Julkinen tiedote. Nakkilan kunnan tiedotuslehti marraskuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen tiedote. Nakkilan kunnan tiedotuslehti marraskuu 2012"

Transkriptio

1 Julkinen tiedote Nakkilan kunnan tiedotuslehti marraskuu 2012

2 Nakkilan kunnan tiedotuslehti 2/2012 Käyntiosoite: Porintie Nakkila Postiosoite: PL Nakkila Puhelin: Fax: Sähköpostiosoite: Internet-osoite: Toimitus: Painopaikka: Sälekarin Kirjapaino Oy Sisällysluettelo Kunnanjohtajan mietteitä...3 Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaava...4 Nakkilassa lautakuntauudistus alkaen...5 Kasvuverkostosta uutta virtaa yritystoimintaan!...5 Päiväkoti Kuperkeikan laajennus- ja muutostyöt...6 Päiväkoti Kuperkeikka muutti Pakkalaan...8 Nakkilan nuorten työpaja...9 Nakkilan kunnan puhelinnumerot...10 Kirkonseudun koulusta mentiin metsään...12 Angry Birds-maa...14 Ruskilan koululla tapahtuu...15 Syksy Kukonharjan koululla...16 Comenius-matka Walimin kuntaan Puolaan...17 Tuplatunti elvytystä ja verenvuotoa...18 Marjareissu, Syysretki...18 Vauhdin hurmaa köysiradalla...18 Pihatalkoo-päivä Tattaran kyläkoululla...19 Kunnanjohtajan mietteitä Kuntavaalit on jälleen toimitettu. Nakkilassa äänestysprosentti oli 68,5 ( valtakunnan 58,3). Ääniä annettiin Nakkilassa yhteensä Uuteen valtuustoon valittiin 27 valtuutettua. Nykyiseen valtuustoon verrattuna uusia on 8 ja alle 35-vuotiaita valituista on 2. Nakkilan valtuusto on keski-iältään yksi Suomen iäkkäimmistä, keski-ikä 55,5 vuotta. Naisia on valtuutetuista 8. Uusi valtuusto valitsee tammikuussa ensimmäisessä kokouksessaan kunnanhallituksen ja lautakunnat sekä Nakkilan edustajat eri kuntayhtymiin. Nakkilassa asetetaan perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Näihin valitaan yhteensä 23 varsinaista, kunnanhallitukseen valitaan 7 jäsentä eli siten yhteensä 30 jäsentä ja heille kaikille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi valitaan edustajia ja varaedustajia kuntayhtymiin. Nakkilan kunnassa käynnistettiin nuorten työpajatoiminta syksyllä ja samalla aloitettiin myös etsivä nuorisotyö. Liikuntakeskukseen tehtävien nuorisotilojen muutostyöt ovat käynnissä. Syksyllä aloitettiin myös Päiväkodin laajennuksen rakentaminen. Rakennustyön ajaksi päiväkotitoiminta keskitettiin Pakkalan koulun tiloihin. Tiloihin siirtyi myös päivähoitotoimisto. Uusi laajennettu päiväkoti avaa ovensa elokuussa Päiväkoti on suunniteltu 105 lapselle ja on 5-osastoinen. Päiväkodin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Küttner Ky Porista. Kesällä Villilässä kuvattiin Timo Koivusalon Kesä -85 elokuvaa. Elokuva tulee ensi-iltaan heti vuoden 2013 alussa. Elokuva on Villilässä kuvatuista 12:s. Syksyllä valittiin uudeksi nahkiaisparonittareksi maajoukkuetason lentopalloilija Pauliina Vilponen. Tuula Lähdekorpi Retki Joutsijärvelle Uuden valtuuston yhtenä tärkeimpänä tehtävänä tulee olemaan kunnan taloudellisten toimintaedellytysten turvaami- Kunnanjohtaja Kalevi Viren Sirkka Kankaanpää Poliisi-ystävämme Matomäessä...20 Nakkilan vanhusneuvosto...20 nen siten, että hyvät palvelut nakkilalaisille voidaan tuottaa 2 Kansikuva: Marjatta Kivelä myös tulevina vuosina. Haasteena tulee olemaan myös val- 3 Käsityömerta...21 tion käynnistämän kuntarakenneuudistuksen mukana tuomat Ulkoasu ja sivunvalmistus: muutokset. Mainostoimisto Terveiset Nakkilan yrittäjiltä...21 Studio Satu Kukka SELKOUUTISET Tervehdys Hyppingin eläkeläisiltä...22 Terveiset Kinustoolista...24 Kirjasto tiedottaa...27 Nakkilassa tapahtuu...31 Valtuusto uudet valtuutetut ja 1. varajäsenet ovat seuraavat Aalto Harri kok Mäkilä Keijo kok Ahola Kelpo kok nieminen Marko PS Ahosmäki Markku VAS (sit.) Pöysti Martti kesk Antola Lasse kesk Sallinen Erik SDP von Frenckell Asta KOK (sit.) Salo Rami SDP Hakala Antti kesk Suonpää Silja-Riitta SDP Heikkilä Hannu kesk tuliniemi Kauko KESK Heikkilä Jonna kok Vettenranta Marko SDP Hintsala Aarne kesk Viinamäki Terttu VAS Ilomäki Kirsi kesk Virtanen Jarmo PS Kalliokorpi Sari PS Ketola Markus kok 1. varajäsenet: Koskinen Raimo SDP ellä Jukka kok Lukka Heli SDP lintikko Martti kesk Myllykoski Jari VAS Mäkinen Milja SDP Myllykoski Sini VAS Ranta Pentti VAS Myllymaa Ilmo kesk Sulonen Kari PS

3 Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan tarkistaminen Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaava 2015 Uutta yleiskaavaa valmistelee FCG Finnish Consulting Group. Valmistuneen luonnoksen lähtökohdat ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavoitteet, valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja valtakunnallisen tason kävelyn ja pyöräilyn strategia 2020, seudulliset tavoitteet (maakuntatason tavoitteet, Porin seutukunnan tavoitteet, rakennemallityön tulokset), Nakkilan kunnan strategia 2012, yleiskaavan tavoitekartoitus 2008 ja yleiskaavatason liikennetarkastelut. Kaavatyön pohjana ovat olleet myös valmistuneet selvitykset koskien rakennuskannan inventointia, muinaisjäännösinventointia, luontokartoitusta ja maisemakartoitusta. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2025 ja sen mukaisesti Nakkilan kunnan taajamarakenne laajenee valtatie 2:n länsipuolelle selännealueelle. Kunnan tavoitteena on taajamarakenteen laajentaminen valtatie 2:n länsipuolelle: Tervasmäki ja Vuohimäenkaari tulisivat vastaamaan seudulliseen väestönkasvun tavoitteeseen (vuodesta 2000 vuoteen 2025 mennessä seudun väkiluku on kasvanut 8000 asukkaalla). Yleiskaavan aluevarauksissa huomioidaan seudullinen kehitys, lyhyt etäisyys Porin keskustasta Nakkilaan ja Nakkilan kunnan keskeinen liikenteellinen asema Kokemäenjoen nauhataajaman keskellä. Aluevaraustarpeissa huomioidaan erityisesti liikenteen, asumisen, elinkeinotoiminnan, virkistyksen ja palveluiden tarpeet. Tavoitteena on olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen ja siten käyttöasteen lisääminen. Uusia yritys- ja työpaikka-alueita sijoitetaan pääasiassa hyvien liikenneyhteyksien äärelle valtatie 2:n varteen. Asuntoalueita laajennetaan ja täydennetään olemassa olevien asuinalueiden yhteydessä sekä osoitetaan uusia aluevarauksia valtatie 2:n länsipuolelle Kunnanhallitus käsittelee luonnoksesta esitetyt mielipiteet kuluvan vuoden loppuun mennessä ja huomioi ne päättämällään tavalla asian jatkovalmistelussa. Tämän jälkeen esillä olleen luonnoksen ja mielipiteitten sekä muiden mahdollisesti esille tulleiden seikkojen pohjalta valmistellaan lopullinen yleis- Vuohimäenkaari -hankkeen tavoitteiden mukaisesti (tavoitekartoitus 2008). 5 kaavaehdotus. Tämä valmistunee ja on nähtävillä alkuvuonna , jolloin kuntalaisilla, yhdistyksillä ja yrityksillä on jälleen nista tai tuotekehittelystä tai yhteistyötä voidaan tehdä vaikka mahdollisuus antaa lausuntonsa asiasta. Tavoitteena on, että isompien tilausten saamiseksi, esimerkiksi julkisiin kilpailutuksiin osallistumalla. Vähimmilläänkin verkosto antaa yrittä- valtuusto hyväksyy uuden yleiskaavan ja se saa lainvoiman ensi vuoden aikana. jälle vertaistukea ja tarjoaa mahdollisuuden ajatusten vaihtoon toisten alan yrittäjien kanssa. Yhdyskuntarakenteen laajentamisessa ja täydentämisessä huomioidaan yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys huolehtimalla aluevarausten sijoittamisesta hyvien kevyen liikenteen yhteyksien ja valtatien varren julkisen liikenteen yhteyksien ulottuville sekä olemassa olevien julkisten palvelujen läheisyyteen ja välttämällä haavoittuvia yhdyskuntateknisiä järjestelmiä. Rakentamista alaville ja maaperältään huonoille peltoalueille vältetään. Taajamaosayleiskaavassa tullaan asettamaan tavoitteet edellä sanotun lisäksi seuraavasti: väestökehitys vetovoima, vahvuudet ja imago taajamakuva ympäristö ja maisema Nakkilan 2012 strategiassa on kolme painopistealuetta: menestyvät elinkeinot, vetovoima veturina ja kunnalliset peruspalvelut. Keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä on strategiassa kirjattu mm. seuraavasti: valtatie 2 kehitysväylänä, onnistunut maa- ja tonttipolitiikka ja sijainnin innovatiivinen hyödyntäminen. Kriittisten menestystekijöiden mukaisia toimenpiteitä on strategiassa listattu seuraavasti: yritystonttien kaavoituksen käynnistäminen, valtatie 2:n eteläpuolen kaavoitus ja metsäisten asuntoalueiden kaavoitus. Uusi yleiskaava luo edellytykset strategisten tavoitteiden toteuttamiselle asemakaavoituksen ja yksityiskohtaisemman maankäytön keinoin. Voimassaolevan taajamaosayleiskaavan 2010 pinta-ala on noin 4720 ha ja taajamaosayleiskaavan laajennusalue on pinta-alaltaan noin 1390 ha. Valtuuston päätöksen mukaisesti MRL:n 38 :n tarkoittama rakennuskielto sekä MRL:n 128 :n tarkoittama toimenpiderajoitus ovat voimassa saakka kuitenkin niin, että rakennuskielto ei koske maatalousrakennuksen, talousrakennuksen eikä enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä lisärakentamista eikä metsänhoidollisia toimenpiteitä. Yleiskaavakartta ja kaavamääräykset ovat nähtävissä kunnan kotisivulla kohdassa maankäytön palvelut kaavat yleiskaava sekä kunnanviraston hallinto- ja talousosastolla. Matti Sjögren kunnansihteeri NAKKILASSA LAUTAKUNTAUUDISTUS ALKAEN Valtuusto hyväksyi ensi vuoden alussa voimaantulevaksi lautakuntien yhdistämisen ja uuden organisaatiokaavion. Vuoden alussa valitaan vain kolme lautakuntaa toimialoittain eli perusturvalautakunta (7 jäsentä), tekninen lautakunta (7 jäsentä) ja sivistyslautakunta (9 jäsentä). Rakennus- ja ympäristölautakunta yhdistyy tekniseen lautakuntaan ja kirjasto-kulttuurilautakunta sekä vapaa-ajanlautakunta sivistyslautakuntaan. KASVUVERKOSTOSTA uutta virtaa yritystoimintaan! KASVUVERKOSTON toiminnalla lisätään mukaan tulevien yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja järjestetään yrittäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta verkostoitumista ja liiketoiminnan kehittämistä edistäviä tilaisuuksia. Verkoston rakentaminen tai paremminkin kokoon juoksu on käynnistynyt elokuun alusta. Tuleva toiminta suunnitellaan puhtaasti yrittäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Käytännössä siinä voi olla mukana esimerkiksi koulutusta, tutustumiskäyntejä yrityksiin tai vaikka yhteisiä messuosallistumisia, kotimaassa tai ulkomailla. Mukaan toimintaan on lähtenyt käsityöläisiä ja teollisuudelle palveluita tarjoavia kuljetus- ja rakennusalan yrityksiä. Tähän mennessä esiin nousseita kehittämistarpeita ovat mm. markkinointi, hinnoittelu, yrityksen talouden analysointi sekä tuotekehittely. Verkoston syntyminen ja toimivuus on pitkälti kiinni yrittäjien omasta aktiivisuudesta. Verkoston sisäistä toimintaa alkaa syntyä vasta kun yrittäjät ovat tutustuneet toisiinsa ja on syntynyt yhteistyön edellyttämä luottamus toisiin. Syitä verkostoitumiseen on monia, toinen kaipaa lisää asiakkaita, toinen alihankkijoita, osa yrittäjistä voi hyötyä yhteisestä markkinoin- KASVUVERKOSTO on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitusta saava hanke, jonka toiminta aika on Mukaan voivat tulla alle kymmenen henkeä työllistävät yritykset. KASVUVERKOSTO toimii alueella Eura, Säkylä, Köyliö, Harjavalta, Nakkila, Kokemäki, Huittinen ja Punkalaidun. Mukaan tulevan yrityksen yksityisen rahoituksen osuus koko toiminta ajalta on 416,20 euroa. Hanketta hallinnoi Huittisten kaupungin elinkeinotoimi. KASVUVERKOSTO on tarkoitettu Sinulle yrityksesi liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostunut yrittäjä, joka työllistät alle kymmenen henkeä ja toimit joko itse tuotannollisella alalla tai tarjoat palveluita tuotannollisille yrityksille. Kysy lisää KASVU- VERKOSTOSTA Elma Haavisto tai / Huittisten kaupungin elinkeinotoimi.

4 PÄIVÄKOTI KUPERKEIKAN LAAJENNUS- JA MUUTOSTYÖT Päiväkoti Kuperkeikan laajennus- ja muutostyöt ovat käynnistyneet Nakkilassa. Laajennuksen jälkeen päiväkodista tulee 5-osastoinen ja päiväkotiin voidaan ottaa 105 lasta. Laajennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Küttner Ky Porista ja hankkeen pääurakoitsija on Rakennus A & J Laakeristo Eurajoelta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 2,2 M. Esitiedot rakennuskohteesta Munckinkatu 2 sijaitsevaa päiväkoti Kuperkeikkaa laajennetaan lähinnä nykyisen päiväkodin ja Porintien väliin Porintien suuntaisesti rakennettavalla laajennusosalla. Vuonna 1995 valmistunut 2-ryhmäinen päiväkoti Kuperkeikka laajenee 5-ryhmäiseksi. Myös päiväkodin käyttöön tulevaa tonttia on muutettu kaavajärjestelyin paremmin toimintaan sopivaksi. Koko rakennushanke pitää sisällään päiväkodin uudisosan rakentamisen lisäksi vanhaan osaan tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä päiväkodin piha-alueen rakentamisen. Laajennus tulee pitämään sisällään päiväkodin yhteiskäytössä olevia tiloja mm. sali ja elto-/terapiahuone. Yhden ryhmän tiloissa tullaan tarjoamaan ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. Nakkilan kunnan taloussunnitelmassa hankkeseen on varattu yhteensä 2,2 miljoonaa euroa vuosille Esitiedot laajennuksesta Rakennuttajana on Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta, tekninen johtaja on Harri Kukkula. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Küttner Ky Porista, rakennesuunnittelusta A-Insinöörit Porin Juva Oy, LVIAJ-suunnittelusta Rejlers Oy ja sähkösuunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy. Urakoitsijatiedot Pääurakoitsija on Rakennus A&J Laakeristo Oy Eurajoelta, putkiurakoitsija LVI-Helin Oy Eurasta, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakoitsija K.T.Tähtinen Oy Porista ja sähköurakoitsija NVH-Sähkö Ky Nakkilasta. Hankkeen aikataulu Hanke alkoi kunnan toimesta johtojen ja putkien siirroilla rakennusalueella syyskuulla Vanhan osan sisäpuolen tarpeelliset purkutyöt, vesikaton muutokset ja rungon vahvistukset, lattioiden paikkaukset ja muutokset sekä väliseinät tehdään ensin ja ne valmistunevat kesäkuun 2013 lopussa. Uudisosan rakennustyöt etenevät rinnakkain vanhan osan korjaustöiden kanssa ja ne valmistuvat kesäkuun 2013 alussa. Kalustaminen ja varustaminen tapahtuu kesä-heinäkuulla 2013 ja pihan pintarakenteet heinäkuulla Hanke on valmis heinäkuun 2013 lopussa. Muuta Päiväkotilaajennus ei kasvata hoitohenkilökunnan tarvetta Nakkilan kunnan päivähoitotoiminnassa. Päivähoidossa on 22 työntekijää, toimistossa kaksi työntekijää sekä ruoka- ja siivouspalveluissa kolme työntekijää eli yhteensä 27. Työnjohto ja valvonta Urakoitsijan asettamana työmaan vastaavana työnjohtajana toimii Jarkko Laakeristo, rakennuttajan asettamana paikallisvalvojana toimii Teemu Harjunen, Kvv-työnjohtajana Timo Vuo- Olemassa oleva päiväkoti käsittää ryhmäkohtaiset tilat kahdelle päivähoitoryhmälle eli yhteensä 42 hoitopaikkaa. Rakennettava laajennusosa lisää ryhmien määrää kolmella, jolloin saadaan n. 63 uutta hoitopaikkaa hoidettavien lasten ikärakenteesta rio ja Ilm.v. laitteiden työnjohtajana Heikki Hirvonen 6 riippuen. Paikkaluku tulee siten olemaan yhteensä Kiinteistö- ym. kustannukset tulevat laajennuksen jälkeen vain 7 n. 105 lasta. yhdestä kiinteistöstä, jolloin oletetaan saatavan hoito- ja huoltokustannussäästöjä ja toiminnallisia synenergiaetuja. Päivähoito rakennustyön ajan Kirkonseudun koulun viereisessä kiinteistössä. Laajennustyön ajan on päiväkoti Kuperkeikka täysin tyhjänä ja väliaikaistilojen tarve on ratkaistu vuokraamalla Sataedun Nakkilan Pakkalan tiloista n. 650 m2 tilaa päiväkotitoimintaa varten. Vuokratut tilat ovat kiinteistön eteläpäädyssä omalla rajatulla alueella, joihin on suora sisäänkäynti päädystä Kirkonseudun koulun puoleiselta pysäköintialueelta. Väliaikaistilojen piha-alue on aidattu tarvittavilta osin ja kalustettu leikkitoimintaa varten. Samoin piha-alueen valaistusta on parannettu. Päiväkotilasten on mahdollisuus käyttää Kirkonseudun koulun pihan lähiliikuntapaikkaa sekä leikkialuetta. Väliaikaistiloista aiheutuu n kustannukset. Lisätietoja antavat: Pekka Varheensalo Sivistysjohtaja Teemu Harjunen Rakennusmestari Harri Kukkula Tekninen johtaja Jarkko Laakeristo A&J Laakeristo

5 Nakkilan nuorten työpaja Nakkilan kunnassa on aloittanut toimintansa syyskuussa Nuorten työpaja. Pajalla työskentelee pajaohjaaja Marja Salén-Uusi- Kraapo ja Etsivä nuorisotyöntekijä/yksilövalmentaja Johanna Syysmäki sekä kasvava pajalaisten joukko. Paja sai tilat Suomisentieltä lokakuun lopulla. itselleen henkilökohtaiset tavoitteet. Pajajakson aikana tavoitteita täsmennetään väliarvioinneissa. Jakson päätyttyä loppuarvioinnissa määritellään tavoitteiden toteutuminen sekä mietitään nuoren jatkomahdollisuuksia. Pajajakson yleisenä tavoitteena voidaan pitää opiskelupaikan löytämistä tai työkyvyn ja työllistymismahdollisuuden parantamista. Nuori voi kehittää ja testata taitojaan turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Apuna arjessa on yksilövalmentaja ja pajaohjaaja. Yksilövalmentaja tapaa pajanuoria säännöllisesti. Yhteisönä paja antaa nuorille ryhmä- ja vertaistukea. Mikä ihmeen ETSIVÄ? Etsivä nuorisotyöntekijä on yhdistetty nuorten puheissa jopa poliisiin. Hänellä ei kuitenkaan ole suurennuslasia eikä vihreätä lätsää. Etsivä nuorisotyöntekijä etsii vuotiaita, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella. Tapaamisissa etsitään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja polkuja koulutukseen tai työelämään. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuoria ja nuoria aikuisia asioimaan eri viranomaisten kanssa. Hän toimii tulkkina nuoren ja viran-omaisen välillä sekä on nuoren tukena monissa tilanteissa. Mikä YKSILÖVALMENTAJA? Yksilövalmennusta on kuvailtu elämänhallinnan personal trainerinä. Yksilövalmentaja tukee nuorta/nuorta aikuista elämänhallinnassa, ohjaa ja suunnittelee nuoren/nuoren aikuisen kanssa Työpajalaisilta pyydettiin kommentteja työpajan toiminnasta. PÄIVÄKOTI KUPERKEIKKA muutti Pakkalaan Lähes joka kommentista tulee esille rento meininki ja hyvä porukka. hänen tulevaisuuttaan. Nuoren/nuoren aikuisen kanssa käydään läpi hänen elämäntilannettaan sekä edistetään pääsyä Muutimme väliaikaisesti käsi- ja taideteollisuusoppilaitokselta vapautuneisiin tiloihin. Muutto tapahtui vaiheittain. koulutukseen tai työmarkkinoille. Pajaohjaaja/Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Marja Salén-Uusi-Kraapo Johanna Syysmäki Muksujen ryhmä muutti 14.9 ja seuraavalla viikolla seurasivat Mikä kumman PAJA? Vekarat ja Viikarit. Lokakuun lopulla muutti vielä Rymis Nappulat Suomisentieltä. Nyt Pakkalassa on 80 lasta. Muutto on aily perustuu tekemisen kautta oppimiseen. Nuori määrittelee Paja on tarkoitettu vuotiaille nuorille. Pajalla työskente- 8 9 heuttanut hieman muutoksia normaaliin päiväohjelmaan. Ryhmät ulkoilevat vaiheittain aamupäivisin Kirkonseudun koulun pihaan rakennetulla leikkialueella. Päivähoitotoimisto muutti myös Pakkalaan ja palvelee siellä entiseen tapaan. Keittiössä käy aikamoinen suhina, ruoka tuodaan yhteiskoululta ja Maaret laittaa sen tarjolle 80 lapselle. Astiat pakataan kuljetuslaatikoihin ja lähetetään pestäväksi yhteiskoululle ja sieltä ne palautuvat taas puhtaana takaisin. Henkilökunta pääsi sisustuspuuhiin, hyvältä näyttää jo tässä vaiheessa. Pajalla pääsee kokeilemaan esimerkiksi kädentaitoja, mediataitoja, kiinteistöhuolto- ja kunnostustöitä. Pajaohjaaja pyrkii luomaan pajalaisen työtehtävät nuoren vahvuuksien ja suunnitelmien mukaisiksi. Toimimme yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja paikallisten yritysten kanssa. Yksityishenkilöt voivat tilata pajalaisia auttamaan esimerkiksi arjen askareissa kuten haravoinnissa ja puutarhanhoidossa. Työpajalla on rennon reipas ilmapiiri vaikka töitä tehdäänkin ihan tosissaan. Tähän asti työpaja on toiminut noin kuukauden verran ilman seiniä. Työpajan omat tilat saatiin lokakuun lopulla Suomisentielle. Pajalla työskentelevät ovat olleet erittäin joustavia seinättömässä pajassamme ja kiitos kuuluukin heille, että työt on saatu hyvin alkuun. Tavaraa riittää. Tässä vaiheessa vielä aikamoinen sekasotku, mutta kaikki tavarat ovat pakkansa löytäneet. Keittiö on Maaretin valtakunta.

6 NAKKILAN KUNTA P U H E L I N N U M E R O T Valtuuston puheenjohtaja Martti Pöysti Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Aalto Kunnanjohtaja Kalevi Viren HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Fax Kunnansihteeri Matti Sjögren Myös Osastosihteeri Sirkka Kankaanpää Arkistointisihteeri Kirsti Toroska Työnsuunnittelija Inna-Brita Sartomaa Toimistoapulainen Tuula Lähdekorpi Osastosihteeri Aulikki Aro Kanslisti Anna-Maria Plaami Toimistovirkailija Pirjo Grönroos Laskentasihteeri Tuula Unkuri Maaseutuasiamies Marjatta Kivelä YHTEISPALVELUPISTE Henkilöstön työsuojelupäällikkö Sirkku Rintala SOSIAALIOSASTO Fax Sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi Osastosihteeri Päivi Nuuttila Sos.työntekijä Suvi Wahlman (A-K) Viikkalan koulu, Vinotie Sosiaaliohjaaja Anne Hakkarainen RAKENNUSOSASTO Tekninen johtaja Kanslisti Harri Kukkula Kirsi-Marja Kitkala KOULUT Kirkonseudun koulu, Kirkkokatu 22 Rehtori, kanslia Timo Kotiranta Rakennusmestari Teemu Harjunen Opettajainhuone Työaika ma -to , pe Erityisopetuksen pienryhmä ER1 Tea Westergård Tekninen työnjohtaja Janne Paino Erityisopetuksen pienryhmä ER2 Seppo Valla Työaika ma - to , pe Erityisopetuksen pienryhmä ER3 Suvi Rinne Toimistovirkailija Kirsi-Marja Rintamaa Esiopetus : Anniina Inkinen, Arja Peltola Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa AP/IP-toiminta: Irene Nurmi, Olli Suominen, Ympäristösihteeri Kari Ylikoski AP/IP-toiminta: Jarkko Kujamäki, Tarja Iivarinen Siivoustyönjohtaja Virpi Kaipala AP/IP-hoito: Anniina Harjunen, Teija Jussila, Johanna Törmä Vesi/viemärilaitos Tapani Langén Osa-aikainen erityisopetus Tiina Kankaanpää Vesi/viemärilaitos Esa Kivelä Keittiö, ruokapalveluvastaava Kirsi Niminen Ympäristönhoito Harri Sulonen Kouluterveydenhoitaja Laura Pösö Kiinteistökunnossapito Jukka Palonen Kukonharjan koulu, lähiosoite: Harjavallantie 389 Ympäristönhuolto Tuija Halonen Rehtori Minna Hujanen Ympäristönhuolto Eila Vesalainen Opettajainhuone Kiinteistöjen hoito Veli-Matti Malmberg Keittiö, koulupalveluvastaava Anita Lähteenmäki Ongelmajätteiden keräilyasema, Porintie 45 Matomäen koulu, osoite: Matomäentie 136, Hormisto kuukauden neljäs Pe klo 9-13 ja Pekka Hoikkala Rehtori Päivi Mäkinen kuukauden toinen La klo 9-15 opettajainhuone Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys luokat pe klo ja la-su klo Keittiö,koulupalveluvastaava Marjatta Kuusinen Virka-aikana Ruskilan koulu, Penttiläntie 1 Rehtori Päivi Lahtinen SIVISTYSOSASTO Opettajainhuone Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Keittiö, koulupalveluvastaava Heli Kujanpää Osastosihteeri Kirsi Köönikkä IP-toiminta Sari Schönroos Kanslisti Nuoriso-kulttuurisihteeri Päivi Pärssinen Tiina Palomäki Tattaran koulu, Tattarantie 49 Rehtori Juha-Petri Kujansuu Oppilashuollon ohjaaja Taina Raitanen Opettajainhuone Yksilövalmentaja/etsivä nuorisotyöntekijä Johanna Syysmäki Luokkakerros Päiväkoti Kuperkeikka, Museotie Esiopetus Niina-Susanna Siren Keittiö Maaret Naski AP/IP-hoito: Johanna Palomäki, Mari Reunanen Päivähoidon ohjaaja Pekka Nurmi Keittiö, koulupalveluvastaava Tuula Vastamäki Toimistovirkailija Eija Leskinen Vastuuhenkilö Marjo Uusitalo Rehtori Kari Määttä Sosiaalityöntekijä Sirkku Kiesewetter (L-Ö) Päiväkoti Kuperkeikka, os,vekarat Opettajainhuone Toimistovirkailija Minna Haapajärvi Päiväkoti Kuperkeikka, os,viikarit Koulupalveluvastaava Kirsti Pessi Kotipalvelun ohjaaja Perhetyöntekijä Marita Mäenpää Sirke Jaakkola päiväkoti Kuperkeikka, os. Muksut Ryhmäperhepäiväkoti, Nappulat, Museotie Yhteiskoulu ja lukio, Porintie 13 Yhteiskoulu/Lukio rehtori Pasi Rantala Työpajaohjaaja Marja Salen-Uusi-Kraapo Vastuuhenkilö Pekka Nurmi Myös Yksilövalmentaja/etsivä nuorisotyöntekijä Johanna Syysmäki Liikuntakeskus, Kuntopolku 1 Kanslisti Marja-Liisa Heikintalo Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Koordinaattori Paula Nurmi Opettajainhuone Kotipalvelun ohjaaja Marita Mäenpää Tavattavissa, keskiviikkoisin klo ja Yhteiskoulun vararehtori Pirjo-Riitta Krannila Hoitaja Maarit Veijalainen muina aikoina sovittaessa Yhteiskoulun erityisopettaja Laura Penninkilampi Keittiö (yksityisvuorot esim. uinti) Yhteiskoulun JOPO-ryhmä Kaisa Lindgren Asukaspuhelin Uimahalli Oppilaanohjaus; yhteiskoulu ja lukio Pekka Kääntee Palvelukeskus Hyppinki, Penttiläntie 2 Uinti,uimaopetus, vesivoimistelu, vauvauinti/ohjaus Marjo Elomaa Kotitalous Kirsti Lindfors Fax Keilahalli Jali Sillanpää Tekninen työ Jari Koski Palvelukeskuksen vs.johtaja Marita Mäenpää Myös Kouluterveydenhoitaja Laura Pösö Osastoavustaja Marja-Liisa Virtanen Liikuntapaikat,hoito Nakkilan Kiinteistöhuolto Oy Kuvaamataito Juha Kopio Palvelukoti Aamurusko Kirjasto, Porintie 9 Musiiki Olli Penttilä Aamuruskon asukaspuhelin Avoinna ma, ti, to, pe 13-19, ke 9-15, la suljettu Liikunta tytöt Marika Ahtola Suvantokoti Aattopäivinä 11-17, paitsi Vappu Liikunta pojat Timo Vanha-Kämppä Vanhainkoti Iltarusko ja Uudenvuodenaattoina 9-15 Ruokapalveluyksikkö, Porintie Vanhainkoti Iltaruskon asukaspuhelin Neuvonta Ruokapalveluyksikön esimies Irmeli Ojakoski Ruskilankoti hoitaja Kirjastotoimenjohtaja Leena Purhonen Keskuskeittiö Keittiö Kaija Merikivi Kirjastovirkailija Hilkka Toivanen Kokki Tuula Lammi Talonmies Kirjastovirkailija Maarit Välimäki Kokki Tuire Haasanen

7 - Kirkonseudun koulun kuulumisia - - Kirkonseudun koulun kuulumisia - Vasemmalta: Eetu, Urho ja Niilo ratkovat suunnistuspisteen tehtävää. Välillä oli aikaa myös leikkiä. Evästauko. Alla: Takana jännätään, onnistuuko rotkon ylitys. Vasemmalta: Benjamin on löytänyt jotain kiinnostavaa. Nuotiomestari toivottaa retkeläisiä tervetulleiksi. Rasmus ja Mira paistovuorossa. Esa-opettaja tarkkailee työn etemistä. Eskaripäivä, 27.9., oli täynnä jännittynyttä odotusta, kun 38 eskarilaista odotteli reput selässä linja-auton saapumista koulun pihaan. Edessä oli odotettu retki Metsäkulmantien hiekkakuopille Harjavaltaan. Säätiedotuksia oli seurattu tarkkaan ja jännitetty sataako vai ei. Torstaiaamu valkeni kuitenkin poutaisena ja pääsimme matkaan. Perillä meitä odotti luontopolku monine tehtävineen: ötököiden etsintä suurennuslasien kanssa, puuhippa, vaarallisen rotkon ylitys köysien avulla, tarkkuusheitto kävyillä, purkkien kaato, kasvien ja ötököiden tunnistus, tietokilpailukysymykset, sokkorata, aarteen etsintä, kuvasuunnistus. Eräänä kauniina syyskuun keskiviikkona starttasi Kirkonseudun koulun kolmasluokkalaisten pitkä pyöräletka kohti Tervasmäen pururataa. Noin viiden kilometrin polkemisen jälkeen saavuimme perille. Jätimme pyörät parkkipaikalle ja jatkoimme patikoiden matkaa kohti laavua. Polun varrella Esa-opettaja kyseli sienistä ja soitti myös pyypilliä. Saatoimme melkein kuulla siihen vastattavan metsän hiljaisuudesta... Perillä laavulla odotti nuotiomestarin virittämä tuli, ja osa joukosta ryhtyi heti makkarannpaistoon. Toiset tutkivat lähimaastoa, josta marjojen ja sienien lisäksi löytyi mm. geokätkö. Kylläpä eväät maistuvat. 12 Eikä retki tietenkään ole kunnon retki ilman nuotiolla paistettua makkaraa ja eväitä. Metsässä oltiin koko esikoulupäivä ja takaisin matkasi joukko onnellisia ja väsyneitä retkeläisiä. Paljon oli koettu ja jotakin myös opittu! Teksti Arja Peltola, Anniina Inkinen Pitkän pyöräilyn ja raikkaan ulkoilman vaikutuksesta katosivat makkarat nopeasti nälkäisiin suihin ja jälkipalaksi oli tarjolla omenoita. Iloisen leikin äänet kaikuivat metsänsiimeksestä, kunnes oli aika kokoontua yhteen, sammuttaa nuotio ja valmistautua paluumatkalle. Retkeläisten keskuudessa suoritettu gallup-kysely osoitti reissun olleen mukava ja mieleenpainuva kokemus. Juho huolehtii jälkisammutuksesta. 13 Teksti Merja Vappula Joukko saatiin lähdön hetkellä vielä yhteispotrettiin. Mikähän sieni tämä olikaan, miettivät Luka ja Markus. Ötököiden etsintää, mitenkäs tätä suurennuslasia nyt käytetäänkään? Sokkotehtävä: Riina-Mari kuljettaa Annia ja Niilo Jereä.

8 - Ruskilan koulun kuulumisia - - Ruskilan koulun kuulumisia - Ruskilan koululla tapahtuu kädentöitä. Ennen myyjäisiä tukilaiset kokoontuvat useita kertoja puuhastelemaan myytäviä tuotteita. Myös oppilaat tekevät myyjäisiin myytävää. Myyjäiset ovat merkittävin tapahtuma, jonka tuotolla avustetaan koululaisten retkiä ja tapahtumia sekä hankitaan koululle erilaisia urheiluvälineitä. Oppilaatkin osallistuvat mielellään myyjäisten järjestämiseen. Oppilaat arvostavat myyjäisten tuotolla hankittuja tarvikkeita. Oppilaat tietävät, että Tuen tuki koululle on tärkeä ja merkittävä. 14 Ruskilan koulun kuudesluokkalaiset ryhtyivät valinnaisaineen tunnilla toteuttamaan projektia, joka oli esikoululaisille ja ensimmäiselle ja toiselle luokalle. Kokoonnuimme koululla joka keskiviikko kello kahdeksalta suunnittelemaan projektia. Projektin aiheena oli liikunnallinen Angry Birds-rata, jossa oli aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Rata oli suunnistuksen ja tietovisailun sekoitus. Radassa oli myös mukana pieni juonenpätkä. Oppilaat jaettiin ryhmiin ja jokaiseen ryhmään tuli yksi kuudesluokkalainen oppilas. Kuudesluokkalaisten tarkoituksena oli auttaa ja ohjata pienempiä. Kuudesluokkalaiset olivat itse suunnitelleet ja toteuttaneet radan ilman opettajien apua. - maa Luulimme aluksi, että rata olisi täydellinen, eikä siinä tulisi mitään ongelmia mutta toisin kävi. Alussa, kun järjestelimme rataa, niin tuli kova kiire. Huonon sään vuoksi tavarat lentelivät ympäri koulun pihaa. Ajattelimme ongelmien loppuneen mutta loput ongelmat tulivat siinä vaiheessa, kun huomasimme, että kaikki olivat yhtä aikaa samalla rastilla. Onneksi jotkut kuudesluokkalaiset ymmärsivät leikittää ryhmän pienimpiä heidän odotellessa rastille pääsyä. Kaikesta huolimatta pienet pitivät tekemästämme radasta. Olihan meilläkin toki mukavaa, kun saimme olla pienempien kanssa. Palkinnot jaettiin lopuksi koulun liikuntasalissa ja kaikki olivat tyytyväisiä omiin suorituksiinsa. Ruskilan koulun kuudesluokkalaiset Ruskilan koulun Tukiyhdistyksen tärkeimmät tehtävät ovat kodin ja koulun sekä Ruskilan kylän välisen yhteistyön lisääminen ja erilaiset avustamiset Ruskilan koulun retkissä ja hankinnoissa. Ranskalaisin viivoin kirjoitetut lauseet ovat oppilaiden suusta kuultua. Syyskausi aloitettiin jo toista kertaa Kodin ja koulun päivän merkeissä järjestetyllä pihatapahtumalla. Tapahtumassa pelattiin jalkapalloa rantapallolla vanhemmat vastaan oppilaat. Ruskilan koulun Tukiyhdistys myi buffetissa makkaraa ja herkullisia leivonnaisia. Tapahtumassa oli paljon väkeä ja kaikilla oli mukavaa. Oppilaiden mielestä pihatapahtumat ovat yksi mukavimmista tapahtumista. Kevätkaudella on järjestetty disko/jäärieha. Se on ollut erityisesti oppilaiden suosiossa. Diskoihin olemme saaneet ihan oikean DJ:n valoineen, äänentoistoineen ja savukoneineen. Tunnelma on ollut katossa. Kevätkaudella oppilaat tekevät myös Salomonkalliolle lasketteluretken sekä käyvät teatterissa. Joidenkin oppilaiden mielestä disko ja lasketteluretki ovat vuoden kohokohtia. Kevät huipentuu aina vanhempien ja oppilaiden yhteiseen pesäpallo-otteluun. Jossa taistellaan voitosta ihan tosissaan. Tässä kevättapahtumassa on ollut ohjelmassa myös luontopolku kysymyksineen. Luonnollisesti tässäkin tapahtumassa Tuen buffetti on ollut runsas ja suosittu. Ruskilan koulun Tuella on myös omat facebook-sivut Jutun kirjoittivat sihteeri Krista ja pj. Elina 15 Joulukuussa Tuki järjestää perinteiset joulumyyjäiset Ruskilan koululla. Tänä vuonna myyjäiset ovat Myynnissä on aina runsaasti herkullisia leivonnaisia, joululaatikoita sekä erilaisia

9 - Kukonharjan koulun kuulumisia - - Viikkalan koulun kuulumisia - Syksy Kukonharjan koululla Kukonharjan koulun syksy eteni TET- jakson merkeissä, jolloin koulu sai Mikko Ruipon ja Roope Viitasen TET- harjoitteluun kahden viikon ajaksi. Jakso alkoi poikien osalta suulin siivouksella, jotta suuli saataisiin oppilaiden keppihevosten käyttöön. Koulun oppilaat pääsivät tämän kahden viikon aikana tutustumaan mm. golfiin, suunnistukseen ja rumpujen soittoon TET- oppilaiden avustuksella. Golf järjestettiin ensimmäisellä viikolla torstaina pienestä sateesta huolimatta. Golfin järjestivät TET- oppilaat ja yläluokan oppilaat Rasmus Viitanen ja Markus Korhonen. Golf sujui puutteellisista tiloista huolimatta todella hyvin ja oppilaiden joukosta paljastui todellisia golf-mestareita. Toisen TET- viikon keskiviikkona ylä- ja keskiluokkalaiset pääsivät suunnistamaan koulun läheisyydessä TET- oppilaiden johdolla. Suunnistus sujui kaikkien osalta melko hyvin, vaikkakin reitti oli oppilaiden mielestä aika haasteellinen. Kaikki selvisivät lopulta turvallisesti takaisin koululle. Pojat avustivat suunnistuksessa partioimalla lähistön teillä mopoautolla. Muita TET- jakson tapahtumia olivat koululla esimerkiksi se, että ylä- ja keskiluokkalaiset harjoittelivat ahkerasti joukkueensa kanssa tiistaina 9.10 pidettäviin Nakkilan alakoulujen välisiin jalkapallokilpailuihin. TET- oppilaat saivat osallistua näihinkin harjoituksiin. Lopulta poikien TETjakso päättyi perjantaina Arttu Viinamäki Lähdimmme viideksi päiväksi Puolaan. 12 tunnin matkan aikana me matkustimme bussilla, lentokoneella ja henkilöautolla. Illalla kymmenen aikoihin saavuimme hotellin pihaan ja sieltä meidät haettiin puolalaisiin perheisiin. Perheissä oli mukavaa, vaikka vain muutama osasi englantia. Tavat olivat aika samantapaiset, mutta ruuat erosivat suomalaisista ruuista. Kodinkoneet olivat vanhanaikaisia. Suurimmissa osissa taloissa käytettiin kaasuhelloja Aamulla lähdimme kouluun ja sieltä vanhaan linnaan. Kävelimme metsätietä pitkin linnaan, joka sijaitsi suuren kukkulan huipulla. Teimme ammattilaisen opastuksella puolalaisille lapsille kasvomaalauksia. Kouluun päästyämme pidimme päätösseremonian Aamulla lähdimme aikaisin ajamaan Prahan lentokentälle. Pitkän lennon jälkeen oli edessä bussimatka ja sateinen Suomi. Viivi Papinsaari ja Eetu Ellä Aamulla puolalaisessa koulussa pidettiin tervetuloseremonia. Paikalla oli latvialaisia, slovakialaisia, turkkilaisia, walesialaisia, italialaisia, espanjalaisia ja tietenkin suomalaisia ja puolalaisia. Seremonian jälkeen oli muutaman tunnin tauko ja sit- Teksti ja kuvat: Mikko Ruippo ja Roope Viitanen 16 ten me lähdimme kävellen vanhoille kaivoksille, joihin Hitlerillä 17 Markus Korhonen. Comenius-matka Walimin kuntaan Puolaan oli tarkoitus tehdä maanalainen kaupunki. Kaivokset olivat mielenkiintoisia mutta eivät pelottavia. Kaivoksilla käynnin jälkeen me lähdimme kouluun syömään ja sitten perheisiin Lähdimme Wroclawin kaupunkiin koko päiväksi. Tutustuimme viiteen eri kirkkoon. Wroclawin panoraamamuseossa pääsimme katsomaan ja kuuntelemaan 1800-luvun lopulla ollutta Puolan kapinaa. Eetu Ellä 3. oik. Viivi Eskonniemi ja Pinja Koivisto tekemässä keppihevosille syöttökaukaloita. Ulla Puirava, Marju Musakka, Tiina Kuusholma, Eetu Ellä, Viivi Papinsaari. Viivi Papinsaari vas.

10 - Matomäen koulun kuulumisia - - Tattaran koulun kuulumisia - Tuplatunti elvytystä ja verenvuotoa Muutama SPR:n työntekijä tuli vierailemaan 5-6 luokkalaisille Kolme heistä oli vapaaehtoistyöntekijää ja yksi nuorisokoordinaattori. Aluksi meidät jaettiin kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä meni liikuntasaliin harjoittelemaan parin laittamista kylkiasentoon, opettelimme myös hauskan liikesarjan, joka voi pelastaa henkesi. Toinen ryhmä meni ruokalaan tutustumaan ensiapulaukun sisältöön, harjoittelimme myös varoituskolmion kokoamista. Laukusta löytyi sideharsoa, kumihanskoja, kynä, laastareita, kolmioliinoja, avaruuslakanoita ja kaikkea muuta tarpeellista. Kolmas ryhmä jäi luokkaan harjoittelemaan 112:een soittamista. Nuorisokoordinaattori esitti olevansa päivystäjä ja kysyi asioita, meidän piti keksiä tapaturma ja vastata kysymyksiin. Kaikki ryhmät kävivät kaikissa näissä rasteissa ja sitten pidimme tauon. Sitten jatkoimme rastien kiertämistä. Seuraavissa rasteissa harjoittelimme nenäverenvuodon tyrehdyttämistä. Rastista teki mielenkiintoisen tekoveri potilaan nenässä. Tämän jälkeen Perjantaina lähdimme retkelle. Lähdimme linja-autolla ja tarkoituksena oli nähdä kaikkien oppilaiden ko- menimme ruokalaan harjoittelemaan kantositeen laittamista parille. Liikuntasalissa harjoittelimme elvytystä Antin kanssa. din sijainti. Sen jälkeen menimme Nakkilan Eräpirtille. Antin elvyttäminen olikin kaiken kohokohta, Antti oli siis nukke. 18 Retki Joutsijärvelle Siellä söimme kanapastaa. Sitten olimme ulkona ja lähdimme takaisin koulua kohti. Matkalla menimme vielä joidenkin kodin Aamun valjetessa Tattaran koko koulun väki eskareista Pysähdyimme kauniille suolammen yli menevälle sillalle syö- 19 ohi. Lopulta palasimme koululle. Oli kiva tietää missä kaverit Kaikki rastit olivat mukavia ja opimme paljon kaikkea uutta ja kuudesluokkalaisiin pakkautui kahteen linja-autoon ja asuvat. hyödyllistä. suuntasi kulkunsa Joutsijärveä kohti. Linja-autoista TEKSTI: 5-6 lk. Marjareissu Matomäen koulun 3-6 -luokkien oppilaat lähtivät maanantaina polkemaan kohti marjapensaita. Reissun tarkoitus oli kerätä marjoja koulun välipalamehuihin. Matkalla oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään: Yksi ryhmä meni 2- luokkalaisen Kallen kotiin. Toinen ryhmä meni 3-luokkalaisen Eevan mummolaan ja viimeinen ryhmä meni Tattaraan Rissasen Väinön luokse. Vain muutama oppilas jäi koululle poimimaan marjoja, koulun takapihan puskista. Oppilaat poimivat marjoja noin puoli tuntia. Marjoja oli mukava poimia ja ainakin se matematiikantunnin voitti. Päivin ryhmä, joka oli Kallen luona, poimi noin 20 litraa marjoja. Ämpäreihin kertyi karviaisia ja punaherukoita. Yhteensä marjoja tuli noin 40 litraa. Nokkosenpistoksiakin tuli vähän. Lähdimme polkemaan koulua kohti marjaämpärit mukana noin kello Matkaa kertyi noin 5 kilometriä eli noin 2,5 kilometriä yhteen suuntaan. Takaisin tulomatkalla opettaja otti meistä valokuvan kun olimme pellonreunassa pyörien kanssa jonossa. Kaikki marjat tulivat perille asti, vaikka pari kertaa jonkun ämpäri putosikin maahan. Koululle päästyämme meillä oli ruokailu. TEKSTI: Katri Ruohoneva 5lk, Jonna Kuusinen 5lk, Herman Mäenpää 5lk, Tuomas Rajamäki 5lk, Jimi Alakahri 6lk, Tuomo Loula 6lk ja Ulriika Loula 6lk Syysretki Eeva Kari, 3.lk Vauhdin hurmaa köysiradalla Matomäen koulun upouudella köysiradalla on välituntisin riittänyt innokkaita liukujia eskarilaisista kutosluokkalaisiin. Koulun tukiyhdistyksen hankkima köysirata on innostanut lähialueen lapsia koulun piha-alueelle leikkimään myös iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Uuden leikkivälineen hankkiminen koulun pihaan oli pitkäjänteisen työn tulos. Rahat leikkivälineeseen kerättiin mm. tuotemyynnillä ja järjestämällä tapahtumia talkoovoimin. Iso kiitos köysiradasta kuuluu siis oppilaiden vanhemmille ja muille läheisille, jotka antoivat aikaansa ja auttoivat varainkeruussa monin eri tavoin. Vihdoin keväällä 2012 päästiin Matomäen koulun oppilailta kysymään mielipidettä siitä, millainen leikkiväline koululle hankittaisiin. Äänestyksen voitti vauhdikas köysirata, joka sitten heti syksyn tullen tilattiin. Nakkilan kunta tuli hienosti vastaan köysiradan asennuskustannuksissa. Kunnan työntekijät hoitivat pystytystyöt ripeästi ja köysirata saatiin malttamattomina odottelevien oppilaiden käyttöön heti lokakuun alkupuolella. TEKSTI Tuija Loula, Matomäen koulun tukiyhdistys kuva Kalle Monni, 2.lk Pihatalkoo-päivä Tattaran kyläkoululla Tattaran koulun tuki ry järjesti syyskuussa perinteiset pihatalkoot. Joukko reippaita vanhempia ja iloisia lapsia kokoontui koululle viettämään mukavaa päivää. Sää suosi talkoolaisia, ja saimmekin pihaa kivasti talvikuntoon. Suurimpana voimanponnistuksena oli jääkiekko-kaukalon saattaminen siihen kuntoon, että koululaiset ja kyläläiset pääsevät talvella pelaamaan jääkiekkoa ja pyörähtelemään piruetteja jäälle. Onneksi vanhemmista ja opettajista löytyy käteviä miehiä, jotka pistivät kaukolon entistä ehompaan kuntoon. Nyt kelpaa luistella, kunhan saadaan pakkasta. Naisväki ahersi kukkapenkin ja haravan varressa. Vanhempainyhdistyksen tekemä kukkapenkki pääsi rikkaruohoistaan ja padat saivat callunat, purkauduttiin Silokallion leirikeskuksessa, jossa laitettiin reput selkään ja lähdettiin taivaltamaan metsän halki kohti Tammen tilaa. Ilma oli sopivan raikas ja sateeton. Syksyn tuoksut ja merkit olivat ilmassa. Koulun rehtori Juha-Petri Kujansuu johti joukkoa selvien opasteiden avulla. Metsän puissa oli naavaa, joka osoitti metsän olevan saasteetonta aluetta. Soitten poikki kulkiessa tutustuttiin suopursuun, kanervaan, juolukkaan ja suomuuraimeen eli hillaan. Märemmille alueille oli laitettu pitkospuita, joita pitkin pääsi hyvin kulkemaan. jäkälät ja havut koristuksiksiin. Samalla vaihdettiin kuulumisia, annettiin lastenhoitovinkkejä ja kerrottiin opelle, mitä kotiin kuuluu, ja ope kertoili koulun kuulumisia. Tärkeää yhdessäoloa, kodin ja koulun yhteistyötä ja vuorovaikutusta! Lopuksi talkooväelle tarjottiin lihapiirakat ja makkarat, jotka katosivat nälkäisiin suihin nopeasti. Jälkiruuaksi vielä kaffeeta ja päivä olikin pulkassa. Kiitokset kaikille osallistujille ja tervetuloa taas ensi syksynä! Meidät löytää myös Facebookista, Siellä lisää vanhempainyhdistyksen toiminnasta, kuvia ja ajantasaista tietoa tapahtumista. mään eväitä, joita oppilailla oli mukanaan. Aurinkokin pilkahteli ja veden sameudesta huolimatta kaloja kävi pinnan läheisyydessä ilmeisesti kurkkailemassa ja ihmettelemässä erilaisia oppilaitten aikaansaamia ääniä. Taivallus sujui hienosti, vaikka metsässä kulkeminen kaikkine ylämäkineen oli varmasti varsinkin eskareille jonkinlainen voimainkoitos. Perillä Tammen tilalla nautimme ruoan ja kyllä olikin nälkäistä väkeä. Linja-autossa koululle ajettaessa oli osalla torkkujen aika. Hieno kokemus kaikille. Tattaran koulun opettajat

11 - Matomäen koulun kuulumisia - Poliisi-ystävämme Matomäessä Sateisen ja harmaan aamun iloksi koulumme pihaan kaarsi maanantaina poliisiauto. Sieltä astelivat reippaat poliisit Taina Kolkkala ja Janne Ojaniemi kainalossaan Reini-kani antamaan oppilaille liikennevalistusta ja kertomaan poliisin työstä. Aamun aluksi oppilaat jaettiin kahteen ryhmään ja poliisit kertoivat ryhmilleen ikätasoon sopivasti liikennetietoutta. Koko koulu oli taas yhdessä, kun tuli aika esittää poliiseille mieltäaskarruttavia kysymyksiä. Saimme selville mm., että poliisin tärkein työväline on mustekynä, poliisilla pitää olla hyvä kunto, eikä saa olla rikosrekisteriä. Poliisit esittelivät teleskooppipampun, käsiraudat, henkilökortin ja sähköaseen. Oikea ase oli vain kotelossa, koska se on niin vaarallinen. Ulkona kaikki halukkaat pääsivät istumaan poliisiautoon rosvojen kuljetustilaan sekä saivat puhua megafoniin ja soittaa hälytyspillejä. Muistoksi poliisikäynnistä saatiin heijastimet ja koristipa monen koululaisen kättä poliisien nimikirjoituksetkin. Käsityömerta Käsityömerta perustettiin tarpeesta koota kädentaitajat yhteen, ammattilaiset ja harrastajat saisivat näin mahdollisuuden verkostoitua. Toiminta onkin lähtenyt hyvin käyntiin. Järjestämme erilaisia tapahtumia ja esm.mertapiirejä, joihin on kaikkien mahdollisuus osallistua. Mertapiireissä ohjaajan johdolla tehdään erilaisia kädentaito-töitä. Piireissä on syksyllä neulottu lapaset, rullattu mehiläisvahakynttilöitä ja sidottu havukransseja. Joulukuussa Matomäen kyläkoululla opetellaan perinteisen himmelin valmistusta. Ajatuksena on säilyttää myös vanhoja työtapoja. Jos siis sinulla on joku erityistaito, jonka haluaisit siirtää ja opettaa tuleville sukupolville, ota ihmeessä yhteyttä! Ohjaajaksi voivat ilmoittautua myös ne, jotka haluavat opettaa muille kädentaitoja. Merran Joulutori järjestetään yhdessä Tattaran koulun tuki ry:n kanssa Tattaran kyläkoululla klo Tiedossa on tunnelmallinen tapahtuma, jossa on myyjiä/näytteilleasettajia ympäri maakunnan. Tarjonta on laadukasta ja laaja-alaista, villoista leivonnaisiin, langoista vaatteisiin. Käsityömerta osallistuu Villilän Kartanon Rouvien järjestämään Joulupuotiin ja tuo sinne tarjolle ammattijäseniensä laadukkaita ja kotimaista käsityötä olevia tuotteita. Kannattaa poiketa, Joulupuoti on auki joulukuun kolme ensimmäistä la-su 11-14! Yhdistykseen voivat liittyä kaikki halukkaat, jäsenmaksulla saa etuja esim. matkoista ja osallistumismaksuista. www. facebook.com/kasityomerta tarjoaa ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta, käykää tykkäämässä! Yhteyttä voi ottaa pj. Kari Oikonen, tai vp. Terhi Mäkitalo, puh. nro Aamupäivän päätteeksi poliisit pääsivät esikoululaisten kanssa ruokalaan syömään herkullista jauhelihakeittoa. Sitten poliisien olikin aika lähteä jatkamaan työpäiväänsä kylläisenä ja hyvillä mielin. Sovittiin vielä lopuksi yhdessä, että moikataan, kun tavataan! Kirjoittajat: Matomäen koulun esioppilaat opettajansa avustuksella NAKKILAN VANHUSNEUVOSTO Kunnallinen vanhusneuvosto on vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen ja kunnan viranomaisten muodostama yhteistyöelin. Vanhusneuvoston asettaminen on kunnalle vapaaehtoista, koska vanhusneuvoston asemasta ei säädetä lainsäädännössä. 93 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä asuu kunnissa joissa on vanhusneuvosto. Ikääntyneen väestön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi vanhusneuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten elämän ja selviytymisen kannalta. Konstaapeli Taina Kolkkala näyttää Hilla-Riina Oravalle poliisiauton hienoa laitteistoa. Nakkilan kunnanhallitus päätti kokouksessaan vanhusneuvoston perustamisesta vuoden 2012 alusta. Vanhusneuvoston edeltäjänä toimi 10 vuotta eläkeläisyhdistysten yhteistyötoimikunta missä oli mukana myös sosiaalitoimesta edustus. Ensimmäinen virallinen vanhusneuvoston kokous pidettiin Vanhusneuvosto laatii toimintasuunnitelman vuosittain sekä antaa tomintakertomuksen edellisen vuoden toiminnasta. Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenet kunnanhallituksen toimikausiksi. Vanhusneuvostossa käsitellään ikäihmisille ajankohtaisia asioita. Nakkilan ikäpoliittinen ohjelma on tehty vuosille Sen tekemisessä oli mukana eläkeläisyhdistysten edustus, vanhusneuvosto seuraa sen toteutumista sekä on mukana kehittämishankkeissa. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää ikäihmisten asioihin liittyvää tiedotusta ja tiedonkulkua, jotta tieto olisi kaikkien ulottuvilla. Ikäihmiset voivat tuoda vanhusneuvostolle käsiteltäväksi heille ajankohtaisia asioita. Vanheneminen on luonnollinen osa elämää ja ikäihmisten hyvä olo on kaikkien kuntalaisten yhteinen asia. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Keijo Mäkilä ja varapuheenjohtajana Arto Sinisalo Muut jäsenet ovat Terttu Viinamäki, Anna-Mari Langen, sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi ja Marita Mäenpää. Syksyn ensimmäiset pakkasaamut saapuivat koristaen luonnon mitä kauniimmilla huurrekukkasilla. On aika taas nauttia pimeistä illoista ja kynttilän tuikkeesta. Valmistautuminen kohti joulua on alkanut. Kohta voi laittaa ne ulkovalotkin pihapuuhun työpaikkojen pysymisessä Nakkilassa ja siten myös edesauttaa uusien työpaikkojen luomisessa. On tärkeää tunnistaa jo päätösten valmisteluvaiheissa, miten ja mitkä kunnan päätökset tulevat vaikuttamaan 20 yritysten toimintaan. Yritysvaikutusten 21 Nakkilan Yrittäjien vuosi on jälleen vierähtänyt töiden ja tapahtumien merkeissä. Nakkilan Nahkiaismarkkinoilla vietettiin tänä vuonna nuorten ja lasten teemavuotta. Markkinoilla lapset kisailivat keppihevosten kanssa ja katselivat nosturin vaunusta Nakkilaa yläilmoista käsin. Nahkiaisparonittareksikin valittiin nuori 20-vuotias maajoukkuetason lentopalloilija Pauliina Vilponen. Yrittäjien kunnallisvaalien teemoina olivat, ja tavoitteina tulevalle valtuustokaudellekin ovat, että kunnan päätöksenteon tulee olla yrityslähtöistä. Ilman yrityksiä ja yrittäjiä kunta ei menesty. Ajan tasalla oleva elinkeinostrategia sisältää mm. sen, miten kunta palvelunsa tuottaa, tai miten kunnissa päätetään erilaisista hankinnoista sekä, miten yritykset voivat näissä asioissa olla mukana. Pienet yritykset ovat entistä ratkaisevammassa asemassa kuntataloudelle ja työllisyydelle. Paikallisten yritysten käyttäminen mm. hankinta-asioissa auttaa arviointimenettelyn tulee olla osa arkipäiväistä toimintaa, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan ja menestymiseen kunnassa. Tuloksellinen elinkeinopolitiikka edellyttää kunnan päättäjien ja yrittäjien aktiivista vuorovaikutusta. Sitä pitää myös aktiivisesti kehittää ja asettaa yhdessä selkeät tavoitteet, joita voidaan myös mitata. Hyvänä esimerkkinä kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä on Nakkilassakin toimiva kuntaklubi eli elinkeinotiimi. Jouluun valmistautumisen voi aloitella lauantaina , kun Nakkilan torilla järjestetään joulunavaustapahtuma klo välisenä aikana. Joulupukkikin on kuulemma lupautunut tulemaan paikalle ja lämmintä glögiäkin on tarjolla. Hyvää joulun odotusta, Terja Wahlberg

12 SELKOUUTISET Vierivä kivi ei sammaloidu, tämä vanha sanonta pitää myös paikkansa kun on meistä kyse. Olemme tehneet töitä useita vuosia yhdessä vanhainkodissa. Nyt eläkkeellä ollessakin kaikenlainen yhteistoiminta sujuu meiltä hyvin. Tämä epävirallinen piirimme on toiminut useita vuosia ja on perustettu kello Uusia jäseniä otetaan mukaan kun jäävät eläkkeelle. Miten sitten toimimme: Syys- ja kevätkaudella on säännölliset liikuntahetket Nakkilan Lääkintävoimistelussa. Asiantuntevaa opastusta ja ohjausta Nämä joka perjantaiset tuokiot ovat arvaamattoman tärkeitä kipeille, kankeille, hauraille ja jäykille lihaksillemme ja koko kropalle. Tasapainoharjoittelut ovat näin liukkaiden kelien alkaessa myös tärkeitä. Ja ennen kaikkea liikuntatunti on ihana sosiaalinen tapahtuma. Niin paljon riittää puhumista, että se ehkä välillä haittaa opastusta! Oikeastaan liikunta painottuu pääosin toiminnassamme. Tervasmäen pururata laavuineen on tullut meille tutuksi, Nakkilan ja Porin uimahalleissa olemme käyneet. Pyöräretket ovat keväisin kuuluneet saamme ammattitaitoisilta Soilelta ja Kaijalta. asiaan. Golf opastusta saimme Salomonkallion Mikko Vaahtiolta. Meistä tuntuu, että sitä täytyy saada lisää. Suunnistuksen jaloa taitoa harjoittelimme Tervasmäen metsässä Pertti Järvistön johdolla. Tervehdys Hyppingin eläkeläisiltä Vakavia asioita olemme myös pohtineet ja kuulleet asiantuntijoiden esityksiä. Mm.muistisairaudesta ja sen ehkäisystä saimme ohjeita muistisairaanhoitajilta Porin Diakonialaitokselta. Oikeanlaisesta ravitsemuksesta olemme saaneet tietoa Irmeli Ojakoskelta. Lääkärin kanssa olemme selvitelleet jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita, alkaen liikunnan merkityksestä, lääkkeistä, ravintotottumuksista, unettomuudesta ym. Virtsanpidätykseen liittyvät ongelmat ovat seniori-iässä yleisiä, joskin ehkä ne kuuluvat tabuihin, joista ei yleisesti puhuta, vaikka pitäisi. Näistä tärkeistä asioita fysioterapeutti Virve meitä opasti. Nakkilan kirjastonjohtaja Leena piti meille ansiokkaan iltapäivätuokion kirjallisuudesta ja lukutottumuksista ja tutustutti uusiin kirjoihin. Kulttuuriharrastuksista mainittakoon mm. tutustumiset Karijoen Susiluolaan. Satakunnan ja Emil Cedercreutzin museoon. Helli &Vikun Marja Kuusiniemi opasti kukkien sidontaa ja pääsiäisasetelmien tekoa. Yksi parhaista hetkistä on vuoden päätös jouluruokailuun pikkupaketteineen. Nämä toiminnot pitävät meidät aktiivisina ja virkeinä. Ne ovat ennalta ehkäisevää vanhustenhuoltoa. Hyvät eläkkeellä olevat hyppinkiläiset tulkaa mukaan iloiseen, reippaaseen joukkoomme. Ottakaa yhteyttä puheenjohtajaamme Sirkka Viljaseen. Mukaan pääsee pienellä rahalla, 10 euroa/vuosi maksamalla sen rahastonhoitaja Lea Johanssonille. Ylös, ulos ja lenkille,(voimiemme mukaan) olkoon se meidän kaikkien mottomme.

13 SELKOUUTISET Terveiset Keinustoolista! Palvelutalo Keinustoolin vuosi 2012 on ollut murroksen aikaa. Talo on ehtoolliseen täyttävät päiväsalin lähes täyteen. keitä. Onneksi Keinustoolissa on mahdollisuus äänestykseen, lähes kaikki äänestivät. Vaali- 24 Paljon on mietitmainoksia luettiin tarkkaan, jotta oikea ehdokas toiminut vasta sen verran vähän aikaa ja arkirutiinit ovat saavuttaneet ty myös uuden kirkkoherran vaikutuksia kustelua asukkaiden nuoruuden muistoista, kuka mahdollisuus löytyisi. Ehdokaslistat saivat aikaan myös kes- Anna minulle sen pisteen, mikä palvelee talon asukkaita. Talossa on 24 paikkaa, seurakunnan työhön. luottamustoimen ja kuka kuntalaisen ominaisuudessa. Muistoista nousi myös keskustelua siitä, ottaa kädestäsi kiinni joista kolme ovat ympäri vuoden intervallikäytössä. Asukkaat kokevat jo ra vihittiin virkaansa, kuinka maailma on muuttunut vuosien saatossa. ja kulkea kanssasi. Kun uusi kirkkoher- tutun henkilökunnan turvaa tuoman olimme osan asukkaiden kanssa kirkossa asukkaiden elämän varrelta. Saimme kuulla kaikenlaisia hauskojakin juttuja vaikutuksen, asiat luistavat ja lämpimäksi tulleet hoitosuhteet tuovat seuraamassa tapah- Sinun ei tarvitse Myös vierailevat esiintyjät tuovat arkeen kaivattua vaihtelua. Vuoden aikana on ollut monenlaisia voimavaroja niin asukkaille, kuin tumaa. enää jaksaa henkilökunnallekin. sitä kaikkea kantaa, Keinustoolissa oli keväällä avoimet ovet, siikki on aina sydäntä lähellä. Se viihdyttää sekä voit hiukan jo kokoonpanoja, esityksiä sekä konsertteja. Mu- Vaikka talon asukkaiden iän keskiarvo on 83 vuotta, suurin osa jaksaa jolloin nakkilalaiset tuo muistoja ja hauskoja tarinoita mieleen. Erään periksi antaa, vielä osallistua kaikenlaisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin, joita Keinusmaan talon toiminleen lämpimiä muistoja ihan Nakkilan Rantalavan saivat tulla tutustu- ryhmän musiikkiesitys vanhusten viikolla toi mie- hellittää. 25 toolissa pyritään järjestämään tasaiseen tahtiin. Viikoittaiset rutiinit, kaiden kädentaitojen löydetty jopa romanssin poikastakin. taan. Esillä oli asuk- toiminnasta asti. Siellä on tutustuttu ihmisiin, Pirjo Levo askarteluohjaajan päivä, tuolijumpat näyttely. Talosta löytyy kädentaitoja mo- Iso kiitos kaikille meitä ilahduttamaan tulleille ihmisille! Toivottavasti nähdään uudelleenkin! sekä varsinkin bingo lauantaisin ovat suosittuja. On hienoa seurata, miten nipuolisesti. Avointen tunnelma tiivistyy bingolappujen ovien päivänä tutustumaan alkaessa täyttyä. Palkinnot ovat pieniä, tuli paljon mutta sitäkin halutuimpia. Osa asukkaista järjestää itselleen lähes päivittäin mukavaa yhdessä oloa, tuttuja ja päiväsalissa kuului iloinen puheen pulputus sekä nauru. keskustellen tai pelaten ryhmissä. Päivää muisteltiin vielä jälkikäteenkin Nakkilan seurakunta on tarjonnut hyvillä mielin. säännöllisesti palvelujaan. Keinustoolin hartaudet sekä mahdollisuus Vaalit ovat aina tär-

14 TIEDOTUKSIA KIRJASTOSTA Kirjasto on avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo keskiviikkona, vappu- ja uudenvuodenaattona klo 9-15 muina aattopäivinä sekä joulun ja juhannuksen aatonaattoina klo Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kirjaston Internet-sivuilla ja tiedotusvälineissä. Muista Internet-sivumme osoitteessa www. nakkila.fi/kirjasto. Osoitteesta pääsee myös Satakirjastojen web-kirjastoon, josta löytyvät kaikkien Satakunnan kirjastojen aineistotiedot. Satakirjastojen suora osoite on Muistathan ilmoittaa kirjastoon, jos osoitteesi, nimesi tai puhelinnumerosi muuttuu! Ilmoita kirjastoon myös sähköpostiosoitteesi ja pyydä lähettämään maksuton eräpäivämuistutus sähköpostiin. Näin muistat uusia lainasi ajoissa ja vältyt myöhästymismaksuilta. Lainasi voit uusia itse, jos sinulla on salasana, jolla pääset katsomaan omia lainaustietojasi. Sen saat kirjastosta. Salasanaa tarvitset myös, jos haluat tehdä itse varauksia kirjastoaineistoon. NAKKILAN KIRJASTO NUMEROINA 26 Vertailu Nakkilan, Satakunnan ja koko maan kirjastojen tunnusluvuista APUA KOTITÖIHIN! Tilaa Nakkilan kunnan nuorten työpajan porukka mm. lumenluontiin, haravoimaan pihasi, ikkunanpesuun jne. Palvelun hinta on 8 tunti/työntekijä + matkakorvaus. Tiedustelut ja tilaukset: Pajaohjaaja Marja Salén-Uusi-Kraapo puh Tiedot ovat vuodelta 2011, lähde opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä yleisten kirjastojen tilastotietokanta. alue lainat/ as henkilökunta/1000 as. lainat/ henkilötyövuosi kulut/ as Nakkila 19,77 0, ,11 Satakunta 19,40 0, ,58 Koko Suomi 18,22 0, ,03 alue yhden lainan hinta yhden lainan hinta aineiston määrä kpl/as Nakkila 21,13 2,18 12,20 Satakunta 29,67 2,76 9,45 Koko Suomi 31,80 3,18 7,35 Kirjastossa on kotiseutukokoelma, joka kaipaa yritysten, järjestöjen ja yksityisten julkaisemia Nakkilaa käsitteleviä julkaisuja. Ostamme ja otamme vastaan lahjoituksina kotiseutuaineistoa. Muistakaa siis myös kirjasto, kun julkaisette jotakin. Kotiseutukokoelmaan otetaan myös vuosittain ilmestyviä toimintakertomuksia ja tiedotuslehtiä. Meiltä ne löytyvät sitten aina tarvitsevien käyttöön. Kirjaston ovella on punainen palautuslaatikko silloin, kun kirjastossa ollaan töissä, mutta ovet eivät ole asiakkaille avoinna. Varsinaista palautusluukkua ei kirjastoon ole turvallisuussyistä tulossa. 27

15 Su Jouluisia yhteislauluja Villilän kartanolla kello Vapaa pääsy! Väliajalla Kartanon Rouvien sisäkahvila avoinna. Järj. Nakkilan kulttuuritoimi To Itsenäisyyspäivän tapahtumat Klo Jumalanpalvelus Klo Seppeltenlaskutilaisuus sankariahaudalla Klo Juhlakahvit Villilä Studioilla Klo Itsenäisyyspäivän konsertti Villilä Studioilla Järj. Nakkilan kulttuuritoimi To Matka Porin Teatteriin näytelmän Hillitön hotelli esitykseen Lähtö klo Nakkilan torin pysäkiltä Lippu+matkat: 24 /peruslippu, 21 /eläkeläiset ja 19 /opiskelijat, työttömät ja lapset Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ( mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen) puh Su Nukketeatteri-Annos vierailee Nakkilassa esityksellään Rouva Talvi lumiunelmia Esitys alkaa kello ( kesto noin 35 min). Paikka: Villilä Studiot Esitys sopii yli 3 vuotiaille. Lippu 4 aikuiset ja 2 lapset. Esityksen nuket ovat noin cm korkeita ja esityksen pellehahmot, Lui ja Stella, on rakennettu japanilaista Bunraku tekniikkaa kunnioittaen. Esitystä rytmittävät taikatemppumaiset, hauskat yllätykset, jotka ammentavat klassisen klovnerian perinteestä. Esityksessä kuultavan kepeän, jazz-henkisen musiikin on säveltänyt muusikko Olli Anttila. Järj. Nakkilan kulttuuri- ja nuorisotoimi Ti Kuutamouinti jouluisissa tunnelmissa Nakkilan uimahallissa klo Normaali uintimaksu. Järj. Nakkilan liikuntatoimi Ma Lapsiperheiden uuden vuoden aaton tapahtuma Nakkilan liikuntakeskuksella Mehu- ja piparitarjoilu Klo Miauskis-kissa konsertoi ja musiikki on ihan omaa mm. rockia,tangoa,lattareita ja reggaeta. Yleisön leikittäminen kuuluu tietysti asiaan ja välillä pistetään vaikka vähän tangoksi. Klo Ilmaisuinnit lapsiperheille Järj. Nakkilan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 2013 Viikolla 8 koululaisten talvilomaviikon tapahtumia Su Pianisti Anne Kauppi konsertoi Nakkilan srk-kodilla klo Järj. Nakkilan kulttuuritoimi La Matka Porin Teatteriin näytelmän Mielensäpahoitta ja ja ruskea kastike esitykseen Kantaesitys Tuomas Kyrön kulttiteoksesta, jossa vihdoinkin päästetään eläkeläinen sysisuomesta kertomaan miten asioiden pitäisi olla: No tietysti niin kuin ennen. Rooleissa Jarmo Koski ja Jukka Juolahti Lähtö Nakkilan torilta klo Lippu+matkat: 24 /peruslippu, 21 /eläkeläiset ja 19 /opiskelijat, työttömät Sitovat lippuvaraukset puh Järj. Nakkilan kulttuuritoimi Elokuvapäivät Ohjelma ja aikataulu tarkentuu maaliskuun alkupuolella. Seuraa ilmoittelua. Järj. Nakkilan kulttuuri- ja nuoristoimi

Nakkilan kunnan tiedotuslehti Marraskuu 2006. Nakkila tiedottaa. - Nakkila tiedottaa - 1

Nakkilan kunnan tiedotuslehti Marraskuu 2006. Nakkila tiedottaa. - Nakkila tiedottaa - 1 Nakkilan kunnan tiedotuslehti Marraskuu 2006 Nakkila tiedottaa 1 - Nakkila tiedottaa - 1 Kunnanjohtajan mietteitä 2 Nakkilan Yrittäjät ry ja Lions Club Nakkila ovat jälleen valinneet nahkiaisparonin. Vuoden

Lisätiedot

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2005 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus Tori viihtyisämmäksi 2 Lukijakysely netissä 3 Uusi tori kaupungin viihtyisäksi olohuoneeksi 4 Ajoharjoittelua jäällä 5 Työ

Lisätiedot

Noora Koskinen löytää rastit

Noora Koskinen löytää rastit Säkylän kunnan asukaslehti 2/2014 uutinen 30 Nuorten raati kokosi kehitysideat uutinen 46 Tunti vanhusten kotihoidon mukana uutinen 32 Kullervo Kauppi tykkää tangosta uutinen 51 Tupalan Hovi valmiina jouluun

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

AKTIIVISET ASUKKAAT TEKEVÄT KYLÄN

AKTIIVISET ASUKKAAT TEKEVÄT KYLÄN kylähullu Koijärven alueen kylien tiedotuslehti nro 18, KESÄ 2013 TAPAHTUMIA, TIETOA JA TARINOITA, pidä tallessa! Rakennukset kertovat historiaa Kylillä riittää säpinää Eläimet elämässä mukana AKTIIVISET

Lisätiedot

Bändipajatoimintaa myös Oulunkylässä

Bändipajatoimintaa myös Oulunkylässä 10 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit Jesse ja Aleksi halusivat työkokeiluun Oulunkylän Seurahuoneen bändipajatoimintaan. Molemmat toivovat musiikin liittyvän jotenkin myös tulevaisuuteen ja ovat tyytyväisiä

Lisätiedot

Leijonat monessa mukana

Leijonat monessa mukana JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M Lionspiiri 107-M:n 40 vuotisjuhlakokous 18.4.2009 Piirikuvernööri Martti Lehtelän tervehdys Leijonat monessa mukana Lionspiiri 107-M:n 40 vuotisjuhlakokous

Lisätiedot

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI sisällys MAAKUNTAJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 UNICEF VUOSI ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA... 4 UNICEF VUODEN VIRALLINEN SUOJELIJA... 6 PÄÄSPONSORINA A. AHLSTRÖM OY... 8

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Terveisiä meiltä! Yritysteema: jakelu myös Nokia Peltolammi, Multisilta. Ransu tykkää kirjoitella Pirkkalaiseen, s. 6.

Terveisiä meiltä! Yritysteema: jakelu myös Nokia Peltolammi, Multisilta. Ransu tykkää kirjoitella Pirkkalaiseen, s. 6. Partola, PIRKKALA Kenkätie 4 puh. 266 4041 Av. ma-la 11-21, su 12-21 KOTIPIZZALOUNAS MA-PE 11-14 alkaen 6,30 Sis. yhden täytteen pizzan + juomaa niin paljon kuin jaksat. Kotiinkuljetus JOKA PÄIVÄ. Pirkkala

Lisätiedot

HAVISEVAN KYLÄYHDISTYS RY JUHANNUSLEHTI 2010 30. VSK

HAVISEVAN KYLÄYHDISTYS RY JUHANNUSLEHTI 2010 30. VSK HAVISEVAN KYLÄYHDISTYS RY JUHANNUSLEHTI 2010 30. VSK Junat huristavat Suinulan ohi ja niin näyttää jatkuvankin Suinulan aseman myyntiä viimeistellään Lähemmin sisäsivuilla www.haviseva.fi Tervehdys kyläläiset!

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 3/2012 LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Yhdessä ekaluokalle Äidit kohtaavat netissä Kuuluuko nuorten ääni? Pääkirjoitus 14.9.2012 Kuka perheiden puolesta puhuu,

Lisätiedot

Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu

Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu 2 MESTARIASUKAS Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu jo 1500-luvun puolivälissä sekä suomen- että ruotsinkielisellä nimellä. Silloin Järvenpäässä oli luultavasti kahdeksan taloa. Isojako ja

Lisätiedot

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 LION JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M VIESTI 2009-2010 PIIRI 107-M Tässä lehdessä mm. PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 Nuoret klubit esittäytyvät: UUSI KLUBI SASTAMALAAN 5 LC Uusikaupunki/Family

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Esitutkimukset ja jälki tarkastus myös Rovaniemellä! Perjantai 12.10.2012 n:o 72 www.uusirovaniemi.fi

Esitutkimukset ja jälki tarkastus myös Rovaniemellä! Perjantai 12.10.2012 n:o 72 www.uusirovaniemi.fi Lava - Ammuntaa II Ulla Tapaninen Stand Up Anitta Ahonen Varietee Magica Pikkujoulu Show & Buffet alk. 59 Liput alk. 23, Buffet 39 Pe 16.11. & La 17.11. Varietee Magica Pe 23.11. Stand Up A. Ahonen & I.Kivi

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 22.8.2012

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 22.8.2012 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Venetsialaiset la 25.8. klo 20-02 Jyrkkäkoskella. Enemmän Venetsialaisista s. 3-11 PUDASJÄRVI-lehti nro 34 2012 PUDASJÄRVEN ASIOISTA

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat

Haalarit niskaan. Helppari. Muistilista. YLÖS, ULOS JA ULKOMAILLE Matkailusta ammatti. Rennosti Saikulla. Listasimme Porin pikaiset ruokapaikat SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN HAKIJALEHTI PALVELULIIKETOIMINTA 2015 Rennosti Saikulla Helppari Parhaat kumisaappaat, Muistilista apua uudelle opiskelijalle Listasimme Porin

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN nro 5/2011 PUDASJÄRVI PUDASJÄRVI lehti 1 Entinen johtajisto kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa s. 3 Teletalossa eletty suurten

Lisätiedot

Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4. Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6. Minna säveltää, s.8. Ylioppilasjuhlien. sää, s.8

Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4. Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6. Minna säveltää, s.8. Ylioppilasjuhlien. sää, s.8 Pirkkala Härmälä Hatanpää www.pirkkalainen.com Keskiviikko30.5.2007, nro 22 Pallo pysyy Riikan käsissä, s. 4 Aurinkoista kesää! Marinalla ja Adinalla vain taivas rajana, s.6 Minna säveltää, s.8 Ylioppilasjuhlien

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto auki arkisin klo 9.00-16.00

Lisätiedot

TI-TURINA. Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta

TI-TURINA. Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta TI-TURINA Jäsenlehti 4/2009 Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 235 6439 toimisto@turunseuduninvalidit.fi

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Loppusuora menossa kesätyön hakemisessa Kunnan kesätöihin tuli ennätysmäärä hakemuksia

Loppusuora menossa kesätyön hakemisessa Kunnan kesätöihin tuli ennätysmäärä hakemuksia www.pirkkalainen.com Pirkkala Härmälä Hatanpää Keskiviikko 26. huhtikuuta 2006 45. vsk, nro 17 Loppusuora menossa kesätyön hakemisessa Kunnan kesätöihin tuli ennätysmäärä hakemuksia Heli Järvenpää Nuorten

Lisätiedot