LOPPURAPORTTI. Suomenhevosen verkostohanke osana hevosalan valtakunnallista kehittämistä. Dnro: 2412/505/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Suomenhevosen verkostohanke osana hevosalan valtakunnallista kehittämistä. Dnro: 2412/505/2008"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Suomenhevosen verkostohanke osana hevosalan valtakunnallista kehittämistä Dnro: 2412/505/

2 1 SISÄLLYS 1. Hankkeen yhteystiedot 2 2. Hankkeen tausta ja toimintaympäristö 4 3. Hankkeen tavoitteet ja tulosten saavuttaminen 5 4. Hankkeen määrällisten ja laadullisten tulosten arviointi sekä vastoinkäymisten analyysi Hankkeen teemaa koskevat kehittämis- ja toimenpide-esitykset 20

3 2 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1. Hankkeen nimi Suomenhevosen verkostohanke osana hevosalan valtakunnallista kehittämistä 1.2. Hankkeen hallinnoija Suomen Hippos ry Tulkinkuja Espoo puh fax Hankkeen kesto Hankkeen yhteyshenkilöt Hankkeen johtaja toimitusjohtaja Pekka Soini puh fax s-posti. Yhteyshenkilö Projektipäällikkö Suvi Louhelainen asti eteenpäin Eeva Karvonen puh s-posti.

4 Ohjausryhmä puheenjohtaja Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu puh s-posti. Pekka Heininen Turun Hippos ry Maarit Hollmén MTK ry Miia Lahtinen Suomen Ratsastajainliitto ry Päivi Laine Hevosopisto Oy Matti Mahlamäki Teivon ravikeskus Reijo Martikainen YTR/Matkailun teemaryhmä Jukka Mäkilä hevoskasvattaja, yrittäjä Mitja Nummenmaa Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Markku Saastamoinen MTT Hevostutkimus Jukka Salonen Suomenhevosliitto ry Sanna Sihvola maa- ja metsätalousministeriö Terttu Peltonen jalostusjohtaja/suomen Hippos ry Pekka Soini toimitusjohtaja/suomen Hippos ry Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa:

5 , , ja HANKKEEN TAUSTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2.1. Pitkäjänteistä suomenhevosen kehittämistyötä Suomenhevosen verkostohankkeen taustalla oli Suomen Hippos ry:n muiden hevosalan toimijoiden kanssa laajassa yhteistyössä vuosina toteuttama Suomenhevonen 100 vuotta juhlavuosi sekä vuonna 2008 toteutettu Tulevaisuuden suomenhevonen esiselvityshanke. Sekä Suomenhevonen 100 vuotta -juhlavuosi että Tulevaisuuden suomenhevonen esiselvityshanke loivat pohjaa hevosalan pitkäjänteisille kehittämistoimille suomenhevosen tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen Hippos toteutti Tulevaisuuden suomenhevonen -esiselvitysvaiheen vuonna 2008 omalla rahoituksellaan. Tuotoksena syntyivät Ajatuksia ja ehdotuksia suomenhevosen kehittämistoimintaan selvitysraportti sekä suomenhevosen viestintäsuunnitelma vuosille Suomenhevosen verkostohanke pohjautui esiselvityshankkeessa tuotettuihin suomenhevosen kehittämisohjelmaan (Ajatuksia ja ehdotuksia suomenhevosen kehittämistoimintaan selvitysraportti) ja viestintäsuunnitelmaan Uhkakuvana suomenhevoskannan pienentyminen Hankkeen, kuten kaikkien suomenhevoseen liittyvien kehittämistoimien taustalla, oli huoli suomenhevosen tulevaisuudesta. Hevosalan ollessa kasvusuunnassa ja muiden hevosrotujen lukumäärän kasvaessa, on suomenhevosten lukumäärä pysynyt lähes ennallaan. Uhkakuvana on suomenhevoskannan vähentyminen oleellisesti. Yhtenä keskeisenä kehittämistoimien haasteena ovat suomenhevoseen liittyvät vanhakantaiset mielikuvat. Suomenhevosta ei nähdä osana nykyaikaista hevosurheilua ja -elinkeinoa. Tämä osaltaan heikentää suomenhevosen kysynnän kasvua ja rodun vetovoimaa. Perusajatuksena hankkeessa oli suomenhevosen kysynnän kasvattaminen suomenhevoseen liittyviä mielikuvia uudistamalla ja suomenhevosen brändia nykyaikaistamalla. Suomenhevosen uuden brändin mukaisesti suomenhevosesta halutaan kertoa yksilöllisenä, urheilullisena ja suomalaisena koko kansan hevosena.

6 5 3. HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOSTEN SAAVUTTAMINEN 3.1.Tavoitteet Kaikessa suomenhevosen kehittämistoiminnassa pitkän tähtäimen päätavoitteena on vaikuttaa suomenhevosen kysyntään ja elinkeinon kehittymiseen. Suomenhevosen verkostohankkeen tavoitteena oli saada aikaan organisoitu yhteistyömalli suomenhevosen kehittämistoiminnan eteenpäinviemiseksi ja koota käytännön työn kautta yhteen hajanainen toimijajoukko suomenhevosen ympärillä. Tavoitteena oli edelleen sitouttaa toimijoita vastaamaan yhteiseen haasteeseen suomenhevosen tulevaisuuden turvaamiseksi. Luotavien yritysverkostojen kautta oli tavoitteena edistää suomenhevoseen liittyvää tiedonkulkua ja tuotantoprosesseja. Hankkeen lähtökohtana oli, että suomenhevosen ja suomenhevosen menestymisen edistämisen myötä syntyy maaseudun elinkeinojen monipuolistamista. Tavoitteena oli lisätä suomenhevosen näkyvyyttä ja sitä kautta suomenhevosen ja suomenhevoseen liittyvien palveluiden kysyntää. Kysynnän kasvu sekä säilyttää että tuo uusia liiketoiminnan ja erikoistumisen mahdollisuuksia hevosalan yrityksille Hankkeen toimenpiteet ja tulokset Esitteen ja julisteen julkaiseminen Hankkeessa julkaistiin esite suomenhevosesta. Vastaavaa tiivistä rotuesitettä ei suomenhevosesta aiemmin ole ollut olemassa, mikä on ollut käytännössä havaittu selkeä puute. Tiiville esitteelle koettiin olevan tarvetta etenkin hevosalan ulkopuolelle suomenhevosesta kerrottaessa. Tarvetta oli myös suomenhevosesitteelle eri kielillä. Hankkeessa julkaistiin rotuesite suomenhevosesta englannin, ruotsin ja saksan kielillä. Hankkeen toimesta suomenhevosesta julkaistiin 30x70 kokoinen juliste. Juliste oli tarkoitettu lähinnä hevosalan alue- ja paikallisyhdistysten sekä raviratojen käyttöön sellaisenaan ja avuksi hankkeen aluetyön tiimoilta syntyvien tapahtumien tiedottamiseen. Julistetta hyödynnettiinkin kohtalaisen hyvin mm. raviradoilla. Esitteen ja julisteen ensisijaisena tavoitteena oli tuoda esille ja jalkauttaa suomenhevosen uutta ilmettä ja brändiä: yksilöllinen, urheilullinen, suomalainen. Suomenkielistä esitettä painettiin yhteensä kpl ja julistetta 1000 kpl. Esitteen kieliversioita painettiin kullakin kielellä 6000 kpl, yhteensä kpl. Esitteitä ja julisteita postitettiin hevosjalostusliitoille, raviradoille, alan oppilaitoksille, suomenhevosyhdistyksille sekä muille alan yhdistyksille. Esitteitä oli jaossa myös alan tapahtumissa, kuten esim. Lappeenrannan Kuninkuusraveissa, Ypäjällä Suomenratsujen kuninkaallisissa, Finnderbyssä ja YES-tapahtumassa sekä Helsingissä Elma-messuilla.

7 6 Juliste ja esite ovat loppuraportin liitteenä Suomenhevonen.info-sivujen päivittäminen ja täydentäminen Hankkeen toimenpiteenä täydennettiin Suomenhevonen.info -sivustoa. Sivuilla mm. täsmennettiin tekstejä, taulukoita sekä kuvitusta. Sivujen tavoitteena on palvella ja tarjota tietoa suomenhevosesta, suomenhevoseen liittyvästä kehittämistoiminnasta ja suomenhevostapahtumista alan sisällä sekä jakaa yleistietoa rodusta myös alan ulkopuolelle. Hankkeen aikana täydennettiin sivuston palveluhakemistoa. Uusia yrityksiä ilmoittautui mukaan hakemistoon itsenäisesti sekä aluetyöryhmien toimesta tapahtuneen tiedottamisen ja aktivoinnin kautta. Ammattiravivalmentajia tiedotettiin Suomen Hippos ry:n toimesta myös suoraan mahdollisuudesta saada yhteystietonsa näkyville suomenhevonen.info sivustolle. Sivustolla oli hankkeen päätyttyä esimerkiksi näkyvillä 40 ravivalmentajan yhteystiedot, kun ennen hanketta ravivalmentajien yhteystietoja sivuilla oli 3 kpl. Kaikkiaan palveluhakemistosta löytyy n. 130 eri yrityksen yhteystiedot. Hankkeen kautta sivuille saatiin lisää myös kasvattajien ja ratsastuspuolen yrittäjien yhteystietoja. Vastaavaa toimintamuodot ylittävää ja suomenhevoseen keskittyvää hakemistoa ei muualla ole olemassa. Suomenhevonen.info-sivuille koottiin hankkeen aikana englannin-, ruotsin- sekä saksankieliset sivut. Sivuille koottiin perustiedot mm. suomenhevosen rotu- ja käyttöominaisuuksista. Sivujen kieliversioihin on ohjaus automaattinen ohjaus osoitteesta Aluetyöryhmien kokoaminen Suomenhevoseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja suomenhevosen tunnettavuuden sekä kysynnän lisäämiseksi ympäri Suomeni tavoitteena oli saada aikaan jokaisen hevosjalostusliiton alueelle alueellinen Tulevaisuuden suomenhevonen työryhmä. Työryhmien toiminta perustui vapaaehtoisuuteen. Tarkoituksena oli antaa kaikille halukkaille mahdollisuus päästä mukaan toimimaan. Työryhmien kokoamisessa hyödynnettiin alueellisten hevosjalostusliittojen verkostoa ja oltiin yhteydessä hevosjalostusliittojen puheenjohtajiin. Puheenjohtajia lähestyttiin puhelimitse sekä sähköpostitse. Aluetyöryhmän kokoamisesta hevosjalostusliittojen puheenjohtajille toimitettiin kirjalliset ohjeet, joihin oli koottu ideoita ja ehdotuksia aluetyön suunnittelun tueksi. Työryhmään toivottiin kutsuttavan mahdollisuuksien mukaan mm. - alueen suomenhevosyhdistysten edustajat - hevosjalostusliitto - SHKL-alueyhdistys - SRL aluejaos/edustaja (ratsastusseura, yrittäjä tms.) - ravirata - alan oppilaitos - MTK- alueyhdistys

8 7 - ProAgria - yrittäjiä ja harrastajia Tarkoituksena oli, että vetovastuuta ryhmän vetämisestä ja aikaansaamisesta ottaa alueella yhteisesti sovittu taho, esim. suomenhevosyhdistysten aktiivi hevosjalostusliiton puheenjohtajan avustuksella. Yhteyshenkilöiden yhteystiedot vietiin kaikkien nähtäville sivustolle, jolloin paikallisen harrastajan ja yrittäjän oli mahdollista ottaa yhteyttä suoraan oman alueensa yhteyshenkilöön esim. kertoakseen ideansa alueella toteutettavasta suomenhevoseen kohdistuvasta kehittämistoimesta tai suomenhevosen ympärille rakennettavasta tapahtumasta. Alueellisten työryhmien tavoitteena oli innostaa ja aktivoida edelleen paikallisia yhdistyksiä, yrittäjiä ja harrastajia tuomaan suomenhevosta myönteisesti esille, saada aikaan konkreettisia parannuksia havaittuihin epäkohtiin alueella, toimia yhteistyöelimenä suomenhevosta koskettavissa asioissa alueella sekä toiminnallaan lisätä osaltaan kiinnostusta suomenhevoseen ja suomenhevospalvelutuotteisiin. Työryhmien työn pohjaksi koottuja ideoita ja ehdotuksia olivat mm: * yritysyhteistyön ja tallien välisen yhteistyön kehittäminen, alueellisten suomenhevospalveluverkostojen kokoaminen (kasvattajat, opetustallit, ravivalmentajat, suomenhevosratsujen kouluttajat, suomenhevosmatkailupalveluja tuottavat yrittäjät) * kilpailutoiminnan vuorovaikutteinen kehittäminen alueella niin raviurheilussa kuin ratsastustoiminnassa * suomenhevoserikoislähtöjen, -luokkien järjestäminen raveissa ja ratsastuskilpailuissa * suomenhevosaiheinen oheisohjelma ravi- ja ratsastustapahtumissa, tamma- ja varsanäyttelyissä * paneelit ja seminaarit (mm. valmennuksesta) esim. ravien yhteydessä * suomenhevosen esittely kouluilla, alueen nuorisoravikerhoissa, 4H kerhoissa jne. * artikkelien kokoamista alueellisista ja paikallisista tähdistä ja persoonista Työryhmien työn tueksi hankkeelta tarjottiin mm. - suomenhevosesitteitä ja tapahtumajulistepohjia - kalvosarja suomenhevosesta (raportin liitteenä) - Tulevaisuuden suomenhevonen logon käyttöoikeus - tiedottaminen suomenhevonen.info sivuilla - suomenhevonen.info sivujen kuvapankkiin oli mahdollista saada kuvia tapahtumista - Suomen Hippos ry:n kuvapankin kuvia oli mahdollista hyödyntää toiminnassa Tavoitteena oli, että aluetyöryhmien työ tukisi pitkällä tähtäimellä koko hevosalan alueellisen yhteistyön kehittymistä. Alueelliset Tulevaisuuden suomenhevonen-yhteyshenkilöt saatiin kaikkiaan 11 hevosjalostusliiton alueelle. Tavoitteena oli saada aluetoimintaan mukaan vähintään 10 hevosjalostusliittoa.

9 8 Etelä- Pohjanmaa Etelä-Suomi Häme Kainuu Keski-Pohjanmaa Kymen-Karjala Lappi Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Satakunta Tiina Keski-Salmi, Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry Rauli Anttila, Vihdin hevosjalostusyhdistys ry Veikko Hakala, Hämeen Hevosjalostusliitto ry Pauliina Haataja, Suomenhevosliitto ry Tiina Ruotsala, Suomenhevosliitto ry Risto Majoniemi, Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto ry Markku Lääkkölä, Lapin Hevosjalostusliitto ry Niina Karen, Pohjamaan Hevosjalostusliitto ry Timo Ryynänen, Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto ry Mikko Väisänen, SHKL:ry:n alueyhdistys/pohjois-savon Hevosjalostusliitto ry Eero Hollmén, Satakunnan alueen Hevosjalostusliitto ry Kannustuksena aluetyöhön loppuvuodesta 2009 palkittiin esimerkillisin Tulevaisuuden suomenhevonen -tekijä. Tampereella järjestetyn Suomenhevonen-unelmista totta seminaarin yhteydessä palkittiin Jouko Konsala/Suomenhevosliitto ry ja Turun Hippos ry. Lisäksi palkittiin taiteilija Katriina Viljamaa-Rissanen henkilökohtaisesti. Aluetyön tuloksena toteutuneita tapahtumia olivat: - Kylmäverisesti paras kansainvälinen valmennusseminaari, Turku , järjestäjä Turun Hippos ry

10 9 - Suomenhevosten myynti- ja markkinointitapahtuma, Kuopio , järjestäjä Pohjois-Savon hevosjalostusliitto ry (itse tapahtuma peruuntui vähäisten myyntiin ilmoitettujen hevosten vuoksi, mutta hevoset olivat kuitenkin myynnissä hevosjalostusliiton internetsivuilla). - Suomenhevosseminaari-Suomenhevonen unelmista totta, Tampere , järjestäjä Teivon ravirata, Hämeen hevosjalostusliitto ry, Suomenhevosliitto ry sekä Hämeen hevosenomistajainyhdistys. -Koululaisten suomenhevospäivä Petäjävedellä, Järjestäjänä paikalliset hevosyrittäjät ja harrastajat. - Kymen-Karjalan hevosjalostusliiton alueella suomenhevosratsujen show-näyttely kesäkuussa Imatralla - Kymen-Karjalan hevosjalostusliiton alueen suomenhevosista koottu myyntikansio, näyttelyissä ja raviradoilla Hankkeen tavoitteita tukeneita muita tapahtumia olivat mm. - Suomenhevosyhdistysten järjestämät suomenhevosnäytökset Tampereen hevosmessuilla Suomenhevosyhdistykset toteuttivat messuilla Suomen pienhevosen rotuesittelyn, suomenhevosravurin esittelyn sekä suomenhevosratsujen breakdance-näytöksen. Messuilla oli tarjolla suomenhevostietoa sekä suomenhevosyhdistysten osastoilla, että Suomen Hippos ry:n omalla osastolla. Suomenhevosyhdistyksistä mukana olivat Suomenhevosliitto ry, Suomenratsut ry sekä Suomen pienhevosyhdistys ry. - Tähtenä suomenhevonen näyttely Päijännetalo, Vääksy Suomenhevonen, liikettä ja alkuvoimaa Katriina Viljamaa-Rissasen taidenäyttely Lappeenranta Kirkkonummi. Katriina Viljamaa-Rissasen taidenäyttelyn suojelina oli Tasavallan Presidentti Tarja Halonen. Näyttelyt osaltaan lisäsivät suomenhevosen tunnettuutta ja tietoutta etenkin alan ulkopuolisten keskuudessa sekä Tampereen hevosmessut alan sisällä. - Hevosopiston järjestämä perinteinen Suomenhevoskasvatuksen seminaaripäivä Ypäjällä Lisäksi suomenhevonen on ollut vahvasti mukana ja osa mm. Vihdin hevosjalostusyhdistys ry:n toimintaa. Vihdin hevosjalostusyhdistys on mm. vieraillut suomenhevosten kanssa Kaunialan sotavammasairaalassa ilahduttamassa vanhuksia.

11 Infotilaisuudet suomenhevosen omistamisesta Infotilaisuudet suomenhevosen omistamisesta toteutuivat Lahdessa Jokimaan raviradalla Suur- Hollola-ajon yhteydessä sekä Helsingissä Elma-messujen yhteydessä Tilaisuuksien ohjelmat ovat raportin liitteenä. Info suomenhevosravurin omistamisesta Suur-Hollola-ajon yhteydessä Lahden Jokimaalla Yleisöä tilaisuudessa oli 44. Puhujina olivat ravivalmentajat Harri Koivunen ja Pekka Luukkonen sekä hevosenomistaja Johanna Herlevi. Tilaisuuden juontajana toimi hevoskasvattaja Jukka Salonen. Kansanedustaja Jari Lepän oli tarkoitus tuoda suomenhevosravurin omistamisen infotilaisuuteen Eduskunnan hevosystäväinseuran ja hyväntekeväisyysravuri Bokallen terveiset. Lepän ollessa estynyt Bokallen terveiset välitti valmentaja Pekka Luukkonen. Info suomenhevosratsun omistamisesta Elma-messujen yhteydessä Helsingin messuhallissa Yleisöä infossa oli noin Tapahtuman messuluonteisuudesta johtuen on vaikeaa arvioida tarkkaa yleisömäärää. Info järjestettiin Elma-messujen eläinareenalla Suomen Hippos ry:n varsanäyttelyfinaalin jälkeen. Infon puhujina olivat ratsastuksenopettaja ja valmentaja Rosali Kivitie sekä hevosenomistaja Anne Fischer. Infon aikana Suomenratsut ry:n toimesta areenalla esiintyi kolme suomenhevosratsukkoa. Tilaisuuden juontajana toimi messuilta Sari Heltelä-Auvinen. Infotilaisuus suomenhevosratsun omistamisesta oli tarkoitus alun perin järjestää Ypäjällä kansainvälisen YES-tapahtuman yhteydessä. Tapahtuman mittakaavan supistuttua suunnitellusta, päätettiin infotilaisuus siirtää toteutettavaksi Tampereelle suunnitellun Passion-hevostapahtuman yhteyteen. Suomen Ratsastajainliitto ry:n Etelä-Suomen ratsastusjaoksen organisoiman Passiontapahtuman järjestäminen kuitenkin peruuntui kesän aikana ja hankkeen info päätettiin yhteistyössä Suomenratsut ry:n kanssa toteuttaa Elma-messuilla Valtakunnallinen suomenhevosen päivä Valtakunnallista suomenhevosen päivää vietettiin vuonna 2009 kolmatta kertaa peräkkäin. Suomenhevosen päivää on vietetty suomenhevosen juhlavuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2007 päivää vietettiin mittavammin ja näkyvämmin. Tämän jälkeen päivän toimet ovat keskittyneet lähinnä viestinnällisiin ponnistuksiin sekä teeman tuomiseen esille päivän hevostapahtumissa. Tänä vuonna hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Sirpa Pussinen piti juhlapuheen Ypäjällä Suomenratsujen kuninkaalliset -tapahtumassa. Valtakunnallisen suomenhevosen päivän teema nousi esille myös muutoin tapahtuman kuulutuksissa ja käsiohjelmassa.

12 11 Forssan Pilvenmäellä ajetut ravit oli nimetty Suomenhevosen päivän raveiksi. Suomenhevosen päivän raveissa teemaa tuotiin esille kuulutuksissa sekä toto-tv:ssä pyörivän suomenhevonen -kuvashown kautta. Raveissa ajettiin Suomenhevosen päivän juhlalähtö ja raveissa oli jaettavana hankkeessa julkaistu suomenhevosesite. Teema nousi esille pienimuotoisemmin samana päivänä ajetuissa Joensuun Linnunlahden ja Rovaniemen Mäntyvaaran ravitapahtumissa. Suomenhevosesta ja suomenhevosen päivästä kerrottiin myös MTK ry:n järjestämässä valtakunnallisen yrittäjän päivän tapahtumassa Helsingissä, Narikkatorilla Suomenhevonen kiertue 2009 Suomenhevonen kiertue oli merkittävin ja näkyvin toimenpide hankkeen aikana. Kiertue kokosi yhteen yli 400 suomenhevosharrastajaa ja ammattilaista. Osallistujien suuri määrä oli yllättävää myös siksi, että päivät järjestettiin harrastajien kannalta haasteelliseen aikaan; viikolla keskellä päivää. Suomenhevonen kiertueen kohderyhmänä olivat hevosalan yrittäjät ja harrastajat sekä muut kiinnostuneet. Suomenhevonen kiertueen sisällön miettiminen oli haasteellista. Aiheita ja esille nostamisen arvoisia asioita oli paljon. Kiertueen runko muodostui asiantuntija-alustuksista, alueellisesta tilannekatsauksesta sekä alueellisten tunnettujen hevosalan yrittäjien, mm. kasvattajien ja valmentajien haastatteluista. Päivän aikana esille nousseet kehittämisehdotukset kirjattiin ylös. Syksyn aikana hankkeelle esitettiin toivomus toteuttaa kiertue myös mm. Seinäjoella, Jyväskylässä, Porissa ja Lahdessa. Kiertueohjelmat ovat loppuraportin liitteenä.

13 12 PAIKALLINEN TOIMINTA Omistaja, kasvattaja, yrittäjä, tallinpitäjä, harrastaja Varsojen varhainen, aktiivinen liikuttaminen ja opetus Kasvattajien yhteistyön ja erikoistumisen lisääminen, yhteiskasvatus, pihatot ALUEELLINEN TOIMINTA Ravirata, hevosjalostusliitto, alan yhdistykset Aikatasoitukset nuorille hevosille Ikäluokkalähtöjen lisääminen VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA Järjestöt Opetus- ja koelähtöjärjestelmän kehittäminen, palkitseminen starttiintulosta Nuorten hevosten kilpailumahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen Varsakaupan aktivointi Suomenhevossarjat lounasraveissa 3-vuotiaiden suurkilpailun kehittäminen Urheiluhenkeä kilpailuttamiseen Kasvattajien,-harrastajien ja yrittäjien positiivinen esilläolo Ravi- ja ratsuyrittäjien sekä harrastajien välisen yhteistyön kehittäminen, esim. ratsuvarsojen ajo-opetus, ratsukoulutus Soveltuvien suomenhevosravureiden ammattimainen jatkokoulutus riittävän varhaisessa vaiheessa. Sarjasuunnittelun entistä tehokkaampi koordinointi Yhteisomistamisen kehittäminen Viestinnän uudistaminen ja tehostaminen: esille suomenhevostarinoita, tähtiä, persoonia mediassa ja tapahtumissa Alueellisten palvelujen kartoittaminen ja niistä tiedottaminen Tammojen varsahyvitys käyttöön Tammasarjojen ja tammahyvitysten lisääminen Kansainvälisten kilpailumahdollisuuksien lisääminen Suomenhevosen roolin vahvistaminen hevosmatkailussa Kuninkuusravien viestinnästä ja tvnäkyvyydestä huolehtiminen Taulukko 1. Yhteenveto Suomenhevonen-kiertueella esiinnousseista kehittämisideoista Rovaniemi Asiantuntijat eläinlääkäri Antero Tupamäki, Laukaa jalostusjohtaja Terttu Peltonen, Suomen Hippos ry projektipäällikkö Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu toimitusjohtaja Markus Keskimaunu, Mäntyvaaran ravirata Haastateltavat toiminnanjohtaja Paavo Koivurova, Äimäraution ravirata, Oulu ravivalmentaja Kari Alapekkala, Tornio matkailuyrittäjä, toimitusjohtaja Reijo Suomalainen, Hotelli Ivalo, Ivalo

14 13 Juontaja Lauri Hyvönen Osallistujia 36 Keskustelussa keskeiset esille nousseet teemat olivat: - suomenhevosen tärkeä merkitys hevosmatkailussa alueella - Pohjois-Suomen sarjasuunnittelu - pohjoismainen kilpailuyhteistyö Tampere Asiantuntijat eläinlääkäri Antero Tupamäki, Laukaa jalostusjohtaja Terttu Peltonen, Suomen Hippos ry projektipäällikkö Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu kilpailutoimenjohtaja Matti Lakkisto, Suomen Hippos ry toimitusjohtaja Matti Mahlamäki, Teivon ravirata, Tampere ratsastuksenopettaja Meija Lahtinen, Kuhmoinen Haastateltavat ravivalmentaja Hannu Kamppuri, Tampere ravivalmentaja Erkki-Pekka Mäkinen, Tampere matkailuyrittäjä Satu Haagman, Luomajärven hevoskievari, Ikaalinen Juontaja Lauri Hyvönen Osallistujia 107 (lista ei kiertänyt kaikkialla, arvio todellisesta osallistujamäärästä 130). Keskustelussa keskeiset esille nousseet teemat olivat - ravi- ja ratsuyrittäjien sekä harrastajien välisen yhteistyön mahdollisuudet, etenkin erikoistuneille välikasvatustalleille koettiin olevan tarvetta alueella. - kasvatustoiminnassa tapahtuva ikääntyminen - lounasravien lisääntymisen vaikutukset suomenhevosen kilpailutarjontaan - suomenhevosen roolin vahvistaminen hevosmatkailussa Ylivieska Asiantuntijat eläinlääkäri Antero Tupamäki, Laukaa jalostusjohtaja Terttu Peltonen, Suomen Hippos ry projektipäällikkö Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu

15 14 toimitusjohtaja Pekka Soini, Suomen Hippos ry ratsastusyrittäjä Pauliina Haataja, Kuunvalon talli, Kajaani Haastateltavat ravivalmentaja, hevoskasvattaja Elina Vähäkangas, Ylivieska ravivalmentaja Ahti Antti-Roiko, Kalajoki Juontaja Antti Pylkkänen Keskustelussa keskeiset esille nousseet teemat olivat: - suomenhevosten sarjasuunnittelu- ja tarjonta - suomenhevoseen liittyvien palvelujen kartoitus ja niiden tarjonta Osallistujia Kuopio Asiantuntijat eläinlääkäri Antero Tupamäki, Laukaa jalostusjohtaja Terttu Peltonen, Suomen Hippos ry projektipäällikkö Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu vt. toimitusjohtaja Aleksi Kolehmainen, Sorsalon ravirata, Kuopio ratsastusyrittäjä Tiina Kajanus, Nerkoo Haastateltavat ravivalmentaja Jukka-Pekka Kauhanen, Iisalmi hevoskasvattaja Mikko Väisänen, Vieremä ravivalmentaja Tero E. Mäenpää, Käärmelahti Juontaja Antti Pylkkänen Osallistujia 75 (osallistujalistasta puuttuu nimiä, lista ei kiertänyt kaikkialla, arvio todellisesta osallistujamäärästä 120.) Keskustelussa keskeiset esille nousseet teemat olivat - Lounasravien lukumäärän lisääntymisen vaikutus suomenhevosten kilpailumahdollisuuksiin. Poimintoja Suomenhevonen kiertueen palautteista Yleisarvosana keskiarvo ( 1-5, 1=olen erittäin tyytymätön päivään, 5=olen erittäin tyytyväinen päivään) ; Rovaniemi 3,8, Tampere 3,8, Ylivieska 4,3 ja Kuopio 3,9. Antoisimpina koettiin asiantuntijaluennot ja aluepersoonien haastattelut.

16 15 Vastaaviin tilaisuuksiin jatkossa toivottiin mm: - ratsupuolen asiaa syvällisemmin ja enemmän - kilpailutoiminnasta enemmän keskustelua - lisää tietoa valmentamisesta - yhteistyötä ja kehittämistoimintaa enemmän - suomenhevospäiviä lisää tälle alueelle ja muuallekin, luennot, kilpailut, valmennukset, tapahtumat yms. Poimintoja palautelomakkeista: Tietoa tarvitaan ja halutaan. Kokonaisuus hyvä. Suomenhevosista ei ole koskaan liikaa tapahtumia ja koulutuksia. Enemmän suomenhevostilaisuuksia, kerätään suomenhevosihmisten voimavarat yhteen! Toivon yhteistyön rakentamista. Tapaamisia pitää järjestää enemmän. Hyvä yhteishenki, ei vastakkainasettelua Muuta Hankkeen tiimoilta käynnistyi kolme suomenhevosaiheista opinnäytetyötä Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyöt valmistuvat hankkeen päättymisen jälkeen. - Suomenhevoskuluttajan profiili/ agrologiopiskelija Sanna Söderlund - Suomenhevonen yrityksen vetovoimatekijänä/agrologiopiskelija Liisi Talvio - Suomenhevosravurista ratsuksi/agrologiopiskelija Elisa Relander 3.3 Tiedottaminen Internetsivut Hankkeen keskeinen tiedotuskanava oli Suomenhevonen.info internetsivut. Sivuston kautta tiedotettiin paitsi hankkeen omista tapahtumista myös ajankohtaisista suomenhevosta koskettavista asioista sekä muista suomenhevostapahtumista. Tiedottamisessa hyödynnettiin myös mm. Suomen Hippos ry:n, Hippolis ry:n sekä Suomenhevosliitto ry:n, Suomenratsut ry:n ja raviratojen internetsivuja Uutiskirjeet ja tiedotteet Hankkeen käynnistymisestä, tapahtumista ja päättymisestä tiedotettiin Suomen Hippoksen sähköisten uutiskirjeiden ja sähköpostin välityksellä. Tiedotteilla oli laaja jakelu, sillä Suomen Hippos ry:n uutiskirjeellä on lähes 4000 tilaajaa (mm. median edustajia, alan harrastajia, yrittäjiä, oppilaitoksia, yhdistyksiä). Hankkeen aikana lähetetyt uutiskirjeet:

17 Suomenhevosen verkostohanke käynnistyy Kiinnostaako suomenhevosravurin omistaminen? Kiinnostaako suomenhevosravurin omistaminen? /Muistutus infotilaisuudesta Suomenhevonen -kiertue Suomenhevonen -kiertue 2009 Tampereella Suomenhevonen 2009 kiertue Ylivieskassa Valtakunnallinen suomenhevosen päivä sunnuntaina Suomenhevonen kiertue Kuopiossa maaliskuu/vko 12 Tiedote hankkeen päättymisestä Hankkeen sähköpostilistalla oli 32 henkilöä (alueyhteyshenkilöt, yksityiset yrittäjät ja harrastajat, suomenhevosyhdistykset), joille tiedotettiin säännöllisesti hankkeen tapahtumista ja etenemisestä Tapahtumat Suomenhevosesitettä oli jaossa Suomen Hippos ry:n ja yhteistyökumppaneiden toimesta mm. seuraavissa tapahtumissa: - Tampereen hevosmessut, Lappeenrannan Kuninkuusravit, Suomenratsujen kuninkaalliset, Elma-messut,

18 Näkyvyys Tiedossa olevat artikkelit painetussa ja sähköisessä mediassa (kopiot liitteenä) Lappeenrannan kuninkuusraviblogi, Tehdään suomenhevoselle uusi ilme. Suvi Louhelainen. vuoden 2009 numero Suomenhevonen/Suomenhevosliitto ry:n julkaisu Suomenhevonen on täynnä tarinoita ja mahdollisuuksia. Suvi Louhelainen Lapin kansa Pulssi löysi rahakkaan eläkeviran reen estä. Suomenhevonen: matkailussa huimat mahdollisuudet alkuperäiselle rodulle. Risto Pyykkö Keski-Pohjanmaa Suomenhevonen ällistyttää.kaija Vähäsöyrinki Kalajokilaakso Varsat kasvatetaan pumpulissa. Sari Arffman. 3./2009 Hevosenomistaja/Suomen Hevosenomistajain Keskusliitto ry:n jäsenlehti. Suomenhevosen päivää vietettiin sunnuntaina 6.9. Suvi Louhelainen Länsiväylä Taiteilija herkuttelee suomenkielellä hevosteoksissaan. Heikki Merihaara Kirkkonummen Sanomat Karismaattinen ja persoonallinen suomenhevonen esittäytyy kirjastossa. Satu Holmlund. 11/2009 Yhteishyvä. Rehti suomalainen hevonen Maaseudun tulevaisuus Suomenhevosesta puhuttiin halki Suomen. Antti Savolainen Hevosurheilu-lehti Suomenhevonen kiertue 2009 starttasi Rovaniemeltä. Hannu Alaluusua Prohevonen Suomenhevonen kiertue 2009, Tietoa ja tulevaisuuden kuvia -faktaa ja visioita. Terttu Peltonen.

19 Hevosurheilu-lehti. Suomenhevosesta puhuttiin halki Suomen. Terttu Peltonen. vuoden 2010 numero Hevosurheilulehti/ Jalostuskuvasto Riittävästi liikuntaa riittävän varhain. Jorma Kemiläinen. Kauas kylmät karkaavat. Jorma Kemiläinen 4. HANKKEEN MÄÄRÄLLISTEN JA LAADULLISTEN TULOSTEN ARVIOINTI SEKÄ VASTOINKÄYMISTEN ANALYYSI 4.1. Laadullisten tulosten arviointi Hankkeen avulla pystyttiin jalkauttamaan suomenhevosen uutta brändiä. Jalkauttamisen, ainakin osittainen onnistuminen on näkynyt mm. siinä, että uuden brändin slogan on tullut tutuksi ja alan toimijat ovat sitä käyttäneet mm. Hevosurheilu-lehti. Suomenhevosyhdistysten sitoutuminen yhteistyöhön oli kiitettävää. Yleisen ilmapiirin suomenhevosen ympärillä on voitu todeta muuttuneen aiempaa myönteiseen suuntaan. Mm. hankkeen aikana toteutuneissa suomenhevostilaisuuksissa on ollut havaittavissa myönteinen ilmapiiri sekä yhteinen tahtotila. Keskustelua suomenhevosen tulevaisuudesta ja kehittämisestä on käyty avoimemmassa ilmapiirissä kuin aikaisemmin. Hankkeessa järjestetyt tilaisuudet koettiin tarpeelliseksi ja keräsivät paljon osallistujia. Tilaisuuksien myötä pystyttiin nostamaan suomenhevosen kannalta merkittäviä asioita keskusteluun ja jakamaan tietoa. Suomenhevonen-kiertue tarjosi suomenhevosammattilaisille alueellisen foorumin tavata toisiaan ja luoda uusia kontakteja. Hankkeen toimenpiteiden myötä on toisaalta voitu tarjota yrittäjille työkaluja kehittää (tilaisuudet) ja markkinoida toimintaansa (internetsivut). Suomenhevosesitteet toimivat myös yrittäjille tarpeellisena materiaalina. Hankkeen toimien kautta (mm.markkinointimateriaalit, infotilaisuudet omistamisesta) on jaettu tietoa kansallishevosesta ja lisätty kiinnostusta suomenhevosen omistamista kohtaan. Toimenpiteiden hyödynsaajana ovat olleet paitsi hevosalan yrittäjät ja kasvattajat, myös välillisesti koko suomalainen maaseutu. Suomenhevoskiertueen tilaisuudet olivat hyvä tapa tuoda esille suomenhevosasiaa ja levittää tärkeää tietoa, mutta niiden vaikuttavuutta on vaikea mitata. On toki todennäköistä, että suuri osa osallistujista otti tiedosta onkeensa ja hyödyntää tietoa osana arkipäivän tekemistä (nuorten hevosten liikuttaminen ym.). Yhtenä arvona on, että sana leviää: tilaisuuksien aiheet ovat

20 19 aiheuttaneet kentällä keskustelua ja mm. vuosittain ilmestyvässä Hevosurheilun Jalostuskuvastossa (2/2010) suomenhevosten valmentaminen ja kilpailuttaminen olivat perusteellisesti esillä. Laadullista arviointia on tarpeen tehdä uudelleen muutaman vuoden kuluttua, sillä osa Verkostohankkeen aikana esille nostetuista asioista ja rakentava ilmapiiri tuovat tulosta vasta viiveellä. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi oppilastyönä toteutettavien kyselyiden kautta. Hevosten kasvatus, valmentaminen, omistaminen ja yhteistyö ovat pitkäjänteistä työtä Määrällisten tulosten arviointi Hankkeen tilaisuuksissa vieraili yhteensä n. 500 ihmistä, mikä oli paljon ennakoitua enemmän. - Suomenhevonen kiertueella osallistujia noin Infotilaisuudet suomenhevosen omistamisesta, osallistujia noin 100 henkeä. Lisäksi aluetoiminnan myötä syntyneissä tilaisuuksissa oli yleisöä yhteensä n. 300 henkilöä. - Rotuesitettä painettiin suomen kielellä kpl ruotsin kielellä 6000 kpl saksan kielellä 6000 kpl englannin kielellä 6000 kpl, yhteensä kpl. - Julisteita painettiin 1000 kpl Vastoinkäymisten analyysi Aluetyöryhmien kokoaminen Aluetyöryhmien aikaansaamisessa lähestyttiin hevosjalostusliittojen puheenjohtajia, toiminnanjohtajien tunnistusasetuksen aiheuttamasta kiireestä johtuen. Monet puheenjohtajat tarttuivat aiheeseen avoimesti, mutta hyvin monet kokivat tehtävän vaikeaksi. Vastaavan tyyppistä työtä tehtiin suomenhevosen juhlavuonna Tällöin valmistautuminen ja suunnittelu pystyttiin aloittamaan jo vuotta etukäteen. Todennäköistä on, että valmistautumisaika koettiin nyt liian lyhyeksi. Samoin suomenhevosen juhlavuonna punaisena lankana oli suomenhevosen kantakirjan 100-vuotisjuhla. Tähän teemaan oli helppo saada alueella mukaan toimijoita ja teema oli helppo. Nyt teemana ollut Tulevaisuuden suomenhevonen koettiin kenties liian vaikeaksi. Suomenhevosen juhlavuonna aluetyöhön oli käytettävissä myös pieni taloudellinen tuki, joka aktivoi ja kannusti toimimaan. Aluetyöryhmät olisivat vaatineet jatkuvaa kannustamista ja ideointia, johon ei hankkeen resursseilla ollut mahdollisuutta. Toisaalta on hyvin ymmärrettävää, että pelkkään vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön pohjautuen ei aluetyöltä voinut laajaa näkyvyyttä odottaakaan.

21 20 Vaikka aluetyöryhmien kokoamisessa määrällisesti onnistuttiin hankkeen tavoitteiden mukaisesti, jäi aluetyöryhmien työ jäi kokonaisuudessaan melko näkymättömäksi. Aluetyöryhmien tuloksena syntyneet: Kylmäverisesti paras -valmennusseminaari, Suomenhevonen unelmista totta seminaari sekä Kuopioon suunniteltu suomenhevosten myynti- ja markkinointitapahtuma (joka ei ilmoitettujen varsojen vähäisestä määrästä johtuen kuitenkaan toteutunut) olivat ammattitaidolla järjestettyjä ja hyvin onnistuneita tapahtumia. Odotettavaa olisi ollut, että jokainen aluetyöryhmä olisi toteuttanut vähintään yhden oman alueensa mahdollisuuksia hyödyntävän tai tarpeisiin vastaavan tapahtuman. Aluetyön tuloksena syntyneet tapahtumat olivat esimerkillisen hyviä ja omalla panoksellaan kannustivat myös muita toimimaan. Suomenhevosratsuinfon järjestäminen Suomenhevosratsuinfon toteuttaminen osoittautui ennakoitua hankalammaksi. Info oli tarkoitus ensimmäisen kerran toteuttaa kesäkuussa Ypäjällä YES-tapahtuman yhteydessä. Tapahtuman mittakaavan supistuttua suunnitellusta, päädyttiin infoa siirtää elokuussa Suomen Ratsastajainliitto ry:n Etelä-Suomen ratsastusjaoston järjestämään Passion-tapahtumaan. Passion-tapahtuma on suunnattu pääasiassa nuorille hevosharrastajille ja hevosista kiinnostuneille. Passion-tapahtuma olisi kohderyhmältään sopinut erinomaisesti Suomenhevosratsuinfon -järjestämispaikaksi. Talkoilla järjestettävä Passion-tapahtuma kärsi kuitenkin talkooväen puutteesta ja tapahtuman järjestäminen peruuntui. Elma-messut kohderyhmältään ei ollut paras mahdollinen infon toteuttamiselle, mutta kuitenkin paras olemassa olevista vaihtoehdoista. Muita huomioita Vuoden mittaisella osa-aikaisella työpanoksella tehtävän hankkeen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Hanke on voinut tilaisuuksiensa kautta kuitenkin nostaa keskusteluun ajankohtaisia aiheita suomenhevosen ympäriltä. 5. HANKKEEN TEEMAA KOSKEVAT KEHITTÄMIS- JA TOIMENPIDE-ESITYKSET Suomenhevosen verkostohankkeen ohjausryhmä on jättänyt kirjelmän jatkotoimenpiteistä Suomen Hippos ry:n sekä Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallituksille. Kirjelmä on kokonaisuudessaan loppuraportin liitteenä. Suomenhevosen verkostohankkeen myötä on havaittu jatkotoimenpide-ehdotuksia, joista osa koskee niin rahoittajia ja T&K - toimintaa kuin hevosalan sisäistä päätöksentekoa, järjestöjä ja niiden hallituksia. Kaiken taustalla tulee olla hevosalan elinkeinon kehittäminen ja hevosalan kysyntään vaikuttaminen. Hankerahoitusten piiriin soveltuvia asioita sisältyy jokaiseen osa-alueeseen; jalostus ja kasvatus, omistaminen, raviurheilu ja kilpailutoiminta, ratsastus ja monikäyttö, kansainvälistyminen ja näkyvyys. Hankeaihiot voivat liittyä tutkimukseen, kehittämiseen, koulutukseen, neuvontaan ja markkinointiin. Tulosten ja tavoitteiden toteuttaminen ja jalkauttaminen tapahtuu hankkeiden kautta, mutta myös käytännön toimenpitein, joista vastaavat alan toimijat ja organisaatiot.

22 21 Yritysyhteistyö, niin suomenhevosasian kuin koko hevosalan kannalta, olisi omiaan paikallisten ja alueellisten hankkeiden toiminnaksi. Tämän valtakunnallisen hankkeen kautta konkreettinen talliyritysten yhteistyöhön vaikuttaminen on ollut vaikeaa, sillä alueelliselle toiminnalle ei ollut tarjota lisäresurssia. Yritysyhteistyön edesauttaminen vaatii ennen kaikkea aktiivista yhteydenottoa tallinpitäjiin, esimerkkejä konkreettisista yhteistyökuvioista ja alueellista aktiivisuutta. Suomenhevosen tulevaisuuden turvaamiseksi työn tulee jatkua edelleen. Toivottavaa on, että hevosalan järjestöt, yhdistykset ja raviradat ottavat suomenhevosen jatkossakin huomioon päätöksenteossa seuraavilla osa-alueilla. Ohjausryhmän arvion mukaan tärkeitä kehittämiskohteita ovat mm Jalostus ja kasvatus Jalostuksen kierron nopeuttaminen ja sukupolven välisen ajan lyhentäminen on tärkeässä asemassa suomenhevosravurin kehittymisen ja säilymisen kannalta. Suomen Hippoksen olisi selvitettävä keinot, joilla huipputammat siirretään nykyistä varhaisemmin siitokseen, kuitenkin niin, että kiinnostus myös suomenhevostammojen omistamista kohtaan lisääntyy. Omistajapohjan uudistuessa alan järjestöjen on kehitettävä alueellisia neuvontapalveluja jalostuksen ja kasvatuksen näkökulmasta. Kasvattajien ja valmentajien on tärkeää kiinnittää huomiota nuorten hevosten liikuttamiseen ja valmennukseen. Suomenhevoskasvatus sekä kilpailutoiminta tulee jatkossa nähdä selkeämpänä yhtenäisenä kokonaisuutena ja jatkumona. Kilpailupoliittisten ratkaisujen merkitys suomenhevoskasvatukselle on pystyttävä ennakoimaan. Harkinnan arvoista on, tarvitaanko suomenhevosravurille selkeämmät määrälliset tavoitteet (kilpailevien lkm, nuorten hevosten startti%, jalostushevosten lkm jne.), jotta yhtenäiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi pystytään rakentamaan. Kasvatuksen ja jalostuksen kannattavuuden parantamisessa kasvattajien yhteistyö ja yritysten erikoistuminen voivat tuoda uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi ns. välikasvattamoille, vuotiaille hevosille kohdistetuille erikoistuneille opetus- ja täysihoitopalveluille voisi olla tarvetta, etenkin omistajakunnan kaupunkilaistumisen myötä. Ravi- ja ratsuyrittäjien sekä harrastajien yhteistyötä suomenhevoskasvatukseen ja palveluntarjontaan liittyen tulee edistää. Hevosjalostusliitoilla ja muilla alueellisilla toimijoilla on tässä keskeinen rooli Omistaminen Järjestöjen, yhdistysten raviratojen ja kasvattajien on yhteistyössä kohdistettava panoksia suomenhevosen omistajuuden muotojen kehittämiseen. Järjestöjen nuorisotoiminnan yhteistyön kautta lasten ja nuorten kiinnostusta suomenhevosia kohtaan on lisättävä kummihevos- tmv. kampanjan kautta. Suomenhevosten yhteisomistaminen on ymmärrettävä entistä vahvemmin tärkeänä osana suomenhevosten tulevaisuutta. Omistamisen rakenteiden muuttuminen on kaikessa alan toiminnassa yritystason toiminnasta keskusjärjestön toimintaan asti otettava huomioon entistä tarkemmin. Kaikin keinoin on kehitettävä toimenpiteitä, joilla saadaan uusia suomenhevosten omistajia. Vain riittävän laajapohjainen omistajakunta varmistaa tulevaisuuden suomenhevoskasvattajareservin.

23 Raviurheilu ja kilpailutoiminta Tulevaisuudessa on tärkeää rakentaa sellainen kilpailutoiminnan kokonaisuus, joka tukee suomenhevosen kehittymistä. Tarvitaan keinoja, joilla voidaan tukea nuorten hevosten kasvavaa starttiintuloa ja kehittymistä, tammojen kilpailuttamista ja aiempaa varhaisempaa siirtoa siitokseen. Aktiivisuutta niin kilpailuttajilta, kuin kilpailujen järjestäjien tahoilta tarvitaan Ratsastus ja monikäyttö Raviurheilun ja ratsastuksen ammattilaisten yhteistyötä mm. suomenhevosratsujen ajoopetuksessa ja suomenhevosravureiden jatkokoulutuksessa ratsuksi on lisättävä. Koulutettujen suomenhevosratsujen kysyntään on pystyttävä vastaamaan laadukkaan kasvatuksen ja ammattimaisen koulutuksen kautta Kansainvälistyminen Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että suomenhevonen on kansainvälisesti tunnettu hevosrotu. Kansainvälisissä Suomessa järjestettävissä hevosalan tapahtumissa tavoitteena on aina oltava suomenhevosen esillä oleminen. Ravikilpailutoiminnassa pohjoismainen kansainvälinen yhteistyö on edelleen tärkeä kohde. Suomenhevosravurin kilpailukykyä tulee järjestöjen ja kasvattajien yhteistyöllä kehittää niin että suomenhevosravurin omistaminen myös muissa pohjoismaissa kiinnostaa Näkyvyys Hevosalan myönteistä näkyvyyttä mediassa on lisättävä. Suomenhevospersoonien, hevosten erikoisten nimien, taustajoukkojen, tarinoiden ja legendojen hyödyntäminen kaikessa markkinointiviestinnässä tapahtumissa ja medioissa tarjoaa mahdollisuuksia niin suomenhevosen kuin koko hevosalan kysynnän lisäämiseen. Lehtiartikkelit ovat sanan ja tiedon leviämisen kannalta tärkeitä jatkossakin.

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Mahdollisuuksien hevonen -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa www.suomifinland100.fi Miksi? Suomenhevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla koko

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON 2010-2013 1. Tavoitteet Vahvistaa hevosalan kilpailukykyä ja laadukkaita palveluja - Lisäämällä hevosalan yrittäjien osaamista ja vahvistamalla yrittäjyysasennetta - Parantamalla

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Mahdollisuuksien hevonen -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa www.suomifinland100.fi 1 Miksi? Suomenhevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hevosmäärän historia 375 000 31 500 75 000 130 000 Hevosmäärän jakautuminen Hevostalouden tunnuslukuja Suomessa n. 75 000

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

S U O M E N H I P P O S Strategia

S U O M E N H I P P O S Strategia S U O M E N H I P P O S Strategia 2018 2020 Missio Nykyaikainen ja kehittyvä Kasvavan hevosalan asiakaslähtöinen tuki- ja palveluorganisaatio Visio Hyvinvoiva hevonen keskiössä Suomen Hippos on yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta projektipäällikkö Heini Iinatti Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma Laadittiin 2008, valmis 2009 Tunnistettiin kehittämistarpeet Määriteltiin

Lisätiedot

Hippoliksen Hevosklusteri-hanke Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Anne Laitinen

Hippoliksen Hevosklusteri-hanke Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Anne Laitinen Hippoliksen Hevosklusteri-hanke Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry 19.5.2010 Anne Laitinen Hippolis Perustettu lokakuussa 2007, 2009 oli toinen toimintavuosi Perustajajäseninä hevosalan keskeiset toimijat:

Lisätiedot

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta.

SUOMENHEVONEN. Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. SUOMENHEVONEN Vauhtia. Voimaa. Tunnetta. Suomenhevonen Suomenhevonen on Suomen kansallishevonen ja ainoa alkuperäinen kotimainen hevosrotu. Suomenhevosia on Suomessa noin 20 000. Suomenhevosvarsoja syntyy

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA

AJANKOHTAISTA SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen 2014-2015 AJANKOHTAISTA SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA Jalostuspäivät 11.-12.2.2015 Joensuu Minna Mäenpää & Suvi Louhelainen Suomen Hippos

Lisätiedot

Kaikki radat kokoavat samansuuruiset kimpat samanikäisten hevosten ympärille. Yhteinen markkinointi on apuna toiminnan eteenpäin viemisessä.

Kaikki radat kokoavat samansuuruiset kimpat samanikäisten hevosten ympärille. Yhteinen markkinointi on apuna toiminnan eteenpäin viemisessä. 1 / 5 RAVIRATAVETOINEN, 700 OSAKKAAN KIMPPA, OSUUDEN HINTA 100 euroa Kaikki radat kokoavat samansuuruiset kimpat samanikäisten hevosten ympärille. Yhteinen markkinointi on apuna toiminnan eteenpäin viemisessä.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt

Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt Tunnusluvut 2015 Suomen Hippos ry ja tytäryhtiöt SUOMEN HIPPOS RY Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista Johtaa

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Hevosen omistamisen kehittämishanke

Hevosen omistamisen kehittämishanke Hevosen omistamisen kehittämishanke Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen kehittämishanke. Mukana ovat mm. Suomen Hippos,

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA

TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA Suomen Hippos ry:n strategiset teemat vuoteen 2017 MEITÄ ON PALJON Hevonen on mielenkiintoinen ja vetovoimainen osa yhteiskuntaa. Raviurheiluun ja kasvatustoimintaan

Lisätiedot

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Ely:n kokemuksia käynnissä olevista hankkeista Uusien hankkeiden suunnitteluun näkemyksiä Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Ypäjä 24.5.2011 Hevosalan

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen -esiselvityshanke

Tulevaisuuden suomenhevonen -esiselvityshanke Tulevaisuuden suomenhevonen -esiselvityshanke AJATUKSIA JA EHDOTUKSIA SUOMENHEVOSEN KEHITTÄMISTOIMINTAAN 2009 2013 AJATUKSIA JA EHDOTUKSIA SUOMENHEVOSEN KEHITTÄMISTOIMINTAAN 2009 2013 JA SUOMENHEVOSEN

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

- puheenjohtajien yhteenvedot, osallistujien priorisointi numeroina

- puheenjohtajien yhteenvedot, osallistujien priorisointi numeroina Learning cafe- TIIVISTELMÄ TYÖPAJOJEN TULOKSISTA HEVOSALA 2020 Neuvonta, koulutus ja kehittäminen Ke 25.5.2011, OSANA HEVOSALAN YHTEISTYÖSEMINAARIA Alustuksena: Hevosalan tulevaisuustyöpajan tulokset,

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS JA RAVIVUODEN 2016 TUNNUSLUVUT

SUOMEN HIPPOS JA RAVIVUODEN 2016 TUNNUSLUVUT SUOMEN HIPPOS JA RAVIVUODEN 2016 TUNNUSLUVUT Sisältö Suomen Hippos ry tänään Raviurheilu Jalostus ja kasvatus Suomen Hippos ry Suomen Hippos ry Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Johtaa ja

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012

Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012 Tunnusluvut 2012 Brad de Veluwe ja Tuomas Korvenoja, UET GP, Gelsenkirchen 2012 Suomen Hippos ry Vastaa ravikilpailutoiminnasta Rekisteröi kaikki kavioeläimet Tuottaa hevosalan jalostuspalveluja Koordinoi

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 27.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssi 19.3.2015 Maarit Hollmén, MTK Hevosmäärän historia 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( )

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( ) Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI (2012-2014) Yleishyödyllinen kehittämishanke Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueella Hanketta

Lisätiedot

HUHTIKUU Kilpailupäivät

HUHTIKUU Kilpailupäivät HUHTIKUU Kilpailupäivät 1 Perjantai Jyväskylä Oulu 17 Sunnuntai Joensuu Tornio 2 Lauantai Toto76 FORSSA 18 Maanantai Oulu 3 Sunnuntai Seinäjoki Kouvola 19 Tiistai Tampere 4 Maanantai Kaustinen 20 Keskiviikko

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Tunnusluvut 2013. Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m

Tunnusluvut 2013. Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m Tunnusluvut 2013 Massive Babe / Mika Forss, Solvalla 3-vuotiaiden tammojen ME 11,0 / 1609m Suomen Hippos ry Vastaa ravikilpailutoiminnasta Rekisteröi kaikki kavioeläimet Tuottaa hevosalan jalostuspalveluja

Lisätiedot

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, projektipäällikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT AMIS Arjen Ammattilaiset AMIS Arjen Ammattilaiset Kehittämishanke

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut xx.xx.xxxx SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomenhevonen Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu. Sitä on jalostettu puhtaana rotuna vuodesta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

SUOMENHEVOSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

SUOMENHEVOSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Tulevaisuuden suomenhevonen -esiselvityshanke SUOMENHEVOSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLLYS 2 1. SUOMENHEVONEN TÄYNNÄ TARINOITA JA MAHDOLLISUUKSIA 3 2. Yksi hevonen, monta toimintamuotoa - kuvaus suomenhevosen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut xx.xx.xxxx SUOMENHEVOSEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomenhevonen Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu. Sitä on jalostettu puhtaana rotuna vuodesta

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

ti 20.9. Lappeenranta, Ravirata klo 9.00 (myös sh R ja P tammat, varsojen liikkeet mahdollista näyttää myös radalla ajaen)

ti 20.9. Lappeenranta, Ravirata klo 9.00 (myös sh R ja P tammat, varsojen liikkeet mahdollista näyttää myös radalla ajaen) TIEDOTE 2016 Kymen- Karjalan Hevosjalostusliitto ry:n jäsenseuroille Uusi vuosi 2016 on saatu käyntiin kireiden pakkasten saattelemana ja päivät ovat jo valostumassa kevättä kohti. Siirtäkäämme siis katseet

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

www.hevosyrittaja.fi Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014

www.hevosyrittaja.fi Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014 Kuva Janina Suokas Kasvatustoiminnan näkökulma HEVOSYRITYS KYSELYN (2013) TULOKSIA Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Jalostuspäivät 2014 www.hevosyrittaja.fi Jalostuspäivien kasvatustoiminnan TULEVAISUUS

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot

Hankkeiden merkitys toimialan kehittämiselle. Hevosalan verkostot. Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Lahti Sivu

Hankkeiden merkitys toimialan kehittämiselle. Hevosalan verkostot. Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Lahti Sivu Hankkeiden merkitys toimialan kehittämiselle Hevosalan verkostot Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Lahti 10.5.2017 Sivu 1 9.5.2017 Tradenomi YAMK YAMK, Laurea-amk; opinnäytteenä Suomenhevosen

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 29.11.2010 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto KOKO, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueiden kilpailukyvyn edistämiseen

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE 13.04. 15.10.2010 1 Hevosvoimaa -esiselvityshanke Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry., hallinnoija Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy Esiselvityshanke 13.4.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Hevosenlannan hyötykäytön kehittäminen

Hevosenlannan hyötykäytön kehittäminen Hevosenlannan hyötykäytön kehittäminen - Projektiesittely Hevosalan yhteistyöseminaari 19.5.2010 Ypäjä VTL, koulutuspäällikkö Sirpa Halonen Projektin tavoitteet Hankkeessa selvitetään hevosenlannan hyötykäytön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 5.1.2017 Juha Vanhatalo JAKOSUUNNITELMA HEVOSKASVATUKSEN JA HEVOSURHEILUN EDISTÄMI- SEEN KÄYTETTÄVÄSTÄ OSUUDESTA VEIKKAUS OY:N TUOTOSTA

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot