PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)"

Transkriptio

1 Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus muodostavat Internetissä toimivan Portaalin, jonka tarkoitus on yhdistää Lainanottajat ja Sijoittajat (yhdessä jäljempänä myös Käyttäjät), jotta nämä osapuolet voivat muodostaa keskenään lainasopimuksen, jonka perusteella he voivat antaa ja ottaa lainaksi rahavaroja toisiltaan Lainan rahoitukseen yksinomaan ja ainoastaan osallistuvat yksityishenkilöt (edellä ja jäljempänä myös Sijoittaja(t) tai Lainanantaja(t)) muodostavat sopimuksessa yhden sopijaosapuolen, jossa kaikilla on samat oikeudet ja vastuut. Portaalin Ylläpitäjän asiakasvarojen tilille varojaan tallettavat Sijoittajat hyväksyvät etukäteen ehdot, jotka koskevat talletettujen varojen lainaksi antamista Lainanottajille Nämä yleiset ehdot säätelevät vain Portaalin Ylläpitäjän ja Lainanottajien välistä sopimussuhdetta sekä Lainanantajan ja Lainanottajan välistä sopimussuhdetta. Portaalin Ylläpitäjän ja Lainanantajien väliseen suhteeseen sovelletaan osapuolten erikseen sopimia ehtoja Portaalin Ylläpitäjä on ainoastaan näiden yleisten ehtojen osapuoli, ei minkään yksittäisen lainasopimuksen osapuoli, ja toimii siten yksinomaan ja ainoastaan edellä mainitun Portaalin Ylläpitäjänä, jonka avulla yksityishenkilöt voivat kohdata toisensa, ja sitä kautta muodostaa keskenään lainasopimuksen. Nämä yleiset ehdot eivät muodosta kolmenvälistä sopimusta Portaalin Ylläpitäjän, Lainanantajan ja Lainanottajan välille. Luottosopimus syntyy näin ollen vain Lainanantajan ja Lainanottajan välille. Portaalin Ylläpitäjä toimii ainoastaan edellä mainitun tavoin Portaalin Ylläpitäjänä, joka toimenkuvaan kuuluu tämän lisäksi velvollisuus huolehtia Lainanantajan kanssa erikseen tehdyn sopimuksen perusteella myös kaikista Lainanantajalle normaalisti kuuluvista toimista, joita ovat esim. lainahakemusten hyväksyminen tai hylkääminen, laskutuksesta huolehtiminen, lainan takaisinperintä, asiakaspalvelun tuottaminen, markkinointi, jne Lainasopimuksen erityisehdot Portaalin Ylläpitäjä hallinnoi Lainanantajan maksuja Lainanottajille Portaalin Ylläpitäjä hallinnoi Lainanottajien maksuja Lainanantajille Lainanantajan henkilöllisyys ei käy ilmi lainasopimuksesta osaksi turvallisuussyistä ja osaksi käytännön syistä, koska jokaisessa Portaalin kautta tehdyssä lainasopimuksessa voi olla useita Lainanantajia. Lainasopimuksessa Lainanantaja-termillä tarkoitetaan rahavarat lainaavaa yksityishenkilöä/-henkilöitä. Portaalin Ylläpitäjä pyrkii pitämään Lainanantajan henkilöllisyyden ulkopuolisilta salassa, ellei tietoja ole paljastettava oikeuden päätöksellä tai tuomion perusteella tai poliisin tai syyttäjän vaatimuksesta Sen lisäksi, mitä näissä yleisissä ehdoissa muutoin on esitetty, Lainanantaja siirtää täten Portaalin Ylläpitäjälle oikeuden edustaa Lainanantajaa kaikissa asioissa, jotka koskevat Lainanantajan lainasopimukseen perustuvia saatavia Lainanottajalta, sekä oikeuden ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin Lainanantajan puolesta maksamattoman velan perimiseksi. Lainanantaja siirtää Portaalin Ylläpitäjälle mukaan lukien rajoituksetta oikeuden Lainanantajan puolesta siirtää Lainanantajan Lainansaajalta olevan saatavan kokonaan tai osittain kolmannelle taholle tai perintätoimistolle maksamattoman velan perimiseksi Edellä kohdassa mainitun lisäksi Lainanantaja antaa Portaalin Ylläpitäjälle peruuttamattoman valtuutuksen edustaa Lainanantajaa kaikissa lainasopimukseen liittyvissä asioissa, mukaan lukien rajoituksetta lainasopimukseen liittyvien asiakirjojen allekirjoittaminen, sopimusten neuvotteleminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen, sekä muutoin edustaa Lainanantajaa Lainanantajan ja Lainanottajan välisessä sopimussuhteessa Hakemalla lainaa Portaalin kautta Käyttäjä hyväksyy nämä yleiset ehdot häntä laillisesti sitoviksi. Portaalin Ylläpitäjän yhteystiedot Suomen Rahoitusyhtiö Oy PL Helsinki (1,50 /min + pvm) 2. Lainatyyppi Laina on tyypiltään yhdessä tai useammassa erässä takaisin maksettava lyhytaikainen laina. 3. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset 3.1. Lainan myöntää Lainanantaja(t) Portaalin kautta, Suomen Rahoitusyhtiö toimii Portaalin Ylläpitäjänä.

2 3.2. Laina voidaan myöntää vain, mikäli lainan takaisinmaksusta annetaan ns. takaus. Takauksella tarkoitetaan takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa ( /361) tarkoitettua takausta. Mikäli takaus peruutetaan tai se raukeaa muusta syystä, laina erääntyy maksettavasti välittömästi ja Lainanottaja on velvollinen maksamaan takaisin ottamansa lainan lainaehtojen mukaisesti Laina voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle täysivaltaiselle henkilölle, joka asuu Suomessa vakituisesti ja jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi edellytetään, että Lainanottajalla on henkilökohtainen pankkitili, matkapuhelinliittymä ja ettei Lainanottajalla ole aiempia miltään osin maksamattomia lainoja Lainanantajille, pitäen sisällään kaikki nykyiset ja entiset tämän Portaalin kautta lainaa antaneet Lainanantajat Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa. Lainanantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään lainapäätöksiä. 4. Lainan hakeminen 4.1. Lainan hakeminen tapahtuu tekstiviestillä ja Portaalin Ylläpitäjän internet- palvelua käyttäen Portaalin Ylläpitäjän antamien ohjeiden mukaan Lainapalvelua voidaan käyttää seuraavien teleoperaattoreiden GSM-liittymillä: DNA, Sonera, TeleFinland, Elisa, Saunalahti, ja Kolumbus Lainanottaja tunnistetaan pankkitunnusten avulla lainan hakemisen yhteydessä Lainaa myöntäessä ja sitä valvoessa käytetään hakijan henkilö-, luotto- ja osoitetietoja. Tiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n, Soliditet Finlandin, Fonectan ja väestörekisterikeskuksen tietorekistereistä tai muusta tarkoitukseen soveltuvasta tietokannasta. Lainanottaja hyväksyy edellä mainittujen tietojen tarkistuksen lainahakemuksen tekemisellä Palvelu on käytössä ainoastaan Portaalin Ylläpitäjän ilmoittamina aikoina eikä lainoja myönnetä tai lainahakemuksia käsitellä muina aikoina Lainanottaja myöntää tutustuneensa lainahakemuksen tekemisen yhteydessä lainaa koskeviin esitteisiin, sekä Internet-sivustolla oleviin muihin tietoihin ja lainaehtoihin ja sitoutuu noudattamaan näitä. Lainanottaja myöntää myös saaneensa edellä mainitut tiedot Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa postin toiminnan tai puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien häiriöiden vuoksi käsittelemättä jääneistä hakemuksista tai muista asiakkaan ilmoituksista. 5. Lainan myöntäminen 5.1. Portaalin Ylläpitäjä ilmoittaa myönnetystä lainasta Lainanottajalle tekstiviestillä. Saadakseen ja nostaakseen lainan, Lainanottajan tulee vastata Portaalin Ylläpitäjän tekstiviestiin omalla tekstiviestillä 600 minuutin kuluessa Portaalin Ylläpitäjän viestin vastaanottamisesta Kun Lainanottaja on lähettänyt edellisen kohdassa 5.1. tarkoitetun vahvistusviestin Portaalin Ylläpitäjälle, hän samalla vakuuttaa tutustuneensa lainaehtoihin ja toimitusehtoihin sekä hyväksyvänsä ne. Lainanottaja vahvistaa vahvistusviestillä niin ikään lainasopimuksen syntymisen ja vakuuttaa täyttävänsä sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa lainasopimuksen mukaisina Laina pyritään maksamaan heti kun laina on myönnetty ja Lainanhakija on toimittanut kohdan 5.1. tarkoitetun vahvistusviestin. Rahansiirrot kestävät 1-3 pankkipäivää. Portaalin Ylläpitäjän lähettää Lainanottajalle tekstiviestin heti, kun lainasumma on siirretty Lainanottajan ilmoittamalle tilille. Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa siitä itsestä riippumattomista lainanmaksun viivästyksistä, kuten pankkien omien järjestelmien päivitysten ja huoltokatkojen aiheuttamista viivästyksistä Portaalin Ylläpitäjän ei vastaa siitä, eikä Lainanottajan takaisinmaksuvelvollisuuteen vaikuta se, jos lainasumma ei ole Lainanottajan nostettavissa tai käytettävissä tilanteessa, jossa Lainanottajalla ei ole tilinkäyttöoikeutta, Lainanottaja ei ole uuden lainan hakemisen yhteydessä ilmoittanut muuttuneita pankkiyhteystietojaan ja laina maksetaan asiakkaan vanhalle pankkitilille, lainasumma on osittain tai kokonaan käytetty asiakkaan tilin negatiivisen saldon korjaamiseksi tai jos Lainanottaja ei muusta Portaalin Ylläpitäjästä riippumattomasta syystä pysty nostamaan lainaa. Portaalin Ylläpitäjä ei myöskään vastaa siitä, jos Lainanottaja ei voi käyttää maksukortilleen suoritettua lainaa esimerkiksi tapauksissa, jossa maksukortti tai tili on kuoletettu, varastettu, suljettu tai lukkiutunut Lainan hakemiseen liittyvät SMS-kustannukset tulevat Lainanottajan maksettavaksi, vaikka lainaa ei myönnettäisikään Lainanottajalle. Lainanottaja vastaa lainaa hakiessaan siitä, että täyttää näiden ehtojen 3. ja 4. kohtien mukaiset edellytykset. 6. Lainan määrä ja lainasopimuksen kesto 6.1. Lainan määrä on Lainanottajan hakemuksen mukaisesti euroa ja laina-aika joko 1-90 päivää. Lainan pääoman lisäksi Lainanottajan on maksettava korkoa pääomalle. Mikäli maksut viivästyvät eräpäivästä,

3 peritään erääntyneille määrille korkolain mukainen viivästyskorko. Lainasta perittäviä maksuja on tarkemmin eritelty kohdassa Lainasopimus syntyy asiakkaan lähetettyä Portaalin Ylläpitäjälle kohdassa 5.1. tarkoitetun vahvistusviestin ja päättyy kun Lainanottaja tai takaaja on suorittanut sopimuksen mukaiset velvoitteet kokonaisuudessaan. 7. Lainan takaisin maksaminen 7.1. Laina kuluineen maksetaan takaisin yhdessä erässä tai useammassa kuukausierässä lainataulukon (kohta 9) mukaisesti riippuen lainasummasta ja laina-ajasta Lainan takaisinmaksuaika alkaa siitä päivästä kun laina on maksettu Lainanottajan pankkitilille. Takaisinmaksuaika ja erät määräytyvät haetun lainasumman ja laina-ajan mukaan kuten kohdassa 6 ja lainataulukossa (kohta 9) on esitetty Portaalin Ylläpitäjä toimittaa lainan ja sen mahdollisten kuukausierien takaisinmaksua varten laskun Lainanottajelle. Laina ja sen mahdolliset kuukausierät käsittely- ja toimituskuluineen tulee maksaa aina Portaalin Ylläpitäjän toimittaman laskun mukaisin maksutiedoin, viitenumero erityisesti huomioiden. Mikäli Lainanottaja ei ole saanut laskua ennen eräpäivää, on Lainanottaja edelleen maksuvelvollinen ja velvoitettu olemaan viipymättä yhteydessä Portaalin Ylläpitäjän asiakaspalveluun laskutietojen saamiseksi Lainanottajalle on oikeus maksaa luotto tai osa siitä takaisin ennen sen erääntymistä pyytämällä lainan takaisinmaksutiedot Portaalin Ylläpitäjältä. Jos Lainanottaja maksaa lainan tai sen osan ennenaikaisesti, jäljellä olevasta saatavasta vähennetään se osa lainan kustannuksista, joka osa kohdistuu käyttämättä jäävään lainaaikaan Lainanottajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista Portaalin Ylläpitäjä veloittaa 7 euroa. Alle 7 euron liikasuorituksia ei palauteta Mikäli Lainanottaja maksaa takaisin vain osan lainasta, ts. takaisin maksettu määrä ei riitä kattamaan kaikkia lainakustannuksia, saadut varat kohdennetaan ensin korolle ja vasta sen jälkeen pääomalle seuraavasti: 1) Viivästyskorot 2) Perintäkulujen korot 3) Saatavan korkokulut 4) Muut saatavaan liittyvät kulut, esim. eräpäivänsiirrosta aiheutuvat kulut 5) Perintäkulujen pääoma 6) Saatavan pääoma 7.7. Mikäli kyseessä on maksullinen tai maksuton tms. kampanjaetu, joka poikkeaa näiden ehtojen mukaisesta ns. normaalista lainasta tavalla tai toisella, ja joita voidaan tarjota Lainanottajille ainoastaan Lainanantajan oman harkinnan mukaan, ja jollaisista on aina sovittava erikseen osapuolten kesken, eikä tällaista lainaa ole maksettu sovitussa määräajassa, ts. eräpäivään mennessä, peritään tällaisesta maksamattomasta lainasta siinä tapauksessa ns. normaalin lainan mukaiset korot, maksut ja yms. kulut. Nämä maksut määräytyvät näiden yleisten ehtojen mukaisesti. 8. Muutokset lainaohjelmaan 8.1 Lainanottaja voi sopia yhdessä Portaalin Ylläpitäjän kanssa koko maksamatta olevan lainan kattavasta kirjallisesta maksuohjelman muutoksesta. Tämä sopimus voidaan tehdä missä vaiheessa tahansa ennen kuin laina on maksettu takaisin kokonaisuudessaan Maksuohjelman muutos voidaan toteuttaa puhelimitse (soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin), jolloin Lainanottaja saa maksusuunnitelman muutoksesta tekstiviestivahvistuksen. Hinta määräytyy kohdassa 14.5 määrätyllä tavalla. Lisäksi pidennetylle laina-ajalle lasketaan lainakorko. 9. Lainanottajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä ja lainan todellinen vuosikorko 9.1. Lainanottajan maksettavaksi tulee lainan pääoma ja korkokustannukset. Lisäksi Lainanottajalle tulee SMSviestikuluja lainan hakemisesta ja mahdollisista muutoksista lähetettyjen viestien lukumäärän ja tyypin mukaan tämän sopimuksen kohdan 13 mukaisesti. Pääoman ja koron määrät on yksilöity alla olevassa lainataulukossa. Lisäksi Lainanottaja joutuu maksamaan mahdolliset takauksesta aiheutuvat kustannukset takauksen antaneelle taholle Lainanottajan maksettavaksi tulevat kokonaismäärät, lainan hakemiseen liittyvät SMS-kustannukset huomioiden, ja lainojen todelliset vuosikorot ovat lainamäärittäin ja -ajoittain seuraavat:

4 Luotto, 7 päivää Luoton määrä Käsittely- ja toimituskulut Kokonaismäärä; Todellinen vuosikorko %; Korko vuodessa; Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; Maksuerän euromäärä 10 0,07 0,15 43,87% 36% 10,07 10, ,15 0,15 47,64% 39% 20,15 20, ,23 0,23 48,92% 40% 30,23 30, ,39 0,39 49,95% 41% 50,39 50,39 Luotto, 14 päivää Luoton määrä Käsittely- ja toimituskulut Kokonaismäärä; Todellinen vuosikorko %; Korko vuodessa; Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; Maksuerän euromäärä 50 0,79 0,79 50,49% 41% 50,79 50, ,59 1,59 50,87% 41% 101,59 101, ,39 2,39 51,00% 42% 152,39 152, ,18 3,18 50,87% 41% 203,18 203, ,98 3,98 50,95% 42% 253,98 253, ,78 4,78 51,00% 42% 304,78 304,78 Luotto, 30 päivää Luoton määrä Käsittely- ja toimituskulut; Kokonaismäärä; Todellinen vuosikorko %; Korko vuodessa; Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; Maksuerän euromäärä 50 1,72 1,72 50,91% 42% 51,72 51, ,44 3,44 50,91% 42% 103,44 103, ,16 5,16 50,91% 42% 155,16 155, ,87 6,87 50,82% 42% 206,87 206, ,61 8,61 50,98% 42% 258,61 258, ,33 10,33 50,97% 42% 310,33 310, ,05 12,05 50,96% 42% 362,05 362, ,78 13,78 51,00% 42% 413,78 413,78 Luotto, 90 päivää Luoton määrä Käsittely- ja toimituskulut; Kokonaismäärä; Todellinen vuosikorko %; Korko vuodessa; 30pv osamaksu; 60pv osamaksu 90 pv osamaksu; Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; Maksuerän euromäärä ,84 34,84 51,00% 28% 178,00 178,00 178,00 534,84 534, ,79 41,79 50,97% 28% 213,93 213,93 213,93 641,79 641, ,77 48,77 50,99% 28% 249,59 249,59 249,59 748,77 748, ,75 55,75 51,00% 28% 285,25 285,25 285,25 855,75 855, ,70 62,70 50,99% 28% 320,90 320,90 320,90 962,70 962, ,70 62,70 50,97% 28% 356,55 356,55 356, , , Peruuttamisoikeus Lainanottajalla on oikeus peruuttaa lainasopimus ilmoittamalla siitä Portaalin Ylläpitäjälle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä Lainapäätöksestä, ja siitä ajankohdasta, kun hän on saanut haltuunsa kappaleen lainasopimuksesta ja muut ennakkotiedot, joko kirjallisesti tai sähköisesti. Lainan peruuttamisesta veloitetaan 15 euron maksu Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa Portaalin Ylläpitäjälle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti. Peruuttamisilmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot: - lainanhakijan nimi, osoite ja henkilötunnus - ilmoitus peruuttamisesta - paikka ja päiväys - kopio maksukuitista - kirjallisesti toimitetussa peruutusilmoituksessa allekirjoitus Kirjallinen peruuttamisilmoitus tulee toimittaa osoitteeseen: Suomen Rahoitusyhtiö Oy/Peruuttamisilmoitus PL Helsinki Tai

5 10.3. Lainanottaja on velvollinen maksamaan ottamalleen lainalle koron siltä ajalta, jonka laina on ollut hänen käytettävissään. Lisäksi Lainanottaja on velvollinen korvaamaan peruuttamisesta syntyvät peruuttamattomat, lainasopimuksen tekemisestä johtuvat maksut. Maksujen määrä on peruuttamattomien kustannusten määrä (15 ) ja koron peruste lainaehdoissa esitetty todellinen vuosi korko Lainanottajan on viivytyksettä otettava yhteyttä Portaalin Ylläpitäjän, ja sovittava lainasopimuksen nojalla saamiensa varojen palauttamisesta, kuten myös edellisten ehtokohtien mukaisten korvauksien ja maksujen suorittamisesta. Kaikissa tapauksissa Lainanottajan on kuitenkin viimeistään lainan peruuttamisilmoituksen tekemistä vastaavana päivänä palautettava Portaalin Ylläpitäjälle lainasopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava edellisten ehtokohtien mukaiset korvaukset ja maksut. Muutoin peruuttaminen raukeaa. Lainanottajalla on oikeus pidättäytyä täyttämästä omaa maksuvelvollisuuttaan, kunnes Portaalin Ylläpitäjä on täyttänyt Lainanantajan puolesta vastaavan velvollisuuden. 11. Maksun viivästyminen, maksun laiminlyönnin seuraamukset Mikäli lainaa kaikkine kuluineen ei ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään erääntyneelle avoimelle summalle kohdan 9.2 mukaista viivästyskorkoa kunnes Lainanottaja on suorittanut koko maksuvelvoitteensa Portaalin Ylläpitäjä toimittaa erääntyneestä maksamattomasta lainasta Lainanottajalle pysyvällä tavalla korkeintaan kaksi (2) maksuhuomautusta. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 euroa Mikäli lainan takaisinmaksu viivästyy 30 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, on Lainanantajalla oikeus irtisanoa lainasopimus. Mikäli lainasopimus joudutaan irtisanomaan Lainanottajan sopimusrikkomuksen vuoksi, on Lainanottaja velvollinen suorittamaan kohdassa 14.5 mainitun sopimussakon Mikäli lainan takaisinmaksu viivästyy ja asia siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi, maksamattoman lainan perinnästä aiheutuvat perintätoimiston perintäkulut ovat kokonaisuudessaan korkeintaan 60 euroa, jos luoton pääoma on enintään 100 euroa, 100 euroa jos luoton pääoma on yli 100 euroa, ja 210 euroa jos luoton pääoma on yli 1000 euroa Portaalin Ylläpitäjä voi, ilman erillistä ilmoitusta siirtää Lainanantajan saatavan kolmannen osapuolen perittäväksi tai tällaisen osapuolen omistukseen Portaalin Ylläpitäjä ilmoittaa kaikista maksamattomista luotoista Suomen Asiakastieto Oy:n tai Soliditet Finlandin ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli luoton takaisinmaksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja yli kolme viikkoa on kulunut siitä, kun Lainanottajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin. Tämä maksuhäiriömerkintä näkyy julkisesti ja se merkitään ilman oikeudellisia toimenpiteitä Ellei lainaa saada muutoin perittyä takaisin, Portaalin Ylläpitäjä perii luoton oikeudenkäyntikuluineen lopulta tuomioistuimessa. 12. Lainanottajan tiedonantovelvollisuus sekä Lainanottajan velvollisuus korvata ylimääräiset kulut Lainanottajan on ilmoitettava Portaalin Ylläpitäjälle välittömästi kaikista yhteystietojensa muutoksista, kuten nimen, osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Lainanottajan on ilmoitettava myös mahdolliset muutokset pankkiyhteystiedoissaan aina viimeistään uutta lainaa haettaessa. Ellei Lainanottajan ilmoita tietojen muutoksista itse ja tiedot ovat tarpeen lainasopimussuhteen kannalta, Portaalin Ylläpitäjällä on oikeus hankkia Lainanottajan muuttuneet tiedot muuta kautta ja veloittaa Lainanottajan tietojen hakuun liittyvät kustannukset. Tuntiveloitus on 50 euroa/tunti Mikäli Lainanottaja aiheuttaa Portaalin Ylläpitäjälle ylimääräistä työtä (ns. lisätyötä), jolla tarkoitetaan normaaleista lainanantoon liittyvistä toimista poikkeavaa, ylimääräistä työtä, on Lainanottaja velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset kohdassa 14.5 mainitun perusteen mukaisesti. Ylimääräisellä työllä tarkoitetaan kaikkea sellaista, jota ei voida pitää normaaliin lainanantoon liittyvänä työnä tai toimenpiteenä. Tällaisena voidaan pitää mm. Lainanottajan kadottaman laskun tilalle lähetetyn laskun toimittamisesta aiheutunutta työtä sekä virheellisesti maksettujen lainojen oikein kohdistamisesta aiheutunutta työtä. 13. Lainan hakemiseen ja sen muuttamiseen liittyvät maksut ja kustannukset, saldotodistus Kun lainaa haetaan SMS-viestillä tai kun siihen näin tehdään muutoksia, tulee tästä Lainanottajalle maksettavaksi SMS-viestikuluja. Nämä kulut määräytyvät puhelinoperaattorikohtaisesti. Maksuohjelman muutoksesta tekstiviestillä veloitetaan kohdassa 14.5 mainittu summa Viestien hinnat ovat seuraavat: Viesti Hinta VAHVISTA, VAHVISTUS, OK 2,00

6 MS 15,00 LAINAKIELTO 0,00 VIESTI 0,50 STOP, MAINOSKIELTO 0,00 SALDO 0,00 kaikki muut viestit 0, Mikäli Lainanottajan lähettämän viestin sisältö ei vastaa Portaalin Ylläpitäjän antamia ohjeita ja sitä ei näin ollen voida käsitellä, jää virheellisen viestin viestikustannus Lainanottajan vahingoksi, ja Lainanottajan on lähetettävä uusi asianmukainen maksullinen viesti Portaalin Ylläpitäjälle Lainanottaja tai hänen oikeudenomistajansa voivat tilata Portaalin Ylläpitäjältä yhden saldotodistuksen veloituksetta vuodessa. Mikäli Lainanottaja pyytää saldotodistuksen useammin kuin kerran vuodessa, on todistuksen hinta 15 euroa/saldotodistus. 14. Muut ehdot Lainanottaja hyväksyy nämä lainaehdot kaikkine mahdollisine muutoksineen myös uutta lainaa hakiessaan Portaalin Ylläpitäjän Lainanottajalle postitse lähettämien ilmoitusten ja asiakirjojen katsotaan saapuneen Lainanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähetyspäivästä laskettuna, ellei Portaalin Ylläpitäjä osoita näiden saapuneen Lainanottajalle aiemmin Lainahakemuksen jättämisellä Lainanottaja antaa Portaalin Ylläpitäjälle oikeuden koota ja rekisteröidä hakemuksissa olevia ja luotto- ja yhteystietopalveluita tarjoavilta yhtiöiltä saatuja tietoja. Portaalin Ylläpitäjällä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lainanottajan tietoja voidaan mm. käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lainanottaja voi kieltää suoramarkkinoinnin maksutta lähettämällä Portaalin Ylläpitäjälle viestin MAINOSKIELTO. Portaalin Ylläpitäjällä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lainanottaja voi tarpeen mukaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa tarjoamissaan palveluissa mahdollisesti esiintyvien katkosten, häiriöiden tai virheiden vuoksi Lainanottajalle tai Lainanantajalle aiheutuneesta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa myöskään muiden Portaali-toiminnassaan käyttämiensä tai Lainanottajan tai Lainanantajan itsensä käyttämien palvelutarjoajien Lainanottajalle tai Lainanantajalle aiheuttamasta minkään tyyppisestä vahingosta sen syntymistavasta riippumatta. Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa myöskään vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai siihen verrattavasta muusta syystä, joka vaikeuttaa palvelun toteuttamista joltain osin. Portaalin Ylläpitäjällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta Portaalin Ylläpitäjä ei vastaa Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien lainasopimusten tai lainsäädännön vastaisesta toiminnasta, kuten ei myöskään siitä, että Käyttäjät suorittavat heitä sitovat velvoitteensa ja heitä sitovat, lainasopimuksesta aiheutuvat velvoitteet, taikka siitä, että Portaalin kautta tehdyt lainasopimukset ovat varmasti voimassa tai laillisia Käyttäjät tekevät Portaalissa oikeustoimia omalla vastuullaan toimien itse vastaavan sopimuksen osapuolina. Portaalissa tarjottavat lainasopimukset on tarkoitettu Käyttäjien käyttöön heidän omalla vastuullaan ja riskillään. Portaalin Ylläpitäjä ei ole vastuussa Lainanantajalle tai Lainansaajalle aiheutuvista lakiin perustuvista seuraamuksista solmiessaan ja hoitaessaan lainasopimusta Portaalin avulla Portaalin Ylläpitäjä tai sen valtuuttama taho perii seuraavat palvelumaksut: Liikaa tai väärin maksettu laina 7 Rahan siirtäminen eri lainasopimusten välillä Lainahakemuksen peruuttaminen korko Korko ja saldotodistukset, 1/vuosi ilmainen, muut 15 Maksuhuomautukset 5 Muut maksuvaatimuksiin liittyvät kirjeet, max. 15 Virheellisen hakemuksen käsittelykulut 5 Asiakaspalvelun tekemä lisätyö Paperilaskut (maksullinen lisäpalvelu) Maksuohjelman muutos, tekstiviesti 50 /tunti 2,9 15

7 Maksuohjelman muutos, tekstiviestillä, lasku kotiin Maksuohjelman muutos, puhelimitse Sopimussakko pääoma Sopimussakko pääoma Sopimussakko pääoma luottokorko 15, Yhteydenpito Lainanottajaan tapahtuu pääsääntöisesti kirjeitse postin välityksellä. Lainanottaja voi kuitenkin pyytää, että yhteydenpito tapahtuu sähköpostin välityksellä. Tällöin kaikki lainasuhteeseen liittyvät asiakirjat, esim. laskut yms. materiaali toimitetaan vain Lainanottajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Portaalin Ylläpitäjä voi kuitenkin myös viimeksi mainitussa tapauksessa tarpeen vaatiessa olla yhteydessä asiakkaaseen kirjeitse. 16. Asiakaspalvelu ja riitojen selvitys, oikeussuojakeinot Lainanottajan tulee olla lainaa koskevissa asioissa yhteydessä Portaalin Ylläpitäjän asiakaspalveluun Näihin yleisiin ehtoihin ja Käyttäjien välisiin lainasopimuksiin perustuviin riitoihin sekä Käyttäjien ja Portaalin Ylläpitäjän välisiin riitoihin sovelletaan Suomen lakia Lainasopimusta koskevat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin Portaalin Ylläpitäjä ei myönnä tai välitä Suomen lainsäädännön mukaisia kuluttajaluottoja, vaan yhtiö toimii yksityishenkilöiden välisessä luotonantotoiminnassa Portaali-palvelun ylläpitäjänä. Rahoituspalveluiden etämyyntiä säätelee Kuluttajansuojalain 6 a luku Mikäli asiaa ei saada sovittua osapuolten kesken, voi Lainanottaja saattaa asian joko Helsingin käräjäoikeuden tai oman kotipaikkansa toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Samoin Portaalin Ylläpitäjän palveluihin tyytymättömät voivat ottaa yhteyttä kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Nämä ehdot ovat voimassa alkaen.

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot