kesäkuuta 2017 Strasbourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kesäkuuta 2017 Strasbourg"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA kesäkuuta 2017 Strasbourg 14/06/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2 Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa järjestyksessä, jollei parlamentti toisin päätä: 1. Kolmas käsittely - Tavallinen lainsäätämisjärjestys («««III) annettujen äänten enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi 2. Hyväksyntä - Hyväksyntämenettely («««) kun perussopimusten mukaan vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö hyväksyntää koskevan päätöksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi 3. Toinen käsittely - Tavallinen lainsäätämisjärjestys («««II) parlamentin jäsenten enemmistö neuvoston kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi; annettujen äänten enemmistö neuvoston kannan hyväksymiseksi 4. Euroopan parlamentin työjärjestys - Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin jäsenten enemmistö muutosten hyväksymiseksi annettujen äänten enemmistö päätösehdotuksen hyväksymiseksi 5. Ensimmäinen käsittely - Tavallinen lainsäätämisjärjestys («««I) annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöehdotuksen hyväksymiseksi tai tarkistamiseksi annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen hyväksymiseksi 6. Hyväksyntä - Hyväksyntämenettely («««) kun perussopimusten mukaan vaaditaan annettujen äänten enemmistö hyväksyntää koskevan päätöksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi 7. Muut menettelyt - Kuulemismenettely («) annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöehdotuksen hyväksymiseksi tai tarkistamiseksi annettujen äänten enemmistö lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen hyväksymiseksi - Muut (julkilausumat, suulliset kysymykset, valiokunta-aloitteiset mietinnöt, koskemattomuuden pidättäminen) annettujen äänten enemmistö päätöslauselmaesityksen tai päätösehdotuksen hyväksymiseksi À = Määräajat = Määräajat (tarvittaessa) 6 = Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, määräajat (mahdollisesti)

3 Yhteenveto Yhteenveto Maanantai 12. kesäkuuta Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys 1 Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) - Mietintö: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017) 1 Horisontti ohjelman täytäntöönpanon arviointi - Mietintö: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017) 1 Yhteiskeskustelu - EU:n koheesiopolitiikka 1 EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen - Mietintö: Kerstin Westphal (A8-0202/2017) 1 Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa - Mietintö: Daniel Buda (A8-0201/2017) 1 Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille - Mietintö: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017) 1 Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä - Mietintö: Marco Affronte (A8-0179/2017) 2 Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt: 2 Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus - Mietintö: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017) 2 Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi - Mietintö: Constance Le Grip (A8-0197/2017) 2 Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa - Mietintö: Amjad Bashir (A8-0182/2017) 2 Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla) 2 Tiistai 13. kesäkuuta Yhteiskeskustelu - Energiamerkintä 3 Energiatehokkuusmerkintä - Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 3 Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista - Suullinen kysymys (O / B8-0320/2017) 3 Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi - Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) (Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlallisuudet) ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset 4 Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa - Mietintö: Daniel Buda (A8-0201/2017) 4 Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus - Mietintö: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017) 4 Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa - Mietintö: Amjad Bashir (A8-0182/2017) 4 Rajatylittävät sulautumiset ja jakautumiset - Mietintö: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017) 4 Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) - Mietintö: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017) 4 Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille - Mietintö: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017) 4 Energiatehokkuusmerkintä - Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 4 Euroopan kulttuuripääkaupungit vuosina Mietintö: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017) 5 Horisontti ohjelman täytäntöönpanon arviointi - Mietintö: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017) 5 EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen - Mietintö: Kerstin Westphal (A8-0202/2017) 5

4 Yhteenveto Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä - Mietintö: Marco Affronte (A8-0179/2017) Keskusteluasiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä vuoteen 2025 mennessä - Komission julkilausuma 5 Glyfosaatti ja lupamenettelyt - Suullinen kysymys (O / B8-0316/2017) 5 Kongon demokraattisen tasavallan tilanne - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma 5 Jemenin humanitaarinen tilanne - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma 5 Sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevien EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanon arviointi - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma 6 Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus - Mietintö: David McAllister (A8-0063/2017) 6 Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus - Mietintö: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) 6 Keskiviikko 14. kesäkuuta ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT 7 Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu - Neuvoston ja komission julkilausumat 7 Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta - Neuvoston ja komission julkilausumat Juhlaistunto 7 Norsunluurannikon presidentin Alassane Ouattaran puhe ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset 7 Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi - Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 7 Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö - Mietintö: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017) 7 Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö - Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) 7 Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö - Mietintö: Evelyn Regner (A8-0217/2017) 7 Vastalause, joka koskee komission delegoitua asetusta asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden ja tiettyjen maksumääräysten osalta 8 Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi - Mietintö: Constance Le Grip (A8-0197/2017) 8 Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus - Mietintö: David McAllister (A8-0063/2017) 8 Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus - Mietintö: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) 8 Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus - Mietintö: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) 8 Kongon demokraattisen tasavallan tilanne 8 Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa - Päätöslauselmaesitykset Arvoihin perustuvan, tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin ankkuroituneen ja kukoistavaa taloutta oikeudenmukaisessa ja yhteenkuuluvuutta edistävässä yhteiskunnassa tukevan Euroopan uudelleen perustaminen - Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla) 8 Panaman paperien jatkotoimet ja oikeusvaltioperiaate Maltalla - Neuvoston ja komission julkilausumat 8 Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano - Mietintö: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 9 Ulkomaiset investoinnit strategisilla aloilla (EU:n toimet) - Neuvoston ja komission julkilausumat 9 Lapsiköyhyys - Neuvoston ja komission julkilausumat 9 Yhteiskeskustelu - Digitaalitalous 9

5 Yhteenveto Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma - Mietintö: Nicola Danti (A8-0195/2017) 9 Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat - Mietintö: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 9 Satamien verotus - Komission julkilausuma 9 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus - Komission julkilausuma 9 Torstai 15. kesäkuuta Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa - Suullinen kysymys (O / B8-0319/2017) 10 Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla) 10 Afgan Mukhtarlin tapaus ja tiedotusvälineiden tilanne Azerbaidžanissa 10 Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus 10 Indonesian ihmisoikeustilanne ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset 10 Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö - Mietintö: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 10 Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla) 10 Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano - Mietintö: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 11 Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma - Mietintö: Nicola Danti (A8-0195/2017) 11 Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat - Mietintö: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 11 Jemenin humanitaarinen tilanne - Päätöslauselmaesitykset 11 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus - Päätöslauselmaesitykset Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) 11 Puheajat (työjärjestyksen 162 artikla) 13 Määräajat 15

6 1 Maanantai 12. kesäkuuta Maanantai 12. kesäkuuta Keskustelut Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys 35 À «««I Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) Mietintö: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017) Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) [2016/0325(COD)] Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 56 À Horisontti ohjelman täytäntöönpanon arviointi Mietintö: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017) Mietintö Horisontti ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella [2016/2147(INI)] Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Yhteiskeskustelu - EU:n koheesiopolitiikka 45 À EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen Mietintö: Kerstin Westphal (A8-0202/2017) Mietintö EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen [2016/2326(INI)] Aluekehitysvaliokunta 14 Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa Mietintö: Daniel Buda (A8-0201/2017) Mietintö kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa [2016/2304(INI)] Aluekehitysvaliokunta 31 À «««I Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille Mietintö: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017) Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille [2016/0384(COD)] Aluekehitysvaliokunta

7 2 Maanantai 12. kesäkuuta Yhteiskeskustelu päättyy 55 À Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä Mietintö: Marco Affronte (A8-0179/2017) Mietintö kalakantojen tilasta ja kalastusalan sosioekonomisesta tilanteesta Välimerellä [2016/2079(INI)] Kalatalousvaliokunta Seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt: 39 Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus Mietintö: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017) Mietintö tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuudesta [2015/2318(INI)] Talousarvion valvontavaliokunta 11 À Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi Mietintö: Constance Le Grip (A8-0197/2017) Mietintö tarpeesta unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi [2016/2061(INI)] Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta Äänestys toimitetaan keskiviikkona 25 Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa Mietintö: Amjad Bashir (A8-0182/2017) Mietintö valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa [2016/2220(INI)] Ulkoasiainvaliokunta 2 Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

8 3 Tiistai 13. kesäkuuta Tiistai 13. kesäkuuta Keskustelut (Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlallisuudet) ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset Keskustelut Yhteiskeskustelu - Energiamerkintä 33 À «««I Energiatehokkuusmerkintä Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta [2015/0149(COD)] Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (Keskustelu: 04/07/2016, äänestys: 06/07/2016) 66 Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista Suullinen kysymys Martina Werner, Dario Tamburrano, Michèle Rivasi, Neoklis Sylikiotis (O / B8-0320/2017) Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Komissio Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista [2017/2725(RSP)] Yhteiskeskustelu päättyy 61 À «««I Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016) C8-0331/ /0231(COD)] Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Äänestys toimitetaan keskiviikkona

9 4 Tiistai 13. kesäkuuta (Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlallisuudet) ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset 14 - Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa Mietintö: Daniel Buda (A8-0201/2017) [2016/2304(INI)] Aluekehitysvaliokunta 39 - Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus Mietintö: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017) [2015/2318(INI)] Talousarvion valvontavaliokunta 25 - Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa Mietintö: Amjad Bashir (A8-0182/2017) [2016/2220(INI)] Ulkoasiainvaliokunta 37 - Rajatylittävät sulautumiset ja jakautumiset Mietintö: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017) Mietintö rajatylittävistä sulautumisista ja jakautumisista [2016/2065(INI)] Oikeudellisten asioiden valiokunta 35 À «««I - Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) Mietintö: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017) [2016/0325(COD)] Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 31 À «««I - Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille Mietintö: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017) [2016/0384(COD)] Aluekehitysvaliokunta 33 À «««I - Energiatehokkuusmerkintä Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta [2015/0149(COD)] Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (Keskustelu: 04/07/2016, äänestys: 06/07/2016)

10 5 Tiistai 13. kesäkuuta À «««I - Euroopan kulttuuripääkaupungit vuosina Mietintö: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017) Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta [COM(2016) C8-0223/ /0186(COD)] Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 56 À - Horisontti ohjelman täytäntöönpanon arviointi Mietintö: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017) [2016/2147(INI)] Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 45 À - EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen Mietintö: Kerstin Westphal (A8-0202/2017) [2016/2326(INI)] Aluekehitysvaliokunta 55 À - Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä Mietintö: Marco Affronte (A8-0179/2017) [2016/2079(INI)] Kalatalousvaliokunta Keskusteluasiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä vuoteen 2025 mennessä Komission julkilausuma [2017/2726(RSP)] 52 Glyfosaatti ja lupamenettelyt Suullinen kysymys Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O / B8-0316/2017) Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Komissio Glyfosaatti [2017/2695(RSP)] 57 À Kongon demokraattisen tasavallan tilanne Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma [2017/2703(RSP)] 68 À Jemenin humanitaarinen tilanne Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma [2017/2727(RSP)] Äänestys toimitetaan torstaina

11 6 Tiistai 13. kesäkuuta Sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevien EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanon arviointi Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma [2017/2728(RSP)] 48 À Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus Mietintö: David McAllister (A8-0063/2017) Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2311(INI)] Ulkoasiainvaliokunta 49 À Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus Mietintö: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2314(INI)] Ulkoasiainvaliokunta

12 7 Keskiviikko 14. kesäkuuta Keskiviikko 14. kesäkuuta ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT Juhlaistunto ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset Keskustelut ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT 21 Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu Neuvoston ja komission julkilausumat [2017/2625(RSP)] 70 Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta Neuvoston ja komission julkilausumat [2017/2729(RSP)] Avauspuhe: Marshallinsaarten tasavallan presidentti Hilda Heine Juhlaistunto 36 Norsunluurannikon presidentin Alassane Ouattaran puhe ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset 61 À «««I - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) [COM(2016) C8-0331/ /0231(COD)] Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 77 - Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö Mietintö: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017) Mietintö Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2070(IMM)] Oikeudellisten asioiden valiokunta 78 - Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) Mietintö Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2019(IMM)] Oikeudellisten asioiden valiokunta 79 - Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö Mietintö: Evelyn Regner (A8-0217/2017) Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2020(IMM)] Oikeudellisten asioiden valiokunta

13 8 Keskiviikko 14. kesäkuuta À - Vastalause, joka koskee komission delegoitua asetusta asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden ja tiettyjen maksumääräysten osalta B8-0395/2017 [2017/2571(DEA)] 11 À - Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi Mietintö: Constance Le Grip (A8-0197/2017) [2016/2061(INI)] Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 48 À - Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus Mietintö: David McAllister (A8-0063/2017) [2016/2311(INI)] Ulkoasiainvaliokunta 49 À - Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus Mietintö: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) [2016/2314(INI)] Ulkoasiainvaliokunta 46 À - Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus Mietintö: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2310(INI)] Ulkoasiainvaliokunta (Keskustelu: 05/04/2017) 57 À - Kongon demokraattisen tasavallan tilanne RC B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017 [2017/2703(RSP)] 53 À - Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa Päätöslauselmaesitykset B8-0396/2017 [2017/2636(RSP)] (Keskustelu: 17/05/2017) Arvoihin perustuvan, tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin ankkuroituneen ja kukoistavaa taloutta oikeudenmukaisessa ja yhteenkuuluvuutta edistävässä yhteiskunnassa tukevan Euroopan uudelleen perustaminen Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla) [2017/2706(RSP)] 50 Panaman paperien jatkotoimet ja oikeusvaltioperiaate Maltalla Neuvoston ja komission julkilausumat [2017/2694(RSP)]

14 9 Keskiviikko 14. kesäkuuta À Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano Mietintö: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta [2016/2064(INI)] Budjettivaliokunta Talous- ja raha-asioiden valiokunta 71 Ulkomaiset investoinnit strategisilla aloilla (EU:n toimet) Neuvoston ja komission julkilausumat [2017/2730(RSP)] 72 Lapsiköyhyys Neuvoston ja komission julkilausumat [2017/2731(RSP)] Yhteiskeskustelu - Digitaalitalous 42 À Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma Mietintö: Nicola Danti (A8-0195/2017) Mietintö yhteistyötaloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta [2017/2003(INI)] Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 38 À Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat Mietintö: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) Mietintö verkkoalustoista ja digitaalisista sisämarkkinoista [2016/2276(INI)] Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Yhteiskeskustelu päättyy 58 Satamien verotus Komission julkilausuma [2017/2704(RSP)] 74 À Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus Komission julkilausuma [2017/2733(RSP)]

15 10 Torstai 15. kesäkuuta Torstai 15. kesäkuuta Keskustelut ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset Keskustelut À Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa Suullinen kysymys Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini (O / B8-0319/2017) Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Komissio Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa [2017/2732(RSP)] Äänestys toimitetaan heinäkuussa Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla) 63 À Afgan Mukhtarlin tapaus ja tiedotusvälineiden tilanne Azerbaidžanissa RC B8-0414/2017, B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017 [2017/2722(RSP)] 64 À Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus RC B8-0419/2017, B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017 [2017/2723(RSP)] 65 À Indonesian ihmisoikeustilanne RC B8-0424/2017, B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017 [2017/2724(RSP)] ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset 82 - Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö Mietintö: Sajjad Karim (A8-0223/2017) Mietintö Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2021(IMM)] Oikeudellisten asioiden valiokunta 9 Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

16 11 Torstai 15. kesäkuuta À - Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano Mietintö: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) [2016/2064(INI)] Budjettivaliokunta Talous- ja raha-asioiden valiokunta 42 À - Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma Mietintö: Nicola Danti (A8-0195/2017) [2017/2003(INI)] Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 38 À - Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat Mietintö: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) [2016/2276(INI)] Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 68 À - Jemenin humanitaarinen tilanne Päätöslauselmaesitykset RC B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017 [2017/2727(RSP)] 74 À - Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus Päätöslauselmaesitykset B8-0405/2017, B8-0406/2017 [2017/2733(RSP)] Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) O /2017 B8-0315/2017 [2017/2736(RSP)] O /2017 B8-0318/2017 [2017/2737(RSP)]

17 12 12 Puheajat (työjärjestyksen 162 artikla) Määräajat

18 13 Puheajat (työjärjestyksen 162 artikla) 13 Puheajat (työjärjestyksen 162 artikla) Maanantai 12. kesäkuuta Komissio (vastauksineen) :40' Esittelijät (6 x 6') :36' Valmistelijat (8 x 1') :8' Esittelijät (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta) (4 x 4') :16' Jäsenet :89' 30 PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3' 30 "Catch the eye" (7 x 5') :35' Tiistai 13. kesäkuuta Komissio (vastauksineen) :15' Esittelijät (2 x 6') :12' Laatijat (poliittiset ryhmät) (4 x 2') :8' Valmistelija (4 x 1') :4' Jäsenet :75' PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30 "Catch the eye" (2 x 5') Neuvosto (vastauksineen) :10' Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen) :30' Komissio (vastauksineen) :25' Esittelijät (2 x 6') :12' Laatija (valiokunta) :5' Jäsenet :240' 30 PPE : 66', S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22', GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 14' 30, ENF : 14', NI : 7' 30 "Catch the eye" (7 x 5') :10' :35'

19 14 Puheajat (työjärjestyksen 162 artikla) 14 Keskiviikko 14. kesäkuuta Marshallinsaarten tasavallan presidentti Hilda Heine :10' Neuvosto (vastauksineen) :20' Komissio (vastauksineen) :20' Jäsenet :75' PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30 "Catch the eye" (2 x 5') Neuvosto (vastauksineen) :35' Komissio (vastauksineen) :70' Esittelijät (5 x 6') :30' Valmistelijat (13 x 1') :13' Ajankohtaisen keskustelun alustaja :4' Jäsenet :179' 30 PPE : 48' 30, S&D : 43', ECR : 18', ALDE : 16' 30, GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11', ENF : 10' 30, NI : 6' "Catch the eye" (7 x 5') :10' :35' Torstai 15. kesäkuuta Komissio (vastauksineen) :20' Laatijat (poliittiset ryhmät) (2 x 2') :4' Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla) :1' Jäsenet :60' PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3' "Catch the eye" :5' "Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla) (3 x 2') :6' Komissio (vastauksineen) :10' Laatijat (ensisijaiset tiedustelut) (2 x 2') :4' Jäsenet :21' PPE : 3', S&D : 3', ECR : 2' 30, ALDE : 2' 30, GUE/NGL : 2', Verts/ALE : 2', EFDD : 2', ENF : 2', NI : 2' "Catch the eye" (2 x 5') :10'

20 15 Määräajat 15 Määräajat Maanantai 12. kesäkuuta À Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) - Mietintö: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017) - Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À Horisontti ohjelman täytäntöönpanon arviointi - Mietintö: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017) - Tarkistukset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen - Mietintö: Kerstin Westphal (A8-0202/2017) - Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille - Mietintö: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017) - Tarkistukset; hylkääminen Torstai 8. kesäkuuta klo À Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä - Mietintö: Marco Affronte (A8-0179/2017) - Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; Keskiviikko 7. kesäkuuta klo vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset - Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt Maanantai 12. kesäkuuta klo À Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi - Mietintö: Constance Le Grip (A8-0197/2017) - Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo Tiistai 13. kesäkuuta À Energiatehokkuusmerkintä - Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) - Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi - Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) - Tarkistukset Maanantai 12. kesäkuuta klo Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 33 À Energiatehokkuusmerkintä - Mietintö: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) Tiistai 13. kesäkuuta klo Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À Euroopan kulttuuripääkaupungit vuosina Mietintö: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017) - Tarkistukset; hylkääminen Keskiviikko 7. kesäkuuta klo 13.00

21 16 Määräajat À Kongon demokraattisen tasavallan tilanne - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma - Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset Maanantai 12. kesäkuuta klo päätöslauselmaesitykset - Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 12. kesäkuuta klo Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 13. kesäkuuta klo À Jemenin humanitaarinen tilanne - Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma - Päätöslauselmaesitykset Maanantai 12. kesäkuuta klo Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset Keskiviikko 14. kesäkuuta klo päätöslauselmaesitykset - Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Keskiviikko 14. kesäkuuta klo Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 48 À Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus - Mietintö: David McAllister (A8-0063/2017) Keskiviikko 14. kesäkuuta klo Tarkistukset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus - Mietintö: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) - Tarkistukset Maanantai 12. kesäkuuta klo Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 13. kesäkuuta klo Keskiviikko 14. kesäkuuta À Vastalause, joka koskee komission delegoitua asetusta asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden ja tiettyjen maksumääräysten osalta - Tarkistukset Maanantai 12. kesäkuuta klo Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 13. kesäkuuta klo À Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus - Mietintö: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) - Tarkistukset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa - Päätöslauselmaesitykset - Päätöslauselmaesitys Keskiviikko 7. kesäkuuta klo Tarkistukset päätöslauselmaesitykseen Maanantai 12. kesäkuuta klo Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt Tiistai 13. kesäkuuta klo À Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano - Mietintö: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) - Tarkistukset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma - Mietintö: Nicola Danti (A8-0195/2017) - Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo 13.00

22 17 Määräajat À Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat - Mietintö: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) - Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 7. kesäkuuta klo À Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus - Komission julkilausuma - Päätöslauselmaesitykset Maanantai 12. kesäkuuta klo Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset Tiistai 13. kesäkuuta klo päätöslauselmaesitykset - Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Tiistai 13. kesäkuuta klo Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt Keskiviikko 14. kesäkuuta klo Torstai 15. kesäkuuta À Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa - Suullinen kysymys (O / B8-0319/2017) - Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 28. kesäkuuta klo Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset Maanantai 3. heinäkuuta klo päätöslauselmaesitykset - Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 3. heinäkuuta klo À Afgan Mukhtarlin tapaus ja tiedotusvälineiden tilanne Azerbaidžanissa - Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla) Maanantai 12. kesäkuuta klo Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla) - Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla) 64 À Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus Keskiviikko 14. kesäkuuta klo Keskiviikko 14. kesäkuuta klo Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla) Maanantai 12. kesäkuuta klo Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla) - Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla) 65 À Indonesian ihmisoikeustilanne Keskiviikko 14. kesäkuuta klo Keskiviikko 14. kesäkuuta klo Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla) Maanantai 12. kesäkuuta klo Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla) - Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla) Keskiviikko 14. kesäkuuta klo Keskiviikko 14. kesäkuuta klo 14.00

23 18 Määräajat 18 Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset - Tekstit, joista äänestetään tiistaina Perjantai 9. kesäkuuta klo Tekstit, joista äänestetään keskiviikkona Maanantai 12. kesäkuuta klo Tekstit, joista äänestetään torstaina Tiistai 13. kesäkuuta klo Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla) Keskiviikko 14. kesäkuuta klo 19.00

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel

31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA 31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel 31/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 27. toukokuuta 2015 Bryssel 27/05/15 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

lokakuuta 2011 Bryssel

lokakuuta 2011 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja ESITYSLISTALUONNOS 12. - 13. lokakuuta 2011 Bryssel 23/09/11 473.261 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Torstai 18. toukokuuta 2017 18/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 17/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS. JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset)

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS. JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS 14. - 16. HEINÄKUUTA 2009 STRASBOURG JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset) 13/7/09 PE FI Moninaisuudessaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 07/07/10 444.569 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Tiistai 13. syyskuuta 2016 13/09/16 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa

Lisätiedot

toukokuuta 2016 Strasbourg

toukokuuta 2016 Strasbourg EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA 9. - 12. toukokuuta 2016 Strasbourg 11/05/16 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

Istuntoasiakirja OIKAISU ESITYSLISTA 18. JA 19. KESÄKUUTA 2003 BRYSSEL 12/6/03 PE /OJ/COR

Istuntoasiakirja OIKAISU ESITYSLISTA 18. JA 19. KESÄKUUTA 2003 BRYSSEL 12/6/03 PE /OJ/COR Istuntoasiakirja OIKAISU ESITYSLISTA 18. JA 19. KESÄKUUTA 2003 BRYSSEL 12/6/03 PE FI FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa järjestyksessä, jollei parlamentti toisin

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS ENVI(2017)0621_1 Kokous Keskiviikko 21. kesäkuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS (2016)0711_1 Kokous Maanantai 11. heinäkuuta 2016 klo 15.00 18.30 Tiistai 12.

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS IMCO(2017)0125_1 Kokous Keskiviikko 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 26. tammikuuta

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0054/2017 6.3.2017 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (COM(2016)0702

Lisätiedot

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS JURI(2016)0420_1 Kokous Keskiviikko 20. huhtikuuta 2016 klo 10.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 21. huhtikuuta 2016 klo

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0088/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0088/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0088/2017 28.3.2017 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) (COM(2015)0616

Lisätiedot

syyskuuta 2017 Strasbourg

syyskuuta 2017 Strasbourg EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA 11. - 14. syyskuuta 2017 Strasbourg 13/09/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

Istuntokatsaus Strasbourg [ :13]

Istuntokatsaus Strasbourg [ :13] Istuntokatsaus - 12.-15.6.2017 - Strasbourg [08-06-2017-18:13] Ilmastosopimus: päästötavoitteet äänestyksessä, keskustelu Yhdysvaltain vetäytymisestä...................................................

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ENVI_OJ(2010)1129_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 29. marraskuuta 2010 klo 15.00 18.30 Tiistai

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS LIBE(2017)0529_1 Kokous Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 30. toukokuuta

Lisätiedot

helmikuuta 2017 Strasbourg

helmikuuta 2017 Strasbourg EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA 13. - 16. helmikuuta 2017 Strasbourg 15/02/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

joulukuuta 2010 Strasbourg

joulukuuta 2010 Strasbourg EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS 13. - 16. joulukuuta 2010 Strasbourg 10/12/10 452.508 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 18.5.2017 2017/0016(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS INTA(2017)0710_1 Kokous Maanantai 10. heinäkuuta 2017 klo 15.00 17.30 ja 17.30 18.30 (koordinaattoreiden kokous) Tiistai

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS FEMM(2016)1010_1 Kokous Maanantai 10. lokakuuta 2016 klo 15.00 18.30 Tiistai 11. lokakuuta 2016

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta REGI(2013)0529_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Keskiviikko 29. toukokuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 30. toukokuuta 2013 klo 9.00 12.30

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

24. TÄYSISTUNTO marraskuuta PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS. ja TYÖOHJELMA

24. TÄYSISTUNTO marraskuuta PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS. ja TYÖOHJELMA AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS 8.10.2012 24. TÄYSISTUNTO 27. 29. marraskuuta 2012 PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS ja TYÖOHJELMA AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

13. - 16. helmikuuta 2012 Strasbourg

13. - 16. helmikuuta 2012 Strasbourg EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS 13. - 16. helmikuuta 2012 Strasbourg 10/02/12 481.354 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2012/0193(COD) 19.5.2017 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo ja

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo ja Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS DEVE(2017)0424_1 Kokous Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Bryssel

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0320/2016 10.11.2016 MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta DEVE(2012)0423_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 23. huhtikuuta 2012 klo 15.00 18.30 Tiistai 24. huhtikuuta 2012 klo 9.00 12.30 ja 15.00 17.30

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta BUDG(2013)0711_1 OJ\942466.rtf ESITYSLISTALUONNOS Kokous Torstai 11. heinäkuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 14.00 15.00 (koordinaattoreiden kokous) ja 15.00

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 31.5.2012 2011/2298(REG) TARKISTUKSET 8-26 Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE487.919v01-00) toimielinten välisiä neuvotteluita lainsäädäntömenettelyissä

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/2319(INI) 29.11.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle komission asiantuntijaryhmien

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit Europarlamenttivaalit 25.5.2014 Vaalijärjestelyt Parlamentin toiminta ja tehtävät Äänestysaktiivisuus 1 Europarlamenttivaalit Järjestetään joka 5. vuosi Parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka kokoonpanosta

Lisätiedot

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS DEVE(2017)0529_1 Kokous Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo 9.00 12.30 Bryssel Kokoushuone:

Lisätiedot

LIITE ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

LIITE ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE ÄÄNESTYSTEN TULOKSET Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 29.8.2013 2013/0102(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2326(INI) budjettivaliokunnalta. aluekehitysvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2326(INI) budjettivaliokunnalta. aluekehitysvaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2326(INI) 25.4.2017 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen (2016/2326(INI))

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0092/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0092/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0092/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakian,

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0065/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0065/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0065/2017 13.3.2017 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2.10.2012 2011/0440(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0007/2017 26.1.2017 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0307(NLE) 20.02.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE(2014)0220_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Torstai 20. helmikuuta 2014 klo 9.00 13.30 Bryssel Kokoushuone: József

Lisätiedot

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS 1. lokakuuta 2002 AKT-EU 3410/02 5. ISTUNTO BRYSSEL (BELGIA) 25. 28. marraskuuta 2002 ESITYSLISTALUONNOS JA TYÖOHJELMA OJ\467738.doc APP/3410 1. Työjärjestyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30.3.2012 2011/0274(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7913/17 OJ CRP1 13 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 5. huhtikuuta 2017 Aika: klo 10.00 Paikka: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2623. kokous (Coreper

Lisätiedot

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30)

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

marraskuuta 2011 Strasbourg

marraskuuta 2011 Strasbourg EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS 14. - 17. marraskuuta 2011 Strasbourg 11/11/11 473.690 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 8.10.2014 PE539.655v01-00 TARKISTUKSET 1-12 Marita Ulvskog (PE537.318v01-00) Eurooppa 2020 -strategian sosiaali- ja työllisyysnäkökohdat

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0095/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0095/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0095/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Suomessa,

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0091/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0091/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0091/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Portugalissa,

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2206(DEC) 2.2.2017 LAUSUNTO työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0143/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0143/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0143/2017 31.3.2017 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1982. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 23.10.2002

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0068/2017 23.3.2017 ***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2147(INI) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2147(INI) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2147(INI) 26.4.2017 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2002(INI) 12.5.2017 LAUSUNTO sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0208/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0208/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0208/2016 16.6.2016 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0128(COD) 20. lokakuuta 2003 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 21.10.2016 2016/2903(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYKSEN YLEINEN TARKISTAMINEN. Lyhyt katsaus tärkeimpiin muutoksiin Tammikuu 2017

TYÖJÄRJESTYKSEN YLEINEN TARKISTAMINEN. Lyhyt katsaus tärkeimpiin muutoksiin Tammikuu 2017 TYÖJÄRJESTYKSEN YLEINEN TARKISTAMINEN Lyhyt katsaus tärkeimpiin muutoksiin Tammikuu 2017 1 FI Euroopan parlamentti Johdon pääosasto Euroopan parlamentti Sisäasioiden pääosasto TYÖJÄRJESTYKSEN YLEINEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS LIBE(2016)1012_1 Kokous Keskiviikko 12. lokakuuta 2016 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 26.2.2015 2014/0197(COD) TARKISTUKSET 9-15 Mietintöluonnos Goffredo Maria Bettini (PE546.867v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS 12. maaliskuuta 2003 AKT-EU/3498-03 5. ISTUNTO Brazzaville (Kongon tasavalta) 31. maaliskuuta 3. huhtikuuta 2003 ESITYSLISTALUONNOS JA TYÖOHJELMA

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 1.2.2016 2016/0000(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2016

Lisätiedot