VOIKO KUOLEMA RIKASTUTTAA JA TUODA TOIVOA ELÄMÄÄN? Aili Huhtinen THM, KT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIKO KUOLEMA RIKASTUTTAA JA TUODA TOIVOA ELÄMÄÄN? Aili Huhtinen THM, KT"

Transkriptio

1 1 VOIKO KUOLEMA RIKASTUTTAA JA TUODA TOIVOA ELÄMÄÄN? Aili Huhtinen THM, KT KUOLEMA, KUOLEMINEN, KUOLEMAN PELKO Mitä kuolema on? Suuri, pelottava ja mahdottomalta tuntuva kysymys. Onko kuolema mahdottoman mahdollisuus? Heideggerin mukaan kuolema täällä olon loppuna on täällä olon omin, varma, riippumaton ja tällaisena ohittamaton mahdollisuus. Onko kuolema elämän lapsi? Onko se pakko ja väistämättömyys, kauhea ja pelottava asia? Ovatko ilo ja rakkaus myös kuoleman laatuja? Onko kuolema myös helpotus? Eivätkö nämä ole kaikkea sitä, mitä myös elämä sisältää? Syntyessään ihminen kantaa jo itsessään kuoleman mahdollisuutta. Hän on elävä ja hän on kuoleva. Ihminen kutoo elämänsä kangasta ja valmistaa siitä samalla kuolemaansa. Hän suunnittelee mallin, valitsee värit ja toteuttaa työn. Kuolemisen tapahtuma on elämän finaali, elämän rajallisuuden sinetti. Se on viimeinen näytös näytelmässä, jossa ihminen itse on käsikirjoittaja, ohjaaja ja pääosan esittäjä. Tässä näytelmässä on elämän värit. Voiko se toisin olla? Ei, koska muuten se ei ole ihmisen oma kuolema, vaan hän on vieras toisen ohjaamassa näytelmässä. Hoitajat ja läheiset ovat statisteja, jotka auttavat tarvittaessa. Missä ovat kuoleman pelon juuret? Jos kuoleminen on portti, josta siirrytään elämästä johonkin toiseen olotilaan, onko se ehkä sama portti, josta syntyessä on tultu? Sielläkö ovat ne kokemukset, jotka auttavat kestämään kuoleman todellisuutta? Sielläkö ovat myös juuret pelolle, jonka edessä sekä kuoleva että läheiset niin usein ovat avuttomia? Miten ihmiset voivat tulla toimeen kuoleman pelon kanssa? Jos on synnyttyään saanut rakastavassa sylissä lämpöisten käsien ja rakastavan katseen kautta ympärilleen turvallisia rajoja, kestääkö kuoleman lähestyessä paremmin oman olemisen ruumiillista hajoamista ja henkistä liukumista ajattomuuteen. Jos on elämän kuluessa tullut nähdyksi edes silmänräpäyksen ajan totena - niin hyvänä kuin pahana, onko kaikesta luopuminen helpompaa? Jos ihminen on löytänyt oman tiensä edes ajoittain ja saavuttanut autonomiaa, onko yksin jäämisen uhka helpompi kestää. Ovatko luopumisen vaikeus, itsellisyyden kokemisen puute ja yksinjäämisen uhka kuoleman pelon keskeiset asiat? Jos niin, kuoleman pelko elämässä voi olla yksi ihmisen parhaista opettajista.

2 2 KUOLEMA ON ANKARA JA HELLÄ OPETTAJA Kuolema on opettajana ankara ja hellä samanaikaisesti. Kuolema opettaa oppijaa kokonaisvaltaisesti. Oppi tuntuu ruumiillisina, henkisinä ja hengellisinä vaikutuksina. Oppi heijastuu sosiaalisiin suhteisiin samoin kuin ihmiseen itseensä. Opetus tuntuu kovalta, koska se tulee lähes aina yllättäen ja vaatii pysähtymään. Tämä pakko-oppiminen pelästyttää, vihastuttaa ja ahdistaa. Miten tällaisessa tilanteessa voi kukaan mitään oppia? Kun oppija kestää tämän vaikean alkuvaiheen, hän voi vähitellen kokea ankaran opettajan muuttuneen lempeäksi ohjaajaksi. Mikä sitten tekee kuoleman opit elämässä ihmiselle tärkeäksi? Oppi on saatu kivun ja yksinäisyyden kautta ja sitä seuraa päättymätön ikävä. Elämässä mikään ei ole kuin ennen. Koettu ei poista vanhaa, vaan se voi näyttää elämää uudella tavalla. Kokemukset kirkastavat elämän rakkauden, rauhan, voiman ja ilon puolta, vaikka kuoleman mahdollisuus ei ole kadonnut. OPPIJAN OSA: ROHKEUS, RAKKAUS, RAKENTUMINEN Ihminen on kokemustensa muodostama kokonaisuus. Hän kehittää itselleen elämässä selviytymiskeinonsa. Hän voi olla myös jäykistynyt, jopa kivettynyt elämän koulussa. Opittavan asian tulee olla kiinnostava, tarpeeksi voimakas, jotta ihminen pysähtyy ja innostuu. Kuolema tuo kokemuksellisesti oppijaa ravistelevan opin ja on yllätyksellisyydessään vaativa. Ihmisellä on useampia mahdollisuuksia tässä tilanteessa. Hän voi ensin pelästyttyään rohkeasti sitoutua oppimaan, hän voi siirtää oppimisen toiseen ajankohtaan tai yrittää kieltää koko asian. Nämä kaksi viimeistä ratkaisua vaativat ihmiseltä raskasta elämän suojavarustuksen lisäämistä, joka samalla kaventaa elämää hänen olemisessaan ja antaa kuolemalle laajentumisen mahdollisuutta. Ihminen käyttää elämänsä tarinaa oppiessaan uutta kuolemasta ja kuolemisesta. Oppijan osa on tulla kokonaisvaltaisesti liikutetuksi, melkein särjetyksi ja sitten kannatelluksi ihmisyydessään. Kuoleman oppijana oleminen on olemista mahdottoman edessä. Oppimisprosessin anti oppijalle on oman olemisen tutummaksi tuleminen ja kivun kautta rakkaudellisuudessa vahvistuminen ja rakentuminen. OPITAAN TIETÄMÄÄN, TUNTEMAAN, OLEMAAN Kun ihminen pysähtyy ajattelemaan kuolemaa, kuolemista ja kuolevan kohtaamista, hän joutuu samalla pohtimaan sellaisia asioita kuin hyväksytyksi

3 3 tulemisen tarvetta, luovuttamattomuutta, persoonallisen itsenäisyyden tärkeyttä ja kokonaisvaltaisen maailmassa olon itsestäänselvyyttä. Ihminen oppii jo hyväksymiensä teoreettisten ajattelurakennelmien lisäksi ymmärtämään uudella tavalla oman ihmisenä olemisensa rikkautta. Ihmiseksi tulemisen perusta on siinä, että ihminen on lapsuudessa tullut kyllin hyvin kannatelluksi toisen ihmisen taholta. Hän on tullut ehdoitta hyväksytyksi. Tämä oppi tulee ihmiselle ruumiillisuuden ja tunnetason kokemuksena. Kuolema, kuoleminen ja kuolevan kohtaaminen koskettaa ja nostaa esiin hoitavassa ihmisessä näitä hänen oman olemisensa perusasioita. Hän joutuu tunnistamaan itsessään oman hoivatuksi tulemisen tarpeen riittävyyden tai vajavuuden. Kun kuolevaa hoitava joutuu vastaanottamaan ja kantamaan itsessään kuolevan vaikeita tunteita, kuten ahdistusta, pelkoa ja vihaa, hän joutuu kasvotusten myös itsessään olevan pahan kanssa. Kun nämä vaikeat tunteet itsessä tulevat tutummaksi on hoitajan mahdollista jäädä kuolevan luo kohtaamaan näitä tunteita ja osallistumaan niihin kuitenkin uuvuttamatta itseään. Kohdatessaan kuolevaa on hän mukana myös kuolevan ilon, rauhan, rakkauden ja kiitollisuuden tunteissa, jotka antavat hänelle voimaa ja kasvattavat häntä ihmisyydessä. Miten kuolevaa kohtaava voi asettua olemaan tekemättä mitään? Häntä auttaa omasta itsestä löydettävissä oleva rauhoittuminen ja luottamus siihen, mitä on tapahtumassa. Näin kuoleva voi kokea olevansa toisen kannateltavissa tilassa, josta hänen on mahdollista liukua pois tuntemattomaan. Kohtaaminen on dialogisuutta, jossa kohtaavat onnettomuuden, sairauden tai vanhuuden heikkouden johdosta kuoleva ja ammattiin koulutettu työntekijä työpuvun riisuneena ihmisyyden perustasolla. Se on kahden ihmisen yhdessä olemisen rakentumista ilman ennakkoehtoja tai suunnitelmia. Se on ainutkertainen hetki ihmisyyden äärettömyydessä. KUOLEVAN KOHTAAMISEN YDIN Kuolevan kohtaamisen perustaa on se, että ihminen voi kuolla oman kuolemansa, jossa läheiset ja hoitavat työntekijä häntä tukevat. Se on läheisten suostumista irtipäästämiseen, saattamiseen ja katsomiseen kunnioittaen, kun rakas ihminen poistuu. Se on hoitavien ihmisten ymmärrystä saattomatkalla olemisesta, joka tehdään kuolevaa tukien, joka päättyy määrätyssä vaiheessa ja josta kuoleva jatkaa yksin. Paras lahja lähellä olleelle on syvä kokemus siitä, että on ollut kunniapaikalla seuraamassa, kun ainutkertaisen ihmisen ainutkertainen elämä päättyy.

4 4 Miten kuolevaa saattava ihminen voi olla osallisena tämän ihmisen näköisen kuolemisen tukemisessa? Hänellä on siihen mahdollisuus omassa olemisessaan. Se nousee rohkeudesta uskoa, että niin kohtaan kuin itse olen. Omassa mielenmaisemassa voi olla tuttuutta kuolevan olemiseen. Siitä tulee mahdollisuus. Tai omasta olemisesta ei löydy tuttuutta, vaan kuolevan oleminen nostattaa vain outoutta. Tästäkin tulee mahdollisuus. Voi vain antaa olla ja rauhoittua katsomaan, kuuntelemaan, koskettamaan. Kuolevan rinnalla kulkeminen voi muuttua - raskaudesta, kivusta, vihasta, menetyksen tunteesta ja surusta huolimatta elämän ihmettelyksi. Elämä voi alkaa näyttäytyä moninaisessa rikkaudessaan uudenlaisena-kuoleman kirkastamana. SURU TUNTEIDEN AATELUUTTA Suru on tunteiden aateluutta. Se kuuluu samaan sisarusryhmään kuin viha ja rakkaus. Kuolemisen tapahtuma sisältää paljon surua vihan ja rakkauden rinnalla. Kun ihminen on kuollut, hän on vainaja, kalmon väkeä eikä hänellä ole enää hätää. Hätä on jälkeenjääneillä. Kuolema on tapahtunut elämän taistelukentällä ja vainaja on kaatunut. Kentälle jää aina myös haavoittuneita. Lähiomainen on yksi heistä. Hän saattaa olla haavoittunut vaikeastikin. Rikkimenemisen uhka on ilmeinen. Ihminen on kuin vereslihalla, puolet itsestään menettänyt. Uhka mennä rikki saatetaan kokea ruumiillisina, henkisinä ja hengellisinä tuntemuksina. Ihminen on joutunut outoon maailmaan. Tämä maailma on uhkaava, väritön, kylmä ja ihmiset siellä ovat yllättävän outoja myös, kuin vihollisiksi muuttuneita. Jotta läheinen saa voimia alkaa kulkea raskasta, mutta eloonjäämisen kannalta välttämätöntä surun tietä, tulisi hänen itse tulla ensin hoidetuksi. Miten hoitaa suuren menetyksen kokenutta kuolleen läheistä? Mene luo, mene yhä uudelleen vaikka tulisit torjutuksi, mene. Kuuntele, kerran, kuuntele viidennen kerran, kuuntele Kosketa, jos sureva sen kestää. Anna lämpöä sitä sureva tarvitsee. Kaikessa tässä, pidä huolta itsestäsi! Älä mene, jos tiedät, ettet voi oman surusi takia. Tai jos et jaksa tai jos kuolema ja suru eivät mahdu tällä kertaa maailmaasi. Ole armollinen itsellesi. Rohkeus, avoimuus, luotettavuus ja kestävyys ovat laatuja, jotka auttavat Sinua suhteessa surevaan.

5 5 MUISTOT EHEYTTÄJÄNÄ Muistot ovat osaltaan surevaa auttavia. Ensin muistot ovat muistoja kuolleesta. Ne kertovat yhä uudelleen kipeää viestiään Hän on kuollut. Viesti viiltää vihaa ja tuskaa tuottaen, ahdistaa, itkettää Viesti on kuitenkin tarpeen, jotta sureva pääsee eteenpäin, hänen täytyy lopulta uskoa tämä totuus Hän on kuollut hän on poissa, hän ei palaa koskaan. Olen yksin. Vähitellen muistot ovatkin surevan muistoja. Hän käyttää niitä lohduttaakseen itseään, rakentuakseen ruumiillisesti, voimistuakseen yksin olemisessa ja uskaltautuakseen ulos maailmaan. Sureva voi lopulta sanoa Kiitos, että sain elää kanssasi. Kuollut liittyy ihmisen elämään rakkaudellisesti lempeänä tuulahduksena, avunantajana vaikeassa tilanteessa ja vierellä kulkijana yksin olemisessa. KUN RAKKAUS SITOO KUOLEMAN JA KUOLLEET IHMISEN ELÄMÄÄN, TULEE ELÄMÄÄN TURVAA JA TOIVOA LÄHTEET: 1. Aili Huhtinen. KUOLEMA - ELÄMÄN LAPSIKO? Lisensiaattityö Aili Huhtinen. EPÄVALMIIN AJASSA JA HETKESSÄ VALMIINA. Tutkimus kuolevan kohtaamiseen kasvamisesta. Väitöskirjatyö Grönlund Elina ja Huhtinen Aili. KUOLEVAN HYVÄ HOITO Aki-Mauri Huhtinen. SIELUN PARANTAMISESTA SIELUN HOITAMISEEN. Ihmisen usko eksistenssisen auttamisen perustana. Väitöskirjatyö 1996.

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde...

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde... Metakenttään: minuus palvonta läheisriippuvuus Egoismi Kohtaaminen rakastaminen rakkaus luomiskeromus uudesti syntyminen muutosprosessi syntymä kehitys Sören Kierkegaard Simone de Beauvoir J. Karjalainen

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

LUOPUPUMISEN KIPEÄ ARMO... 2 "OLEN PETETTY LUOPUMAAN."... 2 RAKKAUDEN AHMATTILAINEN... 3 HULLUUDEN AMMATTILAINEN... 3 PÄÄSTÄ IRTI TAI JÄÄT KIINNI...

LUOPUPUMISEN KIPEÄ ARMO... 2 OLEN PETETTY LUOPUMAAN.... 2 RAKKAUDEN AHMATTILAINEN... 3 HULLUUDEN AMMATTILAINEN... 3 PÄÄSTÄ IRTI TAI JÄÄT KIINNI... LUOPUPUMISEN KIPEÄ ARMO... 2 "OLEN PETETTY LUOPUMAAN."... 2 RAKKAUDEN AHMATTILAINEN... 3 HULLUUDEN AMMATTILAINEN... 3 PÄÄSTÄ IRTI TAI JÄÄT KIINNI... 3 "ISÄ, MILLOIN TULET TAKAISIN?"... 4 "KUITENKIN HÄN

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Jos sinun parisuhteesi olisi puutarha, millainen puutarha se olisi? Tai millaista puutarhaa haluaisit rakentaa?

Jos sinun parisuhteesi olisi puutarha, millainen puutarha se olisi? Tai millaista puutarhaa haluaisit rakentaa? 1 Anne Anttonen: Parisuhde kuin puutarha - kuinka sen saa kasvamaan ja kantamaan hedelmää? Monilla meistä on yhteinen unelma, unelma rakkaudesta, joka voittaa kaiken. Olemme myös lähes jokainen joutuneet

Lisätiedot

Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

3 VARHAINEN PUUTTUMINEN

3 VARHAINEN PUUTTUMINEN 3 VARHAINEN PUUTTUMINEN 53 Sisäänpäin kääntyneen pahan olon tunnistamisessa ovat avainasemassa arjen yhteisöt eli ne ihmiset, jotka ovat nuoren kanssa tekemisissä harva se päivä. Esimerkiksi koulussa olisi

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

AJATUKSIA NELJÄN TASON MENETELMÄSTÄ, JUNGIN PSYKOLOGIASTA JA ARKKITYYPEISTÄ

AJATUKSIA NELJÄN TASON MENETELMÄSTÄ, JUNGIN PSYKOLOGIASTA JA ARKKITYYPEISTÄ AJATUKSIA NELJÄN TASON MENETELMÄSTÄ, JUNGIN PSYKOLOGIASTA JA ARKKITYYPEISTÄ Juha Heikinheimo Tarinateatteriohjaajakoulutuksen lopputyö Syksy 2008 1 JOHDANTO Astun näyttämölle, lysähdän polvilleni ja alan

Lisätiedot

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua. 1 RAKKAUS TAITONA (Tiivistelmä Erich Frommin kirjasta Rakkauden vaikea taito koonnut Ulla Andersson) Onko rakastaminen taito? Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI -HEARTFULNESS- VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI Opas parempaan elämään Petri Huitti 1 VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) (Englanniksi: BE WELL - USE YOUR HEART, Guide for better life) ISBN 978-952-68229-0-7

Lisätiedot

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 13.Muuan mies kansanjoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön." 14.Hän vastasi miehelle: "Ihminen, kuka

Lisätiedot