Nykyinen 1 Säätiön nimi on Espoon Kaupunginteatterisäätiö. Säätiön kotipaikka on Espoon kaupunki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykyinen 1 Säätiön nimi on Espoon Kaupunginteatterisäätiö. Säätiön kotipaikka on Espoon kaupunki."

Transkriptio

1 Hallituksen esitys uusista säännöistä ESPOON KAUPUNGINTEATTERISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Kaupunginteatterisäätiö. Säätiön kotipaikka on Espoon kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Espoon kaupunginteatterisäätiö sr. Säätiön kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on vierailuteatterin perustaminen ja ylläpitäminen sekä teatteritoiminnan edistäminen Espoon kaupungissa. 2 Tarkoitus 3 Toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää ja tuottaa teatteriesityksiä ja edistää muulla tavalla teatteritoimintaa sekä näyttämötaidekasvatusta Espoossa. Säätiön ylläpitämän kaupunginteatterin toiminnassa on noudatettava itsekannattavuuteen tähtääviä periaatteita ylijäämää tai taloudellista voittoa tavoittelematta. Säätiön tarkoituksena on vierailuteatterin perustaminen ja ylläpitäminen sekä teatteritoiminnan edistäminen Espoon kaupungissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö -järjestää ja tuottaa teatteriesityksiä; -edistää muulla tavalla teatteritoimintaa sekä ja näyttämötaidekasvatusta Espoossa; -hallinnoi teatteritoiminnassa tarvittavia tiloja laitteineen sekä -harjoittaa teatteritoimintaa palvelevaa julkaisu-, viestintä- ja muuta oheistoimintaa. Säätiö voi harjoittaa toimintamuotoihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa sekä toimintamuotojensa

2 2 rahoittamiseksi ravintola-, kokous-, vuokraus ja muuta laillista liiketoimintaa). Säätiön ylläpitämän kaupunginteatterin toiminnassa on noudatettava itsekannattavuuteen tähtääviä periaatteita ylijäämää tai taloudellista voittoa tavoittelematta. Säätiö ei saa tuottaa säätiön lähipiiriin kuuluvalle taloudellista etua. 3 Säätiön peruspääoma on kolmekymmentäkolmetuhatta kuusisataakolmekymmentäseitsemän euroa viisikymmentäyhdeksän senttiä (33.637,59 euroa). Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiö voi myös hallita ja omistaa kiinteistöjä. 4 Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseksi sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin laillisella tavalla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. 5 Tilinpäätöksen osoittama mahdollinen ylijäämä sekä mahdollisten rahastojen varat tulee käyttää sääntöjen 2 :ssä tarkoitetulla tavalla teatterin toimintaan. 4 Pääoma ja varojen kartuttaminen Säätiön peruspääoma on kolmekymmentäkolmetuhatta kuusisataakolmekymmentäseitsemän euroa viisikymmentäyhdeksän senttiä (33.637,59 euroa), jota ei saa vähentää. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Lisäksi omaa pääomaa voi olla muu säätiöön pysyvästi sijoitettu pääoma. Säätiö voi myös hallita ja omistaa kiinteistöjä. Peruspääoman tuotto, tilinpäätöksen osoittama mahdollinen ylijäämä sekä mahdollisten muut käyttörahastojen varat tulee käyttää sääntöjen 2 :ssä tarkoitetulla tavalla teatterin toimintaan. säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseksi toteuttamiseksi sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin laillisella säätiölain sallimalla tavalla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. Säätiö voi myös hallita ja omistaa kiinteistöjä.

3 3 Säätiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa. Säätiön varat on sijoitettava säätiölain edellyttämällä tavalla. 6 Säätiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. 5 Toimielimet Säätiön valtuuskunta määrittelee kaupunginteatterin toiminnan peruslinjat. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus ja toimitusjohtaja. Säätiön valtuuskunta määrittelee kaupunginteatterin toiminnan peruslinjat. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. 7 Säätiön valtuuskuntaan kuuluu seitsemäntoista (17) joka neljäs vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen, joiden nelivuotinen toimikausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päivänä. Säätiön perustajayhteisöt valitsevat jäsenet säätiön valtuuskuntaan seuraavasti: Espoon kaupunki neljätoista (14) jäsentä. Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry. kolme (3) jäsentä. Elleivät valtuuskunnan jäsenten valintaan tai nimeämiseen oikeutetut yhteisöt valitse tai nimeä jäseniä tai laiminlyövät ilmoittamisen säätiölle ennen valtuuskunnan uuden toimikauden alkamista, valtuuskunta täydentää siltä osin itse itsensä. Säätiön hallituksen jäsenet ja säätiön palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla valtuuskunnan jäseniä. 8 Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa. Valtuuskunta voi kokoontua muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos

4 4 vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta ilmoitettua tarkoitusta varten vaatii. Valtuuskunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittavia asioita valtuuskunta voi käsitellä, mikäli vähintään 2/3 valtuuskunnan kaikista jäsenistä on tällaisen asian käsittelyn kannalla. 9 Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävissä vuorottelevat Espoon kaupungin ja Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry:n edustajat valtuuskunnan toimikauden aikana. Valtuuskunta ottaa itselleen sihteerin. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Valtuuskunnan kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. 10 Valtuuskunnan kevätkokous pidetään huhtikuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat: 1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta sekä tilinpäätös, 2. esitetään tilintarkastuskertomus, 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta, 4. todetaan, ketkä on valittu hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi, 5. vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio, 6. määrätään hallituksen jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden ja tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus huomioon ottaen, että hallituksen jäsenille suoritetaan enintään Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot, sekä

5 5 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. Valtuuskunnan syyskokous pidetään marraskuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat: 1. todetaan valtuuskunnan kokoonpano, 2. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, 3. todetaan, ketkä on valittu säätiön tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi, sekä 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. 7 Säätiön valtuuskuntaan kuuluu seitsemäntoista (17) joka neljäs vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen, joiden nelivuotinen toimikausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päivänä. Säätiön perustajayhteisöt valitsevat jäsenet säätiön valtuuskuntaan seuraavasti: Espoon kaupunki neljätoista (14) jäsentä. Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry. kolme (3) jäsentä. Elleivät valtuuskunnan jäsenten valintaan tai nimeämiseen oikeutetut yhteisöt valitse tai nimeä jäseniä tai laiminlyövät ilmoittamisen säätiölle ennen valtuuskunnan uuden toimikauden alkamista, valtuuskunta täydentää siltä osin itse itsensä. Säätiön hallituksen jäsenet ja säätiön palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla valtuuskunnan jäseniä. 8 Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa. Valtuuskunta voi kokoontua muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta ilmoitettua tarkoitusta varten vaatii.

6 6 Valtuuskunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittavia asioita valtuuskunta voi käsitellä, mikäli vähintään 2/3 valtuuskunnan kaikista jäsenistä on tällaisen asian käsittelyn kannalla. 9 Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävissä vuorottelevat Espoon kaupungin ja Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry:n edustajat valtuuskunnan toimikauden aikana. Valtuuskunta ottaa itselleen sihteerin. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Valtuuskunnan kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. 10 Valtuuskunnan kevätkokous pidetään huhtikuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat: 1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta sekä tilinpäätös, 8. esitetään tilintarkastuskertomus, 9. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta, 10. todetaan, ketkä on valittu hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi, 11. vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio, 12. määrätään hallituksen jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden ja tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus huomioon ottaen, että hallituksen jäsenille suoritetaan enintään Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot, sekä 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

7 7 Valtuuskunnan syyskokous pidetään marraskuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat: 1. todetaan valtuuskunnan kokoonpano, 5. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, 6. todetaan, ketkä on valittu säätiön tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi, sekä 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. 11 Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kaksivuotinen toimikausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päivänä. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä valitsee Espoon kaupunki. Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry. valitsee hallitukseen yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginteatterin henkilökunta valitsee yhden (1) jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Espoon kaupungin kulttuuritoimenjohtajalla tai hänen määräämällään kulttuuritoimen edustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 6 Hallituksen kokoonpano Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kaksivuotinen toimikausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päivänä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

8 8 Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen valitsee Espoon kaupunki. Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry. valitsee hallitukseen yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginteatterin Säätiön henkilökunta valitsee yhden (1) jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallitukseen ei voida nimetä toimitusjohtajaa. Elleivät hallituksen jäsenten valintaan oikeutetut tahot valitse jäseniä tai ilmoita säätiölle valinnasta ennen hallituksen uuden toimikauden alkamista, hallitus täydentää siltä osin itseään. Hallituksen jäsen ja varajäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä. Edellä sanotuilla valintaoikeuden omaavilla tahoilla on oikeus erottaa valitsemansa jäsen ja varajäsen ennen toimikauden päättymistä. Jos hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikka vapautuu kesken hänen toimikautensa, nimetään hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen tai varajäsen noudattamalla edellä määrättyä menettelytapaa. Tällöin hallituksen jäsenen tilalle tulee varajäsen kunnes varsinainen jäsen on valittu. Espoon kaupungin kulttuuritoimenjohtajalla tai hänen määräämällään kulttuuritoimen edustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 12 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään helmikuun 15 päivänä. Hallitus voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja toimikuntia, joiden jäseniksi voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Jaostojen ja toimikuntien tehtävät määrää hallitus. Hallitus ottaa tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkansa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus päättää, miten kutsut sen kokouksiin on jäsenille toimitettava. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on paikalla.

9 9 Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 14 Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä läsnä olevat toimielimen jäsenet, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkistaa kaksi kokouksessa siihen valittua jäsentä. 7 Hallituksen toiminta Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa., joka on pidettävä viimeistään helmikuun 15 päivänä. Hallitus voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja toimikuntia, joiden jäseniksi voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Jaostojen ja toimikuntien tehtävät määrää hallitus. Hallitus ottaa tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkansa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus päättää, miten kutsut sen kokouksiin on jäsenille toimitettava. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on paikalla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomaisia ja kohtuullisia kokouspalkkioita. 14 Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä läsnä olevat toimielimen jäsenet, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkistaa kaksi kokouksessa siihen valittua jäsentä. 13 Säätiön valtuuskunta valitsee kaupunginteatterin taiteellisen johtajan, säätiön hallitus valitsee kaupunginteatterin muun

10 10 henkilökunnan. Henkilökunta toimii hallituksen valvonnan alaisena. Säätiön taloudesta on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa. 13 Säätiön valtuuskunta valitsee kaupunginteatterin taiteellisen johtajan, säätiön hallitus valitsee kaupunginteatterin muun henkilökunnan. Henkilökunta toimii hallituksen valvonnan alaisena. Säätiön taloudesta on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa. 8 Hallituksen tehtävät 9 Toimitusjohtaja Hallitus edustaa säätiötä ja vastaa säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä säätiön 2 :ssä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpito ja varainhoito on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus voi nimetä toimitusjohtajan. Hallitus voi asettaa hallitusta ja johtoa avustavia tai valmistelevia työryhmiä ja toimikuntia. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen, johon sovelletaan toimitusjohtajaa koskevia säätiölain ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Hallitus päättää toimitusjohtajan sijaisen nimeämisestä. 15 Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen, sihteerin tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön kanssa. 10 Säätiön edustaminen

11 11 Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen, sihteerin tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön kanssa. Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa säätiötä hallituksen jäsenelle sekä muulle nimetylle henkilölle. 16 Säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Espoon kaupunki valitsee tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastamaan säätiön seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 11 Tilintarkastajat Säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka Espoon kaupunki valitsee hallituksen toimikaudeksi. tarkastamaan säätiön seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tilintarkastajansa tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä KHT-tilintarkastaja tai KHT-keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 17 Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta on annettava helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa. Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. 12 Tilinpäätös Säätiön tilivuosi kausi on kalenterivuosi.

12 12 Hallitus vahvistaa säätiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta on annettava helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa. Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. 18 Päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on valtuuskunnan tehtävä hallituksen esityksestä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Sääntöjen muutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiselle patenttija rekisterihallituksen suostumus. 13 Sääntöjen muuttaminen Päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta purkamisesta tai sulautumisesta on hallituksen valtuuskunnan tehtävä hallituksen esityksestä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Sääntöjen muutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiselle patentti- ja rekisterihallituksen suostumus. 19 Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat sekä omaisuus Espoon kaupungille käytettäväksi säätiön tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. 14 Säätiön varojen käyttäminen purkamistilanteessa Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat sekä omaisuus Espoon kaupungille käytettäväksi säätiön sääntöjen 2 :ssä määrättyä tarkoitusta tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. 15 Säätiölaki

13 13 16 Voimaantulo Sikäli kun näissä säännöissä ei ole tarkemmin määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan säätiölain säännöksiä. Nämä säännöt ja sääntöjen muutokset tulevat voimaan, kun ne on merkitty säätiörekisteriin. Sääntöjen 6 :ssä tarkoitettu erottamisoikeus ei koske hallituksen jäseniä tai varajäseniä, joiden toimikausi on meneillään kun sääntömuutos rekisteröidään.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Konstcentrum för barn och unga sr, ja sen

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

Säätiön hallitus on hyväksynyt ja patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut

Säätiön hallitus on hyväksynyt ja patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut SUOMEN KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN S Ä Ä N N Ö T Säätiön hallitus on hyväksynyt 29.10.2015 ja patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut 1.12.2015 1 NIMI Säätiön nimi on Suomen kansallisooppera ja

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ SÄÄDEKIRJA

KUOPION SEUDUN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ SÄÄDEKIRJA SÄÄDEKIRJA Allekirjoittaneet yhteisöt ovat päättäneet perustaa säätiön, jonka nimi on Kuopion seudun työvalmennussäätiö. Säätiön tarkoituksena on tukea työelämästä syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Säätiö voi harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa ja fysioterapiatoimintaa sekä muuta palvelutoimintaa, joka tukee ikäihmisten kotona asumista.

Säätiö voi harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa ja fysioterapiatoimintaa sekä muuta palvelutoimintaa, joka tukee ikäihmisten kotona asumista. SÄÄNNÖT 1 (6) LAHDEN VANHUSTEN ASUNTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Lahden vanhusten asuntosäätiö, englanniksi Lahti Foundation of Housing and Services for the Elderly, ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ 1. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat yhteisesti sopien päättyneet ratkaisuun, jossa Etelä-Karjalan

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on -säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Kemijärvi.

1 Säätiön nimi on -säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Kemijärvi. 1(5) - Nimi ja kotipaikka 1 Säätiön nimi on -säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Kemijärvi. Tarkoitus 2 Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää työikäisille osallisuutta lisääviä, työelämäosallisuutta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SIEMENPUU - KANSALAISLIIKKEIDEN YHTEISTYÖSÄÄTIÖ

SIEMENPUU - KANSALAISLIIKKEIDEN YHTEISTYÖSÄÄTIÖ SIEMENPUU - KANSALAISLIIKKEIDEN YHTEISTYÖSÄÄTIÖ - säännöt vahvistettu valtuuskunnan kokouksessa 7.12.1998 - rekisteröity Säätiörekisteriin 5.3.1999 - sääntömuutosehdotus hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

AUGUST LUDVIG HARTWALLIN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätion nimi ja kotipaikka

AUGUST LUDVIG HARTWALLIN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätion nimi ja kotipaikka AUGUST LUDVIG HARTWALLIN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätion nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on August Ludvig Hartwalls stiftelse, suomeksi August Ludvig Hartwallin säätiö ja englanniksi The Foundation of August

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Säätiön nimi on "SUOMEN AIVOSÄÄTIÖ", ruotsiksi "HJÄRNSTIFTELSEN I FINLAND" ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on SUOMEN AIVOSÄÄTIÖ, ruotsiksi HJÄRNSTIFTELSEN I FINLAND ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN AIVOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Säätiön nimi on "SUOMEN AIVOSÄÄTIÖ", ruotsiksi "HJÄRNSTIFTELSEN I FINLAND" ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on neuro-

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki.

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Yleiset säännökset 1 Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. 2 Säätiön toiminta-alue käsittää kotipaikan ohella

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT Säätiön säännöt 1 (5) S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja toissijainen tunnus Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen S. och

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Säätiön tarkoituksena on neuro- ja mielenterveysalan kehittäminen ja tukeminen.

Säätiön tarkoituksena on neuro- ja mielenterveysalan kehittäminen ja tukeminen. 1 Säätiön valtuuskunta on hyväksynyt säännöt 25.4.2017 ja Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt säännöt 6.11.2017 SUOMEN AIVOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Säätiön nimi on "SUOMEN

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Vaasan opiskelija-asuntosäätiö, ruotsiksi Stiftelsen Vasa studiebostäder, ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf. Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf. Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf Säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 26.11.2012 ja 25.3.2013. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi on Turun Ylioppilaskyläsäätiö Studentbystifelsen i Åbo sr. Säätiön kotipaikka on Turun kaupunki.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi on Turun Ylioppilaskyläsäätiö Studentbystifelsen i Åbo sr. Säätiön kotipaikka on Turun kaupunki. 1 TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Korjatut säännöt Valtuuskunnan 7.4.2016 hyväksymä 1 Säätiön nimi on Turun Ylioppilaskyläsäätiö Studentbystifelsen i Åbo sr. Säätiön kotipaikka on Turun kaupunki. 2

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Säännöt vuodelta 1986 (2017)

Säännöt vuodelta 1986 (2017) Säännöt vuodelta 1986 (2017) 1 2 Säännöt 1986 (2017) LOHJAN PALVELUS- JA PELASTUSKOIRAYHDISTYS RY 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Lohjan palvelus- ja pelastuskoirayhdistys ry, virallinen lyhenne

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ SIUN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ SIUN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ SIUN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Säätiön nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

LAMK Seniorit ry säännöt

LAMK Seniorit ry säännöt LAMK Seniorit ry säännöt 14.3. 2017 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LAMK Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä hyvinvointia

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot