Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008"

Transkriptio

1 1 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit Joulukuu 2008

2 Joulukuu 2008

3 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit heijastelevat useita asioita, joihin Eurooppa-neuvosto otti kantaa vuonna 2001 suosituksellaan lasten ja nuorten alkoholinkäytöstä. Ne perustuvat Amsterdam Groupin vuonna 1994 julkaisemiin ohjeisiin alkoholijuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä. 1 Näitä ohjeita ovat tukeneet European Forum for Responsible Drinking -järjestön (väkevien alkoholijuomien tuottajien etujärjestö) eli EFRD:n jäsenyritykset, joiden pyrkimyksenä on, että ohjeita noudatettaisiin mahdollisimman laajalti kaikilla niiden kohdemarkkinoilla Euroopassa. Niitä tukevat tällä hetkellä seuraavat eurooppalaiset kauppayhdistykset: Euroopan alkoholintuottajien yhdistys CEPS (Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux) ja Euroopan siideri- ja hedelmäviinijärjestö AICV (Association des Industries des Cidres et Vins de fruits de l U.E.). Eurocommerce, eurooppalainen tukku-, vähittäis- ja kansainvälistä kauppaa edustava työnantajajärjestö, tiedottaa jäsenilleen yleisistä standardeista parhaina käytäntöinä kansallisella tasolla. Yleiset standardit eivät korvaa asianmukaisia kansallisia lakeja tai säädöksiä, vaan ne tuovat käytäntöihin yhteistä sovelluspohjaa. 3 JOHDANTO-OSA Kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tuotetaan ja kulutetaan hyvin eri tavoin alkoholia sisältäviä juomia, kuten viinejä, oluita, siidereitä, väkijuomia ja kaikkia muita juotavan alkoholin muotoja jne. (jäljempänä juomat ). Tuotanto, kulutustrendit ja -tavat vaihtelevat erittäin paljon maasta ja alueesta toiseen, varsinkin juomakategorioittain, joilla on kaikilla yksilölliset ominaisuutensa. Nämä tuotteet ovat kohtuudella kulutettuina osa tasapainoista ja terveellistä elämäntapaa. Suurin osa kuluttajista käyttääkin tuotteita kohtuudella. Nämä tuotteet ovat Euroopan unionissa sosiaalisista, kulttuurisista ja taloudellisista syistä hyvin tärkeitä. NÄIDEN STANDARDIEN TARKOITUS On yleisessä tiedossa, että juomien liiallisella tai vastuuttomalla käytöllä voi olla henkilökohtaisia, sosiaalisia tai terveydellisiä vaikutuksia. Näiden yleisten standardien tarkoituksena on varmistaa, että kaupallisessa viestinnässä ei kannusteta tai hyväksytä mitään 1 Amsterdam Group nimettiin European Forum for Responsible Drinkingiksi eli EFRD:ksi marraskuussa 2005.

4 alkoholin liika- tai väärinkäyttöä. KAUPALLINEN VIESTINTÄ Kaupallinen viestintä määritellään tässä asiakirjassa seuraavasti: Kaikki tuotemerkkimainonta tai mainosviestintä kuluttajille riippumatta käytetystä viestimestä (esim. painetut viestimet, mainoslähetykset, etiketit, pakkaukset, internet, uusi teknologia ja sponsorointi) ja mukaan lukien kuluttajille ja kaupalle suunnatut myyntikampanjat, tuotteistaminen sekä myymälämateriaali. Kaupallinen viestintä ei sisällä: 4 mainostamiseen liittymätöntä materiaalia, lehdistötiedotteita, tiedotteita viranomaisille tai suurelle yleisölle yhteiskunnallista huolta aiheuttavista asioista, kuten juomien kuluttamiseen liittyvistä riskeistä tai hyödyistä, tai alkoholin kohtuukäyttöön tai alkoholin rooliin yhteiskunnassa liittyviä viestejä. PERUSPERIAATTEET Kaupallisen viestinnän: tulisi olla lainmukaista, soveliasta, rehellistä ja totuudenmukaista ja sen tulisi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä reiluja kilpailusääntöjä ja hyvää liiketoimintatapaa tulisi olla valmisteltu pitäen mielessä sosiaalisen vastuun ja sen tulisi perustua reiluuden ja vilpittömyyden periaatteisiin ei missään tapauksessa tulisi olla epäeettistä tai muilla tavoin ihmisarvon ja moraalin vastaista. 1. Väärinkäyttö 1.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule kannustaa tai hyväksyä alkoholin liiallista tai vastuutonta käyttöä eikä esitellä pidättyvyyttä tai kohtuukäyttöä negatiivisessa valossa. 1.2 Kaupallisessa viestinnässä ei tule näyttää humalaisia ihmisiä tai mitenkään antaa ymmärtää humalan olevan hyväksyttävää. 1.3 Kaupallisessa viestinnässä ei tule tehdä mitään viittauksia väkivaltaiseen, aggressiiviseen, laittomaan, vaaralliseen tai epäsosiaaliseen käytökseen.

5 1.4 Kaupallisessa viestinnässä tulee välttää kaikkia kytköksiä, hyväksyntää tai viittauksia huumekulttuuriin tai laittomiin päihteisiin. 2. Alaikäiset Kaupallista viestintää ei tule kohdistaa alaikäisiin eikä niissä tule näyttää alaikäisiä kuluttamassa juomia. 2.2 Kaupallisessa viestinnässä tulee mainostaa juomia vain painetuissa viestimissä ja mainoslähetyksissä, joiden yleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. Juomia ei tule mainostaa painetuissa viestimissä, mainoslähetyksissä tai tapahtumissa, joiden yleisöstä yli 30 %:n tiedetään olevan tai voidaan kohtuudella olettaa olevan alaikäisiä. 2.3 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää alle 25-vuotiaita malleja tai näyttelijöitä. 2.4 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää esineitä, kuvia, tyylejä, symboleja, värejä, musiikkia tai hahmoja (joko todellisia tai mielikuvituksellisia, mukaan lukien sarjakuvahahmot tai julkisuudenhenkilöt, kuten urheilusankarit), jotka vetoavat ensisijaisesti lapsiin tai alaikäisiin. 2.5 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää tuotemerkkejä, kuten nimiä, logoja, pelejä, pelilaitteita tai muita esineitä, jotka vetoavat ensisijaisesti alaikäisiin Ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää alkoholijuomien kuluttamisen olevan hyväksyttävää ennen minkäänlaisella moottoriajoneuvolla ajamista tai ajon aikana. Näihin moottoriajoneuvoihin kuuluvat pikaveneet, vesijetit, moottorikelkat ja lentokoneet. 4. Vaaralliset työt, työpaikka ja vapaa-aika Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää alkoholijuomien kuluttamisen olevan hyväksyttävää ennen mahdollisesti vaarallisen koneen käyttöä tai käytön aikana tai osallistuttaessa mahdollisesti vaarallisiin töihin tai vapaa-ajan harrastuksiin. 2 Alaikäiset voidaan määritellä näiden standardien tarkoituksiin seuraavasti: Alle 18-vuotiaat nuoret tai sitä vanhemmat kansallisen täysi-ikäisyyden rajan ollessa korkeampi.

6 5. Terveysnäkökohdat 5.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien kuluttamisella olisi terveyttä edistäviä vaikutuksia tai että niiden kulutus voisi auttaa estämään, hoitamaan tai parantamaan mitään ihmisellä esiintyvää sairautta. 5.2 Lain salliessa kaupallisessa viestinnässä saattaa tietyissä tilanteissa olla hyväksyttävää antaa totuudenmukaisia ja tarkkoja asiatietoja hiilihydraatti- tai kaloripitoisuudesta tai muusta ravintosisällöstä. 6. Raskaus Kaupallisessa viestinnässä ei tule näyttää raskaana olevia naisia juomassa eikä kaupallista viestintää tule suunnata raskaana oleville naisille. 7. Alkoholisisältö Kaupallisessa viestinnässä ei tule luoda sekaannusta juomien luonteesta tai vahvuudesta. 7.2 Kaupallisessa viestinnässä voidaan ilmoittaa kuluttajille alkoholipitoisuus, mutta korkeaa alkoholipitoisuutta ei tule korostaa pääasiallisena teemana minkään tuotemerkin mainonta- ja viestintämateriaalissa. Kuitenkaan viestissä ei saa antaa ymmärtää, että alkoholipitoisuudeltaan mietoja juomia kuluttamalla voidaan välttää väärinkäyttöä. 8. Suorituskyky Kaupallisessa viestinnässä ei tule luoda vaikutelmaa siitä, että juomien nauttiminen parantaa henkistä tai fyysistä suorituskykyä tai antaa energiaa, esim. keskittymistä vaativien töiden turvalliseen suorittamiseen.

7 9. Sosiaalinen menestys Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien nauttiminen on edellytys sosiaaliselle hyväksynnälle tai menestykselle. 10. Seksuaalinen menestys 10.1 Kaupallisen viestinnän ei tule missään tapauksessa olla epäeettistä, yleisesti vallitsevan hyvän maun tai säädyllisyyden vastaista tai muilla tavoin ihmisarvon ja moraalin vastaista Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien nauttiminen voisi parantaa seksuaalista kykyä, vetovoimaa tai johtaa seksuaalisiin suhteisiin. SÄÄNTÖJEN, MÄÄRÄYSTEN JA MUIDEN TEOLLISUUDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Kaiken kaupallisen viestinnän tulee olla kaikkien asianmukaisten kansallisten lakien, säädösten ja teollisuuden omavalvontaohjeiden kirjaimen ja hengen mukaista. 7 NOUDATTAMINEN JA SANKTIOT Näiden yleisten standardien yleistarkoitus ei ole olemassa olevien kansallisten järjestelmien korvaaminen, vaan yleisten kriteerien tarjoaminen kansallisille omavalvontamekanismeille sekä teollisuuden ja yrityksen omille säännöille. Yleisiin standardeihin perustuvat tai standardien rikkomista koskevat valitukset käsitellään Euroopan mainosstandardiliiton (European Advertising Standards Alliance, EASA) jäsenorganisaatioissa tai muissa soveltuvissa organisaatioissa kansallisella tasolla. Nämä kansalliset organisaatiot ovat parhaassa asemassa valitusten käsittelyyn, sillä vain ne voivat arvioida ja täysin ymmärtää kansallisen kontekstin ja paikalliset tavat.

8 LIITTEET JA LÄHDEKIRJALLISUUS Yleiset standardit selvitetään ja selitetään tämän asiakirjan liitteissä, jotka sisältävät tarkkoja ohjeistuksia: Myyntiesittelyt paikan päällä (Liite 1) Internet-, digitaalinen ja mobiilimarkkinointi (Liite 2) Sponsorointi (Liite 3) Nimeä, pakkausta ja pakkausmerkintöjä koskevat suuntaviivat (Liite 4) EFRD on kehittänyt aineistoa asiasta kiinnostuneiden ja yleisten standardien toteuttamiseen osallistuvien avuksi: 8

9 LIITE 1 VASTUULLISIA MYYNTIESITTELYITÄ KOSKEVAT OHJEET Johdanto Nämä ohjeet vastuullisten myyntiesittelyjen pitämisestä ovat keskeinen osa kaupallisen viestinnän yleisiä standardeja. Niitä sovelletaan yleisten standardien lisäksi, ja ne tulee siksi lukea yleisten standardien yhteydessä. EFRD tunnustaa myyntiesittelyjen olevan asiallinen ja arvokas markkinointiväline, jolla: lisätään asiakkaan tietämystä tuotteesta/tuotemerkistä esitellään uutta tuotetta/tuotemerkkiä. Kuten kaiken kaupallisen viestinnän, myyntiesittelyjen tulee olla kehitetty, toteutettu ja hallinnoitu vastuullisesti ei tule koskaan olla suunnattu alaikäisille ei tule koskaan kannustaa väkivaltaiseen, aggressiiviseen, vaaralliseen, epäsosiaaliseen tai laittomaan käytökseen, alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen tai alkoholin väärinkäyttöön ei tule koskaan olla mitään yhteiskunnallista ryhmää halventava tai muuten yleisesti hyväksytyn hyvän maun ja säädyllisyyden vastainen tulee aina täydellisesti noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja, säädöksiä ja omavalvontaohjeita. 9 Ottaen huomioon Euroopan alkoholijuomateollisuuden sekä ravintola-, jälleenmyynti-, anniskelupaikka- ja hotellialojen monimuotoisuuden ja rakenteen, myyntiesittelyssä esiteltävän tuotteen valmistaja ei välttämättä ole osallinen tai edes tietoinen kyseisestä toiminnasta. Tämä tietenkin vaikuttaa valmistajan mahdolliseen vaikutusvaltaan, näiden toimintojen sisältöön tai sävyyn. Myyntiesittelyn pitopaikan käyttäjä ja/tai omistaja ovat tärkeitä osapuolia myyntitoimintojen toteuttamisessa.

10 Tämän tultua todetuksi on kuitenkin mainittava, että EFRD:n jäsenet ymmärtävät, että on niiden omien ja eurooppalaisen yhteiskunnan etujen mukaista, että alkoholijuomien (jäljempänä juomat ) myyntiä edistetään vastuullisesti. EFRD sitoutuukin työskentelemään asianmukaisten organisaatioiden kanssa varmistaakseen, että nämä ohjeet tulevat täysin ymmärretyiksi ja laajasti levitetyiksi aloilla, kuten: vähittäismyynti hotellit / ravintolat / kahvilat / baarit / yökerhot / diskot matkailuviranomaiset hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuslaitokset ja järjestöt myyntitoimistot ja myyntiesittelyjen tuottajat tapahtumatuottajat ja -järjestäjät Esittelytyypit 10 Alkoholijuomien myyntiesittelyjä voidaan järjestää yleisesti ottaen seuraavanlaisissa paikoissa: kaupat (pienet kaupat, supermarketit, hypermarketit) anniskelutilat (anniskeluoikeudet omaavat paikat) ulkopuolisen järjestämät tilaisuudet omat tilat (esim. tuotantolaitosten kiertokäynnit) epätavallisissa paikoissa järjestettävät omat tilaisuudet (esim. tuotemerkin omistajan urheilutapahtumat, tuotemerkin sponsoroimat musiikki- tai tanssifestivaalit, rautatieasemat, uimarannat, vanhat teollisuusalueet, spontaanit tilaisuudet/ tekstiviesteillä organisoidut tapahtumat) kuluttajien koti.

11 Olosuhteiden ja puitteiden vaihdellessa suuresti ei jokaiseen tilanteeseen sopivaa sääntöä voida laatia. Näiden ohjeiden, jotka perustuvat yleisten standardien ehtoihin, tavoitteena on tarjota käytännön ohjeita useista myyntiesittelyjä koskevista näkökulmista, kuten paikat sisältö sävy tarkastelutapa yleisön (ikä-)profiili. Nämä ohjeet kattavat sekä itse tilaisuuden että oheismateriaalin. Myyntiesittelyitä koskevat ohjeet Perusperiaatteet Kaupallisen viestinnän: 11 tulisi olla lainmukaista, soveliasta, rehellistä ja totuudenmukaista ja sen tulisi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä reilun kilpailun sääntöjä ja hyvää liiketoimintatapaa tulisi olla valmisteltu pitäen mielessä sosiaalinen vastuu ja perustua reiluuden ja vilpittömyyden periaatteisiin ei missään tapauksessa tulisi olla epäeettistä tai muilla tavoin ihmisarvon ja moraalin vastaista. a. Osallistujia ei saa syrjiä rodun, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, poliittisen mielipiteen jne. takia. b. On vältettävä kuvia, viestejä tai toimintoja, joita voidaan pitää liian loukkaavina tai halventavina. c. On varmistuttava, että kaikki kuluttajat ovat tietoisia juoman hinnasta. d. On varmistuttava, että kaikki kuluttajat ovat tietoisia esiteltävän juoman alkoholisisällöstä/-pitoisuudesta myyntiesittelyn alkaessa.

12 1. Väärinkäyttö 1.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule kannustaa tai hyväksyä alkoholin liiallista tai vastuutonta käyttöä eikä esitellä pidättyvyyttä tai kohtuukäyttöä negatiivisessa valossa. 1.2 Kaupallisessa viestinnässä ei tule näyttää humalaisia ihmisiä tai mitenkään antaa ymmärtää humalan olevan hyväksyttävää. 1.3 Kaupallisessa viestinnässä ei tule tehdä mitään viittauksia väkivaltaiseen, aggressiiviseen, laittomaan, vaaralliseen tai epäsosiaaliseen käytökseen. 1.4 Kaupallisessa viestinnässä tulee välttää kaikkia kytköksiä, hyväksyntää tai viittauksia huumekulttuuriin tai laittomiin päihteisiin. 12 a. Älä koskaan kannusta juomien vastuuttomaan tai liialliseen käyttöön. b. Älä käytä juomapelejä, jotka saattavat kannustaa juomien vastuuttomaan tai liialliseen käyttöön, kuten tapahtumat, joissa kilpaillaan juomien nautintanopeudella tai juomien kulutuksen määrällä lyhyessä ajassa. c. Älä tarjoile kuluttajille, jotka ovat tai näyttävät olevan liian innostuneita, humalaisia, aggressiivisia tai käyttäytyvät epäsosiaalisesti. Varmista, että henkilöstösi on täysin tietoinen siitä miten humalaisten, aggressiivisten tai epäsosiaalisesti käyttäytyvien kuluttajien kanssa tulee toimia. d. Älä painosta ihmisiä, jotka eivät halua osallistua. e. Älä ole negatiivinen niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole kiinnostuneita myyntiesittelystä. f. On hyvä tapa asettaa selkeästi näkyville soveltuva viesti alkoholijuomien kohtuukäytöstä. g. Varmista, ettei mikään toiminnan muoto kannusta liialliseen tai vastuuttomaan kulutukseen (sisältö, kieli, myyntiesittelijöiden käytös, aika/ajoitus jne.). h. Jos myyntiesittely tai kannustin edellyttää useampaa kuin yhtä ostosta, varmista, että kuluttajia ei kannusteta nauttimaan enemmän alkoholia kuin kansallisissa kohtuukäyttösuosituksissa on määritetty. i. Myyntiesittelyjen ja -viestien ei tule koskaan kannustaa kuluttajaa riskialttiiseen tai mahdollisesti vaaralliseen toimintaan tai käyttäytymiseen.

13 2. Alaikäiset Kaupallista viestintää ei tule erityisesti kohdistaa alaikäisiin eikä niissä tule näyttää alaikäisiä kuluttamassa juomia. 2.2 Kaupallisessa viestinnässä tulee mainostaa juomia vain painetuissa viestimissä ja mainoslähetyksissä, joiden yleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. Juomia ei tule mainostaa painetuissa viestimissä, mainoslähetyksissä tai tapahtumissa, joiden yleisöstä yli 30 %:n tiedetään olevan tai voidaan kohtuudella olettaa olevan alaikäisiä. 2.3 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää alle 25-vuotiaita malleja tai näyttelijöitä. 2.4 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää esineitä, kuvia, tyylejä, symboleja, värejä, musiikkia tai hahmoja (joko todellisia tai mielikuvituksellisia, mukaan lukien sarjakuvahahmot tai julkisuudenhenkilöt, kuten urheilusankarit), jotka vetoavat ensisijaisesti lapsiin tai alaikäisiin. 2.5 Kaupallisessa viestinnässä ei tule käyttää tuotemerkkejä, kuten nimiä, logoja, pelejä, pelilaitteita tai muita esineitä, jotka vetoavat ensisijaisesti alaikäisiin. 13 a. Älä koskaan harjoita myyntitoimintoja, joiden osallistujiksi houkutellaan henkilöitä, jotka eivät lain mukaan saa ostaa alkoholijuomia. b. Älä anna alaikäisten osallistua esittelyyn. c. Älä aloita myyntiesittelyä ollenkaan, jos voidaan kohtuudella odottaa yli 30 %:n yleisöstä olevan alaikäisiä. Mikäli asiasta on epäilystä, älä aloita myyntiesittelyä (tarkista prosenttiluvut, sillä ne voivat vaihdella maittain). d. Harkitse, pitäisikö asettaa selkeästi näkyville ilmoituksia, joista selviää, että alaikäiset eivät saa nauttia alkoholijuomia (katso f kohdassa 1 Väärinkäyttö). e. Mikäli epäilet kuluttajan ikää, pyydä häntä todistamaan ikänsä (varmista, että tunnet henkilöllisyyden/iän tarkastamiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön ja säädökset). f. Varmista, että mikään toiminnan osa ei ensisijaisesti vetoa alaikäisiin (sisältö, kieli, sarjakuvat, musiikki, julkisuudenhenkilöt, jne.). g. Alkoholituotemerkkejä ei tule olla lasten/alaikäisten kokoa olevissa vaatteissa. 3 Alaikäiset voidaan määritellä näiden standardien tarkoituksiin seuraavasti: Alle 18-vuotiaat nuoret tai sitä vanhemmat kansallisen täysi-ikäisyyden rajan ollessa korkeampi.

14 3. Ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää alkoholijuomien kuluttamisen olevan hyväksyttävää ennen minkäänlaisella moottoriajoneuvolla ajamista tai ajon aikana. Näihin moottoriajoneuvoihin kuuluvat pikaveneet, vesijetit, moottorikelkat ja lentokoneet. 14 a. Kiinnitä erityishuomiota niiden kuluttajien osallistumiseen, jotka saattavat ajaa autoa osallistuttuaan myyntiesittelyyn, esim. supermarketissa järjestetyissä maistiaisissa. b. Harkitse jos otat, et aja -viestin asettamista näkyville. c. Ole erityisen tarkka järjestäessäsi myyntiesittelyjä paikoissa, jotka liittyvät läheisesti ajamiseen (esim. moottoritien varrella olevat kaupat/ravintolat). d. Vaikka moottoriajoneuvoja voidaankin käyttää palkintoina, palkintoseremoniassa on varmistuttava, ettei ajoneuvoa pääse ajamaan kukaan, joka on nauttinut juomia (esim. ajoneuvon avaimet voidaan luovuttaa päivää palkintoseremonian jälkeen). 4. Vaaralliset työt, työpaikka ja vapaa-aika Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää alkoholijuomien kuluttamisen olevan hyväksyttävää ennen mahdollisesti vaarallisen koneen käyttöä tai käytön aikana tai osallistuttaessa mahdollisesti vaarallisiin töihin tai vapaaajan harrastuksiin. a. Varmista, että myyntiesittely ei sisällä vaarallista toimintaa tai kannusta sellaiseen. 5. Terveysnäkökohdat 5.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien kuluttamisella olisi terveyttä edistäviä vaikutuksia tai että niiden kulutus voisi auttaa estämään, hoitamaan tai parantamaan mitään ihmisellä esiintyvää sairautta. 5.2 Lain näin salliessa, kaupallisessa viestinnässä saattaa tietyissä tilanteissa olla hyväksyttävää antaa totuudenmukaisia ja tarkkoja asiatietoja hiilihydraatti- tai kaloripitoisuudesta tai muusta ravintosisällöstä.

15 a. Varmista, ettei mikään toiminnon osa anna ymmärtää, että juomalla olisi mitään ominaisuuksia, jotka auttavat estämään, hoitamaan tai parantamaan mitään ihmisellä esiintyvää sairautta. 6. Raskaus Kaupallisessa viestinnässä ei tule näyttää raskaana olevia naisia juomassa eikä kaupallista viestintää tule erityisesti suunnata raskaana oleville naisille. 7. Alkoholisisältö 7.1 Kaupallisessa viestinnässä ei tule luoda sekaannusta juomien luonteesta tai vahvuudesta. 7.2 Kaupallisessa viestinnässä voidaan ilmoittaa kuluttajille alkoholipitoisuus, mutta korkeaa alkoholipitoisuutta ei tule korostaa pääasiallisena teemana minkään tuotemerkin mainonta- ja viestintämateriaalissa. Kuitenkaan viestissä ei saa antaa ymmärtää, että alkoholipitoisuudeltaan mietoja juomia kuluttamalla voidaan välttää väärinkäyttöä. 15 a. Varmista, että myyntiesittelyyn osallistujat tietävät esiteltävän tuotteen sisältävän alkoholia. b. Älä tarjoa alkoholia tavalla, joka antaa kuluttajalle virheellisen tai harhaanjohtavan käsityksen nautitusta alkoholimäärästä (esim. alkoholisumuttimet ja höyrystimet). 8. Suorituskyky Kaupallisessa viestinnässä ei tule luoda vaikutelmaa siitä, että juomien nauttiminen parantaa henkistä tai fyysistä suorituskykyä tai antaa energiaa, esim. keskittymistä vaativien töiden turvalliseen suorittamiseen. a. Älä kannusta tai edistä alkoholijuomien nauttimista ennen urheilua.

16 9. Sosiaalinen menestys Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien nauttiminen on edellytys sosiaaliselle hyväksynnälle tai menestykselle. 10. Seksuaalinen menestys 10.1 Kaupallisen viestinnän ei tule missään tapauksessa olla epäeettistä, yleisesti vallitsevan hyvän maun tai säädyllisyyden vastaista tai muilla tavoin ihmisarvon ja moraalin vastaista Kaupallisessa viestinnässä ei tule esittää, että juomien nauttiminen on parantaa seksuaalista kykyä, vetovoimaa tai johtaa seksuaalisiin suhteisiin. 11. Maistiaiset 4 16 Juomia ei tule tarjota alaikäisille maistiaisina. Maistiaisten tarjoaminen on sallittua anniskeluoikeuden omaavissa tai yksityisissä tiloissa, messuilla tai tilaisuuksissa paikallisten säädösten mukaisesti. On otettava huomioon, että yleisten standardien ja näiden myyntiesittelyjä koskevien ohjeiden ehdot koskevat myös maistiaisten tarjoamista, eli kuluttajalle on kerrottava mitä hän on maistamassa ja juoman alkoholipitoisuus, maistiaisia ei tule tarjota humalassa olevalle ihmiselle tai ihmisille, jotka mahdollisesti osallistuvat riskialttiiseen tai vaaralliseen toimintaan, tai epäsosiaalisesti käyttäytyville jne. Maistiaisia jaettaessa tärkeintä on varmistua siitä, että myyntiesittelijät noudattavat sääntöjä. Siksi ehdotamme (yleisten standardien koulutusmoduulin kaltaisen) koulutustyökalun kehittämistä käytettäväksi laajalti näiden myyntiesittelijöiden kouluttamiseen ennen myyntiesittelyjen järjestämistä tai muokattavaksi myyntiesittelyjä järjestävän organisaation tarpeisiin. 4 Maistiaiset sisältävät tuotteen nauttimista.

17 KIELLETYT MYYNNIN / MYYNTIESITTELYN OHEISMATERIAALIT Myyntiesittelyt, joissa käytetään juoma-astioita, kikkoja, suihkeita tai muita juoman tarjoamistapoja, jotka joko kannustavat alkoholin liialliseen nauttimiseen ja/tai tarkoittavat sitä, että kuluttajat eivät osaa suoraan sanoa kuinka paljon alkoholia he nauttivat (esim. vesipistoolit, koneet, jotka tarjoavat alkoholia ilman nestettä) ja/tai tarkoittavat sitä, että kuluttajat eivät voi kontrolloida nauttimansa alkoholin määrää tai nautintanopeutta (suorakaato kurkusta alas, hammaslääkärin tuoli ). Juoma-astiat, kikat ja juoman tarjoamistavat, joilla on lääketieteellisiä tai farmaseuttisia merkityksiä, esim. ruiskut, koeputket. Esittelyt, joissa käytetään uskonnollisia tai muita symboleita ja viittauksia, jotka saattaisivat olla loukkaavia alkoholijuomaesittelyn yhteydessä. 17 Karkkeja tai lasten makeisia: ei makeisia/herkkuja, jotka rinnastetaan ensisijaisesti lapsiin. Aikuisten makeiset, kuten liköörisuklaat ja tumma suklaa, ovat hyväksyttyjä. Jos asiasta on epäilyksiä, on hyvä tutkia myyntilukuja aikuisyleisön osuuden varmistamiseksi. Palkintojen jaot ja kilpailut, jotka vetoavat ensisijaisesti alaikäisiin. Juomapelit ja/tai pelit, jotka saattavat kannustaa vastuuttomaan kulutukseen. Viettelypelit, joihin sisältyy seksuaalisia merkityksiä. Puhallettavat muovilelut, kuten uimarenkaat, -patjat, -tyynyt, -tuolit jne., joita todennäköisesti käytetään vedessä, eivät saa ensisijaisesti vedota alaikäisiin. Lasten kokoa olevat vaatteet tai viittaukset niihin. Seksilelut. Merkkikondomit. Krapulalääkkeet.

18 Liite 2 Ohjelinjaukset KAUPALLISEEN VIESTINTÄÄN INTERNETISSÄ, DIGITAALISEEN MARKKINOINTIIN JA MOBIILIMARKKINOINTIIN 1. Johdanto Nämä ohjelinjaukset koskien kaupallista viestintää internetissä ovat olennainen osa kaupallista viestintää koskevia yhteisiä standardeja. Ne ovat voimassa yhteisten standardien lisänä ja niitä tulisi lukea yhteisten standardien yhteydessä. EFRD:n jäsenet tunnistavat, että internetissä tapahtuvalla kaupallisella viestinnällä on kasvavan tärkeä rooli tuotemerkillä varustettujen alkoholijuomien markkinoinnissa, ja että se on arvokas ja tarkoituksenmukainen työkalu täysi-ikäisten alkoholinkuluttajien tavoittamiseksi. 18 Internetiä koskevia ohjelinjauksia sovelletaan EFRD:n jäsenyritysten tuotemerkin ja tuotteen mainostamiseen tarkoitettuihin verkkosivustoihin ja -sivuihin; niitä ei sovelleta sellaisiin verkkosivustoihin tai näiden osiin, jotka sisältävät esimerkiksi yritystietoa, taloudellista, sijoittajiin liittyvää tai muuta tietoa, joka ei mainosta tuotemerkkiä tai tuotetta. Internetiä koskevia ohjelinjauksia sovelletaan myös EFRD:n jäsenyritysten internetissä tapahtuvaan kaupalliseen viestintään, johon kuuluvat: sähköpostimarkkinointi, mainosbannerit, vuorovaikutteinen mainonta, hakukone- ja blogimainonta, sosiaaliset verkostot/yhteisöt, sponsorointi, ja sisällön sijoittaminen kolmansien osapuolten verkkosivustoille, sekä muut maksulliset ja maksuttomat internet-markkinoinnin keinot ja sisällön sijoittaminen. Ole hyvä ja tutustu tämän asiakirjan lopussa olevaan luetteloon lisäesimerkeistä internetissä tapahtuvasta kaupallisesta viestinnästä. Kuten kaiken internetissä tapahtuvan markkinointitoiminnan, myös verkossa tapahtuvan

19 kaupallisen viestinnän evoluutiokehitys on yhä käynnissä, ja uusia muotisuuntauksia voi syntyä nopeasti. Näitä ohjelinjauksia tarkastetaan siksi jatkuvasti ja muokataan, jos ja kun siihen on tarvetta. Ohjelinjaukset ovat rakenteeltaan seuraavanlaiset: 1. Termiluettelo, joka on osa ohjelinjauksia 2. Ohjelinjausten määräykset 3. Selitykset 2. Termiluettelo Mainosbanneri on kuva tai muu mediaobjekti, jota käytetään mainostarkoituksessa kolmannen osapuolen verkkosivustolla; se voi olla ponnahdusikkuna tai ns. pop-under. Blogit ovat verkkosivustoja, joiden merkinnät näytetään yleensä käänteisessä aikajärjestyksessä. Blogeissa on usein tiettyyn aihepiiriin liittyviä kommentteja tai uutisia; toiset blogit taas toimivat henkilökohtaisina verkkopäiväkirjoina. Tyypillisessä blogissa on tekstiä, kuvia sekä linkkejä toisiin blogeihin, verkkosivustoihin ja muihin aiheeseen liittyviin medioihin. Lukijoiden mahdollisuus jättää kommenteja vuorovaikutteisesti on oleellinen osa monia blogeja. 19 Latausilmoitus on ilmoitus, jolla ilmoitetaan verkkosivuston aineistoa lataavalle kävijälle, että lataussisältö on tarkoitettu/sallittu ainoastaan yli 18-vuotiaille, ja että sisältöä ei saa latauksen jälkeen lähettää eteenpäin tai muuten saattaa alle 18-vuotiaiden käyttöön. Lataussisältö tarkoittaa kaikkea tavaramerkkejä, tavaramerkkiviestejä tai tavaramerkkilogoja esittävää sisältöä, jonka EFRD:n jäsen tarjoaa ladattavaksi. Lataus on mikä tahansa ladattavaksi tarjottu tai ladattu tiedosto, ja lataaminen tarkoittaa tietojen vastaanottamista etä- tai keskusjärjestelmästä kuten verkkopalvelimelta, FTP-palvelimelta, sähköpostipalvelimelta tai muusta vastaavasta järjestelmästä. Sähköpostimarkkinointi on suoramarkkinointimuoto, jossa kaupallisia viestejä välitetään yleisölle sähköpostin välityksellä. Laajimmassa merkityksessä jokaista mahdolliselle tai nykyiselle vähittäismyyntiasiakkaalle lähetettyä sähköpostia voidaan pitää sähköpostimarkkinointina.

20 Internet-sivustot tarkoittavat EFRD:n jäsenten omaa tavaramerkkiä tai tuotetta mainostavia verkkosivustoja. Niihin ei katsota verkkosivustoja tai näiden osia, jotka sisältävät esimerkiksi yritystietoa, taloudellista, sijoittajiin liittyvää tai muuta tietoa, joka ei mainosta tuotemerkkiä tai tuotetta. Hakukonemarkkinointi (SEM) on internet-markkinointitapa, jonka tarkoituksena on mainostaa verkkosivustoja lisäämällä niiden näkyvyyttä hakukoneiden tulossivuilla. Tähän kuuluu hakukoneoptimointi (SEO), maksettu sisällön sijoittaminen ja maksettu tuloksiin sisällyttäminen. Joissakin lähteissä SEM määritellään maksullisten hakulistausten ostamiseksi. Syndikoidut tiedot (/tietolähteet) ovat lähteitä, joista mainostaja voi saada tietoa TVtai radioaseman, verkoston, internetsivuston tai julkaisun käyttäjistä tai yleisöstä. Yleensä tällaiset tiedot ovat itsenäisen elimen sertifioimia tai mainostaja on palkannut itsenäisen tutkimusyrityksen (esim. Com Score tai Nielsen/NetRatings) keräämään tietoja. 20 Uniikit kävijät n verkkosivuston liikennettä mittaavaa yksikköä kuvaava tilastotieto, joka laskee jokaisen kävijän vain kerran, vaikka tämä vierailisi sivustolla useammin raportointijakson aikana. Tilastotiedot ovat tärkeitä sivuston julkaisijoille ja mainostajille, koska ne mittaavat yleisön todellista kokoa. Kun sivuston kävijöiden kokonaismäärä jaetaan uniikkien kävijöiden määrällä, saadaan johdettu tilasto istuntojen määrä uniikkia kävijää kohden, joka kertoo julkaisijalle, kuinka monta kertaa keskimääräinen uniikki kävijä vierailee sivustolla raportointijakson aikana. Sosiaaliset verkostot/yhteisöt virtuaalinen yhteisö, verkkoyhteisö tai online-yhteisö on ryhmä ihmisiä, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa pääasiassa viestintävälineiden kuten kirjeiden, puhelimen, sähköpostin tai uutisryhmien (Usenet) välityksellä kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen sijaan. Vuorovaikutuksen syynä voivat olla esimerkiksi sosiaaliset, ammatilliset tai koulutusta koskevat syyt. Jos käytetty viestintäväline on tietokoneverkosto, yhteisöä kutsutaan myös nimellä online-yhteisö. Virtuaalisista ja onlineyhteisöistä on myös tullut täydentävä viestintätapa sellaisten ihmisten välillä, jotka tuntevat toisensa ensisijaisesti reaalielämästä. Sosiaalisissa ohjelmistoissa käytetään yhdessä useita vuorovaikutuskanavia, kuten tekstipohjaisia chat-huoneita ja ääntä, videokuvaa tai hahmokuvakkeita käyttäviä foorumeita. Merkittävä sosiotekninen muutos on voinut tapahtua tällaisten internet-pohjaisten sosiaalisten verkostojen yleistymisen seurauksena.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Oulu 23.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely Hyvä tapa Some 2 Hyvän liiketavan vastainen menettely

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Ohje 1 (8) Dnro: 3.12.2015 1095/939/2013 VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Taustaa Toimialan kuuleminen Tässä ohjeessa tuodaan esiin Viestintäviraston

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön

Facebook-sivu tehokäyttöön Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 3 Facebook-sivun maksulliset viestintäkeinot 2013-3-15 1 Mitä opit tänään Miksi käyttää maksullisia keinoja näkyvyyden hankkimiseksi Miten tehostat sivujulkaisun näkyvyyttä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön

Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön 1 SUORAMYYNTI: ALKUPERÄINEN SOSIAALINEN VERKOSTO Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin ja se hyödyntää suullisesti leviävää tietoa.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Eurooppa, minulla on asiaa

Eurooppa, minulla on asiaa Eurooppa, minulla on asiaa Lähetä Euroopan unionille viesti valokuvan avulla! Euroopan kansalaisten teemavuoteen liittyen järjestettävä valokuvauskilpailu Säännöt 1.1 Kilpailuun osallistujien on oltava

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoisena työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten menettelysäännöistä,

Sukunimi: Etunimi: Minä allekirjoittanut, ollen täysin tietoisena työjärjestyksestä ja siihen liitetyistä jäsenten menettelysäännöistä, ILMOITUS JÄSENTEN TALOUDELLISISTA SIDONNAISUUKSISTA EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN LIITTEESSÄ I OLEVAT EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) L 204/26 Euroopan unionin virallinen lehti 31.7.2013 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 737/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot