Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus"

Transkriptio

1 1/2007 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus s. 6 Espoon kaupungin projektijohtaja Matti Kokkinen:: Suurpellosta tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen TALOUS

2 Sisältö Uutiset Uutiset Asuntorahoitus Kuntien kehitys edellyttää kohtuuhintaisen asumisen turvaamista Aluerakennuttaminen Espoon Suurpeltoon rakennetaan tietoajan puistokaupunginosaa Asumisen tarpeet Räätälöintiä myös vuokra-asumiseen Osavuosikatsaus VVO-konsernin osavuosikatsaus ajalta Toimitusjohtajalta Kohtuuhintaista asumista kohtuuttomin kustannuksin? VVO:n uusi toimitalo runkoasennusvaiheessa VVO:n uuden toimitalon rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Talon arvioidaan valmistuvan rakennustöiden osalta huhtikuun 2008 lopussa. Muutto uusiin tiloihin tapahtuu kesän 2008 aikana. Nykyinen toimitila liitetään yhdyskäytävällä uuteen taloon ja toinen kerros jää osittain VVO:n käyttöön. Muilta osin nykyinen toimitalo vuokrataan liiketiloiksi ja tiloihin tullee toimitilahotelli-tyyppinen liiketila. Tilan vuokraus on käynnistetty konsultin toimesta. Uuteen toimitaloon keskitetään pääosa VVO:n pääkaupunkiseudun toiminnoista. VVO-kotikeskus Salomonkadulla jatkaa toimintaansa nykyisessä osoitteessa. Vantaalta Tikkurilasta etsitään tiloja, jonne sijoitetaan VVO-kotikeskus Vantaa. Riku Aalto VVO:n hallituksen uusi puheenjohtaja Kuva: ARK-house arkkitehdit Oy VVO-yhtymä Oyj Mannerheimintie 168 PL 40, Helsinki puh faksi Osoitteenmuutokset Suunnittelu ja toteutus VVO/viestintä Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy Paino Erweko Painotuote Oy 2007 Riku Aalto näkee VVO:n yhtenä vahvuutena ja voimavarana hyvin toimivan asukasyhteistyön, josta VVO:lla on kokemusta yli 30 vuoden ajalta. VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen uusi puheenjohtaja on Metallityöväenliiton talouspäällikkö, hallintotieteiden maisteri Riku Aalto. Aalto on ollut VVO:n hallituksen jäsenenä vuodesta Entinen puheenjohtaja Heikki Kehälinna siirtyi keväällä eläkkeelle Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n toimialajohtajan tehtävästä ja jätti samalla puheenjohtajuuden. Riku Aalto näkee VVO:n hallituksen puheenjohtajuuden erittäin mielenkiintoisena luottamustehtävänä. Koko asuntoala on haasteiden edessä etenkin, kun puhutaan kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamisesta tavallisille suomalaisille. Vuokra-asuntomarkkinan VVO asuminen & talous

3 VVO osti Kruunuasunnoilta yli 300 asuntoa Kruunuasunnot ja VVO tekivät kaupan, jolla VVO:n omistukseen siirtyi 318 vapaarahoitteista, perusparannettua vuokra-asuntoa. Asuntojen sijaintipaikkakunnat ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kuopio, Lappeenranta, Rovaniemi ja Turku. Kauppa vahvistaa edelleen VVO:n asemaa kasvukeskusten vuokra-asuntomarkkinoilla. Ostetut asunnot täydentävät erinomaisesti VVO:n asuntotarjontaa. Lisäksi ne sijaitsevat paikkakunnilla, joissa VVO:lla on oma toimipiste, VVO-kotikeskus. Kaikki asunnot säilyvät vuokrauskäytössä ja asukkaiden vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan ostajalle. Kruunuasunnot Oy on asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö on Solidium Oy. suurimpana haasteena Aalto näkee sen, että kasvukeskuksissa tonttien korkeat hinnat eivät anna taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa vuokrataloja. Vuokra-asuntojen uustuotannon mahdollistamiseen yritetään toki vaikuttaa siten, että poliitikot parantaisivat rahoitukseen liittyviä instrumentteja. Merkittävä haaste on myös kiinteistöjen hoitomenojen nousu kaksinkertaisella vauhdilla verrattuna siihen, millaisia vuokrankorotuksia voidaan yhtiöissä tehdä, sanoo Aalto. VVO-yhtymä Oyj:n yhtiökokouksessa hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Erkki Kangasniemi (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ), Timo Kankuri (Pöyry Oyj), Markku Koskinen (Rakennusliitto ry), Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Antti Rinne (Toimihenkilöunioni TU ry) sekä Ann Selin (Palvelualojen ammattiliitto PAM ry). Uudeksi jäseneksi valittiin osastopäällikkö Juha Majalahti (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry). Menestystä tontinluovutuskilpailuissa VVO menestyi kaupunkien järjestämissä laatuun perustuvissa tontinluovutuskilpailuissa toukokuussa Espoossa, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Espoossa voitettiin Uusmäen alueella sijaitsevan Helmipöllönmäen pientalokortteleista järjestetty muurattujen talojen kilpailuehdotuksella Iguaani kivellä. Ehdotuksen erikoisuus on talojen kattomuodoissa, joita on osattu hyödyntää myös asuntojen sisätilojen suunnittelussa. Kohteeseen tulee noin 100 asuntoa. Iguaani kivellä -ehdotuksen pääsuunnittelija on Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy. Hämeenlinnassa järjestettiin kilpailu Poltinahon asuinalueen toteutuksista. Poltinaho on pilottikohteena Hämeenlinna Asumiskaupunki -EU-hankkeessa, jossa kehitetään ja konkretisoidaan uusia VVO:n voitokas kilpailuehdotus Iguaani kivellä, Espoo Uusmäki. asumismalleja erityisesti kaupunkimaisessa pientalorakentamisessa. VVO voitti kaksi toteutettavaa kohdetta ehdotuksillaan Rytmi ja Tanssit. Molempien ehdotusten pääsuunnittelija on Anttinen Oiva Arkkitehdit. Kohteisiin tulee yhteensä noin 80 asuntoa. Tampereen kaupunki valitsi VVO:n yhdeksi kumppanikseen toteuttamaan Vuoreksen uuden keskusta-alueen, Vuoreskeskuksen, asuntokortteleita. Kaupunki pyysi suunnitelmaehdotuksia asuinrakennuksista pihapiireineen Vuoreskeskuksen yhteen esimerkkikortteliin. Kilpailutulosten perusteella valittiin toteuttajat viiteen kortteliin. VVO sai kehitettäväkseen korttelin A ehdotuksellaan Harjas, jonka arkkitehtisuunnittelijana on Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy. Asuntoja on suunnitteilla Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy V VO asuminen & talous

4 Asuntorahoitus Kuinka kohtuuhintainen Kuntarahoituksen hallituksen puheenjohtaja Asko Koskisen mielestä valtion nykyinen asuntorahoitusjärjestelmä on liian jäykkä. TEKSTI JUKKA HOLOPAINEN KUVA TANJA KOSTENIUS Jokaisen kunnan kehityksen kannalta olennaista on pitää huolta siitä, että asukkaille on saatavissa riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja. Asian taloudellinen tärkeys korostuu kasvualueilla, joissa asuntoja tarvitaan seudulle muuttavan työvoiman ja heidän perheidensä tarpeisiin. Kohtuuhintaisten asuntojen turvaaminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppoa, sillä rakennus- ja korjauskustannukset nousevat jatkuvasti samalla kun kuntien talous on muutenkin voimakkaasti kiristymässä. Kuntarahoituksen hallituksen puheenjohtaja AskoKoskinen toteaa, että kohtuuhintaisen asumiseen turvaamiseen liittyvissä asioissa vastuunjako kuntien ja valtion välillä on toistaiseksi aika lailla auki. Asuntorahoituksen murrokseen liittyvässä keskustelussa on kuitenkin pitkälti kysymys valtion asuntorahoituksen roolista. Jos Suomessa ei 1990-luvun alussa olisi ollut minkäänlaista asuntopoliittista mekanismia, koko rakennusteollisuutemme olisi pysähtynyt. Valtion asuntorahasto ARA teki tuolloin erittäin tärkeää työtä, Koskinen pohtii. Nyt tilanne on kuitenkin jo pitkään ollut se, että aravarahoitus ei ole ollut kilpailukykyistä. Hallitusohjelmassa esitetäänkin aravarahoituksen lopettamista kokonaan. Mutta mikä on korvaava mekanismi ja mitä tapahtuu ARA:n rahastossa tällä hetkellä olevalle noin 10 miljardille eurolle? Näitä asioita ei käynnissä olevan nousukauden aikana ole juuri mietitty, kun korot ovat olleet alhaiset ja kansantalous on mennyt vauhdilla eteenpäin. Nousevien korkojen riskit kuriin Asko Koskisen mielestä valtion asuntorahoitusjärjestelmä on tällä hetkellä liian jäykkä, ja Valtion asuntorahaston varat ovat tehottomassa käytössä. Hänen mukaansa nykyinen taloudellinen kehitys ja asuntorahoituksen kansallinen työnjako johtavat siihen, että kuntien vastuu asuntotuotannosta lisääntyy, tahdottiin sitä tai ei. Samalla kuntien talouden kiristyminen heikentää kuntien mahdollisuuksia hoitaa tätä tehtävää. Yksi mahdollisuus uudistaa järjestelmää voisi olla se, että valtion asuntolainat muutetaan käteiseksi rahaksi ja näin saatavat varat suunnataan avustuksiin, korkotukilainoihin ja mahdollisesti myös korkokattoihin puskuroimaan sitä riskiä, minkä nousevat korot ja muuttuvat rahoitusmarkkinat luovat. Nyt esimerkiksi vuokrataloyhteisöjen talous on aika tavalla korkojen varassa. Koskinen haluaa nostaa keskusteluun myös kunnallisten vuokra-asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitukset sekä tiukat tulorajat. Rajoitukset eivät aina ole tasaarvoisia. Pitkään vanhoissa vuokraasunnoissa asuneiden vuokra voi olla varsin alhainen, kun taas vastikään paikkakunnalle saapuneet perheet joutuvat muuttamaan uusiin, kalliilla rahalla rakennettuihin asuntoihin, joissa vuokrien taso on ihan toinen. Tämä voi synnyttää sukupolvien välisen taloudellisen kuilun. VVO:llahan tätä ongelmaa ei ole vuokrien tasauksesta johtuen. Nousukauden aikana olisi viisasta purkaa rajoituksia ainakin kasvukeskusten ulkopuolella, missä on tällä hetkellä vuokra-asuntojen ylitarjontaa. Ihmiset voisivat ostaa vuokraasuntoja itselleen, jolloin kuntien käyttöön vapautuisi lisää rahaa, miettii Koskinen, joka toimii päätyökseen Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden palvelujohtajana. Gryndaus tukee sosiaalista asuntotuotantoa Asuntoyhtiöille myönnetyt lainat ja takaukset ovat Koskisen mukaan 4 VVO asuminen & talous

5 asuminen turvataan? Jos Suomessa ei 1990-luvun alussa olisi ollut minkäänlaista asuntopoliittista mekanismia, koko rakennusteollisuutemme olisi pysähtynyt, pohtii Asko Koskinen. monen kaupungin taloudelle suurin yksittäinen riskikeskittymä. Niin Tampereella kuin muillakin kasvupaikkakunnilla kannetaan huolta siitä, miten kaupungin asuntokanta pidetään kunnossa. Vanhat talot tarvitsevat peruskorjausta, ja väestön vanhentuessa rakennuksiin pitää asentaa esimerkiksi hissejä. Kivitalot ovat kuitenkin sikäli mukavaa omaisuutta, että ne eivät kävele kunnasta toiseen. Eri asuntokohteiden merkitys voi olla erilainen. Meilläkin on sekä kohtuuhintaisia vuokraasuntoja että myös tukijalkana gryndausta. Gryndaamisesta saadut tulot tukevat sosiaalista vuokra-asuntotoimintaa. Jos kunnilla lisäksi on hyviä asuntokohteita, jotka voi markkinoilla realisoida kannattavasti, näistä kohteista saatavat rahat voi käyttää kohteisiin, joiden asuntopoliittinen vaikuttavuus on suurempi. Tietyn asuntokannan pois myyminen on kunnille mahdollisuus, jota on toistaiseksi hyödynnetty puutteellisesti. Jos asuntokantaa myytäisiin esimerkiksi VVO:n kaltaiselle toimijalle, asunnot siirtyvät kuntien kannalta huomattavasti luotettavampiin käsiin kuin mennessään ulkomaalaiselle kiinteistösijoittajalle. Kohtuuhintaisen asumisen turvaamisessa tarvitaan monipuolinen kirjo erilaisia toimijoita myös sellaisia, jotka keskittyvät muuhunkin kuin rahan tekemiseen. Nousukausi on hämärtänyt sosiaalisen asuntotuotannon merkitystä. Jossain vaiheessa talouskasvukin taas hidastuu. Kaupunkien kehitys ja erityisryhmien asuminen pitää pystyä turvaamaan myös silloin, Asko Koskinen toteaa. V VO asuminen & talous 5

6 Puistoja, työpaikkoja ja uusia asuntoja kävelyetäisyydellä toisistaan. Tätä lupaa tietoajan puistokaupungiksi rakennettava Suurpelto Espoon sydämessä. Suurpellossa töihin pääsee kävellen TEKSTI KATRI ISOTALO KUVAT PETRI JUNTUNEN PERSPEKTIIVIKUVAT ARKKITEHDIT TOMMILA OY/ADACTIVE OY Suurpellon asuin- ja työpaikka-alue on yksi Suomen suurimpia rakennuskohteita. Alueelle tulee asuntoja ainakin asukkaalle, ja työpaikkoja on suunnitelmissa vielä enemmän. Espoon kaupungin projektinjohtaja MattiKokkinen arvelee, että luvut saattavat kasvaa kaavoituksen edetessä jopa kymmeneen tuhanteen. Ensimmäiset asuintalot alkavat nousta pellon eteläosaan ensi keväänä. Siitä tulee Suurpellon kaupunkimaisin osa kerrostaloineen ja työpaikkoineen. Omapihaiset pientalot ja perheasunnot rakennetaan alueen laidoille viheralueiden tuntumaan. Merkittävä osa asunnoista sijaitsee kävelymatkan päässä työ- ja opiskelupaikoista. 6 VVO asuminen & talous

7 Kaupunkisuunnittelijoiden tavoitteena on helpottaa työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Toisessa vaiheessa rakennetaan asumispainotteinen alue, jonka jälkeen Kehä II:n länsipuolen alueesta on valmiina noin 80 prosenttia. Kunnallistekniikassa varaudutaan nykyaikaisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat muun muassa tehokkaat laajakaistayhteydet joka kotiin. Putkitilaa on niin paljon, että uusillekin ratkaisuille on tilaa ilman, että katuja joudutaan heti repimään auki, lupaa Matti Kokkinen. Maanpäällisen kunnallistekniikan eli teiden ja katujen rakentaminen aloitetaan tänä kesänä. Kadut ja puistot rakennetaan etupainotteisesti. Parin vuoden kuluttua alueesta saa jo melko hyvän kuvan, vaikka katuverkosto keskellä peltoa saattaakin näyttää ensin oudolta. Talonrakentaminen seuraa kunnallistekniikan perässä varmasti, jatkaa Kokkinen. Rakentamisen kannalta järjestys on paras mahdollinen. Vihreää vauvasta vaariin Suurpellon alueesta halutaan tiennäyttäjä rakentamisen ja asumisen ekotehokkuudessa ja esteettömyydessä. Esimerkiksi VVO:n ensimmäisenä valmistuvat vuokratalot lämpenevät suurimmaksi osaksi asukkaiden ja kodinkoneiden tuottamalla energialla. Esteettömyys on otettu huomioon jo kunnallisteknisissä ratkaisuissa. Jalkakäytävillä on luiskat, ja katukivet on madallettu myös pyörätuolille, lastenvaunuille ja rollaattoreille sopiviksi. Toinen esteettömyyteen liittyvä kokonaisuus on sähköisen asioinnin tehostaminen. Vihersuunnittelussa pohditaan erityisen tarkasti muun muassa yhteyksiä ympäröivään Keskuspuistoon sekä tietenkin alueen sisälle jääville puistoalueille. Koko Suurpellon alue kattaa 325 hehtaarin alueen. Siitä yli neljännes eli noin 90 hehtaaria on puistoa. Matti Kokkinen painottaa, että Suurpellosta tulee alue, jossa voi asua syntymästä senioriksi asti. Alueelle tulee monipuolinen asuntokanta kouluineen sekä ikäihmisille suunniteltuine asumismuotoineen. Peruspalveluiden sujuvuus on suunnittelijoiden listalla korkealla. Maustetta haetaan muun muassa e-kaupan innovaatioista. Samalla luodaan uusia toimintamalleja niin kaupan kuin jakelulogistiikankin ratkaisuihin. Erityisen ylpeä projektijohtaja on uudesta kouluratkaisusta. Suurpellon sivistyksellisenä sydämenä syk- VVO asuminen & talous

8 kii Opinmäki, johon nousee suomenja ruotsinkieliset peruskoulut sekä kansainvälinen koulu, kaikki samaan rakennukseen. Alueesta toivotaan muodostuvan monipuolinen vapaaajankeskus ja kohtauspaikka myös koulu- ja työpäivän ulkopuolella. Teknisiä innovaatioita on jäteimujärjestelmä, jonka toteutusta selvitetään parhaillaan. Siinä kotitalousjäte imaistaisiin jätejärjestelmään alakerran jätehuoneesta tai jopa suoraan asunnosta. Ei ikuista keskustelua roskapussivuoroista eikä jokaiseen pihanurkkaan kolistelevaa jäteautoa! Ruotsissa ja Espanjassa tällaisia järjestelmiä on käytössä jo runsaasti. Kummina Tapiola Suurpellon alueesta tulee Tietoajan puistokaupunginosa. Matti Kokkinen myöntää, että esikuva löytyy läheltä. Esikuva ja kummi on oman kaupungin Tapiola Silkkiniitynpuistoineen. Tietoaikaa edustaa laajakaista tai langaton yhteys joka kotiin ja mahdollisuus etätyöhön. Lisäksi alue sijaitsee Karamalmin tietotekniikkakeskittymän ja Otaniemen innovatiivisen teknologiaympäristön välissä, muistuttaa Kokkinen. Hän toivoo, että kansainväliset yritykset löytävät Suurpellon sijaintipaikakseen. Suurpellon kaltainen alue, jossa luonto kohtaa asunnot ja toimistokorttelit, on maailmalla harvinaista herkkua. Palvelut sijoitetaan rakennusten kivijalkoihin. Suurta kauppakeskusta Suurpeltoon ei suunnitella, sillä Iso Omena ja Sello sijaitsevat muutaman kilometrin päässä alueen molemmin puolin. Suurpellon liiketilat on tar- koitus keskittää tilojen hallintaan erikoistuneelle yksikölle Suurpellon Kauppahuoneelle. Näin palvelut voidaan suunnitella laajemmasta perspektiivistä verrattuna siihen, että jokainen taloyhtiö vastaisi omassa kivijalassaan olevasta liiketilasta, Matti Kokkinen kertoo. Ensimmäiset muuttokuormat kahden vuoden kuluttua Suurpellon suunnittelu aloitettiin jo 1990-luvulla, kun maan omistavat perikunnat olivat valmiita luopumaan pelloistaan. Maankäytön yhteistyö- ja kehittämissopimusten ansiosta alue voidaan rakentaa kaupungin budjettikäsittelystä erillisenä taseyksikkönä. Ensimmäiset asukkaat pääsevät purkamaan muuttolaatikkonsa vuonna Koko alueen valmistuminen kestää vuotta. Espoon Suurpelto on maailmanmitta kaavassakin poikkeuksellisen suuri kerralla rakennettava alue. Yli tuhat uutta VVO:n rakennuttamaa asuntoa VVO ja Asuntosäätiö ovat ostaneet maata yhdessä ja rakennuttavat alueelle noin asuntoa. VVO:n osuus on tästä puolet. VVO:n rakennuttamat talot ovat alueen ensimmäiset uudet kodit. Kevättalvella 2008 aloitetaan kahden yhtiön rakentaminen. Niistä toinen on kerrostalo- ja toinen pientaloyhtiö. Kesällä jatketaan kahdella yhtiöllä, joista toiseen tulee omistusasuntoja ja toiseen VVO:n omistamia vuokra-asuntoja. Asuntoja neljään ensimmäiseen kohteeseen tulee noin 200. Rakentamisessa ja asumisessa pyritään entistä huomattavasti parempaan ekotehokkuuteen. VVO:n vuokratalot lämpenevät suurimmaksi osaksi asukkaiden ja kodinkoneiden tuottamalla energialla. Lisälämpöä tarvitaan tutkimusten mukaan vain päivänä vuodessa. Lämpö tulee silloin ilmanvaihdon kautta. Vastaavalla teknologialla varustettuja taloja aletaan rakentaa Heinolaan tänä syksynä. Yhdessä niiden kanssa VVO:n Suurpellon talot ovat ensimmäisiä matalaenergiaan perustuvia kerrostaloja Pohjoismaissa. Ekologista on myös työmatkaliikenteen vähentäminen. Kaikkiin asuntoihin tulee etätyön mahdollistavat tietoliikenneyhteydet. Selvitämme myös tietotekniikan hyödyntämistä ruokaostosten teossa, kertoo hankekehitysjohtaja Esa Kankainen VVO:sta. Verkon kautta tilaaminen edellyttää talokohtaisia ostosten vastaanottopisteitä ja logistiikan huomioimista jo rakentamisvaiheessa. Alueen puistomaisuus näkyy esimerkiksi vihersuunnittelussa ja talojen välisillä kulkuväylillä, lupaa Kankainen. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto on selvittänyt kyselyllä asukkaiden toiveita uusille kodeille. VVO:ssa pohditaan parhaillaan, miten toiveet voidaan toteuttaa. 8 VVO asuminen & talous

9 TEKSTI PIA KUORIKOSKI KUVA EVA PERSSON Tarpeet erilaistuvat erilaistuvatko asunnot ja palvelut? Yksinhuoltajan ja senioripariskunnan kaksion käyttötavat lienevät erilaiset. He myös kaipaavat asuinkorttelin ja alueen palvelujen laadulta eri asioita. VVO:n kehitysjohtajana helmikuussa aloittaneen arkkitehti TeroVanhasen missiona on kehittää alueita ja asuntoja siten, että ihmiset voivat asua sellaisissa asunnoissa ja alueella kuin heidän tarpeisiinsa ja elämisen tyyliinsä sopii. Vuokra-asumisella on vielä paljon annettavaa valinnan vapaudelle ja joustavuudelle. Eri asukasryhmille räätälöidyillä asunnoilla ja palveluilla on varmasti myönteinen vaikutus vuokra-asumisen arvostukselle Suomessa. Lisäksi asuntopolitiikan ja tukijärjestelmien keinoin olisi huolehdittava, että kaikkia asumismuotoja tuettaisiin tasavertaisesti, sanoo Vanhanen. Vanhasen mukaan Suomessa huoneistot sekä niiden varustus ja ulkonäkö ovat melko yksipuolisia verrattuna muualta löytyviin asuntotypologioihin. Kulttuuri, normit, tuotantotavat ja talous johtavat samankaltaisuuteen. Asiakkuuslähtöisyyden pitäisi näkyä monipuolisuutena niin asuntojen, asuintalojen kuin alueiden suunnittelussa. Tätä kaikkea on toki kehitettävä siten, että se on käytännössä toteutettavissa. Myös eri aikakaudet synnyttävät erilaisia asumistarpeita. Asuntoja pitäisikin pystyä kehittämään siten, että ne olisivat muunneltavissa kulloisenkin aikakauden tarpeiden mukaan. Erilaistuvia asumistarpeita pystytään huomioimaan esimerkiksi asuntojen ajanmukaistamisessa perusparannusten yhteydessä. Mutta mitä ihmiset arvostavat asumisessaan, ja minkälaisista ratkaisuista asukkaat olisivat valmiita maksamaan? Näitä asioita selvitetään esimerkiksi yhteistyössä arvostetun amerikkalaisen MIT-korkeakoulun kanssa. Yhteisöllisyyttä Toimivat asukasyhteisöt on yksi VVO:n talojen asukasviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Asukasyhteistyötä on kehitetty pitkäjänteisellä työllä. Uusien alueiden kehittämisessä VVO erottuu monista muista toimijoista, sillä se jää myös yhdeksi omistajaksi kehittämilleen alueille. Alueen myönteinen kehittyminen pitkällä aikavälillä on siis VVO:n asukkaiden etu ja täten myös VVO:n asia. Meillä on vielä paljon annettavaa yhteisöllisyyteen houkuttelevien suunnitteluratkaisujen saralla niin taloissa kuin lähiympäristössäkin. Sosiaaliset kohtaamispaikat ovat asukastoiminnan ohella sosiaalisen toimivuuden perusta ja erityisen tärkeitä esimerkiksi kasvavalle senioriväestölle, sanoo Vanhanen. Asukaslähtöisyys ja yhteisöllisyys ovat vahvasti mukana useissa laajoissa VVO:n aluekehityshankkeissa. Palvelujen läheisyys ja ympäristön vehreys ovat itseisarvoja, joiden lisäksi kehitystyötä tehdään ja testataan useilla alueilla niin esimerkiksi ekotehokkuuteen kuin lasten ehdoilla toimivaan ympäristöönkin liittyen. V VO asuminen & talous 9

10 Osavuosikatsaus Liikevaihto ja tulos VVO-konsernin liikevaihto ajalla oli 116,4 miljoonaa euroa (105,7 M ). Liikevaihdosta 71,5 prosenttia (76,1 %) tuli asuntovuokrauksesta, 25,6 prosenttia (21,1 %) asuntorakennuttamisesta ja 2,9 prosenttia (2,8 %) muusta toiminnasta. Vuokratuottojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,2 prosenttia. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 14,3 miljoonaa euroa (11,6 M ). Alkuvuoden edellistä vuotta parempi tuloskehitys johtui asuntovuokrauksen tyhjäkäyttömenetysten pienentymisestä ja siitä, että edellisenä vuonna korjauskuluista suurempi osuus ajoittui alkuvuoteen. Taseasema ja rahoitus Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 1 915,5 miljoonaa euroa (1 832,3 M ). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 4,54 prosenttia. Oman pääoman määrä oli 254,1 miljoonaa euroa (229,4 M ). Omavaraisuusaste oli 13,86 prosenttia (13,36 %). Pääomalainat huomioon ottaen omavaraisuusaste oli 16,42 prosenttia (16,02 %). Konsernin maksuvalmius on ollut koko katsauskauden ajan hyvä. Konsernin likvidit varat ja sijoitukset olivat yhteensä 108,2 miljoonaa euroa (105,6 M ). 50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli huhtikuun lopussa liikkeellä 29 miljoonaa euroa (10 M ). Lainoja on lyhennetty kuluvan vuoden aikana yhteensä 14,1 miljoonaa euroa (17,5 M ) ja nostettu lisää 9,2 miljoonaa euroa (42,1 M ). Korollisen vieraan pääoman yhteismäärä oli 1 479,4 miljoonaa euroa (1 375,0 M ). Keskimääräinen korkokustannus vuoden alusta oli 3,6 prosenttia (3,4 %). Markkinaehtoisten lainojen määrä oli 519,3 miljoonaa euroa (532,2 M ). Markkinaehtoisten lainojen jäljellä oleva juoksuaika oli keskimäärin 14 vuotta ja 3 kuukautta. Markkinaehtoisia lainoja oli suojattu korkojohdannaisilla 154,7 miljoonaa euroa (113,1 M ). Korkojohdannaisten keskimaturiteetti oli kuusi vuotta kaksi kuukautta. Kiinteään korkoon oli markkinaehtoisista lainoista sidottu 192,0 miljoonaa euroa (209,3 M ). Investointitoiminta Omasta asuntokannasta myytiin asuntoja joko yksittäin tai kokonaisina kiinteistöinä siten, että myytyjen asuntojen yhteismäärä oli 72. Velattomat kauppasummat olivat yhteensä euroa. Katsauskauden aikana tehtiin investointipäätös kahdesta omaan omistukseen tulevasta vuokratalokohteesta, joiden yhteinen asuntomäärä on 99 ja hankinta-arvo yhteensä euroa. Molemmat kohteet ovat vapaarahoitteisia. Toimintakauden aikana ei valmistunut yhtään vuokrataloa. Suuria, taseeseen aktivoitavia peruskorjauksia aloitettiin katsauskauden aikana yhdeksässä kohteessa. Näiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 6,8 miljoonaa euroa. Peruskorjausinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,25 miljoonaa euroa. Asuntovuokraus Konsernin omistama asuntokanta oli asuntoa*. Vuokra-asuntojen asukasvaihtuvuus oli viimevuotisella tasolla ollen 8,5 prosenttia (8,5 %). Asuntojen kokonaiskäyttöaste parani edelleen hyvän kysyntätilanteen ja aktiivisen markkinoinnin ansiosta. Käyttöaste nousi kaikilla toimintapaikkakunnilla ja oli katsauskaudella 98,9 prosenttia (98,0 %). Vuokrasaatavien määrä suhteutettuna vuokrakassavirtaan on edelleen vähäinen ja saatavien määrä pienentyi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokratuotot ovat kehittyneet hyvän käyttöasteen ansiosta budjetoidusti. Maaliskuun alusta vuokria korotettiin keskimäärin 2,7 prosentilla. Korjauskulut ovat toteutuneet budjetin mukaisina. Strategiset kehityshankkeet kohdistuivat asiakkuuksien johtamiseen, muun muassa kanta-asiakasohjelman kehittämiseen. Kevään kuluessa on valmisteltu konsernin senioristrategia. VVO:n tavoitteena on lisätä ikääntyvälle väestölle tarjottavien asuntojen määrää sekä peruskorjaamalla nykyistä asuntokantaa että uustuotannolla. Asuntorakennuttaminen Asuntorakennuttamisen liikevaihto nousi edellisestä vuodesta noin 35 prosenttia. Kaudella valmistui 145 (407) asuntoa. Rakenteilla oli keskimäärin 932 asuntoa, joista 75 prosenttia oli omistus- ja 25 prosenttia vuokra-asuntoja. Katsauskauden aikana aloitettiin 369 (245) asunnon rakentaminen. Kauden aikana myytiin 116 (125) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli huhtikuun lopussa 57 (32). Katsauskaudella aloitettiin Vantaan Kilterinmäen ja Helsingin Vuorannan alueiden rakentaminen. Suurpellon aluerakennuttamishanke eteni suunnitellusti. VVO voitti kolme tontinluovutuskilpailua; Espoon Uusmäen-, Tampereen Vuoreksen- sekä Hämeenlinnan Poltinahon tontinluovutuskilpailut. Yhteensä voitoilla saatiin noin kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Henkilöstö VVO-konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 390 (388), joista määräaikaisessa työsuhteessa oli 27 (26) henkilöä. Katsauskaudella käynnistettiin aloitetoiminta, jonka tarkoituksena on ottaa entistä aktiivisemmin koko henkilöstö mukaan yrityksen kehittämiseen. Huhtikuussa otettiin käyttöön perehdyttämisen verkkokurssi, jolla tuetaan henkilöstön perehdyttämistä yritykseen. SAP-henkilöstöjärjestelmän kehittäminen jatkui. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Kruunuasunnot ja VVO tekivät kaupan, jolla VVO:n omistukseen siirtyi 318 vapaarahoitteista, perusparannettua vuokraasuntoa. Asuntojen sijaintipaikkakunnat ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kuopio, Lappeenranta, Rovaniemi ja Turku. Näkymät Asuntovuokrauksen näkymät ovat hyvät. Vuokraasuntojen kysyntä muuttovoittopaikkakunnilla on edelleen kasvussa. Myös asuntorakennuttamisen näkymät koko vuoden toiminnasta ovat myönteiset. Omistusasuntotuotannon markkinatilanne pysynee ennallaan korkojen noususta huolimatta. Konsernin koko vuoden tuloksen arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta pienemmäksi, lähinnä rahoituskulujen nousun vuoksi. *Asuntojen määrän laskentatapaa on muutettu. Sen vuoksi se ei ole vertailukelpoinen vuoden 2006 lopun tilanteeseen. VVO-konsernin asuntolukumäärässä otetaan huomioon niiden kiinteistöjen kokonaisasuntomäärä, joista VVO-konserni omistaa yli 50 %. Lisäksi otetaan huomioon sellaiset asunnot, joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet VVO-konserni omistaa keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä tai asunto-osakeyhtiöissä. Tilapäisesti poissa käytöstä olevat asunnot ovat mukana asuntolukumäärässä. VVO-yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat osakeluettelotilanne VVO-yhtymä Oyj:n osakkaanomistajia on yhteensä 67 kpl, joista 10 suurinta ovat: kpl % osakekannasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,83 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,47 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ,04 Metallityöväen Liitto ry ,06 Rakennusliitto ry ,10 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Undervisningssektorns Fackorganisation rf ,95 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ,85 Toimihenkilöunioni TU ry ,52 Kemianliitto Kemifacket ry ,33 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,28 Muut ,57 Kaikki yhteensä ,00 10 V VO VVO asuminen asuminen & talous & talous

11 Toimitusjohtajalta VVO-konsernin tuloslaskelma Toteutunut Toteutunut 04/2007 *) 04/ Liikevaihto Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut liiketoiminnan tuotot Poistot ja arvonalentumiset Kulut Liikevoitto Nettorahoituskulut Netto satunnaiset tuotot(+) / kulut(-) Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja *) Luvut ovat tilintarkastamattomia. VVO-konsernin tase Toteutunut Toteutunut 04/2007 *) 04/ VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Liittymismaksut Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Osakkeet Muut saamiset Sijoitukset Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Osakepääoma Muu oma pääoma Oma pääoma Vähemmistöosuus Konsernireservi Pakolliset varaukset Laskennallinen verovelka Pääomalaina Ensisijaislainat Asuntolainat Yhtenäislainat Korkotukilainat Kolmoissijaislainat Muut lainat Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat *) Luvut ovat tilintarkastamattomia. Kohtuuhintaista asumista kohtuuttomin kustannuksin? Suomessa on toista kertaa historiansa aikana erityisesti asuntoasioihin nimetty ministeri. Tämä on VVO:n näkökulmasta tervetullut asia. Asumisalan haasteisiin pureudutaan vakavasti. Hallitusohjelmaan on otettu mukaan monta tärkeää asumisen kehittämiseen liittyvää aietta. Näiden asioiden esiin tuomisessa VVO on ollut mukana yhtenä toimijana ja haluamme myös jatkossa aktiivisesti vaikuttaa asumisen kehittämiseen. Hallitusohjelman lupaus siitä, että nykyisen kaltaisesta aravalainoituksesta sekä aravan tulorajoista luovutaan, on myönteinen kehityssuunta. Rajoituslainsäädäntöä tulisi muiltakin osin keventää, jotta asuntokannan kehittäminen tulisi joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Jos rajoitusaikoja pystyttäisiin myös kasvukunnissa lyhentämään, se mahdollistaisi vuokra-asuntokannan parantamisen vapauttamalla pääomia ja vakuuksia. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottamiseen tarvitaan kilpailukykyistä rahoitusta. VVO on julkituonut halunsa ja tavoitteensa lisätä voimakkaasti valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoaan. Nykykustannusrakenteella tämä on haastavaa tehdä kannattavasti. Voimassa olevilla korkotukiehdoilla ja hintakäsittelyllä on lähes mahdotonta käynnistää vuokratuotantoa. Korkotukijärjestelmään tulisi saada muutoksia, jotka edesauttaisivat asuntotuotannon aloittamista. Esimerkiksi koron omavastuuosan pienentäminen, hintajouston lisääminen ja korkotukilainan lainakaton asettaminen toisivat toivottuja muutoksia järjestelmään. Lainakatto antaisi kiinteistönomistajalle mahdollisuuden myös itse rahoittaa rakennettavaa kohdetta, jolloin omistaja voisi toteuttaa haluamansa tasoista ja hintaista tuotantoa. Asuntovuokraus ei ole arvonlisäverollista toimintaa, joten arvonlisäverosta syntyy kustannuksia, joita ei pystytä vähentämään. Ne ovat osaltaan nostamassa asumisen kustannuksia asukaspäässä. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden nauttima verotuskohtelu tulisi ulottaa myös VVO:n kaltaisille toimijoille. VVO:n tehtävänä on mahdollistaa kohtuuhintaista ja laadukasta asumista ihmisen elinkaaren eri vaiheissa. Tunnemme vastuumme vuokra-asumisen kehittäjänä. Tavoitteenamme on tasaisesti kasvavan tuoton ja vakaan omistuksen arvon kehityksen lisäksi pitkäjänteinen, vastuullinen ja tehokas toiminta. Haluamme tarjota maksimaalisen hyvää asumispalvelua olemassa olevilla resursseilla ihmisille, jotka ovat valinneet asumismuodokseen vuokra-asumisen. Olli Salakka, toimitusjohtaja KUVA: LASSE KELTTO V VO asuminen & talous 11

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta

Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta 21.4.2009 Marita Laakso 21.4.2009 1 VVO:n suurimmat omistajat ja hallitus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 17,53 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 2 Sisältö Q3 2013 lyhyesti Talousluvut Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus Tulevaisuudennäkymät 11/7/2013 3 Q3 2013

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 26.3% edellisvuodesta ollen EUR 51.7m (EUR 4.9m /2) Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Sisältö. VVO panostaa asuntokantansa kasvattamiseen. 03 VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus

Sisältö. VVO panostaa asuntokantansa kasvattamiseen. 03 VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 VVO panostaa asuntokantansa kasvattamiseen VVO on lisännyt entisestään panostustaan uudistaakseen ja kasvattaakseen asuntokantaansa. Tavoitteena on pitää yhtiön omistama

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 Sisältö VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2010 3 Konsernin avainluvut 3 Liikevaihto ja tulos 3 Taseasema ja rahoitus 4 Konsernin lainat ja korkosuojaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia.

Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia. Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia. Suomen suurimpana yksityisenä vuokra-asuntojen omistajana tavoitteemme

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot