SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien melontaa ja soutua niiden eri muodoissa harrastavien yhteisöjen keskusjärjestö, yhdysside ja etujen valvoja. Liitto edustaa Suomen melonta- ja soutu-urheilua kansainvälisillä areenoilla. Liitto ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippuurheiluna sekä kunto- ja harrasteliikuntana. Liiton toiminta jaetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntajärjestöjä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Liiton toimintaa edustaa huippu-urheilu, harrastetoiminta sekä seura- ja järjestötoiminta. Huippuurheilulla käsitetään kansainväliseen menestykseen tähtäävä toimintaa. Harrastetoiminta sisältää elämänkaariajattelunmukaisen kilpailullisen ja ei-kilpailullisen toiminnan nuorisotoiminnasta Masterstoimintoihin saakka. Muu toiminta on Seura- ja järjestötoimintaa. Tätä edustavat yhteiset asiat kuten vuosikokoukset, hallitus-, valiokunta sekä jaostotyöskentely. Tähän kuuluvat myös toimisto- sekä viestintäpalvelut, talous- ja henkilöstöhallinto sekä seurapalvelut, -koulutukset ja -tapaamiset. Liiton seuroissa harrastettavat lajit ovat: avokanoottimelonta, freestylemelonta (sis. boatercross), kanoottipoolo, kanoottipurjehdus, koskisyöksy, puuvenesoutu (yksinsoutu, parisoutu, vuorosoutu ja kirkkovenesoutu), ratamelonta, maratonmelonta, olympialuokkien soutu, sisäsoutu ja -melonta, SUPmelonta, surfski ja vammaisurheilu. Visio Suomen Melonta- ja Soutuliiton visiona on olla kilpaurheilullisesti menestyvä ja vakavarainen lajiliitto, joka tarjoaa osaavaa melonnan ja soudun tukitoimintaa kaikille jäsenilleen. Arvot Liittomme on olemassa tuottaakseen palveluja jäsenyhdistyksilleen sekä niiden jäsenille. Liitto on hyvin johdettu ja täyttää yhteiskunnan sille asettamat vaatimukset. Olemme sitoutuneet puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun sekä yhteistyöhön eri lajien kesken. Haluamme liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. Toimimme rakentavasti ja vastuullisesti jäsentemme, tukijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kunnioitamme jäseniämme, kollegoitamme ja tukijoitamme sekä jäsenistömme erilaisia tavoitteita ja lajeja. Strategiset päämäärät Liiton strategisena päämääränä on tarjota jäsenyhdistyksillemme tarpeellisia ja kehittyviä palveluja muodostua hallinnollisesti toimivaksi, vakavaraiseksi ja kilpaurheilussa menestyväksi liitoksi nostaa melonnan ja soudun asemaa ja vaikuttavuutta terveysliikunnassa ja kilpaurheilussa. Vuodelle 2015 on määritelty strategiset painopistealueet, jotka ovat: nuoriso-, seura- ja tapahtumayhteistyön kehittäminen vapaaehtoistyön hyödyntäminen mahdollisimman kattavasti melonnan ja soudun hyväksi 2

3 taloudellisen vakavaraisuuden rakentaminen Hallinto ja yhteiset asiat Liitossa ylin päätäntävalta on liittokokouksella, joka kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväällä ja syksyllä. Liittokokous valitsee liiton hallituksen. Liiton hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta jäsenestä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja esittelijänä ja tiedottaja sihteerinä. Valiokunnat Melonta- ja soutuliitolla on viisi valiokuntaa. Työvaliokunta toimii hallituksen valmistelevana elimenä. Kurinpidollisista toimenpiteistä vastaa kurinpitovaliokunta. Lisäksi omista osa-alueistaan vastaavat yli lajirajojen rakennetut koulutus- ja olosuhdevaliokunta, kilpailu- ja valmennusvaliokunta sekä harraste-, nuoriso ja tapahtumavaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on koordinoida lajien toimintaa sekä suorittaa yhteistyötä lajien edustajien kanssa. Lajitoiminta Lajien toimintaa ohjaa lajijaosto ja/tai lajipäällikkö. Lajien toiminnot on kuvattu jäljempänä kunkin lajin osalta erikseen. Henkilökunta ja toimisto Liiton henkilökunta koostuu seitsemästä työntekijästä: toiminnanjohtaja, tiedottaja, harrastekoordinaattori, ratamelonnan valmennuspäällikkö, ratamelonnan valmentaja (määräaikainen), olympiasoudun valmennuspäällikkö sekä olympiasoudun valmentaja (määräaikainen). Liiton toimisto sijaitsee Olympiastadionilla. Vuoden 2015 aikana toimisto muuttaa toisiin toimitiloihin Olympiastadionilla alkavan remontin vuoksi. 3

4 LIITTOKOKOUS KURINPITOVALIOKUNTA HALLITUS TYÖVALIOKUNTA HENKILÖKUNTA KILPAILU- JA VALMENNUSVALIO- KUNTA HARRASTE-, NUORISO, JA TAPAH- TUMAVALIOKUNTA KOULUTUS- JA OLOSUHDEVALIO- KUNTA Valmentajakoulutus Kuntoliikunta Ohjaajakoulutus Freestyle, Boatercross Nuorisotoiminta (sinettiseurat) Nuorten ohjaajakoulutus Kanoottipoolo (jaosto) Retkimelonta ja -soutu Kilpailutoimihenkilökoulutus Kanoottipujottelu, koskisyöksy Avokanoottimelonta Seuratoimihenkilökoulutus Maraton (jaosto) Kanoottipurjehdus Tuomarikoulutus Olympialuokkien soutu Surfski Olosuhdeasiat Puuvenesoutu (jaosto) Tapahtumat (Suomi Meloo) Turvallisuus Ratamelonta (jaosto) Tutkimus Sisäsoutu Kilpailusäännöt Karsintajärjestelmät Edustusvalinnat Taulukko 1. Liiton organisaatiokaavio Koulutus- ja olosuhdetoiminta Liiton koulutustoiminta kattaa valmentajakoulutuksen, ohjaajakoulutuksen, kilpailu- ja tuomarikoulutuksen, nuorten ohjaajakoulutuksen sekä seuratoimihenkilöiden koulutuksen. Liiton koulutustoiminnasta vastaa koulutus- ja olosuhdevaliokunta. Kehitystoimet 2015 Valiokunta ylläpitää harrastekoordinaattorin johdolla koulutus- ja kouluttajatietorekisteriä. Melonnan koulutussisällöt pyritään synkronoimaan ammatillisissa oppilaitoksissa annettavan opetussuunnitelman kanssa ns. korvaavuusperiaatteita noudattaen. Valiokunta koordinoi Rakennustietosäätiön kanssa melonta- ja soutukeskusten huoltorakennusten RTkorttityötä. Yhteyshenkilöksi käytännön työn toteutukseen on nimetty Aarne Miettinen. RT- korttityön toteutuksessa otetaan mm. erityisryhmien tarpeet aiempaa paremmin huomioon. Valiokunta käy vuoropuhelua Tampereen kaupungin kaavoituksesta vastaavien tahojen kanssa. Tavoitteena on, että kaupungin yleiskaavan uudistuksessa huomioidaan Kaukajärven vesiin kansainväliset mitat täyttävä melonta- ja soutustadion urheilupaikkana. Liitto jatkaa vesillä liikkumisen turvallisuuteen tähtäävää viranomaisyhteistyötä. Liitto kerää Läheltä piti - ja onnettomuusraportteja tiedotettavaksi jäsenkunnalle sekä kerätäkseen aineistoa turvallisuuskoulutuksia varten. koulutus- ja olosuhdevaliokunta jatkaa soutu- ja soututapahtumien turvallisuusohjeistuksen päivittämistä. 4

5 Kilpailu- ja valmennustoiminta Kilpailu- ja valmennustoimintaa ohjaa ylhäällä kilpailu- ja valmennusvaliokunta. Lajien kilpailu- ja valmennustoiminnasta vastaavat valmennuspäälliköt ja lajipäälliköt, jotka toimivat esittelijöinä valiokunnalle. Kilpailu- ja valmennusvaliokunta laatii yhteistyössä lajipäälliköiden kanssa ja vahvistaa kotimaisiin kilpailusääntöihin liittyvät yleiset ja lajikohtaiset sääntömuutokset, maajoukkueiden valintakriteerit, urheilijavalinnat sekä vuoden parhaina palkittavat. Kilpailu- ja valmennusvaliokunta julistaa kansalliset kilpailut haettavaksi, käsittelee ja myöntää niiden järjestämisoikeudet. Valiokunta rakentaa kilpailukalenterin. Valiokunta valvoo kilpailuihin osallistuvien lisenssien voimassaoloa ja tekee tarvittavat hylkäykset. Olympialuokkien soutu ja ratamelonta organisoivat ja järjestävät yhdessä Kisakallion urheiluopiston ja muiden lajien kanssa valmentajakoulutusta tasoilla I-III. Kurinpito ja antidopingtoiminta Kurinpidollisista toimista liitossa vastaa kurinpitovaliokunta ja se kokoontuu aina tarpeen vaatiessa. Kurinpitovaliokunta koordinoi myös antidopingtoimintaa. Antidopingtoimintaa hoidetaan antidopingsääntöjä noudattaen. Uudet yleiset ADT-säännöt astuvat voimaan vuoden 2015 alusta, ja lajiliiton sääntöjä päivitetään tämän johdosta myöhemmin kevään aikana. Liitto järjestää yhteistyössä ADT:n kanssa seuroille antidoping-koulutusta vuosittain kevät- tai syyskokousviikonlopun yhteydessä. Olympialuokan soutu ja ratamelonta suunnittelevat yhdessä ADT:n kanssa omien lajiensa antidopingtoimintaa. Talous Liiton toimintaa varainkäytön osalta ohjaa liittokokouksen hyväksymä talousarvio. Lajit vastaavat tarkoituksenmukaisesta varojen käytöstä niille osoitetun toimintarahan puitteissa. Talousarvio on laadittu lähtökohdasta, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus vuodelle 2015 pysyy vuoden 2014 tasolla. Liiton talous pidetään tasapainoisena ja sitä seurataan jatkuvasti. Varainhankinta Toiminnanjohtaja toteuttaa liiton varainhankintaa pyrkien löytämään lajiliitolle markkinointisuunnitelman mukaisen pääyhteistyökumppanin sekä 5-7-partner tason yhteistyöyritystä. Lisäksi toiminnanjohtaja kartoittaa myös tahoa, joka voisivat toimia liiton apuna varainhankintatyössä. Lajien edustajat voivat kerryttää lajin budjettia Melonta & Soutu -lehden mainosmyynnillä. Lisäksi lajit voivat suorittaa itsenäisesti alueellista ja paikallista varainhankintaa, mikäli se ei ole ristiriidassa liiton suorittaman varainhankinnan kanssa. Maajoukkueurheilijoille on maajoukkuetapahtumissa varattu oikeus henkilökohtaisiin sponsoreihin omissa aluksissaan. Viestintä Viestintää toteutetaan liiton viestintäsuunnitelman mukaisesti ja sillä tuetaan liiton arvoja, toimintatapaa ja strategian toteutumista. Viestintään osallistuvat työntekijät, luottamushenkilöt ja lajijaostot omalla toiminnallaan. Käytännön tasolla liiton viestintää koordinoi tiedottaja. Liitto käyttää tiedon välittämiseen pääasiallisina viestintäkanavinaan liiton internetsivuja, sähköpostia, jäsenlehti Melonta & Soutua sekä Facebookia. Osa lajeista ja/tai niiden maajoukkueista ylläpitää myös omaa Facebook- tai blogi-sivustoa, joiden sisällöntuotannosta ne vastaavat itsenäisesti. 5

6 Liiton ulkoinen tiedotus perustuu ajankohtaisista asioista sekä kilpailujen, koulutusten ja tapahtumien uutisointiin omilla www-sivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa. Liitto tarjoaa jäsenseuroille mahdollisuuden julkaista kilpailu- tapahtuma- ja koulutuskutsuja liiton kalentereissa sekä tukee seurojen tiedotusta julkaisemalla näiden tiedotteita omalla uutispalstallaan, Facebookissa ja seuratiedotteina. Tiedottaja vastaa yhteistyössä laji- ja valmennuspäälliköiden tai joukkueenjohtajien kanssa arvokisatiedotuksesta medialle. Liiton jäsentiedotusta hoidetaan ensisijaisesti sähköisillä seuratiedotteilla. Seurat välittävät liiton jakamaa tietoa seurassa edelleen eteenpäin. Resurssien mahdollistaessa vuonna 2015 seuratiedotteen sijalla tullaan julkaisemaan sähköinen uutiskirje. Uutiskirje kokoaisi sisältöä niin ajankohtaisista asioista kuin jäsenlehden kirjoituksistakin. Liitto julkaisee vuodessa 5 numeroa Melonta & Soutu -lehteä, joka palvelee jäsenistöä sekä ulkopuolisia lukijoita lajikohtaisilla kirjoituksilla. Lehden toimittamisesta ja taittamisesta vastaa tiedottaja. Lehden sisältö toteutetaan vapaaehtoisten avustajien kanssa yhteistyössä. Jäsenseurojen aikuisen kilpailu- tai harrastelisenssin (lukuun ottamatta kertalisenssiä) lunastaneet saavat liiton jäsenlehden jäsenetuna. Sidosryhmät Liitto jatkaa yhteistyötä sekä edunvalvontaa useiden eri organisaatioiden kanssa. Päämääränä yhteistoiminnalle on luoda osallistumisen edellytykset kansainväliselle toiminnalle sekä saavuttaa jäsenyhdistyksillemme ja niiden toimijoille suoraa tai välillistä hyötyä. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat: Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio (Valo), Olympiakomitea, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Metsähallitus, Suomen Latu, Ulkoilufoorumi, Liikenne- ja viestintäministeriön veneilyjaosto, Melontaturvallisuuden neuvottelukunta, Vantaanjoki-neuvottelukunta, Vammaisurheiluliitto, Kansainvälinen kanoottiliitto (ICF), Euroopan Kanoottiliitto (ECA), Kansainvälinen Soutuliitto (FISA), Pohjoismainen soutuliitto (NOR). Euro Paddle Pass (EPP), Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskus (KIHU) sekä Palvelutyönantajat. Liitto liittyy vuonna 2015 myös Paralympiakomitean jäseneksi. 6

7 HARRASTE- JA NUORISOTOIMINTA Melonta- ja soutuliitossa nuorisotoiminnaksi katsotaan kaikki alle 23-vuotiaiden toiminta kansainväliseen kilpailumenestykseen tähtäävää edustusurheilua lukuun ottamatta. Nuorisotoiminnasta liitossa vastaavat harraste- nuoriso- ja tapahtuma-valiokunta yhteistyössä harrastekoordinaattorin ja lajipäälliköiden tai -jaostojen kanssa. Yleistä Liiton strategian mukaiset tavoitteet ovat: seuroissa tapahtuvan nuorten harrastustoiminnan tukeminen uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen melonnan ja soudun lajien parin. Harraste-, nuoriso- ja tapahtumavaliokunnan toimialan keskeiset painopistealueet ovat: kehittää Kotiratasoutukonseptia olla mukana Koulut Vesille -hankkeessa Nuorten harrastustoiminnan tukeminen Liitto järjestää nuorten ratamelonnan, kanoottipoolon sekä olympiasoudun nuoriso-ohjaaja - koulutukset. Tavoitteena on kouluttaa yhteensä n. 15 nuorten ohjaajaa. Koulutukseen voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet. Liitto subventoi osallistumiskustannuksia. Liitto järjestään seurojen nuorisotoiminnassa mukana olevien valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden tapaamisen. Liitto järjestää ainakin yhden valtakunnallisen harjoitteluleirin ratamelojille, kanoottipoolon pelaajille, olympialuokkien soutajille, puuvenesoutajille sekä freestylemelojille. Leirit järjestetään yhteistyössä lajien kanssa. Seuroissa tapahtuvan nuorten harrastustoiminnan tukeminen Nuorisotyössä mukana olevien arvostusta nostetaan esittelemällä heidän työtään Melonta & Soutu lehdessä. Liitto kerää ja jakaa seuroille tietoa nuorisotoiminnan hyviksi havaituista käytännöistä mm. Kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestettävissä tapaamisissa, Melonta & Soutu -lehdessä sekä liiton verkkosivuilla. Uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen melonnan- ja soudun lajien pariin Käytännön jäsenhankintatyö tehdään seuroissa. Liitto tukee seuroja jakamalla tietoa ennestään hyviksi havaituista käytännöistä sekä tuottamalla jäsenhankintaan tukimateriaalipaketin seurojen ja tapahtumajärjestäjien käyttöön. Tukimateriaalipaketti sisältää yleisesitteen melonnan ja soudun lajeista ja harrastusmahdollisuuksista sekä nuorisotoimintaa tarjoavien seurojen yhteystiedot. Seurakohtaisia jäsenhankintatoimia ovat mm: Seurojen avoimet lajikokeilut, seurojen kurssitoiminta sekä koulu- ja kuntayhteistyö. Jäsenhankinnassa liitto tekee yhteistyötä myös lajivastaavien/-jaostojen kanssa. Liitto kehittää Kotiratasoutu -konseptia yhdessä seurojen ja liikunnanopettajien kanssa. 7

8 Liitto jatkaa vuonna 2013 aloitettua lasten ja nuorten melonnan ja soudun eri lajien alkeiskurssin / peruskurssin / lajiin tutustumisen koulutussisällön sekä materiaalin tuottamista. Liitto on mukana Koulut Vesille -hankkeessa yhdessä Koululiikuntaliiton, SUH:n ja muiden vesiliikuntaliittojen kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat ala-asteikäiset koululaiset, opettajat ja vanhemmat. Tavoitteena on saada vesillä liikkumisen taidot kansalaistaidoiksi. Hankkeelle on haettu rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Sinettiseuratoiminta Liitto vastaa Valo:n ohjeistuksen mukaisista Sinettiseurapalveluista. Melonnan koulutusjärjestelmä Harrastemelonnan koulutustoiminnan integroimista EPP (Euro Paddle Pass) taitokoejärjestelmään jatketaan. Vuosittain osallistutaan 1-2 kansainväliseen seminaariin ja kokoukseen. Yhteistyötä oppilaitosten sekä muiden melonnan koulutusta tarjoavien tahojen kanssa tiivistetään. Kuva1. Harrastemelonnan koulutusjärjestelmä 8

9 Koulutukset kpl melontaohjaajakurssia 3 kpl melontaopaskurssia, meri- koski- ja avokanoottikurssit 2 kpl melonnan kouluttajatapaamista 2 kpl EPP taitokokeen vastaanottokoulutusta Perämieskoulutusta Tarpeen mukaan muuta koulutusta, kuten EA- koulutusta Tapahtumat 2015 Liitto osallistuu Suomi Meloo -kanoottiviestin järjestelyihin. Harrastekoordinaattori osallistuu tapahtumaviikon toteutukseen. Kartoitetaan alan messutarjonta, ja osallistutaan messuille taloudellisten resurssien puitteissa Pienlajit Pienlajien (avokanoottimelonta, kanoottipurjehdus, surfski-melonta sekä SUP-melonta) toimintaa kehitetään yhdessä lajipäälliköiden / lajijaostojen kanssa. Vammaisurheilu Vammaisten harrastusmahdollisuuksia seuroissa pyritään parantamaan jakamalla tietoa esimerkiksi vammaisurheilijoiden apuvälineistä. Melonnan luokittelukoulutukseen lähetetään 1-2 henkilöä. Harrastajia rekrytoidaan järjestämällä lajitutustumisia. 9

10 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA Seura- ja jäsenpalvelujen kehittäminen on jatkuvaa ja jakaantuu Harraste-, nuoriso- ja tapahtumavaliokunnan, Koulutus- ja olosuhdevaliokunnan, Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan sekä liiton yleisen hallinnon kesken. Kehitystoimet 2015 Kartoitetaan soudun koulutustoiminnan tarpeet ja aloitetaan koulutustoiminnan kehittäminen. Perustetaan verkossa toimiva karttapohjainen vesiretkeilyreittipalvelu, mikäli hankkeelle saadaan rahoitus. Tehdään retki- ja kuntomelonnan sekä kuntosoudun terveysprofiilit valmiiksi. Profiileissa kuvaillaan lajien terveydellisiä vaikutuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä, VALO:n sekä AMK Arcada opiskelijoiden kanssa. Julkaistaan n. 10 kertaa vuodessa sähköinen uutiskirje, joka kokoaa sisältöä niin ajankohtaisista asioista kuin jäsenlehden kirjoituksistakin. Seurapalvelut Liitto tarjoaa jäsenrekisterijärjestelmä Sporttirekisterin käyttömahdollisuuden seuroille. Jäsenseurat voivat käyttää rekisteriä jäsentietojensa ylläpitoon ja hallinnointiin veloituksetta. Liitto on mukana Valon ja vahinkovakuutusyhtiö Pohjolan sopimassa urheilun Tuplaturvavakuutuksessa, joka takaa toiminnassaan mukana oleville seuroille Tuplaturvan kattamat toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen. Liitto on mukana myös Valon, Teoston ja Gramexin solmimassa sopimuksessa, joka mahdollistaa jäsenseuroille julkisen musiikin esittämisen tapahtumissaan ilman tekijänoikeuskorvauksia. Huomionosoitukset ja palkitsemiset Liitto palkitsee vuonna 2015 nuorisotoimintaa parhaiten edistäneen henkilön nuorisotoimintaa parhaiten edistäneen seuran tai tapahtumanjärjestäjän ansioituneen vapaaehtoistoimijan, ryhmän tai seuran sekä lajien vuoden parhaat urheilijat ja seurat. Koulutukset ja tapahtumat Liitto järjestää vuonna 2015 tapahtumajärjestäjien koulutus- ja virkistysviikonlopun sekä syyskokouksen yhteydessä kaikille seuratoimijoille kohdistetun työpajaviikonlopun. 10

11 LIITTEET LIITE 1. Freestylemelonta LIITE 2. Kanoottipoolo LIITE 3. Kanoottipujottelu LIITE 4. Maratonmelonta LIITE 5. Olympialuokkien soutu LIITE 6. Puuvenesoutu LIITE 7. Ratamelonta 11

12 FREESTYLEMELONTA Lajin toimintaa ohjaa 4-5 hengen freestylejaosto, jonka puheenjohtajana toimii lajipäällikkö. Jaoston kokoonpanoon kuuluu myös kilpaurheilja-edustus. Kehitystoimet 2015 Freestylemelonnan tärkeimmät kehitystavoitteet vuodelle 2015 ovat: naisten ja miesten terävimmän kärjen tason nostaminen, jotta pystymme parantamaan tulostasoa arvokilpailuissa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä uusien junioreiden rekrytointi lajin pariin ja nykyisten junioreiden tuloksekas valmentaminen uuden kilpailijasukupolven kasvattamiseksi Huippu- ja kilpaurheilu Freestylemelonnan vuoden 2015 MM-kisat järjestetään Kanadassa aaltokisoina. Lapin joet tarjoavat maailmanluokan mahdollisuudet aaltomelonnan harjoittelulle ja suomalaisten mahdollisuudet aaltokilpailuissa ovat huomattavasti vahvemmat kuin stopparikilpailuissa näiden kotimaan harjoitteluolosuhteiden ansiosta. MM-kilpailuiden katsastuskilpailut tullaan järjestämään MM-kilpailupaikkaa mahdollisimman hyvin vastaavilla aalloilla Lapissa. Jatkamme vuonna 2014 hyväksi havaitun ulkomaalaisen huippuvalmentajan ohjaaman maajoukkueleirin järjestämistä Lapissa. Resursseiden mahdollistaessa nimitämme kotimaisen valmentajan MMjoukkueelle, jolla mahdollistetaan erityisesti joukkueen nuorempien ohjaaminen. Tuemme itsenäistä harjoittelua, joka mahdollistaa kehittymistä myös järjestettyjen leirien ulkopuolella. Kansalliset kilpailut 2015 huhtikuu 2015 Myllykoski Bigwater huhtikuu 2015 IceBREAK, Vanhankaupunginkoski Freestylen MM-katsastus, 2 kilpailua Freestylen SM-kisat Boatercrossin SM-kisat Taivalkosken melontafestarit (yhdessä kanoottipujottelun kanssa) Kansainväliset arvokilpailut MM-kilpailut, Ottawa River, Kanada Eurocup-kilpailut Leirit 2015 Maajoukkueleiri, Lappi, kesäkuu Lisäksi valittava MM-joukkue pitää itsenäisiä pienryhmäleirejä tukemaan yhteistä valmistautumista MM-kisoihin. Tuomaritoiminta ICF:n freestylesäännöt ovat kehittyneet viime vuosina niin, että Suomessa on oltava freestyletuomareita, jotka tuntevat kansainvälisen tuomarointikäytännön. Resurssien mahdollistaessa lähetämme kaksi tuomaria ICF:n tuomarikoulutukseen vuonna Lisäksi suunnittelemme kotimaisen tuomarikoulutuksen järjestämistä, jotta uudet kansainväliset käytännöt saadaan laajempaan tietoisuuteen. 12

13 Nuoriso- ja harrastetoiminta Laajennamme vuonna 2014 hyväksi havaittua aikuisten harrasteleiriä sekä panostamme maajoukkueen järjestämiin junnuleireihin. Tällä toiminnalla on tavoitteena kouluttaa jatkossa myös seuroihin freestyle-valmentajia, jotta seurat pystyvät tarjoamaan kovatasoisempaa ohjausta erityisesti juniorikilpailijoille ja harrastajille. Leirit 2015 Junnuleiri(t), Neitikoski Aikuisten harrasteleiri, Neitikoski Muu toiminta Freestylemelontaa promotaan aktiivisesti sähköisessä mediassa. Maajoukkueblogi freestylemelonta.com toimii ensisijaisena viestintäkanava lajitietoisuuden levittämisessä. Sivuja päivittävät Suomen huippufreestylemelojat. 13

14 KANOOTTIPOOLO Lajin toimintaa ohjaa 5-henkinen kanoottipoolojaosto, jonka puheenjohtajana toimii lajipäällikkö. Kehitystoimet 2015 Kanoottipoolon tärkeimmät kehitystavoitteet vuodelle 2015 ovat: maajoukkuetoiminnan kehittäminen lajin strategian mukaisesti nuorten sitouttaminen maajoukkue- ja harrastustoimintaan (leirit, liiton tuki) seurojen tukeminen harrastustoiminnan kehittämisessä tuomaroinnin tason nostaminen näkyvyyden parantaminen liiton sivuilla ja muilla viestintäkanavoilla Huippu- ja kilpaurheilu Maajoukkuetoimintaa kehitetään vuosille tehdyn strategian mukaisesti. Tavoitteena on maajoukkuetoiminnan rakenteiden ja valmennuksen kehittäminen sekä kansainvälisen menestyksen hankkiminen. Miesten joukkuetta valmentaa Antti Löppönen (päävalmentaja) ja naisten joukkuetta Kasper Peterzéns. Laji tukee päävalmentajan kouluttautumista valmentajakoulutus taso 2:lle. Alle 21-vuotiaat harjoittelevat miesten ja naisten valmennusryhmän mukana, mutta heille järjestetään leireillä myös omia harjoituksia ja tarjotaan mahdollisuuksia osallistua omalla joukkueella turnauksiin. Maajoukkueen valmennusryhmän harjoitusleirit ja -ohjelmat ovat kaikille avoimia. Kauden aikana järjestetään kolme kotimaista harjoitusleiriä ja osallistutaan Ruotsissa järjestettävälle harjoitusleirille. Kummankin joukkueen kauden pääturnaus on EM-kilpailut Saksassa, Essenissä. Lisäksi sekä miesten että naisten joukkue osallistuu vähintään yhteen halliturnaukseen ja yhteen avovesiturnaukseen kauden aikana. Kansalliset kilpailut 2015 hallikausi , 2. divarin turnaukset, 3 8 kpl, ainakin Helsinki, Lohja, Nummela Lohjapoolo (KV), Lohja Hiidenvesipoolo (2. divari), Nummela Meripoolo (KV), Helsinki SM-kilpailut, Tampere marraskuu 2015 Nummelapoolo (2-divari), Nummela joulukuu 2015 Halliturnaus, pk-seutu Kansainväliset arvokilpailut 2015 EM-kilpailut, Essen Saksa, elokuu 2015 Maajoukkueiden toimintakalenterit Miehet tammikuu: halliturnaus, Odense, Tanska TAI maaliskuu: halliturnaus, Liettua maalis-/huhtikuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio toukokuu: turnaus, Praha, Tshekki JA /TAI Essen, Saksa heinäkuu: harjoitusleiri, Luulaja, Ruotsi elokuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio elokuu: EM-kilpailut, Essen, Saksa 14

15 marraskuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio Naiset helmikuu: halliturnaus, Järfälla, Ruotsi TAI maaliskuu: halliturnaus, Liettua maalis-/huhtikuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio toukokuu: turnaus, Praha, Tshekki JA/TAI Essen, Saksa TAI heinäkuu: turnaus, Ruotsi heinäkuu: harjoitusleiri, Luulaja, Ruotsi elokuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio elokuu: EM-kilpailut, Essen, Saksa marraskuu: harjoitusleiri, Vierumäki / Kisakallio Tuomaritoiminta Järjestetään tuomaritapaaminen ja -koulutus Nummelassa tai Lohjalla sekä Nummelapoolon yhteydessä marraskuussa Tarjotaan Lohjapoolon yhteydessä mahdollisuus suorittaa tuomarikorttikoe. Tuetaan 1 2 henkilön osallistumista kansainväliseen tuomarikorttikokeeseen. Harrastetoiminta Harrastustoimintaa tuetaan seuraavin keinoin: Organisoidaan hallikauden 2-divari. Järjestetään Hiidenvesipoolon yhteydessä lauantaina uusille junioreille (ja muille vasta-alkajille) päiväleiri, jossa harjoitellaan melontatekniikkaa ja pelitaktiikkaa. Etsitään ohjaajia aloittelijoiden ja 2-divaritason harjoituksia varten sekä tarjotaan heille valmennuskoulutusta kesän juniori- ja maajoukkueleirin yhteydessä. Tarjotaan seuroille liiton poolokalustoa käyttöön sekä apua kanoottipoolotoiminnan aloittamiseen. Muu toiminta Hankitaan naisille ja tuomareille edustusasut sekä tuodaan liiton verkkosivuilla kanoottipoolon toiminta näkyvämmin esille. 15

16 KANOOTTIPUJOTTELU Lajin toimintaa ohjaa lajipäällikkö. Kehitystoimet 2015 Kanoottipujottelun tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2015 ovat: lajin kehittäminen valtakunnallisesti nuorisotoiminnan kehittäminen maajoukkuetoiminnan jatkaminen kohti Rion vuoden 2016 olympialaisia, jonne jaetaan ensimmäiset maapaikat vuoden 2015 MM-kilpailuissa Kanoottipujottelutoimintaa kehitetään Suomessa pitämällä seurakohtaisia koulutuksia (3 viikonloppua yhteensä 3 seuraa). Tavoitteena on saada lisää harrastajia etenkin nuorten sarjoihin ja uutena käynnistää pujottelutoimintaa seuroissa, missä sitä ei ole. 2-3 päivän mittaiset koulutukset on tarkoitettu seurojen ohjaajille ja valmentajille ja ne pidetään seuroissa. Koulutuksiin sisältyy opetusmateriaali (Brittiläinen opetus-dvd ja mahdollisesti suomenkielisen opas), kouluttajan käynti seuroissa sekä muutama pujotteluportti, jonka avulla seurat pystyvät aloittamaan toiminnan. Koulutuksen sisältöön kattaa kanoottipujottelun perustekniikan opettamisen ja harjoitusradan rakentamisen. Koulutukset ovat seuroille ilmaisia. Vuoden aikana järjestetään kahdeksan leiriä. Osalla leireistä yhdistetään mahdollisesti aikuisten (harrastetoiminta), maajoukkue- ja nuorisotoiminta. Leirit ovat pituudeltaan kolmesta viiteen päivään. Yhdistämällä eri osa-alueet saadaan kehitettyä sekä nuoriso- ja harrastetoimintaa että huippu-urheilua samalla säästäen kustannuksissa. Leireistä kaksi ovat puhtaasti nuorille ja aloittaville tarkoitettuja. Huippu-urheilu Toimintavuoden tavoitteena on järjestää maajoukkueelle tasokasta leiri- ja valmennustoimintaa kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä yhdistämällä maajoukkue- ja nuorisotoiminta. Kauden päätavoite on saavuttaa edustuspaikka Rion Olympialaisiin MM-kipailut 2015 toimivat ensimmäisenä olympiakarsintana ja kilpailu on näin ollen kauden päätavoite. Toinen olympiakarsinta pidetään EM kilpailujen 2016 yhteydessä. Kaudella 2015 tavoitteena on osallistua junioreiden EM-kilpailuihin, senioreiden MM-kilpailuihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös maailmancupin osakilpailuihin. MM-kilpailuissa tavoite on päästää semifinaalitasolle (40. sija K1M sarjassa ja 30. sija K1N sarjassa). Ehdotukset edustusjoukkueesta tehdään kevään kotimaisten kilpailujen tulosten perusteella sekä jaoston harkinnan mukaan. Valintakriteerit julkaistaan viimeistään tammikuussa Tavoitteen saavuttamiseksi hankitaan kontakteja ulkomailta ja tehdään kansainvälistä yhteistyötä lajiliiton, toisen valmennusryhmän sekä ICF:n kehitysohjelman kanssa. Alle 18- ja 23-vuotiaiden maajoukkuemelojat lähetetään mahdollisuuksien mukaan ICF:n Talent Indentification -leireille. Maajoukkueen naismelojia kannustetaan harjoittelemaan C1- kanootilla ja mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kansainvälisiin arvokilpailuihin. Kansainväliset arvokilpailut EM-kisat Markkleeberg, Saksa WC1 Praha, Tsekki WC2 Krakowa, Puola WC3 Liptovsky Mikulas, Slovakia WC4 La Seu d'urgell, Espanja WC Final Pau, Ranska 16

17 Junioreiden ja alle 23v EM kisat, Krakowa, Puola MM kisat, Olymipiakarsinta, Lontoo, Iso-Britannia Leirit 2015 Huhtikuu 2015 Maajoukkue Bratislava/Wien, Slovakia/Itävalta Maajoukkue Lontoo Yhteinen leiri. Maajoukkue + Nuoriso + Aikuiset (harraste) Taivalkoski Maajoukkue MM-kilpailuihin valmistuva leiri Lonto, Iso-Britannia Maajoukkue Taivalkoski Joulukuu 2015 Maajoukkue Al Ain, Yhdistyneet Arabiaemiraatit. Yhteistyössä Ruotsin kanoottiliiton kanssa. Nuoriso-, kilpailu- ja harrastetoiminta Nuorisotoiminnassa on kaksi päätavoitetta: kasvattaa kanoottipujottelun harrastajamäärää ja valmentaa säännöllisesti ja laadukkaasti jo lajin parissa olevia nuoria. Kaudella 2015 järjestetään 2 valtakunnallista yleistä koskimelonta- ja kanoottipujotteluleiriä, jotka ovat kaikille nuorille avoimia. Tavoitteena on sekä saada uusia harrastajia että valmentaa jo lajin parissa olevia. Leirit järjestetään kesäkuussa Kiimingissä ja elokuussa Taivalkoskella. Lisäksi liiton melonnan nuorten suurleiriin yritetään saada kanoottipujottelu mukaan ohjelmaan. Kilpailuissa nuoret huomioidaan järjestämällä aina helpompia ja lyhyempiä ratoja. Kanoottipujottelun kilpailutoiminnan yhtenä päätavoitteena on saada lisää aikuisia harrastajia lajin pariin tarjoamalla monipuolista ja vaihtelevaa kilpailutoimintaa Järjestemällä helppoja kilpailuja tasaisella vedellä tai uimahallissa sekä vaikeampia kilpailuja koskissa. Useana kilpailuviikonloppuna järjestetään helpompi rata lauantaina ja vaativampi rata sunnuntaina. Lisäksi kannustetaan naismelojia osallistumaan C1-naisten sarjaan. Porttituomarikoulutusta järjestetään tarvittaessa kotimaisten kilpailujen yhteydessä. Kesällä 2015 järjestetään kaksi aikuisille tarkoitettua valtakunnallista harjoitusleiriä Taivalkoskella maajoukkue- ja nuorisoleirien yhteydessä. Kansalliset kilpailut 2015 (alustava) helmikuu 2015 Talvikisat uimahallissa toukokuu 2015 Koitelin kisat kesäkuu 2015 Taivalkoski kesäkuu 2015 Tulikurkku elokuu 2015 SM-kisat ja Kosken kuningas -kisa, Taivalkoski syyskuu 2015 Syyscup, Taivalkoski lokakuu 2015 Tulikurkku Leirit Yhteinen leiri. Maajoukkue + Nuoriso + Aikuiset (harraste) Taivalkoski Nuoriso Huttukylä/Tulikurkku Nuoriso Taivalkoski Muu toiminta Kanoottipujottelu lajina tekee yhteistyötä freestylemelonnan kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Lisäksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä mm. Ruotsin kanoottiliiton ja Kansainvälisen kanoottiliiton 17

18 (ICF) kanssa. Lisäksi jaosto tekee tiivistä yhteistyötä melontaseura K&C:n kanssa, joka tarjoaa valmennus- ja koulutuspalveluja. Yhteistyötä tehdään myös melontavarusteiden myyjien kanssa tavoitteena saada varustepaketteja kanoottipujottelua aloittaville. 18

19 MARATONMELONTA Lajin toimintaa ohjaa lajijaosto / lajipäällikkö. Kehitystoimet 2015 Maratonmelonta tavoittelee lisää kaikenikäisiä harrastajia seuraavilla toimenpiteillä: Nuorten maratonkilpailujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä ratamelonnan avulla Maratonjaoston perustaminen kehittämistyön organisoimiseksi ja jalkauttamiseksi Kansainvälisten maratonmelontatapahtumien järjestäminen Suomessa lajin näkyvyyden ja kiinnostavuuden parantamiseksi Kansallisen maratoncup -kilpailujärjestelmän laajentaminen uusilla osakilpailuilla ja etenkin nuorten sarjoilla. Maratonmelonnan kehitystarpeet ja suunnitellut toimet: Kilpailutapahtumien kehittäminen. Kansallisen tuomarikoulutuksen organisointi Tuomareiden työskentely ICF:n MM- ja maailman cupin kisoissa parhaiden käytäntöjen oppimiseksi kansallisten kisojen kehittämiseksi. Uusien kilpailutapahtumapaikkojen olosuhteiden kehittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tasolle Huippu-urheilu Maratonmelonnan maajoukkue koostuu henkilöistä jotka tavoittelevat edustuspaikkaa ulkomaisiin maratonmelontakilpailuihin PM-, EM-, MM- ja Masters MC-tasolle. Maajoukkue on hyvin pitkälle omakustannusperiaatteelle toimiva ryhmä, joka on saavuttanut viime vuosina hyvää menestystä näissä kilpailuissa. Nuorten maajoukkueen kokoaminen ja organisoiminen on keskeinen tavoite lähivuosien menestyksen mahdollistamiseksi. Valmennustoiminta ja leirit 2015 Vähäisten resurssien vuoksi maratonmelontaseurojen oma valmennustoiminta muodostaa liiton valmennusjärjestelmän. Testaustoimintaa kehitetään yhdessä ratajaoston ja Kisakallion urheiluopiston kanssa. Maratonmelontaseurat järjestävät omia harjoitusleirejään kotimaassa ja ulkomailla. Talvikaudella maajoukkueurheilijat harjoittelevat Etelä-Euroopassa omakustanteisesti. Pyritään leireilemään ulkomailla ja kotimaassa yhdessä ratajaoston kanssa omana ryhmänä. Maratonmelojat leireilevät seuraavasti: Syksyn ja kevään hiihtoleiri, paikkakunnat avoin Aloitetaan avovesiharjoittelu maaliskuussa pääsiäisenä (harraste- ja valmennusleiri) Italia tai Espanja kevät (valmennusleiri) Kansainväliset arvokilpailut tai PM maraton, paikka avoin Midnight Ultra Marathon, Lahti EM marathon, Bohinjsko, Slovenia (Marathon WC, Brandenburg, Saksa) Sella jokimaraton, Sella, Espanja 19

20 ICF Canoe Marathon World Championships, Gyor, Unkari Nuoriso-, kilpailu- ja harrastetoiminta Kansalliset kilpailut 2015 (alustava) Pori maraton, Pori 23. tai Pihla Maraton, Ruovesi Midnight Ultra Marathon, Lahti tai 5.7. XXXVIII Gullö Runt, Tammisaari tai Maratonin SM ja NMK, Tampere Cup finaali Sekaparien SM, paikka -avoin Mahdolliset muut CUP-paikkakunnat: Rauma Eura Turku IX Tampere maraton Helsinki maraton Suuret soututapahtumat, joihin voi osallistua myös kanooteilla. Nuoriso-/harrasteleirit Maratonmelontaseurat järjestävät muiden seurojen nuorille avoimia harjoitusleirejään kotimaassa. Lyhyitä nuorten koulutus- ja harjoitusleirejä voidaan järjestää kansallisen maratoncupsarjan yhteydessä. Koulutustoiminta Maratonmelontaan soveltuu hyvin liiton ratamelojien organisoimat valmentajakoulutukset. Kotimaisilla ja ulkomaisilla valmennusleireillä voidaan keskittyä maratonmelonnan erityispiirteiden valmennuksen opettamiseen. Yhteisillä valmennusleireillä tarjotaan antidopingkoulutusta. Lisäksi maajoukkueurheilijoille tarjotaan liiton hankkimaa kirjallista antidopingopetusmateriaalia. Tammi-helmikuussa järjestetään kansallinen tuomarikoulutus Kisakallion urheiluopistolla. 20

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ Vuosi 2014 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n kolmas toimintavuosi. Tarkoitus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 YLEISTÄ... 3 NUORISOLIIKUNTA... 4 AIKUISLIIKUNTA... 6 HUIPPU-URHEILU... 8 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015

Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015 Olympialuokkien soudun kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen valintajärjestelmä vuodelle 2015 1. Valintajärjestelmän tavoite ja valinnoissa käytettävät periaatteet Olympiasoudun tavoitteena on

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 HALLINTO... 2 2.1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY:N KOKOUKSET... 2 2.2 HALLITUS... 2 2.2.1 Tehtävät... 2 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 HARRASTETOIMINTA... 3 3. JÄSENET... 3 4. NUORISOTOIMINTA... 3 5. AIKUISLIIKUNTA... 4 6. SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 /Nuorisojaosto Ajankohtaista: Oletko kiinnostunut lähtemään yhden yön retkelle syyskuun viikonloppuna? Mukaan sunnuntain 28.6. Gullö Rundiin Tammisaareen?

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 HARRASTETOIMINTA 3 1.2 HUIPPU-URHEILU 3 1.3 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA 3 2. TAUSTAA 3 3. JÄSENET 4 4. NUORISOTOIMINTA 4

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ... 3 MELONNAN JA SOUDUN OPERATIIVINEN TOIMINTA VUONNA 2012... 4 Harraste-, kunto-, retki- ja tapahtumatoiminta (A)... 4 KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2009 1. KKI-HANKKEEN KEHITTÄMINEN SEKÄ SITÄ KAUTTA TYÖPAIKKALIIKUNNAN ALOITTAMINEN 2. VALMENTAJIEN

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2014 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1997 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2013 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015

Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015 Ratamelonnan karsintajärjestelmä Maailmancup osakilpailut 2015 EM- kilpailut 2015 MM- kilpailut 2015 Hyväksytty 8.2.2015 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta 1. Tavoite Ratamelonnan edustusjoukkueen ensisijainen

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi Nuorten maajoukkuetoiminta Tavoitteet Nuorten maajoukkueiden tavoitteena on: Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään yksi/ikäluokka viisi kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016

SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2016 SUOMEN RINGETTELIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ringetteliitolla on 30-vuotisjuhlavuosi sekä lisäksi laji täyttää 50 vuotta. Juhlavuosi alkaa tammikuussa 30-vuotis sarjapeleillä ja päättyy 30-vuotisjuhlaan

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2016 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Seura- ja nuorisotoiminta... 3 3 Harrasteliikuntaa kaikille ikäryhmille... 4 4 Valmentajakoulutus... 4 5 Kilpailutoiminta...

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutus 5 tasoa (ratsastusvalmentaja, lajivalmentaja, huippuvalmentaja, valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Jokaisella Suomalaisella jääkiekkoilijalla on mahdollisuus kilpailla aikuisena maailman parhaan jääkiekkoilijan tittelistä niin halutessaan Suomi

Jokaisella Suomalaisella jääkiekkoilijalla on mahdollisuus kilpailla aikuisena maailman parhaan jääkiekkoilijan tittelistä niin halutessaan Suomi Jokaisella Suomalaisella jääkiekkoilijalla on mahdollisuus kilpailla aikuisena maailman parhaan jääkiekkoilijan tittelistä niin halutessaan Suomi Kiekko järjestelmä luo mahdollisuuden Suomi Kiekko - pelaajien

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma 18.6.2015 Suomen Uimaliiton antidopingohjelma Termit ADT WADA FINA LEN IPC Uintiurheilu Suomen Antidopingtoimikunta ry Maailman antidopingtoimisto Kansainvälinen uimaliitto Euroopan uimaliitto Kansainvälinen

Lisätiedot

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista AJAJAKARTOITUS 2007 Ajajakartoituksen tarkoituksena oli selvittää nuorten ajajien tavoitteita, harjoittelua sekä valmennustoiveita. Vastaukset toimivat osana tulevien vuosien valmennussuunnitelmien rakentamista

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja Valmennustiimi Tammihelmikuu Lajiliittojen huippu-urheilutoiminnan avustaminen OKM Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus, Lajiliitot

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 24.11.2013 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ... 1 2. KOULUTUSTOIMINTA... 3 3. NUORISOTOIMINTA... 4 3.1 YLEISTÄ... 4 3.2 TOIMINTA... 4 4. GRADUOINTITOIMINTA... 4 4.1 YLEISTÄ... 4 4.2

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Voimistelu- ja urheiluseura Elise Perustettu vuonna 1921 Jäseniä 871 Voimistelun erikoisseura Akrobatiavoimistelu Joukkuevoimistelu Rytminen voimistelu Sinettiseura Voimisteluliiton huippuvoimisteluseura

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

SARJATOIMINTA 2 300,00 3 600,00 SM-miehet. Tuotot 2 400,00 2 100,00 Kulut 800,00 400,00 Tulos 1 600,00 1 700,00

SARJATOIMINTA 2 300,00 3 600,00 SM-miehet. Tuotot 2 400,00 2 100,00 Kulut 800,00 400,00 Tulos 1 600,00 1 700,00 UPPOPALLOVALIOKUNTA 2007 2008 SARJATOIMINTA 2 300,00 3 600,00 SM-miehet I-Divisioona II-Divisioona SM-naiset SM A-nuoret SM B-nuoret SM Seniorit Tuomaritoiminta Tuotot 2 000,00 1 750,00 Kulut 1 300,00

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2008 Nummelan Palloseura ry 28.11.2007 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Toiminnan sisällöllisenä tavoitteena on edistää suomalaista petanque-urheilua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Toiminnan sisällöllisenä tavoitteena on edistää suomalaista petanque-urheilua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2015 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä voi lähteä liikkeelle: Yleinen toteamus: Ei ole vetäjiä / valmentajia. 1. Seurojen johtokuntien päätöksellä luotava vahva

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA SUOMEN LENTOPALLOLIITON STRATEGIA 27.11.2011 lentopallo - urheilua, elämyksiä ja hyvinvointia SUOMEN LENTOPALLOLIITON strategia 27.11.2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2015 SISÄLLYS

Jäsenkirje 1/2015 SISÄLLYS SISÄLLYS Jäsenmaksut ja lisenssit 2015-16 2 Ilmoittautuminen kesän SM-tourille 4 Sääntöakkreditointi SM-turnauksissa 5 Kesän 2015 turnauskalenteri 6 Talven tour-viikonloput 7 Jäsenmaksut ja lisenssit 2015-16

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT

SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT SEURAKYSELY JA LISENSSIT VIESTINTÄ JA MUUT LIITON TARJOAMAT PALVELUT Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Puuveneseurojen suunnittelupalaveri Jyväskylässä 11.10.2014

Puuveneseurojen suunnittelupalaveri Jyväskylässä 11.10.2014 Puuveneseurojen suunnittelupalaveri Jyväskylässä 11.10.2014 Osallistujat Seurojen edustajat: Maija Virta (Joutele), Kirsi Hiljanen (Muuramen Urheilijat), Markku Surakka (Muuramen Urheilijat), Hannu Liekola

Lisätiedot