SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014

2 YLEISTÄ Vuosi 2014 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n kolmas toimintavuosi. Tarkoitus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien melontaa ja soutua niiden eri muodoissa harrastavien yhteisöjen keskusjärjestö, yhdysside ja etujen valvoja. Liitto edustaa Suomen melonta- ja soutu-urheilua kansainvälisillä areenoilla. Liitto ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna sekä kuntoja harrasteliikuntana. Liiton toiminta jaetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntajärjestöjä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Liiton toimintaa edustaa huippu-urheilu, harrastetoiminta sekä seura- ja järjestötoiminta Huippu-urheilulla käsitetään kansainväliseen menestykseen tähtäävä toimintaa. Harrastetoiminta sisältää elämänkaariajattelunmukaisen kilpailullisen ja ei-kilpailullisen toiminnan nuorisotoiminnasta Masters- toimintoihin saakka. Muu toiminta on Seura- ja järjestötoimintaa. Tätä edustavat yhteiset asiat, kuten vuosikokoukset, hallitus-, valiokunta sekä jaostotyöskentely. Tähän kuuluvat myös toimisto- sekä viestintäpalvelut, talousja henkilöstöhallinto sekä seurapalvelut, -koulutukset ja -tapaamiset. Liiton seuroissa harrastettavat lajit Avokanoottimelonta, puuvenesoutu (yksinsoutu, parisoutu, vuorosoutu ja kirkkovenesoutu), dragonmelonta, freestylemelonta (sis. boatercross), kanoottipoolo, kanoottipurjehdus, koskisyöksy, ratamelonta, maratonmelonta, olympialuokkien soutu, sisäsoutu ja -melonta, surfski ja vammaisurheilu Visio Suomen Melonta- ja Soutuliitto on kilpaurheilullisesti menestyvä ja vakavarainen lajiliitto, joka tarjoaa osaavaa melonnan ja soudun tukitoimintaa kaikille jäsenilleen. Arvot Liittomme on olemassa tuottaakseen palveluja jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille. Liitto on hyvin johdettu ja täyttää yhteiskunnan sille asettamat vaatimukset. Olemme sitoutuneet puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun sekä yhteistyöhön eri lajien kesken. Lisäksi liiton arvona on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. Toimimme rakentavasti ja vastuullisesti jäsentemme, tukijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kunnioitamme jäseniämme, kollegoitamme ja tukijoitamme sekä jäsenistömme erilaisia tavoitteita ja lajeja. Strategiset päämäärät Liiton strategisena päämääränä on tarjota jäsenyhdistyksillemme tarpeellisia ja kehittyviä palveluja muodostua hallinnollisesti toimivaksi, vakavaraiseksi ja kilpaurheilussa menestyväksi liitoksi nostaa melonnan ja soudun asemaa ja vaikuttavuutta terveysliikunnassa ja kilpaurheilussa. 2

3 Vuodelle 2014 on määritelty strategiset painopistealueet, jotka ovat: valmentaja- ja ohjaajakoulutus viestintä valiokuntayhteistyö. Strategisesti keskeistä on myös organisaatiorakenteen sisäänajon jatkaminen. Hallinto ja yhteiset asiat Liitossa ylin päätäntävalta on liittokokouksella, joka kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväällä ja syksyllä. Liittokokous valitsee liiton hallituksen. Liiton hallitus koostuu sääntömuutoksen jälkeen puheenjohtajasta ja kuudesta jäsenestä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja esittelijänä ja tiedottaja sihteerinä. Valiokunnat Melonta- ja soutuliitolla on viisi valiokuntaa. Työvaliokunta toimii hallituksen valmistelevana elimenä. Kurinpidollisista toimenpiteistä vastaa kurinpitovaliokunta. Lisäksi omista osa-alueistaan vastaavat yli lajirajojen rakennetut koulutus- ja olosuhdevaliokunta, kilpailu- ja valmennusvaliokunta sekä harraste-, nuoriso ja tapahtumavaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on koordinoida lajien toimintaa sekä suorittaa yhteistyötä lajien edustajien kanssa. Lajitoiminta Lajeilla on mahdollisuus toimia joko jaostona tai lajipäällikön välityksellä, joka koordinoi lajin toimintaa. Lajien toimintasuunnitelmat ovat liitteinä. Henkilökunta Liiton henkilökunta koostuu seitsemästä työntekijästä: toiminnanjohtaja, tiedottaja (määräaikainen), harrastekoordinaattori, ratamelonnan valmennuspäällikkö, ratamelonnan aluevalmentaja (määräaikainen), olympiasoudun valmennuspäällikkö sekä olympiasoudun valmentaja (määräaikainen). 3

4 LIITTOKOKOUS KURINPITOVALIOKUNTA HALLITUS TYÖVALIOKUNTA HENKILÖKUNTA KILPAILU- JA VALMENNUSVALIO- KUNTA HARRASTE-, NUORISO, JA TAPAH- TUMAVALIOKUNTA KOULUTUS- JA OLOSUHDEVALIO- KUNTA Valmentajakoulutus Kuntoliikunta Ohjaajakoulutus Freestyle, Boatercross Nuorisotoiminta (sinettiseurat) Nuorten ohjaajakoulutus Kanoottipoolo (jaosto) Retkimelonta ja -soutu Kilpailutoimihenkilökoulutus Kanoottipujottelu, koskisyöksy Avokanoottimelonta Seuratoimihenkilökoulutus Maraton(jaosto) Kanoottipurjehdus Tuomarikoulutus Olympialuokkien soutu Surfski Olosuhdeasiat Puuvenesoutu (jaosto) Tapahtumat (Suomi Meloo) Turvallisuus Ratamelonta (jaosto) Tutkimus Sisäsoutu Kilpailusäännöt Karsintajärjestelmät Edustusvalinnat Taulukko 1. Liiton organisaatiokaavio Koulutus-, turvallisuus- ja olosuhdetoiminta Liiton koulutustoiminta kattaa valmentajakoulutuksen, ohjaajakoulutuksen, kilpailu- ja tuomarikoulutuksen, nuorten ohjaajakoulutuksen sekä seuratoimihenkilöiden koulutuksen. Liiton koulutustoiminnasta vastaa koulutus- ja olosuhdevaliokunta. Kehitystoimet 2014 Toimintavuoden aikana koulutus- ja olosuhdevaliokunta kartoittaa erotuomarikoulutuksen sisällölliset kehitystarpeet sekä kehittää soudun turvallisuuskoulutusta. Lisäksi valiokunta rakentaa harrastekoordinaattorin kanssa koulutus- ja kouluttajatietorekisteriä. Olosuhdetoiminnasta vastaava koulutus- ja olosuhdevaliokunta koordinoi Rakennustietosäätiön kanssa melonta- ja soutukeskusten RT-korttityötä. Erityisryhmien tarpeet otetaan aiempaa paremmin huomioon suunniteltaessa uutta RT-korttia ja rakennettaessa lajiemme huoltorakennuksia. Edellinen RT-kortti on vuodelta Edellisen kortin voimassaoloaikana ovat melonnan ja soudun harrastajamäärät kasvaneet huomattavasti ja käytettävien sekä säilytettävien välineiden määrät ovat myös lisääntyneet. Melonnan koulutusjärjestelmä Harrastemelonnan koulutustoiminnan intgroimista EPP (Euro Paddle Pass) taitokoejärjestelmään jatketaa. Vuosittain osallistutaan 1-2 kansainväliseen seminaariin ja kokoukseen. 4

5 Kuva1. Harrastemelonnan koulutusjärjestelmä Koulutukset 2014 Liitto järjestää seuraavat koulutukset: 2 kpl melontaohjaajakurssia 3 kpl melontaopaskurssia, meri- koski- ja avokanoottikurssit 2 kpl melonnan kouluttajatapaamista 2 kpl EPP taitokokeen vastaanottokoulutusta Perämieskoulutusta Tarpeen mukaan muuta koulutusta, kuten EA- koulutusta Tutkimustoiminta Liitto jatkaa yhteistyötä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, KIHU:n ja Olympiakomitean kanssa linkittääkseen melonnan ja soudun olemassa olevaa tutkimusaineistoa seuraihmisten tietoisuuteen. Liitto jatkaa vesillä liikkumisen turvallisuuteen tähtäävää viranomaisyhteistyötä. Liitto kerää Läheltä piti - ja onnettomuusraportteja tiedotettavaksi jäsenkunnalle sekä kerätäkseen aineistoa turvallisuuskoulutuksia varten. koulutus- ja olosuhdevaliokunta jatkaa soutu- ja soututapahtumien turvallisuus- 5

6 ohjeistuksen päivittämistä. Kilpailu- ja valmennustoiminta Kilpailu- ja valmennusvaliokunta kartoittaa toimintavuoden aikana sähköisen SM-kilpailujen ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönottamista sekä edelleen kehittää SM-kilpailujärjestäjien koulutusta ja ohjeistuksen jalkautustyötä. Toimintavuoden aikana lajien tulee laatia lajikohtaiset 3-vuotisstrategiat. Kilpailu- ja valmennusvaliokunta vahvistaa mahdolliset yleiset ja lajikohtaiset sääntömuutokset sekä urheilijavalinnat. Kilpailu- ja valmennusvaliokunta laatii lajeille yhteneväiset valintakriteerit tulevan vuoden aikana. Kurinpito ja antidopingtoiminta Kurinpidollisista toimista liitossa vastaa kurinpitovaliokunta ja se kokoontuu aina tarpeen vaatiessa. Kurinpitovaliokunta koordinoi myös antidopingtoimintaa. Antidopingtoimintaa hoidetaan antidopingsäännön mukaisesti (Liite 9). Liitto järjestää yhteistyössä ADT:n kanssa seuroille antidopingkoulutusta vuosittain kevät- tai syyskokousviikonlopun yhteydessä. Olympialuokan soutu ja ratamelonta suunnittelevat yhdessä ADT:n kanssa omien lajiensa antidopingtoimintaa. Talous Liiton taloutta hoidetaan liittokokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti. Lajit vastaavat tarkoituksenmukaisesta varojen käytöstä niille osoitetun toimintarahan puitteissa. Talousarvio on laadittu lähtökohdasta, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus vuodelle 2014 pysyy entisellä tasolla. Liiton talous pidetään tasapainoisena ja sitä seurataan jatkuvasti. Yksityiskohtainen talousarvio on toimintasuunnitelman liitteenä. Vuoden 2014 lajikohtaisten toimintarahojen jaon lähtökohtana on ollut kriteeristötyöryhmän selvitystyö. Kriteeristötyöryhmä perustettiin liittokokouksen vuoden 2012 syyskokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti. Vuoden 2014 budjettiesitys perustuu kuitenkin osapuolia tyydyttävään neuvottelutulokseen ja poikkeaa työryhmän ehdotuksesta. Varainhankinta ja markkinointi Toiminnanjohtaja toteuttaa varainhankintaa yhteistyössä Triple TV Productions (TTVP) Oy:n kanssa pyrkien löytämään lajiliitolle markkinointisuunnitelman mukaisen pääyhteistyö-kumppanin sekä 5-7- partner tason yhteistyöyritystä. Lajien edustajat voivat kerryttää lajin budjettia myymällä mainoksia Melonta- ja Soutu -lehteen. Laji saa myymistään mainoksista 50 % sen myyntihinnasta. Lajit voivat itsenäisesti tehdä alueellista ja paikallista varainhankintaa, mutta se ei saa olla ristiriidassa liiton suorittaman varainhankinnan kanssa. Varainhankintasuunnitelmista on sovittava aina etukäteen toiminnanjohtajan kanssa. Markkinoinnin edistämiseksi perustetaan työryhmä. Työryhmä hakee mukaan henkilöitä pilottihankkeeseen, jonka tehtävänä on nykyaikaisia ja uusia ideoita hyödyntäen saada liiton alaisia lajeja houkuttelevammaksi. Tavoitteena on liiton strategian mukaisesti uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen lajien pariin sekä rakentaa lajikuvat nuorisoon paremmin vetoaviksi. 6

7 Viestintä Viestintää toteutetaan liiton viestintäsuunnitelman mukaisesti. Liiton viestintää koordinoi tiedottaja. Liitto käyttää tiedon välittämiseen pääasiallisina viestintäkanavinaan liiton internetsivuja, sähköpostia sekä jäsenlehti Melonta ja Soutua. Viestintäkanaviensa välityksellä liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä toteuttaa kilpailu-, koulutus- ja tapahtumauutisointia. Liitto viestii aktiivisesti edellä mainituista asioista myös sosiaalisen median kanavista Facebookissa. Viestinnän tehostamiseksi tietoa jaetaan levitettäväksi myös soveltuvin osin muiden tahojen viestintäkanaviin. Liitto julkaisee sähköistä seuratiedotetta sekä toimittaa seuroille liittokokous-, koulutus-, sekä kampanjamateriaaleja. Seurojen vastuulla on pitää yhteyttä omiin henkilöjäseniinsä ja välittää liiton jakama tieto seurassa eteenpäin. Toimintavuonna edistetään jäsenrekisterijärjestelmän Sporttirekisterin käyttöönottamista seuroissa, jotta viestintää voidaan liittotasolta suoraan kohdistaa seurojen eri toimihenkilöille. Liiton julkaisema Melonta ja Soutu -lehti palvelee jäsenistöä sekä ulkopuolisia lukijoita lajikohtaisilla artikkeleilla. Se ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Lehden toimittamisesta ja taittamisesta vastaa tiedottaja. Lehden sisältö toteutetaan vapaaehtoisten avustajien kanssa yhteistyössä. Jäsenseurojen aikuisen kilpailu- tai harrastelisenssin (lukuun ottamatta kertalisenssiä) lunastaneet saavat jäsenetuna liiton jäsenlehden. Lehden liittämistä osaksi jäsenmaksua pohditaan. Liitto tarjoaa jäsenseuroille mahdollisuuden julkaista kilpailu- tapahtuma- ja koulutuskutsuja liiton kalentereissa sekä tukee seurojen tiedotusta julkaisemalla näiden tiedotteita omalla uutispalstallaan. Liitto myös ohjeistaa seuroja tiedottamisessa. Sidosryhmät Liitto jatkaa yhteistyötä sekä edunvalvontaa useiden eri organisaatioiden kanssa. Päämääränä yhteistoiminnalle on luoda osallistumisen edellytykset kansainväliselle toiminnalle sekä saavuttaa jäsenyhdistyksillemme ja niiden toimijoille suoraa tai välillistä hyötyä. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat: Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio (Valo), Olympiakomitea, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Metsähallitus, Suomen Latu, Ulkoilufoorumi, Liikenneja viestintäministeriön veneilyjaosto, Melontaturvallisuuden neuvottelukunta, Vantaanjokineuvottelukunta, Vammaisurheiluliitto, Kansainvälinen kanoottiliitto (ICF), Euroopan Kanoottiliitto (ECA), Kansainvälinen Soutuliitto (FISA), Pohjoismainen soutuliitto (NOR). Euro Paddle Pass (EPP), Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) sekä Palvelutyönantajat. 7

8 HARRASTE- JA NUORISOTOIMINTA Melonta- ja soutuliitossa nuorisotoiminnaksi katsotaan kaikki alle 23-vuotiaiden toiminta kansainväliseen kilpailumenestykseen tähtäävää edustusurheilua lukuun ottamatta. Nuorisotoiminnasta liitossa vastaavat harrastekoordinaattori yhteistyössä harraste- nuoriso- ja tapahtuma-valiokunnan ja lajipäälliköiden tai -jaostojen kanssa. Yleistä Liiton strategian mukaiset tavoitteet ovat: seuroissa tapahtuvan nuorten harrastustoiminnan tukeminen uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen melonnan ja soudun lajien parin. Nuorten harrastustoiminnan tukeminen Liitto järjestää nuorten ratamelonnan, kanoottipoolon sekä olympiasoudun nuoriso-ohjaaja - koulutukset. Tavoitteena on kouluttaa yhteensä n. 20 nuorten ohjaajaa. Koulutukseen voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet. Liitto subventoi osallistumiskustannuksia. Liitto järjestää seurojen nuorisotoiminnassa mukana oleville valmentajille, ohjaajille ja toimihenkilöille työpajan. Liitto järjestää ainakin yhden valtakunnallisen harjoitteluleirin ratamelojille, kanoottipoolon pelaajille, olympialuokkien soutajille sekä freestylemelojille. Leirit järjestetään yhteistyössä lajien kanssa. Seuroissa tapahtuvan nuorten harrastustoiminnan tukeminen Liitto palkitsee vuonna 2014 nuorisotoimintaa parhaiten edistäneen seuran tai tapahtumanjärjestäjän. Liitto palkitsee vuonna 2014 nuorisotoimintaa parhaiten edistäneen henkilön. Nuorisotyössä mukana olevien arvostusta nostetaan esittelemällä heidän työtään Melonta & Soutu lehdessä. Liitto kerää ja jakaa seuroille tietoa nuorisotoiminnan hyviksi havaituista käytännöistä mm. Kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestettävissä työoajoissa Uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen melonnan- ja soudun lajien pariin Käytännön jäsenhankintatyö tehdään seuroissa. Liitto tukee seuroja jakamalla tietoa ennestään hyviksi havaituista käytännöistä sekä tuottamalla jäsenhankintaan tukimateriaalipaketin seurojen ja tapahtumajärjestäjien käyttöön. Tukimateriaalipaketti sisältää yleisesitteen melonnan ja soudun lajeista ja harrastusmahdollisuuksista sekä nuorisotoimintaa tarjoavien seurojen yhteystiedot. Seurakohtaisia jäsenhankintatoimia ovat mm: seurojen avoimet lajikokeilut, seurojen kurssitoiminta sekä koulu- ja kuntayhteistyöhön. Jäsenhankinnassa liitto tekee yhteistyötä myös lajivastaavien/-jaostojen kanssa. Liitto ylläpitää Kotiratasoutu -konseptia yhdessä seurojen ja liikunnanopettajien kanssa. 8

9 (Harrastekoordinaattori järjestää liikunnan- ja terveystiedon opettajien Oulun opintopäiville melonnan ja mahdollisesti myös sisäsoudun tutustumistilaisuuden.) Liitto jatkaa vuonna 2013 aloitettua lasten ja nuorten melonnan ja soudun eri lajien alkeiskurssin / peruskurssin / lajiin tutustumisen koulutussisällön sekä materiaalin tuottamista. Teetetään selvitys nuorten suhtautumisesta melonnan ja soudun lajeihin. Selvityksellä pyritään saamaan vastauksia nuorten harrastajien rekrytoimisen haasteisiin. Sinettiseuratoiminta Liitto vastaa Valo:n ohjeistuksen mukaisista Sinettiseurapalveluista. Kehitystoimet 2014 Retki- ja kuntomelonnan sekä kuntosoudun terveysprofiilit tehdään valmiiksi. Profiileissa kuvaillaan lajien terveydellisiä vaikutuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuntoliikuntaliiton, VALO:n sekä AMK Arcada opiskelijiden kanssa. Liitto organisoi melonnan- ja soudun pelastautumiskilpailun seuroille. Pelastautumiskilpailu otetaan mukaan koulutustoimintaan. Tarkoituksena on aktivoida seuratoimintaa sekä lisätä vesillä liikkuvien melojien ja soutajien pelastautumistaitoja. Tapahtumat 2014 Liitto osallistuu Suomi Meloo -kanoottiviestin järjestelyihin. Harrastekoordinaattori on mukana tapahtumassa. Liitto organisoi GoExpo messuille melonta- ja soutukorttelin. 9

10 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA Seura- ja jäsenpalvelujen kehittäminen on laaja kokonaisuus joka jakaantuu Harraste-, nuoriso- ja tapahtumavaliokunnan, Koulutus ja olosuhdevaliokunnan, Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan sekä liiton yleisen hallinnon kesken. Kehitystoimet 2014 Liitto perustaa verkossa toimivan, karttapohjaisen vesiretkeilyreittipalvelun mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriölle v jätetystä erityistukihakemuksesta saadaan myönteinen rahoituspäätös. Edistetään jäsenrekisterijärjestelmän Sporttirekisterin ja siihen liitetyn tapahtumahallinnan käyttöönottamista seuroissa. Koulutukset ja tapahtumat tapahtumajärjestäjien koulutus- ja virkistysviikonloppu Espoossa Suomenlahti 2014 teemavuoden tapahtumiin osallistuminen seuratoiminnan työpaja jäsenrekisteripalvelun sekä tapahtumanhallinta-ohjelmiston käyttöönottokoulutuksia risuja ja ruusuja -kiertue seura- ja tapahtumavierailuja 10

11 LIITTEET LIITE 1. Freestylemelonta LIITE 2. Kanoottipoolo LIITE 3. Kanoottipujottelu LIITE 4. Maratonmelonta LIITE 5. Olympialuokkien soutu LIITE 6. Puuvenesoutu LIITE 7. Ratamelonta 11

12 Yleistä FREESTYLEMELONTA Uutena teemana kaudelle 2014 on maajoukkueen kärjen hiominen terävämmäksi. Suomesta löytyy kilpailukykyisiä ja lupaavia freestylemelojia, mutta arvokisoissa emme yllä ihan kärkikastiin. Kesällä 2014 järjestämme leirin, johon kutsutaan vetäjäksi henkilö suurten freestylemaiden valmentajista. Leiri suunnataan muutamalle lupaavimmalle melojalle. Täten varmistetaan mahdollisimman laadukas ja tehokas valmennus. Muilta osin jatkamme samaa rataa, kuin aikaisempina vuosina. EM-kisoihin pyrimme lähettämään täyden joukkueen ja tuemme joukkuetta rahallisesti niin paljon kuin mahdollista. Junioreille järjestämme ainakin yhden leirin. Freestylemelonta.com toimii ensisijaisena viestintäkanava lajitietoisuuden levittämisessä. Sivuja päivittävät melojat, jotka ovat olleet edustamassa arvokisoissa viimeisen kahden kauden aikana. Kansalliset kilpailut 2014 Freestylen SM-kisat IceBREAK, Vanhankaupunginkoski Boatercrossin SM-kisat, aika ja paikka avoin EM-karsintakisat Kansainväliset arvokilpailut, joihin on tarkoitus osallistua 2014 EM-kisat, Bratislava, Slovakia Leirit 2014 junnuleiri(t) avoin freestyleleiri maajoukkueleirit, määräytyvät valmentajan mukaan ulkomaisen valmentajan vetämä leiri maajoukkueen terävimmälle kärjelle (vetäjää ei vielä päätetty) Rekrytointi & kehitystoimet Pyritään herättämään kiinnostusta lajiin: näkyvää toiminnan esittelyä sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja nettivideoissa. Pyritään saamaan lajille cool imago (vrt. lumilautailu). Lähetetään lehdistötiedotteet tärkeimmistä kansallisista ja kansainvälisistä kisoista. Extreme-racing -toiminnan aloittaminen esim. tukemalla ADIDAS Sick Line/Voss Extreme -kisoihin lähtijöitä (jos budjetissa on varaa) 12

13 Kansalliset kilpailut 2014 KANOOTTIPOOLO 2. divarin turnaukset kausi , 3 8 kpl, ainakin Helsinki, Lohja, Nummela Mansepoolo (KV), Tampere, Lohjapoolo (KV), Lohja, Hiidenvesipoolo (2. divari), Nummela, SM-kilpailut, Helsinki, heinä-elokuu 2014 Meripoolo (KV), Helsinki, Seurojen PM-kilpailut, aika ja paikka vielä auki Nummelapoolo, Nummela, marras-joulukuu 2014 Maajoukkuetoiminta Vuoden 2014 keskeisenä tavoitteena on maajoukkuetoiminnan kehittäminen niin miesten, naisten kuin nuortenkin osalta. Maajoukkuetoiminnan tärkein tehtävä on edistää kanoottipoolon pelaamista Suomessa. Maajoukkueiden toiminta on avointa: kaikki halukkaat voivat osallistua harjoituksiin ja leireille. Osallistumalla maajoukkueen harjoituksiin pelaajat saavat lajitietoa ja -osaamista, jota he vievät eteenpäin seuroihin. Kansalliset turnaukset pyritään pelaamaan yhä seurajoukkueilla niiden keskinäinen kilpailu kehittää lajia kotimaan tasolla parhaiten. Maajoukkueella osallistutaan etupäässä kansainvälisiin turnauksiin. Maajoukkuetoiminnan pitää olla laadukasta ja jatkuvaa sekä harjoittelun nousujohteista. Menestyminen kansainvälisissä turnauksissa on realistista 2 3 vuoden kuluttua. Naisten maajoukkuetoimintaa ollaan vasta käynnistämässä, joten siinä keskitytään vuoden 2014 aikana vielä pitkälti henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Maajoukkueiden pelaajarunko on pelaajaa, joista valitaan turnauksiin 7 8 pelaajan edustusjoukkue. Miehet Leirit ja harjoitukset: leiri / avovesi / kesäkuu: 3 vrk (taktiikka) leiri / avovesi / elokuu: 4 vrk (joukkuepeli) leiri / urheiluopisto / marraskuu: 2 vrk (testaus, harjoittelu). hallikauden harjoitukset Tampereella: 4 kpl harjoituspelit kesällä: 3 kpl Testit: toukokuu 2014 (samat kuin loppuvuodesta 2013): PP-ergometritesti, InBody-kehonkoostumus, liikkuvuustestit, voimatestit kesäkuu 2014: maksiminopeus, aerobinen teho, anaerobinen kapasiteetti elokuu 2014: maksiminopeus, aerobinen teho, anaerobinen kapasiteetti Turnaukset: ECA-cup, esim. Belgia jokin muu kv-turnaus, mahdollisesti MM-kilpailut, Ranska, , mikäli Suomi saa 13

14 niihin kutsun villillä kortilla Naiset Leirit ja harjoitukset: leiri avovesi (osittain yhdessä miesten- ja U21-joukkueen kanssa) leiri avovesi (osittain yhdessä miesten- ja U21-joukkueen kanssa) leiri uimahallivuorolla (osittain yhdessä U21-joukkueen kanssa) kesällä harjoituksia Helsingissä Testit: mahdollisesti osa testeistä miesten maajoukkueen mukana Turnaukset: kotimaiset turnaukset pelataan 1-2:lla naisten joukkueella 1-2 kv-turnausta maajoukkueella Alle 21-vuotiaat Leirit ja harjoitukset: leiri avovesi (osittain yhdessä miesten ja naisten joukkueen kanssa) leiri avovesi (osittain yhdessä miesten ja naisten joukkueen kanssa) leiri uimahallivuorolla (osittain yhdessä naisten joukkueen kanssa) Hallikauden harjoituksia Tampereella, mikäli joukkueen taso on riittävä ja osallistujajoukkueita vähän. Testit: valmentaja päättää myöhemmin Turnaukset: osallistutaan turnaukseen Pohjoismaissa tai Baltiassa Harrastustoiminnan tukeminen Seurojen harrastustoimintaa jaosto tukee: organisoimalla hallikauden 2. divarin tarjoamalla lajiohjaajakoulutusta; valmentaja käy antamassa apua kanoottipoolotoiminnan aloittamiseen ja treenien ohjaamiseen etsimällä ohjaajia aloittelijoiden ja 2. divaritason harjoituksia ja leirejä varten sekä tarjoamalla heille liiton koulutusmahdollisuuksia tarjoamalla liiton poolokalustoa seurojen käyttöön. Tuomaroinnin tasoa pyritään nostamaan sääntökoulutuksilla ja tarjoamalla mahdollisuus suorittaa tuomarikokeen näyttökoe turnauksen yhteydessä. Lisäksi tuetaan 1-2 henkilön osallistumista kansainväliseen tuomarikorttikokeeseen. 14

15 Rekrytointi ja kehitystoimet Näkyvyyttä lisätään järjestämällä kanoottipoolonäytös Go Expo -messuilla. Lisäksi selvitetään muiden melontanäytösten mahdollisuutta (mm. Helsingin uimastadion tai Hämeenlinnan maauimala, joka avataan kesällä 2014). Kanoottipoolo.fi -nettisivut siirretään liiton sivujen yhteyteen. Otetaan 60 sekunnin heittokello eli shot clock käyttöön Suomen kanoottipooloturnauksissa. 15

16 KANOOTTIPUJOTTELU Toimintavuoden tärkeimmät tavoitteet ovat lajin kehittäminen valtakunnallisella mittakaavalla, nuorisotoiminnan kehittäminen sekä jatkaa maajoukkuetoimintaa kohti Rion Olympialaisia Lajin kehittäminen Kanoottipujottelutoimintaa kehitetään Suomessa pitämällä seurakohtaisia koulutuksia (tavoitteena 3 viikonloppua, eli 3 seuraa). Tavoitteena on saada lisää harrastajia etenkin nuorten sarjoihin. Koulutukset ovat 2,5 päivän mittaisia ja tavoitteena on auttaa seuroja käynnistämään kanoottipujottelutoiminta. Koulutukset on tarkoitettu seurojen ohjaajille ja valmentajille ja ne pidetään seuroissa. Koulutuksiin kuuluu opetusmateriaalia (1 Brittiläinen opetus DVD, suomenkielisen oppaan), kouluttajan käynti seuroissa sekä muutama pujotteluportti, jonka avulla seurat pystyvät aloittamaan toimintansa heti. Koulutusten sisältöön kuuluu kanoottipujottelun perustekniikka, sen opettaminen ja harjoitusradan rakentaminen. Koulutukset ovat seuroille ilmaisia. Nuorisotoiminta Nuorisotoiminnassa on kaksi tavoitetta: kasvattaa kanoottipujottelun harrastajamäärää ja valmentaa säännöllisesti ja laadukkaasti jo lajin parissa olevia nuoria. Kaudella järjestetään 2 valtakunnallista yleistä koskimelonta- ja kanoottipujotteluleiriä, jotka ovat kaikille nuorille avoimia ja tavoitteena on saada sekä uusia harrastajia että valmentaa jo lajin parissa olevia. Leirit järjestetään kesäkuussa Kiimingissä ja elokuussa Taivalkoskella. Lisäksi liiton nuorten suurleirille yritetään saada kanoottipujottelu mukaan ohjelmaan. Kilpailuissa järjestetään aina helpompia ja lyhyempiä ratoja. Aikuisten kilpailutoiminta (harraste) Yksi kanoottipujottelun kilpailutoiminnan päätavoitteesta on saada lisää aikuisia harrastajia tarjoamalla monipuolista ja vaihtelevaa kilpailutoimintaa. Järjestetään helppoja kilpailuja tasaisella vedellä tai uimahallissa sekä vaikeampia kilpailuja koskissa. Useana kilpailuviikonloppuna järjestetään helpompi rata lauantaina ja vaativampi rata sunnuntaina. Kannustetaan naismelojia osallistumaan C1- naisten sarjaan. Koskisyöksyn SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään kuntosarja. Porttituomarikoulutusta järjestetään tarvittaessa kotimaisten kilpailujen yhteydessä. Kesällä 2014 järjestetään kaksi aikuisille tarkoitettua valtakunnallista harjoitusleiriä Taivalkoskella maajoukkue- ja nuorisoleirien yhteydessä. Maajoukkue Toimintavuoden tavoitteena on järjestää maajoukkueelle tasokasta leiri- ja valmennustoimintaa kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä yhdistämällä maajoukkue- ja nuorisotoiminta. Pitkällä tähtäimellä päätavoite on saavuttaa edustuspaikka Rion Olympialaisiin Kaudella 2014 lähetetään edustajia senioreiden ja nuorten (alle 23-vuotiaiden) EM-kilpailuihin ja mahdollisuuksien mukaan myös maailmancupin osakilpailuihin. EM-kilpailuissa tavoite on päästää 16

17 semifinaalin tasolle (40. sija K1M sarjassa ja 30. sija K1N sarjassa). Valinta edustusjoukkueeseen tehdään kevään kotimaisten kilpailujen tulosten perusteella sekä jaoston harkinnan mukaan. Karsintakriteerit julkaistaan hyvissä ajoin, viimeistään tammikuussa Tavoitteen saavuttamiseksi hankitaan kontakteja ulkomailta ja tehdään kansainvälistä yhteistyötä lajiliiton, toisen valmennusryhmän sekä ICF:n kehitysohjelman kanssa. Alle 23-vuotiaiden maajoukkuemelojat lähetetään mahdollisesti ICF:n Talent Indentification -leireille. Maajoukkueen naismelojia kannustetaan harjoittelemaan C1- kanootilla ja mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansainvälisiin arvokilpailuihin. Vuoden aikana järjestetään seitsemän sekaleiriä, jolloin yhdistetään aikuisten (harrastetoiminta), maajoukkue- ja nuorisotoiminta. Leirit ovat pituudeltaan kolmesta viiteen päivään. Yhdistämällä voidaan kehittää eri osa-alueita (nuoriso, harrasta ja huippu) aiheuttamatta lisäkustannuksia. Yhteistyö Kanoottipujottelu- ja koskisyöksyjaosto tekee yhteistyötä freestylejaoston kanssa. Lisäksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Ruotsin kanoottiliiton ja ICF:n (kansainvälinen kanoottiliitto) kanssa. Lisäksi jaosto tekee tiivistä yhteistyötä melontaseura K&C:n kanssa, joka tarjoaa valmennus- ja koulutuspalveluja. Kilpailukalenteri Kotimaiset kilpailut (alustava kalenteri) Talvikisat uimahallissa Oulu Vongan kisat Koiteli/Tulikurkku Taivalkoski Tulikurkku (Nuoriso Cup) SM Taivalkoski Syyscup Taivalkoski Tulikurkku Kansainväliset kilpailut EM Wien (Itävalta) WC1 Iso-Britannia WC2 Tacen, Slovenia WC3 Praha, Tsekki junioreiden ja alle 23v EM Skopje (Makedonia) WC4 La Seu d'urgell, Espanja WC Final Augsburg, Saksa 17

18 Leirit Maajoukkue + Aikuiset (harraste) Vongankoskella Maajoukkue Wien Maajoukkue Wien EM-kilpailujen yhteydessä Maajoukkue + Nuoriso + Aikuiset (harraste) Taivalkoski Nuoriso Tulikurkku Nuoriso (+ Maajoukkue) Taivalkoski Maajoukkue Taivalkoski 18

19 MARATONMELONTA Maratonmelonnassa liiton tavoitteena on nostaa urheilijoita kansainväliselle huipulle sekä kehittää kotimaassa lajin harrastusmahdollisuuksia ja samalla kasvattaa harrastajakuntaa. Ydinasioita lajin kehittämiseksi ovat aineettomien resurssien hyödyntäminen, taloudellisten resurssien käyttäminen tehokkaalla ja kannustavalla tavalla, mahdollisuuksien luominen niiden rajaamisen sijaan sekä toiminnan innovatiivinen kehittäminen. Organisaatio Maratonmelonnan lajiorganisaationa toimii maratonjaosto, joka vastaa maratonmelonnasta liiton sisällä. Maratonjaosto tekee yhteistyötä muiden lajien kanssa kilpailu- ja valmennusvaliokunnan kautta. Jaoston puheenjohtajana toimii lajipäällikkö. Maratonjaostoon nimetään erilliset vastuuhenkilöt seuraaviin ydintoimintoihin: kansallinen kilpailutoiminta valmennus- ja kansainvälinen kilpailutoiminta masters-urheilu. Vastuuhenkilöt ovat edellytys sille, että nämä toiminnan osa-alueet tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi. Muita tehtäviä avataan ja jaostoa täydennetään tarvittaessa ja sopivien henkilöiden löytyessä. Kansallinen kilpailutoiminta SM-kilpailut järjestetään heinä-elokuussa. Lisäksi järjestetään erikseen nuorisomestaruuskilpailut sekä sekaparikaksikoiden SM-kilpailu. Muita maratonkilpailuita ovat puhtaat maratonkilpailut sekä suuret soututapahtumat, joissa on melontasarja. Kansallinen kilpailukalenteri laaditaan yhteistyössä ratamelonnan kanssa, jotta urheilijoilla on edellytykset molempien lajin harrastamiseen. Kansalliset maratonsäännöt uusitaan vastaamaan kansainvälisiä vaatimuksia, jotta huipulle tähtäävät nuoret oppivat oikeat käytännöt jo kansallisella tasolla. Kansallisten maratonmelontatapahtumien määrää ja tasoa nostetaan uusien järjestämisohjeistojen avulla. Kansainvälinen kilpailutoiminta PM-kilpailut, (paikka ja aika avoinna) Jaos esittää, että mahdollisimman moni suomalainen osallistuisi PM-kilpailuihin. Lahti Midnight Ultra Marathon ( ) Vellamo melontastadionilla järjestetään ICF:n kalenteriin kuuluva kansainvälinen ultramaraton (24 h, 50 km, 100 km). Kilpailu on avoin kaikille kilpailuoikeuden omaaville suomalaismelojille. EM-kilpailut, Piestany, Slovakia (ajankohta avoin) Koska MM-kilpailut järjestetään USA:ssa, ovat Slovakiassa järjestettävät EM-kilpailut varsinkin nuorille mielekkäin. Vuonna 2014 EM-kilpailuihin lähetetään Suomesta mahdollisimman suuri joukkue. Tämä lisää kansainvälisen vaatimustason ymmärtävien urheilijoiden ja valmentajien määrää. 19

20 MM-kilpailut, Oklahoma, USA ( ) MM-kilpailuihin lähetään joukkue, joka kostuu urheilijoista, joilta voidaan jo odottaa menestystä MM-tasolla. Kansainväliset masters-kilpailut Suomalaisten masters-urheilijoiden on mahdollista osallistua kansainvälisiin masters-kilpailuihin. Näitä järjestetään muiden kansainvälisten kilpailujen yhteydessä. Valmennusjärjestelmä Maratonmelonnan valmennus rakentuu urheilija-valmentaja pareihin ja seuroissa tehtävään työhön. Liiton valmennusjärjestelmän tavoitteena on tukea urheilija-valmentaja parien työtä ja tuottaa synergiaetuja suomalaisille maratonmelojille. Maratonmelonnan maajoukkueryhmä nimetään aiempien näyttöjen perusteella viimeistään alkuvuodesta Maajoukkueryhmää täydennetään tarvittaessa. Maajoukkueelle järjestetään säännöllistä viikonloppuleiritystä ympäri vuoden. Leirit ovat mahdollisuuksien mukaan avoimia myös maajoukkueen ulkopuolisille melojille. Koulutus ja osaamisen kehittäminen Liiton keskeinen tavoite on osaamisen jakaminen ja levittäminen sekä olemassa olevan osaamisen jatkuva kehittäminen. Tässä käytettyjä keinoja ovat tietovaihto valmentajien kesken ja asiantuntijoiden hyödyntäminen esim. koulutuksissa ja leirivalmennuksessa. (Maajoukkue-) leirien keskeinen tarkoitus on toimia samalla myös koulutustilaisuuksina. Referenssejä ja näkemyksiä hyvistä toimintatavoista haetaan Suomen menestyneimmiltä maratonseuroilta, -urheilijoilta ja -valmentajilta, sekä ulkomailta vahvimmilta maratonmelontamailta. Kansainvälinen kosketus on erittäin tärkeää maratonmelonnan kehittämiseksi ja lajin kansainvälisen kehityksen seuraamiseksi. Muut kehitystoimet Maratonmelonnan parissa suoritetaan seuraavia yksittäisiä kehittämistoimenpiteitä: lasten ja nuorten maratonkilpailujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä ratamelonnan avulla maratonjaoston perustaminen kehittämistyön organisoimiseksi ja jalkauttamiseksi kansainvälisten maratonmelontatapahtumien järjestäminen Suomessa lajin näkyvyyden ja kiinnostavuuden parantamiseksi kansallisen kilpailujärjestelmän laajentaminen uusilla osakilpailuilla ja etenkin nuorten sarjoilla kilpailutapahtumien tason kehittäminen uuden järjestämisohjeiston avulla kilpailutapahtumien arviointi-, palaute- ja seurantamenetelmän kehittäminen. Vertailupohjana käytetään maratonmelonnan järjestämisohjeiston vaatimuksia. tuomareiden työskentely ICF:n MM- ja maailman cupin kisoissa parhaiden käytäntöjen oppimiseksi kansallisten kisojen kehittämiseksi uusien kilpailutapahtumapaikkojen olosuhteiden kehittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. 20

21 OLYMPIALUOKKIEN SOUTU Olympialuokkien soudun painopiste on valmennusryhmätoiminnan ja kansallisen kilpailutoiminnan kehittämisessä. Kansainvälistä toimintaa jatketaan kevään leirien ja kesän kilpailujen muodossa. Lajin koulutusta lisätään. Toimintaa ohjaa Olympiasoudun huippu-urheilustrategia vuosiksi sekä Huipulle tähtäävän olympiasoutajan urapolku, jotka löytyvät liiton internetsivuilta: Valmennustoiminta Järjestetään sekä kotimaan että ulkomaan leirejä, joissa valmennuksen lisäksi on tarjolla valmennuskoulutusta. Erityisesti panostetaan valmennusryhmäurheilijoiden päivittäisvalmennuksen laatuun. Leirit tammikuu, talvileiri yhdessä puuvenesoutajien kanssa, Tanhuvaaran urheiluopisto? avovesileiri, Gavirate, Italia. A- ja B-maajoukkue, talenttiryhmä (alle 23-vuotiaat) avovesileiri, Gavirate, Italia. A- ja B-maajoukkue, talenttiryhmä (alle 23-vuotiaat) avovesileiri, Gavirate, Italia. A- ja B-maajoukkue, talenttiryhmä (alle 23-vuotiaat) kevätleiri, Lappeenranta. A- ja B-maajoukkue, talenttiryhmä (alle 23-vuotiaat). kesän kilpailuihin valmistavia leirejä tarpeen mukaan nuorisoleiri kesä-heinäkuussa valmennusryhmiin pyrkivien testi- ja infoleiri, Kisakallion urheiluopisto Kansalliset kilpailut Kilpailutoiminnan laatua parannetaan päivittämällä kilpailusäännöt. Kansallinen regatta, Lappeenranta ( ) Kansallinen regatta ja juniorien PM-karsinta, paikka avoin ( ) Tampereen kansainvälinen regatta ( ) Kansallinen regatta (järjestely avoin) ( ) Juniorien ja alle 23-vuotiaiden pienveneiden SM-kilpailut, paikka avoin ( ) seniorien pienveneiden SM-kilpailut, Tampere ( ) Sprintti-SM, Porvoo ( (ajankohta voi muuttua)) Isoveneiden SM-kilpailut, paikka avoin ( ?) Maakuntasoudut, Turku? ( ) yliopistoregatta, Turku (syyskuu) Kansainväliset kilpailut Päätavoite on saada urheilijoita sekä seniorien EM- ja MM-kilpailuihin että alle 23-vuotaiden MMkilpailuihin. Junioreilla tärkein kilpailu on PM-kilpailut Sorøssa. Huhtikuussa pidetään kansainvälisten kilpailujen näyttökilpailu maajoukkueen avovesileirillä 21

22 EM-kilpailut, Belgrad, ( ) Tavoite: 5-6 urheilijan joukkue. Suoritustavoite: 1 A-finaali-, 1 B-finaali- ja 1 C-finaalisijoitus. Maailmancup 2, Aiguebelette ( ) Tavoite: 6-8 urheilijan joukkue. Suoritustavoite: 1 A-finaalisijoitus, 1 B-finaalisijoitus, 1 C-finaalisijoitus. Maailmancup 3, Luzern ( ) Tavoite: 4-6 urheilijan joukkue. Suoritustavoite: 1 A-finaalisijoitus ja 1 B-finaalisijoitus. Alle 23-vuotiaiden MM-kilpailut, Varese ( ) Tavoite: 3-5 urheilijan joukkue Suoritustavoite: 2 B-finaalisijoitusta. MM-kilpailut, Amsterdam ( ) Tavoite: 5-6 urheilijan joukkue. Suoritustavoite: 1 A-finaali-, 1 B-finaali- ja 1 C-finaalisijoitus. OMM-kilpailut, Gravelines ( ) Junioreiden arvokisat Juniorien EM-kilpailut, Hazewinkel ( ) Juniorien PM-kilpailut & Nordic Open seniorit, Sorø ( ) Juniorien MM-kilpailut, Hamburg ( ) Baltic cup (15-17-vuotiaat), Kööpenhamina ( ) Koulutus Ohjaajien ja valmentajien koulutusta lisätään. Seurat tarvitsevat uusia ohjaajia ja valmentajia jäsenhankinnan avuksi. Järjestetään valmentajakoulutuksia seuraavasti: Tasokoulutukset järjestetään yhteistyössä melonnan ja puuvenesoudun kanssa. Tason 1 valmentajakoulutuksen lähijaksot pidetään ja Kisakallion urheiluopistolla. Tason 2 valmentajakoulutuksen lähijaksot pidetään , ja Kisakallion urheiluopistolla. Taso 3 käynnistetään vuoden 2014 syksyllä tai 2015 keväällä. Lisäksi jokaisella valmennusleirillä järjestetään valmennuskoulutusta sekä urheilijoille että valmentajille. Järjestetään vuosittain kaksi alueellista valmentajatapaamista, jossa valmentajat kohtaavat ja vaihdetaan ajatuksia ajankohtaisista valmennuksellisista asioista. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pidettävissä työpajoissa käsitellään ajankohtaisia olympia- 22

23 soudun asioita. Lajimateriaaliksi valmennuskoulutuksiin ja liiton nettisivuille päivitetään lajianalyysi, lajin tekniikka sekä veneen säätäminen. 23

24 PUUVENESOUTU Yleistä Lajiliittojen yhdistyminen on asettanut haasteita myös puuvenesoudulle, jopa odotettua enemmän. Lajien toimintakulttuurien ja harrastajakunnan eroavaisuudet aiheuttavat ristiriitoja. Lajikohtaiset säännöt kaipaavat edelleen viimeistelyä, myös yleisten kilpailusääntöjen vaikutusta lajeihin tulee vielä miettiä uudelleen. Vuoropuhelu toisten lajiryhmien kanssa tulee olemaan tärkeässä roolissa. Valmentajakoulutus ja talven leiritoiminta yhdessä olympialuokkien soudun kanssa ovat tavoitteena talven aikana. Koulutus ja valmennus Perämies- ja tuomarikoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, niin että kursseja on tarjolla koko maata kattavasti. Kilpailusääntöihin, sekä tuomari- ja kilpailujärjestäjäkoulutukseen valmistellaan tarvittavat muutokset syksyn 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Soutajien talvileiri pyritään järjestämään yhdessä olympialuokkien kanssa. Kilpailutoiminta Puuveneiden 2014 SM kilpailukalenteri säilytetään ajankohdiltaan viimekauden kaltaisena. Kilpailujärjestys niveltyy luontevasti harjoitteluun ja mahdollistaa saman soutajan kilpailla hyvin sekä pienettä kirkkoveneissä. Veneluokat ja uudistettu sarjajako tuntuu toimivalta ja säilytetään entisellään. Kilpailukalenteri 2014 Kirkkoveneiden SM-keskimatka (M+N), Sulkava (7.6.) Kirkkoveneiden SM-keskimatka (S), Sulkava (8.6.) Pienveneiden ja kirkkoveneiden SM-pitkämatka (M+N+S), Sulkava (12.7.) Pienveneiden SM-keskimatka (M+N+S), Tampere (26.7.) Kirkkoveneiden SM-sprintti (M+N+S), Tampere (9.8.) Kirkkoveneiden SM 10 km (M+N+S), Tampere (10.8.) Pienveneiden SM-sprintti (M+N+S), Leppävirta (30.8.) Pienveneiden SM 10 km (M+N+S), Leppävirta (31.8.) Kirkkoveneiden oppilaitosten SM-kisat (S), Sulkava (5.9.) S= sekasarja M = miehet N = naiset 24

25 SM - sarjat ja veneluokat 2014 Veneluokka SM-sarjat M yksinsoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v M vuorosoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60v yli 70-v vammaiset M parisoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v N yksinsoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v N vuorosoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v vammaiset N parisoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v S vuorosoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v S parisoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v M kirkkovene yleinen N kirkkovene yleinen S kirkkovene alle 23 v yleinen vammaissarjassa melojana toimii kilpailijan vapaasti valitsema avustaja Puuveneliigat Seuraliiga on koettu erittäin kannustavaksi lajille. Jatkossa nuorten sarjoja pyritään nostamaan esille paremmin. Liiga on kerryttänyt huipussaan jopa euron palkintorahat, jotka jakaantuvat kuudelle parhaalle seuralle. Liigakilpailuina toimivat kaikki pien- ja kirkkoveneiden SM-kilpailut, pois lukien oppilaitosten kirkkovene-sm. Hallinto Puuvenesoudun hallinnosta vastaa puuvenevaliokunta, johon puuvenesoutuseurojen yhteinen suunnittelukokous valitsee jäsenet erovuoroisten tilalle. Valiokunta koostuu puheenjohtajasta ja viidestä jäsenestä. Valiokunta kokoontuu kauden aikana tarpeen mukaan. 25

26 RATAMELONTA Toimintaa ohjaavana taustatyönä on käytetty huipulle tähtäävän Ratamelojan urheilijan polkua sekä Ratamelonnan valmennus- ja kilpailustrategiaa Rio 2016 Olympialaiset Kansalliset kilpailut Kansallisten kilpailujen määrää pyritään nostamaan alueellisten ja kansallisen tason kilpailujen kautta. Kilpailutiheys, kalusto, ikäkausisarjat sekä matkavalikoima muokataan paremmin tukemaan polkuajattelua ja siten harrastajan sekä urheilijan kehittymistä jokaisessa polkuvaiheessa. Kansallisen kilpailutoiminnan kehittämisestä vastaa valmennuspäällikkö yhdessä kilpailu- ja valmennusvaliokunnan kanssa. Ratamelonta Cup 5-7 osakilpailua Alueelliset kilpailut Tavoitteena kannustaa paikallis- ja aluetason kilpailutoimintaa. SM- kilpailut Nuorisomestaruuskilpailut Alle 18 vuotiaiden ja alle 23 vuotiaiden SM- kilpailut Yleisen sarjan SM- kilpailut, sisältäen Masters lähdöt. Kansainväliset arvokilpailut Ratamelonnan edustusryhmät osallistuvat niin senioreiden kuin ikäkausisarjojen MM-, EM-, MC- ja PM-kilpailuihin vuonna Senioreiden MM- kilpailut, Moskova, Venäjä ( ) Lähetetään 5-8 urheilijan joukkue. Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää B- finaaliin. Tavoite: 1-2 A- finaalisijoitusta, 2-4 B-finaalisijoitusta Senioreiden EM- kilpailut, Brandenburg, Saksa ( ) Lähetetään 6-9 urheilijan joukkue Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää B- finaaliin. Tavoite: 1-3 A- finaalisijoitusta, 3-5 B-finaalisijoitusta 26

27 Senioreiden MC- kilpailut: I Milano (2-4.5.), II Racice ( ), III Szeged ( ) Lähetetään 6-10 urheilijan joukkue. Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää B-finaaliin. Tavoite: Kilpailuttaa urheilijoita ja aluksia kovan tason kv. kilpailukokemuksen kartuttamiseksi. Kilpailut toimivat sekä valmistavina kilpailuina että katsastuskilpailuina senioritason arvokilpailuille. Alle 18-vuotiaiden ja alle 23-vuotiaiden MM-kilpailut, Szeged, Unkari ( ) Lähetetään 8-12 urheilijan joukkue. Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää B-finaaliin. Alle 18-vuotiaiden ja alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut, Mantes-en-Yvelines, Ranska ( ) Lähetetään 8-12 urheilijan joukkue Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää A- finaaliin / B-finaalin kärkisijoille. PM- Kilpailut, Norja (ajankohta avoin) Lähetetään urheilijan joukkue. Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistiset mahdollisuudet kilpailla mitalisijoituksista. Tavoite: 15 mitalisijoitusta. Valmennustoiminta Melonta- ja Soutuliitto palkkaa yhden päätoimisen lajivalmentajan vuodelle Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö on vuonna 2013 myöntänyt palkkatuen ratamelonnalle ko. valmentajalle vuosille OTO-pohjalla toimiva lajivalmentaja kiinnitetään A23 ja Senioreiden valmennustoimintaan kesäkuukausiksi Tämän lisäksi testauksen, koulutuksen ja valmennuksen laadun kehittämiseksi yksi henkilöresurssi toteutetaan yhteistyösopimuksen puitteissa Kisakallion Urheiluopiston kanssa. Alle 16-vuotiaiden valmennustoimintaan sidotaan OTO-vastuuvalmentajapari, joka toimii tiiviisti yhteistyössä harrastekoordinaattorin ja seuravalmentajien kanssa. Lajiliiton leiritystoiminta Leiritystoiminta tulee noudattaa urheilijan polkuajattelua niin, että leiritys ruokkii kehitystä ja yhteisharjoittelu nostaa tekemisen absoluuttista tehoa ja laatua. Seura- ja aluevalmennus toimivat urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tukipilareina varmistaen laadukkaan harjoittelun koti- tai opiskelupaikkakunnalla. Nuorisoleirit Järjestetään avoimia leirejä ratamelonnan lapsi- ja nuorisoharrastajille. Alle 16-vuotiaiden leiritystoiminta 2 x hiihtoleiri / fyysisten ominaisuuksien testiviikonloppu kevään avovesileiri 3 x kesän avovesileirit PM- valmistava leiri 27

28 syysleiri vuotiaiden valmennusryhmän leiritystoiminta tammikuun avovesileiri 2-3 viikkoa helmi-maaliskuun avovesileiri 3 viikkoa huhti-toukokuussa MC-valmistava avovesileiri 3-4 viikkoa kesäkuun kotimaan avovesileiri (EM-valmistava) heinäkuun kotimaan avovesileiri (MM-valmistava leiri) PM-valmistava leiri syystapaaminen Seniorimaajoukkueen leiritystoiminta tammikuun avovesileiri 3 viikkoa helmikuun avovesileiri 3 viikkoa maalis-huhtikuussa avovesileiri 3 viikkoa MC-viimeistelyleiri 2 viikkoa kesäkuun kotimaan avovesileiri (EM-valmistava) heinäkuun kotimaan avovesileiri (MM-valmistava) syystapaaminen marraskuun ulkomaan avovesileiri Mainittujen leirien lisäksi vuotiaat ja seniorimelojat toteuttavat omatoimisia avovesileirityksiä kansainvälisissä harjoitusryhmissä henkilökohtaisen tarpeen ja kunkin urheilijan taloudellisten edellytysten mukaisesti. Koulutus Valmentajakoulutus Valmentajakoulutusmateriaali päivitetään tasoille I, II, ja III. Valmentajakoulutuksia toteutetaan vuonna 2014 tasot I ja II. Valmennusryhmien henkilökohtaisia valmentajia tuetaan jatkokouluttamaan itseään oman tason mukaisesti (I, II, III, UrVa, VAT). Kasva urheilijaksi -testit Kasva urheilijaksi -testit ja -koulutukset toteutetaan SMSL:n harrastekoordinaattorin, vastuuvalmentajien ja seurojen yhteistoimintana. Rekrytointi & kehitystoimet Ratamelonnan jäsenhankinta tapahtuu seuroissa. Harrastekoordinaattori vastaa seuroille kohdistetuista tukitoimista Ratamelonnan kehitystoimet on esitetty vuonna 2012 valmistuneessa huipulle tähtäävän ratamelojan urheilijan polussa: 28

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 YLEISTÄ... 3 NUORISOLIIKUNTA... 4 AIKUISLIIKUNTA... 6 HUIPPU-URHEILU... 8 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2014

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2014 Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2014 1. Valintajärjestelmän tavoite ja valinnoissa käytettävät periaatteet Suomen Melonta- ja Soutuliiton

Lisätiedot

Liite 2 (Suomen melonta- ja soutuliiton eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosaan)

Liite 2 (Suomen melonta- ja soutuliiton eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosaan) Liite 2 (Suomen melonta- ja soutuliiton eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosaan) Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2016 Tässä dokumentissa

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017

Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017 Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017 Tässä dokumentissa käydään läpi olympiasoudun vuoden 2017 näyttökilpailut ja valintakriteerit kansainvälisiin kilpailuihin. On tärkeää tutustua

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 YLEISET PERIAATTEET... 2 3 HALLINTO... 3 3.1 Liittokokoukset... 3 3.2 Hallitus... 3 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen ja kokoontuminen...

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 HALLINTO... 2 2.1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY:N KOKOUKSET... 2 2.2 HALLITUS... 2 2.2.1 Tehtävät... 2 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015 Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015 1. Valintajärjestelmän tavoite ja valinnoissa käytettävät periaatteet Olympiasoudun tavoitteena on

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Liite 1d - Ratamelonta EYOF- kilpailut 2017

Liite 1d - Ratamelonta EYOF- kilpailut 2017 Liite 1d - Ratamelonta EYOF- kilpailut 2017 Hyväksytty 13.02.2017 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta Yleistä Unkarin Györissä järjestetään 22-30.7.2017 EYOF (European Youth Olympic Festival) kilpailut. melonta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

Liite 1 - Ratamelonta Maailmancup osakilpailut 2017 Senioreiden EM- kilpailut 2017 Senioreiden MM- kilpailut 2017

Liite 1 - Ratamelonta Maailmancup osakilpailut 2017 Senioreiden EM- kilpailut 2017 Senioreiden MM- kilpailut 2017 Liite 1 - Ratamelonta Maailmancup osakilpailut 2017 Senioreiden EM- kilpailut 2017 Senioreiden MM- kilpailut 2017 Hyväksytty 12.11.2016 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta MC- kilpailut 2017 Suomen ratamelontamaajoukkue

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ... 3 MELONNAN JA SOUDUN OPERATIIVINEN TOIMINTA VUONNA 2012... 4 Harraste-, kunto-, retki- ja tapahtumatoiminta (A)... 4 KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2014 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

egroup 2014 Valmennusryhmä-info

egroup 2014 Valmennusryhmä-info egroup 2014 Valmennusryhmä-info 12.12.2013 Kilpasuunnistajan polku Essussa egroup ja egrouph-valmennusryhmät vastaavat sarjoissa H/D 16-21 kilpasuunnistajana menestymään pyrkivien urheilijoiden valmennuksesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseuran vuosikokous 2008 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2008-31.8.2009 KUOPION UIMASEURA RY, uintityötä jo vuodesta 1904 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran toiminnan pääpaino on kilpailullisen

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 HARRASTETOIMINTA 3 1.2 HUIPPU-URHEILU 3 1.3 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA 3 2. TAUSTAA 3 3. JÄSENET 4 4. NUORISOTOIMINTA 4

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 HARRASTETOIMINTA... 3 3. JÄSENET... 3 4. NUORISOTOIMINTA... 3 5. AIKUISLIIKUNTA... 4 6. SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2009 1. KKI-HANKKEEN KEHITTÄMINEN SEKÄ SITÄ KAUTTA TYÖPAIKKALIIKUNNAN ALOITTAMINEN 2. VALMENTAJIEN

Lisätiedot

Liite 1d - Maratonmelonta A18v. / A23v. / Seniorit Maailmancup osakilpailut 2017 EM- kilpailut 2017 MM- kilpailut 2017

Liite 1d - Maratonmelonta A18v. / A23v. / Seniorit Maailmancup osakilpailut 2017 EM- kilpailut 2017 MM- kilpailut 2017 Liite 1d - Maratonmelonta A18v. / A23v. / Seniorit Maailmancup osakilpailut 2017 EM- kilpailut 2017 MM- kilpailut 2017 Hyväksytty 12.11.2016 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta MC- kilpailut 2017 Suomen

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015

Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015 Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015 Hyväksytty 8.2.2015 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta 1. Tavoite Ratamelonnan edustusjoukkueen ensisijainen

Lisätiedot

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen karsintajärjestelmä vuodelle 2013

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen karsintajärjestelmä vuodelle 2013 Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen karsintajärjestelmä vuodelle 2013 1. Karsintajärjestelmän tavoite ja valinnoissa käytettävät periaatteet Suomen Melonta- ja Soutuliiton

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2013 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutus 5 tasoa (ratsastusvalmentaja, lajivalmentaja, huippuvalmentaja, valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Liite 1c - Ratamelonta Alle 18v. ja alle 23v. MM- kilpailut 2016

Liite 1c - Ratamelonta Alle 18v. ja alle 23v. MM- kilpailut 2016 Liite 1c - Ratamelonta Alle 18v. ja alle 23v. MM- kilpailut 2016 Hyväksytty 5.11.2015 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta Muutos: - 7.12.2015, U23 MM- kilpailut, päivämäärät vaihtuneet ICF päätöksen myötä,

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä voi lähteä liikkeelle: Yleinen toteamus: Ei ole vetäjiä / valmentajia. 1. Seurojen johtokuntien päätöksellä luotava vahva

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi Nuorten maajoukkuetoiminta Tavoitteet Nuorten maajoukkueiden tavoitteena on: Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään yksi/ikäluokka viisi kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

Lisätiedot

Joukkuevoimistelun valmennukseen uusia tuulia

Joukkuevoimistelun valmennukseen uusia tuulia Joukkuevoimistelun valmennukseen uusia tuulia Joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmän uudistuksia on toteutettu vaiheittain viimeisen vuoden aikana. Liittojohtoista valmennustoimintaa kehitetään lajiasiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 SUOMEN RINGETTELIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ringetteliitolla on 30-vuotisjuhlavuosi sekä lisäksi laji täyttää 50 vuotta. Juhlavuosi alkaa tammikuussa 30-vuotis sarjapeleillä ja päättyy 30-vuotisjuhlaan

Lisätiedot

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista AJAJAKARTOITUS 2007 Ajajakartoituksen tarkoituksena oli selvittää nuorten ajajien tavoitteita, harjoittelua sekä valmennustoiveita. Vastaukset toimivat osana tulevien vuosien valmennussuunnitelmien rakentamista

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Suomalaisen suunnistuksen yhteinen Suunta Huipulle Yhteinen valmennuslinja Parhaat parhaassa valmennuksessa Huippuseuraprojekti Näkyvyys ja valmennuksellinen

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2016 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Seura- ja nuorisotoiminta... 3 3 Harrasteliikuntaa kaikille ikäryhmille... 4 4 Valmentajakoulutus... 4 5 Kilpailutoiminta...

Lisätiedot

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 /Nuorisojaosto Ajankohtaista: Oletko kiinnostunut lähtemään yhden yön retkelle syyskuun viikonloppuna? Mukaan sunnuntain 28.6. Gullö Rundiin Tammisaareen?

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Liite 1b - Ratamelonta Alle 18v. ja alle 23v. EM- kilpailut 2017 Alle 18v. ja alle 23v. MM- kilpailut 2017

Liite 1b - Ratamelonta Alle 18v. ja alle 23v. EM- kilpailut 2017 Alle 18v. ja alle 23v. MM- kilpailut 2017 Liite 1b - Ratamelonta Alle 18v. ja alle 23v. EM- kilpailut 2017 Alle 18v. ja alle 23v. MM- kilpailut 2017 Hyväksytty 12.11.2016 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta Yleistä Suomen ratamelontamaajoukkue osallistuu

Lisätiedot

Toiminnan sisällöllisenä tavoitteena on edistää suomalaista petanque-urheilua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Toiminnan sisällöllisenä tavoitteena on edistää suomalaista petanque-urheilua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2015 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2015 SISÄLLYS

Jäsenkirje 1/2015 SISÄLLYS SISÄLLYS Jäsenmaksut ja lisenssit 2015-16 2 Ilmoittautuminen kesän SM-tourille 4 Sääntöakkreditointi SM-turnauksissa 5 Kesän 2015 turnauskalenteri 6 Talven tour-viikonloput 7 Jäsenmaksut ja lisenssit 2015-16

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA SUOMEN LENTOPALLOLIITON STRATEGIA 27.11.2011 lentopallo - urheilua, elämyksiä ja hyvinvointia SUOMEN LENTOPALLOLIITON strategia 27.11.2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

Ratamelonnan karsintajärjestelmä A23v / A18v MM- kilpailut 2015

Ratamelonnan karsintajärjestelmä A23v / A18v MM- kilpailut 2015 Ratamelonnan karsintajärjestelmä A23v / A18v MM- kilpailut 2015 Hyväksytty 5.3.2015 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta 1. Tavoite Ratamelonnan alle 23 vuotiaiden ja alle 18 vuotiaiden edustusjoukkueen ensisijainen

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot