Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 OPETUSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika opetuslautakunnan kokouksen (alkaa klo 16) jälkeen Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 Asia Sivu OPETUSTOIMEN JOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 PERUSOPETUSLINJA 1 Konalan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen 2 Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen 3 Puistolanraitin ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen Herttoniemenrannan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos 13 5 Jakomäen peruskoulun opetussuunnitelman muutos 15 6 Konalan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos 17 7 Lauttasaaren ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos 19 8 Maunulan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos 21 9 Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos Mellunmäen ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos Pihlajiston ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset Pohjois-Haagan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos Puistolanraitin ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos Sophie Mannerheimin koulun opetussuunnitelman muutos Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen opetussuunnitelmat Laajasalon ja Santahaminan alueen oppilaaksiottoalueiden muutos alkaen 17 Jätkäsaaren alueella aloittavan koulun toimipaikka ja oppilaaksiottoalue 37 42

3 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ Yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät 1. luokille lukuvuonna Yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät 7. luokille lukuvuonna Erityisluokkaverkon muutokset lukuvuodelle Lauttasaaren 2. ala-aste, Tarveselvityksen hyväksyminen, opetusvirasto Tahvonlahden ala-asteen koulurakennuksen laajennuspäätös 64 NUORISO- JA AIKUISKOULUTUSLINJA 1 Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden tuntijaon muutos 66 2 Helsingin kaupungin nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutokset 69

4 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) OTJ/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi jäsen Jalovaaran ja varatarkastajaksi jäsen Nymanin. Esittelijä opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

5 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) OTJ/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

6 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/1 1 Konalan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää ottaa Konalan alaasteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0020) toistaiseksi kasvatustieteen kandidaatti (ylempi korkeakoulututkinto) Pauliina Timosen. Virantoimitus alkaa Samalla opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella ja kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 :n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika. Konalan ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi Rehtorin virka on julistettu haettavaksi Helsingin kaupungin ilmoituslehdiksi ottamissa sanomalehdissä ja opetusviraston Internet-sivuilla Konalan ala-asteen koulussa on vuosiluokilla 1-6 noin 270 oppilasta. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 :n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Virkaan jätti päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 17 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on eniten rehtorikoke-

7 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/1 musta vastaavankaltaisesta koulusta. Haastatteluun osallistuivat perusopetuslinjalta linjanjohtaja ja/tai aluepäälliköt, johtokunnan puheenjohtaja ja vastaava henkilöstösuunnittelija. Esityslistan liitteenä on hakijoiden ansioista aakkosjärjestyksessä laadittu yhteenvetolista. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat jaoston jäsenten nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon opetusvirastossa huoneessa 321. ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v. 2002, erityispedagogiikan aineopinnot v. 2010, erityisopettajan opinnot v. 2011, nuorisotoiminnan ohjaajan tutkinnon v sekä oppilaitoksen hallinto- ja johtaminen opinnot. Hakija on toiminut Järvenpäässä opettajana ja vararehtorina syksystä 2016 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut Järvenpäässä rehtorina (koulunjohtaja) ( ) ja perusopetuksen johtavana asiantuntijana (7 kk v. 2015) sekä Mäntsälässä rehtorina (koulunjohtaja, ja ) sekä opettajana ( ). Lisäksi hän on toiminut opettajana eri kunnissa vuosina ( ). Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä koulu-coaching- valmennuksen v ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v ja opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut erityisopettajana Sipoossa vuodesta 2015 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Espoossa rehtorina ( ) ja Vantaalla rehtorina ( , poislukien koordinaattorina toimittu aika), koordinaattorina ( ) ja opettajana ( ). Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon, voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen ja osallistunut muutoksen neljä huonetta koulutukseen. ********** on suorittanut kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon v (ylempi korkeakoulututkinto) ja opetushallinnon tutkinnon v Hakija on toiminut Konalan ala-asteen koulun rehtorina syksystä 2016 alkaen, Puistolanraitin ala-asteen koulun rehtorina (6 kk v. 2016) ja Tapanilan ala-asteen koulun rehtorina ( ). Aikaisemmin hän on toiminut Espoossa luokanopettajana, apulaisrehtorina (5 v), varajohtajana (5 v) vuosina ja lastentarhanopettajana (1991) sekä opettajana Kaarinassa reilut 1,5 vuotta. Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja osallistunut mm. uusien rehtoreiden koulutusohjelmaan. Hakijalla on meneillään työnohjaajan tutkintoon tähtäävät opinnot. Opetustoimen johtosäännön 20 :n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Konalan ala-asteen koulun johtokunta esittää lausunnossaan yksimielisesti **********

8 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/1 Esittelijä toteaa, että kaikilla kolmella haastatellulla on pitkä johtamiskokemus rehtorina ja he ovat toimineet pitkään myös opettajana. Kaikilla kolmella on pitkäkestoista johtamiskoulutusta sekä tehtävän edellyttämät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Haastattelun jälkeen tehdyssä kokonaisarvioinnissa ********** osoittautui Konalan ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin viran vaatimukset parhaiten täyttäväksi ja soveliaimmaksi virkaan. Hän on hoitanut kyseistä virkaa ansiokkaasti syksystä 2016 alkaen ja toiminut sitä ennen pitkään rehtorina Helsingissä. Hän on ollut rehtorina johtamassa koulun opetussuunnitelmanuudistusta ja hän tuntee helsinkiläisen koulun toimintaympäristön ja tavoitteet. Hänen erityisenä vahvuutenaan on innostava ja kehittämismyönteinen työskentelytapa. Myös johtokunta puoltaa yksimielisesti ********** valintaa rehtoriksi. Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että Konalan ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan valitaan ********** Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: kirsti.tanttu(a)hel.fi Arjariitta Heikkinen, aluepäällikkö, puhelin: arjariitta.heikkinen(a)hel.fi Liitteet 1 Hakijayhteenveto _Konalan ala-asteen koulu_skj_.pdf 2 Johtokunnan lausunto rehtorivalinnasta, Konalan aa.pdf Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta Otteet Ote Otteensaajat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

9 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/2 2 Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää ottaa Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0032) toistaiseksi kasvatustieteiden maisteri Jutta-Riina Karhusen. Virantoimitus alkaa Samalla opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella ja kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 :n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika. Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi Rehtorin virka on julistettu haettavaksi Helsingin kaupungin ilmoituslehdiksi ottamissa sanomalehdissä ja opetusviraston Internet-sivuilla Mellunmäen ala-asteen koulussa on noin 250 oppilasta. Koulussa on erityisluokkia ja valmistavaa opetusta. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 :n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

10 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/2 Virkaan jätti päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 11 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on pidempiaikaista rehtorikokemusta vastaavankaltaisesta koulusta. Haastatteluun osallistuivat perusopetuslinjan aluepäälliköt, johtokunnan puheenjohtaja ja vastaava henkilöstösuunnittelija. Esityslistan liitteenä on hakijoiden ansioista aakkosjärjestyksessä laadittu yhteenvetolista. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat jaoston jäsenten nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon opetusvirastossa huoneessa 321. ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja teologian aineopinnot v. 1996, kauppatieteiden maisterin tutkinnon v sekä oppilaitoksen hallinto ja johtaminen opinnot v Hakija on toiminut Espoossa rehtorina (koulunjohtaja) vuodesta 2010 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut opettajana Espoossa kuusi vuotta, josta ajasta vuoden apulaisrehtorina, opettajana Helsingissä viisi vuotta sekä erityissuunnittelijana Tiedekeskus Heurekassa kolme vuotta. Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon, esimies itsensä ja muiden johtajana koulutuksen ja osaamisen johtaminen koulutuksen. ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v ja opetushallinnon tutkinnon v Hän on toiminut Mellunmäen ala-asteen koulun rehtorina helmikuusta 2016 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut luokanopettajana Helsingissä vuodesta 2001 alkaen, josta ajasta 12 vuotta apulaisrehtorina sekä kuusi vuotta Lopella, josta ajasta 7 kk koulunjohtajana. Hän on osallistunut mm. tulevaisuuden esimies - koulutukseen, kehittyvä rehtori -koulutukseen ja coachaava esimies - koulutukseen. ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v. 2002, erityispedagogiikan aineopinnot v. 2010, erityisopettajan opinnot v. 2011, nuorisotoiminnan ohjaajan tutkinnon v sekä oppilaitoksen hallinto- ja johtaminen opinnot. Laitinen on toiminut Järvenpäässä opettajana ja vararehtorina syksystä 2016 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut Järvenpäässä rehtorina (koulunjohtaja) ( ) ja perusopetuksen johtavana asiantuntijana (7 kk v. 2015) sekä Mäntsälässä rehtorina (koulunjohtaja, ja ) sekä opettajana ( ). Lisäksi hän on toiminut opettajana eri kunnissa vuosina ). Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä koulu -coaching - valmennuksen v ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v ja opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut erityisopettajana Sipoossa vuodesta 2015 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Espoossa rehtorina ( ) ja Vantaalla rehtorina ( , pois lukien koor-

11 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/2 dinaattorina toimittu aika), koordinaattorina ( ) ja opettajana ( ). Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon, voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen ja osallistunut muutoksen neljä huonetta koulutukseen. ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v. 2006, liikuntatieteiden maisterin tutkinnon v. 1995, erityisliikunnanopettajan tutkinnon v ja opetushallinnon tutkinnon v Hakija on toiminut Meri-Rastilan ala-asteen koulun rehtorina vuodesta 2014 alkaen, erityisopettajana (2007-) ja apulaisrehtorina kaksi vuotta. Aikaisemmin hän on toiminut lajipäällikkönä Suomen Invalidien Urheiluliitossa ( ) ja liikunnanohjaajana Vantaalla ja Jyväskylässä. Hakija on osallistunut mm. pääkaupunkiseudun rehtorikoulutukseen. Opetustoimen johtosäännön 20 :n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunta puoltaa ********** Esittelijä toteaa, että kaikilla haastatelluilla on kokemusta ala-asteen koulun johtamisesta, johtamiskoulutusta ja pitkä opettajakokemus. Heillä on myös viran edellyttämät vuorovaikutustaidot. Hakijat ********** ovat rehtorikokemuksen lisäksi toimineet apulaisrehtorina. Haastattelun jälkeen tehdyn hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella esittelijä katsoo, että ********** on hakijoista parhaat edellytykset Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hän on hoitanut tehtävää ansiokkaasti helmikuusta 2016 alkaen. Hänen ansiokseen on luettava myös aikaisempi pitkä apulaisrehtorikokemus, jossa hän on käytännössä vastannut yhtenäisen peruskoulun vuosiluokkien 1-6 yksikön toiminnasta. Hänet arvioitiin haastattelun perusteella kysymyksessä olevaan virkaan johtamis- ja kehittämisnäkemyksiltään parhaiten soveltuvaksi. Myös johtokunta puoltaa ********** Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan valitaan ********** Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin:

12 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/2 Liitteet Muutoksenhaku Otteet kirsti.tanttu(a)hel.fi Kimmo Mustonen, vs. aluepäällikkö, puhelin: kimmo.mustonen(a)hel.fi 1 Hakijayhteenveto _Mellunmäen ala-asteen koulu_skj_.pdf 2 Johtokunnan lausunto Mellunmäen ala-asteen koulun rehtorin valinnasta_ pdf Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta Ote Otteensaajat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

13 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/3 3 Puistolanraitin ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää ottaa Puistolanraitin ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0021) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri Päivi Hakalan. Virantoimitus alkaa Samalla opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella ja kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 :n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika. Puistolanraitin ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi Rehtorin virka on julistettu haettavaksi Helsingin kaupungin ilmoituslehdiksi ottamissa sanomalehdissä ja opetusviraston Internet-sivuilla Puistolanraitin ala-asteen koulussa on noin 570 oppilasta. Koulu aloitti toimintansa syksyllä 2013, kun Puistolan ala-asteen koulu ja Nurkkatien ala-asteen koulu yhdistyivät. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 :n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

14 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/3 Virkaan jätti päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 16 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on viimeaikaista ja pidempiaikaista rehtorikokemusta vastaavankaltaisesta koulusta. Haastatteluun osallistuivat perusopetuslinjan linjanjohtaja ja/tai aluepäälliköt, johtokunnan puheenjohtaja ja vastaava henkilöstösuunnittelija. Esityslistan liitteenä on hakijoiden ansioista aakkosjärjestyksessä laadittu yhteenvetolista. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat jaoston jäsenten nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon opetusvirastossa huoneessa 321. ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v ja opetushallinnon tutkinnon v Hän on toiminut Puistolanraitin alaasteen koulun rehtorina syksystä 2016 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut luokanopettajana Helsingissä ( ja , josta ajasta apulaisrehtorina 15 vuotta) ja Vantaalla ( ). Hakija on osallistunut mm. uusien rehtoreiden koulutusohjelmaan ja koulujen turvallisuusvastaavien koulutukseen. ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v. 2002, erityispedagogiikan aineopinnot v. 2010, erityisopettajan opinnot v. 2011, nuorisotoiminnan ohjaajan tutkinnon v sekä oppilaitoksen hallinto- ja johtaminen opinnot. Laitinen on toiminut Järvenpäässä opettajana ja vararehtorina syksystä 2016 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut Järvenpäässä rehtorina (koulunjohtaja) ( ) ja perusopetuksen johtavana asiantuntijana (7 kk v. 2015) sekä Mäntsälässä rehtorina (koulunjohtaja, ja ) sekä opettajana ( ). Lisäksi hän on toiminut opettajana eri kunnissa vuosina ). Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä koulu-coaching -valmennuksen v ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon v ja opetushallinnon tutkinnon v Hakija on toiminut rehtorina Hämeenlinnassa vuodesta 2014 alkaen ja sitä ennen rehtorina Helsingissä ( ). Aikaisemmin hän on toiminut opettajana Lahdessa ja Kärkölässä ( ). Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja osallistunut mm. yhteisöllistä toimintakulttuuria rakentamassa koulutukseen. Opetustoimen johtosäännön 20 :n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunta puoltaa ********** valintaa Puistolanraitin ala-asteen koulun rehtoriksi. Esittelijä toteaa, että kaikilla haastatelluilla on kokemusta ala-asteen koulun johtamisesta, johtamiskoulutusta ja pitkä opettajakokemus. Heil-

15 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/3 lä on myös viran edellyttämät vuorovaikutustaidot. Hakala on lisäksi toiminut pitkään apulaisrehtorina. Haastattelun jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella esittelijä katsoo, että ********** on hakijoista parhaat edellytykset Puistolanraitin ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hän on hoitanut tehtävää ansiokkaasti syksystä 2016 alkaen ja osoittanut taitonsa yli 500 oppilaan ala-asteen koulun johtamiseen. Hänellä on pitkäaikainen kokemus esimiestyöstä apulaisrehtorina, jossa hän on rehtorin työparina ollut vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Hänellä on nykyaikainen ja kehittämismyönteinen käsitys koulun johtamisesta ja erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Hänet arvioitiin haastattelun perusteella kysymyksessä olevaan virkaan parhaiten soveltuvaksi. Myös johtokunta puoltaa ********** Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että Puistolanraitin ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan valitaan Päivi Hakala. Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: kirsti.tanttu(a)hel.fi Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö, puhelin: ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi Liitteet 1 Hakijayhteenveto _Puistolanraitin ala-asteen koulu_skj_.pdf 2 Johtokunnan lausunto Puistolanraitin ala-asteen koulun rehtorin valinnasta pdf Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta Otteet Ote Otteensaajat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

16 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/4 4 Herttoniemenrannan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut Esittelijä päättää hyväksyä seuraavat Herttoniemenrannan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset: Herttoniemenrannan ala-asteen koulussa annetaan lukuvuoden lopussa lukuvuositodistus, joka on sanallinen vuosiluokilla 1-5 ja vuosiluokalla 6 yhdistelmä numeerista ja sanallista arviointia. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 11) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Muutokset liittyvät koulun arviointikäytänteisiin ja lukuvuositodistuksiin. Herttoniemenrannan alaasteen koulussa annetaan lukuvuoden lopussa lukuvuositodistus, joka on sanallinen vuosiluokilla 1-5 ja vuosiluokalla 6 yhdistelmä numeerista ja sanallista arviointia. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen.

17 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/4 vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Lisätiedot Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: taina.tervonen(a)hel.fi Liitteet 1 Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjanote.pdf 2 Herttoniemenrannan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset.pdf Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

18 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/5 5 Jakomäen peruskoulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä seuraavat Jakomäen peruskoulun opetussuunnitelman muutokset: 3. vuosiluokalla annetaan numeroarviointi väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin yhteydessä seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, matematiikka ja ympäristöoppi. 4. vuosiluokalla annetaan numeroarviointi väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin yhteydessä seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, matematiikka, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi ja ruotsi. Muut oppiaineet arvioidaan sanallisesti, käyttäytyminen numeerisesti ja työskentely arvioidaan tarvittaessa eritellysti. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Jakomäen peruskoulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 5) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun Koulun arviointikäytänteet (liite). Muutokset liittyvät koulun arviointikäytänteisiin ja termien tarkennukseen. Jakomäen peruskoulussa 3. vuosiluokalla annetaan numeroarviointi väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin yhteydessä seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, matematiikka ja ympäristöoppi. 4. vuosiluokalla annetaan numeroarviointi väliarvioinnin ja lukuvuosiarvioinnin yhteydessä seuraavissa oppiaineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, matematiikka, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi ja ruotsi. Muut oppiaineet arvioidaan sa-

19 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/5 nallisesti, käyttäytyminen numeerisesti ja työskentely arvioidaan tarvittaessa eritellysti. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: taina.tervonen(a)hel.fi Liitteet 1 Jakomäen peruskoulun johtokunnan pöytäkirjanote opetussuunnitalman muutoksista.pdf 2 Jakomäen peruskoulun opetussuunnitelman muutokset.pdf Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

20 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/6 6 Konalan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä seuraavat Konalan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset: Konalan ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 4) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuihin Arvolähtökohtien ja eettisten periaatteiden toteutuminen koulussa, 2.2 Oppimiskäsitys, 3.2 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet, koulun toiminta-ajatus, Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen, Kodin ja koulun yhteistyö ja lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Muutokset liittyvät koulun toimintatapoihin ja käytänteisiin. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Konalan ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 4) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuihin Arvolähtökohtien ja eettisten periaatteiden toteutuminen koulussa, 2.2 Oppimiskäsitys, 3.2 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet, koulun toiminta-ajatus, Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen, Kodin ja koulun yhteistyö ja lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Muutokset liittyvät koulun toimintatapoihin ja käytänteisiin. Koulu on täsmentänyt sitä miten arvolähtökohdat, eettiset periaatteet ja oppimiskäsitys näkyvät ja toteutuvat koulun toiminnassa. Kasvatus- ja oppimis-

21 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/6 tavoitteita sekä koulun toiminta-ajatusta on selkiytetty. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisen järjestelyitä ja toimenpiteitä on tarkennettu. Yhteistyössä huoltajien kanssa on kirkastettu kodin ja koulun yhteistyön toimintatapoja. Arvioinnin muotoja ja opintojen aikaisen oppimisen arvioinnin käytänteitä on tarkennettu. Konalan ala-asteen koulussa arviointikeskustelut pidetään luokilla syyslukukauden lopussa. Väliarviointi annetaan helmikuun lopussa ennen talvilomaa luokilla väliarviointi on sanallinen luokilla väliarviointi sanallinen, jota täydentää numeroarviointi. Lukuvuosiarviointi annetaan kouluvuoden päättyessä. Vuosiluokilla 1-2 lukuvuositodistus on sanallinen ja vuosiluokille 3-6 lukuvuositodistus on numeerinen. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: taina.tervonen(a)hel.fi Liitteet 1 Konalan johtokunnan pöytäkirjan ote opetusuunnitelman muutokset.pdf 2 Konalan opetussuunnitelman muutokset liite1.pdf Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

22 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/7 7 Lauttasaaren ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä seuraavat Lauttasaaren ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset: Lauttasaaren ala-asteen koulussa oppilaat saavat syyslukukauden lopuksi luokan väliarvioinnin. Ensimmäisen luokan lukuvuoden alussa opettaja ja oppilaan huoltajat käyvät yhdessä tutustumiskeskustelun. Työskentelytaitoja arvioidaan 1.-3.luokilla sanallisesti väliarvioinnin ja lukuvuositodistuksen yhteydessä. Vuosiluokilla työskentelytaidot sisältyvät oppiaineen arvosanaan. Käyttäytymistä arvioidaan vuosiluokilla sanallisesti väliarvioinnin ja lukuvuositodistuksen yhteydessä luokilla käyttäytymisestä annetaan numero. Lukuvuositodistuksessa annetaan sanallinen arviointi vuosiluokilla 1-3 ja numeerinen arviointi vuosiluokilla 4-6. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 4) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Lauttasaaren ala-asteen koulussa oppilaat saavat syyslukukauden lopuksi luokan väliarvioinnin. Ensimmäisen luokan lukuvuoden alussa opettaja ja oppilaan huoltajat käyvät yhdessä tutustumiskeskustelun. Työskentelytaitoja arvioidaan 1.-3.luokilla sanallisesti väliarvioinnin ja lukuvuositodistuksen yhteydessä. Vuosiluokilla työskentelytaidot sisältyvät oppiaineen

23 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/7 arvosanaan. Käyttäytymistä arvioidaan vuosiluokilla sanallisesti väliarvioinnin ja lukuvuositodistuksen yhteydessä luokilla käyttäytymisestä annetaan numero. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: taina.tervonen(a)hel.fi Liitteet 1 Lauttasaaren ala-aste johtokunnan pöytäkirjanote opetussuunnitelman muutokset.pdf 2 Lauttasaaren ala-aste opetussuunnitelman muutokset.pdf Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

24 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/8 8 Maunulan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä seuraavat Maunulan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset: Opetussuunnitelman muutokset ovat täsmennyksiä arviointikäytänteisiin palautteen antamisesta sekä itse- ja vertaisarvioinnista. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Maunulan ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 3) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Opetussuunnitelman muutokset ovat täsmennyksiä arviointikäytänteisiin palautteen antamisesta sekä itse- ja vertaisarvioinnista. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin:

25 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/8 Liitteet Muutoksenhaku taina.tervonen(a)hel.fi 1 Maunulan ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjanote.pdf 2 Maunulan ala-aste koulun opetussuunnitelman muutokset.pdf Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

26 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/9 9 Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutoksen. Meilahden alaasteella työskentelyä arvioidaan kaikilla vuosiluokilla kirjallisesti ja suullisesti. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Meilahden ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 4) muutoksesta opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Meilahden ala-asteella työskentelyä arvioidaan kaikilla vuosiluokilla kirjallisesti ja suullisesti. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutos tulee voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: taina.tervonen(a)hel.fi Liitteet

27 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/9 Muutoksenhaku 1 Meilahden ala-asteen koulu johtokunnan pöytäkirjanote OPS.pdf 2 Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos.pdf Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

28 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/10 10 Mellunmäen ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä seuraavat Mellunmäen ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset: Mellunmäen ala-asteen koulussa annetaan sanallinen arviointi lukuvuositodistuksessa luokka-asteilla 1-6. Oppilas kokoaa oppimisprosessistaan portfolion. Käyttäytymisen arviointi on sanallinen lukuvuositodistuksen liitteenä. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 6) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Mellunmäen ala-asteen koulussa annetaan sanallinen arviointi lukuvuositodistuksessa luokkaasteilla 1-6. Oppilas kokoaa oppimisprosessistaan portfolion. Käyttäytymisen arviointi on sanallinen lukuvuositodistuksen liitteenä. Lisäksi luvun 6 Oppimisen arviointi tekstin sanamuotoja on tarkennettu. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Esittelijä vs. linjanjohtaja

29 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/10 Marjo Kyllönen Lisätiedot Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: taina.tervonen(a)hel.fi Liitteet 1 Mellunmäen ala-asteen koulu johtokunnan pöytäkirjan ote OPS-muutos (002).pdf 2 Mellunmäen ala-asteen koulu opetussuunnitelman muutokset.pdf Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

30 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/11 11 Pihlajiston ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä seuraavat Pihlajiston ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset: Syyslukukauden lopussa oppilaille annetaan väliarviointi, joka on sanallista. Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden päätteeksi. Vuosiluokilla 1-2 lukuvuosiarviointi on sanallista, muilla luokka-asteilla numeerista ja sanallista. Vuosiluokille 1-2 tarjotaan A1-kielenä varhennettuna saksan kieltä. A2 kieli on englanti ja sitä opetetaan vuosiluokilla 4-6 yhteensä 6 vuosiviikkotuntia, 2 vuosiviikkotuntia jokaisella vuosiluokalla. A2 kielen tunnit lisäävät oppilaan viikoittaista kokonaistuntimäärää. Valinnaisaineita ovat luova kirjoittaminen, draama, sähköinen koululehti, puheviestintä, kirjallisuus, sarjakuva ja animaatio. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esitykset ( 7), ( 6) ja ( 4) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 1.3 Tuntijako, lukuun 6 Oppimisen arviointi ja lukuun 11.2 Valinnaisaineet (liite). Syyslukukauden lopussa oppilaille annetaan väliarviointi, joka on sanallista. Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden päätteeksi. Vuosiluokilla 1-2 lukuvuosiarviointi on sanallista, muilla luokka-asteilla numeerista ja sanallista. Vuosiluokille 1-2 tarjotaan A1-kielenä varhennettuna saksan kieltä. A2

31 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/11 kieli on englanti ja sitä opetetaan vuosiluokilla 4-6 yhteensä 6 vuosiviikkotuntia, 2 vuosiviikkotuntia jokaisella vuosiluokalla. A2 kielen tunnit lisäävät oppilaan viikoittaista kokonaistuntimäärää. Valinnaisaineet Pihlajiston ala-asteen koulussa ovat luova kirjoittaminen, draama, sähköinen koululehti, puheviestintä, kirjallisuus, sarjakuva ja animaatio, jotka ovat osa ilmaisukasvatusta. Valinnaisaineita opiskellaan vuosiluokilla yhteensä 3 vvt, 1vvt joka vuosiluokalla. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Esittelijä Lisätiedot vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: taina.tervonen(a)hel.fi Liitteet 1 Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjanote 1.pdf 2 Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjanote 2.pdf 3 Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjanote 3.pdf 4 Pihlajiston ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset.pdf Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

32 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/12 12 Pohjois-Haagan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä seuraavat Pohjois-Haagan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset: Lukuvuoden päättyessä Pohjois-Haagan ala-asteen koulussa annetaan lukuvuositodistus, joka on sanallinen vuosiluokilla 1-3 ja numeerinen vuosiluokilla 4-6. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Pohjois-Haagan ala-asteen koulun johtokunta on tehnyt esityksen ( 5) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Muutokset liittyvät arviointiin lukuvuoden päättyessä. Pohjois-Haagan ala-asteen koulussa annetaan lukuvuositodistus, joka on sanallinen vuosiluokilla 1-3 ja numeerinen vuosiluokilla 4-6. Tarvittaessa lukuvuositodistus voi olla sanallinen myös vuosiluokilla 4-6 esimerkiksi suomi toisena kielenä -oppilailla. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Esittelijä vs. linjanjohtaja

33 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/12 Marjo Kyllönen Lisätiedot Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: taina.tervonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

34 Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (70) POL/13 13 Puistolanraitin ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut Esittelijä päättää hyväksyä seuraavat Puistolanraitin ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutokset: Puistolanraitin ala-asteen koulussa annetaan väliarviointipalautetta arviointikeskustelussa kerran vuodessa. Vuosiluokilla 1-5 lukuvuositodistuksissa arviointi on sanallista. Vuosiluokalla 6 lukuvuositodistuksissa arviointi on numeroarviointia, jota voi täydentää sanallinen arviointi. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen. Opetushallitus on antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan ( 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet ( 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa ( 57). Puistolanraitin ala-asteen koulu johtokunta on tehnyt esityksen ( 7) muutoksista opetussuunnitelman koulukohtaiseen osuuteen lukuun 6 Oppimisen arviointi (liite). Puistolanraitin ala-asteen koulussa annetaan väliarviointipalautetta arviointikeskustelussa kerran vuodessa. Vuosiluokilla 1-5 lukuvuositodistuksissa arviointi on sanallista. Vuosiluokalla 6 lukuvuositodistuksissa arviointi on numeroarviointia, jota voi täydentää sanallinen arviointi. Muutosesitykset ovat perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita. Muutokset tulevat voimaan välittömästi opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen jälkeen.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (5) 32 Pihlajiston ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2016-003008 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa Pihlajiston alaasteen kouluun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 136 Munkkivuoren ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2015-012797 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa Munkkivuoren ala-asteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (5) 29 Jakomäen peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2016-003004 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti ottaa Jakomäen peruskouluun sijoitettuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 36 Taivallahden peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2017-001396 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa Taivallahden peruskouluun sijoitettuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 31 Roihuvuoren ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2015-002579 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti ottaa Roihuvuoren ala-asteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2015 1 (5) 3 Roihuvuoren ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2015-002579 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 137 Pitäjänmäen peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2015-012804 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa Pitäjänmäen peruskouluun sijoitettuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 29 Laakavuoren ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2015-002572 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa Laakavuoren ala-asteen kouluun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 38 Alppilan lukioon sijoitetun lukion rehtorin viran täyttäminen HEL 2015-002592 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti ottaa Alppilan lukioon sijoitettuun lukion

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) 136 Ressun peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2014-012014 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa Ressun peruskouluun sijoitettuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2015 1 (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/2 14.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2015 1 (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/2 14.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 4/2015 1 (5) 2 Etu-Töölön lukioon sijoitetun lukion rehtorin viran täyttäminen HEL 2015-002601 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää ottaa Etu-Töölön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 1 Kallion lukioon sijoitetun lukion rehtorin viran täyttäminen HEL 2017-001389 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää ottaa Kallion lukioon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 16/2015 Perusopetuslinja Linjanjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 16/2015 Perusopetuslinja Linjanjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 26 Opetusviraston perusopetuslinjan aluepäällikön viran täyttäminen HEL 2015-007009 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa perusopetuslinjan aluepäällikön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 139 Ressun peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen HEL 2015-012796 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa Ressun peruskouluun sijoitettuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (19) Opetusvirasto 10/2015 Perusopetuslinja Linjanjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (19) Opetusvirasto 10/2015 Perusopetuslinja Linjanjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (19) 14 n aluepäällikön viran (422013) täyttäminen HEL 2015-005193 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa perusopetuslinjan aluepäällikön virkaan (nro 422013)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 61 n perusopetuslinjan opetuspäällikön viran täyttäminen määräajaksi HEL 2016-006700 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa perusopetuslinjan opetuspäällikön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto opetuslautakunnan kokouksen (alkaa klo 16) jälkeen

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto opetuslautakunnan kokouksen (alkaa klo 16) jälkeen Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 OPETUSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO ESITYSLISTA 5-2017 KOKOUSKUTSU Kokousaika Kokouspaikka Käsitellään 25.4.2017 opetuslautakunnan kokouksen (alkaa klo 16) jälkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 14.4.2015 klo 16.21-17.06 Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Läsnä Jäsenet Krohn, Minerva Rydman, Wille Jalovaara, Ville Leoni,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Opetusvirasto, Töysänkatu 2 D, 2.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Opetusvirasto, Töysänkatu 2 D, 2. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Kokousaika 25.4.2017 klo 16.40-16.55 Kokouspaikka Opetusvirasto, Töysänkatu 2 D, 2. krs, huone D232 Läsnä Jäsenet Krohn, Minerva Palm, Anniina Jalovaara, Ville Korkkula,

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta Otteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta Otteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 53 Ammatillisen koulutuksen päällikön viran täyttäminen HEL 2017-008970 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti ottaa ammatillisen koulutuksen päällikön virkaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (5) 40 Ammatillisen koulutuksen päällikön viran täyttäminen HEL 2017-008970 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää ottaa ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 1 (6) 159 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2019-001152 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 134 :n nojalla hylätä oikaisuvaatimuksen, jonka hän on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) 43 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013193 T 12 00 01 Päätös päätti kaupungin ylläpitämien suomenkielisten peruskoulujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 8 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013193 T 12 00 01 Päätösehdotus päättää kaupungin ylläpitämien suomenkielisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 1 (7) 157 Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta HEL 2019-001440 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 134 :n nojalla hylätä oikaisuvaatimuksen, jonka hän on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Linjanjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Linjanjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 Päätös Stadin aikuisopistoon sijoitetun toimialarehtorin viran täyttämisestä HEL 2016-014289 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa Stadin aikuisopistoon

Lisätiedot

POIKKILAAKSON ALA-ASTEEN JOHTOKUNTA

POIKKILAAKSON ALA-ASTEEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) POIKKILAAKSON ALA-ASTEEN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1 2018 Kokousaika klo 17.00 Kokouspaikka Poikkilaakson ala-aste, Hobitinkolo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Opetusvirasto, Töysänkatu 2 D, 2.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Opetusvirasto, Töysänkatu 2 D, 2. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Kokousaika 16.5.2017 17.13-17.25 Kokouspaikka Opetusvirasto, Töysänkatu 2 D, 2. krs, huone D232 Läsnä Jäsenet Krohn, Minerva Palm, Anniina Jalovaara, Ville Korkkula,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (6) 7 1. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013197 T 12 00 01 Päätösehdotus päättää kaupungin ylläpitämien suomenkielisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2016-013918 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto opetuslautakunnan kokouksen (alkaa klo 16) jälkeen

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto opetuslautakunnan kokouksen (alkaa klo 16) jälkeen Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 OPETUSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO ESITYSLISTA 6-2017 KOKOUSKUTSU Kokousaika Kokouspaikka Käsitellään 16.5.2017 opetuslautakunnan kokouksen (alkaa klo 16) jälkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (5) 51 Soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisen perusteet HEL 2014-004410 T 12 00 01 Päätös päätti seuraavista soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 1 (7) 158 Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta HEL 2019-000962 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 134 :n nojalla hylätä oikaisuvaatimuksen, jonka hän on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 15 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2016-013918 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 6 Opetustoimen johtajan virkaan ottaminen HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää ottaa filosofian maisteri Liisa Pohjolaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Sj/6 25.3.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Sj/6 25.3.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 09.03.2015 249 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää ottaa filosofian maisteri Liisa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/1 9.3.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/1 9.3.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Opetuslautakunta 24.02.2015 24 Lausunto Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 17.05.2017 Sivu 1 / 1 5435/2016 01.01.01 101 Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1256-16) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 31 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloitteesta vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta HEL 2016-012068 T 00

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 45/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 45/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 151 Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen johtavan arkkitehdin viran täyttäminen HEL 2015-012282 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa opetusviraston

Lisätiedot

Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku Helsinki Puh (09) Fax. (09)

Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku Helsinki Puh (09) Fax. (09) 1/9 POROLAHDEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.00 Paikka: Läsnä: Satumaanpolku 2, neuvotteluhuone Sari Leppänen, puheenjohtaja Jenny Uusikivi Kaisa Larste Iiro Lilja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 187 Oikaisuvaatimus virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-008988 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 22 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen palvelukokonaisuuden kohdennettujen opetuspalvelujen päällikön viran täyttäminen HEL 2017-000635 T 01

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Louhimo Johanna POISSA, paikalla Tapani Louhimo varajäsen. Kiesi-Talpiainen Taija, sihteeri

Louhimo Johanna POISSA, paikalla Tapani Louhimo varajäsen. Kiesi-Talpiainen Taija, sihteeri HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja MAUNULAN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA Aika: Tiistai 12.3.2019 klo 18.00-19.52 Paikka: Jäsenet Maunulan ala-asteen koulu, opettajainhuone Valkama Meri, puheenjohtaja Kalliomäki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 57 Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä HEL 2017-007095 T 01 01 01 01 Päätös päätti hylätä Stadin ammattiopiston ja

Lisätiedot

Leena Lehtomäki, oppilaiden edustaja Jooa Blomqvist, oppilaiden edustaja Leena Sipponen, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Leena Lehtomäki, oppilaiden edustaja Jooa Blomqvist, oppilaiden edustaja Leena Sipponen, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 AURINKOLAHDEN PERUSKOULU JOHTOKUNTA 6.3.2019 Kokousaika Keskiviikkona 6.3.2019 klo 17:35 18.40 Kokouspaikka Läsnä Jäsenet Muut Aurinkolahden peruskoulu, monitoimitila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2017-003319 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa

Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa Siv. ltk. 85 Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi 31.10.2008 mennessä reh- 25.11.2008 torin viran, nro 0011, vakinaisesti 1.8.2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (9)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (9) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (9) 646 Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan ottaminen HEL 2015-006053 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa kasvatustieteiden maisteri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 6-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 117 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran täyttäminen HEL 2016-014154 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 95 Sivistyslautakunta 24.10.2017 AIKA 24.10.2017 klo 18.30 PAIKKA Narvan koulun ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 n tietohallintopäällikön viran täyttäminen HEL 2015-014156 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa opetusviraston tietohallintopäällikön virkaan (numero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Puistolan peruskoulun johtokunta Pöytäkirja

Helsingin kaupunki Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Puistolan peruskoulun johtokunta Pöytäkirja Helsingin kaupunki Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Puistolan peruskoulun johtokunta Pöytäkirja 27.3.2018 JOHTOKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA: MAANANTAI 26.3.2018 KLO 18.00 19.48 PAIKKA: Puistolan peruskoulun

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen Sivltk

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (10) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (10) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) 85 Opetustoimen johtajan virkaan ottaminen HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa filosofian maisteri Liisa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (7) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (7) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (7) 1 Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 25.10.2016 ( 111) tekemän Vuosaaren alueen koulujen soveltuvuuskoepainotettua opetusta 1.8.2017 alkaen koskevan päätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (5) 92 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan viran täyttämisestä HEL 2015-006053 T 01 01 01 01 Lausunto

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Sari Heikkinen, jäsen. Anne Salovesi, jäsen. Ilona Taimela, jäsen. Riitta Jurvansuu, jäsen. Kirsi Myllymäki (rehtori), esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Sari Heikkinen, jäsen. Anne Salovesi, jäsen. Ilona Taimela, jäsen. Riitta Jurvansuu, jäsen. Kirsi Myllymäki (rehtori), esittelijä, pöytäkirjanpitäjä HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JOHTOKUNTA 22.3.2018 Kokousaika to 22.3.2018 klo 18.15 19.15 Kokouspaikka Jätkäsaaren peruskoulu, Rionkatu 10, Ruokala Läsnä Jäsenet Reino Merilä, puh.joht.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (5) 3 Oikaisuvaatimus englannin ja espanjan kielen lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2017-004372 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2017-003189 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (10) 249 V 25.3.2015, Opetustoimen johtajan virkaan ottaminen HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Petra Lagerblom ja Nina Kilpimaa-Lipasti. 5 Johtokunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Petra Lagerblom ja Nina Kilpimaa-Lipasti. 5 Johtokunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Kokousaika: ti 17.3.2015 klo 17.00 Kokouspaikka: Vallilan ala-asteen koulun opettajainhuone, Paikalla: Hanna-Leena Keskinen, Kati Lounema Maryan Abdulkarim, pj. Petra Lagerblom Ville Idström Risto Widenius

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (7) 80 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta HEL 2017-002870 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 278 Rakentamispalvelun (Stara) hallinnon yksikönjohtajan virkaan ottaminen HEL 2012-009387 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa rakentamispalvelun (Staran) hallinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (6) 209 Peruskoulun luokanopettajien, erityisopettajien ja apulaisrehtorien virkojen perustaminen ja peruskoulun rehtorien virkojen lakkauttaminen HEL 2017-000245

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Nummenpään koulun johtokunta

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Nummenpään koulun johtokunta NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Nummenpään koulun johtokunta 24.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 LAUANTAITYÖPÄIVÄN AJANKOHDAN HYVÄKSYMINEN 3 2 NUMMENPÄÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN 2013-2014 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA 1 TEHTÄVIEN TÄYTTÖSUUNNITELMA LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA Toistaiseksi täytettävät tehtävät Yläkoulu ja lukio Historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja Kuvataiteen

Lisätiedot

Perusopetuksen luokanopettajan viran (0170) täyttäminen alkaen / Aatu Asikainen, Pirtin koulu

Perusopetuksen luokanopettajan viran (0170) täyttäminen alkaen / Aatu Asikainen, Pirtin koulu Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Aatu Asikainen Henkilöstöasiat 28 / 2019 Perusopetuksen luokanopettajan viran (0170) täyttäminen 1.8.2019 alkaen / Aatu Asikainen, Pirtin koulu Selostus ja perustelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto POL/ Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän ehdotus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (5) 95 Vuosaaren alueen yhdistyvien koulujen nimet 1.8.2017 alkaen HEL 2016-006789 T 12 00 01 Päätös Käsittely päätti, että 1.8.2017 alkaen Vuosaaren alueella 1.8.2017

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016. Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03.

Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016. Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03. Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016 Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03.05/2016 KH 09.02.2016 38 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.12.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) Opetuslautakunta POL/4 21.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) Opetuslautakunta POL/4 21.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) 4 Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan valinnasta HEL 2016-004467 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3/2012 29 Kokousaika Keskiviikko 23.5.2012 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Leena Lehtomäki, oppilaiden edustaja Matvei Telov, oppilaiden edustaja Leena Sipponen, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Leena Lehtomäki, oppilaiden edustaja Matvei Telov, oppilaiden edustaja Leena Sipponen, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 AURINKOLAHDEN PERUSKOULU JOHTOKUNTA 6.3.2018 Kokousaika Tiistaina 6.3.2018 klo 17:35-18:05 Kokouspaikka Läsnä Jäsenet Aurinkolahden peruskoulu, monitoimitila (2. kerros,

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Aika: 22.05.2007 klo 18.00 Paikka: Haagan peruskoulu Isonnevantien toimipiste Neuvotteluhuone Paikalla: Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Anu Brunila-Kovanen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2760/2016 12.01.00.00 147 Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 116 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen HEL 2016-014156 T 01 01 01 01 Päätös päätti ottaa ruotsinkielisen

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) 544 Kiinteistöviraston osastopäällikön, kiinteistöjen kehittämispäällikön viran täyttäminen HEL 2011-008534 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita arkkitehti **********

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Sivistyslautakunta 45 29.06.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Viranhaltijapäätös Toimialajohtaja, sivistys- ja hyvinvointi Päätöspvm

Iisalmen kaupunki Viranhaltijapäätös Toimialajohtaja, sivistys- ja hyvinvointi Päätöspvm Viranhaltija Pykälä 92/2018 Palveluyksikkö Perusopetus- ja lukiokoulutus Asianro IIS/531/12.00.01.02/2017 Toimielin Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Päätösluokka 12.00.01.02.42 Asiaotsikko Päätösteksti

Lisätiedot