1 367 projektia kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI Destialaisia 1 502

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502"

Transkriptio

1 DESTIA LYHYESTI

2 DESTIAN VUOSI 2014 Missiomme TOIMIVAMPI MAAILMA Destialaisia Puolet Suomen rataverkosta on Destian kunnossapitämää. Olemme suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa. Rakennamme, ylläpidämme ja suunnittelemme elinympäristöä, jotta se olisi toimiva ja turvallinen. Arvomme TAVOITTEISIIN REHDISTI, ROHKEASTI JA TAIDOLLA projektia Visiomme OLEMME ASIAKKAAMME YKKÖSVALINTA JA INFRA- ALAN YKKÖNEN SUOMESSA. Tapaturmataajuus 9,3 työtapaturmaa/milj. työtuntia kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. Liikevaihtomme Liikevoittomme 431,5 15,1 milj. euroa milj. euroa Strategiamme KANNATTAVAA KASVUA MARKKINOITA VOITTAMALLA Asiakastyytyväisyys 3

3 VÄYLÄT KOKONAISRATKAISUJA KOKO ELINKAAREN AJALLE VÄYLÄT Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Monipuolisen osaamisen ansiosta destialaiset toteuttavat suuria ja merkityksellisiä ratkaisuja. Ratkaisuja, joilla luodaan edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle ja tehdään ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Asiakkaitamme ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuus- ja liikeyritykset. Kattava toimipaikkaverkko Suomessa takaa, että Destia on aina lähellä asiakkaitaan. TOIMIVAMPI MAAILMA RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO Toteutamme suuria ja vaativia sekä pienempiä paikallisia tie- ja katuhankkeita ammattitaidolla ja vuosikymmenien kokemuksella. Projektilähtöinen toimintamme ja osaava henkilöstömme takaavat tehokkaan toteutuksen. Suuret, erityisosaamista vaativat väylä projektit ovat osa ydinliiketoimintaamme ja strategista painopistettä. Suunnittele ja toteuta -hankintamalli takaa asiakkaille mahdollisuuden entistä räätälöidympiin ratkaisuihin. Elinkaarimallissa palveluun puolestaan yhdistetään suunnittelun ja toteutuksen lisäksi väylien hoito, ylläpito ja rahoitus. Toteutamme vuosittain myös kymmeniä yksityisteiden perusparannuskohteita avaimet käteen -palveluna. RATA KIVIAINES SUUNNITTELU MITTAUS E18 LISÄÄ LIIKENTEEN SUJUVUUTTA E18 Koskenkylä Kotka-moottoritien rakentaminen on elinkaarimallilla toteutettava hanke, jonka tilaaja on Liikenne virasto ja palveluntuottaja Tieyhtiö Valtatie 7 Oy. Urakoitsijana toimii Destian ja YIT Rakennuksen muodostama työyhteenliittymä Pulteri. Elinkaarimallilla toteutettavassa hankkeessa palveluntuottaja vastaa moottoritien suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä vuoteen 2026 asti. Hankkeeseen sisältyi 36 kilometriä uuden moottoritien rakentamista ja 17 kilometriä jo olemassa olevan moottoriliikennetien parantamista. Hankkeessa rakennettiin myös yhteensä 68 siltaa. Moottoritie avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle vuonna Maisemallisesti keskeisimpien kohteiden melusuojaukset tehtiin kokonaan läpinäkyviksi ensimmäistä kertaa Suomessa. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistämiseksi käytössä on telematiikka, jonka avulla voidaan seurata liikenteen määrää, nopeutta ja paikallisia ympäristöolosuhteita. Destian palvelutarjonta on laaja kattaen koko infran elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon. Monipuolisen osaamisen ansiosta Destia voi vastata projektien osakokonaisuuksista tai laajoista hankkeista avaimet käteen -periaatteella. 4 5

4 POHJA- JA ALUETYÖT INSINÖÖRIRAKENTAMINEN POHJA- JA ALUETYÖT INSINÖÖRI- RAKENTAMINEN Mallipohjaista tuotantoa hyödyntää vuosittain yli 30 työmaatamme. Olemme toteuttaneet jo lähes 200 työmaata työkoneautomaation avulla. Tiet, kadut ja muut infran maarakenteet koostuvat kaivupinnoista sekä eri paksuisista rakenne kerroksista, jotka toteutamme alan viimeisintä teknologiaa hyödyntäen. Laadukkaalla ja huolellisella maa- ja kerrosrakenteiden toteutuksella varmistetaan niiden toimivuus ja hyvä kestävyys. Työkoneemme ovat varustettu tarkoilla paikannuslaitteilla sekä ohjausjärjestelmällä, jossa kuljettajat hyödyntävät kolmiulotteista digitaalista suunnitelmatietoa. Pohjarakentaminen Suomessa on usein haastavaa vaihtelevien pohjaolosuhteiden takia. Edistykselliset menetelmämme, perustustekniikkamme ja kokemuksemme mahdollistavat myös vaativampien perustuskohteiden urakat. Infrarakentamiseen liittyy tänä päivänä vahvasti myös maisema-arkkitehtuuri, josta meillä on vankkaa ja palkittua osaamista. SUOMEN SUURIN TAPAHTUMAPUISTO HÄMEENLINNAAN Kantolan tapahtumapuiston rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2014 Hämeenlinnassa. Monipuolisessa urakassa toteutimme muun muassa pohjarakentamisen, siirtonurmen asennuksen kymmenen hehtaarin tapahtuma-alueelle, aluetta kiertävän sähköverkon sekä tietoliikenneyhteydet. Alueen pohjarakentaminen poikkesi tavanomaisesta, sillä koko alueelta kuorittiin pois pilaantunutta maata. Tutkitusta, lievästi pilaantuneesta maasta rakennettiin puhtaalla maalla päällystetty täyttömäki. Siirtonurmea tapahtuma-alueelle asennettiin yhteensä noin neljä hehtaaria. Suomen suurimmassa tapahtumapuistossa voidaan järjestää peräti henkeä vetäviä konsertteja sekä muita tilaisuuksia. Tapahtumapuisto valmistuu kokonaisuudessaan toukokuussa Urakka on toteutettu automaatioosaamistamme hyödyntäen. Betonirakenteiden toteuttaminen ja ylläpito ovat erikoisosaamistamme, joka kattaa siltojen rakennus- ja korjaustyöt sekä muut rakennustekniset projektit, kuten esimerkiksi vesitornit, pysäköintilaitokset ja laiturit. Ylläpidämme ja hoidamme suurinta osaa Suomen maanteiden silloista. Siltojen suunnittelu ja ylläpitoon liittyvät yleis-, vuosi- ja erikoistarkastukset ovat erikoisosaamistamme. Meillä on vahva kokemus myös haastavien vesistö- ja rautatiesiltojen sekä museosiltojen kunnostuksesta. Meillä on käytössämme uusimmat menetelmät ja välineet siltojen kunnossapitoon ja kehitämme jatkuvasti uudenlaisia työmenetelmiä. Tätä osaamista ja kokemustamme voimme hyödyntää moninaisissa betonirakentamisen suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamishankkeissa. LNG-TERMINAALI NOUSEE PORIN TAHKOLUOTOON Porin Tahkoluotoon rakennetaan valtavaa LNG-terminaalia. LNG tulee sanoista liquefied natural gas, nesteytetty maakaasu. Gasumin tytäryhtiön, Skangassin, LNG-terminaali nousee jo hyvää vauhtia, ja kaasua virtaa putkissa kesällä Destia vastaa työmaalla kuutiometriä vetävän säiliön betonisen ulkokuoren rakennustöistä. Valmis säiliö vastaa korkeudeltaan kaksitoistakerroksista kerrostaloa. Säiliö on tyypillinen Full Containment -tankki; se koostuu kahdesta säiliöstä. Sisempi säiliö on kylmän kestävää terästä, ulompi teräsvahvistettua betonia. Paikallisolojen tuntemus ja osaaminen korostuu vaikeissa sääolosuhteissa ja erikoislaatuisen betonin käsittelyssä sekä hitsausolosuhteiden hallinnassa. 6 7

5 RADAT ENERGIAINFRA RADAT ENERGIAINFRA Vahvistamme markkinaasemaamme rataliiketoiminnassa. Vuonna 2015 Destian hoidossa on puolet Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta. Junaratojen asianmukainen kunto on turvallisuuden ja liikennöitävyyden perusedellytys. Ratoihin liittyvät palvelumme kattavat koko radanpidon elinkaaren, koko Suomen alueella. Käytössämme on useita rautateiden rakentamiseen, korjaukseen ja kunnossapitoon käytettäviä laitteita, joita on kehitetty erilaisiin asiakastarpeisiin innovatiivisella tuotekehityksellä. Monivuotiset palvelusopimukset toteutetaan kuntovastuuperiaatteella. Toteuttamamme ratatyöt vaihtelevat suurista päällysrakennetyö- ja siltaurakoista aina vanhojen ratarumpujen vaihtamiseen. Suuri osa alusrakennusurakoista koskee vanhojen ratojen perusparantamista ja rataturvallisuuskohteita, joita ovat muun muassa Suomen 4500 tasoristeystä. Vuonna 2015 Destia vastaa puolesta Suomen rataverkon kunnossa pitoalueista. RIIPPA-ESKOLA -KAKSOISRAIDEURAKKA ON SUOMEN SUURIN RATARAKENTAMISEN ST-URAKKA Toteutamme Kokkola Ylivieska-ratahankkeen keskimmäisen urakan Riippa Eskolan suunnittele ja toteuta -hankintamallilla. Kyseessä on Suomen suurin ratarakentamisen ST-urakka. Urakassa peruskorjataan vanhaa ja rakennetaan uutta rataa 30 kilometrin matkalta. Laajaan urakkaan sisältyy myös mm. liikennejärjestelyihin liittyvät rakennusprojektit sekä tasoristeyksien poistaminen ja korvaaminen eritasoliittymillä ja tiejärjestelyillä. Lisäksi alueelle rakennetaan huolto- ja yksityisteitä noin 40 kilometriä ja toteutetaan siltojen rakennustöitä. Sähköistysjärjestelmä muutetaan kaksoisraiteen vaatimusten mukaiseksi. Kaksoisraideosuus Kokkolasta Ylivieskaan rakennetaan kolmessa osassa ja se valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 puoliväliin mennessä. Moitteettomasti toimivat sähkö-, lämpö- ja kaasutekniset palvelut ovat perusta yhteiskunnan toimivuudelle. Destia on valtakunnallinen energia-, tietoliikenne- ja telematiikan rakentaja, jonka vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen, laadukas työ sekä hyvät yhteistyö- ja alihankintaverkostot. Tarjoamme palveluita koko infrarakentamisen elinkaarelle: hankkeen esiselvityksestä ja suunnittelusta rakentamiseen, kunnossapitoon ja seurantatutkimuksiin asti. Vastaamme investointihankkeissa ja linjanrakennusprojekteissa osakokonaisuuksista tai haluttaessa koko projektista avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaalle kokonaistyössä on hyötynä paitsi projektin yksinkertaisuus myös omien resurssien vapautuminen ja toiminnan tehokkuuden parantuminen. Tarjoamme monipuolisia palveluita sähköverkkojen, valaistuksen ja telematiikan, kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen sekä tuulivoimahankkeiden rakennus-, saneeraus- ja suunnittelutöihin. VAHVISTAMME ASEMAAMME SÄHKÖVERKKORAKENTAMISESSA Alueellisen sähkönkulutuksen kasvun ja keskittymisen myötä Tampereen ja Valkeakosken seudulle on noussut tarve lisätä muuntokapasiteettia. Destia toimii pääurakoitsijana hankkeessa, joka toteutetaan uudella 400 kv Lavianvuoren muuntoasemalla sekä uudella yhteispylväsrakenteisella 2x110 kv voimajohtoyhteydellä nykyisen Tikinmaan ja suunni tellun Lavianvuoren sähköaseman välillä. Yhteensä noin kuuden kilometrin pituinen johtoreitti sijoittuu Valkeakosken kaupungin ja Kangasalan kunnan alueille. Keminmaan alueella Destia vastaa puolestaan siirtolinjan rakennus- ja muutostöitä koskevasta urakasta. Urakka kattaa kahden siirtolinjan (110 kv) rakentamisen välille Keminmaa Takakumpu sekä Petäjäskosken sähköaseman siirtolinjojen (400 kv ja 220 kv) mittavat muutostyöt. Rakennettavan linjan pituus on noin 10 kilometriä. Energiarakentamisen projekteissa voimme hyödyntää Destian monipuolista osaamista, mm. suunnittelun ja maarakennuksen ammattitaitoa. Energiainfra on yksi strategisen kasvumme painopistealueista, kallio- ja rataliiketoiminnan ohella. 8 9

6 KALLIO KUNNOSSAPITO Muu infrarakentamisen osaamisemme tukee kalliorakentamista, voimme tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi kunnallistekniikan ja sähkön maanalaisiin kohteisiin. KALLIO Maanalainen rakentaminen lisääntyy jatkuvasti kasvukeskuksissa, ja tunnelirakentaminen on yleistymässä myös infra-alan hankkeissa. Lisäksi kaivosteollisuudella on jatkuvasti enemmän tarvetta louhintaosaamiselle. Laajan yhteistyökumppaniverkostonsa avulla Destia suunnittelee ja rakentaa tunneleita ja maanalaisia tiloja, esimerkiksi pysäköintitiloja, liikenne asemia ja väestönsuojia. KUNNOSSAPITO Destia on hoito- ja kunnossapitopalvelujen moniosaaja. Teemme työtä turvallisen ja sujuvan liikenteen puolesta. Toimintamme perustana ovat parhaat mahdolliset sääja keli ennusteet, kokenut henkilöstö sekä uudenaikaiset työmenetelmät ja kalusto. Palvelumme kattavat liikenneväylien ja elinympäristön talvihoidon sekä sorateiden, siltojen sekä koko liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon. Tarjoamme louhintapalveluita avolouhinnoista kaivoslouhintoihin sekä kumppaneiden kanssa toteutettavia kalliorakentamisen palveluita. Infra-alan kokonaisosaamisemme mahdollistaa asiakkaan kannalta parhaimman hankkeen toteutustavan aina projektinjohtourakoista kustannustehokkaisiin ja nopeisiin suunnittele ja toteuta -urakoihin. Laaja kokemuksemme infrarakentamisesta ja -suunnittelusta tarjoaa ratkaisut myös kohteen alueinfran toteuttamiseen, sisältäen tiet, radat, kunnallistekniikan ja sähkötyöt. RAKENNAMME LÄNSIMETRON METROTUNNELEITA Destian urakoima tunneliosuus välille Keilaniemi Lauttasaari valmistui vuonna Urakka sisälsi metrotunnelin rakennustekniset työt noin neljän kilometrin matkalta. Lisäksi urakkaan kuului viiden pystykuilun paikallavalurakenteet sekä elementtiasennukset maanpäällisine rakennuksineen. Vastasimme myös tunnelin pohjan kuivatusrakenteiden, poistumistie- ja kaapelikanavaelementtien sekä kaapelikaivojen asennuksesta. Parhaillaan urakoimme Matinkylä Kivenlahti-osuuden Finnoon, Sammalvuoren, Kaitaan sekä Soukan työtunneleiden louhinnan Espoossa. Työtunneliurakka valmistuu syksyllä Tarjoamme liikenneympäristöjen ja väylien hoitoon pitkäkestoisia palvelusopimuksia, joilla varmistetaan jatkuvasti asianmukaiset liikenneolosuhteet kustannustehokkaasti. Maanteiden alueurakoissa räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuuden, joka vastaa parhaiten asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Oikea-aikaisuuden ja tehokkaiden työmenetelmien avulla luomme edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikennöinnille ympäri vuorokauden. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä hälytys- ja sääpalveluja tarjoavassa Kelikeskuksessa meteorologit ja teiden talvihoitoon erikoistuneet asiantuntijat työskentelevät yhdessä 24 tuntia vuorokaudessa, talven jokaisena päivänä. HUOLEHDIMME LIIKENTEEN TURVALLISESTA SUJUMISESTA MAANTEILLÄ Destian markkinaosuus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) kilpailuttamien maanteiden hoidon ja ylläpidon alueellisista palvelusopimuksista on 58 prosenttia hoitokaudella Urakoissa on hoidettavaa tiestöä yhteensä noin kilometriä. Lisäksi Destialla on kaupunkien ja teollisuusasiakkaiden kanssa noin 30 kunnossapidon urakkaa eri puolilla Suomea. Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset määrittävät tiestöllä tarjottavan laatutason. Destia vastaa hoidossaan olevien teiden ympärivuotisesta kunnossapidosta. Toiminnan loppu tulosta seurataan jatkuvalla laaduntarkkailulla. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä Kelikeskuksessa ennusteiden laadinnassa apuna käytetään muun muassa kelikameroita, keli- ja säähavaintoja, satelliitti- ja tutkakuvia sekä tiesäämalleja. Yli 10-vuotisen yhteistyön ansiosta muuttuviin sää- ja keliolosuhteisiin voidaan reagoida hälyttämällä auraus- ja liukkaudentorjuntatiimit liikkeelle ennakoidusti juuri oikeaan aikaan oikealle alueelle. Hälytyspalvelujärjestelmän ansiosta liukkauden torjunta on myös ympäristöystävällisempää, kun voimme optimoida suolan käyttöä ja välttyä suolauskierteeltä. Teollisuuden ja kaupunkien kunnossapitourakoissa korostuvat liikkumisen turvallisuuden ja ympärivuorokautisen sujuvuuden vaatimukset

7 KIVIAINES SUUNNITTELU KIVIAINES SUUNNITTELU Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman laadukasta kiviainesta. Destialla on noin 300 maa-ainesaluetta ympäri maan. Kiviainesyksikkömme hoitaa myös kiviaineksen murskauksen ja laadunvalvonnan. Koko maan kattava verkosto mahdollistaa CE-merkityn kiviaineksen toimituksen kaikkialle Suomessa. Ympäristön huomioiminen on kiviainestoiminnassa erityisen tärkeää. Täytämme velvoitteet toimimalla ISO sertifioidun ympäristöjärjestelmämme mukaisesti. RAIDESEPELITOIMITUKSIA RÄÄTÄLÖITYNÄ Destialla on pitkä kokemus raidesepelin toimituksista räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin. Vuosittaisen kilpailutuksen kautta jatkuneeseen kymmenvuotiseen yhteistyöhön kuuluu raidesepelin toimitukset usealle toimituspaikalle, vaihtelevissa toimituserissä ja nopeallakin aikataululla. Raidesepeli on erikoistuote: Destian ammattitaitoinen henkilöstö tuntee raidesepelin eri vaatimukset käyttökohteen mukaan. Vahvuutemme on koko maan kattava ratarakenteiden vaatimukset täyttävä maa-ainesalueverkosto, kiviaineksen jalostus laadunvarmistuksineen ja hyvin rakennettu logistiikka. Destian osaaminen infrasuunnittelussa on vahvaa ja kattavaa: toteutamme tie-, katurata- ja aluesuunnitelmia sekä infrahankkeisiin liittyviä liikenne-, ympäristö-, geo-, silta- ja kalliorakennussuunnitelmia. Palveluita tarjoamme myös kansainvälisiin konsultointiprojekteihin. Muuttuva toimintaympäristö ja uudet asiakkaat haastavat meitä kehittämään osaamistamme ja ammattitaitoamme yhä monipuolisemmaksi. Käytämme suurimmassa osassa infrasuunnittelun hankkeista tietomallipohjaista suunnittelua. Kuuntelemme asiakasta ja teemme yhdessä ideasta toimivan ja asiak kaan tarpeita vastaavan suunnitelman. Tarjoamme myös kattavan valikoiman liikenneturvallisuussuun nittelun palveluja alueellisista liikenneturvallisuussuunnitelmista esiselvityksiin ja suunnitelmien liikenne turvallisuusarviointeihin. Olemme kehittäneet asiakkaidemme tarpeisiin internetpohjaisen iliitu-liikenneturvallisuuspalvelun, jolla voidaan tarkastella karttapohjaisesti Suomen liikenneonnettomuuksia, tunnistaa kriittisiä paikkoja sekä ylläpitää toimenpidesuunnitelmia. DESTIAN iliitu ON UUDENLAINEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN PALVELU Liikenneturvallisuustyö pohjautuu vuorovaikutteisuuteen, jatkuvuuteen ja suunnitelmalliseen toteutukseen. iliitu on Destian kehittämä uuden aikakauden paikka tietoperustainen liikenneturvallisuustyön työkalu ja toimintamalli, joka kattaa kaikki liikenneturvallisuustyön osa-alueet. iliitussa ajankohtainen turvallisuustieto on aina saatavilla. Liikenneturvallisuustyötä tehostava palvelu on käytössä jo yli 40 organisaatiossa. iliitun tiedoista asiakas saa onnetto muudet alueittain, onnettomuustyypit ja onnettomuuksien olosuhteet. Palvelu tarjoaa asiakkaalle monipuoliset yhteenvedot, kartat ja analyysit. Selkeät mittarit puolestaan sitouttavat jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen. Internetpohjainen konsepti on helposti monistettavissa ja mahdollistaa näin tietoalustan laajemman hyödyntämisen. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin. Digitalisoituminen on yksi keskeisistä liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä

8 MITTAUS YRITYSVASTUU MITTAUS YRITYSVASTUU DESTIALLA ON SELKEÄ TAVOITE OLLA ASIAKKAAN YKKÖSVALINTA JA INFRA-ALAN YKKÖNEN SUOMESSA. Destia on johtava liikenneväylä- ja liikenneympäristöinvestointeihin liittyvien mittaus-, tutkimus- ja laadunhallintapalvelujen tarjoaja. Asiantunteva henkilöstö, nyky aikainen kalusto ja laaja yhteistyöverkosto takaavat onnistumisemme vaativimmissakin mittausja tutkimustehtävissä. Mittauspalvelumme käsittävät yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun mittausten lisäksi myös erityyppiset rakentamista palvelevat tehtävät sekä monipuolisen 3D -maastotietojen hankinnan, jatkojalostuksen ja ylläpidon. Päällystettyjen teiden palvelutasomittauksista meillä on vuosien kokemus. Tutkimuspalveluitamme ovat geotutkimukset, laadunvalvonta- ja laboratoriopalvelut, ympäristö tutkimukset, liikennetutkimukset sekä tiestötietopalvelut. Uusinta palvelua edustaa lentävällä kartoitusrobotilla tehtävä ilmakuvaus, joka soveltuu erinomaisesti mm. maa-ainesalueiden kartoitukseen ja määrälaskentaan. YRITYSVASTUU OSA DESTIAN STRATEGIAA Destialla on selkeä tavoite olla asiakkaan ykkösvalinta ja infra-alan ykkönen Suomessa. Strategian toteutuminen edellyttää vastuullista toimintaa sekä meiltä että kanssamme työskenteleviltä. Destian yritysvastuuta ohjaavat yhtiön missio, visio, arvot ja strategia. Destian eetti sissä ohjeissa kuvataan konsernissa hyväksytyt toimintaperiaatteet. Lisäksi ohjeissa kuvataan Destian sitoutuminen ohjeiden toteuttamiseen ja seuraamiseen. Eettiset ohjeet luovat varmuutta toiminnan jatkuvuudelle ja luotettavuudelle. Ne luovat yhtenäisen perustan päätöksenteolle ja toiminnalle. Infran käyttäjät, naapurit Tilaaja/asiakas Vaatimukset, kriteerit Rakennettu ympäristö, luonto MAA-AINESMITTAUKSET LUOTETTAVASTI ILMAKUVAUKSELLA Maa-ainesten määristä tarvitaan luotettavaa tietoa moniin tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. Teknisen laadun, työturvallisuuden ja kustannustehokkuuden varmistaminen monimuotoisilla ja jyrkkärinteisillä varastokasoilla on taattava. Destia tarjoaa maanpintatiedon keräämiseen nopean, laadukkaan, kustannustehokkaan ja turvallisen vaihtoehdon. Lentävä kartoitus robotti on ympäristön nopeaa ja tarkkaa ilmakuvausta tekevä pienoishelikopteri, jota kutsutaan myös UAV-laitteeksi (unmanned aerial vehicle). Kartoitusrobotin avulla asiakas voi tarvittaessa saada jopa kellonaikaan sidotun kartoituksen maa-aineksista. Kuvauslennolla otetuista kuvista koostetaan stereoprosessoinnin avulla maanpinnasta koordinaatistoon sidottu tiheä pistepilvi ja korkealaatuinen ilmakuvamosaiikki, eli mittatarkka kooste ilmakuvista. Ilmakuvaus soveltuu erinomaisesti mm. maa-aines alueiden kartoitukseen ja määrälaskentaan sekä suunnittelutyöhön. Destia kiteytti vuonna 2014 yritysvastuuohjelman, joka perustuu sekä yhtiön omaan että sidosryhmien arvioon vastuullisuuden kannalta olennaisista teemoista. Destian yritys vastuuohjelma ohjaa yritysvastuun päivittäistä työtä ja johtamista. Destian strategiassa vahvoina teemoina ovat muun muassa destialaisuus, edellytysten varmistaminen ja markkinoiden voittaminen. Vastuullisuus perustuu yhtenäiseen tapaan toimia. Siitä syntyy destialaisuus. Vahvojen toimintaedellytysten varmistaminen kattaa useita ihmisiin ja ympäristöön liittyviä merkittäviä teemoja. Markkinoiden voittaminen on vahvasti asiakaslähtöistä ja uutta luovaa. DESTIAN SIDOSRYHMÄT JA VUOROVAIKUTUS Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenne- ja teollisuusympäristöjä. Toimimme osana arvoketjua, johon liittyy laaja joukko toimijoita ja sidosryhmiä. Keskeinen vuorovaikutus toteutuu Destian ja asiakkaiden välillä. Monet projekteista vaikuttavat sekä suoraan infrastruktuurin käyttäjien että lähialueen ihmisten ja yritysten arkeen. Henkilöstö Toimialan kehitys Omistaja Lait ja säädökset Alihankkijat, kumppanit Destian liiketoiminnan luonne ja arvoketju määrittävät vuorovaikutuksen luonnetta ja sen merkitystä

9 YRITYSVASTUU Työturvallisuus, kaiken toimintamme ydin, parani vuonna 2014 uuteen ennätykseen: 9,3 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. DESTIAN YRITYSVASTUUN OLENNAISUUDET Olennaisuuskartta on Destiassa työkalu yritysvastuun kokonaisuuden hahmottamiseen ja johtamiseen. Kartta toimii pohjana yritysvastuuohjelmalle. Tämä koonti on syntynyt destialaisten näkemysten ja sidosryhmädialogin yhdistelmänä. Kaikkein tärkeimmiksi arvioidut yritysvastuun näkökohdat asemoituvat oikealle ylös ja ne muodostavat Destian yritysvastuun ja Global Reporting Initiative (GRI) -raportoinnin keskeisen sisällön. Destiassa tärkeimmiksi arvioiduille yritysvastuun näkökohdille määritellään vuosittain tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Sekä Destian johtoryhmä että hallitus ovat validoineet olennaisuusmäärittelyn tulokset. Sidosryhmien kiinnostus Vähäinen Kohtalainen Suuri Destian yritysvastuun olennaisuusmatriisi Ympäristö Yhteiskunnallinen osallistuminen Sisäinen ja ulkoinen yritysviestintä Palvelujen toteuttaminen Turvallisuus Eettinen liiketoiminta Vähäinen Kohtalainen Suuri Asiakastyytyväisyys Kannattava liiketoiminta Osaavat ja hyvinvoivat destialaiset Hankinnat ja kumppanuudet Uudet ratkaisut ja alan kehittäminen Vaikutus Destian liiketoimintaan Yritysvastuun raportointi Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja sen G4-versiota core-tasolla. Yritysvastuuraportointi on osa Destian verkkovuosikertomusta, josta löytyy myös GRI-koonti vuodelta Lue lisää Kaikkein tärkeimmiksi arvioidut yritysvastuun näkökohdat asemoituvat oikealle ylös ja ne muodostavat Destian yritysvastuun ja GRI-raportoinnin keskeisen sisällön. Tämä koonti syntyi destialaisten näke mysten ja sidosryhmähaastattelujen yhdistelmänä syksyllä TALOUDELLISEN HYÖDYN JAKAUTUMINEN SIDOSRYHMITTÄIN ASIAKKAAT Vuonna 2014 Destian liikevaihto oli 431,5 miljoonaa euroa (489,7). TAVARANTOIMITTAJAT Destia hankki materiaaleja ja palveluita ulkopuolisilta alihankkijoilta ja tavarantoimittajilta 284,2 miljoonalla eurolla (335,3). HENKILÖSTÖ Destian henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 71,1 miljoonaa euroa (71,2). JULKINEN SEKTORI Destian verot ja veroluonteiset maksut olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,5). Destian eläke- ja henkilöstösivukulut olivat 16,1 miljoonaa euroa (15,8). RAHOITTAJAT Destia rahoituskulut vuoden 2014 aikana olivat 5,7 miljoonaa euroa (2,7). INVESTOINNIT Vuoden 2014 liiketoiminnan bruttoinvestoinnit olivat 8,0 miljoonaa euroa (9,5). YRITYSVASTUU 16 17

10 YHTEYSTIEDOT Destia Oy Heidehofintie 2, PL Vantaa puh fax PÄÄTOIMIPAIKAT Heidehofintie Vantaa Hatanpään valtatie Tampere Veteraanikatu Oulu Riihimäentie 4 A Jyväskylä Päivärannantie Kuopio Turuntie Espoo Kauppamiehenkatu Kouvola Aittatie Rovaniemi Puutarhakatu Turku

11

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

kaupungissa Hommat hoidossa myös

kaupungissa Hommat hoidossa myös via DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2012 Hommat hoidossa myös kaupungissa Liikenneviraston Juhani Tervala toivoo yhteistyötä jo suunnitteluun Rataopisto kouluttanut tuhansia iliitu on ammattilaisen tietopankki

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2013 Maanmittauslaitoksen viestintäpäällikkö Pirkko Yliselä: Työn iloa Hupissa s. 15 > Hybridihaapa puhdistaa pilaantunutta maata s. 6 > Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Polymeeriteknologian asiantuntija

Polymeeriteknologian asiantuntija Download Polymeeriteknologian asiantuntija Teollisuusletkut, asennelmat ja liittimet Tekniset polymeerituotteet Kulutuksen ja korroosion suojaus Asiakastuotteet teknisistä polymeerimateriaaleista lyhyesti

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot