PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT"

Transkriptio

1 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010

2 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa. Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden (1) kuukauden, määritellään asiakkaalle säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu sekä tukipalvelut. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. Asiakasmaksuasetuksen 3 :n perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu voi olla enintään asetuksessa määritellyn maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä palvelun käyttäjän asetuksessa määritellyn tulorajan (520 ) ylittävästä kuukausitulon osasta. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko: Tuloraja /kk ( * Tuettu 1 Tuettu 2 Tuettu 3 Valvottu Valvottu Valvottu Henkilömäärä Tehostettu 61 ( ** % % % % % % % *) asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja **) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 316 :lla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon (käynnit väh. 1 x /vko) kuukausimaksu määritellään perheen koon, asiakkaan bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella. Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu muutos, maksu arvioidaan uudelleen kuukauden kuluttua muutoksesta. Uusi maksu määrätään uudelle asiakkaalle yhden kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta. Tilapäinen kotihoito Muusta kuin jatkuvasta kotihoidon palvelusta peritään käyntimaksua seuraavasti:

3 3 (11) - käynti alle 2 tuntia 8,70 - käynti 2-5 tuntia 15,00 - käynti yli 5 tuntia 22,50 Erityisestä syystä voidaan tapauskohtaisesti käyttää kuukausimaksutaulukkoa. Tilapäinen käyntimaksu peritään myös turvapuhelinkäynnistä. Tilapäinen perhetyö (lapsiperheille) 4,50 /h Tilapäinen kotisairaanhoito - lääkärin kotikäynti 13,70 - muun henkilön kotikäynti 8,70 Tilapäistä kotisairaanhoidon maksua ei peritä jatkuvan kotisairaanhoidon piirissä olevalta. Turvapuhelimet - turvapuhelinmaksu 14,00 /kk Tukipalvelut - ateriapalvelu (kotiinkuljetus) 6,50 - aamupala vanhustentalolla 2,00 - pyykkipalvelu 2,70 /kg - asiointipalvelu 3,10 /krt Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/05) tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 10,60. päivältä sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a :ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella. SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN PALVELUASUMINEN Kunnan omat palveluasunnot Kuukausimaksu Palveluasumisen palvelumaksu (kuukausimaksu) määräytyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon (sivu 2) mukaisesti 35 % tulorajan (1 hlö) 520 /kk ylittävästä osasta. Palveluasumisen perusmaksu - tuettu asuminen 47 /kk - tehostettu asuminen 57 /kk Lyhytaikainen palveluasuminen - asumispäivän hinta 26,00 /vrk Ateriahinnat

4 4 (11) - ateriapäivä/kk (sis. aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) 360,00 /kk - ½-ateriapäivä/kk (sis. aamupala, lounas/päivällinen, päiväkahvi ja illallinen) 250,00 /kk Pyykkipalvelut - pyykkipalvelu 2,70 /kg Palveluasuntojen vuokra (sis. sähkön ja veden) josta sähkön osuus 0,48 Revonkodin vuokra (sis. sähkön ja veden) josta sähkön osuus 0,48 8,70 /m²/kk, 10,00 /m²/kk, Kehitysvammaisten asumispalvelut (Revonkoti) - osittainen ylläpitomaksu (sis. ateriat) 12,40 /vrk - osittainen ylläpitomaksu (alle 5 tuntia, 6,20 /vrk tulo- ja lähtöpäivä) - tilapäishoitomaksu 24,80 /vrk - tilapäishoitomaksu (tulo- ja lähtöpäivä) 12,40 /vrk - omaishoitajan lakisääteisestä vapaasta johtuva maksu 10,60 /pv - vuokra (sis. sähkön ja veden) 10,00 /m²/kk, josta sähkön osuus 0,48 Kehitysvammaisten tukiasunnot (Harjukoti) - tukiasuntojen vuokra 6,00 /m 2 /kk Palveluasumisen ostopalvelut Kuukausimaksu - Palveluasumisen palvelumaksu (kuukausimaksu) määräytyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon (sivu 2) mukaisesti 35 % tulorajan (1 hlö) 520 /kk ylittävästä osasta. - Tilapäishoitomaksu 12,40 /vrk TYÖTOIMINNAN MAKSUT Työkeskuksen maksut - ylläpitomaksu 4,90 /vrk Putaan Puhtipajan pienpalvelumaksut - pienpalvelumaksu/pv 43,50 (työpäivä 6,5 h) - pienpalvelumaksu/h 7,75 /h hinnat sisältävät alv:n 22 %

5 5 (11) PÄIVÄTOIMINTA Sosiaalihuoltolain mukainen päivätoiminta - perusmaksu 15,00 /pv - lisäksi kuljetusmaksu 2,90 /yhdensuuntainen matka Kuntouttava päivätoiminta - osittainen ylläpitomaksu 4,90 /vrk Peritään kotoa tai esim. asumispalvelujen piiristä (ei kuitenkaan laitoshoito) tulevilta asiakkailta. LAITOSHOITO Lyhytaikainen laitoshoito Hoidosta ja ylläpidosta 32,50 /vrk mukaan lukien lähtöpäivä. Maksukaton (asiakasmaksulaki 6a ) täyttymisen jälkeen peritään 15 hoitopäivältä vapaakortin voimassaoloaikana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän (7). Pitkäaikainen laitoshoito 85 % nettotulosta kuitenkin siten rajattuna, että käyttövaraksi on jätettävä vähintään 97 /kk tai jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö saa rintamalisää, on käyttövara 97 + rintamalisä/kk. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 97 /kk. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan laitoshuollon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshuollon voidaan arvioida kestävän pitempään kuin kolme (3) kuukautta. Lääketieteellinen arvio hoidon kestosta on tehtävä mahdollisimman pian. Maksun periminen keskeytyy viisi (5) poissaolopäivää ylittävältä osalta. Maksut tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

6 6 (11) Päivä- ja yöhoidon maksu 15,00 /vrk Mikäli hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on hoidettavana vain päivällä tai yöllä, peritään häneltä hoitopäivämaksuna 15,00. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT Avosairaanhoidon lääkäripalvelut Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamalisän saajilta. joko tai Terveyskeskuksen vuosimaksu 27,40 /vuosi Maksu on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu. Terveyskeskuskäynnin kertamaksu 13,70 /käynti Jos asiakas ei ole maksanut vuosimaksua, peritään häneltä em. maksu käyntikerralta käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Terveyskeskus perii asiakkaalta ym. vuosimaksun, ellei asiakas erikseen pyydä maksua kertamaksuna. Joulukuun aikana ensimmäistä kertaa terveyskeskuksessa asioivalta peritään kuitenkin kertamaksu(t) vuosimaksun sijasta. Käynti Oulun seudun yhteispäivystyksessä 13,70 /käynti Oulun seudun yhteispäivystyksen perusterveydenhuollossa peritään arkisin klo välisenä aikana 13,70 /käyntikerta, ellei asiakkaan vuosimaksu ole voimassa käyntipäivänä. Muina aikoina käynneistä perusterveydenhuollon päivystyksessä ja aina käynneistä erikoissairaanhoidon päivystyksessä perii PPSHP asiakkaalta asiakasmaksun erikseen. Erikoissairaanhoitotasoiset ostopalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta terveyskeskuksen kustantamana 27,40 /käynti Näitä palveluita ovat esim. tietyt erityistutkimukset (sydämen ultraäänitutkimus, 24 tunnin ekg-rekisteröinti, rasitus-ekg, ENMG, magneetti- ja tietokonekerroskuvaukset, mahasuolikanavan tähystystutkimukset). Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapiahoito 7,50 /krt Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Rintamatunnuksen omaavilta ei peritä maksua: - tarkastuksesta - ehkäisevästä hoidosta (SV-koodit, joissa kymmenluku 1) - protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

7 7 (11) Käynti suuhygienistillä Käynti hammaslääkärillä Käynti erikoishammaslääkärillä 7,50 /käynti 9,60 /käynti 13,90 /käynti Perusmaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat taksat: 1) Kuvantamistutkimukset - hammaskuvalta 6,20 - leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 13,70 2) Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 6,20 3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: Vaativuusluokka 0 2 6, , , , ,20 4) Proteettiset toimenpiteet - proteesin huolto: pohjauksella 40,00 korjaus 27,40 - akryyliosa- ja kokoproteesi 133,70 - kruunut ja sillat hampaalta 133,70 - rankaproteesi 162,40 Edellä 1 ja 2 mom:ssa säädettyjen maksujen lisäksi peritään oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Erikoismateriaaleista peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. Terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito 27,40 /käynti silloin kun tutkimuksen ja hoidon perusteena on: a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö, b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö, c) pään ja leukojen alueen kiputila,

8 8 (11) d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito. Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 33,80 Peritään asiakkaan varaamasta lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä. Sairaankuljetus Sairaankuljetuksen palveluntuottaja perii asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan liikenneministeriön vahvistaman taksan mukaisen maksun. Sarjassa annettavat hoidot / lääkinnällinen kuntoutus 7,50 /krt Asiakasmaksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta eikä terveyskeskuksessa annetusta asiakasmaksuasetuksen 11 :ssä mainitusta hoidosta. Esim. lääkinnällisenä kuntoutuksena annettu ryhmähoito ja jalkahoito. TODISTUKSET JA LAUSUNNOT Maksuttomat todistukset Maksuttomaksi erikseen säädetyt lausunnot tai todistukset: - sairauslomaan tai sairaan lapsen hoitolomaa varten kirjoitettu todistus - todistus muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeellisuudesta / saattajasta - lähete erikoissairaanhoitoon tai muuhun tutkimukseen tai hoitoon pääsemistä varten - koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä tehty terveystodistus (nuorison terveystodistus) - lääkinnällinen kuntoutus mukaan lukien rintamaveteraanien kuntoutus - asevelvollisten ennakkoterveystarkastukseen ja kutsuntatarkastukseen liittyvä lausunto - lausunto raskauden keskeyttämistä varten - äitiysneuvolatoimintaan liittyvä todistus jälkitarkastuksesta - kuolintodistus - maistraatin pyynnöstä annettu lääkärinlausunto edunvalvonnan selvittämistä varten - muut lainsäädännössä maksuttomaksi säädetyt lausunnot tai todistukset

9 9 (11) Maksulliset todistukset ja lausunnot - Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot 33,80 Kaikki muut kuin maksuttomaksi säädetyt todistukset ja lausunnot - Ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tehty lääkärintodistus 40,70 MUUT ASIAKKAILTA TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDOSSA PERITTÄVÄT MAKSUT Raskauden ehkäisyyn käytettävistä valmisteista (kierukka) peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. Potilaan omaan käyttöön (esim. yksityissektoria varten) pyytämistä radiologisten kuvien printtaamisesta filmille peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakasmaksut koskevat voimaanastuneen lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestettyä perhehoitoa, laitoshoitoa tai asumispalvelua. Maksuja peritään lastensuojelulain 19 :n ja sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 :n ja 14 :n sekä asetuksen 20 :n mukaisesti. 1) Vanhemmilta perittävä maksu Asiakasmaksulain 7 1 mom:n perusteella lapsen vanhemmilta voidaan periä maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1 3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Elatusavun suuruus määritellään oikeusministeriön antaman ohjeen (Julkaisu 2007:2/ Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi) mukaisesti. Elatusvelvollisuus avioliitossa koskee aviopuolisoita sekä vanhemman omia ja puolisoiden yhteisiä lapsia. Avioliitossa ei ole elatusvelvollisuutta toisen aviopuolison lapsiin. Avoliitossa elatusvelvollisuus koskee vain omia ja parin yhteisiä lapsia, mutta elatusvelvollisuus ei ulotu avopuolisoon eikä hänen lapsiinsa. Elatusvelvollisuus eroaa toimeentulotuessa sovellettavasta perheen määrittelystä. Asiakasmaksuasetuksen 20 :n 1 mom:n mukaan lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan. Elatusavun periminen Kun vanhemman maksama elatusapu on vahvistettu elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, peritään elatusvelvolliselta lapsen hoitomaksun sijasta vahvistettu elatusapu. Elatustuen hakeminen voimaanastuneen elatustukilain 11 :n 4 mom:n mukaan kunta voi hakea elatustuen maksamista itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa

10 10 (11) hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta pitemmän ajan. Elatustuki maksetaan tällöin kunnalle aikaisintaan hoidon alkamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Kunnan on haettava myönnetyn elatustuen maksamista itselleen vähintään kaksi viikkoa ennen tuen maksupäivää, mikä on kunkin kuukauden 10. päivä. 2) Lapselta perittävät maksut Perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Tällaisia ovat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat tai kertakaikkiset tulot, korvaukset ja saamiset. Näitä ovat mm. vammaistuki, opintoraha, sairauspäiväraha, työmarkkinatuki ja kuntoutusraha voimaanastuvan asiakasmaksuasetuksen 20 :n mukaan lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1 337,20 kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. PÄIVÄHOITO Päivähoidon maksut ovat alkaen seuraavat: Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: Perheen koko henkilöä Tuloraja euroja kuukaudessa Korkein maksuprosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan päivähoidon perusteena olevaa tulorajaa 117 :lla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Pienin perittävä maksu on 23 ja ylin perittävä maksu on 254 kuukaudessa. Perheen kokoon huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 229 kuukaudessa. Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi, ja kolmannen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Kuukausimaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään 3/4 kuukausimaksun perusteena

11 11 (11) olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut poissaolot. Jos lapsi on osapäivähoidossa tai lapsen hoitoaika muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain on säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhyempi, kunnan tulee päättämänsä perustein periä hoitoaikaan suhteutettu 2 4 mom:ssa säädettyä kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Päivähoidon maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, kunnat voivat päättää päivähoidosta perittävän maksun huomioiden kuitenkin maksuton esiopetus. Poikkeukset säännönmukaisesta kuukausimaksusta Haukiputaalla: 1. Mikäli etukäteen sovittujen hoitopäivien tarve kuukaudessa on vähintään 3 kuukauden ajan säännönmukaista hoitopäivien lukumäärää pienempi, hoitomaksu lasketaan jakamalla maksuasetuksen mukainen kuukausimaksu 20:llä. Muodostunut päivämaksu kerrotaan sovitulla hoitopäivien lukumäärällä, joka voi olla päivää. Käytettävistä hoitopäivistä tehdään sopimus etukäteen. Muutoin peritään koko kuukauden hoitomaksu. 2. Enintään viisi (5) tuntia päivässä kestävästä osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. 3. Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen yli viisi (5) tuntia kestävästä päivähoidosta peritään kokopäivähoidon maksu ja alle viisi (5) tuntia kestävästä päivähoidosta osapäivähoitomaksu. 4. Avoimen päiväkodin kuukausimaksu on 10 /lapsi. 5. Päivähoitomaksuissa hyvitetään ennalta ilmoitettu yksi (1) yhtäjaksoinen, vähintään kahden (2) viikon mittainen poissaolo hoidosta kesän ajalta ( ). 8. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan kirjatun kuntouttavan päivähoidon osuudeksi katsotaan pääsääntöisesti enintään viisi (5) tuntia/päivä.

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot