Liikennepolitiikan linjaukset ja Lounais-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiskohteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennepolitiikan linjaukset ja Lounais-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiskohteet"

Transkriptio

1 Liikennepolitiikan linjaukset ja Lounais-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiskohteet LOURA-lippulaivaseminaari Varsinais-Suomen ELY-keskus / Hanna Lindholm

2 Liikennepolitiikan linjauksia > Taustaa Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 (ALLI) Liikenneverkon korjausvelkaa selvitellyt parlamentaarinen työryhmä LVM:n Tulevaisuuskatsaus Liikenneviraston Liikenne kohti tulevaa linjaukset (PITO) Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Tuleva hallitusohjelma ja toimeenpanosuunnitelmat linjaavat liikennepolitiikkaa (ei liikennepoliittista selontekoa?)

3 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan ehdotusvaihe Vuorovaikutteinen ja vaiheittain edennyt valmistelu kiteytynyt kehityskuvaehdotukseksi Kommenttikierroksella tammikuun alusta Keskusverkko infra Ympärist ö

4 Tavoiteltava aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys Elinkeinorakenne uusiutuu ja Suomen kilpailukyky vahvistuu Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Väestön hyvinvointi ja elinolot paranevat Suomelle vahvempi asema globaalisti, Euroopassa ja lähialueilla Monikeskuksinen ja verkottuva aluerakenne Kehittyvät liikennepalvelut ja mahdollistavat infrastruktuurit Kohti vähähiilistä sekä energia- ja resurssitehokasta yhteiskuntaa Niin kilpailukyvyn, hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta on tärkeää panostaa liikennepalvelujen kehittämiseen hyödyntämällä digitalisaatiota ja tehostamalla infrastruktuurin käyttöä

5 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan ehdotusvaihe / liikenne Liikennepalvelut tehostavat infrastruktuurin hyödyntämistä - Infrastruktuuri, palvelut ja tieto muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden Palvelutason merkitys suunnitteluvälineenä kasvaa - Tavoiteltava palvelutaso kullekin yhteysvälille tarkoituksenmukaisimmalla liikennemuodolla Toimintavarma infrastruktuuri osana aluerakennetta - Huomiota riskien ja häiriöiden poistamiseen Saavutettavuus ympäristöä säästäen - Joukkoliikennettä, junaliikenteen palvelutasoa, henkilökuljetuspalveluita Vahva kuljetusjärjestelmä luo kilpailukykyä - Toimivia ja kustannustehokkaita kuljetusjärjestelmiä, jotka kokoavat ohuita tavaravirtoja tehokkaammaksi kokonaisuuksiksi Muuttuviin kuljetustarpeisiin varautuminen - Tuotanto- ja palvelurakenteen muutokset heijastuvat kuljetusjärjestelmään Kaupunkiseutujen sisäisen liikenteen merkitys kasvaa - Yhdyskuntarakenne toimivaksi ja eheäksi Liittyminen kansainvälisiin liikennekäytäviin - Yhteydet satamiin ja rajanylityspaikoille sekä kytkeytyminen kansainväliseen kuljetusjärjestelmään korostuvat

6 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan ehdotusvaihe / liikenne Tuotanto- ja palvelurakenteen muutokset heijastuvat kuljetusjärjestelmään Teollisuuden kuljetustarpeita lisäävät erityisesti biotalouden ja kaivannaisteollisuuden kasvu Verkkokauppa lisää kappaletavaran kuljetusvirtoja Kuljetusvirrat kasvavat eniten kaupunkiseutujen välillä sekä satamayhteyksillä Kv-kuljetuskäytävien vahvistuminen Pietarin, Baltian ja Tukholman suuntaan lisää poikittaisten tavaraliikenteen yhteyksien merkitystä Jäämeren yhteystarpeisiin varaudutaan yhteistyössä naapurimaiden kanssa

7 Henkilöliikenteen tärkeimmät yhteystarpeet Kasvavia yhteystarpeita, erityisesti: Helsingin metropolialueen ja muiden kasvukeskusten väliset yhteystarpeet Suurten kaupunkiseutujen keskinäiset yhteydet Viron suunnan yhteystarpeet Pietarin lisäksi muun Venäjän yhteydet Pohjois-Suomessa rajat ylittävät yhteystarpeet Matkailuelinkeinojen edellyttämät yhteydet Pohjois- ja Itä-Suomeen Vahvat liikennekäytävät Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan ehdotusvaihe / liikenne

8 Aluerakenteella ja liikennejärjestelmällä on merkitystä! Tukee Suomen kehittymistä kilpailukyisenä, hyvinvoivana ja ekotehokkaana maana Vaikuttavuutta toimimalla samaan suuntaan Toimintaympäristön muutoksia seurattava Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan ehdotusvaihe / liikenne

9 Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi LVM:n v asettama työryhmä, työryhmässä kaksi jäsentä kaikista eduskunnassa olevista puoleista eduskuntaryhmien nimeäminä, työ valmis

10 Perusväylänpidon määrärahan ostovoiman kehitys, 2001=100 Esimerkkinä päällystetty tieverkko Korjausvelan määrä on tällä hetkellä noin 2,4 miljardia euroa ja se kasvaa nykyrahoituksella noin 100 M /v. lvm.fi 10

11 Liikenneverkko pidettävä kunnossa, korjausvelkaa vähennettävä Liikenneverkko ja liikenneyhteydet elinkeinoelämän kilpailukyvyn, elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin moottori ja mahdollistaja Suomelle liikenne on keskeinen kilpailukykytekijä, koska keskeiset markkinat ovat kaukana, maa on laaja ja kuljetusetäisyydet pitkiä. Logistiikkaketjujen tulee toimia saumattomasti Liikenneverkon tarvetta heikompi kunto tuottaa lisäkustannuksia kuljetuksille ja matkoille, vaarantaa elinkeinoelämän ja arjen matkojen toimivuuden ja turvallisuuden Kun korjausvelkaa vähennetään Päällystetyn maantieverkon kunto paranee Liikenteen häiriöt vähenevät ja matkojen ennustettavuus ja täsmällisyys paranevat Paino- ja nopeusrajoitukset vähenevät Väylien kunnossapito on jatkossa taloudellisempaa lvm.fi 11

12 korjausvelka M Korjausvelan kehittyminen eri rahoitustasoilla nykyrahoitus +100M/vuosi +150M/vuosi Rahoitusmallit Työryhmä tarkasteli työssään myös uusia tapoja rahoittaa liikenneinvestointeja Talousarviorahoitus tulee jatkossakin olemaan keskeinen tapa rahoittaa kehittämisinvestointeja Talousarviorahoitusta on kuitenkin täydennettävä muilla rahoitus- ja hankintamalleilla. Uusia rahoitusmalleja on selvitettävä ja kokeiltava ennakkoluulottomasti Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Työryhmä pitää yksimielisesti Suomen tulevaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta välttämättömänä perusväylänpidon rahoitustason nostamista, jotta 2,4 miljardiin euroon kasvanutta korjausvelkaa voidaan vähentää ja jotta perusväylänpidon määrärahojen ostovoima voidaan turvata. Perusväylänpidon rahoitusta tulee nostaa 200 M /v (korjausvelan kasvun pysäyttäminen + ostovoiman turvaaminen). Perusväylänpito tulee priorisoida väyläverkon rahoituksessa. Liikenneväylät on pidettävä turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Kyse on välttämättömästä rakenneuudistuksesta kestävyysvajeen korjaamiseksi. Asiasta tulee päättää hallitusneuvotteluissa. lvm.fi 12

13 Anton Goebel

14 Liikennevirasto / Liikenne kohti tulevaa Anton Goebel

15 Liikennevirasto / Liikenne kohti tulevaa Anton Goebel

16 Liikennevirasto / Liikenne kohti tulevaa Anton Goebel

17 Liikenne kohti tulevaa Hankejaottelu (luonnos ) Isot hankkeet Erikseen sovittavat elinkeinopoliittiset kohteet Teemahankkeet 1. Kuljetusketjujen toimivuus ja täsmällisyys 2. Turvallinen liikkuminen ja kuljettaminen 3. Pitkäjänteinen parantaminen 4. Kasvavien kaupunkiseutujen ja matkaketjun toimivuus Eduskunta päättää Vaikutusarviointi, priorisointi? Pienet hankkeet 17

18 Nykyisen tahoiset kehykset parantamisessa miten paljon on käytettävissä rahaa parantamisen teemoihin ja uusiin kohteisiin? Hallituskausi noin 350 milj. euroa sitomatta, keskimäärin 90 milj. euroa/vuosi. Alkuvuodet ) kokonaan sidottu. Parlamentaarisen työryhmän lisäysesitys 50 milj.euroa/vuosi parantamiseen. Eli yhteensä hallituskaudella 200 milj. euroa Hallituskausi noin 1200 milj. euroa sitomatta, keskimäärin 300 milj.euroa/vuosi 18

19 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tie&liikennerahoitus v. 2014

20 Lounais-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiskohteet Linkki

21 Lounais-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiskohteet Varsinais-Suomen liikennestrategia hyväksytty (V-S mh 09/2014) Edunvalvonnan kärkihankkeet hyväksytty (V-S mh 12/2014) Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytty (V-S mh 11/2014) + hyväksyttävänä parhaillaan kunnissa Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma lausunnoilla, hyväksyttäneen Satakunnan mh:ssa 2-3/2015 (sisältää edunvalvonnan kärkihankkeet) Lounais-Suomen yhteistä liikennestrategiaa / edunvalvonnan kärkihankkeita ei muodosteta?

22 Lj-suunnitelmien kärkiteemat Satakunta (luonnos) Kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetusketjut Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille Toimiva perusverkko ja liikennepalvelut Turvalliset matkat ja kuljetukset Kestävä kaupunki- ja taajamaliikenne Varsinais-Suomi V-S osana Eurooppaa ja Skandinaviaa Tehokkaat rannikon ja sisämaan yhteydet Toimivat alueelliset ja paikalliset yhteydet Kestävä ja turvallinen liikenne Elinkeinoelämän ja kestävän aluekehityksen edellytykset Sujuvat liikenneyhteydet kuljetuksille Tehokkaat terminaalit Toimivat logistiset palvelut Hyvät henkilöliikenneyhteydet (työmarkkina-alue, kaupunkiverkosto, kv-yhteydet)

23 Saavutettavuus muokkaa aluerakennetta ja on aluekehityksen keskeinen edellytys Juha Kostiainen: Tulevat vyöhykkeiset suuralueet työssäkäynnin, asutus- ja työpaikkakeskittymien ja liikkuvuuden näkökulmasta

24 SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

25 Satakunta - Kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetukset Valtateiden 2 ja 8 toimivuuden turvaaminen (käsitelty luvussa 4.2) Tiekuljetusten akuutit ongelmapisteet Vt 12: valtatien 8 ramppiliittymän varustaminen liikennevaloilla (Rauma) -nykyisen liittymän toimivuusongelmat ohjaavat sataman raskasta liikennettä keskustan katuverkon kautta kulkevalle reitille Vt 2: maantien 2652 (Kaanaan) liittymän turvallisuuden parantaminen porrastuksella Kt 43: valtatien 2 ramppiliittymän turvallisuuden parantaminen kiertoliittymällä (Harjavalta) Vt 8: valtatien 23 (Söörmarkun) liittymän toimivuuden ja turvallisuuden Kust. arvio Vastuu Toteutus 0,5 M ELY I Toteutus 0,5 M ELY I Toteutus 0,5 M ELY I Toteutus 1 M ELY I parantaminen kiertoliittymällä (pitkällä aikavälillä eritasovaraus) Satakunnan ja Sisä-Suomen välisen kuljetusputken kehittäminen Rauman meriväylän syventäminen (12 m) Toteutus 39 M LiVi, Rauman satama Kokemäki Harjavalta-rataosan kantavuuden nosto 25 tonniin Toteutus 1 M LiVi I Pori Mäntyluoto-rataosan sähköistys Toteutus 6 M LiVi II Rauman ratapihakapasiteetin lisääminen ja satamalaajennuksen tie- ja Toteutus M Rauma / III ratayhteydet LiVi Valtatien 12 kehittäminen välillä Eura-Raijala: - tien leventäminen ja rakenteen parantaminen - yksityistiejärjestelyjä - pohjavesisuojauksia Toteutus 8 M ELY III Porin pohjoisen satamatien (mt 272) jatke valtatieltä 8 valtatielle 23 Suunnittelu Toteutus (I = v mennessä käynnistettävät / II = v mennessä käynnistettävät / III = v mennessä käynnistettävät toimenpiteet). ELY LiVi/ELY Toimenpide Ajoitustavoite I II III

26 Satakunta - Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille Porin junayhteyksien kehittäminen Liikennöinnin kehittäminen: suorien IC-vuorojen lisääminen ja henkilöjunakaluston uusiminen Selvitys nykyisen henkilöjunaliikenteen lisäpysähdysten edellytyksistä Ulvilassa ja Nakkilassa Pori Tampere-radan parantaminen nopeille kallistuvakorisille junille - tasoristeysten poisto (47 kpl, 40 milj. ) - siltojen uusiminen (7 kpl, 10 milj. ) - ratamuutokset (40 milj. ) - väistöraiteiden jatkamiset (15 milj. ) - turvalaite- ja sähkömuutokset (15 milj. ) - asemien muutostyöt (20 milj. ) Porin lentoliikenteen turvaaminen - kaupungin kilpailuttama liikenne Rauman joukkoliikenneyhteyksien parantaminen - Pori Rauma Helsinki-yhteyksien nopeuttaminen (esim. vt 8:n kehittämistoimien hyödyntäminen, reittimuutokset Raision ja Turun välillä) - Helsingin yhteyksien nopeuttaminen (esim. suorat vuorot Turun Kehätietä pitkin ja/tai syötöt Turun rautatieasemalle) Kankaanpään joukkoliikenneyhteyksien parantaminen - (tilauspohjaiset) syöttöyhteydet juniin Parkanoon tai Tampereelle - Kankaanpää Tampere-työmatkavuorojen nopeuttaminen ja lisääminen Linja-autojen matkustajainformaation kehittäminen, erityisesti ajantasainen mobiili-informaatio Toimenpide Kust. arvio Vastuu Toteutus VR I Suunnittelu Jatkosuunni ttelu Toteutus 140 M Porin JLL LiVi LiVi Toteutus Pori I Toteutus Toteutus Toteutus liikennöit sijät liikennöit sijät Liikennöi tsijät, Porin TVV Ajoitustavoite I I II I I I

27 Satakunta - Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille Turku Rauma-Pori-yhteysvälin kehittäminen Toimenpide Kust. arvio Vastuu Ajoitustavoite Valtatien 8 ja sen taajamajaksojen maankäytön kehittämisperiaatteista sopiminen liikenteen Suunnittelu ELYt, Jatkuva ja maankäytön tarpeet turvaavalla tavalla (Satakunnassa Rauma, Eurajoki, Luvia, Pori) kunnat Valtatien 8 varteen toteutettavien palvelualueiden edellytykset toimia matkaketjujen Suunnittelu Kunnat Jatkuva solmupisteinä ja liityntäpysäköintikohteina varmistetaan yhteistyöllä, sopimuksilla ja kaavamerkinnöillä Valtatien 8 yhteysvälihankkeen 2. vaiheen toimenpiteiden määrittäminen, tarkasteltavana Suunnittelu ELY I seuraavien ongelmien ja palvelutasotarpeiden ratkaisukeinoja: - Linja-autoliikenteen etuisuudet ja järjestelyt Turun ja Porin sisääntuloreiteillä Toteutus kunnat, I-II ELY - Tärkeimpien linja-autopysäkkien tason nosto, liityntäyhteydet ja -pysäköinti valtatiellä 8 Toteutus n. 1 M LiVi/ELY II ja seututiellä 204 (*) - Valtatien 8 liikenneturvallisuus ja ympäristö: ongelmaliittymien turvallisuuden parantaminen, Toteutus 3-4 M (*) LiVi/ELY I-II taajama- ja kyläjaksojen jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyt, pohjavesisuojaukset - Valtatien 8 liikenteen sujuvuus ja matka-ajan ennakoitavuus: turvallisten Toteutus M LiVi/ELY II ohittamismahdollisuuksien järjestäminen koko yhteysvälillä, ongelmaliittymien toimivuuden parantaminen, Eurajoen kohdan ratkaisut (*) Valtatien 2 kehittäminen Vt 2/8 turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen Porin keskustassa: liittymäjärjestelyt, Toteutus 30 M LiVi/ELY II nelikaistaistus, katuyhteys valtatien ali, melusuojaukset Pori Kokemäki kehittämisselvitys, tarkasteltavana seuraavien ongelmien ja palvelutasotarpeiden ratkaisukeinoja: - vt 2 liittymien turvallisuus - vt 2 liikenteen sujuvuus ja matka-ajan ennakoitavuus välillä Ulvila Harjavalta - vt 2 liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyt, viereisen radan tasoristeysten poisto ja rinnakkaistiejärjestelyt - maankäyttösuunnitelmien ja tie- ja ratasuunnitelmien yhteensovittaminen Valtatien 11 jatke valtatielle 8 (Porin eteläinen kehä) Suunnittelu Toteutus Suunnittelu Toteutus /Pori ELY LiVi/ELY ELY LiVi/ELY I II-III II III

28 VARSINAIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA 2014

29 Varsinais-Suomen liikennestrategian kytkentä maakuntastrategiaan

30 Varsinais-Suomi osana Eurooppaa ja porttina Skandinaviaan Toimenpide Kust. arvio Vastuu Ajoitus Edunvalvonta ja yhteistyö Turun lentoaseman ja -yhteyksien kehittämiseksi Toteutus V-S liitto, Finavia Jatku va Edunvalvonta Varsinais-suomen satamien kannalta oikeudenmukaisen väylä- ja luotsausmaksupolitiikan Toteutus V-S liitto, satamat, Jatku va turvaamiseksi LVM Turun, Naantalin ja Uudenkaupungin satamien kilpailukyvyn parantaminen satamien yhteistyön avulla Toteutus Satamat Jatku va Selvitys Turun ja Naantalin satamien ruoppausmassojen Suunnitt. Satamat I läjityspaikka-alueista Satamien tuleviin tilantarpeisiin varautuminen kaavoituksessa Suunnitt. Kaupungit Jatku va Itämeren ja saariston laivaliikenteen valvonta- ja ohjausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen Toteutus LiVi Jatku va Öljyntorjuntavalmiuden ylläpito ja parantaminen eri hallinnonalojen yhteistyöllä Toteutus YM, SYKE Jatku va I = v mennessä / II = v mennessä / III = v mennessä käynnistettävät toimenpiteet

31 Varsinais-Suomen liikennestrategian edunvalvonnan painopisteet I.Varsinais-Suomi osana Eurooppaa ja porttina Skandinaaviaan II. Tehokkaat rannikon ja sisämaan yhteydet liikenteen pääsuuntien kehittämispolut Tunnin juna E18 Turun kehätien toimivuuden turvaaminen Turku-Tampere yhteysvälin vaiheittain kehittäminen Turku-Pori yhteysvälin 2. vaihe III. Toimivat alueelliset ja paikalliset yhteydet Valtion perusväylänpidon rahoitustason nosto ja alueellisen liikkumavaran lisääminen Saaristoliikenteen uudistaminen ja elinkaarisäästöjä tuovien siltojen rakentaminen IV. Kestävä ja turvallinen liikenne Turun kaupunkiseudun MAL-rahoituksen jatkaminen Turun seudun joukkoliikenteen kehittäminen ja raitiotie edunvalvonta Sovittujen toimien/osapuolien koordinointi JATKUVA LJ-TYÖ(ryhmät) ja MAAKUNNAN LIIKENNEFOORUMI

32 Satakunnan liikennejärjestelmän edunvalvonnan painopisteet Tekeillä (lj-suunnitelma lausunnoilla) V-S ELY-keskuksen näkemys Tärkeimmät tiehankkeet: 1. Vt 8 parantaminen (1+2. vaihe) 2. Vt 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla sekä Porin satamayhteyden (vt 2) parantaminen 3. Valtatien 12 parantaminen välillä Eura-Raijala V-S ELY-keskus pitää lisäksi tärkeänä Pori-Tampere radalle esitettyjä parantamistoimenpiteitä.

33 Vt8 Turku-Pori yhteysvälihanke rakenteilla

34 Parantamiskohteet 1-vaihe Raisio-Masku nelikaistaistus Masku-Nousiainen nelikaistaistus Pohjoisosan toimenpiteet Isomäen risteyssilta. Työt 2015 aikana. Niittymaa-Pinomäki järjestelyt Hangassuon ohituskaistat Tievalaistuskohteet 2 kpl 2017 Laitila-Vermuntila Mynämäki-Kovero Mynämäen P liittymäparannus 2017 Mistä saa lisätietoa hankkeesta? Liikenneviraston projektipäällikkö Kari Partiainen Hankkeen nettisivuilta: rku_pori Facebookista: Twitteristä: o Twitterissä hankkeen tunnus Vt 8 Tku-Pori 2. vaihe suunnittelukilpailuna käynnissä

35 Yhteistyöllä yhteisesti sovituin linjauksin kehitetään Lounais-Suomen liikennejärjestelmää entistä paremmaksi! Kiitos!

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkuuspäällikkö Outi Nietola, Liikennevirasto 26.3.2015 Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Seurantaraportti 2016, Keskeiset tulokset Turun seudun kannalta Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Liikennestrategian seuranta Liikennestrategia valmistui vuonna

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti. Maarakennuspäivä Ylijohtaja Mikael Nyberg

Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti. Maarakennuspäivä Ylijohtaja Mikael Nyberg Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti Maarakennuspäivä 28.9.2017 Ylijohtaja Mikael Nyberg 1 Ajankohtaista liikennepolitiikassa Päästövähennystavoitteet Korjausvelka

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä

Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä Pro Rautatien 20-vuotisjuhlaseminaariin "Raideliikenne luo maankäyttöä" ke 29.11.2017 Mervi Karhula Toimivat liikenne- ja viestintäverkot ovat edellytys yhteiskunnan

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävän kehityksen perustana Elinvoimaiset kaupunkikeskukset Vientikuljetukset nopeasti asiakkaalle Energia- ja teollisuusrannikko Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA Suunnitelman sisältö Suunnitelman sisältö OSA 1: TAUSTA Lähtökohdat Satakunta on Suomen teollistunein maakunta Seitsemänneksi suurin maakunta ja kaupunkiseutu

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ työryhmä 14.10.2015 1. Kokouksen avaus, läsnäolijat ja järjestäytyminen 2. Edellisen kokouksen muistio 31.8.2015 ja ajankohtaiset asiat 3. MAL (aie)sopimusvalmistelu

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2 Kasikäytävä on Suomen kansatalouden tukipilari. Se yhdistää kaikki liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä kuljetusmuodot. Toimintaympäristö on vahva

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Liikenteessä ajankohtaista

Liikenteessä ajankohtaista Liikenteessä ajankohtaista Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Varsinais-Suomen ELY-keskus / Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue / Hanna Lindholm ja Raimo Järvinen Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Maarakennuspäivä / Mirja Noukka Ajankohtaiset väylänpidon kuulumiset 2 1 Perusväylänpidon määrärahat 2010-2019 1 600 000 000 Siirto väylähankkeista 1

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa? Digitalisaatio Kaupungistuminen ja älykäs maaseutu Teknologinen kehitys Ilmastonmuutos Suomesta

Lisätiedot

Liikenne kohti tulevaa. Liikenneviraston asiantuntijanäkemys

Liikenne kohti tulevaa. Liikenneviraston asiantuntijanäkemys Liikenne kohti tulevaa Liikenneviraston asiantuntijanäkemys Tarvetta vastaavat liikenneolosuhteet ovat kasvun ja hyvinvoinnin perusta digitalisoituvassa Suomessa Liikennevirasto on käynyt vuoropuhelua

Lisätiedot

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021, Liikennevirasto 23.5.2017 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneverkon rahoitus 2017-2021 1 400 000 000 1

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ ohjausryhmä 9.4.2015 1. Avaus 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Tilannekatsaus liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toimintatapaan 4. Turun seudun

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja 2030 - järjestöjen yhteishanke Hankekokonaisuuden tarkoitus Tarkastella liikenneverkon kehittämistarpeita erityisesti talouden, elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista.

Lisätiedot

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikan merkitys liiketoiminnassa Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikka ja liiketoiminta Logistiikalla on kaksi keskeistä roolia liiketoiminnassa Asiakastyytyväisyys Kustannuskilpailukyky Äänekosken

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta 06.10.2016 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Talousarvioesitys 2017 JTS määrärahakehykset 2016-2021 Hallitus esittää Liikenneverkolle

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tavoitteet Väestö,

Lisätiedot

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Keskiviikko 14.9.2016 Kuntamarkkinat Asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi Asumiseen

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea ELY-keskuksen aluetapaaminen, Porvoo 3.3.2016 Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskus Liikenteen kehittämislinjaukset

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu. Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5.

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu. Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5. Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5.2014 Kehityskuvan tavoitteena valtakunnallinen näkemys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Liikennejaosto 4.10.2016 Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen 3.10.2016 Pääosa ELY-keskuksen perustienpidon perusrahoituksesta

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Kommentit parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista

Kommentit parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista Liikenne - ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi kati.jussila@vm.fi PL 31 00023 Valtioneuvosto Kommentit parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle perusväylänpidosta, korjausvelasta

Lisätiedot

Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys

Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys Viitostie ry:n seminaari 17.5.2013 Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntastrategia ja ohjelma Aluekehittäjän näkökulma

Lisätiedot

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Jussi Kailasto Yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vetävät väylät 13.9.2017

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 Mervi Karhula Ajankohtaista viestintä- ja liikennepolitiikassa Digitalisaatio ja viestintäverkot

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy KUVIA 1950-LUVULTA - MILLAINEN ON KUVA TULEVAISUUDESTA? http://suomenmuseotonline.fi/ ja Kuljetusliike

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO. Paula Qvick MKV

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO. Paula Qvick MKV SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO Paula Qvick MKV 15.5.2017 SAAVUTETTAVUUS MILLISEKUNTI JA ÄLYKÄS EKOSYSTEEMI OVAT KILPAILUETUJA Suoraa yhteyttä hyödyntävä Northern

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI

TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI PALVELUTASOLÄHTÖINEN ESISUUNNITTELU JA SUUNNITTELUKILPAILU HANKINTAMALLINA 1 Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennevirasto Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto TUR8PO :

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Hankesuunnittelupäivä 2016

Hankesuunnittelupäivä 2016 Hankesuunnittelupäivä 2016 Ylijohtaja Rami Metsäpelto 25.10.2016 Maakuntauudistus ja Elyt Liikennevirasto ja Liikenneverkkoyhtiö Liikennekaari Rautatieliikenteen kilpailu Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Esittelyaineisto 12.10.2017 Lähtökohtia Valtatie 5 on osa Itä-Suomen tärkeintä kehityskäytävää. Suunnittelukohde sijoittuu valtatien 5 vilkkaimmalle

Lisätiedot

Liikenne kohti tulevaa Anne Herneoja

Liikenne kohti tulevaa Anne Herneoja Liikenne kohti tulevaa Anne Herneoja 18.3.2015 Liikenne kohti tulevaa Nykytilanne Näistä asioista tarvitaan vuoropuhelua ja vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia seuraavalle hallituskaudelle: Liikenneverkko

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden seuranta ja edistäminen 4/2017

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden seuranta ja edistäminen 4/2017 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden seuranta ja edistäminen 4/2017 Maakunnan hyvä saavutettavuus Liikenteen ja maankäytön asiat osaksi HHT-yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 Alkusanat Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen

Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmästä Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen Liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Viitostie ry. Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori

Viitostie ry. Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori Yhteinen päämäärä Viitosväylä Itä-Suomen elinkeinoelämän ja kaupunkiseutujen kehityksen moottori Kehittyvä elinkeinoelämä Liikenneyhteyksien kehittäminen on yritysjohtajien

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Citylogistiikka. Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki

Citylogistiikka. Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki Citylogistiikka Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki Turun seudun liikennejärjestelmätyö Suunnittelua ohjaavat linjaukset Suunnittelua ohjaava linjaus: Tie ja katuverkon Priorisoidaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän kehittäminen toimiva liikennejärjestelmä alueellisen kilpailukyvyn edellytyksenä

Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän kehittäminen toimiva liikennejärjestelmä alueellisen kilpailukyvyn edellytyksenä Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän kehittäminen toimiva liikennejärjestelmä alueellisen kilpailukyvyn edellytyksenä 9.6.2009 Jussi Rämet Suunnittelupäällikkö Keski-Pohjanmaan liitto Sisältö Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan valmistelutilanteesta

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan valmistelutilanteesta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan valmistelutilanteesta Keskusverkko Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät 2.10.2014 infra Timo Turunen, ympäristöministeriö Ympäristö Valtakunnallinen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 LIIKENNEVIRASTO 2010 Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 Liikennevirasto lyhyesti Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikenneviraston

Lisätiedot