta- ja viestintämateriaalissa. Kuitenkaan viestissä ei saa antaa ymmärtää, että alkoholipitoisuudeltaan mietoja juomia kuluttamalla voidaan välttää väärinkäyttöä. 15 a. Varmista, että myyntiesittelyyn osallistujat tietävät esiteltävän tuotteen sisältävän alkoholia. b. Älä tarjoa alkoholia tavalla, joka antaa kuluttajalle virheellisen tai harhaanjohtavan käsityksen nautitusta alkoholimäärästä (esim. alkoholisumuttimet ja höyrystimet). 8. Suorituskyky Kaupallisessa viestinnässä ei tule luoda vaikutelmaa siitä, että juomien nauttiminen parantaa henkistä tai fyysistä suorituskykyä tai antaa energiaa, esim. keskittymistä vaativien töiden turvalliseen suorittamiseen. a. Älä kannusta tai edistä alkoholijuomien nauttimista ennen urheilua.

16 9. Sosiaalinen menestys Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien nauttiminen on edellytys sosiaaliselle hyväksynnälle tai menestykselle. 10. Seksuaalinen menestys 10.1 Kaupallisen viestinnän ei tule missään tapauksessa olla epäeettistä, yleisesti vallitsevan hyvän maun tai säädyllisyyden vastaista tai muilla tavoin ihmisarvon ja moraalin vastaista Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien nauttiminen on parantaa seksuaalista kykyä, vetovoimaa tai johtaa seksuaalisiin suhteisiin. 11. Maistiaiset 4 16 Juomia ei tule tarjota alaikäisille maistiaisina. Maistiaisten tarjoaminen on sallittua anniskeluoikeuden omaavissa tai yksityisissä tiloissa, messuilla tai tilaisuuksissa paikallisten säädösten mukaisesti. On otettava huomioon, että yleisten standardien ja näiden myyntiesittelyjä koskevien ohjeiden ehdot koskevat myös maistiaisten tarjoamista, eli kuluttajalle on kerrottava mitä hän on maistamassa ja juoman alkoholipitoisuus, maistiaisia ei tule tarjota humalassa olevalle ihmiselle tai ihmisille, jotka mahdollisesti osallistuvat riskialttiiseen tai vaaralliseen toimintaan, tai epäsosiaalisesti käyttäytyville jne. Maistiaisia jaettaessa tärkeintä on varmistua siitä, että myyntiesittelijät noudattavat sääntöjä. Siksi ehdotamme (yleisten standardien koulutusmoduulin kaltaisen) koulutustyökalun kehittämistä käytettäväksi laajalti näiden myyntiesittelijöiden kouluttamiseen ennen myyntiesittelyjen järjestämistä tai muokattavaksi myyntiesittelyjä järjestävän organisaation tarpeisiin. 4 Maistiaiset sisältävät tuotteen nauttimista.

17 KIELLETYT MYYNNIN / MYYNTIESITTELYN OHEISMATERIAALIT Myyntiesittelyt, joissa käytetään juoma-astioita, kikkoja, suihkeita tai muita juoman tarjoamistapoja, jotka joko kannustavat alkoholin liialliseen nauttimiseen ja/tai tarkoittavat sitä, että kuluttajat eivät osaa suoraan sanoa kuinka paljon alkoholia he nauttivat (esim. vesipistoolit, koneet, jotka tarjoavat alkoholia ilman nestettä) ja/tai tarkoittavat sitä, että kuluttajat eivät voi kontrolloida nauttimansa alkoholin määrää tai nautintanopeutta (suorakaato kurkusta alas, hammaslääkärin tuoli ). Juoma-astiat, kikat ja juoman tarjoamistavat, joilla on lääketieteellisiä tai farmaseuttisia merkityksiä, esim. ruiskut, koeputket. Esittelyt, joissa käytetään uskonnollisia tai muita symboleita ja viittauksia, jotka saattaisivat olla loukkaavia alkoholijuomaesittelyn yhteydessä. 17 Karkkeja tai lasten makeisia: ei makeisia/herkkuja, jotka rinnastetaan ensisijaisesti lapsiin. Aikuisten makeiset, kuten liköörisuklaat ja tumma suklaa, ovat hyväksyttyjä. Jos asiasta on epäilyksiä, on hyvä tutkia myyntilukuja aikuisyleisön osuuden varmistamiseksi. Palkintojen jaot ja kilpailut, jotka vetoavat ensisijaisesti alaikäisiin. Juomapelit ja/tai pelit, jotka saattavat kannustaa vastuuttomaan kulutukseen. Viettelypelit, joihin sisältyy seksuaalisia merkityksiä. Puhallettavat muovilelut, kuten uimarenkaat, -patjat, -tyynyt, -tuolit jne., joita todennäköisesti käytetään vedessä, eivät saa ensisijaisesti vedota alaikäisiin. Lasten kokoa olevat vaatteet tai viittaukset niihin. Seksilelut. Merkkikondomit. Krapulalääkkeet.

18 Liite 2 Ohjelinjaukset KAUPALLISEEN VIESTINTÄÄN INTERNETISSÄ, DIGITAALISEEN MARKKINOINTIIN JA MOBIILIMARKKINOINTIIN 1. Johdanto Nämä ohjelinjaukset koskien kaupallista viestintää internetissä ovat olennainen osa kaupallista viestintää koskevia yhteisiä standardeja. Ne ovat voimassa yhteisten standardien lisänä ja niitä tulisi lukea yhteisten standardien yhteydessä. EFRD:n jäsenet tunnistavat, että internetissä tapahtuvalla kaupallisella viestinnällä on kasvavan tärkeä rooli tuotemerkillä varustettujen alkoholijuomien markkinoinnissa, ja että se on arvokas ja tarkoituksenmukainen työkalu täysi-ikäisten alkoholinkuluttajien tavoittamiseksi. 18 Internetiä koskevia ohjelinjauksia sovelletaan EFRD:n jäsenyritysten tuotemerkin ja tuotteen mainostamiseen tarkoitettuihin verkkosivustoihin ja -sivuihin; niitä ei sovelleta sellaisiin verkkosivustoihin tai näiden osiin, jotka sisältävät esimerkiksi yritystietoa, taloudellista, sijoittajiin liittyvää tai muuta tietoa, joka ei mainosta tuotemerkkiä tai tuotetta. Internetiä koskevia ohjelinjauksia sovelletaan myös EFRD:n jäsenyritysten internetissä tapahtuvaan kaupalliseen viestintään, johon kuuluvat: sähköpostimarkkinointi, mainosbannerit, vuorovaikutteinen mainonta, hakukone- ja blogimainonta, sosiaaliset verkostot/yhteisöt, sponsorointi, ja sisällön sijoittaminen kolmansien osapuolten verkkosivustoille, sekä muut maksulliset ja maksuttomat internet-markkinoinnin keinot ja sisällön sijoittaminen. Ole hyvä ja tutustu tämän asiakirjan lopussa olevaan luetteloon lisäesimerkeistä internetissä tapahtuvasta kaupallisesta viestinnästä. Kuten kaiken internetissä tapahtuvan markkinointitoiminnan, myös verkossa tapahtuvan

19 kaupallisen viestinnän evoluutiokehitys on yhä käynnissä, ja uusia muotisuuntauksia voi syntyä nopeasti. Näitä ohjelinjauksia tarkastetaan siksi jatkuvasti ja muokataan, jos ja kun siihen on tarvetta. Ohjelinjaukset ovat rakenteeltaan seuraavanlaiset: 1. Termiluettelo, joka on osa ohjelinjauksia 2. Ohjelinjausten määräykset 3. Selitykset 2. Termiluettelo Mainosbanneri on kuva tai muu mediaobjekti, jota käytetään mainostarkoituksessa kolmannen osapuolen verkkosivustolla; se voi olla ponnahdusikkuna tai ns. pop-under. Blogit ovat verkkosivustoja, joiden merkinnät näytetään yleensä käänteisessä aikajärjestyksessä. Blogeissa on usein tiettyyn aihepiiriin liittyviä kommentteja tai uutisia; toiset blogit taas toimivat henkilökohtaisina verkkopäiväkirjoina. Tyypillisessä blogissa on tekstiä, kuvia sekä linkkejä toisiin blogeihin, verkkosivustoihin ja muihin aiheeseen liittyviin medioihin. Lukijoiden mahdollisuus jättää kommenteja vuorovaikutteisesti on oleellinen osa monia blogeja. 19 Latausilmoitus on ilmoitus, jolla ilmoitetaan verkkosivuston aineistoa lataavalle kävijälle, että lataussisältö on tarkoitettu/sallittu ainoastaan yli 18-vuotiaille, ja että sisältöä ei saa latauksen jälkeen lähettää eteenpäin tai muuten saattaa alle 18-vuotiaiden käyttöön. Lataussisältö tarkoittaa kaikkea tavaramerkkejä, tavaramerkkiviestejä tai tavaramerkkilogoja esittävää sisältöä, jonka EFRD:n jäsen tarjoaa ladattavaksi. Lataus on mikä tahansa ladattavaksi tarjottu tai ladattu tiedosto, ja lataaminen tarkoittaa tietojen vastaanottamista etä- tai keskusjärjestelmästä kuten verkkopalvelimelta, FTP-palvelimelta, sähköpostipalvelimelta tai muusta vastaavasta järjestelmästä. Sähköpostimarkkinointi on suoramarkkinointimuoto, jossa kaupallisia viestejä välitetään yleisölle sähköpostin välityksellä. Laajimmassa merkityksessä jokaista mahdolliselle tai nykyiselle vähittäismyyntiasiakkaalle lähetettyä sähköpostia voidaan pitää sähköpostimarkkinointina.

20 Internet-sivustot tarkoittavat EFRD:n jäsenten omaa tavaramerkkiä tai tuotetta mainostavia verkkosivustoja. Niihin ei katsota verkkosivustoja tai näiden osia, jotka sisältävät esimerkiksi yritystietoa, taloudellista, sijoittajiin liittyvää tai muuta tietoa, joka ei mainosta tuotemerkkiä tai tuotetta. Hakukonemarkkinointi (SEM) on internet-markkinointitapa, jonka tarkoituksena on mainostaa verkkosivustoja lisäämällä niiden näkyvyyttä hakukoneiden tulossivuilla. Tähän kuuluu hakukoneoptimointi (SEO), maksettu sisällön sijoittaminen ja maksettu tuloksiin sisällyttäminen. Joissakin lähteissä SEM määritellään maksullisten hakulistausten ostamiseksi. Syndikoidut tiedot (/tietolähteet) ovat lähteitä, joista mainostaja voi saada tietoa TVtai radioaseman, verkoston, internetsivuston tai julkaisun käyttäjistä tai yleisöstä. Yleensä tällaiset tiedot ovat itsenäisen elimen sertifioimia tai mainostaja on palkannut itsenäisen tutkimusyrityksen (esim. Com Score tai Nielsen/NetRatings) keräämään tietoja. 20 Uniikit kävijät n verkkosivuston liikennettä mittaavaa yksikköä kuvaava tilastotieto, joka laskee jokaisen kävijän vain kerran, vaikka tämä vierailisi sivustolla useammin raportointijakson aikana. Tilastotiedot ovat tärkeitä sivuston julkaisijoille ja mainostajille, koska ne mittaavat yleisön todellista kokoa. Kun sivuston kävijöiden kokonaismäärä jaetaan uniikkien kävijöiden määrällä, saadaan johdettu tilasto istuntojen määrä uniikkia kävijää kohden, joka kertoo julkaisijalle, kuinka monta kertaa keskimääräinen uniikki kävijä vierailee sivustolla raportointijakson aikana. Sosiaaliset verkostot/yhteisöt virtuaalinen yhteisö, verkkoyhteisö tai online-yhteisö on ryhmä ihmisiä, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa pääasiassa viestintävälineiden kuten kirjeiden, puhelimen, sähköpostin tai uutisryhmien (Usenet) välityksellä kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen sijaan. Vuorovaikutuksen syynä voivat olla esimerkiksi sosiaaliset, ammatilliset tai koulutusta koskevat syyt. Jos käytetty viestintäväline on tietokoneverkosto, yhteisöä kutsutaan myös nimellä online-yhteisö. Virtuaalisista ja onlineyhteisöistä on myös tullut täydentävä viestintätapa sellaisten ihmisten välillä, jotka tuntevat toisensa ensisijaisesti reaalielämästä. Sosiaalisissa ohjelmistoissa käytetään yhdessä useita vuorovaikutuskanavia, kuten tekstipohjaisia chat-huoneita ja ääntä, videokuvaa tai hahmokuvakkeita käyttäviä foorumeita. Merkittävä sosiotekninen muutos on voinut tapahtua tällaisten internet-pohjaisten sosiaalisten verkostojen yleistymisen seurauksena.

EFRD:n kaupallista viestintää koskevat yleiset. standardit. Tarkistettu versio marraskuu 2010

EFRD:n kaupallista viestintää koskevat yleiset. standardit. Tarkistettu versio marraskuu 2010 EFRD:n kaupallista viestintää koskevat yleiset 1 standardit Tarkistettu versio marraskuu 2010 2 Joh d a n t o a) European Forum for Responsible Drinking (EFRD) on eurooppalainen väkevien alkoholijuomien

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta

Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta Vastuuhenkilö Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 5 Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta Lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien

Lisätiedot

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Ylitarkastaja Marjo Misikanas Tuoteturvallisuusyksikkö Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 13.12.2011 Omavalvonnassa ja valvonnassa huomioitava

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013. Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013

Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013. Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013 Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013 Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013 1. Alkoholijuomien mainonta kiellettiin 1977 2. Mietojen alkoholijuomien mainonta sallittiin uudessa

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle

LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITE Alkoholilain 33 :n muuttamisesta Eduskunnalle Alkoholijuomat poikkeavat useimmista muista kulutushyödykkeistä, sillä ne aiheuttavat suuria terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Viestinnän muutosten jalkautus

Viestinnän muutosten jalkautus Viestinnän muutosten jalkautus Ponnistus Ryhmän käyttäytyminen Yksilön käyttäytyminen Asenne Tieto Aika Viestintästrategia Suomen Akatemiassa Akatemia viestii aktiivisesti tutkijoille ja tiedeyhteisöllä

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Ohje 1 (8) Dnro: 3.12.2015 1095/939/2013 VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Taustaa Toimialan kuuleminen Tässä ohjeessa tuodaan esiin Viestintäviraston

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa

Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa Alkoholijuomien markkinoinnin uudet säännöt 1.1.2015 MaRan Marraspäivä 19.11.2014 varatuomari Kai Massa Johdannoksi Alkoholilaissa lähtökohtaisesti väkevien alkoholijuomien mainostamisen täyskielto (poikkeuksena

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet Julkaisija: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Ulkoasu: gra & grappo 2011 Esipuhe Panimoala toimii

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Tietosuojatyöryhmä 00065/2010/FI WP 174 Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Annettu 13.

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttöohje

Sosiaalisen median käyttöohje Sosiaalisen median käyttöohje 2 (5) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Taustaa... 3 Sosiaalisen median tukemat ydintoiminnot ja tavoitteet... 4 Osallistumisen periaatteet... 4 Koulutus... 5 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA MARKKINOINTIKANAVAT KATJA ANTTILA 21.5.2013 MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN ERITYISPIIRTEITÄ VENÄJÄLLÄ Mainoksiin suhtaudutaan epäluuloisemmin kuin Suomessa. Venäjällä luotetaan enemmän tuttujen

Lisätiedot

Johdanto. Henkilötietojen käsittely

Johdanto. Henkilötietojen käsittely Johdanto easyfairs Scandinavia AB suhtautuu erittäin vakavasti näytteilleasettajiensa (asiakkaidensa) sekä yrityksen sivustolla ja tapahtumissa vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 1. huhtikuuta 2015 Amway Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Reiluus saapui työpaikalle -viestintäohje

Reiluus saapui työpaikalle -viestintäohje Reiluus saapui työpaikalle -viestintäohje Elokuu 2010 Ohjeistus Reiluus saapui työpaikalle -logon käyttöön markkinointi- ja viestintämateriaaleissa Sisällysluettelo: 1. Esittely 2. Käyttöoikeudet 3. Logon

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Mediakortti 2010 Suntuubi.com mediakortti

Mediakortti 2010 Suntuubi.com mediakortti Mediakortti 2010 Suntuubi.com mediakortti MEDIAKORTTI 2010 2 (10) SISÄLLYS 1. Johdanto...3 1.1. Yleiskuvaus...3 1.2. Käyttäjämäärät ja tilastot...3 1.2.1. Käyttäjät (sivustojen ylläpitäjät)...3 1.2.2.

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 10. helmikuuta 2003 PE 319.199/AMC 13-18 KOMPROMISSITARKISTUKSET 13-18 Mietintöluonnos (PE 319.199)

Lisätiedot

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2015 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Ohjeistus Merenkurkun saariston maailmanluonnonperintölogon käytöstä

Ohjeistus Merenkurkun saariston maailmanluonnonperintölogon käytöstä Ohjeistus Merenkurkun saariston maailmanluonnonperintölogon käytöstä 1. PÄÄMÄÄRÄ 2. SISÄLTÖ 3. OMISTUSOIKEUS JA LOGON KÄYTTÖ 4. LOGON KÄYTTÖ 4.1 Käyttäjäryhmät 4.2 Merenkurkun maailmanperintölogon käyttöehdot

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Sosiaalinen media Venäjällä. Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä

Sosiaalinen media Venäjällä. Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä Sosiaalinen media Venäjällä Mikkeli 20.2.2014 Sosiaalinen media Venäjällä Runetin määritelmä Venäläisestä Internetistä käytetään Venäjällä tavanomaisesti nimitystä Runet (Рунет) Nimellä viitataan tavallisimmin

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) L 204/26 Euroopan unionin virallinen lehti 31.7.2013 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 737/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot