toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin"

Transkriptio

1 toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

2 Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut enemmän ryhmäja tiimityöksi, sitä tehdään pääosin tietokoneella ja tieto on papereiden sijasta verkossa. Työikäisten määrä vähenee, joten viihtyvyyteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Myös valaistusvaatimukset ovat muuttunet. Työpisteessään istuva henkilö ei tarvitse valoa ainoastaan työn tekemiseen. Hän tarvitsee valoa, joka ei väsytä ja häikäise, eikä häiritse muullakaan tavoin. Parhaassa tapauksessa valon avulla voidaan luoda inspiroiva ja muunneltava työympäristö. Toimistotilat voidaan jakaa yksittäisiin toimistohuoneisiin (solutoimisto) sekä avotoimistoihin. Avotoimistoissa tilanne on periaatteessa aina sama, työskentelipä tilassa kaksi tai kaksisataa henkilöä. Jokaiseen vaikuttaa myös muiden kuin oman työpisteen valaistus. Tavallinen luku- ja kirjoitustyö vaatii suurempaa valaistusvoimakkuutta kuin näyttöpäätetyö. Standardin EN mukaan työskentelyalueen valaistusvoimakkuuden on oltava 500 lx ja valon tasaisuuden minimin ja keskiarvon suhteen on oltava 0,7. Työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä valaistusvoimakkuuden on oltava 300 lx ja tasaisuuden minimin ja keskiarvon suhteen on oltava 0,5. Koko tilassa valaistusvoimakkuuden keskiarvon on oltava vähintään 200 lx, mikäli tilassa oleskellaan tai työskennellään jatkuvasti. On tärkeää kiinnittää huomiota horisontaalisen valaistusvoimakkuuden lisäksi myös tilan muihin pintoihin. Terveyden ja vireyden kannalta on erittäin tärkeää valaista myös tilan pystypintoja. Se lisää näkömukavuutta ja vähentää häikäisyä sekä liian voimakkaita kontrasteja. Häikäisyriskin pienentämiseksi on lisäksi vältettävä myös liian suuria ja epätasaisia luminansseja kattopinnoilla. 2

3 3

4 Lighting Concept Tool Mitkä tekijät ratkaisevat, millainen valaistusratkaisu sopii erilaisiin ympäristöihin? Mihin tekijöihin olisi kiinnitettävä huomiota valaistusratkaisua valittaessa? Valaistus on oleellinen edellytys kaikelle toiminnalle sisätiloissa ja se vaikuttaa ratkaisevasti tilan esteettiseen ulkonäköön, tunnelmaan ja viihtyisyyteen. Mutta valaistuksen laatuun vaikuttavat myös asennuksen energia, valaisimien energiataloudellisuus, valonsäätö, huollon tarve sekä uusimpana tekijänä vuonna 2002 löydetyt biologiset vaikutukset ihmisen vireystilaan. Viimeksi mainitut tekijät jäävät suunnittelussa liian vähälle huomiolle, vaikka niiden merkitys kasvaa esimerkiksi ilmastokysymysten vuoksi. Fagerhultin verkkosivuilta löytyy konseptityökalu, joka helpottaa eri valaistusratkaisujen erojen hahmottamista. LCT auttaa esisuunnitteluvaiheessa havainnollistamaan valaistusratkaisun ominaisuuksia tilaajalle. Valaistuksen eri laatutekijät muistetaan käydä läpi ja niiden pohjalta voidaan tehdä tarvittavat päätökset. Tervetuloa kokeilemaan, miltä Fagerhultin valaistusmahdollisuudet näyttävät. 4

5 5

6 Valo ja hyvinvointi Valo ja valon määrä vaikuttavat aivojen näkökeskukseen sekä koko kehon vireystilaan, hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Vuorokausirytmin ja vuodenaikojen vaihtelun lisäksi myös ympäristö ja ennen kaikkea valon määrä vaikuttavat meihin. Valo vaikuttaa ihmisiin muutenkin kuin visuaalisesti. Sen emotionaalinen vaikutus on kaikille tuttu asia, mutta nyt myös valon biologiset vaikutukset on lääketieteellisesti todennettu. Valitettavan usein valaistusta arvioidaan kuitenkin vain määrällisin perustein. Valon vaikutukset ihmiseen Uudet tutkimukset ovat osoittaneet, että silmässä on aiemmin tunnettujen tappi- ja sauvasolujen lisäksi kolmannen tyyppisiä aistinsoluja. Ne eivät välitä visuaalista informaatiota, vaan vaikuttavat hormonituotantoon ja vuorokausirytmin säätöön. Valon määrä vaikuttaa tätä kautta terveyteemme ja hyvinvointiimme. Nyt löydetty reseptori vaikuttaa aivojen eri hormoneihin, kuten esimerkiksi hämärässä ja pimeässä erittyvän unihormoni melatoniinin tuotantoon. Voimakkaassa valossa vereen erittyy stressihormoni kortisolia. Viimeisten 150 vuoden aikana valaistusalalla on keskitytty pääosin valon visuaalisiin vaikutuksiin. Uuden reseptorin löytymisen myötä on suunnittelussa jatkossa otettava huomioon myös valon biologiset ja emotionaaliset vaikutukset ihmisiin. Uusia haasteita valaistussuunnitteluun Tommy Govén ja Thorbjörn Laike ovat tehneet yhteistyössä Lundin Yliopiston kanssa tutkimuksen siitä, millä tavoin meitä ympäröivä valo vaikuttaa hyvinvointiimme. Tutkimus osoittaa selkeästi, että horisontaalisesta näkölinjasta ± 30 :n tasolla oleva ympäristön eli näkökentässä olevien pystypintojen valaistus vaikuttaa ihmisen hormonitasapainoon. Vireyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta positiivisimmat vaikutukset saadaan, kun seinien luminanssi (pinnan kirkkaus) on suuruusluokkaa 100 cd/m 2 ja horisontaalinen valaistusvoimakkuus EN mukaisesti 500 lx. Näkökentän luminanssi 100 cd/m² vaikuttaa olevan optimaalinen taso tilan pystysuorille pinnoille. Se antaa aihetta miettiä toimistojen nykyisiä valaistustapoja, jotka tuottavat pystypinnoille vain cd/m 2 luminanssitason. Tutkimus osoittaa myös, että reuna-alueiden valaistus vaikuttaa kehon stressihormoneihin ja vireystilaan melko 6

7 Vaikutelma Tulevaisuuden valaistuksen suunnittelussa keskitytään enemmän visuaalisiin, biologisiin ja emotionaalisiin tekijöihin. lyhyen ajan kuluessa. Tästä syystä ihmisen biologista kelloa voidaan siirtää algoritmisen valaistuksen ohjauksen avulla. Esimerkiksi pimeinä vuodenaikoina aktiivisuutta voidaan lisätä aamuisin voimakkaamman valaistustason avulla. Vaikutukset valaistussuunnitteluun? Valon vaikutukset hyvinvointiimme tulevat muuttamaan valaistussuunnittelua ja sen arvostusta tulevaisuudessa. Tutkimustulokset viittavaat siihen, että tilaa ympäröivien pintojen valaiseminen on huomattavasti tärkeämpää kuin nykyään ymmärretään. Myös valon värilämpötiloilla on enemmän merkitystä. Erityisen tärkeää valaistuksen suunnittelu on tiloissa, joihin ei tule päivänvaloa. Sairaaloissa valoa on jo pitkään käytetty ihosairauksien lääketieteelliseen hoitoon ja vähentämään kaamosmasennuksen (SAD:n) vaikutuksia. Tulevaisuudessa valaistuksen suunnittelussa tullaan keskittymään yhä enemmän sen visuaalisiin, biologisiin ja emotionaalisiin tekijöihin. Tutkimusmenetelmä L av 1 = 20 cd/m K L av 2 = 100 cd/m 2 L av 3 = 350 cd/m K E h = 500 lx vakiona työtasolla Tutkimus osoittaa selkeästi, että horisontaalisesta näkölinjasta ± 30 :n alueella olevan ympäristön valaistus vaikuttaa ihmisen hormonitasapainoon. Vireyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta saadaan positiivisimmat vaikutukset, kun seinäpintojen luminanssi on suuruusluokkaa 100 cd/m 2 ja ja horisontaalinen valaistusvoimakkuus EN mukaisesti 500 lx. 7

8 Toimistohuone Lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi toimistohuoneessa työskennellään paljon tietokoneella sekä pidetään pienimuotoisia kokouksia. Toimistohuone on valaistussuunnittelijan näkökulmasta monella tavoin optimaalinen tila. Työpiste on yleensä seinää vasten, jolloin työpisteen etupuolella ei ole kiiltokuvastumista aiheuttavia valaisimia. Työpisteen sijoitusvaihtoehtoja on rajoitetusti, joten yleisvalaistus on helposti toteutettavissa paikallistetusti juuri työpisteeseen ja energiankulutusta saadaan pienemmäksi. Tilan ainoat valaisimet sijaitsevat työpisteen välittömässä läheisyydessä, joten ne eivät aiheuta heijastuksia tietokoneen näytölle. Siksi valaisimen luminanssiin ei tarvitse kiinnittää niin suurta huomiota kuin avotoimistoissa. Visuaalisten tekijöiden lisäksi on otettava huomioon myös muita seikkoja. Biologisesta näkökulmasta katsottuna näkökentässä tulisi olla vaaleita pystypintoja, jotka on valaistava riittävän hyvin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että reuna-alueiden valaistuksella on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvointiin ja vireystilaan. Toimistohuoneessa näkökentässä oleva seinä on lähellä ja helposti valaistavissa. Pienemmissä toimistohuoneissa hyvän valaistuksen aikaansaamiseksi riittää useimmiten yksi valaisin. Yhden hengen huoneissa on myös parhaat energiansäästömahdollisuudet. Vakiovalo-ohjaus säätää keinovalon määrää sisään tulevan päivänvalon mukaan. Läsnäolotunnistin sammuttaa valaistuksen automaattisesti viimeisen läsnäolohavainnon jälkeen. Suuremmissa toimistohuoneissa ohjausjärjestelmän avulla saadaan hyvät mahdollisuudet vaihtelevan valaistuksen aikaansaamiseksi. Yllä olevassa kuvassa seinille on saatu lisää valoa seinänpesijöiden avulla. Hyvän visuaalisen valaistusympäristön luomiseksi tilan valaistusta on voitava myös muuttaa erilaisten työtehtävien mukaan. 8

9 Valaistusratkaisut ripustettaville valaisimille Ripustettavat valaisinratkaisut tarjoavat enemmän joustavuutta verrattuna upotettaviin. Tulokset vaihtelevat riippuen valaisinmallista ja sen valonjaosta. Ala- ja ylävalon osuus on 50/50 Energiatehokas ratkaisu, jossa on useisiin tarkoituksiin sopiva valonjako. Epäsuoraa valoa tulee tasaisesti sekä seinille että kattopintaan pienentäen kiiltokuvastumista ja häikäisyherkkyyttä. Alavalon osuus on suurempi kuin ylävalon (70/30) Tämä valonjako sopii suhteellisen mataliin tiloihin. Näissä tiloissa valaisin on asennettava lähelle kattopintaa, jolloin on kiinnitettävä huomiota kattopinnan luminanssiin. Energiankulutusta voidaan pienentää valitsemalla pienitehoisempi valaisin, jossa alavalon osuus on suurempi. Silloin seinille heijastuu kuitenkin vähemmän valoa. Sama koskee vielä voimakkaammin upotettavia valaisimia. Näissä tapauksissa voi olla tarpeen käyttää lisäksi seinänpesijöitä, joilla pienennetään kontrasteja ja saadaan miellyttävää valoa myös tilan pystypinnoille. Alavalon osuus on pienempi kuin ylävalon (30/70) Tässä ratkaisussa käytetään useimmiten kolmilamppuista valaisinta, jossa on vetokytkimet. Niiden avulla työntekijä voi helposti säätää valaistusta eri työtehtävien mukaan. Valo jakautuu tasaisimmin huoneen kaikille pinnoille. Energiankulutus kasvaa hieman sen mukaan, mitä suurempi osa valosta tulee epäsuorasti. Mitä suurempi on epäsuoran valon osuus, sitä enemmän kasvaa myös seinille heijastuvan valon määrä. Kun huoneen pystypintoja valaistaan, tilavaikutelma on valoisampi. Sillä on myös positiivinen vaikutus työntekijöiden vireyteen. 50 % 30 % 70 % 50 % 70 % 30 % Sivujen esimerkit: Toimistohuone 2,4 m x 4 m, huonekorkeus 2,7 m ja työtason korkeus 0,85 m. Pintojen heijastumissuhteet katto 80 %, seinät 60 % ja lattia 30 %. Huoneessa on 2 kpl 0,8 m leveitä, 1,2 m korkeita ikkunoita, joiden yläreuna on 2,1 m lattiatasosta. Ikkunarakenteen läpäisykerroin on 0,54. 9

10 10

11 Valaistusratkaisuja toimistohuoneeseen Tavoitteena on luoda tasapainoinen valaistus ja välttää suuria kontrasteja. Siksi valoa on saatava riittävästi myös katto- ja seinäpinnoille. Ripustettava Tilt-valaisin 50/50 Tilt on uusi, toimistohuoneeseen sopiva valaisin, jonka valonjako on epäsymmetrinen. Valaisimen ainutlaatuinen heijastinratkaisu suuntaa valoa niin työtasolle kuin myös katto- ja seinäpinnoille. Koska valaisimen valonjako on epäsymmetrinen, saadaan valoa hyvin myös työpöydän edessä olevalle seinäpinnalle. Tällä on positiivinen vaikutus vireystilaan. 2.4 m 4.0 m Toimistohuoneen keskimääräinen valaistusvoimakkuus: n. 300 lx. Työpisteen edessä olevan seinän ja työtason välinen valaistussuhde 56 %. Huonekorkeus 2,7 m ja valaisimen asennuskorkeus 2,1 m lattiatasosta. VBE-AQ-indeksi (manuaalinen ohjaus) 700 lx lx lx lx lx lx 200 lx Reuna-alue Valaistusratkaisu Työpistevaihtoehto 1 1 kpl Tilt 1x80 W Työpistevaihtoehto 2 1 kpl Tilt 1x80 W e-sense ActiLume Energiankulutuslaskelma Ohjaus LENI, kwh/m², vuosi Kulutus, kwh/vuosi Kustannukset/ vuosi, Säästö Manuaalinen 13,7 131,8 13,18 e-sense 7,4 70,7 7,07 46 % LENI-luvut on laskettu DIALux 4.4 -ohjelmalla. Laskelmat perustuvat energiadirektiivin EN mukaisiin standardiarvoihin. Toimistorakennusten valaistuksen normaaliksi vuosittaiseksi käyttöajaksi on määritelty 2500 tuntia, joista 250 tuntia ilman päivänvaloa. Vuosittaiset energiakustannukset perustuvat energian hintaan 0,1 /kwh. Laskennat on tehty Helsingin leveysasteella ja toimistohuoneessa on kaksi 0,8 m x 1,2 m kokoista ikkuna, joiden yläreuna on 2,1 m lattiatasosta. Manuaalinen ohjaus: on off. Älykäs e-sense -ohjaus: vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaus. LENI-luvulla mitataan normaalisti koko rakennuksen energiatehokkuutta. LENIluku on tässä jaettu yhden huoneen osalle eri ratkaisujen vertaamista varten. VBE-AQ-indeksi (e-sense Actilume -ohjaus) 11

12 Ripustettava valaisin 50/50 Open Box Beta Open Boxin elegantti ja ajankohtainen muotoilu luo toimistohuoneelle uuden, kiehtovan ilmeen. Valaisin antaa tasaisesti ylä- ja alavaloa (50/50). Ilman valonsäätöä olevassa valaisimessa voidaan ylä- ja alavalon lampputeho valita vapaasti samanpituisista T5-lampuista (energialaskelmassa on käytetty tehoa 35 W). Tuloksena on toimiva ja miellyttävä työympäristö. Ylä- ja alavaloa voidaan ohjata vetokytkimillä. 2.4 m 4.0 m Toimistohuoneen keskimääräinen valaistusvoimakkuus: n. 370 lx. Työpisteen edessä olevan seinän ja työtason välinen valaistussuhde 57 %. Huonekorkeus 2,7 m ja valaisimen asennuskorkeus 2,1 m lattiatasosta. 700 lx lx lx lx lx lx 200 lx Reuna-alue Valaistusratkaisu Työpistevaihtoehto 1 1 kpl Open Box 2x35 W Työpistevaihtoehto 2 1 kpl Open Box 2x35 W e-sense ActiLume Energiankulutuslaskelma Ohjaus LENI, kwh/m², vuosi Kulutus, kwh/vuosi Kustannukset/ vuosi, Säästö Manuaalinen 12, ,8 e-sense 7,2 69,1 6,91 42 % LENI-luvut on laskettu DIALux 4.4 -ohjelmalla. Laskelmat perustuvat energiadirektiivin EN mukaisiin standardiarvoihin. Toimistorakennusten valaistuksen normaaliksi vuosittaiseksi käyttöajaksi on määritelty 2500 tuntia, joista 250 tuntia ilman päivänvaloa. Vuosittaiset energiakustannukset perustuvat energian hintaan 0,1 /kwh. Laskennat on tehty Helsingin leveysasteella ja toimistohuoneessa on kaksi 0,8 m x 1,2 m kokoista ikkuna, joiden yläreuna on 2,1 m lattiatasosta. Manuaalinen ohjaus: on off. Älykäs e-sense -ohjaus: vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaus. LENI-luvulla mitataan normaalisti koko rakennuksen energiatehokkuutta. LENIluku on tässä jaettu yhden huoneen osalle eri ratkaisujen vertaamista varten. VBE-AQ-indeksi (manuaalinen ohjaus) VBE-AQ-indeksi (e-sense Actilume -ohjaus) 12

13 Ripustettava valaisin Zora Beta, perforoitu yläpinta 70/30 Zora on erittäin energiatehokas valaisin, joka antaa enemmän suoraa alavaloa ja vähemmän kattoon sekä ympäristöön suuntautuvaa epäsuoraa valoa. Tämä valonjako sopii erittäin hyvin matalampiin tiloihin tai jos työskentelyalueelle tarvitaan enemmän valotehoa. Valaisimen perforoitu yläpinta antaa kattopintaan hillitysti valoa, joten katon luminanssi pysyy kohtuullisena. Valaisin voidaan myös sijoittaa lähemmäs kattopintaa. 2.4 m 4.0 m Toimistohuoneen keskimääräinen valaistusvoimakkuus: n. 410 lx. Työpisteen edessä olevan seinän ja työtason välinen valaistussuhde 48 %. Huonekorkeus 2,7 m ja valaisimen asennuskorkeus 2,1 m lattiatasosta. 800 lx lx lx lx lx lx lx 200 lx Reuna-alue Valaistusratkaisu Työpistevaihtoehto 1 1 kpl Zora Beta, perforoitu, 2x35 W Työpistevaihtoehto 2 Energiankulutuslaskelma Ohjaus LENI, kwh/m², vuosi 1 kpl Zora Beta, perforoitu, 2x35 W e-sense ActiLume Kulutus, kwh/vuosi Kustannukset/ vuosi, Säästö Manuaalinen 12, ,8 e-sense 6,9 65,9 6,59 44 % LENI-luvut on laskettu DIALux 4.4 -ohjelmalla. Laskelmat perustuvat energiadirektiivin EN mukaisiin standardiarvoihin. Toimistorakennusten valaistuksen normaaliksi vuosittaiseksi käyttöajaksi on määritelty 2500 tuntia, joista 250 tuntia ilman päivänvaloa. Vuosittaiset energiakustannukset perustuvat energian hintaan 0,1 /kwh. Laskennat on tehty Helsingin leveysasteella ja toimistohuoneessa on kaksi 0,8 m x 1,2 m kokoista ikkuna, joiden yläreuna on 2,1 m lattiatasosta. Manuaalinen ohjaus: on off. Älykäs e-sense -ohjaus: vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaus. LENI-luvulla mitataan normaalisti koko rakennuksen energiatehokkuutta. LENIluku on tässä jaettu yhden huoneen osalle eri ratkaisujen vertaamista varten. VBE-AQ-indeksi (manuaalinen ohjaus) VBE-AQ-indeksi (e-sense Actilume -ohjaus) 13

14 Ripustettava DTI type 3 Lamell 20/80 DTI type 3 Lamell on muotoilultaan neutraali kolmelamppuinen työvyöhykevalaisin, joka ripustetaan tavallisesti työpisteen etureunan yläpuolelle. Sen ylä- ja alavaloa voidaan ohjata erikseen vetokytkimillä. Valaisimen suuri epäsuoran valon osuus antaa miellyttävän luminanssijakauman koko tilaan. Reuna-alueiden hyvän valaistuksen ansiosta ratkaisu parantaa vireystilaa ja lisää tilan valoisuusvaikutelmaa. 2.4 m 4.0 m Toimistohuoneen keskimääräinen valaistusvoimakkuus: n. 330 lx. Työpisteen edessä olevan seinän ja työtason välinen valaistussuhde 75 %. Kattokorkeus 2,7 m ja valaisimen asennuskorkeus 2,1 m lattiatasosta. 600 lx lx lx lx lx 200 lx Reuna-alue Valaistusratkaisu Työpistevaihtoehto 1 1 kpl DTI type 3 Lamell 3x28 W Työpistevaihtoehto 2 Energiankulutuslaskelma Ohjaus LENI, kwh/m², vuosi 1 kpl DTI type 3 Lamell 3x28 W e-sense ActiLume Kulutus, kwh/vuosi Kustannukset/ vuosi, Säästö Manuaalinen 14,8 142,5 14,25 e-sense 8,6 82,5 8,25 42 % LENI-luvut on laskettu DIALux 4.4 -ohjelmalla. Laskelmat perustuvat energiadirektiivin EN mukaisiin standardiarvoihin. Toimistorakennusten valaistuksen normaaliksi vuosittaiseksi käyttöajaksi on määritelty 2500 tuntia, joista 250 tuntia ilman päivänvaloa. Vuosittaiset energiakustannukset perustuvat energian hintaan 0,1 /kwh. Laskennat on tehty Helsingin leveysasteella ja toimistohuoneessa on kaksi 0,8 m x 1,2 m kokoista ikkuna, joiden yläreuna on 2,1 m lattiatasosta. Manuaalinen ohjaus: on off. Älykäs e-sense -ohjaus: vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaus. LENI-luvulla mitataan normaalisti koko rakennuksen energiatehokkuutta. LENIluku on tässä jaettu yhden huoneen osalle eri ratkaisujen vertaamista varten. VBE-AQ-indeksi (manuaalinen ohjaus) VBE-AQ-indeksi (e-sense Actilume -ohjaus) 14

15 15

16 Avotoimisto Avotoimistoissa ja muissa suurissa toimistotiloissa valaistussuunnitteluun tulee lisää haasteita. Kun samassa tilassa on useita työpisteitä, valaisinsijoituksessa joudutaan ottamaan huomioon kiiltokuvastumisongelmat. Näyttöpäätetyön vuoksi valaisinten valoaukon luminanssin on oltava EN vaatimusten mukainen, koska työpisteen takana olevat valaisimet voivat aiheuttaa heijastuksia näytölle. Moderni kalustustapa hankalottaa sekä kiiltokuvastumisen hallintaa että näyttöpäätevalaistuksen suunnittelua. Avotoimistoihin on usein sijoitettu työpisteiden lisäksi myös kokous- ja aulatiloja. Siksi valaistus on suunniteltava joustavasti erilaisia toimintoja ajatellen. Joustavuusvaatimusten vuoksi yleisvalaistuksen paikallistaminen on hankalaa ja siksi energiansäästössä ei aina päästä samalle tasolle kuin toimistohuoneissa. Suunnittelussa on otettava huomioon sisään tuleva päivänvalo ja riittävä häikäisysuojaus. Häikäisyn ja kiiltokuvastumisen riskiä voidaan pienentää käyttämällä suoran ja epäsuoran valaistuksen yhdistelmää. Energiatehokkuuden optimoimiseksi olisi hyvä tietää etukäteen työpisteiden lukumäärä ja sijoittelu tilassa. Jotta saavutetaan paras mahdollinen biologinen ja emotionaalinen vaikutus, on tärkeää valaista myös tilan pystypinnat. Valaistusvoimakkuuden erot eivät saa olla liian suuria työpisteiden lähiympäristössä. Valaistuksen vaihtelulla tilaan voidaan saavuttaa viihtyisä kokonaisvaikutelma ja ilmapiiri. Kontrastien on oltava hallittuja. Standardin mukaiset valaistusvoimakkuudet ja valaistusergonomian huomioon ottaminen sekä valonsäätö yhdessä tilan kalustuksen ja värimaailman kanssa luovat tilaan halutun tunnelman. 16

17 Upotettavat valaistusratkaisut Upotettavat valaisimet soveltuvat mataliin tiloihin tai tilanteisiin, joissa katon värimaailma tai rakenne ei salli epäsuoran valon käyttöä. Upotettavat valaisimet sopivat avotoimistoihin, joihin ei haluta kohdennettua valaistusta ja joissa halutaan säilyttää suurin mahdollinen joustavuus uudelleen kalustamiseen. Tämä ratkaisu antaa tilaan selkeän ilmeen. Kun käytetään upotettavia valaisimia, on erittäin tärkeää, että niiden häikäisysuojaus on hyvä. Näin voidaan välttää heijastukset näyttöpäätteiltä. Erilaisten tilanjakajien, kaappien tai väliseinien takia työpisteiden valaistusta voidaan täydentää erillisillä työpistekohtaisilla valaisimilla. Upotettavat valaisimet valaisevat huonosti seinäpintoja, joita on hyvä valaista erikseen. Seinäpintojen valaisu Avotoimistojen valaistus paranee edelleen, jos näkökentässä olevat seinäpinnat valaistaan seinänpesijöillä. Näin tilaan saadaan luotua oikeat valaistussuhteet eri pintojen välille. Se parantaa näkömukavuutta, antaa tilaan valoisan yleisilmeen ja vaikuttaa positiivisesti myös vireystilaan. Ripustettava valaistus Ripustettavat valaistusratkaisut antavat työntekijöille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itse oman työpisteensä valaistukseen. Ripustettavat valaisimet sijoitetaan enimmäkseen työpistekohtaisesti. Valaisinmallista ja sen valonjaosta riippuen saavutetaan erilaisia valaistusolosuhteita. Ala- ja ylävalon suhde on 50/50 Energiatehokas ratkaisu, jossa reilu ylävalon osuus valaisee hyvin seiniä ja kattoa pienentäen kiiltokuvastumista ja häikäisyherkkyyttä. Tuloksena on hyvät valaistusolosuhteet tilan kaikilla pinnoilla. Alavalon osuus on suurempi kuin ylävalon (70/30) Tämä valonjako sopii matalampiin tiloihin, joissa valaisin on asennettava lähelle kattoa ja katopinnan luminanssiin on kiinnitettävä huomiota. Energiankulutusta voidaan myös pienentää valitsemalla pienitehoisempi valaisin, jossa alavalon osuus on suurempi. Seinille heijastuu vähemmän valoa, joten voi olla tarpeen käyttää lisäksi seinänpesijöitä. Ne pienentävät kontrasteja ja samalla saadaan miellyttävää valoa myös tilan pystypinnoille. Alavalon osuus on pienempi kuin ylävalon (30/70) Tässä ratkaisussa käytetään yleensä kolmilamppuista valaisinta, jossa on erilliset heijastimet ylä- ja alavalolle. Valo jakautuu erittäin tasaisesti tilan kaikille pinnoille. Siksi erillistä pystypintojen valaistusta ei yleensä tarvita. Energiankulutus kasvaa suorassa suhteessa ylävalon osuuden kanssa. Alavalo voidaan sammuttaa, kun työpisteessä ei ole ketään, ylävalon jäädessä palamaan yleisvalona. Jos huoneen pystypintoja valaistaan erikseen, saavutetaan vielä parempi näkömukavuus. Sivujen esimerkit: Avotoimisto 12 m x 10 m, huonekorkeus 2,7 m ja työtason korkeus 0,85 m. Pintojen heijastumissuhteet katto 80 %, seinät 60 % ja lattia 30 %. Huoneessa on 8 kpl 1,1 m leveitä, 1,4 m korkeita ikkunoita, joiden yläreuna on 2,3 m lattiatasosta. Ikkunarakenteen läpäisykerroin on 0,54. 17

18 18

19 Valaistusratkaisuja avotoimistoon Valaistuksen tavoitteena on luoda tilaan miellyttävä kokonaisvaikutelma. Se onnistuu, kun tilan kaikki pinnat valaistaan tasapainoisesti hyvin häikäisysuojatuilla valaisimilla. Myös energia säilyy hyvänä. Upotettava MultiFive Beta MultiFive Beta on korkealuokkainen moduulivalaisin, joka antaan tilaan yhtenäisen ja tyylikkää ilmeen. Valaisimen Beta-häikäisysuojan avulla avokonttoritiloihin saadaan hyvä häikäisysuojaus. Ratkaisu on erittäin energiatehokas. Valaisin sopii upotettavaksi useimpiin alakattotyyppeihin. Hyvän häikäisysuojauksen ja suoran valaistuksen vuoksi pystypintoja olisi hyvä valaista erikseen seinänpesijöillä. Valaistusratkaisu Valaistusvaihtoehto 1 20 kpl MultiFive Beta 1x54 W Valaistusvaihtoehto 2 20 kpl MultiFive Beta 1x54 W DALI kpl Digidim Multisensori kpl Virtalähde PS kpl Digidim-ohjauspaneell Kukin tilausnumero koskee yhtä kappaletta kyseistä tuotetta. 10 m 12 m Avotoimiston keskimääräinen valaistusvoimakkuus: n. 630 lx. Seinien ja työtason välinen valaistussuhde on n. 40 %. Huonekorkeus 2,7 m ja valaisimet on upotettu kattopintaan. VBE-AQ-indeksi (manuaalinen ohjaus) 700 lx lx lx lx lx 500 lx Reuna-alue Energiankulutuslaskelma Ohjaus LENI, kwh/m², vuosi Kulutus, kwh/vuosi Kustannukset/ vuosi, Säästö Manuaalinen 22,1 2649,0 264,90 DALI 16,9 2026,1 202,61 24% LENI-luvut on laskettu DIALux 4.4 -ohjelmalla. Laskelmat perustuvat energiadirektiivin EN mukaisiin standardiarvoihin. Toimistorakennusten valaistuksen normaaliksi vuosittaiseksi käyttöajaksi on määritelty 2500 tuntia, joista 250 tuntia ilman päivänvaloa. Vuosittaiset energiakustannukset perustuvat energian hintaan 0,1 /kwh. Laskelmat on tehty Helsingin leveysasteella ja tilassa on 8 kpl 1,1 m x 1,4 m kokoisia ikkunoita, joiden yläreuna on 2,3 m lattiatasosta. Manuaalinen ohjaus: on off. DALI: vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaus. LENI-luvulla mitataan normaalisti koko rakennuksen energiatehokkuutta. LENIluku on tässä jaettu yhden avotoimistotilan osalle eri ratkaisujen vertaamista varten. VBE-AQ-indeksi (multisensoriohjaus ja DALI-valaisimet) 19

20 Upotettava Indigo Combo perforoidulla suotimella Indigo Combossa on Beta-pienluminanssioptiikka. Tämän lisäksi osa valosta jakautuu tilaan valaisimen laajan valkoisen heijastimen kautta. Perforoitu suodin pienentää valkoisen heijastimen luminanssia niin, että valaisin sopii EN mukaisesti näyttöpäätetyötiloihin. Combo sopii tiloihin, joissa valaisimelta odotetaan hyvää valotehokkuutta. Tuloksena on hillitty ja häikäisemätön valaistus, jossa saadaan hieman valoa myös tilan pystypinnoille. Valaistusratkaisu Valaistusvaihtoehto 1 20 kpl Indigo Combo 1x54 W kpl Perforoitu suodin Valaistusvaihtoehto 2 20 kpl Indigo Combo 1x54 W DALI kpl Digidim Multisensori kpl Virtalähde PS kpl Digidim-paneeli kpl Perforoitu suodin Kukin tilausnumero koskee yhtä kappaletta kyseistä tuotetta. 10 m 12 m Energiankulutuslaskelma Ohjaus LENI, kwh/m², vuosi Kulutus, kwh/vuosi Kustannukset/ vuosi, Säästö Manuaalinen 22,1 2649,0 264,90 DALI 16,9 2026,1 202,61 24% LENI-luvut on laskettu DIALux 4.4 -ohjelmalla. Laskelmat perustuvat energiadirektiivin EN mukaisiin standardiarvoihin. Toimistorakennusten valaistuksen normaaliksi vuosittaiseksi käyttöajaksi on määritelty 2500 tuntia, joista 250 tuntia ilman päivänvaloa. Vuosittaiset energiakustannukset perustuvat energian hintaan 0,1 /kwh. Laskelmat on tehty Helsingin leveysasteella ja tilassa on 8 kpl 1,1 m x 1,4 m kokoisia ikkunoita, joiden yläreuna on 2,3 m lattiatasosta. Manuaalinen ohjaus: on off. DALI: vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaus. LENI-luvulla mitataan normaalisti koko rakennuksen energiatehokkuutta. LENIluku on tässä jaettu yhden avotoimistotilan osalle eri ratkaisujen vertaamista varten. Avotoimiston keskimääräinen valaistusvoimakkuus: n. 540 lx. Seinien ja työtason välinen valaistussuhde on n. 47 %. Huonekorkeus on 2,7 m ja valaisimet on upotettu kattopintaan. 550 lx lx lx 450 lx Reuna-alue VBE-AQ-indeksi (manuaalinen ohjaus) VBE-AQ-indeksi (multisensoriohjaus ja DALI-valaisimet) 20

21 Indigo Clivus Pinnalle asennettava Indigo Clivus valaisee myös itseään ympäröivää kattopintaa ja tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän suoraa ja epäsuoraa valoa. Tämä ratkaisu valaisee jonkin verran myös tilan pystypintoja. Valaisimet asennetaan suoraan kattopintaan tai kiinnikkeellä T-profiilikattoon ja ne sopivat EN mukaisesti myös näyttöpäätetyötiloihin. Valaistusratkaisu Valaistusvaihtoehto 1 20 kpl Indigo Clivus 1x54 W Valaistusvaihtoehto 2 20 kpl Indigo Clivus 1x54 W DALI kpl Digidim Multisensori kpl Virtalähde PS kpl Digidim-paneeli Kukin tilausnumero koskee yhtä kappaletta kyseistä tuotetta. 10 m 12 m Avotoimiston keskimääräinen valaistusvoimakkuus: n. 560 lx. Seinien ja työtason välinen valaistussuhde on n. 47 %. Huonekorkeus 2,7 m ja valaisimet on asennettu kattopintaan. 650 lx lx lx lx lx 450 lx Reuna-alue Energiankulutuslaskelma Ohjaus LENI, kwh/m², vuosi Kulutus, kwh/vuosi Kustannukset/ vuosi, Säästö Manuaalinen 22,1 2649,0 264,90 DALI 16,9 2026,1 202,61 24% LENI-luvut on laskettu DIALux 4.4 -ohjelmalla. Laskelmat perustuvat energiadirektiivin EN mukaisiin standardiarvoihin. Toimistorakennusten valaistuksen normaaliksi vuosittaiseksi käyttöajaksi on määritelty 2500 tuntia, joista 250 tuntia ilman päivänvaloa. Vuosittaiset energiakustannukset perustuvat energian hintaan 0,1 /kwh. Laskelmat on tehty Helsingin leveysasteella ja tilassa on 8 kpl 1,1 m x 1,4 m kokoisia ikkunoita, joiden yläreuna on 2,3 m lattiatasosta. Manuaalinen ohjaus: on off. DALI: vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaus. LENI-luvulla mitataan normaalisti koko rakennuksen energiatehokkuutta. LENIluku on tässä jaettu yhden avotoimistotilan osalle eri ratkaisujen vertaamista varten. VBE-AQ-indeksi (manuaalinen ohjaus) VBE-AQ-indeksi (multisensoriohjaus ja DALI-valaisimet) 21

22 Ripustettava Open Box Beta 50/50, upotettava Indigo Combo perforoidulla suotimella sekä Gondol-valaisin Open Boxin elegantti ja ajakohtainen muotoilu antaa lisäarvoa ympäristölleen. Valaisin yhdistää klassisella tavalla suoraa, työskentelyalueelle kohdistuvaa valoa ja epäsuoraa, katon kautta heijastuvaa valoa (50/50). Tuloksena on tasapainoinen valaistus ja hyvät työskentelyolosuhteet. Ylä- ja alavaloa voidaan erikseen ohjata vetokytkimien avulla. Open Box sopii myös hyvin yhteen Gondol- ja Indigo Combo -valaisimien kanssa. Gondol tuo valoa pystypinnoille ja nostaa näin seinien luminanssia, kun taas Indigo Combo antaa tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen kulkuväylille ja työpisteiden välissä oleviin tiloihin. 10 m 12 m Avotoimiston keskimääräinen valaistusvoimakkuus: n. 430 lx. Seinien ja työtason välinen valaistussuhde on n. 55 %. Huonekorkeus 2,7 m, Open Box -valaisimien asennuskorkeus 2,1 m lattiatasosta. Muut valaisimet on upotettu kattopintaan. 800 lx lx lx lx lx lx lx 200 lx Reuna-alue Valaistusratkaisu Työpiste vaihtoehto 1 7 kpl Open Box 2x28 W Työpiste vaihtoehto 2 7 kpl Open Box 2x28 W e-sense ActiLume Neuvotteluvaihtoehto 1 2 kpl Open Box 2x28 W Neuvotteluvaihtoehto 2 1 kpl Open Box 2x28 W e-sense ActiLume kpl Open Box 2x28 W DALI Yleisvalaistusvaihtoehto 1 Yleisvalaistusvaihtoehto 2 Energiankulutuslaskelma Ohjaus LENI, kwh/m², vuosi 6 kpl Indigo Combo 2x14 W kpl Gondol 1x24W kpl Perforoitu suodin kpl Indigo Combo 2x14 W DALI kpl Gondol 1x24W DALI kpl Digidim-Multisensori kpl Virtalähde PS kpl Digidim-paneeli kpl Perforoitu suodin Kukin tilausnumero koskee yhtä kappaletta kyseistä tuotetta. Kulutus, kwh/vuosi Kustannukset/ vuosi, Säästö Manuaalinen ,5 213,45 DALI/e-Sense ,8 172,98 19% LENI-luvut on laskettu DIALux 4.4 -ohjelmalla. Laskelmat perustuvat energiadirektiivin EN mukaisiin standardiarvoihin. Toimistorakennusten valaistuksen normaaliksi vuosittaiseksi käyttöajaksi on määritelty 2500 tuntia, joista 250 tuntia ilman päivänvaloa. Vuosittaiset energiakustannukset perustuvat energian hintaan 0,1 /kwh. Laskelmat on tehty Helsingin leveysasteella ja tilassa on 8 kpl 1,1 m x 1,4 m kokoisia ikkunoita, joiden yläreuna on 2,3 m lattiatasosta. Manuaalinen ohjaus: on off. DALI: vakiovalo- ja läsnäolo-ohjaus. LENI-luvulla mitataan normaalisti koko rakennuksen energiatehokkuutta. LENIluku on tässä jaettu yhden avotoimistotilan osalle eri ratkaisujen vertaamista varten. VBE-AQ-indeksi (manuaalinen ohjaus) VBE-AQ-indeksi (e-sense/multisensoriohjaus ja DALI-valaisimet) 22

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen Luonnollinen valo Fagerhult-standardi Ihminen on asuttanut maapalloa lähes kaksi miljoonaa vuotta, ja lajimme on kehittynyt luonnonvalon

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta

evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta evolume Tehokasta ja teknistä valaistusta Teknistä valaistusta kaduille ja teille Evolumessa yhdistyvät erinomaiset valaistusominaisuudet sekä visuaalinen näkömukavuus. Tyylikäs pylväsvalaisin mukautuu

Lisätiedot

Fagerhult The Art of Light

Fagerhult The Art of Light The Art of Gaudi Useat taiteen lajit perustuvat valon kautta saatavaan elämykseen. Näin on esimerkiksi elokuvassa, valokuvauksessa, maalaustaiteessa ja kuvanveistossa. Valo ei pelkästään auta meitä voimaan

Lisätiedot

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä.

92% Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä. SOVELLUSOHJE KAUPPA Hyvin suunniteltu valaistus on keskeinen osa asiakaskokemusta < Älykkyys ohjauksessa. Jos ulkona on hämärää, saa kaupan sisääntulossakin laskea valaistuksen tehoa. Ja vastaavasti kirkkaasta

Lisätiedot

Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen.

Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen. BLOCKS Muinaisista kivipaaseista moderniin valaisimeen. Stonehengen kivipaasirakennelma pystytettiin jo 1200 e.kr. Rakentajan tarkoitusperät ovat jääneet hämärän peittoon. Tavoitteena on voinut olla temppeli,

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE TOIMISTO

SOVELLUSOHJE TOIMISTO SOVELLUSOHJE TOIMISTO Tehokkaasti toimistossa oikeassa valossa < Älykkyys ohjauksessa. Toimistorakennuksissa on tärkeää, että ohjauksen hyödyt tiedetään ja energiansäästöä voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

92% Millainen valaistus, sellainen koulu. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä.

92% Millainen valaistus, sellainen koulu. asiakkaistamme suosittelee varauksetta Greenlediä. SOVELLUSOHJE KOULU Millainen valaistus, sellainen koulu < Älykkyys ohjauksessa. Koulurakennuksessa on tärkeää, että ohjauksen hyödyt tiedetään ja energiansäästöä voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella

Lisätiedot

iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin

iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin iskunkestävät valaisimet Iskunkestävät Robust-valaisimet tavanomaista vaativampiin ympäristöihin Robust pitää minkä lupaa Hyvä valaistus lisää turvallisuudentunnetta. Se on kokemus, jonka helposti hahmotettavat

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Monipuolista toimistovalaistusta

Monipuolista toimistovalaistusta Toimistovalaistus Monipuolista toimistovalaistusta elegantin valoviivan avulla Toimistovalaistuksen evoluutio. Viimeisen sadan vuoden aikana työpaikat ovat muuttuneet ja kehittyneet suuresti. 1900-luvun

Lisätiedot

MIELLYTTÄVÄ ÄÄNITASO

MIELLYTTÄVÄ ÄÄNITASO ORIGO 2 Origo Origo 3 ORIGO Origo on oppimista tukeva pöytä joka haluaa olla osa tärkeintä päivää. Koulupäivää. Pöytäsarja, joka on luotu täysin tulevien käyttäjiensä mukaan. Kaikenikäisten ja -pituisten

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin

vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin vialume Visuaalista näkömukavuutta kaikkiin projekteihin Pohjoismaista muotoilua moniin ympäristöihin Vialume 1 -pylväsvalaisin syntyi kauniin pohjoismaisen valon innoittamana. Fagerhultin valmistama pylväsvalaisin

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Valaistus Saatavana jäähdytyspalkkeihin IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Joissain tapauksissa halutaan jäähdytyspalkki varustaa valaistuksella. Näin vapautuu kattopintaa ja useampia toimintoja kootaan yhteen yksikköön.

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN LINER S LINER SR LINER P LINER M LINER L LINER-VLISIMET ENERGITEHOKS VLINT JOK KOHTEESEEN SNEP-valaistus TYYLIKÄS. ÄLYKÄS. VLOVOIMINEN. SNEP-valaistusjärjestelmä on kokonaisedullinen, tyylikäs, energiatehokas

Lisätiedot

GLAMOX C30 TASAPAINOISIA RATKAISUJA. suora ja suodatettu valo tasapainossa

GLAMOX C30 TASAPAINOISIA RATKAISUJA. suora ja suodatettu valo tasapainossa GLAMOX C30 TASAPAINOISIA RATKAISUJA suora ja suodatettu valo tasapainossa Glamox C30:n muotoilu on valaistustekninen innovaatio. Valaisimen materiaalit luovat suuren valaistuspinnan, joka valaisee tehokkaasti

Lisätiedot

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää Spot A1 Valovoimaista A-ryhmää Valokeilassa Spot A1 Korkeatasoinen ja edistyksellinen Spot A1 on älykkään ja modulaarisen SNEP-valaistusjärjestelmän uusi kohdevalaisin. Kustannustehokas, turvallinen ja

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi Valaistus: Valaistus yleiskuvaus toiminnasta Luokkatilojen valaisimet verkkokaton päällä,

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille Aluevalaistuksen tärkein tehtävä on turvallisuuden tunteen luominen. Aluevalaistuksessa on huomioitava valaisimien sijoittelu

Lisätiedot

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla

DUO. Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO Ulkovalaisin suunnattavalla ylävalolla DUO luo uusia mahdollisuuksia Olemme hyvin ylpeitä voidessamme esitellä DUO:n täysin uudenlaisen ulkovalaisimen, joka sopii niin kaupunki- kuin puistoympäristöön.

Lisätiedot

INSET / INSTAR TREND 75

INSET / INSTAR TREND 75 INSET / INSTAR TREND Roiskevesitiiviit Instar ja Inset- sarjat täyttävät uuden EN- standardin IP44- määräykset halogeenivalaisimien asennuksesta kosteisiin tiloihin. Valittavissa Instar 12V tai Inset 230V

Lisätiedot

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lehdistötiedote ID Helsinki 2016 INNOLUX PRO - PALVELUKSESSASI! Innolux on Suomen suurin design- ja kirkavalovalaisimien valmistaja ja valaistuksen asiantuntija. Monipuolisten palveluidemme ja räätälöintiratkaisuidemme

Lisätiedot

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Taloyhtiöiden energiailta, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Suunnitelman laatija Lilli Viljakainen

Suunnitelman laatija Lilli Viljakainen Suunnitelman laatija 6.6.2016 Lilli Viljakainen Valaistussuunnitelma Sipoon kunta: Monitoimihalli Sisällysluettelo: 1. Nykytilanne 2. Standardit 3. Suunnitelma 4. Referenssit 5. Greenled Liitteet: 1. Kannattavuuslaskelma

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS

SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS SOVELLUSOHJE ALUEVALAISTUS Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille < Älykkyys ohjauksessa. Valaistuksen järkevällä ohjauksella saadaan maksimaaliset energiansäästöt ja tarpeenmukainen valaistus.

Lisätiedot

VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus

VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus VALON KAUPUNKI Energiatehokas ulkovalaistus ja häiriövalo keskustelutilaisuus Tiistaina 5.2.2013 klo 18.00-19.30 Kaupungin pääkirjasto, Minnansali (Vapaudenkatu 39 41) Tavoitteena lisätä tietoutta hyvästä,

Lisätiedot

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi Kasvata hyötypuutarhassa ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen avulla.

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

Valaistusjärjestelmien sovellukset. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Valaistusjärjestelmien sovellukset. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s järjestelmiä ohjausta energiansäästöä Valaistusjärjestelmien sovellukset P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Valaistussovellukset Helvar on 1921 perustettu kansainvälinen perheyritys, joka

Lisätiedot

Peilikaapit ja peilit

Peilikaapit ja peilit Peilikaapit ja peilit VAKIOväriT Materiaalit ja toimitussisältö TOIMITUSSISÄTÖ Valkoinen * Peilikaappien ledilipat, alapohjat ja sivut sekä erilliset ledilipat ja ledilipat peilillä (lippaosa) ovat kosteudenkestävää

Lisätiedot

Highlight valaisimet

Highlight valaisimet Highlight valaisimet WWW.HIGHLIGHT.FI PINTA-ASENNETTAVAT JA RIPUSTETTAVAT VALAISIMET 3 10 JÄRJESTELMÄVALAISIMET 11 19 PUHDASTILAVALAISIMET 20 29 WWW.HIGHLIGHT.FI PINTA-ASENNETTAVAT JA RIPUSTETTAVAT VALAISIMET

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT. KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija

TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT. KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija JOHDANTO OPETUSTILAN KEHITYS 1950-2000 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ OPETUSTILAN TASOLLA Tukee opettajajohtoisuutta Tukee yksilötyöskentelyä

Lisätiedot

Vaihtamalla säästöjä

Vaihtamalla säästöjä Ulko- ja teollisuusvalaistus MASTERColour CDM MW eco Vaihtamalla säästöjä Uudet MASTERColour CDM MW eco -lamput voi vaihtaa kätevästi suoraan HPL- tai HPS-liitäntälaitetta käyttävien kvartsilasisten monimetallilamppujen

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Lighting GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Tämän järjestelmän avulla varastojen suunnittelijat ja laitosten johtajat voivat saada aikaan merkittäviä energiasäästöjä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA SARJA[P] 2 Sarja[P] SARJA[P] Skandinaavinen muotoilu on ajatonta ja pohjautuu rakkauteemme valoa ja luontoa kohtaan. Sarjan[P] pöydät perustuvat tähän perinteeseen, johon kuuluvat puhtaat linjat, toimiva

Lisätiedot

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Katuvalopäivät 22. 24.11.2011 Helsinki Jyväskylä - Oulu Ismo Soinila, 044 5720063 Ate Korkalainen, 044 5720046 Myynti-

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. Tuotetiedot Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristön lämpötila [ C] Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja / optiikka Asennustapa I IP44/IP65

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK pollarivalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK pollarivalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating TM - HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating MIKSI TANSUN KVARTSILÄMMITIN? Lyhytaaltoista Lämmitysteknologiaa Tansun kvartsilämmittimet tuottavat aitoa lyhytaaltoista infrapunalämpöä. Tämä auringon

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

SOVELLUSOHJE TEOLLISUUS JA LOGISTIIKKA

SOVELLUSOHJE TEOLLISUUS JA LOGISTIIKKA SOVELLUSOHJE TEOLLISUUS JA LOGISTIIKKA Lisää tuottavuutta, vähemmän vaaratilanteita Stora Enso Packaking Oy < Älykkyys ohjauksessa. Teollisuus- ja logistiikkatilojen valaistuksessa on tärkeää, että ohjauksen

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen , JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KATU- JA PUISTO-OSASTO MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO NÄKYMÄ OY TAUSTAA TAUSTAA Suunnitelmassa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja

Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja www.rexel.fi/osram Valo on intohimomme Ammattilaisilta ammattilaisille: tehokkaita led-ratkaisuja Koska meille kelpaa vain paras Light is OSRAM Kampanjapartneri OSRAM ja Rexel yhteistyössä eduksesi Kaltaisesi

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE

TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE LED alasvalot TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE Upea monivuotinen suosikki yleisvalaisin erittäin laadukkailla LEDeillä varustettuna. Tasainen valaistus, joka on himmennettävissä. Valaisimessa helppo kytkentä

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas Apollo Xline terassimarkiisilla. Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;. keidas ihmisille,

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT KORKEALAATUISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun S-sarjan uudet, kiinteät kuivurit kuivaavat viljan tasalaatuisesti, energiatehokkaasti

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN

UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN UUSI SUKUPOLVI JOKA MULLISTAA SÄHKÖLÄMMITYKSEN LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI VUODESTA 1922 LÄHTIEN 2 LIDKÖPINGS VÄRMELEDNINGSINDUSTRI LVI on erittäin arvostettu tuotemerkki

Lisätiedot

2016 K AT T O / S E I N Ä

2016 K AT T O / S E I N Ä 2016 KATTO/SEINÄ 3 KATTO/SEINÄ Katto- ja seinävalaisinten avulla luot toimivan ja tehostavan valaistuksen niin yksityisissä kuin julkisissa tiloissa. Korostusvalaistus seinässä näyttää reitin ja on hauska

Lisätiedot

JÄNNITTÄVÄ ISTUMAPAIKKA

JÄNNITTÄVÄ ISTUMAPAIKKA LIBRA 2 Libra Libra 3 LIBRA Liikkeen inspiroima istumapaikka. Aaltoilevuutta. Jännittävä lainehdinta. Joka kutsuu keskusteluun. Yhteiseen hetkeen. Tai omaan aikaan. Ansaittuun lepoon. Luonnollinen muoto

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Ecovalo BALK -minipylväs, LED-valaisin KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK -minipylväs, LED-valaisin KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN Ecovalo BALK minipylväs on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana yksi-

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot