Pääkirjoitus. Kun on tunteet. Petja Aarnipuu. Elorella ei lehtenä ole äänioikeutta, eikä se näin ollen äänestänyt. Elore on puoluepoliittisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkirjoitus. Kun on tunteet. Petja Aarnipuu. Elorella ei lehtenä ole äänioikeutta, eikä se näin ollen äänestänyt. Elore on puoluepoliittisesti"

Transkriptio

1 Elore (ISSN ), vol. 18 1/2011. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_11/pk_aarnipuu.pdf] Pääkirjoitus Kun on tunteet Petja Aarnipuu Elorella ei lehtenä ole äänioikeutta, eikä se näin ollen äänestänyt. Elore on puoluepoliittisesti sitoutumaton, edelleen. Eloren tekijöillä ja lukijoilla, sikäli kuin ovat täysi-ikäisiä Suomen kansalaisia, sen sijaan on äänioikeus ja kullakin omat käsityksensä siitä, miten asioiden tulisi olla ja millä keinoin siihen pitäisi pyrkiä. Arvaan, että kevään eduskuntavaaleissa ainakin kaikki suurimmat puolueet saivat ääniä myös Eloren lukijoilta ja tekijöiltä yksityishenkilöinä. Ikioman, ainoan hallussani olevan äänen annoin puolueelle, jonka tunnusväri on punainen. Moni teistä ajattelee nyt, että voisin päätoimittajana mieluusti kunnioittaa vaalisalaisuutta omaani. En kerrokaan tätä propagoidakseni Ainoaa Oikeaa Totuutta vaan pohjustaakseni ajankohtaista aihetta: tunteita ja arjen politiikkaa. Tältä pohjalta ei varmasti tule yllätyksenä, että kevään vaalitulos kokonaisuudessaan ei miellyttänyt minua. Voin jopa kertoa, että minulle tuli siitä paha mieli, sillä J-voiton saanut puolue on ohjelmiensa ja julkilausumiensa perusteella mahdollisimman kaukana omista käsityksistäni ja arvoistani useimmissa asioissa. Voi olla, että juuri sinä olet täsmälleen päinvastaista mieltä minun kanssani. Minussa yksityishenkilönä puolueen tohtorien, maisterien ja sahurien ilmaisemat käsitykset kulttuurista, maahanmuutosta ja suomalaisuudesta kuitenkin herättävät paitsi ällistystä myös pelkoa: liian moni asia muistuttaa monenlaisia lähihistorian -ismejä verisine jätevesineen. Turhaanko? Toivottavasti mutta tunne on minulle tosi. Jollekulle toiselle ovat aivan yhtä tosia ja perusteltuja vaikkapa minunkaltaisiini ylikoulutettuihin kukkahattutelineisiin kohdistuva halveksunta ja maahanmuuttajiin liittyvät moninaiset pelot. Turhaanko? Toivottavasti. Hyvä puoli tässä demokratian sääntöjen mukaan toteutetussa mielipiteenilmaisussa onkin se, että ihmiset puoluepolitiikan kaikilta sektoreilta ovat saaneet kehyksen tunteiden ilmaisemiseen. Pettymys, pelko, kiukku, viha, voitonriemu, pilkallisuus, epäilys, yhteenkuuluvuuden tunne ovat päässeet esiin sekä julkisesti että kaveripiireissä. Oikealla ja vasemmalla, keskellä sivua ja marginaaleissa. Vastakkainasettelujen aika ei todellakaan ole ohi, mutta kaikki ovat tasapuolisesti loukkaantuneita toistensa puheista ennen, nyt ja tulevaisuutta ennakoiden. Politiikassa valtion- tai kunnanhallinnon tasolla ei yleensä ole tapana ainakaan julkisesti myöntää, että kun asioista päätetään, pelissä ovat faktojen ja laskelmien lisäksi myös inhimilliset tunteet. Suomalaisuuteen, kansalliseen etuun ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä käsitellään ikään kuin järkiperustein. Ne kaikki on kuitenkin ladattu aivan 1

2 Petja Aarnipuu: Kun on tunteet räjähtämispisteeseen saakka tunteilla ja tunteiden pohjana olevilla kokemuksilla köyhyydestä ja rikkaudesta, terveydestä ja sairaudesta, pärjäämisestä ja syrjäytymisestä. Niissä arjen poliittisissa tilanteissa, joita syntyy ihmisten jokapäiväisen elämän tasolla, tunteilla on suuri ja tunnustettu rooli. Toisin kuin poliitikot työssään, folkloristit ovat ottaneet tunteet vakavasti jo pitkään. Nauru, pelko, viha ja rakkaus ovat kansan (sekä herrojen että rahvaan) elämän perusvärit, ja niistä kulttuuri syntyy. Tässä numerossa teemana on internet ja se, millaisia tutkimuskenttiä ja aineistoja se tarjoaa. Verkon silmien läpi avautuu laajakuva maailmaan: myös tähän ristiriitaisten poliittisten tunteiden maailmaan ja vauhdilla törmääviin kulttuureihin. Keskustelufoorumeilla hommaillaan valtavan monensävyisiä asioita. Foorumit ovat nekin vain yksi niistä lukemattomista tavoista, joilla tämän päivän suomalaisetkin osallistuvat maailmanmenoon näytön, näppäimistön ja tietoliikenneyhteyden välityksellä. Virtuaalimaailmaan on syytä asennoitua yhtenä reaalimaailman ulottuvuutena. Jos ihmisellä olisi halu ymmärtää, tajuta toista ihmistä ja hänen lähtökohtiaan, folkloristien ja muiden kulttuurintutkijoiden tekemä työ auttaisi häntä siinä. Kulttuuritulkkia tarvittaisiin somalitaustaisen turkulaispojan ja keskisuomalaisen sahanomistajan välille, mutta myös hämäläisen tiedetoimittajan ja tuoreen helsinkiläisen kansanedustajan välille. Koulutus ei auta, sillä tohtoritkaan eivät näillä muuttujilla automaattisesti ymmärrä toisiaan. Toisen ihmisen tajuaminen edellyttää paitsi molemminpuolista hyvää tahtoa myös halua ymmärtää paikallisia ja kansallisia asioiden esittämisen tapoja. Kulttuurintutkijoiden piiristä löytyisi lukuisia ihmisiä, jotka voisivat toimia ymmärryksen lisäämiseksi ja tajunnan laajentamiseksi moneen suuntaan. Tutkimuksen alla ovat tiettävästi esimerkiksi maahanmuuttajanuoret, tehtaalaisten huumori ja elämä helsinkiläisissä kouluissa; köyhyydestä on juuri tarkastettu väitöskirja, samoin Vienan pakolaisten kertomuksista. Miten nämä tutkijat tulisivat kuulluiksi kulttuuritulkkeina meidän ja heidän, niiden ja näiden välillä, että ymmärtäisimme, mitä sanotaan ja mitä se tarkoittaa? Tämän Elore 1/2011:n teemaosuuden on päätoimittanut FT Anne Heimo Turun yliopistosta ja hän esittelee teeman sisällön omissa saatesanoissaan. Teeman kunniaksi haluan tässä kuitenkin omasta puolestani jakaa kaksi linkkiä poliittisesti ajankohtaisille sivuille. Niissä tarkastellaan arjen politiikkaa näkökulmista, joiden uskon yhdistävän äänestäjiä yli puoluerajojen. Ensimmäinen linkki vie teidät YouTube-sivulle ja nimimerkki Lauri95:n sinne lataamaan ja kuvittamaan Rotestilauluun (1966), jonka esittää Simo Salminen. Toisen linkin takana taas on YK:n ihmisoikeuksien julistus (1948). Erityisen ajankohtaisia ovat artiklat 7, 12 ja 19, joiden toteutuminen edellyttää suurta harkintaa sanoissa ja teoissa. Niissä perätään oikeuksia, jotka tosielämän arkisissa kohtaamisissa erittäin helposti kumoavat toisensa: yhtäältä oikeutta tasavertaiseen kohteluun ja loukkaamattomuuteen ja toisaalta oikeutta pitää oma mielipiteensä ja ilmaista se missä tahansa tiedotusvälineessä. Demokraattisessa yhteiskunnassa nämä oikeudet koskevat meitä ja heitä riippumatta siitä, mistä suunnasta ihmiskuntaa katsoo. Arjen politiikan keskeisimmiksi yhteensovitettaviksi asettuvat vapaus, vastuu ja tunteet. Eduskunnassa, kaduilla ja tiedotusvälineissä. FT Petja Aarnipuu on vapaa tutkija ja tiedetoimittaja Hattulasta. Hänen poliittiset tuntonsa ovat hänen omiaan. Elore 1/2011 2

3 Elore (ISSN ), vol. 18 1/2011. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_11/saate_heimo.pdf] Saatteeksi: Folkloristit ja internet Aave koneessa? Anne Heimo World Wide Web tuli julkiseen käyttöön vuonna Kaksi vuotta myöhemmin aloitetaan Elektroloristin, nykyisen Eloren, julkaiseminen. Ensimmäisessä numerossa folkloristi Jyrki Pöysä kuvailee uuden sähköpostilehden syntyvaiheita ja pohtii sen tulevaisuutta. Uudessa olomuodossa julkaistu lehti edellytti myös lukijoiden ohjeistamista sen moninaisiin käyttötapoihin. Lehteä kehotettiin tallentamaan, tulostamaan ja kopioimaan ja jopa korjailemaan kirjoituksia omalla tietokoneella paremmin itseä miellyttävään asuun. Arvioidessaan uuden julkaisukanavan tarjoamia mahdollisuuksia Pöysä arvelee kuvien liittämisen teksteihin helpottuvan. Folkloristeille erityisen kiinnostavana hän piti mahdollisuutta liittää mukaan ääntä ja rohkeni jopa esittää: Ehkäpä jo 1995 jouluksi saadaan kasaan puhuva numero? (Pöysä 1994.) Muutama vuosi myöhemmin vuonna 1997 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sai oman sähköpostiosoitteen ja äänitearkiston tutkija Ulla Lipponen aloitti kiertoviestien keräämisen. Seuraavan kymmenen vuoden aikana SKS:aan virtasi jos jonkinlaista kuvaa, ääntä ja sovellusta. Kolumnissaan kiertoviestien tallentamiseen osallistunut Jukka Saarinen kuvaa tätä kymmenvuotisjaksoa ajaksi, jolloin suomalaiset totuttelivat sähköpostiin ja siitä tuli heille tärkeä. Internetistä, verkosta, netistä on tullut entistä keskeisempi osa arkipäiväämme 2000-luvun kuluessa. Kuten jokainen voi itsekin todeta, teemme verkossa pitkälti samoja asioita kuin sen ulkopuolella: välitämme kuulumisia, pidämme yllä ihmissuhteita, keskustelemme, kiistelemme, haemme ja jaamme tietoa, pelaamme, kulutamme aikaa, käymme kauppaa ja ilmaisemme itseämme. Verkko on omaksuttu kulttuurisesti, kuten digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen (2009, 8 9) kutsuu tätä prosessia. Tilastokeskuksen (2010) mukaan internetiä käyttää jo 86 % Suomen väestöstä. Näistä peräti 42 % on lisäksi rekisteröitynyt johonkin verkkoyhteisöön. Pelkästään Facebookin käyttäjiä arvioidaan olevan Suomessa tällä hetkellä lähes 2 miljoonaa ja maailmanlaajuisesti lähes 700 miljoonaa (http://www.socialbakers.com/ ). Ikäkään ei enää vaikuta käyttöön, sillä jo yli 40 % vuotiaista suomalaisista 3

4 Anne Heimo: Saatteeksi: Folkloristit ja internet Aave koneessa? käyttää internetiä. Näiden hopeasurffareiden (silver surfers) määrää kasvaa koko ajan. Onkin aiheellista kysyä Robert V. Kozinetin (2010, 2 3) tavoin, voiko yhteisöjä tänä päivänä tutkia ilman, että tutkitaan myös näiden toimintaa verkossa? Internet on kieltämättä haastava tutkimuskohde, koska se koostuu lukuisista osaalueista sovelluksista, toiminnoista, käytännöistä, esitys- ja vuorovaikutusmuodoista ja näyttäytyy erilaisena kullekin käyttäjälle tämän valitsemien osa-alueiden mukaan. Lisäksi internet on jatkuvassa muutostilassa. Osa internetin moninaisista käyttömuodoista ja ilmiöistä elää vain hetken, osa pidempään. Ne voivat myös muuttaa muotoaan tai siirtyä uusille foorumeille. (Miller & Slater 2003, ) Tämän vuoksi internetiä ei ole hedelmällistä tarkastella yhtenä valtaisana kokonaisuutena, vaan esimerkiksi monisuuntaisena välineenä, joka mahdollistaa ihmisten välisen kommunikaation. Se voidaan myös nähdä tilana, kohtaamispaikkana tai tutkijan kenttänä, tai alustana, jolle voidaan liittää muiden viestimien sisältöjä ja toimintoja. (ks. Suominen 2009, 11.) Internetin kulttuurinen omaksuminen näkyy jo hyvin folkloristiikan ja lähialojen opiskelijoiden opinnäytetöissä, joissa lähes kaikissa joko tutkitaan verkossa kokonaan tai osittain toimivia yhteisöjä, erilaisia verkkoilmiöitä tai käytetään verkkoa tutkimusaineiston hankinnassa. Sen sijaan näille opiskelijoille ei ole juuri tarjolla ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta, jossa paneuduttaisiin internetiin käyttöön liittyviin metodologisiin ja tutkimuseettisiin kysymyksiin nimenomaan kulttuurien tutkijoiden näkökulmasta. Folkloristi Alan Dundes arvioi jo vuonna 1980, että tietotekniikan kehittyminen tarjoaa uusia, jännittäviä mahdollisuuksia folkloren välittymiselle ja synnylle. Seuraavalla vuosikymmenellä Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1995) vakuutteli folkloristeja siitä, että tietotekniikka ei tule hävittämään suullista perinnettä, vaan se tulee toimimaan sen kasvualustana. Aika on osoittanut, että näin on myös käynyt. Vuonna 2003 folkloristi Katja Laitinen aloitti uuden aikakauden suomalaisessa tutkimuksessa tarkastelemalla internetiä tutkijan kenttänä. Perinteentutkijat Johanna Uotinen (2005) ja Sari Tuuva- Hongisto (2007) käsittelivät kumpikin teknologian ja tietoyhteiskunnan kehitystä kulttuurisesta näkökulmasta väitöskirjoissaan. Tuoreimpiin esimerkkeihin kuuluu Olga Davydovan (2009) Suomessa asuvien venäjänkielisten etnisyysdiskursseja käsittelevä tutkimus, jossa hän käyttää yhtenä aineistonaan nettikeskusteluja. Uusimman, toukokuussa 2011 ilmestyneen, Cultural Analysis -lehden teemana on Virtually Global ja Open Folklore -sivustolle sekä The Folklorist s Web Handbookiin on koottu koko joukko internetistä löytyviä folkloristisia lehtiä, arkistoja, tietokantoja ja muita resursseja. Näistä esimerkeistä huolimatta vain harva folkloristi on innostunut tutkimaan internet-kulttuuria. Pääosa internetistä löytyvien, folkloristiseksi määriteltävien ilmiöiden tutkimuksesta on tehty muilla tieteenaloilla, esimerkiksi mediatutkimuksessa ja yhteiskuntatieteissä. Myös folkloristiikan lähialoilla, kuten etnografiassa ja antropologiassa, kiinnostus on ollut vielä melko vähäistä kansainväliselläkin tasolla. Suomen osalta erityismaininnan ansaitsee tässä yhteydessä Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa toimiva monitieteinen digitaalisen kulttuurin oppiaine, jonka tutkijat ovat tarkastelleet internetiä lukuisista eri näkökulmista (ks. esim. Saarikoski, Suominen, Turtiainen & Östman 2009). Ensimmäisessä internetiä folkloristiikan näkökulmasta tarkastelevassa artikkelikokoelmassa, Trevor J. Blankin toimittamassa Folklore and the Internet (2009), pohditaan Elore 1/2011 4

5 Anne Heimo: Saatteeksi: Folkloristit ja internet Aave koneessa? syitä folkloristien vähäiseen kiinnostukseen. Syyksi Blank esittää niin folkloristien kaipuun tutkia menneitä ja autenttisia ilmiöitä kuin myös virtuaalisuuden vierastamisen, vaikka nykyään ei offline- ja online-elämän asettamiselle vastakkain ole perusteluja. Ei ole myöskään selvää, mitä folklorella ylipäätään tarkoitetaan internetissä. Blankin oma ehdotus on määritellä folklore melko laveasti: the outward expression of creativity in myriad forms and interactions by individuals and their communities. (Blank 2009, 6.) Internetin virtuaalisesta luonteesta huolimatta verkossa on aina kyse ihmisten välisestä kommunikaatiosta. Tätä kommunikaatiota ovat amerikkalaiset folkloristit luonnehtineet termillä vernacular (ks. esim. Kirshenblatt-Gimblett1995; Howard 2008; Blank 2009). Termi voidaan suomentaa kansanomaiseksi, kotitekoiseksi, paikalliseksi tai, kuten itse teen, omaehtoiseksi. Sari Östman ja Riikka Turtiainen (2009, 337) määrittelevät omaehtoisen kulttuurin sisällöiksi, joita yksityishenkilöt luovat ja julkaisevat verkossa omista lähtökohdistaan käsin, vapaaehtoisesti ja luovasti, tosin valitsemansa julkaisupalvelun käytäntöihin sitoutuen. Omaehtoista kulttuuria esiintyy teksteinä, kuvina, videoina, linkkeinä kaikilla mahdollisilla internet-foorumeilla ja sivustoilla. Omaehtoista kulttuuria voidaan tuottaa yksin ja yhdessä. Kaikki voivat toimia omaehtoisina kulttuurintuottajina. Omaehtoisen kulttuurintuottajat eivät välttämättä pyri ammattilaiseksi alueillaan, mutta haluavat tunnustetun aseman omiensa parissa. Tunnustus voi näkyä kävijämäärinä, palautteena, vertaismielipiteinä tai näkyvyytenä muissa medioissa. Tutkija voi lähestyä omaehtoisen kulttuurin tuotteita erilaisista näkökulmista riippuen siitä, mikä niissä häntä kiinnostaa. Samaa tutkimusaineistoa voi siis tarkastella esimerkiksi sisällön, kommunikaation ja/tai yhteisöllisyyden kannalta. Perinteen käsitteellä viitataan yleisesti sukupolvelta toiselle välittyvään kulttuurisen tiedon siirtymisprosessiin ja niihin kulttuurisen tiedon ja osaamisen tuotteisiin, jotka sukupolvelta toiselle välittyvät (ks. Anttonen 2009, 2). Jos folklorea tarkastellaan tuotekeskeisestä ja historiallisesta näkökulmasta, sukupolvelta toiselle ja sukupolvien kesken (suhteellisen) pysyvänä välittyvänä, voi omaehtoisesta kulttuurista ajan myötä muodostua folklorea. Jos taas folkloren keskeisenä ominaisuutena pidetään välittymistä, toistettavuutta ja uusintamista, niin omaehtoinen kulttuuri on folklorea. Eloressa on vuosien mittaan ilmestynyt joitakin internetiä käsitteleviä artikkeleita (esim. Östman 2008), mutta käsissäsi (ruudullasi) oleva lehti on ensimmäinen varsinaisesti aihepiiriin keskittyvä numero. Hyvänä johdatuksena teemaan toimii SKS:n äänitearkiston kokoelmapäällikön Jukka Saarisen kolumni Kiertoa verkossa suomalaisten kiertoviestien keruuprojektista. Kolumnissaan Saarinen kertoo projektin vaiheista sekä sen aikana tapahtuneista muutoksista verkkoperinteessä. Kiertoviestien välittäminen sähköpostissa on vähentynyt selvästi. Onko kyse pysyvästä vähentymisestä vai perinteen siirtymisestä uudelle foorumille? Toisin kuin Jyrki Pöysä monen muun ohella aikoinaan ennusti, äänestä ei ole tullut verkkojulkaisemisen merkittävin ominaisuus, vaan visuaalisuudesta. Ihmiset luovat, manipuloivat, välittävät ja kommentoivat kuvia. Tutkija Kaarina Koski pureutuu katsausartikkelissaan Mediakulttuurin murros, YouTube ja folklore omaehtoisen kulttuurintuottamisen tämänhetkiseen ehdottomaan ykköseen, YouTubeen. Muutamassa vuodessa YouTubesta on tullut Googlen ja Facebookin jälkeen maailman kolmanneksi suosituin sivusto, jonka sisäl- Elore 1/2011 5

6 Anne Heimo: Saatteeksi: Folkloristit ja internet Aave koneessa? löstä noin puolet on käyttäjien itsensä tuottamaa tai kommentoimaa. Katsauksessaan Koski tarkastelee YouTuben remix-kulttuuria suhteessa vanhaan suulliseen perinteeseen ja löytää erojen lisäksi yhtäläisyyksiä. Suullisen perinteen uudesta käytöstä tai pikemmin vanhan perinteen jatkumosta on kyse myös tutkija Outi Lauhakankaan artikkelissa Internetin keskustelufoorumit sananlaskujen kasvualustana, jossa hän tarkastelee sanaparsien käyttöä ja niiden muuntelua yhden yön aikana käydyssä verkkokeskustelussa. Viimeistään digitaalisen kulttuurin tutkija Anna Haverisen artikkelin Bittihautakiviä ja pikselimuistomerkkejä kuolema- ja sururituaalien virtualisaatio internetissä kohdalla lukija varmistuu, että ihmiselämän kaikkia osa-alueita ja tunteita tosiaan käsitellään tänä päivänä myös internetissä. FT Anne Heimo on omaehtoisesta historiantuottamisesta internetissä ja kliktivismistä kiinnostunut folkloristi Turun yliopistosta. Kirjallisuus ANTTONEN, PERTTI 2009: Kulttuurin, perinnön ja perinteen kysymyksiä. Elore 1/2009, 1 8. [Online] < pdf > BLANK, TREVOR J. 2009: Toward a Conceptual Framework for the Study of Folklore and the Internet. Trevor J. Blank (ed.), Folklore and the Internet. Vernacular Expression in a Digital World. Utah State University Press, CULTURAL ANALYSIS Vol. 9: Virtually Global. [Online] < > DAVYDOVA, OLGA 2009: Suomalaisena, venäläisenä ja kolmantena. Etnisyysdiskursseja transnationaalissa tilassa. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 57. Joensuu: Joensuun yliopisto. KOZINETS, ROBERT V. 2010: Netnography. Doing Ethnographic Research Online. Los Angeles etc.: Sage. HOWARD, ROBERT GLENN 2008: Electronic Hybridity: The Persistent Processes of the Vernacular Web. Journal of American Folklore. 121(480). KIRSHENBLATT-GIMBLETT, BARBARA 1996: The Electronic Vernacular. George E. Marcus (ed.), Connected: Engagements with Media. University of Chicago Press, LAITINEN, KATJA 2003: Maailman Tori internet kenttänä. Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila & Ulla Piela (toim.), Tutkijat kentällä. Kalevalaseuran vuosikirja 82. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, OPEN FOLKLORE. [Online] < > [ ] PÖYSÄ, JYRKI 1994: Taustaa elektrolorismille. Elore 1/1994. [Online] < > SAARIKOSKI, PETRI & SUOMINEN, JAAKKO & TURTIAINEN, RIIKKA & ÖSTMAN, SARI (toim.) 2009: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus. SUOMINEN, JAAKKO 2009: Johdannoksi: netin kulttuurihistoriaa. Petri Saari- Elore 1/2011 6

7 Anne Heimo: Saatteeksi: Folkloristit ja internet Aave koneessa? koski & Jaakko Suominen & Riikka Turtiainen & Sari Östman (toim.), Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, THE FOLKLORIST S WEB HANDBOOK. A collection of research resources for scholars and students of folklore. [Online] < com/ > [ ] TILASTOKESKUS 2010: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineen. Suomen virallinen tilasto. Helsinki: Tilastokeskus. [Online] < > TURTIAINEN, RIIKKA & ÖSTMAN, SARI 2009: Tavistaidetta ja verkkoviihdettä. Omaehtoisten verkkosisältöjen tutkimusetiikkaa. Maarit Grahn & Maunu Häyrynen (toim.), Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. Tietolipas 230. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, TUUVA-HONGISTO, SARI 2007: Tilattuja Tarinoita. Etnografinen tutkimus pohjoiskarjalaisesta tietoyhteiskunnasta. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 47. Joensuu: Joensuun yliopisto. UOTINEN, JOHANNA 2005: Merkillinen kone. Informaatioteknologia, kokemus ja kertomus.. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 40. Joensuu: Joensuun yliopisto. ÖSTMAN, SARI 2008: Elämäjulkaiseminen Omaelämäkerrallisten traditioiden kuopus. Elore 2/2008, [Online] < ost2_08.pdf > Elore 1/2011 7

8 Elore (ISSN ), vol. 18 1/2011. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_11/kolumni_saarinen.pdf] Kolumni: Kiertoa verkossa Jukka Saarinen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon, suomalaisen henkisen ja pääosin suullisen perinteen keskusarkistoon alkoi 1980-luvun alkupuolelta lähtien kertyä aineistoa, jonka kartuttajana ei ollut maalaista menneisyyttään muisteleva yhteinen rahvas vaan toimistoissaan paperitöitä puskevat kaupunkilaiset. Tuli humoristisia piirroksia ja kirjoituksia valokopioina, usein parodioita muodollisista ohjeista, kaavakkeista ja tiedotteista Urban Folklore from the Paperwork Empire, kuten Alan Dundes ja Carl L. Pagter ovat lajia kolmen vuosikymmenen takaisessa teoksessaan (1975) luonnehtineet. Kansanrunousarkiston tutkija Ulla Lipponen julkaisi vuonna 1989 antologian Siistiä sisätyötä tästä aineistosta, jota hän nimittää kopioperinteeksi tai kopiohuumoriksi, koska aineiston leviämisen takana ja edellytyksenä oli valokopiointitekniikan jokapäiväistyminen toimistoissa. Paperitöistä Lipponen kirjoittaa: Sähköiseen viestintään perustuva paperiton konttori on ehkä jo huomisen todellisuutta, mutta vielä tänä päivänä kuuluvat lomakkeet, muistiot, kirjeet, tiedotukset, anomukset ja selvitykset toimistoväen arkipäivään (Lipponen 1989, 60). Paperiton konttori ei ole todellisuutta vielä tänäänkään, tuotamme A4-saastetta töissä varmaankin enemmän kuin koskaan ennen. Mutta perinne, joka aiemmin papereina kulki, muuntui jo melko pian tuon jälkeen sähköiseksi: sähköpostiin ja internetiin. SKS sai sähköpostin vuonna Havaittuaan kiertoviestiaineiston olemassaolon Ulla Lipponen rakensi kollegoista, tuttavista, opiskelijoista ja aiemmista keruista tuntemistaan henkilöistä keruuverkon. Hän kyseli, vastaanotti, kommentoi ja tallensi verkon lähettämiä viestejä. Ensimmäisenä vuonna viestejä kertyi 12, seuraavina muutama sata kunnes 2000-luvun alussa määrä vakiintui vuosittain parintuhannen viestin tasolle. Keruu päättyi vuonna Kymmenen vuoden aikana kertyi noin viestiä, tiedostoiksi tallennettuina ja liitetiedostoineen liki tiedostoa. Vastaajia oli 180, joista osa on toimittanut muutaman viestin, monet satoja. Millaisen perinnelajin tämä aineisto oikein muodostaa? Vastaajat nimittävät sitä 8

9 Jukka Saarinen: Kolumni: Kiertoa verkossa usein sähköpostihuumoriksi, vaikka läheskään kaikki viestit eivät ole hauskoiksi tarkoitettuja. Tavallisia nimityksiä ovat myös sähköpostiperinne tai kiertoviestit, joilla luonnehditaan aineiston välitystapaa ja alkuperää: se kulkee sähköpostissa, on anonyymia, muualta saatua, kiertävää. Vaikka joukossa on myös tekijyydeltään tunnettua tavaraa kuten pilapiirroksia ja sarjakuvastrippejä, viestien lähettäjät ja alkuunpanijat eivät ole niiden tekijöitä: joku on ne skannannut tai kopioinut ja laittanut kiertoon. Suomalaisten kiertoviestien suosikki esimerkiksi on Viivi ja Wagner, joka liittyy kiertoviestien tavallisimpaan aihepiiriin, parisuhteeseen. Varsin yleinen kiertoviesti laitetaan Dalai Laman piikkiin: Tässä lyhyt viesti luettavaksesi. Nauti siitä! Tämän viestin Dalai Lama on antanut tälle vuosituhannelle. Lukeminen vie vain muutaman sekunnin. Lähetä tämä eteenpäin 96 tunnin sisällä siitä, kun luit tämän. Saat iloisia yllätyksiä Tätä seuraa lista elämänohjeita kuten Ota huomioon, että Suuri Rakkaus ja Suuret Saavutukset sisältävät myös suuria riskejä. Amerikkalaisen Snopes.com -sivuston mukaan viesti ei kuitenkaan ole lähtenyt Dalai Laman toimesta liikkeelle. Se on itse asiassa lyhennetty versio paljon aikaisemmasta viestistä, jota on levitetty nepalilaisen tai japanilaisen tai havaijilaisen onnentoteemin nimellä. Moni varmaan muistaa näitä kirjoitusmerkeillä piirrettyjä toteemeja, enkeleitä, sydämiä viime vuosisadan lopulta, jotka sähköpostiohjelmien kehittymisen myötä hiljalleen ovat kuihtuneet pois. Snopes.com ilmoittaa olevansa the definitive Internet reference source for urban legends, folklore, myths, rumors, and misinformation. Sivuilta löytyykin taustat hyvin monelle kiertoviestien jutuille. Aika moni on varmaan nähnyt kuva presidentti Bushista kouluvierailulla kirja väärinpäin käsissään kuvamanipulaatio, josta Snopes.com esittää alkuperäisen kuvan. Moni on myös varmaan järkyttynyt tekstistä, joka kertoo bonsai-kissanpentujen kasvatuksesta, ja lähettänyt viestiä vetoomuksena eteenpäin juttu perustuu alkujaan pilasivustoon, joka on jossain vaiheessa otettu liian vakavasti. Esimerkkejä on leegioittain. Kovin helposti menemme halpaan, kun olosuhteet ovat oikeat. Toisaalta huumorissa ei totuus ehkä sittenkään ole aivan välttämätöntä: viesteissä kiertäneet George W. Bushin tiliin laitetut lausumat eivät ehkä kaikki ole aitoja mutta silti huvittavia. Sekä Bushin että hänen vastaehdokkaansa John Kerryn väitetään esimerkiksi sanoneen vaalivuonna 2004: If we don t succeed, we run the risk of failure. Ovatkohan kaikki Matti Nykäsen sanonnatkaan autenttisia? Viestien formulointi ketjukirjeiksi on yleinen menettely tässä perinteessä. Käytetään lajityypillisiä retorisia keinoja: pitkälle ulottuvaan alkuperään vetoamista, jatkokehotuksia, palkinnon lupauksia ja ketjun katkaisemisen seurauksilla uhkailemisia. Muotoilua ei sovelleta pelkästään vakaviin vetoomuksiin ja onnea tuoviin elämänohjeisiin, vaan melkein mitä vaan voidaan siihen upottaa. Suklaa on vihannes, todistelee humoristinen PowerPoint-esitys ja kehottaa lopuksi: Lähetä tämä viesti 4 henkilölle, niin laihdut 2 kiloa Mikäli et tee tälle viestille mitään, lihot silmänräpäyksessä 10 kiloa. Kiertoviesti onkin kuvaava nimitys tälle aineistolle: osa siitä on humoristista, osa vakavampaa, osa siltä väliltä. Kuvat oudoista, erikoisista ilmiöistä ja sattumista ovat Elore 1/2011 9

10 Jukka Saarinen: Kolumni: Kiertoa verkossa tavallisia: erikoisia tatuointeja ja lävistyksiä, rivoja luontokuvia puiden ulokkeista ja halkeamista, erikoisia automaalauksia, kuvia ikävistä töistä otsikon lopeta tuo töistäsi valittaminen alla ja muita. Kuvat hämmästyttävät, huvittavat, iljettävät, pelottavat, katsojan mukaan. Pääosin kiertoviestit ovat kuitenkin humoristisia ja lisäksi vanhan kopioperinteen jatkajia. Dundesin ja Pagterin antologioita lukiessa huomaa jatkuvasti, miten vanhaa juttua on kierrätetty sellaisenaan, käännettynä tai vähän muokattuna vuosikymmenien ajan. Vain väline on vaihtunut. Joskus törmää uudelleenrunoiluun: vanha idea on muutettu uuteen tilanteeseen sopivaksi. Vanhempien sukupolvien päivittely nykyajan lasten ja nuorten elämästä ja ennen kaikkea sen helppoudesta on jo ihan klisee. Suomenkielinen kuvasarja Onnellinen lapsuus kuvaillaan asioita, joita ennen ei ollut ja mitä oli sen sijasta: Ei ollut mitään LAPSITURVALUKKOJA pistorasioissa, autonovissa, lääkepulloissa eikä kemiallisissa kodin puhdistusaineissa Meillä ei ollut Playstation-, Nintendo 64-, X-Box- ja muita videopelejä, 99 kaapelikanavaa, videonauhuria, Dolby Surroundia, kännyköitä, tietokoneita eikä chatroomeja tai e-baytä Internetissä... vain ystäviä. Ulf Palmenfeltin ruotsalaisessa antologiassa (1986) esitetty varhaisempi valokopio En faders undran puhuttelee niitä, jotka ovat syntyneet paarmuskan avulla ilman äitiysrahaa ja kirjoittaneet koulussa omille rihvelitauluille. Vaikka muotoilu ja yksityiskohdat ovat erilaiset, perusidea on sama: Hur tusen kunde vi klara oss? Miten olemme pystyneet pitämään itsemme elossa näinkin kauan? Teksti on erilainen mutta asetelma ikiaikainen. Huumoriviestien yleisin aihe on parisuhde, tai parisuhde ja seksi. Tässä aineistossa naiset todellakin ovat Venuksesta ja miehet ihan jostain muualta. Erilaiset vitsit, listat, vertailut, sanastot kuvat ja muut sisältävät molempien näkökulmia mutta aina toisilleen vastakkaisina ja kilpailevina. Jos naisilla on 10 syytä miksi kurkku on parempi kuin mies, miehillä on vastaavasti 10 syytä miksi olut on parempi kuin nainen. Jotkut viestit ovat kiinnostavan monitulkintaisia. Kuvia vuoden miehestä ( Man of the Year ) voi katsella, ehkei ihan tosissaan mutta kuitenkin, joko ihaillen miesnäkökulmasta tai paheksuen naisnäkökulmasta. Kuvasarjassa on vain muutama vaihteleva kuva (googlaa man of the year!): nainen kantaa valtavaa risukasaa, mies kulkee joutilaana vieressä; nainen raahaa kuutta kaljakoria, mies pulloa; mies on ottanut polkupyöränsä telttaan, nainen värjöttelee ulkopuolella. Ovatko kuvat autenttisia, lavastettuja vai sattumanlaukauksia - ehkei kuvien miehillä ja naisilla ole mitään tekemistä keskenään? Tätä en tiedä. Olennaista kuitenkin on, että näemme niissä mitä uskomme ja tahdomme nähdä. Perinteisten viestien joukkoon ja niiden mallille syntyy uutta aineistoa ajankohtaisista aiheista. World Trade Centerin terrori-isku , Lahden MM-hiihtojen doping -skandaali 2001 synnyttivät aineistoryöpyn, joka dokumentoitui laajasti keruun aineistossa; niitä on myös jo tutkittu (Kiiveri 2004; Lifländer 2004). Uusi tekninen ympäristö myös mahdollisti asioita, jotka ennen olivat hankalampia toteuttaa. Kier- Elore 1/

11 Jukka Saarinen: Kolumni: Kiertoa verkossa toviestien mukana kulkee sekä aitoja että manipuloituja valokuvia, videoleikkeitä, pelejä sisältäviä ohjelmatiedostoja. Tosin varsinaisten ohjelmien osuus putosi nopeasti 2000-luvun alun jälkeen yritysten ja laitosten tietoturvakäytänteiden tiukennuttua. Tiedostomuotojen kirjo on suuri: pelkkää tekstiä, PowerPoint-esityksiä, Word-tiedostoja, JPG-kuvia, Excel-taulukoita, erilaisia videotiedostoja ja paljon muita. Tekstitiedostot, PowerPointit ja JPG-kuvat muodostavat kuitenkin sähköpostiperinteen pääosan. Arkistoinnin kannalta tilanne on haastava, koska sähköpostitileillä tiedostoja ei voi säilöä. Sekä viestitekstit että liitetiedostot pitää konvertoida erillisiksi tiedostoiksi, ja samalla säilyttää yhteys niiden välillä. (Tämä oli minun tehtäväni ja yhteyteni tähän aineistoon.) PowerPoint -esitykset, jotka me kaikki tunnemme luentojen, seminaarien ja esittelytilaisuuksien välttämättöminä osina, alkoivat voimakkaasti yleistyä kiertoviestien liitteinä 2000-luvun alussa. PowerPoint mahdollistaa kuvien esittämisen määräjärjestyksessä, yhdistämisen tekstiin ja esittämisen vähän kuin suullisesti. Lukija ei voi helposti hyppiä kohdasta toiseen, kurkistella etukäteen mitä tapahtuu vaan joutuu kärsivällisesti katsomaan diakuvan kerrallaan tuskaillen sana kerrallaan näytölle ilmestyvää ja viipyilevää tekstiä. Jutun lopun yllätyksellisyyttä, vitsin huippua on helppo korostaa. PowerPointiin voi yhdistää myös äänen. Jos viestin lähettäjä kehottaa ja äänet sitten päälle, viimeiseen diaan on todennäköisesti kätketty joku rääkäisy yhdistettynä apinan tai muun vastaavan kuvaan. Tuon kehotuksen jälkeen minä ainakin väännän äänet pois! Parisuhteen ja seksin jälkeen kiertoviestien tavallisin teema on työ. Kiertoviestien työpaikat ovat monimutkaisia ja kieroutuneita organisaatioita, joissa työntekijät puurtavat ja johtajat palkitaan. Work hard an you shall be rewarded julistaa piirroksessa ruuvin lävistämä mies jo vanhassa kopioperinteessä. PowerPointilla toteutettu palkkakeskustelu päätyy aina toteamukseen Palkkatasosi on nyt vahvistettu. Palkkasi pysyy ensi vuonna samansuuruisena. Kyselyyn vastaaja ei pysty klikkaamaan vaihtoehtoa Ei, koska tämä vaihtoehdon laatikko pakenee heti, kun hiiri on sen kohdalla. Samalla systeemillä on toteutettu myös lomalaskuri, jonka kysymykseen Aiotko pitää tämän lomakauden aikana lomaa? on mahdotonta vastata Kyllä ja vastaaja joutuu lopulta vahvistamaan lomapäiviensä poiston. Kiitämme sinua osoittamastasi uskollisuudestasi ja avokäteisyydestäsi! Henkilöstöpäällikkö. Kun jutun teknisen hyperlinkitykseen perustuvan toimintaidean keksii, uusien vastaavien kyselyiden tekeminen on suhteellisen yksinkertaista. Kiertoviestejä on välitetty ja luettu erityisesti työsähköposteilla ja -koneilla. Kiertoviestit viittaavat joskus tähän liittyvään luvattomuuden tuntuun. Excel-muotoiseen eläkelaskuriin pyydetään täyttämään oma nimi, ikä ja työnantaja. Kun sen jälkeen kirjoittaa Start (viittaa viestin ulkomaiseen alkuperään), ilmestyy taulukkoon teksti: Jukka, LOPETA HÖLMÖILY!! EI SINUN TARVITSE JOKAISTA HUPIVIESTIÄ AVATA, JOITA SINULLE JATKUVASTI LÄHETETÄÄN! SKS ei maksa sinulle näiden viestien lukemisesta. Herran tähden, olet 52 -vuotias! Kasva aikuiseksi ja ala käyttäytyä! Allekirjoitus: SKS, johtoporras Elore 1/

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A

OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A Salla Matilainen 63538 Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2010 Jukka-Pekka Puro Mediatutkimus Taiteiden tutkimuksen laitos Turun yliopisto TURUN

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Publisher's version

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Publisher's version This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version Authors: Noppari Elina, Hautakangas Mikko Name of work: Kovaa työtä olla minä - Muotibloggaajat

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Tanja Välisalo UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen

Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomuksen tutkimus Matti Hyvärinen Kertomusten tutkimus on tullut tutuksi parin viime vuosikymmen kuluessa yhtä hyvin yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä, psykologiassa, oikeustieteissä kuin terveyden

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Urheilun sähköinen media 2.0

Urheilun sähköinen media 2.0 Urheilun sähköinen media 2.0 Liikkuva kuva -selvitystyön ohjausryhmä Viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma, SLU Yritysstrategisti, viestinnän asiantuntija Satu Harkke Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry,

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi #Fashion #Followme 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta Työn nimi: #Fashion

Lisätiedot

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon Sisällys Median mahti Mitä on kriittinen medialukutaito? 4 Leena Rantala Moderni hetki 4 Oona Uski Median rooli, valta ja vastuu 6 Matti Kalliokoski

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Jyri Rasinmäki Elina Koivisto Joulukuu, 2011 Kirjoittajasta Jyri Rasinmäki on mediakulttuurin ja viestinnän

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot