PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT"

Transkriptio

1 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011

2 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa. Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden (1) kuukauden, määritellään asiakkaalle säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu sekä tukipalvelut. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. Asiakasmaksuasetuksen 3 :n perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu voi olla enintään asetuksessa määritellyn maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä palvelun käyttäjän asetuksessa määritellyn tulorajan (520 ) ylittävästä kuukausitulon osasta. Henkilömäärä Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko: Tuloraja /kk ( * Tuettu 1 Tuettu 2 Tuettu 3 Valvottu Valvottu Valvottu Tehostettu 61 ( ** % % % % % % % *) asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja **) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 316 :lla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon (käynnit väh. 1 x /vko) kuukausimaksu määritellään perheen koon, asiakkaan bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella. Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu muutos, maksu arvioidaan uudelleen kuukauden kuluttua muutoksesta. Uusi maksu määrätään uudelle asiakkaalle yhden kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta. Tilapäinen kotihoito Muusta kuin jatkuvasta kotihoidon palvelusta peritään käyntimaksua seuraavasti:

3 3 (11) - käynti alle 2 tuntia 8,70 - käynti 2-5 tuntia 15,00 - käynti yli 5 tuntia 22,50 Erityisestä syystä voidaan tapauskohtaisesti käyttää kuukausimaksutaulukkoa. Tilapäinen käyntimaksu peritään myös turvapuhelinkäynnistä. Tilapäinen perhetyö (lapsiperheille) 4,50 /h Tilapäinen kotisairaanhoito - lääkärin kotikäynti 13,70 - muun henkilön kotikäynti 8,70 Tilapäistä kotisairaanhoidon maksua ei peritä jatkuvan kotisairaanhoidon piirissä olevalta. Turvapuhelimet - turvapuhelinmaksu 14,00 /kk Tukipalvelut - ateriapalvelu (kotiinkuljetus) 6,70 (6,50 ) - aamupala vanhustentalolla 2,10 (2,00 ) - pyykkipalvelu 2,80 /kg (2,70 /kg) - asiointipalvelu 3,20 /krt (3,10 /krt) Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/05) tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 10,60 päivältä sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a :ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella. SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN PALVELUASUMINEN Kunnan omat palveluasunnot Kuukausimaksu Palveluasumisen palvelumaksu (kuukausimaksu) määräytyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon (sivu 2) mukaisesti 35 % tulorajan (1 hlö) 520 /kk ylittävästä osasta. Palveluasumisen perusmaksu - tuettu asuminen 47 /kk - tehostettu asuminen 57 /kk Lyhytaikainen palveluasuminen - asumispäivän hinta 27,00 /vrk (26,00 /vrk)

4 4 (11) Ateriahinnat - ateriapäivä/kk (sis. aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) 380,00 /kk (360,00 /kk) - ¾-ateriapäivä/kk (sis. aamupala, lounas, välipala ja päiväkahvi sekä iltapala) 270,00 /kk (250,00 /kk) Pyykkipalvelut - pyykkipalvelu 2,80 /kg (2,70 /kg) Palveluasuntojen vuokra (sis. sähkön ja veden) josta sähkön osuus 0,48 Revonkodin vuokra (sis. sähkön ja veden) josta sähkön osuus 0,48 9,00 /m²/kk (8,70 /m²/kk) - voimaan alkaen 11,00 /m²/kk (10,00 /m²/kk) - voimaan alkaen Kehitysvammaisten asumispalvelut (Revonkoti) - osittainen ylläpitomaksu (sis. ateriapalvelut) 12,66 /vrk (12,40 /vrk) - osittainen ylläpitomaksu (alle 5 tuntia, 6,33 /vrk (6,20 /vrk) tulo- ja lähtöpäivä) - tilapäishoitomaksu 27,00 /vrk (24,80 /vrk) - tilapäishoitomaksu (tulo- ja lähtöpäivä) 13,50 /vrk (12,40 /vrk) - omaishoitajan lakisääteisestä vapaasta 10,60 /pv johtuva maksu - vuokra (sis. sähkön ja veden) 11,00 /m²/kk (10,00 /m²/kk) josta sähkön osuus 0,48 - voimaan alkaen Palveluasumisen ostopalvelut Kuukausimaksu - Palveluasumisen palvelumaksu (kuukausimaksu) määräytyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon (sivu 2) mukaisesti 35 % tulorajan (1 hlö) 520 /kk ylittävästä osasta. - Tilapäishoitomaksu 12,40 /vrk PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA Päivä- ja työtoiminnan maksut - ylläpitomaksu 5,10 /pv (4,90 /vrk) (sis. aterian ja päiväkahvin) Putaan Puhtipajan pienpalvelumaksut - pienpalvelumaksu (työpäivä 6,5 h) 45,60 /pv (43,50 /pv) - pajanuorten pienpalvelumaksu 7,75 /h/hlö hinnat sisältävät alv:n 23 %

5 5 (11) Sosiaalihuoltolain mukainen päivätoiminta - perusmaksu 15,00 /pv - lisäksi kuljetusmaksu 2,90 /yhdensuuntainen matka KULJETUSPALVELUT Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut - kuljetuspalvelun omavastuuna peritään kaikista matkoista julkisen liikenteen linja-automaksun suuruinen kertamaksu, jonka asiakas itse maksaa kuljettajalle. LAITOSHOITO Lyhytaikainen laitoshoito Hoidosta ja ylläpidosta 32,50 /vrk mukaan lukien lähtöpäivä. Maksukaton (asiakasmaksulaki 6a ) täyttymisen jälkeen peritään 15 hoitopäivältä vapaakortin voimassaoloaikana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän (7). Pitkäaikainen laitoshoito 85 % nettotulosta kuitenkin siten rajattuna, että käyttövaraksi on jätettävä vähintään 97 /kk tai jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö saa rintamalisää, on käyttövara 97 + rintamalisä/kk. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 97 /kk. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan laitoshuollon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshuollon voidaan arvioida kestävän pitempään kuin kolme (3) kuukautta. Lääketieteellinen arvio hoidon kestosta on tehtävä mahdollisimman pian. Maksun periminen keskeytyy viisi (5) poissaolopäivää ylittävältä osalta. Maksut tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

6 6 (11) Päivä- ja yöhoidon maksu 15,00 /vrk Mikäli hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on hoidettavana vain päivällä tai yöllä, peritään häneltä hoitopäivämaksuna 15,00. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT Avosairaanhoidon lääkäripalvelut Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamalisän saajilta. joko tai Terveyskeskuksen vuosimaksu 27,40 /vuosi Maksu on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu. Terveyskeskuskäynnin kertamaksu 13,70 /käynti Jos asiakas ei ole maksanut vuosimaksua, peritään häneltä em. maksu käyntikerralta käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Terveyskeskus perii asiakkaalta ym. vuosimaksun, ellei asiakas erikseen pyydä maksua kertamaksuna. Joulukuun aikana ensimmäistä kertaa terveyskeskuksessa asioivalta peritään kuitenkin kertamaksu(t) vuosimaksun sijasta. Käynti Oulun seudun yhteispäivystyksessä 13,70 /käynti Oulun seudun yhteispäivystyksen perusterveydenhuollossa peritään arkisin klo välisenä aikana 13,70 /käyntikerta, ellei asiakkaan vuosimaksu ole voimassa käyntipäivänä. Muina aikoina käynneistä perusterveydenhuollon päivystyksessä ja aina käynneistä erikoissairaanhoidon päivystyksessä perii PPSHP asiakkaalta asiakasmaksun erikseen. Erikoissairaanhoitotasoiset ostopalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta terveyskeskuksen kustantamana 27,40 /käynti Näitä palveluita ovat esim. tietyt erityistutkimukset (sydämen ultraäänitutkimus, 24 tunnin ekg-rekisteröinti, rasitus-ekg, ENMG, magneetti- ja tietokonekerroskuvaukset, mahasuolikanavan tähystystutkimukset). Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapiahoito 7,50 /krt Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Rintamatunnuksen omaavilta ei peritä maksua: - tarkastuksesta - ehkäisevästä hoidosta (SV-koodit, joissa kymmenluku 1) - protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

7 7 (11) Käynti suuhygienistillä Käynti hammaslääkärillä Käynti erikoishammaslääkärillä 7,50 /käynti 9,60 /käynti 13,90 /käynti Perusmaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat taksat: 1) Kuvantamistutkimukset - hammaskuvalta 6,20 - leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 13,70 2) Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 6,20 3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: Vaativuusluokka 0 2 6, , , , ,20 4) Proteettiset toimenpiteet - proteesin huolto: pohjauksella 40,00 korjaus 27,40 - akryyliosa- ja kokoproteesi 133,70 - kruunut ja sillat hampaalta 133,70 - rankaproteesi 162,40 Edellä 1 ja 2 mom:ssa säädettyjen maksujen lisäksi peritään oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Erikoismateriaaleista peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. Terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito 27,40 /käynti silloin kun tutkimuksen ja hoidon perusteena on: a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö, b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö, c) pään ja leukojen alueen kiputila, d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito.

8 8 (11) Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 33,80 Peritään asiakkaan varaamasta lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä. Sairaankuljetus Sairaankuljetuksen palveluntuottaja perii asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan liikenneministeriön vahvistaman taksan mukaisen maksun. Sarjassa annettavat hoidot / lääkinnällinen kuntoutus 7,50 /krt Asiakasmaksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta eikä terveyskeskuksessa annetusta asiakasmaksuasetuksen 11 :ssä mainitusta hoidosta. Esim. vaativa fysioterapeuttien ohjaama lääkinnällisenä kuntoutuksena annettu ryhmähoito ja jalkahoito. TODISTUKSET JA LAUSUNNOT Maksuttomat todistukset Maksuttomaksi erikseen säädetyt lausunnot tai todistukset: - sairauslomaan tai sairaan lapsen hoitolomaa varten kirjoitettu todistus - todistus muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeellisuudesta / saattajasta - lähete erikoissairaanhoitoon tai muuhun tutkimukseen tai hoitoon pääsemistä varten - koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä tehty terveystodistus (nuorison terveystodistus) - lääkinnällinen kuntoutus mukaan lukien rintamaveteraanien kuntoutus - asevelvollisten ennakkoterveystarkastukseen ja kutsuntatarkastukseen liittyvä lausunto - lausunto raskauden keskeyttämistä varten - äitiysneuvolatoimintaan liittyvä todistus jälkitarkastuksesta - kuolintodistus - maistraatin pyynnöstä annettu lääkärinlausunto edunvalvonnan selvittämistä varten - muut lainsäädännössä maksuttomaksi säädetyt lausunnot tai todistukset Maksulliset todistukset ja lausunnot - Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot 33,80 Kaikki muut kuin maksuttomaksi säädetyt todistukset ja lausunnot - Ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tehty lääkärintodistus 40,70

9 9 (11) MUUT ASIAKKAILTA TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDOSSA PERITTÄVÄT MAKSUT Raskauden ehkäisyyn käytettävistä valmisteista (kierukka) peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. Potilaan omaan käyttöön (esim. yksityissektoria varten) pyytämistä radiologisten kuvien printtaamisesta filmille peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakasmaksut koskevat sekä kiireellistä sijoitusta että avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestettyä perhehoitoa, laitoshoitoa tai asumispalvelua. - Lyhytaikainen laitoshoito; ensi- ja turvakoti 32,60 /vrk 1) Vanhemmilta perittävä maksu tulot perintäprosentti > 545 ei perintää 545, % 763, % 981, % 1199,01 16 % Korotus asiakasmaksuun sijoitettujen lapsien lukumäärän mukaan: lasten lukumäärä korotusprosentti 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 60 % 2) Lapselta perittävät maksut Perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Tällaisia ovat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat tai kertakaikkiset tulot, korvaukset ja saamiset. Näitä ovat mm. vammaistuki, opintoraha, sairauspäiväraha, työmarkkinatuki ja kuntoutustuki. Maksuasetuksen 20 :n mukaan lapsen tai nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enintään 1 337,20 /kk. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

10 10 (11) PÄIVÄHOITO Päivähoidon maksut ovat seuraavat: Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: Perheen koko henkilöä Tuloraja euroja kuukaudessa Korkein maksuprosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan päivähoidon perusteena olevaa tulorajaa 117 :lla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Pienin perittävä maksu on 23 ja ylin perittävä maksu on 254 kuukaudessa. Perheen kokoon huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 229 kuukaudessa. Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi, ja kolmannen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Kuukausimaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään 3/4 kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut poissaolot. Jos lapsi on osapäivähoidossa tai lapsen hoitoaika muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain on säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhyempi, kunnan tulee päättämänsä perustein periä hoitoaikaan suhteutettu 2 4 mom:ssa säädettyä kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Päivähoidon maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, kunnat voivat päättää päivähoidosta perittävän maksun huomioiden kuitenkin maksuton esiopetus.

11 11 (11) Poikkeukset säännönmukaisesta kuukausimaksusta Haukiputaalla: 1. Mikäli etukäteen sovittujen hoitopäivien tarve kuukaudessa on vähintään 3 kuukauden ajan säännönmukaista hoitopäivien lukumäärää pienempi, hoitomaksu lasketaan jakamalla maksuasetuksen mukainen kuukausimaksu 20:llä. Muodostunut päivämaksu kerrotaan sovitulla hoitopäivien lukumäärällä, joka voi olla päivää. Käytettävistä hoitopäivistä tehdään sopimus etukäteen. Muutoin peritään koko kuukauden hoitomaksu. 2. Enintään viisi (5) tuntia päivässä kestävästä osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. 3. Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen yli viisi (5) tuntia kestävästä päivähoidosta peritään kokopäivähoidon maksu ja alle viisi (5) tuntia kestävästä päivähoidosta osapäivähoitomaksu. 4. Avoimen päiväkodin kuukausimaksu on 20 /lapsi (10 /lapsi) alkaen. 5. Päivähoitomaksuissa hyvitetään ennalta ilmoitettu yksi (1) yhtäjaksoinen, vähintään kuuden (6) (kahden[2]) viikon mittainen poissaolo hoidosta kesän ajalta ( ). 8. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan kirjatun kuntouttavan päivähoidon osuudeksi katsotaan pääsääntöisesti enintään viisi (5) tuntia/päivä.

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Avohoidon palvelut Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään maksu

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot