LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA"

Transkriptio

1 / KH LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT Lounais-Suomen ympäristökeskus Luonnonmaa-yhdistys Maskun kunta Museovirasto Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymä Naantalin kaupunki, lautakunnat Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Rakennuslautakunta Sosiaalilautakunta Tekninen lautakunta Vapaa-aikalautakunta Raision kaupunki Tasavallan presidentin kanslia Tiehallinto, Turun Tiepiiri Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun Maakuntamuseo Turvatekniikan keskus, TUKES Varsinais-Suomen liitto MUISTUTUKSET Angervo Aapo Anttilan perikunta / Tuula Riihiaho Armas Puolimatkan kuolinpesä Auvinen Eeva Backman Nils-Eric Bäckman Timo Ehojoki Juhani Ekman Timo Erkinjuntti Matti Erkki Hukion kuolinpesä, Hukio Risto Heino Ilkka Juhani Henna ja Erkki Koskisen kuolinpesä, Koskinen Jussi Herhi Harri Hilke Pentti Huunonen Pauli, Bogel Rita, Huunonen Timo Impilä Voitto, Ruohonen Riitta Jaakkola Markku...55

2 2.18 Jaakkola Timo Juva Anna-Leena, Juva Kale Juva Anna-Leena, Juva Kale, Ehojoki Juhani Kallakivi Eva Kallioniemi Matti Karlson Joel, Karlson Pia, Vahtera Taina, Vahtera Pekka Karpela-Uusitalo Hilkka Keitilä Matti, Minna ja Antti Keitilän puolesta Kiinteistö Oy Ajonpää / Vesa Ruostepuro Kiinteistöyhtymä Norta / Antti Norta Kiinteistöyhtymä Rytkönen Martti, Sirpa ja Ismo Kommonen Ritva, Santalahti Pirjo, Liesivuori Leena Kujala Sulo Kultaranta Golf Oy Naantali Laakso Brigitte, Laakso Pekka ja Laakso Jukka Laakso Jyrki, Laakso Risto, Laakso Anneli, Schmitz Mark, Schmitz Eva Lindholm Risto, Pettersson Miika Luukkanen Aulikki Merne Markus Mikkola Markku Montola Veikko Mäkilä Pentti, Miia Lindholm, Senni ja Eero Mäkilän perikuntien puolesta Mäkipää Leena Naantalin seudun luonnonsuojeluyhdistys Nikkilä Tytti-Marja, Multamäki Sirkku, Isaksson Leena Patrakka Hanna ja Jari Pfanner Sari Ruoko Merja, Vähätalo Anna-Kaarina, Kankare Kari-Matti Saarikko Kalevi, Saarikko Keijo Saksila-Keitilän yksityistien tiehoitokunta / pj. Markku Mikkola Sipilä Pekka ja Aaltonen Virpi Solin Peter, Solin Olof Sorvari Hannu ja Normita Streng Saku, Sami, Kaisu ja Karl Tamminen Jarkko, Tamminen Tuulia ja Ajanko, Pentti Turun Korjaustelakka Oy Turun Seudun Osuuspankki /Rantanen Vesa, Santalahti Samuli Vainio Kimmo / Lakiasiaintoimisto Wallenlind & Co Oy Virtanen, Pietikäinen, Nurmi T., Laine, Pietilä, Gunther, Mömmö, Nurmi M., Hellsten- Nurmi M., Ilmasti Vuorinen Kari MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET MUISTUTUKSET Hartikainen Sakari (saap ) Kokkonen Timo (saap ) Mikkola Mauri (saap ) Piensoho-Pärssinen Maarit (saap ) Senaatti-kiinteistöt (saap )

3 1 LAUSUNNOT 1.1 Lounais-Suomen ympäristökeskus Lausunto: Ympäristökeskus ehdottaa maisemallisesti merkittävään alueeseen, ma, lisättävän kaavamääräys maakuntakaavan suunnittelumääräyksen ja tavoitteen välittämiseksi alueen tarkempaan kaavoitukseen. Lausuntoa varten toimitetusta kantatilaselvityksestä puuttuu kantatiloittain yhteenlaskettu vapaaksi jäävä rannan määrä sekä kantatiloittain yhteenlaskettu rakennusoikeus. Johtopäätöstä vapaaksi jäävän rantaviivan pituuden ja osuuden tasapuolisesta kohdentumisesta kantatiloittain ei laskelman perusteella siten voi tehdä. Ympäristökeskus katsoo, että erityisesti tiloilla, joihin on ehdotuksessa osoitettu useita uusia rakennuspaikkoja, tulee kiinnittää vielä huomiota rakentamiseen käytettävän rantaviivan kohtuulliseen määrään. Rakentamiseen ei tule osoittaa rantaviivaa tuhlaillen. Vapaan rannan yhtenäiset kokonaisuudet jäävät ehdotuksessa vähäisiksi. Ympäristökeskus ehdottaa vielä harkittavaksi uusien rakennuspaikkojen sijoittelun tiivistämistä riittävän vapaan rannan osuuden varmistamiseksi maisemallisesti näkyvillä paikoilla. Maakuntakaavan edellyttämän rakentamattoman rannan 40 %:n vähimmäismäärän toteutumisesta tulee kaavassa esittää arvio. RA-1 ja RA/1-alueita koskeva määräys tulee kirjoittaa yksiselitteiseen muotoon. Määräyksen teksti rakennusoikeuden lisäämisestä kokonaisrakennusoikeuteen on epäselvä. Ympäristökeskus ei pidä merkintää RA/VR hyvänä ratkaisuna lopulliseen kaavaan. Ympäristökeskus ehdottaa yleiskaavamerkinnäksi esimerkiksi RM-merkintää, jossa kaavamääräyksellä on turvattu yleisen virkistyskäytön edellytykset ja vapaan rannan säilyminen. Ympäristökeskus katsoo, että kaavaehdotus merkintöineen ei esitetyssä muodossa turvaa kanavan toteuttamismahdollisuutta tulevaisuudessa. ma-alueet Yleiskaavassa on osoitettu vahvistetun maakuntakaavan mukaiset kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta (valtakunnallisesti ja maakunnallisesti) merkittävät alueet (Lapila ja Luonnonmaan kaakkoiskärki sekä Luonnonmaan pohjoisranta) ma-alueina. Kaavaehdotusta esitetään tältä osin tarkistettavaksi siten, että nämä alueet osoitetaan ma-1-merkinnällä ja niihin liitetään maakuntakaavan mukainen määräys: Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti, seudullisesti tai maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteiden tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 3

4 Kuva. Ote maakuntakaavan määräyksestä. Yleiskaavassa on osoitettu myös muita maisema-alueita. Ma-merkinnällä on osoitettu Kultaranta Golfin alueen maisematila, joka liittyy sen pohjoispuoliseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen tilakeskuksen alueeseen sekä Herttulanlahden ranta. Kaavaehdotusta esitetään tältä osin tarkistettavaksi siten, että nämä paikallisesti arvokkaat maisema-alueet osoitetaan ma-2-merkinnällä. Määräykseksi kirjataan: Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Kantatilaselvitys ja vapaa rantaviiva Kiinteistötiedot voidaan ryhmitellä lopullisessa yleiskaavassa tarvittaessa myös kantatiloittain. Johtopäätösten tekeminen taulukosta saattaa kantatiloittaisesta ryhmittelystä huolimatta olla hankalaa, sillä esimerkiksi asemakaava-alueet ovat mukana taulukossa siten, että niiden oikaistu rantaviiva on mukana laskennassa, mutta rakennusoikeus ei. Kuten selostuksessa todetaan, Luonnonmaalla on muutenkin mitoitettu ja tutkittu tarkemmin ainoastaan ne olevat kiinteistöt kantatiloineen, joilla on suunnittelupotentiaalia. Mm. mitoittava rantaviiva, jossa läheisyyskertoimet on huomioitu, on laskettu ainoastaan niille tiloille ja kantatiloille, jotka ovat saamassa yleiskaavan mukaista rakennusoikeutta. Ts. suunnitteluresursseja on kohdennettu niille alueille, joilla laadittavalla yleiskaavalla on suunnitteluratkaisun kannalta merkitystä. Tämä on perusteltua siksi, että Luonnonmaan rannat ovat lähes kauttaaltaan rakennettu ja yleiskaava on suurimmalla osalla ranta-aluetta ainoastaan nykytilanteen toteava kaava. Yleiskaavaselostuksessa todetaan asiasta seuraavaa: Kaupunginvaltuuston hyväksymän kehityskuvan mukaan Luonnonmaalla ei siis pääsääntöisesti käytetä laskennallisia mitoitusperiaatteita, koska rakentamattomia ranta-alueita on vähän. Tarkoituksena oli Luonnonmaalla selvittää laadittavan yleiskaavan kohtuullisuus ja tutkia kantatilatarkasteluin rakentamattomien tilojen mahdollisuus rantarakentamiseen. Sen sijaan Lapila ja muut saaret, joilla rakentaminen ei ole ollut yhtä laajamittaista, olivat kehityskuvapäätöksen mukaan kokonaan laskennallisesti mitoitettavia alueita: Lapilassa ja muilla saarilla lomaasutuksen mitoitus ja laskennallinen enimmäisrakennusoikeus määräytyy ns. kantatila-periaatteen nojalla rantaviivan pituuden tai saaren pinta-alan (pienet saaret) perusteella, ottaen huomioon alueen ympäristöolosuhteet. Luonnonmaan rantojen ns. muunnettua rantaviivaa ei siis ole asemakaavoitettujen ja kaikkien asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden osalta tutkittu. Tämä ei ole ollut tarpeen, koska näiden alueiden maankäyttöratkaisu ei perustu laadittavana olevaan yleiskaavaan. Koko kaava-alueelle on mitattu kuitenkin ns. oikaistu rantaviiva. Rantaviivan oikaisu on suoritettu siten, että todellisesta rantaviivasta on muodostettu oikaistu rantaviiva puskuroimalla rantaviiva 5 m sisämaahan päin. Oikaisu suoristaa rantaviivaa 4

5 poistamalla siitä alle 50 m kapeat niemet (joista huomioon otetaan vain niemen kantaosa) sekä pienemmät rantaviivan epätasaisuudet (rosoisuus). Koska Luonnonmaan rannat ovat lähes kauttaaltaan rakennettuja, jo tämän oikaistun rantaviivan ja normitarkastelun perusteella on voitu todeta ne tilat, joille ei yleiskaavan perusteella voida osoittaa lisärakennuspaikkoja. Ne tilat Luonnonmaalla ja Lapilassa, joille em. tarkastelun jälkeen on jäänyt suunnittelupotentiaalia, on mitoitettu ja tutkittu tarkemmin. Näillä alueilla (mm. koko Lapila) oikaistuun rantaviivaan on liitetty läheisyyskertoimet Etelä-Savon seutukaavaliiton yleisesti käytössä olevan ohjeistuksen mukaisesti, jolloin saadaan selville ns. muunnettu eli mitoittava rantaviiva. Edellä oleva teksti perustelee siis sitä, miksi kantatilataulukosta puuttuu kantatiloittain yhteenlaskettu vapaaksi jäävä rannan määrä ja rakennusoikeus. Ympäristökeskus toteaa lisäksi, että maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan rakentamatonta rantaviivaa tulee varata mahdollisimman yhtenäisinä kokonaisuuksina vähintään 40 % suunniteltavan alueen kokonaisrantaviivasta. Maakuntakaavan edellyttämän rakentamattoman rannan 40 %:n vähimmäismäärän toteutumisesta tulee kaavassa esittää arvio. Kaavaselostuksessa asiasta todetaan seuraavaa: Koko kaava-alueen oikaistun rantaviivan pituus on 62,1 km. Luonnonmaan rakentamistehokkuutta ei ole selvitetty, sillä laadittavana olevassa yleiskaavassa ei juurikaan vaikuteta alueen rakentamistehokkuuteen. Olemassa olevat rakennuspaikat muodostavat lähes 90 % kaikista Luonnonmaan kaavassa osoitetuista rakennuspaikoista. Aikaisemmin esitetyn mukaisesti Luonnonmaan rantojen suunnittelussa ja mitoituksessa on tarkoituksena ollut lähinnä varmistaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu siten, että kantatilatarkastelun avulla on tutkittu rakentamattomien tilojen kohtuulliset rakentamismahdollisuudet. Muilta osin rannat on yksiselitteisesti pyritty säilyttämään rakentamiselta vapaina. Lapilan alueen (sisältäen Lapilan, Pitkäluodon, Kuulisen, Vuojuksen, Leppäkarin, Kojukarin, Ruskiakarin, Porokarin ja Vuohenkarin) todellisen rantaviivan pituudeksi on yleiskaavassa saatu 20,9 km. Mikäli alle hehtaarin kokoisia saaria ei oteta huomioon, todellista rantaviivaa on 18,3 km. Saman alueen mitoittavan rantaviivan pituus on 14,14 km. Alueelle on sijoitettu 55 omarantaista rakennuspaikkaa. Kaavan tehokkuus on tältä osin 3,9 rp / muunnettu rv-km. Tehokkuudessa tulee ottaa lisäksi huomioon alueen luoteisrannalle sijoitettu RM-1-alue, jolle on siirretty kuutta omarantaista rakennuspaikkaa vastaava rakennusoikeus sekä kartanoalue RM-2/s, jonka voi katsoa osin sijaitsevan ranta-alueella. Yleiskaavan vapaan rantaviivan määrä Luonnonmaalla ja Lapilassa voidaan selvittää ja kirjata kaavaselostukseen. Luonnonmaalla laskennasta pudotetaan asemakaavoitetut alueet. Vapaan rantaviivan määrä mitataan oikaistusta rantaviivasta ja laskenta suoritetaan siten, että jokaisen rakennuspaikan arvioidaan varaavan 50 metriä rantaviivaa. Yleiskaavaehdotusta laadittaessa on kiinnitetty maanomistus- ja luonnonolojen sallimissa puitteissa huomiota rakennuspaikkojen sijoittumiseen siten, että vapaaksi jäävä rantaviiva olisi mahdollisimman pitkä. Kaavaehdotusta tarkistetaan vielä ympäristökeskuksen toivomalla tavalla siten, että erityisesti tiloilla, joille on 5

6 ehdotuksessa osoitettu useita uusia rakennuspaikkoja, kiinnitetään vielä huomiota rakentamiseen käytettävän rantaviivan kohtuulliseen määrään. RA-alueiden kaavamääräys RA-1-alueen rakennusoikeutta koskeva kaavamääräys on seuraava: Rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on alle 5000 m2:n suuruisilla rakennuspaikoilla 150 k-m2 ja sitä suuremmilla rakennuspaikoilla 200 k-m2. Saunarakennus saa olla enintään 25 k- m2 ja vierasmaja 25 k-m2. RA/1-alueen rakennusoikeutta koskeva kaavamääräys on seuraava: Rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on alle 4000 m2:n suuruisilla rakennuspaikoilla 150 k-m2 ja sitä suuremmilla rakennuspaikoilla 200 k-m2. Saunarakennus saa olla enintään 25 k- m2 ja vierasmaja 25 k-m2. Molempia alueita koskee lisäksi seuraava kaavamääräys: Mikäli saunarakennus ja/tai vierasmaja rakennetaan erillisinä rakennuksina, lisätään tämän/näiden rakennusoikeus rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuteen. Kaavamääräyksen tarkoitus on ollut olla porkkana siihen, että ranta-alueen kiinteistöillä muodostuisi yhden ison rakennuskompleksin sijasta pihapiiri erillisrakennuksineen. Talousrakennusten kokoa tai lukumäärää ei yleiskaavamääräyksessä rajoiteta, vaan ne ovat toteutettavissa kokonaisrakennusoikeuden puitteissa kaupungin rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla. Kaavamääräys on harkittu ja tarkoituksenmukaisesti joustava eikä sitä esitetä muutettavaksi. Määräykseen tehdään kuitenkin tekninen tarkistus siten, että sana enimmäisrakennusoikeus korvataan sanalla kokonaisrakennusoikeus. RA/VR-alue Yleiskaavaehdotuksessa Villa-Kirstilän ranta-asemakaavoitettu alue on osoitettu RA/VR-merkinnällä. Ranta-asemakaavassa (vahvistettu sisäasianministeriössä ) on osoitettu loma-asuntojen korttelialueita merkinnällä RA-1 ja merkinnällä RA-2 sekä loma-asuntoja ja retkeilyaluetta palvelevien huoltorakennusten korttelialue merkinnällä RA-3. Muu osa alueesta on osoitettu pääasiassa VR-alueeksi. Tarkistetaan kaavaehdotusta ja osoitetaan RA/VR-alue matkailupalvelujen alueeksi RM. RMaluetta koskee seuraava kaavamääräys: Alue on varattu yhteisrantaiseksi lomakyläalueeksi. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Kirstilänlahden pohjoispuolella sijaitseva RM-alue on vahvistetun maakuntakaavan mukaista virkistysaluetta. Viranomaisneuvottelussa käydyn keskustelun mukaan alueella tulee maakuntakaavan virkistysaluemerkinnän vuoksi turvata mahdollisuus yleiseen virkistäytymiseen myös siinä tapauksessa, että voimassa olevaa asemakaavaa muutettaisiin. Villa-Kirstilän alueen Kirtilänlahden puohjoispuoleiselle osalle liitetään tämän vuoksi määräys: Alueen suunnittelussa on huolehdittava alueeseen kohdistuvan yleisen virkistäytymistarpeen huomioimisesta. 6

7 Kuva: Villa-Kirstilän ranta-asemakaavoitettu alue (RA/VR). Kanava Ympäristökeskus katsoo lausunnossaan, että kaavaehdotus merkintöineen ei esitetyssä muodossa turvaa kanavan toteuttamismahdollisuutta tulevaisuudessa. Ympäristökeskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossaan todennut, että se ei pidä kaavaselostuksessa esitetyn perusteella kanavan rakentamista Luonnonmaan saaren poikki toteuttamiskelpoisena siitä aiheutuvien vaikutusten ja huomattavien kustannusten kannalta. Mikäli vaihtoehtoa on tarkoitus viedä eteenpäin, tulee maankäyttö osoittaa kaavassa ja sen vaikutukset tarkemmin arvioida. Hanke edellyttää vesilain mukaista lupaa ja siihen liittyvää ympäristövaikutusten arviointia. Edellä olevan sekä hankkeen keskeneräisyyden vuoksi Luonnonmaan yleiskaavaehdotus on laadittu nykytilan pohjalta ilman kanavaa. Yleiskaavalla ei kuitenkaan ole haluttu sulkea pois kanavan toteuttamista tulevaisuudessa, mikäli hanke joskus realisoituu. Kaavaehdotus on laadittu siksi siten, että kanavan ympäristöön ei ole esitetty uutta rakentamista. Kaavaehdotusta on kuitenkin vielä kanavan osalta tarkistettu siten, että MA/lk-alueelle ei ole mahdollista jatkossa rakentaa ns. kolmen hehtaarin säännön puitteissa. Rakentaminen on kielletty MA-1/lk-alueella eli ranta-alueella, jolla on tutkittu kanavan rakentamismahdollisuutta. Sisämaan MA/lk-alueella on tutkittu maanomistustilanne, ja todettu, että yli 3 ha MA/lk-alueella maata omistaville maanomistajille on turvattu muualla yleiskaavassa rakentamismahdollisuus. Näin ollen yleiskaavassa on voitu kieltää rakentaminen myös MA/lk-alueella. Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain mom:n nojalla sallittu ainoastaan maatalouselinkeinonharjoittamiseen liittyvien rakennelmien rakentaminen. 7

8 1.2 Luonnonmaa-yhdistys Lausunto: Luonnonmaa-yhdistyksen mukaan yleiskaavaehdotus on toteutettu hyväksytyn kehityskuvavaihtoehdon pohjalta. Lausunnon antaja näkee kaavoitetut V-alueet rantavyöhykkeellä ongelmallisiksi, koska ne jäävät asemakaavoituksella ratkaistaviksi ja näin saattaa syntyä vastakkainasettelua alueiden nykyisen käytön ja tulevien suunnitelmien välillä. Lausuja toteaa, että maanomistajien oikeudet tulee ottaa huomioon virkistysreittejä ja luontoreittejä suunniteltaessa. Ranta-alueille rakentaminen jää yleiskaavamääräysten varaan, mikä Luonnonmaayhdistyksen mukaan johtanee poikkeamislupahakemuksiin. Kantatilatarkastelun m 2 :n vaatimus vähimmäispinta-alasta on lausujan mukaan nykyisissä aivan oloissa liian suuri ja johtaa turhaan byrokratiaan ja yksityisten aloitteellisuudesta syntyvien hankkeiden lykkääntymiseen. Lausujan mukaan rantojen käyttöä tulee leimaamaan epävarmuus ja ennustettavuuden puute. Lausuja on sitä mieltä, että Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun alueella tulee olla yhdenmukainen käytäntö siitä, miten loma-asuntoja voi ottaa ympärivuotiseen käyttöön. Lausujan mielestä kyseisen käytännön tulisi olla joustava ja se ei saa vaikeuttaa alueen luonnollista kehitystä. Nyt suhtautuminen vapaa-ajan asunnon ympärivuotiseen käyttöön on ollut sattumanvaraista. Luonnonmaa-yhdistys puoltaa olemassa olevan tiestön säilyttämistä. Käköläntien liittymästä yhdistyksen kanta ei ole muuttunut sitten aiemman lausunnon. Muista tieasioista lausuja esittää, että Luonnonmaan- ja Rymättyläntien risteys on vaarallinen ja vaatii kunnostamista, koulun ja päiväkodin läheinen alue vaatii parempia järjestelyjä, Särkansalmelle tulisi pikaisesti toteuttaa kevyen liikenteen väylä sekä edellistä voitaisiin jatkaa Porhonkallion kautta Särkänsalmen sillalle, mikäli yhteyttä ei voi muutoin toteuttaa. Lukuun ottamatta tarpeellisia kevyen liikenteen uusia järjestelyjä, risteysten kunnostamista ja meluvallein tai muutoin suojattavia asuntoja, voidaan lausujan mukaan olettaa liikennejärjestelyjen hoituvan olemassa olevan tiestön pohjalta. M- ja V-merkinnät rannoilla Kaavaratkaisu ei käytännössä muuta nykyistä maankäyttöä Luonnonmaan rannoilla, sillä rannat ovat pitkälti jo suljettuja ja loma-asuntokäyttöön varattuja. Kaavassa on pyritty turvaamaan vapaaksi jäävien rannanosien säilyminen vapaana tai virkistyskäytössä. Merkittävä osa vapaasta rantaviivasta on kaavassa osoitettu M-1- merkinnällä, joka yksiselitteisesti turvaa rannan säilymisen rakentamattomana. Asemakaavoitettavalla alueella Rymättyläntien varressa ranta-alueet on osoitettu V- merkinnällä. Näillä alueilla rakentamisesta ei ole yleiskaavassa määrätty, vaan asia ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Alueen pääkäyttötarkoitus on yleiskaavassa virkistys, ja siltä osin yleiskaava tulee ohjaamaan asemakaavan laatimista. Golf-kentän alueella loma-asutuksen ulkopuolelle jäävät ranta-alueet on osoitettu V- ja VU-1-merkinnöillä. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen rantarakennusoikeus on yleiskaavassa tutkittu ja siirretty muualle. VU-1- ja V-alueet asemakaavoitetaan. 8

9 V-1-tai V-merkinnällä on osoitettu alueita myös Lapilassa, Rövärin ja Katavaluodon saarilla. Näillä alueilla virkistystä palveleva rakentaminen ei ole ristiriidassa muun maankäytön kanssa. VR-alueet on osoitettu yleiskaavassa asemakaavoitetuille alueille ja/tai nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Edellä olevan perusteella yleiskaava turvaa M-1 ja V-merkinnöin osoitettujen rantaalueiden säilymisen loma- ja asuinrakentamisen ulkopuolella eivätkä merkinnät tältä osin ole tukinnanvaraisia. M-alueella rakentaminen (3 ha:n vähimmäispinta-ala) Naantalin voimassaolevassa vahvistetussa yleiskaavassa on M-alueita koskemaan annettu määräys rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta (3 ha). Määräyksen tarkoituksena on ollut rajoittaa alueella sellaista hajarakentamista, joka on kaupunkirakenteen kehityksen kannalta haitallista. Määräyksellä on myös pyritty säilyttämään maaseutualueiden ominaispiirteitä ja turvaamaan maatalouden harjoittamisen edellytyksiä. Määräys on toiminut hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Naantalissa on harvinaisen hyvin onnistuttu säilyttämään kaupunkimaisten ja maalaismaisten alueiden välinen suhde ja alueiden luonne-erot sekä kehittämään alueita niiden omiin vahvuuksiin perustuen. Nyt laadittavana olevassa osayleiskaavassa on voimassaoleva määräys säilytetty ennallaan M- ja MA-alueilla. Tähän on vahvat perusteet, sillä kokemukset määräyksen vaikutuksista ovat myönteisiä ja tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää ohjata selvällä tavalla asuinrakentaminen pääasiallisesti asemakaavoitettaville alueille. Määräyksen lieventäminen (rakennuspaikkakoon pienentäminen) johtaisi helposti sellaiseen suunnittelemattoman hajarakentamisen lisääntymiseen, joka on Etelä-Suomen kunnissa merkittävin yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja yhdyskuntataloudellisten kustannusten lisääntymiseen johtava ongelma. Tämä on todennäköistä siksikin, että Luonnonmaan alue on erityisen houkutteleva asuinympäristö, rakennuspaineet alueella tulevat jatkossa varmasti kasvamaan. Rakennuspaikan vähimmäispinta-alaan liittyvä 3 ha:n sääntö ei kuitenkaan ole voimassa ranta-alueilla, jotka pääsääntöisesti ovat M-1-alueita ja jossakin määrin myös MA-1- ja MY-1-alueita. Näillä alueilla rakennusoikeus on tutkittu ja siirretty muille alueille. Alueilla on siten maankäyttö- ja rakennuslain mom:n nojalla rakentaminen kielletty. Ranta-alueen rakentamismahdollisuudet on siis yleiskaavassa tutkittu ja yksiselitteisesti osoitettu. Näin ollen lausujan kanta siitä, että rantojen käyttöä tulisi jatkossa leimaamaan epävarmuus ja ennustettavuuden puute, ei ole perusteltu. Kantatilaperiaate ja uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen Luonnonmaan ranta-alueille on osoitettu melko vähän uusia rakennuspaikkoja. Uudet rakennuspaikat on osoitettu niille maanomistajille, jotka eivät käytännössä ole maitaan aiemmin hyödyntäneet. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että kaikille maanomistajille (kantatiloille) annetaan yhtäläinen mahdollisuus rakentamiseen luonnonolosuhteet ja ympäristö huomioon ottaen. Samalla on otettava huomioon, kuinka paljon eri kantatilat ovat aikaisemmin hyödyntäneet rakennusoikeuttaan. 9

10 Tasapuolisuus ja kohtuullisuus varmennetaan yleisesti ranta-alueilla Suomessa kantatilaperiaatteen kautta. Kaavassa on käytössä poikkileikkausajankohta , jonka jälkeen tapahtuneet kiinteistöjärjestelyt on kaavassa selvitetty. Kantatilaperiaatteen mukaan rakennusoikeus määritetään ensisijaisesti poikkileikkausajankohdan mukaisille tiloille, kantatiloille. Uudet ranta-alueelle sijoittuvat rakennuspaikat on kaavassa osoitettu yleiskaavan mukaisella tarkkuudella. Rakennuspaikan täsmällinen sijainti määräytyy rakennuslupavaiheessa. Käyttötarkoitus Kaavatyön yhteydessä on pyritty selvittämään olemassa olevat ympärivuotiset kiinteistöt ranta-alueella. Tulkintaa varten on tutkittu ne rantaan ulottuvat kiinteistöt, joilla väestötietojen mukaan on tällä hetkellä asukkaita. Lisäksi on tarkistettu ne asumattomina olevat rakennukset, joissa rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan käyttötarkoitus on jokin muu kuin vapaa-ajan asunto. Näitä tietoja on verrattu kaupungin rakennusvalvonnassa oleviin muihin tietoihin kiinteistöistä. Vapaa-ajan asunnoiksi on merkitty siis kaavassa myös sellaisia kiinteistöjä, joissa on asukkaita, ellei tiedossa ole ollut selvää lupapäätöstä käyttötarkoituksesta. Pääsääntöisesti kuitenkin rakennuksen tulee olla luvallisesti ympärivuotinen ennen kuin se yleiskaavassa osoitetaan ympärivuotiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n 4 momentin mukaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Edellä olevan perusteella ympärivuotisiksi tulkitut rakennuspaikat on osoitettu kaavamerkinnällä AP/1. Rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen tulkintaa on hankaloittanut se seikka, että ennen vuotta 1980 valmistuneiden rakennusten käyttötarkoitukset perustuvat omistajien silloisiin ilmoituksiin. Uutta vakituista asutusta ei kaavassa ole sijoitettu ranta-alueille, vaan Luonnonmaan suunnitteluperiaatteissa ovat korostuneet toisaalta rantojen yleinen virkistyskäyttömahdollisuus sekä toisaalta yksityinen loma-asuminen. Luonnonmaan rantoja ei ole nähty merkittävinä asuinrakentamisen alueina kehityskuvapäätöksen mukaisesti, vaan vakituinen asutus on haluttu keskittää Luonnonmaan sisäosiin. Naantalin, Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan kuntaliitos toteutuu Laadittava olevaa yleiskaavaa on valmisteltu jo vuodesta Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteita on valmisteltu siten, että on selvitelty eri käytäntöjä lähialueilla. Yleiskaavaa varten laadittiin myös erilaisia kehityskuvavaihtoehtoja, jotka suhtautuivat eri tavalla vakituisen asutuksen sijoittamiseen. Laadittavana oleva yleiskaava perustuu kehityskuvaan, josta kaupunginvaltuusto päätti Tiestö- ja melukysymykset Yhdistys mainitsee, että sen Käköläntien liittymää koskeva kanta ei ole muuttunut sitten aiemman lausunnon. Yhdistys ei ole antanut Käköläntietä koskevaa lausuntoa nyt laadittavaan yleiskaavaan liittyen vaan lausunto on koskenut Ukko-Pekan rantaalueen pohjoisten osien asemakaavaehdotusta. Yleiskaavaehdotuksessa Rymättyläntien ja Käköläntien risteysalueelle on osoitettu kehitettävä liittymäalue - merkintä. Merkintä ei ole ristiriidassa yhdistyksen lausunnossaan esittämänsä kannan kanssa. 10

11 Luonnonmaantien ja Rymättyläntien liittymäalue on kaavassa osoitettu kehitettäväksi liittymäalueeksi, mikä mahdollistaa risteyksen parantamisen mm. liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja risteyksen toimivuuden turvaamiseksi. Särkänsalmentien varteen on yleiskaavassa osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. Kevyen liikenteen väylien toteuttamisaikataulua ei määritellä kaavassa. Melunsuojaus Rymättyläntien varrella toteutetaan niillä alueilla, jotka on kaavassa melunsuojaustarve -merkinnällä osoitettu. 1.3 Maskun kunta Lausunto: Maskulla ei ole huomautettavaa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto merkitään tiedoksi. 1.4 Museovirasto Lausunto: Museovirasto toteaa, että Museoviraston ja Turun maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti asiasta lausuu sekä arkeologisen kulttuuriperinnön että rakennetun kulttuuriympäristön osalta Turun maakuntamuseo. Asia merkitään tiedoksi. 1.5 Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymä Lausunto: Yhtymähallitus on päättänyt, ettei sillä ole huomautettavaa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto merkitään tiedoksi. 1.6 Naantalin kaupunki, lautakunnat Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Lausunto: Lautakunta kiinnittää huomiota lausuntonaan seuraaviin asioihin: Rantaan johtavien ulkoilureittien lisäämistä tulee selvittää 11

12 Mahdollinen ristiriita Korjaustelakan ja Viialanmäen asuntoalueen läheisen sijainnin seurauksena Kuivalahden työpaikka-alueen (TP) sijainti on epätarkoituksenmukainen Yleiskaavassa on osoitettu ulkoilureittien runkoverkosto, jota asemakaavoituksessa voidaan täsmentää ja tarkistaa. Kaavaehdotusta ei esitetä ulkoilureittien osalta tarkistettavaksi. Lautakunnan lausunnossa viitataan Puhdistamontien länsipuolelle osoitettuun yleiskaavaehdotuksen mukaiseen AP-alueeseen. Alue on asemakaavoitettu - asemakaava on hyväksytty ja vahvistettu kaupunginvaltuustossa Alueelle on lisäksi laadittu asemakaavamuutos, joka on hyväksytty Rakentamiseen on jo varauduttu kaupungin taloussuunnittelussa ja alue on lähdössä koemarkkinointiin. Voimassa olevat asemakaavat on huomioitu pääsääntöisesti sellaisenaan yleiskaavaa valmisteltaessa eikä kaavaehdotusta esitetä tältä osin muutettavaksi. Kuivalahden TP-alue sijaitsee pääasiassa Armas Puolimatkan perikunnan alueella. Puolimatkan perikunnalle on kaavaluonnosvaiheessa vastattu seuraavasti: Kaavaluonnoksen mukaisiin työpaikka-alueisiin ei tehdä periaatteellisia muutoksia, Puolimatkan alueelle sijoitetun työpaikka-alueen rajausta kuitenkin tarkistetaan. Puolimatkan alueella sijaitsevaa TP-aluetta ei muuteta asumiseen, koska ratkaisu ei olisi kehityskuvan mukainen ja se hajauttaisi Luonnonmaan tiiviin asumisen rakennetta. Luonnonmaan asuntoalueiden kapasiteetti on jo nykyisen ratkaisun mukaan väljä, ja toisaalta uusia työpaikka-alueita on osoitettu vähän. Työpaikka-alueita koskevaan määräykseen lisätään seuraava lause: Alue voi sisältää myös pääkäyttötarkoituksen mukaisiin työpaikkatoimintoihin sopeutuvaa asumista. Kaavaehdotusta tarkistetaan tältä osin Koulutuslautakunta Lausunto: Kaavaehdotuksessa Kultarannan kylään nykyisen Kultarannan alakoulun ja päiväkodin kohdalle tehty varaus julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta on riittävän suuri. Tonttivarauksessa on otettu myös huomioon mahdollisuus rakentaa lähiliikuntapaikka koulun yhteyteen palvelemaan koulun liikunnanopetuksen tarpeita. Myös Rymättyläntien eteläpuolisilta alueilta Kultarannan kouluun tulevien lasten turvallinen liikkuminen koulumatkoilla on otettu huomioon merkitsemällä sekä Käköläntien että Särkänsalmentien liittymät kehitettäviksi liittymäalueiksi. Koulutuslautakunnan kannalta tärkeät asiat ovat kaavaehdotuksessa tulleet huomioon otetuiksi. Lausunto merkitään tiedoksi. 12

13 1.6.3 Kulttuurilautakunta Lausunto: Kaavaehdotuksen varaus julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta Kultarannan alakoulun ja päiväkodin kohdalle on riittävän suuri, jotta sille voidaan toteuttaa alueella tulevaisuudessa tarvittava mahdollinen kirjasto- ja kulttuuritilarakentaminen. Kulttuurilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaava-alueella tapahtuvassa rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen arvokas kulttuurihistoriallinen maisema. Muilta osin kulttuurilautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa. Kaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä todetaan, että Alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen ympäristön arvokkaat ominaispiirteet. Näin ollen yleiskaava velvoittaa ottamaan huomioon lausunnossa mainitun kulttuurihistoriallisen maiseman tarkemmassa suunnittelussa Rakennuslautakunta Lausunto: Rakennuslautakunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, ettei lautakunnalla ole toimialaltaan huomautettavaa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto merkitään tiedoksi Sosiaalilautakunta Lausunto: Sosiaalilautakunta esittää lausuntonaan, että: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saanti alueelta mahdollistaa eri elämänvaiheessa olevien ihmisten asumisen siellä. Viialan päiväkodin ja Viialan ryhmäkodin alueelle on varattava tilaa laajentamiselle. Kultarannan päiväkodin alue pysyy päivähoidon käytössä. Päivähoitoikäisten lasten määrän kasvaessa tulee varautua noin 50-paikkaisen päiväkodin rakentamiseen Viialan alueelle. Ikääntyvien määrän lisääntyessä on tärkeää järjestää heille alueelle palveluja esim. päivätoimintaa ja terveydenhoitajan palveluja. Turvalliset liikenneratkaisut esim. kevyen liikenteen reitit ovat välttämättömiä eri ikäisten liikkumiseen alueella. 13

14 Päivittäistavarakaupan sijainti alueella olisi erinomaista mm. lapsiperheiden ja ikääntyvien kannalta. Sosiaalilautakunnalle on kaavaluonnosvaiheen vastineessa todettu seuraavaa: Kultarannan koulu, päiväkoti ja kirjasto sijoittuvat Luonnonmaantien varrelle samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, joka on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu merkinnällä PY, julkisten palvelujen ja hallinnon alue, ja jonka pinta-ala on 6,23 ha. Pinta-ala mahdollistaa toimintojen laajentamisen. Viialan päiväkoti ja vanhusten ryhmäkoti on osoitettu kaavassa merkinnällä PY/s, julkisten palvelujen ja hallinnon alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen pinta-ala on noin 1,2 ha. Toimintoja voidaan laajentaa alueen sisällä tai sen ulkopuolella. Palvelujen ja hallinnon alue, P on yleiskaavaluonnoksessa sijoitettu Rymättyläntien ja Luonnonmaantien risteykseen. Myös asuntoalueet, AP voivat sisältää asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja. Kevyen liikenteen yhteydet on kaavaluonnoksessa osoitettu kaavaselostuksen liitekartalla. Liitekartan mukaan kevyen liikenteen reittejä on osoitettu mm. seututien varteen Rymättyläntielle sekä yhdysteiden/ kokoojakatujen varteen mm. Luonnonmaantielle ja Käköläntielle. Myös asuntoalueet, AP, voivat sisältää alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita, puistoalueita jne. Aiemmin annettua lausuntoa tarkistetaan nyt siltä osin, että kevyen liikenteen yhteydet on osoitettu luonnosvaiheesta poiketen kaavakartalla. Muutoin edellä oleva vastine vastaa myös kaavaehdotuksen mukaista tilannetta Tekninen lautakunta Lausunto: Tekninen lautakunta katsoo, että sen luonnosvaiheessa esiin tuomat asiat ovat tulleet riittävästi huomioon otetuiksi, lukuun ottamatta ruoppausmassojen läjittämiseen tarvittavaa aluetta, jota ei ole pystytty osoittamaan. Luonnosvaiheessa tekninen lautakunta totesi seuraavaa: Sataman ruoppausmassojen sijoitus on tullut ongelmalliseksi mm. tributyylitinaesiintymien takia ja siksi olisi oltava mahdollisuus läjittää massoja maihin tai paremminkin padolla suljettavaan lahteen. Olisi vielä tutkittava josko Luonnonmaan alueelta olisi löydettävissä tähän tarkoitukseen sopiva paikka. Myös maamassoille olisi hyvä löytää läjitysalue Luonnonmaalta, koska rakentamisen yhteydessä syntyvien maiden kuljettaminen Isosuon maankaatopaikalle on kallista ja kuormittaa entisestään kuormitettua liikenneverkkoa. 14

15 Ruoppausmassojen läjitykseen mahdollisia alueita on tutkittu osayleiskaavan valmistelun yhteydessä. Suunnittelualueelta ei ole löydetty tähän tarkoitukseen sopivia alueita. Asia tulisi ratkaista seudullisena kysymyksenä, sillä ongelma koskee muitakin kaupunkiseudun kuntia. Lounais-Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön tukemana yhdessä Naantalin kaupungin kanssa käynnistänyt Naantalin satama-altaan pilaantuneiden sedimenttien kartoitusprojektin, jonka eräs tavoite on löytää ruoppausmassoille hyväksyttävä läjitysratkaisu Vapaa-aikalautakunta Lausunto: Kaavaehdotuksessa Kultarannan kylään nykyisen Kultarannan alakoulun ja päiväkodin kohdalle tehty varaus julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta on riittävän suuri, jotta sinne voidaan toteuttaa tulevaisuudessa tarvittava liikuntapaikka- ja nuorisotilarakentaminen. Kaavaehdotukseen on tehty myös riittävät virkistysaluevaraukset lukuun ottamatta mereen rajoittuvia alueita. Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että mereen rajoittuvia virkistysalueita tulisi lisätä sekä Luonnonmaalla että kaava-alueen pienemmillä saarilla. Muilta osin vapaa-aikalautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa. Yhteyksiä rannoille on etsitty sekä kaupungin että yksityisten maanomistajien alueilta kaavoituksen yhteydessä. Vapaita rantoja on kuitenkin Luonnonmaalla niin vähän, ettei merkittäviä julkisia ranta-aluevarauksia ole käytännössä mahdollista tehdä riittävästi. Kaavassa on pyritty turvaamaan vapaaksi jäävien rannanosien säilyminen vapaana tai virkistyskäytössä. 1.7 Raision kaupunki Lausunto: 1) Lausuja huomauttaa, ettei kaupungin omistaman Kesäranta-nimisen tilan virkistysaluemerkintään ole tehty muutosta, joka oli pyydetty osayleiskaavan luonnosvaiheen yhteydessä. Osayleiskaavaehdotuksessa on yleiseen virkistyskäyttöön osoitettu alueita, joilla ei ole mahdollista liikkua vapaasti. Tällaisia ovat esimerkiksi laaja golf-alue VU-merkinnällä, Raision omistama Kesäranta-tila V-1-merkinnällä sekä Raision omistaman Villa-tilan eteläosan yleinen uimaranta merkinnällä VV. Koska alueet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei yleinen käyttö ole tavoitteena, tulisi myös kaavamerkintöjen vastata tilannetta. Osayleiskaavaan on lisätty suojelumerkintöjä, joiden vaikutus aluerakenteeseen on epäselvä ja merkintä lausujan mukaan Kesärannan osalta ilmeisesti virheellinen. Raision kaupunki edellyttää, että Kesäranta-tilan kehittämismahdollisuudet täydennysrakentamisineen turvataan osayleiskaavalla. Tila on osoitettava kaavassa esim. retkeily- tai majoitusmerkinnällä. Samalla suojelukohteen merkintä on 15

16 tarkistettava. Villan tilalta on poistettava Kirstilänlahden rannalla oleva yleisen uimarannan merkintä ja samalla aluemerkintä RA/VR on ulotettava rantaan asti. Raision kaupunki toteaa lisäksi, että virkistysalueverkosto ulkoilureitteineen jää kaavaehdotuksessa epäselväksi. Koko osayleiskaava-alueen osalta on esitettävä virkistysalueverkosto ulkoilureitteineen ilman, että nojaudutaan Kesärannan ja Villan alueiden käyttöön. 2) Raision kaupunki on lisäksi päiväyksellä toimittanut pöytäkirjanotteen, jossa Raision kaupunki täsmentää lausuntoaan erityisesti Kesäranta-tilan osalta seuraavasti: Raision kaupunginhallitus pitää erityisen tärkeänä, että kaupungin omistamaa Kesäranta-tilaa Luonnonmaalla voidaan kehittää monipuolisesti myös tulevaisuudessa. Tämän mahdollistamiseksi kaupunki esittää, että tilan alueen käyttötarkoitus merkittäisiin RA/RM ja rakennusoikeudeksi merkittäisiin k-m2. 1) Raision kaupunki tulkitsee, että Kesäranta-tilaa koskee RA0/1-kaavamerkintä. Kaavaehdotukseen on jäänyt virheellinen viivamerkintä viittamaan RA0/1- merkintään. Tarkoituksena on ollut, että RA0/1-merkintä koskee ainoastaan Isokylän tilaa 7:15, joka sijoittuu Kesärannan eteläpuolelle. Kaavaehdotusta tarkistetaan tältä osin, ja ylimääräinen viiva poistetaan kaavakartalta. Raision kaupunki esittää, että Kesärannan tila osoitettaisiin kaavassa retkeily-/ majoitusmerkinnällä, mikä turvaisi paremmin kaupungin mahdollisuudet alueensa kehittämiseen. Tällä hetkellä kaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu keltainen symboli, joka kuvaa olemassa olevaa lomarakennuksen rakennuspaikkaa. Kaavaehdotusta esitetään tältä osin muutettavaksi, sillä alueella on rakennuksia yhteensä n. 750 k-m2 ja aluetta käytetään mm. leirialueena. Tarkoituksenmukaisempi kaavamerkintä olisi esim. R, loma- ja matkailualue. Kaavamerkintää tarkistetaan siten, että Kesärannan tila osoitetaan kokonaisuudessaan loma- ja matkailualueeksi, R. Keltainen symboli poistetaan. 16

17 Kuva: Kesäranta 2:49 ja yleiskaavaehdotuksen mukainen kaavaratkaisu. Yleiskaavaehdotuksessa Villa-Kirstilän ranta-asemakaavoitettu alue on osoitettu RA/VR-merkinnällä. Ympäristökeskus katsoo, että RA/VR-alue tulisi osoittaa RMalueeksi. RM-aluetta koskee seuraava kaavamääräys: Alue on varattu yhteisrantaiseksi lomakyläalueeksi. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Kaavaehdotusta tarkistetaan siten, että alue osoitetaan RM-merkinnällä ja merkintään sisällytetään raisiolaisten käyttöön tarkoitettu Kirstilänlahden uimaranta, joka kaavaehdotuksessa oli osoitettu yleiseksi uimaranta-alueeksi. Yleiseksi uimarantaalueeksi (VV) jää edelleen Kirstilän ja Villan tilan luoteisnurkka asemakaavan mukaisesti. 17

18 Kuva: Villa 1:13 ja yleiskaavaehdotuksen mukainen kaavaratkaisu. Yleiskaavassa on osoitettu ulkoilureittien runkoverkosto, jota asemakaavoituksessa voidaan täsmentää ja tarkistaa. Ulkoilureittejä on osoitettu lähinnä Luonnonmaan pohjoisosiin, sillä saaren eteläosassa ulkoilun on tarkoitettu pääosin tukeutuvan olemassa oleviin tieyhteyksiin. Viheryhteydet saaren pohjois- ja eteläosien välillä säilyvät hyvin. Tärkeät laaksopainanteet ja selännealueet on kaavaratkaisussa säästetty, jolloin viherverkon tärkeät elementit ja yhtenäisyys voidaan turvata. Maankäyttöratkaisu mahdollistaa hyvän ulkoilureitistön suunnittelun ja rakentamisen alueelle. Virkistysalueverkoston osalta kaavaehdotukseen ei esitetä muutoksia. Kaavaehdotusta ei esitetä tältä osin tarkistettavaksi. Kultaranta Golfin alue osoitetaan golfkentän alueeksi esim. g-, golf- tai muulla merkinnällä, johon liitetään alueen luonnetta (vapaata kulkemista ei sallita) koskeva määräys. Muistutus otetaan tältä osin huomioon. Suojelukohde S 100 tarkoittaa Kesärannan / Isokylän mäntyä, joka on maakunnallisesti arvokas luontokohde ja esitetty Turun seudun maakuntakaavassa. Luontokohde S 100 on käyty maastossa tarkistamassa Maastokäynnistä on raportoitu seuraavaa: Yleiskaavaehdotuksen merkintä S100 on kohdassa, jossa on Turun seudun maakuntakaavassa merkintä SL Kesärannan/Isokylän mänty. Kohteessa ei todettu mäntyä. Santalantien mutkasta vajaa 50 m pohjoiseen kasvaa erityisen kookas mänty, joka on merkitt myös pohjakartalle (merkintä Rauh. oheisella kartalla, sijainti ykj: ). Todennäköisesti maakuntakaavan merkintä tarkoittaa tätä puuta. 18

19 Edellä olevan perusteella suojelukohde S 100 siirretään kartalla oikeaan paikkaansa ja kaavaehdotusta tarkistetaan tältä osin. Kuva. Ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta. Kuva. Ote peruskartasta. 2) Kaavaehdotusta tarkistetaan ja Kesäranta osoitetaan loma- ja matkailualueeksi merkinnällä R. R-alueeseen liitetään määräys, jossa todetaan, että alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen rakennusoikeus ratkaistaan siten tarkemman suunnittelun yhteydessä. 19

20 1.8 Tasavallan presidentin kanslia Lausunto: Tasavallan presidentin kanslia esittää lausunnossaan seuraavia huomioita: - Metsäjärven tontit on merkitty eri väreillä, joiden merkitys ei selviä ehdotuksesta. - Poliittishistoriallisesti merkityksellinen ns. ministerimännikkö on merkitty asuinalueeksi. - Vedenpumppaamo on merkitty jätevedenpuhdistamoksi. Pumppaamo ei ole kartassa PY-1-merkinnän sisällä. - Kultarannan rantasauna ja luodot sekä pienvenesatama ja rantaa on merkitty kartassa kaupungin omistukseen vaikka ne ovat tasavallan presidentin kanslian hallinnassa. MY-1- saari tulee myös liittää sisäasiainministeriön asetuksella määrätyn suoja-alueeseen. - Vesialueen omistus tulee säilyttää Kultarannan tilalla myös mahdollisten tonttimyyntien jälkeen. - Osayleiskaavaan voitaisiin ottaa mukaan suunnitteilla ollut Tellervontien linjauksen kääntäminen. Lisäksi tasavallan presidentin kanslia esittää, ettei tasavallan presidentin kanslian tuleville tonteille aseteta rakentamisvelvoitteita. Metsäjärven rannassa oleva, Kultarannan suojeltuun kokonaisuuteen kuuluva huvilarakennus on osoitettu kaavaehdotuksessa merkinnällä PY-1. PY-1-alueen väritys on muuttunut (tuntemattomasta teknisestä syystä) alkuperäisestä yleiskaavasta, kun kaava-aineisto on muutettu pdf-muotoon.. Varsinaisessa alkuperäisessä kaavakartassa väri kuitenkin kuvautuu oikein. Kaavamerkintään PY-1 virhe ei kuitenkaan ole vaikuttanut. Ministerimännikön huomioiminen on asemakaavatason kysymys. Alueen nykyinen AP-merkintä osoittaa yleiskaavassa alueen pääkäyttötarkoituksen. Merkintä siis voi sisältää myös asumiselle tarpeellisia palveluja, alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita, virkistys-, puisto- ja sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Yleiskaavan mukainen AP-alue siis suunnitellaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin myös huomioidaan ko. ministerimännikkö. Muistuttajan mukaan vedenpumppaamo on merkitty jätevedenpuhdistamoksi eikä pumppaamo ole kartassa PY-1-merkinnän sisällä. Vedenpumppaamoa ei ole kaavassa osoitettu jätevedenpuhdistamoksi. PY-1-merkinnällä on osoitettu Metsäjärven rannalla sijaitseva Tasavallan presidentin kanslian hallinnoima rakennus. Yleiskaavassa ei ole osoitettu erityisiä teknisen huollon alueita. Yleiskaavalla ei ole osoitettu tai muutettu alueen maanomistusta. MY-1-merkinnällä osoitettu saari voidaan muuttaa PY-1-alueeksi. 20

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 NURMES, PIELISEN-KUOKKASTENJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA -LAAJENNUS (ELLUN ALUEEN MOOTTORIKELKKA- JA KOIRAVALJAKKOURA SEKÄ YHTEISKÄYTTÖ MÖNKIJÄLLE JA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA 18.9.08 PALTAMON KUNTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA SISÄLLYSLUETTELO 1 AITTA SEPPO JA IRMA

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Luettelo luontokohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus SU

Luettelo luontokohteista. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus SU Luettelo luontokohteista 67050263.SU 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Sisältö 1 1 LUONTOKOHTEIDEN LUOKITTELU YLEISKAAVASSA 2 2 LUONNONSUOJELUALUEET

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 Naantalin kaupunki sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 NAANTALI, ITÄTAMMISTON ASEMAKAAVAN LAATIMINEN (AK-259) Aloite Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTETUN EHDOTUSVAIHEEN MAANOMISTAJAPALAUTTEEN VASTINEET

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTETUN EHDOTUSVAIHEEN MAANOMISTAJAPALAUTTEEN VASTINEET 1 MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTETUN EHDOTUSVAIHEEN MAANOMISTAJAPALAUTTEEN VASTINEET Muistutuksia 3 kpl. 1. Jonna Savolainen, Koivumäentie 7, Naantali, Taimonranta, kiinteistötunnus 529-426-1-288

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot