YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA"

Transkriptio

1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto Yhteisön toimintaohjelma unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi Hakulomake YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA KONFERENSSIT, KOULUTUSSEMINAARIT JA TIEDOTUSKAMPANJAT Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05 Lukekaa huolellisesti ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05 ennen hakulomakkeen täyttämistä. Hakijan nimi Organisaation virallinen nimi Ehdotetun projektin nimi Projektin lyhyt nimike Erän numero: Merkitään rasti asianmukaiseen ruutuun. Ensimmäinen erä (projektit, jotka aloitetaan ) Määräaika hakemusten jättämiselle: Toinen erä (projektit, jotka aloitetaan ) Määräaika hakemusten jättämiselle: Projektin kesto Ilmoitetaan projektin kokonaiskesto valmistelusta arviointiin (= jakso, jonka aikana projektin kustannukset ovat tukikelpoisia) Projekti alkaa: / / Projekti päättyy: / / (Huom. Projektin enimmäiskesto on 10 kuukautta.) Projektityyppi Merkitään rasti projektityyppiä vastaavaan (ainoastaan yhteen) ruutuun. Projektityyppi 1: Aihekohtaiset ystävyyskuntakonferenssit Projektityyppi 2: Ystävyyskuntatoimintaan liittyvät koulutusseminaarit Projektityyppi 3: Ystävyyskuntatoimintaa edistävät tiedotuskampanjat Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 1

2 Osa I: Hakija Hakijaa koskevat tiedot Täydellinen nimi Katuosoite Postinumero (Alue) Sähköpostiosoite Puhelin Maa Faksi Henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus hakijan puolesta (oikeudellinen edustaja) Sukunimi Etunimi Asema/tehtävä Avustuksesta/taloushallinnosta vastaava henkilö Sukunimi Etunimi Asema/tehtävä Sähköpostiosoite Puhelin Faksi Projektista vastuussa oleva henkilö (yhteyshenkilö) Sukunimi Etunimi Asema/tehtävä Sähköpostiosoite Puhelin Faksi Hakijan taustatiedot Hakijatyyppi kunta paikallisviranomaisia edustava yhdistys Postitoimipaikka Internetosoite ystävyyskuntatoiminnasta vastaava yhdistys tai toimikunta paikallis- tai alueviranomainen Onko hakijalla vapautus alv:sta? KYLLÄ EI Jos kyse ei ole julkishallinnon organisaatiosta, esitetään lyhyt kuvaus organisaatiosta (sen säännöllisestä toiminnasta, tavoitteista, jäsenistä jne.): Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 2

3 Hakijan tekniset valmiudet Esitetään lyhyt kuvaus aiemmasta kokemuksesta samankaltaisten toimintojen toteuttamisessa (hiljattain toteutetuista projekteista). Kirjeenvaihdossa käytettävä kieli Ilmoitetaan, millä kielellä projektia koskeva kirjeenvaihto halutaan käydä. englanti saksa ranska Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 3

4 Osa II: Kumppaniorganisaatiot (projektin muut edunsaajat) Tämän sivun täyttäminen on vapaaehtoista projektityypeille 1 ja 2 pakollista projektityypille 3. Jos projektin toteuttaa hakija (edunsaaja) yksinään, ainoastaan edunsaajalle aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia, hakija (koordinaattorina) yhteistyössä tukikelpoisten kumppaniorganisaatioiden (projektin muiden edunsaajien) kanssa, sekä koordinaattorille että muille edunsaajille aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia (ks. ehdotuspyynnön kohta 5.1). Jos hakija toteuttaa projektin yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa, tämän on täytettävä tämä sivu erikseen kunkin kumppanin osalta (sivusta voi tarvittaessa ottaa kopioita). Jos hakija aikoo toteuttaa projektin yksinään, tämä sivu jätetään täyttämättä. Kumppaniorganisaation (muun edunsaajan) tiedot Nimi Katuosoite Postinumero (Alue) Sähköpostiosoite Puhelin Postitoimipaikka Maa Internet-osoite Faksi Projektista vastuussa oleva henkilö (yhteyshenkilö) Sukunimi Etunimi Asema/tehtävä Sähköpostiosoite Puhelin Faksi Kumppaniorganisaation (muun edunsaajan) taustatiedot Hakijatyyppi kunta paikallisviranomaisia edustava yhteenliittymä ystävyyskuntatoiminnasta vastaava yhdistys tai toimikunta paikallis- tai alueviranomainen Onko hakijalla vapautus alv:sta? KYLLÄ EI Kumppaniorganisaation alustava sopimus Mukaan on liitettävä kumppanin viralliselle kirjepaperille laadittu tai kumppanin virallisella leimalla varustettu kirje, jossa ilmoitetaan kumppanin nimi, projektin nimi, kumppanin osallistumistapa, perustelut projektiin osallistumiselle ja ilmoitus kumppanin valmiudesta osallistua aktiivisesti kaikkiin projektin vaiheisiin. Kirjeessä on oltava alkuperäiset allekirjoitukset. Kumppaniorganisaation osallistuminen projektiin Tarkennetaan, kuinka laajasti kumppaniorganisaatio osallistuu projektin eri vaiheisiin (valmisteluun, itse tapahtumaan, arviointiin ja jatkotoimiin). Ilmoitetaan toimet, joihin kumppani osallistuu. Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 4

5 Osa III: Tiivistelmä projektista (kaikki projektit) Tässä yhteydessä on syytä tutustua ehdotuspyyntöön DG EAC nro 24/05. Osa III (Tiivistelmä projektista) tulisi täyttää englanniksi, saksaksi tai ranskaksi riippumatta siitä, millä kielellä hakemuksen muut osat täytetään. Yleiset tavoitteet ja eurooppalainen sisältö Esitetään projektin yleiset tavoitteet ja kerrotaan sen eurooppalaisesta sisällöstä. Jos projektiin sisältyy useita tapahtumia tai toimia, ne on esitettävä selkeästi erikseen seuraavalla sivulla olevassa taulukossa projektin eri vaiheiden mukaan (esim. valmistelu, toteutus, arviointi tai jatkotoimet). Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 5

6 Vaihe Projektin toimet (toimen tyyppi, toteutuspaikka ja ajankohta) Odotetut tulokset Työskentelymenetelmät Työskentelykielet Valmistelu Toteuttaminen Jatkotoimet/ arviointi Hakemukseen on lisäksi liitettävä projektityypit 1 ja 2: tapahtuman (tapahtumien) yksityiskohtainen päiväohjelma projektityyppi 3: kaikkien projektiin kuuluvien tapahtumien ja toimien toimintasuunnitelmat Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 1

7 Osa IV: Projektin tiedot Täytetään ainoastaan se osa hakemusta, joka koskee omaa projektia. Projektityyppi 1: Aihekohtaiset ystävyyskuntakonferenssit Toteutuspaikka Ilmoitetaan, missä projekti toteutetaan. Osallistujien määrä maittain Ilmoitetaan kustakin maasta peräisin olevien osallistujien määrä. AT BE DE DK ES FR EL IT IE LU NL PT SE FI UK CY CZ EE HU LV LT MT PL SL SK RO BG Osallistujakunnat Ilmoitetaan konferenssiin (konferensseihin) osallistuvien kuntien nimet tai määritellään selkeästi, miksi kyseiset kunnat on kutsuttu (esim. kaikki tietyllä alueella sijaitsevat kunnat ystävyyskuntineen). Tietoa osallistujakuntien välisestä ystävyyskuntasuhteesta Annetaan tietoja osallistujakuntien välisestä ystävyyskuntasuhteesta. Kullakin osallistuvalla kunnalla on oltava voimassa oleva tai virallisesti valmisteilla oleva (allekirjoitus 2 vuoden kuluessa) ystävyyskuntasopimus ainakin yhden muun projektiin osallistuvan kunnan kanssa. Tietoa osallistujista Selostetaan keitä osallistujat ovat (konferenssiin osallistuvan ryhmän kokoonpano): mikä osallistujien rooli konferenssissa on (millä tavoin osallistujat ovat mukana konferenssissa tai myötävaikuttavat siihen sen valmistelun, itse tapahtuman, sen arvioinnin tai jatkotoimien aikana): Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 1

8 Projektityyppi 2: Ystävyyskuntatoimintaan liittyvät koulutusseminaarit Toteutuspaikka Ilmoitetaan, missä projekti toteutetaan. Osallistujien määrä maittain Ilmoitetaan kustakin maasta peräisin olevien osallistujien määrä. AT BE DE DK ES FR EL IT IE LU NL PT SE FI UK CY CZ EE HU LV LT MT PL SL SK RO BG Osallistujakunnat Ilmoitetaan seminaariin (seminaareihin) osallistuvien kuntien nimet tai määritellään selkeästi, miksi kyseiset kunnat on kutsuttu (esim. kaikki tietyltä alueella sijaitsevat kunnat ystävyyskuntineen). Käsiteltävät aiheet Merkitään rasti ruutuun (ruutuihin), joka vastaa omassa projektissa käsiteltävää aihetta. ystävyyskuntatoimintaan liittyvän osaamisen ja hyvien toimintamallien vaihto ystävyyskuntatoiminnan teoria ja käytäntö Eurooppaan liittyvien aiheiden käsitteleminen ystävyyskuntatoiminnassa kielet ja ystävyyskuntatoiminta kuntien välinen valtioiden rajat ylittävä yhteistyö Euroopan tasolla eri maiden ystävyyskuntatoiminnan vertailu paikallisviranomaisten hallintorakenteet ja tehtävät Euroopassa. EU:n tuki ystävyyskuntatoiminnalle ystävyyskuntatoiminta keinona ratkaista paikallisia ongelmia ja parantaa paikallisten yhteisöjen elämänlaatua muu (täsmennettävä) Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 8

9 Projektityyppi 3: Ystävyyskuntatoimintaa edistävät tiedotuskampanjat Toteutuspaikka Ilmoitetaan tarvittaessa, missä projekti toteutetaan. Osallistujien määrä maittain Ilmoitetaan kuntien määrä kustakin maasta, johon kampanja kohdistuu. AT BE DE DK ES FR EL IT IE LU NL PT SE FI UK CY CZ EE HU LV LT MT PL SL SK RO BG Toteutusvälineet Merkitään rasti ruutuun (ruutuihin), joka vastaa omassa projektissa käytettäviä välineitä. aihekohtainen konferenssi koulutusseminaari julkinen keskustelutilaisuus näyttely messutapahtumat audiovisuaalinen materiaali julkaisut verkkosivut välineet kumppanien etsimiseen ja verkottumiseen muu / innovatiiviset toimenpiteet (täsmennettävä) Käsiteltävät aiheet Merkitään rasti ruutuun (ruutuihin), joka vastaa omassa projektissa käsiteltävää aihetta. EU:n tuki ystävyyskuntatoiminnalle parhaat toimintamallit ystävyyskuntatoiminnassa ystävyyskuntatoiminta ja eurooppalaisuus ystävyyskuntatoiminnan panos Euroopan yhdentymiseen ystävyyskuntatoiminnan tulevaisuudennäkymät Euroopassa muu (täsmennettävä) Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 9

10 Osa V: Talousarvio Lisätietoa rahoitussäännöistä ja kustannusten tukikelpoisuudesta saa ehdotuspyynnöstä DG EAC nro 24/05. A. Tiivistelmä talousarviosta Kaikki summat euroina Arvioidut kustannukset Välittömät kustannukset (täytetään jäljempänä oleviin kohtiin) Henkilöstökustannukset (enintään 20 % tukikelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä) Matka-, paikalliskuljetus- ja oleskelukustannukset Kokousten, konferenssien, muiden tapahtuminen jne. kustannukset Tuotanto-, jakelu- ja tiedotuskustannukset Muut kustannukset Arvioidut välittömät kustannukset yhteensä (= kohdan B yhteissumma) Välilliset kustannukset (enintään 7 % tukikelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä) Arvioidut kustannukset yhteensä (= välittömät ja välilliset kustannukset yhteensä) Yhteensä Hyväksytyt kustannukset (Euroopan komissio täyttää) Arvioidut tulot Osallistumismaksut Omat varat (vähintään 5 % arvioiduista kokonaiskustannuksista) Kumppaniorganisaatioiden (projektin muiden edunsaajien) antamat varat Muut varat (myös kansainvälisiltä, kansallisilta, alueellisilta tai paikallisilta julkishallinnon organisaatioilta saadut varat) Komissiolta haettava avustus (enint. 60 % arvioiduista kokonaiskustannuksista) Arvioidut tulot yhteensä Yhteensä Arvioitujen kokonaistulojen ja arvioitujen kokonaismenojen yhteissummien tulisi olla samansuuruiset. (Vain komission käyttöön) Komission laskema avustus Prosenttiosuus kokonaistalousarviosta % Mahdollinen muu rahoitus Jos projektille haetaan muuta rahoitusta Euroopan komissiolta, siitä annetaan tiedot tässä. Ohjelma, viitenumero, haettava määrä: Alihankinta KYLLÄ EI Jos käytetään alihankintaa, mitkä projektin osat toteutetaan alihankintana ja mikä on alihankinnan arvioitu arvo? Oikeudellisen edustajan allekirjoitus: Nimi suuraakkosin: Paikka ja päiväys: Allekirjoitus: Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 10

11 B. Välittömien kustannusten kuvaus Kaikki summat euroina Jos projektiin kuuluu eri vaiheita (esim. valmistelu, toteuttaminen, jatkotoimet/arviointi) tai useita tapahtumia tai toimintoja, ne on esitettävä selkeästi erikseen kunkin kustannuserän osalta jäljempänä olevan taulukon sarakkeessa Erittely osassa III (Tiivistelmä projektista) annettujen tietojen mukaisesti. Henkilöstökustannukset (enintään 20 % tukikelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä) Tähän merkitään toimesta välittömästi aiheutuvat henkilöstökustannukset (myös henkilöiden määrä, tehtävät ja se, onko henkilö palkattu nimenomaan tätä projektia ja siihen liittyviä toimintoja varten). Oman organisaation henkilöstö on esitettävä selkeästi erillään projektia varten palkatusta henkilöstöstä. Tarvittaessa esitetään selkeästi erikseen projektin eri toimet/vaiheet sarakkeessa Erittely. Erittely (toimen tyyppi tai vaihe) Henkilömäärä Toimi/tehtävät Vakinainen tai projektia varten palkattu Päivien tai kuukausien määrä Päivä-/ kuukausipalkka HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 11

12 Matka-, paikalliskuljetus- ja oleskelukustannukset Tarvittaessa esitetään selkeästi erikseen projektin eri toimet/vaiheet sarakkeessa Erittely. a) Matkat Osallistujien, puhujien, henkilöstön ja tulkkien matkakustannukset on ilmoitettava erikseen. Muista kuin ohjelmaan osallistuvista maista peräisin olevien puhujien matkakustannukset on ilmoitettava erikseen. Erittely Henkilömäärä Lähtöpaikka Matkakohde Kulkuväline b) Paikalliskuljetukset Osallistujien, puhujien, henkilöstön ja tulkkien paikalliskuljetuskustannukset on ilmoitettava erikseen. Erittely Henkilömäärä Lähtöpaikka Matkakohde Kulkuväline c) Oleskelukustannukset Tukikelpoisia kustannuksia ovat tervetulotapahtumasta, majoituksesta, aterioista, juomista jne. aiheutuvat kustannukset. Osallistujien, puhujien, henkilöstön ja tulkkien oleskelukustannukset on ilmoitettava erikseen. Muista kuin ohjelmaan osallistuvista maista peräisin olevien puhujien oleskelukustannukset on ilmoitettava erikseen. Erittely Henkilömäärä Päivien määrä päivää kohden MATKA- JA OLESKELUKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 12

13 Kokousten, konferenssien, muiden tapahtuminen jne. kustannukset Tarvittaessa esitetään selkeästi erikseen projektin eri toimet/vaiheet sarakkeessa Erittely. a) Tilojen vuokraaminen Erittely Päivien määrä päivää kohden b) Laitteiston vuokraaminen (myös tulkkauskoppien vuokraaminen) Erittely Päivien määrä päivää kohden c) Tulkkien palkkiot Kielipari Tulkkien määrä Päivien määrä päivää kohden d) Ulkopuolisten puhujien palkkiot Muista kuin ohjelmaan osallistuvista maista peräisin olevien puhujien palkkiot on ilmoitettava erikseen. Erittely Puhujien määrä Päivien määrä päivää kohden KOKOUSTEN, KONFERENSSIEN, SEMINAARIEN JA KURSSIEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 13

14 Tuotanto-, jakelu- ja tiedotuskustannukset Tässä ilmoitetaan asiakirjojen ja tiedotusmateriaalin (CD-ROM-levyjen, videoiden, DVD-levyjen, kirjojen, esitteiden jne.) tuotanto- ja jakelukustannukset sekä arvioitu kappalemäärä. a) Tuotanto Erittely Kappalemäärä Yksikköhinta b) Kääntäminen Kielipari Sivumäärä Sivuhinta c) Jakelu Erittely Lukumäärä Yksikköhinta d) Verkkosivut Erittely (ilmoitetaan myös verkkosivuston osoite, jos sellainen on) TUOTANTO-, JAKELU- JA TIEDOTUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Muut kustannukset Erittely MUUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ARVIOIDUT VÄLITTÖMÄT KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (KOHTA B) Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 14

15 Osa VI: Muut rahoituslähteet Tämä sivu on täytettävä, jos osan V (Tiivistelmä talousarviosta) kohdan A taulukossa Arvioidut tulot on ilmoitettu tuloja rivillä Muut varat. Tiedot rahoitukseen osallistuvasta organisaatiosta Nimi Katuosoite Postinumero Alue Sähköpostiosoite Puhelin Postitoimipaikka Maa Internet-osoite Faksi Asiasta vastuussa oleva henkilö (yhteyshenkilö) rahoitukseen osallistuvassa organisaatiossa Sukunimi Etunimi Asema/tehtävä Sähköpostiosoite Puhelin Faksi Yhteisrahoituksen määrä Ilmoitetaan summa, jolla kyseinen organisaatio osallistuu toiminnan rahoittamiseen. Huomautuksia Tässä voi ilmoittaa asiaa koskevia lisätietoja (esim. yhteisrahoituspäätöstä ei vielä ole tehty). Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 15

16 Osa VII: Avustuspyyntö ja hakijan vakuutus Tällä hakemuksella allekirjoittanut hakee komissiolta avustusta yhteensä. euroa tämän avustushakemuksen kohteena olevan projektin toteuttamiseen. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä ehdotuspyynnön DG EAC nro 24/05 mukaisessa hakemuksessa annetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja että mitään olennaisia tietoja ei ole jätetty ilmoittamatta, ja sitoutuu vastaamaan projektin toteuttamisesta. Allekirjoittanut vakuuttaa, ettei mikään ehdotuspyynnön kohdassa 6 (Hylkäämisperusteet) mainituista tilanteista koske hakijaorganisaatiota. Allekirjoittanut vakuuttaa, ettei ole saanut muuta komission tai toisen Euroopan unionin toimielimen avustusta samaan toimintaan. Allekirjoittanut sitoutuu ilmoittamaan komissiolle kaiken muun rahoituksen antamalla tiedot saaduista summista ja rahoituksen myöntäjistä. Allekirjoittanut vakuuttaa, että hakijaorganisaatiolla on tarvittavat taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa projekti onnistuneesti. Kaikkiin tässä hakulomakkeessa kuvatun projektin toteuttamista koskeviin muutoksiin hankitaan komissiolta lupa ennakkoon kirjallisesti. Jos osa projektista toteutetaan alihankintana, tiedot tästä on ilmoitettu tämän hakulomakkeen osan V kohdassa A (Tiivistelmä talousarviosta). Allekirjoittanut sitoutuu virallisesti komission ja yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen valvontaa varten säilyttämään sopimuksen voimassaoloajan ja viisi vuotta sen jälkeen kaikki tähän toimintaan liittyvät alkuperäistositteet. Allekirjoittanut sitoutuu ilmoittamaan julkisesti, että hakijaorganisaatio on saanut tukea Euroopan komissiolta. Jos hakemus hyväksytään, allekirjoittanut valtuuttaa komission julkaisemaan Internet-sivustollaan tai muun soveltuvan viestimen kautta tämän ystävyyskuntatoimintaan liittyvän avustuksen saajan nimen ja osoitteen avustuskohteen myönnetyn summan ja rahoitusosuuden hyväksytyn työohjelman kustannuksista. Allekirjoittaessaan tämän hakemuksen allekirjoittanut antaa Euroopan komissiolle luvan antaa käytettäväksi ja käyttää kaikkia lomakkeessa esitettyjä tietoja ystävyyskuntatoiminnan hallinnoimiseksi. Kirjallisten tai sähköisesti esitettyjen tietojen käytössä otetaan aina huomioon henkilötietojen suojaaminen. Hakijaorganisaatio Nimi: Oikeudellinen edustaja Nimi suuraakkosin: Tehtävä/asema: Paikka ja päiväys: Allekirjoitus: Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 16

17 Tarkistuslista Lisätietoa hakemukseen liitettävistä asiakirjoista saa ehdotuspyynnön DG EAC nro 24/05 kohdasta 5.4. Tähän hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: 1. Hakijan allekirjoittama (viralliselle kirjepaperille laadittu) virallinen saatekirje, jossa hakemus esitellään 2. Tilitietolomake Saatavilla osoitteesta (valitaan hakijan maa). Tämän lomakkeen on oltava hakijan allekirjoittama ja pankin vahvistama. 3. Oikeushenkilölomake Saatavilla osoitteesta (valitaan hakijan kieli ja oikeudellinen asema). Hakijan on täytettävä lomake asianmukaisesti ja allekirjoitettava se. Huom. Jos kyseessä on ystävyyskuntatoiminnasta vastaava toimikunta tai paikallisviranomaisia edustava yhteenliittymä, oikeushenkilölomakkeen mukana on toimitettava virallinen todistus toimikunnan tai yhteenliittymän perustamisesta (oikeudellinen asema, alv-velvoitteet ja rekisteröintiasiakirja, jossa ilmoitetaan rekisteröintipäivämäärä ja -paikka). 4. Yksityiskohtainen ohjelma Projektityypit 1 ja 2 Jos kyse on tapahtumasta, jolla on koulutuksellinen sisältö, hakijan on liitettävä hakemukseen tapahtuman (tapahtumien) yksityiskohtainen päiväohjelma, jossa ilmoitetaan selkeästi käsiteltävät aiheet ja käytettävissä oleva asiantuntemus. Projektityyppi 3 Hakijan on liitettävä hakemukseen toimintasuunnitelma aikatauluineen kaikista projektiin kuuluvista tapahtumista, toimista ja vaiheista sekä yksityiskohtainen selostus kaikista suunnitelluista toimista. Tässä on selitettävä, kuinka projektin toiminta aiotaan organisoida ja koordinoida pitkällä aikavälillä. Lisäksi hakemukseen on tapauksen mukaan liitettävä seuraavat: 5. Kumppaniorganisaatioiden antama osallistumisen vahvistava kirje, jos projekti toteutetaan yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden (muiden edunsaajien ) kanssa 6. Virallinen tilinpäätös kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta: ainoastaan jos hakija ei ole julkishallinnon organisaatio Hakemusten jättäminen Hakemukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: European Commission Education and Culture DG Town Twinning DG EAC n 24/05 Applications VM-2 MAIL OFFICE B-1049 Brussels Belgium Vuoden 2006 hakulomake (Ehdotuspyyntö DG EAC nro 24/05) Sivu 17

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) 4.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 56 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) ILMOITUS EMCDDA:N JOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2004/C 56

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA)

LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA) LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA) (Eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o. 3 artiklan

Lisätiedot

ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O]

ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O] EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EDUSTUSTOT Temaattinen tuki ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O] PERUSTUU PUITESOPIMUKSEEN [N:O] Tämän erityissopimuksen, jäljempänä sopimus, sopimuspuolia ovat Euroopan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi Yhteyshenkilön asema yhteisössä

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen. Jyväskylä

Mauri Pekkarinen. Jyväskylä Maakunta- ja soteuudistuksen työseminaari Mauri Pekkarinen Jyväskylä 12.1.2018 Mauri Pekkarinen 1 Koheesiopolitiikan saanto (koheesio, EAKR ja ESR) maittain, mukaan lukien tukitasot EAKR ESR Koheesiorahasto

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Hankintailmoitus Sellaisen käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintaviranomainen, tekemät hankintasopimukset Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Julkisen käyttöoikeusurakan saaja I.1) Nimi, osoite ja

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS Valtiontalouden tarkastusvirasto MÄÄRÄYS 1 (3) Dnro 361/41/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 2/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. tostiedot: -

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Tarjoukset 23.5.2016 klo 13.00 mennessä

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE HAKEMUSKAAVAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on tarjous, jonka [tarjoajan nimi] on lähettänyt vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2003/10/B arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin alalla. Tarjouksen

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF)

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF) 10.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 215 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (ETF) JOHTAJAN TOIMEA KOSKEVA HAKUILMOITUS (2003/C 215 A/01) Euroopan komissio on päättänyt julistaa haettavaksi

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Aluehallintoviraston diaarinumero. Puhelin

Aluehallintoviraston diaarinumero. Puhelin 1 Saapumismerkinnät Saapumisleimat Aluehallintoviraston diaarinumero PSR:n diaarinumero 1 Tiedot hakijasta a) Hakijan yhteystiedot: Nimi Hailuodon kunta Y-tunnus 0184918-8 Jakeluosoite Luovontie 176 Postinumero

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi ja osoitteet Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI C 177/32 Euroopan unionin virallinen lehti 20.6.2012 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN PARLAMENTTI Ehdotuspyyntö IX-2013/01 Avustukset Euroopan tason poliittisille puolueille (2012/C 177/06)

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu OHJE 1 (7) Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 1 Hakuaika 2 Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus 3 Rahoituksen

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset

Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset Asiakaspalautekysely 12.-23.11 toteutetun kyselyn tulokset 3152 vastaajaa Komissio Alueiden komitea Neuvosto Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 1356 60 1488 245 43,1% 1,9% 47,3% 7,8% (3 tyhjää vastausta)

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Kiinnostuksenilmaisupyyntö MARKT/2006/02/H: Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän näkökulmasta HAKULOMAKE

Kiinnostuksenilmaisupyyntö MARKT/2006/02/H: Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän näkökulmasta HAKULOMAKE HAKULOMAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on hakemus, jonka [hakijan nimi] esittää vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2006/02/H aiheesta Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Julkinen käyttöoikeusurakka

Julkinen käyttöoikeusurakka I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670

Lisätiedot

Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07)

Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07) 20.6.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 177/37 Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6..5 COM(5) 5 final ANNEXES to 4 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin solidaarisuusrahaston vuosikertomus 4 FI FI LIITE

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA 3.4 SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖS 16. JOULUKUUTA 1999 1 1 artikla Laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin elimiä, eivätkä ne näin ollen voi esittää

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI 2000 -PUITEOHJELMA

TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI 2000 -PUITEOHJELMA EUROOPAN KOMISSIO Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto Kulttuuri, audiovisuaalipolitiikka ja urheilu Kulttuuri (politiikka ja puiteohjelmat) TUKIHAKEMUS 2004 Ehdotuspyyntö - budjettikohta B3-2008 KULTTUURI

Lisätiedot

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso

Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Energia-alan painopisteet Euroopassa José Manuel Barroso Euroopan komission puheenjohtaja Eurooppa-neuvoston kokous 22.5.2013 Uusia realiteetteja globaaleilla energiamarkkinoilla Finanssikriisin vaikutus

Lisätiedot

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus NURMISEMINAARI Pudasjärvi 11.-12.1.2011 Maidon markkinakatsaus Eeva Brofeldt, Valio Oy Nyt on alkanut vasikoiden vuosi Maitotuotteiden kotimaan myynnin nousijat ja laskijat Kevyttuotteiden osuus maitotuotteiden

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivalnen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivalnen paikallishallintoviranomainen

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut 10:06 Tarjoukset 7.5.2012 klo 12.00 mennessä

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti:

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS LIITE Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: Vaihtojen lukumäärä (suomalaiset) Kohdemaa(t) henkilöä Vaihtojen

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot