Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT."

Transkriptio

1 Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT Kilpailuohjelma

2 EEmontti Lämmityskulut puoleen KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Green Net Finland ry järjestää EEMontti Lämmityskulut puoleen kilpailun yhdessä Sitran kanssa, joka toimii kilpailun päärahoittajana. Kilpailun tarkoituksena on kerätä hyviä esimerkkejä teknisistä ratkaisuista, joilla kiinteistöjen, erityisesti pientalojen energiatehokkuutta voidaan parantaa kohtuullisin kustannuksin. Kilpailussa tarjotaan alan yrityksille ja palveluntarjoajille mahdollisuus toteuttaa yhden tai enintään neljän kohdekiinteistön energiaremontit kokonaispalveluna. Energiaremontin päätavoitteena on puolittaa kiinteistön lämmitysjärjestelmän energiankulutus. Tällä tarkoitetaan lämmitysjärjestelmän ostoenergiankulutuksen puolittamista, johon luetaan mukaan tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämmitys. Asiantuntijaraati arvioi tarjoukset ja valitsee kilpailulle voittajan kullekin kohdekiinteistölle. Voittaneet ratkaisut julkistetaan ja tietoa voittajista levitetään tiedotusvälineille sekä hankkeen nettisivuilla osoitteessa Osanotto-oikeus Kilpailu on avoin kaikille Suomessa toimiville palveluntarjoajille. Vaatimuksena on, että osallistujat ovat vastuullisesti hoitaneet verot ym. velvoitteet, sekä toimineet alalla vähintään kahden vuoden ajan Voittaja Asiantuntijaraati valitsee määräaikaan mennessä toimitetuista ja sääntöjen mukaisista tarjouksista kuhunkin kohdekiinteistöön voittajaratkaisun, joka julkistetaan hankkeen kotisivuilla. Tietoa kilpailusta ja voittajasta levitetään eri tiedotusvälineille (mm. lehtijutut) Asiantuntijaraati Kilpailun järjestäjä on pyytänyt asiantuntijaraadin jäseniksi seuraavat henkilöt: Jarek Kurnitski, Sitra, raadin puheenjohtaja Jouko Pakanen, Aalto yliopisto Markku Virtanen, VTT Lauri Hietaniemi, Green Net Finland ry Jukka Yrjölä, Metropolia Ammattikorkeakoulu Jari Hokka, Suomen Omakotiliitto ry Marko Kivimäki, Tekes Esko Lehtonen, Realia Group Raati voi halutessaan tarkistaa kokoonpanoaan kilpailun aikana, sekä lisäksi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan raadin ulkopuolisia asiantuntijoita. Raati keskustelee halutessaan myös asunnon omistajien kanssa voittajaratkaisun valintaan vaikuttavista asioista Kilpailuohjelman hyväksyminen ja kilpailun säännöt Kilpailun järjestäjä, asiantuntijaraati ja kilpailun taustalla toimivan hankkeen rahoittajista koostuva ohjausryhmä ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liitteineen. Kilpailussa noudatetaan tässä kilpailuohjelmassa esiteltyjä sääntöjä Tarjouspyyntöasiakirjat Green Net Finland ry julkaisee tarjouspyyntöasiakirjat kuntokartoitettujen kohdekiinteistöjen energiaremonteista. Kilpailuun osallistujat voivat lunastaa asiakirjat ja toimittaa kaupalliset tarjouksensa teknisistä ratkaisuistaan kilpailun järjestäjälle. Palveluntarjoajan tulee sitoutua toteuttamaan tarjoamansa järjestelmä, mikäli se voittaa kilpailun ja kiinteistön omistaja haluaa toteuttaa sen. Kiinteistöön kohdistuva energiaremontti on suoritettava säännöissä annetun aikataulun mukaisesti. Vaikka asiantuntijaraati suosittelee kiinteistön omistajalle voittajaratkaisun valintaa toteutettavaksi remontiksi, lopullisen päätöksen toteuttavasta ratkaisusta tekee kuitenkin kiinteistön omistaja. Tarjouspyyntöasiakirjoja energiaremonteista voi lunastaa kilpailun järjestäjältä alkaen. Takaraja tarjousten jättämiselle on perjantai klo 16:00. Tarjouspyyntöasiakirjat tilataan lähettämällä kirjallinen tilaus sähköpostilla osoitteeseen: Viestissä tulee selvästi näkyä minkä kiinteistön tarjousasiakirjat osallistuja haluaa tilata, sekä tilaajan laskutustiedot.

3 Yhden tarjouspyyntöasiakirjan hinta on 800 / kohde. Kukin osallistuja voi lunastaa 1-4 kohteen tarjouspyyntöasiakirjat, jotka Green Net Finland ry laskuttaa osallistujilta tarjouspyyntöasiakirjojen toimittamisen jälkeen. Kaikki tarjouskilpailuun mukaan hyväksyttyjen yritysten nimet julkistetaan hankkeen nettisivuilla. Mikäli kilpailuun tulee useita hyviä ratkaisuja, asiantuntijaraadin päätöksellä muitakin ratkaisuja kuin voittajaratkaisua voidaan esitellä hankkeen nettisivuilla Kilpailun kieli Kilpailun kieli on suomi Kilpailuaika Kilpailu julkistetaan (tarjouspyyntöasiakirjojen lunastus alkaa) ja päättyy klo 16:00 (Takaraja tarjousten jättämiselle). Vain kilpailuun ajoissa jätetyt tarjoukset käsitellään. 2. Kilpailun tekniset tiedot 2.1. Tekniset asiakirjat Kilpailun tekniset asiakirjat ovat: 1. Tämä kilpailuohjelma sääntöineen ja kohdekuvaustietoineen perjantaina klo luvun OK-talo, Saviontie 51, Vantaa perjantaina klo luvun OK-talo, Tapparakuja 13 B Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailuun osallistuvilla tai sitä harkitsevilla on mahdollista pyytää kilpailuohjelmaa koskevia lisätietoja kilpailun järjestäjältä. Tiedustelut tulee tehdä sähköpostitse mennessä Kysymykset tulee varustaa nimimerkillä, ne julkaistaan hankkeen nettisivuilla Kilpailun voittajan ratkaiseminen ja tulosten julkistaminen Kilpailun voittajaratkaisut valitsee asiantuntijaraati. Asiantuntijaraati arvio kilpailun säännöissä ilmoitetun kriteeristön mukaisesti jätetyt tarjoukset ja valitsee kullekin neljälle kohdekiinteistölle voittajaratkaisut, mikäli tarjouksia on tullut riittävästi. Nämä ratkaisut julkistetaan ja tietoa voittajista levitetään eri tiedotusvälineille, sekä kilpailun nettisivuilla Kilpailun jatkotoimenpiteet - remonttien toteuttaminen ja seurantajakso Kaikissa kohdekiinteistöissä toteutetut energiaremontit videoi ja valokuvaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. Palveluntarjoaja dokumentoi toteuttamansa järjestelmän tiedot ja luovuttaa lopulliset piirustukset ja asiakirjat asiakkaalle ja kilpailun järjestäjälle. 2. Erikseen lunastettava kutakin kiinteistöä koskeva tarjouspyyntöasiakirja, jonka liitteenä on kiinteistölle teetetyn kuntokartoituksen loppuraportti (sekä mahdolliset piirustukset, mikäli ne ovat olleet kuntokartoittajan käytettävissä) Kun remontit on toteutettu, Metropolia Ammattikorkeakoulu suorittaa kaikissa kohteissa erillisen projektisuunnitelman mukaisesti 6 kk:n pituisen seurantajakson, jossa mitataan muutoksia kulutustiedoissa ja sisäilmasto-olosuhteissa. Kilpailuun osallistutaan lunastamalla tarjouspyyntöasiakirja(t) kilpailun järjestäjältä ja jättämällä niiden pohjalta tarjous määräaikaan mennessä Vierailut kohdekiinteistöissä Tarjousta valmistelevien tahojen on mahdollista vierailla kohdekiinteistöissä seuraavina ajankohtina: torstaina klo luvun tyyppitalo, Kirkonkyläntie 83, Helsinki torstaina klo luvun paritalo, Mäntykallio 4 D6 D7, Espoo Lisäksi asukkaat kirjaavat palautetta työn suorittamisesta, kokemuksista ja antavat halutessaan kehittämisehdotuksia. Seurantaan otetaan mm. luvatun aikataulun pitävyys, työturvallisuus, työaikainen siisteys, melu ja pöly. Seurantaa varten tulee remontin tekijän asentaa kiinteistöihin tarvittavat vesi- ja sähkömittarit. Mittarien kustannukset katetaan kilpailun järjestäjän puolesta. Lisäksi kilpailijoita velvoitetaan myös ilmoittamaan seurantajakson aikana tarvittavista mahdollisista viritys-, huolto- ja korjauskäynneistä. Seurantajakson lopuksi asiantuntijaraati antaa lausuntonsa saavutetuista tuloksista.

4 2.6. Kiinteistöjen arvonnousun arvioiminen Kiinteistönvälittäjä arvioi kaikkien kohdekiinteistöjen markkina-arvon etukäteen ennen remontin toteuttamista, sekä remontin toteuttamisen jälkeen, jotta nähdään kuinka ratkaisu vaikuttaa asunnon arvoon Tarjousten käyttöoikeus Kilpailuun jätetyt tarjoukset jäävät järjestäjän omaisuudeksi. Tekijänoikeus jää tarjouksen laatijalle. Kilpailun järjestäjällä on oikeus koota julkaisu osallistuvista ehdotuksista ja käyttää tarjouksien tietoja hankkeen julkistamisessa ja dokumentoinnissa. Tarjouksiin on mahdollista toimittaa luottamuksellisia liitteitä, tai merkitä selvästi salaiseksi tarkoitettu osuus tarjouksesta Kilpailun järjestäjän rooli Kilpailun järjestäjä Green Net Finland ry vastaa kilpailun järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten kilpailun julkistamisesta ja tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelusta. Asiantuntijaraati valitsee kilpailulle voittajan. Remontin toteutuksesta ja siihen liittyvistä ehdoista sopivat kiinteistön omistaja ja palveluntarjoaja keskinäisellä sopimuksellaan. Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa tämän sopimuksen sisällöstä eikä mahdollisista remonttiin liittyvistä jatkotoimenpiteistä. 3. Kilpailun säännöt 3.1. Voittajaratkaisuille ennalta määrätyt puitteet Kilpailuun osallistuvien ratkaisujen tulee täyttää seuraavat ehdot mahdollisimman hyvin: 1. Ratkaisun tulee vähentää kiinteistön lämmityksen energiankulutusta vähintään 50 %:lla lähtötilanteeseen verrattuna. Tällä tarkoitetaan lämmitysjärjestelmän ostoenergiankulutusta, joka sisältää tilojen lämmityksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen RakMk D määräysten mukaisesti. 2. Kohteissa mahdollisesti jo olevia tulisijoja ja ilmalämpöpumppuja ei oteta huomioon energialaskelmassa ja niiden vaikutus rajataan pois rakennuksen energiankulutustiedoista. 3. Korjauksen toteutus (remontti) saa kestää enintään 3 viikkoa. 4. Remonttien toteutuksen tulisi sijoittua aikavälille joulukuu 2011 tammikuu 2012 ( ). 5. Remontin toteutus ei saa aiheuttaa omistajalle 3 päivää pidempää poissaoloa asunnosta. 6. Muutostöiden tulee tuottaa lämmitysremonttiin sijoitetulle pääomalle vähintään 14 %:n tuotto (3 %:n inflaatiolla, 3 %:n energianhinnan vuosittaisella nousulla, Green Net Finland ry suorittaa laskelman tarjouksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. 7. Remontti tulee suorittaa hyvää asennustapaa noudattaen. Remontin vaatimista työaikaisista tilavarauksista, tilojen tyhjennyksistä, suojauksista ym. on neuvoteltava kiinteistön omistajan kanssa.

5 3.2. Tarjousten sisältö Soveltuvuus toimeksiannon suorittamiseen Kilpailuun mukaan lähtevien palveluntarjoajien tulee tarjouksessaan esitellä oma tai kokoamansa konsortion soveltuvuus toimeksiannon suorittamiseen. Tarjoukseen tulee sisältyä palveluntarjoajan/palveluntarjoajien referenssit ja muut tarpeelliseksi katsomansa tiedot Ratkaisun toimenpiteet ja odotetut tulokset Tarjouksien tulee selkeällä tavalla eritellä tarjotut teknisen järjestelmän ominaisuudet ja toiminnot sekä eritellä laskelmin potentiaaliset säästöt lämmityksen ostoenergiankulutuksessa, sekä muut edut, joita ratkaisuilla saavutetaan Työselitys Tarjouksessa tulee näkyä korjausratkaisun työselitys Aikataulu Tarjouksessa tulee esittää toteutuksen suunniteltu aikataulu Ratkaisun kustannusselvitys Tarjouksessa tulee eritellä yksityiskohtaisesti toteutuksen kustannukset. Yksityiskohdat voi halutessaan merkitä luottamukselliseksi. Kustannusselvityksessä tulee eritellä materiaali- ym. tarvikekustannukset sekä keskeisten työvaiheiden kustannukset. Lisäksi tulee esitellä hyödynnettävissä olevat avustukset (kuten kotitalousvähennys). Tarjouksessa tulee myös hinnoitella erikseen tarvittavien vesi- ja sähkömittarien asentamisesta aiheutuvat kulut (mittarien hinta + asennus + mahdolliset muut kulut). Nämä erotellaan tarjoushinnasta selkeästi. Mittarit kustantaa Metropolia AMK Arviointikriteerit Asiantuntijaraati pisteyttää kaikki kilpailuun mukaan hyväksytyt tarjoukset seuraavan kriteeristön mukaisesti. Kriteeri Painoarvo Pisteytys Taloudellisuus 50,00 % 0 5 Tekninen laatu 25,00 % 0 5 Ratkaisun innovatiivisuus 5,00 % 0 5 Monistettavuus 5,00 % 0 5 Helppokäyttöisyys 5,00 % 0 5 Ratkaisun takuuehdot 5,00 % 0 5 Referenssit 5,00 % 0 5 YHTEENSÄ 100,00 % Arvosteluasteikko 5 = Erittäin hyvä 4 = Hyvä 3 = Kohtalainen 2 = Puutteellinen 1 = Erittäin puutteellinen 0 = Ei vastaa vaatimuksia Taloudellisuus arvostelukriteerinä: Taloudellisuutta mitataan sijoitetun pääoman tuotolla, josta asiantuntijaraati teettää laskelmat kaikille jätetyille tarjouksille kilpailun järjestäjällä. Taloudellisuuteen vaikuttavat saavutettu energiansäästö, sekä remontin aiheuttamat kustannukset. Raadilla on oikeus tarkistaa toimitettujen tietojen paikkansapitävyys. Mahdolliset tulisijat ja ilmalämpöpumput lasketaan RakMk D laskentasäännöillä. Tekninen laatu arvostelukriteerinä: Teknistä laatua arvioidaan saavutettavilla sisäilmasto-olosuhteilla ja myös asennusteknisenä laatuna, eli ottamalla huomioon, miten siisti ja laadukas lopputulos voidaan saavuttaa. Tarjoukseen voi myös (tarvittaessa luottamuksellisesti) esittää toteutuksen kustannusrakenteen, mahdollisen ensikertatoteutuksen riskivarauksen määrän, sekä muita haluamiaan lisäselvityksiä Muut selvitykset Tarjoukseen voi liittää muita tarjouksen jättäjän tarpeelliseksi katsomia lisäselvityksiä. 4. Voittajan valinta Asiantuntijaraati arvioi tarjoukset arviointikriteeristön pohjalta ja valitsee kilpailulle voittajat. Voittaja valitaan erikseen kullekin kohdekiinteistölle. Raati suosittelee voittajaehdotuksia asuntojen omistajille toteutettavaksi ratkaisuksi. Raadin pisteytykset voittaneiden tarjousten osalta julkaistaan. Kaikille tarjouksen jättäneille ilmoitetaan raadin asiantuntijoiden antamat pistemäärät.

6 LIITE: Kohdekiinteistöt A) 60-luvun tyyppitalo: B) 70-luvun OK-talo: C) 2000-luvun OK-talo: D) 2000-luvun paritalo: Osoite: Kirkonkyläntie 83, Helsinki Osoite: Saviontie 51, Vantaa Osoite: Tapparakuja 13 B 7, Vantaa Osoite: Mäntykallio 4 D6-D7, Espoo Omistaja: Lauri Lehtinen Omistaja: Anna Saarinen Omistaja: Kari Kaurala Omistaja: TA-Asunnot / Raimo Tero Rakennusvuosi: Rakennusvuosi: 1974 Rakennusvuosi: 2006 Rakennusvuosi: 2001 Rakenne: 3-kerroksinen Siporex-talo (30 cm) Tyyppi ja pinta-ala: Omakotitalo 351m² Lämmitysenergian kulutus: kwh + tulisijojen arvioitu vaikutus 7500 kwh + ilmalämpöpumpun käytön vaikutus 5000 kwh = kwh/a Muuta: Takka, avotakka, takka- / leivinuuni, sekä saunassa puulämmitteinen kiuas. Painovoimainen ilmanvaihto. Tyyppi ja pinta-ala: Omakotitalo 139m², lisäosa rakennettu/rakenteilla Lämmitysenergian kulutus: kwh + tulisijan arvioitu vaikutus 4500 kwh + ilmalämpöpumpun käytön arvioitu vaikutus 5000 kwh = kwh Muuta: Varaava takka, jota lämmitetään noin 2 kertaa viikossa. Lattialämmitys sähköllä keittiössä, kosteissa tiloissa sekä makuuhuoneissa, muuten sähköpatterit. Ilmalämpöpumppu hankittu 2 vuotta sitten. Sähkö ostetaan 2 aikatariffilla. Lisäosa rakennettu/rakenteilla. Tyyppi ja pinta-ala: 2-kerroksinen omakotitalo 115,5 m² Lämmitysenergian kulutus: kwh/a Muuta: Lämmöntalteenotto poistoilmasta ILPO440. Ilmajakoinen lattialämmitysjärjestelmänä Legalett. Tyyppi ja pinta-ala: 2-kerroksinen paritalo, 103,5 m² huoneisto 6, 103,5m² huoneisto 7 Lämmitysenergian kulutus: kwh (koko kiinteistölle)/a Muuta: Sähkötoimiset patterit, märkätiloissa ja WC/kodinhoitohuoneessa sähköinen lattialämmitys. Remonttikohteena on koko paritalo.

7 Green Net Finland Ry Pakkalankuja Vantaa Kilpailun päärahoittaja:

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

2/ 2009. Kutsu kevätkokoukseen 16.4

2/ 2009. Kutsu kevätkokoukseen 16.4 2/ 2009 Kutsu kevätkokoukseen 16.4 Koulutustilaisuus 16.4 - Miten saadaan energiakulutukset kuriin? - Uudella teknologialla ilmanvaihdon hukkalämpö talteen - Ilmalämpöpumput ja maalämpö taloyhtiöissä Lainatarjoukset

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot