EUROOPAN PARLAMENTTI LAUSUNTO. Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta. 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI LAUSUNTO. Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta. 30."

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2001 LAUSUNTO ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle Neuvoston ehdotus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta (2117/2000 C5-0147/ /0124(AVC)) Valmistelija: Lone Dybkjær AD\ doc PE

2 PE /9 AD\ doc

3 ASIAN KÄSITTELY Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta nimitti 12. heinäkuuta 2000 pitämässään kokouksessa valmistelijaksi Lone Dybkjærin. Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 27. helmikuuta ja 10. huhtikuuta 2001 pitämissään kokouksissa. Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset yksimielisesti. Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: William Francis Newton Dunn (puheenjohtajana), Catherine Lalumière (varapuheenjohtaja), Alexandros Alavanos (Andre Brien puolesta), Ole Andreasen (Pere Esteven puolesta), Danielle Auroi (Daniel Marc Cohn-Benditin puolesta), Alexandros Baltas, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Gunilla Carlsson, John Walls Cushnahan, Joseph Daul (José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyran puolesta), Rosa M. Díez González, Andrew Nicholas Duff (Bertel Haarderin puolesta), Olivier Dupuis (Emma Boninon puolesta), Giovanni Claudio Fava (Jannis Sakellarioun puolesta), Francesco Fiori (José Pacheco Pereiran puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Monica Frassoni (Matti Wuoren puolesta), Michael Gahler, Per Gahrton, Gerardo Galeote Quecedo, Jas Gawronski, Vitaliano Gemelli (Silvio Berlusconin puolesta), Alfred Gomolka, Vasco Graça Moura (Franco Marinin puolesta), Klaus Hänsch, Magdalene Hoff, Giorgos Katiforis (Ioannis Souladakisin puolesta), Efstratios Korakas, Alain Lamassoure, Pedro Marset Campos, José María Mendiluce Pereiro (Emilio Menéndez del Vallen puolesta), Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Arie M. Oostlander, Reino Paasilinna (Hannes Swobodan puolesta), Hans- Gert Poettering, Jacques F. Poos, Jacques Santer, Jacques Santkin, Jürgen Schröder, Ilkka Suominen (The Lord Bethellin puolesta), Gary Titley, Johan Van Hecke, Geoffrey Van Orden ja Christos Zacharakis. AD\ doc 3/9 PE

4 LYHYET PERUSTELUT Valmistelija pitää uutta sopimusta tervetulleena ja katsoo, että se sisältä monia myönteisiä osia, jotka, jos ne pannaan täytäntöön täysimittaisesti ja asianmukaisesti, voisivat parantaa AKT-maiden ja EU:n yhteistyön tuloksia. Rakentavalla tavalla käytettynä uusi AKT-maiden ja EU:n kumppanuus (Cotonoun sopimus) voi muodostaa todelliset puitteet köyhyyden vähentämiselle ja viime kädessä sen kitkemiselle. Mutta tarvitsemme todellista kumppanuusyhteistyötä voidaksemme selvitä niin perinteisistä kuin uusista ongelmista kuten väkivaltaisista konflikteista, pakolaisista, korruptiosta, ihmisoikeuksien loukkaamisesta, etnisestä suvaitsemattomuudesta, HI-viruksesta/aidsista, malariasta, tuberkuloosista, velasta, lukutaidottomuudesta, "digitaalisesta kuilusta", jne. Keskeisenä huomion kohteena on oltava puitteiden luominen suorituskyvyn lisäämiselle AKT-maissa. Vaikka jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikan ja komission politiikan täydentävyyden varmistaminen on välttämätön ehto Euroopan unionin toiminnan vahvistamiselle AKT-maissa, ei pitäisi unohtaa, että joillakin EU:n jäsenvaltioilla on hyvin vahva, myönteinen perinne kehitysyhteistyöpolitiikassa, eikä sen, että on tarpeen sovittaa yhteen erilaisia EU:sta ja yksittäisistä jäsenvaltioista tulevia aloitteita, pitäisi vaarantaa niiden tekemää työtä. On myös hyvin tärkeää, että jäsenvaltioiden ja komission kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden peräänkuuluttaminen ulotetaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. (Esimerkiksi se, että keskeytetään Lomé-sopimuksen soveltaminen Sudaniin tai Päiväntasaajan Guineaan, mutta samaan aikaan annetaan jäsenvaltioiden vapaasti jatkaa kahdenvälistä yhteistyötään, ei todellakaan ole johdonmukaista eurooppalaista toimintaa.) Enemmän kauppaa ja apua Rahoittaminen ei yksin riitä. Meidän on tarpeen kiireellisesti kehittää uusi lähestymistapa kauppajärjesteltyihin. Nykyinen strategia, jossa olemassaoleva kaupankäynnin etuuksia koskeva järjestelmä korvataan suunnitelmallisesti joukolla uusia talouskumppanuuksia, jotka perustuvat kaupan esteiden asteittaiseen ja vastavuoroiseen poistamiseen, on askel oikeaan suuntaan ja sitä olisi pidettävä myönteisenä. Nämä sopimukset määritellään osana laajempaa strategiaa, jolla pyritään parantamaan AKT-valtioiden kykyä houkutella yksityisen sektorin investointeja. Kuitenkin kaupan lisäämisen strategian tukena on oltava AKT-maiden kaupan helpottaminen, jotta varmistetaan, että ne voivat olla mukana maailmanmarkkinoilla. Näin ollen on ratkaisevan tärkeää, että komissio laatii tutkimuksen, jossa keskitytään AKT-maiden kohtaamiin tarjontapuolen ongelmiin. Vastaavasti alueellista yhteistyötä koskevien 29 ja 30 artiklan tärkeyttä on korostettava, sekä alueellisten markkinoiden luomiseksi edistämään vaurauden luomista pienissä ja vähiten kehittyneissä maissa ja jotta olisi olemassa entiteetti, jonka kautta käsitellä AKT-maiden tarjontapuolen ongelmia. Euroopan alueellinen yhdentyminen on osoittanut, kuinka tärkeää alueellinen kehitys on, ja voisi näin ollen toimia roolimallina. PE /9 AD\ doc

5 Kysymys kuitenkin kuuluu, onko tämä strategia riittävän radikaali? Tällä hetkellä EU ja sen jäsenvaltiot rahoittavat AKT-maiden tuotanto-olojen parannuksia luoden kuitenkin samanaikaisesti edelleen kaupan esteitä, jotka vaikeuttavat AKT-maiden suoraa pääsyä EU:n markkinoille. Yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) tuetaan voimakkaasti EU:n tuotteita ja rangaistaan AKT-maiden yrityksiä tulla kilpailukykyisemmiksi. Näin ollen vapaakauppaalueiden asteittaisesta käyttöönotosta olisi tultava kulmakivi aidolle pyrkimykselle elvyttää AKT-maiden talouksia. Ihmisten välinen suora yhteistyö ja oikeudenmukainen kauppa Jos Cotonoun sopimuksen halutaan olevan onnistunut, ihmisten väliselle suoralle yhteistyölle ja kansalaisyhteiskunnan osallistumiselle on annettava mahdollisimman suuri painoarvo. Kuntien, paikallisten ammattiyhdistysten, ammatillisten järjestöjen, osuuskuntien, kuluttajajärjestöjen, koulujen, yliopistojen, opiskelijaryhmien, uskonnollisten ryhmien ja muiden on johdettava yhteisiä kehityshankkeita. Euroopan komission olisi helpotettava tätä prosessia. Suuren luokan hankkeet eivät aina täytä odotuksia: pienhankkeet, esimerkiksi pienluottoyksiköt, ovat osoittautuneet erittäin kustannustehokkaiksi ja ovat auttaneet täysivaltaistamaan kaikkein köyhimpiä. Euroopan oikeudenmukaisen kaupan verkko tarjoaa onnistuneen esimerkin ihmisten välisestä suorasta yhteistyöstä ja sitä voitaisiin hyvin laajentaa muille sektoreille. Komissio ei kuitenkaan näyttele merkittävää tai strategista osaa oikeudenmukaisen kaupan edistämisessä, eikä se tarjoa virallista eurooppalaista oikeudenmukaisen kaupan merkkiä, joka yhdenmukaistaisi erilaiset arviointiperusteet ja auttaisi välttämään väärinkäytöksiä. Kansalaisyhteiskunta Toteuttamiskelpoisen EU:n ja AKT-maiden sopimuksen tukirankana on oltava kansalaisyhteiskunnan edistämisen tukeminen AKT-maissa. Vahva kansalaisyhteiskunta ilmaisee itsensä vaatimalla poliittisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden radikaalia muuttamista. Köyhyyden torjunta voi olla tehokasta vain, jos se kiihdyttää kasvua kilpailukyvyn ja yksityisen sektorin kehittymisen kautta ja tämän toteutumiseksi on tarpeen myös sallia kaupunkien niin kutsutun kansan talouden eli epävirallisen sektorin esittää omaa osaansa. Yksilön kehityksen uusi eturintama: hyvä hallintotapa ja muut tavoitteet Cotonoun sopimusta olisi pidettävä myönteisenä myös sen vuoksi, että nyt korostetaan ihmisoikeuksia peruskriteerinä pohjoisen ja etelän vuoropuhelussa. Joitakin vuosia sitten monet AKT-maat olivat haluttomia puuttumaan tähän kysymykseen. Nykyään ihmisoikeuslausekkeita sisällytetään kansainvälisiin sopimuksiin (kuten EU:n kolmansien maiden kanssa tekemiin yhteistyösopimuksiin) olennaisina sopimuksen täytäntöönpanon elementteinä. Ja nyt ponnistellaan myös perusoikeuksien käsitteen laajentamiseksi: hyvä hallintotapa ja korruption torjunta avaintekijöinä sekä AKT-maiden että Euroopan kansalaisten oikeuksien turvaamisessa ja tiukempien vaatimusten ottamisessa käyttöön julkisessa elämässä. Lisäksi avun käsite olisi nyt saatettava ajan tasalle huomattavasti laaja-alaisemman lähestymistavan tarjoamiseksi. AKT-maiden yhteiskunnissa ilmenee erilaisen yhteistyömuodon tarvetta, sellaisen, joka menee perinteistä apua pidemmälle ja kohti investointien, maatalouden, terveyden ja koulutuksen aloja. Pohjoisen ja etelän yhteistyöllä on nyt monia uusia "rintamia". AD\ doc 5/9 PE

6 Yksi tällainen tapaus on koulutuspolitiikka kokonaisuudessaan; sitä on kohennettava ja sen alueella tärkeänä painopisteenä tulisi olla korkeamman asteen koulutuksen. Lukutaidottomuuden torjumisen aseman pysyvänä ja kestävänä painopistealueena ei pitäisi estää AKT-maita tarjoamasta riittävässä määrin yliopisto-opiskelun mahdollisuuksia ja vaihto- sekä harjoitteluohjelmia. Tämä on ennakkoehto vaurauden luomiselle ja todellisen vaihtoehdon tarjoamiselle "aivovuodolle". Erittäin tärkeä on 25 artikla sikäli, että se korostaa yhteistyön tärkeyttä yhteiskunnan perusinfrastruktuurin ja palveluiden kehittämisessä ja parantamisessa (sekä laadun että saatavuuden suhteen). Perusterveydenhuollon kysymystä ei kuitenkaan käsitellä sopimuksessa niin perusteellisesti kuin olisi voitu. Vaikka ravinto, lisääntymisterveys ja Hi-virus ja aids mainitaan erityisesti ja ne ovat, epäilemättä, avainalueita, miksi esimerkiksi malarian ja sellaisten tartuntatautien kuten tuberkuloosin torjumisen edistämistä ei mainita, vaikka nekin ovat merkittäviä vitsauksia? Uudessa sopimuksessa vahvistettua keskittymistä siihen, että parannetaan ja laajennetaan miesten ja naisten yhdenvertaista osallistumista ja pyritään varmistamaan se kaikilla politiikan, talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin osa-aloilla (31 artikla), on pidettävä myönteisenä, samoin myös "naisia suosivien erityistoimenpiteiden käyttöönoton" kannustamista, "esimerkiksi... naisten ottaminen erityishuomioon hätäapu- ja jälleenrakennustoimissa". Kuitenkin, kun otetaan huomioon sisällissotien ja muiden konfliktien ikävä esiintymisrunsaus AKT-maissa, on tärkeää painottaa, että naisten täysimittainen osallistuminen koulutukseen, päätöksentekoon, konfliktinestoon ja -ratkaisemiseen sekä kaikkiin rauhanaloitteisiin on ratkaisevan tärkeää. Valitettavasti sopimuksessa tätä ei tunnusteta. Loppuhuomautuksia Lopuksi on syytä muistaa, että termiä ''AKT-maat" käytetään usein liian helposti tarkoittamassa kaikkia etelän maita. Eivät kaikki AKT-maat ole köyhiä, ja jotkut niistä eivät enää ole kehitysmaita. Kymmenen vuoden sisällä tiettyjä kehitysmaita lakataan pitämästä sellaisina, mutta muita saatetaan lisätä kehitysmaiden luetteloon. Kaikki tämän planeetan köyhyys ei ole keskittynyt AKT-maihin. Maailmanpankin viimeaikaisessa arviossa esitetään, että 35 prosenttia tällä hetkellä kurjuudessa elävästä maailman väestöstä on Etu-Intian niemimaalla. Huolimatta siitä, että vähiten kehittyneet maat (LDC-maat) hyötyvät nykyään tietyistä maakohtaisista sopimuksista, olisi edelleen harkittava ajatusta tutkia jokaisen yksittäisen AKT-maan erityistilanne. Meidän olisi itse asiassa varmistettava, että "AKT-maat" on jatkuvasti kehittyvä käsite. JOHTOPÄÄTÖKSET Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään seuraavat osat päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: PE /9 AD\ doc

7 Euroopan parlamentti, joka 1. pitää uutta sopimusta tervetulleena, koska se edustaa AKT-maiden ja EU:n kumppanuuden myönteistä ja tarpeellista uudistamista ja rakentuu 25 vuoden kokemuksen tuottamien saavutusten pohjalle, mutta sisältää uusia elementtejä, jotka toivon mukaan mahdollistavat kumppanuuden mukautumisen maailmanlaajuiseen kehitykseen ja yhteistyön muodostumisen mahdollisimman toteuttamiskelpoiseksi ja tehokkaaksi; 2. pitää myönteisenä sitä, että uusi AKT-maiden ja EU:n kumppanuussopimus pyrkii luomaan suotuisammat puitteet köyhyyden vähentämiselle ja kestävälle kehitykselle ja kääntämään yhteiskunnallisen, taloudellisen ja teknologisen syrjäytymisen prosessit vastakkaissuuntaisiksi; 3. pitää erityisen myönteisenä sitä, että sopimuksen perustana on ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden, hyvän hallintotavan ja oikeusvaltion kunnioittaminen; 4. pitää myönteisenä sitä, että uusi sopimus tarjoaa käyttökelpoisen oikeusperustan sen varmistamiselle, että kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori ja paikallishallinto osallistuvat niin AKT-maiden ja EU:n yhteistyön muotoiluun kuin sen täytäntöönpanoon; 5. korostaa sitä tosiasiaa, että kestävä rauha on kehityksen välttämätön edellytys; 6. korostaa, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja useimmilla AKT-ryhmään kuuluvilla Karibian- ja Tyynenmeren saarilla lähes puolet asukkaista elää täydellisen köyhyyden oloissa (ja enemmistö heistä on naisia) ja heidän on tultava toimeen vähemmällä kuin 1 USD:lla päivässä; tunnustaa, että markkinoillepääsymahdollisuuksien puuttuminen, kansalliset katastrofit samoin kuin huomattava poliittinen epävakaus pahentavat taloudellista tilannetta; 7. korostaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon tarvetta AKT-maissa yhteiskunnallisesti tasapainoisen kehityksen edellytyksenä sekä sitä, että naisten on välttämättä oltava täysivaltaisia osallistujia kaikilla yhteiskunnan aloilla (esimerkiksi koulutuksessa, päätöksenteossa ja konfliktinestossa); 8. korostaa Euroopan yhteisön ja kunkin kumppanuusvaltion ja -alueen välisen poliittisen vuoropuhelun ja todellisen kumppanuuden tarvetta; 9. korostaa, että ilman alueellista yhteistyötä prosessi, jossa luodaan markkinaetuja AKT-valtioille, tulee olemaan vaikea; näin ollen pyytää AKT-valtioita aloittamaan prosessin, jossa ne työskentelevät huomattavasti suuremman alueellisen yhteistyön kehittämiseksi, ja pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan tätä kehitystä; muistuttaa, että kauppajärjestelyillä olisi tuettava alueellista yhteistyötä; 10. korostaa lisäksi AKT-maiden ryhmän sisällä tapahtuvan alueellisen yhteistyön vahvistamisen suurta poliittista merkitystä; katsoo, että kyseisellä alueellisella yhteistyöllä on myönteinen vaikutus asianomaisten alueiden vakauteen; AD\ doc 7/9 PE

8 11. korostaa, että sellaiset taudit kuten Hi-virus/aids, malaria ja tuberkuloosi vaikuttavat tuhoisalla tavalla useiden maiden yhteiskuntarakenteeseen ja sitä kautta niiden kehitysmahdollisuuksiin; näin ollen pyytää neuvostoa ja komissiota tarjoamaan enemmän apua henkilöresurssien ja institutionaalisen toimintakyvyn kehittämiseen terveysalan tutkimuksen tukemiseksi ja kehittämiseksi; kehottaa lisäksi komissiota pyrkimään TRIPS-sopimuksen muuttamiseen siten, että se ei enää muodosta estettä peruslääkkeiden saatavuudelle AKT-maissa; 12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään täysimääräisesti hyväkseen kaikkia Cotonoun sopimukseen sisältyviä mahdollisuuksia ja välineitä; pyytää kiinnittämään erityistä huomiota kumppanuuden poliittiseen ulottuvuuteen, konfliktinestoon ja opetukseen ja kansanterveyteen; katsoo, että loppujen lopuksi AKT-maiden ja EU:n yhteistyössä on kyse paljosta muustakin kuin pelkästään kauppajärjestelyistä; 13. katsoo, että pienluotot ovat edelleen tärkeä täysivaltaistamisen keino, mutta että on tullut aika luoda perusta suuremmalle talouskasvulle ruohonjuuritasolla; 14. pyytää komissiota, EU:n jäsenvaltioita ja AKT-maita kehittämään yhdessä laajemman strategian, jolla pyritään parantamaan AKT-maiden kykyä houkutella yksityisen sektorin investointeja; ehdottaa, että komissio ja jäsenvaltiot etsivät tässä yhteydessä selkeitä mahdollisuuksia kehittää verokannustimia AKT-maihin investoiville yrityksille; 15. pyytää komissiota ja neuvostoa soveltamaan ihmisoikeuksien loukkauksia ja vakavaa korruptiota koskevissa tapauksissa johdonmukaisesti ja päättäväisesti erityisiä avoimiin kriteereihin perustuvia kuulemismenettelyjä ja sanktioita; pyytää komissiota ja neuvostoa toimimaan kyseisissä menettelyissä mahdollisimman avoimesti suhteessa Euroopan parlamenttiin; pyytää lisäksi laajentamaan parlamentin osuutta kyseisten menettelyjen käynnistämisessä; 16. pyytää komissiota ja EU:n jäsenvaltioita käynnistämään strategian, joka varmistaa jatkuvasti, mutta asteittain, AKT-maiden pääsyn Euroopan ja maailman markkinoille; pitää tässä yhteydessä "kaikki paitsi aseet" -aloitetta erittäin myönteisenä ja loogisena askeleena kohti kyseisenlaista strategiaa; 17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pidättäytymään kaikista sellaisista politiikoista, jotka voivat johtaa AKT-maiden paikallisten markkinoiden vinoutumiseen; 18. pyytää komissiota sekä EU:n jäsenvaltioita muotoilemaan strategian, joka sisällyttää kansalaisyhteiskunnan Cotonoun sopimukseen; kehottaa komissiota tekemään mahdollisimman pian selväksi ne yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti kyseinen kumppanuus kansalaisyhteiskunnan kanssa toteutetaan; tunnustaa, ettei mikään sopimus voi olla onnistunut ilman paikallista omistusta; 19. pyytää Euroopan unionia ja sen AKT-kumppaneita käynnistämään merkittävän uuden tieto- ja viestintäteknologiaa koskevan strategian, jota kehitetään läheisessä yhteistyössä EU:n ja AKT-maiden yksityisten sektorien sekä valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa pitäen silmällä digitaaliteknologisen suorituskyvyn lisäämistä AKT-maissa niiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen vahvistamiseksi; PE /9 AD\ doc

9 20. pyytää komissiota varmistamaan, että sillä on asianmukainen määrä henkilöstöä sopimukseen kohdistuvien odotusten täyttämiseksi ja sen täytäntöönpanemiseksi; 21. pyytää kehitysyhteistyövaliokuntaa suosittelemaan, että parlamentti hyväksyy Cotonoun sopimuksen, mutta tähdentää samalla, että kaikki edellä mainitut kohdat ovat olennaisia kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon onnistumisen kannalta. AD\ doc 9/9 PE

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Vetoomusvaliokunta 2004 13. syyskuuta 2001 LAUSUNTO vetoomusvaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 2003/2146(INI) 4. marraskuuta 2003 LAUSUNTO naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0591(INC) 7. tammikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalta aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0307(NLE) 20.02.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS. Poliittisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS. Poliittisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS Poliittisten asioiden valiokunta 12.9.2011 MIETINTÖLUONNOS Lissabonin sopimuksen vaikutuksista AKT EU-kumppanuuteen Poliittisten asioiden valiokunta

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kehitysyhteistyövaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2003/0124(COD) 10. syyskuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS kehitysyhteistyövaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0054(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0054(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 28.8.2015 2015/0054(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Trinidad ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2083(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2083(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2083(INI) 28.6.2017 MIETINTÖLUONNOS aiheesta EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (2017/2083(INI)) Kehitysvaliokunta Esittelijä: Maurice

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 4. huhtikuuta 2002 PE 312.521/1-16 TARKISTUKSET 1-16 Lausuntoluonnos Konstantinos Alyssandrakis Yhteinen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2032(INI) kehitysyhteistyövaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2032(INI) kehitysyhteistyövaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 2011/2032(INI) 4.5.2011 LAUSUNTO kehitysyhteistyövaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle demokratiakehitystä tukevista EU:n ulkoisista toimista (2011/2032(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 27. marraskuuta 2001 PE 302.088/rev2/1-43 TARKISTUKSET 1-43 SUOSITUSEHDOTUS:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 14. maaliskuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta aluepolitiikka-, liikenne-

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2157(INI) kehitysyhteistyövaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2157(INI) kehitysyhteistyövaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 8.11.2011 2011/2157(INI) LAUSUNTO kehitysyhteistyövaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta (2011/2157(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot