PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS"

Transkriptio

1 PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU

2 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta toiseen, mikä aiheuttaa toisinaan sekaannusta. Lisäksi organisaatioita, jotka tukea tarjoavat, on useita. Ei siis ihme, että tukiviidakko tuntuu yrittäjän mielestä joskus haastavalta pikemminkin kuin houkuttelevalta. Se on myös syy, miksi kirjoitimme tämän oppaan. Halusimme luoda edes pintaraapaisun tasolla yleiskatsauksen siihen, millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea. Lupaamme myös päivittää tämän oppaan säännöllisesti tai ilmoittaa, mikäli sitä ei päivitetä. Tähän oppaaseen ohjaava linkki tulee pysymään samana. Löydät oppaan tuoreimman version aina osoitteesta > Otamme myös mieluusti palautetta vastaan. Mihin kysymyksiin kaipaisit vastauksia? Lupaamme ainakin harkita toiveiden toteuttamista tulevissa versioissa ja autamme tietty mieluusti eteenpäin, mikäli emme itse osaa heti vastata. Rakkaudella, Clients Finlandin väki

3 SISÄLTÖ Mihin julkista rahoitusta voi saada? 1 Erilaiset rahoitusvaihtoehdot 3 Omarahoitusosuuden järjestäminen 9

4 MIHIN JULKISTA RAHOITUSTA VOI SAADA? Alla on avattu erilaisia kehityskohteita, joihin julkista rahoitusta mm. voi saada. Tarjolla olevat tukimallit vaihtelevat samaten kuin tukiprosentit. LIIKETOIMINNAN NYKYTILAKARTOITUKSEEN JA KEHITYSSUUNNITELMIIN Kun bisnestä pitää kehittää, mutta ei ole tarkkaa tietoa, mistä pitäisi aloittaa, voi ulkopuolinen apu olla tarpeen. Liiketoiminnan nykytila-analyysin kautta syntyy tietoa siitä, mitkä ovat liiketoiminnan tärkeimmät kehityskohteet ja kehityssuunnitelma kertoo, mitä tilanteelle pitäisi tehdä. Näin saat selkeät askelmerkit liiketoimintasi kehittämiseen. LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELUN TUEKSI Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelm, olkoon sitten kirjalliselta formaatiltaan lyhyt tai pitkä, on liiketoiminnan johtamisen kannalta olennainen työkalu. Liiketoiminnan suunnittelu auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan, näkemään mahdollisuudet ja huomioimaan riskit. Liiketoiminnan suunnittelun kannalta suunnitelmadokumentti ei välttämättä itsessään ole tärkeä, vaan keskustelut ja ajatteluprosessi, joita käydään suunnitelman luomisen aikana. Varsinainen suunnitelmapaperi voi jäädä muistin tueksi ja toimenpidesuunnitelmaksi. KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN STRATEGISEEN SUUNNITELUUN Kasvun ja kansainvälistymisen johtaminen vaatii selkeän näkemyksen siitä, mihin suuntaan mennään, miten se tapahtuu ja millaisia resursseja kasvu vaatii. Kasvusuunnittelu auttaa näkemään mahdollisia haasteita ennakolta ja rakentamaan siltoja eteenpäin jo ennen kuin niille on akuuttia tarvetta. Onnistunut ennakointi puolestaan helpottaa kasvuyrityksen kannalta kriittistä kassan hallinnointia. Suunnittelulla autetaan varmistamaan, että kaikki asiat tulevat tehdyksi ajallaan kiireisen kasvun keskellä. MYYNNIN, MARKKINOINNIN JA ASIAKKUUKSIEN KEHITTÄMISEEN Yritys ilman asiakkaita on nopeasti entinen yritys. Myynti ja markkinointi aiheuttavat haasteita useissa suomalaisissa pk-yrityksissä. Myynnin ja markkinoinnin prosessien tehostamisessa ja suunnittelussa voidaan käyttää julkisesti tuettua asiantuntija-apua. Lisäksi myyntiin ja markkinointiin liittyen järjestetään paljon julkisesti tuettua koulutusta. 1

5 MIHIN JULKISTA RAHOITUSTA VOI SAADA? TUOTTAVUUDEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISEEN Yrityksen tuottavuuden parantamiseen tähtäävät projektit voivat liittyä mm. tuotannon automatisointiin, logistiikkaan ja henkilöstön työtehon kehittämiseen. Toisaalta tuottavuuden kehittämistä on myös yrityksen talouden järjestäminen kuntoon. Esimerkiksi kannattavuuslaskentaan, budjetointiin ja talouden seurantaan on tarjolla julkisella rahalla tuettua asiantuntijapalvelua. JOHTAMISEN KEHITTÄMISEEN Parempi johtaminen kiihdyttää yrityksen kuin yrityksen tulostahtia. Johtaminen tulee myös ymmärtää laajasti, yritysjohtamisesta tietyn toiminnon, esimerkiksi talouden tai markkinoinnin johtamiseen ja verkostojen johtamisesta tiimin konkreettiseen esimiestyöhön. Johtamisen kehittämiseen on tarjolla sekä konsultointia että koulutusta, jota tuetaan julkisrahoituksella. INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMISEEN JA IPR-ASIOIHIN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Osaava henkilöstö tekee yrityksen tuloksen. Henkilöstön kehittämiseen on mahdollista saada julkista tukea yrityskohtaiseen täsmäkoulutukseen, mikäli työvoimapoliittinen peruste löytyy. Tällainen peruste voi olla esim. henkilöstön työpaikkojen varmistaminen, työnkuvien muuttuminen tms. Lisäksi monenlaisia koulutuksia järjestetään osin tai kokonaan julkisin varoin tuettuna. REKRYTOINNIN TUEKSI TE-palvelut tarjoavat paljon osaamista rekrytoinnin tueksi. Lisäksi TE-palveluiden kautta voi saada myös subventiota palkkaamiseen mm. palkkatukena, koulutustukena jne. INVESTOINTEIHIN Erilaisiin investointehin, kuten laite- ja konehankintoihin, on mahdollista saada tukea tai lainaa niin käynnistämis- kuin laajentumisvaiheissa. Uusien innovaatioiden kaupallistamiseen on olemassa useita eri tapoja. Ennen kaupallistamista on kuitenkin olennaista suojata innovaatio, jotta sen varaan voidaan rakentaa liiketoimintaa. Aineettomaan omaisuuteen liittyvät oikeudet ovatkin yhä tärkeämpi osa yrityksen arvoa, mutta tärkeitä myös jotta ei loukata muiden oikeuksia. Molempiin aiheisiin liittyen on tarjolla julkisista varoista tuettua konsultointia. 2

6 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT ELY-KESKUKSEN PK-YRITYKSELLE TARJOAMAT KEHITTÄMISPALVELUT ( ) ELY-keskuksen uudet valtakunnalliset yritysten kehittämispalvelut kattavat niin konsultointipalveluja, koulutus- kuin verkostoitumispalvelujakin. Konsultointipalveluihin voi hakeutua yritystekehittamispalvelut -sivustolta. Koulutusohjelmiin voi hakeutua piakoin. Verkostoitumispalvelut ovat tarjottimella vasta myöhemmin. Uudet kehittämispalvelut on tarkoitettu seuraavanlaisille yrityksille: suomalaisille pk-yrityksille pääsääntöisesti yrityksille, joilla on takana yksi vahvistettu tilikausi kasvua tai kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille kehittämiseen sitoutuneille yrityksille vakavaraisille yrityksille Uusien palveluiden lähtökohtana on ollut tarjota pkyrityksille kokonaisvaltaisia ja räätälöityjä palveluita, joissa palvelun sisältö määräytyy yrityksen tarpeiden perusteella. Lähtökohtaisesti yrityksen pitää myös olla sellaisessa kunnossa, että palvelusta on hyötyä yrityksen kasvun kannalta, ja yrittäjällä pitää olla motivaatiota kehittää yrityksensä toimintaa.. 3

7 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT Konsultointipalvelut ovat: ANALYYSI ja KONSULTOINTI. ANALYYSI Palvelussa arvioidaan yrityksen liiketoiminnan nykytila, saadaan käsitys yrityksen kehittämistarpeista ja tuotetaan yritykselle kehittämissuunnitelma. Analyysi-palvelun avulla yritys saa ulkopuolisen näkemyksen kehittämisensä tueksi. Puolueeton konsultti katsoo yritystä sillä silmällä ja kertoo, minkä nurkan korjaaminen toisi nopeimmin virtaa firman toimintaan. Kehittämissuunnitelma tarjoaa askelmerkit yrityksen viemiseksi eteenpäin. Analyysipäivän hinta yritykselle on 220 /pv Analyysi on kestoltaan 1 tai 2 päivää (7h /pv) KONSULTOINTI Analyysi-vaiheessa tuotettu kehittämissuunnitelma toimii pohjana Konsultoinnille. Palvelussa on 6 teemaa, joita lähdetään kehittämään yrityksessä esiin nousseiden tarpeiden perusteella: KASVU TUOTTAVUUS JA TALOUS MARKKINOINTI JA ASIAKKUUDET UUDISTAMINEN JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN Valittu teema antaa raamit päivien sisällölle; päivien tarkka sisältö räätälöidään yhdessä yrityksen, ELY-keskuksen asiantuntijan ja konsultin kanssa. Konsultoinnin avulla yritys saa ulkopuolista apua keskeisimpien kehityshaasteidensa ratkaisemiseksi. Kuten yläpuolelta näet, konsultointia voidaan käyttää moneen erilaiseen aihealueeseen. Teemojen alle mahtuvat lähes kaikki pk-yritysten arjessa hiertävät ongelmat. Konsultointipäiviä on yrityksen mahdollista saada maksimissaan 15 päivää 3 vuoden ajan Konsultointipäiviä on mahdollista hakea kerralla maksimissaan 7 päivää ja minimissään 2 päivää (7h / pv) Konsultointipäivän hinta yritykselle on vain 300 /pv. 4

8 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT KOULUTUS ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut käsittävät myös valtakunnallisia koulutusohjelmia. Koulutuksiin voivat osallistua yrityksen johto sekä avainhenkilöt. Koulutusohjelmien sisällöt räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuviksi kokonaisuuksiksi. Koulutusohjelmien teemoja on kolme: Kasvuun johtaminen Talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä ELY-KESKUKSEN MYÖNTÄMÄ KEHITTÄMISAVUSTUS Isompiin kehittämishankkeisiin voi kehittämispalveluiden sijaan olla järkevämpää hyödyntää kehittämisavustusta. Hankkeen on oltava merkittävä kehittämisponnistus, millä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta, esimerkiksi työllistämiseen tai vientiin. Harkinnanvarainen avustus voidaan myöntää rajattuun, yrityksen tavanomaisesta toiminnasta erottuvaan merkittävään kehittämishankkeeseen. Hankkeella yritys voi Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. kehittää liikkeenjohto- ja markkinointitaitojaan Koulutusohjelmat käsittävät ryhmämuotoisia koulutuspäivä (10-14 päivää) sekä yrityskohtaisia konsultointipäivä (2 tai 3 päivää). Yhden päivän hinta yritysasiakkaalle on 250 /pv. Koulutusohjelmiin hakeudutaan sähköisellä lomakkeella yritystenkehittamispalvelut.fi sivustolla. Ensimmäisiin koulutusohjelmiin hakeutuminen alkaa mahdollisesti jo loppuvuodesta kehittää uusia/uudistettuja tuotteita, palveluja tai tuotantomenetelmiä parantaa kansainvälistymisvalmiuksiaan ja vientiedellytyksiään kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia hakea kasvua kone-, laite- tai rakennusinvestoinneilla Avustusta on mahdollista saada maksimissaan 50 % avustuksen perusteena oleviin hyväksyttäviin menoihin. Investointiin myönnettävän avustuksen määrä voi yrityskoon ja tukialueen perusteella olla enintään % avustuksen perusteena olevista menoista. Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. 5

9 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT YHTEISHANKINTAKOULUTUKSET Yrityksen on mahdollista päästä kouluttamaan nykyisiä tai uusia työntekijöitään työhallinnon (TE-palvelut) kanssa. Yhteishankintakoulutuksissa yritys osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Yhteishankintakoulutusta ei myönnetä ilman työvoimapoliittista perustetta: Koulutuksella turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä. MuutosKoulutus soveltuu työntekijöiden irtisanomis- tai lomautustilanteisiin. MuutosKoulutuksella työnantaja voi tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään sekä auttaa irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden työpaikan tai ammatin. RekryKoulutusta on mahdollista saada yrityksen rekrytointitarpeisiin, jos yritykselle ei muulla tavoin löydy ammattitaitoista työvoimaa. TäsmäKoulutus on yritykselle räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, minkä tarkoituksena on edesauttaa sitoutumista ja työuran jatkumista yrityksessä sekä monipuolistaa yrityksen työntekijöiden ammattitaitoa. TäsmäKoulutus voi olla yleiskoulutusta tai erityiskoulutusta. Jos koulutukseen osallistuja saa koulutuksesta sellaista osaamista, mikä siirtyisi hänen mukanaan työpaikan vaihtuessa, on kyseessä yleiskoulutus. TäsmäKoulutus ei ole tavanomaista perehdytys- tai henkilöstökoulutusta, mikä normaalistikin kuuluu työnantajalle. Työnantajan maksuosuus mikroyrityksessä on 20 % ja pk-yrityksessä 30 %, mikäli kyseessä on yleiskoulutus. Erityskoulutuksena työnantajan maksuosuudet ovat suuremmat. 6

10 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT TEKES - RAHOITUSTA KANSAINVÄLISEEN KASVUUN TÄHTÄÄVILLE PK-YRITYKSILLE Tekes rahoittaa erilaisia ohjelmia, joihin yritykset voivat päästä mukaan omilla kehitysprojekteillaan. Rahoitusta voi hakea myös kehitysprojekteihin, mitkä eivät suoranaisesti liity mihinkään Tekesin ohjelmaan. Tekes rahoittaa aina vain osan projektin kustannuksista, joko avustuksella tai lainalla. Tekesin rahoituksen edellytys on, että yritys pystyy hoitamaan oman rahoitusosuutensa. Tutustu Tekesin ohjelmiin tarkemmin tämän linkin takaa: ohjelmat-ja-verkostot/ Tekesin rahoitusta pystyy hyödyntämään esimerkiksi: Tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä voi kohdistua tuotteisiin, palveluihin tai tuotantomenetelmiin Organisaatioiden kehittämiseen, jolloin projektin tulee parantaa merkittävästi tuottavuutta ja työelämän laatua Kansainvälisen kasvun suunnitteluun, joissa yritys selvittää edellytyksensä nopeaan kansainväliseen kasvuun ja kasvattaa kohdemarkkinoiden ymmärrystään Nopean kasvuun ja kansainvälistymiseen: Tekesin tukiessa olennaisesti lupaavimpien pienten yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä 7

11 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT FINNVERA: LAINAA ERI KEHITYSVAIHEISIIN JA RAHOITUSTARPEISIIN Finnvera-laina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille kotimaisten investointien (rakennus-, kone- ja laiteinvestointien), käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Finnveran minimilainasumma on Ajan tasalla oleva ja kattava liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa hakemusprosessia. Ennen rahoituksen myöntämistä tehdään usein myös yritystutkimus, millä selvitetään yrityksen menestymisen mahdollisuuksia. Finnveran Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisten pk-yritysten ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. TE-PALVELUIDEN STARTTIRAHA SEKÄ YRITTÄJÄKOULUTUS ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE Starttirahalla edistetään uutta yritystoimintaa ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen kestää - kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. TE-palvelut järjestää myös yrittäjäkoulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille, yrittäjäksi aikoville tai yrityksensä jo perustaneille. Koulutukset antavat yleiskuvan yrittäjyydestä; käytännön näkökohtia yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen sekä arvioinnin osallistujien edellytyksistä ja valmiuksista yrittäjänä toimimiseen. Yrittäjälaina on tarkoitettu osakeyhtiön osakepääoman maksamiseen tai korottamiseen sekä osakkeiden ostamiseen. Yrittäjälainaa voidaan myöntää usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle. Pientakaus auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Pankki hakee pientakausta Finnverasta yrityksen puolesta. Finnveran takausosuus voi olla enintään 60 %. Pientakausten määrä/yritys on maksimissaan euroa. Pientakaus on tarkoitettu uusille sekä jo toimiville yrityksille. 8

12 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN Fundun kautta haet rahoituksen projektisi kustannuksiin yrityksen tärkeässä rakennusvaiheessa. Hakemalla rahoituksen suoraan sijoittajilta, saat rahoitusta nopeasti ilman ylimääräistä byrokratiaa. Rahoitusehdot ovat joustavat ja pääset itse vaikuttamaan rahoituksen hintaan. Takaisinmaksu tapahtuu vasta rahoitetun projektin päätyttyä. Rahoituksen lisäksi saat ilmaista näkyvyyttä yrityksellesi ja sen tuotteille jo aikaisessa vaiheessa. Julkinen rahoittaja (esim. Tekes) tekee myönteisen päätöksen. Rahat vapautuvat yrityksen käyttöön. Yritys toteuttaa projektin. Fundu on palvelu, josta yritykset voivat saada lainamuotoista lisärahoitusta kasvu- ja kehityshankkeensa toteuttamiseksi. Fundu-rahoitus tulee suoraan sijoittajilta ilman välikäsiä, ja on nopea ja vaivaton vaihtoehto saada rahoitusta projektin toteuttamiseksi. Saadakseen Fundulta rahoitusta yrityksellä tulee olla vireillä projekti, johon se hakee tai on jo saanut julkisen rahoituspäätöksen. Rahoitusta voidaan hakea esimerkiksi projektinaikaisten kulujen kattamiseksi tai projektin omarahoitusosuuden vahvistamiseksi. Yritys maksaa sijoittajille pääoman ja koron. Yritys hakee julkista rahoitusta, johon se kerää projektin omarahoitusosuuden Fundun kautta. Julkinen rahoittaja maksaa yritykselle. Projekti päättyy. 9

13 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN Julkisen rahoituksen saamisen ehtona on usein tietty omarahoitusosuus, joten Fundu-rahoituksen hakeminen jo ennen virallista päätöstä voi tarjota yritykselle kätevän keinon kerätä vaadittava omarahoitusosuus. Lainan vapautuksen ehtona on kuitenkin myönteinen rahoituspäätös julkiselta rahoittajalta. Mikäli julkisrahoittajalta tulee lopulta kielteinen rahoituspäätös, Fundu-rahoitus raukeaa eikä siitä aiheudu kuluja hakijalle. Fundun kautta haetun lainarahoituksen vuotuinen korko on %. Korko sovitaan yhdessä hakijan kanssa aina tapauskohtaisesti. Tämä tekee Fundun kautta haetusta lainarahoituksesta sekä joustavaa että kilpailukykyistä. Laina-aika on sidottu haettuun tai käynnissä olevaan julkisen rahoittajan tukemaan projektiin, mutta vaihtelevat yleensä 5-12 kk välillä. Alle vuoden kestävän lainan korkokin on luonnollisesti alle vuotuisen nimelliskoron. Lainarahoituksen kokonaiskustannus muodostuu sijoittajille maksettavasta korosta sekä Fundun järjestelypalkkiosta. Fundu-rahoituksen avulla katat kätevästi julkisrahoitteisen hankkeen omarahoitusosuus. Lue lisää osoitteesta fundu.fi Kun haettu rahoitus täyttyy tai lainan keräysaika päättyy, vapautetaan Fundun kautta kerätty lainasumma hakijalle projektin toteuttamista varten. Lainan takaisinmaksu ajoitetaan projektin päätymiseen, jolloin julkinen rahoittaja maksaa yritykselle lupaamansa tuen, josta yrittäjä voi maksaa lainan korkoineen sijoittajille. 10

14 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN AUTAMME RAIVAAMAAN POLKUJA TUKIVIIDAKOSSA Clients Finland on tehnyt yhteistyötä julkisten rahoittajatahojen kanssa jo vuosia. Osaamme kertoa melko tarkasti, millaista rahoitusta mihinkin tilanteeseen on mahdollista hakea ja ohjata sinut asioimaan oikean henkilön kanssa. KYSY, NIIN KERROMME MIELELLÄMME. Henkilöstömme suorat yhteystiedot löydät sivuiltamme Voit myös lähestyä meitä facebookissa: 11

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Opas Julkisesta rahoituksesta. Millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea?

Opas Julkisesta rahoituksesta. Millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea? R Opas Julkisesta rahoituksesta Millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea? Johdanto Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Räätälöity TäsmäKoulutus yhteishankintana

Räätälöity TäsmäKoulutus yhteishankintana Räätälöity TäsmäKoulutus yhteishankintana Työ- ja elinkeinokeskus Arbets- och näringscentralen Yhteishankinnan kolme tuotetta RekryKoulutus uudelle henkilöstölle - kesto 10 pv 2 v. - työssäoppimisjakso

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015. Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut

Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015. Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015 Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut Hanna Ollila Pekka Väisänen Krista Inkala Haaransuontie 8 2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Miten päivittäistä toimintaa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö Tekesin innovaatiorahoitus Anne Turula Palvelupäällikkö Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen TEM - viitekehyksessä

Osaamisen kehittäminen TEM - viitekehyksessä Osaamisen kehittäminen TEM - viitekehyksessä Osaamisen kehittäminen TEM viitekehyksessä Henkilöstön koulutus ja kehittäminen, rekrytointi Liiketoiminnan kehittäminen Keinot: Yhteishankintakoulutus (TäsmäKoulutus,

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen Yritysrahoituksen mahdollisuudet Savitaipale 1.9.2016 Riikka Huhtanen Mitä maaseudun yritystuki on käytännössä? Tässä yksi esimerkki: US Wood Oy (youtube) Lisää käytännön esimerkkejä osoitteessa www.kaakonkantri.fi

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 10.11.2015 1 EMKR:n rahoitus Suomen toimintaohjelmassa

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Rahoitusaamut. Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015

Rahoitusaamut. Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015 Rahoitusaamut Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Jari Vitikainen 23.9.2015 1 Esityksen sisältö 1. Rahoitusvaihtoehdot 2. Yrityksen kehittämispalvelut 3. Yritys-Suomi ja Team Finland

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Green Care Viva Etelä-Karjala, Joutseno Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Yritysten rahoitus- ja kehittämispäivä Kuusamossa 26.4.2016 Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Kari Skyttä 26.4.2016 Myönnetty rahoitus v. 2015

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Yritysten kehittämispalvelut. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (POP Ely) Esa Räisänen

Yritysten kehittämispalvelut. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (POP Ely) Esa Räisänen Yritysten kehittämispalvelut 2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (POP Ely) 1 Yritysten kehittämispalvelut Palvelujen kohderyhmänä toimivat pkyritykset, joilla on vähintään yksi vahvistettu tilinpäätös takana

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

PALVELUT YRITYKSILLE. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Team Finland Varsinais-Suomi

PALVELUT YRITYKSILLE. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Team Finland Varsinais-Suomi PALVELUT YRITYKSILLE Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus Team Finland Varsinais-Suomi Team.Finland.fi Team Finland -organisaatiot Valtioneuvoston kanslia Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoasiainministeriö

Lisätiedot

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee Protek-hanke 2008-20144 Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee yrityksiä verkostoitumaan ja sopeutumaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on, että yritysten työntekijät voisivat jatkaa

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot