Opintojaksokuvaukset. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto ( ennen aloittaneet) Opintojaksokuvaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojaksokuvaukset. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto ( ennen aloittaneet) Opintojaksokuvaukset"

Transkriptio

1 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto ( ennen aloittaneet) Opintojaksokuvaukset Opintojaksokuvaukset Pakolliset perus- ja ammattiopinnot 105 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 ICT1TA002 Työasemat ja tietoverkot 9 ICT1TA003 Tietoturva 3 ICT1TA004 Verkkomultimedia 6 ICT1TA005 Tiedonhallinta ja tietokannat 6 ICT1TA006 Ohjelmointi 9 ICT2TA007 Ohjelmistokehitys 12 ICT2TA008 Usability and user interface 6 ICT2TA009 Tietohallinto 3 ICT2TA010 ICT Architectures 3 ICT2TA011 Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen 6 BUS1TA001 Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö 3 BUS1TA002 Multicultural teamwork 3 BUS2TA003 Liiketoimintaprosessit 6 BUS2TA004 Juridiikka 3 BUS2TA005 Yrityksen taloudellisuus ja tuloksellisuus 3 COM1TA001 Viestintä ja esiintymistaito 3 COM2TA001 Kokous- ja neuvottelutaito 3 ENG1TA001 English 1 3 ENG1TD061 Englannin tasokoe 0 ENG2TA002 English 2 3 MAT1TA001 Matematiikka 3 SWE1TA001 IT svenska 3 SWE1TD061 Ruotsin tasokoe 0 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Vaihtoehtoiset ammattiopinnot - opiskelija valitsee 30 op:n kokonaisuuden ja 15 op voi 45 suorittaa myös muista tai omasta alueesta 15 op:n projekti

2 Tietohallinnon kehittäjä MGT4TA001 Tietohallinto ja sen kehittäminen 3 MGT4TA002 Projektitoiminta 6 MGT4TA003 ICT-hankinnat 6 MGT4TA004 ICT-palvelut 6 MGT4TA005 ICT-johtaminen ja -strategiat 6 Tietohallinnon MGT4TA006 ajankohtaisseminaari 3 MGT4TA007 Tietohallinnon projekti 12 MGT4TA008 Projektihallinnan parhaat käytännöt 3 PK-yrityksen it-asiantuntija SME4TA001 PK-yrityksen tietojenkäsittely 3 SME4TA002 PK-yrityksen visuaalinen viestintä 3 PK-yrityksen sähköinen SME4TA003 kaupankäynti 3 SME4TA004 Tuotteistaminen 3 Sosiaalinen media liiketoiminnan SME4TA005 tukena 3 Verkkoviestinnän SME4TA006 multimediatyökalut 3 SWD4TA011 XML 3 Muita suuntautumistason kursseja Ohjelmistokehittäjän ja järjestelmäasiantuntijan opintojaksot tarjotaan nuorten ohjelmassa Pasilassa >> Vapaasti valittavat opinnot 15 SWE8TD062 Ruotsin kielioppi ja rakenteet 3 ENG8TD062 Englannin kielioppi ja rakenteet 3 MUM8TA002 Extended 3D Design with Blender 3 3D Printing using Blender and MUM8TA003 3 MiniFactory Vapaasti valittavia opintoja voi valita sekä oman että muiden koulutusohjelmien tarjonnasta Työharjoittelu 30 PLA6TA001 Työharjoittelu 30 Opinnäytetyö 15 THE7TA900 Opinnäyte, työpaja 0 THE7TA901 Opinnäyte, seminaari 0 THE7TA001 Opinnäytetyö 15 Yhteensä 210

3 Orientaatio ICT-alaan Tunnus: ICT1TA001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Ei lähtötasovaatimuksia. Oppimistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ammattikorkeakouluopiskelun tavoitteet ja toimintatavat tietää HAAGA-HELIAn tietojenkäsittelyn koulutusohjelman rakenteen ja sen tuomat mahdollisuudet osaa toimia opiskeluyhteisössä vastuullisesti osaa suunnitella opintojaan ja laatia ja seurata henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (hops) tuntee ICT-alan työtehtäviä ja alalla käytössä olevia tavallisimpia työmenetelmiä Sisältö Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 1. Opiskelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa ja omien opintojen suunnittelu 2. ICT-alaan perehtyminen 1. Opiskelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa ja omien opintojen suunnittelu Opiskelija pohtii opiskelunsa tavoitteita ja lähtökohtia opintojen alussa tehtävän ennakkotehtävän muodossa. Orientaatioviikolla hän saa valmiuksia mm. oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen. Orientaatioviikon ja ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana hän perehtyy koulutusohjelmansa rakenteeseen, tutkintosääntöön ja moniin muihin käytännön asioihin opiskeluun liittyen. Opiskelija kehittää ja ylläpitää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa koko opintojen ajan. 2. ICT-alaan perehtyminen Opiskelija tutustuu ICT-alaan, sen työtehtäviin ja tavallisimpiin työmenetelmiin. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ammattietiikka (tekijän oikeudet), vihreä IT, työhyvinvointi ja projektityöskentely. Työelämäyhteydet Vieraileva luennoitsija tai yritysvierailu

4 Opetus- ja oppimismenetelmät Luennot, yksilö-, ryhmätehtävät Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään ensin itsenäisesti ja lopullinen versio työstetään vuorovaikutteisesti opinto-ohjaajan kanssa. Oman oppimisen arviointi 1 h Vastuuopettajat Irene Vilpponen, Malmi Arviointiperusteet Opintojakson 1. osan arviointi on: hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatioviikkoon, annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista Suoritusmerkinnän osuudesta Opiskelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa ja omien opintojen suunnittelu antaa opinto- ohjaaja. 2. osan arviointi on: hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti. Kokonaisuuden suoritusmerkintä edellyttää molempien osien suoritusta. ICT-alalla tällä hetkellä työskentelevät voivat osoittaa 2. osion osaamisensa erikseen sovittavalla tavalla, joita voivat olla muun muassa: raportti/essee esitys/luento verkko-oppimisalustan tehtävät Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

5 Työasemat ja tietoverkot Tunnus: ICT1TA002 Laajuus: 9 op (243 h) Ajoitus: 1. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Opintojaksolla ei ole lähtötasovaatimuksia. Opintojakso on läheisessä yhteydessä opintojaksoon tietoturva (ICT1TA003). Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hallita yksittäistä työasemaa ja tuntee tärkeimmät palvelut (tulostus, www, tiedosto, tietokanta) sekä osaa asentaa ne. osaa hankkia ja asentaa Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmät sekä osaa yhdistää koneensa verkkoon. ymmärtää keskeisimmän teorian työasemiin ja tietoverkkoihin liittyvien tehtävien taustalla. Sisältö Käyttöjärjestelmistä asennetaan Windows (Windows 7) ja Linux (Suse tai Ubuntu). Käyttöjärjestelmien ylläpidosta opetellaan mm. yleiset periaatteet, ohjelmien asentaminen ja käyttäjienhallinta, perehdytään käyttöjärjestelmien käyttämiin tiedostojärjestelmiin (ext4, NTFS), hakemistorakenteisiin (FHS) ja käyttöoikeuksiin (unix, acl). Lisäksi perehdyhään, miten käyttöjärjestelmä ja tavallisimmat ohjelmat hankitaan ja mistä niiden kokonaiskustannus syntyy. Molempia käyttöjärjestelmiä käytetään sekä työpöydällä että komentokehotteessa. Komentokehotteen käyttöön perehdytään Linuxissa ja Windowsissa. Komentokehotetta etäkäytetään salatulla SSH-yhteydellä. Tutustutaan www-palvelimeen, nimipalveluun, ohjelmalliseen palomuuriin ja DHCP:N ja NAT:n käyttöön. Laitteiston osalta opetellaan helppoja huoltotöitä, kuten kovalevyn vaihtaminen. PC-koneen rakenteeseen tutustutaan lyhyesti ja opetellaan kiinnittämään tietokoneen kaapelit. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet energian säästämiseen. Verkkoon yhdistämiseen tutustutaan sekä fyysisellä että ohjelmallisella tasolla. Samalla opetellaan ratkomaan tavallisia verkko-ongelmia ( internet ei toimi ). Teoriaa opetellaan näiden tehtävien vaatimassa laajuudessa (esim. osoite, maski, oletusreititin, nimipalvelimet; ip addr, route -n, ipconfig, ping).

6 Työelämäyhteydet Opintojaksolla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu ja/tai vierailevan luennoitsijan esitys. Kursseilla syntyviä raportteja voidaan julkaista vapailla lisensseillä yritysten käyttöön. Opetus- ja oppimismenetelmät Lähiopetus 92 h jakautuu teoriaopetukseen luokassa 46 h ja ohjattuihin harjoituksiin tietokonelaboratoriossa 46 h. itsenäistä työskentely 150 h. oman oppimisen arviointi 1 h. Työasemat ja tietoverkot -kurssista on myös monimuoto/virtuaalitoteutus: lähitunnit ja tentti 26 h itsenäinen opiskelu 206 h oman oppimisen arviointi 1 h Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Aiempaan opiskeluun perustuvan ahotoinnin hyväksi lukee opinto-ohjaaja, tarvittaessa yhdessä substanssiopettajan kanssa. Aikaisempaan työkokemukseen lukeutuvaa AHOT-menettelyä varten järjestetään opiskelijalle hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua haastattelutilaisuus. Vastuuopettajat Ahti Kare, Pasila Timo Ruohomaa, Pasila Tero Karvinen, Pasila Olavi Korhonen, Pasila Atte Pakkanan, Pasila Juhani Merilinna, Pasila Petri Hirvonen, Pasila Oppimateriaali Oppimateriaali jaetaan Moodlessa. Oheislukemistona esimerkiksi: Kiianmaa Matti, Suuri Windows 7 käsikirja, Readme.fi Helmke Matthew, Ubuntu UNLEASHED (covering and 12,04), Sams Publishing, USA. Ubuntu Suomi, ubunti-fi.org Arviointiperusteet Arvosana muodostuu kahdesta välikokeesta (50%) ja harjoituksista (50%). Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/- kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

7 Kurssin osaamistavoitteet Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5 Opiskelija osoittaa riittävästi aktiivisuutta opiskelussa ymmärtää kurssilla käydyt perusasiat pystyy hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita saattaa usein tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa ja kurssimateriaalin tulkitsemisessa Opiskelija osoittaa hyvää aktiivisuutta opiskelussa ymmärtää hyvin kurssilla käydyt perusasiat pystyy monipuolisesti hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita saattaa joskus tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa ymmärtää kurssin materiaalin pääosin Opiskelija osoittaa erinomaista aktiivisuutta opiskelussa ymmärtää erinomaisesti kurssilla käydyt perusasiat pystyy monipuolisesti hyödyntämään ja soveltamaan kursilla opetettuja asioita osaa omatoimisesti selvittää ongelmatilanteita ja hakea tietoa muualtakin kuin kurssimateriaalin soveltamisesta Palautteen hyödyntäminen Aikaisemmilta työasemat ja tietoverkot kursseilta sekä aihetta sivuavilta kursseilta (käyttöjärjestelmät ja lähiverkot, Linux perusteet, tietokone ja tietoverkot) saatua palautetta on hyödynnetty kurssikuvauksen ja toteutuksen suunnittelussa. Harrastuneisuutta tuetaan ja opiskelijoita kannustetaan taitojen välittömään kokeiluun kurssin ulkopuolella. Kurssilla syntyvien raporttien julkaisemiseen ja vapaaseen lisensointiin kannustetaan. Opiskelijoille annetaan käytännöllisiä taitoja ja sidotaan teoria näiden taitojen taustoittamiseen. Palautetta kerätään myös kesken toteutuksen, jotta tarvittavia korjauksia voidaan toteuttaa jo palautteen antaneelle ryhmälle.

8 Tietoturva Tunnus: ICT1TA003 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Peruskäsitteet työasemista ja tietoverkoista Työasemat ja tietoverkot opintojaksolta. Oppimistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon turvaamisen tarpeet ja tavoitteet sekä riskienhallinnan merkityksen tuntee tietoturvaan liittyvät lait ja asetukset sekä säännökset osaa huolehtia oman työaseman, omien tiedostojen ja tietovälineiden tietoturvasta osaa hyödyntää Internetiä turvallisesti tuntee kokonaisvaltaist tietoturvakäsitteen osaa laatioa yrityksen tietoturvasuunnitelman Sisältö Tietourvan määritelmä, kokonaistietoturva Tietoturvan osa-alueet, standardit Tietoturvan tarpeet ja tavoitteet. Työaseman uhkat ja suojautuminen. Tietoturvaan liittyvät lait ja asetukset. Idenditeetin suojaaminen. Tietoturvallisuuden hallinnan periaatteet. Varmuuskopiointi. Salasanojen turvallinen käyttö ja hallinta. Riskikartoituksen perusteet. Selaimen käytön turvallisuus. Selaimen tietoturva-asetukset. Työelämäyhteydet Opintojakson jälkeen opiskelijalla on työelämän edellyttämät valmiudet työaseman turvallisesta käytöstä. Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan. Opetus- ja oppimismenetelmät Lähiopetus ja tentti 28 h Itsenäinen opiskelu 52 h Oman oppimisen arviointi 1 h Lähiopetus järjestetään Pasilan tietoliikennelaboratorioissa. Tietoturva-kurssista on myös monimuoto/virtuaalitoteutus, jossa lähiopetusta on vähemmän: lähitunnit ja tentti 8 h, itsenäinen opiskelu 72 h, oman oppimisen arviointi 1 h.

9 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Aiempaan opiskeluun perustuvan ahotoinnin hyväksi lukee opinto-ohjaaja, tarvittaessa yhdessä substanssiopettajan kanssa. Aikaisempaan työkokemukseen lukeutuvaa AHOT-menettelyä varten järjestetään opiskelijalle hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua haastattelutilaisuus. Vastuuopettajat Ahti Kare, Pasila Titta Ahlberg, Pasila Petri Hirvonen, Pasila Oppimateriaalit Opettajan laatima materiaali Verkkojulkaisut Oheislukemistona esimerkiksi Järvinen Petteri, 2012, Arjen tietoturva vinkit ja ratkaisut, Docenco.fi. Arviointiperusteet Arvioitavat harjoitukset 50 % Tentti 50 % Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/- kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteetit on esitetty asteikolla Opiskelija Opiskelija osoittaa riittävästi aktiivisuutta opiskelussa ymmärtää kurssilla käydyt perusasiat pystyy hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita saattaa usein tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa ymmärtää kurssin materiaalin pääpiirteissään Opiskelija osoittaa hyvää aktiivisuutta opiskelussa ymmärtää hyvin kurssilla käydyt perusasiat pystyy monipuolisesti hyödyntämään kurssilla opetettuja perustasioita saattaa joskus tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa ymmärtää kurssin materiaalin osoittaa erinomaista aktiivisuutta opiskelussa ymmärtää erinomaisesti kurssilla käydyt perusasiat pystyy monipuolisesti hyödyntämään ja soveltamaan kurssilla opittuja asioita osaa omatoimisesti selvittää ongelmatilanteita osaa hyödyntää ja soveltaa kurssin materiaalia

10 Verkkomultimedia Tunnus: ICT1TA004 Laajuus: 6 op (162h) Ajoitus: 2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa staattisia www-sivustoja käyttäen xhtml- ja CSS- standardeja käyttää tarkoituksenmukaisesti kuvankäsittelyohjelmaa visuaalisen ilmeen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän toteuttamisessa. perustasolla hyödyntää skriptikieltä www-sivustossa. Sisältö XHTML CSS oikeanmuotoisuus validointi digitaalinen kuva mediaelementtien käyttö www-sivulla tekijänoikeudet käyttöliittymän suunnittelu ja toteuttaminen www-sivuston saavutettavuus skriptikieleen tutustuminen Työelämäyhteydet Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy itsenäisesti laatimaan www-sivuston pk-yrityksen tarpeisiin. Opetus- ja oppimismenetelmät Lähiopetus 50 % Itsenäinen työskentely 50 % Oman oppimisen arviointi 1 h Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

11 Näyttö Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Vastuuopettajat Heikki Hietala, Malmi Niina Kinnunen, Malmi Outi Valkki, Pasila Oppimateriaalit W3C:n suositukset Arviointiperusteet Opintojakso suoritetaan harjoitustöillä. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa. Taso 1-2 Taso 3-4 Taso 5 Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista toimivan www-sivuston tunnistaa alan suositukset: xhtml/html 5 ja css tuntee keskeisten työvälineiden periaatteet: eri selaimet, html-editorit ja kuvankäsittelyohjelmat käyttää työvälineitä ohjauksen avulla Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista oikeaoppisesti koodatun ja toimivan, visuaalisesti ja käytettävyydeltään onnistuneen wwwsivuston hallitsee alan suositukset: xhtml/html 5 ja css käyttää joustavasti ja tehokkaasti keskeisiä työvälineitä on aktiivisesti kiinnostunut wwwsivustojen toteuttamisesta omaa riittävät valmiudet alan perustehtäviin Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista laadukkaasti koodatun ja toimivan, visuaalisesti ja käytettävyydeltään erinomaisen www-sivuston hallitsee erinomaisesti alan suositukset: xhtml/html 5 ja css etsii aiheeseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti (esim. visuaalinen suunnittelu, käytettävyys, uusimmat tekniikat) käyttää ammattimaisesti ja itsenäisesti keskeisiä työvälineitä etsii aktiivisesti lisää tietoa ja pyrkii kehittämään omaa ammattiosaamistaan opintojakson aikana

12 Tiedonhallinta ja tietokannat Tunnus: ICT1TA005 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Ei lähtötasovaatimuksia, mutta suositellaan, että opintojaksot Orientaatio ICT-alaan (ICT1TA001), Työasema ja tietoverkot (ICT1TA002) sekä Tietoturva (ICT1TA003) on suoritettu. Kurssi edeltää Ohjelmistokehitys (ICT2TA007) kurssia sekä tietokanta-alan vaihtoehtoisia opintoja. Oppimistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tietokanta-alan keskeiset käsitteet pystyy seuraamaan alan kehitystä suomen- ja englanninkielisistä julkaisuista osaa erottaa erityyppisiä tietojärjestelmiä ja tiedon varastointiratkaisuja osaa perustella, miksi erityyppisten tietotarpeiden ratkaisut vaativat erityyppistä teknologiaa tuntee tietokannan hallintajärjestelmän tarjoamat palvelut ja ymmärtää niiden merkityksen tuntee relaatiotietokannan perustana olevan relaatiotietomallin hallitsee SQL-kielen keskeisen sisällön ymmärtää UML:llä laaditun luokkakaavion osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiotietokannan osaa hyödyntää tietokannanhallintajärjestelmän ominaisuuksia, joiden avulla tietokanta pidetään eheänä, suojattuna ja suorituskykyisenä Sisältö tiedon varastointi osana tietojärjestelmää tiedon varastoinnin keskeiset tekniikat ja standardit tietokannan hallintajärjestelmän palvelut ja niiden merkitys relaatiotietomalli SQL liiketoiminnan tarpeita vastaavan pienen tietokannan suunnittelu, toteutus ja dokumentointi Työelämäyhteydet Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluentoja.

13 Kansainvälisyys Käytettävät ohjelmistot, manuaalit ja lähdeteokset ovat pääosin englanninkielisiä. Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteinen ryhmätyötehtävä englanninkielisen koulutusohjelman (BITE) vastaavan opintojakson kanssa. Opetus- ja oppimismenetelmät Opiskelu koostuu lähiopetuksesta (luennot & harjoitukset) ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuksessa perehdytään uusiin aihekokonaisuuksiin ja välineisiin teoriassa ja käytännössä. Itsenäinen opiskelu lähiopetuksen lisäksi on välttämätöntä. Opiskelija tekee ja palauttaa viikoittain aiheeseen liittyviä pakollisia harjoitustehtäviä yksin tai ryhmässä sekä pitää oppimispäiväkirjaa. Itsenäinen opiskelu rakentaa oppilaan osaamista ja oman oppimisen arviointia. Oman oppimisen arviointi 1 h Vaihtoehtoiset suoritustavat Opintojaksosta on sekä lähiopetuksellisia toteutuksia että verkkototeutus (virtuaalitoteutus) Jos opiskelijalla on hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn, hän voi ilmoittautua verkkototeutukseen ja opiskella etäopiskeluna (osallistumatta lähiopetukseen). Pakolliset harjoitukset on palautettava normaalisti. Jos opiskelijalla on kattavaa kokemusta tiedonhallintaan ja tietokantoihin liittyen, hän voi ilmoittautua toteutukseen ja osallistua tenttiin (osallistumatta lähiopetukseen ja tekemättä pakollisia harjoitustehtäviä. Opiskelija voi tutustua itsenäisesti kurssin materiaaleihin ja tehtäviin.) Lisäksi opiskelijan on palautettava kurssin lopputyö. Pelkän tentin suorittamisesta on sovittava etukäteen opettajan kanssa. Näytöt ja osaamisen tunnistaminen & tunnustaminen Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Vastuuopettajat Christian Brade, Malmi Oppimateriaalit Opintojakson www-sivut Connolly, Begg. Database Systems. Addison-Wesley. (3.painos tai uudempi) Ohjelmistot Microsoft SQL-Server, Oracle RDBMS Microsoft Visio Microsoft Access

14 Arvioinnin kohteet ja kriteerit Arvosanat/ Kohteet Tiedot Taidot Tuntee relaatiotietokannan mallintamisen perusteet ja osaa mallintaa yksinkertaisen tietokannan. Tuntee SQL kielen perusteet. Osaa mallintaa ja toteuttaa yksinkertaisen relaatiotietokannan joko SQL Serverillä tai Oraclella. Tuntee relaatiotietokannan mallintamisen ja osaa mallintaa tietokannan väli- ja alitaulurakenteineen. Tuntee SQL kielen ja osaa käyttää sitä sujuvasti. Osaa mallintaa ja toteuttaa relaatiotietokannan väli- ja alitaulurakenteineen joko SQL Serverillä tai Oraclella. Tuntee hyvin relaatiotietokannan mallintamisen ja osaa mallintaa monimutkaisen tietokannan väli- ja alitaulurakenteineen. Tuntee hyvin SQL kielen ja osaa käyttää sitä sujuvasti. Osaa mallintaa ja toteuttaa monimutkaisen relaatiotietokannan väli- ja alitaulurakenteineen joko SQL Serverillä tai Oraclella. Pätevyys Osaa käyttää SQL kieltä tyydyttävästi. Kykenee osallistumaan ryhmän työskentelyyn ja ymmärtää pääpiirteittäin toiminnan tavoitteet ja reunaehdot. Osaa käyttää SQL kieltä. Osaa käyttää SQL kieltä hyvin. Kykenee aktiivisesti Kykenee vetämään ryhmän osallistumaan ryhmän työskentelyä ja ymmärtää työskentelyyn ja osaa antaa hyvin toiminnan tavoitteet ja ryhmän toiminnalle lisäarvoa reunaehdot. omalla toiminnallaan. Arviointiperusteet Tentit 50 % Lopputyö 30 % Tehtävät ja oppimispäiväkirja 20 % Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

15 Ohjelmointi Tunnus: ICT1TA006 Laajuus: 9 op (243 h) Ajoitus: 3. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Ei lähtötasovaatimuksia, mutta suositellaan että opintojaksot Orientaatio ICT-alaan, Työasemat ja tietoverkot ja Tietotekniset työvälineet on suoritettu tai että opiskelijalla on näitä vastaavat tiedot. Oppimistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia sovelluksia Java-kielellä ymmärtää olio-ohjelmoinnin perusteet osaa käyttää sovelluskehitysvälinettä esimerkiksi Eclipseä Sisältö ohjelmoinnin perusteet olio-ohjelmointi tietorakenteet ja tiedon tallentaminen Kansainvälisyys Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento kansainvälisestä ohjelmistoteollisuudesta. Työelämäyhteydet Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento ohjelmistoteollisuudesta. Opetus- ja oppimismenetelmät Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista sekä kahdesta kokeesta. Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat viikkotehtävien avulla. Oppimisprosessissa tieto sisäistetään viikkoharjoituksissa, joissa teoriatietoa sovelletaan suoraan käytäntöön. Opiskelija käyttää opintojakson suorittamiseen yhteensä 243 tuntia. Tämä sisältää sekä ohjatun että itsenäisen opiskelun. Opiskelija saa opetusta 4-7 tuntia viikossa. Opiskelijan omatoiminen opiskelu on 8 tuntia viikossa. Oman oppimisen arviointi 1 h Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) Kurssia ei voida AHOToida.

16 Näyttö Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Vastuuopettajat Jaakko Leikko, Pasila Sirpa Marttila, Malmi Oppimateriaalit Silander - Ollikainen - Peltomäki: Java, Docendo Oy Java Standard Edition Työvälineohjelmistot Oracle Java SE Eclipse Vaihtoehtoinen suoritustapa Tentti Arviointiperusteet Opintojakso muodostuu luennoista, palautettavista viikkotehtävistä, vapaaehtoisesta harjoitustyöstä sekä kahdesta osakokeesta. Palautettavista tehtävistä täytyy tehdä 50 %, jotta opiskelija voi osallistua osakokeisiin. Osakokeet tehdään koneella. Kokeissa saa käyttää kaikkea materiaalia. Ensimmäisen osakokeen voi uusia toisen osakokeen yhteydessä. Toista osakoetta ei voi uusia, vaan koko kurssi on uusittava uusintatentillä. Arvosana muodostuu seuraavasti: 100 % kokeet (2 kpl), ensimmäinen osakoe arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty, toinen osakoe määrää kurssiarvosanan. Molemmat kokeet pitää olla hyväksyttyjä. Taso 1-2 Taso 3-4 Taso 5 Opiskelija osaa käyttää muuttujia osaa käyttää ehtolauseita osaa käyttää toistolauseita ymmärtää taulukot, metodit ja oliot Opiskelija osaa käyttää taulukoita ja muita yksinkertaisia tietorakenteita osaa määrittää ja käyttää metodeja osaa määrittää ja käyttää luokkia ja olioita Opiskelija osaa määrittää ja käyttää listoja osaa soveltaa oppimaansa luovasti osaa hankkia itse uutta tietoa

17 Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

18 Ohjelmistokehitys Tunnus: ICT2TA007 Laajuus: 12 op (324h) Ajoitus: 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ICT-osaaminen Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Opiskelija osaa ohjelmoida ja perustaa tietokannan kehitysympäristössä. Opiskelija hallitsee projektitoiminnan perusteet ja osaa toimia projektiryhmän jäsenenä. Opiskelija on suorittanut opintojaksot Ohjelmointi (ICT1TA006), Multicultural teamwork (BUS1TA002) ja Tiedonhallinta (ICT1TA005) tai hänellä on vastaavat tiedot. Seuraavien opintojaksojen suorittamista joko samanaikaisesti tai aiemmin Ohjelmistokehitys-jakson kanssa suositellaan: Liiketoimintaprosessit (BUS2TA003): systeemijaon periaatteet ja osasysteemin toiminnalliset vaatimukset Usability and user interface (ICT2TA008): käyttöliittymä käsitteenä, käytettävyys eri näkökulmista ja käytettävyyden arviointi Oppimistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata pienen, olioajattelun mukaisen, selainpohjaisen tietokantasovelluksen annettujen vaatimusmääritysten perusteella. osaa rakentaa ylläpidettävän ohjelmiston ja laatia ylläpitoa tukevan dokumentaation. osaa arvioida ja ohjata pienimuotoista sovelluskehitystä noudattaen projektitoiminnan hyviä käytäntöjä. tunnistaa ohjelmistotuotannon tehtävät ja menetelmiä sekä ymmärtää ohjelmistokehityksen prosessina. ymmärtää kehittämisen tietoturvaperiaatteet ja tunnistaa ICT:n vihreät arvot. Sisältö Sisältö noudattaa projektimuotoisen sovelluskehityksen kulkua: Ohjelmistotuotanto prosessina Ohjelmistoprojektin ohjaus Vaatimuksiin perehtyminen Projektin käynnistäminen Ohjelmiston vaatimusten täsmentäminen ja mallintaminen Projektin edistymisen seuranta Käyttöliittymän suunnittelu ja toteuttaminen Ohjelmiston suunnittelu, toteutus ja testaus Projektin päättäminen

19 Ohjelmiston laadun varmistus Tietokannan rakenteen suunnittelu ja toteuttaminen Työelämäyhteydet Yritysvierailu tai -demo, vierailija Kansainvälisyys Käytettävä ohjelmointikieli on käytössä kansainvälisesti. Käytetyt välineet ja mallit ovat kansainvälisesti hyödynnettäviä. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi. Opiskelija osoittaa avoimeen ympäristöön sijoitetun, asiallisesti dokumentoimansa ja itsenäisesti toteuttamansa selainpohjaisen tietokantasovelluksen ja suorittaa tentin hyväksytysti. Vaihtoehtoiset suoritustavat Aihekokonaisuuksittain opiskelija tuottaa joko dokumentin, esimerkkiohjelman, web-sivut tms. etukäteen sovitulla tavalla. Opetus- ja oppimismenetelmät Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään teorialuentoja sekä lähi- että etämuotoisena, yksilöharjoituksia sekä teorian soveltamista ryhmätyönä projektissa. Oman oppimisen arviointi 1 h Vastuuopettajat Anne Benson, Pasila Ismo Harjunmaa, Pasila Jukka Juslin, Pasila Raine Kauppinen, Pasila Tiina Koskelainen, Malmi

20 Altti Lagsted, Pasila Seija Lahtinen, Pasila Arvo Lipitsäinen, Pasila Hanna Närvänen, Pasila Anne Valsta, Pasila Irene Vilpponen, Malmi Oppimateriaali Cohn, M. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, Harju, J. ja Juslin, J. Java-ohjelmointi. Readme.fi, Leffingwell, D. Scaling Software Agility. Addison-Wesley, Pollice, G. Augustine, L. Lowe, C. ja Madhur, J. Software Development for Small Teams, A RUP- Centric Approach. Addison-Wesley, Schwaber, K. ja Beetle, M. Agile Software Development with Scrum. Pren-tice Hall, Vesterholm, M. Kyppö, J. Java-ohjelmointi + CD. Talentum Media Oy, Arviointiperusteet Yksilöharjoitukset 50 % ja ryhmätyöosuus 50 % Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

21 Usability and User Interface Code: ICT2TA008 Extent: 6 ECTS (162 h) Timing: 4rd-5th semester Language: Finnish/English Level: professional studies Type: compulsory Starting level and linkage with other courses The student has passed the following courses: Programming, Data Management, Databases, Data Warehousing, Network Multimedia, Visual Design. Learning outcomes Upon successful completion of the course, the student understands humans as users of various IT systems knows the concept of user interface and can assess an interface from various points of view understands different usage requirements and use situations in various application areas knows how to take usability into account as part of the systems development process and understands factors that influence user interface design knows the parts of user interface design and methods used Course contents Using systems with the point of view of an user Usability and user experience Humans as computer users Different usage requirements in various application areas User interface and interaction Usability analysis Accessibility Goals of user interface design and factors affecting interface design Inclusion of usability in systems development Performing and utilizing user analysis Selecting appropriate methods for various tasks Methods for creating a high-quality user interface Significance of development tools User interface testing Cooperation with the business community Co-operation is handled through examples and assignments. After completing this course the student will be able to design user interfaces for business purposes.

22 Teaching and learning methods Problem-based learning The student will research the material through theory and practical exercises. This course covers two periods. Contact lessons: 32 h + 32 h. Network-based learning and student work: 97 h. The assessment of one s own learning 1 h. Recognition of prior learning (RPL) Recognition of Prior Learning (RPL) is a process that recognizes a student's earlier accomplished skills and experience. These skills can be based on prior studies or work experience. Students wishing to have their prior learning recognized, enroll normally to the course and contact their teacher upon the first lesson to start the RPL-procedure. Prior learning can be assessed either by organizing an assessment event, or by examining portfolios of earlier products. Teacher responsible Heikki Hietala, Vallila Course material Various network sources. Selected parts of the following books: A. Enders & D. Rombach, A Handbook of Software and Systems Engineering: empirical observations, laws and theories, Pearson Addison-Wesley Krug, S Don t Make Me Think. 2nd edition. New Riders Publishing. Berkeley, California, USA. Jakob Nielsen, Usability Engineering, Ap Professional Ben Shneiderman, Chathrine Plaisant Designing the User Interface: Strategies for Effective Human- Computer Interaction, Pearson Education, Inc Daniel D.McCracken Rosalee J. Wolfe: User-Centered Website Development A Human-Computer Interaction Approach, Pearson Education, Inc Assessment items and criteria Assessment will be made with scale 1-5.

23 Core competences User interface and UI design Usability Usability assessment and methods Interaction User analysis and accessibility Visual design Recognizes a user interface Knows the basics of usability Knows the principles of UI assessment and some methods Knows basic features of interaction Knows meaning of accessibility Knows the visual elements of a UI Is able to assess a UI Understands the basics of usability Is able to Is able to design a simple enhance an UI existing UI Is able to assess usability Is able to Understands utilize basic the meaning of assessment assessment methods Understands basic features of interaction Understands meaning of accessibility Understands the designed use of elements Assessment methods and their importance Assessed assignment 60 % Assessed practice assignments 40 % Both parts of the assessment must be passed. Is able to create rudimentary interaction Is able to perform basic user analysis Is able to construct a UI with appropriate elements Is able to enhance usability of a small UI Is able to construct a complex UI Is able to enhance usability of a complex UI Is able to utilize many assessment Is able to assess methods to usability from arrive at an many viewpoints exhaustive analysis Is able to enhance interaction Is able to take into account different users and accessibility in design Is able to use visuals to a large degree in UI design Is able to create versatile and effective interaction Is able to utilize user analysis exhaustively in designing good UIs Is able to construct a UI that is both visually and interactively fulfilling The assessment of one s own learning does not influence the grade. The assignment is the same for all courses/modules and the answers will also be used for course/module development. The assignment is completed online in WinhaOpaali.

24 Tietohallinto Tunnus: ICT2TA009 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Oppimistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää tietohallinnon pääperiaatteet ja ymmärtää tietotekniikan merkityksen liiketoiminnalle ymmärtää prosessimaisen toiminnan periaatteet ja osaa kuvata ydintoiminnot ja näiden väliset tietovirrat tuntee yrityksen keskeiset IT-arkkitehtuurit sekä tietojärjestelmien kehittämisen perusteet ymmärtää tietohallinnon organisoinnin IT:n näkökulmasta ja sen johtamisen liiketoiminnan perspektiivistä Sisältö Opintojaksossa lähestytään tietohallintoa IT:n ja liiketoiminnan integraation näkökulmasta. Opetus- ja oppimismenetelmät lähiopetusta 3 tuntia / vko case study, jonka pohjalta opiskelijaryhmät tutustuvat tietohallinnon eri aihealueisiin yrityksen tietovirtakaavion kuvaaminen ryhmätyönä IT-arkkitehtuurin kuvaaminen ryhmätyönä omaehtoinen ja vertaisarviointi vierailevan asiantuntijan pitämä luento tai osallistuminen ajankohtaisseminaariin tentti käsiteltävinä olleista aiheista oman oppimisen arviointi 1 h Vaihtoehtoinen suoritustapa Jos opiskelijalla on esimerkiksi aiempaa laaja-alaista kokemusta liiketoiminnan ja/tai tietojärjestelmien kehittämisestä tai tietohallinnosta, hän voi ilmoittautua toteutukseen, perehtyä oppimateriaalissa mainittuun kirjallisuuteen, tutustua itse opetusalustalta löytyvään oppiaineistoon, tehdä arvioitavat tehtävät itsenäisesti ja lähiopetukseen osallistumatta osallistua suoraan keskeiset kohdat kertaavaan tenttiin muiden opintojakson opiskelijoiden mukana. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta on opiskelijan erikseen sovittava opintojakson opettajan kanssa, jolloin siihen voidaan tarvittaessa yhdistää myös AHOT-menettely. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Halutessaan hyödyntää

25 opintojakson suorittamisessa AHOT-menettelyä, tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOTT-menettelyn käynnistämiseksi. Vastuuopettaja Jukka Mutikainen, Malmi Oppimateriaalit Stenberg, Martin. (2006): Tieto - Tietojohtamisen arkkitehtuurit. opetusalustalla (Moodle) jaettava muu oppimateriaali tehtäväksi annot opetusalustalla ja tehtävien palautus opetusalustalle Arviointiperusteet Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla Arvosanat / Kohteet 5 AMMATILLINEN TIETOPERUSTA Tentti - osaa käyttää hyvin tietohallintoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ammattisanastoa - tuntee hyvin tietohallinnon viitekehyksen: liiketoiminnan ja tietotekniikan yhdistäminen, johtaminen, tietoturva, arkkitehtuurit, palvelut, hankinnat, projektitoiminta ja organisaatiorakenteet - tuntee hyvin tietohallinnon operatiiviseen toteuttamiseen liittyvät asiat kuten tekniset, hallinnolliset ja sosiaaliset - osaa raportoida ammatillista osaamistaan hyvin AMMATTITAITO JA TIEDONHAKU Ryhmätyöt - osaa käyttää hyvin soveltavia tekniikoita, työvälineitä dokumentoinnissa - osaa selkeästi esittää asiat tietohallinnon näkökulmasta ja raportoida tiivistäen asiakokonaisuuksia ammattikielellä - osaa hyvin etsiä ajankohtaista tietoa ja analysoida tämän hetken tietohallinnon tilannetta ja kehityssuuntauksia (Suomessa) RYHMÄ- ja TIIMITYÖTAIDOT sekä VASTUULLISUUS Ryhmätyöt - aktiivisesti edistää ryhmän toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista annettujen aikataulujen mukaisesti - kyky toimia itsenäisesti ja tarvittaessa ottaa vastuu ryhmän toiminnasta 3 - on hyvin selvillä ajankohtaisista alan kehityssuuntauksista - osaa käyttää melko hyvin tietohallintoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ammattisanastoa - osaa käyttää melko hyvin soveltavia tekniikoita, työvälineitä dokumentoinnissa - osallistuu melko hyvin ryhmän toimintaan ja tavoitteiden

26 - tuntee melko hyvin tietohallinnon viitekehyksen: liiketoiminnan ja tietotekniikan yhdistäminen, johtaminen, tietoturva, arkkitehtuurit, palvelut, hankinnat, projektitoiminta ja organisaatiorakenteet - tuntee melko hyvin tietohallinnon operatiiviseen toteuttamiseen liittyvät asiat kuten tekniset, hallinnolliset ja sosiaaliset - osaa raportoida ammatillista osaamistaan melko hyvin - on melko hyvin selvillä ajankohtaisista alan kehityssuuntauksista - osaa melko selkeästi esittää asiat tietohallinnon näkökulmasta ja raportoida tiivistäen asiakokonaisuuksia ammattikielellä - osaa melko hyvin etsiä ajankohtaista tietoa ja analysoida tämän hetken tietohallinnon tilannetta ja kehityssuuntauksia (Suomessa) saavuttamiseen annettujen aikataulujen mukaisesti - kyky toimia melko itsenäisesti ja tarvittaessa osittain ottaa vastuu ryhmän toiminnasta 1 - osaa käyttää jossain määrin tietohallintoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ammattisanastoa - tuntee jossain määrin tietohallinnon viitekehyksen: liiketoiminnan ja tietotekniikan yhdistäminen, johtaminen, tietoturva, arkkitehtuurit, palvelut, hankinnat, projektitoiminta ja organisaatiorakenteet - tuntee jossain määrin tietohallinnon operatiiviseen toteuttamiseen liittyvät asiat, kuten tekniset, hallinnolliset ja sosiaaliset - osaa raportoida ammatillista osaamistaan jossain määrin - on jonkin verran selvillä ajankohtaisista alan kehityssuuntauksista - osaa käyttää jonkin verran soveltavia tekniikoita, työvälineitä dokumentoinnissa - osaa jossain määrin esittää asioita tietohallinnon näkökulmasta ja raportoida tiivistäen asiakokonaisuuksia ammattikielellä - osaa jossain määrin etsiä ajankohtaista tietoa ja analysoida tämän hetken tietohallinnon tilannetta ja kehityssuuntauksia (Suomessa) - toimii ja etenee opiskelijaryhmän jäsenenä - kykenee vain vähäisessä määrin ottamaan vastuuta ryhmän toiminnasta

27 Arviointitavat ja niiden painoarvo Joko kolme ryhmätyötä: 3 * 20 % 2. lähiopetukseen perustuva tentti: 40 % tai 3. kokonaan erillinen kirjatentti: 100 % jolloin arviointikohteena pelkästään ammatillinen tietoperusta. Kirjatentin sisältö sovitaan erikseen. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

28 ICT Architectures Course ID: ICT2TA010 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 5th semester Language: English Level: basic studies Type: mandatory Starting level and linkage with other courses Passing grade of Software Development and Business processes -courses. Learning outcomes Student knows all relevant ICT architectures and understands their role and meaning in business oriented systems development and management processes. Upon successful completion of the course, the student knows necessary concepts related to ICT architectures is able to follow the development of the topic in both domestic and international publications can identify and plan different types of architectures can justify and argument the need of different architectures Content Introduction to enterprise architectures TOGAF enterprise architecture framework and its main elements: Architecture development process and meta model Business, information, information system and technology architectures, etc. Service oriented architecture in the enterprise architecture SOA and Cloud computing in the enterprise architectures Enterprise architecture cases Besides theory, during the course an enterprise architecture or cloud computing related (or mixed) study in groups is done. Cooperation with the business community Guest lecture by enterprise representative. International dimensions Co-operation with international partner universities and enterprises. Teaching and Learning Methods Lectures and exercises. Independent individual and group studies are also required. The assessment of one s own learning 1 h.

29 Recognition of prior learning (RPL) Recognition of Prior Learning (RPL) is a process that recognizes a student s earlier accomplished skills and experience. These skills can be based on prior studies or work experience. Students wishing to have their prior learning recognized, enroll normally to the course and contact their teacher upon the first lesson to start the RPL-procedure. Teachers responsible Kamaja Pekka, Pasila campus Lipitsäinen Arvo, Pasila campus Ryynänen Tuomo, Pasila campus Study Material TOGAF 9.1 specification Kokonais-arkkitehtuurin käsikirja, 2010 Articles Public sector EA frameworks Teachers lecturing material Assessment Criteria Assessment is based on an exam and exercises. The assessment of one s own learning does not influence the grade. The assignment is the same for all courses/modules and the answers will also be used for course/module development. The assignment is completed online in WinhaOpaali. Components/ Grade Knowledge Skills Student knows the basic concepts of the enterprise architecture frameworks Student can define various architectural artifacts of enterprise architectures and their interdependencies Student has good understanding of the concepts concerning enterprise architecture work and its goals Student can develop enterprise architecture frameworks for organizations. Student knows the concepts of enterprise architecture excellently and is capable to discuss professionally as well s/he has a deep understanding of EA, enterprise architecture, in organizations strategic management Student can assess the architecture capabilities of organizations and outline (plan) a roadmap for achieving the more

30 Competence Student understands architectural goals and principles of organizations and can act according to them in the projects. mature levels of EA Student can act as a Student can act member of an architecture successfully team and control the as the enterprise compliance of projects with architect the architecture vision of in an organization. an organization.

31 Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen Tunnus: ICT2TA011 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 5. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Edellytyksinä Tietotekniset välineet (TOO1TA001) ja Viestintä- ja esiintymistaito (COM1TA001). Oppimistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet itsenäisesti toteutettavien tutkimusprosessien (selvitys- ja ratkaisuhankkeiden) läpiviemiseen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen jäsennellyn tutkimusraportin muodossa. Opintojakso antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiseen. Opintojaksolla opiskelija perehtyy tietotekniikan kouluttamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Opiskelija harjoittelee käytännössä tietotekniikan oppituntien pitämistä. Kouluttamisen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tyypillisiä yrityksen sisäisiä IT-alan koulutuksia pitää esityksen tutkimastaan aiheesta opastaa käyttäjiä tietoteknisissä tilanteissa käyttää koulutuksessaan hyväksi perinteisiä ja teknologia-avusteisia opetusvälineitä. Sisältö Opiskelija paneutuu harjoitustyössään yhteen tietotekniikan aihealueeseen ja laatii valitsemastaan aiheesta suomenkielisen tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelman laajuus on noin sivua. Opiskelija hankkii tutkielmaansa liittyvän lähdeaineiston, laatii työstään aihe-ehdotuksen ja tutustuu aiheeseen sekä laatii aihe-ehdotuksen mukaisen tutkimussuunnitelman. Osan kirjallisista lähteistä tulee olla englanninkielisiä, osan tietoverkoista saatavaa aineistoa. IT-koulutuksesta käsitellään alan haasteet ja erityispiirteet, ja niiden vaikutukset koulutussuunnitteluun. Opiskelija tutustuu tiettyyn kohderyhmään pitämänsä harjoitusoppitunnin avulla ja oppii ihmissuhdetaitojen merkityksen kouluttajan työssä. Opiskelija saa valmiuksia toimia IT-kouluttajana ja ymmärtää minkälaisia tehtäviä koulutus sisältää. Koulutukseen liittyvästä viestinnästä opiskelija saa valmiudet viestiä tehokkaasti ja tiedostaa minkälaisia tehtäviä hyvän koulutuksen toteuttaminen edellyttää. Opiskelija saa valmiudet tuottaa koulutusviestintää ja oppimateriaalia, myös pedagogiset tavoitteet huomioonottaen. Pidettävän harjoitusoppitunnin kautta opiskelija tottuu neuvovaan ja opastavaan rooliin. Opetusteknologian hallinta ja kurssin läpivieminen arviointiin asti tulevat tutuksi viestinnän osiossa. Opetus- ja oppimismenetelmät luennot, itsenäinen työskentely ja palaute toteutuskohtaisen aikataulun mukaisesti.

32 opintojakso toteutetaan osin verkossa. Verkossa tapahtuvaan opetukseen saadaan ohjausta ja opitaan yhteisöllisen oppimisen merkitys. Opetusjärjestelmien eri ominaisuuksien tehokäyttö tulee tutuksi ja siellä ohjattu opetus, yhteisöllinen oppiminen sekä opetusjärjestelmiin tutustuminen. oman oppimisen arviointi 1 h Työelämäyhteydet Koulutus pidetään työelämäympäristössä, ja käytetyt esimerkit ovat käytännön työelämätilanteista. Kansainvälisyys Opintojaksolla käytetään osittain englanninkielisiä lähteitä, ja opiskelija voi pitää koulutuksen englanniksi. Vaihtoehtoiset suoritustavat Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi. Selvitys (AHOT) Korkea-asteen oppilaitoksessa suoritettu vastaava tieteellisen kirjoittamisen opintosuoritus katsotaan tietoteknisen selvityshankkeen suorittamiseksi. Opiskelija osoittaa suorituksensa opintojakson alussa kurssiosan vastuuopettajalle. Kouluttaminen (AHOT) Opiskelija laatii koulutussuunnitelman ja koulutusraportin nykyisessä tai aikaisemmassa työssään pitämästään koulutuksesta. Koulutuksen tulee liittyä tietotekniikan alaan. Tarkemmat ohjeet ovat saatavissa kurssiosan vastuuopettajalta. Vastuuopettajat Immo Hahtola, Malmi Niina Kinnunen, Malmi Pekka Käyhkö, Malmi Taru Parikka, Malmi Oppimateriaalit Luennot HAAGA-HELIAn raportointiohje Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Helsinki, kustannusosakeyhtiö Tammi Verkkomateriaali ja tutkimusaiheen kirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit Arviointiperusteet Selvitys

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto ( ennen aloittaneet)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto ( ennen aloittaneet) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto (1.8.2015 ennen aloittaneet) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma pähkinänkuoressa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

HETI-opintojaksokuvaukset 2010-2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, aikuiset

HETI-opintojaksokuvaukset 2010-2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, aikuiset HETI-opintojaksokuvaukset 2010-2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, aikuiset Voit hakea haluamaasi merkkijonoa CTRL+F -toiminnolla Verkkomultimedia Tunnus: ICT1TA004 Laajuus: 6 op (162h) Ajoitus: 2.

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. Orientaatio ICT-alaan ICT1TN001 3. Tietotekniset välineet TOO1TN001 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. Orientaatio ICT-alaan ICT1TN001 3. Tietotekniset välineet TOO1TN001 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 Orientaatio ICT-alaan ICT1TN001 3 Tietotekniset välineet TOO1TN001 3 Työasemat ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki - ops 2009, aikuiset

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki - ops 2009, aikuiset Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki - ops 2009, aikuiset HAAGA-HELIA ammattikork... Page 1 of 41 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki - ops 2009, aikuiset ICT-osaaminen Orientaatio ICT-alaan Tunnus: ICT1TA001 Laajuus:

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

Verkkomultimedia. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin. Sisältö. Työelämäyhteydet. Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkkomultimedia. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin. Sisältö. Työelämäyhteydet. Opetus- ja oppimismenetelmät Verkkomultimedia Tunnus: ICT1TN004 Laajuus: 6 op (162h) Ajoitus: 1. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2015-2016 Opetussuunnitelma 2015 Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Englannin kielioppi ja rakenteet

Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin kielioppi ja rakenteet Tunnus: ENG8TD062 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1. lukukausi kieli: suomi / englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op)

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) INFO, Malmi 26.11.2014 Anne-Maritta Talaslahti, HH Tiko anne-maritta.talaslahti@haaga-helia.fi Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) Sinulle korkeakouluopiskelija, joka haluat

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions Java- RekryKoulutus Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto 2 Kurssin tavoitteet

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 Ohjelmointi II Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 1 Johdantoa kurssilla opiskeluun: oppimistavoitteet. 1. Tiedän mitä asioita kurssilla opiskellaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ( jälkeen aloittaneet)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ( jälkeen aloittaneet) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, nuoret (1.8.2015 jälkeen aloittaneet) Tutkintonimike: Tutkintotaso: Ohjelman laajuus: Ohjelman kesto: Opiskelumuoto: Arviointi: Tutkintovaatimukset: Aiemmin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2010 Kai Koskimies Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto Kurssin tavoitteet Arkkitehtuurin roolin

Lisätiedot

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op)

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari K2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30100/ Tavoitteena on, että opiskelija: Ymmärtää käsitteellisen mallintamisen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

.NET sovelluskehitys. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin. Oppimistavoitteet. Sisältö. Työelämäyhteydet.

.NET sovelluskehitys. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin. Oppimistavoitteet. Sisältö. Työelämäyhteydet. .NET sovelluskehitys Tunnus: SWD4TN012 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 6. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2008 Kai Koskimies 1 Tervetuloa Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op)

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari S2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ Tavoitteena on, että opiskelija: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1

Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 Kai Koskimies Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1 Tervetuloa Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto (Kajaani), Tampereen yliopisto, Turun yliopisto,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta.

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta. .NET sovelluskehitys Tunnus: SWD4TN012 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 6. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen - 1 - Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen Petri Kanerva Fusion Middleware Architect, Oracle Finland Oy 29.04.2010 The following is intended to outline our general

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen JOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Opintojen tavoitteena on selkeyttää ja

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa

Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP 8.2.2011 Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Tiedon tärkeys Elämme tietointensiivisessä maailmassa, missä yritysten toiminta perustuu yhä enemmän

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot