YHTEISKUNTA- JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNTA- JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTA- JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa toimia osana suomalaista yhteiskuntaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä. toimii osana suomalaista yhteiskuntaa. Tyydyttävä T1 toimii tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen tuntee yleisimpiä kansalaisen perusoikeuksia ja -velvollisuuksia tunnistaa aktiivisena kansalaisena toimimisen tapoja Hyvä H2 toimii tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen tunnistaa ja toimii hyödyntäen kansalaisen perusoikeuksia ja tunnistaa perusvelvollisuudet toimii aktiivisena kansalaisena Kiitettävä K3 toimii tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen tunnistaa ja edistää toiminnallaan kansalaisen perusoikeuksien toteutumista ja tunnistaa kansalaisen perusvelvollisuudet hyödyntää monipuolisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena. käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja. Tyydyttävä T1 tunnistaa ja käyttää yhteiskunnan tarjoamia peruspalveluja tiedostaa oikeutensa kuluttajana Hyvä H2 käyttää yhteiskunnan tarjoamia peruspalveluja tarkoituksenmukaisesti toimii vastuullisesti ja tiedostaa oikeutensa kuluttajana Kiitettävä K3 käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja tarkoituksenmukaisesti ja antaa palautetta palveluiden kehittämiseksi toimii vastuullisena kuluttajana tuntien oikeutensa ja tehden kestäviä valintoja.

2 suunnittelee henkilökohtaista talouttaan. Tyydyttävä T1 seuraa tulojaan ja menojaan suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja asettaa henkilökohtaisia taloustavoitteita ennakoi talouttaan erilaissa elämäntilanteissa tunnistaen riskejä Hyvä H2 seuraa tulojaan ja menojaan suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja asettaa henkilökohtaisia taloustavoitteita sekä arvioi niiden toteutumista ennakoi talouttaan erilaissa elämäntilanteissa Kiitettävä K3 seuraa tulojaan ja menojaan suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja asettaa henkilökohtaisia taloustavoitteita ennakoi talouttaan erilaissa elämäntilanteissa ja toimii suunnitelmallisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa osaa osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen arvioida alansa merkitystä yhteiskunnassa tulkita kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tyydyttävä T1 hakee ohjattuna tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta osallistuu muiden kanssa yhteiskunnalliseen toimintaan Hyvä H2 hakee tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta osallistuu itsenäisesti yhteiskunnalliseen toimintaan Kiitettävä K3 hakee monipuolisesti tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta osallistuu itsenäisesti yhteiskunnalliseen toimintaan määrittäen selkeästi tavoitteensa.

3 arvioi alansa merkitystä yhteiskunnassa. Tyydyttävä T1 seuraa yhteiskunnallista keskustelua jonkin tietolähteen avulla arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa Hyvä H2 seuraa yhteiskunnallista keskustelua arvioiden sen merkitystä toimialallaan eri tietolähteitä käyttäen arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden muutosnäkymiä Kiitettävä K3 seuraa yhteiskunnallista keskustelua osallistuen siihen jollakin tavalla ja arvioiden sen merkitystä alallaan eri tietolähteitä monipuolisesti käyttäen arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden muutosnäkymiä monipuolisesti tulkitsee kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat. Tyydyttävä T1 seuraa taloutta koskevaa uutisointia ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen kertoo esimerkkejä kansantalouden peruskäsitteistä ja toimijoista Hyvä H2 seuraa taloutta koskevaa uutisointia ja sen merkitystä yhteiskunnassa ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen tehden joitakin johtopäätöksiä selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja keskeiset toimijat ja arvioi niiden merkityksen kansantaloudelle Kiitettävä K3 seuraa taloutta koskevaa uutisointia ja sen merkitystä yhteiskunnassa kokonaisvaltaisesti ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen ja pohtii monipuolisesti teemaa selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja keskeiset toimijat, niiden merkityksen ja näiden välisiä riippuvuussuhteita.

4 Työelämässä toimiminen, 2 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa kartoittaa alan työtehtäviä ja työnantajia hakea työpaikkaa ja kuvaa osaamistaan työllistyäkseen. solmia työsopimuksen työnantajan kanssa toimia työyhteisössä. kartoittaa alan työtehtäviä ja työnantajia. Tyydyttävä T1 selvittää ohjattuna työllistymismahdollisuuksiaan ja alan työtehtävissä tarvittavaa osaamista Hyvä H2 selvittää työllistymismahdollisuuksiaan ja arvioi osaamistaan suhteessa työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen Kiitettävä K3 selvittää monipuolisesti työllistymismahdollisuuksiaan ja arvioi osaamistaan suhteessa työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen tunnistaen osaamisen hakee työpaikkaa ja kuvaa osaamistaan työllistyäkseen. Tyydyttävä T1 tunnistaa ohjattuna työnhakukanavia ja kartoittaa oman osaamisensa kannalta soveltuvia työtehtäviä. jäsentelee omaa ammatillista osaamistaan etsii ohjeiden mukaan työtehtäviä hakee ohjeiden mukaan työtä kuvaa osaamistaan ja tuo esiin osaamisensa työnhakutilanteessa Hyvä H2 tunnistaa työnhakukanavia ja kartoittaa oman osaamisensa kannalta soveltuvia työtehtäviä. jäsentelee ja konkretisoi omaa ammatillista osaamistaan eri näkökulmista etsii työtehtäviä ja selvittää ammatillista verkostoaan kokeilee erilaisia työnhaun tapoja ja valitsee niistä itselleen parhaiten soveltuvan ja hakee töitä kuvaa osaamistaan ja tuo esiin osaamisensa työnhakutilanteessa Kiitettävä K3 tunnistaa työnhakukanavia ja kartoittaa oman osaamisensa kannalta tarkoituksenmukaisia työtehtäviä ja niihin soveltuvia rohkeita työnhaun tapoja jäsentelee, analysoi ja konkretisoi omaa ammatillista osaamistaan eri näkökulmista etsii aktiivisesti soveltuvia työtehtäviä ja selvittää ammatillista verkostoaan

5 kokeilee erilaisia työnhaun tapoja ja valitsee niistä itselleen parhaiten soveltuvan ja hakee töitä kuvaa osaamistaan monimuotoisesti ja tuo esiin osaamisensa työnhakutilanteessa haettavan työntehtävän näkökulmasta. solmii työsopimuksen työnantajan kanssa. Tyydyttävä T1 perehtyy ohjattuna oman alan työehtoihin ja keskeisen työlainsäädäntöön tarkistaa työsopimuksen sisällön hyödyntäen asiantuntija-apua Hyvä H2 perehtyy oman alan työehtoihin ja keskeisen työlainsäädäntöön tarkistaa työsopimuksesta sisällön ja keskustelee tarvittaessa työnantajan kanssa vaihtoehdoista Kiitettävä K3 perehtyy kattavasti oman alan työehtoihin ja keskeisen työlainsäädäntöön tarkistaa työsopimuksesta sisällön ja keskustelee rakentavasti työnantajan kanssa vaihtoehdoista toimii työyhteisössä. Tyydyttävä T1 noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja huolehtii työssä vaaditusta vaatetuksesta ja varustuksesta työskentelee osana työyhteisöä Hyvä H2 noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa huolehtii työssä vaaditusta vaatetuksesta ja varustuksesta työskentelee luontevasti osana työyhteisöä Kiitettävä K3 noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja ja toimii joustavasti erilaisissa ja muuttuvissa tilanteissa huolehtii työssä vaaditusta vaatetuksesta ja varustuksesta työskentelee aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osana työyhteisöä.

6 Työelämässä toimiminen, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa osaa osallistua työpaikan toimintatapojen kehittämiseen myydä osaamistaan kansainvälisille työmarkkinoille toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa. osallistuu työpaikan toimintatapojen kehittämiseen. Tyydyttävä T1 tunnistaa kehittämiskohteita omassa toiminnassaan kokeilee uusia toimintatapoja työyhteisön tuella tekee kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä H2 tunnistaa kehittämiskohteita sekä omissa että työyhteisön toimintavoissa yhteistyössä muiden kanssa kokeilee uusia toimintatapoja työyhteisön tuella ja kehittää niitä saatujen kokemusten perusteella tekee perusteltuja kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa Kiitettävä K3 ennakoi tulevia kehitysnäkymiä ja tunnistaa kehittämiskohteita sekä omissa että työyhteisön toimintavoissa edistää uusien toimintatapojen kokeilua työyhteisössä ja kehittää niitä saatujen kokemusten perusteella tekee perusteltuja kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista sekä edistää toimintatapojen käyttöönottoa työyhteisössä. myy osaamistaan kansainvälisille työmarkkinoille. Tyydyttävä T1 etsii tietoa työpaikoista kansainvälisillä työmarkkinoilla hyödyntäen mediaa laatii työhakemuksen ja kuvaa osaamistaan, mutta tarvitsee ajoittain näihin ohjausta toimii työnhaussa eri kulttuuritaustaisen ihmisten kanssa hyödyntäen kielitaitoaan, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä H2 etsii itselleen soveltuvia työpaikkoja kansainvälistä työmarkkinoilta hyödyntäen eri medioista saatavaa tietoa laatii selkeän työhakemuksen ja kuvaa omaa osaamistaan kertoo osaamisestaan ja toimii työnhaussa eri kulttuuritaustaisen ihmisten kanssa hyödyntäen kielitaitoaan

7 Kiitettävä K3 käyttää monipuolisesti eri medioita etsiessään itselleen soveltuvia työpaikkoja kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja selvittäessään niissä vaadittavaa osaamista laatii selkeän työpaikkahakemuksen tunnistaen omat vahvuutensa sekä kuvaa oman osaamisensa monipuolisesti osaamisensa haettavan työpaikan näkökulmasta kertoo osaamisestaan monipuolisesti ja toimii työnhaussa käyttäen hyvää kielitaitoaan eri kulttuuritaustaisen ihmisten kanssa. toimii erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa. Tyydyttävä T1 toimii työpaikan tavanomaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa hyvää vuorovaikutusta rakentaen kehittää vuorovaikutustaitojaan ryhmän tuella hyödyntäen psykologista tietoa työyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä ja ongelmatilanteiden ennalta ehkäisemisestä Hyvä H2 toimii tiedostaen roolien, normien ja ryhmädynamiikan merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa sekä tunnistaa erilaisia toiminta tapoja ja niiden vaikutusta työkulttuuriin kehittää vuorovaikutustaitojaan hyödyntäen psykologista tietoa työyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä ja ongelmatilanteiden ennalta ehkäisemisestä Kiitettävä K3 soveltaa psykologista tietoa toimiessaan työssä eri rooleissa ja toimii yhteistyökykyisesti erilaisista yhteiskunnallisista oloista ja kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten kanssa kehittää vuorovaikutustaitojaan edistäen toiminnallaan työyhteisön hyvinvointia sekä ennalta ehkäisee ongelmatilanteita hyödyntäen aihealueen psykologista tietoa.

8 Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa arvioida oman työn vaikutusta organisaation tulokseen ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia. arvioi oman työn vaikutusta organisaation tulokseen. Tyydyttävä T1 selvittää, mikä merkitys yritystoiminnalla on yhteiskunnassa kuvaa organisaation liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan pääpiirteet arvioi omaa osaamistaan ja kuvaa toimintansa merkityksen osana työyhteisöä toimii tavanomaisissa tehtävissä taloudellisesti ja tehokkaasti Hyvä H2 selvittää monipuolisesti, mikä merkitys yritystoiminnalla on yhteiskunnassa kuvaa organisaation liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan pääpiirteet arvioi omaa osaamistaan realistisesti ja kuvaa toimintansa merkityksen osana työyhteisöä tunnistaen työnsä vaikutukset tulokseen toimii tehtävissään oma-aloittaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti Kiitettävä K3 selvittää alansa yritystoiminnanmerkityksen yhteiskunnassa ja ennakoi alan tulevia kehitysnäkymiä kuvaa organisaation liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan pääpiirteet arvioi omaa osaamistaan monipuolisesti ja kuvaa toimintansa merkityksen osana työyhteisöä ja organisaation toimintaa tunnistaen työnsä vaikutukset tulokseen toimii tehtävissään taloudellisesti ja tehokkaasti osoittaen kehittävää työotetta ja kykyä ongelmanratkaisuun. ideoi liikeidean ja arvioi sen toteuttamismahdollisuuksia. Tyydyttävä T1 ideoi liikeidean perustelee itselle soveltuvan yritysmuodon tietää keskeiset tukipalvelut ja tietolähteet, joita voi hyödyntää yrityksen perustamiseksi arvioi yritystoiminnan edellyttämiä taloudellisia resursseja ja niiden saatavuutta nimeää toiminnallisia resursseja kuvaa liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja arvioi liiketoiminnan kannattavuutta arvioi valmiuksiaan toimia yrittäjänä tunnistaen yritystoiminnan keskeiset riskit

9 Hyvä H2 ideoi liikeidean ja arvioi sen toimivuutta kriittisesti perustelee itselle soveltuvan yritysmuodon tunnistaen yritysmuotojen keskeiset eroavaisuudet tietää keskeiset tukipalvelut ja hyödyntää tietolähteitä yrityksen perustamiseksi arvioi yritystoiminnan edellyttämiä taloudellisia ja toiminnallisia resursseja sekä niiden saatavuutta kuvaa monipuolisesti liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja tekee laskelmia liiketoiminnan kannattavuudesta arvioi valmiuksiaan toimia yrittäjänä tunnistaen yritystoiminnan riskejä Kiitettävä K3 ideoi innovatiivisen liikeidean, joka perustuu monipuoliseen toimintaympäristön analyysiin analysoi eri yritysmuotojen soveltuvuuden itselleen ja liikeidealleen hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tukipalveluita ja tietolähteitä yrityksen perustamiseksi tekee suunnitelman yritystoiminnan edellyttämien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien saatavuuden ja riittävyyden varmistamiseen kuvaa monipuolisesti liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja ja arvioi kriittisesti yhteistyön mahdollisuuksia analysoi liiketoiminnan kannattavuutta arvioi monipuolisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä tiedostaen yritystoiminnan riskit.

10 Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä ehkäistä tupakoinnin ja päihteiden käytön haittavaikutuksia ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua. huolehtii terveydestään ja toimintakyvystään. Tyydyttävä T1 laatii itselleen toteuttamiskelpoisen suunnitelman oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ottaen siinä huomioon mm. liikunnan, terveellisen ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ja ihmissuhteiden merkityksen päivittäisissä toiminnoissa toimii ohjattuna suunnitelman mukaisesti ja arvioi joiltain osin oman toimintansa vaikutuksia Hyvä H2 laatii itselleen yksilöllisen suunnitelman oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ottaen siinä monipuolisesti huomioon liikunnan, terveellisen ravinnon, levon, unen, virkistyksen ja ihmissuhteiden merkityksen opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi toimii suunnitelman mukaisesti ja arvioi realistisesti oman toimintansa vaikutuksia Kiitettävä K3 laatii itselleen tilannekohtaisesti päivitettävän ja monipuolisen suunnitelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ottaen siinä monipuolisesti huomioon liikunnan, terveellisen ravinnon, levon, unen, virkistyksen ja ihmissuhteiden merkityksen opiskelu- ja työtoimintakyvyn ylläpitämiseksi toimii aktiivisesti suunnitelmaa toteuttaessaan ja arvioi realistisesti toimintansa vaikutusta hyödyntäen arvioinnissa myös muilta saamaansa palautetta.

11 arvioi toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä. Tyydyttävä T1 toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa toiminnassaan huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja toimii ergonomisesti Hyvä H2 toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa ottaa toiminnassaan huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja toimii ergonomisesti Kiitettävä K3 toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa ja arvioi toimintatapojensa kehittämistarpeita ottaa toiminnassaan huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja työskentelee ergonomisesti erilaisissa ympäristöissä. ehkäisee tupakoinnin ja päihteiden käytön haittavaikutuksia. Tyydyttävä T1 hakee tietoa tavallisimmista tupakoinnin ja päihteiden käytön haittavaikutuksista ihmisen terveydelle, mutta tarvitsee siinä ajoittain ohjausta ottaa tiedot joiltain osin huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävässä suunnitelmassaan Hyvä H2 hakee tietoa terveyshaitoista sekä terveyttä ja opiskelu- ja työkykyä kuormittavista tekijöistä ottaa tiedot huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävässä suunnitelmassaan Kiitettävä K3 hakee aktiivisesti näyttöön perustuvaa tietoa terveyshaitoista sekä terveyttä ja opiskelu- ja työkykyä kuormittavista tekijöistä ottaa tiedot monipuolisesti huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävässä suunnitelmassaan ja toiminnassaan. ehkäisee tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua. Tyydyttävä T1 ennakoi mahdollisia tapaturmariskejä liikuntatilanteissa antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa, tunnistaa osaamisensa rajat ja hakee lisäapua

12 Hyvä H2 ehkäisee toiminnallaan liikuntatapaturmien syntymistä antaa ensiapua ja hakee tilanteen niin vaatiessa lisäapua Kiitettävä K3 toimii huolellisesti ja ehkäisee liikuntatapaturmien syntymistä antaa ensiapua ja hakee oikea-aikaisesti lisäapua. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa osaa ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta. ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla. Tyydyttävä T1 pitää yllä fyysistä toimintakykyään ja osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja Hyvä H2 pitää yllä fyysistä toimintakykyään ja osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen soveltaa monipuolisesti liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja Kiitettävä K3 seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään sekä osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteiden toteutumista soveltaa monipuolisesti liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja. edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta. Tyydyttävä T1 toimii opiskelijaryhmän jäsenenä osallisuutta edistävästi ja osallistuu opiskelijoille järjestettyihin liikunta- ja muihin tapahtumiin sekä tilaisuuksiin Hyvä H2 toimii aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä hyvinvointia edistävästi sekä suunnittelee ja osallistuu opiskelijoiden järjestämiin liikunta- ja muihin tapahtumiin sekä tilaisuuksiin

13 Kiitettävä K3 toimii aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä sekä suunnittelee ja osallistuu opiskelijoiden järjestämiin liikunta- ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin hyvinvointia ja osallisuutta edistävästi Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan ja mahdollisuuksiaan tehdä tutkintoaan ja uraa koskevia valintoja hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn. tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan ja mahdollisuuksiaan. Tyydyttävä T1 kartoittaa omia vahvuuksia, valmiuksia ja kehittämiskohteita tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja omia mahdollisuuksia ammattialalla tarviten rohkaisua seuraa satunnaisesti oman oppimisen edistymistä ja osaamisen hankkimista arvioi omaa oppimista ja osaamista pyydettäessä Hyvä H2 kartoittaa ja tunnistaa omia vahvuuksia, valmiuksia ja kehittämiskohteita tunnistaa itsenäisesti kiinnostuksensa kohteita ja omia mahdollisuuksia ammattialalla seuraa oma-aloitteisesti oman oppimisen edistymistä ja osaamisen hankkimista arvioi omaa oppimista ja osaamista säännöllisesti Kiitettävä K3 kartoittaa monipuolisesti ja tunnistaa itsenäisesti omia vahvuuksia, valmiuksia ja kehittämiskohteita tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja arvioi realistisesti omia mahdollisuuksia ammattialalla ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sen edistämisestä seuraa sitoutuneesti oman oppimisen edistymistä ja osaamisen hankkimista arvioi omaa oppimista ja osaamista itsenäisesti sekä tekee tarvittavia muutoksia.

14 tekee tutkintoaan ja uraa koskevia valintoja. Tyydyttävä T1 perehtyy itselleen sopiviin tulevaisuuden erilaisiin vaihtoehtoihin tietää tutkinnon muodostumisen ja vaadittavat suoritukset sekä seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä pyydettäessä käyttää erilaisia oppimisympäristöjä osaamisen hankkimisessa valitsee itselleen tutkinnon mahdollisen osaamisalan ja tutkintoon sisältyviä valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat uraa koskevia valintoja Hyvä H2 kartoittaa itselleen sopivia tulevaisuuden erilaisia vaihtoehtoja oman suunnitelman tueksi tietää tutkinnon muodostumisen ja vaadittavat suoritukset sekä seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä oma-aloitteisesti valitsee erilaisia oppimisympäristöjä osaamisen hankkimisessa valitsee itselleen tutkinnon mahdollisen osaamisalan ja tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat, jotka tukevat uraa koskevia valintoja oman urasuunnitelman pohjalta Kiitettävä K3 kartoittaa monipuolisesti ja itsenäisesti tulevaisuuden erilaisia vaihtoehtoja oman suunnitelman tueksi tietää tutkinnon muodostumisen ja vaadittavat suoritukset sekä seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä aktiivisesti ja sitoutuneesti valitsee erilaisia oppimisympäristöjä laajentaakseen osaamisen hankkimista valitsee itsenäisesti tutkinnon mahdollisen osaamisalan ja tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat oman suunnitelman mukaisesti tekee itsenäisesti uraa edistäviä valintoja ja päätöksiä. hankkii tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta. Tyydyttävä T1 käyttää jatkokoulutukseen liittyviä tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä hankkii tietoa erilaisista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista ja suunnittelee omaa jatkosuunnitelmaa perehtyy jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin Hyvä H2 käyttää sujuvasti jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä hankkii monipuolisesti tietoa itselleen sopivista erilaisista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja tekee jatkosuunnitelman perehtyy monipuolisesti jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin Kiitettävä K3 käyttää itsenäisesti jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä hankkii aktiivisesti tietoa erilaisista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja hyödyntää tietoa omassa jatkosuunnitelmassa perehtyy aktiivisesti ja oma-aloitteisesti jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin.

15 valmistautuu tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn. Tyydyttävä T1 perehtyy erilaisten työpaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin ja uravaihtoehtoihin tekee omaa osaamistaan esittelevän tuotoksen työnhakua varten ja harjoittelee osaamisen esittelyä hakee työpaikkoja päivittää urasuunnitelmaansa työllistymistä varten Hyvä H2 perehtyy monipuolisesti erilaisten työpaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin työympäristöihin ja kartoittaa itselle sopivia uravaihtoehtoja tekee omaa osaamistaan esittelevän tuotoksen työnhakua varten ja esittelee osaamistaan kattavasti hakee työpaikkoja ja käyttää erilaisia hakujärjestelmiä ja -menetelmiä sujuvasti päivittää omatoimisesti urasuunnitelmaansa työllistymistä varten Kiitettävä K3 kartoittaa systemaattisesti erilaisten työpaikkojen tarjoamat mahdollisuudet, niiden työympäristöt ja realistiset uravaihtoehdot oman suunnitelman pohjalta tekee persoonallisen ja myyvän omaa osaamistaan esittelevän tuotoksen työnhakua varten ja esittelee osaamistaan innostavasti ja kattavasti hakee itsenäisesti työpaikkoja ja hyödyntää erilaisia hakujärjestelmiä ja - menetelmiä monipuolisesti ja sujuvasti päivittää aktiivisesti ja itsenäisesti urasuunnitelmaansa työllistymistä edistäen.

16 Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti määritellä globaalit ympäristökysymykset ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet pohtia ratkaisuja eettisestä näkökulmasta. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tyydyttävä T1 tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskeiset tavoitteet ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen tunnistaa keskeiset toimintatavat kestävän kehityksen edistämiseen käyttäen apuna asiantuntijoita edistää toiminnoillaan kestävää kehitystä ohjeiden mukaisesti Hyvä H2 tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskeiset tavoitteet ja näiden vaikutuksen toisiinsa ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen tuoden esille esimerkkejä näistä tunnistaa keskeiset toimintatavat kestävän kehityksen edistämiseen itsenäisesti edistää toiminnoillaan kestävää kehitystä Kiitettävä K3 tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskeiset tavoitteet ja näiden vaikutuksen toisiinsa kokonaisvaltaisesti ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen soveltaen tietoansa alan toimintoihin tunnistaa keskeiset toimintatavat kestävän kehityksen edistämiseen itsenäisesti ja eri ulottuvuuksien näkökulmasta edistää aktiivisesti toiminnoillaan kestävää kehitystä. määrittelee globaalit ympäristökysymykset. Tyydyttävä T1 tietää keskeiset globaalit ympäristöongelmat, joita ovat mm. ilmastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen tunnistaa ympäristön nykyisen tilan ja merkittävimmät sen kehitykseen vaikuttavat tekijät yhdessä muiden kanssa tunnistaa oman toiminnan merkityksen globaaleihin ympäristökysymyksiin

17 Hyvä H2 tietää keskeiset globaalit ympäristöongelmat, joita ovat mm. ilmastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ja vaikutusmahdollisuudet näiden vähentämiseen tunnistaa ympäristön nykyisen tilan ja merkittävimmät sen kehitykseen vaikuttavat tekijät itsenäisesti tunnistaa oman toiminnan merkityksen globaaleihin ympäristökysymyksiin ja arvioi toiminnan muutostarpeita Kiitettävä K3 tietää keskeiset globaalit ympäristöongelmat, joita ovat mm. ilmastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ja monipuoliset vaikutusmahdollisuudet näiden vähentämiseen tunnistaa ympäristön nykyisen tilan ja merkittävimmät sen kehitykseen vaikuttavat tekijät itsenäisesti pohtien erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tunnistaa ja perustelee oman toiminnan merkityksen globaaleihin ympäristökysymyksiin ja arvioi toiminnan muutostarpeita kriittisesti. ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet. Tyydyttävä T1 ymmärtää kiertotalouden periaatteen tunnistaa työhönsä liittyvän tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden määrittää työhönsä liittyvän tuotteen elinkaaren yleisellä tasolla Hyvä H2 ymmärtää kiertotalouden periaatteen ja arvioi sen merkitystä omalla alallaan arvioi työhönsä liittyvän tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden määrittää työhönsä liittyvän tuotteen elinkaaren itsenäisesti Kiitettävä K3 ymmärtää kiertotalouden periaatteen, arvioi sen merkitystä omalla alallaan ja esittää kehittämismahdollisuuksia arvioi työhönsä liittyvän tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden esittäen tarvittavia uudistamistarpeita määrittää työhönsä liittyvän tuotteen elinkaaren ymmärtäen kokonaisvaikutukset. pohtii ratkaisuja eettisistä näkökulmista. Tyydyttävä T1 tunnistaa omassa työssään joitakin vaiheita ja tilanteita, joihin sisältyy eettisiä valintoja pohtii omien ratkaisujen vaikutusta eettisestä näkökulmasta yhdessä muiden kanssa Hyvä H2 tunnistaa omassa työssään tilanteet, joihin sisältyy eettisiä valintoja pohtii omien ja muiden ratkaisujen vaikutusta eettisestä näkökulmasta itsenäisesti Kiitettävä K3 tunnistaa monipuolisesti omassa työssään vaiheet ja tilanteet, joihin sisältyy eettisiä valintoja pohtii ja analysoi omien ja muiden ratkaisujen vaikutusta erilaisten eettisen näkökulmien mukaisesti.

18 Kestävän kehityksen edistäminen, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa osaa arvioida kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan suunnitella kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja toimia kestävän kehityksen edistäjänä työssään tai alallaan arvioida kestävän kehityksen edistämisen onnistumista. arvioi kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan. Tyydyttävä T1 perehtyy työpaikan tai alan toimintaan siten, että osaa arvioida sitä kestävän kehityksen jostakin näkökulmasta (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen tai kulttuurinen) työyhteisön jäsenten kanssa yhdessä arvioi keskeiset työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät ohjeiden mukaisesti valitsee yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa mitä kestävän kehityksen näkökulmaa erityisesti tulisi kehittää Hyvä H2 perehtyy työpaikan tai alan toimintaan siten, että osaa arvioida sitä kestävän kehityksen eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) itsenäisesti arvioi keskeiset työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät valitsee mitä kestävän kehityksen näkökulmaa erityisesti tulisi kehittää tehden joitakin aloitteita Kiitettävä K3 perehtyy työpaikan tai alan toimintaan siten, että osaa arvioida sitä kestävän kehityksen eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) kattavasti arvioi työpaikan tai alan kestävään kehityksen vaikuttavat tekijät kokonaisvaltaisesti valitsee mitä kestävän kehityksen näkökulmaa erityisesti tulisi kehittää perustellen ratkaisunsa ja tehden tarvittavia aloitteita. suunnittelee kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja. Tyydyttävä T1 määrittelee tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat ohjeiden mukaisesti aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit yhteistyössä muiden kanssa osallistuu tarvittavan yhteistyön määrittämiseen Hyvä H2 määrittelee tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen itsenäisesti

19 valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit suunnittelee tarvittavan yhteistyön Kiitettävä K3 määrittelee selkeät ja konkreettiset tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat realistisesti aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit realistisesti suunnittelee yhteistyön muodot ja osallistamistavat. toimii kestävän kehityksen edistäjänä työssään tai alallaan. Tyydyttävä T1 toteuttaa suunnitelmaa työyhteisön jäsenten kanssa toimii itse kestävän kehityksen periaatteita noudattaen osallistuu yhteistyöhön muiden kanssa pyrkien muiden motivoimiseen Hyvä H2 toteuttaa suunnitelmaa toimii itse kestävän kehityksen periaatteita noudattaen välittäen muille tietoa toimintatapojen muutostarpeista kannustaa ja motivoi muita osallistumaan ennalta määritellyllä menetelmällä Kiitettävä K3 toteuttaa suunnitelmaa tehden siihen tarvittavat muutokset tilanteen edellyttäessä toimii itse kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, välittää muille tietoa toimintatapojen muutostarpeista ja esittää aktiivisesti muutosehdotuksia kannustaa ja motivoi muita osallistumaan tilanteeseen sopivia menetelmiä käyttäen. arvioi kestävän kehityksen edistämisen onnistumista. Tyydyttävä T1 arvioi miten toimintatavat tai tuotokset ovat muuttuneet prosessin aikana käyttäen apuna tarvittavaa tukea esittää kehittämistarpeita ja jatkosuunnitelman kestävän kehityksen edistämiseksi Hyvä H2 arvioi miten toimintatavat tai tuotokset ovat muuttuneet prosessin aikana verraten niitä entiseen esittää selkeät kehittämistarpeet ja jatkosuunnitelman kestävän kehityksen edistämiseksi Kiitettävä K3 arvioi miten toimintatavat tai tuotokset ovat muuttuneet prosessin aikana verraten niitä entiseen ja arvioiden prosessin onnistumista esittää selkeät ja kehittämistarpeet ja perustellun jatkosuunnitelman kestävän kehityksen edistämiseksi.

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (sisältöehdotuksia)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (sisältöehdotuksia) Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (sisältöehdotuksia) Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! -yhteistyöseminaari 15.8.2017 Opetusneuvos Minna Taivassalo Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Yhteiskunta-

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT Rehtorin päätös 3.8.2015 1032 YHTEISET TUTKINNON OSAT Opetussuunnitelma Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Valinnaiset osa-alueet Sisällys 1 YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ... 3 TARVITTAVA

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 PSYKOLOGIA 1, 1 OV Tavoitteet havainnoi ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja tämän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa, tiedostaa ja käsittelee psyykkisiä

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tavastiassa

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella,

Lisätiedot