PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS"

Transkriptio

1 PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU

2 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta toiseen, mikä aiheuttaa toisinaan sekaannusta. Lisäksi organisaatioita, jotka tukea tarjoavat, on useita. Ei siis ihme, että tukiviidakko tuntuu yrittäjän mielestä joskus haastavalta pikemminkin kuin houkuttelevalta. Se on myös syy, miksi kirjoitimme tämän oppaan. Halusimme luoda edes pintaraapaisun tasolla yleiskatsauksen siihen, millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea. Lupaamme myös päivittää tämän oppaan säännöllisesti tai ilmoittaa, mikäli sitä ei päivitetä. Tähän oppaaseen ohjaava linkki tulee pysymään samana. Löydät oppaan tuoreimman version aina osoitteesta > Otamme myös mieluusti palautetta vastaan. Mihin kysymyksiin kaipaisit vastauksia? Lupaamme ainakin harkita toiveiden toteuttamista tulevissa versioissa ja autamme tietty mieluusti eteenpäin, mikäli emme itse osaa heti vastata. Rakkaudella, Clients Finlandin väki

3 SISÄLTÖ Mihin julkista rahoitusta voi saada? 1 Erilaiset rahoitusvaihtoehdot 3 Omarahoitusosuuden järjestäminen 9

4 MIHIN JULKISTA RAHOITUSTA VOI SAADA? Alla on avattu erilaisia kehityskohteita, joihin julkista rahoitusta mm. voi saada. Tarjolla olevat tukimallit vaihtelevat samaten kuin tukiprosentit. LIIKETOIMINNAN NYKYTILAKARTOITUKSEEN JA KEHITYSSUUNNITELMIIN Kun bisnestä pitää kehittää, mutta ei ole tarkkaa tietoa, mistä pitäisi aloittaa, voi ulkopuolinen apu olla tarpeen. Liiketoiminnan nykytila-analyysin kautta syntyy tietoa siitä, mitkä ovat liiketoiminnan tärkeimmät kehityskohteet ja kehityssuunnitelma kertoo, mitä tilanteelle pitäisi tehdä. Näin saat selkeät askelmerkit liiketoimintasi kehittämiseen. LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELUN TUEKSI Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelm, olkoon sitten kirjalliselta formaatiltaan lyhyt tai pitkä, on liiketoiminnan johtamisen kannalta olennainen työkalu. Liiketoiminnan suunnittelu auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan, näkemään mahdollisuudet ja huomioimaan riskit. Liiketoiminnan suunnittelun kannalta suunnitelmadokumentti ei välttämättä itsessään ole tärkeä, vaan keskustelut ja ajatteluprosessi, joita käydään suunnitelman luomisen aikana. Varsinainen suunnitelmapaperi voi jäädä muistin tueksi ja toimenpidesuunnitelmaksi. KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN STRATEGISEEN SUUNNITELUUN Kasvun ja kansainvälistymisen johtaminen vaatii selkeän näkemyksen siitä, mihin suuntaan mennään, miten se tapahtuu ja millaisia resursseja kasvu vaatii. Kasvusuunnittelu auttaa näkemään mahdollisia haasteita ennakolta ja rakentamaan siltoja eteenpäin jo ennen kuin niille on akuuttia tarvetta. Onnistunut ennakointi puolestaan helpottaa kasvuyrityksen kannalta kriittistä kassan hallinnointia. Suunnittelulla autetaan varmistamaan, että kaikki asiat tulevat tehdyksi ajallaan kiireisen kasvun keskellä. MYYNNIN, MARKKINOINNIN JA ASIAKKUUKSIEN KEHITTÄMISEEN Yritys ilman asiakkaita on nopeasti entinen yritys. Myynti ja markkinointi aiheuttavat haasteita useissa suomalaisissa pk-yrityksissä. Myynnin ja markkinoinnin prosessien tehostamisessa ja suunnittelussa voidaan käyttää julkisesti tuettua asiantuntija-apua. Lisäksi myyntiin ja markkinointiin liittyen järjestetään paljon julkisesti tuettua koulutusta. 1

5 MIHIN JULKISTA RAHOITUSTA VOI SAADA? TUOTTAVUUDEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISEEN Yrityksen tuottavuuden parantamiseen tähtäävät projektit voivat liittyä mm. tuotannon automatisointiin, logistiikkaan ja henkilöstön työtehon kehittämiseen. Toisaalta tuottavuuden kehittämistä on myös yrityksen talouden järjestäminen kuntoon. Esimerkiksi kannattavuuslaskentaan, budjetointiin ja talouden seurantaan on tarjolla julkisella rahalla tuettua asiantuntijapalvelua. JOHTAMISEN KEHITTÄMISEEN Parempi johtaminen kiihdyttää yrityksen kuin yrityksen tulostahtia. Johtaminen tulee myös ymmärtää laajasti, yritysjohtamisesta tietyn toiminnon, esimerkiksi talouden tai markkinoinnin johtamiseen ja verkostojen johtamisesta tiimin konkreettiseen esimiestyöhön. Johtamisen kehittämiseen on tarjolla sekä konsultointia että koulutusta, jota tuetaan julkisrahoituksella. INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMISEEN JA IPR-ASIOIHIN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Osaava henkilöstö tekee yrityksen tuloksen. Henkilöstön kehittämiseen on mahdollista saada julkista tukea yrityskohtaiseen täsmäkoulutukseen, mikäli työvoimapoliittinen peruste löytyy. Tällainen peruste voi olla esim. henkilöstön työpaikkojen varmistaminen, työnkuvien muuttuminen tms. Lisäksi monenlaisia koulutuksia järjestetään osin tai kokonaan julkisin varoin tuettuna. REKRYTOINNIN TUEKSI TE-palvelut tarjoavat paljon osaamista rekrytoinnin tueksi. Lisäksi TE-palveluiden kautta voi saada myös subventiota palkkaamiseen mm. palkkatukena, koulutustukena jne. INVESTOINTEIHIN Erilaisiin investointehin, kuten laite- ja konehankintoihin, on mahdollista saada tukea tai lainaa niin käynnistämis- kuin laajentumisvaiheissa. Uusien innovaatioiden kaupallistamiseen on olemassa useita eri tapoja. Ennen kaupallistamista on kuitenkin olennaista suojata innovaatio, jotta sen varaan voidaan rakentaa liiketoimintaa. Aineettomaan omaisuuteen liittyvät oikeudet ovatkin yhä tärkeämpi osa yrityksen arvoa, mutta tärkeitä myös jotta ei loukata muiden oikeuksia. Molempiin aiheisiin liittyen on tarjolla julkisista varoista tuettua konsultointia. 2

6 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT ELY-KESKUKSEN PK-YRITYKSELLE TARJOAMAT KEHITTÄMISPALVELUT ( ) ELY-keskuksen uudet valtakunnalliset yritysten kehittämispalvelut kattavat niin konsultointipalveluja, koulutus- kuin verkostoitumispalvelujakin. Konsultointipalveluihin voi hakeutua yritystekehittamispalvelut -sivustolta. Koulutusohjelmiin voi hakeutua piakoin. Verkostoitumispalvelut ovat tarjottimella vasta myöhemmin. Uudet kehittämispalvelut on tarkoitettu seuraavanlaisille yrityksille: suomalaisille pk-yrityksille pääsääntöisesti yrityksille, joilla on takana yksi vahvistettu tilikausi kasvua tai kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille kehittämiseen sitoutuneille yrityksille vakavaraisille yrityksille Uusien palveluiden lähtökohtana on ollut tarjota pkyrityksille kokonaisvaltaisia ja räätälöityjä palveluita, joissa palvelun sisältö määräytyy yrityksen tarpeiden perusteella. Lähtökohtaisesti yrityksen pitää myös olla sellaisessa kunnossa, että palvelusta on hyötyä yrityksen kasvun kannalta, ja yrittäjällä pitää olla motivaatiota kehittää yrityksensä toimintaa.. 3

7 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT Konsultointipalvelut ovat: ANALYYSI ja KONSULTOINTI. ANALYYSI Palvelussa arvioidaan yrityksen liiketoiminnan nykytila, saadaan käsitys yrityksen kehittämistarpeista ja tuotetaan yritykselle kehittämissuunnitelma. Analyysi-palvelun avulla yritys saa ulkopuolisen näkemyksen kehittämisensä tueksi. Puolueeton konsultti katsoo yritystä sillä silmällä ja kertoo, minkä nurkan korjaaminen toisi nopeimmin virtaa firman toimintaan. Kehittämissuunnitelma tarjoaa askelmerkit yrityksen viemiseksi eteenpäin. Analyysipäivän hinta yritykselle on 220 /pv Analyysi on kestoltaan 1 tai 2 päivää (7h /pv) KONSULTOINTI Analyysi-vaiheessa tuotettu kehittämissuunnitelma toimii pohjana Konsultoinnille. Palvelussa on 6 teemaa, joita lähdetään kehittämään yrityksessä esiin nousseiden tarpeiden perusteella: KASVU TUOTTAVUUS JA TALOUS MARKKINOINTI JA ASIAKKUUDET UUDISTAMINEN JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN Valittu teema antaa raamit päivien sisällölle; päivien tarkka sisältö räätälöidään yhdessä yrityksen, ELY-keskuksen asiantuntijan ja konsultin kanssa. Konsultoinnin avulla yritys saa ulkopuolista apua keskeisimpien kehityshaasteidensa ratkaisemiseksi. Kuten yläpuolelta näet, konsultointia voidaan käyttää moneen erilaiseen aihealueeseen. Teemojen alle mahtuvat lähes kaikki pk-yritysten arjessa hiertävät ongelmat. Konsultointipäiviä on yrityksen mahdollista saada maksimissaan 15 päivää 3 vuoden ajan Konsultointipäiviä on mahdollista hakea kerralla maksimissaan 7 päivää ja minimissään 2 päivää (7h / pv) Konsultointipäivän hinta yritykselle on vain 300 /pv. 4

8 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT KOULUTUS ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut käsittävät myös valtakunnallisia koulutusohjelmia. Koulutuksiin voivat osallistua yrityksen johto sekä avainhenkilöt. Koulutusohjelmien sisällöt räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuviksi kokonaisuuksiksi. Koulutusohjelmien teemoja on kolme: Kasvuun johtaminen Talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä ELY-KESKUKSEN MYÖNTÄMÄ KEHITTÄMISAVUSTUS Isompiin kehittämishankkeisiin voi kehittämispalveluiden sijaan olla järkevämpää hyödyntää kehittämisavustusta. Hankkeen on oltava merkittävä kehittämisponnistus, millä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta, esimerkiksi työllistämiseen tai vientiin. Harkinnanvarainen avustus voidaan myöntää rajattuun, yrityksen tavanomaisesta toiminnasta erottuvaan merkittävään kehittämishankkeeseen. Hankkeella yritys voi Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. kehittää liikkeenjohto- ja markkinointitaitojaan Koulutusohjelmat käsittävät ryhmämuotoisia koulutuspäivä (10-14 päivää) sekä yrityskohtaisia konsultointipäivä (2 tai 3 päivää). Yhden päivän hinta yritysasiakkaalle on 250 /pv. Koulutusohjelmiin hakeudutaan sähköisellä lomakkeella yritystenkehittamispalvelut.fi sivustolla. Ensimmäisiin koulutusohjelmiin hakeutuminen alkaa mahdollisesti jo loppuvuodesta kehittää uusia/uudistettuja tuotteita, palveluja tai tuotantomenetelmiä parantaa kansainvälistymisvalmiuksiaan ja vientiedellytyksiään kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia hakea kasvua kone-, laite- tai rakennusinvestoinneilla Avustusta on mahdollista saada maksimissaan 50 % avustuksen perusteena oleviin hyväksyttäviin menoihin. Investointiin myönnettävän avustuksen määrä voi yrityskoon ja tukialueen perusteella olla enintään % avustuksen perusteena olevista menoista. Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. 5

9 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT YHTEISHANKINTAKOULUTUKSET Yrityksen on mahdollista päästä kouluttamaan nykyisiä tai uusia työntekijöitään työhallinnon (TE-palvelut) kanssa. Yhteishankintakoulutuksissa yritys osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Yhteishankintakoulutusta ei myönnetä ilman työvoimapoliittista perustetta: Koulutuksella turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä. MuutosKoulutus soveltuu työntekijöiden irtisanomis- tai lomautustilanteisiin. MuutosKoulutuksella työnantaja voi tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään sekä auttaa irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden työpaikan tai ammatin. RekryKoulutusta on mahdollista saada yrityksen rekrytointitarpeisiin, jos yritykselle ei muulla tavoin löydy ammattitaitoista työvoimaa. TäsmäKoulutus on yritykselle räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, minkä tarkoituksena on edesauttaa sitoutumista ja työuran jatkumista yrityksessä sekä monipuolistaa yrityksen työntekijöiden ammattitaitoa. TäsmäKoulutus voi olla yleiskoulutusta tai erityiskoulutusta. Jos koulutukseen osallistuja saa koulutuksesta sellaista osaamista, mikä siirtyisi hänen mukanaan työpaikan vaihtuessa, on kyseessä yleiskoulutus. TäsmäKoulutus ei ole tavanomaista perehdytys- tai henkilöstökoulutusta, mikä normaalistikin kuuluu työnantajalle. Työnantajan maksuosuus mikroyrityksessä on 20 % ja pk-yrityksessä 30 %, mikäli kyseessä on yleiskoulutus. Erityskoulutuksena työnantajan maksuosuudet ovat suuremmat. 6

10 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT TEKES - RAHOITUSTA KANSAINVÄLISEEN KASVUUN TÄHTÄÄVILLE PK-YRITYKSILLE Tekes rahoittaa erilaisia ohjelmia, joihin yritykset voivat päästä mukaan omilla kehitysprojekteillaan. Rahoitusta voi hakea myös kehitysprojekteihin, mitkä eivät suoranaisesti liity mihinkään Tekesin ohjelmaan. Tekes rahoittaa aina vain osan projektin kustannuksista, joko avustuksella tai lainalla. Tekesin rahoituksen edellytys on, että yritys pystyy hoitamaan oman rahoitusosuutensa. Tutustu Tekesin ohjelmiin tarkemmin tämän linkin takaa: ohjelmat-ja-verkostot/ Tekesin rahoitusta pystyy hyödyntämään esimerkiksi: Tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä voi kohdistua tuotteisiin, palveluihin tai tuotantomenetelmiin Organisaatioiden kehittämiseen, jolloin projektin tulee parantaa merkittävästi tuottavuutta ja työelämän laatua Kansainvälisen kasvun suunnitteluun, joissa yritys selvittää edellytyksensä nopeaan kansainväliseen kasvuun ja kasvattaa kohdemarkkinoiden ymmärrystään Nopean kasvuun ja kansainvälistymiseen: Tekesin tukiessa olennaisesti lupaavimpien pienten yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä 7

11 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT FINNVERA: LAINAA ERI KEHITYSVAIHEISIIN JA RAHOITUSTARPEISIIN Finnvera-laina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille kotimaisten investointien (rakennus-, kone- ja laiteinvestointien), käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Finnveran minimilainasumma on Ajan tasalla oleva ja kattava liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa hakemusprosessia. Ennen rahoituksen myöntämistä tehdään usein myös yritystutkimus, millä selvitetään yrityksen menestymisen mahdollisuuksia. Finnveran Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisten pk-yritysten ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. TE-PALVELUIDEN STARTTIRAHA SEKÄ YRITTÄJÄKOULUTUS ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE Starttirahalla edistetään uutta yritystoimintaa ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen kestää - kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. TE-palvelut järjestää myös yrittäjäkoulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille, yrittäjäksi aikoville tai yrityksensä jo perustaneille. Koulutukset antavat yleiskuvan yrittäjyydestä; käytännön näkökohtia yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen sekä arvioinnin osallistujien edellytyksistä ja valmiuksista yrittäjänä toimimiseen. Yrittäjälaina on tarkoitettu osakeyhtiön osakepääoman maksamiseen tai korottamiseen sekä osakkeiden ostamiseen. Yrittäjälainaa voidaan myöntää usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle. Pientakaus auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Pankki hakee pientakausta Finnverasta yrityksen puolesta. Finnveran takausosuus voi olla enintään 60 %. Pientakausten määrä/yritys on maksimissaan euroa. Pientakaus on tarkoitettu uusille sekä jo toimiville yrityksille. 8

12 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN Fundun kautta haet rahoituksen projektisi kustannuksiin yrityksen tärkeässä rakennusvaiheessa. Hakemalla rahoituksen suoraan sijoittajilta, saat rahoitusta nopeasti ilman ylimääräistä byrokratiaa. Rahoitusehdot ovat joustavat ja pääset itse vaikuttamaan rahoituksen hintaan. Takaisinmaksu tapahtuu vasta rahoitetun projektin päätyttyä. Rahoituksen lisäksi saat ilmaista näkyvyyttä yrityksellesi ja sen tuotteille jo aikaisessa vaiheessa. Julkinen rahoittaja (esim. Tekes) tekee myönteisen päätöksen. Rahat vapautuvat yrityksen käyttöön. Yritys toteuttaa projektin. Fundu on palvelu, josta yritykset voivat saada lainamuotoista lisärahoitusta kasvu- ja kehityshankkeensa toteuttamiseksi. Fundu-rahoitus tulee suoraan sijoittajilta ilman välikäsiä, ja on nopea ja vaivaton vaihtoehto saada rahoitusta projektin toteuttamiseksi. Saadakseen Fundulta rahoitusta yrityksellä tulee olla vireillä projekti, johon se hakee tai on jo saanut julkisen rahoituspäätöksen. Rahoitusta voidaan hakea esimerkiksi projektinaikaisten kulujen kattamiseksi tai projektin omarahoitusosuuden vahvistamiseksi. Yritys maksaa sijoittajille pääoman ja koron. Yritys hakee julkista rahoitusta, johon se kerää projektin omarahoitusosuuden Fundun kautta. Julkinen rahoittaja maksaa yritykselle. Projekti päättyy. 9

13 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN Julkisen rahoituksen saamisen ehtona on usein tietty omarahoitusosuus, joten Fundu-rahoituksen hakeminen jo ennen virallista päätöstä voi tarjota yritykselle kätevän keinon kerätä vaadittava omarahoitusosuus. Lainan vapautuksen ehtona on kuitenkin myönteinen rahoituspäätös julkiselta rahoittajalta. Mikäli julkisrahoittajalta tulee lopulta kielteinen rahoituspäätös, Fundu-rahoitus raukeaa eikä siitä aiheudu kuluja hakijalle. Fundun kautta haetun lainarahoituksen vuotuinen korko on %. Korko sovitaan yhdessä hakijan kanssa aina tapauskohtaisesti. Tämä tekee Fundun kautta haetusta lainarahoituksesta sekä joustavaa että kilpailukykyistä. Laina-aika on sidottu haettuun tai käynnissä olevaan julkisen rahoittajan tukemaan projektiin, mutta vaihtelevat yleensä 5-12 kk välillä. Alle vuoden kestävän lainan korkokin on luonnollisesti alle vuotuisen nimelliskoron. Lainarahoituksen kokonaiskustannus muodostuu sijoittajille maksettavasta korosta sekä Fundun järjestelypalkkiosta. Fundu-rahoituksen avulla katat kätevästi julkisrahoitteisen hankkeen omarahoitusosuus. Lue lisää osoitteesta fundu.fi Kun haettu rahoitus täyttyy tai lainan keräysaika päättyy, vapautetaan Fundun kautta kerätty lainasumma hakijalle projektin toteuttamista varten. Lainan takaisinmaksu ajoitetaan projektin päätymiseen, jolloin julkinen rahoittaja maksaa yritykselle lupaamansa tuen, josta yrittäjä voi maksaa lainan korkoineen sijoittajille. 10

14 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN AUTAMME RAIVAAMAAN POLKUJA TUKIVIIDAKOSSA Clients Finland on tehnyt yhteistyötä julkisten rahoittajatahojen kanssa jo vuosia. Osaamme kertoa melko tarkasti, millaista rahoitusta mihinkin tilanteeseen on mahdollista hakea ja ohjata sinut asioimaan oikean henkilön kanssa. KYSY, NIIN KERROMME MIELELLÄMME. Henkilöstömme suorat yhteystiedot löydät sivuiltamme Voit myös lähestyä meitä facebookissa: 11

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Opas Julkisesta rahoituksesta. Millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea?

Opas Julkisesta rahoituksesta. Millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea? R Opas Julkisesta rahoituksesta Millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea? Johdanto Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut Katriina Säisä, Etelä-Savon ELY-keskus

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut  Katriina Säisä, Etelä-Savon ELY-keskus ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut www.yritystenkehittamispalvelut.fi Katriina Säisä, Etelä-Savon ELY-keskus 15.11.2016 1 Pk-yrityksen palvelutarjotin Etelä-Savon ELY-keskus 2 Yritysten kehittämisen

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen Yritysrahoituksen mahdollisuudet Savitaipale 1.9.2016 Riikka Huhtanen Mitä maaseudun yritystuki on käytännössä? Tässä yksi esimerkki: US Wood Oy (youtube) Lisää käytännön esimerkkejä osoitteessa www.kaakonkantri.fi

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutus Rekry, Täsmä ja Muutos

Yhteishankintakoulutus Rekry, Täsmä ja Muutos Yhteishankintakoulutus Rekry, Täsmä ja Muutos Aamuinfo 10.6.2014 12.6.2014 Mitä on yhteishankintakoulutus? Työnantajan tarpeisiin räätälöityä koulutusta, jonka suunnitteluun ja hankintakustannuksiin työnantaja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Yritysten kehittämispalvelut. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (POP Ely) Esa Räisänen

Yritysten kehittämispalvelut. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (POP Ely) Esa Räisänen Yritysten kehittämispalvelut 2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (POP Ely) 1 Yritysten kehittämispalvelut Palvelujen kohderyhmänä toimivat pkyritykset, joilla on vähintään yksi vahvistettu tilinpäätös takana

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Yritysten rahoitus- ja kehittämispäivä Kuusamossa 26.4.2016 Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Kari Skyttä 26.4.2016 Myönnetty rahoitus v. 2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

PALVELUT YRITYKSILLE. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Team Finland Varsinais-Suomi

PALVELUT YRITYKSILLE. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Team Finland Varsinais-Suomi PALVELUT YRITYKSILLE Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus Team Finland Varsinais-Suomi Team.Finland.fi Team Finland -organisaatiot Valtioneuvoston kanslia Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoasiainministeriö

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee Protek-hanke 2008-20144 Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee yrityksiä verkostoitumaan ja sopeutumaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on, että yritysten työntekijät voisivat jatkaa

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä Yhdessä enemmän Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä 11.3.2016 Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hanke Toteuttaa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Tavoitteet: Maaseudun

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISTUET YRITYKSILLE

KANSAINVÄLISTYMISTUET YRITYKSILLE KANSAINVÄLISTYMISTUET YRITYKSILLE Team Finland 2.2.2015 Jari Kauppila, ELY-keskus Varsinais-Suomi Team.Finland.fi Team Finland -organisaatiot Valtioneuvoston kanslia Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoasiainministeriö

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille 1 Uudistu, kasva, kansainvälisty Tekes jakaa riskiä 2 3 Yrityksille Innovaatiorahoitus Palvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Projektin suunnittelu

Lisätiedot

TEM:n alueosaston uudistuksia

TEM:n alueosaston uudistuksia TEM:n alueosaston uudistuksia Toimialojen rahoitusseminaari 11.-12.5.2016 Sirpa Hautala Yritys- ja alueosasto/yrityspalvelut ryhmä Yritys- ja alueosaston organisaatio Mari Anttikoski Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA PROJEKTI Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA -PROJEKTI LYHYESTI Tekee TE-palveluita tunnetuksi 2500 pk-yrityksille ajalla 1.8.2015 30.6.2016. Kerää tietoa yritysten

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Yritysten aamukahvitilaisuus, Oulun yliopisto, TellUs. Yrityspalvelut, yritysasiakkuudet Jouni Korhonen, kehittämispäällikkö

Yritysten aamukahvitilaisuus, Oulun yliopisto, TellUs. Yrityspalvelut, yritysasiakkuudet Jouni Korhonen, kehittämispäällikkö Yritysten aamukahvitilaisuus, 18.10.2016 Oulun yliopisto, TellUs Yrityspalvelut, yritysasiakkuudet Jouni Korhonen, kehittämispäällikkö Yritysten aamukahvitilaisuus, 18.10.2016 Ohjelma Miten Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot