Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta"

Transkriptio

1 Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari Toimistopäällikkö Markku Koponen, Finanssivalvonta

2 Laki määrittelee tavoitteet ja tehtävät Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan. Laki Finanssivalvonnasta 1

3 Mitkä toimijat ovat Finanssivalvonnan valvottavia? pankit ja muut luottolaitokset vahinko-, henki- ja jälleenvakuutusyhtiöt työeläkevakuutusyhtiöt eläkesäätiöt eläke-, sairaus- ja muut vakuutuskassat vakuutusyhdistykset työttömyyskassat vakuutusedustajat muut vakuutusalan toimijat sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt arvopaperikeskus pörssi maksulaitokset Valvottavaluettelot kaikista Fivan valvottavista osoitteessa Finanssivalvonta.fi

4 Finanssivalvonnan organisaatio Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Hallintoyksikkö Pekka Peiponen Johtaja Anneli Tuominen Johdon sihteeristö Erkki Kontkanen Viestintä Terhi Lambert-Karjalainen Instituutiovalvonta Marja Nykänen Riskienvalvonta Jukka Vesala Markkinavalvonta Jarmo Parkkonen Menettelytapavalvonta Erja Rautanen Rahoitussektori Jyri Helenius Vakuutussektori Seppo Juutilainen Vakavaraisuuslaskenta Jaana Ladvelin Luottoriskit Veli-Jukka Lehtonen Operatiiviset riskit Markku Koponen Markkina- ja likviditeettiriskit Antti Olkinuora Vakuutustekniset riskit ja tutkimus Vesa Hänninen Taloudellinen analyysi Jaana Rantama Tietojärjestelmät Jaakko Mauranen Markkinat Sari Helminen Tilinpäätösvalvonta Tiina Visakorpi Sijoitustuotteet Paula Launiainen Asiakkaansuoja Timo Peltonen Finanssipalvelutoiminnot Esa Pitkänen Työttömyysvakuutus Marko Aarnio

5 Finanssivalvonnan toiminta Tarkastukset Suunnitellaan riskiperusteisesti (toimintasuunnitelma, valvontahavainnot, toimintaympäristön muutos) Suunnitelma vahvistetaan puolivuosittain Aiheita esim. verkkopankkipalvelujen turvallisuus, maksu- ja korttijärjestelmät, liiketoiminnan jatkuvuusjärjestelyt Jatkuva valvonta Tapaamiset, uusien palvelujen esittely, häiriöraportit, ad hoc valvonta, ym. Valvojan arviot Suurimmista valvottavista vuosittain Toimiluvat Talletuspankit, maksulaitokset, sijoituspalveluyritykset ym. Sanktiointi tarvittaessa

6 Operatiivisen riski määritelmä (Fivan standardi 4.4b) Tappionvaara, joka aiheutuu: Riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista Henkilöstöstä Järjestelmistä Ulkoisista tekijöistä Oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Strategiset riskit on rajattu määritelmän ulkopuolelle. Operatiivisen riski aiheuttama tappio ei ole kaikissa tapauksissa mitattavissa. Riski voi toteutua myös viiveellä ja ilmetä välillisesti. Vakavaraisuusvaatimus Perus- ja standardimenetelmät suhteutetaan tuottotasoon Kehittynyt menetelmä sisäisen mallin mukaisesti

7 Riskialueiden merkitys finanssialalla: YLEISKUVA PANKIT HENKI-JA VAHINKOVAKUU- TUSYHTIÖT ELÄKEVAKUU- TUSLAITOKSET LUOTTORISKIT MARKKINA-/ SIJOITUSRISKIT LIKVIDITEETTIRISKIT OPERATIIVISET RISKIT VAKUUTUSTEKNISET RISKIT LIIKETOIMINTARISKIT

8 Esimerkkejä tappiotyypeistä Tappiotyyppi 1.Sisäiset väärinkäytökset 2.Ulkopuolisen aiheuttamat vahingot 3.Työolot, turvallisuus Esimerkkejä kavallus, petos, arvopaperimarkkinarikos tai - rikkomus, asiakastetojen väärinkäyttö varkaus ryöstö, petos, värwnnys, rahanpesu murtautuminen teitojärjestelmään, haittaohjelman levittäminen työsopimuslain rikkomukset, työmarkkinariidat 4.Menettelytavoista aiheutuvat tappiot lain ja hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava markkinointi ja palveluntarjonta 5.Omaisuusvahingot tulipalo, vesiovahinko, tulva 6.Tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat ja keskeytysvahingot ohjelmistovirhe, tietoliikennehäiriö, käyttökatkos, laiterikko, sähkökatko raportointivirhe, tallennusvirhe, sopimuksen 7.Prosesseihin liittyvät ongelmat pätemättömyys, hinnoiteluvirhe, puutteellinen dokumentointi, ulkoistetun palvelun häiriö Lähde: standardi 4.4b, sivu 17, esimerkkilista ei ole tyhjentävä! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

9 Operatiivisten riskien hallinnan merkitys on kasvanut Finanssialan toimijoiden rakenne- ja organisaatiomuutokset Rahoitusmarkkinoiden monimutkaistuminen ja teknistyminen Toimintatavat ja liiketoimintamallit muuttuneet (aktiivisuus, myynti ja markkinointi, kilpailu) Tietojärjestelmien keskeisyys toiminnassa Tietoturvauhat - kyberuhat Sähköisten palvelujen ja palvelukanavien kasvu Finanssialan kriisi toiminnan tehostamistarpeet riskien korostuminen muutosvaiheessa -> alttius virheille kasvanut -> suorat kustannukset operatiivisten riskien toteutumisesta voivat olla suuria, epäsuorat kustannukset yleensä vielä suurempia (mutta vaikeampia arvioida luotettavasti)

10 Riskien ja vakavaraisuuden valvonta tärkeä tehtävä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

11 Fivan operatiivisten riskien sääntely standardi 4.4b Standardissa käsitellään operatiivisten riskien hallinnan periaatteita ja järjestämistä. Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt Standardissa käsitellään seuraavia aihealueita operatiivisten riskien hallinnan järjestäminen prosessien hallinta, uudet tuotteet oikeudelliset riskit henkilöstö jatkuvuussuunnittelu ja poikkeusolojen varautuminen tieto- ja maksujärjestelmät tietoturvallisuus Uusi versio oli aikoinaan lausunnolla asti. Uusi versio lausuntokierroksen jälkeen voimaan Q2/2014 (odottaa VYL-muutoksia)

12 Fivan operatiivisten riskien sääntely standardi RA 4.2 Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Viipymättä Fivalle ilmoitus asiakkaille tarjotuissa palveluissa sekä maksu- ja tietojärjestelmissä esiintyneistä merkittävistä häiriöistä ja virheistä. ktori/ra_raportointi/pages/ra4_2.aspx Ulkoistaminen (1/2012) Merkittävistä ulkoistuksista ennakkoilmoitus Fivalle Ulkoistushankkeiden riskiarvio Fivan tarkastusoikeus ulkoistettuihin toimintoihin

13 Fivan operatiivisten riskien hallinnan sääntelyuudistus Fiva toiminut vuodesta 2009 koko finanssisektorin valvojana Fivan standardin 4.4b uudistushanke aloitettiin 2010 Viivästyminen solvenssi II:n takia Tilanne 2013 marraskuu: Vakuutussektori edelleen vailla Fivan yhtenäistä sääntelyä operatiivisten riskien hallinnasta Valmiina Q2/2014? Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 Vakuutussektorin solvenssi 1,5 Solvenssi 1,5: corporate governance & riskien hallinta säännökset voimaan 2014 alusta EIOPAn Guidelines on the System of Governance 9/2013 operatiivisen riskin hallinta (# 19) ulkoistaminen (# 44 47) Fivan tehtävänä siirtymäkaudella : NCAs are expected to ensure that undertakings take steps towards implementing the relevant aspects of the regulatory framework addressed by these Guidelines kansallinen implementointi (comply or explain)

15 Vakuutussektori ja Fivan sääntelyvaltuudet VYL HE 83/2013: 6 luku 21 (tilanne talousvaliokunta- ja perustuslakivaliokuntakäsittelyjen jälkeen) Fiva voi antaa tarkempia määräyksiä: (1 ja 2 kuten HE) 1) 4 :n 5 momentissa tarkoitetuista ilmoituksista, joita sille on vakuutusyhtiöiden ja vakuutusomistusyhteisöjen hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osalta toimitettava; 2) vakuutusomistusyhteisöjen 8 :n 5 momentissa tarkoitetun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä; 3) 8 :n 4 momentissa tarkoitetun jatkuvuussuunnitelman sisällöstä sekä 10 :ssä tarkoitetun riskienhallinnan ja 14 :ssä tarkoitetun sisäisen valvonnan järjestämisestä; (4 ja 5 kohta kuten HE): 4) 13 :n 1 momentissa tarkoitetuista asiakkaan tuntemisessa noudatettavista menettelytavoista ja 13 :n 2 momentissa tarkoitetusta riskienhallinnasta; 5) 16 :n 3 momentissa tarkoitetusta ulkoistamisilmoituksesta.

16 Mitä jälkeen 1,5:n? Fivan operatiivisten riskien hallinnan määräys/ohje lausunnolle Q1/2014 Fivan ulkoistamissääntelyn tekniset muutokset 1/2014 ja 7/2014 Solvenssi II voimaan direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön Komission odotetaan julkistavan luonnoksen sääntelyä tarkentavaksi asetukseksi vielä ennen joulua - EIOPA jatkaa standardien ja ohjeiden valmistelua Erilliset kansalliset sääntelyhankkeet muille vakuutussektorin valvottaville

17 Operatiivisten riskien hallinnan perusvaatimuksia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

18 Operatiivisten riskien hallinnan perusvaatimuksia Ylimmän johdon riskitietoisuus ja -kulttuuri Riskien valvonta liiketoiminnoista riippumaton Riskienhallinta/valvonta on riittävästi resursoitu Riskienhallinta/valvonta tuottaa oikeaa ja ajantasaista tietoa riskeistä Riskienhallinnan ohjeita noudatetaan johdonmukaisesti päivittäisessä toiminnassa

19 Miten operatiiviset riskit tulisi hallita? Riskien tunnistaminen itsearviointimenetelmä, ulkopuolinen arvioitsija, tappiotapahtumien analysointi Riskien mittaaminen ja arviointi tapahtuman todennäköisyys, euromääräinen tappio Riskien rajoittaminen sisäisten kontrollien suunnittelu, jatkuvuussuunnittelu, vakuutukset Korjaavat toimenpiteet havaitut puutteet kontrolleissa Ylimmän johdon raportointi toteutuneet tappiot, nykyinen riskiasema, trendit -> Operatiivisten riskien hallinta on lähes aina riskien minimoimista

20 Fivan suorittama operatiivisten riskien valvonta Fivan operatiivisten riskien valvontaan kuuluvat mm. operatiivisten riskien hallinta valvottavissa organisointi vastuut ohjeistus riskienhallinta- ja vähentämismenettelyt operatiivisen riskin pääomavaatimus uusien tuotteiden hyväksymisprosessi ulkoistaminen valvottavien IT- ja maksujärjestelmät tietoturvallisuus Jatkuvuussuunnittelu arvopaperi-infrastruktuurin (lähinnä selvitys- ja säilytystoiminta) valvonta rahanpesun estäminen ja asiakkaan tunteminen

21 Operatiivisten riskien hallinnan osa-alueita Riskienhallinnan periaatteiden dokumentointi Miten operatiivinen riski on määritelty? Milloin riskienhallinnan ohjeet päivitetty? Riskien mittaaminen ja arviointi Millä mittareilla riskiä mitataan? Onko asetettu limiittejä tai seurantarajoja? Tappiotapahtumien tilastointi ja analysointi Suhteessa liiketoiminnan luonteeseen ja kokoon Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus vastuutus seuranta aikarajat

22 Operatiivisten riskien hallinnan osa-alueita, jatkuu Prosessit Liiketoiminnan kannalta tärkeimmät prosessit on tunnistettava Organisaatioyksiköiden väliset rajapinnat kontrollipisteet Dokumentaatio Oikeudellinen riski Voi liittyä kaikkeen liiketoimintaan Asiantuntemus lainsäädännöstä ja määräyksistä Henkilöstö Riittävä ammattitaito suhteutettuna työtehtäviin Toimivan johdon on varmistettava, että tehtävien hoitamiseen on varattu riittävästi henkilöstöä. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on erityisesti avaintehtäviä hoitavilla henkilöillä oltava varahenkilöt sairastumisen, tapaturman tai yllättävän palvelusuhteen päättymisen varalta. Resursoinnissa on otettava huomioon myös prosessien kuormitushuiput. Palkitsemisjärjestelmien periaatteet vahvistettava

23 Operatiivisten riskien hallinnan osa-alueita, jatkuu Jatkuvuussuunnittelu =Varautuminen liiketoiminnan keskeytyksiin siten, että valvottava pystyy jatkamaan toimintaansa ja rajoittamaan tappioita erilaisissa häiriötilanteissa Uhka- ja haavoittuvuusanalyysit Tärkeimmät liiketoimintaprosessit on priorisoitava It-varajärjestelyt Erityisen tärkeää, että liiketoiminnan toipumisen kannalta tärkeät järjestelmät ja tiedot on palautettavissa Suunnitelmien ajantasaisuus, säännöllinen testaaminen ja koulutus Varautuminen poikkeusoloihin Valmiuslaki ( /1080) ja sen poikkeusolot, erityinen varautumisvelvollisuus Vakavia häiriöitä tai kriisejä voivat olla esimerkiksi pandemia tai muu valvottavan henkilöstön toimintakykyä vakavasti vaarantava uhka tai valvottavan toimitilojen tai tietojenkäsittely-ympäristön tuhoutuminen. Tärkeiden tietojen säilyminen Ajantasainen valmiussuunnitelma, testattava Varautuminen ulotettava myös ulkoistettuihin toimintoihin

24 Operatiivisten riskien hallinnan osa-alueita, jatkuu Tietojärjestelmät Riittävät ja asianmukaiset tietojärjestelmät suhteessa toiminnan laajuuteen Erillinen tietotekniikkastrategia Järjestelmäkehitys- ja tuotantotehtävien eriyttäminen Tietoturvallisuus Vastuut ja organisointi, riskien arviointi, tietojen ja järjestelmien omistajuus, käyttövaltuudet, ohjeistus ja koulutus, tietoverkot Tietoturvallisten palveluiden rakentaminen Maksujärjestelmät ja maksujenvälitys Toimintavarmuus ja turvallisuus, tehokkaan ja luotettavan maksujenvälityksen varmistaminen Varajärjestelyt

25 Fivan tarkastustoiminnan tavoitteet Valvottavien riskienhallinta on riittävällä tavalla järjestetty ja noudattaa lakeja sekä Fivan ohjeita ja määräyksiä. Riskienhallinta tuottaa oikeaa ja ajantasaista tietoa valvottavan riskeistä. Varmistua siitä, että riskit eivät uhkaa valvottavan vakavaraisuutta. Valvottavan ylimmän johdon hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita noudatetaan päivittäisessä toiminnassa systemaattisesti. Fivan tarkastuskohteet valitaan riskiperusteisesti huomioiden mm. valvottavan rooli finanssimarkkinoiden vakauden näkökulmasta. kriteereinä mm. viranomaisraportointi, valvontakäynnit, sisäinen raportointi

26 Fivan suorittamia tarkastuksia operatiivisten riskien alueella Joitakin operatiivisten riskien tarkastuksia viime vuosina verkkopankkipalvelut yksityisasiakkaille ulkoistaminen (erityisesti IT-palvelut) liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu tietoturvatapausten hallinta poikkeusolojen valmius yrityksille tarjottavat verkkopankkipalvelut yhteispohjoismainen IT-tarkastus, pankki x kotimaan- ja ulkomaan maksujärjestelmät valuuttakauppojen selvitysriskin hallinta maksukorttiprosessit asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen maksujärjestelmien likviditeetin hallinta operatiivisten riskien hallinnan kokonaistarkastukset yhteispohjoismaiset tarkastukset IT-järjestelmät, pankki x IT- järjestelmät, jatkuvuussuunnittelu, pörssi operat. riskin hallinta tukkupankissa jatkuvuussuunnittelu, vahinkovakuutusyhtiö

27 Luottolaitosten operatiivisia riskejä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

28 Esimerkki: luottolaitosten operatiivisia riskejä Sisäinen tai ulkoinen väärinkäytös Asiakastietojen paljastuminen asiattomille Laajamittainen haittaohjelmahyökkäys asiakkaiden koneille Laajamittainen it-katkos

29 Esimerkki: työeläkeyhtiöiden suurimmat riskit Pohdintaa: mitkä ovat työeläkeyhtiöiden suurimmat riskit? Sijoitusomaisuuden hupeneminen It-riskit, sisäiset tai ulkoiset It:n käyttökatkot Eläkkeiden maksujen myöhästyminen Toinen suuri riski on operatiivinen riski!

30 Hyviä käytäntöjä operatiivisten riskien hallintaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

31 Hyviä käytäntöjä operatiivisten riskien hallintaan 1/2 Periaatteet, ohjeistus kunnossa op. riskin hallinnan periaatteet osana riskienhallinnan periaatteita ohjeet op. riskien arvioimiseksi, mittaamiseksi ja hallintaan kehikko ja toimintamalli op. riskien arvioimiseksi Organisointi, vastuutus selkeät selkeät vastuut ja raportointilinjat op. riskit yksikkö raportoi riskienhallintatoimikunnalle (tms. organisoitu riskienhallinnan osaksi oma yksikkö tai vastuuhenkilö Säännöllinen koulutus henkilöstölle ohjeet, toimintamalli Säännölliset riskiarviot liiketoimintayksiköissä op. riskien hallinta koordinoi ja opastaa mukana myös turvallisuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit itsearviointien tulokset riskienhallintaan, joka koostaa ja raportoi johdolle

32 Hyviä käytäntöjä operatiivisten riskien hallintaan 2/2 Operatiivisten riskien toteutumien kokoaminen aiheutuneet tappiot syy miten voidaan välttää jatkossa Säännöllinen raportointi johdolle ja hallitukselle johdolla ja hallituksella tulee olla käsitys suurimmista riskeistä ja ja siitä miten ne ovat hallinnassa kooste suurimmista toteutuneista operatiivisista riskeistä

33 Fivan tarkastuksia työeläkeyhtiöissä Työeläkelaitosten operatiivisten riskien kokonaistarkastuksia vuodesta 2010 alkaen operatiivisten riskien hallinta, rahanpesun estäminen ja asiakkaan tunteminen, it, tietoturvallisuus, jatkuvuussuunnittelu, maksujärjestelmät Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

34 Joitakin poimintoja operatiivisten riskien tarkastushavainnoista Riskienhallinnan arviointitoimintoa vahvistettava Eri osa-alueiden periaatteita ja ohjeistusta tarkennettava operatiivisten riskien hallinta, jatkuvuussuunnittelu, rahanpesun estäminen/asiakkaan tunteminen Kehitettävä riskien/toteutuneiden tapahtumien/korjaavien toimenpiteiden/eri osa-alueiden tilanteen raportointia yhtiöiden hallituksille Prosessikuvauksia ja riskikartoituksia tarkennettava It-hankkeiden seurantaa tehostettava Maksuliikenteen varajärjestelyjä kehitettävä Asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen koulutukseen panostettava enemmän

35 Esimerkki operatiivisten riskien valvonnasta: toiminnan jatkuvuuden valvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

36 Vakuutusalan varautumisohje Vakuutusalan poolin uudistettu varautumisohje Hyväksyttiin Vakuutusalan poolin kokouksessa voimaan ohjeen tarkoituksena on tukea toimijoiden varautumista ja valmiussuunnitelmien laatimista hyvä pohja toimijan omien varautumisjärjestelyjen suunnitteluun ja toteuttamiseen

37 Toiminnan jatkuvuuden valvonta Varautuminen häiriöihin on osa valvottavan operatiivisten riskien hallintaa ja valvottavan johdon vastuulla. Fivan tehtävä omalta osaltaan varmistaa, että varautumistoimet ovat riittäviä. Fivan keinovalikoima: sääntely ja ohjeistus varautumistoimenpiteiden tarkastaminen jatkuva valvonta osallistuminen viranomaisten ja toimialan yhteistyöhön varautumisasioissa Viime vuosina Fiva on tarkastanut runsaasti pankkien jatkuvuussuunnittelua. Jatkuvassa valvonnassa on korostunut jatkuvuus merkittävissä järjestelmähankkeissa. Myös vakuutusyhtiöiden, erityisesti työeläkeyhtiöiden jatkuvuussuunnittelua on tarkastettu.

38 Fivan sääntely jatkuvuussuunnittelun alueella Operatiivisten riskien hallinnan standardi (4.4 b) sisältää Fivan antamat määräykset ja suositukset jatkuvuussuunnittelusta ja poikkeusolojen varautumisesta pankeille. keskeisillä liiketoiminnoilla oltava ajantasaiset ja riittävät jatkuvuussuunnitelmat (ylin johto vastaa) määriteltävä vastuut jatkuvuussuunnittelulle (toimiva johto vastaa) kartoitettava ja priorisoitava liiketoimintaprosessit laadittava liiketoimintojen uhka- ja haavoittuvuusanalyysit laadittava tietojärjestelmien toipumissuunnitelmat varauduttava ulkoisten sidosryhmien toiminnan häiriöihin jatkuvuussuunnitelmia pidettävä ajan tasalla ja testattava jatkuvuussuunnittelu nähtävä prosessina vaatimukset poikkeusolojen tietojenkäsittelylle vaatimus valmiussuunnitelman laatimiseksi (voi olla osana jatkuvuussuunnitelmaa) Fivan antama ohje vakuutussektorille poikkeusoloihin varautumisesta

39 Fivan jatkuvuussuunnittelutarkastukset Tähän asti on tarkastettu lähinnä pankkien ja työeläkeyhtiöiden jatkuvuussuunnittelua Muillakin tarkastuksilla (esim. maksujärjestelmätarkastukset) on käyty läpi jatkuvuussuunnitelmia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

40 Tarkastusprosessi jatkuvuussuunnittelutarkastuksilla lähetä valvottavalle tarkastuksen aloituskirje, tarkastussuunnitelma sekä ennakkokysymykset ja ennakkomateriaalipyyntö analysoi ennakkomateriaali tarkastus paikan päällä valvottavassa (2 5 päivää) laadi sisäinen tarkastusmuistio esittele keskeiset tarkastushavainnot valvottavalle (palaveri) lähetä tarkastuskirje analysoi valvottavan vastaus tarkastuskirjeeseen

41 Jatkuvuussuunnittelutarkastuksella läpikäytäviä asioita jatkuvuussuunnittelun strategiat, periaatteet ja ohjeistus jatkuvuussuunnittelun organisaatio ja vastuutus jatkuvuussuunnitteluprosessi jatkuvuussuunnitelmien tilanne ja ajantasaisuus ulkoistettujen toimintojen jatkuvuuden turvaaminen tärkeimpien jatkuvuussuunnitelmien läpikäynti IT-varajärjestelyt ja toipumissuunnittelu jatkuvuussuunnittelun kytkennät poikkeusolojen valmiussuunnitteluun jatkuvuussuunnitteluun liittyvä juridiikka

42 Havaintoja jatkuvuustarkastuksilta Valvottavat ovat panostaneet jatkuvuussuunnitteluun IT-infra: suuremmilla toimijoilla yleensä 2 rinnakkain toimivaa konekeskusta Kriittisille toiminnoille on laadittu jatkuvuussuunnitelmat Kehittämiskohteita joissakin tapauksissa Jatkuvuussuunnitelmia tulee tarkentaa, ne eivät aina ohjaa toimintaa riittävän tarkasti. Jatkuvuussuunnitelmia tulee testata paremmin. Tietoja ei yleensä ole varmistettu kahden rinnakkain toimivan konekeskuksen ulkopuolelle.

43 Mitä jatkossa? IT on IT:tä, tietoturvallisuus on tietoturvallisuutta riippumatta toimialasta, mutta toimiala vaikuttaa Valmiit kehikot, best practices Esim. Cobit, Fiva käyttänyt Cobit-pohjaista kyselyä Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Solvenssi II Sisäisten mallien hyväksyntä järjestelmät, laskentamoduulit, data? Raportointi kontrollit, järjestelmät? IT Governance? Ei kannata mennä tutkimaan lokeja tai käyttövaltuuksia jos ICT-toiminnan tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi tai mittarit ovat hukassa. IT-riskienhallinta systemaattiset menettelyt, raportointi ym.? Kyberturvallisuus Ulkoistaminen

44 Finanssikriisin vaikutukset operatiivisten riskien valvontaan Finanssialan toimijoilla säästöpaineita, toimintoja tehostetaan Tehostamisen myötä haetaan koko ajan lisää myös ulkoistamismahdollisuuksia. Pilvipalvelut. Valvottavien on turvattava riittävät resurssit riskienhallintaan ja riskienvalvontaan Keskeisten palvelujen ja kanavien palvelutaso ja häiriöttömyys on turvattava (esim. verkkopankki, maksuliikenne, korttimaksut, käteisnostot) Ulkoistamiseen liittyvät riskit hallittava ja turvattava riittävä osaaminen keskeisten palvelujen tuottamisessa. Osaamistarpeen siirtyminen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä palvelujen hankintaan ja toimittajaketjun hallintaan.

45 Toimintaa riskit halliten Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

46 KIITOS! Kysymyksiä?

Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa

Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa Vakuutusalan varautumisen uudet haasteet -koulutustilaisuus 1.2.2011 Jukka Vesala, apulaisjohtaja Fivan missio Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta

Lisätiedot

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

Finanssimarkkinoiden asiantuntijana Fivassa

Finanssimarkkinoiden asiantuntijana Fivassa Finanssimarkkinoiden asiantuntijana Fivassa Contact Forum 27.1.2011 Liisa Rajala ja Anton Tuomisalo Esityksen sisältö Lyhyesti Fivasta Käytännön esimerkkejä työstä Fivassa Analyytikko: Anton Tuomisalo

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Solvenssi II: Sisäiset mallit

Solvenssi II: Sisäiset mallit Solvenssi II: Sisäiset mallit Aktuaariyhdistys 19.10.2011 Esityksen rakenne Taustaa sisäisistä malleista Sisäiset mallit - Testit ja standardit Fivan ennakkoarviointiprosessi Fivan organisaatio Kansainvälinen

Lisätiedot

Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä?

Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä? Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä? Studia Monetaria yleisöluento 17.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala 17.11.2009 Jukka Vesala Teemat Fivan tehtävät riskienvalvonnassa Mitkä ovat

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja

Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2015 Miksi Finanssivalvonta on olemassa? Finanssivalvonta työskentelee sen puolesta, että asiakkaat

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

Eurooppalainen finanssivalvonta

Eurooppalainen finanssivalvonta Eurooppalainen finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.1.2012 EU:n valvontajärjestelmän tavoitteet 1. Finanssimarkkinoiden makrovakauden valvonnan tehostaminen

Lisätiedot

Finanssivalvonta rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Finanssivalvonta rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Finanssivalvonta rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Miksi Finanssivalvonta on olemassa? 2 Finanssivalvonta eli Fiva tekee työtä sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen

Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen Tällä värillä merkityt kysymykset ovat vapaaehtoisia. Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen Yleistä Organisaatiorakenne 1. Yhtiön juridinen ja toiminnallinen rakenne ja johtamisjärjestelmä ml. mahdolliset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto rahoitussektorin operatiivisen riskin hallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista

Lausuntoyhteenveto rahoitussektorin operatiivisen riskin hallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista Muistio 1 (5) Lausuntoyhteenveto rahoitussektorin operatiivisen riskin hallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleisiä kommentteja

Lisätiedot

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee?

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Antti Lampinen Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan palveluntarjoajien

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko

Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko LIITE 2 1 (9) Paikallispankkien arviointikehikko 1 Johdanto Pankin riskien ja hallinnon jäljempänä mainituista kokonaisuuksista on tehtävä riippumattomat arviot. Kunkin kokonaisuuden numeerinen arvio sekä

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Standardi RA4.11 1(5) 18.12.2008 Liite 2

Standardi RA4.11 1(5) 18.12.2008 Liite 2 Standardi RA4.11 1(5) Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko 1 Johdanto Pankin riskien hallinnan ja hallinnon jäljempänä mainituista kokonaisuuksista on tehtävä riippumattomat arviot.

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Kooste riskienhallinnan valmistelusta

Kooste riskienhallinnan valmistelusta Kooste riskienhallinnan valmistelusta 14.11.2017 Varautuminen ja riskienhallintaalajaosto Jukka Koponen Maakunnan riskienhallinnan valmistelusta Riskienhallinta-asioiden valmistelutyöstä huolehtii maakunnan

Lisätiedot

Yrityksen jatkuvuussuunnitelma

Yrityksen jatkuvuussuunnitelma Yrityksen jatkuvuussuunnitelma TIVA:n alueseminaari Ari Väisänen, Ernst & Young Oy Luennoitsijan taustaa Partner and Practice leader of IT Risk and assurance Services, Ernst & Young, 2007-2002-2007 IT-tarkastus

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Manipulaatio on arvopaperimarkkinarikos

Manipulaatio on arvopaperimarkkinarikos Manipulaatio on arvopaperimarkkinarikos Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan palveluntarjoajien kanssa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Johdanto Kommentit ja huomiot - Johdanto Tiivistäisin alkuun jatkuvuuden määritelmän esim. seuraavasti:

Lisätiedot

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Riskienhallinta Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Mihin riskienhallintaa tarvitaan? Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan tavoitteena on eläkkeensaajien

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2011

Määräykset ja ohjeet x/2011 Määräykset ja ohjeet x/2011 Operatiivisen riskin hallinta Dnro 1/01.00/2011 Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä 1.1.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET... 3 RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 4 1. Johdanto... 4 2. Riskienhallinnan määritelmä ja toteuttamisen

Lisätiedot

Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen

Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen 1 Tapiola-ryhmä ja konsernit 31.12.2008 VAKUUTUKSENOTTAJAT Alma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL - Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE... 10

SISÄLLYS ESIPUHE... 10 SISÄLLYS ESIPUHE... 10 1 JOHDANTO... 13 1.1 Mitä on sisäinen valvonta ja miksi se on tärkeää?... 13 1.1.1 Sisäisen valvonnan määritelmiä... 13 1.1.2 Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen suhde. 19

Lisätiedot

Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta

Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (11) Arvopaperikeskuksille Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus. Varautuminen?

Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus. Varautuminen? Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus Jaakko Pekki 20.11.2015 Varautuminen? Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.4.2013 Erkki Rajaniemi

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Kuntaliitto Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalaki: kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Työeläkejärjestelmät Suomessa Aihe laaja ja heterogeeninen Esityksen tilastomateriaalin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2014

Määräykset ja ohjeet 8/2014 Määräykset ja ohjeet 8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa Dnro FIVA 8/01.00/2014 Antopäivä 4.11.2014 Voimaantulopäivä 1.2.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa Dnro 8/01.00/2014 Antopäivä 31.8.2014 Voimaantulopäivä 1.9.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

Keneltä ostan sijoitustuotteeni?

Keneltä ostan sijoitustuotteeni? Keneltä ostan sijoitustuotteeni? Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Anu Ranta Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan palveluntarjoajien

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Maksamisen uudet tavat ja toimijat

Maksamisen uudet tavat ja toimijat Maksamisen uudet tavat ja toimijat Vero 2014 Sisältö Maksamisen uudet tavat Taustaa Sähköinen lompakko MobilePay Mobiilisovellukset Mitä jatkossa? Maksupalveluiden tarjoaminen Suomessa Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen SuoVe hanke 2017 Vesa Arvonen Esityksen sisältö Vesihuollon häiriötilanne Varautuminen vesihuollon häiriötilanteisiin Vesihuollon häiriötilanne Vesihuollon

Lisätiedot

Finanssivalvonta Tavoitteet ja tehtävät

Finanssivalvonta Tavoitteet ja tehtävät Finanssivalvonta Tavoitteet ja tehtävät Studia monetaria 6.10.2009 Anneli Tuominen FINANSSIVALVONTA 1 Sisältö Miksi sääntelyä ja valvontaa? Finanssikriisin opetukset valvonnalle Valvonnan uudistaminen

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISEN RISKIARVION LAATIMINEN

ILMOITUSVELVOLLISEN RISKIARVION LAATIMINEN OHJE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Elinkeinovalvonta ILMOITUSVELVOLLISEN RISKIARVION LAATIMINEN 1 Yleistä riskien arvioinnista Ilmoitusvelvollisen riskiarvio Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I 19.10.2011 1 PUHEENVUORON SISÄLTÖ Miksi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Ehdotettu voimaantulo 1.1.2012 on liian aikaisin.

Ehdotettu voimaantulo 1.1.2012 on liian aikaisin. 18.11.2011 1 (12) Finanssivalvonnalle kirjaamo@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntö 9/2011, Dnro 1/01.00/2011 Finanssivalvonnan lausuntopyyntö operatiivisen riskin hallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2013

Määräykset ja ohjeet 6/2013 Määräykset ja ohjeet 6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Dnro FIVA 7/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen finanssimarkkinat

Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen finanssimarkkinat Mikro- ja makrovakausanalyysi sekä Suomen finanssimarkkinat Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 22.11.2012 Sampo Alhonsuo Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus Miten yrityksesi toiminta jatkuu, kun sähkönsaannissa on pitkäkestoinen katko tietoliikenneyhteydet ovat poikki myrskyn vuoksi tuotantokiinteistö tuhoutuu tulipalossa tärkeimmän raaka-ainetoimittajan tai

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot