PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)"

Transkriptio

1 Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus muodostavat Internetissä toimivan Portaalin, jonka tarkoitus on yhdistää Lainanottajat ja Sijoittajat (yhdessä jäljempänä myös Käyttäjät), jotta nämä osapuolet voivat muodostaa keskenään lainasopimuksen, jonka perusteella he voivat antaa ja ottaa lainaksi rahavaroja toisiltaan Lainan rahoitukseen yksinomaan ja ainoastaan osallistuvat yksityishenkilöt (edellä ja jäljempänä myös Sijoittaja(t) tai Lainanantaja(t)) muodostavat sopimuksessa yhden sopijaosapuolen, jossa kaikilla on samat oikeudet ja vastuut. Portaalin Ylläpitäjän asiakasvarojen tilille varojaan tallettavat Sijoittajat hyväksyvät etukäteen ehdot, jotka koskevat talletettujen varojen lainaksi antamista Lainanottajille Nämä yleiset ehdot säätelevät vain Portaalin Ylläpitäjän ja Lainanottajien välistä sopimussuhdetta sekä Lainanantajan ja Lainanottajan välistä sopimussuhdetta. Portaalin Ylläpitäjän ja Lainanantajien väliseen suhteeseen sovelletaan osapuolten erikseen sopimia ehtoja Portaalin Ylläpitäjä on ainoastaan näiden yleisten ehtojen osapuoli, ei minkään yksittäisen lainasopimuksen osapuoli, ja toimii siten yksinomaan ja ainoastaan edellä mainitun Portaalin Ylläpitäjänä, jonka avulla yksityishenkilöt voivat kohdata toisensa, ja sitä kautta muodostaa keskenään lainasopimuksen. Nämä yleiset ehdot eivät muodosta kolmenvälistä sopimusta Portaalin Ylläpitäjän, Lainanantajan ja Lainanottajan välille. Luottosopimus syntyy näin ollen vain Lainanantajan ja Lainanottajan välille. Portaalin Ylläpitäjä toimii ainoastaan edellä mainitun tavoin Portaalin Ylläpitäjänä, joka toimenkuvaan kuuluu tämän lisäksi velvollisuus huolehtia Lainanantajan kanssa erikseen tehdyn sopimuksen perusteella myös kaikista Lainanantajalle normaalisti kuuluvista toimista, joita ovat esim. lainahakemusten hyväksyminen tai hylkääminen, laskutuksesta huolehtiminen, lainan takaisinperintä, asiakaspalvelun tuottaminen, markkinointi, jne Lainasopimuksen erityisehdot Portaalin Ylläpitäjä hallinnoi Lainanantajan maksuja Lainanottajille Portaalin Ylläpitäjä hallinnoi Lainanottajien maksuja Lainanantajille Lainanantajan henkilöllisyys ei käy ilmi lainasopimuksesta osaksi turvallisuussyistä ja osaksi käytännön syistä, koska jokaisessa Portaalin kautta tehdyssä lainasopimuksessa voi olla useita Lainanantajia. Lainasopimuksessa Lainanantaja-termillä tarkoitetaan rahavarat lainaavaa yksityishenkilöä/-henkilöitä. Portaalin Ylläpitäjä pyrkii pitämään Lainanantajan henkilöllisyyden ulkopuolisilta salassa, ellei tietoja ole paljastettava oikeuden päätöksellä tai tuomion perusteella tai poliisin tai syyttäjän vaatimuksesta Sen lisäksi, mitä näissä yleisissä ehdoissa muutoin on esitetty, Lainanantaja siirtää täten Portaalin Ylläpitäjälle oikeuden edustaa Lainanantajaa kaikissa asioissa, jotka koskevat Lainanantajan lainasopimukseen perustuvia saatavia Lainanottajalta, sekä oikeuden ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin Lainanantajan puolesta maksamattoman velan perimiseksi. Lainanantaja siirtää Portaalin Ylläpitäjälle mukaan lukien rajoituksetta oikeuden Lainanantajan puolesta siirtää Lainanantajan Lainansaajalta olevan saatavan kokonaan tai osittain kolmannelle taholle tai perintätoimistolle maksamattoman velan perimiseksi Edellä kohdassa mainitun lisäksi Lainanantaja antaa Portaalin Ylläpitäjälle peruuttamattoman valtuutuksen edustaa Lainanantajaa kaikissa lainasopimukseen liittyvissä asioissa, mukaan lukien rajoituksetta lainasopimukseen liittyvien asiakirjojen allekirjoittaminen, sopimusten neuvotteleminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen, sekä muutoin edustaa Lainanantajaa Lainanantajan ja Lainanottajan välisessä sopimussuhteessa Hakemalla lainaa Portaalin kautta Käyttäjä hyväksyy nämä yleiset ehdot häntä laillisesti sitoviksi. Portaalin Ylläpitäjän yhteystiedot Suomen Rahoitusyhtiö Oy PL Helsinki (1,50 /min + pvm) 2. Lainatyyppi Laina on tyypiltään yhdessä tai useammassa erässä takaisin maksettava lyhytaikainen laina. 3. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset 3.1. Lainan myöntää Lainanantaja(t) Portaalin kautta, Suomen Rahoitusyhtiö toimii Portaalin Ylläpitäjänä.

2 3.2. Laina voidaan myöntää vain, mikäli lainan takaisinmaksusta annetaan ns. takaus. Takauksella tarkoitetaan takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa ( /361) tarkoitettua takausta. Mikäli takaus peruutetaan tai se raukeaa muusta syystä, laina erääntyy maksettavasti välittömästi ja Lainanottaja on velvollinen maksamaan takaisin ottamansa lainan lainaehtojen mukaisesti Laina voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle täysivaltaiselle henkilölle, joka asuu Suomessa vakituisesti ja jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi edellytetään, että Lainanottajalla on henkilökohtainen pankkitili, matkapuhelinliittymä ja ettei Lainanottajalla ole aiempia miltään osin maksamattomia lainoja Lainanantajille, pitäen sisällään kaikki nykyiset ja entiset tämän Portaalin kautta lainaa antaneet Lainanantajat Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa. Lainanantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään lainapäätöksiä. 4. Lainan hakeminen 4.1. Lainan hakeminen tapahtuu tekstiviestillä ja Portaalin Ylläpitäjän internet- palvelua käyttäen Portaalin Ylläpitäjän antamien ohjeiden mukaan Lainapalvelua voidaan käyttää seuraavien teleoperaattoreiden GSM-liittymillä: DNA, Sonera, TeleFinland, Elisa, Saunalahti, ja Kolumbus Lainanottaja tunnistetaan pankkitunnusten avulla lainan hakemisen yhteydessä Lainaa myöntäessä ja sitä valvoessa käytetään hakijan henkilö-, luotto- ja osoitetietoja. Tiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n, Soliditet Finlandin, Fonectan ja väestörekisterikeskuksen tietorekistereistä tai muusta tarkoitukseen soveltuvasta tietokannasta. Lainanottaja hyväksyy edellä mainittujen tietojen tarkistuksen lainahakemuksen tekemisellä Palvelu on käytössä ainoastaan Portaalin Ylläpitäjän ilmoittamina aikoina eikä lainoja myönnetä tai lainahakemuksia käsitellä muina aikoina Lainanottaja myöntää tutustuneensa lainahakemuksen tekemisen yhteydessä lainaa koskeviin esitteisiin, sekä Internet-sivustolla oleviin muihin tietoihin ja lainaehtoihin ja sitoutuu noudattamaan näitä. Lainanottaja myöntää myös saaneensa edellä mainitut tiedot Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa postin toiminnan tai puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien häiriöiden vuoksi käsittelemättä jääneistä hakemuksista tai muista asiakkaan ilmoituksista. 5. Lainan myöntäminen 5.1. Portaalin Ylläpitäjä ilmoittaa myönnetystä lainasta Lainanottajalle tekstiviestillä. Saadakseen ja nostaakseen lainan, Lainanottajan tulee vastata Portaalin Ylläpitäjän tekstiviestiin omalla tekstiviestillä 600 minuutin kuluessa Portaalin Ylläpitäjän viestin vastaanottamisesta Kun Lainanottaja on lähettänyt edellisen kohdassa 5.1. tarkoitetun vahvistusviestin Portaalin Ylläpitäjälle, hän samalla vakuuttaa tutustuneensa lainaehtoihin ja toimitusehtoihin sekä hyväksyvänsä ne. Lainanottaja vahvistaa vahvistusviestillä niin ikään lainasopimuksen syntymisen ja vakuuttaa täyttävänsä sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa lainasopimuksen mukaisina Laina pyritään maksamaan heti kun laina on myönnetty ja Lainanhakija on toimittanut kohdan 5.1. tarkoitetun vahvistusviestin. Rahansiirrot kestävät 1-3 pankkipäivää. Portaalin Ylläpitäjän lähettää Lainanottajalle tekstiviestin heti, kun lainasumma on siirretty Lainanottajan ilmoittamalle tilille. Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa siitä itsestä riippumattomista lainanmaksun viivästyksistä, kuten pankkien omien järjestelmien päivitysten ja huoltokatkojen aiheuttamista viivästyksistä Portaalin Ylläpitäjän ei vastaa siitä, eikä Lainanottajan takaisinmaksuvelvollisuuteen vaikuta se, jos lainasumma ei ole Lainanottajan nostettavissa tai käytettävissä tilanteessa, jossa Lainanottajalla ei ole tilinkäyttöoikeutta, Lainanottaja ei ole uuden lainan hakemisen yhteydessä ilmoittanut muuttuneita pankkiyhteystietojaan ja laina maksetaan asiakkaan vanhalle pankkitilille, lainasumma on osittain tai kokonaan käytetty asiakkaan tilin negatiivisen saldon korjaamiseksi tai jos Lainanottaja ei muusta Portaalin Ylläpitäjästä riippumattomasta syystä pysty nostamaan lainaa. Portaalin Ylläpitäjä ei myöskään vastaa siitä, jos Lainanottaja ei voi käyttää maksukortilleen suoritettua lainaa esimerkiksi tapauksissa, jossa maksukortti tai tili on kuoletettu, varastettu, suljettu tai lukkiutunut Lainan hakemiseen liittyvät SMS-kustannukset tulevat Lainanottajan maksettavaksi, vaikka lainaa ei myönnettäisikään Lainanottajalle. Lainanottaja vastaa lainaa hakiessaan siitä, että täyttää näiden ehtojen 3. ja 4. kohtien mukaiset edellytykset. 6. Lainan määrä ja lainasopimuksen kesto 6.1. Lainan määrä on Lainanottajan hakemuksen mukaisesti euroa ja laina-aika joko 1-90 päivää. Lainan pääoman lisäksi Lainanottajan on maksettava korkoa pääomalle. Mikäli maksut viivästyvät eräpäivästä,

3 peritään erääntyneille määrille korkolain mukainen viivästyskorko. Lainasta perittäviä maksuja on tarkemmin eritelty kohdassa Lainasopimus syntyy asiakkaan lähetettyä Portaalin Ylläpitäjälle kohdassa 5.1. tarkoitetun vahvistusviestin ja päättyy kun Lainanottaja tai takaaja on suorittanut sopimuksen mukaiset velvoitteet kokonaisuudessaan. 7. Lainan takaisin maksaminen 7.1. Laina kuluineen maksetaan takaisin yhdessä erässä tai useammassa kuukausierässä lainataulukon (kohta 9) mukaisesti riippuen lainasummasta ja laina-ajasta Lainan takaisinmaksuaika alkaa siitä päivästä kun laina on maksettu Lainanottajan pankkitilille. Takaisinmaksuaika ja erät määräytyvät haetun lainasumman ja laina-ajan mukaan kuten kohdassa 6 ja lainataulukossa (kohta 9) on esitetty Portaalin Ylläpitäjä toimittaa lainan ja sen mahdollisten kuukausierien takaisinmaksua varten laskun Lainanottajelle. Laina ja sen mahdolliset kuukausierät käsittely- ja toimituskuluineen tulee maksaa aina Portaalin Ylläpitäjän toimittaman laskun mukaisin maksutiedoin, viitenumero erityisesti huomioiden. Mikäli Lainanottaja ei ole saanut laskua ennen eräpäivää, on Lainanottaja edelleen maksuvelvollinen ja velvoitettu olemaan viipymättä yhteydessä Portaalin Ylläpitäjän asiakaspalveluun laskutietojen saamiseksi Lainanottajalle on oikeus maksaa luotto tai osa siitä takaisin ennen sen erääntymistä pyytämällä lainan takaisinmaksutiedot Portaalin Ylläpitäjältä. Jos Lainanottaja maksaa lainan tai sen osan ennenaikaisesti, jäljellä olevasta saatavasta vähennetään se osa lainan kustannuksista, joka osa kohdistuu käyttämättä jäävään lainaaikaan Lainanottajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista Portaalin Ylläpitäjä veloittaa 7 euroa. Alle 7 euron liikasuorituksia ei palauteta Mikäli Lainanottaja maksaa takaisin vain osan lainasta, ts. takaisin maksettu määrä ei riitä kattamaan kaikkia lainakustannuksia, saadut varat kohdennetaan ensin korolle ja vasta sen jälkeen pääomalle seuraavasti: 1) Viivästyskorot 2) Perintäkulujen korot 3) Saatavan korkokulut 4) Muut saatavaan liittyvät kulut, esim. eräpäivänsiirrosta aiheutuvat kulut 5) Perintäkulujen pääoma 6) Saatavan pääoma 7.7. Mikäli kyseessä on maksullinen tai maksuton tms. kampanjaetu, joka poikkeaa näiden ehtojen mukaisesta ns. normaalista lainasta tavalla tai toisella, ja joita voidaan tarjota Lainanottajille ainoastaan Lainanantajan oman harkinnan mukaan, ja jollaisista on aina sovittava erikseen osapuolten kesken, eikä tällaista lainaa ole maksettu sovitussa määräajassa, ts. eräpäivään mennessä, peritään tällaisesta maksamattomasta lainasta siinä tapauksessa ns. normaalin lainan mukaiset korot, maksut ja yms. kulut. Nämä maksut määräytyvät näiden yleisten ehtojen mukaisesti. 8. Muutokset lainaohjelmaan 8.1 Lainanottaja voi sopia yhdessä Portaalin Ylläpitäjän kanssa koko maksamatta olevan lainan kattavasta kirjallisesta maksuohjelman muutoksesta. Tämä sopimus voidaan tehdä missä vaiheessa tahansa ennen kuin laina on maksettu takaisin kokonaisuudessaan Maksuohjelman muutos voidaan toteuttaa puhelimitse (soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin), jolloin Lainanottaja saa maksusuunnitelman muutoksesta tekstiviestivahvistuksen. Hinta määräytyy kohdassa 14.5 määrätyllä tavalla. Lisäksi pidennetylle laina-ajalle lasketaan lainakorko. 9. Lainanottajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä ja lainan todellinen vuosikorko 9.1. Lainanottajan maksettavaksi tulee lainan pääoma ja korkokustannukset. Lisäksi Lainanottajalle tulee SMSviestikuluja lainan hakemisesta ja mahdollisista muutoksista lähetettyjen viestien lukumäärän ja tyypin mukaan tämän sopimuksen kohdan 13 mukaisesti. Pääoman ja koron määrät on yksilöity alla olevassa lainataulukossa. Lisäksi Lainanottaja joutuu maksamaan mahdolliset takauksesta aiheutuvat kustannukset takauksen antaneelle taholle Lainanottajan maksettavaksi tulevat kokonaismäärät, lainan hakemiseen liittyvät SMS-kustannukset huomioiden, ja lainojen todelliset vuosikorot ovat lainamäärittäin ja -ajoittain seuraavat:

4 Luotto, 7 päivää Luoton määrä Käsittely- ja toimituskulut Kokonaismäärä; Todellinen vuosikorko %; Korko vuodessa; Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; Maksuerän euromäärä 10 0,07 0,15 43,87% 36% 10,07 10, ,15 0,15 47,64% 39% 20,15 20, ,23 0,23 48,92% 40% 30,23 30, ,39 0,39 49,95% 41% 50,39 50,39 Luotto, 14 päivää Luoton määrä Käsittely- ja toimituskulut Kokonaismäärä; Todellinen vuosikorko %; Korko vuodessa; Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; Maksuerän euromäärä 50 0,79 0,79 50,49% 41% 50,79 50, ,59 1,59 50,87% 41% 101,59 101, ,39 2,39 51,00% 42% 152,39 152, ,18 3,18 50,87% 41% 203,18 203, ,98 3,98 50,95% 42% 253,98 253, ,78 4,78 51,00% 42% 304,78 304,78 Luotto, 30 päivää Luoton määrä Käsittely- ja toimituskulut; Kokonaismäärä; Todellinen vuosikorko %; Korko vuodessa; Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; Maksuerän euromäärä 50 1,72 1,72 50,91% 42% 51,72 51, ,44 3,44 50,91% 42% 103,44 103, ,16 5,16 50,91% 42% 155,16 155, ,87 6,87 50,82% 42% 206,87 206, ,61 8,61 50,98% 42% 258,61 258, ,33 10,33 50,97% 42% 310,33 310, ,05 12,05 50,96% 42% 362,05 362, ,78 13,78 51,00% 42% 413,78 413,78 Luotto, 90 päivää Luoton määrä Käsittely- ja toimituskulut; Kokonaismäärä; Todellinen vuosikorko %; Korko vuodessa; 30pv osamaksu; 60pv osamaksu 90 pv osamaksu; Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; Maksuerän euromäärä ,84 34,84 51,00% 28% 178,00 178,00 178,00 534,84 534, ,79 41,79 50,97% 28% 213,93 213,93 213,93 641,79 641, ,77 48,77 50,99% 28% 249,59 249,59 249,59 748,77 748, ,75 55,75 51,00% 28% 285,25 285,25 285,25 855,75 855, ,70 62,70 50,99% 28% 320,90 320,90 320,90 962,70 962, ,70 62,70 50,97% 28% 356,55 356,55 356, , , Peruuttamisoikeus Lainanottajalla on oikeus peruuttaa lainasopimus ilmoittamalla siitä Portaalin Ylläpitäjälle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä Lainapäätöksestä, ja siitä ajankohdasta, kun hän on saanut haltuunsa kappaleen lainasopimuksesta ja muut ennakkotiedot, joko kirjallisesti tai sähköisesti. Lainan peruuttamisesta veloitetaan 15 euron maksu Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa Portaalin Ylläpitäjälle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti. Peruuttamisilmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot: - lainanhakijan nimi, osoite ja henkilötunnus - ilmoitus peruuttamisesta - paikka ja päiväys - kopio maksukuitista - kirjallisesti toimitetussa peruutusilmoituksessa allekirjoitus Kirjallinen peruuttamisilmoitus tulee toimittaa osoitteeseen: Suomen Rahoitusyhtiö Oy/Peruuttamisilmoitus PL Helsinki Tai

5 10.3. Lainanottaja on velvollinen maksamaan ottamalleen lainalle koron siltä ajalta, jonka laina on ollut hänen käytettävissään. Lisäksi Lainanottaja on velvollinen korvaamaan peruuttamisesta syntyvät peruuttamattomat, lainasopimuksen tekemisestä johtuvat maksut. Maksujen määrä on peruuttamattomien kustannusten määrä (15 ) ja koron peruste lainaehdoissa esitetty todellinen vuosi korko Lainanottajan on viivytyksettä otettava yhteyttä Portaalin Ylläpitäjän, ja sovittava lainasopimuksen nojalla saamiensa varojen palauttamisesta, kuten myös edellisten ehtokohtien mukaisten korvauksien ja maksujen suorittamisesta. Kaikissa tapauksissa Lainanottajan on kuitenkin viimeistään lainan peruuttamisilmoituksen tekemistä vastaavana päivänä palautettava Portaalin Ylläpitäjälle lainasopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava edellisten ehtokohtien mukaiset korvaukset ja maksut. Muutoin peruuttaminen raukeaa. Lainanottajalla on oikeus pidättäytyä täyttämästä omaa maksuvelvollisuuttaan, kunnes Portaalin Ylläpitäjä on täyttänyt Lainanantajan puolesta vastaavan velvollisuuden. 11. Maksun viivästyminen, maksun laiminlyönnin seuraamukset Mikäli lainaa kaikkine kuluineen ei ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään erääntyneelle avoimelle summalle kohdan 9.2 mukaista viivästyskorkoa kunnes Lainanottaja on suorittanut koko maksuvelvoitteensa Portaalin Ylläpitäjä toimittaa erääntyneestä maksamattomasta lainasta Lainanottajalle pysyvällä tavalla korkeintaan kaksi (2) maksuhuomautusta. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 euroa Mikäli lainan takaisinmaksu viivästyy 30 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, on Lainanantajalla oikeus irtisanoa lainasopimus. Mikäli lainasopimus joudutaan irtisanomaan Lainanottajan sopimusrikkomuksen vuoksi, on Lainanottaja velvollinen suorittamaan kohdassa 14.5 mainitun sopimussakon Mikäli lainan takaisinmaksu viivästyy ja asia siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi, maksamattoman lainan perinnästä aiheutuvat perintätoimiston perintäkulut ovat kokonaisuudessaan korkeintaan 60 euroa, jos luoton pääoma on enintään 100 euroa, 100 euroa jos luoton pääoma on yli 100 euroa, ja 210 euroa jos luoton pääoma on yli 1000 euroa Portaalin Ylläpitäjä voi, ilman erillistä ilmoitusta siirtää Lainanantajan saatavan kolmannen osapuolen perittäväksi tai tällaisen osapuolen omistukseen Portaalin Ylläpitäjä ilmoittaa kaikista maksamattomista luotoista Suomen Asiakastieto Oy:n tai Soliditet Finlandin ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli luoton takaisinmaksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja yli kolme viikkoa on kulunut siitä, kun Lainanottajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin. Tämä maksuhäiriömerkintä näkyy julkisesti ja se merkitään ilman oikeudellisia toimenpiteitä Ellei lainaa saada muutoin perittyä takaisin, Portaalin Ylläpitäjä perii luoton oikeudenkäyntikuluineen lopulta tuomioistuimessa. 12. Lainanottajan tiedonantovelvollisuus sekä Lainanottajan velvollisuus korvata ylimääräiset kulut Lainanottajan on ilmoitettava Portaalin Ylläpitäjälle välittömästi kaikista yhteystietojensa muutoksista, kuten nimen, osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Lainanottajan on ilmoitettava myös mahdolliset muutokset pankkiyhteystiedoissaan aina viimeistään uutta lainaa haettaessa. Ellei Lainanottajan ilmoita tietojen muutoksista itse ja tiedot ovat tarpeen lainasopimussuhteen kannalta, Portaalin Ylläpitäjällä on oikeus hankkia Lainanottajan muuttuneet tiedot muuta kautta ja veloittaa Lainanottajan tietojen hakuun liittyvät kustannukset. Tuntiveloitus on 50 euroa/tunti Mikäli Lainanottaja aiheuttaa Portaalin Ylläpitäjälle ylimääräistä työtä (ns. lisätyötä), jolla tarkoitetaan normaaleista lainanantoon liittyvistä toimista poikkeavaa, ylimääräistä työtä, on Lainanottaja velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset kohdassa 14.5 mainitun perusteen mukaisesti. Ylimääräisellä työllä tarkoitetaan kaikkea sellaista, jota ei voida pitää normaaliin lainanantoon liittyvänä työnä tai toimenpiteenä. Tällaisena voidaan pitää mm. Lainanottajan kadottaman laskun tilalle lähetetyn laskun toimittamisesta aiheutunutta työtä sekä virheellisesti maksettujen lainojen oikein kohdistamisesta aiheutunutta työtä. 13. Lainan hakemiseen ja sen muuttamiseen liittyvät maksut ja kustannukset, saldotodistus Kun lainaa haetaan SMS-viestillä tai kun siihen näin tehdään muutoksia, tulee tästä Lainanottajalle maksettavaksi SMS-viestikuluja. Nämä kulut määräytyvät puhelinoperaattorikohtaisesti. Maksuohjelman muutoksesta tekstiviestillä veloitetaan kohdassa 14.5 mainittu summa Viestien hinnat ovat seuraavat: Viesti Hinta VAHVISTA, VAHVISTUS, OK 2,00

6 MS 15,00 LAINAKIELTO 0,00 VIESTI 0,50 STOP, MAINOSKIELTO 0,00 SALDO 0,00 kaikki muut viestit 0, Mikäli Lainanottajan lähettämän viestin sisältö ei vastaa Portaalin Ylläpitäjän antamia ohjeita ja sitä ei näin ollen voida käsitellä, jää virheellisen viestin viestikustannus Lainanottajan vahingoksi, ja Lainanottajan on lähetettävä uusi asianmukainen maksullinen viesti Portaalin Ylläpitäjälle Lainanottaja tai hänen oikeudenomistajansa voivat tilata Portaalin Ylläpitäjältä yhden saldotodistuksen veloituksetta vuodessa. Mikäli Lainanottaja pyytää saldotodistuksen useammin kuin kerran vuodessa, on todistuksen hinta 15 euroa/saldotodistus. 14. Muut ehdot Lainanottaja hyväksyy nämä lainaehdot kaikkine mahdollisine muutoksineen myös uutta lainaa hakiessaan Portaalin Ylläpitäjän Lainanottajalle postitse lähettämien ilmoitusten ja asiakirjojen katsotaan saapuneen Lainanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähetyspäivästä laskettuna, ellei Portaalin Ylläpitäjä osoita näiden saapuneen Lainanottajalle aiemmin Lainahakemuksen jättämisellä Lainanottaja antaa Portaalin Ylläpitäjälle oikeuden koota ja rekisteröidä hakemuksissa olevia ja luotto- ja yhteystietopalveluita tarjoavilta yhtiöiltä saatuja tietoja. Portaalin Ylläpitäjällä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lainanottajan tietoja voidaan mm. käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lainanottaja voi kieltää suoramarkkinoinnin maksutta lähettämällä Portaalin Ylläpitäjälle viestin MAINOSKIELTO. Portaalin Ylläpitäjällä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lainanottaja voi tarpeen mukaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa tarjoamissaan palveluissa mahdollisesti esiintyvien katkosten, häiriöiden tai virheiden vuoksi Lainanottajalle tai Lainanantajalle aiheutuneesta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa myöskään muiden Portaali-toiminnassaan käyttämiensä tai Lainanottajan tai Lainanantajan itsensä käyttämien palvelutarjoajien Lainanottajalle tai Lainanantajalle aiheuttamasta minkään tyyppisestä vahingosta sen syntymistavasta riippumatta. Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa myöskään vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai siihen verrattavasta muusta syystä, joka vaikeuttaa palvelun toteuttamista joltain osin. Portaalin Ylläpitäjällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien lainasopimusten tai lainsäädännön vastaisesta toiminnasta, kuten ei myöskään siitä, että Käyttäjät suorittavat heitä sitovat velvoitteensa ja heitä sitovat, lainasopimuksesta aiheutuvat velvoitteet, taikka siitä, että Portaalin kautta tehdyt lainasopimukset ovat varmasti voimassa tai laillisia Käyttäjät tekevät Portaalissa oikeustoimia omalla vastuullaan toimien itse vastaavan sopimuksen osapuolina. Portaalissa tarjottavat lainasopimukset on tarkoitettu Käyttäjien käyttöön heidän omalla vastuullaan ja riskillään. Portaalin Ylläpitäjä ei ole vastuussa Lainanantajalle tai Lainansaajalle aiheutuvista lakiin perustuvista seuraamuksista solmiessaan ja hoitaessaan lainasopimusta Portaalin avulla Portaalin Ylläpitäjä tai sen valtuuttama taho perii seuraavat palvelumaksut: Liikaa tai väärin maksettu laina 7 Rahan siirtäminen eri lainasopimusten välillä Lainahakemuksen peruuttaminen korko Korko ja saldotodistukset, 1/vuosi ilmainen, muut 15 Maksuhuomautukset 5 Muut maksuvaatimuksiin liittyvät kirjeet, max. 15 Virheellisen hakemuksen käsittelykulut 5 Asiakaspalvelun tekemä lisätyö Paperilaskut (maksullinen lisäpalvelu) Maksuohjelman muutos, tekstiviesti 50 /tunti 2,9 15

7 Maksuohjelman muutos, tekstiviestillä, lasku kotiin Maksuohjelman muutos, puhelimitse Sopimussakko pääoma Sopimussakko pääoma Sopimussakko pääoma luottokorko 15, Yhteydenpito Lainanottajaan tapahtuu pääsääntöisesti kirjeitse postin välityksellä. Lainanottaja voi kuitenkin pyytää, että yhteydenpito tapahtuu sähköpostin välityksellä. Tällöin kaikki lainasuhteeseen liittyvät asiakirjat, esim. laskut yms. materiaali toimitetaan vain Lainanottajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Portaalin Ylläpitäjä voi kuitenkin myös viimeksi mainitussa tapauksessa tarpeen vaatiessa olla yhteydessä asiakkaaseen kirjeitse. 16. Asiakaspalvelu ja riitojen selvitys, oikeussuojakeinot Lainanottajan tulee olla lainaa koskevissa asioissa yhteydessä Portaalin Ylläpitäjän asiakaspalveluun Näihin yleisiin ehtoihin ja Käyttäjien välisiin lainasopimuksiin perustuviin riitoihin sekä Käyttäjien ja Portaalin Ylläpitäjän välisiin riitoihin sovelletaan Suomen lakia Lainasopimusta koskevat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin Portaalin Ylläpitäjä ei myönnä tai välitä Suomen lainsäädännön mukaisia kuluttajaluottoja, vaan yhtiö toimii yksityishenkilöiden välisessä luotonantotoiminnassa Portaali-palvelun ylläpitäjänä. Rahoituspalveluiden etämyyntiä säätelee Kuluttajansuojalain 6 a luku Mikäli asiaa ei saada sovittua osapuolten kesken, voi Lainanottaja saattaa asian joko Helsingin käräjäoikeuden tai oman kotipaikkansa toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Samoin Portaalin Ylläpitäjän palveluihin tyytymättömät voivat ottaa yhteyttä kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Nämä ehdot ovat voimassa alkaen.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50-1000 ) asiakkailleen. 2. myöntämisen yleiset edellytykset

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Yleiset lainaehdot Alla on määritelty ne ehdot, joilla Ferratum Finland Oy (jäljempänä Ferratum tai luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä asiakas). Lainan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU Luoton määrä Luoton määrä: 100-400 EUR Luoton korko Luoton vuotuinen korko: 28,60 % Luoton takaisinmaksu

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Top Finance Oy Y-tunnus 2362008-5 Osoite Postikatu 2, 20250 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Suomen Rahoitusyhtiö Oy toimii Suomen aluehallintoviraston valvonnan alaisena.

Suomen Rahoitusyhtiö Oy toimii Suomen aluehallintoviraston valvonnan alaisena. 1. LAINANANTAJA Suomen Rahoitusyhtiö Oy PL 108, 00121 HELSINKI Y-tunnus: 2260968-5 Puhelin: 060 092 242 Sähköposti: asiakaspalvelu@suomenrahoitusyhtiö.fi Kotisivu: www.suomenrahoitusyhtio.fi Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT

YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT 1 / 5 YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT 1. MÄÄRITELMÄT Lainakustannuksilla tarkoitetaan Lainanantajan tiedossa olevien, lainasuhteen johdosta Lainansaajan maksettavaksi tulevien korkojen, nostoprovisioiden

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. Alkaen 2 100,00 euroa.

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. Alkaen 2 100,00 euroa. VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Yhteisötunnus Osoite Puhelin Sähköposti Internet-osoite 4finance Oy 2257545-4 Mikonkatu 15 A, 00100

Lisätiedot

LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT Lainaehdot LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT Limiittiluoton yleiset sopimusehdot Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee limiittiluottoa

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

Reissuvippi Lainaehdot

Reissuvippi Lainaehdot Reissuvippi Lainaehdot Reissuvipin lainaehdot ja yleiset sopimusehdot Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa luotonantajalta

Lisätiedot

Lainaehdot. Tililuoton hakeminen. Tililuoton myöntäminen

Lainaehdot. Tililuoton hakeminen. Tililuoton myöntäminen Lainaehdot Tililuoton yleiset sopimusehdot Luotonantaja: NDN-Yhtiö Oy, Y:1511214-4 Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee tililuottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla. Tililuoton hakeminen

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja euro24.fi / Euro24 Finance Oy Y-tunnus 2359181-9 Osoite Aurakatu 8, 20100

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014)

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014) 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Y-tunnus 2359181-9 Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

FERRATUM PRIME-LAINAA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

FERRATUM PRIME-LAINAA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT FERRATUM PRIME-LAINAA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum tai lainanantaja) ja lainanottajana toimivan henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Luoton maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luoton maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona. YLEISET KULUTTAJALUOTTOEHDOT Luotonantaja 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4 Luotonsaaja Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Kuluttajaluottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla ja

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

Lainasto Oy on rekisteröity aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin.

Lainasto Oy on rekisteröity aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin. Kulutusluoton yleiset sopimusehdot 1.11.2017 1. Luotonantaja Lainasto Oy Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku Y-tunnus: 2382033-5 Puhelin: 09 427 05044 Sähköposti: asiakaspalvelu@lainasto.fi Lainasto Oy on

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Yhteisötunnus Osoite Puhelin Sähköposti Internet-osoite 4finance Oy 2257545-4 Mikonkatu 15 A, 00100

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

1. Luotonantaja. 2. Luoton myöntäminen. Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot

1. Luotonantaja. 2. Luoton myöntäminen. Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot 1.9.2016 1. Luotonantaja Lainasto Oy Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku Y-tunnus: 2382033-5 Puhelin: 09 427 05044 Sähköposti: asiakaspalvelu@lainasto.fi Lainasto

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Euro24.fi / Euro24 Finance Oy Y-tunnus 2359181-9 Osoite Aurakatu 8, 20100

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 1. Luoton myöntäminen Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan hakemuksesta myöntää Suomessa vakituisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot FONDATUM.FI Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Fondatum.fi/ Prinance Oy Y-tunnus 2548314-1 Osoite Pitkämäenkatu

Lisätiedot

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: , Mikonkatu 15 A, Helsinki.

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: , Mikonkatu 15 A, Helsinki. VIVUS.FI YLEISET LUOTTOEHDOT Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4, Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki. Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Luottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä

Lisätiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot FONDATUM.FI Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Fondatum.fi/ Prinance Oy Y-tunnus 2548314-1 Osoite Pitkämäenkatu

Lisätiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot FONDATUM.FI Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Fondatum.fi/ Prinance Oy Y-tunnus 2548314-1 Osoite Pitkämäenkatu

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan/Luotonvälittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelin Sähköposti Luotonvälittäjä Ab Compass Card Oy Ltd Nygatan 2, 22100 Mariehamn

Lisätiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot FONDATUM.FI Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Fondatum.fi/ Prinance Oy Y-tunnus 2548314-1 Osoite Pitkämäenkatu

Lisätiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot FONDATUM.FI Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Fondatum.fi/ Prinance Oy Y-tunnus 2548314-1 Osoite Pitkämäenkatu

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

NORDCREDIT JOUSTOLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

NORDCREDIT JOUSTOLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT NORDCREDIT JOUSTOLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Luotonantaja Lainasto Oy Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku Y-tunnus: 2382033-5 Puhelin: 0600 30 6000 Sähköposti: asiakaspalvelu@lainasto.fi Internet: www.nordcredit.fi

Lisätiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

FONDATUM.FI. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot FONDATUM.FI Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan /luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Fondatum.fi/ Prinance Oy Y-tunnus 2548314-1 Osoite Pitkämäenkatu

Lisätiedot

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: , Mikonkatu 15 A, Helsinki.

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: , Mikonkatu 15 A, Helsinki. VIVUS.FI YLEISET LUOTTOEHDOT Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4, Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki. Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Luottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. antajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot antaja Osoite Sähköpostiosoite Internet-osoite Collector Bank AB, -01 (Collector Bank) PL

Lisätiedot

Luotonantajan yhteystiedot: puh , Pukinmäenaukio Helsinki,

Luotonantajan yhteystiedot: puh , Pukinmäenaukio Helsinki, 1. YLEISTÄ GCC Capital AB, filial i Finland (y-tunnus 2760357-3) on ruotsalaisen luottolaitoksen sivuliike, jonka aputoiminimi on Balanzia. GCC Capital AB:n valvova viranomainen on Ruotsin rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

1. Luotonantaja. 2. Luoton myöntäminen. Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot

1. Luotonantaja. 2. Luoton myöntäminen. Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot Kulutusluoton lainaehdot ja yleiset sopimusehdot 1.9.2016 1. Luotonantaja Lainasto Oy Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku Y-tunnus: 2382033-5 Puhelin: 09 427 05044 Sähköposti: asiakaspalvelu@lainasto.fi Lainasto

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT Lainaehdot LAINASTO OY KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT Limiittiluoton yleiset sopimusehdot Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee limiittiluottoa

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Aboa Sports Management Oy:n yleiset tilausehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Aboa Sports Management Oy:ltä EOM-jalkapallolehden (jäljempänä

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA YKSITYISHENKILÖ 1. Määritelmät 2. Luoton noston edellytykset 3. Korko Luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi

Lisätiedot

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. MasterCard- luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään luottotiliin ja siihen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Lainamaster NAUTI ELÄMÄSTÄ TÄSSÄ JA NYT.

Lainamaster NAUTI ELÄMÄSTÄ TÄSSÄ JA NYT. LAINAEHDOT KULUTTAJALUOTON SOPIMUSEHDOT TUTUSTU EHTOIHIN AJATUKSELLA! YLEISET EHDOT Jopa 3000 euron tililuotto, joka on voimassa toistaiseksi. Tililuottoa haetaan turvallisella nettihakemuksella verkkopankkitunnuksia

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET Ohjeita velkatietojen selvittämiseen Näin pääset alkuun Kokoa kaikki velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridican koulutukset ValmennusMomentti Juridican koulutuksien vastuullinen järjestäjä on ValmennusMomentti

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot