SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY"

Transkriptio

1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 YLEISTÄ... 3 NUORISOLIIKUNTA... 4 AIKUISLIIKUNTA... 6 HUIPPU-URHEILU... 8 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 9 LAJITOIMINNAT Freestyle & Boatercross Kanoottipoolo Kanoottipujottelu Maratonmelonta Olympialuokkien soutu Puuvenesoutu Ratamelonta Sisäsoutu Surfski Ocean Racing LIITTEET Strategia Antidopingohjelma

3 YLEISTÄ Vuosi 2013 on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n toinen toimintavuosi. Hallitus vahvisti lajiliiton vuoteen 2022 kohdistuvan strategian kokouksessaan Visiomme on olla menestyvä, tunnettu ja vakavarainen liitto, joka tarjoaa vetovoimaista, turvallista ja osaavaa melonta- ja soututoimintaa sekä tukea kaikille jäsenille. Missioksi on valittu Melontaa ja soutua luonnollisesti kaikille! Lajiliittomme arvoina on mm. lisäarvon tuottaminen jäsenillemme sekä yhteiskunnan lajiliitoille asettamien vaatimusten täyttäminen. Suomen melonta ja soutuliitto on sitoutunut puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun sekä yhteistyöhön eri lajien kesken. Kunnioitamme jäseniämme, kollegoitamme ja tukijoitamme sekä erilaisia tavoitteita ja kaikkia lajeja. Strategisiksi päämääriksi Melonta- ja soutuliitto on linjannut tarpeelliset ja kehittyvät palvelut sekä yhteistyön harraste- ja kilpaolosuhteiden kehittämiseksi. Muina päämäärinä ovat mm. melonnan ja soudun aseman nostaminen terveysliikunnassa ja kilpaurheilussa. Vuosi 2012 on lajiliitossa määritelty siirtymävuodeksi. Kanoottiliiton sekä Soutuliiton yhdistymisen johdosta vapautuvia resurssia on kohdennettu pääosin ns. kenttätoimintaan. Vuoden 2013 toimintarahojen jaon perusteena on käytetty lajiliiton strategiaa. Suunnitelmaa laadittaessa on pyritty huomioimaan lajikohtaiset tavoitteet kenttätoimintaan ohjattavista resursseista. Toiminnan tasa-arvoistamista edistetään siten, että kaikkien lajien valintakriteerit täyttävillä valituilla urheilijoilla ja valmentajalla olisi mahdollisuus osallistua vähintään yhteen Euroopassa järjestettävään kansainväliseen tapahtumaan vuodessa kustannuksitta. Aseman parantamiseen huippu-urheilussa investoidaan sekä Olympiasoudun että Ratamelonnan lajistrategioiden toteuttamiseen vuodessa. Tämä summa on kaavailtu seuraaville kahdelle vuodelle. Harrastetoimintojen painopiste on uusien nuorten harrastajien saattaminen seuratoiminnan pariin. Strategian mukaisten kehittyvien palveluiden osalta melonta- ja soutuliitto harkitsee SLU:n kehittämän Sporttirekisterin käyttöönottamista. Tämä rekisteri mahdollistaisi kattavamman tiedottamisen, sillä se on kehitetty lajiliiton seurojen jäsentietohallintaa varten. Lisäksi rekisterin käyttöönottaminen mahdollistaisi seurojen oman jäsenrekisteripalvelun sekä tapahtumahallinnan kuten esim. leiriosallistujien tietojen automaattisen keruun. Sporttirekisterin käyttäminen maksaisi melonta- ja soutuliitolle vuositasolla n Suomen melonta- ja soutuliiton ydintoimintaa ovat kansainväliseen menestykseen tähtäävä kilpailuja valmennustoiminta, nuoriso- ja harrastetoiminta sekä koulutus- ja olosuhdetyö. Merkittävimmät tukitoimet ovat talouden hoito, markkinointi sekä tiedottaminen. Hallitustyöskentelyn yksi tulevan vuoden keskeisistä pohdinnoista on selvittää näkemys kiinteiden kulujen sekä kiinteiden tuottojen väliselle suhteelle seuraavina vuosina. 3

4 NUORISOLIIKUNTA Melonta- ja soutuliitossa nuorisotoiminnaksi katsotaan kaikki alle 23-vuotiaiden toiminta kansainväliseen kilpailumenestykseen tähtäävää edustusurheilua lukuun ottamatta. Nuorisotoiminnasta liitossa vastaavat harraste- nuoriso- ja tapahtuma-valiokunta yhteistyössä harrastekoordinaattorin ja lajipäälliköiden tai -jaostojen kanssa. Liiton strategian mukaiset nuorisotoiminnan tavoitteet vuodelle 2013 ovat: 1) Seuroissa tapahtuvan nuorten harrastustoiminnan tukeminen. 2) Uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen melonnan ja soudun lajien parin. Ensimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi liitto järjestää nuorten ratamelonnan, freestyle- ja kanoottipujottelun, kanoottipoolon sekä olympiasoudun nuoriso-ohjaaja -koulutukset. Tavoitteena on kouluttaa yhteensä n. 25 nuorten ohjaajaa. Koulutukseen voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet. Koulutuksen yleinen osuus järjestetään kaikki lajit yhdessä Nuoren Suomen kanssa, lajikohtainen osuus järjestetään kesällä lajikohtaisina. Liitto tukee koulutukseen osallistuvia nuoria maksamalla osan kustannuksista. Lisäksi järjestetään seurojen nuorisotoiminnassa mukana oleville valmentajille, ohjaajille ja toimihenkilöille koulutus- ja tapaamistilaisuuden tammikuussa Kuopiossa tai kevätkokouksen yhteydessä huhti-toukokuussa. Toisen tavoitteen toteuttamiseksi liitto järjestää ainakin yhden valtakunnallisen harjoitteluleirin ratamelojille, kanoottipoolon pelaajille, olympialuokkien soutajille, kanoottipujottelijoille sekä freestylemelojille. Leirit järjestetään yhteistyössä lajien kanssa. Käytännössä jäsenhankintatyö tehdään seuroissa. Rekrytoinnissa panostetaan ennestään toimiviksi havaittuihin käytäntöihin: seurojen avoimiin lajikokeilutilaisuuksiin, seurojen kurssitoimintaan sekä koulu- ja kuntayhteistyöhön. Jäsenhankinnassa liitto tekee yhteistyötä lajivastaavien/-jaostojen kanssa. Näiden kanssa sovitaan tarkemmat lajikohtaiset rekrytointitoimet. Liitto tuottaa jäsenhankintaan tukimateriaalipaketin seurojen ja tapahtumajärjestäjien käyttöön. Tukimateriaalipaketti sisältää yleisesitteen melonnan ja soudun lajeista ja harrastusmahdollisuuksista, nuorisotoimintaa tarjoavien seurojen yhteistiedot sekä kaikille lajikokeiluihin osallistuneille lapsille ja nuorille jaettavan lahjan. Liitto kehittää Kotiratasoutu -konseptia yhdessä seurojen ja liikunnanopettajien kanssa. Tavoitteena on kehittää kotiratasoudusta valtakunnallinen tapahtuma, joka tavoittaisi tuhansia nuoria. Nuorten houkuttelemiseksi melonta- ja soutuharrastuksen pariin tapahtumien yhteydessä etsitään keinoja yhdessä seuratoimijoiden kanssa. Liitto tutkii lisäksi mahdollisuutta liittää Kotiratamelonta Kotiratasoutu konseptiin ja kerää ja jakaa seuroille tietoa hyviksi havaituista rekrytointikäytännöistä. Nuorisotoiminnan kehitystoimet 2013 Nuorisotoiminnan kehitystoimissa keskitytään tukemaan seuroja joissa jo on junioritoimintaa. Kehitystoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lajien ja seurojen kanssa. Koulutustoiminta on keskeinen osa kehitystoimia. Muut liiton kehitystoimet: - Liitto aloittaa lasten ja nuorten melonnan ja soudun eri lajeille alkeiskurssin / peruskurssin / lajiin tutustumisen koulutussisällön sekä materiaalin tuottamisen. Työ saadaan päätökseen vuoden 2014 aikana. 4

5 - Liitto selvittää kummiseuratoiminnan edellytyksiä. - Liitto tuottaa ja jakaa nuorisotoimintaa tukevaa tiedotusmateriaalia, koulutusmateriaalia ja tutkimustuloksia. - Liitto jakaa seuroille tietoa hyviksi havaituista käytännöistä. - Liitossa kootaan nuoren harrastajan urapolku. - Liitto tarjoaa valmennus- ja toimihenkilökoulutusta. - Liitto palkitsee vuonna 2013 nuorisotoimintaa parhaiten edistäneen seuran tai tapahtumanjärjestäjän. - Nuorisotyössä mukana olevien arvostusta nostetaan esittelemällä heidän työtään Melonta & Soutu lehdessä, sekä palkitsemisilla ja huomionosoituksilla. Palkinnot jaetaan liiton syykokouksen yhteydessä tai syksyn palkintogaalassa. - Liitto jakaa junioritoiminnassa mukana oleville valmentajille, ohjaajille ja toimihenkilöille esim. puseron / lippiksen yms. huomionosoituksen. Sinettiseuratoiminta Liitto vastaa seuraavista Nuoren Suomen Sinettiseura lajiliittopalveluista: - Sinettiseurojen valtakunnalliseen tapaamiseen liitto maksaa vähintään yhden osallistujan/ seura ja järjestää ohjelmaa seminaarin lajikohtaiseen osuuteen. - Liitto ottaa yhteyttä seuraan vähintään kerran vuodessa yhteistapaamisen lisäksi. Liiton edustaja esimerkiksi vierailee seurassa tai ottaa muulla tapaa yhteyttä tai liitto järjestää lajikohtaisen sinettitapaamisen sinettiristeilyn lisäksi. - Liitto järjestää yhden koulutustilaisuuden/vuosi. Se on sinettiseurojen osallistujille maksuton tai maksu on alhaisempi kuin muilla seuroilla. - Liitto tarkastaa omat Sinettiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Auditointikäyntien tarkoituksena on verrata seuran nykyistä toimintaa sinettiseurakriteereihin. Auditointikäynnistä vastaa lajiliitto ja siinä on usein mukana aluejärjestön edustaja. Seura voi olla myös itse aktiivinen ja ottaa yhteyttä omaan lajiliittoon ja sopia auditoinnista liiton edustajan kanssa. 5

6 AIKUISLIIKUNTA Aikuisliikunnan kehittäminen on laaja kokonaisuus joka jakaantuu Harraste-, nuoriso- ja tapahtumavaliokunnan, Koulutus ja olosuhdevaliokunnan sekä Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan kesken. Kehitystoimet 2013 Liitto on mukana terveysprofiili -hankkeessa. Selvitetään mistä melonnan ja soudun lajeista/lajista terveysprofiili tehdään. Terveysprofiilissa tutkitaan ja kuvaillaan lajin terveydelliset vaikutukset, positiiviset ja negatiiviset. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuntoliikuntaliiton kanssa. Liitto organisoi melonnan- ja soudun pelastautumiskilpailun seuroille. Tarkoituksena on aktivoida seuratoimintaa sekä lisätä vesillä liikkuvien melojien ja soutajien pelastautumistaitoja. Liitto selvittää mahdollisuutta perustaa matalan kynnyksen virtuaaliseuran. Tavoitteena on saada rekisteriin ja organisoidun toiminnan ulottuville niitä harrastajia jotka eivät hakeudu perinteisen seuratoiminnan piiriin. Melonnan koulutusjärjestelmä 6

7 Koulutukset 2013 Vuonna 2013 liitto järjestää seuraavat koulutukset: - 2 kpl melontaohjaajakurssia, ja kpl melontaopaskurssia, meri , koski , avokanootti Kouluttajakoulutusta - Perämieskoulutusta - EPP koulutus - Tarpeen mukaan muuta koulutusta kuten EA- koulutusta, Tapahtumat Liitto osallistuu Suomi Meloo -kanoottiviestin järjestelyihin. Harrastekoordinaattori on mukana tapahtumassa. - Liitto organisoi GoExpo messuille melonta- ja soutukorttelin. - Liitto toimii Suomi Vesille -kampanjassa Kansainvälinen kilpailutoiminta Masters-regatta, Varese, Italia (Olympialuokkien soutu) - Maratonmelonnan Masters MC-kilpailut, Kööpenhamina, Tanska Ratamelonnan MM, masters-sarjat 7

8 HUIPPU-URHEILU Suomen melonta- ja soutuliitto ry:ssä huippu-urheiluksi määritellään ensisijaisesti yli 23-vuotiaiden kansainväliseen menestykseen tähtäävien urheilijoiden kansainvälinen kilpailu-, valmennus- ja tukitoiminta. Liiton lajeista kolme on Olympialajeja: kanoottipujottelu, olympialuokkien soutu ja ratamelonta. MM-kilpailuja järjestetään lisäksi seuraavissa lajeissa: freestylemelonta, kanoottipoolo ja maratonmelonta. MM-kilpailulajeihin kuuluvat lisäksi koskisyöksy ja surfski. Kyseisten lajien harrastamiseen maassamme on hyvin vähän mahdollisuuksia. Liiton strategian ensimmäinen avainstrategia on kilpa- ja huippu-urheilun valmennuksen kehittäminen sekä seuravalmennuksen ammattimaistaminen. Suomen melonta- ja soutuliiton panostus huippu-urheiluun näkyy vuoden 2013 toiminnassa lisäpanostuksena sekä olympialuokkien soudun että ratamelonnan strategioiden mukaiseen toimintaan ja muiden kansainväliseen menestykseen tähtäävien lajiemme toimintaan. Liiton huippu-urheilutoiminta koostuu lajiemme kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, valmennus- ja leiritystoiminnasta, sekä valmentajakoulutuksesta. Antidopingtoiminta on tärkeä osa kaikkien lajiemme toimintaa. Lajitoiminnot 2013 esitetään toimintasuunnitelman kohdasta Lajitoiminta. 8

9 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA Seura- ja jäsenpalvelujen kehittäminen on laaja kokonaisuus joka jakaantuu Harraste-, nuoriso- ja tapahtumavaliokunnan, Koulutus ja olosuhdevaliokunnan, Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan sekä liiton yleisen hallinnon kesken. Kehitystoimet 2013 Liitto etsii keinoja perustaa verkossa toimivan, karttapohjaisen vesiretkeilyreittipalvelun. Hankkeelle haetaan rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Liitto harkitsee jäsenrekisteritietojärjestelmän ja jäsenrekisteripalvelun sekä tapahtumanhallintaohjelmiston ja tapahtumanhallintapalvelun käyttöönottoa. Liitto kehittää kilpailu- ja tapahtumakalentereita ja tuottaa vuoden 2013 aikana näistä myös englanninkieliset versiot. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Liitto tekee yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa pyrkien hyödyntämään sitä kautta saamaansa tutkimustietoa sekä muiden liikunta ja urheilualan toimijoiden hyväksi havaittuja käytäntöjä. Yhteistyötahot ovat: Uusi liikuntajärjestö (entiset SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto), Olympiakomitea, Pohjoismainen merimelonnan ohjaajayhdistys (NIL), Euro Paddle Pass (EPP), Metsähallitus, Suomen Latu, Ulkoilufoorumi, Liikenne- ja viestintäministeriön veneilyjaosto ja Vammaisurheiluliitto. Suomen melonta- ja soutuliiton organisaatio LIITTOKOKOUS KURINPITOVALIOKUNTA HALLITUS TYÖVALIOKUNTA HENKILÖKUNTA KILPAILU- JA VALMENNUS- VALIOKUNTA HARRASTE-, NUORISO-, TAPAHTUMAVALIOKUNTA KOULUTUS- JA OLOSUHDEVALIOKUNTA Freestyle, Boatercross Avokanoottimelonta Melontaohjaajakoulutus Kanoottipoolo (jaosto) Kanoottipurjehdus Melontaopaskoulutus Kanoottipujottelu, Koskisyöksy Kuntoliikunta Melontakouluttajakoulutus Maratonmelonta Nuorisotoiminta (Sinettiseurat) Nuorten ohjaajakoulutus Olympialuokkien soutu Retkimelonta ja -soutu Lajivalmentajakoulutus Puuvenesoutu (jaosto) Sisäsoutu ja -melonta Olosuhdeasiat Ratamelonta (jaosto) Surfski Seuratoimijakoulutukset Kilpailusäännöt Tapahtumat (Suomi Vesille!) Turvallisuus Karsintajärjestelmät Terveysliikunta Tutkimus Edustusvalinnat 9

10 Henkilökunta Liiton henkilökunta muodostuu viidestä vakinaisesta työntekijästä. Liiton toiminnanjohtajana toimii Sami Vehkakoski, toimistopäällikkönä Stina Koivisto, harrastekoordinaattorina Kai Lindqvist, melonnan valmennuspäällikkönä Petteri Pitkänen ja soudun valmennuspäällikkönä Ilona Hiltunen. Hallitus Liiton hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kymmenestä jäsenestä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja esittelijänä ja toimistopäällikkö kokoussihteerinä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa, jotka yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa muodostavat liiton työvaliokunnan. Liiton syyskokoukselle esitetään sääntömuutosta, jossa hallituksen kokoonpanoksi tuli puheenjohtajan lisäksi neljästä kahdeksaan jäsentä. Mahdollisen uuden sääntökohdan mukaiset valinnat tehdään ensi kerran syyskokouksessa Koulutus Koulutustoimintaan kuuluvat: valmentajakoulutus, ohjaajakoulutus, kilpailutoimihenkilö- ja tuomarikoulutus, nuorten ohjaajakoulutus sekä seuratoimihenkilöiden koulutus. Koulutustoimintaa organisoi Koulutus- tutkimus- ja olosuhdevaliokunta. Valiokunnan johdolla on päivitetty melonnan aikuisliikunnan koulutusjärjestelmä, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta. Kulutusjärjestelmää käynnistämään kutsutaan ansioituneita melontakouluttajia. Koulutustoiminnan yksittäiset tapahtumat on tarkemmin kuvattu lajikohtaisissa aikuisliikunnan, nuorisotoiminnan sekä seura- ja järjestötoiminnan toimintasuunnitelmissa. Koulutukset ja tapahtumat 2013 Liitto järjestää tapahtumajärjestäjille koulutus- ja virkistysviikonlopun Kuopiossa. Liitto järjestää seuratoiminnan kehittämisseminaarit kevätkokouksen yhteydessä huhti-toukokuussa sekä syyskokouksen tai seuraristeilyn yhteydessä loka- marraskuussa. Liitto järjestää yleisen antidopingkoulutuksen kevät- tai syyskokouksen yhteydessä. Liitto järjestää syksyllä seuraristeilyn ja sen yhteyteen palkintogaalan. Olosuhdetoiminta Seurojen olosuhteiden kehitystyötä tuetaan siten, että liiton verkkosivuille liitetään tietoa menettelytavoista anottaessa tukea veikkausvoittovaroista, museoviraston avustuksesta sekä EUrahoituksen mahdollisuuksista. Toimintavuoden aikana päivitetään Rakennustietosäätiön vuodelta 1991 oleva melonta- ja soutukeskusten RT-kortti. Edistetään Tampereen Kaukajärvelle toivotun valtakunnallisen melonta- ja soutukeskuksen saavuttamista tapaamalla Pirkanmaan liiton sekä Tampereen kaupungin edustajia. Tutkitaan Olympiastadionin tulevaan remonttiin liittyen liiton toimiston mahdollisia sijaintipaikkoja sekä etätyömahdollisuuksia vihreä toimisto -periaatteen mukaisesti. 10

11 Tutkimustoiminta Etsitään keinoja linkittää liiton verkkosivujen kautta melonnan ja soudun olemassa olevaa tutkimusaineistoa seuraihmisten tietoisuuteen. Aihepiiriä selvitetään mm. yhteistyössä Olympiakomitea Huippu-urheiluyksikön kanssa. Lisäksi kartoitetaan vastaavaa tiedonsaantia sekä yhteistyötahoja myös harrastajakuntamme palvelemiseksi. Kurinpitovaliokunta & antidopingtoiminta Kurinpitovaliokunta kokoontuu vuonna 2013 tilanteen niin vaatiessa. Kurinpitovaliokunta koordinoi liiton antidopingtoimintaa. Antidopingtoiminta hoidetaan vuonna 2012 laaditun antidopingsäännön mukaisesti. Sääntö on toimintasuunnitelman liitteenä. Markkinointi Toiminnanjohtaja pyrkii löytämään lajiliitolle markkinointisuunnitelman mukaiset pääyhteistyökumppanin sekä 5-7-partner tason yhteistyöyritystä. Lajien edustajilla on oikeus myydä lajiliiton lehteen mainoksia. Jokaisesta myydystä mainoksesta hyvitetään lajille 50% mainoksen arvosta. Tiedotus sekä Melonta- ja Soutulehti Tiedotusta toteutetaan vuonna 2013 viestintäsuunnitelman mukaisesti. Lajiliitto julkaisee Melonta- ja soutulehteä viidesti vuodessa. Lehden päätoimittajana ja taittajana toimii Mirja Argillander. Liiton nettisivu ( ja sähköpostitiedotteet ovat liiton tiedotuskanava jäsenseuroihin päin. Liiton nettisivun etusivulla on uutispalsta, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Meidät löytää myös Facebookista. 11

12 Lajitoiminta FREESTYLEMELONTA & Boatercross (HU) Kansalliset kilpailut Freestylemelonnan SM-kilpailut, Kymijoki, kesäkuu IceBREAK, Vanhankaupunginkoski, huhtikuu Boatercrossin SM-kilpailut, aika ja paikka avoin MM-karsintakilpailut (2 kpl) Neitikoski/Kymijoki Kansainväliset arvokilpailut MM-kisat Yhdysvalloissa syyskuussa Leirit Junnuleirit 2 kpl, kesällä Avoin freestyleleiri, kesä-heinäkuu Maajoukkueleirit, määräytyvät valmentajan mukaan Koulutukset Freestylen SM-kilpailujen yhteydessä Mikko Wendelin perehdyttää tuomareita, huomioiden että freestylemelonta on arvostelulaji eikä täysin yhdenmukaista linjaa voi kouluttaa. Rekrytointi & kehitystoimet Uusien harrastajine saamiseksi lajin pariin pyritään herättämään kiinnostusta lajiin esittelemällä lajia näkyvästi sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja nettivideoissa. Tavoitteena saavuttaa lajille cool - imago. Lehdistötiedotteet lähetetään tärkeimmistä kansallisista ja kansainvälisistä kilpailuista. Extreme-racing -toiminta aloitetaan kannustamalla melojia osallistumaan esim. ADIDAS Sick Line / Voss Exterme -kisoihin 12

13 KANOOTTIPOOLO(HU) Kansalliset kilpailut 2013 Nummelapoolo (2. divari), Nummela, helmikuu 2013 Mansepoolo (KV), Tampere, Lohja Open (KV), Lohja, Nummelapoolo (2. divari), Nummela, SM-kilpailut, Helsinki, Meripoolo (KV), Helsinki, Kansainväliset arvokilpailut Seurojen PM-kilpailut, paikka ja aika ei vielä tiedossa, miehet (naiset) EM-kilpailut, Poznan, Puola, , miehet (naiset) ECA-cupit, mm. Odense, Tanska, miehet (naiset) Leirit 2013 Aloittelijoiden kanoottipoololeiri, alkukesä Tasonnostoleiri keskitason harrastajille, heinäkuu Luleån valmennusleiri Naisten kanoottipoololeiri Kanoottiliiton Kisakallion nuortenleiri, heinäkuu 2013 Maajoukkueleirit, määräytyvät valmentajan mukaan Koulutukset 2013 Tarjotaan poolotreenien ja -leirien ohjaajille melonnan valmentajakoulutusta sekä lasten- ja nuorisoliikunnan ohjauksen koulutusta. Järjestetään lajikohtaisempaa käytännön ohjauskoulusta kiinnostuksen mukaan joko erillisenä koulutuksena tai keskitason harrastajien tasonnostoleirin yhteydessä Tarjotaan mahdollisuus osallistua kansainväliseen tuomarikorttikokeeseen, ja järjestetään kotimainen tuomarikorttikoe. Rekrytointi & kehitystoimet Tarjotaan matalan kynnyksen kanoottipoolokokeilu jonkin tapahtuman yhteydessä. Valitaan sellainen tapahtuma, johon osallistuu seurojen aktiivisia jäseniä eri puolelta Suomea. Tapahtuman valinta ja järjestelyt hoidetaan yhteistyössä liiton harrastekoordinaattori Kai Lindqvistin kanssa. Alkavaa toimintaa tuetaan tarjoamalla lajitietoutta sekä mahdollisuutta hakea seuran käyttöön liiton poolokalustoa. Yhteyshenkilönä toimii Aarne Miettinen. Tuodaan lajia näkyville Go Expo -messuilla ( ) järjestämällä altaassa kanoottipoolonäytös. Otetaan 60 sekunnin hyökkäyskello ( shot clock ) käyttöön Suomen kanoottipooloturnauksissa. Hyökkäyskelloja ei vielä ole Suomessa, joten harkitaan kellon hankkimista ja vuokraamista seurojen käyttöön. 13

14 KANOOTTIPUJOTTELU (HU&NL) Kansalliset kilpailut 2013 Vongankoski, toukokuu Tulikurkku, toukokuu Taivalkoski, kesäkuu SM-kilpailut, Taivalkoski, elokuu Taivalkoski, syyskuu Kansainväliset arvokilpailut EM, Krakowa, Puola MM, alle 18 ja 23 v, Liptovsky Mikulas, Slovakia, EM, alle 18 ja 23 v. Bourg St. Maurice, Ranska, MM, Praha, Tsekki, Kaudella 2013 tärkein kv-kisa on alle 18 v. ja alle 23 v EM-kisat Bourg St. Mauricessa. Leirit 2013 Yhteisleirit (maajoukkue, juniorit) kilpailujen yhteydessä - Toukokuu, Tulikurkku - Kesäkuu, Taivalkoski - Elokuu, Taivalkoski (antidoping-luento) Koulutukset 2013 Ohjaaja-/valmentajakoulutus kesä- ja elokuun leirien yhteydessä. Rekrytointi & kehitystoimet Uusien harrastajien saaminen on keskeisenä toimena tulevina vuosina. Ensimmäisenä pyritään rekrytoimaan uusia ohjaajia/valmentajia. Heille tarjotaan koulutusta kesä- ja elokuun leirien yhteydessä. Ohjaajien/valmentajien rekrytoinnissa ollaan yhteydessä jo uransa lopettaneisiin kanoottipujottelijoihin ja pyritään pääsemään sitä kautta liikkeelle, joko niin että he lähtisivät mukaan tai etsisivät omalta alueeltaan ehdokkaita. 14

15 MARATONMELONTA (HU&AL) Kansalliset kilpailut 2013 SM-kilpailut 2013 Maratoncupin osakilpailut Suuret soututapahtumat, joihin voi osallistua myös kanooteilla. Lahti Midnight Ultra Maraton Kansainväliset arvokilpailut PM-kilpailut, Ruotsi EM-kilpailut MM-kilpailut, Kööpenhamina, Tanska MM-Cup Oklahoma, USA Lahti Midnight Ultra Marathon, Lahti Valmennustoiminta ja leirit 2013 Vähäisten resurssien takia maratonmelontaseurojen oma valmennustoiminta muodostaa liiton valmennusjärjestelmän. Yksittäisten urheilija-valmentajaparien toiminta on ollut menestyksekästä. Toimintamalli takaa urheilija-valmentajapareille työrauhan valmentautumiseen. Maratonmelojat leireilevät seuraavasti: - Uusi-Seelanti (valmennusleiri) - Hiihtoleiri (nuoriso) - Luosto (harrasteleiri) - Luosto 2 viikkoa helmi-maaliskuun vaihteessa (harrasteleiri) - Eurajoessa aloitetaan avovesiharjoittelu maaliskuussa ja pääsiäisenä (harrasteja valmennusleiri) - Italia tai Espanja (valmennusleiri) - Unkari Györ ja Tsekki Decin huhti-toukokuun vaihde n.3 viikkoa (valmennusleiri) - Unkari Györ heinä-elokuu 2-3 viikkoa (valmennusleiri) Maajoukkue Maajoukkue koostuu henkilöistä jotka tavoittelevat edustuspaikkaa ulkomaisiin maratonmelontakilpailuihin PM-, EM-, MM- ja Masters MC-tasolle. Maajoukkue on hyvin pitkälle omakustannusperiaatteelle toimiva ryhmä, joka on saavuttanut viime vuosina hyvää menestystä näissä kilpailuissa. Nuorten maajoukkueen kokoaminen ja organisoiminen on keskeinen tavoite lähivuosien menestyksen mahdollistamiseksi. Valmennusleirit Isommat maratonmelontaseurat järjestävät omia harjoitusleirejään kotimaassa ja ulkomailla. Talvikaudella maajoukkueurheilijat harjoittelevat Uudessa-Seelannissa ja Etelä-Euroopassa. Nuoriso-/harrasteleirit Isommat maratonmelontaseurat järjestävät muiden seurojen nuorille avoimia harjoitusleirejään kotimaassa. Lyhyitä nuorten koulutus- ja harjoitusleirejä voidaan järjestää kansallisen maratoncupsarjan yhteydessä. 15

16 Koulutukset 2013 Maratonmelontaan soveltuu hyvin liiton ratamelojien organisoimat valmentajakoulutukset. Kotimaisilla ja ulkomaisilla valmennusleireillä voidaan keskittyä maratonmelonnan erityispiirteiden valmennuksen opettamiseen. Yhteisillä valmennusleireillä tarjotaan antidopingkoulutusta. Lisäksi maajoukkueurheilijoille tarjotaan liiton hankkimaa kirjallista antidopingopetusmateriaalia. Tammi-helmikuussa järjestetään kansallinen tuomarikoulutus. Ajankohtaa voi viivästyttää uusittavien maratonsääntöjen hyväksyttämisprosessi. Rekrytointi & kehitystoimet Miten laji on ajatellut saada lisää kaikenikäisiä harrastajia: - Lasten ja nuorten maratonkilpailujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä ratamelonnan avulla - Maratonjaoston perustaminen kehittämistyön organisoimiseksi ja jalkauttamiseksi - Kansainvälisten maratonmelontatapahtumien järjestäminen Suomessa lajin näkyvyyden ja kiinnostavuuden parantamiseksi - Kansallisen maratoncup -kilpailujärjestelmän laajentaminen uusilla osakilpailuilla ja etenkin nuorten sarjoilla. Maratonmelonnan kehitystarpeet ja suunnitellut toimet - Kilpailutapahtumien tason kehittäminen uuden järjestämisohjeiston avulla - Kilpailutapahtumien arviointi-, palaute- ja seurantamenetelmän kehittäminen. Vertailupohjana käytetään maratonmelonnan järjestämisohjeiston vaatimuksia - Kansallisen tuomarikoulutuksen organisointi - Tuomareiden työskentely ICF:n MM- ja maailman cupin kisoissa parhaiden käytäntöjen oppimiseksi kansallisten kisojen kehittämiseksi - Uusien kilpailutapahtumapaikkojen olosuhteiden kehittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tasolle 16

17 OLYMPIALUOKKIEN SOUTU (HU & NL) Vuonna 2013 olympialuokkien soudun painopiste on valmennustoiminnan ja kansallisen kilpailutoiminnan kehittämisessä. Valmennusryhmätoimintaa lisätään ja kootaan huipulle tähtäävän soutajan urapolku -materiaali valmennuksen työkaluksi. Valmennustoimintaa parannetaan aloittamalla aluevalmennusjärjestelmä. Kansallista kilpailutoimintaa kehitetään niin, että tarjolla on riittävästi kilpailuja kaikenikäisille. Eräs toimenpide on hajauttaa pienveneiden SM-kilpailut kahdelle viikonlopulle, jolloin alle 23-vuotiaat voivat osallistua aikuisten sarjoihin ja saadaan omia lähtöjä masters-sarjalaisille. Näin kilpailukalenteriin tulee yksi hyvätasoinen kilpailu lisää. Kansainvälisistä kilpailuista panostetaan erityisesti Universiadeihin, joka on arvostettu ja tärkeä kilpailu nuorille urheilijoille. Liiton tuki ohjataan painotetusti juniorien PM-kilpailuihin ja Universiadeihin varmistaen näin juniorien ja nuorten kansainväliselle tasolle tähtäävien ja siellä olevien nuorten kehittymisen. Liiton tuki ohjataan ensisijaisesti venekuljetuksiin sekä joukkueenjohdon kuluihin, jolloin on mahdollista lähettää kilpailuihin isompi joukkue. Muihin arvokilpailuihin liitto tukee 1-3 urheilijaa, joiden näytöt riittävät kisavalintaan. Valintakriteerit kilpailuihin julkaistaan myöhemmin. Kansalliset kilpailut Kansallinen kilpailu, Lappeenrannan kanavasoutu Kansallinen kilpailu ja PM-katsastus Tampereen kansainvälinen regatta Kansallinen junioriregatta Juniorien ja alle 23-vuotiaiden pienvene-sm ja kansallinen regatta seniorit Seniorien ja masters pienvene-sm ja kansallinen junioriregatta, Tampere Isovene-SM (juniorit, seniorit), Valkeakoski Sprintti-SM (juniorit, seniorit), Kirkkonummi Maakuntasoudut, Turku - syyskuu, Yliopistoregatta, Turku Kilpailujen järjestäjiä kannustetaan järjestämään muiden lähtöjen lisäksi masters-lähtöjä sekä aloittelijoille omia lähtöjä. Kansainväliset kilpailut ( MC1, Sydney, Australia. Ei todennäköisesti suomalaisia) Essen, Saksa (maajoukkueen/arvokilpailujen katsastuskilpailu: EM, MC2, Universiadit, MC3, alle 23-vuotiaiden MM) Juniorien EM-kilpailut, Minsk EM-kilpailut, Sevilla PM-kilpailut, juniorit ja seniorit, Tukholma MC2, Eton, Iso-Britannia Universiadit, Kazan, Venäjä MC3 Luzern, Sveitsi Alle 23-vuotiaiden MM-kilpailut, Linz, Itävalta Juniorien MM-kilpailut, Trakai, Liettua MM-kilpailut, Chungju, Etelä-Korea Masters-regatta, Varese, Italia Baltic cup (15-17-vuotiaat), Pietari, Venäjä 17

18 Leirit hiihto/ergoleiri tammi-helmikuu yhdessä puuvenesoutajien kanssa - 2 x 3-4 viikon mittaista avovesileiriä maalis-huhtikuussa (Italia, Saksa, Belgia?) - vko 24 PM-leiri - vko 26 Universiadi-leiri - lokakuu seuraavan kauden suunnitteluleiri - liitto järjestää heinäkuussa koko liiton yhteisen nuorisoleirin - leirikalenteri tarkentuu myöhemmin syksyn 2012 aikana Koulutukset nuorten soudun ohjaajakoulutus käynnistetään vuonna Koulutuksesta vastaa liiton harrastekoordinaattori. Lajiosuuksien sisällöstä vastaavat soudun kouluttajat. - valmentajakoulutukset - Vuoden 2013 aikana pidetään tason 1 ja tason 2 valmentajakoulutus yhdessä melonnan ja puuvenesoudun kanssa - Lisäksi jokaisella valmennusleirillä järjestetään valmentajakoulutusta sekä urheilijoille että valmentajille - aluetasolla järjestetään kokeneiden valmentajien mentorointia uusille ohjaajille ja valmentajille - Viedään loppuun huipulle tähtäävän soutajan urapolku -työstö ja jalkautetaan se valmennuksen työkaluksi sekä päivitetään muita valmennuskoulutusmateriaaleja. - tuomarikoulutukset - järjestetään tuomariseminaarit keväällä ja syksyllä sekä koulutus ja tentti - antidopingkoulutukset - kaikilla yhteisillä leireillä tiedotetaan ajankohtaisista antidoping-asioista - syksyn kauden suunnitteluleirillä järjestetään koulutus adt:n toimesta Rekrytointi & kehitystoimet Uusia harrastajia rekrytoidaan aluevalmennusjärjestelmän avulla sekä järjestämällä kotiratasoutukilpailuja sekä kouluyhteistyötä. Olympialuokkien ja puuvenesoudun välillä tehdään yhteistyötä ja mahdollistetaan nuorten tutustuminen olympialuokkien soutuun myös puuvenesoutupaikkakunnilla viemällä olympialuokkien kalustoa puuveneseuroihin ja järjestämällä olympialuokkien ohjaajakoulutusta puuveneseuroissa. Masters-sarjalaisille lisätään omia lähtöjä kilpailuihin. Valmennusta kehitetään aloittamalla aluevalmennusjärjestelmä ja palkkaamalla päätoimisia ja/tai oto-valmentajia. Aluevalmentajat nimetään Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Lappeenrantaan. Vastuuvalmentaja vasta alueen valmennustoiminnan kehittämisestä, jossa pääpainona on juniori- ja maajoukkuetoiminta. Toimintaan sisällytetään myös yliopistosoudun kehittäminen sekä lahjakkuuksien kartoittaminen puuvenesoudun puolelta. Vuoden 2013 painopisteenä on valmennusryhmäurheilijoiden päivittäisvalmennuksen laadun parantaminen, urheilijaakatemiayhteistyön tiivistäminen, huipulle tähtäävän soutajan urapolku työstön loppuun vieminen, koulutusten järjestäminen sekä uusille että nykyisille valmentajille sekä uusien jäsenien rekrytointi. Kehitystoimet on kuvattu tarkemmin dokumentissa Olympiasoudun huippuurheilustrategia vuosiksi

19 PUUVENESOUTU (AL) Puuvenesoudussa yhteistyötä toisten lajiryhmien kanssa pyritään lisäämään, valmentajakoulutus ja talven leiritoiminta yhdessä olympialuokkien soudun kanssa ovat ensisijaiset tavoitteet. Koulutus ja valmennus Perämies- ja tuomarikoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, niin että kursseja on tarjolla koko maata kattavasti. Soutajien talvileiri pyritään järjestämään yhdessä olympialuokkien kanssa. Puuvenejaosto ja soudun päävalmentaja Ilona Hiltunen suunnittelevat sisällön, sekä päättävät ajankohdan ja pitopaikan. Kilpailutoiminta Puuveneiden kilpailujärjestys niveltyy luontevasti harjoitteluun ja mahdollistaa saman soutajan kilpailla hyvin sekä pien- että kirkkoveneissä. Veneluokat ja sarjajako säilytetään entisellään. Kilpailukalenteri 2013 PVM KILPAILU VENE PAIKKAKUNTA JÄRJESTÄVÄ SEURA SM-sprintti lukiosekajouk. kv Espoo SMARK SM-keskimatka M+N kv Lohja LoSS SM-keskimatka S kv Lohja LoSS SM-pitkä matka M+N+S pv, kv Sulkava Sulkava Seura SM-keskimatka M+N+S pv Tampere TAKO SM-sprintti M+N+S pv Virrat VirtU SM-10 km M+N+S pv Virrat VirtU SM-sprintti M+N+S kv Sulkava SU SM-10 km M+N+S kv Sulkava SU SM-4 km Lukiosekajouk. kv Sulkava SU-41 S= sekasarja M = miehet N = naiset KV = kirkkovene PV = pienvene SM-sarjat ja veneluokat 2013 Veneluokka SM-sarjat M yksinsoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v M vuorosoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60v yli 70-v vammaiset M parisoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v N yksinsoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v N vuorosoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v vammaiset N parisoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v S vuorosoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v S parisoutu alle 23 v yleinen yli 40-v yli 50-v yli 60-v yli 70-v M kirkkovene yleinen N kirkkovene yleinen S kirkkovene alle 23 v yleinen Vammaissarjassa melojana toimii kilpailijan vapaasti valitsema avustaja 19

20 Puuveneliigat Puuvenesoudun liigakilpailuina toimivat kaikki pien- ja kirkkoveneiden SM-kilpailut. Kilpailut käydään seuraliigasääntöjen mukaisesti. Seuraliigaan ei ole erillistä osallistumismaksua, vaan jokaisen kirkkoveneosakilpailun osallistuvan joukkueen osallistumismaksusta 50 euroa sijoitetaan rahapalkintoihin ja jokaisen pienveneosakilpailuun osallistuvan soutajan osallistumismaksusta sijoitetaan viisi euroa rahapalkintopottiin. Lisäksi pottiin lisätään mahdollinen liiton tuki. Kuusi parhaiten menestynyttä liiton jäsenseuraa palkitaan kauden päätyttyä. Palkintoihin ei käytetä Opetusja kulttuuriministeriöltä saatavaa avustusta. Hallinto Puuvenesoudun hallinnosta vastaa puuvenejaosto, johon puuvenesoutuseurojen yhteinen suunnittelukokous valitsee jäsenet erovuoroisten tilalle. Valiokunnan kokoonpano: Pj. Heikki Joskitt (SU -41), jäseninä Hannu Liekola (Kouvolan Soutajat), Pekka Mukula (Iitin Soutajat), Jari Junttanen (KuHi), Ulla Yrjölä (Muuramen Urheilijat), Jukka Lindström (Mikkelin Soutajat), Paavo Salonen (TAKO). Valiokunta kokoontuu kauden aikana tarpeen mukaan. 20

21 RATAMELONTA(HU & NL) Alle 16-vuotiaiden valmennustoimintaan sidotaan OTO-vastuuvalmentajapari joka toimii tiiviisti yhteistyössä harrastekoordinaattorin ja seuravalmentajien kanssa. Valmennustoiminta on aktiivista, ympärivuotista, ja urheilijan polku on toiminnan keskiössä. Nuorisoleirit Avoimia leirejä ratamelonnan lapsi- ja nuorisoharrastajille Hiihtoleiri / testiviikonloppu Kesän suurleiri Syysleiri Alle 16-vuotiaiden leiritystoiminta 2x Hiihtoleiri / fyysisten ominaisuuksien testiviikonloppu Kevään avovesileiri 3x Kesän avovesileirit PM- valmistava leiri Syysleiri vuotiaiden valmennusryhmän leiritystoiminta Tammikuun avovesileiri 2-3vkoa Helmi-maaliskuun avovesileiri 3 viikkoa Huhtikuussa avovesileiri 3 viikkoa Kesäkuun kotimaan avovesileiri (EM valmistava) Heinäkuun kotimaan avovesileiri PM valmistava leiri Syystapaaminen Marraskuun ulkomaan avovesileiri Mainittujen leirien lisäksi vuotiaat ja seniorimelojat toteuttavat omatoimisia avovesileirityksiä kansainvälisissä harjoitusryhmissä henkilökohtaisen tarpeen ja taloudellisten edellytysten mukaisesti. Kansalliset kilpailut 2013 Ratamelonnan kansallista kilpailutoimintaa kehitetään vuonna 2013 siten että kansallisten kilpailujen määrää pyritään nostamaan alueellisten ja kansallisen tason kilpailujen kautta. Kilpailutoiminnan keskipisteessä on ratamelojan urheilijan polku. Kilpailutiheys, kalusto, ikäkausisarjat sekä matkavalikoima muokataan paremmin tukemaan polkuajattelua, ja siten harrastajan sekä urheilijan kehittymistä jokaisessa polkuvaiheessa. Ratamelonta Cup 5-7 osakilpailua Osakilpailut sijoitetaan kilpailukalenteriin tasaisesti läpi avovesikauden kv. kilpailujen katsastustarve ja ajankohtia tukeviksi Pistelasku ja yhteispisteet Pääyhteistyökumppani Osa kilpailuista yhteiskilpailuina maratonmelonnan kanssa, jolloin lajit palvelevat toisiaan nykyistä paremmin Vaihtuva monipuolinen matkavalikoima, kilpailusarjat alle 10-vuotiaat -> Masters 21

22 Alueelliset kilpailut Alueellista kilpailutoimintaa kehitetään Tavoitteena kannustaa paikallis- ja aluetason kilpailutoimintaa Alueellinen seurayhteistyö oleellista Matalan kynnyksen periaatetta tulee noudattaa kilpailujen järjestämistä SM- kilpailut SM-kilpailut järjestetään voimassa olevien kilpailusääntöjen mukaisesti Nuorisomestaruuskilpailut Alle 18-vuotiaiden ja alle 23-vuotiaiden SM- kilpailut Yleisen sarjan SM-kilpailut järjestetään kahdessa osassa Masters-sarjojen lähdöt järjestetään yleisen sarjan SM-kilpailujen yhteydessä Kansainväliset kilpailut 2013 Ratamelonnan lajiliiton alla toimiva kansainvälinen kilpailutoiminta keskittyy voimakkaasti lajin arvokilpailuihin MM, EM, MC ja PM tasolla. Tavoitteena on että kilpailukykyinen joukkue osallistuu niin senioreiden kuin ikäkausisarjojen MM, EM, MC ja PM kilpailuihin vuonna Alle 18-vuotiaiden ja alle 23-vuotiaiden MM- kilpailut, Welland, Ontario, Kanada urheilijan joukkue - Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää A- finaaliin. Alle 18-vuotiaiden ja alle 23-vuotiaiden EM- kilpailut, Poznan, Puola urheilijan joukkue - Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää A- finaaliin / B- finaalin kärkisijoille PM- Kilpailut, Tanska, ajankohta avoin urheilijan joukkue - Valintakriteeri: urheilija / alus omaa realistiset mahdollisuudet kilpailla mitalisijoituksista - Tavoite: 20 mitalisijoitusta Koulutus & testit - ratamelonta Nuorten melonnanohjaajakoulutus käynnistetään vuonna Harrastekoordinaattori toimii koulutusten koordinoijana, ja lajiosaamisen taitajat vastaavat käytännön koulutuksesta. Tavoitteena on että vuoden 2013 aikana koulutuksen läpikäy 10 henkilöä. Kasva urheilijaksi testit ja koulutukset toteutetaan vastuuvalmentajien ja seurojen yhteistoimintana. Ratatuomarikoulutusta järjestetään vuoden 2013 aikana. Valmennus- ja kilpailuvaliokunta koordinoi tuomarikoulutusta ja SMSL:n toimisto ylläpitää rekisteriä tuomarikoulutuksen läpikäynneistä. Ratamelontavalmentajakoulutus Valmentajakoulutusmateriaali päivitetään tasoille I, II, ja III. Valmentajakoulutuksia järjestetään vuonna 2013 tasoilla I ja II. Valmentajakoulutukselle etsitään vastuuhenkilöä, joka vastaa materiaalin tuottamisesta ja koulutuksien järjestämisestä. Valmennusryhmien henkilökohtaisia valmentajia kannustettaan jatkokouluttamaan itseään oman tasonsa mukaisesti (I, II, III, UrVa, VAT). 22

23 Valmennustoiminta Suomen melonta- ja soutuliiton alaisuudessa tapahtuva ratamelonnan valmennusryhmien valmennustoimintaa tullaan kehittämään siten että liitto hakee yhden päätoimisen lajivalmentajan lisäpalkkatukea Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköltä. Tämän lisäksi valmennuksen laadun kehittämiseksi yksi osa-aikainen henkilöresurssi toteutetaan yhteistoimintana Urheiluopiston kanssa. Valmennustoiminta on aktiivista, ympärivuotista, ja urheilijan polku on toiminnan keskiössä. Leiritystoiminta on lajiliittovalmennuksen ydintoimintaa. Leiritystoiminta noudattaa urheilijan polkuajattelua siten että leiritys ruokkii kehitystä ja yhteisharjoittelu nostaa aina tekemisen absoluuttista tehoa ja laatua. Seura- ja aluevalmennus toimii urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tukipilareina varmistaen laadukkaan harjoittelun koti- tai opiskelupaikkakunnalla. Seniorimaajoukkueen leiritystoiminta Tammikuun avovesileiri 3 viikkoa Helmikuun avovesileiri 3 viikkoa Maalis-huhtikuussa avovesileiri 3 viikkoa MC viimeistelyleiri 2 viikkoa Kesäkuun kotimaan avovesileiri (EM- valmistava) Heinäkuun kotimaan avovesileiri Elokuun alussa senioreiden MM- leiri Syystapaaminen Marraskuun ulkomaan avovesileiri Mainittujen leirien lisäksi vuotiaat ja seniorimelojat toteuttavat omatoimisia avovesileirityksiä kansainvälisissä harjoitusryhmissä henkilökohtaisen tarpeen ja taloudellisten edellytysten mukaisesti. Kilpailut 2013 Ratamelonnan lajiliiton alla toimiva kansainvälinen kilpailutoiminta keskittyy voimakkaasti lajin arvokilpailuihin MM, EM, MC, ja PM tasolla. Tavoitteena on että kilpailukykyinen joukkue osallistuu niin senioreiden kuin ikäkausisarjojen MM, EM, MC ja PM kilpailuihin vuonna Kilpailut, joukkueen koot, tavoite Senioreiden MM- kilpailut, Duisburg, Saksa urheilijan joukkue - Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää B- finaaliin. - Tavoite: 1-2 A- finaalisijoitusta, 2-4 B- finaalisijoitusta Senioreiden EM- kilpailut, Montemor O Velho, Portugal urheilijan joukkue - Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää B- finaaliin. - Tavoite: 1-3 A- finaalisijoitusta, 3-5 B- finaalisijoitusta Senioreiden MC-kilpailut, I Szeged , II Poznan ja III Racice urheilijan joukkue - Valintakriteeri: Urheilija / alus omaa realistisen mahdollisuuden yltää B- finaaliin. - Tavoite: kilpailuttaa urheilijoita ja aluksia kovan tason kv. kilpailukokemuksen kartuttamiseksi, kilpailut toimivat sekä valmistavina kilpailuina että katsastuskilpailuina senioritason arvokilpailuille. 23

24 Kehitystoimet Ratamelonnan kehitystoimet ovat esitetty vuonna 2011 valmistuneessa huipulle tähtäävän ratamelojan urheilijan polussa joka löytyy KIHUN sivuilta: sekä syksyllä 2012 valmistuneessa Ratamelonnan valmennus- ja kilpailustrategiassa Rio 2016 ja Olympialaiset 2020 joka julkaistaan kun Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus on strategian hyväksynyt. Molemmat kirjalliset työt ovat laajat ja pureutuvat ratamelonnan kehittämistarpeiden ytimeen urheilijan polun lähtökohdasta. 24

25 SISÄSOUTU (AL) Sisäsoudussa kilpaillaan Concept2 -merkkisellä soutulaitteella, joka mittaa soutajan soututehon ja ilmoittaa sen näytöllään 500 m vauhtina, kalorinkulutuksena tai watteina. Sisäsoutua käytetään myös kuntoutuksessa ja sitä harrastavat monet sellaisetkin ihmiset, jotka eivät harrasta vesillä soutua lainkaan. Se on erinomainen kuntoilumuoto kaikenikäisille ja -kokoisille. Kilpailut Liiton alainen sisäsoututoiminta järjestetään pääosin Finnrowingin toimesta. Kotimaan kisoissa tarvitaan soutulisenssi ainoastaan SM-kisoihin, joten lisenssivapauden toivotaan tuovan muihin kisoihin osallistujia ja uusia yrittäjiä kokeilemaan kuinka haastava laji sisäsoutu on. Ulkomaan kisoihin ilmoittaudutaan keskitetysti sähköpostilla josta hoituvat matkojen koordinointi, hotellivaraukset yms. Kilpailukalenteri Pvm Kilpailu Matka Paikkakunta Maa Huuman tonni 1000m, 5000m Kotka Suomi Alfa m Tallinna Viro Euro Open m Essen Germany Finnish Open 2000m Helsinki Suomi SM-500m 500m Tampere Suomi SM-10km 10000m Kouvola Suomi SM-Ergomaraton 42195m Kerava Suomi 25

26 SURFSKI OCEAN RACING (AL) Kansalliset kilpailut Vuodelle 2013 on suunnitteilla yksi avoin surfski-kilpailu, joka on avoin surffisukselle ja merikajakille. Kilpailumatka n. 38 kilometriä. Kansainväliset kilpailut Surfskissä on vain K1-luokka ja ikäsarjat ovat: juniorit 15-18, U23 (19-22), seniorit (23+), masters ikäsarjoissa 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+. Kaikki maat voivat lähettää MM-kilpailuun kaksi melojaa/ ikäluokka, lisäksi kaikki melojat maailmanlistan 20 parhaan joukosta saavat osallistua. MM-kilpailu ICF Ocean Racing World Championships 2013, Porto, Portugal Ohana Mana Cup Sardinia, Italy. Ruotsin Seamasters ASKR, Norja Nelo Summer Challenge Leirit Surfski Camp Suomi 2013 järjestetään Suomessa Pietarsaaren Pörkenäsissä, koska leiripaikan rannasta avautuu suoraan avomeri, Rekrytointi ja kehitystoimet Rekrytointia tehdään järjestämällä Surfskileiri Suomessa ja osallistumalla liiton kesän nuoriso- ja harrasteleirille. Surffisuksella pystyy melomaan melkein samalla vauhdilla ja tekniikalla kuin kilpakajakilla, mutta ei tarvitse koko ajan etsiä suojaisia vesiä. Tutkitaan mahdollisuutta, että liitolle voitaisiin hankkia muutamat surffisukset, joita jäsenseurat voisivat vuokrata ja sitä kautta tutustua lajiin. 26

27 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA Hyväksytty

28 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Toimintaympäristö ja sen muutokset VISIO MISSIO ARVOT STRATEGIA Strategiset päämäärät Avainstrategiat Strateginen toimeenpanosuunnitelma...31 Muutosesitykset esitetty yliviivauksella ja kursiivilla. 28

29 1. Johdanto Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien melontaa ja soutua niiden eri muodoissa harrastavien yhteisöjen keskusjärjestö, yhdysside ja etujen valvoja. Liitto edustaa Suomen melonta- ja soutu-urheilua kansainvälisillä areenoilla. Liitto ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna sekä kunto- ja harrasteliikuntana. Liiton tehtävänä on myös edistää melontaan ja soutuun liittyvää kansalaistoimintaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lajiensa avulla. Lisäksi liiton tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Liiton toiminta jaetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden kolmijaon mukaisesti huippuurheiluun, harrasteliikuntaan ja seura- ja järjestötoimintaan. Huippu-urheilua liitossa edustaa olympialajit ja valmentajakoulutus. Harrasteliikunta jakautuu kahteen osaan; kilpaurheiluun, johon lukeutuvat olympialajeja lukuun ottamatta kaikki kilpalajit, sekä harraste-, kunto-, retki- ja tapahtumatoimintaan. Liiton kaikki muu toiminta lasketaan seura- ja järjestötoiminnaksi. Liiton toimintaan kuuluvat seuraavat eri toiminnot ja lajit: 1. Huippu-urheilu: ratamelonta, olympiasoutu ja kanoottipujottelu sekä valmentajakoulutus. 2. Harrasteliikunta: 2.1 Kilpaurheilu: puuvenesoutu (yksinsoutu, parisoutu, vuorosoutu ja kirkkovenesoutu), dragonmelonta, freestylemelonta (sis. boatercross), kanoottipoolo, kanoottipurjehdus, koskisyöksy, maratonmelonta, yliopistosoutu ja -melonta, sisäsoutu ja -melonta, surfskimelonta ja lajiohjaaja-, kilpailutoimihenkilö- ja valmentajakoulutus. 2.2 Harraste-, kunto-, retki- ja tapahtumatoiminta: melontaohjaaja- ja opas- ja kouluttajakoulutukset, muut koulutukset, messutapahtumat, omat tapahtumat (Suomi Luonnollisesti Vesille, Suomi Meloo), jäsenten järjestämät tapahtumat (Sulkavan Soutu, Pääkaupunkimelonta), Kids Club ja sinettiseuratoiminta. 3. Seura- ja jäsentoiminta: seurapalvelut, seurakoulutus, seuratapaamiset, hallinto (vuosikokoukset, hallitus, toimisto, valiokunnat ja jaostot, tiedotus ja viestintä, talous, strategian seuranta ja kehittäminen) 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry toimii osana suomalaista liikuntakenttää, ja on jäsenenä Suomen Liikunta- ja Urheilu SLU ry:ssä, Suomen Olympiakomiteassa, Nuori Suomi ry:ssä, sekä Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:ssä. Kansainvälisellä tasolla liitto kuuluu kansainväliseen melontaliittoon (International Canoe Federation, ICF) ja soutuliittoon (Fédération Internationale des Sociétés d Aviron, FISA). Liitto kuuluu myös melonnan Euroopan keskusjärjestöön (European Canoe Association, ECA) sekä Pohjoismaiseen Soutuliittoon. Suomen liikuntakulttuurissa on lähivuosina tapahtumassa suuria muutoksia. Liikuntalain muutos on tavoitteena nykyisessä hallitusohjelmassa, ja tähän liittyy kiinteästi lajiliitojen määrärahakriteerien muutos. Määrärahakriteerejä ollaan muuttamassa nykyisestä järjestelmästä, 29

30 jossa lajiliittojen toimintaa arvioidaan neljällä toimialalla (huippu-urheilu-, aikuisliikunta-, nuoriso- ja järjestötoiminta) elämänkaari-ajattelun mukaiseen kriteeristöön. Uudessa mallissa lajiliittoja arvioidaan kolmella alueella (huippu-urheilu, harrastetoiminta ja seura- ja järjestötoiminta). SLU:n visio työhön liittyvä järjestökentän muutos on myös lähtenyt etenemään. Sekä liiton ja lajien kehityksen että toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi tätä strategiaa päivitetään vähintään kolmen vuoden välein, ensimmäisen kerran vuoden 2012 lopussa kun saadaan tietoon lopulliset päätökset liittyen huippu-urheilun tulevaisuuteen (HuMu/OK) ja rahajakoon tulevaisuudessa. 2. Visio Suomen Melonta- ja Soutuliitto on menestyvä, tunnettu ja vakavarainen, lajiliitto, joka tarjoaa vetovoimaista, turvallista ja osaavaa melonta- ja soututoimintaa ja tukea kaikille jäsenilleen. 3. Missio Missioksemme olemme valinneet lauseen: Melontaa ja soutua luonnollisesti kaikille! 4. Arvot Liittomme on olemassa tuottaakseen palveluita jäsenilleen. Liitto on hyvin johdettu ja täyttää yhteiskunnan sille asettamat vaatimukset. Liittomme on avoin jäsenille, kannattajille ja yhteistyötahoille sekä uusille jäsenille ja uusille ideoille. Olemme sitoutuneet puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun sekä yhteistyöhön eri lajien kesken. Toimimme rakentavasti ja vastuullisesti jäsentemme, tukijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kunnioitamme jäseniämme, kollegoitamme ja tukijoitamme sekä jäsenistömme erilaisia tavoitteita ja lajeja. Toimimme aina ympäristöämme kunnioittaen. 30

31 5. Strategia 5.1 Strategiset päämäärät Strategiset päämäärämme ovat: 1) Tarjota jäsenseuroillemme tarpeellisia, kehittyviä palveluja ja yhteistyötä harraste- ja kilpaolosuhteiden ja tapahtumien kehittämiseksi. 2) Muodostua toimivaksi, vakavaraiseksi ja menestyväksi liitoksi. 3) Nostaa melonnan ja soudun asemaa ja vaikuttavuutta terveysliikunnassa ja kilpaurheilussa. 5.2 Avainstrategiat Liiton avainstrategiat ovat: 1) Kansainväliseen menestykseen tähtäävän kilpa- ja huippu-urheilun valmennuksen kehittäminen sekä seuravalmennuksen ammattimaistaminen. 2) Harrasteliikunnassa strategisia valintoja ovat seurayhteistyö ja koulutustoiminnan kehittäminen ja tapahtumayhteistyön lisääminen. 3) Hallittu jäsenseurojen jäsenmäärien kasvu ja uusien seurojen muodostaminen. 4) Panostaminen turvallisuustyöhön sekä uusien jäsenten ja harrastajien ohjaukseen ja valmennukseen. 5) Molempien lajien saaminen osaksi koulu- ja opiskelujärjestelmää ottaen huomioon urheiluakatemioiden mahdollisuudet. 6) Seurojen auttaminen yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa harrastuspaikkojen parantamiseksi, laajentamiseksi ja lisäämiseksi. 7) Liiton organisaation ja työtapojen parantaminen, jotta sekä palkattu että vapaaehtoinen työ käytetään mahdollisimman hyvin melonnan ja soudun hyväksi. 5.3 Strateginen toimeenpanosuunnitelma Tärkeimmät toimenpiteet: 1) Liiton organisaatiorakenne, roolit ja vastuut sekä toimikunnat määritellään. Määritellään perustoiminnot ja toiminta. 2) Päällekkäisyyksiä liiton toimiston ja seurojen ja/tai toimikuntatason tehtävien kesken karsitaan. 3) Liitolle valmistellaan viestintä- ja markkinointistrategia. 31

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ Vuosi 2014 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n kolmas toimintavuosi. Tarkoitus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

Liite 2 (Suomen melonta- ja soutuliiton eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosaan)

Liite 2 (Suomen melonta- ja soutuliiton eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosaan) Liite 2 (Suomen melonta- ja soutuliiton eri lajien kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmän yleisosaan) Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2016 Tässä dokumentissa

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017

Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017 Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017 Tässä dokumentissa käydään läpi olympiasoudun vuoden 2017 näyttökilpailut ja valintakriteerit kansainvälisiin kilpailuihin. On tärkeää tutustua

Lisätiedot

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen karsintajärjestelmä vuodelle 2013

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen karsintajärjestelmä vuodelle 2013 Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen karsintajärjestelmä vuodelle 2013 1. Karsintajärjestelmän tavoite ja valinnoissa käytettävät periaatteet Suomen Melonta- ja Soutuliiton

Lisätiedot

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015 Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015 1. Valintajärjestelmän tavoite ja valinnoissa käytettävät periaatteet Olympiasoudun tavoitteena on

Lisätiedot

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2014

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2014 Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2014 1. Valintajärjestelmän tavoite ja valinnoissa käytettävät periaatteet Suomen Melonta- ja Soutuliiton

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 HALLINTO... 2 2.1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY:N KOKOUKSET... 2 2.2 HALLITUS... 2 2.2.1 Tehtävät... 2 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 YLEISET PERIAATTEET... 2 3 HALLINTO... 3 3.1 Liittokokoukset... 3 3.2 Hallitus... 3 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen ja kokoontuminen...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Puuveneseurojen suunnittelupalaveri Jyväskylässä 11.10.2014

Puuveneseurojen suunnittelupalaveri Jyväskylässä 11.10.2014 Puuveneseurojen suunnittelupalaveri Jyväskylässä 11.10.2014 Osallistujat Seurojen edustajat: Maija Virta (Joutele), Kirsi Hiljanen (Muuramen Urheilijat), Markku Surakka (Muuramen Urheilijat), Hannu Liekola

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 HARRASTETOIMINTA... 3 3. JÄSENET... 3 4. NUORISOTOIMINTA... 3 5. AIKUISLIIKUNTA... 4 6. SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

Liite 1d - Ratamelonta EYOF- kilpailut 2017

Liite 1d - Ratamelonta EYOF- kilpailut 2017 Liite 1d - Ratamelonta EYOF- kilpailut 2017 Hyväksytty 13.02.2017 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta Yleistä Unkarin Györissä järjestetään 22-30.7.2017 EYOF (European Youth Olympic Festival) kilpailut. melonta

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 HARRASTETOIMINTA 3 1.2 HUIPPU-URHEILU 3 1.3 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA 3 2. TAUSTAA 3 3. JÄSENET 4 4. NUORISOTOIMINTA 4

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Liite 1 - Ratamelonta Maailmancup osakilpailut 2017 Senioreiden EM- kilpailut 2017 Senioreiden MM- kilpailut 2017

Liite 1 - Ratamelonta Maailmancup osakilpailut 2017 Senioreiden EM- kilpailut 2017 Senioreiden MM- kilpailut 2017 Liite 1 - Ratamelonta Maailmancup osakilpailut 2017 Senioreiden EM- kilpailut 2017 Senioreiden MM- kilpailut 2017 Hyväksytty 12.11.2016 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta MC- kilpailut 2017 Suomen ratamelontamaajoukkue

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ... 3 MELONNAN JA SOUDUN OPERATIIVINEN TOIMINTA VUONNA 2012... 4 Harraste-, kunto-, retki- ja tapahtumatoiminta (A)... 4 KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2014 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 /Nuorisojaosto Ajankohtaista: Oletko kiinnostunut lähtemään yhden yön retkelle syyskuun viikonloppuna? Mukaan sunnuntain 28.6. Gullö Rundiin Tammisaareen?

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Seuraseminaari 19.11.2011 Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Lapsi ja nuorisotoiminta Ohjaajakoulutus Junioriohjaajan starttikurssi, junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, junioripurjehdusohjaajan

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015

Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015 Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015 Hyväksytty 8.2.2015 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta 1. Tavoite Ratamelonnan edustusjoukkueen ensisijainen

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

egroup 2014 Valmennusryhmä-info

egroup 2014 Valmennusryhmä-info egroup 2014 Valmennusryhmä-info 12.12.2013 Kilpasuunnistajan polku Essussa egroup ja egrouph-valmennusryhmät vastaavat sarjoissa H/D 16-21 kilpasuunnistajana menestymään pyrkivien urheilijoiden valmennuksesta

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2013 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Liite 1d - Maratonmelonta A18v. / A23v. / Seniorit Maailmancup osakilpailut 2017 EM- kilpailut 2017 MM- kilpailut 2017

Liite 1d - Maratonmelonta A18v. / A23v. / Seniorit Maailmancup osakilpailut 2017 EM- kilpailut 2017 MM- kilpailut 2017 Liite 1d - Maratonmelonta A18v. / A23v. / Seniorit Maailmancup osakilpailut 2017 EM- kilpailut 2017 MM- kilpailut 2017 Hyväksytty 12.11.2016 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta MC- kilpailut 2017 Suomen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

Suomen Judoliiton antidopingohjelma

Suomen Judoliiton antidopingohjelma Suomen Judoliiton antidopingohjelma Suomen Judoliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua. Suomen Judoliitossa noudatetaan voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Judoliiton

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseuran vuosikokous 2008 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2008-31.8.2009 KUOPION UIMASEURA RY, uintityötä jo vuodesta 1904 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran toiminnan pääpaino on kilpailullisen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2009 1. KKI-HANKKEEN KEHITTÄMINEN SEKÄ SITÄ KAUTTA TYÖPAIKKALIIKUNNAN ALOITTAMINEN 2. VALMENTAJIEN

Lisätiedot

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi Nuorten maajoukkuetoiminta Tavoitteet Nuorten maajoukkueiden tavoitteena on: Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään yksi/ikäluokka viisi kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutus 5 tasoa (ratsastusvalmentaja, lajivalmentaja, huippuvalmentaja, valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 SUOMEN RINGETTELIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ringetteliitolla on 30-vuotisjuhlavuosi sekä lisäksi laji täyttää 50 vuotta. Juhlavuosi alkaa tammikuussa 30-vuotis sarjapeleillä ja päättyy 30-vuotisjuhlaan

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot