EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta marraskuuta 2001 PE /2-14 TARKISTUKSET 2-14 Mietintöluonnos (PE ) Michel Rocard Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta Euroopan parlamentin jäsenten henkilökohtaisten avustajien osalta Ehdotus asetukseksi (KOM(2001) 344 C5-0279/ /0137(COD)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistus 2 JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE (1) Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymien, parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklan mukaisesti kullakin jäsenellä on mahdollisuus saada korvausta, jolla on tarkoitus kattaa esimerkiksi yhden tai useamman avustajan palkkauksesta aiheutuvat kulut. Siinä todetaan myös, että useampi jäsen voi yhdessä palkata saman avustajan. Korvaus myönnetään puhemiehistön vahvistaman määrän rajoissa; määrä on esitetty Euroopan unionin yleisen talousarvion osassa 1 (Euroopan parlamentti). (1) Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymien, parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklan mukaisesti kullakin jäsenellä on mahdollisuus saada korvausta, jolla on tarkoitus kattaa esimerkiksi yhden tai useamman avustajan palkkauksesta tai tämän tai näiden palveluista aiheutuvat kulut. Siinä todetaan myös, että useampi jäsen voi yhdessä palkata saman avustajan tai käyttää yhteisen avustajan palveluja. Korvaus myönnetään puhemiehistön vahvistaman määrän rajoissa; määrä on esitetty Euroopan unionin yleisen talousarvion osassa 1 (Euroopan AM\ doc 1/11 PE /2-14

2 parlamentti). Muutetaan Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymien parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklan sanamuodon mukaiseksi. 14 artiklan 1 kohdassa mainitaan yhden tai useamman avustajan palkkaaminen tai tämän tai näiden palvelut, ja näin ollen tähän on palautettava 14 artiklan sanamuoto, johon asetusehdotus viittaa. Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas, Ieke van den Burg, Stephen Hughes, Jan Andersson, Anne E.M. Van Lancker ja Harald Ettl Tarkistus 3 JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE (3) Kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin jäsenten avustajien erilaiset tilanteet ja heidän tehtäviensä erikoislaatu avustajat voivat työskennellä yhden tai useamman jäsenen palkkaamina, heihin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukaisesti sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön määrittäminen on saattanut aiheuttaa epävarmuutta sekä käytännön vaikeuksia sosiaaliturvan kattavuuden hallinnassa. Tilanne on haitallinen niin näiden työntekijöiden ja heidän työnantajiensa kuin jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitostenkin kannalta. (3) Kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin jäsenten avustajien erilaiset tilanteet ja heidän tehtäviensä erikoislaatu avustajat voivat työskennellä joko yhden tai useamman jäsenen tai välittäjän palkkaamina Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklan tai budjettiotsaketta B-3701 koskevien sääntöjen mukaisesti, heihin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukaisesti sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön määrittäminen on saattanut aiheuttaa epävarmuutta sekä käytännön vaikeuksia sosiaaliturvan kattavuuden hallinnassa. Tilanne on haitallinen niin näiden työntekijöiden ja heidän työnantajiensa kuin jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitostenkin kannalta. Tässä tarkistuksessa pyritään selventämään, että asetus koskee myös sellaisia parlamentin jäsenten avustajia, joilla ei ole työsopimusta yksittäisen parlamentin jäsenen, vaan oikeushenkilön kanssa, joka toimii työnantajana yhden tai useamman parlamentin jäsenen puolesta. AM\ doc 2/11 PE /2-14

3 Or. en Tarkistus 4 JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE (3) Kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin jäsenten avustajien erilaiset tilanteet ja heidän tehtäviensä erikoislaatu avustajat voivat työskennellä yhden tai useamman jäsenen palkkaamina, heihin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukaisesti sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön määrittäminen on saattanut aiheuttaa epävarmuutta sekä käytännön vaikeuksia sosiaaliturvan kattavuuden hallinnassa. Tilanne on haitallinen niin näiden työntekijöiden ja heidän työnantajiensa kuin jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitostenkin kannalta. (3) Kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin jäsenten avustajien erilaiset tilanteet ja heidän tehtäviensä erikoislaatu avustajat voivat työskennellä yhden tai useamman jäsenen palkkaamina tai käytettävissä, heihin asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukaisesti sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön määrittäminen on saattanut aiheuttaa epävarmuutta sekä käytännön vaikeuksia sosiaaliturvan kattavuuden hallinnassa. Tilanne on haitallinen niin näiden työntekijöiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien ja Euroopan parlamentin jäsenten kuin jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitostenkin kannalta. "Itsenäisiä ammatinharjoittajia" koskeva lisäys kattaa sen, että komissio on jättänyt huomiotta itsenäisten ammatinharjoittajien ryhmän, joiden palveluja Euroopan parlamentin jäsenet käyttävät palvelujen tarjontaan perustuvan sopimuksen perusteella. Tätä työntekijäryhmää koskee erityisesti 14 artiklan 5 kohta Euroopan parlamentin jäsenten kuluista ja muista korvauksista, johon sisältyy jäsenten ja avustajien työsopimuksen tekemisen lisäksi (avustajien työsopimus tai hallinnollinen sopimus avustajan kanssa, toisin sanoen kolmas osapuoli maksaa), sisältyy myös jäsenen ja avustajan välinen sopimus palvelujen tarjoamisesta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö). Kun otetaan huomioon asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) 574/72 soveltamisala, työntekijöiden sosiaaliturvajärjestelmän soveltaminen koskee palkattuja työntekijöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja heidän perheitään, jotka liikkuvat yhteisön sisällä, joten itsenäiset ammatinharjoittajat on sisällytettävä näitä asetuksia koskeviin tarkistuksiin. On syytä korostaa, että myös palveluja tarjoavat jäsenten avustajat, kuten myös palkattuina työntekijöinä toimivat avustajat, liikkuvat yhteisön sisällä avustaakseen parlamentin jäseniä tehtäviensä hoidossa, ja että itsenäiset ammatinharjoittavat kohtaavat samanlaisia vaikeuksia kuin palkattuina työntekijöinä toimivat avustajat. Sosiaaliturvan osalta sekä itsenäiset ammatinharjoittajat että palkattuina työntekijöinä toimivat avustajat luokitellaan kansallisissa sosiaaliturvajärjestelmissä harjoittamansa ammatin perusteella (politiikan alan tai talousalan analyytikot, oikeudelliset neuvonantajat, asiantuntijat jne.). Itsenäisten ammatinharjoittajien sisällyttäminen tarkistukseen kattaa ainoastaan luonnolliset henkilöt AM\ doc 3/11 PE /2-14

4 (avustajat) eikä oikeushenkilöitä, koska jäljempänä mainitut eivät kuulu sosiaaliturvan piiriin. Tarkistuksen esittäjä(t): Luciana Sbarbati Tarkistus 5 JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (UUSI) 3 a) Koska avustajien palkat ja sosiaaliturvamaksut maksetaan yhteisön talousarviosta, avustajat muodostavat epätyypillisen työntekijäryhmän. Tämän epätyypillisen työntekijäryhmän sisällyttäminen asetukseen (ETY) N:o 1408/71 edellyttää muutosta, jossa on otetaan huomioon tämän työntekijäryhmän erityispiirteet. Käyttämällä sanaa "epätyypillinen" pyritään korostamaan avustajien työn erityislaatuisuutta, jota ei voida verrata johonkin muuhun työhön, vaan työsuhteessa otetaan huomioon kunkin parlamentin jäsenen vaatimukset ja se, että työnkuva voi muuttua heidän toimikautensa aikana. Or. it Tarkistus 6 JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE (4) Jotta voitaisiin helpommin ja yksiselitteisemmin määrittää, minkä jäsenvaltion sosiaaliturvalainsäädäntöä Euroopan parlamentin jäsenten avustajiin sovelletaan, ja jotta voitaisiin varmistaa, että avustajien sosiaaliturvan kattavuus on asianmukainen, vaikuttaa tarpeelliselta säätää heitä koskevasta oikeudesta valita, mitä sosiaaliturvalainsäädäntöä heihin sovelletaan. Kun otetaan huomioon (4) Jotta voitaisiin helpommin ja yksiselitteisemmin määrittää, minkä jäsenvaltion sosiaaliturvalainsäädäntöä Euroopan parlamentin jäsenten avustajiin sovelletaan, ja jotta voitaisiin varmistaa, että avustajien sosiaaliturvan kattavuus on asianmukainen, vaikuttaa tarpeelliselta säätää heitä koskevasta oikeudesta valita, mitä sosiaaliturvalainsäädäntöä heihin sovelletaan. Kun otetaan huomioon AM\ doc 4/11 PE /2-14

5 järjestelmän poikkeuksellinen luonne, mikä on perusteltua avustajien erityisaseman vuoksi, tämä valintaoikeus olisi annettava ainoastaan palkattuina työntekijöinä toimiville avustajille. järjestelmän poikkeuksellinen luonne, mikä on perusteltua avustajien erityisaseman vuoksi, tämä valintaoikeus olisi annettava palkattuina työntekijöinä toimiville tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville avustajille. Käsite "itsenäiset ammatinharjoittajat" on välttämätön, koska se kattaa avustajien tarjoamia palveluja koskevat sopimukset 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Euroopan parlamentti säätää tässä artiklassa lisäksi jäsenten ja avustajien välisistä työsopimuksista (avustajan kanssa tehtävä työsopimus tai hallinnollinen sopimus avustajan kanssa, toisin sanoen kolmas osapuoli maksaa), sekä jäsenen ja avustajan välisestä palvelujen tarjoamista koskevasta sopimuksesta. Jos itsenäisiä ammatinharjoittajia ei oteta huomioon tässä säännöksessä, voisi siitä olla seurauksena, että: - palkattuina työntekijöinä toimivat avustajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovat eriarvoisessa asemassa niin juridisesti kuin käytännössäkin, mikä merkitsee yhtäläisen kohtelun periaatteen loukkaamista, koska tämä johtaa itsenäisten ammatinharjoittajien epätasa-arvoiseen ja epävarmaan asemaan, - käytäntö on mielivaltainen, kun on kyse Euroopan parlamentin oikeudesta päättää sisäisen työskentelynsä järjestämisestä, koska säännös, joka koskee ainoastaan palkattuina työntekijöinä toimivia avustajia, johtaisi siihen, että yhteisön lainsäädäntöön sisällytettäisiin asetuksella säännös, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin säännösten kanssa, - nykyisen avustajien palkkaamista ja avustajien palvelujen käyttämistä koskevan järjestelmän myönteisen kehityksen jarruttamista, jolloin vaarana on, että itsenäisten ammatinharjoittajien ryhmä katoaa. (Katso myös johdanto-osan 3 kappaleen tarkistus.) Tarkistus 7 JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE (5) Tätä työntekijöiden erityisryhmää (5) Tätä työntekijöiden erityisryhmää tai koskeva valintaoikeus olisi sisällytettävä itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeva asetukseen (ETY) N:o 1408/71 ja sen valintaoikeus olisi sisällytettävä asetukseen AM\ doc 5/11 PE /2-14

6 täytäntöönpanoasetukseen, ja siinä olisi määriteltävä, miten oikeutta käytetään, jos Euroopan parlamentin jäsenen avustaja toimii samanaikaisesti muussa palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Olisi myös annettava siirtymäsäännöksiä niiden avustajien osalta, jotka toimivat tehtävässään jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa. (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetukseen, ja siinä olisi määriteltävä, miten oikeutta käytetään, jos Euroopan parlamentin jäsenen avustaja toimii samanaikaisesti muussa palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Olisi myös annettava siirtymäsäännöksiä niiden avustajien osalta, jotka toimivat tehtävässään jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Itsenäisten ammatinharjoittajien huomiotta jättäminen asettaisi palkattuina työntekijöinä toimivat avustajat ja itsenäiset ammatinharjoittavat entistä eriarvoisempaan asemaan, ja tämä olisi myös yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaista, laajennettaessa loogisesti oikeutta valita palkattuina työntekijöinä toimivia avustajia koskevaa sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä, jotka samanaikaisesti harjoittavat jotakin muuta tointa palkattuina työntekijöinä ja/tai itsenäisinä ammatinharjoittajina yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa (ks. myös tarkistus johdanto-osan 3 ja 4 kohtaan), mikä on tässä tapauksessa itsestään selvää. Tarkistus 8 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE (6) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetuksen mukaisten kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamissääntöjen muuttamisella helpotetaan Euroopan parlamentin jäsenten tässä yhteisön toimielimessä luottamustehtävänsä hoitamisessa avustamaan palkkaamien avustajien oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, (6) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetuksen mukaisten kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamissääntöjen muuttamisella helpotetaan Euroopan parlamentin jäsenten tässä yhteisön toimielimessä luottamustehtävänsä hoitamisessa avustamaan palkkaamien avustajien tai palveluja tarjoavien avustajien oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, Muutetaan Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymien parlamentin jäsenten kuluja ja AM\ doc 6/11 PE /2-14

7 korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklan sanamuodon mukaiseksi (ks. myös tarkistukset aiempiin johdanto-osan kappaleisiin). Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas, Ieke van den Burg, Stephen Hughes, Jan Andersson, Anne E.M. Van Lancker ja Harald Ettl Tarkistus 9 1 ARTIKLAN 1 KOHTA 1 artiklan w alakohta (asetus (ETY) N:o 1408/71) työntekijää, jonka tehtävänä on kyseisen jäsenen tai jäsenten avustaminen heidän tehtäviensä hoidossa heidän toimikautensa aikana". työntekijää, jonka tehtävänä on kyseisen jäsenen tai jäsenten avustaminen heidän tehtäviensä hoidossa heidän toimikautensa aikana". Avustaja voidaan ottaa työsuhteeseen joko yhden tai useamman jäsenen tai välittäjän palkkaamana Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklan tai budjettiotsaketta B-3701 koskevien sääntöjen mukaisesti, silloin kun käytetään parlamentin talousarviosta tähän tarkoitukseen myönnettyjä määrärahoja. Avustaja avustaa jatkuvasti yhtä tai useampaa Euroopan parlamentin jäsentä." Tässä tarkistuksessa muutetaan käsitettä "Euroopan parlamentin avustaja". Tällä pyritään selventämään, että, asetus koskee myös niitä parlamentin jäsenten avustajia, joilla ei ole työsopimusta yksittäisen parlamentin jäsenen, vaan oikeushenkilön kanssa, joka toimii työnantajana yhden tai useamman parlamentin jäsenen nimissä. Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklassa sallitaan tällaisten oikeushenkilöiden (säätiöt, yhdistykset tai muut) käyttö avustajien palkkaamisessa. Näillä avustajilla on usein kiinteä työsopimus, ja heitä koskevat työlainsäädäntö täysimääräisesti sekä sosiaaliturva ja muut työsuhteen ehdot työehtosopimusten mukaisesti. Tämän määritelmän laajennuksen väärinkäyttö tai liian laaja soveltaminen estetään AM\ doc 7/11 PE /2-14

8 asianmukaisesti säädöksellä, jonka mukaan nämä välittäjät ovat sallittuja Euroopan parlamentin sääntöjen mukaisesti (kuten asia on jo rahoitus- ja talouskysymyksissä) ja säännös, jonka mukaan tämä koskee ainoastaan työntekijöitä, joiden palkka maksetaan Euroopan parlamentin talousarvioista (sihteeristökorvaus ja Euroopan parlamentin jäsenten avustajille maksettavat muut korvaukset näiden toimikauden aikana) katetaan. Or. en Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Pérez Álvarez Tarkistus 10 1 ARTIKLAN 1 KOHTA 1 artiklan w alakohta (asetus (ETY) N:o 1408/71) työntekijää, jonka tehtävänä on kyseisen jäsenen tai jäsenten avustaminen heidän tehtäviensä hoidossa heidän toimikautensa aikana". työntekijää, jonka tehtävänä on kyseisen jäsenen tai jäsenten avustaminen heidän tehtäviensä hoidossa heidän toimikautensa aikana tai sen ajan toimikaudesta, jota työsopimus koskee". On selvennettävä, että työsopimus ei välttämättä kata koko toimikautta, jotta lainsääntöterminologia olisi selkeätä. Or. es Tarkistus 11 1 ARTIKLAN 1 KOHTA 1 artiklan w alakohta (asetus (ETY) N:o 1408/71) työntekijää, jonka tehtävänä on kyseisen jäsenen tai jäsenten avustaminen heidän tehtäviensä hoidossa heidän toimikautensa työntekijää tai jäsentä avustavaa itsenäistä ammatinharjoittajaa, jonka tehtävänä on kyseisen jäsenen tai jäsenten avustaminen AM\ doc 8/11 PE /2-14

9 aikana". heidän tehtäviensä hoidossa heidän toimikautensa aikana". Tarkistuksessa esitetään Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen sisältö, jotka kattavat avustajien tarjoamia palveluja koskevien sopimusten solmimisen, kuten 14 artiklan 5 kohdassa nimenomaan todetaan. Euroopan parlamentti säätää tässä artiklassa, jäsenten ja avustajien välisten sopimusten lisäksi (jäsenen ja avustajan välinen työsopimus tai hallinnollinen sopimus avustajan kanssa, toisin sanoen kolmas osapuoli maksaa), myös avustajan tarjoamia palveluja koskevia sopimuksia. On syytä korostaa, että myös palveluja tarjoavat jäsenten avustajat, kuten myös palkattuina työntekijöinä toimivat avustajat, liikkuvat yhteisön sisällä avustaakseen parlamentin jäseniä näiden tehtävien hoidossa ja että itsenäiset ammatinharjoittajat kohtaavat samanlaisia vaikeuksia kuin palkattuina työntekijöinä työskentelevät avustajat. Sosiaaliturvan osalta sekä itsenäiset ammatinharjoittajat että palkattuina työntekijöinä toimivat avustajat luokitellaan kansallisissa sosiaaliturvajärjestelmissä harjoittamansa ammatin perusteella. Näin ollen komission esittämä ehdotus on puutteellinen, koska se koskee ainoastaan palkattuina työntekijöinä toimivia avustajia kun on kyse asianmukaisen yhteisön lainsäädännön takaamisesta ja oikeudesta valita sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö (lainsäädännön soveltaminen siellä missä avustaja työskentelee tai siellä missä hänen palvelujaan käytetään, lainsäädännön soveltaminen siinä jäsenvaltiossa, jossa avustaja on viimeksi työskennellyt, tai lainsäädännön soveltaminen jäsenvaltiossa, jonka kansalainen avustaja on). Tämä johtaisi siihen, että palkattuina työntekijöinä toimivat avustajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat asetettaisiin eriarvoiseen asemaan niin juridisesti kuin käytännössäkin, mikä merkitsee yhtäläisen kohtelun periaatteen loukkaamista, koska tämä johtaa itsenäisten ammatinharjoittajien epätasa-arvoiseen ja epävarmaan asemaan. Sitä paitsi käytäntö on mielivaltainen, kun on kyse Euroopan parlamentin oikeudesta päättää sisäisen työskentelynsä järjestämisestä, koska säännös, joka koskee ainoastaan palkattuina työntekijöinä toimivia avustajia, johtaisi siihen, että yhteisön lainsäädäntöön sisällytettäisiin asetuksella säännös, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin säännösten kanssa. Lisäämällä "jäsentä avustava" asetusehdotukseen toistetaan Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymien parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklan sanamuoto. 14 artiklan 1 kohdassa mainitaan yhden tai useamman avustajan palkkaaminen tai tämän tai näiden palvelut, ja näin ollen tähän on palautettava 14 artiklan sanamuoto, johon asetusehdotus viittaa. AM\ doc 9/11 PE /2-14

10 Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas, Ieke van den Burg, Stephen Hughes, Jan Andersson, Anne E.M. Van Lancker ja Harald Ettl Tarkistus 12 2 ARTIKLAN 1 KOHTA 14 artiklan 1 kohta (asetus (ETY) N:o 1408/71) 1. Asetuksen 16 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyä valintaoikeutta on käytettävä työsopimuksen tekohetkellä. Ylimääräisten toimihenkilöiden osalta sopimuksen tekevien viranomaisten ja avustajien osalta sopimuksen tekevien Euroopan parlamentin jäsenten on ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle laitokselle, jonka lainsäädännön soveltamisen ylimääräinen toimihenkilö tai Euroopan parlamentin jäsenen avustaja on valinnut. Kyseinen laitos ilmoittaa asiasta tarvittaessa muille saman jäsenvaltion laitoksille. 1. Asetuksen 16 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyä valintaoikeutta on käytettävä työsopimuksen tekohetkellä. Ylimääräisten toimihenkilöiden osalta sopimuksen tekevien viranomaisten ja avustajien osalta sopimuksen tekevien Euroopan parlamentin jäsenten, tai asianomaisen välittäjän, on ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle laitokselle, jonka lainsäädännön soveltamisen ylimääräinen toimihenkilö tai Euroopan parlamentin jäsenen avustaja on valinnut. Kyseinen laitos ilmoittaa asiasta tarvittaessa muille saman jäsenvaltion laitoksille. Tässä tarkistuksessa pyritään selventämään, että asetus koskee myös niitä parlamentin jäsenten avustajia, joilla ei ole työsopimusta yksittäisen parlamentin jäsenen, vaan oikeushenkilön kanssa, joka toimii työnantajana yhden tai useamman parlamentin jäsenen nimissä. Or. en Tarkistuksen esittäjä(t): Alejandro Cercas, Ieke van den Burg, Stephen Hughes, Jan Andersson, Anne E.M. Van Lancker ja Harald Ettl Tarkistus 13 3 ARTIKLAN 1 KOHTA Euroopan parlamentin jäsenen avustaja, joka työskentelee jo yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen palkkaamana tämän asetuksen tullessa voimaan, voi käyttää asetuksen (ETY) N:o 1408/71 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valintaoikeutta kolmen kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin jäsenen avustaja, joka työskentelee jo yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen tai välittäjän palkkaamana Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen tai budjettikohtaa B-3701 koskevien sääntöjen mukaisesti tämän asetuksen tullessa voimaan, voi käyttää AM\ doc 10/11 PE /2-14

11 tämän asetuksen voimaantulosta. asetuksen (ETY) N:o 1408/71 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valintaoikeutta kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Tässä tarkistuksessa pyritään selventämään, että asetus koskee myös niitä parlamentin jäsenten avustajia, joilla ei ole työsopimusta yksittäisen parlamentin jäsenen, vaan oikeushenkilön kanssa, joka toimii työnantajana yhden tai useamman parlamentin jäsenen nimissä. Or. en Tarkistus 14 3 ARTIKLAN 1 KOHTA Euroopan parlamentin jäsenen avustaja, joka työskentelee jo yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen palkkaamana tämän asetuksen tullessa voimaan, voi käyttää asetuksen (ETY) N:o 1408/71 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valintaoikeutta kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Euroopan parlamentin jäsenen avustaja, jonka palveluja on jo käyttänyt tai joka työskentelee jo yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen palkkaamana tämän asetuksen tullessa voimaan, voi käyttää asetuksen (ETY) N:o 1408/71 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valintaoikeutta kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Muutetaan Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymien parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen 14 artiklan sanamuodon mukaiseksi (ks. myös tarkistuksen aiempiin johdanto-osan kappaleisiin). Asetuksen (ETY) N:o 574/72 mukaisesti asianomaisten Euroopan parlamentin jäsenten on tehtävä ilmoitus sille laitokselle, jonka lainsäädännön soveltamisen työntekijä on valinnut. Säännökset koskevat niin palkattuina työntekijöinä työskenteleviä avustajia kuin itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia avustajia. AM\ doc 11/11 PE /2-14

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 16. joulukuuta 2002 PE 316.394/10-24 TARKISTUKSET 10-24 Lausuntoluonnos (PE 316.394) Luciana Sbarbati Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Perustelu. Tarkistuksen esittäjä(t): Theodorus J.J. Bouwman. Tarkistus 11 1 ARTIKLAN 2 KOHTA Jakso I, 1 artiklan 3 kohta (Direktiivi 80/987/ETY)

Perustelu. Tarkistuksen esittäjä(t): Theodorus J.J. Bouwman. Tarkistus 11 1 ARTIKLAN 2 KOHTA Jakso I, 1 artiklan 3 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 25. syyskuuta 2001 PE 300.522/10-38 TARKISTUKSET 10-38 Mietintöluonnos (PE 300.522) Theodorus J.J. Bouwman Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.1.2009 KOM(2008) 896 lopullinen 2006/0006 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Alaviuhkola Katriina Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2011-00017 VAO Alaviuhkola Katriina 18.01.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, erinäiset muutokset

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0070(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

14518/1/08 REV 1 ADD 1 msu/msu/sp 1 DG G II

14518/1/08 REV 1 ADD 1 msu/msu/sp 1 DG G II EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. joulukuuta 2008 (19.12) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0008 (COD) 14518/1/08 REV 1 ADD 1 SOC 621 CODEC 1363 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston 17 päivänä

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 24. helmikuuta 2010 (26.02) (OR. en) 17279/09 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2008/0192 (COD) SOC 762 CODEC 1426

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 24. helmikuuta 2010 (26.02) (OR. en) 17279/09 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2008/0192 (COD) SOC 762 CODEC 1426 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. helmikuuta 2010 (26.02) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2008/0192 (COD) 17279/09 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: Neuvoston [8.]

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

11057/03 msu/msu/ap 1 DG G II

11057/03 msu/msu/ap 1 DG G II Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJELMÄ STM2003-00406 VAO Mäkiranta Marja-Terttu 9.10.2003 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2001 PE 286.144/C1-C6 EHDOTUKSET KOMPROMISSITARKISTUKSIKSI C1-C6 LAUSUNTOLUONNOS: Helmut Kuhne (PE

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 883/2004

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. lokakuuta 2010 (OR. en) 11215/10 SOC 426 ISR 46 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 4-7. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0026(COD) Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE v01-00)

TARKISTUKSET 4-7. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0026(COD) Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 17.3.2015 2015/0026(COD) TARKISTUKSET 4-7 Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE549.406v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot