LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA"

Transkriptio

1 / KH LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT Lounais-Suomen ympäristökeskus Luonnonmaa-yhdistys Maskun kunta Museovirasto Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymä Naantalin kaupunki, lautakunnat Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Rakennuslautakunta Sosiaalilautakunta Tekninen lautakunta Vapaa-aikalautakunta Raision kaupunki Tasavallan presidentin kanslia Tiehallinto, Turun Tiepiiri Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun Maakuntamuseo Turvatekniikan keskus, TUKES Varsinais-Suomen liitto MUISTUTUKSET Angervo Aapo Anttilan perikunta / Tuula Riihiaho Armas Puolimatkan kuolinpesä Auvinen Eeva Backman Nils-Eric Bäckman Timo Ehojoki Juhani Ekman Timo Erkinjuntti Matti Erkki Hukion kuolinpesä, Hukio Risto Heino Ilkka Juhani Henna ja Erkki Koskisen kuolinpesä, Koskinen Jussi Herhi Harri Hilke Pentti Huunonen Pauli, Bogel Rita, Huunonen Timo Impilä Voitto, Ruohonen Riitta Jaakkola Markku...55

2 2.18 Jaakkola Timo Juva Anna-Leena, Juva Kale Juva Anna-Leena, Juva Kale, Ehojoki Juhani Kallakivi Eva Kallioniemi Matti Karlson Joel, Karlson Pia, Vahtera Taina, Vahtera Pekka Karpela-Uusitalo Hilkka Keitilä Matti, Minna ja Antti Keitilän puolesta Kiinteistö Oy Ajonpää / Vesa Ruostepuro Kiinteistöyhtymä Norta / Antti Norta Kiinteistöyhtymä Rytkönen Martti, Sirpa ja Ismo Kommonen Ritva, Santalahti Pirjo, Liesivuori Leena Kujala Sulo Kultaranta Golf Oy Naantali Laakso Brigitte, Laakso Pekka ja Laakso Jukka Laakso Jyrki, Laakso Risto, Laakso Anneli, Schmitz Mark, Schmitz Eva Lindholm Risto, Pettersson Miika Luukkanen Aulikki Merne Markus Mikkola Markku Montola Veikko Mäkilä Pentti, Miia Lindholm, Senni ja Eero Mäkilän perikuntien puolesta Mäkipää Leena Naantalin seudun luonnonsuojeluyhdistys Nikkilä Tytti-Marja, Multamäki Sirkku, Isaksson Leena Patrakka Hanna ja Jari Pfanner Sari Ruoko Merja, Vähätalo Anna-Kaarina, Kankare Kari-Matti Saarikko Kalevi, Saarikko Keijo Saksila-Keitilän yksityistien tiehoitokunta / pj. Markku Mikkola Sipilä Pekka ja Aaltonen Virpi Solin Peter, Solin Olof Sorvari Hannu ja Normita Streng Saku, Sami, Kaisu ja Karl Tamminen Jarkko, Tamminen Tuulia ja Ajanko, Pentti Turun Korjaustelakka Oy Turun Seudun Osuuspankki /Rantanen Vesa, Santalahti Samuli Vainio Kimmo / Lakiasiaintoimisto Wallenlind & Co Oy Virtanen, Pietikäinen, Nurmi T., Laine, Pietilä, Gunther, Mömmö, Nurmi M., Hellsten- Nurmi M., Ilmasti Vuorinen Kari MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET MUISTUTUKSET Hartikainen Sakari (saap ) Kokkonen Timo (saap ) Mikkola Mauri (saap ) Piensoho-Pärssinen Maarit (saap ) Senaatti-kiinteistöt (saap )

3 1 LAUSUNNOT 1.1 Lounais-Suomen ympäristökeskus Lausunto: Ympäristökeskus ehdottaa maisemallisesti merkittävään alueeseen, ma, lisättävän kaavamääräys maakuntakaavan suunnittelumääräyksen ja tavoitteen välittämiseksi alueen tarkempaan kaavoitukseen. Lausuntoa varten toimitetusta kantatilaselvityksestä puuttuu kantatiloittain yhteenlaskettu vapaaksi jäävä rannan määrä sekä kantatiloittain yhteenlaskettu rakennusoikeus. Johtopäätöstä vapaaksi jäävän rantaviivan pituuden ja osuuden tasapuolisesta kohdentumisesta kantatiloittain ei laskelman perusteella siten voi tehdä. Ympäristökeskus katsoo, että erityisesti tiloilla, joihin on ehdotuksessa osoitettu useita uusia rakennuspaikkoja, tulee kiinnittää vielä huomiota rakentamiseen käytettävän rantaviivan kohtuulliseen määrään. Rakentamiseen ei tule osoittaa rantaviivaa tuhlaillen. Vapaan rannan yhtenäiset kokonaisuudet jäävät ehdotuksessa vähäisiksi. Ympäristökeskus ehdottaa vielä harkittavaksi uusien rakennuspaikkojen sijoittelun tiivistämistä riittävän vapaan rannan osuuden varmistamiseksi maisemallisesti näkyvillä paikoilla. Maakuntakaavan edellyttämän rakentamattoman rannan 40 %:n vähimmäismäärän toteutumisesta tulee kaavassa esittää arvio. RA-1 ja RA/1-alueita koskeva määräys tulee kirjoittaa yksiselitteiseen muotoon. Määräyksen teksti rakennusoikeuden lisäämisestä kokonaisrakennusoikeuteen on epäselvä. Ympäristökeskus ei pidä merkintää RA/VR hyvänä ratkaisuna lopulliseen kaavaan. Ympäristökeskus ehdottaa yleiskaavamerkinnäksi esimerkiksi RM-merkintää, jossa kaavamääräyksellä on turvattu yleisen virkistyskäytön edellytykset ja vapaan rannan säilyminen. Ympäristökeskus katsoo, että kaavaehdotus merkintöineen ei esitetyssä muodossa turvaa kanavan toteuttamismahdollisuutta tulevaisuudessa. ma-alueet Yleiskaavassa on osoitettu vahvistetun maakuntakaavan mukaiset kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta (valtakunnallisesti ja maakunnallisesti) merkittävät alueet (Lapila ja Luonnonmaan kaakkoiskärki sekä Luonnonmaan pohjoisranta) ma-alueina. Kaavaehdotusta esitetään tältä osin tarkistettavaksi siten, että nämä alueet osoitetaan ma-1-merkinnällä ja niihin liitetään maakuntakaavan mukainen määräys: Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti, seudullisesti tai maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteiden tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 3

4 Kuva. Ote maakuntakaavan määräyksestä. Yleiskaavassa on osoitettu myös muita maisema-alueita. Ma-merkinnällä on osoitettu Kultaranta Golfin alueen maisematila, joka liittyy sen pohjoispuoliseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen tilakeskuksen alueeseen sekä Herttulanlahden ranta. Kaavaehdotusta esitetään tältä osin tarkistettavaksi siten, että nämä paikallisesti arvokkaat maisema-alueet osoitetaan ma-2-merkinnällä. Määräykseksi kirjataan: Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Kantatilaselvitys ja vapaa rantaviiva Kiinteistötiedot voidaan ryhmitellä lopullisessa yleiskaavassa tarvittaessa myös kantatiloittain. Johtopäätösten tekeminen taulukosta saattaa kantatiloittaisesta ryhmittelystä huolimatta olla hankalaa, sillä esimerkiksi asemakaava-alueet ovat mukana taulukossa siten, että niiden oikaistu rantaviiva on mukana laskennassa, mutta rakennusoikeus ei. Kuten selostuksessa todetaan, Luonnonmaalla on muutenkin mitoitettu ja tutkittu tarkemmin ainoastaan ne olevat kiinteistöt kantatiloineen, joilla on suunnittelupotentiaalia. Mm. mitoittava rantaviiva, jossa läheisyyskertoimet on huomioitu, on laskettu ainoastaan niille tiloille ja kantatiloille, jotka ovat saamassa yleiskaavan mukaista rakennusoikeutta. Ts. suunnitteluresursseja on kohdennettu niille alueille, joilla laadittavalla yleiskaavalla on suunnitteluratkaisun kannalta merkitystä. Tämä on perusteltua siksi, että Luonnonmaan rannat ovat lähes kauttaaltaan rakennettu ja yleiskaava on suurimmalla osalla ranta-aluetta ainoastaan nykytilanteen toteava kaava. Yleiskaavaselostuksessa todetaan asiasta seuraavaa: Kaupunginvaltuuston hyväksymän kehityskuvan mukaan Luonnonmaalla ei siis pääsääntöisesti käytetä laskennallisia mitoitusperiaatteita, koska rakentamattomia ranta-alueita on vähän. Tarkoituksena oli Luonnonmaalla selvittää laadittavan yleiskaavan kohtuullisuus ja tutkia kantatilatarkasteluin rakentamattomien tilojen mahdollisuus rantarakentamiseen. Sen sijaan Lapila ja muut saaret, joilla rakentaminen ei ole ollut yhtä laajamittaista, olivat kehityskuvapäätöksen mukaan kokonaan laskennallisesti mitoitettavia alueita: Lapilassa ja muilla saarilla lomaasutuksen mitoitus ja laskennallinen enimmäisrakennusoikeus määräytyy ns. kantatila-periaatteen nojalla rantaviivan pituuden tai saaren pinta-alan (pienet saaret) perusteella, ottaen huomioon alueen ympäristöolosuhteet. Luonnonmaan rantojen ns. muunnettua rantaviivaa ei siis ole asemakaavoitettujen ja kaikkien asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden osalta tutkittu. Tämä ei ole ollut tarpeen, koska näiden alueiden maankäyttöratkaisu ei perustu laadittavana olevaan yleiskaavaan. Koko kaava-alueelle on mitattu kuitenkin ns. oikaistu rantaviiva. Rantaviivan oikaisu on suoritettu siten, että todellisesta rantaviivasta on muodostettu oikaistu rantaviiva puskuroimalla rantaviiva 5 m sisämaahan päin. Oikaisu suoristaa rantaviivaa 4

5 poistamalla siitä alle 50 m kapeat niemet (joista huomioon otetaan vain niemen kantaosa) sekä pienemmät rantaviivan epätasaisuudet (rosoisuus). Koska Luonnonmaan rannat ovat lähes kauttaaltaan rakennettuja, jo tämän oikaistun rantaviivan ja normitarkastelun perusteella on voitu todeta ne tilat, joille ei yleiskaavan perusteella voida osoittaa lisärakennuspaikkoja. Ne tilat Luonnonmaalla ja Lapilassa, joille em. tarkastelun jälkeen on jäänyt suunnittelupotentiaalia, on mitoitettu ja tutkittu tarkemmin. Näillä alueilla (mm. koko Lapila) oikaistuun rantaviivaan on liitetty läheisyyskertoimet Etelä-Savon seutukaavaliiton yleisesti käytössä olevan ohjeistuksen mukaisesti, jolloin saadaan selville ns. muunnettu eli mitoittava rantaviiva. Edellä oleva teksti perustelee siis sitä, miksi kantatilataulukosta puuttuu kantatiloittain yhteenlaskettu vapaaksi jäävä rannan määrä ja rakennusoikeus. Ympäristökeskus toteaa lisäksi, että maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan rakentamatonta rantaviivaa tulee varata mahdollisimman yhtenäisinä kokonaisuuksina vähintään 40 % suunniteltavan alueen kokonaisrantaviivasta. Maakuntakaavan edellyttämän rakentamattoman rannan 40 %:n vähimmäismäärän toteutumisesta tulee kaavassa esittää arvio. Kaavaselostuksessa asiasta todetaan seuraavaa: Koko kaava-alueen oikaistun rantaviivan pituus on 62,1 km. Luonnonmaan rakentamistehokkuutta ei ole selvitetty, sillä laadittavana olevassa yleiskaavassa ei juurikaan vaikuteta alueen rakentamistehokkuuteen. Olemassa olevat rakennuspaikat muodostavat lähes 90 % kaikista Luonnonmaan kaavassa osoitetuista rakennuspaikoista. Aikaisemmin esitetyn mukaisesti Luonnonmaan rantojen suunnittelussa ja mitoituksessa on tarkoituksena ollut lähinnä varmistaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu siten, että kantatilatarkastelun avulla on tutkittu rakentamattomien tilojen kohtuulliset rakentamismahdollisuudet. Muilta osin rannat on yksiselitteisesti pyritty säilyttämään rakentamiselta vapaina. Lapilan alueen (sisältäen Lapilan, Pitkäluodon, Kuulisen, Vuojuksen, Leppäkarin, Kojukarin, Ruskiakarin, Porokarin ja Vuohenkarin) todellisen rantaviivan pituudeksi on yleiskaavassa saatu 20,9 km. Mikäli alle hehtaarin kokoisia saaria ei oteta huomioon, todellista rantaviivaa on 18,3 km. Saman alueen mitoittavan rantaviivan pituus on 14,14 km. Alueelle on sijoitettu 55 omarantaista rakennuspaikkaa. Kaavan tehokkuus on tältä osin 3,9 rp / muunnettu rv-km. Tehokkuudessa tulee ottaa lisäksi huomioon alueen luoteisrannalle sijoitettu RM-1-alue, jolle on siirretty kuutta omarantaista rakennuspaikkaa vastaava rakennusoikeus sekä kartanoalue RM-2/s, jonka voi katsoa osin sijaitsevan ranta-alueella. Yleiskaavan vapaan rantaviivan määrä Luonnonmaalla ja Lapilassa voidaan selvittää ja kirjata kaavaselostukseen. Luonnonmaalla laskennasta pudotetaan asemakaavoitetut alueet. Vapaan rantaviivan määrä mitataan oikaistusta rantaviivasta ja laskenta suoritetaan siten, että jokaisen rakennuspaikan arvioidaan varaavan 50 metriä rantaviivaa. Yleiskaavaehdotusta laadittaessa on kiinnitetty maanomistus- ja luonnonolojen sallimissa puitteissa huomiota rakennuspaikkojen sijoittumiseen siten, että vapaaksi jäävä rantaviiva olisi mahdollisimman pitkä. Kaavaehdotusta tarkistetaan vielä ympäristökeskuksen toivomalla tavalla siten, että erityisesti tiloilla, joille on 5

6 ehdotuksessa osoitettu useita uusia rakennuspaikkoja, kiinnitetään vielä huomiota rakentamiseen käytettävän rantaviivan kohtuulliseen määrään. RA-alueiden kaavamääräys RA-1-alueen rakennusoikeutta koskeva kaavamääräys on seuraava: Rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on alle 5000 m2:n suuruisilla rakennuspaikoilla 150 k-m2 ja sitä suuremmilla rakennuspaikoilla 200 k-m2. Saunarakennus saa olla enintään 25 k- m2 ja vierasmaja 25 k-m2. RA/1-alueen rakennusoikeutta koskeva kaavamääräys on seuraava: Rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on alle 4000 m2:n suuruisilla rakennuspaikoilla 150 k-m2 ja sitä suuremmilla rakennuspaikoilla 200 k-m2. Saunarakennus saa olla enintään 25 k- m2 ja vierasmaja 25 k-m2. Molempia alueita koskee lisäksi seuraava kaavamääräys: Mikäli saunarakennus ja/tai vierasmaja rakennetaan erillisinä rakennuksina, lisätään tämän/näiden rakennusoikeus rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuteen. Kaavamääräyksen tarkoitus on ollut olla porkkana siihen, että ranta-alueen kiinteistöillä muodostuisi yhden ison rakennuskompleksin sijasta pihapiiri erillisrakennuksineen. Talousrakennusten kokoa tai lukumäärää ei yleiskaavamääräyksessä rajoiteta, vaan ne ovat toteutettavissa kokonaisrakennusoikeuden puitteissa kaupungin rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla. Kaavamääräys on harkittu ja tarkoituksenmukaisesti joustava eikä sitä esitetä muutettavaksi. Määräykseen tehdään kuitenkin tekninen tarkistus siten, että sana enimmäisrakennusoikeus korvataan sanalla kokonaisrakennusoikeus. RA/VR-alue Yleiskaavaehdotuksessa Villa-Kirstilän ranta-asemakaavoitettu alue on osoitettu RA/VR-merkinnällä. Ranta-asemakaavassa (vahvistettu sisäasianministeriössä ) on osoitettu loma-asuntojen korttelialueita merkinnällä RA-1 ja merkinnällä RA-2 sekä loma-asuntoja ja retkeilyaluetta palvelevien huoltorakennusten korttelialue merkinnällä RA-3. Muu osa alueesta on osoitettu pääasiassa VR-alueeksi. Tarkistetaan kaavaehdotusta ja osoitetaan RA/VR-alue matkailupalvelujen alueeksi RM. RMaluetta koskee seuraava kaavamääräys: Alue on varattu yhteisrantaiseksi lomakyläalueeksi. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Kirstilänlahden pohjoispuolella sijaitseva RM-alue on vahvistetun maakuntakaavan mukaista virkistysaluetta. Viranomaisneuvottelussa käydyn keskustelun mukaan alueella tulee maakuntakaavan virkistysaluemerkinnän vuoksi turvata mahdollisuus yleiseen virkistäytymiseen myös siinä tapauksessa, että voimassa olevaa asemakaavaa muutettaisiin. Villa-Kirstilän alueen Kirtilänlahden puohjoispuoleiselle osalle liitetään tämän vuoksi määräys: Alueen suunnittelussa on huolehdittava alueeseen kohdistuvan yleisen virkistäytymistarpeen huomioimisesta. 6

7 Kuva: Villa-Kirstilän ranta-asemakaavoitettu alue (RA/VR). Kanava Ympäristökeskus katsoo lausunnossaan, että kaavaehdotus merkintöineen ei esitetyssä muodossa turvaa kanavan toteuttamismahdollisuutta tulevaisuudessa. Ympäristökeskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossaan todennut, että se ei pidä kaavaselostuksessa esitetyn perusteella kanavan rakentamista Luonnonmaan saaren poikki toteuttamiskelpoisena siitä aiheutuvien vaikutusten ja huomattavien kustannusten kannalta. Mikäli vaihtoehtoa on tarkoitus viedä eteenpäin, tulee maankäyttö osoittaa kaavassa ja sen vaikutukset tarkemmin arvioida. Hanke edellyttää vesilain mukaista lupaa ja siihen liittyvää ympäristövaikutusten arviointia. Edellä olevan sekä hankkeen keskeneräisyyden vuoksi Luonnonmaan yleiskaavaehdotus on laadittu nykytilan pohjalta ilman kanavaa. Yleiskaavalla ei kuitenkaan ole haluttu sulkea pois kanavan toteuttamista tulevaisuudessa, mikäli hanke joskus realisoituu. Kaavaehdotus on laadittu siksi siten, että kanavan ympäristöön ei ole esitetty uutta rakentamista. Kaavaehdotusta on kuitenkin vielä kanavan osalta tarkistettu siten, että MA/lk-alueelle ei ole mahdollista jatkossa rakentaa ns. kolmen hehtaarin säännön puitteissa. Rakentaminen on kielletty MA-1/lk-alueella eli ranta-alueella, jolla on tutkittu kanavan rakentamismahdollisuutta. Sisämaan MA/lk-alueella on tutkittu maanomistustilanne, ja todettu, että yli 3 ha MA/lk-alueella maata omistaville maanomistajille on turvattu muualla yleiskaavassa rakentamismahdollisuus. Näin ollen yleiskaavassa on voitu kieltää rakentaminen myös MA/lk-alueella. Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain mom:n nojalla sallittu ainoastaan maatalouselinkeinonharjoittamiseen liittyvien rakennelmien rakentaminen. 7

8 1.2 Luonnonmaa-yhdistys Lausunto: Luonnonmaa-yhdistyksen mukaan yleiskaavaehdotus on toteutettu hyväksytyn kehityskuvavaihtoehdon pohjalta. Lausunnon antaja näkee kaavoitetut V-alueet rantavyöhykkeellä ongelmallisiksi, koska ne jäävät asemakaavoituksella ratkaistaviksi ja näin saattaa syntyä vastakkainasettelua alueiden nykyisen käytön ja tulevien suunnitelmien välillä. Lausuja toteaa, että maanomistajien oikeudet tulee ottaa huomioon virkistysreittejä ja luontoreittejä suunniteltaessa. Ranta-alueille rakentaminen jää yleiskaavamääräysten varaan, mikä Luonnonmaayhdistyksen mukaan johtanee poikkeamislupahakemuksiin. Kantatilatarkastelun m 2 :n vaatimus vähimmäispinta-alasta on lausujan mukaan nykyisissä aivan oloissa liian suuri ja johtaa turhaan byrokratiaan ja yksityisten aloitteellisuudesta syntyvien hankkeiden lykkääntymiseen. Lausujan mukaan rantojen käyttöä tulee leimaamaan epävarmuus ja ennustettavuuden puute. Lausuja on sitä mieltä, että Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun alueella tulee olla yhdenmukainen käytäntö siitä, miten loma-asuntoja voi ottaa ympärivuotiseen käyttöön. Lausujan mielestä kyseisen käytännön tulisi olla joustava ja se ei saa vaikeuttaa alueen luonnollista kehitystä. Nyt suhtautuminen vapaa-ajan asunnon ympärivuotiseen käyttöön on ollut sattumanvaraista. Luonnonmaa-yhdistys puoltaa olemassa olevan tiestön säilyttämistä. Käköläntien liittymästä yhdistyksen kanta ei ole muuttunut sitten aiemman lausunnon. Muista tieasioista lausuja esittää, että Luonnonmaan- ja Rymättyläntien risteys on vaarallinen ja vaatii kunnostamista, koulun ja päiväkodin läheinen alue vaatii parempia järjestelyjä, Särkansalmelle tulisi pikaisesti toteuttaa kevyen liikenteen väylä sekä edellistä voitaisiin jatkaa Porhonkallion kautta Särkänsalmen sillalle, mikäli yhteyttä ei voi muutoin toteuttaa. Lukuun ottamatta tarpeellisia kevyen liikenteen uusia järjestelyjä, risteysten kunnostamista ja meluvallein tai muutoin suojattavia asuntoja, voidaan lausujan mukaan olettaa liikennejärjestelyjen hoituvan olemassa olevan tiestön pohjalta. M- ja V-merkinnät rannoilla Kaavaratkaisu ei käytännössä muuta nykyistä maankäyttöä Luonnonmaan rannoilla, sillä rannat ovat pitkälti jo suljettuja ja loma-asuntokäyttöön varattuja. Kaavassa on pyritty turvaamaan vapaaksi jäävien rannanosien säilyminen vapaana tai virkistyskäytössä. Merkittävä osa vapaasta rantaviivasta on kaavassa osoitettu M-1- merkinnällä, joka yksiselitteisesti turvaa rannan säilymisen rakentamattomana. Asemakaavoitettavalla alueella Rymättyläntien varressa ranta-alueet on osoitettu V- merkinnällä. Näillä alueilla rakentamisesta ei ole yleiskaavassa määrätty, vaan asia ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Alueen pääkäyttötarkoitus on yleiskaavassa virkistys, ja siltä osin yleiskaava tulee ohjaamaan asemakaavan laatimista. Golf-kentän alueella loma-asutuksen ulkopuolelle jäävät ranta-alueet on osoitettu V- ja VU-1-merkinnöillä. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen rantarakennusoikeus on yleiskaavassa tutkittu ja siirretty muualle. VU-1- ja V-alueet asemakaavoitetaan. 8

9 V-1-tai V-merkinnällä on osoitettu alueita myös Lapilassa, Rövärin ja Katavaluodon saarilla. Näillä alueilla virkistystä palveleva rakentaminen ei ole ristiriidassa muun maankäytön kanssa. VR-alueet on osoitettu yleiskaavassa asemakaavoitetuille alueille ja/tai nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Edellä olevan perusteella yleiskaava turvaa M-1 ja V-merkinnöin osoitettujen rantaalueiden säilymisen loma- ja asuinrakentamisen ulkopuolella eivätkä merkinnät tältä osin ole tukinnanvaraisia. M-alueella rakentaminen (3 ha:n vähimmäispinta-ala) Naantalin voimassaolevassa vahvistetussa yleiskaavassa on M-alueita koskemaan annettu määräys rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta (3 ha). Määräyksen tarkoituksena on ollut rajoittaa alueella sellaista hajarakentamista, joka on kaupunkirakenteen kehityksen kannalta haitallista. Määräyksellä on myös pyritty säilyttämään maaseutualueiden ominaispiirteitä ja turvaamaan maatalouden harjoittamisen edellytyksiä. Määräys on toiminut hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Naantalissa on harvinaisen hyvin onnistuttu säilyttämään kaupunkimaisten ja maalaismaisten alueiden välinen suhde ja alueiden luonne-erot sekä kehittämään alueita niiden omiin vahvuuksiin perustuen. Nyt laadittavana olevassa osayleiskaavassa on voimassaoleva määräys säilytetty ennallaan M- ja MA-alueilla. Tähän on vahvat perusteet, sillä kokemukset määräyksen vaikutuksista ovat myönteisiä ja tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää ohjata selvällä tavalla asuinrakentaminen pääasiallisesti asemakaavoitettaville alueille. Määräyksen lieventäminen (rakennuspaikkakoon pienentäminen) johtaisi helposti sellaiseen suunnittelemattoman hajarakentamisen lisääntymiseen, joka on Etelä-Suomen kunnissa merkittävin yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja yhdyskuntataloudellisten kustannusten lisääntymiseen johtava ongelma. Tämä on todennäköistä siksikin, että Luonnonmaan alue on erityisen houkutteleva asuinympäristö, rakennuspaineet alueella tulevat jatkossa varmasti kasvamaan. Rakennuspaikan vähimmäispinta-alaan liittyvä 3 ha:n sääntö ei kuitenkaan ole voimassa ranta-alueilla, jotka pääsääntöisesti ovat M-1-alueita ja jossakin määrin myös MA-1- ja MY-1-alueita. Näillä alueilla rakennusoikeus on tutkittu ja siirretty muille alueille. Alueilla on siten maankäyttö- ja rakennuslain mom:n nojalla rakentaminen kielletty. Ranta-alueen rakentamismahdollisuudet on siis yleiskaavassa tutkittu ja yksiselitteisesti osoitettu. Näin ollen lausujan kanta siitä, että rantojen käyttöä tulisi jatkossa leimaamaan epävarmuus ja ennustettavuuden puute, ei ole perusteltu. Kantatilaperiaate ja uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen Luonnonmaan ranta-alueille on osoitettu melko vähän uusia rakennuspaikkoja. Uudet rakennuspaikat on osoitettu niille maanomistajille, jotka eivät käytännössä ole maitaan aiemmin hyödyntäneet. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että kaikille maanomistajille (kantatiloille) annetaan yhtäläinen mahdollisuus rakentamiseen luonnonolosuhteet ja ympäristö huomioon ottaen. Samalla on otettava huomioon, kuinka paljon eri kantatilat ovat aikaisemmin hyödyntäneet rakennusoikeuttaan. 9

10 Tasapuolisuus ja kohtuullisuus varmennetaan yleisesti ranta-alueilla Suomessa kantatilaperiaatteen kautta. Kaavassa on käytössä poikkileikkausajankohta , jonka jälkeen tapahtuneet kiinteistöjärjestelyt on kaavassa selvitetty. Kantatilaperiaatteen mukaan rakennusoikeus määritetään ensisijaisesti poikkileikkausajankohdan mukaisille tiloille, kantatiloille. Uudet ranta-alueelle sijoittuvat rakennuspaikat on kaavassa osoitettu yleiskaavan mukaisella tarkkuudella. Rakennuspaikan täsmällinen sijainti määräytyy rakennuslupavaiheessa. Käyttötarkoitus Kaavatyön yhteydessä on pyritty selvittämään olemassa olevat ympärivuotiset kiinteistöt ranta-alueella. Tulkintaa varten on tutkittu ne rantaan ulottuvat kiinteistöt, joilla väestötietojen mukaan on tällä hetkellä asukkaita. Lisäksi on tarkistettu ne asumattomina olevat rakennukset, joissa rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan käyttötarkoitus on jokin muu kuin vapaa-ajan asunto. Näitä tietoja on verrattu kaupungin rakennusvalvonnassa oleviin muihin tietoihin kiinteistöistä. Vapaa-ajan asunnoiksi on merkitty siis kaavassa myös sellaisia kiinteistöjä, joissa on asukkaita, ellei tiedossa ole ollut selvää lupapäätöstä käyttötarkoituksesta. Pääsääntöisesti kuitenkin rakennuksen tulee olla luvallisesti ympärivuotinen ennen kuin se yleiskaavassa osoitetaan ympärivuotiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n 4 momentin mukaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Edellä olevan perusteella ympärivuotisiksi tulkitut rakennuspaikat on osoitettu kaavamerkinnällä AP/1. Rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen tulkintaa on hankaloittanut se seikka, että ennen vuotta 1980 valmistuneiden rakennusten käyttötarkoitukset perustuvat omistajien silloisiin ilmoituksiin. Uutta vakituista asutusta ei kaavassa ole sijoitettu ranta-alueille, vaan Luonnonmaan suunnitteluperiaatteissa ovat korostuneet toisaalta rantojen yleinen virkistyskäyttömahdollisuus sekä toisaalta yksityinen loma-asuminen. Luonnonmaan rantoja ei ole nähty merkittävinä asuinrakentamisen alueina kehityskuvapäätöksen mukaisesti, vaan vakituinen asutus on haluttu keskittää Luonnonmaan sisäosiin. Naantalin, Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan kuntaliitos toteutuu Laadittava olevaa yleiskaavaa on valmisteltu jo vuodesta Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteita on valmisteltu siten, että on selvitelty eri käytäntöjä lähialueilla. Yleiskaavaa varten laadittiin myös erilaisia kehityskuvavaihtoehtoja, jotka suhtautuivat eri tavalla vakituisen asutuksen sijoittamiseen. Laadittavana oleva yleiskaava perustuu kehityskuvaan, josta kaupunginvaltuusto päätti Tiestö- ja melukysymykset Yhdistys mainitsee, että sen Käköläntien liittymää koskeva kanta ei ole muuttunut sitten aiemman lausunnon. Yhdistys ei ole antanut Käköläntietä koskevaa lausuntoa nyt laadittavaan yleiskaavaan liittyen vaan lausunto on koskenut Ukko-Pekan rantaalueen pohjoisten osien asemakaavaehdotusta. Yleiskaavaehdotuksessa Rymättyläntien ja Käköläntien risteysalueelle on osoitettu kehitettävä liittymäalue - merkintä. Merkintä ei ole ristiriidassa yhdistyksen lausunnossaan esittämänsä kannan kanssa. 10

11 Luonnonmaantien ja Rymättyläntien liittymäalue on kaavassa osoitettu kehitettäväksi liittymäalueeksi, mikä mahdollistaa risteyksen parantamisen mm. liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja risteyksen toimivuuden turvaamiseksi. Särkänsalmentien varteen on yleiskaavassa osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. Kevyen liikenteen väylien toteuttamisaikataulua ei määritellä kaavassa. Melunsuojaus Rymättyläntien varrella toteutetaan niillä alueilla, jotka on kaavassa melunsuojaustarve -merkinnällä osoitettu. 1.3 Maskun kunta Lausunto: Maskulla ei ole huomautettavaa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto merkitään tiedoksi. 1.4 Museovirasto Lausunto: Museovirasto toteaa, että Museoviraston ja Turun maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti asiasta lausuu sekä arkeologisen kulttuuriperinnön että rakennetun kulttuuriympäristön osalta Turun maakuntamuseo. Asia merkitään tiedoksi. 1.5 Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymä Lausunto: Yhtymähallitus on päättänyt, ettei sillä ole huomautettavaa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto merkitään tiedoksi. 1.6 Naantalin kaupunki, lautakunnat Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Lausunto: Lautakunta kiinnittää huomiota lausuntonaan seuraaviin asioihin: Rantaan johtavien ulkoilureittien lisäämistä tulee selvittää 11

12 Mahdollinen ristiriita Korjaustelakan ja Viialanmäen asuntoalueen läheisen sijainnin seurauksena Kuivalahden työpaikka-alueen (TP) sijainti on epätarkoituksenmukainen Yleiskaavassa on osoitettu ulkoilureittien runkoverkosto, jota asemakaavoituksessa voidaan täsmentää ja tarkistaa. Kaavaehdotusta ei esitetä ulkoilureittien osalta tarkistettavaksi. Lautakunnan lausunnossa viitataan Puhdistamontien länsipuolelle osoitettuun yleiskaavaehdotuksen mukaiseen AP-alueeseen. Alue on asemakaavoitettu - asemakaava on hyväksytty ja vahvistettu kaupunginvaltuustossa Alueelle on lisäksi laadittu asemakaavamuutos, joka on hyväksytty Rakentamiseen on jo varauduttu kaupungin taloussuunnittelussa ja alue on lähdössä koemarkkinointiin. Voimassa olevat asemakaavat on huomioitu pääsääntöisesti sellaisenaan yleiskaavaa valmisteltaessa eikä kaavaehdotusta esitetä tältä osin muutettavaksi. Kuivalahden TP-alue sijaitsee pääasiassa Armas Puolimatkan perikunnan alueella. Puolimatkan perikunnalle on kaavaluonnosvaiheessa vastattu seuraavasti: Kaavaluonnoksen mukaisiin työpaikka-alueisiin ei tehdä periaatteellisia muutoksia, Puolimatkan alueelle sijoitetun työpaikka-alueen rajausta kuitenkin tarkistetaan. Puolimatkan alueella sijaitsevaa TP-aluetta ei muuteta asumiseen, koska ratkaisu ei olisi kehityskuvan mukainen ja se hajauttaisi Luonnonmaan tiiviin asumisen rakennetta. Luonnonmaan asuntoalueiden kapasiteetti on jo nykyisen ratkaisun mukaan väljä, ja toisaalta uusia työpaikka-alueita on osoitettu vähän. Työpaikka-alueita koskevaan määräykseen lisätään seuraava lause: Alue voi sisältää myös pääkäyttötarkoituksen mukaisiin työpaikkatoimintoihin sopeutuvaa asumista. Kaavaehdotusta tarkistetaan tältä osin Koulutuslautakunta Lausunto: Kaavaehdotuksessa Kultarannan kylään nykyisen Kultarannan alakoulun ja päiväkodin kohdalle tehty varaus julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta on riittävän suuri. Tonttivarauksessa on otettu myös huomioon mahdollisuus rakentaa lähiliikuntapaikka koulun yhteyteen palvelemaan koulun liikunnanopetuksen tarpeita. Myös Rymättyläntien eteläpuolisilta alueilta Kultarannan kouluun tulevien lasten turvallinen liikkuminen koulumatkoilla on otettu huomioon merkitsemällä sekä Käköläntien että Särkänsalmentien liittymät kehitettäviksi liittymäalueiksi. Koulutuslautakunnan kannalta tärkeät asiat ovat kaavaehdotuksessa tulleet huomioon otetuiksi. Lausunto merkitään tiedoksi. 12

13 1.6.3 Kulttuurilautakunta Lausunto: Kaavaehdotuksen varaus julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta Kultarannan alakoulun ja päiväkodin kohdalle on riittävän suuri, jotta sille voidaan toteuttaa alueella tulevaisuudessa tarvittava mahdollinen kirjasto- ja kulttuuritilarakentaminen. Kulttuurilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaava-alueella tapahtuvassa rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen arvokas kulttuurihistoriallinen maisema. Muilta osin kulttuurilautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa. Kaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä todetaan, että Alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen ympäristön arvokkaat ominaispiirteet. Näin ollen yleiskaava velvoittaa ottamaan huomioon lausunnossa mainitun kulttuurihistoriallisen maiseman tarkemmassa suunnittelussa Rakennuslautakunta Lausunto: Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, ettei lautakunnalla ole toimialaltaan huomautettavaa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto merkitään tiedoksi Sosiaalilautakunta Lausunto: Sosiaalilautakunta esittää lausuntonaan, että: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saanti alueelta mahdollistaa eri elämänvaiheessa olevien ihmisten asumisen siellä. Viialan päiväkodin ja Viialan ryhmäkodin alueelle on varattava tilaa laajentamiselle. Kultarannan päiväkodin alue pysyy päivähoidon käytössä. Päivähoitoikäisten lasten määrän kasvaessa tulee varautua noin 50-paikkaisen päiväkodin rakentamiseen Viialan alueelle. Ikääntyvien määrän lisääntyessä on tärkeää järjestää heille alueelle palveluja esim. päivätoimintaa ja terveydenhoitajan palveluja. Turvalliset liikenneratkaisut esim. kevyen liikenteen reitit ovat välttämättömiä eri ikäisten liikkumiseen alueella. 13

14 Päivittäistavarakaupan sijainti alueella olisi erinomaista mm. lapsiperheiden ja ikääntyvien kannalta. Sosiaalilautakunnalle on kaavaluonnosvaiheen vastineessa todettu seuraavaa: Kultarannan koulu, päiväkoti ja kirjasto sijoittuvat Luonnonmaantien varrelle samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, joka on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu merkinnällä PY, julkisten palvelujen ja hallinnon alue, ja jonka pinta-ala on 6,23 ha. Pinta-ala mahdollistaa toimintojen laajentamisen. Viialan päiväkoti ja vanhusten ryhmäkoti on osoitettu kaavassa merkinnällä PY/s, julkisten palvelujen ja hallinnon alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen pinta-ala on noin 1,2 ha. Toimintoja voidaan laajentaa alueen sisällä tai sen ulkopuolella. Palvelujen ja hallinnon alue, P on yleiskaavaluonnoksessa sijoitettu Rymättyläntien ja Luonnonmaantien risteykseen. Myös asuntoalueet, AP voivat sisältää asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja. Kevyen liikenteen yhteydet on kaavaluonnoksessa osoitettu kaavaselostuksen liitekartalla. Liitekartan mukaan kevyen liikenteen reittejä on osoitettu mm. seututien varteen Rymättyläntielle sekä yhdysteiden/ kokoojakatujen varteen mm. Luonnonmaantielle ja Käköläntielle. Myös asuntoalueet, AP, voivat sisältää alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita, puistoalueita jne. Aiemmin annettua lausuntoa tarkistetaan nyt siltä osin, että kevyen liikenteen yhteydet on osoitettu luonnosvaiheesta poiketen kaavakartalla. Muutoin edellä oleva vastine vastaa myös kaavaehdotuksen mukaista tilannetta Tekninen lautakunta Lausunto: Tekninen lautakunta katsoo, että sen luonnosvaiheessa esiin tuomat asiat ovat tulleet riittävästi huomioon otetuiksi, lukuun ottamatta ruoppausmassojen läjittämiseen tarvittavaa aluetta, jota ei ole pystytty osoittamaan. Luonnosvaiheessa tekninen lautakunta totesi seuraavaa: Sataman ruoppausmassojen sijoitus on tullut ongelmalliseksi mm. tributyylitinaesiintymien takia ja siksi olisi oltava mahdollisuus läjittää massoja maihin tai paremminkin padolla suljettavaan lahteen. Olisi vielä tutkittava josko Luonnonmaan alueelta olisi löydettävissä tähän tarkoitukseen sopiva paikka. Myös maamassoille olisi hyvä löytää läjitysalue Luonnonmaalta, koska rakentamisen yhteydessä syntyvien maiden kuljettaminen Isosuon maankaatopaikalle on kallista ja kuormittaa entisestään kuormitettua liikenneverkkoa. 14

15 Ruoppausmassojen läjitykseen mahdollisia alueita on tutkittu osayleiskaavan valmistelun yhteydessä. Suunnittelualueelta ei ole löydetty tähän tarkoitukseen sopivia alueita. Asia tulisi ratkaista seudullisena kysymyksenä, sillä ongelma koskee muitakin kaupunkiseudun kuntia. Lounais-Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön tukemana yhdessä Naantalin kaupungin kanssa käynnistänyt Naantalin satama-altaan pilaantuneiden sedimenttien kartoitusprojektin, jonka eräs tavoite on löytää ruoppausmassoille hyväksyttävä läjitysratkaisu Vapaa-aikalautakunta Lausunto: Kaavaehdotuksessa Kultarannan kylään nykyisen Kultarannan alakoulun ja päiväkodin kohdalle tehty varaus julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta on riittävän suuri, jotta sinne voidaan toteuttaa tulevaisuudessa tarvittava liikuntapaikka- ja nuorisotilarakentaminen. Kaavaehdotukseen on tehty myös riittävät virkistysaluevaraukset lukuun ottamatta mereen rajoittuvia alueita. Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että mereen rajoittuvia virkistysalueita tulisi lisätä sekä Luonnonmaalla että kaava-alueen pienemmillä saarilla. Muilta osin vapaa-aikalautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa. Yhteyksiä rannoille on etsitty sekä kaupungin että yksityisten maanomistajien alueilta kaavoituksen yhteydessä. Vapaita rantoja on kuitenkin Luonnonmaalla niin vähän, ettei merkittäviä julkisia ranta-aluevarauksia ole käytännössä mahdollista tehdä riittävästi. Kaavassa on pyritty turvaamaan vapaaksi jäävien rannanosien säilyminen vapaana tai virkistyskäytössä. 1.7 Raision kaupunki Lausunto: 1) Lausuja huomauttaa, ettei kaupungin omistaman Kesäranta-nimisen tilan virkistysaluemerkintään ole tehty muutosta, joka oli pyydetty osayleiskaavan luonnosvaiheen yhteydessä. Osayleiskaavaehdotuksessa on yleiseen virkistyskäyttöön osoitettu alueita, joilla ei ole mahdollista liikkua vapaasti. Tällaisia ovat esimerkiksi laaja golf-alue VU-merkinnällä, Raision omistama Kesäranta-tila V-1-merkinnällä sekä Raision omistaman Villa-tilan eteläosan yleinen uimaranta merkinnällä VV. Koska alueet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei yleinen käyttö ole tavoitteena, tulisi myös kaavamerkintöjen vastata tilannetta. Osayleiskaavaan on lisätty suojelumerkintöjä, joiden vaikutus aluerakenteeseen on epäselvä ja merkintä lausujan mukaan Kesärannan osalta ilmeisesti virheellinen. Raision kaupunki edellyttää, että Kesäranta-tilan kehittämismahdollisuudet täydennysrakentamisineen turvataan osayleiskaavalla. Tila on osoitettava kaavassa esim. retkeily- tai majoitusmerkinnällä. Samalla suojelukohteen merkintä on 15

16 tarkistettava. Villan tilalta on poistettava Kirstilänlahden rannalla oleva yleisen uimarannan merkintä ja samalla aluemerkintä RA/VR on ulotettava rantaan asti. Raision kaupunki toteaa lisäksi, että virkistysalueverkosto ulkoilureitteineen jää kaavaehdotuksessa epäselväksi. Koko osayleiskaava-alueen osalta on esitettävä virkistysalueverkosto ulkoilureitteineen ilman, että nojaudutaan Kesärannan ja Villan alueiden käyttöön. 2) Raision kaupunki on lisäksi päiväyksellä toimittanut pöytäkirjanotteen, jossa Raision kaupunki täsmentää lausuntoaan erityisesti Kesäranta-tilan osalta seuraavasti: Raision kaupunginhallitus pitää erityisen tärkeänä, että kaupungin omistamaa Kesäranta-tilaa Luonnonmaalla voidaan kehittää monipuolisesti myös tulevaisuudessa. Tämän mahdollistamiseksi kaupunki esittää, että tilan alueen käyttötarkoitus merkittäisiin RA/RM ja rakennusoikeudeksi merkittäisiin k-m2. 1) Raision kaupunki tulkitsee, että Kesäranta-tilaa koskee RA0/1-kaavamerkintä. Kaavaehdotukseen on jäänyt virheellinen viivamerkintä viittamaan RA0/1- merkintään. Tarkoituksena on ollut, että RA0/1-merkintä koskee ainoastaan Isokylän tilaa 7:15, joka sijoittuu Kesärannan eteläpuolelle. Kaavaehdotusta tarkistetaan tältä osin, ja ylimääräinen viiva poistetaan kaavakartalta. Raision kaupunki esittää, että Kesärannan tila osoitettaisiin kaavassa retkeily-/ majoitusmerkinnällä, mikä turvaisi paremmin kaupungin mahdollisuudet alueensa kehittämiseen. Tällä hetkellä kaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu keltainen symboli, joka kuvaa olemassa olevaa lomarakennuksen rakennuspaikkaa. Kaavaehdotusta esitetään tältä osin muutettavaksi, sillä alueella on rakennuksia yhteensä n. 750 k-m2 ja aluetta käytetään mm. leirialueena. Tarkoituksenmukaisempi kaavamerkintä olisi esim. R, loma- ja matkailualue. Kaavamerkintää tarkistetaan siten, että Kesärannan tila osoitetaan kokonaisuudessaan loma- ja matkailualueeksi, R. Keltainen symboli poistetaan. 16

17 Kuva: Kesäranta 2:49 ja yleiskaavaehdotuksen mukainen kaavaratkaisu. Yleiskaavaehdotuksessa Villa-Kirstilän ranta-asemakaavoitettu alue on osoitettu RA/VR-merkinnällä. Ympäristökeskus katsoo, että RA/VR-alue tulisi osoittaa RMalueeksi. RM-aluetta koskee seuraava kaavamääräys: Alue on varattu yhteisrantaiseksi lomakyläalueeksi. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Kaavaehdotusta tarkistetaan siten, että alue osoitetaan RM-merkinnällä ja merkintään sisällytetään raisiolaisten käyttöön tarkoitettu Kirstilänlahden uimaranta, joka kaavaehdotuksessa oli osoitettu yleiseksi uimaranta-alueeksi. Yleiseksi uimarantaalueeksi (VV) jää edelleen Kirstilän ja Villan tilan luoteisnurkka asemakaavan mukaisesti. 17

18 Kuva: Villa 1:13 ja yleiskaavaehdotuksen mukainen kaavaratkaisu. Yleiskaavassa on osoitettu ulkoilureittien runkoverkosto, jota asemakaavoituksessa voidaan täsmentää ja tarkistaa. Ulkoilureittejä on osoitettu lähinnä Luonnonmaan pohjoisosiin, sillä saaren eteläosassa ulkoilun on tarkoitettu pääosin tukeutuvan olemassa oleviin tieyhteyksiin. Viheryhteydet saaren pohjois- ja eteläosien välillä säilyvät hyvin. Tärkeät laaksopainanteet ja selännealueet on kaavaratkaisussa säästetty, jolloin viherverkon tärkeät elementit ja yhtenäisyys voidaan turvata. Maankäyttöratkaisu mahdollistaa hyvän ulkoilureitistön suunnittelun ja rakentamisen alueelle. Virkistysalueverkoston osalta kaavaehdotukseen ei esitetä muutoksia. Kaavaehdotusta ei esitetä tältä osin tarkistettavaksi. Kultaranta Golfin alue osoitetaan golfkentän alueeksi esim. g-, golf- tai muulla merkinnällä, johon liitetään alueen luonnetta (vapaata kulkemista ei sallita) koskeva määräys. Muistutus otetaan tältä osin huomioon. Suojelukohde S 100 tarkoittaa Kesärannan / Isokylän mäntyä, joka on maakunnallisesti arvokas luontokohde ja esitetty Turun seudun maakuntakaavassa. Luontokohde S 100 on käyty maastossa tarkistamassa Maastokäynnistä on raportoitu seuraavaa: Yleiskaavaehdotuksen merkintä S100 on kohdassa, jossa on Turun seudun maakuntakaavassa merkintä SL Kesärannan/Isokylän mänty. Kohteessa ei todettu mäntyä. Santalantien mutkasta vajaa 50 m pohjoiseen kasvaa erityisen kookas mänty, joka on merkitt myös pohjakartalle (merkintä Rauh. oheisella kartalla, sijainti ykj: ). Todennäköisesti maakuntakaavan merkintä tarkoittaa tätä puuta. 18

19 Edellä olevan perusteella suojelukohde S 100 siirretään kartalla oikeaan paikkaansa ja kaavaehdotusta tarkistetaan tältä osin. Kuva. Ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta. Kuva. Ote peruskartasta. 2) Kaavaehdotusta tarkistetaan ja Kesäranta osoitetaan loma- ja matkailualueeksi merkinnällä R. R-alueeseen liitetään määräys, jossa todetaan, että alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen rakennusoikeus ratkaistaan siten tarkemman suunnittelun yhteydessä. 19

20 1.8 Tasavallan presidentin kanslia Lausunto: Tasavallan presidentin kanslia esittää lausunnossaan seuraavia huomioita: - Metsäjärven tontit on merkitty eri väreillä, joiden merkitys ei selviä ehdotuksesta. - Poliittishistoriallisesti merkityksellinen ns. ministerimännikkö on merkitty asuinalueeksi. - Vedenpumppaamo on merkitty jätevedenpuhdistamoksi. Pumppaamo ei ole kartassa PY-1-merkinnän sisällä. - Kultarannan rantasauna ja luodot sekä pienvenesatama ja rantaa on merkitty kartassa kaupungin omistukseen vaikka ne ovat tasavallan presidentin kanslian hallinnassa. MY-1- saari tulee myös liittää sisäasiainministeriön asetuksella määrätyn suoja-alueeseen. - Vesialueen omistus tulee säilyttää Kultarannan tilalla myös mahdollisten tonttimyyntien jälkeen. - Osayleiskaavaan voitaisiin ottaa mukaan suunnitteilla ollut Tellervontien linjauksen kääntäminen. Lisäksi tasavallan presidentin kanslia esittää, ettei tasavallan presidentin kanslian tuleville tonteille aseteta rakentamisvelvoitteita. Metsäjärven rannassa oleva, Kultarannan suojeltuun kokonaisuuteen kuuluva huvilarakennus on osoitettu kaavaehdotuksessa merkinnällä PY-1. PY-1-alueen väritys on muuttunut (tuntemattomasta teknisestä syystä) alkuperäisestä yleiskaavasta, kun kaava-aineisto on muutettu pdf-muotoon.. Varsinaisessa alkuperäisessä kaavakartassa väri kuitenkin kuvautuu oikein. Kaavamerkintään PY-1 virhe ei kuitenkaan ole vaikuttanut. Ministerimännikön huomioiminen on asemakaavatason kysymys. Alueen nykyinen AP-merkintä osoittaa yleiskaavassa alueen pääkäyttötarkoituksen. Merkintä siis voi sisältää myös asumiselle tarpeellisia palveluja, alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita, virkistys-, puisto- ja sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Yleiskaavan mukainen AP-alue siis suunnitellaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin myös huomioidaan ko. ministerimännikkö. Muistuttajan mukaan vedenpumppaamo on merkitty jätevedenpuhdistamoksi eikä pumppaamo ole kartassa PY-1-merkinnän sisällä. Vedenpumppaamoa ei ole kaavassa osoitettu jätevedenpuhdistamoksi. PY-1-merkinnällä on osoitettu Metsäjärven rannalla sijaitseva Tasavallan presidentin kanslian hallinnoima rakennus. Yleiskaavassa ei ole osoitettu erityisiä teknisen huollon alueita. Yleiskaavalla ei ole osoitettu tai muutettu alueen maanomistusta. MY-1-merkinnällä osoitettu saari voidaan muuttaa PY-1-alueeksi. 20

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Naantalin Luonnonmaalle, Porhonkallion-Virpin alueelle

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet 82122815-31 25.6.2012 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 82122815-31 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 25.6.2012 Viite 82122815 Kirjoittanut Markus

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI, LUONNONMAAN JA LAPILAN YMS. SAARIEN OSAYLEISKAAVA ERILLINEN KUULEMINEN II KAAVAEHDOTUKSEEN TEHDYISTÄ MUUTOKSISTA

NAANTALIN KAUPUNKI, LUONNONMAAN JA LAPILAN YMS. SAARIEN OSAYLEISKAAVA ERILLINEN KUULEMINEN II KAAVAEHDOTUKSEEN TEHDYISTÄ MUUTOKSISTA NAANTALIN KAUPUNKI, LUONNONMAAN JA LAPILAN YMS. SAARIEN OSAYLEISKAAVA ERILLINEN KUULEMINEN II KAAVAEHDOTUKSEEN TEHDYISTÄ MUUTOKSISTA 26.8.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAHOT JOTKA OVAT MUISTUTTANEET II KAAVAEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

MIELIPITEET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 24.4.- 21.5.2007 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA

MIELIPITEET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 24.4.- 21.5.2007 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA KH 3.3.2008 MIELIPITEET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 24.4.- 21.5.2007 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 MIELIPITEET...3 1.1 Aarne Kososen perikunta...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin.

Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin. LIITE 8 Kuus-Hukkalan ranta-asemakaava Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin. 1. Etelä-Savon ympäristökeskus (ELY)

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 NURMES, PIELISEN-KUOKKASTENJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA -LAAJENNUS (ELLUN ALUEEN MOOTTORIKELKKA- JA KOIRAVALJAKKOURA SEKÄ YHTEISKÄYTTÖ MÖNKIJÄLLE JA

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Luettelo kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus

Luettelo kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Luettelo kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista 67050263.SU 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Sisältö 1 1 KULTTUURIHISTORIALLISTEN KOHTEIDEN

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5

SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5 SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5 MITOITUSPERIAATTEET Sysmän kunnanhallitus hyväksyi tämän kappaleen mukaiset mitoitusperusteet 14.3.2011. 1. Loma-asuntojen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA ELINKEINOT JA PALVELUT ASUMINEN JA LOMA-ASUMINEN LIIKENNE JA TEKNINEN HUOLTO VIRKISTYSALUEET JA REITIT ARVOKKAAT YMPÄRISTÖT ELINKEINOT JA PALVELUT ALKUTUOTANTO Maatalous >

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot