1 367 projektia kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI Destialaisia 1 502

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502"

Transkriptio

1 DESTIA LYHYESTI

2 DESTIAN VUOSI 2014 Missiomme TOIMIVAMPI MAAILMA Destialaisia Puolet Suomen rataverkosta on Destian kunnossapitämää. Olemme suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa. Rakennamme, ylläpidämme ja suunnittelemme elinympäristöä, jotta se olisi toimiva ja turvallinen. Arvomme TAVOITTEISIIN REHDISTI, ROHKEASTI JA TAIDOLLA projektia Visiomme OLEMME ASIAKKAAMME YKKÖSVALINTA JA INFRA- ALAN YKKÖNEN SUOMESSA. Tapaturmataajuus 9,3 työtapaturmaa/milj. työtuntia kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. Liikevaihtomme Liikevoittomme 431,5 15,1 milj. euroa milj. euroa Strategiamme KANNATTAVAA KASVUA MARKKINOITA VOITTAMALLA Asiakastyytyväisyys 3

3 VÄYLÄT KOKONAISRATKAISUJA KOKO ELINKAAREN AJALLE VÄYLÄT Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Monipuolisen osaamisen ansiosta destialaiset toteuttavat suuria ja merkityksellisiä ratkaisuja. Ratkaisuja, joilla luodaan edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle ja tehdään ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Asiakkaitamme ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuus- ja liikeyritykset. Kattava toimipaikkaverkko Suomessa takaa, että Destia on aina lähellä asiakkaitaan. TOIMIVAMPI MAAILMA RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO Toteutamme suuria ja vaativia sekä pienempiä paikallisia tie- ja katuhankkeita ammattitaidolla ja vuosikymmenien kokemuksella. Projektilähtöinen toimintamme ja osaava henkilöstömme takaavat tehokkaan toteutuksen. Suuret, erityisosaamista vaativat väylä projektit ovat osa ydinliiketoimintaamme ja strategista painopistettä. Suunnittele ja toteuta -hankintamalli takaa asiakkaille mahdollisuuden entistä räätälöidympiin ratkaisuihin. Elinkaarimallissa palveluun puolestaan yhdistetään suunnittelun ja toteutuksen lisäksi väylien hoito, ylläpito ja rahoitus. Toteutamme vuosittain myös kymmeniä yksityisteiden perusparannuskohteita avaimet käteen -palveluna. RATA KIVIAINES SUUNNITTELU MITTAUS E18 LISÄÄ LIIKENTEEN SUJUVUUTTA E18 Koskenkylä Kotka-moottoritien rakentaminen on elinkaarimallilla toteutettava hanke, jonka tilaaja on Liikenne virasto ja palveluntuottaja Tieyhtiö Valtatie 7 Oy. Urakoitsijana toimii Destian ja YIT Rakennuksen muodostama työyhteenliittymä Pulteri. Elinkaarimallilla toteutettavassa hankkeessa palveluntuottaja vastaa moottoritien suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä vuoteen 2026 asti. Hankkeeseen sisältyi 36 kilometriä uuden moottoritien rakentamista ja 17 kilometriä jo olemassa olevan moottoriliikennetien parantamista. Hankkeessa rakennettiin myös yhteensä 68 siltaa. Moottoritie avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle vuonna Maisemallisesti keskeisimpien kohteiden melusuojaukset tehtiin kokonaan läpinäkyviksi ensimmäistä kertaa Suomessa. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistämiseksi käytössä on telematiikka, jonka avulla voidaan seurata liikenteen määrää, nopeutta ja paikallisia ympäristöolosuhteita. Destian palvelutarjonta on laaja kattaen koko infran elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon. Monipuolisen osaamisen ansiosta Destia voi vastata projektien osakokonaisuuksista tai laajoista hankkeista avaimet käteen -periaatteella. 4 5

4 POHJA- JA ALUETYÖT INSINÖÖRIRAKENTAMINEN POHJA- JA ALUETYÖT INSINÖÖRI- RAKENTAMINEN Mallipohjaista tuotantoa hyödyntää vuosittain yli 30 työmaatamme. Olemme toteuttaneet jo lähes 200 työmaata työkoneautomaation avulla. Tiet, kadut ja muut infran maarakenteet koostuvat kaivupinnoista sekä eri paksuisista rakenne kerroksista, jotka toteutamme alan viimeisintä teknologiaa hyödyntäen. Laadukkaalla ja huolellisella maa- ja kerrosrakenteiden toteutuksella varmistetaan niiden toimivuus ja hyvä kestävyys. Työkoneemme ovat varustettu tarkoilla paikannuslaitteilla sekä ohjausjärjestelmällä, jossa kuljettajat hyödyntävät kolmiulotteista digitaalista suunnitelmatietoa. Pohjarakentaminen Suomessa on usein haastavaa vaihtelevien pohjaolosuhteiden takia. Edistykselliset menetelmämme, perustustekniikkamme ja kokemuksemme mahdollistavat myös vaativampien perustuskohteiden urakat. Infrarakentamiseen liittyy tänä päivänä vahvasti myös maisema-arkkitehtuuri, josta meillä on vankkaa ja palkittua osaamista. SUOMEN SUURIN TAPAHTUMAPUISTO HÄMEENLINNAAN Kantolan tapahtumapuiston rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2014 Hämeenlinnassa. Monipuolisessa urakassa toteutimme muun muassa pohjarakentamisen, siirtonurmen asennuksen kymmenen hehtaarin tapahtuma-alueelle, aluetta kiertävän sähköverkon sekä tietoliikenneyhteydet. Alueen pohjarakentaminen poikkesi tavanomaisesta, sillä koko alueelta kuorittiin pois pilaantunutta maata. Tutkitusta, lievästi pilaantuneesta maasta rakennettiin puhtaalla maalla päällystetty täyttömäki. Siirtonurmea tapahtuma-alueelle asennettiin yhteensä noin neljä hehtaaria. Suomen suurimmassa tapahtumapuistossa voidaan järjestää peräti henkeä vetäviä konsertteja sekä muita tilaisuuksia. Tapahtumapuisto valmistuu kokonaisuudessaan toukokuussa Urakka on toteutettu automaatioosaamistamme hyödyntäen. Betonirakenteiden toteuttaminen ja ylläpito ovat erikoisosaamistamme, joka kattaa siltojen rakennus- ja korjaustyöt sekä muut rakennustekniset projektit, kuten esimerkiksi vesitornit, pysäköintilaitokset ja laiturit. Ylläpidämme ja hoidamme suurinta osaa Suomen maanteiden silloista. Siltojen suunnittelu ja ylläpitoon liittyvät yleis-, vuosi- ja erikoistarkastukset ovat erikoisosaamistamme. Meillä on vahva kokemus myös haastavien vesistö- ja rautatiesiltojen sekä museosiltojen kunnostuksesta. Meillä on käytössämme uusimmat menetelmät ja välineet siltojen kunnossapitoon ja kehitämme jatkuvasti uudenlaisia työmenetelmiä. Tätä osaamista ja kokemustamme voimme hyödyntää moninaisissa betonirakentamisen suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamishankkeissa. LNG-TERMINAALI NOUSEE PORIN TAHKOLUOTOON Porin Tahkoluotoon rakennetaan valtavaa LNG-terminaalia. LNG tulee sanoista liquefied natural gas, nesteytetty maakaasu. Gasumin tytäryhtiön, Skangassin, LNG-terminaali nousee jo hyvää vauhtia, ja kaasua virtaa putkissa kesällä Destia vastaa työmaalla kuutiometriä vetävän säiliön betonisen ulkokuoren rakennustöistä. Valmis säiliö vastaa korkeudeltaan kaksitoistakerroksista kerrostaloa. Säiliö on tyypillinen Full Containment -tankki; se koostuu kahdesta säiliöstä. Sisempi säiliö on kylmän kestävää terästä, ulompi teräsvahvistettua betonia. Paikallisolojen tuntemus ja osaaminen korostuu vaikeissa sääolosuhteissa ja erikoislaatuisen betonin käsittelyssä sekä hitsausolosuhteiden hallinnassa. 6 7

5 RADAT ENERGIAINFRA RADAT ENERGIAINFRA Vahvistamme markkinaasemaamme rataliiketoiminnassa. Vuonna 2015 Destian hoidossa on puolet Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta. Junaratojen asianmukainen kunto on turvallisuuden ja liikennöitävyyden perusedellytys. Ratoihin liittyvät palvelumme kattavat koko radanpidon elinkaaren, koko Suomen alueella. Käytössämme on useita rautateiden rakentamiseen, korjaukseen ja kunnossapitoon käytettäviä laitteita, joita on kehitetty erilaisiin asiakastarpeisiin innovatiivisella tuotekehityksellä. Monivuotiset palvelusopimukset toteutetaan kuntovastuuperiaatteella. Toteuttamamme ratatyöt vaihtelevat suurista päällysrakennetyö- ja siltaurakoista aina vanhojen ratarumpujen vaihtamiseen. Suuri osa alusrakennusurakoista koskee vanhojen ratojen perusparantamista ja rataturvallisuuskohteita, joita ovat muun muassa Suomen 4500 tasoristeystä. Vuonna 2015 Destia vastaa puolesta Suomen rataverkon kunnossa pitoalueista. RIIPPA-ESKOLA -KAKSOISRAIDEURAKKA ON SUOMEN SUURIN RATARAKENTAMISEN ST-URAKKA Toteutamme Kokkola Ylivieska-ratahankkeen keskimmäisen urakan Riippa Eskolan suunnittele ja toteuta -hankintamallilla. Kyseessä on Suomen suurin ratarakentamisen ST-urakka. Urakassa peruskorjataan vanhaa ja rakennetaan uutta rataa 30 kilometrin matkalta. Laajaan urakkaan sisältyy myös mm. liikennejärjestelyihin liittyvät rakennusprojektit sekä tasoristeyksien poistaminen ja korvaaminen eritasoliittymillä ja tiejärjestelyillä. Lisäksi alueelle rakennetaan huolto- ja yksityisteitä noin 40 kilometriä ja toteutetaan siltojen rakennustöitä. Sähköistysjärjestelmä muutetaan kaksoisraiteen vaatimusten mukaiseksi. Kaksoisraideosuus Kokkolasta Ylivieskaan rakennetaan kolmessa osassa ja se valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 puoliväliin mennessä. Moitteettomasti toimivat sähkö-, lämpö- ja kaasutekniset palvelut ovat perusta yhteiskunnan toimivuudelle. Destia on valtakunnallinen energia-, tietoliikenne- ja telematiikan rakentaja, jonka vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen, laadukas työ sekä hyvät yhteistyö- ja alihankintaverkostot. Tarjoamme palveluita koko infrarakentamisen elinkaarelle: hankkeen esiselvityksestä ja suunnittelusta rakentamiseen, kunnossapitoon ja seurantatutkimuksiin asti. Vastaamme investointihankkeissa ja linjanrakennusprojekteissa osakokonaisuuksista tai haluttaessa koko projektista avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaalle kokonaistyössä on hyötynä paitsi projektin yksinkertaisuus myös omien resurssien vapautuminen ja toiminnan tehokkuuden parantuminen. Tarjoamme monipuolisia palveluita sähköverkkojen, valaistuksen ja telematiikan, kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen sekä tuulivoimahankkeiden rakennus-, saneeraus- ja suunnittelutöihin. VAHVISTAMME ASEMAAMME SÄHKÖVERKKORAKENTAMISESSA Alueellisen sähkönkulutuksen kasvun ja keskittymisen myötä Tampereen ja Valkeakosken seudulle on noussut tarve lisätä muuntokapasiteettia. Destia toimii pääurakoitsijana hankkeessa, joka toteutetaan uudella 400 kv Lavianvuoren muuntoasemalla sekä uudella yhteispylväsrakenteisella 2x110 kv voimajohtoyhteydellä nykyisen Tikinmaan ja suunni tellun Lavianvuoren sähköaseman välillä. Yhteensä noin kuuden kilometrin pituinen johtoreitti sijoittuu Valkeakosken kaupungin ja Kangasalan kunnan alueille. Keminmaan alueella Destia vastaa puolestaan siirtolinjan rakennus- ja muutostöitä koskevasta urakasta. Urakka kattaa kahden siirtolinjan (110 kv) rakentamisen välille Keminmaa Takakumpu sekä Petäjäskosken sähköaseman siirtolinjojen (400 kv ja 220 kv) mittavat muutostyöt. Rakennettavan linjan pituus on noin 10 kilometriä. Energiarakentamisen projekteissa voimme hyödyntää Destian monipuolista osaamista, mm. suunnittelun ja maarakennuksen ammattitaitoa. Energiainfra on yksi strategisen kasvumme painopistealueista, kallio- ja rataliiketoiminnan ohella. 8 9

6 KALLIO KUNNOSSAPITO Muu infrarakentamisen osaamisemme tukee kalliorakentamista, voimme tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi kunnallistekniikan ja sähkön maanalaisiin kohteisiin. KALLIO Maanalainen rakentaminen lisääntyy jatkuvasti kasvukeskuksissa, ja tunnelirakentaminen on yleistymässä myös infra-alan hankkeissa. Lisäksi kaivosteollisuudella on jatkuvasti enemmän tarvetta louhintaosaamiselle. Laajan yhteistyökumppaniverkostonsa avulla Destia suunnittelee ja rakentaa tunneleita ja maanalaisia tiloja, esimerkiksi pysäköintitiloja, liikenne asemia ja väestönsuojia. KUNNOSSAPITO Destia on hoito- ja kunnossapitopalvelujen moniosaaja. Teemme työtä turvallisen ja sujuvan liikenteen puolesta. Toimintamme perustana ovat parhaat mahdolliset sääja keli ennusteet, kokenut henkilöstö sekä uudenaikaiset työmenetelmät ja kalusto. Palvelumme kattavat liikenneväylien ja elinympäristön talvihoidon sekä sorateiden, siltojen sekä koko liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon. Tarjoamme louhintapalveluita avolouhinnoista kaivoslouhintoihin sekä kumppaneiden kanssa toteutettavia kalliorakentamisen palveluita. Infra-alan kokonaisosaamisemme mahdollistaa asiakkaan kannalta parhaimman hankkeen toteutustavan aina projektinjohtourakoista kustannustehokkaisiin ja nopeisiin suunnittele ja toteuta -urakoihin. Laaja kokemuksemme infrarakentamisesta ja -suunnittelusta tarjoaa ratkaisut myös kohteen alueinfran toteuttamiseen, sisältäen tiet, radat, kunnallistekniikan ja sähkötyöt. RAKENNAMME LÄNSIMETRON METROTUNNELEITA Destian urakoima tunneliosuus välille Keilaniemi Lauttasaari valmistui vuonna Urakka sisälsi metrotunnelin rakennustekniset työt noin neljän kilometrin matkalta. Lisäksi urakkaan kuului viiden pystykuilun paikallavalurakenteet sekä elementtiasennukset maanpäällisine rakennuksineen. Vastasimme myös tunnelin pohjan kuivatusrakenteiden, poistumistie- ja kaapelikanavaelementtien sekä kaapelikaivojen asennuksesta. Parhaillaan urakoimme Matinkylä Kivenlahti-osuuden Finnoon, Sammalvuoren, Kaitaan sekä Soukan työtunneleiden louhinnan Espoossa. Työtunneliurakka valmistuu syksyllä Tarjoamme liikenneympäristöjen ja väylien hoitoon pitkäkestoisia palvelusopimuksia, joilla varmistetaan jatkuvasti asianmukaiset liikenneolosuhteet kustannustehokkaasti. Maanteiden alueurakoissa räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuuden, joka vastaa parhaiten asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Oikea-aikaisuuden ja tehokkaiden työmenetelmien avulla luomme edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikennöinnille ympäri vuorokauden. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä hälytys- ja sääpalveluja tarjoavassa Kelikeskuksessa meteorologit ja teiden talvihoitoon erikoistuneet asiantuntijat työskentelevät yhdessä 24 tuntia vuorokaudessa, talven jokaisena päivänä. HUOLEHDIMME LIIKENTEEN TURVALLISESTA SUJUMISESTA MAANTEILLÄ Destian markkinaosuus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) kilpailuttamien maanteiden hoidon ja ylläpidon alueellisista palvelusopimuksista on 58 prosenttia hoitokaudella Urakoissa on hoidettavaa tiestöä yhteensä noin kilometriä. Lisäksi Destialla on kaupunkien ja teollisuusasiakkaiden kanssa noin 30 kunnossapidon urakkaa eri puolilla Suomea. Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset määrittävät tiestöllä tarjottavan laatutason. Destia vastaa hoidossaan olevien teiden ympärivuotisesta kunnossapidosta. Toiminnan loppu tulosta seurataan jatkuvalla laaduntarkkailulla. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä Kelikeskuksessa ennusteiden laadinnassa apuna käytetään muun muassa kelikameroita, keli- ja säähavaintoja, satelliitti- ja tutkakuvia sekä tiesäämalleja. Yli 10-vuotisen yhteistyön ansiosta muuttuviin sää- ja keliolosuhteisiin voidaan reagoida hälyttämällä auraus- ja liukkaudentorjuntatiimit liikkeelle ennakoidusti juuri oikeaan aikaan oikealle alueelle. Hälytyspalvelujärjestelmän ansiosta liukkauden torjunta on myös ympäristöystävällisempää, kun voimme optimoida suolan käyttöä ja välttyä suolauskierteeltä. Teollisuuden ja kaupunkien kunnossapitourakoissa korostuvat liikkumisen turvallisuuden ja ympärivuorokautisen sujuvuuden vaatimukset

7 KIVIAINES SUUNNITTELU KIVIAINES SUUNNITTELU Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman laadukasta kiviainesta. Destialla on noin 300 maa-ainesaluetta ympäri maan. Kiviainesyksikkömme hoitaa myös kiviaineksen murskauksen ja laadunvalvonnan. Koko maan kattava verkosto mahdollistaa CE-merkityn kiviaineksen toimituksen kaikkialle Suomessa. Ympäristön huomioiminen on kiviainestoiminnassa erityisen tärkeää. Täytämme velvoitteet toimimalla ISO sertifioidun ympäristöjärjestelmämme mukaisesti. RAIDESEPELITOIMITUKSIA RÄÄTÄLÖITYNÄ Destialla on pitkä kokemus raidesepelin toimituksista räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin. Vuosittaisen kilpailutuksen kautta jatkuneeseen kymmenvuotiseen yhteistyöhön kuuluu raidesepelin toimitukset usealle toimituspaikalle, vaihtelevissa toimituserissä ja nopeallakin aikataululla. Raidesepeli on erikoistuote: Destian ammattitaitoinen henkilöstö tuntee raidesepelin eri vaatimukset käyttökohteen mukaan. Vahvuutemme on koko maan kattava ratarakenteiden vaatimukset täyttävä maa-ainesalueverkosto, kiviaineksen jalostus laadunvarmistuksineen ja hyvin rakennettu logistiikka. Destian osaaminen infrasuunnittelussa on vahvaa ja kattavaa: toteutamme tie-, katurata- ja aluesuunnitelmia sekä infrahankkeisiin liittyviä liikenne-, ympäristö-, geo-, silta- ja kalliorakennussuunnitelmia. Palveluita tarjoamme myös kansainvälisiin konsultointiprojekteihin. Muuttuva toimintaympäristö ja uudet asiakkaat haastavat meitä kehittämään osaamistamme ja ammattitaitoamme yhä monipuolisemmaksi. Käytämme suurimmassa osassa infrasuunnittelun hankkeista tietomallipohjaista suunnittelua. Kuuntelemme asiakasta ja teemme yhdessä ideasta toimivan ja asiak kaan tarpeita vastaavan suunnitelman. Tarjoamme myös kattavan valikoiman liikenneturvallisuussuun nittelun palveluja alueellisista liikenneturvallisuussuunnitelmista esiselvityksiin ja suunnitelmien liikenne turvallisuusarviointeihin. Olemme kehittäneet asiakkaidemme tarpeisiin internetpohjaisen iliitu-liikenneturvallisuuspalvelun, jolla voidaan tarkastella karttapohjaisesti Suomen liikenneonnettomuuksia, tunnistaa kriittisiä paikkoja sekä ylläpitää toimenpidesuunnitelmia. DESTIAN iliitu ON UUDENLAINEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN PALVELU Liikenneturvallisuustyö pohjautuu vuorovaikutteisuuteen, jatkuvuuteen ja suunnitelmalliseen toteutukseen. iliitu on Destian kehittämä uuden aikakauden paikka tietoperustainen liikenneturvallisuustyön työkalu ja toimintamalli, joka kattaa kaikki liikenneturvallisuustyön osa-alueet. iliitussa ajankohtainen turvallisuustieto on aina saatavilla. Liikenneturvallisuustyötä tehostava palvelu on käytössä jo yli 40 organisaatiossa. iliitun tiedoista asiakas saa onnetto muudet alueittain, onnettomuustyypit ja onnettomuuksien olosuhteet. Palvelu tarjoaa asiakkaalle monipuoliset yhteenvedot, kartat ja analyysit. Selkeät mittarit puolestaan sitouttavat jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen. Internetpohjainen konsepti on helposti monistettavissa ja mahdollistaa näin tietoalustan laajemman hyödyntämisen. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin. Digitalisoituminen on yksi keskeisistä liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä

8 MITTAUS YRITYSVASTUU MITTAUS YRITYSVASTUU DESTIALLA ON SELKEÄ TAVOITE OLLA ASIAKKAAN YKKÖSVALINTA JA INFRA-ALAN YKKÖNEN SUOMESSA. Destia on johtava liikenneväylä- ja liikenneympäristöinvestointeihin liittyvien mittaus-, tutkimus- ja laadunhallintapalvelujen tarjoaja. Asiantunteva henkilöstö, nyky aikainen kalusto ja laaja yhteistyöverkosto takaavat onnistumisemme vaativimmissakin mittausja tutkimustehtävissä. Mittauspalvelumme käsittävät yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun mittausten lisäksi myös erityyppiset rakentamista palvelevat tehtävät sekä monipuolisen 3D -maastotietojen hankinnan, jatkojalostuksen ja ylläpidon. Päällystettyjen teiden palvelutasomittauksista meillä on vuosien kokemus. Tutkimuspalveluitamme ovat geotutkimukset, laadunvalvonta- ja laboratoriopalvelut, ympäristö tutkimukset, liikennetutkimukset sekä tiestötietopalvelut. Uusinta palvelua edustaa lentävällä kartoitusrobotilla tehtävä ilmakuvaus, joka soveltuu erinomaisesti mm. maa-ainesalueiden kartoitukseen ja määrälaskentaan. YRITYSVASTUU OSA DESTIAN STRATEGIAA Destialla on selkeä tavoite olla asiakkaan ykkösvalinta ja infra-alan ykkönen Suomessa. Strategian toteutuminen edellyttää vastuullista toimintaa sekä meiltä että kanssamme työskenteleviltä. Destian yritysvastuuta ohjaavat yhtiön missio, visio, arvot ja strategia. Destian eetti sissä ohjeissa kuvataan konsernissa hyväksytyt toimintaperiaatteet. Lisäksi ohjeissa kuvataan Destian sitoutuminen ohjeiden toteuttamiseen ja seuraamiseen. Eettiset ohjeet luovat varmuutta toiminnan jatkuvuudelle ja luotettavuudelle. Ne luovat yhtenäisen perustan päätöksenteolle ja toiminnalle. Infran käyttäjät, naapurit Tilaaja/asiakas Vaatimukset, kriteerit Rakennettu ympäristö, luonto MAA-AINESMITTAUKSET LUOTETTAVASTI ILMAKUVAUKSELLA Maa-ainesten määristä tarvitaan luotettavaa tietoa moniin tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. Teknisen laadun, työturvallisuuden ja kustannustehokkuuden varmistaminen monimuotoisilla ja jyrkkärinteisillä varastokasoilla on taattava. Destia tarjoaa maanpintatiedon keräämiseen nopean, laadukkaan, kustannustehokkaan ja turvallisen vaihtoehdon. Lentävä kartoitus robotti on ympäristön nopeaa ja tarkkaa ilmakuvausta tekevä pienoishelikopteri, jota kutsutaan myös UAV-laitteeksi (unmanned aerial vehicle). Kartoitusrobotin avulla asiakas voi tarvittaessa saada jopa kellonaikaan sidotun kartoituksen maa-aineksista. Kuvauslennolla otetuista kuvista koostetaan stereoprosessoinnin avulla maanpinnasta koordinaatistoon sidottu tiheä pistepilvi ja korkealaatuinen ilmakuvamosaiikki, eli mittatarkka kooste ilmakuvista. Ilmakuvaus soveltuu erinomaisesti mm. maa-aines alueiden kartoitukseen ja määrälaskentaan sekä suunnittelutyöhön. Destia kiteytti vuonna 2014 yritysvastuuohjelman, joka perustuu sekä yhtiön omaan että sidosryhmien arvioon vastuullisuuden kannalta olennaisista teemoista. Destian yritys vastuuohjelma ohjaa yritysvastuun päivittäistä työtä ja johtamista. Destian strategiassa vahvoina teemoina ovat muun muassa destialaisuus, edellytysten varmistaminen ja markkinoiden voittaminen. Vastuullisuus perustuu yhtenäiseen tapaan toimia. Siitä syntyy destialaisuus. Vahvojen toimintaedellytysten varmistaminen kattaa useita ihmisiin ja ympäristöön liittyviä merkittäviä teemoja. Markkinoiden voittaminen on vahvasti asiakaslähtöistä ja uutta luovaa. DESTIAN SIDOSRYHMÄT JA VUOROVAIKUTUS Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenne- ja teollisuusympäristöjä. Toimimme osana arvoketjua, johon liittyy laaja joukko toimijoita ja sidosryhmiä. Keskeinen vuorovaikutus toteutuu Destian ja asiakkaiden välillä. Monet projekteista vaikuttavat sekä suoraan infrastruktuurin käyttäjien että lähialueen ihmisten ja yritysten arkeen. Henkilöstö Toimialan kehitys Omistaja Lait ja säädökset Alihankkijat, kumppanit Destian liiketoiminnan luonne ja arvoketju määrittävät vuorovaikutuksen luonnetta ja sen merkitystä

9 YRITYSVASTUU Työturvallisuus, kaiken toimintamme ydin, parani vuonna 2014 uuteen ennätykseen: 9,3 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. DESTIAN YRITYSVASTUUN OLENNAISUUDET Olennaisuuskartta on Destiassa työkalu yritysvastuun kokonaisuuden hahmottamiseen ja johtamiseen. Kartta toimii pohjana yritysvastuuohjelmalle. Tämä koonti on syntynyt destialaisten näkemysten ja sidosryhmädialogin yhdistelmänä. Kaikkein tärkeimmiksi arvioidut yritysvastuun näkökohdat asemoituvat oikealle ylös ja ne muodostavat Destian yritysvastuun ja Global Reporting Initiative (GRI) -raportoinnin keskeisen sisällön. Destiassa tärkeimmiksi arvioiduille yritysvastuun näkökohdille määritellään vuosittain tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Sekä Destian johtoryhmä että hallitus ovat validoineet olennaisuusmäärittelyn tulokset. Sidosryhmien kiinnostus Vähäinen Kohtalainen Suuri Destian yritysvastuun olennaisuusmatriisi Ympäristö Yhteiskunnallinen osallistuminen Sisäinen ja ulkoinen yritysviestintä Palvelujen toteuttaminen Turvallisuus Eettinen liiketoiminta Vähäinen Kohtalainen Suuri Asiakastyytyväisyys Kannattava liiketoiminta Osaavat ja hyvinvoivat destialaiset Hankinnat ja kumppanuudet Uudet ratkaisut ja alan kehittäminen Vaikutus Destian liiketoimintaan Yritysvastuun raportointi Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja sen G4-versiota core-tasolla. Yritysvastuuraportointi on osa Destian verkkovuosikertomusta, josta löytyy myös GRI-koonti vuodelta Lue lisää Kaikkein tärkeimmiksi arvioidut yritysvastuun näkökohdat asemoituvat oikealle ylös ja ne muodostavat Destian yritysvastuun ja GRI-raportoinnin keskeisen sisällön. Tämä koonti syntyi destialaisten näke mysten ja sidosryhmähaastattelujen yhdistelmänä syksyllä TALOUDELLISEN HYÖDYN JAKAUTUMINEN SIDOSRYHMITTÄIN ASIAKKAAT Vuonna 2014 Destian liikevaihto oli 431,5 miljoonaa euroa (489,7). TAVARANTOIMITTAJAT Destia hankki materiaaleja ja palveluita ulkopuolisilta alihankkijoilta ja tavarantoimittajilta 284,2 miljoonalla eurolla (335,3). HENKILÖSTÖ Destian henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 71,1 miljoonaa euroa (71,2). JULKINEN SEKTORI Destian verot ja veroluonteiset maksut olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,5). Destian eläke- ja henkilöstösivukulut olivat 16,1 miljoonaa euroa (15,8). RAHOITTAJAT Destia rahoituskulut vuoden 2014 aikana olivat 5,7 miljoonaa euroa (2,7). INVESTOINNIT Vuoden 2014 liiketoiminnan bruttoinvestoinnit olivat 8,0 miljoonaa euroa (9,5). YRITYSVASTUU 16 17

10 YHTEYSTIEDOT Destia Oy Heidehofintie 2, PL Vantaa puh fax PÄÄTOIMIPAIKAT Heidehofintie Vantaa Hatanpään valtatie Tampere Veteraanikatu Oulu Riihimäentie 4 A Jyväskylä Päivärannantie Kuopio Turuntie Espoo Kauppamiehenkatu Kouvola Aittatie Rovaniemi Puutarhakatu Turku

11

km DESTIAN VUOSI 2015 PROJEKTEJA DESTIAN TAPATURMATAAJUUS DESTIALAISIA PUOLET SUOMEN RATAVERKOSTA ON DESTIAN KUNNOSSAPITÄMÄÄ

km DESTIAN VUOSI 2015 PROJEKTEJA DESTIAN TAPATURMATAAJUUS DESTIALAISIA PUOLET SUOMEN RATAVERKOSTA ON DESTIAN KUNNOSSAPITÄMÄÄ DESTIA LYHYESTI DESTIAN VUOSI 2015 OLEMME SUURIN INFRA-ALAAN KESKITTYNYT YHTIÖ SUOMESSA. RAKENNAMME, YLLÄPIDÄMME JA SUUNNITTELEMME ELINYMPÄRISTÖÄ, JOTTA SE OLISI TOIMIVA JA TURVALLINEN. DESTIALAISIA 1505

Lisätiedot

Alan edelläkävijä alusta lähtien

Alan edelläkävijä alusta lähtien 2 Destia lukuina Destia lyhyesti Olemme suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa Tarjoamme palveluita maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen

Lisätiedot

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi Destia Oy MISTÄ YRITYKSESSÄ ON KYSE Destia Oy on 100 %:sti kotimainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö,

Lisätiedot

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa.

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. Netel -yritysesittely Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. 2017 Netel lyhyesti Mitä teemme Netel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenne- sekä

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Teitä, katuja, piha-alueita, parkkipaikkoja, satama-alueita, terminaaleja, lentokenttiä, jätehuoltoalueita

Teitä, katuja, piha-alueita, parkkipaikkoja, satama-alueita, terminaaleja, lentokenttiä, jätehuoltoalueita NCC ROADS SUOMESSA Tuotteet ja palvelut Ydinliiketoimintaamme ovat kiviainesliiketoiminta, asfaltintuotanto, päällystysurakointi sekä tienhoito. Maa- ja vesirakentaminen tukee muita liiketoimintojamme.

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

MONIPUOLISTA OSAAMISTA

MONIPUOLISTA OSAAMISTA Kanta Kaivu Oy on vuonna 1993 perustettu nurmijärveläinen maarakennus-, rakennus- ja kuljetusalan yritys. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi. Meillä on 20 vuoden vankka kokemus monipuolisista

Lisätiedot

Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa

Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa Risto Lappalainen Liikennevirasto, työturvallisuusvastaava p. 0295 34 3966 Hanke kust.arvio valmis

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2013

TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2013 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2013 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2013 2 Destia vuonna 2013 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Lisätiedot

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001 Caverion lyhyesti Caverion Life Cycle Solutions for Buildings and Industries Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille

Lisätiedot

Inlook Group. www.inlook.fi

Inlook Group. www.inlook.fi K A T S E S I S Ä T I L O I H I N www.inlook.fi P A L V E L E E MONI-ILMEISIÄ TILARATKAISUJA Rakennuksen merkitys ja arvo on monen tekijän summa. Kohteen käyttötarkoituksen mukaan tärkeiksi saattavat nousta

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 17.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Tilannekatsaus Suomen Maastorakentaja Oy:n puheenvuoro Keskustelua ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT

UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT UPM SILVESTA LUONTO- JA MAISEMATYÖ- PALVELUT UPM SILVESTA UUDENLAINEN TAPA HOITAA YMPÄRISTÖÄ UPM Silvesta tarjoaa kattavan ja ammattitaitoisen palveluverkoston huolehtimaan yritysten ja yhteisöjen luonto-

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 TOIMIVAMPI MAAILMA

VUOSIKERTOMUS 2010 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2010 TOIMIVAMPI MAAILMA DESTIA RAKENTAA, YLLÄPITÄÄ JA SUUNNITTELEE LIIKENNE- JA TEOLLISUUSYMPÄRISTÖJÄ, JOTTA ELINYMPÄRISTÖ OLISI TOIMIVA JA TURVALLINEN. LAADUKKAAT INFRARATKAISUT TOTEUTETAAN

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Taloussanomien seminaarit: Konserniraportointi palveluna 1.10.2009 Sanomatalo, Helsinki Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Mikael Niskala Vice President, Sustainability Solutions

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka lisää asiakkaidensa kilpailukykyä tuottamalla tehokkaita ja innovatiivisia

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 Destia Oy on suomalainen infra-

Lisätiedot

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy. INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.fi OSATA? TEEMU VEHMASKOSKI RIL Vapaasti kopioitu muutamalta

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Helsinki, Palace 8.4.2014 klo 10 12 Yhteistyössä Työkaluja infra alalle (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentamisen rakenne Suunnitteluun ja päätöksentekoon

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu. Maa- ja vesirakentaminen. Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu. Maa- ja vesirakentaminen. Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto Vuoden 2016 Uudenmaan turvallisuuskilpailu Maa- ja vesirakentaminen Työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.3.2017 VUODEN 2017 INFRAN KILPAILUT/KAMPANJAT Uudenmaan kilpailu

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Logistiikkakeskukset Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 02/2011 Joustava + suunnittelu vastuullisesti + johdettu strategisesti + sijoittunut yksilöllisesti + toteutettu MegaHub

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Kuntien infraomaisuuden hoito SOTE:n jälkeen. Timo Paavilainen Kuntatekniikan päivät Jyväskylä

Kuntien infraomaisuuden hoito SOTE:n jälkeen. Timo Paavilainen Kuntatekniikan päivät Jyväskylä Kuntien infraomaisuuden hoito SOTE:n jälkeen Timo Paavilainen 12.5.2017 Kuntatekniikan päivät Jyväskylä Timo Paavilainen, Henkilökuva KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ RI, LaTOL yhdyskuntatekniikka 1986 Työkokemus:

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Seppo Kaarto Destia Oy Kelikeskustoiminta on kokonaisvaltaista talvihoidon ohjaustoimintaa, joka toimii talvikaudella ympäri vuorokauden tuottaen asiakkailleen

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Ohjelmien sisältö Korjausvelkaohjelmat 2016-2019 http://www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma (M ) Rahoitus on merkittävä, erityisesti v.2018 Budjetti

Lisätiedot

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj.

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Infran rooli on merkittävä yhteiskunnalle Suomen kansallisvarallisuus noin 770 mrd Rakennettu ympäristö 70 % Infrarakenteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Rata 2018 -seminaari, Anna Saarlo 23.1.2018 Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä 1. Mitä tavoittelemme? Tulevaisuuden asemanseutu 2. Miksi? Yhteinen

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Icopal Katto Oy - Urakointipalvelut - Huoltopalvelut. ICOPAL KATTO OY Urakointi- ja huoltopalvelut kaikille katoille

Icopal Katto Oy - Urakointipalvelut - Huoltopalvelut. ICOPAL KATTO OY Urakointi- ja huoltopalvelut kaikille katoille Icopal Katto Oy - Urakointipalvelut - Huoltopalvelut ICOPAL KATTO OY Urakointi- ja huoltopalvelut kaikille katoille Katon kokonaisvaltainen kumppani Icopal Katto Oy Icopal Katto Oy Icopal Katto Oy kuuluu

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Liikennejaosto 4.10.2016 Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen 3.10.2016 Pääosa ELY-keskuksen perustienpidon perusrahoituksesta

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

yitgroup.com/fi Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa

yitgroup.com/fi Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa yitgroup.com/fi Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa 1912 1920 1950 1960 1970 1987 1995 2000 2013 2015 Allmänna Ingeniörsbyrån Ab (AIB) perustaa konttorin Helsinkiin. Suomalaiset liikemiehet perustavat

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Infra alan lähivuosien haasteet. Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012. Infrarakentamisen ajurit

Infra alan lähivuosien haasteet. Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012. Infrarakentamisen ajurit Infra alan lähivuosien haasteet Terttu Vainio InfraExpo 11.10.2012 Infrarakentamisen ajurit Maantieteellisen sijainnin ja kansainvälisten yhteyksien merkitys kasvaa Yhteiskunnan riippuvuus infrastruktuurin

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut. Tiesääpäivät Aapo Anderson

Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut. Tiesääpäivät Aapo Anderson Liikenteen sää- ja keliennustepalvelut Tiesääpäivät Aapo Anderson Tieliikenteen palvelut Tieliikenteen palvelut -yksikkö vastaa tieliikenteenhallinnan palveluista, palveluiden palvelutasomäärittelyistä

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

egate Smart Building Innovation

egate Smart Building Innovation egate Smart Building Innovation Sensoriverkkoteknologiapohjaisella (IoT) olosuhdevalvonnalla kohti laadukkaampia olosuhteita rakennustyömailla ja käytössä olevissa rakennuksissa. Taustat Sensoriverkkoteknologian

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Väylätekninen menetelmäkehitys

Väylätekninen menetelmäkehitys Väylätekninen menetelmäkehitys Tuomo Viitala 8.9.2014 TAUSTAT JA TAVOITTEET Väylätekninen menetelmäkehitys -hankkeen tarkoituksena on liikennemuotokohtaisten (tie, rautatie, vesiväylät) väylänpidon teknisten

Lisätiedot

LUOTETTAVA KUMPPANI. MISSIOMME on toimittaa toimivia ja energiatehokkaita. luotettavasti ja suunnitellusti tarvikkeista asennukseen.

LUOTETTAVA KUMPPANI. MISSIOMME on toimittaa toimivia ja energiatehokkaita. luotettavasti ja suunnitellusti tarvikkeista asennukseen. JOTTA KOTI TOIMISI ARVOMME ovat luotettava kumppanuus, asiakastyytyväisyys, perheyrityksen yhteisöllisyys sekä laadun ja osaamisen jatkuva kehittäminen. MISSIOMME on toimittaa toimivia ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri Pakilan alueurakka IPT-työpaja 15.11.2016 Pakilan alueurakan perustietoja (2014-19) Toteutetaan 5-vuotisena palveluallianssisopimuksena Kehitysvaihe ennen toteutusta noin 4 kk Toteutusvaihe 5 vuotta Kumppanit:

Lisätiedot

Ilmi ipilecom ja kokemuksia siitä YIT:llä. Betonipaaluseminaari 2013 28.11.2013 Tuukka Pasanen Ilmi Solutions Oy Henri Kiiski YIT Rakennus Oy

Ilmi ipilecom ja kokemuksia siitä YIT:llä. Betonipaaluseminaari 2013 28.11.2013 Tuukka Pasanen Ilmi Solutions Oy Henri Kiiski YIT Rakennus Oy Ilmi ipilecom ja kokemuksia siitä YIT:llä Henkilöiden esittely Henri Kiiski YIT:llä Vastaavana työnjohtajana 15 vuotta paalutuksen parissa Tuukka Pasanen Ilmi Solutions Oy:llä tuotantopäällikkönä 15 vuotta

Lisätiedot

Andament Group on infrastruktuuripalveluihin. konserni, joka toimii laajasti eri puolilla Suomea. Emoyhtiö on Kalajoella perustettu,

Andament Group on infrastruktuuripalveluihin. konserni, joka toimii laajasti eri puolilla Suomea. Emoyhtiö on Kalajoella perustettu, Andament Groupin vahvuus kasvaa ihmisistä ja ihmisten välisestä yhteistyöstä. Yhdistämällä konsernissa työskentelevien ammattilaisten vahva ja korkeatasoinen infra-alan osaaminen, saadaan kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Verkostoidu Porin seudulla -hanke

Verkostoidu Porin seudulla -hanke Itämeren laaja-alaisin teollisuuspuisto Satamatoimintaa hyödyntävälle Teollisuudelle Kaupalle Logistiikka-alan yrityksille Rakentuu olemassa olevan teollisuuden ja teollisuusklustereiden ympärille Satakunta

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

SITO Ympäristösi parhaat tekijät

SITO Ympäristösi parhaat tekijät SITO Ympäristösi parhaat tekijät GEOSYSTEMS DESIGN RULES AND APPLICATIONS SGY 21.8.2014 Vesa Isokauppila Projektipäällikkö, ympäristöratkaisut Ympäristösi parhaat tekijät 2 Siton palvelut Infrajohdon konsultointi

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN Elämä on. Tässä ja nyt. Siitä pitää ottaa kaikki irti. Tämän mahdollistaa DNA. Tarjoamme yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot