SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien melontaa ja soutua niiden eri muodoissa harrastavien yhteisöjen keskusjärjestö, yhdysside ja etujen valvoja. Liitto edustaa Suomen melonta- ja soutu-urheilua kansainvälisillä areenoilla. Liitto ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippuurheiluna sekä kunto- ja harrasteliikuntana. Liiton toiminta jaetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntajärjestöjä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Liiton toimintaa edustaa huippu-urheilu, harrastetoiminta sekä seura- ja järjestötoiminta. Huippuurheilulla käsitetään kansainväliseen menestykseen tähtäävä toimintaa. Harrastetoiminta sisältää elämänkaariajattelunmukaisen kilpailullisen ja ei-kilpailullisen toiminnan nuorisotoiminnasta Masterstoimintoihin saakka. Muu toiminta on Seura- ja järjestötoimintaa. Tätä edustavat yhteiset asiat kuten vuosikokoukset, hallitus-, valiokunta sekä jaostotyöskentely. Tähän kuuluvat myös toimisto- sekä viestintäpalvelut, talous- ja henkilöstöhallinto sekä seurapalvelut, -koulutukset ja -tapaamiset. Liiton seuroissa harrastettavat lajit ovat: avokanoottimelonta, freestylemelonta (sis. boatercross), kanoottipoolo, kanoottipurjehdus, koskisyöksy, puuvenesoutu (yksinsoutu, parisoutu, vuorosoutu ja kirkkovenesoutu), ratamelonta, maratonmelonta, olympialuokkien soutu, sisäsoutu ja -melonta, SUPmelonta, surfski ja vammaisurheilu. Visio Suomen Melonta- ja Soutuliiton visiona on olla kilpaurheilullisesti menestyvä ja vakavarainen lajiliitto, joka tarjoaa osaavaa melonnan ja soudun tukitoimintaa kaikille jäsenilleen. Arvot Liittomme on olemassa tuottaakseen palveluja jäsenyhdistyksilleen sekä niiden jäsenille. Liitto on hyvin johdettu ja täyttää yhteiskunnan sille asettamat vaatimukset. Olemme sitoutuneet puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun sekä yhteistyöhön eri lajien kesken. Haluamme liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. Toimimme rakentavasti ja vastuullisesti jäsentemme, tukijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kunnioitamme jäseniämme, kollegoitamme ja tukijoitamme sekä jäsenistömme erilaisia tavoitteita ja lajeja. Strategiset päämäärät Liiton strategisena päämääränä on tarjota jäsenyhdistyksillemme tarpeellisia ja kehittyviä palveluja muodostua hallinnollisesti toimivaksi, vakavaraiseksi ja kilpaurheilussa menestyväksi liitoksi nostaa melonnan ja soudun asemaa ja vaikuttavuutta terveysliikunnassa ja kilpaurheilussa. Vuodelle 2015 on määritelty strategiset painopistealueet, jotka ovat: nuoriso-, seura- ja tapahtumayhteistyön kehittäminen vapaaehtoistyön hyödyntäminen mahdollisimman kattavasti melonnan ja soudun hyväksi 2

3 taloudellisen vakavaraisuuden rakentaminen Hallinto ja yhteiset asiat Liitossa ylin päätäntävalta on liittokokouksella, joka kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväällä ja syksyllä. Liittokokous valitsee liiton hallituksen. Liiton hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta jäsenestä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja esittelijänä ja tiedottaja sihteerinä. Valiokunnat Melonta- ja soutuliitolla on viisi valiokuntaa. Työvaliokunta toimii hallituksen valmistelevana elimenä. Kurinpidollisista toimenpiteistä vastaa kurinpitovaliokunta. Lisäksi omista osa-alueistaan vastaavat yli lajirajojen rakennetut koulutus- ja olosuhdevaliokunta, kilpailu- ja valmennusvaliokunta sekä harraste-, nuoriso ja tapahtumavaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on koordinoida lajien toimintaa sekä suorittaa yhteistyötä lajien edustajien kanssa. Lajitoiminta Lajien toimintaa ohjaa lajijaosto ja/tai lajipäällikkö. Lajien toiminnot on kuvattu jäljempänä kunkin lajin osalta erikseen. Henkilökunta ja toimisto Liiton henkilökunta koostuu seitsemästä työntekijästä: toiminnanjohtaja, tiedottaja, harrastekoordinaattori, ratamelonnan valmennuspäällikkö, ratamelonnan valmentaja (määräaikainen), olympiasoudun valmennuspäällikkö sekä olympiasoudun valmentaja (määräaikainen). Liiton toimisto sijaitsee Olympiastadionilla. Vuoden 2015 aikana toimisto muuttaa toisiin toimitiloihin Olympiastadionilla alkavan remontin vuoksi. 3

4 LIITTOKOKOUS KURINPITOVALIOKUNTA HALLITUS TYÖVALIOKUNTA HENKILÖKUNTA KILPAILU- JA VALMENNUSVALIO- KUNTA HARRASTE-, NUORISO, JA TAPAH- TUMAVALIOKUNTA KOULUTUS- JA OLOSUHDEVALIO- KUNTA Valmentajakoulutus Kuntoliikunta Ohjaajakoulutus Freestyle, Boatercross Nuorisotoiminta (sinettiseurat) Nuorten ohjaajakoulutus Kanoottipoolo (jaosto) Retkimelonta ja -soutu Kilpailutoimihenkilökoulutus Kanoottipujottelu, koskisyöksy Avokanoottimelonta Seuratoimihenkilökoulutus Maraton (jaosto) Kanoottipurjehdus Tuomarikoulutus Olympialuokkien soutu Surfski Olosuhdeasiat Puuvenesoutu (jaosto) Tapahtumat (Suomi Meloo) Turvallisuus Ratamelonta (jaosto) Tutkimus Sisäsoutu Kilpailusäännöt Karsintajärjestelmät Edustusvalinnat Taulukko 1. Liiton organisaatiokaavio Koulutus- ja olosuhdetoiminta Liiton koulutustoiminta kattaa valmentajakoulutuksen, ohjaajakoulutuksen, kilpailu- ja tuomarikoulutuksen, nuorten ohjaajakoulutuksen sekä seuratoimihenkilöiden koulutuksen. Liiton koulutustoiminnasta vastaa koulutus- ja olosuhdevaliokunta. Kehitystoimet 2015 Valiokunta ylläpitää harrastekoordinaattorin johdolla koulutus- ja kouluttajatietorekisteriä. Melonnan koulutussisällöt pyritään synkronoimaan ammatillisissa oppilaitoksissa annettavan opetussuunnitelman kanssa ns. korvaavuusperiaatteita noudattaen. Valiokunta koordinoi Rakennustietosäätiön kanssa melonta- ja soutukeskusten huoltorakennusten RTkorttityötä. Yhteyshenkilöksi käytännön työn toteutukseen on nimetty Aarne Miettinen. RT- korttityön toteutuksessa otetaan mm. erityisryhmien tarpeet aiempaa paremmin huomioon. Valiokunta käy vuoropuhelua Tampereen kaupungin kaavoituksesta vastaavien tahojen kanssa. Tavoitteena on, että kaupungin yleiskaavan uudistuksessa huomioidaan Kaukajärven vesiin kansainväliset mitat täyttävä melonta- ja soutustadion urheilupaikkana. Liitto jatkaa vesillä liikkumisen turvallisuuteen tähtäävää viranomaisyhteistyötä. Liitto kerää Läheltä piti - ja onnettomuusraportteja tiedotettavaksi jäsenkunnalle sekä kerätäkseen aineistoa turvallisuuskoulutuksia varten. koulutus- ja olosuhdevaliokunta jatkaa soutu- ja soututapahtumien turvallisuusohjeistuksen päivittämistä. 4

5 Kilpailu- ja valmennustoiminta Kilpailu- ja valmennustoimintaa ohjaa ylhäällä kilpailu- ja valmennusvaliokunta. Lajien kilpailu- ja valmennustoiminnasta vastaavat valmennuspäälliköt ja lajipäälliköt, jotka toimivat esittelijöinä valiokunnalle. Kilpailu- ja valmennusvaliokunta laatii yhteistyössä lajipäälliköiden kanssa ja vahvistaa kotimaisiin kilpailusääntöihin liittyvät yleiset ja lajikohtaiset sääntömuutokset, maajoukkueiden valintakriteerit, urheilijavalinnat sekä vuoden parhaina palkittavat. Kilpailu- ja valmennusvaliokunta julistaa kansalliset kilpailut haettavaksi, käsittelee ja myöntää niiden järjestämisoikeudet. Valiokunta rakentaa kilpailukalenterin. Valiokunta valvoo kilpailuihin osallistuvien lisenssien voimassaoloa ja tekee tarvittavat hylkäykset. Olympialuokkien soutu ja ratamelonta organisoivat ja järjestävät yhdessä Kisakallion urheiluopiston ja muiden lajien kanssa valmentajakoulutusta tasoilla I-III. Kurinpito ja antidopingtoiminta Kurinpidollisista toimista liitossa vastaa kurinpitovaliokunta ja se kokoontuu aina tarpeen vaatiessa. Kurinpitovaliokunta koordinoi myös antidopingtoimintaa. Antidopingtoimintaa hoidetaan antidopingsääntöjä noudattaen. Uudet yleiset ADT-säännöt astuvat voimaan vuoden 2015 alusta, ja lajiliiton sääntöjä päivitetään tämän johdosta myöhemmin kevään aikana. Liitto järjestää yhteistyössä ADT:n kanssa seuroille antidoping-koulutusta vuosittain kevät- tai syyskokousviikonlopun yhteydessä. Olympialuokan soutu ja ratamelonta suunnittelevat yhdessä ADT:n kanssa omien lajiensa antidopingtoimintaa. Talous Liiton toimintaa varainkäytön osalta ohjaa liittokokouksen hyväksymä talousarvio. Lajit vastaavat tarkoituksenmukaisesta varojen käytöstä niille osoitetun toimintarahan puitteissa. Talousarvio on laadittu lähtökohdasta, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus vuodelle 2015 pysyy vuoden 2014 tasolla. Liiton talous pidetään tasapainoisena ja sitä seurataan jatkuvasti. Varainhankinta Toiminnanjohtaja toteuttaa liiton varainhankintaa pyrkien löytämään lajiliitolle markkinointisuunnitelman mukaisen pääyhteistyökumppanin sekä 5-7-partner tason yhteistyöyritystä. Lisäksi toiminnanjohtaja kartoittaa myös tahoa, joka voisivat toimia liiton apuna varainhankintatyössä. Lajien edustajat voivat kerryttää lajin budjettia Melonta & Soutu -lehden mainosmyynnillä. Lisäksi lajit voivat suorittaa itsenäisesti alueellista ja paikallista varainhankintaa, mikäli se ei ole ristiriidassa liiton suorittaman varainhankinnan kanssa. Maajoukkueurheilijoille on maajoukkuetapahtumissa varattu oikeus henkilökohtaisiin sponsoreihin omissa aluksissaan. Viestintä Viestintää toteutetaan liiton viestintäsuunnitelman mukaisesti ja sillä tuetaan liiton arvoja, toimintatapaa ja strategian toteutumista. Viestintään osallistuvat työntekijät, luottamushenkilöt ja lajijaostot omalla toiminnallaan. Käytännön tasolla liiton viestintää koordinoi tiedottaja. Liitto käyttää tiedon välittämiseen pääasiallisina viestintäkanavinaan liiton internetsivuja, sähköpostia, jäsenlehti Melonta & Soutua sekä Facebookia. Osa lajeista ja/tai niiden maajoukkueista ylläpitää myös omaa Facebook- tai blogi-sivustoa, joiden sisällöntuotannosta ne vastaavat itsenäisesti. 5

6 Liiton ulkoinen tiedotus perustuu ajankohtaisista asioista sekä kilpailujen, koulutusten ja tapahtumien uutisointiin omilla www-sivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa. Liitto tarjoaa jäsenseuroille mahdollisuuden julkaista kilpailu- tapahtuma- ja koulutuskutsuja liiton kalentereissa sekä tukee seurojen tiedotusta julkaisemalla näiden tiedotteita omalla uutispalstallaan, Facebookissa ja seuratiedotteina. Tiedottaja vastaa yhteistyössä laji- ja valmennuspäälliköiden tai joukkueenjohtajien kanssa arvokisatiedotuksesta medialle. Liiton jäsentiedotusta hoidetaan ensisijaisesti sähköisillä seuratiedotteilla. Seurat välittävät liiton jakamaa tietoa seurassa edelleen eteenpäin. Resurssien mahdollistaessa vuonna 2015 seuratiedotteen sijalla tullaan julkaisemaan sähköinen uutiskirje. Uutiskirje kokoaisi sisältöä niin ajankohtaisista asioista kuin jäsenlehden kirjoituksistakin. Liitto julkaisee vuodessa 5 numeroa Melonta & Soutu -lehteä, joka palvelee jäsenistöä sekä ulkopuolisia lukijoita lajikohtaisilla kirjoituksilla. Lehden toimittamisesta ja taittamisesta vastaa tiedottaja. Lehden sisältö toteutetaan vapaaehtoisten avustajien kanssa yhteistyössä. Jäsenseurojen aikuisen kilpailu- tai harrastelisenssin (lukuun ottamatta kertalisenssiä) lunastaneet saavat liiton jäsenlehden jäsenetuna. Sidosryhmät Liitto jatkaa yhteistyötä sekä edunvalvontaa useiden eri organisaatioiden kanssa. Päämääränä yhteistoiminnalle on luoda osallistumisen edellytykset kansainväliselle toiminnalle sekä saavuttaa jäsenyhdistyksillemme ja niiden toimijoille suoraa tai välillistä hyötyä. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat: Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio (Valo), Olympiakomitea, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Metsähallitus, Suomen Latu, Ulkoilufoorumi, Liikenne- ja viestintäministeriön veneilyjaosto, Melontaturvallisuuden neuvottelukunta, Vantaanjoki-neuvottelukunta, Vammaisurheiluliitto, Kansainvälinen kanoottiliitto (ICF), Euroopan Kanoottiliitto (ECA), Kansainvälinen Soutuliitto (FISA), Pohjoismainen soutuliitto (NOR). Euro Paddle Pass (EPP), Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskus (KIHU) sekä Palvelutyönantajat. Liitto liittyy vuonna 2015 myös Paralympiakomitean jäseneksi. 6

7 HARRASTE- JA NUORISOTOIMINTA Melonta- ja soutuliitossa nuorisotoiminnaksi katsotaan kaikki alle 23-vuotiaiden toiminta kansainväliseen kilpailumenestykseen tähtäävää edustusurheilua lukuun ottamatta. Nuorisotoiminnasta liitossa vastaavat harraste- nuoriso- ja tapahtuma-valiokunta yhteistyössä harrastekoordinaattorin ja lajipäälliköiden tai -jaostojen kanssa. Yleistä Liiton strategian mukaiset tavoitteet ovat: seuroissa tapahtuvan nuorten harrastustoiminnan tukeminen uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen melonnan ja soudun lajien parin. Harraste-, nuoriso- ja tapahtumavaliokunnan toimialan keskeiset painopistealueet ovat: kehittää Kotiratasoutukonseptia olla mukana Koulut Vesille -hankkeessa Nuorten harrastustoiminnan tukeminen Liitto järjestää nuorten ratamelonnan, kanoottipoolon sekä olympiasoudun nuoriso-ohjaaja - koulutukset. Tavoitteena on kouluttaa yhteensä n. 15 nuorten ohjaajaa. Koulutukseen voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet. Liitto subventoi osallistumiskustannuksia. Liitto järjestään seurojen nuorisotoiminnassa mukana olevien valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden tapaamisen. Liitto järjestää ainakin yhden valtakunnallisen harjoitteluleirin ratamelojille, kanoottipoolon pelaajille, olympialuokkien soutajille, puuvenesoutajille sekä freestylemelojille. Leirit järjestetään yhteistyössä lajien kanssa. Seuroissa tapahtuvan nuorten harrastustoiminnan tukeminen Nuorisotyössä mukana olevien arvostusta nostetaan esittelemällä heidän työtään Melonta & Soutu lehdessä. Liitto kerää ja jakaa seuroille tietoa nuorisotoiminnan hyviksi havaituista käytännöistä mm. Kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestettävissä tapaamisissa, Melonta & Soutu -lehdessä sekä liiton verkkosivuilla. Uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen melonnan- ja soudun lajien pariin Käytännön jäsenhankintatyö tehdään seuroissa. Liitto tukee seuroja jakamalla tietoa ennestään hyviksi havaituista käytännöistä sekä tuottamalla jäsenhankintaan tukimateriaalipaketin seurojen ja tapahtumajärjestäjien käyttöön. Tukimateriaalipaketti sisältää yleisesitteen melonnan ja soudun lajeista ja harrastusmahdollisuuksista sekä nuorisotoimintaa tarjoavien seurojen yhteystiedot. Seurakohtaisia jäsenhankintatoimia ovat mm: Seurojen avoimet lajikokeilut, seurojen kurssitoiminta sekä koulu- ja kuntayhteistyö. Jäsenhankinnassa liitto tekee yhteistyötä myös lajivastaavien/-jaostojen kanssa. Liitto kehittää Kotiratasoutu -konseptia yhdessä seurojen ja liikunnanopettajien kanssa. 7

8 Liitto jatkaa vuonna 2013 aloitettua lasten ja nuorten melonnan ja soudun eri lajien alkeiskurssin / peruskurssin / lajiin tutustumisen koulutussisällön sekä materiaalin tuottamista. Liitto on mukana Koulut Vesille -hankkeessa yhdessä Koululiikuntaliiton, SUH:n ja muiden vesiliikuntaliittojen kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat ala-asteikäiset koululaiset, opettajat ja vanhemmat. Tavoitteena on saada vesillä liikkumisen taidot kansalaistaidoiksi. Hankkeelle on haettu rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Sinettiseuratoiminta Liitto vastaa Valo:n ohjeistuksen mukaisista Sinettiseurapalveluista. Melonnan koulutusjärjestelmä Harrastemelonnan koulutustoiminnan integroimista EPP (Euro Paddle Pass) taitokoejärjestelmään jatketaan. Vuosittain osallistutaan 1-2 kansainväliseen seminaariin ja kokoukseen. Yhteistyötä oppilaitosten sekä muiden melonnan koulutusta tarjoavien tahojen kanssa tiivistetään. Kuva1. Harrastemelonnan koulutusjärjestelmä 8

9 Koulutukset kpl melontaohjaajakurssia 3 kpl melontaopaskurssia, meri- koski- ja avokanoottikurssit 2 kpl melonnan kouluttajatapaamista 2 kpl EPP taitokokeen vastaanottokoulutusta Perämieskoulutusta Tarpeen mukaan muuta koulutusta, kuten EA- koulutusta Tapahtumat 2015 Liitto osallistuu Suomi Meloo -kanoottiviestin järjestelyihin. Harrastekoordinaattori osallistuu tapahtumaviikon toteutukseen. Kartoitetaan alan messutarjonta, ja osallistutaan messuille taloudellisten resurssien puitteissa Pienlajit Pienlajien (avokanoottimelonta, kanoottipurjehdus, surfski-melonta sekä SUP-melonta) toimintaa kehitetään yhdessä lajipäälliköiden / lajijaostojen kanssa. Vammaisurheilu Vammaisten harrastusmahdollisuuksia seuroissa pyritään parantamaan jakamalla tietoa esimerkiksi vammaisurheilijoiden apuvälineistä. Melonnan luokittelukoulutukseen lähetetään 1-2 henkilöä. Harrastajia rekrytoidaan järjestämällä lajitutustumisia. 9

10 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA Seura- ja jäsenpalvelujen kehittäminen on jatkuvaa ja jakaantuu Harraste-, nuoriso- ja tapahtumavaliokunnan, Koulutus- ja olosuhdevaliokunnan, Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan sekä liiton yleisen hallinnon kesken. Kehitystoimet 2015 Kartoitetaan soudun koulutustoiminnan tarpeet ja aloitetaan koulutustoiminnan kehittäminen. Perustetaan verkossa toimiva karttapohjainen vesiretkeilyreittipalvelu, mikäli hankkeelle saadaan rahoitus. Tehdään retki- ja kuntomelonnan sekä kuntosoudun terveysprofiilit valmiiksi. Profiileissa kuvaillaan lajien terveydellisiä vaikutuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä, VALO:n sekä AMK Arcada opiskelijoiden kanssa. Julkaistaan n. 10 kertaa vuodessa sähköinen uutiskirje, joka kokoaa sisältöä niin ajankohtaisista asioista kuin jäsenlehden kirjoituksistakin. Seurapalvelut Liitto tarjoaa jäsenrekisterijärjestelmä Sporttirekisterin käyttömahdollisuuden seuroille. Jäsenseurat voivat käyttää rekisteriä jäsentietojensa ylläpitoon ja hallinnointiin veloituksetta. Liitto on mukana Valon ja vahinkovakuutusyhtiö Pohjolan sopimassa urheilun Tuplaturvavakuutuksessa, joka takaa toiminnassaan mukana oleville seuroille Tuplaturvan kattamat toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen. Liitto on mukana myös Valon, Teoston ja Gramexin solmimassa sopimuksessa, joka mahdollistaa jäsenseuroille julkisen musiikin esittämisen tapahtumissaan ilman tekijänoikeuskorvauksia. Huomionosoitukset ja palkitsemiset Liitto palkitsee vuonna 2015 nuorisotoimintaa parhaiten edistäneen henkilön nuorisotoimintaa parhaiten edistäneen seuran tai tapahtumanjärjestäjän ansioituneen vapaaehtoistoimijan, ryhmän tai seuran sekä lajien vuoden parhaat urheilijat ja seurat. Koulutukset ja tapahtumat Liitto järjestää vuonna 2015 tapahtumajärjestäjien koulutus- ja virkistysviikonlopun sekä syyskokouksen yhteydessä kaikille seuratoimijoille kohdistetun työpajaviikonlopun. 10

11 LIITTEET LIITE 1. Freestylemelonta LIITE 2. Kanoottipoolo LIITE 3. Kanoottipujottelu LIITE 4. Maratonmelonta LIITE 5. Olympialuokkien soutu LIITE 6. Puuvenesoutu LIITE 7. Ratamelonta 11

12 FREESTYLEMELONTA Lajin toimintaa ohjaa 4-5 hengen freestylejaosto, jonka puheenjohtajana toimii lajipäällikkö. Jaoston kokoonpanoon kuuluu myös kilpaurheilja-edustus. Kehitystoimet 2015 Freestylemelonnan tärkeimmät kehitystavoitteet vuodelle 2015 ovat: naisten ja miesten terävimmän kärjen tason nostaminen, jotta pystymme parantamaan tulostasoa arvokilpailuissa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä uusien junioreiden rekrytointi lajin pariin ja nykyisten junioreiden tuloksekas valmentaminen uuden kilpailijasukupolven kasvattamiseksi Huippu- ja kilpaurheilu Freestylemelonnan vuoden 2015 MM-kisat järjestetään Kanadassa aaltokisoina. Lapin joet tarjoavat maailmanluokan mahdollisuudet aaltomelonnan harjoittelulle ja suomalaisten mahdollisuudet aaltokilpailuissa ovat huomattavasti vahvemmat kuin stopparikilpailuissa näiden kotimaan harjoitteluolosuhteiden ansiosta. MM-kilpailuiden katsastuskilpailut tullaan järjestämään MM-kilpailupaikkaa mahdollisimman hyvin vastaavilla aalloilla Lapissa. Jatkamme vuonna 2014 hyväksi havaitun ulkomaalaisen huippuvalmentajan ohjaaman maajoukkueleirin järjestämistä Lapissa. Resursseiden mahdollistaessa nimitämme kotimaisen valmentajan MMjoukkueelle, jolla mahdollistetaan erityisesti joukkueen nuorempien ohjaaminen. Tuemme itsenäistä harjoittelua, joka mahdollistaa kehittymistä myös järjestettyjen leirien ulkopuolella. Kansalliset kilpailut 2015 huhtikuu 2015 Myllykoski Bigwater huhtikuu 2015 IceBREAK, Vanhankaupunginkoski Freestylen MM-katsastus, 2 kilpailua Freestylen SM-kisat Boatercrossin SM-kisat Taivalkosken melontafestarit (yhdessä kanoottipujottelun kanssa) Kansainväliset arvokilpailut MM-kilpailut, Ottawa River, Kanada Eurocup-kilpailut Leirit 2015 Maajoukkueleiri, Lappi, kesäkuu Lisäksi valittava MM-joukkue pitää itsenäisiä pienryhmäleirejä tukemaan yhteistä valmistautumista MM-kisoihin. Tuomaritoiminta ICF:n freestylesäännöt ovat kehittyneet viime vuosina niin, että Suomessa on oltava freestyletuomareita, jotka tuntevat kansainvälisen tuomarointikäytännön. Resurssien mahdollistaessa lähetämme kaksi tuomaria ICF:n tuomarikoulutukseen vuonna Lisäksi suunnittelemme kotimaisen tuomarikoulutuksen järjestämistä, jotta uudet kansainväliset käytännöt saadaan laajempaan tietoisuuteen. 12

13 Nuoriso- ja harrastetoiminta Laajennamme vuonna 2014 hyväksi havaittua aikuisten harrasteleiriä sekä panostamme maajoukkueen järjestämiin junnuleireihin. Tällä toiminnalla on tavoitteena kouluttaa jatkossa myös seuroihin freestyle-valmentajia, jotta seurat pystyvät tarjoamaan kovatasoisempaa ohjausta erityisesti juniorikilpailijoille ja harrastajille. Leirit 2015 Junnuleiri(t), Neitikoski Aikuisten harrasteleiri, Neitikoski Muu toiminta Freestylemelontaa promotaan aktiivisesti sähköisessä mediassa. Maajoukkueblogi freestylemelonta.com toimii ensisijaisena viestintäkanava lajitietoisuuden levittämisessä. Sivuja päivittävät Suomen huippufreestylemelojat. 13

14 KANOOTTIPOOLO Lajin toimintaa ohjaa 5-henkinen kanoottipoolojaosto, jonka puheenjohtajana toimii lajipäällikkö. Kehitystoimet 2015 Kanoottipoolon tärkeimmät kehitystavoitteet vuodelle 2015 ovat: maajoukkuetoiminnan kehittäminen lajin strategian mukaisesti nuorten sitouttaminen maajoukkue- ja harrastustoimintaan (leirit, liiton tuki) seurojen tukeminen harrastustoiminnan kehittämisessä tuomaroinnin tason nostaminen näkyvyyden parantaminen liiton sivuilla ja muilla viestintäkanavoilla Huippu- ja kilpaurheilu Maajoukkuetoimintaa kehitetään vuosille tehdyn strategian mukaisesti. Tavoitteena on maajoukkuetoiminnan rakenteiden ja valmennuksen kehittäminen sekä kansainvälisen menestyksen hankkiminen. Miesten joukkuetta valmentaa Antti Löppönen (päävalmentaja) ja naisten joukkuetta Kasper Peterzéns. Laji tukee päävalmentajan kouluttautumista valmentajakoulutus taso 2:lle. Alle 21-vuotiaat harjoittelevat miesten ja naisten valmennusryhmän mukana, mutta heille järjestetään leireillä myös omia harjoituksia ja tarjotaan mahdollisuuksia osallistua omalla joukkueella turnauksiin. Maajoukkueen valmennusryhmän harjoitusleirit ja -ohjelmat ovat kaikille avoimia. Kauden aikana järjestetään kolme kotimaista harjoitusleiriä ja osallistutaan Ruotsissa järjestettävälle harjoitusleirille. Kummankin joukkueen kauden pääturnaus on EM-kilpailut Saksassa, Essenissä. Lisäksi sekä miesten että naisten joukkue osallistuu vähintään yhteen halliturnaukseen ja yhteen avovesiturnaukseen kauden aikana. Kansalliset kilpailut 2015 hallikausi , 2. divarin turnaukset, 3 8 kpl, ainakin Helsinki, Lohja, Nummela Lohjapoolo (KV), Lohja Hiidenvesipoolo (2. divari), Nummela Meripoolo (KV), Helsinki SM-kilpailut, Tampere marraskuu 2015 Nummelapoolo (2-divari), Nummela joulukuu 2015 Halliturnaus, pk-seutu Kansainväliset arvokilpailut 2015 EM-kilpailut, Essen Saksa, elokuu 2015 Maajoukkueiden toimintakalenterit Miehet tammikuu: halliturnaus, Odense, Tanska TAI maaliskuu: halliturnaus, Liettua maalis-/huhtikuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio toukokuu: turnaus, Praha, Tshekki JA /TAI Essen, Saksa heinäkuu: harjoitusleiri, Luulaja, Ruotsi elokuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio elokuu: EM-kilpailut, Essen, Saksa 14

15 marraskuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio Naiset helmikuu: halliturnaus, Järfälla, Ruotsi TAI maaliskuu: halliturnaus, Liettua maalis-/huhtikuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio toukokuu: turnaus, Praha, Tshekki JA/TAI Essen, Saksa TAI heinäkuu: turnaus, Ruotsi heinäkuu: harjoitusleiri, Luulaja, Ruotsi elokuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio elokuu: EM-kilpailut, Essen, Saksa marraskuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio Tuomaritoiminta Järjestetään tuomaritapaaminen ja -koulutus Nummelassa tai Lohjalla sekä Nummelapoolon yhteydessä marraskuussa Tarjotaan Lohjapoolon yhteydessä mahdollisuus suorittaa tuomarikorttikoe. Tuetaan 1 2 henkilön osallistumista kansainväliseen tuomarikorttikokeeseen. Harrastetoiminta Harrastustoimintaa tuetaan seuraavin keinoin: Organisoidaan hallikauden 2-divari. Järjestetään Hiidenvesipoolon yhteydessä lauantaina uusille junioreille (ja muille vasta-alkajille) päiväleiri, jossa harjoitellaan melontatekniikkaa ja pelitaktiikkaa. Etsitään ohjaajia aloittelijoiden ja 2-divaritason harjoituksia varten sekä tarjotaan heille valmennuskoulutusta kesän juniori- ja maajoukkueleirin yhteydessä. Tarjotaan seuroille liiton poolokalustoa käyttöön sekä apua kanoottipoolotoiminnan aloittamiseen. Muu toiminta Hankitaan naisille ja tuomareille edustusasut sekä tuodaan liiton verkkosivuilla kanoottipoolon toiminta näkyvämmin esille. 15

16 KANOOTTIPUJOTTELU Lajin toimintaa ohjaa lajipäällikkö. Kehitystoimet 2015 Kanoottipujottelun tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2015 ovat: lajin kehittäminen valtakunnallisesti nuorisotoiminnan kehittäminen maajoukkuetoiminnan jatkaminen kohti Rion vuoden 2016 olympialaisia, jonne jaetaan ensimmäiset maapaikat vuoden 2015 MM-kilpailuissa Kanoottipujottelutoimintaa kehitetään Suomessa pitämällä seurakohtaisia koulutuksia (3 viikonloppua yhteensä 3 seuraa). Tavoitteena on saada lisää harrastajia etenkin nuorten sarjoihin ja uutena käynnistää pujottelutoimintaa seuroissa, missä sitä ei ole. 2-3 päivän mittaiset koulutukset on tarkoitettu seurojen ohjaajille ja valmentajille ja ne pidetään seuroissa. Koulutuksiin sisältyy opetusmateriaali (Brittiläinen opetus-dvd ja mahdollisesti suomenkielisen opas), kouluttajan käynti seuroissa sekä muutama pujotteluportti, jonka avulla seurat pystyvät aloittamaan toiminnan. Koulutuksen sisältöön kattaa kanoottipujottelun perustekniikan opettamisen ja harjoitusradan rakentamisen. Koulutukset ovat seuroille ilmaisia. Vuoden aikana järjestetään kahdeksan leiriä. Osalla leireistä yhdistetään mahdollisesti aikuisten (harrastetoiminta), maajoukkue- ja nuorisotoiminta. Leirit ovat pituudeltaan kolmesta viiteen päivään. Yhdistämällä eri osa-alueet saadaan kehitettyä sekä nuoriso- ja harrastetoimintaa että huippu-urheilua samalla säästäen kustannuksissa. Leireistä kaksi ovat puhtaasti nuorille ja aloittaville tarkoitettuja. Huippu-urheilu Toimintavuoden tavoitteena on järjestää maajoukkueelle tasokasta leiri- ja valmennustoimintaa kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä yhdistämällä maajoukkue- ja nuorisotoiminta. Kauden päätavoite on saavuttaa edustuspaikka Rion Olympialaisiin MM-kipailut 2015 toimivat ensimmäisenä olympiakarsintana ja kilpailu on näin ollen kauden päätavoite. Toinen olympiakarsinta pidetään EM kilpailujen 2016 yhteydessä. Kaudella 2015 tavoitteena on osallistua junioreiden EM-kilpailuihin, senioreiden MM-kilpailuihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös maailmancupin osakilpailuihin. MM-kilpailuissa tavoite on päästää semifinaalitasolle (40. sija K1M sarjassa ja 30. sija K1N sarjassa). Ehdotukset edustusjoukkueesta tehdään kevään kotimaisten kilpailujen tulosten perusteella sekä jaoston harkinnan mukaan. Valintakriteerit julkaistaan viimeistään tammikuussa Tavoitteen saavuttamiseksi hankitaan kontakteja ulkomailta ja tehdään kansainvälistä yhteistyötä lajiliiton, toisen valmennusryhmän sekä ICF:n kehitysohjelman kanssa. Alle 18- ja 23-vuotiaiden maajoukkuemelojat lähetetään mahdollisuuksien mukaan ICF:n Talent Indentification -leireille. Maajoukkueen naismelojia kannustetaan harjoittelemaan C1- kanootilla ja mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansainvälisiin arvokilpailuihin. Kansainväliset arvokilpailut EM-kisat Markkleeberg, Saksa WC1 Praha, Tsekki WC2 Krakowa, Puola WC3 Liptovsky Mikulas, Slovakia WC4 La Seu d'urgell, Espanja WC Final Pau, Ranska 16

17 Junioreiden ja alle 23v EM kisat, Krakowa, Puola MM kisat, Olymipiakarsinta, Lontoo, Iso-Britannia Leirit 2015 Huhtikuu 2015 Maajoukkue Bratislava/Wien, Slovakia/Itävalta Maajoukkue Lontoo Yhteinen leiri. Maajoukkue + Nuoriso + Aikuiset (harraste) Taivalkoski Maajoukkue MM-kilpailuihin valmistuva leiri Lonto, Iso-Britannia Maajoukkue Taivalkoski Joulukuu 2015 Maajoukkue Al Ain, Yhdistyneet Arabiaemiraatit. Yhteistyössä Ruotsin kanoottiliiton kanssa. Nuoriso-, kilpailu- ja harrastetoiminta Nuorisotoiminnassa on kaksi päätavoitetta: kasvattaa kanoottipujottelun harrastajamäärää ja valmentaa säännöllisesti ja laadukkaasti jo lajin parissa olevia nuoria. Kaudella 2015 järjestetään 2 valtakunnallista yleistä koskimelonta- ja kanoottipujotteluleiriä, jotka ovat kaikille nuorille avoimia. Tavoitteena on sekä saada uusia harrastajia että valmentaa jo lajin parissa olevia. Leirit järjestetään kesäkuussa Kiimingissä ja elokuussa Taivalkoskella. Lisäksi liiton melonnan nuorten suurleiriin yritetään saada kanoottipujottelu mukaan ohjelmaan. Kilpailuissa nuoret huomioidaan järjestämällä aina helpompia ja lyhyempiä ratoja. Kanoottipujottelun kilpailutoiminnan yhtenä päätavoitteena on saada lisää aikuisia harrastajia lajin pariin tarjoamalla monipuolista ja vaihtelevaa kilpailutoimintaa Järjestemällä helppoja kilpailuja tasaisella vedellä tai uimahallissa sekä vaikeampia kilpailuja koskissa. Useana kilpailuviikonloppuna järjestetään helpompi rata lauantaina ja vaativampi rata sunnuntaina. Lisäksi kannustetaan naismelojia osallistumaan C1-naisten sarjaan. Porttituomarikoulutusta järjestetään tarvittaessa kotimaisten kilpailujen yhteydessä. Kesällä 2015 järjestetään kaksi aikuisille tarkoitettua valtakunnallista harjoitusleiriä Taivalkoskella maajoukkue- ja nuorisoleirien yhteydessä. Kansalliset kilpailut 2015 (alustava) helmikuu 2015 Talvikisat uimahallissa toukokuu 2015 Koitelin kisat kesäkuu 2015 Taivalkoski kesäkuu 2015 Tulikurkku elokuu 2015 SM-kisat ja Kosken kuningas -kisa, Taivalkoski syyskuu 2015 Syyscup, Taivalkoski lokakuu 2015 Tulikurkku Leirit Yhteinen leiri. Maajoukkue + Nuoriso + Aikuiset (harraste) Taivalkoski Nuoriso Huttukylä/Tulikurkku Nuoriso Taivalkoski Muu toiminta Kanoottipujottelu lajina tekee yhteistyötä freestylemelonnan kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Lisäksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä mm. Ruotsin kanoottiliiton ja Kansainvälisen kanoottiliiton 17

18 (ICF) kanssa. Lisäksi jaosto tekee tiivistä yhteistyötä melontaseura K&C:n kanssa, joka tarjoaa valmennus- ja koulutuspalveluja. Yhteistyötä tehdään myös melontavarusteiden myyjien kanssa tavoitteena saada varustepaketteja kanoottipujottelua aloittaville. 18

19 MARATONMELONTA Lajin toimintaa ohjaa lajijaosto / lajipäällikkö. Kehitystoimet 2015 Maratonmelonta tavoittelee lisää kaikenikäisiä harrastajia seuraavilla toimenpiteillä: Nuorten maratonkilpailujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä ratamelonnan avulla Maratonjaoston perustaminen kehittämistyön organisoimiseksi ja jalkauttamiseksi Kansainvälisten maratonmelontatapahtumien järjestäminen Suomessa lajin näkyvyyden ja kiinnostavuuden parantamiseksi Kansallisen maratoncup -kilpailujärjestelmän laajentaminen uusilla osakilpailuilla ja etenkin nuorten sarjoilla. Maratonmelonnan kehitystarpeet ja suunnitellut toimet: Kilpailutapahtumien kehittäminen. Kansallisen tuomarikoulutuksen organisointi Tuomareiden työskentely ICF:n MM- ja maailman cupin kisoissa parhaiden käytäntöjen oppimiseksi kansallisten kisojen kehittämiseksi. Uusien kilpailutapahtumapaikkojen olosuhteiden kehittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tasolle Huippu-urheilu Maratonmelonnan maajoukkue koostuu henkilöistä jotka tavoittelevat edustuspaikkaa ulkomaisiin maratonmelontakilpailuihin PM-, EM-, MM- ja Masters MC-tasolle. Maajoukkue on hyvin pitkälle omakustannusperiaatteelle toimiva ryhmä, joka on saavuttanut viime vuosina hyvää menestystä näissä kilpailuissa. Nuorten maajoukkueen kokoaminen ja organisoiminen on keskeinen tavoite lähivuosien menestyksen mahdollistamiseksi. Valmennustoiminta ja leirit 2015 Vähäisten resurssien vuoksi maratonmelontaseurojen oma valmennustoiminta muodostaa liiton valmennusjärjestelmän. Testaustoimintaa kehitetään yhdessä ratajaoston ja Kisakallion urheiluopiston kanssa. Maratonmelontaseurat järjestävät omia harjoitusleirejään kotimaassa ja ulkomailla. Talvikaudella maajoukkueurheilijat harjoittelevat Etelä-Euroopassa omakustanteisesti. Pyritään leireilemään ulkomailla ja kotimaassa yhdessä ratajaoston kanssa omana ryhmänä. Maratonmelojat leireilevät seuraavasti: Syksyn ja kevään hiihtoleiri, paikkakunnat avoin Aloitetaan avovesiharjoittelu maaliskuussa pääsiäisenä (harraste- ja valmennusleiri) Italia tai Espanja kevät (valmennusleiri) Kansainväliset arvokilpailut tai PM maraton, paikka avoin Midnight Ultra Marathon, Lahti EM marathon, Bohinjsko, Slovenia (Marathon WC, Brandenburg, Saksa) Sella jokimaraton, Sella, Espanja 19

20 ICF Canoe Marathon World Championships, Gyor, Unkari Nuoriso-, kilpailu- ja harrastetoiminta Kansalliset kilpailut 2015 (alustava) Pori maraton, Pori 23. tai Pihla Maraton, Ruovesi Midnight Ultra Marathon, Lahti tai 5.7. XXXVIII Gullö Runt, Tammisaari tai Maratonin SM ja NMK, Tampere Cup finaali Sekaparien SM, paikka -avoin Mahdolliset muut CUP-paikkakunnat: Rauma Eura Turku IX Tampere maraton Helsinki maraton Suuret soututapahtumat, joihin voi osallistua myös kanooteilla. Nuoriso-/harrasteleirit Maratonmelontaseurat järjestävät muiden seurojen nuorille avoimia harjoitusleirejään kotimaassa. Lyhyitä nuorten koulutus- ja harjoitusleirejä voidaan järjestää kansallisen maratoncupsarjan yhteydessä. Koulutustoiminta Maratonmelontaan soveltuu hyvin liiton ratamelojien organisoimat valmentajakoulutukset. Kotimaisilla ja ulkomaisilla valmennusleireillä voidaan keskittyä maratonmelonnan erityispiirteiden valmennuksen opettamiseen. Yhteisillä valmennusleireillä tarjotaan antidopingkoulutusta. Lisäksi maajoukkueurheilijoille tarjotaan liiton hankkimaa kirjallista antidopingopetusmateriaalia. Tammi-helmikuussa järjestetään kansallinen tuomarikoulutus Kisakallion urheiluopistolla. 20

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY Toimintakertomus 2014 www.suomentaekwondoliitto.fi 2 ESIPUHE... 5 VUODEN 2014 KOHOKOHTIA HIGHLIGHTS OF YEAR 2014... 6 JÄRJESTÖHALLINTO... 9 3.1 Yleistä... 9 3.2 Talous... 9 3.3

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50)

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.3. Liiton

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 4 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012 Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 5 1.1. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.2.

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012 SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY Toimintakertomus 2012 2 1 ESIPUHE... 5 2 VUODEN 2012 KOHOKOHTIA HIGHLIGHTS OF YEAR 2012... 6 3 JÄRJESTÖHALLINTO... 9 3.1 Yleistä... 9 3.2 Talous... 9 3.3 Hallitus... 10 3.3.1

Lisätiedot

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit VUOSIKERTOMUS 2013 Kumppanit 2013 Pääyhteistyökumppani Vakuuttaja Kumppanit Sisällysluettelo Muutosten vuosi... 4 1 Toimintavuoden painopistealueet... 5 2 Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 6 3 Seuratoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot