TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 1(35) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 1(35) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 1(35) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Ilveskoski, Matti Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Poissa: Uusitalo, Pekka Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Kallioinen, Sami Laine, Jussi Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja viestintäjohtaja vs. kehitysjohtaja talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö Esittelijät Takala, Timo vt. hallintojohtaja Hjerppe, Ilkka diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 2(35) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella kesäkuun päivänä 2017 Matti Ilveskoski Mauri Poussa Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Hanna-Leena Autio hallintosihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 3(35) Käsitellyt asiat 123 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön hankekehitys - peruskorjaushankkeen jatkotoimenpiteet Kiinteistö Oy Sammon Centerin osakkeiden myynti Kalevankankaan asemakaavamuutoshakemuksen täydentäminen Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille Aiesopimukset liittyen ikäihmisten parissa tehtävän vapaaehtoisen vanhustyön kehittämiseen Taloudellisen avustamisen periaatteita Tampereen diakoniassa Vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaajan työsuhteen täyttäminen Hallintopäällikön viran julistaminen haettavaksi Rekisteripäällikön viran julistaminen haettavaksi Yhteenveto seurakuntaneuvostojen päätöksistä koskien talousarviovaroista myönnettävää tukea lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 32

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 4(35) 123 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 124 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Ilveskoski ja Mauri Poussa. 125 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista sellaisilla tarkennuksilla, että pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn tarkennetut esittelyt asiakohtiin 127, 128 ja Ilmoitusasioita 1. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja 1/ Vt. hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 2-3/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 10-23/ Vs. tietohallintopäällikön päätöspöytäkirjat 4-6/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan päätöspöytäkirjat 13-25/ Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 2/2017

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 5(35) Liitteet Lakimiesasessori Jorma Juutilaisen sekä konsultti, hallintojohtaja Hannu Sarikan raportit yhteisten tehtävien piispantarkastuksesta Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 6(35) D:KII: 202/721/ Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön hankekehitys - peruskorjaushankkeen jatkotoimenpiteet Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt otsikkoasiasta seuraavaa: Esittely Puutarhakadun puoleisen osan vuokraoikeuden myynnin jälkeen kohteen peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu. Kokonaisuuteen on kytketty myös Diakoniantalo-hanke, jonka käyttöön kohteesta tulisi suunnitelmien mukaan tiloja yhteensä kolmesta eri kerroksesta. Hankkeen suunnittelun edetessä kustannusarvio on monista eri syistä johtuen kohonnut alkuperäistä arviota merkittävästi korkeammaksi. Viimeisimmässä vaiheessa paloteknisistä syistä kohteessa on todettu välttämättömäksi toteuttaa pihan puolelle parveketornit. Yksistään näiden aiheuttama lisäkustannus on suuruusluokaltaan euroa. Nousseiden kustannusten vuoksi ja etenemisvaihtoehtojen tutkimiseksi kohteen suunnittelu on keskeytetty huhtikuun alussa. Ratkaisuja jatkosta on tarkoituksenmukaista tehdä ilman tarpeetonta viivettä. Hankkeeseen lähdettäessä lähtökohtana oli miniremontti, jossa olisi tehty vain välttämätön. Näin tavoiteltiin kohteelle jatkokäyttöikää noin vuotta. Hankkeen edetessä taloudellisesti mielekkäältä vaikutti jakaa isoimpia asuntoja pienemmiksi. Monista syistä ja määräyksistä johtuen miniremontinkin kustannus nousi tasolle noin 3 meur. Etenemisen osalta on tutkittu seuraavia vaihtoehtoja: - hanketta jatketaan edelleen nykyisen linjauksen pohjalta - hanketta karsitaan ja muutetaan sisällöllisesti niin, että isojen asuntojen jakamisesta luovutaan - hanketta siirretään ja otetaan lisäaikaa järkevimmän etenemisen harkintaan - hankkeesta seurakunnan toteuttamana luovutaan ja kohde kilpailutetaan Eri vaihtoehtojen tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä. Johtopäätökset tehdystä vertailusta: - kassavirrallisesti tuottoisin vaihtoehto näyttäisi olevan kohteesta luopuminen, mutta samalla luovutaan myös keskustakiinteistön arvonnousupotentiaalista - lisäajan ottaminen on kassavirrallisesti hyvä vaihtoehto, mutta toimii vain väliaikaisena ratkaisuna

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 7(35) - samalla olisi syytä valmistella koko kohteesta luopumista (vuokraoikeuden myynti) - raskas remontti ja miniremontti ovat kassavirraltaan lähes identtiset. Molempien haasteena on kassavirran heikkous sekä rakennusoikeuspotentiaalin vajaa hyödyntäminen. Lisäksi kohteeseen jää sen haasteellinen puolikerroksellisuus ja sen myötä esteellisyys. Yhteenvetona voidaan todeta, että molemmat peruskorjaamisen vaihtoehdot johtavat tilanteeseen, jossa vuokratulosta merkittävin osa menee rahoituskustannusten (korko ja lyhennys) kattamiseen ja kohteesta tuleva kassavirta perustuu vain tontin vuokraan. Lisäajan ottaminen on mahdollinen ja taloudellisesti perusteltukin vaihtoehto, mutta toimii vain väliaikaisena ratkaisuna. Vuokraoikeuden myynti on taloudellisesti kaikkein perustelluin jatkopolku. Toki on huomattava, että keskusta-alueen kiinteistön tulevaisuuden arvonnousupotentiaali jää tässä vaihtoehdossa pois. Vuokraoikeuden myynti voi tapahtua joko neuvottelumenettelyllä tontilla jo toimivan rakennusliikkeen kanssa tai vaihtoehtoisesti vuokraoikeus voidaan kilpailuttaa. Kilpailutus on kuitenkin perusteltua tehdä viipymättä ja kohdistetusti. Realistinen aikataulu kilpailutukselle ja sen jälkeisille jatkoneuvotteluille on noin 1 kuukausi. Kilpailuttamisen tulosten perusteella tehdään edelleen päätöksiä jatkosta. Tällä tavalla edeten asia voidaan edelleen tuoda päätettäväksi seuraavaan johtokunnan kokoukseen, josta se voidaan edelleen vielä Yhteisen kirkkoneuvoston kesäkuun kokoukseen. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää kilpailuttaa kohteen vuokraoikeuden ehdotus hyväksyttiin Esittely Kiinteistöpalvelut on toteuttanut kohteen kilpailutuksen johtokunnan 2.5. tekemän päätöksen mukaisesti. Kilpailutus on kohdistettu erikseen valituille joukolle rakennusliikkeitä. Kilpailuun valitut tahot on ensivaiheessa kontaktoitu puhelimitse kiinnostuksen varmistamiseksi. Varsinainen tarjouspyyntömateriaali lähetettiin tarjoajille maanantaina 8.5. Tarjouspyyntö on liitteenä. Tarjoukset tuli jättää viimeistään Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin yhteensä neljältä rakennusliikkeeltä. Tarjonneet rakennusliikkeet olivat SRV Rakennus, T2H Rakennus Oy, Pohjola Rakennus Oy sekä Lemminkäinen Oy. Tarjousten yhteenveto on esillä kokouksessa.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 8(35) Tarjouksessa on pyydetty tarjoushintaa perustettavan ja Tampereen seurakuntayhtymän omistaman asunto-osakeyhtiön As Oy Tampereen Ukkometson koko osakekannasta sekä autohallin osakkeista yhteensä 18 autopaikan osalta. As Oy Tampereen Ukkometso sijaitsee liitteen mukaisesti tontin osalla A. Tontin osan pinta-ala on 1173 m2. Kaavan mukainen rakennusoikeus tontin ko. osalla on 3700 kem2 + ke 250 kem2. Tontin vuokra määräytyy tontilla jo olevan vuokrasopimuksen mukaisesti 3,50 eur/hm2/kk. Kiinteistöpalvelut valitsi tarjousten joukosta jatkoneuvotteluihin T2H Rakennus Oy:n sekä Lemminkäinen Oy:n. Neuvotteluissa on nostettu esiin myös tontin vuokraoikeuden myyminen vaihtoehtona asuntoosakeyhtiön osakkeiden myymiselle, koska yhtiöittäminen on vielä kesken aikana käytyjen jatkoneuvottelujen perusteella seurakuntayhtymän kannalta parhaan tarjouksen on tehnyt T2H Rakennus Oy. T2H on tarjonnut As Oy:n osakekannasta / kohteen kaavan mukaisesta vuokraoikeudesta euroa sekä autohallipaikkojen osakkeista eur/kpl, 18 paikasta yhteensä euroa. Tarjous sisältää oletuksen talon purkukustannuksista eur (alv 0 %), joka tarkentuu jatkoneuvottelujen aikana ennen lopullisten kauppakirjojen allekirjoittamista. Todellinen purkukustannus vaikuttaa lopulliseen muodostuvaan kauppahintaan. T2H:n tarjoukseen on sisältynyt mahdollisuus ostaa asunto-osakkeita rakennettavasta Mustanlahdenkadun kohteesta, Härmälänrantaan rakennettavista As Oy Tampereen Konkarista ja As Oy Tampereen Taiturista sekä Tesomalle rakennettavasta As Oy Tampereen Charmista. Neuvotteluissa lähtökohtana on ollut, että seurakuntayhtymä käyttäisi muodostuvasta vuokraoikeuskorvauksen määrästä noin 50 % asuntojen hankkimiseen. Tilalle hankittaisiin suuruusluokaltaan vastaava määrä asuntoja kuin kohteeseen peruskorjauksen myötä olisi valmistunut. T2H:n kanssa neuvoteltu kokonaisuus sisältää yhteensä 53 asuntoa, joista 10 sijoittuu Mustanlahdenkadulle, 20 Tesomalle sekä 23 Härmälänrantaan. Asuntojen keskikoko on noin 25m2. Kokonaiskauppahinta myyntihinnoin on noin euroa, joka muodostaa 50 % tarjouksen mukaisesta vuokraoikeuden hinnasta. Listaus asunnoista on esillä kokouksessa. T2H:n tarjous on ehdollinen siltä osin, että se on sidottu suunniteltavan hankkeen rakennuslupaan ja mahdollisuuteen purkaa nykyinen rakennus. Tässä vaiheessa on ensinnäkin tarpeen päättää kohteen osakekannan/vuokraoikeuden myymisestä peruskorjaushankkeen sijaan. Saatujen tarjousten tason perusteella kohteesta luopuminen on seurakunnan kannalta selvästi paras vaihtoehto. Tehtävän ratkaisun johdosta Diakoniantalo-hanke ei tule sijoittumaan Mustanlahdenkadun kohteeseen. Toisekseen on tarpeen päättää tarjouksen hyväksynnästä ja kumppanin valinnasta, jotta hankkeen suunnittelu saadaan käyntiin.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 9(35) Seuraavassa vaiheessa jatketaan neuvotteluja ja kaupasta laaditaan esikauppasopimus. Neuvoteltava esisopimus sekä siihen liittyvä allekirjoitusvaltuus hyväksytetään erikseen Yhteisessä kirkkoneuvostossa elo-syyskuussa. Varsinainen kauppa tapahtuu myöhemmin esisopimuksen ehtojen täyttyessä. Liitteet 1 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi, että - luovutaan kohteen peruskorjaamisen suunnitelmasta ja myydään kohteen Mustanlahdenkatu 21 tontin osan A kaavanmukainen 3700 kem2 + ke 250 kem2 vuokraoikeus sekä autohallin osakkeet - valitaan kohteen jatkokehityskumppaniksi seurakuntayhtymän kannalta parhaan tarjouksen tehnyt T2H Rakennus Oy, joka on tarjonnut tontin osan vuokraoikeudesta euroa ja perustettavan pysäköintiyhtiö KOy Koppelon autopaikkoihin oikeuttavista osakkeista euroa/autopaikka, 18 autopaikan osalta yhteensä euroa - käytetään muodostuvasta vuokraoikeuskorvauksesta noin 50% / euroa T2H Rakennus Oy:n tarjoamien asunto-osakkeiden ostamiseen myyntihinnoin niin, että yhtiölainaosuus jää ostajalle - valtuutetaan kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan ja valmistelemaan kokonaisuutta koskeva esisopimus, joka tuodaan erikseen Yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi ehdotus hyväksyttiin. Liite 3 ja 4 Tarjouspyyntö ja tonttikartta ovat liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. luovutaan kohteen peruskorjaamisen suunnitelmasta ja myydään kohteen Mustanlahdenkatu 21 tontin osan A kaavanmukainen 3700 kem2 + ke 250 kem2 vuokraoikeus sekä autohallin osakkeet 2. valitaan kohteen jatkokehityskumppaniksi seurakuntayhtymän kannalta parhaan tarjouksen tehnyt T2H Rakennus Oy, joka on tarjonnut tontin osan vuokraoikeudesta euroa ja perustettavan pysäköintiyhtiö KOy Koppelon autopaikkoihin oikeuttavista osakkeista euroa/autopaikka, 18 autopaikan osalta yhteensä euroa 3. käytetään muodostuvasta vuokraoikeuskorvauksesta noin 50 % / euroa T2H Rakennus Oy:n tarjoamien asunto-osakkeiden ostamiseen myyntihinnoin niin, että yhtiölainaosuus jää ostajalle

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) 4. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan ja valmistelemaan kokonaisuutta koskeva esisopimus, joka tuodaan erikseen yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Käsittely Käsiteltäessä 1. pontta Arto Kiiskinen ehdotti, että se muutettaisiin muotoon luovutaan kohteen peruskorjaamisen suunnitelmasta ja tutkitaan kohteen Mustanlahdenkatu 21 tontin osan A kaavanmukaisen 3700 kem2 + ke 250 kem2 vuokraoikeuden sekä autohallin osakkeiden myymistä. Mauri Poussa kannatti ehdotusta. Keskustelun kuluessa Arto Kiiskinen veti ehdotuksensa pois. Edelleen käsiteltäessä 3. pontta Arto Kiiskinen ehdotti, että 3. ponsi poistetaan. ta ei kannatettu, joten se raukesi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. luovutaan kohteen peruskorjaamisen suunnitelmasta ja myydään kohteen Mustanlahdenkatu 21 tontin osan A kaavanmukainen 3700 kem2 + ke 250 kem2 vuokraoikeus sekä autohallin osakkeet 2. valitaan kohteen jatkokehityskumppaniksi seurakuntayhtymän kannalta parhaan tarjouksen tehnyt T2H Rakennus Oy, joka on tarjonnut tontin osan vuokraoikeudesta euroa ja perustettavan pysäköintiyhtiö KOy Koppelon autopaikkoihin oikeuttavista osakkeista euroa/autopaikka, 18 autopaikan osalta yhteensä euroa 3. käytetään muodostuvasta vuokraoikeuskorvauksesta noin 50 % / euroa T2H Rakennus Oy:n tarjoamien asunto-osakkeiden ostamiseen myyntihinnoin niin, että yhtiölainaosuus jää ostajalle 4. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan ja valmistelemaan kokonaisuutta koskeva esisopimus, joka tuodaan erikseen yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Liite 5 Arto Kiiskinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kiinteistöpalvelut

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) D:KII: 133/721/ Kiinteistö Oy Sammon Centerin osakkeiden myynti Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan kahden erillisen liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet KOy Sammon Center yhtiöstä (y-tunnus ). Osakkeet kattavat noin 23 % koko yhtiön osakekannasta. Kohde sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 50. Yhtiö hallitsee Tampereen XIX kaupunginosan korttelissa 832 sijaitsevaa tonttia n:o 3, allekirjoitetun vuokrasopimuksen nojalla. Vuokrasopimus on voimassa asti. Seurakuntayhtymällä on kohteessa kaksi vuokralaista. Kohteesta saadaan nykyisellään kohtuullisen hyvää tuottoa. Kiinteistön kunto on toistaiseksi myös kohtuullinen. Suuremmat korjaustarpeet olisivat ajankohtaisia arviolta noin 5-10 vuoden kuluttua. Alue on viime vuosina muuttunut voimakkaasti. Kohde onkin viimeisiä vielä jalostamattomia kiinteistöjä ja on asuntorakentamisen näkökulmasta erittäin kiinnostava. Myös tuleva raitiotie kulkee suoraan kohteen editse. KOy Sammon Center on käynyt neuvotteluja Visura Oy:n kanssa yhtiön koko osakekannan myymisestä. Kiinteistöosakeyhtiön kaupan esisopimuksen syntymisen jälkeen Visura Oy hakisi kohteeseen asemakaavamuutosta. Varsinainen kauppa tehtäisiin esisopimuksen mukaisesti asemakaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään Rakentaminen voisi olla ajankohtaista alustavasti arviolta vuonna 2019, viimeistään vuonna Visura Oy:n tarjous ja sen perusteella laadittu kauppakirjaluonnos on käsitelty myös KOy Sammon Centerin Yhtiökokouksessa Yhtiön muut osakkaat ovat hyväksyneet saadun tarjouksen. Kokonaisuuteen liittyvien sopimusasiakirjojen osalta yhtiökokouksessa päätettiin, että kokonaisuus lähetetään kiinteistöalan juristille kommentoitavaksi, minkä jälkeen lopullisessa muodossa olevat sopimusasiakirjat käsitellään vielä erikseen erillisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous on käsitellyt liitteenä olevan Kiinteistöosakeyhtiön kaupan esisopimuksen ja hyväksynyt sen. (Liite). Seurakuntayhtymän osalta osakkeista saatava kauppahinta riippuu muodostuvan ja vahvistuvan kaavan kerrosneliömäärästä, ja on toteutuessaan

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) minimissään noin euroa, maksimissaan noin euroa. Osakkeiden kirjanpitoarvo on tällä hetkellä noin euroa. Seurakuntayhtymän osakkeiden myynnistä päättää yhteinen kirkkoneuvosto kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksestä. Esisopimus voidaan allekirjoittaa, kun yhteisen kirkkoneuvoston päätös on saanut lainvoiman. Esisopimuksessa on viitattu osakkaiden mahdollisuuteen ostaa myöhemmin rakennettavasta kohteesta asuntoja muodostuvalla kauppasummalla tai sen osalla. Mahdollisesta asuntojen tai liiketilojen lunastamisesta rakennettavaan kohteeseen seurakuntayhtymä päättää myöhemmin erikseen. Liite 2 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että - hyväksytään Tampereen seurakuntayhtymän omistamien KOy Sammon Centerin osakkeiden ja myynti Visura Oy:lle, ja edelleen liitteen mukainen Kiinteistöyhtiön kaupan esisopimus kaupan toteuttamiseksi. - valtuutetaan vs. hallintojohtaja Timo Takala ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen allekirjoittamaan liitteen mukainen sopimus. ehdotus hyväksyttiin. Liite 6 Esisopimus on liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. hyväksytään Tampereen seurakuntayhtymän omistamien KOy Sammon Centerin osakkeiden ja myynti Visura Oy:lle, ja edelleen liitteen mukainen Kiinteistöyhtiön kaupan esisopimus kaupan toteuttamiseksi 2. valtuutetaan vt. hallintojohtaja Timo Takala ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen allekirjoittamaan liitteen mukainen sopimus. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Visura Oy, kiinteistöpalvelut

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) D:KII: 122/720/ Kalevankankaan asemakaavamuutoshakemuksen täydentäminen Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Seurakuntayhtymä on jättänyt Kalevankankaan hautausmaan yhteydessä omistamiaan alueita koskevan asemakaavamuutoshakemuksen kaupungille. Hakemuksen jättämisestä on päätetty yhteisessä kirkkoneuvostossa Kokonaisuudessa hautausmaan huoltotoiminnot sijoittuisivat tavoitteellisesti hautausmaan itäpäähän Tampereen kaupungin omistamalle alueelle. Samalla itäpään Kalevantiehen ja Teerentiehen rajoittuvan alueen uskotaan jäsentyvän nykyistä paremmin. Ratkaisulla olisi merkittävä vaikutus myös hautausmaan länsipään alueella niin viihtyvyyden kuin turvallisuuden osalta, kun hautausmaan työkoneiden liikenne sijoittuisi jatkossa käytännössä hautausmaan muurien sisäpuolelle. Hankkeeseen liittyen on käyty jatkokeskusteluja sekä kaavoituksen että kaupungin kiinteistöjohdon kanssa. Keskusteluissa on noussut esiin kaavallisia tarkennustarpeita myös kaupungin osalta. Näistä esimerkkinä ovat mm. alueen itäpään muutokset sekä hautausmaan Kalevantien puoleisen pysäköinnin asemakaavallinen määrittely. Kaikki tarpeelliset päivitykset olisi järkevintä hoitaa yhdessä kaavoitusprosessissa. Kiinteistöpäällikkö on yhdessä kaupungin kiinteistöjohtajan valmistellut liitteenä olevan asemakaavan muutosaloitteen. Liite 3 Koska asemakaavamuutos on erityisesti sijaintinsa osalta seurakuntayhtymän kannalta merkittävä, on kiinteistöpäällikön ja vs. hallintojohtajan kesken käydyissä keskusteluissa päädytty ratkaisuun, jonka mukaan ratkaisu Tampereen kaupungin kanssa yhteisen asemakaavamuutoshakemuksen jättämisestä tuodaan erikseen johtokunnan ja edelleen Yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle ja edelleen Yhteiselle Kirkkoneuvostolle päätettäväksi, että - hyväksytään liitteen muutosaloite,

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) - valtuutetaan kiinteistöpäällikkö allekirjoittamaan muutoshakemus seurakuntayhtymän puolesta ehdotus hyväksyttiin. Liite 7 Asemakaavan muutosaloite on liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. hyväksytään liitteen mukainen muutosaloite 2. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö allekirjoittamaan muutoshakemus seurakuntayhtymän puolesta. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kiinteistöpalvelut

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) D:TAL: 148/020/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille Esittely Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään tasa-arvolaissa. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( /609) määräysten mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työorganisaatiota tulee kehittää siten, että naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen ja vaikuttaminen työn kehittämiseen ja työssä etenemiseen toteutuisi myös käytännössä. Mikäli työnantajaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät toimet tasaarvosuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi valmistellaan työnantajan ja työntekijöiden edustajien yhteistyönä ja työnantaja vahvistaa ne. Tasa-arvon edistämiseksi työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat: - toimia niin, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä - edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin - luoda yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen - edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa - kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille - helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin - toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on lain asettamien velvoitteiden mukaisesti seurata tasa-arvon toteutumista Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä, sekä päivittää seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelma. Nyt päivitettävänä ollut tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa Vuoden 2015 alussa tuli voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslaki on yleislaki, jota sovelletaan kaikkeen julkiseen ja yksityiseen toimintaan. Lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen.

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan ( 73) lisätä kaudelle asetetun tasa-arvotoimikunnan tehtäviin yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen ja seurannan ja että yhdenvertaisuussuunnitelma sisällytetään osaksi tasa-arvosuunnitelmaa vuoden 2016 aikana. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan tasaarvotoimikunnan valmisteleman yhdenvertaisuussuunnitelman liitettäväksi Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelmaan. Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on liitetty ilman muutoksia osaksi päivitettävänä olevaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa kaudelle Tasa-arvosuunnitelman päivityksen on valmistellut YKN:n kaudelle asettama tasa-arvotoimikunta. Päivityksen keskeisenä taustamateriaalina on ollut syksyllä 2016 toteutettu tasa-arvokysely. Päivityksen on kevään 2017 aikana viimeistellyt kaudelle asetettu tasa-arvotoimikunta. Liite 8 Päivitetty tasa-arvosuunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa Päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on liitteenä. Tasa-arvokyselyn mukaan yli neljännes naisista ja miltei viidennes miehistä oli sitä mieltä, että johtamistapa ei ole oikeudenmukainen. Työtään koskeviin muutoksiin koki voivansa vaikuttaa vain noin puolet naisista (55,7 %) ja kaksi kolmesta miehestä (64,6 %). Vastaajista vain noin puolet koki saavansa riittävästi tietoa työpaikkaa koskevista asioista. Miehet olivat naisia tyytyväisempiä tiedonsaantiin (naisista 55,3 % ja miehistä 62,3 prosenttia samaa mieltä aihetta koskevan väitteen kanssa). Myös henkilöstöryhmittäisessä vertailussa on edellä mainituissa johtamiseen liittyvissä asioissa nähtävissä selkeitä eroja. Kyselyn tulokset viittaavat vahvasti siihen, että esimiestyössä ja sisäisessä tiedonkulussa on merkittäviä eroja eri toimintayksiköissä. Tähän liittyen tasa-arvotoimikunta haluaa korostaa avointa ja toimivaa sisäistä tiedottamista sekä esimiestyön kehittämistä siten, että työntekijät oikeasti pääsevät vaikuttamaan itseään ja omaa työtään koskevien asioiden valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tasa-arvotoimikunta suosittelee, että kukin yksikkö laatii sisäisen tiedottamisen ohjeet yhteistyössä henkilöstön kanssa.

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) Tasa-arvosuunnitelmaa on päivitetty pääasiassa seuraavilla tavoilla: - syksyllä 2016 tehdyn tasa-arvokyselyn tulokset on esitelty ja niitä on olennaisimmilta osiltaan verrattu vuonna 2014 tehdyn tasa-arvokyselyn tuloksiin, - suunnitelmaan on lisätty palkkavertailu, johon on koottu tehtäväryhmittäin miesten ja naisten keskimääräiset palkkasummat, - tasa-arvosuunnitelmaan toimenpide-ehdotuksiin on kirjattu vuosille uutena kohtana sisäinen tiedonkulku, - rekrytointien seurantalomake on päivitetty ja seurantaa tehostetaan siten, että henkilöstösihteeri pyytää seurantalomakkeen rekrytoivalta yksiköltä aina saatuaan tiedon rekrytointipäätöksestä. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, että yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kaudelle pyytää seurakuntien yhteisten tehtävien yksiköitä pitämään tasaarvosuunnitelman alussa olevan toimenpidesuunnitelman henkilöstön nähtävillä esim. sosiaalitiloissa 3. velvoittaa seurakuntien yhteisten tehtävien yksiköiden esimiehiä huolehtimaan tasa-arvosuunnitelman toimenpide-esitysten toimeenpanosta yksikössään 4. esittää seurakuntaneuvostoille, että ne osaltaan vahvistaisivat tasaarvosuunnitelman toimenpide-ehdotukset seurakunnassa noudatettavaksi ohjeistukseksi. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) D:TAL: 138/062/ Aiesopimukset liittyen ikäihmisten parissa tehtävän vapaaehtoisen vanhustyön kehittämiseen Esittely Yhteisen diakonian ja yhteiskuntavastuun yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi tullaan esittämään suunnittelukauden toiminta ja taloussuunnitelmaan yksin kotona asuvien ikäihmisten tukeminen sekä ikäihmisten parissa tehtävän vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. Diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö on neuvotellut Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa etsivän vanhustyön Seniori-Vamosjatkohankkeeseen osallistumisesta. Hankkeen tavoitteena on Helsingissä ja Espoossa kehitetyn etsivän ja osallistavan vanhustyön toimintamallin Seniori-Vamoksen valtakunnallinen laajentuminen. Vanhusväestön määrä kasvaa ja Seniori-Vamos-toimintamalli tarjoaa uudenlaisen konseptin, jossa ammattilaisten ja vapaaehtoisten työ integroituu kokonaisuudeksi. Kyseessä on alueellinen toimintamalli, jossa yhdessä tekemällä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat etsivän työn kautta tavoittavat palvelukatveessa oleva ikäihmiset. Toimintakonseptin avulla mahdollistuu kotona asuminen pidempään, toimintakyky ja hyvinvointi pysyy ennallaan tai vahvistuu, yksinäisyys vähenee sekä turvallisuus lisääntyy. Jatkohankkeessa Tampere tulisi olemaan yksi paikkakunta, jossa Senior- Vamos-toimintamalli käynnistettäisiin ja muokattaisiin paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaksi. Hankkeen hallinnoijana toimii Helsingin Diakonissalaitos, joka tekee STEA:lle hakemuksen kolmivuotisesta hankkeesta Seniori-Vamoksen laajentumiseksi ja mallin edelleen kehittämiseksi. Hankehakemuksessa lähdetään siitä, että mukana olevilla alueilla hankkeessa toimii työpari, josta toinen on kaupungin työntekijä ja toinen hankerahoituksella palkattava työntekijä. Asiasta on käyty yhteistyöneuvottelu Tampereen kaupungin edustajien kanssa ja kaupungin puolelta on ilmoitettu valmius olla mukana hankkeen toteuttamisessa. Käytännössä hanke toimisi osana seurakuntayhtymän vanhustyön kehittämistä siten, että hankkeen työntekijät työskentelevät diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön osoittamissa tiloissa osana Mummon Kammarin toimintaa. Seurakuntayhtymän panostuksena on tarjota työtilat korvauksetta hanketyöntekijöille. Arvokas vanhuus ARVA ry on pyytänyt seurakuntayhtymää yhteistyöhön Unelmatehdas ARVA hankkeeseen. Hankkeen perusajatuksena on kysyä haavoittuvassa asemassa olevilta ikäihmisiltä heidän unelmiaan ja etsiä niille toteuttajat. Yhdistys on käynnistänyt tähän liittyvän toiminnan, joka lähtenyt hyvin käyntiin. Toistaiseksi on toteutettu palvelutaloissa asuvien ihmisten unelmia, mutta kohderyhmä on laajentumassa kaikkiin haavoittuvimmassa asemassa oleviin ikäihmisiin (kotihoidon

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) Liitteet 9-11 yksinäiset asiakkaat, omaishoitajat ja -hoidettavat). Ihmiset ovat päässeet esimerkiksi urheilutapahtumiin, konsertteihin, teatteriin ja oopperaan. Yhdistys on myös löytänyt toimivan konseptin jolla yritysten on mahdollista toteuttaa helpolla ja näkyvällä tavalla yhteiskuntavastuutaan. Tampereen seurakuntien keskeisimmät roolit ja tehtävät hankkeessa ovat aiesopimuksen mukaan: - diakoniatyön piirissä olevien yksinäisten tai muuten erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden ohjaaminen Unelmatehtaan toiminnan piiriin myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla, - seurakuntien vapaaehtoistyöntekijöiden käyttäminen saattoapuna unelmien toteutuksessa, - jatkuva vuoropuhelu ja muu Tampereen seurakuntien hyväksi katsoma yhteistyö sidosryhmien kanssa hankkeen aikana, esimerkiksi viestintäyhteistyö. Sopimusvuorisäätiö on pyytänyt seurakuntayhtymää yhteistyötahoksi hankkeeseen, jonka nimi on Markku matkaava päiväpalvelu Hankeen tarkoituksena on järjestää eri paikoissa yksinäisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille ja omaishoitajille päivätoimintaa yhteistyössä talonyhtiöiden, kiinteistöhuolto- ja isännöintiyritysten kanssa Tampereen alueella. Tampereen seurakuntien rooli hankkeessa olisi yhteistyössä muiden yhteistyötahojen kanssa: - tiedottaminen päiväpalvelutoiminnasta - ohjausryhmässä oman asiantuntemuksen mukaisesti sisältöohjaus - oman jäsenkunnan keskuudessa projektin vaikuttavuuden arviointiin osallistuminen projektin aikana ja päättyessä Kaikki edellä esitellyt hankkeet kytkeytyvät hyvin yhteen seurakuntayhtymän ikäihmisten tukemiseen ja vapaaehtoisen vanhustyön kehittämiseen tähtääviä kehittämissuunnitelmia. Yhteisten tehtävien johtosäännön mukaan yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on solmia ja allekirjoittaa toimialaansa kuuluvat sopimukset paitsi koko seurakuntayhtymää koskevat sopimukset, joista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja on allekirjoittanut edellä esitellyt aiesopimukset. Hankkeisiin liittyvistä sitoumuksista vastaa diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö. Aiesopimukset tuodaan tässä vaiheessa tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle todeten, että ne eivät aiheuta seurakuntayhtymälle tai seurakunnille muita suoria taloudellisia sitoumuksia, kuin työtilojen tarjoamisen mahdollisille Seniori-Vamos hankkeen kahdelle työntekijälle.

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, että - yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä oleva aiesopimukset tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) D:TAL: 149/210/ Taloudellisen avustamisen periaatteita Tampereen diakoniassa Esittely Vuoden 2016 tilintarkastuksen työohjelman mukaisesti yhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n suorittaman tilintarkastuksen painopistealueena on ollut Harjun seurakunta ja Tampereen ruotsalainen seurakunta päiväämässään muistiossa tilintarkastajat suosittelevat Harjun seurakunnan osalta, että osana sisäistä valvontaa seurakunnassa laaditaan ohje avustusten myöntämiskäytännöstä. Suosituksen mukaan ohjeessa voidaan tuoda esille esim. erilaisia euromääriä, toimivaltuuksia ja avustusten myöntämisprosessia. Myöntämisprosessissa voidaan esimerkiksi huomioida se, ettei avustusta myönnetä virheellisesti samalle henkilölle. Ohjeessa voidaan myös huomioida tehtävänkierron hyödyntäminen. Sisäisen valvonnan ohjeessa voidaan huomioida avustusten myöntämiseen liittyvät kontrollit. Sisäisen valvonnan toimenpiteiden tulee olla suunnitelmallisia ja tehdyt toimenpiteet tulee dokumentoida. Tarkastuksen tavoitteena oli kartoittaa diakonia-avustusten myöntämiskäytäntöjä, myöntämistä koskevia ohjeita ja ohjeiden noudattamista. Tarkastus kohdennettiin Tampereen seurakuntayhtymän Ruotsalaiseen ja Harjun seurakuntaan. Kirjanpidon raportin mukaan koko seurakuntayhtymässä oli myönnetty diakonia- avustuksia yhteensä ,09. Tarkastus kohdistui siis Harjun seurakuntaan ja Ruotsalaiseen seurakuntaan ja tilintarkastajien suositus oli osoitettu erityisesti Harjun seurakunnalle. Koska avustusten myöntämisen tulisi olla kaikissa seurakunnissa ja siten koko yhtymässä yhdenmukaista, todettiin johtavien diakoniatyöntekijöiden yhteisessä työpöydässä , että tilintarkastajien suositus ohjeistus avustusten myöntämiskäytännöistä on syytä päivittää yhdessä koko yhtymän osalta. Pohjaksi otettiin seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijöiden yhdessä määrittelemät periaatteet taloudellisessa avustamisessa. Ohjeistusta on päivitetty johtavien diakoniatytöntekijöiden yhteisessä työpöydässä kevään 2017 aikana. Johtavat diakoniatyöntekijät ovat prosessin aikana käyneet ohjeistusta läpi seurakunnissa omien tiimiensä kanssa ja seurakunnista saadut näkemykset on pyritty huomioimaan ohjeistuksessa. Liite 12 Ohjeistus viimeisteltiin johtavien diakoniatyöntekijöiden kokoontumisessa ja kokoontumisessa todettiin, että ohjeistus on valmis esiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Diakonia-avustusten saajien näkökulmasta on tärkeää, että avustuksia jaetaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti koko seurakuntayhtymässä. Ohjeistuksella pyritään juuri tämän yhdenvertaisen kohtelun takaamiseen kaikissa yhtymän seurakunnissa. Seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) on verovaroista myönnettävien vuotuisten määrärahojen lisäksi käytettävissään myös testamenttien kautta tai muutoin saatuja lahjoitusvaroja, joiden käyttöä ohjaa testamentin antajan tai lahjoittajan määrittelemä käyttötarkoitus. Nyt esittelyssä olevassa ohjeistuksessa on pyritty huomioimaan myös näiden varojen käyttö siten, että tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus avustuksen saajien kohdalla toteutuisi mahdollisimman hyvin. Esitykseen ei ole kirjattu euromääräisiä rajoituksia myönnettäville avustuksille. Ohjeen kohdassa 2 todetaan, että avustuspäätökset tehdään sen mukaan ja niillä valtuuksilla kuin seurakuntaneuvosto tai yhtymän osalta yhteinen kirkkoneuvosto päättää. Euromäärien osalta voisi olla tarkoituksenmukaista, että niistä päätettäisiin vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä, jolloin niiden reaalinen arvo määrittyisi aina kunkin ajankohan taloudellisen tilanteen mukaan. Toisaalta esillä olevissa periaatteissa todetaan, että avustukset ovat aina tapauskohtaisia, jolla halutaan viitata siihen, että ehdottomat euromääräiset rajat eivät välttämättä aina ole mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia. Yksikkökohtaisesti määriteltävillä myöntämisvaltuuksilla voitaisiin jatkossa sen sijaan määritellä ne rajat, joissa kukin avustusta myöntävä taho voi päätöksiä tehdä. Kirkkolain mukaan seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten. Koska esillä olevat avustamisen periaatteet on tarkoitus saada yhteisesti noudatettavaksi koko seurakuntayhtymässä, on tarpeen pyytää seurakuntaneuvosoilta lausunto, voidaanko nämä periaatteet hyväksyä yhteiseesti noudatettaviksi kaikissa Tampereen seurakunnissa. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnon liitteenä olevasta esityksestä taloudellisen avustamisen periaatteista Tampereen diakoniassa mennessä. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) D:TAL: 55/022/ Vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaajan työsuhteen täyttäminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaajan työsuhteen, jonka tehtävänä on toimia vapaaehtoisen vanhustyön keskus Mummon Kammarin toiminnanohjaajana. Mainitun päätöksen mukaisesti tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (vähintään amk), kokemusta seurakuntatyöstä sekä riittävää vanhustyön tuntemusta. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi työsuhteen täyttöä varten valmisteluryhmän, johon nimettiin diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja, diakoniasihteeri Katariina Mylläri, johtava diakonian viranhaltija Anna- Leena Mansukoski, sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenistä Varpu Lipponen ja Pekka Uusitalo. Valmistelutyöryhmä julkaisi työsuhteen täyttämistä varten seuraavan hakuilmoituksen: Mummon Kammari on seurakuntien vapaaehtoisen vanhustyön keskus, joka on osa seurakuntayhtymän yhteisen diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikköä. Toiminnassa on mukana noin 1000 aktiivista vapaaehtoista. Tehtävä sijoittuu vapaaehtoistoiminnan työryhmään, jossa on yhteensä 11 työntekijää. Tehtävään ei sisälly esimiestyötä. Vapaaehtoiselle vanhustyölle on kasvavaa kysyntää tulevina vuosina erityisesti kotona asuvien ikäihmisten määrän voimakkaan kasvun myötä. Toiminnanohjaajan vastuualueena on seurakuntien vapaaehtoisen vanhustyön toimintojen ohjaaminen ja kehittäminen. Tehtävässä on keskeistä yhteistyö ikäihmisten palveluja tuottavien viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa sekä toiminnan varainhankinta ja siihen liittyvä yritysyhteistyö. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (vähintään amk), kokemusta seurakuntatyöstä sekä riittävää vanhustyön tuntemusta. Työssä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä toimia verkostoissa. Tehtävään valittavan on toimitettava seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valitun tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tehtävän palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmän 503 mukaan. Työsuhde alkaa lukien 4 kk:n koeajalla. Hakuaika päättyy maanantaina

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/12316?portal=rekry2 Lisätietoja tehtävästä antavat diakoniasihteeri Katariina Mylläri, p , tai diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p , Edellä oleva ilmoitus julkaistiin seurakuntayhtymän verkkosivuilla ja intrassa, sekä lisäksi Kirkkoverkossa (Sakasti.fi), työhallinnon verkkosivuilla (mol.fi), Oikotie-verkkosivuilla (Oikotie.fi). Lisäksi työsuhteesta julkaistiin nettisivulla olleeseen hakuilmoitukseen ohjannut ilmoitus Kotimaa lehdessä ja Aamulehdessä Määräaikaan mennessä saapui 55 hakemusta. Valmistelutyöryhmä valitsi kokouksessaan haastateltavaksi seuraavat hakijat: kasvatustieteen maisteri Verna Vaherjoki, sosionomi(amk)-diakoni Maria Vuoristo, terveystieteiden maisteri Elina Isosaari, geronomi (YAMK) Eeva- Maria Pihlaja, terveystieteen maisteri Terhi Hölsä, sosionomi (YAMK) Tuula Pesonen. Lisäksi valmistelutyöryhmä kutsui haastateltavaksi myös sosionomi(amk)-diakoni Mari Huuskosen. Valmistelutyöryhmä suoritti kutsutuille hakijoille yksilöhaastattelut ja ja valitsi näiden perusteella ryhmähaastatteluun neljä hakijaa. Ryhmähaastatteluun osallistuivat Mari Huuskonen, Tuula Pesonen, Verna Vaherjoki ja Maria Vuoristo. Hakemusten perusteella hakijat arvioitiin seuraavien hakuilmoituksessa mainittujen kriteerien pohjalta: 1. soveltuva korkeakoulututkinto (vähintään amk), 2. ev.lut. kirkon jäsenyys, 3. kokemus seurakuntatyöstä, 4. riittävä vanhustyön tuntemus, 5. yhteistyötaidot ja kokemus verkostoyhteistyöstä. Haastatteluissa arvioitiin erityisesti hakijan yhteistyötaitoja ja kykyä toimia verkostoissa sekä sopivuutta vapaaehtoisen vanhustyön työryhmään. Lisäksi huomiota kiinnitettiin hakijan motivaatioon ja haluun sitoutua avoinna olevaan tehtävään, sekä kykyyn esittää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Arviointikokouksessaan valmistelutyöryhmä päätyi esittämään tehtävään parhaiten soveltuvaksi sosionomi(amk)-diakoni Maria Vuoristoa ja varalle sosionomi(amk)-diakoni Mari Huuskosta.

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) Hakijakooste oli lähetetty yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, että 1. valitaan vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaajan työsuhteeseen alkaen sosionomi(amk)-diakoni Maria Vuoristo ja varalle sosionomi(amk)-diakoni Mari Huuskonen 2. työsuhde täytetään 4 kk koeajalla 3. tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 503 mukaan, peruspalkka /kk 4. ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää seurakuntayhtymän työterveydenhuollon antama lääkärintodistus. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valittu henkilö, muut hakijat, diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö, henkilöstöpalvelut

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) D:TAL: 134/022/ Hallintopäällikön viran julistaminen haettavaksi Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntien yhteisten tehtävien johtosäännön 27 määrittelee hallintopäällikön pätevyysvaatimukset. Yhteisten tehtävien johtosäännön 7 määrittelee yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden yleiset tehtävät. Niihin liittyvät hallintopäällikön erikseen yksilöidyt tehtävät on kuvattu yhteisten tehtävien johtosäännön 27 :ssä. Johtosäännön määrittelyihin perustuva yksilöity tehtävänkuvaus laaditaan rekrytoinnin tapahduttua yhdessä valitun viranhaltijan kanssa. Yhteisten tehtävien johtosäännön hyväksymisen yhteydessä on hallintopäällikön virka tullut avoimeksi. On perusteltua ryhtyä tarvittaviin toimiin viran täyttämiseksi, jotta yhteisten tehtävien kokonaisresurssointi voidaan saattaa säännössä kuvattuun muotoon. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmään on perusteltua esittää valittavaksi virkatehtäviensä hoitamiseen liittyen henkilöstöpäällikkö Eija Mukari sekä vt. hallintojohtaja Timo Takala. Kirkkoherrat ovat nimenneet edustajakseen valintaa valmistelevaan työryhmään kirkkoherra Juha Vuorion. Lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston esitetään valitsevan valintaa valmistelevaan työryhmään enimmillään kolme luottamushenkilöjäsentä. Hallintopäällikön virkaa täytettäessä käytetään soveltuvuusarviointia. Soveltuvuusarvioinnin suorittaa MPS Career Oy. Viran täyttämistä valmisteleva työryhmä laatii virantäyttämisprosessista yksilöidyn aikataulun. Tavoitteena on, että hallintopäällikön valinta voitaisiin tehdä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tai viimeistään Vt. hallintojohtaja ehdottaa, että 1. hallintopäällikön viran täyttöä ryhdytään valmistelemaan 2. nimetään täyttöprosessia valmistelevan työryhmän jäseniksi henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, vt. hallintojohtaja Timo Takala, kirkkoherra Juha Vuorio sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämät luottamushenkilöjäsenet. Käsittely Käsiteltäessä 2. pontta Mauri Poussa ehdotti, että työryhmään valitaan Leevi Häikiö. Edelleen Varpu Lipponen ehdotti, että työryhmään valitaan Pekka Uusitalo. Edelleen Matti Ilveskoski ehdotti, että työryhmään valitaan Varpu Lipponen.

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. hallintopäällikön viran täyttöä ryhdytään valmistelemaan 2. nimetään täyttöprosessia valmistelevan työryhmän jäseniksi henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, vt. hallintojohtaja Timo Takala, kirkkoherra Juha Vuorio sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämät luottamushenkilöjäsenet Leevi Häikiö, Pekka Uusitalo ja Varpu Lipponen. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi työryhmään valitut henkilöt

29 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (35) D:TAL: 135/022/ Rekisteripäällikön viran julistaminen haettavaksi Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntien yhteisten tehtävien johtosäännön 34 määrittelee rekisteripäällikön pätevyysvaatimukset. Yhteisten tehtävien johtosäännön 7 määrittelee yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden yleiset tehtävät. Niihin liittyvät rekisteripäällikön erikseen yksilöidyt tehtävät on kuvattu yhteisten tehtävien johtosäännön 34 :ssä. Johtosäännön määrittelyihin perustuva yksilöity tehtävänkuvaus laaditaan rekrytoinnin tapahduttua yhdessä valitun viranhaltijan kanssa. Yhteisten tehtävien johtosäännön hyväksymisen yhteydessä on rekisteripäällikön virka tullut avoimeksi. On perusteltua ryhtyä tarvittaviin toimiin viran täyttämiseksi, jotta yhteisten tehtävien kokonaisresurssointi voidaan saattaa säännössä kuvattuun muotoon. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmään on perusteltua esittää valittavaksi virkatehtäviensä hoitamiseen liittyen henkilöstöpäällikkö Eija Mukari sekä vt. hallintojohtaja Timo Takala. Kirkkoherrat ovat nimenneet edustajakseen valintaa valmistelevaan työryhmään kirkkoherra Veli-Pekka Järvisen. Lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston esitetään valitsevan valintaa valmistelevaan työryhmään enimmillään kolme luottamushenkilöjäsentä. Rekisteripäällikön virkaa täytettäessä käytetään soveltuvuusarviointia. Soveltuvuusarvioinnin suorittaa MPS Career Oy. Viran täyttämistä valmisteleva työryhmä laatii virantäyttämisprosessista yksilöidyn aikataulun. Tavoitteena on, että rekisteripäällikön valinta voitaisiin tehdä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tai viimeistään Vt. hallintojohtaja ehdottaa, että 1. rekisteripäällikön viran täyttöä ryhdytään valmistelemaan 2. nimetään täyttöprosessia valmistelevan työryhmän jäseniksi henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, vt. hallintojohtaja Timo Takala, kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämät luottamushenkilöjäsenet. Käsittely Käsiteltäessä 2. pontta Tiina Eskelinen ehdotti, että työryhmään valitaan Marko Särkilahti ja Liisa Lehtola. Edelleen Liisa Lehtola ehdotti, että työryhmään valitaan Tiina Eskelinen.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2017 1(27) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2017 1(27) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2017 1(27) Aika Paikka Torstai 8.6.2017 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 123 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Aika Paikka Torstai 9.3.2017 klo 18.30 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 72 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Aika Paikka Torstai 9.6.2016 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1(11) Aika Paikka 30.8.2017 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 70 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Aika Torstai 9.3.2017 klo 18.40 20.03 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Aika Paikka 7.3.2017 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2017 1(24) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2017 1(24) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2017 1(24) Aika 5.6.2017 klo 15:00 17:04 Paikka Luhtaanranta, Luhtaanrannantie 62 Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Seppo puheenjohtaja Juva, Kaisa Koskiniemi,

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy)

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 94 10.3.2014 Kaupunginhallitus 148 14.4.2014 Kaupunginhallitus 117 11.4.2016 Asianro 244/10.00.02.03/2014 137 Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna

Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.4.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Aika Paikka Torstai 27.4.2017 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 94 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017 AIKA Torstai 6.7.2017 klo 8.30 9.15 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Jokinen Kaarina jäsen Lähdetmäki

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 14.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt asiat 1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 /

PÖYTÄKIRJA 2 / PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 12.3.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 11 ILMOITUSASIAT 2 12 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 13 DIAKONIAN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015 5/2015 2.6.2015 144 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.6.2015 kello 17.30-18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Jussi Erkintalo

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 4/2017 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja.

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 4/2017 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (1) Aika: Keskiviikko 31.5.2017 klo 16.30 17.00 kahvitus klo 16.15 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 16. päivä tammikuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 15.12.2016 klo 17.15 17.21 Paikka Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Miettinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot