OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS Toimitus: suunnittelija Kati Åman Koulutusohjelmatoimikunta SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO

2 Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto PL 3000, TKK Käyntiosoite Otakaari 5 A, Espoo Puh. vaihde kanslia fax kanslia sähköposti muodossa: Picaset oy Helsinki

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Alkusanat OSASTON ESITTELY Hallinto Toimikunnat Opiskelijaedustajat Kanslia ja opintoneuvola Kirjastopalvelut OPINTONEUVONTA JA -OHJAUS Suunnittelija Opintoneuvojat, harjoitteluneuvoja ja palautesihteeri Laboratoriokohtaiset opintoneuvojat Opetushenkilökunta Opintosuunnitelma Tutortoiminta Tutkinnon ensimmäisen osan suorittaminen Sähköinsinöörikilta ja opintotoimikunta Opintososiaaliset asiat Rekrytointipalvelut OPISKELU Tutkinto- ja luentokaudet Ilmoittautuminen opintojaksoille Tentit, välikokeet ja osatentit Tenttiin osallistujan ohjeet Suoritusmerkinnät ja opintosuoritusten rekisteröinti Opintojaksojen korvaavuudet TKK:n ulkopuoliset suoritukset Opiskelu ulkomailla Koulutusohjelman ja korkeakoulun vaihto Uusiin koulutusohjelmiin siirtyminen Anomusten tekeminen ja kokoukset Opintojen arviointi Valmistuminen Opiskelijoiden yleisimmin esittämät kysymykset Tärkeimmät tietolähteet STUDIEVÄGLEDNING PÅ SVENSKA Förord Avdelningen för elektro- och telekommunikationsteknik Nyttiga ställen att besöka Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för elektronik och elektroteknik Utbildningsprogrammet för telekommunikations teknik Undervisningen Studier Praktik Valsituationer Studiernas slutskede Terminologistöd Studier vid andra högskolor Studiestöd och stipendier Om du behöver råd

4 6. JATKO-OPISKELU Jatko-opintojen aloitus Tohtorikoulut TÄYDENTÄVÄT OPINNOT JA AVOIMEN YLIOPISTON OPETUS Täydentävät opinnot Avoimen yliopiston opetus YHTEISTYÖSOPIMUKSET JOO eli joustava opiskeluoikeus OIKEUSTURVASTA OPETUSMENETELMÄT JA TUTKINNON RAKENNE Opetusmenetelmät Tutkinnon rakenne Tutkinnon ensimmäinen osa Opintosuunnan opinnot Pääaine Sivuaine Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Diplomityö Perusaineiden laaja oppimäärä Samat opintojaksot eri kokonaisuuksissa Insinöörien ja teknikoiden opintohyvitykset tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa Saman alan ammattikorkeakoulututkinnosta saatava opintohyvitys TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Malliohjelma Tutkinnon ensimmäinen osa (yhteensä 70,5-73,5 ov) Opintosuuntien sisällöt DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY (SIG) OPTISET TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT (OPT) TIETOLIIKENTEEN MATEMAATTISET MENETELMÄT (MAM) TIETOLIIKENTEEN TUOTEKEHITYS JA KÄYTTÖLIITTYMÄT (TUK) VERKOT JA JÄRJESTELMÄT (VER) Opintosuuntiin kuuluvat pää- ja sivuaineet Pää- ja sivuaineet, kaavioiden lukuohjeet AKUSTIIKKA JA ÄÄNENKÄSITTELYTEKNIIKKA COMMUNICATIONS ENGINEERING COMMUNICATIONS ENGINEERING AT EURECOM FRAMTIDENS INDUSTRIFÖRETAG (FIF) INFORMAATIOTEKNIIKKA JOHTAMINEN JA TYÖPSYKOLOGIA, sivuaine KIELITEKNOLOGIA KOGNITIIVINEN TEKNOLOGIA KONSULTOINTI JA YHTEISTOIMINTA LASKENNALLINEN TEKNIIKKA OHJELMISTOJÄRJESTELMÄT, sivuaine OPPIVAN ORGANISAATION KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, sivuaine OPTINEN TEKNOLOGIA JA OPTINEN TIETOLIIKENNE OPTOELEKTRONIIKKA ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, sivuaine PAIKANNUS JA NAVIGOINTI, sivuaine RADIOTEKNIIKKA SÄHKÖFYSIIKKA

5 TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT S-38/TU TELELIIKENNETEORIA TELEVIESTINTÄJÄRJESTELMÄT TIETOJENKÄSITTELYTEORIA TIETOLIIKENTEEN SIGNAALINKÄSITTELY TIETOVERKKOTEKNIIKKA VIESTINTÄTEKNIIKKA YRITYKSEN VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT Liite 1. Tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta kielestä täyttävät opintojaksot. Liite 2. LPM lista (Lisäykset, poistot muutokset) 5

6 1. OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 1.1 Alkusanat Kädessäsi on tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opinto-opas lukuvuodelle Tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain noin 130 opiskelijaa. Työelämä tarvitsee näiden alojen diplomi-insinöörejä suunnilleen saman verran kuin heitä vuosittain valmistuu. Osasto pyrkii vastaamaan haasteeseen kehittämällä opetusta ja tiloja. Professoreiden määrä kasvaa vuosittain muutamalla, osaston tiloja on laajennettu, tutortoimintaa ja työtapoja kehitetään koko ajan. Opinto-oppaan tarkoituksena on antaa mahdollisimman paljon opiskelijan tarvitsemaa tietoa, mutta mikäli silti on kysyttävää, käänny epäröimättä opintoneuvolan, kanslian ja muun henkilökunnan puoleen kysymyksinesi. Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiisi löydät myös sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston WWW-sivuilta Säilytä opinto-oppaasi! Opinto-opas kannattaa ehdottomasti säilyttää, sillä voit opiskella tutkintosi kokonaisuudessaan sen lukuvuoden oppaan mukaan, jona olet opintosi aloittanut. Toki voit käyttää myös sitä myöhempiä oppaita. Koulutusohjelmatoimikunta kannustaa Sinua ja toivottaa reipasta ja antoisaa etenemistä opinnoissasi. Tulevaisuus riippuu myös Sinusta, sillä valitsemasi ala on yksi nopeimmin kehittyvistä ja jatkaa kasvuaan, kunhan motivoituneita, korkeakoulututkinnon suorittaneita alan ammattilaisia riittää. Työpanostasi teollisuudessa, tutkimuksessa ja laajemmin työmarkkinoilla tarvitaan nopeasti. Hyvää opintomenestystä toivottaen Koulutusohjelmatoimikunta 6

7 2. OSASTON ESITTELY Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto on suurin Teknillisen korkeakoulun 12 osastosta. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan, silloinen sähköteknillinen, osasto perustettiin vuonna 1941 antamaan ylintä opetusta ja harjoittamaan teknistieteellistä tutkimustyötä sähkötekniikan eri aloilla. Nykyisin opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavat osaston 56 professoria. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastoon kuuluvat elektroniikan ja sähkötekniikan, tietoliikennetekniikan sekä bioinformaatioteknologian koulutusohjelmat. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla on yhteensä noin 3500 opiskelijaa suorittamassa joko perustutkintoa eli diplomi-insinöörin (DI) tutkintoa tai jatkotutkintoa eli tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkintoa. Alla olevassa taulukossa on muutamien viime vuosien aikana suoritettujen tutkintojen määrät: Vuosi DI TkL TkT+FT Vuosina ennustetaan valmistuvan noin diplomi-insinööriä vuodessa. 2.1 Hallinto Teknillisen korkeakoulun yleistä hallintoa hoitavat korkeakoulun hallitus, tieteelliset neuvostot, rehtori ja hallintoosasto. Osaston hallintoa hoitavat osastoneuvosto ja osastonjohtaja. Osastoneuvoston ja osastonjohtajan tehtävät ja asema määritellään Teknillisen korkeakoulun hallintojohtosäännössä. Osastoneuvoston ja osastonjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Osastonjohtajana toimii professori Pekka Wallin (huone SI 430, puh ). Osaston varajohtaja on professori Pertti Vainikainen (huone SC 322, puh ). Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston osastoneuvostoon valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan 12 jäsentä osastolta ja yksi korkeakoulun ulkopuolinen jäsen. Osaston professorit valitsevat jäsenensä ja varajäsenensä kokouksessa ja osaston muu henkilökunta valitsee jäsenensä vaalilla. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat, joita tällä hetkellä osastoneuvostossa on kolme. Osastoneuvosto kutsuu ulkopuolisen jäsenen ja hänen varajäsenensä. Korkeakoulussa on viisi tieteellistä neuvostoa, yksi kutakin osastoryhmää kohti. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston tieteellisen neuvoston jäseninä ovat osaston kaikki professorin virkaan nimitetyt henkilöt sekä kaksi opettajien, tutkijoiden ja muun henkilöstön muodostaman ryhmän edustajaa. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto valitsee opiskelijoiden keskuudesta kaksi jäsentä. 7

8 2.2 Toimikunnat Osastolla toimii useita toimikuntia osastonjohtajan apuna. Niiden tehtävänä on valmistella asiat osastoneuvoston tai osastonjohtajan päätettäväksi ja kehittää osaston toimintaa. Perusopintoja koskevia asioita käsitellään lähinnä koulutusohjelma- ja tutkintotoimikunnassa. Näistä edellinen keskittyy koulutuksen rakenteen suunnitteluun ja kehittämiseen, kun tutkintotoimikunnassa puolestaan käsitellään perus- ja jatkotutkintojen suorittamiseen liittyviin asioihin. Opetuksen laatutoimikunta eli OpLaa keskittyy opetuksen kehittämiseen ja arviointiin mm. järjestämällä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia ja kehittämällä tutor-toimintaa. Lisäksi osastolla on muita toimikuntia, joiden tehtävistä ja niihin kuuluvista henkilöistä saa tietoa hallintopäälliköltä, suunnittelijalta ja opintoneuvolasta. 2.3 Opiskelijaedustajat Killalla (tai joissain tapauksissa ylioppilaskunnalla) on oikeus nimittää edustajiaan osaston toimikuntiin ja muihin vastaaviin elimiin. Näin taataan opiskelijoiden oikeuksien säilyminen ja pysytään ajan tasalla tärkeistä opinnollisissa muutoksissa sekä pystytään kehittämään osaston toimintaa positiivisen yhteistyön hengessä. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa näiden hallinnon opiskelijaedustajien kautta opetuksen ongelmakohtiin tai välittää omia parannusehdotuksiaan osastolle. Saat yhteyden kaikkiin opiskelijaedustajiin sähköpostitse osoitteella (kirjoitettava juuri näin!) tai ottamalla yhteyttä suoraan kyseisiin henkilöihin. Lista kulloisistakin opiskelijaedustajista löytyy killan opintotoimikunnan ilmoitustaululta ja WWWsivuilta. 2.4 Kanslia ja opintoneuvola Opiskelijoiden kannalta tärkeitä paikkoja ovat osaston kanslia ja opintoneuvola. Kansliassa käsitellään ja säilytetään opiskelijoita koskevat paperit ja sieltä myös saa informaatiota opintoja koskeviin kysymyksiin. Kanslia sijaitsee 4. kerroksessa huoneessa E411. Kansliasta löytyvät myös kaikki tarvittavat lomakkeet. Kun haet lomakkeita, muista mainita, minkä lukuvuoden opinto-oppaan mukaan opiskelet ja kuulutko johonkin erillisohjelmaan. Lisää opintoneuvolasta ja -neuvonnasta yleisesti kerrotaan luvussa 3. Kanslian keskeisiä tehtäviä ovat opintosuoritusten kirjaaminen rekisteriin opintorekisteriotteiden antaminen opiskelijoille tutkintovaatimusten tarkistaminen ja todistusten kirjoittaminen anomusten vastaanotto opiskelijoita koskevista päätöksistä tiedottaminen erilaisten opiskelijaseurantojen käytännön hoito (esim. tutkinnon ensimmäisen osan seuranta) Kanslian toimihenkilöt ovat: hallintopäällikkö Maaret Djupsjöbacka , E423 projektipäällikkö Pirjo Putila , H301C projektisihteeri Mari Knuuttila , H301C toimistosihteeri Brita Vuoristo , E425 toimistosihteeri Lea Fehrmann , E425 osastosihteeri Katrina Nykänen , E413 (aamupäivisin) toimistosihteeri Raijaliisa Karhu , E413 (iltapäivisin) osastosihteeri Kiia Haapaniemi , E421 erikoissuunnittelja Jussi Liesiö , E422 8

9 suunnittelija Anita Bisi , E424 suunnittelija Kati Åman , E417 tutkijatohtori Perttu Puska , E Kirjastopalvelut Sähkö- ja tietoliikennetekniikan kirjasto toimii tutkija- ja opiskelijakirjastona. Kokoelmiin hankitaan aineistoa osaston tutkimusalalta. Kirjastossa on sekä lainattavaa aineistoa että käsikirjastokokoelmia. Lainausoikeuden voivat saada kaikki. Osaston opetusohjelman kurssien kurssikirjat ovat kirjastossa. Kurssikirjoista on myös lainattavia kappaleita. Kirjastoon tilataan noin 200 tieteellistä aikakauslehteä. Useimmat lehdet ovat luettavissa myös elektronisena versiona. Osaston diplomi- ja lisensiaatintyöt ovat pääsääntöisesti lainattavissa kirjastosta. Kirjasto lainaa myös opetusmonisteita. Kokoelmista on tietoa www-sivulla Kirjaston tilat sijaitsevat Sähkötalon G-siivessä, Valotalossa. Valotalon palveluita opiskelijoille ovat kirjasto, lukusali, ryhmätyöhuoneet, tietokoneluokat ja Nettikahvila. Kirjaston informaatikko ja sihteerit neuvovat opiskelijoita tiedon hankinnassa. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan kirjasto, SG205, puh Informaatikko Marjo Sievänen, SG224, puh Tietopalvelusihteeri Laura Mikkola, SG225, puh Toimistosihteeri Carl-Eric Westman, SG225, puh Osaston kirjasto on avoinna seuraavasti: Lukukausien aikana: ma-to pe Kesäaikana: katso kirjaston www-sivulta Muita tärkeitä kirjastoja Teknillisen korkeakoulun pääkirjasto, Otaniementie 9. Lainaus ja uudistukset puh , päivystävä informaatikko puh Avoinna lukukausien aikana: ma-pe la aattopäivinä Matematiikan laitoksen kirjasto, Otakaari 1 M, huone U359A, puh Samassa yhteydessä on myös sovelletun matematiikan, fysiikan ja mekaniikan kirjasto. Teknillisen fysiikan laitoksen kirjasto, Otakaari 3A, 2.krs, puh VTT Tietopalvelu, VTT:n päärakennus, Vuorimiehentie 5, puh. vaihde (09)4561. Helsingin yliopiston pääkirjasto, Unioninkatu 36, yliopiston vaihde (09)1911. Avoinna lukukausien aikana: ma-pe la

10 Lisäksi muilla osastoilla sekä kieli- ja viestintäkeskuksella on omia kirjastoja, joissa on alan erityiskirjallisuutta. Erilliskirjastot ovat pääsääntöisesti auki Itsenäisen tiedonhaun tueksi opiskelijan kannattaa suorittaa opintojakso Eri Tieteellisen tiedon haku (sähkö- ja tietoliikennetekniikka). Kurssi on tiivis katsaus tieteellisten tiedonlähteiden käyttöön kirjastossa ja tietoverkossa. 10

11 3. OPINTONEUVONTA JA -OHJAUS Opintoneuvonnalla ja -ohjauksella pyritään selvittämään opiskelussa eteen tulevia käytännön ongelmia ja auttamaan opiskelijoita opintojen suunnittelussa. Opintoneuvontaa antavat sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla opintoneuvojat, kanslia ja suunnittelija, harjoitteluasioissa opiskelijoita neuvoo harjoitteluneuvoja. Opintoneuvojat ja harjoitteluneuvoja ovat osa-aikaisia ylempien vuosikurssien teekkareita. Lisäksi jokaisessa laboratoriossa joku henkilökunnasta vastaa pää- ja sivuainekohtaisesta opintoneuvonnasta ja erilaisten informaatiotilaisuuksien järjestämisestä (nk. laboratoriokohtainen opintoneuvoja). 3.1 Suunnittelija Osaston suunnittelija on tavattavissa pääasiallisesti virka-aikana. Hän vastaa osaston opintoasiain suunnittelusta, toteuttamisesta ja koordinoinnista. Yhdessä toimikuntien kanssa hän vastaa osaston opinto-oppaiden laadinnasta ja opetuksen seurannasta. Suunnittelijan puoleen voi kääntyä myös erilaisten opiskeluun liittyvien ongelmien ja kysymysten kanssa. Suunnittelija Kati Åman Huone SE 417 puh Opintoneuvojat, harjoitteluneuvoja ja palautesihteeri Opintoneuvojat ovat tavattavissa lukukausien aikana vastaanottoaikoina, jotka löydät opintoneuvolan ovesta ja opintoneuvolan WWW-sivuilta ( Ruotsiksi kysymyksiin vastaa ainakin ruotsinkielinen opintoneuvoja. Opintoneuvojien puoleen voi kääntyä kaikissa opiskeluun ja opiskeluelämään liittyvissä kysymyksissä. He neuvovat mm. erilaisissa opintojen edistymiseen liittyvissä anomus- ja valintatilanteissa, tutkintoon liittyvissä kysymyksissä, opintosuunnitelman laadinnassa, opintojaksojen korvaavuuksissa ja opiskelun oikeusturvakysymyksissä. KV-neuvoja opastaa ulkomaalaisia opiskelijoita ja hankkii heille opiskelijatutorit. Lisäksi hän opastaa myös ulkomaille lähteviä opiskelijoita. Osastolla toimii vielä harjoitteluneuvoja, joka ilmoittaa virallisten harjoittelunvälitysorganisaatioiden kautta tulevista harjoittelupaikoista sekä mahdollisuuksien mukaan järjestää harjoittelupaikkoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Harjoitteluneuvojaa voi käydä tapaamassa kaikissa harjoitteluun liittyvissä asioissa. Opintoneuvolasta löydät myös palautesihteerin. Hän organisoi opintojaksopalautteen keruun ja analysoinnin sekä osallistuu aktiivisesti opintoja arvioivan työryhmän toimintaan. 11

12 Opintoneuvola päivystää arkisin opintoneuvolan ovessa tiedotettavina aikoina. huone SE115 puh sopinto Sähköpostiosoitteet opintoneuvolaan: opintoneuvojat: harjoittelusihteeri: palautesihteeri: KV-neuvoja: 3.3 Laboratoriokohtaiset opintoneuvojat Laboratoriokohtaisilta opintoneuvojilta voi käydä kysymässä pää- tai sivuaineen opintoihin, yksittäisiin opintojaksoihin sekä laboratorion järjestämään opetukseen tai tutkimukseen liittyvistä asioista. Luettelo laboratoriokohtaisista opintoneuvojista ja heidän yhteystiedoistaan löytyy mm. opintoneuvolan ilmoitustaululta (huone SE115) ja WWW-sivuilta ja S-kansliasta. 3.4 Opetushenkilökunta Jokainen opettaja on velvollinen opastamaan opiskelijoita opettamaansa opintojaksoon liittyvissä ongelmissa. Lisäksi jokaisen opintojakson assistentti auttaa opetuksellisten kysymysten selvittämisessä. Opettajat (professorit, lehtorit, luennoijat, assistentit jne.) ilmoittavat vastaanottoajoistaan lukukausien alussa huoneensa ovessa. Yleensä opettajalle kannattaa varata aika tapaamista varten, mutta heiltä voi kysyä neuvoa aina tarpeen vaatiessa. 3.5 Opintosuunnitelma Jokaisen opiskelijan tulee tehdä itselleen opintojen alussa realistinen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelman teko helpottaa tutkinnon rakenteen hahmottamista ja oman opiskelun ajoittamista. Opintojen edetessä opintosuunnitelman jatkuva ylläpitäminen on opiskelijan itsensä kannalta tärkeää, jotta valmistumisvaihe sujuisi mahdollisimman ongelmattomasti. Opintoneuvolasta sekä suunnittelijalta saat tarvittaessa apua suunnitelman tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjausta opintosuunnitelman laatimiseen saa ensimmäisenä syyslukukautena myös uusille opiskelijoille järjestettävällä opintojaksolla S Johdatus tietoliikennetekniikan opiskeluun. Opintojakson tavoitteena on myös tutustuttaa uudet opiskelijat korkeakouluopiskeluun ja -miljööseen sekä valottaa sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston opetuksen laajaa kenttää. Lisäksi tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat laboratorioihin ja professoreihin sekä antaa yleistiedot suomalaisesta korkeakoulu- ja opiskelijamaailmasta. 3.6 Tutortoiminta Tutortoiminnan tavoite on, että jo ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat johonkin osaston professoriin tai opettajaan. Tavatessaan opettajatutoriaan he saavat opiskeluun liittyvää ohjausta ja neuvoja opettajan näkökulmasta. Kullekin isohenkilöryhmälle nimetään joku sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston opettajista tutor-ohjaajaksi. Isohenkilöt sopivat ajan, jolloin he vievät fuksiryhmänsä tapaamaan tutoria. Tutor on henkilö, jolta asioita voi käydä kysymässä, kunnes saa oman pääaineen professorin, ja miksei vielä sen jälkeenkin! Tarkoitus on, että 12

13 tutor-ryhmä tapaa ensimmäisenä opiskeluvuonna ainakin muutamia kertoja syksyllä ja keväällä. Tapaamisia kannattaa järjestää myös toisen opiskeluvuoden aikana. Jokaiselle pää- ja sivuaineen valinneelle opiskelijalle nimetään tutor-opettaja, joka on pääaineesta vastaava professori. Professori (ainakin periaatteessa) kutsuu kaikki saman pääaineen valinneet opiskelijat yhteiseen tutortilaisuuteen. Tilaisuudessa käydään läpi pääaineen ja yleensäkin opiskeluun liittyviä asioita. Myöhempinä opiskeluvuosina jokainen opiskelija käy henkilökohtaisesti tapaamassa tutor-opettajaansa tarvittaessa. 3.7 Tutkinnon ensimmäisen osan suorittaminen Tutkinnon ensimmäinen osa antaa opinnoille vankan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan sekä tarvittavat, valitun tekniikan alan, perustiedot ja yleisvalmiudet. Siksi sen suorittaminen ajallaan on tärkeää. Tutkinnon ensimmäisen osan suorittamiselle on annettu tavoiteajaksi kaksi vuotta, ja se on syytä suorittaa viimeistään neljännen lukuvuoden kuluessa. Kun olet suorittanut kaikki tutkinnon ensimmäisen osan opintojaksot, käy kansliassa täyttämässä lomake, jonka jälkeen suoritus merkitään opintorekisteriin ja ensimmäisen osan seuranta osaltasi loppuu. 3.8 Sähköinsinöörikilta ja opintotoimikunta Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry on Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston opiskelijoiden oma, perinteikäs järjestö, joka toimii yhdyssiteenä osaston opiskelijoiden välillä. Killan jäseniä ovat kaikki jäsenmaksun maksaneet, killan toiminnasta kiinnostuneet Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäsenet. Killassa toimii aktiivinen opintotoimikunta, jonka pääasiallinen tarkoitus on ajaa opintoasioissa kiltalaisten etuja. Opintotoimikunta keskustelee ahkerasti ajankohtaisista asioista sekä osallistuu opetuksen kehittämiseen, joten jokainen kiltalainen voi tätä kautta päästä vaikuttamaan. Osastoneuvostossa, osaston toimikunnissa ja työryhmissä on killan jäseniä opiskelijaedustajina, joiden toimintaa opintotoimikunta koordinoi. Kilta tarjoaa myös monenlaista muuta, kuten järjestää sitsejä, saunailtoja, ekskursioita alan yrityksiin, unohtamatta laajaa urheilu- ja kulttuuritarjontaa. Kilta säilyttää myös vanhojen tenttien arkistoa, tarjoaa kopiokonepalveluita sekä jakaa jäsenilleen riippukansiot, joihin opiskelijoiden tilaamat luentomonisteet jaetaan. Lisätietoa Sähköinsinöörikillasta löytyy osoitteesta Yhteyttä hallitukseen ja toimihenkilöihin voi ottaa lähettämällä postia osoitteeseen 3.9 Opintososiaaliset asiat Opintososiaalisissa asioissa, esimerkiksi asumiseen, opintotukeen, rahattomuuteen tai terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa, voi kääntyä myös Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan puoleen. Lisätietoja löytyy esimerkiksi ylioppilaskunnan kotisivujen kautta. Toinen tärkeä paikka on Teknillisen korkeakoulun opintotukitoimisto päärakennuksen toisessa kerroksessa Rekrytointipalvelut Rekrytointipalvelut Innopoli II (Tekniikantie 14) palvelee sinua mielellään kaikissa työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Järjestämme rekrytointitapahtuia, välitämme työpaikkoja ja tarjoamme cv-tietokannan kautta mahdollisuuden uuden työpaikan löytymiseen. Lisätietoja tai Harjoittelu on osa jokaisen teekkarin opintoja. Tietoa kotimaisesta ja kansainvälisestä harjoittelusta saat Rekrytointipalveluista sekä oman osastosi harjoitteluneuvojalta Välitämme kotimaisia ja 13

14 kansainvälisiä harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä myönnämme kansainvälisen harjoittelun apurahoja. Lisätietoja: tai Uraneuvonta tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa opiskelijoille, vastavalmistuneille sekä jatko-opiskelijoille. TKK:n uraneuvonta on toteutettu yhteistyössä työhallinnon kanssa. Lisätietoja: tai Alumni-toiminta tarkoittaa TKK:lta valmistuneiden henkilöiden (alumnien) ja korkeakoulun välisten suhteiden hoitamista. Alumniyksikkö vastaa mm. mentorointiohjelman koordinoinnista. Muista Alumniyksikön tehtävistä saat lisätietoa: alumnikoordinaattori Mari Talpila tai 14

15 4. OPISKELU Opiskeluun liittyviä käytännön kysymyksiä on käsitelty myös Teknillisen korkeakoulun opetusohjelmassa, joten siihen kannattaa tutustua. 4.1 Tutkinto- ja luentokaudet Lukuvuoden tutkinto- ja luentokaudet ovat seuraavat: 1. tutkintokausi (4.9. TKK:n avajaiset) 1. luentokausi tutkintokausi tutkintokausi luentokausi tutkintokausi Syyslukukauden 2. puolilukukausi alkaa Kevätlukukauden 2. puolilukukausi alkaa Pääsiäisloma Syyslukukauden lauantaitentit 2003: 30.8., 20.9., , , 8.11., , , Kevätlukukauden lauantaitentit 2004: 10.1., 14.2., 6.3., 20.3., 3.4., 24.4., 8.5., 15.5 Huomaa, että tenttejä on vain satunnaisesti lauantaisin, joten kaikkien yllämainittujen lauantaiden varaaminen on turhaa. Tarkista tenttiesi ajat tenttijärjestyksestä tai Topista. 4.2 Ilmoittautuminen opintojaksoille Tutkintosäännön mukaan opiskelijan on ilmoittauduttava lukukauden alussa kullekin opintojaksolle, jonka opetusta hän aikoo seurata. Ilmoittautuminen on periaatteessa tehtävä joko luennolla tai ilmoitustaululla olevaan listaan kahden (2) viikon kuluessa opintojakson alkamisesta (ensimmäisestä luennosta). Käytännössä suurin osa ilmoittautumisista tehdään sähköisesti WWWTOPIin. Opiskelija voi ilmoittautua merkitsemällä nimensä ensimmäisillä luennoilla kiertävään ilmoittautumislistaan. Opintojakso luennoidaan, jos sille ilmoittautuu vähintään kolme opiskelijaa ja luennoitsija on korkeakoulun vakinainen opettaja, tai vähintään viisi opiskelijaa, kun kyseessä on korkeakoulun ulkopuolinen erikoisopettaja. Jokainen koulutusohjelma tekee ennen lukukauden alkua lukujärjestyksen, josta ilmenee, mitä opintojaksoja lukukauden aikana luennoidaan, missä luennot pidetään ja milloin. Lukujärjestykseen on merkitty myös harjoitusryhmien ajat ja paikat. Kaikkien koulutusohjelmien lukujärjestykset ovat opintoneuvolassa, mutta ne löytyvät myös osastojen www-kotisivuilta. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston ensimmäisen vuoden opiskelijoille laaditaan valmiita lukujärjestyspohjia, joihin on sijoitettu 1.vuosikurssin opiskelijoille suositellut syksyn luennot ja laskuharjoitukset. Jokaiselle on ehdotettu valmista lukujärjestystä ja jako lukujärjestysryhmiin on tehty siten, että fuksiryhmät pysyisivät mahdollisimman hyvin koossa. Oman lukujärjestyksesi löydät opintoneuvolan ilmoitustaululta ensimmäisen viikon aikana. Jos lukujärjestyksesi on mahdoton sinulle, mene opintoneuvolaan sopimaan ryhmän vaihdosta. Voit halutessasi täydentää mallilukkaria muillakin opinnoilla, mutta maltti on valttia: etene oman opiskelutahtisi mukaan. 15

16 Lukujärjestysten lisäksi myös ilmoittautumisohjeet löytyvät osaston opintoneuvolan ilmoitustaululta ja opintoneuvolasta. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston luku- ja tenttijärjestykset ovat osaston opintoneuvolan sivujen alla osoitteessa Tentit, välikokeet ja osatentit Useat opintojaksot voidaan suorittaa välikokeilla tai osatenteillä ja valvotuilla laskuharjoituksilla (=vlh). Välikokeiden, osatenttien ja vlh:n ajankohdista saa tietoa luentojen yhteydessä, kurssien esitteistä, www:stä sekä ko. aineiden ilmoitustauluilta. Välikokeiden ja vlh:n tulokset säilyvät yleensä luennoimiskauden, osatenttien tulokset säilyvät pitempään. Opintojakso voidaan myös tenttiä yhtenä kokonaisuutena (pois lukien kielet, laboratoriokurssit jne.). Kursseista järjestetään yleensä 2-4 tenttiä vuodessa. Tentteihin on ilmoittauduttava vähintään 7 vuorokautta ennen tenttiä. Yleensä tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti (ks. Ilmoittautuminen). Ilmoittautumiskäytäntö saattaa kuitenkin vaihdella kurssikohtaisesti. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi tenttitilaisuudessa kuvallisella henkilöllisyystodistuksella, mieluiten opiskelijakortilla. Tarkemmat tenttiohjeet ovat kohdassa Opiskelijalla on oikeus tutustua arvostelun valmistuttua omaan tenttipaperiinsa tai välikokeeseensa. Valitustilaisuudessa käynti on suositeltavin tapa, mutta myös sen jälkeen on mahdollista nähdä koepaperinsa ja oppia virheistään. Koepaperit on säilytettävä vähintään 6 kk tentin jälkeen. Sekä syys- että kevätkauden tenteistä tehdään erikseen kullekin osastolle tenttijärjestys. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston tenttijärjestys on saatavissa ennen tutkintokauden alkua vahtimestareilta huoneesta SC 116 sekä opintoneuvolasta ja www-sivuilta. Jälkeenpäin tulleet muutokset on syytä tarkistaa kurssien ilmoitustauluilta. Lisäksi opintoneuvolassa on kaikkien koulutusohjelmien tenttijärjestykset, joista voi ottaa kopioita. Perusopintojen tenttijärjestys löytyy K-salin ilmoitustaululta. Perustutkinnossa suorituksen arvostelu on yleisimmin seuraava: (0) hylätty (1) tyydyttävä (2) erittäin tyydyttävä (3) hyvä (4) erittäin hyvä (5) kiitettävä Suoritukset voidaan myös joskus arvostella asteikolla hyväksytty/hylätty Tenttiin osallistujan ohjeet Ilmoittaudu tenttiin vähintään 1 viikkoa ennen koetilaisuutta. Tenttissä on noudatettava annettua sali- ja rivijako. Mukaan koepaikalle saa otta vain tarvittavat kirjoitusvälineet, opiskelijakortin, taskulaskimen yms. tavarat. Jätä laukut, takit yms. muu ylimääräinen tavara salin seinustalle tai naulakkoon. Jos naulakoilla ei ole valvontaa, voi tavarat tuoda tenttisalin käytävälle osoitettuun paikkaan. Korkeakoulu ei vastaa tenttisaliin tuotujen tavaroiden säilytyksestä ja niille mahdollisesti koituneista häviämis- yms. vahingoista. Tenttiin voi saapua 60 minuutin kuluessa nimellisestä alkamisajasta. Tentistä saa poistua valvojien annettua luvan, aikaisintaan 65 minuutin kuluttua nimellisestä alkamisajasta. Tentin loppumisesta ilmoittavat valvojat erikseen, loppumisaika merkitään myös näkyviin. 16

17 Valvoja ilmoittaa milloin tentin saa aloittaa. Tenttipaperit jaetaan talon puolesta ja omia konsepteja ei tarvita. Valvoja antaa tarvittaessa lisää paperia. Kaikki jaetut vastauspaperit on palautettava tentin loppuessa. Varsinaiset vastauspaperit on merkittävä ja eroteltava mahdollisista suttupapereista. (virallisia tenttipapereita ei jaeta opiskelijoille kotiin vietäviksi). Tenttijän henkilöllisyys tarkistetaan papereita palautettaessa. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella henkilöllisyystodistuksella tai opiskelijakortilla. Teknillisen korkeakoulun tenttiohjesääntö löytyy osoitteesta Suoritusmerkinnät ja opintosuoritusten rekisteröinti Opettajan tulee toimittaa tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä mahdollisesti pääpiirteittäiset arvosteluperusteet kuukauden kuluessa tentistä ilmoitustaululle tai perustellusta syystä järjestää samassa ajassa tiedottaminen toisin. Tieto tuloksista toimitetaan myös osaston kansliaan, missä ne kirjataan opintosuoritusrekisteriin. Mikäli opintojaksoon kuuluu harjoitustöitä, jotka on mahdollista suorittaa kuulustelujen jälkeen, annetaan lopullinen arvosana vasta näiden tultua hyväksytyksi. Opintosuoritukset kirjataan siinä koulutusohjelmassa, jossa suoritus syntyy. Opintosuoritusrekisteristä on mahdollista tulostaa opintosuoritusote, josta ilmenee opiskelijan siihen mennessä suorittamat opintojaksot. Näin opiskelija voi seurata opintojensa edistymistä ja valvoa, että kaikki opintosuoritukset on merkitty rekisteriin oikein. Opiskelija voi tehdä myös esim. osoitteenmuutoksen ilmoittamalla uuden osoitteensa kansliaan. WWW-osoitteen kautta saa OODI-järjestelmästä itsekin tilattua opintosuoritusotteen. Virallisen leimatun opintorekisteri-otteen saa VAIN osaston kansliasta. Opintosuoritusotteen saa sähköosaston kansliasta, huone E411 ma-pe klo Muiden asioiden osalta kanslia palvelee virka-aikana ma-to ja pe Mikäli opiskelija kuuluu "erityisryhmään" kuten DISKO, DITRA, muuntokoulutus opiskelijat tai saa jonkin opintohyvityksen, tulee siitä mainita aina kansliassa asioitaessa. 4.5 Opintojaksojen korvaavuudet Paljon kysymyksiä herättänyt asia on opintojaksojen korvaavuudet. Vanhoja opintojaksoja poistuu ja uusia tulee tilalle. Mikäli vanhalle poistuvalle opintojaksolle on määritelty korvaava opintojakso, tulee opiskelijan suorittaa se. Mikäli joku pakollinen opintojakso poistuu, eikä sille ole määritelty korvaavaa opintojaksoa, voi opiskelija valita jonkin muun opintojakson sen sijaan. Toisinaan pienempiä opintojaksoja yhdistellään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Jos opiskelija on ehtinyt suorittaa jonkun pienen opintojakson, korvaa se yleensä suuremmasta kokonaisuudesta ehkä välikokeen tai harjoitukset. Asiasta tulee neuvotella kyseisen opintojakson opettajan kanssa. 17

18 Jokaiselta osastolta kootaan listat opintojaksojen poistoista, lisäyksistä, korvaavuuksista ja muista muutoksista. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla aiempien vuosien LPM-listat(lisäykset, poistot, muutokset) löytyvät ainakin opintoneuvolasta ja kansliasta. Tämän vuoden LPM-lista löytyy opinto-oppaan lopusta. Kysy korvaavuuksista mieluummin käymällä tai soittamalla kuin sähköpostitse, koska kursseissa on monia muuttuvia ominaisuuksia. LPM-listasta löydät vastauksia opintojaksojen korvaavuuskysymyksiin! ks. LPM-lista oppaan lopusta. 4.6 TKK:n ulkopuoliset suoritukset Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Teknillisen korkeakoulun ulkopuolella suoritettuja opintoja. Kysymykseen tulee joko kotimaassa tai ulkomailla suoritetut yliopistotasoiset opinnot. Tutkintoon sisällyttämisestä tai korvaamisesta tulee tehdä anomus. Mikäli opiskelija on jo suorittanut kurssit, tulee anomuksen liitteenä olla oikeaksi todistettu kopio opintosuoritusotteesta tai kurssin suoritustodistuksesta siitä yliopistosta tai korkeakoulusta, jossa kurssit on suoritettu. Seuraavassa muutamia ohjeita: Jos opiskelija haluaa korvata jonkin TKK:n opintojakson, tulee anomuksessa olla korvattavan opintojakson opettajan puolto. Tutkinnon ensimmäiseen osaan kuuluvia opintoja ja opintosuuntien opintojaksoja voi korvata ainoastaan sisällöltään vastaavilla kursseilla. Näiden opintojen sisältöjen suhteen ollaan erityisen tarkkoja. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää muualla suorittamansa kurssit pää- tai sivuaineeseensa, hän anoo henkilökohtaista pää-/sivuainetta. Tällöin anomuksen puoltaa pääainesta/sivuaineesta vastaava professori. Kun muualla suoritettuja kursseja sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin, ei tarvita puoltoa. Lomakkeita, joilla korvaavuutta, tutkintoon sisällyttämistä tai henkilökohtaista pää-/sivuainetta voi anoa, on saatavissa osaston kansliassa E411 ja opintoneuvolasta. Korkeakoulun ulkopuolisen, henkilökohtaisen sivuaineen sisällyttäminen diplomi-insinöörin tutkintoon: Mikäli opiskelija haluaa suorittaa sivuaineensa sellaiselta tieteenalalta, joka ei liity Teknillisen korkeakoulun opetukseen eikä alan professuuria löydy TKK:sta, opiskelija anoo korkeakoulun ulkopuolista henkilökohtaista sivuainetta. Ohjeita tällaisen sivuaineen hyväksyttämiselle on saatavissa suunnittelijalta, opintoneuvolasta ja S-kansliasta. 4.7 Opiskelu ulkomailla Teknillisen korkeakoulun strategian tavoitteena on, että mahdollisimman moni korkeakoulun opiskelijoista kävisi ulkomailla joko harjoittelemassa tai opiskelemassa yliopistotasoisessa opinahjossa. Tämän tavoitteen tukemiseksi korkeakoulu on solminut vaihtosopimuksia eri maiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Myös monet laboratoriot ovat tehneet omia kahdenvälisiä vaihtosopimuksia ulkomaisten laboratorioiden kanssa. Kansainvälisen vaihdon lisäämiseksi korkeakoulu myöntää erilaisia apurahoja ulkomailla opiskelua varten. Lisätietoja ulkomailla opiskelusta ja apurahoista saa sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla opintoneuvolasta ja suunnittelijalta sekä TKK:n kv-toimistosta. Kansainvälisen opintoneuvojan tavoittaa joko päivystysaikana opintoneuvolasta tai sähköpostitse osoitteella Eri maiden ja maanosien opiskeluasiat on jaettu kansainvälisten asioiden toimistossa seuraavasti: Suunnittelija Eeva Lyytikäinen: SOKRATES-ohjelma, TIME-ohjelma, EUCAN-ohjelma, Eurooppa, Kiina; puh , Suunnittelija Maire Koskinen: Pohjois-Amerikka, Aasia, Latinalainen Amerikka; puh , 18

19 Suunnittelija Anneli Sinkkonen: Australia, Japani; puh , Suunnittelija Pia Rydestedt: Pohjoismaat; puh , Paljon hyödyllista tietoa ulkomailla opiskelusta löytyy Kansainvälisen opiskelun hakuoppaasta lukuvuodeksi , joka löytyy voi noutaa joko opintoneuvolasta tai kv-toimistosta sähköisessä muodossa kv-toimiston sivuilta ( ). Ulkomaisten, erityisesti vaihtoyliopistojen esitteisiin, oppaisiin ja opetusohjelmiin voi tutustua pääkirjastossa, jossa ne löytyvät kv-kokoelmasta. Monilla ulkomaisilla kouluilla on myös varsin hyvät www-sivut. Ulkomailla olleiden opiskelijoiden matkakertomuksia voi käydä lukemassa opintotoimiston kansliassa aukioloaikoina. Opiskelu Institut Eurécomissa TKK:n liittyminen Institut Eurécomin akateemiseksi jäseneksi vuoden 2001 alusta tarjoaa tietotekniikan, sähkö- ja tietoliikennetekniikan tai automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa pääaineopintonsa ja tehdä diplomityönsä Sophia-Antipoliksessa (Etelä-Ranskassa) sijaitsevassa Eurécom - instituutissa. Institut Eurécom on tietoliikennealan tutkimus- ja koulutusinstituutti, joka aloitti toimintansa vuonna 1992 ja on saavuttanut siitä lähtien suurta suosiota ja arvostusta kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Eurécomin perustajina ovat ranskalainen tietoliikennealan huippuyliopisto École Nationale des Sciences de Télécommunications (ENST) ja Lausannen teknillinen korkeakoulu EPFL. Lisäksi Eurécom tekee akateemista yhteistyötä monen muun eurooppalaisen yliopiston kanssa ja sillä on yritysjäseninä alan merkittävimpiä kansainvälisiä yrityksiä. Pääaine on esitelty luvussa Ulkomailla opiskeluun liittyviä käytännön kysymyksiä Opiskelijan hakiessa ulkomaille opiskelemaan häneltä vaaditaan yleensä englannin- tai muun kielinen opintosuoritusote. Kansliasta saa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä opintorekisteriotteita. Avuksi ulkomaille lähtiessä ovat mm. Study Programme: Opetusohjelma, jossa on lueteltu englanniksi kaikki TKK:n kurssit, opintosuunnat sekä pää- ja sivuaineet. Lisäksi siellä on opiskeluun ja opintoihin liittyvää terminologiaa. Opiskelija voi hakea kansliasta omalle korpulleen saksan- tai ranskankielisen opintosuoritusotteen pohjan. Opiskelijan tulee täydentää se omia opintojaan vastaavaksi. Otteesta tulee virallinen, kun se on tarkistettu ja leimattu kansliassa. Kansliasta, opintoneuvolasta ja suunnittelijalta löytyy lista tärkeimmistä opintoihin liittyvistä termeistä englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Hakiessaan ulkomaille opiskelemaan opiskelijan on mahdollista saada todistus Bachelor of Science (B.Sc.) tasoista tutkintoa vastaavien opintojen suorittamisesta. Todistuksen saamiseksi hakijan suoritettujen opintojen tulee täyttää seuraavat ehdot: Opintojen laajuus yhteensä 120 ov, johon tulee sisältyä: Tutkinnon ensimmäinen osa (~70 ov) Suunnan opinnot (~30 ov) Pää- ja sivuaineen opintoja (~20 ov) Opintoihin tulee sisältyä noin 5 ov:n laajuinen tutkielma tai erikoistyö, johon liittyy kirjallinen raportti. Mikäli opiskelija tietää tarkkaan etukäteen, mitkä kurssit hän ulkomailla ollessaan suorittaa ja mihin eri opintokokonaisuuksiin hän ne haluaa sisällyttää, kannattaa hänen hyväksyttää opintosuunnitelmansa etukäteen. 19

20 Tällöin on syytä hakea esim. pää- tai sivuaineen professorilta puolto henkilökohtaiseen pää- tai sivuaineeseen. Palattuaan takaisin TKK:lle opiskelijan tulee toimittaa kansliaan oikeaksi todistettu kopio ulkomaisen yliopiston tai korkeakoulun opintosuoritusotteesta. Tarvittavat korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaiset pää- ja sivuainehakemukset voi tehdä myös Suomeen paluun jälkeen. Sisällytysanomuksia lukuunottamatta kaikkiin muihin anomuksiin tarvitaan TKK:n professorin tai opettajan puolto. Kannattaa käydä etukäteen keskustelemassa professorin kanssa niistä opintojaksoista, jotka ulkomailla ollessaan aikoo suorittaa. TKK:n ulkomaanopiskelustipendiä haettaessa opiskelijalla täytyy olla ainakin alustava professorin tai apulaisprofessorin hyväksymä opintosuunnitelma. Ulkomailla suoritettujen opintojen arvosanat skaalataan TKK:ssa käytetylle asteikolle 1-5 ja näihin skaalausasteikkoihin voi tutustua kansliassa. 4.8 Koulutusohjelman ja korkeakoulun vaihto Toisinaan käy niin, että opintonsa aloitettuaan opiskelija huomaa olevansa enemmän kiinnostunut jonkin toisen koulutusohjelman opinnoista ja haluaa suorittaa koko tutkintonsa siellä. Tällaisessa tapauksessa opiskelija voi hakemuksesta vaihtaa koulutusohjelmaa. Mikäli olet hakemassa pois, toiseen koulutusohjelmaan, kannattaa käydä keskustelemassa vaihtokriteereistä ao. koulutusohjelman opintoneuvojan tai suunnittelijan kanssa. Hakemuksen hyväksymisen edellytykset ovat seuraavat: 1. Opiskelijan valintapisteiden olisi tullut pyrkimisvuonna riittää haettuun koulutusohjelmaan. 2. Jos valintapisteet eivät pyrkimisvuonna olisi riittäneet nyt haettavaan koulutusohjelmaan, voidaan hakemus hyväksyä ottaen huomioon opintomenestys alkuperäisessä koulutusohjelmassa ja osaston harkinnan mukaan asiaan vaikuttavat muut seikat. Tässä tapauksessa on ennen koulutusohjelman vaihtoanomuksen jättämistä oltava suoritettuna vähintään 30 opintoviikkoa alkuperäisen koulutusohjelman tutkinnon ensimmäisen osan opintoja. * 3. Lisäksi hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että koulutusohjelmaan voidaan ottaa lisää opiskelijoita. Kohdan 2 opintomenestyskriteerit tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa on määritelty siten, että opiskelijalla täytyy olla opintoviikkoja keskimäärin vähintään 10 ov / läsnäololukukausi ja opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 2,4. Nämä kriteerit ovat voimassa toistaiseksi ja osasto voi olosuhteiden oleellisesti muuttuessa muuttaa niitä. * Vuonna 1999 ja sen jälkeen aloittaneille 30 opintoviikkoon kuuluu omaa koulutusohjelmaa esittelevää opetusta viisi (5) opintoviikkoa, jotka pitää suorittaa ennen vaihtohakemuksen jättämistä. Opintojaksot, jotka (valinnaiset 5 ov) sähkö- ja tietoliikenteen osastolta lähteviltä vaaditaan, ovat: S Tietoliikennetekniikan perusteet (1 ov) S Piirianalyysi 1 (3 ov) S Signaalit ja järjestelmät (3 ov) S Digitaali- ja tietokonetekniikan perusteet (2 ov) S Mittaustekniikan perusteet A (2,5 ov) Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston tietoliikennetekniikan tai elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmiin vaihtoa hakevilta muiden osastojen opiskelijoilta vaaditaan oman koulutusohjelmansa kursseja, joista lista löytyy esim. kansliasta tai opintoneuvolasta. 20

21 Vuodesta 2003 käynnistyy myös bioinformaatioteknologian koulutusohjelma. Bioinformaatioteknologian koulutusohjelmaan suositellaan pyrkimistä pääsykokeilla. Koulutusohjelman vaihtaminen normaalin haun kautta on mahdollista jatkossa, mutta vaihokriteereitä ei ole vielä vahvistettu. Jos opiskelija ei anomalla pysty vaihtamaan koulutusohjelmaa, hän voi osallistua halutun koulutusohjelman pääsykokeisiin. Aiemmin suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessakin koulutusohjelmassa. Yhteisvalinnan piirissä tapahtuvaa korkeakoulunvaihtoa koskeviin hakemuksiin sovelletaan edellä mainittuja perusteita siten täydennettynä, että hakemuksia käsiteltäessä voidaan ottaa huomioon myös erittäin painavat sosiaaliset syyt. Kun toisessa koulutusohjelmassa opintonsa aloittanut opiskelija siirtyy tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaan, joutuu hän todennäköisesti hakemaan jonkin verran korvaavuuksia saadakseen opinnot sovitettua sähkötekniikan koulutusohjelman opintoihin. Keskustele asiasta S-kanslian kanssa. Lisätietoja koulutusohjelman ja korkeakoulun vaihdosta antavat opintoneuvojat ja S-kanslia. Koulutusohjelman ja korkeakoulun vaihtoa varten on oma anomuslomake, jota saa opintotoimistosta (Otakaari 1, II krs.). Vaihtoanomukset tulee jättää opintotoimiston kansliaan lokakuun ja helmikuun loppuun mennessä. Lopullisen päätöksen tekee rehtori tammikuun puoliväliin ja huhtikuun loppuun mennessä Uusiin koulutusohjelmiin siirtyminen Vuodesta 2000 on sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla ollut mahdollista opiskella kahdessa eri koulutusohjelmassa: Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmassa ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa. Vuodesta 2003 voi opiskella myös bioinformaatioteknologian koulutusohjelmassa. Opiskelijat päättävät hakuvaiheessa, mihin koulutusohjelmaan he pyrkivät opiskelemaan. HUOM: Vanhassa Sähkö- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa opiskelevat voivat suorittaa tutkintonsa STkoulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti asti. Jos epäilet, ettet ehdi tässä ajassa valmistua, hae S-kansliasta lomake, jolla anot siirtymistä joko elektroniikan ja sähkötekniikan tai tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaan ja palauta lomake osaston kansliaan. Anomuksesta sähkö- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opiskelija voi siirtyä opiskelemaan elektroniikan ja sähkötekniikan tai tietoliikennetekniikan koulutusohjelmien mukaan. Siirtyessä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tutkinnon 1. osan opinnot ja suuntien opinnot on täydennettävä vastaamaan vuoden tai myöhemmän opinto-oppaan vaatimuksia. Tässä tapauksessa tutkinnon ensimmäisen osan suorittamisesta saatu merkintä pätee vain vanhan koulutusohjelman opintoihin. 4.9 Anomusten tekeminen ja kokoukset Jokainen sähköteekkari joutuu opintojensa aikana laatimaan erilaisia anomuksia ja hakemuksia sekä ilmoittamaan tekemistään valinnoista. Osa hakemuksista on pakollisia ja niitä varten on olemassa valmiit lomakkeet, joita saa kansliasta. Kun käytät valmiita lomakkeita, lue ohjeet ja täytä kaikki kohdat! Anomusten ja hakemusten tulee olla selkeästi täytetyt. Niistä tulee ilmetä seuraavat tiedot: - hakijan nimi - osoite - opiskelijanumero - osoite, koti- tai työpuhelin 21

22 - mitä anoo - perustelut, miksi anoo - mikäli tarpeellista, hakemuksiin tulee itse hakea pää/sivuaineesta, diplomityöstä tms. vastaavan opettajan tai professorin puolto. Hakemukset ja anomukset tulee allekirjoittaa ja päivätä. Ne palautetaan aina sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston kansliaan viimeistään viikkoa ennen kokousta, jossa ko. asia käsitellään. Kokousajat löytyvät kansliasta sekä osaston www-sivuilta. Seuraavassa yleisimmät anomukset ja valinnat. Pakolliset anomukset ja valinnat - harjoittelun hyväksyminen - tiedot harjoittelupaikasta -lomake - opintosuunnan valinta - pää- ja sivuaineiden valinnat - diplomityön aiheen anominen - diplomityön hyväksymisanomus - todistus diplomi-insinöörin tutkinnosta - jatko-opiskeluoikeusanomus - jatko-opintojen pää- ja sivuaineen tutkintovaatimusten vahvistuttaminen - lisensiaatin työn aiheanomus - lisensiaatin työn hyväksymisanomus - väitöskirjan painatuslupa-anomus - lisensiaatin ja tohtorin tutkintotodistusanomukset Muita mahdollisia anomuksia - todistus tutkinnon ensimmäisen osan suorituksesta - opintojakson korvaaminen tai tutkintoon sisällyttäminen - henkilökohtainen pää- tai sivuaine - diplomityön jättöpäivän muuttaminen - joustava opiskeluoikeus (JOO) anomus - erillisten opintojen suoritusoikeusanomus Anomuskaavakkeita saa sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston kansliasta ja opintoneuvolasta! Osa löytyy myös osoitteesta Opintojen arviointi Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto panostaa opetuksen laatuun. Opintojaksoista tehdään arviointeja ja annetaan palautetta opetushenkilökunnalle opetuksesta ja materiaalista. Opintojen arvioinnista merkittävä osa on opiskelijoiden opintojaksoista antama palaute. Tämän vuoksi toivomme, että täytät arviointilomakkeen / täytät sähköisen kurssipalautteen ja annat kehittävää kritiikkiä ja palautetta opintojaksojen opettajille. Opintoneuvolassa työskentelevä palautesihteeri organisoi kurssiarviointien keräämisen ja tekee yhteenvedot palautteista. Palautesihteerille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: Myös koulutusohjelman WWWsivuilta löytyy linkki palautesihteerin sivulle. Lisäksi opiskelijat järjestävät yhdessä opettajien kanssa palaute- ja kurssityöryhmiä eri opintojaksoista. Ne ovat avoimia kaikille ja niissä pohditaan yhdessä opetuksen ongelmia ja keinoja sen kehittämiseksi Valmistuminen Kun opintoviikkoja on kertynyt noin 140, nouda kansliasta ns. opintojen ryhmittelypohja. 22

23 Tämän ryhmittelypohjan avulla tarkistetaan, että tutkinto on suoritettu vaatimusten mukaisesti ja samalla todetaan puuttuvat kurssit. Näin vältetään tilanne, että opiskelijan anoessa tutkintotodistusta joitain pakollisia opintojaksoja yllättäen puuttuukin. Kun opiskelija on suorittanut kaikki diplomi-insinöörin tutkintoon vaadittavat opinnäytteet koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti (160 ov, diplomityö 20 ov, kypsyysnäyte, seminaariesitelmä), hän anoo todistusta suoritetusta diplomi-insinöörin tutkinnosta. Anomuslomakkeita saa osaston kansliasta, jonne ne liitteineen jätetään viimeistään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa todistusta anotaan. Mukana on oltava seuraavat liitteet: - esteettömyystodistus TKK:n pääkirjastosta - esteettömyystodistus sähköosaston kirjastosta - esteettömyystodistus TKY:ltä (saa TKY:n kansliasta) - 2 kpl kansitettuja diplomitöitä. Tutkintotoimikunta esittää osastoneuvostolle tutkintotodistuksen myöntämistä. Osastoneuvosto myöntää todistuksen ja valmistumispäivämääräksi tulee tämä kokouspäivämäärä. Todistuksen mukana tulee automaattisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote ja englanninkielinen Diploma Supplement. Siinä kerrotaan lyhyesti suoritetusta tutkinnosta. Lisäksi todistusanomuksen yhteydessä opiskelijan tulee täyttää valmistuneille tarkoitettu kyselylomake. Niistä saatua informaatiota käytetään hyväksi koulutusohjelmia ja opintoja kehitettäessä. Jos opiskelija on osoittanut opintosuorituksillaan erinomaisia tietoja sekä diplomityössään erityistä kypsyneisyyttä ja arvostelukykyä, mainitaan tutkintotodistuksessa, että tutkinto on suoritettu oivallisesti. Maininta oivallisesti voidaan antaa, jos tutkintoon kuuluvien muiden opintojaksojen kuin diplomityön opintoviikkomäärällä painotettu keskiarvo ja diplomityön arvosana ovat vähintään 4 (edellyttäen, että yli puolet kursseista on arvosteltu numeroin). Asteikolla hyväksytty/hylätty arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon keskiarvoa laskettaessa. Nopeasti valmistuvan stipendi: Korkeakoulu jakaa nopeasti valmistuvien stipendejä todistuksenjakotilaisuudessa seuraavat ehdot täyttäville diplomi-insinööreille: a) valmistumisaika on korkeintaan neljä läsnäololukuvuotta b) opintosuoritusten painotettu keskiarvo diplomityö mukaan lukien on vähintään 3,5. Lisätietoja stipendistä saa osaston kansliasta. Rekrytointitietokanta: Mikäli opiskelija haluaa antaa tietonsa TKK:ssa toimivaan rekrytointitietokantaan, voi hän täyttää sitä varten laaditun lomakkeen. Rekrytointipalvelun tavoitteena on auttaa opiskelijoita tai juuri valmistuneita diplomi-insinöörejä työpaikan löytymisessä ja puolestaan työnantajia löytämään sopivan työntekijän. Lisätietoja rekrytointitoiminnasta löydät TKK:n rekrytointipalvelusta Dipolista ja opintoneuvolasta. Rekrytointipalvelujen sähköpostiosoite on ja WWW-sivu löytyy osoitteesta Opiskelijoiden yleisimmin esittämät kysymykset Korvaavuudet Kts. kpl. 4.6 Opintojaksojen korvaavuudet ja 4.7 TKK:n ulkopuoliset suoritukset. 1. Kysymys: Vuonna 19xx oli kurssi S-xx.xxx pakollinen, mikä korvaa sen nykyisin? 23

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2004-2005 Toimitus: suunnittelija Kati Voutilainen Koulutusohjelmatoimikunta SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2004-2005 Toimitus: suunnittelija Kati Voutilainen Koulutusohjelmatoimikunta SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

HOPS ja tuutorointi kandivaiheessa. Anna-Kaarina Hakala Esitys perustuu tutkintorakennetyöryhmän hyväksymään ohjeeseen

HOPS ja tuutorointi kandivaiheessa. Anna-Kaarina Hakala Esitys perustuu tutkintorakennetyöryhmän hyväksymään ohjeeseen HOPS ja tuutorointi kandivaiheessa Anna-Kaarina Hakala Esitys perustuu tutkintorakennetyöryhmän hyväksymään ohjeeseen 14.8.2006 Tuutorointi kandivaiheessa järästäytyminen Fyysikkokilta jakaa opiskelijat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 2.12.2005 Aika Maanantaina 12.12.2005 kello 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Ilmoitusasiat 2.

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 6.9.2016 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan kandidaatin ohjelmaan jatko-opintoihin tohtorin ohjelmaan

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Pe mennessä opintoasiain toimistoon

Pe mennessä opintoasiain toimistoon TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1 (2) Opintoasiain toimisto 05.11.2008 Tiedekuntien dekaaneille, opintoasioiden suunnittelijoille ja opintosihteereille LUKUVUODEN 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMATIETOJEN KERÄÄMINEN

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden pääaineinfo

Tuotantotalouden pääaineinfo Tuotantotalouden pääaineinfo 1.4.2014 Klo 9-11 Sali 4301+02 Maija Eronen Opintoneuvoja, LUT Tuotantotalous tuta.opintoneuvoja@lut.fi Agenda 9:15-9:40 Yleisinfo (4301-02) Miksi pääaine valitaan? Miten pääaine

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä Tutkinnon rakenne Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 5.9.2017 Heli Järvelä Ohjelma 5.9.2017 9:00 9:30 Tavoitteet /Jouni 9:30 10:15 Tutkinnon rakenne & sisältö 10:30 11:15

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA ESPOO 2007 OPINTO-OPAS 2007-2008 Toimittanut: Johanna Mattila Eeva Seppä Opintotoimisto Erilliset laitokset ISSN 1795-844X HELSINKI Picaset Oy Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS BIOINFORMAATIOTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2003-2004 Toimitus: suunnittelija Kati Åman Koulutusohjelmatoimikunta SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Infotilaisuus 4.12.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015

Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015 Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015 Infotilaisuus Uudet DI-ohjelmat ELECissä Ylemmät tutkinnot 1.8.2015 alkaen Master s Programme in Automation and Electrical Engineering Master

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Moduulitasoinen HOPS Vahvistettu HOPS tehdään ja tallennetaan Oodin ehopstyökalulla. Työkalu ei ole vielä valmis. Tällä hetkellä

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka Infotilaisuus 10.11.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi 31.10.2016

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

EXAM opiskelijan ohjeet

EXAM opiskelijan ohjeet 1 EXAM opiskelijan ohjeet Sisältö Ilmoittautuminen tenttiin ja tenttitilan varaaminen... 1 Ajankohdan vaihtaminen... 5 Tentti-ilmoittautumisen peruminen... 5 Tenttitilat... 5 Tenttiin tulo... 5 Tenttiminen...

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen

ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Saija Toivonen ENG3042.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) ENY ENG3044.Kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) RYM Henkilökunta Koordinaattori: Opintosihteeri Tiina Nikander Aikatauluun, ohjelmaan, suorituskirjauksiin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kokouksen aluksi professori Marko Nieminen esitteli lausuntonsa ja arvosanaehdotuksensa Minttu Linja-ahon diplomityöstä.

Kokouksen aluksi professori Marko Nieminen esitteli lausuntonsa ja arvosanaehdotuksensa Minttu Linja-ahon diplomityöstä. TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto PÖYTÄKIRJA 24.1.2005 Aika Maanantaina 24.1.2005 kello 13.15 14.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126, puh.joht. Kokouksen aluksi Marko Nieminen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Harjoitustentti

Harjoitustentti Harjoitustentti 13.9.2016 Tenttiin ilmoittautuminen - Tenttipäivät löytyvät verkkosivuilta yliopistoportaalista https://port.uwasa.fi/ - Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa - Tenttiin voi ilmoittautua

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot