Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu"

Transkriptio

1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

2 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) 200 toimipistettä Suomessa Henkilöstöä yhteensä 5200 Keski-Suomen TE-keskuksessa 120 Keski-Suomen TE-toimistoissa 200 2

3 Toimintaympäristön haasteet Ilmastonmuutos ja energia Globalisaatio Väestön ikääntyminen TE-keskusten tavoitteet Luodaan huippuedellytykset laaja-alaiselle innovaatiotoiminnalle Luodaan elinvoimainen toimintaympäristö, joka kannustaa yrittäjyyteen ja kasvuun maan eri aluilla Parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman saatavuutta Parannetaan elintarviketuotannon kilpailukykyä 3

4 Keski-Suomen TE-keskuksen rahoitus n. 170 M Tekesin rahoitus 10 % Yritys 6 % Työvoima 32 % TE-keskuksen kautta kanavoituu 170 miljoonaa euroa Keski-Suomen kehittämiseen. TE-keskus tuo alueelleen kasvua, kilpailukykyä ja uusia työpaikkoja. Maaseutu 52 % 4

5 Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskus JOHTAJA Juha S. Niemelä - viestintäpäällikkö Tiina Riuttanen, johdon assistentti Marketta Kiviluoto, sisäinen tarkastaja Kyösti Korpelainen TYÖLLISYYS JA YRITTÄJYYS vastuualueen päällikkö Lauri Hiltunen Yritysrahoitus: rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Osaamisen Kehittäminen: Kehittämispäällikkö Marja Pudas Työmarkkinoiden toimivuus ja TE-toimistojen tuki: kehittämispäällikkö Sirpa Lehto INNOVAATIOT JA KANSAINVÄLISTYVÄ LIIKETOIMINTA vastuualueen päällikkö Jyrki Saarivaara Innovaatiopalvelut Kv-palvelut, kansainvälistymispäällikkö Heini Günther MAASEUTU JA ENERGIA vastuualueen päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutu ja kalatalous: kalatalouspäällikkö Matti Sipponen Tuki ja valvonta: valvontapäällikkö Marja Vesteri TYÖ- JA ELINKEINO- TOIMISTOT Jyväskylä toimistonjohtaja Vuokko Marttila Jämsä toimistonjohtaja Heikki Paavuori Äänekoski toimistonjohtaja Arja Harmainen Asiakkaat Henkilöt Yritykset Yhteisöt Asiakkuudet asiakkuuspäällikkö Timo Taskinen Strategiat, ennakointi, palveluverkoston ohjaus kehitysjohtaja Eija Heinonen KEHITTÄMISRAHOITUSYKSIKKÖ kehittämispäällikkö Eija Haatanen MAKSATUS- JA TARKASTUSYKSIKKÖ maksatuspäällikkö Paavo Koukkumäki HALLINTOYKSIKKÖ hallintopäällikkö Juhani Schiestl Kumppanit 5

6 TE-keskus neuvoo, kehittää, kouluttaa ja rahoittaa Tavoitteena entistä parempi asiakasvaikuttavuus työvoima- ja yrityspalvelujen uudella synergialla Osaavaa työvoimaa Uutta yritystoimintaa Entistä parempia yritysten kehittämisedellytyksiä TE-keskus on myös Alueensa merkittävin julkinen rahoittaja EU-asiantuntija Tekesin, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Keksintösäätiön alueorganisaatio 6

7 TE-keskuksen palveluja yrityksille Koulutukset ja valmennusohjelmat Kaupparekisteripalvelut Työvoimakoulutus Kehittäminen Rahoitus Kasvun, kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kansainvälistymisen tukeminen 7

8 Muuta TE-keskuksen toimintaa Työllisyysperusteiset investointiavustukset Työllistämismäärärahat TE-toimistojen kautta Työllisyyspoliittinen avustus Palkkaturva Maahanmuutto- ja pakolaisasiat Maaseudun tuki- ja valvontatehtävät Elinkeinokalatalouden ja vapaa-ajan kalastuksen tukeminen 8

9 TE-KESKUKSEN YRITYSRAHOITUSPALVELUT ALKAVILLE YRITYKSILLE Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen TE-keskus Hallintopäällikkö Juhani Schiestl

10 Yritysrahoitus (alueelliset enimmäistukitasot) I tukialue Investointituki: suuri yritys 15 %, keskisuuri yritys 25 %, pieni ja mikroyritys 35 % Kehittämistuki: 50 % (kansainvälistyminen, markkinointi, liikkeenjohtotaidot) Kehittämistuki tuote- ja tuotantomenetelmien kehittämiseen: 40 % Palkkatuki innovatiivisille yrityksille ja käynnistystuki mikroyrityksille: 50 % II tukialue Investointituki: suuri yritys 10 %, keskisuuri yritys 15 %, pieni ja mikroyritys 25 %, harvaanasutuilla alueilla tuki 35 %* Kehittämistuki: 50 % (kansainvälistyminen, markkinointi, liikkeenjohtotaidot) Kehittämistuki tuote- ja tuotantomenetelmien kehittämiseen: 40 % Palkkatuki innovatiivisille yrityksille ja käynnistystuki mikroyrityksille: 50 % III tukialue Investointituki: keskisuuri yritys 10 %, pieni 20 % ja mikroyritys 20 %, pk-elintarvike 10 % Kehittämistuki: 50 % (kansainvälistyminen, markkinointi, liikkeenjohtotaidot) Kehittämistuki tuote- ja tuotantomenetelmien kehittämiseen: 35 % Palkkatuki innovatiivisille yrityksille ja käynnistystuki mikroyrityksille: 50 % * harvaanasutut: Joutsa, Konnevesi, Kuhmoinen, Luhanka, Multia, Sumiainen 10

11 Yrityskokomääritelmät Yrityksen koko Henkilöstö Liikevaihto Tase Keskisuuri < 250 < 50 milj. < 43 milj. Pieni < 50 < 10 milj. < 10 milj. Mikro < 10 < 2 milj. < 2 milj. Huom! Yrityskoko ei ole aina helposti määriteltävissä koska kokoon vaikuttaa mm. konserni rakenne tai omistusyhteydet / sidokset muihin yrityksiin 11

12 Rahoituksen suuntaamisen tavoitteita Uuden yritystoiminnan syntyminen Uusien tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittäminen Tutkimustulosten kaupallistaminen ja innovaatiotoiminta Uuden teknologian soveltaminen ja käyttöönotto Pk-yritysten yhteistoiminnan edistäminen Alueiden yritystoiminnan monipuolistaminen ja vahvistaminen Yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja Hallintopäällikkö Juhani Schiestl muiden julkisten yhteisöjen yhteistoiminnan edistäminen 12

13 Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi Tavoitteena tulee olla yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden lisääminen yrityksessä Hankkeella tulee olla vaikutusta yrityksen Kasvuun Teknologiaan Kansainvälistymiseen Tuottavuuteen, tai Liiketoimintaosaamiseen Puoltavia seikkoja ovat lisäksi hankkeen myönteiset Hallintopäällikkö Juhani Schiestl työllisyys, ympäristö- ja tasa-arvovaikutukset 13

14 Yritystukijärjestelmät 14 Kenelle

15 Tukimuodot yrityksille 15

16 Mihin voi hakea tukea Investoinnit Aineellisiin investointeihin; esim. koneet- ja laitteet, rakentaminen Aineettomat investoinnit; esim. valmistuslisenssit Kehittäminen Esim. tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittäminen Kansainvälistyminen tai esim. liiketoimintavalmiuksien kehittäminen 17

17 Mihin voi hakea tukea Käynnistäminen Toteutettavuusselvitykset kehittämisavustuksella tai esim. Pro Startkonsultointi Liiketoimintasuunnitelman laadinta Toiminnan laajentaminen Avustus yrityksen ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaukseen 18

18 Koneet, laitteet ja kalusto Koneiden ja laitehankintojen osalta rahoitetaan pk- yrityksillä uutena hankittavia koneita. Myös mikroyritysten investointien tukemisessa pääpaino on uusissa koneissa ja laitteissa. Korvausinvestointeja ei tueta. Käytettyjä koneita ja laitteita voidaan mikroyritysten osalta tukea, mikäli ne vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan voimassa olevia standardeja ja hankittavan koneen käyttöikä on investoinnin tavoitteisiin nähden riittävä. Hankintameno ei ole avustuskelpoinen, mikäli käytettyyn koneeseen tai laitteeseen on 5 edellisen vuoden aikana myönnetty julkista tukea. 19

19 Tuki palkkakustannuksiin 1/2 Avustuksen myöntäminen pienelle yritykselle palkkamenoihin Avustusta myönnetään pääsääntöisesti vain pienelle innovatiiviselle yritykselle, esimerkiksi hautomoyritykselle tai vastaavalle. Yrityksen edellytetään olevan alkava tai laajeneva ja kehittyvä pienyritys, joka on toiminut enintään muutaman vuoden. Yrityksellä tulee olla uusi merkittävä tekninen tai palveluinnovaatio ja sen liiketoiminnalla arvioidaan olevan hyvät kasvumahdollisuudet ja potentiaalia kansainvälisille markkinoille. Yrittäjällä tulee olla riittävä osaaminen. Palkkakustannuksiksi hyväksytään kohtuullinen, ennakonpidätyksenalainen palkka enintään 24 kuukauden ajalta. Asiantuntija- ja muiden palveluiden ostoon ja vuokrakustannuksiin voidaan myöntää tukea enintään 24 kuukauden ajalta. Tukitaso max. 50 % 20

20 Tuki palkkakustannuksiin 2/2 Avustuksen myöntäminen yrityksen ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamista koskevaa avustusta voidaan myöntää max. 24 kk Jämsän, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnissa. Tuki on 30 % ensimmäiset 12 kk ja 15 % seuraavat 12 kk. Tuen myöntämisen edellytyksenä on että hakijayrityksessä tai yrittäjän muussa yrityksessä ei ole ollut palkattua ulkopuolista työvoimaa työsuhteen alkamista edeltävän 12 kk:n aikana. Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää samalle yrittäjälle vain kerran Maaseutuohjelman käynnistystuki Tuki ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaukseen max. 24 kk Esim. 1 htv 24 kk tai 2 htv 12 kk Koko Keski-Suomen alueella poislukien Jyväskylän vanha 21 asemakaava-alue, Palokka ja Vaajakoski

21 Avustus kehittämistoimenpiteisiin 1/2 Avustus tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen Avustusta myönnetään yrityksen normaalista toiminnasta poikkeavaan ja yrityksen toiminnan kannalta merkittävään hankkeeseen Yrityksellä tulee olla uusi tekninen tai palveluinnovaatio ja sen liiketoiminnalla arvioidaan olevan hyvät kasvumahdollisuudet ja potentiaalia kansainvälisille markkinoille. Avustusta voidaan myöntää ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin kustannuksiin tai esim. avainhenkilön palkkaamiseen. Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä avainhenkilön ennakonpidätyksen alainen palkka ilman työnantajamaksuja (sisältäen hankeaikaan kohdistuvan ja työntekijälle maksetun lomapalkan ja lomarahan). Uuden palkattavan avainhenkilön omistusosuus yrityksestä voi olla enintään 10% sinä aikana kun ko. henkilölle maksettavat palkat ovat avustuksen piirissä 22

22 Avustus kehittämistoimenpiteisiin 2/2 Avustus liiketoimintaosaamisen tai kansainvälistymisen edistämiseen Hankkeet voivat koskea yrityksen erilaisia liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistoimenpiteitä kuten esimerkiksi liikkeenjohto- tai johtamisjärjestelmien kehittämistä, markkinointi- ja tuotteistamisvalmiuksien kehittämistä ja markkinatiedon lisäämistä, kansainvälisen liiketoiminnan valmiuksien kehittämistä yrityksen strategian kehittämistä ja vahvistamista, tai muuta niihin rinnastettavaa merkittävää kehittämistä. Tuen kohteena voi olla esim. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot kuten konsultointi-, asiantuntija-, kehittämis- ja testauspalveluiden hankinta EI tavanomaisen toiminnan menoihin ja niihin liittyviin hankintoihin kuten mainontaan, markkinointiin, myyntiin tai muuhun vastaavaan 23 suoranaiseen myynnin edistämiseen

23 Kehittämisavustuksen tukitasot pk- yrityksille Yrityksen koko Pieni yritys (< 50 hlö) Keskisuuri (<250 hlö) Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen 45 % 50 %, jos myönnetään de-minimiksenä 35 % 50 %, jos myönnetään de-minimiksenä Hyväksyttäviä kuluja ovat mm: Palkkakulut Kv- tuessa palkat- ja matkat aina de-minimistukea Asiantuntijapalveluiden ostot Raaka-ainekulut (prototyypin valmistus) Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 ja 2- tukialueilla aina de-minimistä Liikkeenjohtotaidot, kansainvälistyminen 50% 50% De-minimis tuki: 3 vuoden aikana max euroa (väliaikainen tukiohjelma) Normaalisti max / 3 v. Hakijan ilmoitettava aiemmin myönnetyt tuet 24 Maaseutuohjelman yritystuet aina de-minimistä, max / 3 v.

24 JULKINEN RAHOITUS INVESTOINNEISSA Yksityinen rahoitus vähintään 25 % - yrittäjän omarahoitus - vapailta markkinoilta haettu pankkilaina - maatalousyrityksessä oman puutavaran ja/tai maa-aineksen arvo Lainaa, jossa jotain julkista mukana: - lainanantajana julkinen taho (Finnvera, kunta) - korkotuki - takaus TÄSSÄ EI VOI OLLA MUKANA TOISEN EU-rahaston rahaa!! Alueellisen tukitason mukainen enimmäistuki - EU+valtio - kuntarahoitus - tuetusta lainasta kertyvä tuki TÄSSÄ EI VOI OLLA MUKANA TOISEN EU-rahaston rahaa!! Julkinen rahoitus enintään 75 % hyväksytyistä kustannuksista Yrityshanke on usein useamman rahoittajan kokonaispaketti Samassa hankkeessa ei voi olla mukana useamman EUrahaston rahaa. Esim. jos Finnvera käyttää lainojen korkotukena EAKR:n varoja, maaseuturahaston tukea ei voida myöntää. 25 RTM 11/2008

25 Rahoitustilanne Myönteiset päätökset kpl Haettu euroa Yrityksen kehittämisavustus (TEM) Toimintaympäristön kehittämisavustus Maaseutuohjelman yritystuet (MMM/ Mavi) -TE-keskus toimintaryhmien kautta Yritysten investointi- ja kehittämistuet yhteensä Energiatuki -valtakunnallinen kiintiö 13,6 milj. euroa Kokonaisrahoitusvolyymi (myönteiset) Valmistelurahoitus (TEKES) Vireillä olevat : -kehittämisavustus (TEM) 28 hanketta, haettu tukimäärä n. 2,7 milj. euroa -maaseutuohjelman yritystuet 29 hanketta, tukimäärä n. 1,27 milj. euroa.

26 Muita työkaluja yrityksen kehittämiseen. Kehittämispalvelujen hinnat yritys- ja henkilöasiakkaille alkaen Tuote Konsultointipäivät (kpl) Hinta pienille Hinta keskisuurille yrityksille( ) yrityksille ( ) Balanssi 2, DesignStart easkel 3, Globaali Kunto 2, Monitaito 2,5 (+ haastattelut) 700 (+ haastattelut 20 /hlö) 1000 (+ haastattelut 20 /hlö) Myyntiteho 3, PalveluTuotto 3,5 4, PK-LTS (2 pv) 880 (4 pv) ProStart (henkilöasiakas) - TuoteStart, esiselvitys (henkilöasiakas) - TuoteStart, esiselvitys Tuotto+ 3, , Viestinvaihto VerkostoReittaus 2, Kehittämis- ja koulutuspalveluihin liittyvät, erikseen harkittavat lisäkonsultointipäivät (1-5 päivää): pieni yritys 300 /pv, keskisuuri yritys 400 /pv - Huom. alennettu hinta pienille yrityksille: 200 /pv (DesignStart, Myyntiteho, PK-LTS, TuoteStart) - ProStartin ja TuoteStartin (henkilöasiakas) lisäpäivät: 120 /pv Yrityskohtainen konsultointi, ns. erilliskonsultointipäivät (1-5 päivää): 50 % konsultoinnin kustannuksista Lisätietoja ja tilaukset: Euroopan komission hyväksymät pienten ja keskisuurten yritysten määritelmät: - Pienen yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja yrityksen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. - Keskisuuren yrityksen palveluksessa työntekijää ja yrityksen vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. 27

27 Muistettavaa.. Tukea on haettava aina ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä vahvistetuilla lomakkeilla toimivaltaiselta TE- keskukselta tai toimintaryhmältä Hanke katsotaan aloitetuksi jos on tehty esim. sitova tilaus (kone, konsultointi) tai rakentaminen on aloitettu Suunnittelua ja tarjousten pyytämistä ei katsota aloittamiseksi Tuen myöntäminen on aina harkinnanvarainen asia Hakemukseen on liitettävä hakemuslomakkeen ohjeen mukaiset liitteet Hyvin tehty hakemus ja suunnitelma edistää aina hankkeen sujuvaa käsittelyä sekä päätös- että maksatusvaiheessa Lomakkeita ja lisätietoa rahoituksesta:

28 Yhteystiedot yritysrahoituksessa Asiantuntijat Keski-Suomen TE-keskuksessa Jaakko Ryymin rahoituspäällikkö, puh Markku Hovisalmi johtava yritysasiantuntija, puh (puu- rakennusaine- ja graafinen teollisuus) Paula Kerttunen yritysasiantuntija, puh (matkailu, yrityspalveluyritykset, energiahankkeet) Juha Keurulainen yritysasiantuntija, puh (metalli- ja konepajateollisuus) Panu Kässi yritysasiantuntija, puh (hoiva-ala, bioenergia) Risto Piesala yritysasiantuntija, puh (hevostalous, elintarvikkeet) Pirjo Suhonen johtava yritysasiantuntija, puh (alkavat yritykset, omistajanvaihdokset) Lisätietoa kehittämis- ja koulutuspalveluista Marja Pudas kehittämispäällikkö, puh Lisätietoa innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista Jyrki Saarivaara vastuualueen päällikkö. puh Heini Günther kansainvälistymispäällikkö, puh

29 Kohti uutta aluehallintoa Valtionhallinto uudistuu 2010 TE-keskus, Ympäristökeskus, Tiehallinto ja osa Lääninhallituksen toimia yhdistetään ja syntyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lääninhallituksen, työsuojelupiirin ja osa ympäristökeskuksen toimista yhdistetään aluehallintovirastoksi (lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtävät) 30

30 Kuudesta nykyisestä aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto Työsuojelupiiri Aluehallintovirastot AVI / 6 kpl Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat Poliisi Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöluvat Työsuojelu Ympäristökeskukset Lääninhallitukset TE-keskukset Tiepiirit Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset ELY / 15 kpl Elinkeinot, työvoima,osaaminen ja kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat 31 31

31 ELYjen ja AVIen toiminta-ajatukset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. (Laki Elyistä 2 ) Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueella. (Laki AVEista 2 ) 32

32 Tuottavuus Päällekkäisyyksiä poistetaan Yhteistyötä eri julkisten toimijoiden välillä tiivistetään Tehdään valintoja: kenelle, mitä ja miten? Asiakkaiden odotukset Asiantuntevaa ja laaja-alaista palvelua helposti saatavilla Julkiset organisaatiot näyttäytyvät yhtenäisenä kokonaisuutena ELYt palvelevat asiakkaitaan tasapainottaen asiakaslähtöisyyden, kustannustehokkuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Turvallisuus, terveellisyys, hyvinvointi Resurssien oikea kohdentuminen Palvelut eivät häiritse markkinoiden toimintaa 33 ELY -tiekartta 33

33 ELYjen toimipaikat ja aluejako 34

34 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus Aloittaa toimintansa Muuttaa yhteisiin toimitiloihin Wanha lääni rakennukseen Cygnaeuksenkadulle helmikuun alussa Henkilöstö n. 260 henkilöä tai Henkilöstön gsm-numerot säilyvät ennallaan 35

35 Kiitos! Lisätietoja: 36

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU 2014 1 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan.

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot