1 367 projektia kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI Destialaisia 1 502

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502"

Transkriptio

1 DESTIA LYHYESTI

2 DESTIAN VUOSI 2014 Missiomme TOIMIVAMPI MAAILMA Destialaisia Puolet Suomen rataverkosta on Destian kunnossapitämää. Olemme suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa. Rakennamme, ylläpidämme ja suunnittelemme elinympäristöä, jotta se olisi toimiva ja turvallinen. Arvomme TAVOITTEISIIN REHDISTI, ROHKEASTI JA TAIDOLLA projektia Visiomme OLEMME ASIAKKAAMME YKKÖSVALINTA JA INFRA- ALAN YKKÖNEN SUOMESSA. Tapaturmataajuus 9,3 työtapaturmaa/milj. työtuntia kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. Liikevaihtomme Liikevoittomme 431,5 15,1 milj. euroa milj. euroa Strategiamme KANNATTAVAA KASVUA MARKKINOITA VOITTAMALLA Asiakastyytyväisyys 3

3 VÄYLÄT KOKONAISRATKAISUJA KOKO ELINKAAREN AJALLE VÄYLÄT Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Monipuolisen osaamisen ansiosta destialaiset toteuttavat suuria ja merkityksellisiä ratkaisuja. Ratkaisuja, joilla luodaan edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle ja tehdään ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Asiakkaitamme ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuus- ja liikeyritykset. Kattava toimipaikkaverkko Suomessa takaa, että Destia on aina lähellä asiakkaitaan. TOIMIVAMPI MAAILMA RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO Toteutamme suuria ja vaativia sekä pienempiä paikallisia tie- ja katuhankkeita ammattitaidolla ja vuosikymmenien kokemuksella. Projektilähtöinen toimintamme ja osaava henkilöstömme takaavat tehokkaan toteutuksen. Suuret, erityisosaamista vaativat väylä projektit ovat osa ydinliiketoimintaamme ja strategista painopistettä. Suunnittele ja toteuta -hankintamalli takaa asiakkaille mahdollisuuden entistä räätälöidympiin ratkaisuihin. Elinkaarimallissa palveluun puolestaan yhdistetään suunnittelun ja toteutuksen lisäksi väylien hoito, ylläpito ja rahoitus. Toteutamme vuosittain myös kymmeniä yksityisteiden perusparannuskohteita avaimet käteen -palveluna. RATA KIVIAINES SUUNNITTELU MITTAUS E18 LISÄÄ LIIKENTEEN SUJUVUUTTA E18 Koskenkylä Kotka-moottoritien rakentaminen on elinkaarimallilla toteutettava hanke, jonka tilaaja on Liikenne virasto ja palveluntuottaja Tieyhtiö Valtatie 7 Oy. Urakoitsijana toimii Destian ja YIT Rakennuksen muodostama työyhteenliittymä Pulteri. Elinkaarimallilla toteutettavassa hankkeessa palveluntuottaja vastaa moottoritien suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä vuoteen 2026 asti. Hankkeeseen sisältyi 36 kilometriä uuden moottoritien rakentamista ja 17 kilometriä jo olemassa olevan moottoriliikennetien parantamista. Hankkeessa rakennettiin myös yhteensä 68 siltaa. Moottoritie avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle vuonna Maisemallisesti keskeisimpien kohteiden melusuojaukset tehtiin kokonaan läpinäkyviksi ensimmäistä kertaa Suomessa. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistämiseksi käytössä on telematiikka, jonka avulla voidaan seurata liikenteen määrää, nopeutta ja paikallisia ympäristöolosuhteita. Destian palvelutarjonta on laaja kattaen koko infran elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon. Monipuolisen osaamisen ansiosta Destia voi vastata projektien osakokonaisuuksista tai laajoista hankkeista avaimet käteen -periaatteella. 4 5

4 POHJA- JA ALUETYÖT INSINÖÖRIRAKENTAMINEN POHJA- JA ALUETYÖT INSINÖÖRI- RAKENTAMINEN Mallipohjaista tuotantoa hyödyntää vuosittain yli 30 työmaatamme. Olemme toteuttaneet jo lähes 200 työmaata työkoneautomaation avulla. Tiet, kadut ja muut infran maarakenteet koostuvat kaivupinnoista sekä eri paksuisista rakenne kerroksista, jotka toteutamme alan viimeisintä teknologiaa hyödyntäen. Laadukkaalla ja huolellisella maa- ja kerrosrakenteiden toteutuksella varmistetaan niiden toimivuus ja hyvä kestävyys. Työkoneemme ovat varustettu tarkoilla paikannuslaitteilla sekä ohjausjärjestelmällä, jossa kuljettajat hyödyntävät kolmiulotteista digitaalista suunnitelmatietoa. Pohjarakentaminen Suomessa on usein haastavaa vaihtelevien pohjaolosuhteiden takia. Edistykselliset menetelmämme, perustustekniikkamme ja kokemuksemme mahdollistavat myös vaativampien perustuskohteiden urakat. Infrarakentamiseen liittyy tänä päivänä vahvasti myös maisema-arkkitehtuuri, josta meillä on vankkaa ja palkittua osaamista. SUOMEN SUURIN TAPAHTUMAPUISTO HÄMEENLINNAAN Kantolan tapahtumapuiston rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2014 Hämeenlinnassa. Monipuolisessa urakassa toteutimme muun muassa pohjarakentamisen, siirtonurmen asennuksen kymmenen hehtaarin tapahtuma-alueelle, aluetta kiertävän sähköverkon sekä tietoliikenneyhteydet. Alueen pohjarakentaminen poikkesi tavanomaisesta, sillä koko alueelta kuorittiin pois pilaantunutta maata. Tutkitusta, lievästi pilaantuneesta maasta rakennettiin puhtaalla maalla päällystetty täyttömäki. Siirtonurmea tapahtuma-alueelle asennettiin yhteensä noin neljä hehtaaria. Suomen suurimmassa tapahtumapuistossa voidaan järjestää peräti henkeä vetäviä konsertteja sekä muita tilaisuuksia. Tapahtumapuisto valmistuu kokonaisuudessaan toukokuussa Urakka on toteutettu automaatioosaamistamme hyödyntäen. Betonirakenteiden toteuttaminen ja ylläpito ovat erikoisosaamistamme, joka kattaa siltojen rakennus- ja korjaustyöt sekä muut rakennustekniset projektit, kuten esimerkiksi vesitornit, pysäköintilaitokset ja laiturit. Ylläpidämme ja hoidamme suurinta osaa Suomen maanteiden silloista. Siltojen suunnittelu ja ylläpitoon liittyvät yleis-, vuosi- ja erikoistarkastukset ovat erikoisosaamistamme. Meillä on vahva kokemus myös haastavien vesistö- ja rautatiesiltojen sekä museosiltojen kunnostuksesta. Meillä on käytössämme uusimmat menetelmät ja välineet siltojen kunnossapitoon ja kehitämme jatkuvasti uudenlaisia työmenetelmiä. Tätä osaamista ja kokemustamme voimme hyödyntää moninaisissa betonirakentamisen suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamishankkeissa. LNG-TERMINAALI NOUSEE PORIN TAHKOLUOTOON Porin Tahkoluotoon rakennetaan valtavaa LNG-terminaalia. LNG tulee sanoista liquefied natural gas, nesteytetty maakaasu. Gasumin tytäryhtiön, Skangassin, LNG-terminaali nousee jo hyvää vauhtia, ja kaasua virtaa putkissa kesällä Destia vastaa työmaalla kuutiometriä vetävän säiliön betonisen ulkokuoren rakennustöistä. Valmis säiliö vastaa korkeudeltaan kaksitoistakerroksista kerrostaloa. Säiliö on tyypillinen Full Containment -tankki; se koostuu kahdesta säiliöstä. Sisempi säiliö on kylmän kestävää terästä, ulompi teräsvahvistettua betonia. Paikallisolojen tuntemus ja osaaminen korostuu vaikeissa sääolosuhteissa ja erikoislaatuisen betonin käsittelyssä sekä hitsausolosuhteiden hallinnassa. 6 7

5 RADAT ENERGIAINFRA RADAT ENERGIAINFRA Vahvistamme markkinaasemaamme rataliiketoiminnassa. Vuonna 2015 Destian hoidossa on puolet Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta. Junaratojen asianmukainen kunto on turvallisuuden ja liikennöitävyyden perusedellytys. Ratoihin liittyvät palvelumme kattavat koko radanpidon elinkaaren, koko Suomen alueella. Käytössämme on useita rautateiden rakentamiseen, korjaukseen ja kunnossapitoon käytettäviä laitteita, joita on kehitetty erilaisiin asiakastarpeisiin innovatiivisella tuotekehityksellä. Monivuotiset palvelusopimukset toteutetaan kuntovastuuperiaatteella. Toteuttamamme ratatyöt vaihtelevat suurista päällysrakennetyö- ja siltaurakoista aina vanhojen ratarumpujen vaihtamiseen. Suuri osa alusrakennusurakoista koskee vanhojen ratojen perusparantamista ja rataturvallisuuskohteita, joita ovat muun muassa Suomen 4500 tasoristeystä. Vuonna 2015 Destia vastaa puolesta Suomen rataverkon kunnossa pitoalueista. RIIPPA-ESKOLA -KAKSOISRAIDEURAKKA ON SUOMEN SUURIN RATARAKENTAMISEN ST-URAKKA Toteutamme Kokkola Ylivieska-ratahankkeen keskimmäisen urakan Riippa Eskolan suunnittele ja toteuta -hankintamallilla. Kyseessä on Suomen suurin ratarakentamisen ST-urakka. Urakassa peruskorjataan vanhaa ja rakennetaan uutta rataa 30 kilometrin matkalta. Laajaan urakkaan sisältyy myös mm. liikennejärjestelyihin liittyvät rakennusprojektit sekä tasoristeyksien poistaminen ja korvaaminen eritasoliittymillä ja tiejärjestelyillä. Lisäksi alueelle rakennetaan huolto- ja yksityisteitä noin 40 kilometriä ja toteutetaan siltojen rakennustöitä. Sähköistysjärjestelmä muutetaan kaksoisraiteen vaatimusten mukaiseksi. Kaksoisraideosuus Kokkolasta Ylivieskaan rakennetaan kolmessa osassa ja se valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 puoliväliin mennessä. Moitteettomasti toimivat sähkö-, lämpö- ja kaasutekniset palvelut ovat perusta yhteiskunnan toimivuudelle. Destia on valtakunnallinen energia-, tietoliikenne- ja telematiikan rakentaja, jonka vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen, laadukas työ sekä hyvät yhteistyö- ja alihankintaverkostot. Tarjoamme palveluita koko infrarakentamisen elinkaarelle: hankkeen esiselvityksestä ja suunnittelusta rakentamiseen, kunnossapitoon ja seurantatutkimuksiin asti. Vastaamme investointihankkeissa ja linjanrakennusprojekteissa osakokonaisuuksista tai haluttaessa koko projektista avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaalle kokonaistyössä on hyötynä paitsi projektin yksinkertaisuus myös omien resurssien vapautuminen ja toiminnan tehokkuuden parantuminen. Tarjoamme monipuolisia palveluita sähköverkkojen, valaistuksen ja telematiikan, kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen sekä tuulivoimahankkeiden rakennus-, saneeraus- ja suunnittelutöihin. VAHVISTAMME ASEMAAMME SÄHKÖVERKKORAKENTAMISESSA Alueellisen sähkönkulutuksen kasvun ja keskittymisen myötä Tampereen ja Valkeakosken seudulle on noussut tarve lisätä muuntokapasiteettia. Destia toimii pääurakoitsijana hankkeessa, joka toteutetaan uudella 400 kv Lavianvuoren muuntoasemalla sekä uudella yhteispylväsrakenteisella 2x110 kv voimajohtoyhteydellä nykyisen Tikinmaan ja suunni tellun Lavianvuoren sähköaseman välillä. Yhteensä noin kuuden kilometrin pituinen johtoreitti sijoittuu Valkeakosken kaupungin ja Kangasalan kunnan alueille. Keminmaan alueella Destia vastaa puolestaan siirtolinjan rakennus- ja muutostöitä koskevasta urakasta. Urakka kattaa kahden siirtolinjan (110 kv) rakentamisen välille Keminmaa Takakumpu sekä Petäjäskosken sähköaseman siirtolinjojen (400 kv ja 220 kv) mittavat muutostyöt. Rakennettavan linjan pituus on noin 10 kilometriä. Energiarakentamisen projekteissa voimme hyödyntää Destian monipuolista osaamista, mm. suunnittelun ja maarakennuksen ammattitaitoa. Energiainfra on yksi strategisen kasvumme painopistealueista, kallio- ja rataliiketoiminnan ohella. 8 9

6 KALLIO KUNNOSSAPITO Muu infrarakentamisen osaamisemme tukee kalliorakentamista, voimme tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi kunnallistekniikan ja sähkön maanalaisiin kohteisiin. KALLIO Maanalainen rakentaminen lisääntyy jatkuvasti kasvukeskuksissa, ja tunnelirakentaminen on yleistymässä myös infra-alan hankkeissa. Lisäksi kaivosteollisuudella on jatkuvasti enemmän tarvetta louhintaosaamiselle. Laajan yhteistyökumppaniverkostonsa avulla Destia suunnittelee ja rakentaa tunneleita ja maanalaisia tiloja, esimerkiksi pysäköintitiloja, liikenne asemia ja väestönsuojia. KUNNOSSAPITO Destia on hoito- ja kunnossapitopalvelujen moniosaaja. Teemme työtä turvallisen ja sujuvan liikenteen puolesta. Toimintamme perustana ovat parhaat mahdolliset sääja keli ennusteet, kokenut henkilöstö sekä uudenaikaiset työmenetelmät ja kalusto. Palvelumme kattavat liikenneväylien ja elinympäristön talvihoidon sekä sorateiden, siltojen sekä koko liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon. Tarjoamme louhintapalveluita avolouhinnoista kaivoslouhintoihin sekä kumppaneiden kanssa toteutettavia kalliorakentamisen palveluita. Infra-alan kokonaisosaamisemme mahdollistaa asiakkaan kannalta parhaimman hankkeen toteutustavan aina projektinjohtourakoista kustannustehokkaisiin ja nopeisiin suunnittele ja toteuta -urakoihin. Laaja kokemuksemme infrarakentamisesta ja -suunnittelusta tarjoaa ratkaisut myös kohteen alueinfran toteuttamiseen, sisältäen tiet, radat, kunnallistekniikan ja sähkötyöt. RAKENNAMME LÄNSIMETRON METROTUNNELEITA Destian urakoima tunneliosuus välille Keilaniemi Lauttasaari valmistui vuonna Urakka sisälsi metrotunnelin rakennustekniset työt noin neljän kilometrin matkalta. Lisäksi urakkaan kuului viiden pystykuilun paikallavalurakenteet sekä elementtiasennukset maanpäällisine rakennuksineen. Vastasimme myös tunnelin pohjan kuivatusrakenteiden, poistumistie- ja kaapelikanavaelementtien sekä kaapelikaivojen asennuksesta. Parhaillaan urakoimme Matinkylä Kivenlahti-osuuden Finnoon, Sammalvuoren, Kaitaan sekä Soukan työtunneleiden louhinnan Espoossa. Työtunneliurakka valmistuu syksyllä Tarjoamme liikenneympäristöjen ja väylien hoitoon pitkäkestoisia palvelusopimuksia, joilla varmistetaan jatkuvasti asianmukaiset liikenneolosuhteet kustannustehokkaasti. Maanteiden alueurakoissa räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuuden, joka vastaa parhaiten asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Oikea-aikaisuuden ja tehokkaiden työmenetelmien avulla luomme edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikennöinnille ympäri vuorokauden. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä hälytys- ja sääpalveluja tarjoavassa Kelikeskuksessa meteorologit ja teiden talvihoitoon erikoistuneet asiantuntijat työskentelevät yhdessä 24 tuntia vuorokaudessa, talven jokaisena päivänä. HUOLEHDIMME LIIKENTEEN TURVALLISESTA SUJUMISESTA MAANTEILLÄ Destian markkinaosuus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) kilpailuttamien maanteiden hoidon ja ylläpidon alueellisista palvelusopimuksista on 58 prosenttia hoitokaudella Urakoissa on hoidettavaa tiestöä yhteensä noin kilometriä. Lisäksi Destialla on kaupunkien ja teollisuusasiakkaiden kanssa noin 30 kunnossapidon urakkaa eri puolilla Suomea. Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset määrittävät tiestöllä tarjottavan laatutason. Destia vastaa hoidossaan olevien teiden ympärivuotisesta kunnossapidosta. Toiminnan loppu tulosta seurataan jatkuvalla laaduntarkkailulla. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä Kelikeskuksessa ennusteiden laadinnassa apuna käytetään muun muassa kelikameroita, keli- ja säähavaintoja, satelliitti- ja tutkakuvia sekä tiesäämalleja. Yli 10-vuotisen yhteistyön ansiosta muuttuviin sää- ja keliolosuhteisiin voidaan reagoida hälyttämällä auraus- ja liukkaudentorjuntatiimit liikkeelle ennakoidusti juuri oikeaan aikaan oikealle alueelle. Hälytyspalvelujärjestelmän ansiosta liukkauden torjunta on myös ympäristöystävällisempää, kun voimme optimoida suolan käyttöä ja välttyä suolauskierteeltä. Teollisuuden ja kaupunkien kunnossapitourakoissa korostuvat liikkumisen turvallisuuden ja ympärivuorokautisen sujuvuuden vaatimukset

7 KIVIAINES SUUNNITTELU KIVIAINES SUUNNITTELU Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman laadukasta kiviainesta. Destialla on noin 300 maa-ainesaluetta ympäri maan. Kiviainesyksikkömme hoitaa myös kiviaineksen murskauksen ja laadunvalvonnan. Koko maan kattava verkosto mahdollistaa CE-merkityn kiviaineksen toimituksen kaikkialle Suomessa. Ympäristön huomioiminen on kiviainestoiminnassa erityisen tärkeää. Täytämme velvoitteet toimimalla ISO sertifioidun ympäristöjärjestelmämme mukaisesti. RAIDESEPELITOIMITUKSIA RÄÄTÄLÖITYNÄ Destialla on pitkä kokemus raidesepelin toimituksista räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin. Vuosittaisen kilpailutuksen kautta jatkuneeseen kymmenvuotiseen yhteistyöhön kuuluu raidesepelin toimitukset usealle toimituspaikalle, vaihtelevissa toimituserissä ja nopeallakin aikataululla. Raidesepeli on erikoistuote: Destian ammattitaitoinen henkilöstö tuntee raidesepelin eri vaatimukset käyttökohteen mukaan. Vahvuutemme on koko maan kattava ratarakenteiden vaatimukset täyttävä maa-ainesalueverkosto, kiviaineksen jalostus laadunvarmistuksineen ja hyvin rakennettu logistiikka. Destian osaaminen infrasuunnittelussa on vahvaa ja kattavaa: toteutamme tie-, katurata- ja aluesuunnitelmia sekä infrahankkeisiin liittyviä liikenne-, ympäristö-, geo-, silta- ja kalliorakennussuunnitelmia. Palveluita tarjoamme myös kansainvälisiin konsultointiprojekteihin. Muuttuva toimintaympäristö ja uudet asiakkaat haastavat meitä kehittämään osaamistamme ja ammattitaitoamme yhä monipuolisemmaksi. Käytämme suurimmassa osassa infrasuunnittelun hankkeista tietomallipohjaista suunnittelua. Kuuntelemme asiakasta ja teemme yhdessä ideasta toimivan ja asiak kaan tarpeita vastaavan suunnitelman. Tarjoamme myös kattavan valikoiman liikenneturvallisuussuun nittelun palveluja alueellisista liikenneturvallisuussuunnitelmista esiselvityksiin ja suunnitelmien liikenne turvallisuusarviointeihin. Olemme kehittäneet asiakkaidemme tarpeisiin internetpohjaisen iliitu-liikenneturvallisuuspalvelun, jolla voidaan tarkastella karttapohjaisesti Suomen liikenneonnettomuuksia, tunnistaa kriittisiä paikkoja sekä ylläpitää toimenpidesuunnitelmia. DESTIAN iliitu ON UUDENLAINEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN PALVELU Liikenneturvallisuustyö pohjautuu vuorovaikutteisuuteen, jatkuvuuteen ja suunnitelmalliseen toteutukseen. iliitu on Destian kehittämä uuden aikakauden paikka tietoperustainen liikenneturvallisuustyön työkalu ja toimintamalli, joka kattaa kaikki liikenneturvallisuustyön osa-alueet. iliitussa ajankohtainen turvallisuustieto on aina saatavilla. Liikenneturvallisuustyötä tehostava palvelu on käytössä jo yli 40 organisaatiossa. iliitun tiedoista asiakas saa onnetto muudet alueittain, onnettomuustyypit ja onnettomuuksien olosuhteet. Palvelu tarjoaa asiakkaalle monipuoliset yhteenvedot, kartat ja analyysit. Selkeät mittarit puolestaan sitouttavat jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen. Internetpohjainen konsepti on helposti monistettavissa ja mahdollistaa näin tietoalustan laajemman hyödyntämisen. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin. Digitalisoituminen on yksi keskeisistä liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä

8 MITTAUS YRITYSVASTUU MITTAUS YRITYSVASTUU DESTIALLA ON SELKEÄ TAVOITE OLLA ASIAKKAAN YKKÖSVALINTA JA INFRA-ALAN YKKÖNEN SUOMESSA. Destia on johtava liikenneväylä- ja liikenneympäristöinvestointeihin liittyvien mittaus-, tutkimus- ja laadunhallintapalvelujen tarjoaja. Asiantunteva henkilöstö, nyky aikainen kalusto ja laaja yhteistyöverkosto takaavat onnistumisemme vaativimmissakin mittausja tutkimustehtävissä. Mittauspalvelumme käsittävät yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun mittausten lisäksi myös erityyppiset rakentamista palvelevat tehtävät sekä monipuolisen 3D -maastotietojen hankinnan, jatkojalostuksen ja ylläpidon. Päällystettyjen teiden palvelutasomittauksista meillä on vuosien kokemus. Tutkimuspalveluitamme ovat geotutkimukset, laadunvalvonta- ja laboratoriopalvelut, ympäristö tutkimukset, liikennetutkimukset sekä tiestötietopalvelut. Uusinta palvelua edustaa lentävällä kartoitusrobotilla tehtävä ilmakuvaus, joka soveltuu erinomaisesti mm. maa-ainesalueiden kartoitukseen ja määrälaskentaan. YRITYSVASTUU OSA DESTIAN STRATEGIAA Destialla on selkeä tavoite olla asiakkaan ykkösvalinta ja infra-alan ykkönen Suomessa. Strategian toteutuminen edellyttää vastuullista toimintaa sekä meiltä että kanssamme työskenteleviltä. Destian yritysvastuuta ohjaavat yhtiön missio, visio, arvot ja strategia. Destian eetti sissä ohjeissa kuvataan konsernissa hyväksytyt toimintaperiaatteet. Lisäksi ohjeissa kuvataan Destian sitoutuminen ohjeiden toteuttamiseen ja seuraamiseen. Eettiset ohjeet luovat varmuutta toiminnan jatkuvuudelle ja luotettavuudelle. Ne luovat yhtenäisen perustan päätöksenteolle ja toiminnalle. Infran käyttäjät, naapurit Tilaaja/asiakas Vaatimukset, kriteerit Rakennettu ympäristö, luonto MAA-AINESMITTAUKSET LUOTETTAVASTI ILMAKUVAUKSELLA Maa-ainesten määristä tarvitaan luotettavaa tietoa moniin tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. Teknisen laadun, työturvallisuuden ja kustannustehokkuuden varmistaminen monimuotoisilla ja jyrkkärinteisillä varastokasoilla on taattava. Destia tarjoaa maanpintatiedon keräämiseen nopean, laadukkaan, kustannustehokkaan ja turvallisen vaihtoehdon. Lentävä kartoitus robotti on ympäristön nopeaa ja tarkkaa ilmakuvausta tekevä pienoishelikopteri, jota kutsutaan myös UAV-laitteeksi (unmanned aerial vehicle). Kartoitusrobotin avulla asiakas voi tarvittaessa saada jopa kellonaikaan sidotun kartoituksen maa-aineksista. Kuvauslennolla otetuista kuvista koostetaan stereoprosessoinnin avulla maanpinnasta koordinaatistoon sidottu tiheä pistepilvi ja korkealaatuinen ilmakuvamosaiikki, eli mittatarkka kooste ilmakuvista. Ilmakuvaus soveltuu erinomaisesti mm. maa-aines alueiden kartoitukseen ja määrälaskentaan sekä suunnittelutyöhön. Destia kiteytti vuonna 2014 yritysvastuuohjelman, joka perustuu sekä yhtiön omaan että sidosryhmien arvioon vastuullisuuden kannalta olennaisista teemoista. Destian yritys vastuuohjelma ohjaa yritysvastuun päivittäistä työtä ja johtamista. Destian strategiassa vahvoina teemoina ovat muun muassa destialaisuus, edellytysten varmistaminen ja markkinoiden voittaminen. Vastuullisuus perustuu yhtenäiseen tapaan toimia. Siitä syntyy destialaisuus. Vahvojen toimintaedellytysten varmistaminen kattaa useita ihmisiin ja ympäristöön liittyviä merkittäviä teemoja. Markkinoiden voittaminen on vahvasti asiakaslähtöistä ja uutta luovaa. DESTIAN SIDOSRYHMÄT JA VUOROVAIKUTUS Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenne- ja teollisuusympäristöjä. Toimimme osana arvoketjua, johon liittyy laaja joukko toimijoita ja sidosryhmiä. Keskeinen vuorovaikutus toteutuu Destian ja asiakkaiden välillä. Monet projekteista vaikuttavat sekä suoraan infrastruktuurin käyttäjien että lähialueen ihmisten ja yritysten arkeen. Henkilöstö Toimialan kehitys Omistaja Lait ja säädökset Alihankkijat, kumppanit Destian liiketoiminnan luonne ja arvoketju määrittävät vuorovaikutuksen luonnetta ja sen merkitystä

9 YRITYSVASTUU Työturvallisuus, kaiken toimintamme ydin, parani vuonna 2014 uuteen ennätykseen: 9,3 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. DESTIAN YRITYSVASTUUN OLENNAISUUDET Olennaisuuskartta on Destiassa työkalu yritysvastuun kokonaisuuden hahmottamiseen ja johtamiseen. Kartta toimii pohjana yritysvastuuohjelmalle. Tämä koonti on syntynyt destialaisten näkemysten ja sidosryhmädialogin yhdistelmänä. Kaikkein tärkeimmiksi arvioidut yritysvastuun näkökohdat asemoituvat oikealle ylös ja ne muodostavat Destian yritysvastuun ja Global Reporting Initiative (GRI) -raportoinnin keskeisen sisällön. Destiassa tärkeimmiksi arvioiduille yritysvastuun näkökohdille määritellään vuosittain tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Sekä Destian johtoryhmä että hallitus ovat validoineet olennaisuusmäärittelyn tulokset. Sidosryhmien kiinnostus Vähäinen Kohtalainen Suuri Destian yritysvastuun olennaisuusmatriisi Ympäristö Yhteiskunnallinen osallistuminen Sisäinen ja ulkoinen yritysviestintä Palvelujen toteuttaminen Turvallisuus Eettinen liiketoiminta Vähäinen Kohtalainen Suuri Asiakastyytyväisyys Kannattava liiketoiminta Osaavat ja hyvinvoivat destialaiset Hankinnat ja kumppanuudet Uudet ratkaisut ja alan kehittäminen Vaikutus Destian liiketoimintaan Yritysvastuun raportointi Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja sen G4-versiota core-tasolla. Yritysvastuuraportointi on osa Destian verkkovuosikertomusta, josta löytyy myös GRI-koonti vuodelta Lue lisää Kaikkein tärkeimmiksi arvioidut yritysvastuun näkökohdat asemoituvat oikealle ylös ja ne muodostavat Destian yritysvastuun ja GRI-raportoinnin keskeisen sisällön. Tämä koonti syntyi destialaisten näke mysten ja sidosryhmähaastattelujen yhdistelmänä syksyllä TALOUDELLISEN HYÖDYN JAKAUTUMINEN SIDOSRYHMITTÄIN ASIAKKAAT Vuonna 2014 Destian liikevaihto oli 431,5 miljoonaa euroa (489,7). TAVARANTOIMITTAJAT Destia hankki materiaaleja ja palveluita ulkopuolisilta alihankkijoilta ja tavarantoimittajilta 284,2 miljoonalla eurolla (335,3). HENKILÖSTÖ Destian henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 71,1 miljoonaa euroa (71,2). JULKINEN SEKTORI Destian verot ja veroluonteiset maksut olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,5). Destian eläke- ja henkilöstösivukulut olivat 16,1 miljoonaa euroa (15,8). RAHOITTAJAT Destia rahoituskulut vuoden 2014 aikana olivat 5,7 miljoonaa euroa (2,7). INVESTOINNIT Vuoden 2014 liiketoiminnan bruttoinvestoinnit olivat 8,0 miljoonaa euroa (9,5). YRITYSVASTUU 16 17

10 YHTEYSTIEDOT Destia Oy Heidehofintie 2, PL Vantaa puh fax PÄÄTOIMIPAIKAT Heidehofintie Vantaa Hatanpään valtatie Tampere Veteraanikatu Oulu Riihimäentie 4 A Jyväskylä Päivärannantie Kuopio Turuntie Espoo Kauppamiehenkatu Kouvola Aittatie Rovaniemi Puutarhakatu Turku

11

km DESTIAN VUOSI 2015 PROJEKTEJA DESTIAN TAPATURMATAAJUUS DESTIALAISIA PUOLET SUOMEN RATAVERKOSTA ON DESTIAN KUNNOSSAPITÄMÄÄ

km DESTIAN VUOSI 2015 PROJEKTEJA DESTIAN TAPATURMATAAJUUS DESTIALAISIA PUOLET SUOMEN RATAVERKOSTA ON DESTIAN KUNNOSSAPITÄMÄÄ DESTIA LYHYESTI DESTIAN VUOSI 2015 OLEMME SUURIN INFRA-ALAAN KESKITTYNYT YHTIÖ SUOMESSA. RAKENNAMME, YLLÄPIDÄMME JA SUUNNITTELEMME ELINYMPÄRISTÖÄ, JOTTA SE OLISI TOIMIVA JA TURVALLINEN. DESTIALAISIA 1505

Lisätiedot

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi Destia Oy MISTÄ YRITYKSESSÄ ON KYSE Destia Oy on 100 %:sti kotimainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö,

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Yhteistyössä Työkaluja infra alalle (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentamisen rakenne Suunnitteluun ja päätöksentekoon

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN Elämä on. Tässä ja nyt. Siitä pitää ottaa kaikki irti. Tämän mahdollistaa DNA. Tarjoamme yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Kristiina Laakso, Liikennevirasto Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston

Lisätiedot

Väylätekninen menetelmäkehitys

Väylätekninen menetelmäkehitys Väylätekninen menetelmäkehitys Tuomo Viitala 8.9.2014 TAUSTAT JA TAVOITTEET Väylätekninen menetelmäkehitys -hankkeen tarkoituksena on liikennemuotokohtaisten (tie, rautatie, vesiväylät) väylänpidon teknisten

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Yrityksen erikoisosaamista. Laadunvalvonta

Yrityksen erikoisosaamista. Laadunvalvonta West Coast Road Masters Oy on toukokuussa 2012 Poriin perustettu tiestöalan mittaus- ja konsultointipalveluita tuottava yritys, joka toimii Suomessa sekä lähialueilla. Meillä on yli 25 vuoden kokemus kantavuusmittauksista

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot

Liikenneviraston omaisuudenhallinnan tila ja kehityssuunnat. Vesa Männistö,

Liikenneviraston omaisuudenhallinnan tila ja kehityssuunnat. Vesa Männistö, Liikenneviraston omaisuudenhallinnan tila ja kehityssuunnat Vesa Männistö, Oma esittely Vesa Männistö, FM Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat,

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj 2 Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Mittava investointiohjelma ja joustot Onnistumisen avaintekijät

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot