Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015"

Transkriptio

1 Ohjelmointi II Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 Johdantoa kurssilla opiskeluun: oppimistavoitteet. 1. Tiedän mitä asioita kurssilla opiskellaan 2. Tiedän kurssin käytännöt ja osaan soveltaa niitä. 3. Tiedän kurssin arviointiperiaatteet 4. Osaan opiskella kurssilla oppiakseni. 2

3 Opintojakson viralliset osaamistavoitteet (WebOodi): Opiskelija osa ratkaista ongelmia ja toteuttaa ongelman ratkaisevan graafisen ohjelman Java-kielellä käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia ohjelmointirakenteita. Hän osaa selittää eron komentoriviohjelman ja tapahtumaohjatun ohjelman välillä. Hän osaa tehdä ohjelmia, jotka käsittelevät hallitusti ohjelman suorituksen aikana tapahtuvat poikkeukset. Hän tuntee olio-ohjelmoinnin suunnittelun filosofian sekä kapseloinnin, abstrahoinnin, periytymisen ja monimuotoisuuden käsitteet. Hän tietää kuinka luokkamekanismi tukee kapselointia ja informaation piilottamista. Hän tuntee ja osaa käyttää metodien kuormittamista ja korvaamista olioohjelmissa. Hän osaa suunnitella, ohjelmoida, testata yksinkertaisia tapahtumaohjattuja ohjelmia, olio-ohjelmia ja is-a suhdetta olioissa luokkahierarkian ja periytymisen kautta käyttäviä ohjelmia sekä etsiä niistä virheitä. 3

4 Opintojakson sisältö (WebOodi): Kurssilla syvennetään Ohjelmointi I -kurssilla saatuja tietoja ja tutustutaan ohjelmointiin Javakielellä. Aiheina Java-kielen perusrakenteet, tyypitystä, taulukot, tiedostojen käsittely ja poikkeukset, periytyminen ilmiöineen, rajapintaluokat, graafisen käyttöliittymän rakentamisen perusteet, tapahtumakeskeinen ohjelmointi sekä säiliöluokat ja geneeriset luokat. 4

5 Kurssin sisältö ja oppimistavoitteet: Opiskelija osaa ratkaista ongelmia ja toteuttaa ongelman ratkaisevan graafisen ohjelman Java-kielellä. Hän tuntee muistinhallinnan toiminnan periaatteet sekä osaa käyttää olioviittauksia ja säikeita ohjelmien tekemisessä. 5

6 Kurssin sisältö ja oppimistavoitteet: Mitä osaat jo? Mitä haluaisit oppia? 6

7 Opintojakson sisältö viikoittain: 1. Java-kieli, muuttujat valinnat 2. Ehtorakenteet, toisto ja tiedostot 3. Funktiot ja metodit, kommentointi, JavaDoc 4. Oliot ja luokat, kuormitus, pakkaukset, olioajattelu 5. Taulukot ja ArrayList 6. Merkkijonot, periytyminen, monimuotoisuus, poikkeukset 7. Graafinen käyttöliittymä 8. Tapahtumapohjainen ohjelmointi 9. Säikeiden käyttö ohjelmissa 7

8 Java ohjelma näyttää jonkin verran erilaiselta kuin Python ohjelma 8

9 Periaatteessa ohjelmat tehdään kuitenkin hyvin samaan tapaan: lukeminen ja laskut 9

10 Periaatteessa ohjelmat tehdään kuitenkin hyvin samaan tapaan: lukeminen ja laskut 10

11 Periaatteessa ohjelmat tehdään kuitenkin hyvin samaan tapaan: ehto ja toisto 11

12 Periaatteessa ohjelmat tehdään kuitenkin hyvin samaan tapaan: funktiot 12

13 Pythonissa perustallennusrakenne on lista 13

14 Javassa on erilainen perustallennusrakenne: taulukko joka on "kiinteän kokoinen lista" 14

15 Periaatteessa ohjelmat tehdään kuitenkin hyvin samaan tapaan : tiedostot ja poikkeukset 15

16 Periaatteessa ohjelmat tehdään kuitenkin hyvin samaan tapaan : tiedostot ja poikkeukset 16

17 Periaatteessa ohjelmat tehdään kuitenkin hyvin samaan tapaan: olioluokat ja periytyminen 17

18 Periaatteessa ohjelmat tehdään kuitenkin hyvin samaan tapaan: olioluokat ja periytyminen 18

19 Olioiden avulla voidaan tehdä graafinen käyttöliittymä 19

20 Olioiden avulla voidaan tehdä graafinen käyttöliittymä 20

21 Olioiden avulla voidaan seurata graafisen käyttöliittymän tapahtumia 21

22 Javan luokat voivat myös olla abstrakteja (Mahdollista myös Pythonissa abc moduulin avulla) 22

23 Javan luokat voivat myös olla rajapintoja 23

24 Javan luokissa voi käyttää säikeitä (Pythonissa moduulin Threading avulla) 24

25 Ohjelmointia tarvitaan suoraan tai epäsuorasti monilla perus- ja aineopintojen kursseilla Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen Tietokonejärjestelmät Tietorakenteet ja algoritmit Hajautetut järjestelmät Ohjelmointi 1 Perusopintojen harjoitustyö Ohjelmointi 2 Parityö Projektityö Harjoittelu / erikoistyö Tietojärjestelmän suunnittelu Tiedonhallinta Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia Ohjelmistotuotantoprosessi 25

26 Opintojaksolla käytetään erilaisia oppimismenetelmiä Luennoilla esitellään uusia asioita. Luentojen välillä opiskellaan materiaalin pohjalta lisää ja tehdään kotitehtäviä LB harjoituksissa opiskellaan yhdessä opettajan johdolla. Kotitehtävissä harjoitellaan ja sovelletaan uusia asioita. Ohjelmointia opitaan lukemalla ja kokeilemalla. 26

27 Opiskelu on rytmitetty 9 jaksoon. Järjestetty opetus: Luennot 4 tuntia Tehtävien tekemistä LB harjoituksissa 2 tuntia Kotitehtävien läpikäynti HR harjoituksissa 2 tuntia. Itsenäinen opiskelu: Luentojen kertaus, itsenäinen opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 tuntia / viikko Kurssin lopuksi tentti tietokoneella. 27

28 Ohjelmointiympäristöt Eclipse (eclipse.org) Harjoitustehtävien tekemiseen käytetään Eclipse ohjelmointiympäristöä, jota on käytetty perusopintojen harjoitustyössä. NetBeans (netbeans.org) Vaihtoehtoinen ohjelmointiympäristö. (jgrasp(www.jgrasp.org) Vaihtoehtoinen ohjelmointiympäristö. 28

29 Jakso käydään läpi viikossa. Viikko-ohjelma: Luennot 2 kertaa 2 tuntia (ma-ti) Edellisen viikon yhteenveto, uuden aiheen esittely Itsenäinen opiskelu (ti-ma) Uuden asian opiskelu ja kotitehtävien tekeminen LB harjoitukset 2 tuntia (ke) harjoittelu ohjatusti Kotitehtävien palautus Moodleen (ma aamulla) HR harjoitukset (ma ti) kotitehtävien läpikäynti, aiheen syventäminen 29

30 Kurssin suorittamiseen kuuluu LB ja HR harjoitukset sekä tentti HR tehtävien ratkaisut käsitellään HR harjoituksissa HR tehtävien ratkaisut palautetaan etukäteen Moodleen. LB harjoitusten aktiivisesta työskentelystä saa yhden pisteen (yhteensä 9 pistettä) Harjoitustehtävistä saa kustakin yhden pisteen (yhteensä 53 pistettä). HR harjoitusten aktiivisesta työskentelystä saa 1 pisteen (yhteensä 9 pistettä) Tentistä saa 80 pistettä. Kurssin saa läpi 80 pisteellä. 30

31 Oppimisen arvioinnissa otetaan huomioon harjoitukset, kotitehtävät, harjoitustyö ja tentti. Arviointitapa Kertoja Pisteet / kerta Yhteensä LB harjoitukset (tehtävät tehdään harjoituksissa) HR harjoitukset (ratkaisut palautetaan etukäteen Moodleen) HR harjoitukset (ratkaisujen läpikäynti ja asioiden opiskelu) Tentti Yhteensä pistettä on hyväksytty kurssisuoritus. 31

32 Opintosuorituksen arvioinnissa käytetään normaalia asteikkoa 1-5 (välttävä - erinomainen) Pisteet Arvosana Sanallisesti Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen 32

33 Opintojakson voi suorittaa myös tenttipainotteisesti Tenttipisteet Arvosana Sanallisesti Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Tentistä saatua arvosanaa voi korottaa palautettujen kotitehtävien pistemäärällä, jos se on yli 27 pistettä. Nämä pisteet = (hteht 27) / 2 lisätään hyväksytyn tentin (väh. 40 pistettä) pisteisiin. 33

34 Kurssin sisältö perustuu kirjaan Luentomateriaali Moodlessa kurssin edetessä Samoista asioista puhutaan esim. kirjoissa Y. Daniel Liang: Introduction to Java programming (Comprehensive version) luvut: 1-17, 32 [kirjastossa 11 kpl] Silander, Ollikainen, Peltomäki: Java (Docendo) [kirjastossa 8 kpl] Tony Gaddis: Starting out with Java Kirjan nettisivuilla on kiinnostavaa oheismateriaalia 34

35 Kurssikirjat Y. Daniel Liang: Introduction to Java programming luvut: 1-17, 32 [kirjastossa 11 kpl] Tony Gaddis: Starting Out with Java Horstmann, Cornell: Core Java Silander, Ollikainen, Peltomäki: Java (Docendo) [kirjastossa 8 kpl] (Ei enää myynnissä) 35

36 Kurssin tiedotus ja materiaalit hoidetaan Moodlen kautta Kurssin nimi: Ohjelmointi II (Kuopio) 2015 Ilmoitukset Luennot Moodlessa luentomateriaali, linkkejä, harjoitustehtävät, ratkaisut, muutokset (Uutiset). Lue sähköpostiasi sinne tulee ilmoitukset Moodlen Uutisista. Harjoitukset Harjoitustehtävät jaetaan ja ratkaisut palautetaan Moodleeen 36

37 Harjoitusryhmät Ryhmä 1 Moodle avain: oh21 Ryhmä 2 Moodle avain: oh22 37

38 Ohjelmointia oppii opiskelemalla ja ohjelmoimalla. Miten tästä opintojaksosta "selviää hengissä"? Käy luennoilla, kertaa luentoja, lue kirjaa, selaa webbiä Kokeile kaikki luentoesimerkit ja kirjan esimerkit itse tietokoneella. Tee niihin muutoksia ja katso mitä tapahtuu. Tee kaikki harjoitustehtävät itse koneella -- yksin tai kaverien kanssa yhdessä. Java ohjelmointi on aluksi haastavaa, mutta työ ja oivallus palkitsee. 38

39 Miten opin kurssilla? Kuuntelen, kyselen ja teen muistiinpanoja luennoilla. Luen luentomateriaalia, kirjaa, oheismateriaalia ja nettiä. Käyn LB harjoituksissa tekemässä tehtäviä. Teen harjoitustehtävät itsenäisesti (tai yhdessä kaverien kanssa) ja osallistun aktiivisesti harjoituksissa. 39

40 Johdantoa kurssilla opiskeluun: oppimistavoitteet. 1. Tiedän mitä asioita kurssilla opiskellaan 2. Tiedän kurssin käytännöt ja osaan soveltaa niitä. 3. Tiedän kurssin arviointiperiaatteet 4. Osaan opiskella kurssilla oppiakseni Kysymyksiä? 40

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 4... 8 Luokka

Lisätiedot

Johdanto kurssiin ja ohjelmoijan työkaluihin

Johdanto kurssiin ja ohjelmoijan työkaluihin CSE-A1110 Ohjelmointi 1 Luento 1 Johdanto kurssiin ja ohjelmoijan työkaluihin Juha Sorva juha.sorva@aalto.fi Luennon sisältö 1. Kurssin tavoitteet ja toimintatavat 2. Vähän alkua itse asiasta, ohjelmoinnista

Lisätiedot

KURSSISUUNNITELMA - LINUX. Mauri Heinonen

KURSSISUUNNITELMA - LINUX. Mauri Heinonen KURSSISUUNNITELMA - LINUX Mauri Heinonen 22.12.2005 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Kurssin suorittaminen 1 3 Kokonaisuudet 3 3.1 Linuxin historia..................................... 3 3.2 Linuxin asentaminen..................................

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015

ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015 ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015 H. Vanhamäki 31. joulukuuta 2014 Tiivistelmä Ensimmäisellä luennolla esitellään kurssin suuntaviivat ja tutustutaan LATEX-dokumenttien tekemiseen

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila Page 1 of 159 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen Tunnus: AMK30D Lukukausi: 3.-7. Taso ja tyyppi: ammattiopinnot,

Lisätiedot

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä 1. Johdanto 1.1. Tehtävä Kaukana, monen valovuoden päässä täältä, sijaitsee planeetta, jolla on käynnistynyt alkeellinen elämä. Tehtävänäsi on toteuttaa Java-kielellä ohjelma, joka simuloi planeetan alkulimassa

Lisätiedot

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Käsikirjat 13 Manuals 13 Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen

Lisätiedot

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi 2015 2016 8.4.2015 Matematiikka PLA-11010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op)

KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op) 1 KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op) KURSSIOHJE Versio (18.3.2015) Ope ttajan yhteystiedot Nimi : Armi Temmes S-posti: armi.temmes@aalto.fi Huone Vastaanottoaika Opettajan kotisivu Kurssin

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RR001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9 Tietojenkäsittelytiede...1 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9.3 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)...4 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajille...5

Lisätiedot