Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus"

Transkriptio

1 Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1

2 Kuva: Anna Uusitalo

3 ELY-keskuksen tukitoimintoja ELY-keskus tarjoaa pk-yrityksille investointirahoitusta elinkaaren eri vaiheisiin sekä räätälöityjä kehittämisohjelmia TEM kehittämisrahoitusta Maaseutuohjelman investointi-, käynnistys ja kehittämisrahoitus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut pk-yrityksille Kilpailutetut eri toimialojen konsultit löytyvät osoitteesta

4 ELY-keskuksen rahoituksesta Keski-Suomen matkailun yleisiä kehittämisperiaatteita Peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana Matkailukeskittymien ja yritysverkostojen vahvistaminen ja monipuolistaminen (heijastusvaikutukset) Ns. veturiyritysten ja niitä tukevien yritysverkostojen kehittäminen tapahtuu laajojen kehittämissuunnitelmien pohjalta sekä teemapohjaisen toiminnan tukemisen kautta Ulkomaanmarkkinointiin suunnattujen, suuraluekonseptiin perustuvien tuotteistojen kehittäminen

5 K-S ELY-keskuksen linjauksia Matkailuyritysten rahoitus edellyttää hakijalta ammattimaista yritystoimintaa. Aloittavien yrittäjien hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota mahdollisuuteen aikaansaada riittävä yrityskoko- ja asiakasvolyymi sekä alan kilpailutilanteeseen. Maaseutumatkailuksi katsottava loma-asuntojen vuokraustoiminta edellyttää vähintään tavoitteeksi asetettua kolmea loma-asuntoa. Niiden toteuttaminen tulee olla mahdollista sellaisella aikajänteellä, että yrityksen elinkelpoisuus voidaan todentaa. Käyttöasteella ja muilla matkailijoita palvelevilla tuotteilla on olennainen merkitys hanketta arvioitaessa. TEM matkailurahoituksen painopiste on alueen tai matkailukeskuksen palvelutuotannon monipuolistamisessa ja laadun parantamisessa. Matkailukeskusten lomaosaketyyppistä tai pitkäaikaiseen vuokrauskäyttöön tarkoitettua rakentamista ei tueta. 5

6 Eniten tukipäätöksiä toimialoittain Maaseutumatkailu Hevostalous Bioenergia Koneurakointi Palvelut Puun jatkojalostus Elintarvikkeet Metalli Muut

7 Maaseutuohjelmasta käsittelyssä tähän mennessä Käsittelyssä ollut hakemuksia 1019 kpl Kokonaiskustannusarviot yht. n euroa Myönnetty/haettu tuki yht. n euroa 7

8 Maaseutumatkailun rahoitus K-S ELY-keskus, maaseutuohjelma Kuluvalla ohjelmakaudella Toimialan rahoitustukihakemuksia ollut/on käsittelyssä 163 kpl Kokonaiskustannukset n euroa Tuen määrä n euroa Aloittavia yrityksiä 18 kpl (maakunnan alueella) 8

9 Maaseutuohjelman yritystuet Investointituki: Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen, rakennukseen kiinteästi kuuluvat varusteet, koneet ja laitteet Rakennuksen hankkiminen maapohjineen Myönnetään harvoin, tapauskohtaisesti selvitettävä Koneet ja laitteet Myös ehdot täyttävät käytetyt koneet ja laitteet Aineettomat oikeudet (mm. patentit, mallioikeudet)

10 Tarkoittaa maaseutumatkailu yrityksissä investointeina esim. Rakennukset esim. vuokrattavat loma-asunnot, muut majoitustilat, saunat, ohjelmapalvelutilat, tukirakennukset, kodat ja laavut jne. Koneet ja kalusto esim. kalusteet, ohjelmapalveluihin liittyvät koneet ja kalustot, mm. mönkijät, kelkat jne. Ympäristön rakentamista sisältävät toimenpiteet esim. reitistöt ja opasteet 10

11 Tukitasot investoinneissa Suomen EU-tukisäännön mukaisilla valtiontukialueilla yritystukiprosenttien maksimitasot ovat seuraavat: tukialue 1 35 % (Saarijärvi Viitasaari seutukunta) tukialue 2 25 % (Jämsä, Keuruu, Äänekoski) tukialue 3 20 % (Jyvässeutu) Kunnat, jotka luokitellaan maaseututyypityksessä harvaan asutuiksi kunniksi tuki voi mikroyritysten osalta olla tukialue 2:lla enintään 35 % Tukitasoja sekä tuen myöntämisen edellytyksiä linjataan ELY-keskuksen yritysrahoitusryhmässä 11

12 Rakennussuunnittelu Taloussuunnittelu -talousasiantuntija mukaan -rahoitus (myös rakennusaikainen) Toiminnallinen suunnittelu -tuotannon mitoitus ja järjestäminen Varsinainen rakennussuunnittelu -luonnokset -rakenteet -mitoitus -rakentamisen kustannukset -lopulliset rakennussuunnitelmat

13 Investoinnin suunnittelun merkitys - yrityksen talouden suunnittelu on varmemmalla pohjalla, kun tiedetään, mitä investointi oikeasti maksaa - tiedetään, mitä investoinnilla tavoitellaan ja saadaan - helpottaa hankintoja ja työn toteuttamista - saadaan tukipäätös mahdollisimman pian

14 Asiakirjat Rakentamisen luvat - luvan tarve selvitettävä, lupa tarvitaan päätökseen - lausunto rakennusvalvonnasta, mikäli lupaa ei tarvita - kunnan rakennustarkastaja - muut mahdolliset luvat tai lausunnot (palo-, terveys-, tai ympäristöviranomainen)

15 ajan henki toimialalla Isossa yksikössä investointien koko saattaa nousta ylisuureksi liikevaihtoon/tulonmuodostukseen verrattuna Investoinnin kokonaisrahoituksen varmistaminen Yrityksen/toiminnan kokonaisrahoituksen varmistaminen Rahoituksen pääpaino toimivien yritysten investointi- ja kehittämistoimenpiteiden tukemisessa - kilpailutilanne Toimialalle aikovalta aloittavalta yrittäjältä edellytetään kattava liiketoimintasuunnitelma, jossa analysoidaan tulevaa toimintaa Toiminta ammattimaista Verkostojen/yrittäjäyhteistyön merkitys, kaikkea ei tarvitse tehdä itse 15

16 Muut tukimuodot Käynnistystuki Kehittämistuki Yritysryhmän kehittämishanke

17 Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen (käynnistystuki) Käynnistystukea voidaan myöntää yritykselle sen palkatessa ensimmäisen työntekijän/ensimmäiset työntekijät yrityksen tavanomaista, säännöllistä liiketoimintaa varten vähintään 25 viikkotyötuntia käsittävään jatkuvaksi tarkoitettuun työsuhteeseen. Käynnistystukea ei myönnetä kausiluonteisiin lyhytaikaisiin töihin otettujen henkilöiden palkkoihin. Tuen enimmäismäärä vastaa enintään 2 htv:tä Aiemmin työntekijälle maksetut palkat max. 0,5 htv, koskien hakemus ja sitä edeltävää vuotta Tuki enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista 17

18 Yrityksen kehittämistuki Kehittämistuen enimmäismäärä: 90 % yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimisen neuvonta- tai muun vastaavan asiantuntijapalvelun hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin enintään 3000 euron hankkeessa 50 % muista kehittämistoimenpiteistä johtuviin kustannuksiin Yritysryhmän kehittämishankkeen tukitaso 75% 18

19 YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE Kehittämistoimenpiteet esim. - yhteisiä: koulutukset, valmennukset, tuotteiden suunnittelu - yrityskohtaisia: konsultointi, neuvonta, valmennus Ryhmä saman toimialan yrityksiä: - yhteisten tuotteiden/tuoteperheiden kehittäminen - laatukoulutus ja laatujärjestelmien kehittäminen - alihankintaverkoston valmennus Ryhmä eri toimialojen yrityksiä: - liiketoimintaosaamisen valmennus - laatukoulutus ja laatujärjestelmien kehittäminen - tuki on yritystukea, tukitaso 75%

20 YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE Tuen hakijana/hallinnoijana kehittämisyhteisö Yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tehtäviin tai toiminta-ajatukseen kuuluu palveluiden tuottaminen yrityksille = neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö, AMK:n tai YO:n yrityskehittämisyksikkö, uusyrityskeskus jne. Tuki jaetaan palveluita saaville yrityksille de minimis-tueksi kehittämispalveluiden kustannusten suhteessa. Yritykset maksavat yksityistä rahoitusta samassa suhteessa. Yritysryhmässä voi olla mukana sellaisia yrityksiä, joille voitaisiin muutenkin myöntää kehittämistukea (toimenpiteiden 311 tai 312 yrityksiä)

21 ELY-keskuksen tukitoimintoja Yleiset kehittämishanketuet, toimintalinja 3 Matkailuelinkeinojen edistäminen Hyödynsaajat Maaseudulla matkailuyritystoimintaa harjoittavat mikroyritykset osallistujat eivät saa rajoittua yhteen tai vain muutamaan yritykseen Tukimuodot Elinkeinojen kehittämishanke Koulutus- ja tiedotushankkeet Yleishyödyllinen investointihanke

22 Muistettavaa.. Tukea on haettava aina ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä vahvistetuilla lomakkeilla toimivaltaiselta ELY- keskukselta tai toimintaryhmältä hanke katsotaan aloitetuksi jos on tehty esim. sitova tilaus (kone, konsultointi), maksettu ennakkomaksu tai rakentaminen pysyvällä tavalla on aloitettu Suunnittelua ja tarjousten pyytämistä ei katsota aloittamiseksi Tuen myöntäminen on aina harkinnanvarainen asia Hakemukseen on liitettävä hakemuslomakkeen ohjeen mukaiset liitteet Hyvin tehty hakemus ja suunnitelma edistää aina hankkeen sujuvaa käsittelyä sekä päätös- että maksatusvaiheessa Lomakkeita ja lisätietoa rahoituksesta:

23 Muistettavaa.. Määräajat, jotka mainittu päätöksissä toteutusaika (ohjelmakauden päättyminen ) maksatuksen hakuaika projektille omakustannuspaikka kirjanpidossa Julkisten tukien enimmäismäärä hankkeissa - esim. Finnveran, kunnan tai kehittämisyhtiön samanaikaisesti myöntämä laina investointiin on huomioitava kokonaisrahoituksen määrässä, julkinen rahoitus max. 75% (kansallista rahoitusta) - koskee myös takausta - ei koske käyttöpääomaa, kun se on selkeästi eroteltu lainapäätöksessä - yksityistä rahaa aina vähintään 25% (pankkilaina)

24 Yritysasiantuntijat ELY-keskuksessa Yritysrahoitusryhmän asiantuntijat (maaseutuohjelma) Jaakko Ryymin, rahoituspäällikkö puh Panu Kässi (hoiva-ala, bioenergia, toimintaryhmäyhteistyö, ym.) puh Risto Piesala (hevostalous, maaseutumatkailu, elintarvikkeet, ym.) puh Raimo Toivola (tarkastaa rakentamishankkeet, pääpiirustukset, kustannusarviot) puh

25 Kiitos mielenkiinnosta!

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI 1 (8) Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus. Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHOITUSLIN.

YRITYS-SUOMI 1 (8) Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus. Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHOITUSLIN. Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus YRITYS-SUMI 1 (8) Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHITUSLIN.JAUKSET 2013 Vuoden 2007 alusta alkanut EU-ohjelmakausi on päättymässä vuonna

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus

MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus Lyhyt katsaus maaseutuohjelman yritysrahoitukseen 9.10.2007 Tukijärjestelmän rakenne 2007-2013 Maaseudun kehittämislaki 1443/2006 YRITYSKOHTAISET

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa Ohjelmakausi 2007-2013 Tarkennettu 1.1.2014, koskee ajanjaksoa 1.1.-30.6.2014 Sisältö 1.

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Anne Pulkkinen Asiantuntija, yrityskehitys anne.pulkkinen@ely-keskus.fi p. 044 436 8008 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti Työryhmämuistio MMM 2005:4 Kattavat palvelut maaseudun mikroyrityksille Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot