Asiakasmaksut Perusturvan toimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasmaksut Perusturvan toimiala"

Transkriptio

1 Asiakasmaksut 2009 Perusturvan toimiala Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

2 TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN Avoterveydenhuolto Maksun nimi Maksun määrä Peruste Terveyskeskuksen lääkäripalvelun käyntimaksu Terveyskeskuksen päivystyksen käyntimaksu 12,80 1*) Kunta voi valita, onko maksuna 1) enintään 25,60 vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden tai 2) enintään 12,80 käyntimaksu. Maksun saa periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta 17,50 Päivystyksestä voidaan periä arkisin välisenä aikana sekä lauantaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä avosairaanhoidon käyntimaksun sijasta enintään 17,50 käynniltä. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa edellisessä kohdassa 2 tarkoitettuja käyntejä Lääkärin kotikäyntimaksu Muun henkilön kotikäyntimaksu Yksilökohtaisen fysioterapian käyntimaksu 12,80 8,10 7,00 Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 12,80 lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 8,10 muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä Yksilökohtaisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään 7 hoitokerralta Sarjassa annettavan yksilökohtaisen hoidon hoitokertamaksu 7,00 Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä enintään 7 hoitokerralta. Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta annetusta hoidosta eikä terveyskeskuksessa annetusta hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, sädeja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta Ryhmässä annettavan hoidon maksu 21,00 Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10 Laitoshoitona annetun kuntoutuksen hoitopäivämaksu Lääkärintodistus 10,50 Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 10,50 hoitopäivältä Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskelu yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus) Lääkärintodistusmaksu 31,50 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 31,50 Ajokorttia varten tarvittavan lääkärintodistuksen maksu 38,00 Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan kuitenkin periä enintään 38

3 Maksun nimi Maksun määrä Peruste Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 31,50 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 31,50. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu Avosairaanhoidon lääkäripalvelun käyntimaksu Palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu Muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu 1*) Kouvolan kaupungissa terveyskeskuksen lääkäripalvelun käyntimaksua ei peritä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. 2

4 Suun terveydenhuolto Maksun nimi Maksun määrä Peruste Suuhygienistin käyntimaksu Hammaslääkärin käyntimaksu Erikoishammaslääkärin käyntimaksu Hammaslääkärin kotikäyntimaksu 7,00 Suuhygienistin antamasta hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 7 käynniltä 9,00 Hammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 9 käynniltä 13,00 Erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan periä enintään 13 käynniltä 12,80 Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 12,80 lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 8,10 muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä Toimenpidemaksu Asetuksen 9 :n mukaiset maksut Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä kulloinkin voimassa olevan toimenpideluokituksen suun toimenpiteistä enintään seuraavat maksut: 1) Kuvantamistutkimukset - hammaskuvalta 5,80 - leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 12,80 2 ) Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 5,80 3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuus luokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: Vaativuusluokka maksu 0-2 5, , , , ,40 4) Proteettiset toimenpiteet a) proteesin huolto - pohjauksella 37,30 - korjaus 25,60 b) akryyliosa- ja kokoproteesi 124,70 c) kruunut ja sillat hampaalta 124,70 d) rankaproteesi 151,50 Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. 3

5 Maksun nimi Maksun määrä Peruste Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina. Suun ja leukojen erikoissairaanhoito Lääkärintodistus 25,60 ja 83,90 Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikossairaanhoidosta voidaan periä 9 :ssä säädetyn maksun sijasta enintään 8 :n 1 momentissa tai 8 a :ssä säädetty maksu silloin, kun tutkimuksen ja hoidon perusteena on a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö c) pään ja leukojen alueen kiputila d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskelu yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus) Lääkärintodistusmaksu 31,50 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 31,50 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 31,50 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 31,50. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy. Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu Hammaslääkärin käyntimaksu Palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu Muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu 4

6 Laitoshoito Maksun nimi Psykiatrisen päiväsairaalan hoitopäivämaksu Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen Pitkäaikaisen laitoshoidon kuukausimaksu Pitkäaikaisen laitoshoidon kuukausimaksu lain 7 c :n 2 momentin mukaisissa tapauksissa Maksun määrä 14,00 30,30 14,00 82 % kuukausituloista 41 % kuukausituloista Peruste Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 14 hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 30,30 hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 14 hoitopäivältä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 82 % hoidossa olevan kuukausitulosta. Maksu voidaan määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 90. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perittävä maksu voi olla enintään 41 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. 5

7 KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN Maksuperuste Hinta Palvelu Tulosidonnainen kuukausimaksu Maksun suuruus määräytyy taulukon osoittaman prosentin mukaan tulorajan ylittävästä kuukausitulosta Kotona annettava palvelu Maksu määräytyy palvelun määrän, perheen koon ja palvelunkäyttäjän maksukyvyn mukaan Perheen koko Tuloraja euroa/kk bruttotulot 1. ryhmä avustava 1 2,99 tuntia/kk 2. ryhmä mahdollistava 3 10,99 tuntia/kk 3. ryhmä tuettu 11 20,99 tuntia/kk 4. ryhmä valvottu 21 35,99 tuntia/kk 5. ryhmä tehostettu 36 tuntia/kk Entisen Elimäen asiakkaiden osalta maksut tarkistetaan samasta ajankohdasta. Entisten Anjalankosken, Jaalan, Kouvolan Kuusankosken ja Valkealan kuntien asiakkaiden osalta maksut on tarkistettu syksyllä 2008 ja näiden asiakkaiden tulotarkistukset ja uudet maksupäätökset tehdään lukien. Maksuperuste Hinta Palvelu Käynti Tilapäinen kotipalvelu - alle yhden tunnin kestävä käynti 8,10 - vähintään yhden tunnin kestävä käynti 17,00 - yli kolme tuntia kestävä käynti 30,00 Käynti Tilapäinen kotisairaanhoito - lääkärin käynti 12,80 - muun henkilön käynti 8,10 6

8 KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN Ateriapalvelut - aamupala/iltapala - lounas (sekä yhteistilassa aterioitu että kotiin kuljetettu lounas) - kahvi+kahvileipä - päivällinen Kauppa / asiointipalvelu - kauppapalvelu/kerta - asiointipalvelu/kerta Kuljetuspalvelu 2,50 7,00 2,00 4,00 5,00 15,00 yhdensuuntainen matka 3,00 Saunapalvelu - sisältää avustamisen/kerta 5,50 Pyykkipalvelu - kone/kerta 7,50 Turvapalvelut - perusmaksu/kk - hälytyskäynti - turvapuhelinvuokra/kk - ovihälytin Päiväkeskuspalvelut - sisältää palvelun ja lounaan - kokopäivä - osapäivä Ryhmiin osallistuminen fyysistä toimintakykyä tukevat ryhmät/ psykososiaalisen tuen ryhmät/15 kertaa ryhmämaksu/asiakas 10,00 10,00 10,00 37,00 12,00 8,00 10,00 7

9 PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1. Palveluasuminen/palvelumaksu 2. Tilapäinen palveluasuminen 3. Ateriamaksut 4. Muut palvelut Maksu määräytyy asukkaan tarvitseman/annetun palvelun määrän mukaisesti seuraavasti: - palvelun määrä alle 11 tuntia/kk 152 /kk - palvelun määrä yli 11 tuntia/kk 252 /kk - palvelun määrä yli 36 tuntia/kk 352 /kk (pela ) - tilapäisestä palveluasumisesta peritään 25 /vrk palvelu sisältää ateriat, asumisen ja hoivan Lääkkeet ja henkilökohtaiset tarvikkeet kuuluvat asiakkaalle itselleen. Mikäli kunta ostaa lyhytaikaista asumispalvelua yksityiseltä palvelun tuottajalta, asiakasmaksu peritään 2-kohdan mukaisesti. - ateriapäivämaksu 12 /pv sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan - ½ ateriapäivämaksu 8 /pv sisältää aamiaisen ja lounaan - asiakkaan käyttäessä muita palveluita, niistä peritään tukipalvelutaulukon mukaiset maksut 8

10 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN Maksun määräytyminen Huomioon otettavat tulot Tuloista tehtävät vähennykset - eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki, ei kuitenkaan rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisaa - pääomatulot, myös laskennallinen metsätulo rintamalisät - Kelan hoitotuet Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä. - vuokra, mikäli asukas saa asumistukea, vuokrana otetaan huomioon oma osuus - ateriamaksut (kun asukas maksaa ne itse) - jatkuvat, huomattavan suuret terveydenhuoltomenot, joita Kela ei korvaa ja joista on esitettävä luotettava selvitys. Tavanomaiset menot kuuluvat käyttövaralla korvattavaksi Käyttövarat - 18 % edellisessä kohdassa mainittujen vähennysten jälkeisistä nettotuloista - kuitenkin vähintään 170 /kk Muuta huomioitavaa Toimeenpano ja tulotarkistukset - hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon myös asiakasmaksulain 7 c :n (puolison elatuksen turvaaminen) ja 11 :n (maksun perimättä jättäminen ja alentaminen) säädökset asiakkaan ensisijaiset etuudet, kuten asumistuki ja hoitotuet edellytetään haettavaksi Hoitomaksut määritellään samojen perusteiden mukaan sekä omassa toiminnassa että kunnan ostaessa tehostettua asumispalvelua yksityisiltä palvelun tuottajilta. Maksut otetaan käyttöön porrastetusti seuraavasti: lukien omassa toiminnassa niiden toimintayksiköiden osalta, joiden perusteet muuttuvat omassa toiminnassa ja niiden ostopalveluiden osalta, joiden asiakasmaksut kunta on perinyt myös vuoden 2008 aikana (Anjalankoski, Elimäki, Valkeala) lukien niiden asiakkaiden osalta, joiden hoivapalvelun maksut palvelun tuottaja on perinyt 9

11 LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN Maksun määräytyminen Pitkäaikaisen laitoshoidon (sisältää sekä vanhainkotihoidon että hoivahoidon) asiakasmaksut määritetään alkaen asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti ja lisäksi tarkentavina ohjeina annetaan: - henkilökohtaisiksi käyttövaroiksi varataan 18 % nettotuloista - kuitenkin vähintään 90 /kk - asiakasmaksulaissa mainitsemattomia tulojen vähennyksiä ei oteta käyttöön Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 30,30 /vrk ja maksukaton ylittymisen jälkeen 14 euroa vrk. Päivä/yöhoidosta peritään 14 päivä/yö. Maksut peritään entisten päätösten mukaisesti. Asiakkaiden tulotarkistukset ja uudet maksupäätökset tehdään lukien. 10

12 ERITYISRYHMIEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle Avo- tai avioliitossa eläneellä asiakkaalla puolison tulot huomioon 2 Tuettu asuminen Ryhmätoiminta Maksutonta asiakkaalle Ateriamaksu 5 / kerta, jos asiakas ei maksa ateriasta suoraan palveluntuottajalle Asumisen ohjaus Maksutonta asiakkaalle - Tukiasuminen 15 % asiakkaan nettotuloista Asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle Tukihenkilöt Maksutonta asiakkaalle - Tuettu välivuokraus Maksutonta asiakkaalle - Asiakas maksaa vuokran. Välivuokraukseen liittyvä tuki maksutonta tai maksullista tuen muodon mukaan Tilapäinen palveluasuminen 20 /vrk Ateriat sisältyvät palvelumaksuun Tilapäisen palveluasumisen enimmäispituus on yksi kuukausi. Jos asiakas maksaa maksuja palveluntuottajalle, kunta perii asumispalvelumaksun ja yksikön maksun erotuksen Asumisvalmennus Palveluasumisen tai tilapäisen palveluasumisen maksu asumisvalmennuksen kestosta riippuen Asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle (palveluasuminen)/ sisältyvät palvelumaksuun (tilapäinen palveluasuminen) Omaan kotiin annettu asumisvalmennus maksutonta Intervallijaksot Tilapäisen palveluasumisen maksu 20 /vrk Ateriat sisältyvät palvelumaksuun Jos asiakas maksaa maksuja palveluntuottajalle, kunta perii asumispalvelumaksun ja yksikön maksun erotuksen Vuokra- ja ateriamaksut määrittelee pääasiassa palvelutuottaja ja asiakas maksaa ne pääsääntöisesti suoraan tuottajalle. Vuokrakuluiksi luetaan varsinaisen vuokran lisäksi tarvittaessa sähkö- ja vesimaksut, sauna- ja pesutupamaksut, elleivät ne sisälly ylläpitomaksuun. 11

13 Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Päihdehuollon laitosmaksut Lakisääteinen asiakasmaksu (30,30 /vrk), jonka laitos perii suoraan asiakkaalta Ateriat sisältyvät asiakasmaksuun Päivätoiminta/työtoiminta Maksutonta asiakkaalle Ateriamaksu 5 /kerta 1) 2) Tuloina huomioidaan eläkkeet, hoitotuki, vakuutuskorvaukset, nettokorkotulot, vuokratulot, maatilatalouden ja metsämaan tulot sekä muut henkilökohtaiset tulot. Menoina huomioidaan käyttövara, vuokra (josta vähennetään asumistuki), sähkö, asiakkaan asumisyksikölle maksamat ateriamaksut, elatusmaksut ja edunvalvojan maksut minimimääräisinä. Asiakkaalle laskettavan käyttövaran määrä on 20 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 140 ja enintään 290. Käyttövara sisältää mm. puhelinkulut, harrastemenot, vaatemenot ja lääkkeet. Jos palveluasumisessa olevan henkilön kuukausitulot ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perittävä maksu voi olla enintään 40 % yhteenlasketuista kuukausituloista. Henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 140 /kk. Jos asiakkaan tulot ovat kotiin jäävän puolison tuloja pienemmät tai molemmat puolisot ovat palveluasumisessa tai laitoshoidossa, maksu määräytyy pelkästään palveluasumisessa olevan puolison omien tulojen mukaan. 12

14 ERITYISRYHMIEN ATERIAMAKSUT OMISSA YKSIKÖISSÄ ALKAEN Yksikkö Vaahteramäen palvelukoti Maksu Kaikki ateriat 12,00 /vrk Lounas 5,00 Voikkaan palvelukoti Kaikki ateriat 12,00 /vrk Kouvolan huoltokoti Lounas 5,00 Kiurunkujan palveluasunnot Välskärin palvelukoti Ruokapalvelun tuottaja määrittää ateriamaksut Ruokapalvelun tuottaja määrittää ateriamaksut 13

15 KEHITYSVAMMAPALVELUN ASIAKASMAKSUT ALKAEN Palvelu Ylläpitomaksu Ateriat Muuta Laki Asumisvalmennus 14 /vrk Sisältyy ylläpitomaksuun 3 Asiakkaan omaan kotiin annettava asumisvalmennus on maksutonta 734/ Kehitysvammalaki 519/ ja 39 Tuettu asuminen 0 /käynti Kehitysvammaisten erityishuoltoon kuuluvaa toiminnallista valmennusta, jossa toteutuu yksilöllinen hoito ja muu huolenpito, huoltajien ja perheenjäsenten ohjaus ja neuvonta Palveluasuminen 55 /kk Ylläpitomaksu 3 ei sisällä ateriamaksua. Asiakas maksaa erikseen ateriat vahvistetun taksan mukaisesti 734/ mom. Kehitysvammalaki 519/1977 Tilapäinen palveluasuminen 14 /vrk (omaishoidon vapaan ajalta 9,90 /vrk) Sisältyy ylläpitomaksuun 3 7 /vajaa vrk (ei yötä) peritään sekä tuloettä lähtöpäivältä Alle 16 v. osittaisesta ylläpidosta ei peritä maksua 734/ Kehitysvammalaki 519/1977 Tehostettu palveluasuminen 55 /kk Asiakas maksaa ateriamaksun suoraan palvelun tuottajalle 734/ mom. Perhehoito Laitoshoidon maksu Sisältyy ylläpitomaksuun 3 Jatkuvasta perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon maksu, joka peritään sekä tulo- että lähtöpäivältä 734/ c ja -asetuksesta 912/ Tilapäinen perhehoito 14 /vrk Sisältyy ylläpitomaksuun 3 Maksu peritään sekä tulo- että lähtöpäivältä Alle 16 v. osittaisesta ylläpidosta ei peritä maksua 734/ Kehitysvammalaki 519/1977 Päivätoiminta 5 /pv Ylläpitomaksu 3 sisältää mm. lounaan ja päiväkahvin päivätoimintakeskuksella 14 Alle 16 v. osittaisesta ylläpidosta ei peritä maksua Erityishuollossa palveluntuottaja perii asiakasmaksun omien perusteiden mukaan 734/ mom. Kehitysvammalaki 519/1977

16 Palvelu Ylläpitomaksu Ateriat Muuta Laki Työtoiminta 5 /pv Ylläpitomaksu 3 sisältää mm. lounaan ja päiväkahvin työkeskuksella Leiritoiminta 14 /vrk Ateriat sisältyvät maksuun ja maksu peritään sekä tuloettä lähtöpäivältä Erityishuollossa palveluntuottaja perii asiakasmaksun omien perusteiden mukaan Erityishuollossa palveluntuottaja perii asiakasmaksun omien perusteiden mukaan 734/ Kehitysvammalaki 519/ /1992 Ateriamaksu 5 /kerta Palveluntuottaja perii asiakasmaksun omien perusteiden mukaan 734/ ) Ylläpitomaksun määrääminen kehitysvammaisten asumispalveluissa Kehitysvammaisille henkilöille asumispalveluja voidaan järjestää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön perusteella. Palvelut ovat asiakasmaksulain 4 :n 2. kohdan nojalla maksuttomia. Asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksu. Ylläpidon käsitettä ei ole määritelty asiakasmaksusäädöksissä. Asumispalveluissa ylläpitona voidaan pitää asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Näitä muita kuluja ovat asiakkaan käyttämistä palveluista (mm. siivous, vaatehuolto, sauna) ja yhteisten tilojen tarvikkeista (esim. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet ja tarvikkeet sekä yhteistilojen TVlupamaksut ja kaapelitv-maksut) muodostuneet kustannukset. Maksua ei voi periä henkilökunnan antamasta hoivasta ja tuesta. 15

17 OMAISHOIDON TUEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN Omaishoidon tuen saajalle annettavista palveluista peritään asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset maksut edellä olevien perusteiden mukaisesti. Omaishoitajan virkistysvapaan ajalta hoidettavalle annettavasta hoito- ja huolenpitopalvelusta peritään 9,90 euroa/päivä. Omaishoitajan lakisääteisinä vapaapäivinä hoidettavalle järjestettävistä hoito- ja huolenpitopalveluista ei peritä maksua. 16

18

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 19.12.2018, Liite nro 1, (1/5) 1 Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Perusturva. Asiakasmaksut 2012

Perusturva. Asiakasmaksut 2012 Perusturva Asiakasmaksut 2012 Sisällysluettelo Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2012 alkaen... 3 Avoterveydenhuolto... 3 Suun terveydenhuolto... 5 Laitoshoito (erikoissairaanhoito, terveyskeskussairaala

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon. asiakasmaksut

Hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon. asiakasmaksut Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2013 Sisällysluettelo Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2013 alkaen... 3 Avoterveydenhuolto... 3 Suun terveydenhuolto... 5 Laitoshoito (erikoissairaanhoito,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut Perusturvaltk Liite 3

Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut Perusturvaltk Liite 3 Perusturvan tarkistetut asiakasmaksut 1.1.2019 Perusturvaltk 18.12.2018 84 Liite 3 Nykyinen maksu Maksu 1.1.2019 Lakisääteinen/ Kunnan päätettävä Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut Poliklinikan käyntimaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,20 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,60 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,20 14.12.17 41,20 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,60 14.12.17 20,60 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut. asiakasmaksut alkaen

Ikääntyneiden palvelut. asiakasmaksut alkaen Liite 2 Ikääntyneiden palvelut asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen Ikäihmisten lautakunta 14.12.2016 78 Säännöllinen kotihoito Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30 Liite Perusturvalautakunta 13.12.2017 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: nyk.maksu uusi Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

Vähintään 20 %:n (1.7.2015 alkaen vähintään 15 %:n) sotainvalideille korvataan kunnan järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut.

Vähintään 20 %:n (1.7.2015 alkaen vähintään 15 %:n) sotainvalideille korvataan kunnan järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut. Kouvolan kaupunki, ikääntyneiden palvelut Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :ään ja -asetuksen (67/1983)

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1. KOTIPALVELU Tilapäisen kotipalvelun maksu. Muonion kunta Sosiaalilautakunta

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1. KOTIPALVELU Tilapäisen kotipalvelun maksu. Muonion kunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 14.12.2017 98 Muonion kunta 14.12.2017 Sosiaalilautakunta SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.3.2018 ALKAEN 1. KOTIPALVELU 1.1. Tilapäisen kotipalvelun maksu Tilapäinen kotipalvelu muuttuu

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia ja fysioterapeutin suoravastaanotto 11,40 11,40 hoitokerta, alle 18-vuotiaille maksuttomia

Yksilökohtainen fysioterapia ja fysioterapeutin suoravastaanotto 11,40 11,40 hoitokerta, alle 18-vuotiaille maksuttomia Liite Perusturvalautakunta 12.12.2018 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: Maksu 1.1.2018 Maksu 1.1.2019 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 :ssä tarkoitettua kotipalvelua

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019

SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 AURAN KUNTA Liite nro 1: Perusturvalautakunta 12.12.2018 SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSU Maksuprosentti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen säännöllisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. 1 LAPUAN KAUPUNKI Liite 4 / Perla 19.12.2013 Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT Perusturvalautakunta 14.12.2017 63 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016. Perusturvalautakunta 16.12.2015 4

LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016. Perusturvalautakunta 16.12.2015 4 LAPUAN KAUPUNKI Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 4 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksuttomuuden

Lisätiedot

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1 VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2018 ALKAEN Vahvistettu perusturvalautanassa 20.12.2017 2 KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito Omaishoidon lomittaja 12,00 /alkava tunti 11,40 /kerta

Lisätiedot

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.1.2018 TERVEYSPALVELUT Maksuja määrittäessä perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (734/1992) ja valtioneuvoston asetus sosiaali-

Lisätiedot

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan.

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan. Liite 2 Perusturvalautakunta 9 18.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia 734/1992 sekä asetusta (710/1982) on muutettu 6.6.2008.

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PIELAVEDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA

PIELAVEDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA perusturvaltk 19.2.2019 27 LIITE 5. PIELAVEDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALI PALVELUJEN ASIAKAS MAKSUT AKSA 1.3.2019 1 Hakalan ryhmäkotien asiakasmaksut Vuokra Ateriavuorokausi Turvapuhelin Vuokra

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLTO. Maksu Maksu Asiakasmaksulaki 7b ja 7c ja 21

KEHITYSVAMMAHUOLTO. Maksu Maksu Asiakasmaksulaki 7b ja 7c ja 21 KEHITYSVAMMAHUOLTO Asiakasmaksulaki 4 : Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi välttämättömät kuljetukset ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Sisällysluettelo Terveydenhuollon asiakasmaksut... 3 Kotihoidon maksut... 9 Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksutaulukko Tilapäisen kotihoidon maksut

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot