YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning"

Transkriptio

1 YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning

2 2 Sisällys 1 JOHDANTO YRITYSIDEA Yritysidean syntyminen Yritysidean testaaminen Yritysideasta liikeideaksi YRITTÄJÄN SUUNNITELMAT, LTS Asiakkaat osaksi suunnitelmia Yrittäjyys lähtee itsestä, ei liiketoiminnasta Suunnitelmista tekoihin YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yritysmuodot Yksityinen elinkeinonharjoittaja -eli toiminimi Henkilöyhtiöt: avoin- ja kommandiittiyhtiö Pääomayhteisöt: osakeyhtiö, osuuskunta Rekisterit Kaupparekisteri Ennakkoperintärekisteri Arvonlisäverovelvollisten rekisteri Työnantajarekisteri Kirjanpito TUKIPALVELUT Ensimetri Pirkanmaan yrityskummit RAHOITUS Starttiraha Starttiraha myöntämisen edellytykset Finnvera YRITTÄJÄN OMINAISUUDET MIKSI RYHTYÄ YRITTÄJÄKSI Niklas Hed, Rovio Entertainment Oy Jari Sarasvuo, Trainers House Oyj KOKEMUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ LÄHTEET... 25

3 3 1 JOHDANTO Tässä esseessä käsittelemme yrittäjyyttä ja siihen olennaisesti liittyviä asioita. Essee koostuu eri osista, jotka luontevasti johdattavat lukijan liikeideasta aina yrityksen perustamiseen ja siihen mitä sen jälkeen tapahtuu. Esseessä on käytetty runsaasti eri lähdemateriaaleja kuten kirjoja, artikkeleita, verkkosivuja sekä yhtä haastattelua. Aluksi käsitellään sitä kuinka liikeideasta saadaan toimivaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Mitä kaikkea se vaatii ja mistä siihen saadaan tarvittavaa apua. Esseessä on kattava paketti yritystoimintaan liittyvistä rahoitus- ja tukipalveluista. Näitä on mahdollista hakea niin yksityisiltä kuin julkisiltakin markkinoilta. Esseessä myös pohditaan käytönnön kokemuksien perusteella mitä yrittäjyys on ja mitä se oikein vaatii? Millaisia luonteen piirteitä ja osaamisalueita yrittäjyys yleensä vaatii. Esseessä on myös käsitelty tällä hetkellä toimivien yrittäjien tarinoita ja sitä kuinka he ovat päätyneet yrittäjiksi ja mitä se on heiltä vaatinut. Yrittäjyys on mahdollisuus. Yrittäjänä toimiminen ei ole helpoin ratkaisu, mutta sen avulla voidaan saavuttaa jotakin suurta, sekä toteuttaa omia unelmiaan. Tähän liittyvät olennaisesti myös yrittäjän riskit ja epätietoisuus menestymisestä, mutta kovalla työllä ne unelmat voidaan saavuttaa. Lopussa käsitellään myös yrittäjänä toimivaa alumnia Proakatemialta.

4 4 2 YRITYSIDEA Yritysidea kertoo mihin yritys perustuu. Idean pohjana on oma osaaminen ja ammattitaito sekä halu ryhtyä yrittäjäksi. Yritysidea muuttuu liikeideaksi, joka muuttaa yritysidean liiketoiminnaksi (Oulun Seudun Uusyrityskeskus). Tavallaan yritysidea on siis siemen, josta lähdetään liikkeelle (Jokela & Anneberg). Teitä yritysidean löytämiseen on pari. Henkilöllä voi olla palava halu ryhtyä yrittäjäksi, jolloin hän etsii itselleen sopivaa yritysideaa, minkä ympärille perustaa oman yrityksensä. 2.1 Yritysidean syntyminen Yritysidea voi syntyä esimerkiksi uudesta tavara- tai palveluideasta, yrittäjän omasta ammattitaidosta tai erityisosaamisesta tai ulkoapäin tarjoutuneesta tilaisuudesta (Yritys Suomi). Yritysidea on vastaus huomattuun tarjontaan tai kysyntään tuotteelle tai palvelulle. Tuote tai palvelu voi olla täysin uudenlainen kokonaisuus, jollaista ei ole aiemmin tarjottu, tai olemassa oleva palvelu vietynä uudelle alueelle tai tehtynä toisesta näkökulmasta. Palvelu voi olla myös kopio jo olemassa olevasta palvelusta, esimerkiksi franchising-yrittäjyys, jossa yrittäjä pääsee hyödyntämään jo valmiin, toisten kehittämän ja toimivaksi todetun yritysidean (Uusi Insinööriliitto 2011). Yritysidea voi syntyä esimerkiksi lehteä lukemalla, tuttavan kanssa käydyn keskustelun pohjalta, tai vaikkapa televisiota katsomalla. Oikeaa tapaa ei ole. Menestyksekkään yritysidean ei tarvitse olla täysin uusi tuote, vaan sen voi perustaa jo olemassa oleviin palveluihin. Ruokakauppoja ja vaatemyymälöitä tarvitaan jokaisella paikkakunnalla. Yritys Suomen mukaan yritysidean menestymiseen vaikuttaa paikallinen kilpailuympäristö ja siinä erottuminen. Markkinoilla kilpailu on kovaa ja useilla aloilla on ylitarjontaa. Yritysideaan perustuvan tuotteen on oltava kilpailijoiden tuotteita parempi, tuottavampi ja omaperäisempi (Suomen Yrittäjät). Tuttuun palvelumuotoon on kyettävä tuomaan kilpailuetua innovatiivisuudella. 2.2 Yritysidean testaaminen

5 5 Yritysidean kypsyminen toimivaksi liikeideaksi edellyttää määrätietoista paneutumista. Ensin on kartoitettava yritysidean toteuttamismahdollisuudet. Mikäli todetaan, että idea on toteuttamiskelpoinen, kartoitetaan omat yrittäjäominaisuudet, kilpailutilanne, markkinoiden suuruus, investointitarpeet, tuotantokustannukset, määritellään tarvittava liikevaihto sekä arvioidaan riskit. Tämän kartoituksen jälkeen joko jatketaan alkuperäisen yritysidean mukaisesti, yritysideaa kehitetään tai se hylätään (MTK). Menestymisen avain on kyky ennakoida asiakaskunnan ostokäyttäytymistä ja yleisen ilmapiirin otollisuutta uudelle idealle (Yritys Suomi). 2.3 Yritysideasta liikeideaksi Yritysideasta jalostetaan varsinainen liikeidea. Liikeidea toimii yrityksen toiminnan kulmakivenä. Liikeideassa kuvataan, miten yrityksellä tehdään rahaa ja vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Liikeidea ei ole pysyvä, vaan sitä täytyy uudistaa ja sopeuttaa ympäristöön myös yrityksen perustamisen jälkeen toiminnan käynnistyttyä (Rikala 2010). Liikeidean lähteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: omiin liikeideoihin ja ostettuihin liikeideoihin. Omia liikeideoita ovat innovaatiot, ammattitaito, osaaminen sekä markkina-aukkojen löytäminen. Ostettuja puolestaan ovat valmiin liikeyrityksen ostaminen, franchising sekä lisenssin ostaminen. Kirjassa Taivas + Helvetti vol. 2 kerrotaan Evon Söderlundin tarina malesialaistytöstä suomalaiseksi yrittäjäksi. Kirjassa Evon kertoo saaneensa yritysideansa häämatkalla, jolloin avioparin vanhemmat tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa Japanista levinneessä karaokeboxissa. Evon mietti, voisiko tämä toimia Suomessa, ja tästä tuli hänen yritysideansa. Opittuaan Suomalaista kulttuuria ja miehensä kanssa keskusteltuaan hän oppi, ettei hänen ideansa sellaisenaan toimisi Suomessa, vaan ideaa tulisi kehittää eteenpäin: suomalaiset tarvitsisivat muun muassa saunatilat, ja harvemmin suomalaiset juhlivat vuodesta toiseen samoissa tiloissa, vaan aina kokeillaan jotain uutta. Lopulta tämä kasvoi liikeideaksi, joka tänä päivänä on Huone, joka jakautuu useiksi eri tiloiksi, joissa voidaan järjestää tapahtumia kuin tapahtumia. Huoneet voidaan myös yhdistää yhdeksi isoksi tilaksi. Tiloissa on myös kolme saunaa.

6 6 Evon Söderlund vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miten: kokous-, koulutus- ja illanviettotiloja aasialaisella palveluasenteella Suomeen tuotuna yrityksille, yksityisille ryhmille ja kouluttajille, luomalla uniikit tilat, joissa voidaan järjestää useita tilaisuuksia samanaikaisesti tai yksi suurempi tilaisuus kerralla. Tilat soveltuvat suomalaiseen kulttuuriin saunoineen päivineen, ja aasialainen palvelualttius hyvän hinnoittelun ja tilakokonaisuuden kanssa saa asiakkaat palaamaan Huoneeseen.

7 7 3 YRITTÄJÄN SUUNNITELMAT, LTS Yritystä perustettaessa tulee yrittäjän laatia kirjallinen suunnitelma tulevasta liiketoiminnastaan. Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla liiketoimintasuunnitelma määritellään seuraavasti: Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan menestyvän yritystoiminnan käynnistämiseen. Se auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelmassa siis määritetään yrityksen liikeidea, kohderyhmä, käytännön järjestelyt, sekä tuotteet ja palvelut. Lisäksi analysoidaan markkinatilanne ja riskit, sekä tehdään rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat. Perinteisesti liiketoimintasuunnitelma tehdään ennen varsinaisen liiketoiminnan aloittamista, ja sen tarkoituksena on paitsi selkeyttää yrittäjän ajatuksia, myös olla tiivistelmä liikeideasta mahdollisille rahoittajille. 3.1 Asiakkaat osaksi suunnitelmia Ollis Leppäsen keskeinen ajatus kirjassaan Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin on, että perinteisessä liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään liikaa oman idean hiomiseen paperilla, tietämättä ollenkaan mitä asiakkaat haluavat. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdään rahoittajia varten, vaikka tuote tai palvelu pitäisi suunnitella asiakkaille. Suunnitelmat näyttävät paperilla täydellisiltä, mutta käytännössä liiketoiminnan onnistumista ei ole varmuutta. Leppäsen mukaan liiketoiminnan ydin kyllä tulee kirkastumaan tekemisen kautta. Alkuun riittää siis yksinkertainen käynnistämissuunnitelma, liiketoimintasuunnitelman ehtii tehdä myöhemminkin tarpeen vaatiessa. (Leppänen, 2013, & 91-92) Alkuvaiheessa on tärkeää hioa ajatustaan asiakkaiden kanssa, sen sijaan että jäisi pyörittelemään sitä omaan mielikuvitukseensa. Yrityksen toimivuutta ei tule määrittämään saadut starttirahat, vaan saadut asiakkaat. Yrittäjän täytyy löytää heti alkuun rajattu kohderyhmä, jonka ongelman tuote ratkaisee ja josta ostaja kokee saavansa lisäarvoa. (Leppänen, 2013, 101) Leppänen lainaa kirjassaan Richard Bransonin sanoja Dignity projektin haastattelussa Jos tavoitteenasi on vain tehdä rahaa, et tule tekemään rahaa Ratkaisevaa on se, mitä arvokasta haluat luoda muille (Leppänen, 2013, 26) Yrittäjältä täytyy siis löytyä intohimo tekemisellään luoda arvokkaita ratkaisuja muille.

8 8 Kun tuote tai palvelu viedään heti asiakkaille ja sitä aletaan kehittää asiakkaiden toiveiden mukaiseksi, tärkein kysymys on Miksi asiakas ei osta? (Leppänen, 2013, 93) Kysymällä miksi asiakas ei tehnyt ostopäätöstä, on mahdollista löytää piileviä psykologisia tekijöitä, jotka kumoavat kaikki tuotteen positiiviset ominaisuudet. Eli vaikka tuote helpottaisi omistajansa elämää huomattavasti, ei ostopäätöstä synny, jos ostaja ajattelee tuotteen olevan nolon näköinen. Asiakkaan mielipide tuotteesta on elintärkeä yrityksen liiketoiminnan kannalta. 3.2 Yrittäjyys lähtee itsestä, ei liiketoiminnasta Asiakkaiden merkityksen lisäksi Leppänen korostaa yrittäjän asenteen merkitystä. Yrittäjiltä vaaditaan tahtotilaa ja halua saada asiat toimimaan, sillä idea ei tee sitä yrittäjän puolesta. Liiketoimintaa ei voi perustaa vain yhden idean varaan, vaan yrittäjän täytyy olla valmis laittamaan itsensä likoon ja vaihtamaan suuntaa lennosta. Jos yksi idea ei toimi, niin toinen saattaa hyvinkin toimia. Ideoihin ei saa jäädä kiinni, vaan mitä nopeammin rohkenet heittää ideasi roskakoriin, sitä nopeammin pääset kehittelemään uutta ja parempaa ideaa. (Leppänen, 2013, 21,112) Yrittäjäksi lähtöä suunnittelevat tarvitsee paitsi osaamista, ideoita ja asennetta, myös henkistä hyvinvointia. Fortune lehden kysyessä amerikkalaisilta yritysjohtajilta tärkeimpiä osa-alueita, joita ammattilaisen tulisi hallita, oli listan kärjessä ruoka ja lepo. Yrittäjyys on energiabisnestä, joten omasta energiasta huolehtiminen on ensimmäinen askeleesi. (Leppänen, 2013, 48) Koska yrittäjä itse on yrityksensä sydän, täytyy hänen suunnitelmiinsa sisältyä myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. 3.3 Suunnitelmista tekoihin Jostain pitää yrittäjän siis lähteä liikkeelle, ja kun tietää suunnilleen mitä lähtee tavoittelemaan, pienet yksityiskohdat tarkentuvat matkalla. Liiketoiminnan aloittamiseksi ei tarvita edes kuningasideaa, sillä keskinkertaisistakin ideoista voi hioutua matkan varrella timantteja. (Leppänen, 2013, 71) Sen, mitä ja kenelle yrityksesi tekee, ei tarvitse välttämättä olla erityisen innovatiivista. Se, miten tarjoat tuotteesi ja palvelusi asiakkaille, on olennaisempaa. (Leppänen, 2013, 116) Aloittavan yrittäjän kannattaisi miettiä

9 tarkkaan kohdemarkkinoita ja asiakasta. Sen sijaan että yritystoiminnan toteuttaa kuten alalla on tapana, voisiko työt toteuttaa joustavasti asiakasta palvellen? 9 Yrittäjän alkusuunnitelma muokkaantuu jatkuvasti tekemisen ja palautteen myötä. Liiketoiminnan kasvaessa ja kehittyessä on kuitenkin järkevää havainnollistaa pitkän tähtäimen suunnitelmia myös johonkin muotoon paperille. Yrittäjän on hyvä pitää mielessä, että suurikin tavoite on saavutettavissa oikealla asenteella: Miten elefantti syödään? Pieninä palasina. (Leppänen, 2013, 64)

10 10 4 YRITYKSEN PERUSTAMINEN 4.1 Yritysmuodot Kun hyvä idea yritykseen on syttynyt ja kehittynyt sekä mahdolliset liikekumppanit löydetty, on aika ruveta laittamaan yritystä pystyyn. Yksi ensimmäisistä isoista päätöksistä on yritysmuodon valinta. Yritysmuodon valinta vaikuttaa mm. veroihin ja valtasuhteisiin. Yritys -eli elinkeinotoimintaa voi harjoittaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai sitä varten perustetun oikeustoimihenkilön -eli yhtiön nimissä Yksityinen elinkeinonharjoittaja -eli toiminimi Yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli toiminimi on yksinkertaisin tapa laittaa yritys pystyyn. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on aina luonnollinen henkilö. Yksityinen elinkeinoharjoittaja voi olla joko ammatinharjoittaja tai liikkeenharjoittaja. Ammatinharjoittaja harjoittaa elinkeinotoimintaa yleensä ilman erillistä liiketilaa, liikkeenharjoittaja taas harjoittaa liiketoimintaa laajemmin, hänellä on oma erillinen liiketila ja kummallakin voi olla myös työntekijöitä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on vastuussa elinkeinotoimintaansa liittyvistä velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. (Karttunen, Koivunen, Laasanen, Sippel, Uitto, Valtonen s ) Henkilöyhtiöt: avoin- ja kommandiittiyhtiö Yhtiöt voi jakaa kahteen ryhmään yhtiön vastuiden määräytymisen mukaan. Henkilöyhtiöitä ovat avoimet- ja kommandiittiyhtiöt. Henkilöiden vastuunalaiset alaiset yhtiömiehet vastaavat yrityksen sitoumuksista omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan (Karttunen, Koivunen, Laasanen, Sippel, Uitto, Valtonen s. 389). Henkilöyhtiö sopiikin yhteisvastuullisuuden vuoksi yritysmuodoksi lähinnä perheyhtiöihin tai muihin jossa yhtiöin joissa luottamus yhtiökumppaneihin on suuri. Yhtiömiehillä on myös valtuuksia tehdä päätöksiä ja sopimuksia yhtiön puolesta itsenäisesti jos ne ovat yhtiön edun mukaisia. Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä ja kommandiittiyhtiössä vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies (yleensä rahoittaja). Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat pääsääntöisesti keskenään samanarvoisessa asemassa kun taas

11 11 kommandiittiyhtiössä äänettömän yhtiömiehen oikeudet ja velvollisuudet ovat selvästi rajoitetumpia. Yhtiösopimus määrittää yhtiömiesten väliset suhteet ja se onkin syytä laatia huolella Pääomayhteisöt: osakeyhtiö, osuuskunta Pääomayhteisöjä ovat osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Erona henkilöyhtiöihin on se että pääomayhteisö on itsenäinen oikeushenkilö eivätkä osakkaat siten ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista. Yhtiöllä on omat varat ja velat. Osakkaat voivat ääritapauksessa menettää vain yhtiöön sijoittamansa pääomapanoksen, elleivät itse ole menneet takaamaan henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteita (esim. laina panttaukset). Osakeyhtiö voi olla joko yksityinen- tai julkinen osakeyhtiö. Tämä määräytyy osakepääoman mukaan sekä sen onko yrityksen osakkeita julkisen kaupankäynnin kohteena (arvopaperimarkkinat). Yrityksen osakepääoma koostuu osakkeen omistajien merkitsemien osakkeiden ja niiden arvon mukaan. Yksityisen osakeyhtiön minimi osakepääoma on Osakeyhtiön toimintaa määrittelee pitkälti yhtiöjärjestys. Ne asiat mitä ei määritellä yhtiö järjestyksessä määräytyvät OYL (osakeyhtiölaki) mukaan. Pääsääntöisesti osakeyhtiön osake voidaan myydä tai luovuttaa vapaasti. Mikä tarkoittaa että osakkeita voidaan myydä ja hankkia vapaasti. Osakeyhtiön tarkoitus on pääsääntöisesti tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Osakeyhtiön ylin päättävä toimielin on yhtiökokous. Pääsäännön mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Osakeyhtiö vaatii myös hallituksen ja siihen voidaan palkata toimitusjohtaja. Osakeyhtiöstä voidaan jakaa osakkaille voittoa osinkoina. (Karttunen, Koivunen, Laasanen, Sippel, Uitto, Valtonen s ) Osuuskunnan tarkoituksena on tarjota jäsenilleen palveluja elinkeinon ja talouden tukemiseksi. Osuuskunnan tavoite ei ole siis tuottaa voittoa. Osuuskuntia on erilaisia, on kuluttajaosuuskunnat (esim. osuuskauppa), palveluosuuskunnat (esim. osuuspankki), tuottajaosuuskunnat (esim. osuusmeijeri ja uusosuuskunnat (esim. proakatemian osuuskunnat). Osuuskunnan voivat perustaa luonnolliset henkilöt tai oikeustoimihenkilöt (väh. 3kpl). Osuuskunnan perustamisesta on laadittava perustamiskirja joka sisältää mm. osuuskunnan säännöt. Osuuskunnan osuuspääoma on riippuvainen osuuskunnan henkilömäärästä ja voi täten vaihdella. Osuuskunnan jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle. Osuuskunnan jäsenet eivät ole vastuussa yrityksen sitoumuksista

12 12 henkilökohtaisella omaisuudellaan vaan korkeintaan sijoittamallaan pääomalla. Osuuskunnalla on oltava hallitus. Ylin päätös toimielin on osuuskunnan kokous. Myös osuuskuntaan voidaan valita toimitusjohtaja. Osuuskunnan varojen jakamisesta päättää osuuskunnan kokous. (Karttunen, Koivunen, Laasanen, Sippel, Uitto, Valtonen s ) 4.2 Rekisterit Kun yritykselle on valittu nimi, avattu pankkitili ja valittu yritysmuoto, on aika rekisteröidä yritys. Aloittavan yrittäjän on liityttävä kaupparekisteriin sekä verohallinnon erilaisiin rekistereihin (yrityssuomi). Liittyminen rekistereihin sujuu helpoiten samalla yrityksen perustamislomakkeella Y1. Rekistereihin voi myös liittyä myöhemmin jos tilanne yrityksessä muuttuu ja yritys tulee myöhemmin velvolliseksi joihinkin rekistereihin Kaupparekisteri Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä heti yritystä perustettaessa perustamisilmoituksella (yksityisellä elinkeinoharjoittajalla on jotain poikkeuksia tästä). Yritys on virallisesti olemassa vasta kun ilmoitus kaupparekisteriin on tehty. Liitteeksi tarvitaan yleensä perustamissopimus, ja mahdollisesti muita liitteitä riippuen yritysmuodosta Ennakkoperintärekisteri Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sellaisen yhdistyksen tai säätiön, joka aikoo harjoittaa elinkeinotoimintaa tai muuta tulonhankkimistoimintaa (vero.fi). Ennakonperintärekisterissä oleva yritys maksaa arvioituihin tuloihinsa perustavaa ennakkoveroa Arvonlisäverovelvollisten rekisteri Yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli sen verollinen liikevaihto ylittää kotimaan myynnissä yli On joitakin aloja, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia (esim. sairaanhoito, vakuutuspalvelut). Arvonlisäverovelvollisuudesta on myös mahdollista saada huojennuksia, mikäli liiketoiminta on riittävän

13 13 pientä. Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua myös vapaaehtoisesti, vaikkei yritys täyttäisikään arvonlisäverovelvollisen toiminnan vaatimuksia. Arvonlisäverovelvollisuus velvoittaa tiettyihin tietoihin yrityksen laskutusta tehtäessä. (vero.fi) Työnantajarekisteri Säännöllisesti palkkoja maksavan yrityksen on liityttävä työnantajarekisteriin. Rekisteriin liityttävä kun yritys alkaa maksaa palkkoja säännöllisesti vähintään 2 vakituiselle työntekijälle tai kuudelle osa-/määräaikaiselle vuoden aikana. 4.3 Kirjanpito Suomessa yrittäjillä on kirjanpitovelvollisuus, eli kaikkien yritysten on pidettävä kirjanpitoa yrityksen tuloista ja menoista (taloushallintoliitto). Yksityinen ammatinharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, muutoin kirjanpidon on oltava kahdenkertaista. Yhdenkertainen kirjanpito on helppo tehdä itsekin, mutta muutoin siihen on yleensä kannattavinta palkata ammattilainen. Asiantunteva kirjanpitäjä osaa neuvoa myös muissa yrityksen verotukseen ja talouteen liittyvissä asioissa. Kirjanpidon järjestämisestä huolehtii yrittäjä itse, tai isommissa yrityksissä (esim. oy) huolehtii hallitus.

14 14 5 TUKIPALVELUT 5.1 Ensimetri Ensimetri tarjoaa aloittaville yrittäjille yleishyödyllistä neuvontaa. Ensimetrissä aloitteleva yrittäjä voi testauttaa liikeideaansa eri alojen ammattilaisilla. Aloittava yrittäjä voi saada maksutonta apua yrityksen perustamisessa ja viranomaisasioissa. Yrittäjälle tarjotaan maksutonta tapaamista tarvitsemiensa asiantuntijoiden kanssa. Näiden lisäksi aloittava yrittäjä saa vertailutietoja jo menestyvien yritysten toiminnasta. (ensimetri.fi, luettu ) 5.2 Pirkanmaan yrityskummit Pirkanmaan yrityskummit koostuvat pitkän linjan yrittäjistä sekä yritysten asiantuntijatehtävissä toimivista henkilöistä. Pirkanmaan yrityskummit sparraavat aloittavia yrittäjiä ja eri kehitysvaiheissa olevia yrityksiä; Yrityskummi antaa korvauksetta kokemuksensa yrityksen käyttöön edistääkseen ja auttaakseen yrittäjää. Yrityskummi voi auttaa yrittäjää esimerkiksi strategian hionnassa, tuotekehityksessä, markkinoinnissa, tietohallinnassa ja henkilöstökysymyksissä. (yrityskummit.net, luettu )

15 15 6 RAHOITUS 6.1 Starttiraha Starttirahaa voidaan myöntää päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle yritystoiminnan käynnistysvaiheessa (Perustamisopas 2014, s. 22). Starttirahalla valtio haluaa tukea yrittäjän toimeentuloa aloittavan yrityksen alkupuolella. Starttirahaa haetaan paikallisesta TE-toimistosta ja sitä tulee hakea ennen yritystoiminnan aloittamista eli yrittäjällä ei saa olla jo voimassa olevaa Y-tunnusta hakiessaan Starttirahaa. Starttiraha on veronalaista tuloa eli siitä tulee maksaa veroa. Mikäli yrityksessä on monta yrittäjää, jokaisen yrittäjän on mahdollisuus saada Starttirahaa henkilökohtaisesti Starttiraha myöntämisen edellytykset Yrittäjän täytyy toimia päätoimisena yrittäjänä. Starttirahan hakijalla tulee olla takanaan yrittäjäkoulutusta tai kokemusta yrittämisestä sekä hänen tulee osoittaa, että hänen yritystoiminnastaan on mahdollista tulla kannattavaa. Starttirahahakemukseen täytyy siis liittää mm. kannattavuus- ja rahoituslaskelmat. Starttirahaa hakiessa tarvitaan todistus verojen maksamisest tai verovelkatodistus. Verovelkatodistus on selvitys siitä, onko hakijalla maksamattomia veroja. Yleensä Starttirahaa myönnetään puoleksi vuodeksi, mutta sitä on mahdollisuus saada jopa 18 kuukaudeksi, mikäli arvioidaan, että toimeentulon turvaamiselle on tarvetta. Vuonna 2014 starttirahaa oli mahdollisuus saada euroa bruttona (Perustamisopas 2014, s. 22) ja starttiraha myönnetään kerran kuussa jälkikäteen. Starttirahaa ei myönnetä, mikäli: arvioidaan, että aiottu liiketoiminta turvaa kohtuullisen toimeentulon hakijalle starttirahan arvioidaan vääristävän kilpailua hakija on aloittanut liiketoimintansa ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty arvellaan, että hakija siirtyy työsuhteesta yrittäjäksi ja alkaa tekemään töitä yrittäjänä aikaisemmalle työnantajalle jos hakija on laiminlyönyt olennaisesti verojen maksamista

16 Finnvera Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Finnvera antaa rahoitusta yleensä pienemmillä vakuuksilla kuin ns. tavallinen rahoituslaitos. Pienyrityksille Finnvera tarjoaa mm. pienlainoja sekä kehittämislainoja. Pienlaina on suunnattu uusille yrityksille tai pienille yrityksille. Pienlainaa saa hakea yritys, jossa on maksimissaan 5 työntekijää sekä yrityksen perustaja työllistää siinä itsensä. Pienlaina on tarkoitettu pääasiallisesti laiteinvestointeihin, yrityksen toiminnan alkukustannuksiin sekä yrityksen kehittämiseen. Finnveran rahoituspäätökset tehdään yritystutkimukseen pohjautuen ja siinä arvioidaan mm. yrityksen asemaa nykymarkkinoilla, toimialan kehitysnäkymiä sekä yrityksen mahdollisuutta pärjätä tulevaisuudessa. (Nieminen, 2010: 19)

17 17 7 YRITTÄJÄN OMINAISUUDET Minkälaisia piirteitä yrittäjältä vaaditaan? Body Shopin perustaja Anita Roddickin mielestä yrittäjän kymmenen tärkeintä ominaisuutta ovat: Visio jostain erilaisesta, liitettynä uskoon, joka muuttaa sen todeksi. Jonkin verran hullua käytöstä Intuitiivista toimintaa, joka perustuu henkilökohtaiseen näkemykseen siitä, että on erilainen Sisällä kuplii ideoita sellaisella voimalla, että niitä tulee koko ajan. Optimismi, usko, että mikään ei ole mahdotonta. Havainto siitä, että kaikkea ei tarvitse tietää, kun aloittaa. Maalaisjärki. Luova toiminta. Kyky yhdistää ensimmäiset kahdeksan kohtaa. Yrittäjät oppivat kokemuksesta he kysyvät kysymyksiä, mutta tekevät omat päätökset ja toimivat päätöstensä mukaisesti. Hyvä tarina. Tämä loppujen lopuksi määrittää, kuinka yrittäjä erottuu ja mitä yrittäjä saa aikaan. (Lyytinen & Piha, 2004, 89) Yrittäjän visio on saada ajatuksensa toimimaan ja se onkin yrittäjyyden tärkein motivaattori. Yrittäjien suusta kuulee usein termit elämäntapa, asenne, toiminta, ja mahdollisuuksien huomaaminen. Yrittäjän tulee olla myös vähän itsekäs, jotta pystyy toteuttamaan omat näkemyksensä (Lyytinen & Piha, 2004, 90). Yrittäjä on luova, kekseliäs ja tekee kaikkea. Häneltä löytyy päättäväisyyttä ja itseluottamusta tiukoissakin tilanteissa. Päätökset tehdään usein nopeasti. Yrittäjän tulee tuntea alansa ja suhtautua siihen ja työhönsä intohimoisesti. Yrittäjä arvostaa työtä, hän on organisointikykyinen ja periksiantamaton. Yrittäjä hoitaa asiat loppuun, on ennakkoluuloton ja sitkeä. Yrittäjällä on usein myös laaja ja hyvä kontaktiverkosto (Lyytinen & Piha, 2004, 91). Yrittäjän ja palkkatyöläisen erottaa selkeästi yksi asia: riski. Yrittäjä investoi useimmiten omaan yritykseensä rahaa tai omaisuuttaan ja riskin ottaminen onkin yrittäjälle usein

18 välttämätöntä. Yrittäjät ovat kuitenkin hyviä sietämään epävarmuutta (Lyytinen & Piha, 2004, 93). 18 Yrittäjyyteen tarvitaan ennen kaikkea sulaa hulluutta ja pelottomuutta. Vastoinkäymisiä ja haasteita satelee yrittäjälle usein jatkuvalla syötöllä, mutta silti hän ei luovuta. Yrittäjän visio oman ideansa toteuttamisesta on niin vahva, että se kestää rankimmatkin vastatuulet (Lyytinen & Piha, 2004, 93). Millainen persoona sopii yrittäjyyteen? The Beermat Entrepeneur listaa yrittäjän persoonallisuuden ominaisuuksia seuraavasti: Yrittäjä on: itsevarma karismaattinen energinen työkeskeinen kunnianhimoinen kiireinen (hän ei ainoastaan aio muuttaa asioita vaan aikoo tehdä sen vielä nopeasti). Yrittäjä voi olla myös: ylimielinen manipuloiva kyvytön viemään asioita loppuun, koska aina tulee uusia ideoita huono keskittymään kilpailuhenkinen malttamaton Yrittäjä joutuu usein puolustamaan omaa näkökulmaansa ja visiotaan, että hänestä kehittyy väistämättä voimakas persoona (Lyytinen & Piha, 2004, 118). Yrittäjän ominaisuuksista ei löydy yksiselitteistä mallia. Joitakin piirteitä voi silti nimetä: sitoutuminen ja kova työ, epävarmuuden sietokyky, hyvä terveys, itsekuri, luovuus, organisointikyky (Lyytinen & Piha, 2004, 90).

19 19 Yrittäjyys ei ole yhdestä luonteenpiirteestä, iästä tai sukupuolesta kiinni. Yrittäjyyttä ei saada lahjana syntymässä eikä sitä opita koulussa helposti. Ala, jolla yrittäjä toimii vaikuttaa häneltä vaadittaviin ominaisuuksiin (Lyytinen & Piha, 2004, 135).

20 20 8 MIKSI RYHTYÄ YRITTÄJÄKSI Käytin lähteenä Taivas + Helvetti kirjaa ja tutkin yrittäjien tarinoita siltä kannalta, että mikä on saanut heidät ryhtymään yrittäjiksi. Yrittäjäksi ryhtymiseen on paljon yhteneviä syitä, kuten intohimo, valmis liikeidea, tai se, että vanhemmat ovat olleet yrittäjiä. Monella Taivas + Helvetissä tarinansa kertoneilla sattuu vain olemaan tinkimätön halu kehittää itseään tai olla paras omalla alallaan, Myös mahdollisuus siitä, että voi itse kehittää itseään ja tehdä sitä, mistä on aina unelmoinut, on ajanut monia yrittäjiksi. Useat kirjan yrittäjistä ovat todella kunnianhimoisia, ja ovatkin ehkä ajautuneet yrittäjiksi juuri kunnianhimonsa takia ja siitä syystä, että he haluavat menestyä elämässään. 8.1 Niklas Hed, Rovio Entertainment Oy Rovion perustajiin kuuluva Niklas Hed mainitsee yrittäjäksi ryhtymisen syiksi muun muassa sen, että hän on aina pitänyt pelaamisesta. Intohimo peleihin teki hänestä juuri pelialan yrittäjän. Niklas Hedin äiti oli vaatealan yrittäjä, joten Hed tiesi, mitä yrittäminen on, ja olikin jo lapsena päättänyt, ettei ryhdy yrittäjäksi, koska oli nähnyt, kuinka kiire hänen äidillään oli sesonkiaikoina. Mieli kuitenkin muuttui opiskeluaikana: Tajusin, että se (yrittäjyys) on varmin keino järjestää asiat niin, että saan tehdä siistejä juttuja. Voittoisan mobiilipelikilpailun jälkeen hän perustikin muutaman opiskelukaverinsa kanssa yhtiön, joka alkoi tuottaa lisää pelejä. Näin sai alkunsa nykyään lähes kaikkien tuntema Rovio. Yhtiö teki tappiota monta vuotta ennen kuin alkoi tuottaa, ja osa yhtiön osakkaista jättäytyi lannistuneina kelkasta. Tässä kohtaa näkyy ehkä Hedin intohimo alaa kohtaan, koska hän jaksoi yrittää aina vain, olihan työskenteleminen pelialalla hänen unelmansa. Yrittäminen oli Hedille oikea valinta, koska hän ei ole katunut valintaansa ryhtyä yrittäjäksi kuin kerran, kun joutui irtisanomaan työntekijöitä, joista osa oli hänen ystäviään. 8.2 Jari Sarasvuo, Trainers House Oyj Jari Sarasvuon isä oli epäonnistunut yrittäjänä ja menettänyt kaiken, joten Sarasvuo ajatteli, että hänestä ei koskaan tule yrittäjää. Sarasvuo päätyi kuitenkin kauppakorkeakouluun ja toimittajaksi. Toimittajan työ ei kuitenkaan antanut tarpeeksi, joten Sarasvuo päätyi perustamaan Jan Wellmanin ja Mikko Myyryläisen kanssa Writers Studion, koska yrittäjänä voisi kehittyä laaja-alaisemmin.

21 21 Sarasvuon kertomuksesta ilmenee, kuinka hän on jo kouluaikoina tuskaillut, kuinka haluaa olla yhtä hyvä tai parempikin kuin muut, ja kuinka esimerkiksi huonommat arvosanat ovat ottaneet todella koville. Kunnianhimo onkin yksi tekijä, mikä ajaa menestyneitä yrittäjiä eteenpäin ja voi jopa saattaa heidät yrittäjiksi. Sarasvuolla ja hänen kumppaneillaan ei ollut Writers Housen aikoina minkäänlaista liikeideaa, ja vasta mutkien jälkeen yrityksestä jalostui Trainers House, joka tekee mm. myyntikoulutuksia yrityksille. Ei siis ole itsestään selvää, että kaikilla menestyneillä yrittäjillä on ollut jo aloittaessaan selvät menestymisen sävelet. Monet ovat yritysten ja erehdysten kautta löytäneet liikeidean ja menestyksen. Ihmisiä olisi hyvä kannustaa ryhtymään yrittäjäksi, vaikka liikeidea vielä puuttuisikin, jos vaan tahtoa ja kunnianhimoa löytyy. Proakatemialle tullessaan harvalla on varmaankaan valmista liikeideaa, jota haluaa pelkästään tehdä. Lähtiessään Akatemialta monelle on kuitenkin selvinnyt suunta tai liikeidea. Kokeilemisen kautta saattaa siis löytää jotain, mistä ei olisi osannut uneksiakaan. Toki yrittämisessä on aina riskinsä; jos lähtee vain tekemään jotain, voi menettää paljon rahaa, mutta toisaalta ilman riskinottoa ei voi saavuttaa mitään. Toki joillakin on ollut jo valmis liikeidea, jonka takia yritys on perustettu. Esimerkiksi Nelli Lähteenmäki perusti Health Puzzle Oy:n vuonna 2012, koska hänellä ja hänen isällään oli valmis liikeidea, ja Lähteenmäki näki selvän markkinaraon, johon iskeä. Ajatus oli kerätä dataa ihmisten terveydestä, ja saattaa data sellaiseen muotoon, että ihmiset voivat hyötyä siitä ja elää terveellisempää elämää. Aikaisemmin samanlaisen toiminnan tekeminen olisi ollut aivan liian kallista, mutta nyt saman pystyi tekemään paljon halvemmalla. Terveys on lisäksi viime vuosina ollut kasvava trendi, joten yrityksellä oli kaikki edellytykset menestyä. On aika mielenkiintoista, miten monet menestyneetkin yrittäjät, joiden vanhemmat ovat olleet yrittäjiä, kertovat, että ovat jo lapsena päättäneet, että eivät halua ryhtyä yrittäjiksi. Osa on saattanut nähdä, kuinka vanhemmat ovat menettäneet kaiken, kuten Jari Sarasvuon tapauksessa. Osa on nähnyt kiireen ja järkyttävän työmäärän, kuten Niklas Hed. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii paljon rohkeutta, koska on itse vastuussa niin paljosta, ja yrittäjyys on riskejä täynnä. Harva menestyjä on menestynyt heti, vaan on vaadittu vuosien työ, jotta liiketoiminta on saatu kukoistamaan. Yrittäminen vaatii paljon sisua ja

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama, Salla Kettunen ja Anmari Viljamaa YKTT-päivät Jyväskylä 2016 Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten polut ja suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Taustaa Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut Verkossa, puhelimessa ja kasvokkain. Autamme yhdessä yrittäjiä ja yrittäjiksi ryhtyviä Tyypillisiä kysymyksiä alkavaan yrittäjyyteen liittyen Millainen

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY S Ulkomaalaislaki: 36 (13.9.2013/668) > Voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Yrittäjyysbarometri mittaa yrittäjyyden ilmapiiriä Suomessa Kohderyhminä olivat tällä kertaa uusyrittäjät (1600 alle 5 vuotta yrittäjänä toiminutta vastaajaa) ja suuri yleisö

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Kimmo Rasila 18.6.2013 Kimmo Rasila for Kasvufoorumi Mihin hallitusta tarvitaan? 1. Strategisesta suunnasta päättäminen Missä on yhtiön tulevaisuus käytettävissä

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Robottilaakso - omistus ja hallinto. Esitys / Develor Productions Martin von Willebrand.

Robottilaakso - omistus ja hallinto. Esitys / Develor Productions Martin von Willebrand. Robottilaakso - omistus ja hallinto Esitys / Develor Productions 14.11.2014 Martin von Willebrand 17.11.2014 www.hhpartners.fi Esittäytyminen Asianajaja, osakas, HH Partners Teknologiaryhmästä vastaava

Lisätiedot

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus Aalto University Magazine joulukuu 2015 Yrittäjä saa olla monessa mukana Teksti: Antti J. Lagus Täysi-ikäinen työelämässä: Tiina Zilliacus summaa 18 vuoden työkokemuksensa niin, että pienyrittäjän työnteko

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot