PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS"

Transkriptio

1 PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU

2 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta toiseen, mikä aiheuttaa toisinaan sekaannusta. Lisäksi organisaatioita, jotka tukea tarjoavat, on useita. Ei siis ihme, että tukiviidakko tuntuu yrittäjän mielestä joskus haastavalta pikemminkin kuin houkuttelevalta. Se on myös syy, miksi kirjoitimme tämän oppaan. Halusimme luoda edes pintaraapaisun tasolla yleiskatsauksen siihen, millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea. Lupaamme myös päivittää tämän oppaan säännöllisesti tai ilmoittaa, mikäli sitä ei päivitetä. Tähän oppaaseen ohjaava linkki tulee pysymään samana. Löydät oppaan tuoreimman version aina osoitteesta > Otamme myös mieluusti palautetta vastaan. Mihin kysymyksiin kaipaisit vastauksia? Lupaamme ainakin harkita toiveiden toteuttamista tulevissa versioissa ja autamme tietty mieluusti eteenpäin, mikäli emme itse osaa heti vastata. Rakkaudella, Clients Finlandin väki

3 SISÄLTÖ Mihin julkista rahoitusta voi saada? 1 Erilaiset rahoitusvaihtoehdot 3 Omarahoitusosuuden järjestäminen 9

4 MIHIN JULKISTA RAHOITUSTA VOI SAADA? Alla on avattu erilaisia kehityskohteita, joihin julkista rahoitusta mm. voi saada. Tarjolla olevat tukimallit vaihtelevat samaten kuin tukiprosentit. LIIKETOIMINNAN NYKYTILAKARTOITUKSEEN JA KEHITYSSUUNNITELMIIN Kun bisnestä pitää kehittää, mutta ei ole tarkkaa tietoa, mistä pitäisi aloittaa, voi ulkopuolinen apu olla tarpeen. Liiketoiminnan nykytila-analyysin kautta syntyy tietoa siitä, mitkä ovat liiketoiminnan tärkeimmät kehityskohteet ja kehityssuunnitelma kertoo, mitä tilanteelle pitäisi tehdä. Näin saat selkeät askelmerkit liiketoimintasi kehittämiseen. LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELUN TUEKSI Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelm, olkoon sitten kirjalliselta formaatiltaan lyhyt tai pitkä, on liiketoiminnan johtamisen kannalta olennainen työkalu. Liiketoiminnan suunnittelu auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan, näkemään mahdollisuudet ja huomioimaan riskit. Liiketoiminnan suunnittelun kannalta suunnitelmadokumentti ei välttämättä itsessään ole tärkeä, vaan keskustelut ja ajatteluprosessi, joita käydään suunnitelman luomisen aikana. Varsinainen suunnitelmapaperi voi jäädä muistin tueksi ja toimenpidesuunnitelmaksi. KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN STRATEGISEEN SUUNNITELUUN Kasvun ja kansainvälistymisen johtaminen vaatii selkeän näkemyksen siitä, mihin suuntaan mennään, miten se tapahtuu ja millaisia resursseja kasvu vaatii. Kasvusuunnittelu auttaa näkemään mahdollisia haasteita ennakolta ja rakentamaan siltoja eteenpäin jo ennen kuin niille on akuuttia tarvetta. Onnistunut ennakointi puolestaan helpottaa kasvuyrityksen kannalta kriittistä kassan hallinnointia. Suunnittelulla autetaan varmistamaan, että kaikki asiat tulevat tehdyksi ajallaan kiireisen kasvun keskellä. MYYNNIN, MARKKINOINNIN JA ASIAKKUUKSIEN KEHITTÄMISEEN Yritys ilman asiakkaita on nopeasti entinen yritys. Myynti ja markkinointi aiheuttavat haasteita useissa suomalaisissa pk-yrityksissä. Myynnin ja markkinoinnin prosessien tehostamisessa ja suunnittelussa voidaan käyttää julkisesti tuettua asiantuntija-apua. Lisäksi myyntiin ja markkinointiin liittyen järjestetään paljon julkisesti tuettua koulutusta. 1

5 MIHIN JULKISTA RAHOITUSTA VOI SAADA? TUOTTAVUUDEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISEEN Yrityksen tuottavuuden parantamiseen tähtäävät projektit voivat liittyä mm. tuotannon automatisointiin, logistiikkaan ja henkilöstön työtehon kehittämiseen. Toisaalta tuottavuuden kehittämistä on myös yrityksen talouden järjestäminen kuntoon. Esimerkiksi kannattavuuslaskentaan, budjetointiin ja talouden seurantaan on tarjolla julkisella rahalla tuettua asiantuntijapalvelua. JOHTAMISEN KEHITTÄMISEEN Parempi johtaminen kiihdyttää yrityksen kuin yrityksen tulostahtia. Johtaminen tulee myös ymmärtää laajasti, yritysjohtamisesta tietyn toiminnon, esimerkiksi talouden tai markkinoinnin johtamiseen ja verkostojen johtamisesta tiimin konkreettiseen esimiestyöhön. Johtamisen kehittämiseen on tarjolla sekä konsultointia että koulutusta, jota tuetaan julkisrahoituksella. INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMISEEN JA IPR-ASIOIHIN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Osaava henkilöstö tekee yrityksen tuloksen. Henkilöstön kehittämiseen on mahdollista saada julkista tukea yrityskohtaiseen täsmäkoulutukseen, mikäli työvoimapoliittinen peruste löytyy. Tällainen peruste voi olla esim. henkilöstön työpaikkojen varmistaminen, työnkuvien muuttuminen tms. Lisäksi monenlaisia koulutuksia järjestetään osin tai kokonaan julkisin varoin tuettuna. REKRYTOINNIN TUEKSI TE-palvelut tarjoavat paljon osaamista rekrytoinnin tueksi. Lisäksi TE-palveluiden kautta voi saada myös subventiota palkkaamiseen mm. palkkatukena, koulutustukena jne. INVESTOINTEIHIN Erilaisiin investointehin, kuten laite- ja konehankintoihin, on mahdollista saada tukea tai lainaa niin käynnistämis- kuin laajentumisvaiheissa. Uusien innovaatioiden kaupallistamiseen on olemassa useita eri tapoja. Ennen kaupallistamista on kuitenkin olennaista suojata innovaatio, jotta sen varaan voidaan rakentaa liiketoimintaa. Aineettomaan omaisuuteen liittyvät oikeudet ovatkin yhä tärkeämpi osa yrityksen arvoa, mutta tärkeitä myös jotta ei loukata muiden oikeuksia. Molempiin aiheisiin liittyen on tarjolla julkisista varoista tuettua konsultointia. 2

6 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT ELY-KESKUKSEN PK-YRITYKSELLE TARJOAMAT KEHITTÄMISPALVELUT ( ) ELY-keskuksen uudet valtakunnalliset yritysten kehittämispalvelut kattavat niin konsultointipalveluja, koulutus- kuin verkostoitumispalvelujakin. Konsultointipalveluihin voi hakeutua yritystekehittamispalvelut -sivustolta. Koulutusohjelmiin voi hakeutua piakoin. Verkostoitumispalvelut ovat tarjottimella vasta myöhemmin. Uudet kehittämispalvelut on tarkoitettu seuraavanlaisille yrityksille: suomalaisille pk-yrityksille pääsääntöisesti yrityksille, joilla on takana yksi vahvistettu tilikausi kasvua tai kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille kehittämiseen sitoutuneille yrityksille vakavaraisille yrityksille Uusien palveluiden lähtökohtana on ollut tarjota pkyrityksille kokonaisvaltaisia ja räätälöityjä palveluita, joissa palvelun sisältö määräytyy yrityksen tarpeiden perusteella. Lähtökohtaisesti yrityksen pitää myös olla sellaisessa kunnossa, että palvelusta on hyötyä yrityksen kasvun kannalta, ja yrittäjällä pitää olla motivaatiota kehittää yrityksensä toimintaa.. 3

7 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT Konsultointipalvelut ovat: ANALYYSI ja KONSULTOINTI. ANALYYSI Palvelussa arvioidaan yrityksen liiketoiminnan nykytila, saadaan käsitys yrityksen kehittämistarpeista ja tuotetaan yritykselle kehittämissuunnitelma. Analyysi-palvelun avulla yritys saa ulkopuolisen näkemyksen kehittämisensä tueksi. Puolueeton konsultti katsoo yritystä sillä silmällä ja kertoo, minkä nurkan korjaaminen toisi nopeimmin virtaa firman toimintaan. Kehittämissuunnitelma tarjoaa askelmerkit yrityksen viemiseksi eteenpäin. Analyysipäivän hinta yritykselle on 220 /pv Analyysi on kestoltaan 1 tai 2 päivää (7h /pv) KONSULTOINTI Analyysi-vaiheessa tuotettu kehittämissuunnitelma toimii pohjana Konsultoinnille. Palvelussa on 6 teemaa, joita lähdetään kehittämään yrityksessä esiin nousseiden tarpeiden perusteella: KASVU TUOTTAVUUS JA TALOUS MARKKINOINTI JA ASIAKKUUDET UUDISTAMINEN JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN Valittu teema antaa raamit päivien sisällölle; päivien tarkka sisältö räätälöidään yhdessä yrityksen, ELY-keskuksen asiantuntijan ja konsultin kanssa. Konsultoinnin avulla yritys saa ulkopuolista apua keskeisimpien kehityshaasteidensa ratkaisemiseksi. Kuten yläpuolelta näet, konsultointia voidaan käyttää moneen erilaiseen aihealueeseen. Teemojen alle mahtuvat lähes kaikki pk-yritysten arjessa hiertävät ongelmat. Konsultointipäiviä on yrityksen mahdollista saada maksimissaan 15 päivää 3 vuoden ajan Konsultointipäiviä on mahdollista hakea kerralla maksimissaan 7 päivää ja minimissään 2 päivää (7h / pv) Konsultointipäivän hinta yritykselle on vain 300 /pv. 4

8 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT KOULUTUS ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut käsittävät myös valtakunnallisia koulutusohjelmia. Koulutuksiin voivat osallistua yrityksen johto sekä avainhenkilöt. Koulutusohjelmien sisällöt räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuviksi kokonaisuuksiksi. Koulutusohjelmien teemoja on kolme: Kasvuun johtaminen Talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä ELY-KESKUKSEN MYÖNTÄMÄ KEHITTÄMISAVUSTUS Isompiin kehittämishankkeisiin voi kehittämispalveluiden sijaan olla järkevämpää hyödyntää kehittämisavustusta. Hankkeen on oltava merkittävä kehittämisponnistus, millä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta, esimerkiksi työllistämiseen tai vientiin. Harkinnanvarainen avustus voidaan myöntää rajattuun, yrityksen tavanomaisesta toiminnasta erottuvaan merkittävään kehittämishankkeeseen. Hankkeella yritys voi Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. kehittää liikkeenjohto- ja markkinointitaitojaan Koulutusohjelmat käsittävät ryhmämuotoisia koulutuspäivä (10-14 päivää) sekä yrityskohtaisia konsultointipäivä (2 tai 3 päivää). Yhden päivän hinta yritysasiakkaalle on 250 /pv. Koulutusohjelmiin hakeudutaan sähköisellä lomakkeella yritystenkehittamispalvelut.fi sivustolla. Ensimmäisiin koulutusohjelmiin hakeutuminen alkaa mahdollisesti jo loppuvuodesta kehittää uusia/uudistettuja tuotteita, palveluja tai tuotantomenetelmiä parantaa kansainvälistymisvalmiuksiaan ja vientiedellytyksiään kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia hakea kasvua kone-, laite- tai rakennusinvestoinneilla Avustusta on mahdollista saada maksimissaan 50 % avustuksen perusteena oleviin hyväksyttäviin menoihin. Investointiin myönnettävän avustuksen määrä voi yrityskoon ja tukialueen perusteella olla enintään % avustuksen perusteena olevista menoista. Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. 5

9 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT YHTEISHANKINTAKOULUTUKSET Yrityksen on mahdollista päästä kouluttamaan nykyisiä tai uusia työntekijöitään työhallinnon (TE-palvelut) kanssa. Yhteishankintakoulutuksissa yritys osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Yhteishankintakoulutusta ei myönnetä ilman työvoimapoliittista perustetta: Koulutuksella turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä. MuutosKoulutus soveltuu työntekijöiden irtisanomis- tai lomautustilanteisiin. MuutosKoulutuksella työnantaja voi tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään sekä auttaa irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden työpaikan tai ammatin. RekryKoulutusta on mahdollista saada yrityksen rekrytointitarpeisiin, jos yritykselle ei muulla tavoin löydy ammattitaitoista työvoimaa. TäsmäKoulutus on yritykselle räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, minkä tarkoituksena on edesauttaa sitoutumista ja työuran jatkumista yrityksessä sekä monipuolistaa yrityksen työntekijöiden ammattitaitoa. TäsmäKoulutus voi olla yleiskoulutusta tai erityiskoulutusta. Jos koulutukseen osallistuja saa koulutuksesta sellaista osaamista, mikä siirtyisi hänen mukanaan työpaikan vaihtuessa, on kyseessä yleiskoulutus. TäsmäKoulutus ei ole tavanomaista perehdytys- tai henkilöstökoulutusta, mikä normaalistikin kuuluu työnantajalle. Työnantajan maksuosuus mikroyrityksessä on 20 % ja pk-yrityksessä 30 %, mikäli kyseessä on yleiskoulutus. Erityskoulutuksena työnantajan maksuosuudet ovat suuremmat. 6

10 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT TEKES - RAHOITUSTA KANSAINVÄLISEEN KASVUUN TÄHTÄÄVILLE PK-YRITYKSILLE Tekes rahoittaa erilaisia ohjelmia, joihin yritykset voivat päästä mukaan omilla kehitysprojekteillaan. Rahoitusta voi hakea myös kehitysprojekteihin, mitkä eivät suoranaisesti liity mihinkään Tekesin ohjelmaan. Tekes rahoittaa aina vain osan projektin kustannuksista, joko avustuksella tai lainalla. Tekesin rahoituksen edellytys on, että yritys pystyy hoitamaan oman rahoitusosuutensa. Tutustu Tekesin ohjelmiin tarkemmin tämän linkin takaa: ohjelmat-ja-verkostot/ Tekesin rahoitusta pystyy hyödyntämään esimerkiksi: Tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä voi kohdistua tuotteisiin, palveluihin tai tuotantomenetelmiin Organisaatioiden kehittämiseen, jolloin projektin tulee parantaa merkittävästi tuottavuutta ja työelämän laatua Kansainvälisen kasvun suunnitteluun, joissa yritys selvittää edellytyksensä nopeaan kansainväliseen kasvuun ja kasvattaa kohdemarkkinoiden ymmärrystään Nopean kasvuun ja kansainvälistymiseen: Tekesin tukiessa olennaisesti lupaavimpien pienten yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä 7

11 ERILAISET RAHOITUSVAIHTOEHDOT FINNVERA: LAINAA ERI KEHITYSVAIHEISIIN JA RAHOITUSTARPEISIIN Finnvera-laina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille kotimaisten investointien (rakennus-, kone- ja laiteinvestointien), käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Finnveran minimilainasumma on Ajan tasalla oleva ja kattava liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa hakemusprosessia. Ennen rahoituksen myöntämistä tehdään usein myös yritystutkimus, millä selvitetään yrityksen menestymisen mahdollisuuksia. Finnveran Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisten pk-yritysten ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. TE-PALVELUIDEN STARTTIRAHA SEKÄ YRITTÄJÄKOULUTUS ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE Starttirahalla edistetään uutta yritystoimintaa ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen kestää - kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. TE-palvelut järjestää myös yrittäjäkoulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille, yrittäjäksi aikoville tai yrityksensä jo perustaneille. Koulutukset antavat yleiskuvan yrittäjyydestä; käytännön näkökohtia yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen sekä arvioinnin osallistujien edellytyksistä ja valmiuksista yrittäjänä toimimiseen. Yrittäjälaina on tarkoitettu osakeyhtiön osakepääoman maksamiseen tai korottamiseen sekä osakkeiden ostamiseen. Yrittäjälainaa voidaan myöntää usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle. Pientakaus auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Pankki hakee pientakausta Finnverasta yrityksen puolesta. Finnveran takausosuus voi olla enintään 60 %. Pientakausten määrä/yritys on maksimissaan euroa. Pientakaus on tarkoitettu uusille sekä jo toimiville yrityksille. 8

12 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN Fundun kautta haet rahoituksen projektisi kustannuksiin yrityksen tärkeässä rakennusvaiheessa. Hakemalla rahoituksen suoraan sijoittajilta, saat rahoitusta nopeasti ilman ylimääräistä byrokratiaa. Rahoitusehdot ovat joustavat ja pääset itse vaikuttamaan rahoituksen hintaan. Takaisinmaksu tapahtuu vasta rahoitetun projektin päätyttyä. Rahoituksen lisäksi saat ilmaista näkyvyyttä yrityksellesi ja sen tuotteille jo aikaisessa vaiheessa. Julkinen rahoittaja (esim. Tekes) tekee myönteisen päätöksen. Rahat vapautuvat yrityksen käyttöön. Yritys toteuttaa projektin. Fundu on palvelu, josta yritykset voivat saada lainamuotoista lisärahoitusta kasvu- ja kehityshankkeensa toteuttamiseksi. Fundu-rahoitus tulee suoraan sijoittajilta ilman välikäsiä, ja on nopea ja vaivaton vaihtoehto saada rahoitusta projektin toteuttamiseksi. Saadakseen Fundulta rahoitusta yrityksellä tulee olla vireillä projekti, johon se hakee tai on jo saanut julkisen rahoituspäätöksen. Rahoitusta voidaan hakea esimerkiksi projektinaikaisten kulujen kattamiseksi tai projektin omarahoitusosuuden vahvistamiseksi. Yritys maksaa sijoittajille pääoman ja koron. Yritys hakee julkista rahoitusta, johon se kerää projektin omarahoitusosuuden Fundun kautta. Julkinen rahoittaja maksaa yritykselle. Projekti päättyy. 9

13 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN Julkisen rahoituksen saamisen ehtona on usein tietty omarahoitusosuus, joten Fundu-rahoituksen hakeminen jo ennen virallista päätöstä voi tarjota yritykselle kätevän keinon kerätä vaadittava omarahoitusosuus. Lainan vapautuksen ehtona on kuitenkin myönteinen rahoituspäätös julkiselta rahoittajalta. Mikäli julkisrahoittajalta tulee lopulta kielteinen rahoituspäätös, Fundu-rahoitus raukeaa eikä siitä aiheudu kuluja hakijalle. Fundun kautta haetun lainarahoituksen vuotuinen korko on %. Korko sovitaan yhdessä hakijan kanssa aina tapauskohtaisesti. Tämä tekee Fundun kautta haetusta lainarahoituksesta sekä joustavaa että kilpailukykyistä. Laina-aika on sidottu haettuun tai käynnissä olevaan julkisen rahoittajan tukemaan projektiin, mutta vaihtelevat yleensä 5-12 kk välillä. Alle vuoden kestävän lainan korkokin on luonnollisesti alle vuotuisen nimelliskoron. Lainarahoituksen kokonaiskustannus muodostuu sijoittajille maksettavasta korosta sekä Fundun järjestelypalkkiosta. Fundu-rahoituksen avulla katat kätevästi julkisrahoitteisen hankkeen omarahoitusosuus. Lue lisää osoitteesta fundu.fi Kun haettu rahoitus täyttyy tai lainan keräysaika päättyy, vapautetaan Fundun kautta kerätty lainasumma hakijalle projektin toteuttamista varten. Lainan takaisinmaksu ajoitetaan projektin päätymiseen, jolloin julkinen rahoittaja maksaa yritykselle lupaamansa tuen, josta yrittäjä voi maksaa lainan korkoineen sijoittajille. 10

14 OMARAHOITUSOSUUDEN JÄRJESTÄMINEN AUTAMME RAIVAAMAAN POLKUJA TUKIVIIDAKOSSA Clients Finland on tehnyt yhteistyötä julkisten rahoittajatahojen kanssa jo vuosia. Osaamme kertoa melko tarkasti, millaista rahoitusta mihinkin tilanteeseen on mahdollista hakea ja ohjata sinut asioimaan oikean henkilön kanssa. KYSY, NIIN KERROMME MIELELLÄMME. Henkilöstömme suorat yhteystiedot löydät sivuiltamme Voit myös lähestyä meitä facebookissa: 11

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

tärkein asia investointien

tärkein asia investointien 9 viennin IMuSSA Profile Vehiclen liikevaihdosta 65 70 prosenttia tulee viennistä. 11 MentoroInnILLA yritys tutuksi Bisnesenkeli panostaa yrityksen nopeaan arvonnousuun. KESÄKUU NRO 2 2012 tärkein asia

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot