Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers"

Transkriptio

1 Toimintakertomus - Annual Report 2006

2 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi Investointeja ja kehitystä 7 Investments and Development 8 Oritkarin Satamassa käyttöönottojuhla 9 Inauguration festivities in Oritkari on 31 August Pohjoismaiset merikadettipäivät Oulussa Oulun Sataman organisaatio, toiminta-ajatus ja arvot 12 Oulun Satamalla sertifioitu toimintajärjestelmä = ISO ISO OHSAS Oulun Satama Logistiikka Kuljetus näyttelyssä Helsingissä 13 Port of Oulu awarded certification for its integrated management system = ISO ISO OHSAS Port of Oulu Featured at the 2006 Transport and Logistics Exhibition in Helsinki 14 Vuosi 2006 lyhyesti 16 Henkilöstö 17 Personnel 18 Talous 22 Teknisiä tietoja Oulun Satamasta 23 Yhteystiedot Lue sertifioidusta toimintajärjestelmästä sivulta 12. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers liikevaihto / turnover 5,477 M liikevoitto / operating margin 34,4 % investoinnit / investments 7,2 M tuloutus Oulun kaupungille / payment to city of Oulu 0,5 M tuonti / import 1,786 mill. t vienti / export 1,171 mill. t satamassa käyneet alukset / vessel calls 581 OULUN SATAMA 2

3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi Kari Himanen, Satamajohtaja, Port Director Oulun Satamalle vuosi 2006 oli vahvan kasvun ja investointien aikaa. Liikennemäärä oli liki t, ja konttiliikenne oli yli TEU:ta. Molemmat määrät ovat Oulun Sataman kaikkien aikojen ennätyksiä. Investointien laajuudesta johtuen osa niistä aloitettiin jo edellisen toimintavuoden aikana. Investointien päätavoitteena oli mahdollistaa Stora Enson uuden kuljetusjärjestelmän käyttöön ottaminen sekä sellu-, kontti- ja sahatavaraliikenteen kehittäminen. Oritkarin kuljetusjärjestelmän muutokset -hanke liittyy Sataman suurimman asiakkaan Stora Enson kuljetustoiminnan kehittämiseen. Kehitystyöhön vaikuttaa oleellisesti SECU -kontin (Stora Enso Cargo Unit) ottaminen käyttöön myös Pohjois-Suomen liikenteessä. Satamassa liikenne tarvitsee kolme aivan uudentyyppistä alusta. Aluksia lastataan samanaikaisesti sekä pää- että yläkannelle. Yläkannen lastausta varten on rakennettu lastausramppi ja rampin päähän erillinen ajoluiska. Lastauksen on kaikkinensa tapahduttava nopeasti, sillä aluksen ns. kääntöaika on kuusi tuntia. Sähkön syöttäminen maista aluksiin on uusi toiminto. Näin alusten ei satamassa ollessaan tarvitse käyttää apukoneita sähkön tuottamiseen. Stora Enson Oulun paperitehtaat ovat käyttäneet viime vuodesta lähtien eukalyptussellua, jolla on korvattu osa koivusellusta. Aikaisemmin käytetystä koivusellusta on loppuvuoden aikana luovuttu kokonaan, ja ns. lyhytkuituselluna on käytetty Brasiliasta tuotua eukalyptussellua. Oulun sellutehdas tuottaa nyt koivusellun sijasta vain mäntysellua. Nämä muutokset vaikuttavat merkittävästi sataman liikenteen kehittymiseen, operaattorin toimintaan sekä liikennöintiin satama-alueella. Oritkarin satama-alueelle johtavista kahdesta raiteesta varastoille 6-8 johtava raide osoittautui huonokuntoiseksi, ja se oli välttämätöntä korjata. Samanaikaisesti Herman Andersson Oy rakensi alueelle uuden logistiikkaterminaalin. Terminaali on tarkoitettu ensisijaisesti selluliikenteelle. Tälle terminaalille tarvittiin myös rautatieyhteys muilta sellutehtailta Ouluun laivattavaksi tuotavaa sellua varten. Selluliikenteen voimakkaan kasvun myötä myös liikkuminen vaati uudelleenorganisoimista. Tässä päädyttiin ratkaisuun, jossa Stora Enson ja sataman välinen aita siirrettiin aikaisemmalta paikaltaan Yhdystien toiselle puolelle. Tämä tarkoitti Yhdystien ottamista sataman sisäisen liikenteen käyttöön. Yhdystien alueesta tehtiin Stora Enson ja Oulun Sataman välillä sopimus, joka mahdollisti järjestelyn. Samalla parannettiin alueiden välistä kulunvalvontaa. Oulun Satama on aikaisemmin ollut hyvin merkittävä sahatavaran viejä. Sekä Herman Andersson Oy että Oulun Satama ovat omissa tavoitteissaan asettaneet sahatavaraliikenteen kasvattamisen yhdeksi painopistealueeksi. Oritkarin sataman päälaiturin merenpuoleiseen päähän nousee uusi, lähinnä sahatavaralle tarkoitettu kevytrakenteinen varasto. Varasto voidaan ottaa käyttöön vuoden 2007 alkupuolella. Sen sijainti on ihanteellinen lastausta ajatellen, sillä siirtomatka varastosta päälaiturille on kohtuullisen lyhyt. Tämä pitää siirtokustannukset pieninä. Maailman konttiliikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, eikä kehityksessä näy heikkenemisen merkkejä. Myönteinen kehitys on koskenut myös Oulua. Konttiliikenteen lisääntyminen on johtanut Oritkarin satamassa ajoittaiseen tilapulaan. Tilannetta helpottamaan on päälaiturin tausta-alueelle rakennettu noin m 2 :a uutta tilaa. Vuoden 2007 aikana konttialueita on tarkoitus laajentaa edelleen. Kohdealue on varaston 8 viereinen rakentamaton alue, joka on kooltaan vajaa kaksi hehtaaria. Vihreäsaaressa on ollut ja tulee olemaan vilkasta rakennustoimintaa Sataman asiakkaiden toimesta. Kemira Chemicals Oy rakentaa alueelle toista muurahaishapposäiliötä lisääntyvän tuotannon ja viennin tarpeisiin. Baltic Bulk Oy on rakentanut irtotavaravaraston bulk-laiturin tausta-alueelle. Suurimman investoinnin tulee tekemään Finnsementti Oy. Yritys rakentaa Vihreäsaareen uudet sementtisiilot korvaamaan Toppilan satamasta purettavat. Oulun Satama investoi tässä yhteydessä Vihreäsaaren maaliikenneyhteyksien, operointialueiden sekä alusturvallisuuden parantamiseen. Oulun Satamalle on myönnetty ympäristölupa. Lupaehdoissa määrätään rakentamaan öljyn- ja hiekanerotuskaivot, joihin kenttäalueiden vedet kerätään ennen niiden laskemista mereen. Oritkarin osalta tämä velvoite on hoidettu viime aikoina tehtyjen investointien yhteydessä. Vuosi 2006 oli Oulun Satamalle työntäyteinen vahvan kehityksen vuosi. Liikennemäärän oletetaan kasvavan voimakkaasti myös vuonna Lämmin kiitos toimijoille ja henkilöstölle, jotka ovat Oulun Sataman tärkeä voimavara. Panoksellaan ja sitoutumisellaan he mahdollistavat menestyksen vuoden jokaisena päivänä muutostenkin keskellä. 3 PORT OF OULU

4 2006 A Year of Growth and Investments TRANSATLANTIC 8 For the Port of Oulu, 2006 was a year of strong growth and investments. The total volume of traffic at the port was almost 3,000,000 tonnes with the number of containers exceeding 30,000 TEUs. Both figures are new records in the entire history of the Port of Oulu. Due to the extensiveness of the investments, some of them were given a head start the year before. The main goal of the investments was to enable the adoption of the new transport supply system devised by our biggest customer, Stora Enso, as well as to improve the prerequisites for handling pulp, containers and sawn timber. The Oritkari harbour underwent an overhaul project to accommodate the transportation supply system devised by the port s biggest customer, Stora Enso. The key goal in the project was to enable the adoption of the SECU (Stora Enso Cargo Unit) containers in Northern Finland as well. The port now needs three completely new kinds of vessels. The new design enables two cargo decks to be loaded simultaneously. A ramp is provided for loading the upper deck, with a link-span attached to the other end. On the whole, loading must be a fast process, as the vessels turnaround time is only six hours. Feeding mains power from on land straight into the vessels is another new development, which means that the vessels do not need to resort to their own auxiliary power supplies while in port. Since last year, Stora Enso s mills in Oulu have substituted some of their birch pulp with eucalyptus pulp. The use of birch pulp was abandoned altogether towards the end of the year, and eucalyptus pulp, which is imported from Brazil, is now used as the so-called short fibre pulp. Instead of birch pulp, the pulp mill in Oulu now only makes pine pulp. These changes have a significant impact on the future volumes of traffic in the Port of Oulu as well as on the workload of the operators and the number of deliveries. One of the two railways that lead into the Oritkari harbour the one servicing warehouses 6, 7 and 8 was found to be in a poor state of repair and had to be fixed. Herman Andersson Oy built a new terminal in Oritkari, intended primarily for handling pulp. This also meant providing a new rail link connecting this warehouse to other pulp mills that ship their produce via the Port of Oulu. Following the significant increase in the volume of pulp traffic, road links too required reorganisation. The solution was to move the fence that previously separated the port from Stora Enso to the other side of the road. This means that the road is now inside the port s perimeter and can be used by the port s staff. The new arrangement is governed by an agreement between Stora Enso and the Port of Oulu. Access control between the two areas was also improved in the process. In the past, the Port of Oulu has played an important part in exporting sawn timber. Both Herman Andersson Oy and the port in general have set growth in sawn timber volumes as one of their key goals. As a result, there are now plans to build a new lightweight warehouse in the immediate vicinity of the main quay in Oritkari, mainly to allow handling of sawn timber. The warehouse will be ready for action within the first six months of Its location will be ideal for loading, thanks to the relatively short distance between the warehouse and the main quay. This will also help to keep costs down. Global container traffic has increased significantly in recent years, and the growth is showing no signs of slowing down. These positive developments have also been felt in Oulu. At times, the increase in container traffic has in fact led to a shortage of space in Oritkari. To alleviate the situation, around 5,000 m2 more space has been cleared for storage in the vicinity of the main quay. The plan is to continue expanding the container depot in 2007, by converting the unbuilt area next to warehouse 8. The area in question covers just under two hectares. Active construction work continues in Vihreäsaari. Kemira Chemicals Oy is in the process of building a second formic acid container to meet the growing demand resulting from increased production and export. Baltic Bulk Oy has recently completed the construction of a dry bulk warehouse in the vicinity of the bulk quay. The largest investment in the near future will be that of Finnsementti Oy, which is planning to construct new cement silos in Vihreäsaari to replace the old ones that are being demolished in Toppila. The Port of Oulu is contributing to the development by investing in new access routes to Vihreäsaari and by renovating the operating areas and improving safety and security. The operations of the Port of Oulu are subject to an environmental permit. The port has to have sand and oil separators through which all water from the port must pass before being allowed to drain into the sea. The recent investments in Oritkari took care of this requirement as well. For the Port of Oulu, 2006 was marked by hard work and strong development. The volume of traffic is expected to increase significantly in 2007 as well. I would like to take this opportunity to extend my sincerest thanks to the enterprises that operate in our harbours and to our staff who are an important asset to the port. It is their efforts and commitment that make success possible, every day of the year, even in times of turmoil. OULUN SATAMA 4

5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 Oulun Sataman kokonaisliikennemäärässä saavutettiin vuonna 2006 ennätyslukema, t. Verrattuna edelliseen vuoteen nousua oli peräti 24,5 %. Yksi syy suureen kasvuun olivat metsäteollisuuden työtaistelut kesällä Ne pienensivät kyseisen vuoden liikennemääriä. Verrattaessa vuoden 2006 kokonaisliikennemäärää aikaisempaan ennätysvuoteen 2004 oli kasvua yli 10 %. Liikennemäärät kasvoivat niin tuonnissa kuin viennissä. Tuonnin liikennemäärä oli t, ja kasvua oli 16,9 %. Viennin liikennemäärä oli t, ja kasvua edellisvuoteen oli 38,2 %. Oulun Sataman yksikköliikenteen määrä kasvoi huomattavasti. Oulun Satama ylsi ensimmäistä kertaa yli TEU:n konttimääriin. Edellinen ennätys oli vuodelta 2004, jolloin TEU-määrä oli noin Viime vuoteen verrattuna kasvua oli 52,4 %. Vuoden 2006 TEU-määristä 57,6 % oli vientiä, ja tuonnin osuus oli vastaavasti 42,4 %. Suurin tavararyhmä kokonaisliikennemäärästä olivat edellisten vuosien tapaan metsäteollisuustuotteet. Ulkomaan tuonnissa suurimmat tavararyhmät olivat karbonaatti ( t), nestemäinen polttoaine ( t), selluloosa ( t) ja kuiva bulk -tuotteet. Ulkomaan tuonti kasvoi 5,7 %. Kotimaan tuonnin tavararyhmät - nestemäinen polttoaine ( t) ja sementti ( t) - kasvattivat molemmat määriään. Kotimaan tuonti kasvoi 10,5 %. Ulkomaan viennissä suurin tavararyhmä oli edellisvuosien tapaan paperi ( t), jonka määrä kasvoi 26,1 % vuoteen 2005 verrattuna. Selluloosan ( t) vienti lisääntyi 73,8 %. Muun irtotavaran tuonti ( t) lisääntyi peräti 492,9 %, kun tavararyhmään kuuluvan talkin vienti Oulusta päästi vauhtiin. Vuoden 2006 alusten määrä oli 581. Oulun Sataman alusten määrä on ollut viime vuosina noin 500 ja edellisenä vuonna 478. Edellisen kerran kuluneen vuoden alusmäärä ylittyi Oulussa vuonna 1973 (599 alusta). Oritkarin satama oli vilkkain niin tavaramäärien (43 % kokonaismäärästä) kuin alusmäärienkin osalta (394 alusta eli 59 % koko alusmäärästä). Nuottasaaressa kävi 23 %, Vihreäsaaressa 14 % ja Toppilassa 4 % kokonaisalusmäärästä. Tavaraliikennemäärästä kulki Nuottasaaressa 31 %, Vihreäsaaressa 21 % ja Toppilassa 5 %. Vilkkain laituri oli Oritkarin Päälaituri, jolla sijaitsevat konttinosturit. Elokuussa valmistunut Oritkarin kuljetusjärjestelmämuutos koski Pohjoislaiturin liikennettä, jonka liikenne kasvoi 24 % edellisestä vuodesta. 5 PORT OF OULU

6 Investointeja ja kehitystä Vuonna 2006 Oulun Satamassa valmistuivat seuraavat investoinnit: Tuuran koneremontti, Oritkarin kuljetusjärjestelmän muutostyöt, varasto 5:n kenttä, sataman ja tehtaan välisen alueen aita ja muuhun kulunvalvontaan liittyvät työt sekä rautateiden korjaus- ja muutostyöt Oritkarissa. ORITKARIN KULJETUSJÄRJESTELMÄN MUUTOSTYÖT VALMISTUIVAT Oritkarin Sataman kuljetusjärjestelmän muutokset -hanke saatiin päätökseen syyskesällä. Ensimmäiset työt käynnistyivät syyskuussa 2005 Skanska Tekra Oy:n toimesta. Hankkeeseen sisältyvillä investoinneilla varauduttiin Stora Enson SECU-konttien käyttöönottoon. Keskeiset investoinnit Oritkarin satamassa olivat kääntösillalla varustettu lastausramppi, Pohjoislaiturin peräporttirampin muutos, konttikentän ja ns. kannastien ja lastauspaikkojen vahvistaminen sekä valaistustyöt ja alusten virranotto maista. Heinäkuussa aloitti uusi suuryksiköitä käyttävä liikenne Oulusta Göteborgiin. Uuden kuljetusjärjestelmän ja uusien linjaliikenneyhteyksien käyttöönottojuhlaa vietettiin ORITKARIN UUDEN LOGISTIIKKATERMINAALIN VIEREISET KENTTÄ- JA RAIDETYÖT Lisäksi sataman ja tehtaan välinen lisääntynyt liikenne vaati liikkumisen uudelleensuunnittelua. Stora Enson ja sataman välinen aita siirrettiin aikaisemmalta paikaltaan Yhdystien toiselle puolelle. Aidan siirtämisen yhteydessä parannettiin alueen kulunvalvontaa. SAHATAVARATERMINAALI ORITKARIIN Vuonna 2006 Oritkarin sataman päälaiturin merenpuoleiseen päähän ryhdyttiin rakentamaan sahatavaraterminaalia ja konttikenttää. Varasto ja kenttäalue valmistuvat vuoden 2007 alkupuolella. YMPÄRISTÖLUPAVELVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN Oulun Satamalle vuonna 2004 Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan velvoitteiden mukaiset kenttien hiekan- ja öljynerotuskaivot sulkuventtiileineen rakennettiin ja asennettiin kaikille Oritkarin laiturialueille. OULUN SATAMAN YLEISSUUNNITELMA Kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin Oulun Sataman yleissuunnitelma Satamaoperaattori Herman Andersson Oy rakensi Oritkariin 9000 m 2 :n kokoisen logistiikkaterminaalin. Oulun Satama investoi rakentamalla ja korjaamalla varastoon johtavia rautateitä sekä rakentamalla varaston välittömään läheisyyteen asfalttikentän. OULUN SATAMA 6

7 Investments and Development The following investments were completed in the Port of Oulu in 2006: repairs to the port s icebreaker Tuura, alterations in Oritkari to allow for the adoption of the new transportation supply system, paving of the depot area outside warehouse number 5, works relating to the fences and other access control solutions between the port and the neighbouring Stora Enso mill, and repairs and alterations to the railways in Oritkari. ALTERATIONS COMPLETED IN ORITKARI TO ALLOW FOR THE NEW TRANSPORTATION SUPPLY SYSTEM The project involving the adaptation of Oritkari to accommodate the new transportation supply system was completed in early autumn. The works began in September 2005 with Skanska Tekra Oy acting as the building contractor. The purpose of the investments involved in the project was to prepare the harbour for the adoption of SECUs, a cargo unit devised by Stora Enso. The most notable investments included a new loading ramp equipped with a swing bridge, alterations to the stern ramp of the north quay, reinforcement of the container depots, access road and the loading bays, improved lighting, and a shore power supply for vessels in port. A regular cargo service that makes use of the new 80-tonne cargo units was launched between Oulu and Gothenburg in July. The inauguration of the new transportation supply system and the launch of the new regular cargo service were celebrated on 31 August PAVING AND RAILWAY REPAIRS OUTSIDE THE NEW WAREHOUSE IN ORITKARI Herman Andersson Oy built a new 9,000-square-metre warehouse in Oritkari. The port contributed to the investment by repairing existing railways and providing new rail links to the new warehouse as well as by paving the area immediately outside the warehouse. The increased traffic between the port and the neighbouring Stora Enso mill meant that traffic arrangements had to be revised as well. The fence between the port and the mill was moved to the other side of the road, and access control was improved. NEW WAREHOUSE FOR HANDLING SAWN TIMBER IN ORITKARI The year 2006 marked the beginning of construction works on a new warehouse and container field dedicated to the handling of sawn timber in the immediate vicinity of the main quay in Oritkari. The warehouse will be ready for action within the first six months of SATISFYING THE PROVISIONS OF THE ENVIRONMENTAL PERMIT Sand and oil separators with shut-off valves were installed in all container depots in Oritkari, as required by the environmental permit issued to the port by the Northern Finland Environmental Permit Authority in PORT OF OULU GENERAL PLAN A comprehensive general plan for the development of the Port of Oulu was approved by the city council on 23 January PORT OF OULU

8 Oritkarin Satamassa käyttöönottojuhla Oulun Satama vietti Oritkarissa uuden linjaliikenteen aloitus- ja kuljetusjärjestelmän käyttöönottojuhlaa. Juhlassa oli pääpuhujana Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. Oulusta aloitettiin säännöllinen liikenne kahdella aluksella Göteborgiin, mistä on sujuvat jatkoyhteydet Antwerpeniin ja Zeebrüggeen Belgiassa sekä Imminghamiin ja Tilburyyn Englannissa. Uudet linjaliikenneyhteydet otetaan Oulussa käyttöön kaksivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe alkoi Toinen vaihe käynnistyy tammikuussa 2007, jolloin liikenteeseen liittyy kolmas uusi kontti/roroalus. Laivat aloittavat liikennöinnin Oulusta Göteborgiin ja Lyypekkiin kolme kertaa viikossa. Uusi NETSS -kuljetusjärjestelmä (North European Transport Supply System) on Stora Enson kehittämä. Sen tavoitteena on tehostaa Suomen ja Ruotsin tehtaiden paperi- ja kartonkitilausten toimittamista asiakkaille. Kuljetusjärjestelmä perustuu uuteen suuryksikköön SECU:een (Stora Enso Cargo Unit) ja niiden kuljettamiseksi suunniteltuihin ja Suomessa valmistettuihin rahtilaivoihin. Uudet rahtilaivat on rakennettu Akerin Rauman telakalla. Oulun Satama valmistautui uuden liikenteen aloittamiseen investoimalla kääntösillalla varustetun lastausrampin sekä laajentamalla ja vahvistamalla suuryksikkökenttiä. Lisäksi satama investoi laivojen maasähkönsyöttöjärjestelmään, jonka ansiosta laivojen ei tarvitse käyttää omia apukoneita satamassa ollessaan. Näiden investointien arvo on noin 6 miljoonaa euroa. Juhlassa puhunut apulaiskaupunginjohtaja Matti Pennanen muistutti puheessaan, että Oulun kaupungilla on monivuosisataiset perinteet merenkulkukaupunkina, laivanrakentajina ja kauppalaivaston omistajina. Oulun yliopistossa vuonna 2005 valmistuneen tutkimuksen mukaan Oulun Satamalla ja sen päätoimijoilla sekä ns. satamasidonnaisella teollisuudella on yhdessä alueellisesti merkittävä vaikutus työllisyyteen Pohjois-Pohjanmaan alueella. Etenkin liikennetoimialan - eli lähinnä kuljetusten kautta -työllistyy huomattava määrä työntekijöitä. Matti Pennasen mukaan Oulun kaupungin kannalta satamaliikenteen kehittyminen on myönteinen signaali sekä elinkeinoelämän toiminnan tuloksellisuuden kannalta että kaivattujen uusien työpaikkojen syntymisen osalta. Tämä hanke tukee Oulun strategista tavoitetta tulla Pohjoisen Euroopan logistiseksi keskukseksi. OULUN SATAMA 8

9 Inauguration festivities in Oritkari on 31 August 2006 Oulun Sataman uuden linjaliikenteen aloituksen ja kuljetusjärjestelmän käyttöönottojuhla Ohjelma Klo Tervetuloa Oulun Satama Liikennepäällikkö Kaarlo Heikkinen Mieskuoro Pohjan Laulu Kuoron johtajana Mihkel Koldits Oulun kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Matti Pennanen Mieskuoro Pohjan laulu Stora Enso Oyj, Oulun tehdas Tehtaanjohtaja Pentti Ilmasti Mieskuoro Pohjan laulu Metsäteollisuus ry Toimitusjohtaja Anne Brunila Lounas Työnäytös Klo Tilaisuuden päättyminen The Port of Oulu celebrated the launch of new routes for regular cargo services and the inauguration of a new transport supply system in the Oritkari harbour on 31 August The keynote speaker at the festivities was Anne Brunila, President of the Finnish Forest Industries Federation. The festivities marked the launch of regular cargo services to Gothenburg, operated by two vessels. The Port of Gothenburg offers excellent connections to Antwerp and Zeebrügge in Belgium and to Immingham and Tilbury in the UK. Traffic on the new routes was introduced in two stages. The first stage began on 1 July 2006 and the second stage in January 2007, when a third container/ro-ro vessel joined the forces. The ships now operate from Oulu to Gothenburg and Lübeck three times a week. A second cause for celebration was the adoption of NETSS (North European Transport Supply System), a system developed by Stora Enso, the leading paper, packaging and forest products supplier. The new system aims to expedite the deliveries of paper and cardboard consignments from Stora Enso s mills in Finland and Sweden to its customers. The system is based on a new cargo unit called SECU (Stora Enso Cargo Unit) and on cargo vessels specifically designed for transporting the new cargo units. The new ships were built in Finland, by Aker Yards in Rauma. The Port of Oulu prepared for the launch of the new regular cargo services by investing in a new loading ramp complete with a swing bridge as well as by expanding and reinforcing the areas reserved for handling the new cargo units. The port also invested in a system that feeds shore power straight to vessels, which means that the ships no longer need to resort to their own auxiliary power supply while in port. Together these investments amount to around 6 million euros. In his address, Matti Pennanen, Assistant Mayor of Oulu, reminded the audience that Oulu has hundreds of years of experience in seafaring, shipbuilding and merchant shipping. According to a University of Oulu report published in 2005, the Port of Oulu, together with the enterprises operating within its harbours and the industry that provides services to the port, makes a significant contribution to employment in the region of Northern Ostrobothnia. A considerable number of people are employed in the forwarding sector, in particular, mainly in transportation. In the words of Mr Pennanen, From the viewpoint of the City of Oulu, the development of port traffic is a positive signal, both in terms of favourable business results and the creation of new job opportunities. This project supports one of Oulu s strategic aims, which is becoming the logistics centre of Northern Europe. 9 PORT OF OULU

10 Pohjoismaiset merikadettipäivät Oulussa Suomi ja Oulun kaupunki isännöivät vuoden 2006 Pohjoismaisia merikadettipäiviä elokuussa. Päivien järjestelyvastuu on vuorovuosin Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen merisotakouluilla. Tapahtuman aikana merikadetit kilpailevat mm. purjehduksessa ja yleisurheilussa sekä tutustuvat toisiinsa yhteisissä tapahtumissa. Oulu oli nyt toista kertaa Pohjoismaisten merikadettipäivien isäntäkaupunkina. Edellisen kerran merikadetit kokoontuivat Oulussa vuonna Nyt Merikadettipäiville osallistui lähes 300 merikadettia Norjan, Tanskan ja Suomen merisotakouluista. Tämän vuoden Merikadettipäivien voittaja oli Tanska 21 pisteellä. Isäntämaa Suomi sijoittui kolmanneksi. Merikadettipäivät ja Toppilan satamaan kiinnittyneet alukset kiinnostivat yleisöä. Alukset olivat avoinna yleisölle kahtena päivänä, jolloin yli 2000 ihmistä ehti vierailla niillä. Yleisöä kiinnosti erityisesti Statsraad Lehmkuhlin lähtö Toppilasta. Purjein laiturista lähtenyttä alusta sekä merikadetteja oli saattamassa runsas joukko oululaisia. Kymmenet veneet seurasivat Ladyn matkaa pitkälle ulkomerelle. OULUN SATAMA 10

11 Oulun Sataman organisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Liikelaitosten lautakunta Satamajohtaja Hallinto- ja talous Hallintopäällikkö Liikenneosasto Liikennepäällikkö Kunnossapito Rakennuspäällikkö Aluspalvelut Nosturipalvelut Satamajäänmurto- ja hinauspalvelut Oulun Sataman toiminta-ajatus Oulun Satama tuottaa elinkeinoelämälle kilpailukykyisiä satamapalveluja ja mahdollistaa merikuljetusten käytön kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. Oulun Sataman visio Oulun Satama on Perämeren uusiutuva ja johtava yleissatama. Oulun Sataman strategiset päämäärät 1. Oulun Satama kykenee vastaamaan muuttuvien kuljetusmarkkinoiden ja lainsäädännön vaatimuksiin 2. Pidetään nykyiset metsäteollisuus- ja suuryksikköliikenneasiakkaat ja pyritään saamaan uusia asiakkaita. 3. Vahvistetaan verkostoitumista 4. Oulun logistisen aseman vahvistaminen tarjoamalla korkeatasoisia satamapalveluja 5. Kehittää hallintomuotoa ja valmistautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin Oulun Sataman arvot Asiakaslähtöisyys ja luotettavuus Edistämme vuorovaikusta, tiedostamme asiakkaiden palvelutarpeet, ja nämä palvelutarpeet ohjaavat päätöksentekoa. Arvostamme ja kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti. Kumppanuus ja arvostaminen Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtelemme henkilöstöä tasapuolisesti. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa arvostetaan työtovereita ja omaa työtämme. Luovuus ja rohkeus Menestyminen muuttuvassa ympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta kehittää olemassa olevia ja uusia toimintatapoja. Rohkaisemme luovuuteen ja koemme tulevaisuuden positiivisena haasteena. 11 PORT OF OULU

12 Oulun Satamalla sertifioitu toimintajärjestelmä = ISO ISO OHSAS18001 Oulun Sataman OHSAS18001 standardin mukaiselle työterveys- ja turvallisuusjärjestelmälle myönnettiin sertifikaatti maaliskuussa Sertifiointiauditoinnin teki Inspecta Oy. Samassa yhteydessä auditoitiin vuonna 2001 sertifioidut ISO9001 laatu- ja ISO14001 ympäristöjärjestelmät. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinnan ja kehittämisen lähtökohtana on ammattitaito, joka on Oulun Satamassa vuosien varrella rakentunut. Oulun Sataman pyrkii kaikessa toiminnassaan ja tarjoamissaan satamapalveluissa asiakkaan tarpeita ja odotuksia vastavaan laatuun sekä ympäristön asioiden hoitoon omaa tai satamassa toimivien henkilöiden turvallisuutta vaarantamatta. Sataman turvallisuus ja toiminnan jatkuvuus on varmistettu toimimalla ISPS säännöstön mukaisesti. Oulun Satama Logistiikka Kuljetus näyttelyssä Helsingissä Oulun Satama osallistui satamaoperaattori Herman Andersson Oy:n kanssa Helsingissä joka kolmas vuosi järjestettävään logistiikka- ja kuljetusalan näyttelyyn Logistiikka- Kuljetus 2006 näyttely on kansainvälisen logistiikan verkottumispaikka. Messukeskuksessa oli yli 300 näytteilleasettajaa. Näyttely kattoi lähes m 2 :n alan. Messuilla esittäytyi koko logistiikkasektori kuljetusalan toimitusketjusta informaatio- ja kommunikaatiotekniikkaan. Tämän vuoden teema oli Logistiikka palvelee. Yhteisen messuosaston suunnitteli Mainonnan Työmaa. Osaston koko oli 40 m 2 ja teemana oli Kaarnalaivat. Osastolle luodun ilmeen tarkoituksena oli korostaa nykyajan ja pitkien perinteiden kontrastia. Näyttelyyn osallistumisen ensisijainen tavoite oli tiedottaa Oulun Sataman uusista linjaliikenneyhteyksistä ja kasvavasta liikenteestä. Toissijainen tavoite oli tuoda esille palveluhenkisyyttä ja palvelukykyä. Messujen yhteydessä lanseerattiin Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen OuluPort -sidosryhmälehti sekä Herman Andersson Oy:n uudet nettisivut. Messuasiakkaat saattoivat tarkistaa nettisivuilta, olivatko he voittaneet messuosastolla palkintona olleen etelänmatkan. Matkan voi voittaa kilpailussa, jossa yritettiin arvata, paljonko osastolla olleessa lasivitriinissä oli rahaa. Summa oli sama, jonka asiakas voisi säästää tuodessaan esimerkiksi 20 kontin Shanghaista meriteitse Oulun kautta Kajaaniin. Näyttelyyn osallistumalla pyrittiin myös asiakassuhteiden ylläpitämiseen, uusien asiakassuhteiden löytämiseen sekä yhteistyökumppaneiden tapaamiseen. OULUN SATAMA 12

13 Port of Oulu awarded certification for its integrated management system= ISO ISO OHSAS18001 The Port of Oulu was awarded a certificate confirming the compliance of its occupational health and safety system with the OH- SAS18001 standard in March The audit was performed by Inspecta Oy. The auditors also inspected the port s ISO certified quality and environmental systems that were awarded the ISO 9001 and ISO certificates respectively in The key to managing and improving quality, environment, and health and safety related issues lies in the competencies that the port has built up over the years. The port aims to meet its customers needs and quality-related expectations in all of its activities and services, and to look after its environment without risking the health and safety of its own staff or other people working in the port. The port also looks after maritime safety and its own future by abiding by the International Ship and Port Facility Security (ISPS) code. Port of Oulu Featured at the 2006 Transport and Logistics Exhibition in Helsinki The Port of Oulu featured at the triennial transport and logistics exhibition held in Helsinki between 17 and 20 May 2006 in the form of one of the port s operators, Herman Andersson Oy. The 2006 exhibition presented an important opportunity for international logistics networking. Over 300 exhibitors participated in the event and the exhibition stretched over an area of almost 31,000 m 2. The entire spectrum of the logistics sector was represented, from transportation and forwarding to information technology and telecommunications. The theme in 2006 was Logistics Operators as Service Providers. A local advertising agency from Oulu, Mainonnan Työmaa, designed the stall. It stretched over 40 m 2 and was designed around the theme of traditional children s toy boats made out of tree bark. The idea behind the stall s look was to bring out the contrast between modern times and longstanding traditions; the outward appearance was modern, but the inside greeted visitors with wood and the scent of tar. The primary goal in taking part in the exhibition was to make the market aware of the new regular cargo services and increased volumes of traffic at the Port of Oulu. A secondary goal was to emphasise the port s excellence in customer services. The exhibition also marked the conception of OuluPort, a magazine for the customers, stakeholders and staff of the Port of Oulu and Herman Andersson Oy, as well as the launch of Herman Andersson Oy s new website. Visitors at the exhibition could go on the website to see whether they had won a beach holiday. The holiday was the top prize in a competition where visitors tried to guess how much money was in a glass display cabinet at Herman Andersson Oy s stall. Another aim behind taking part in the exhibition was to strengthen relationships with existing customers, to find potential new customers and to meet up with partners. 13 PORT OF OULU

14 Vuosi 2006 lyhyesti tammikuu Sataman johtoryhmän kokous Sataman yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. helmikuu Nosturinkuljettaja Ari Moilaselle ja konemies Eero Muhojoelle myönnettiin Kuntaliiton ansiomerkki 40-vuotisesta työurasta kunnan palveluksessa Satamavalvoja Tuomo Haapalan ja Jorma Kilposen eläkkeellelähtökahvit Henkilöstötoimikunnan kokous Merenkulkulaitoksen pääjohtaja Markku Mylly vieraili satamassa. Saksalainen filmiryhmä kuvasi Oulun Satamassa End of the Ice Age elokuvaa. Vihreäsaaren sataman huoltorakennus oli elokuvassa poliisiasema. Kuvausryhmää avusti satamajäänmurtaja-hinaaja Tuura. maaliskuu 2.3. Toimintajärjestelmän ulkoinen auditointi ja OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifiointi Sataman johtoryhmän kokous Sataman työpaikkakokous Kajaanissa järjestettiin kansainvälinen Barents Link raideliikenneseminaari. Satamajohtaja Kari Himasella oli puheenvuoro seminaarissa Sataman henkilökunnan virkistysiltapäivä Oritkarissa huhtikuu 1.4. Satamaoperaattori Herman Andersson Oy aloitti keskeytymättömän kolmivuorotyön (työaikamuoto 37) käyttämisen paperin varastoinnin ohella myös ahtauksessa Kansanedustajat Riikka Moilanen-Savolainen ja Markku Koski olivat tutustumiskäynnillä Oulun Satamassa Oritkarin kuljetusjärjestelmämuutostyömaan harjakaiset toukokuu 1.5. Oulun kaupungin hallinnon ja talouden palvelukeskus aloitti toimintansa Henkilöstötoimikunnan kokous Oulun Satama ja Herman Andersson Oy osallistuivat yhteisellä osastolla Logistiikka Kuljetus näyttelyyn Helsingin Messukeskuksessa OuluPort -lehden ensimmäinen numero ilmestyi. OuluPort on Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti Sataman johtoryhmän kokous Sataman satamajäänmurtaja-hinaaja Tuura täytti 35 vuotta. Rouva saapui Ouluun neitsytmatkallaan vuoden 1971 toukokuussa. Tuura on rakennettu Åmålissa Ruotsissa Oulun edustalla järjestettiin Helga 2006 öljyntorjuntaharjoitus. kesäkuu Satamaliiton hallituksen kokous Oulussa Satamaliiton ympäristötyöryhmän kokous Oulussa OULUN SATAMA 14

15 heinäkuu 1.7. Uusi linjaliikenneyhteys Oulusta Göteborgiin alkoi. elokuu Pohjoismaiset merikadettipäivät Oulussa Sataman johtoryhmän kokous Henkilöstötoimikunnan kokous Uuden linjaliikenteen aloitus- ja kuljetusjärjestelmän käyttöönottojuhla Oritkarin satamassa syyskuu 4.9. TransFeeder Line aloitti viikottaisen feeder-yhteyden Oulusta Hampuriin ja Bremerhaveniin Sataman henkilökunnan työyhteisön arvioinnin aamupäivä eli Pysäkkipäivä Satamaoperaattori Herman Andersson Oy:n uusi 9000 m 2 :n satamaterminaali otettiin käyttöön. lokakuu Venäjällä Petroskoissa järjestettiin toinen venäläissuomalainen talousfoorumi. Satamajohtaja Kari Himanen piti puheenvuoron esitellen mm. Oulun Sataman kuljetusjärjestelmiä ja meneillään olevia liikennekäytävähankkeita Sataman henkilökunnalle järjestettiin virkistysilta, jonka ohjelmaan kuului Oulun kaupunginteatterin musikaali Petronella Oulun Sataman rakennuspäälliköksi valittiin yhdyskuntatekniikan insinööri Tuomo Ojakoski, joka siirtyy virkaan Insinööritoimisto Liidea Oy:n projektipäällikön tehtävistä Oulun Satama osallistuu Suomen ympäristökeskuksen Organotinayhdisteiden biologinen hajoaminen pilaantuneessa sedimentissä (ORBIS) tutkimushankkeeseen Perämeren satamien neuvottelukunnan kokous Oulussa Sataman johtoryhmän kokous Oulun Satama hankki Oulun Kärpät 46 ry:n naisten SMsarjajoukkueesta kummipelaajan kaudeksi Sataman kummipelaaja on maajoukkuetason puolustaja Mira Jalosuo Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myönsi Toppilan satamalle luvan jatkaa toimintaa kaupallisena satamana saakka. marraskuu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen katselmus Oulun Satamassa Henkilöstötoimikunnan kokous Sataman eläkeläisten joulukahvitilaisuus joulukuu Sataman työpaikkakokous Merimieskirkon perinteinen joulukahvitilaisuus Sataman henkilökunnan pikkujoulut Satamatalolla Oulun Sataman liikenteenohjaussuunnitelman tekeminen käynnistettiin. 15 PORT OF OULU

16 Henkilöstö Oulun Sataman palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 29 henkilöä, joista vakinaisia oli 25 ja määräaikaisia neljä. Henkilöistä 25 oli töissä kuukausipalkalla ja neljä tuntipalkalla. Henkilöstöstä hallinnossa työskenteli kuusi, aluspalveluissa viisi, nosturitoiminnassa kuusi, jäänmurto- ja hinaustoiminnassa kuusi sekä kunnossapidossa kuusi työntekijää. HENKILÖSTÖN RAKENNE Henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. Henkilökunnasta naisia oli 14 % ja miehiä 86 %. SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT Poissaoloja kertyi yhteensä 215 päivää eli 10,44 päivää/ hlö. Poissaoloprosentti oli 3,29. Vuoden 2006 aikana sattui kolme tapaturmaa. TYÖTERVEYSHUOLTO Vuonna 2006 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat ,15 euroa. TYÖKYVYN YLLÄPITO Oulun Sataman vuoden 2006 tyky-ohjelmasta toteutuivat keilavuoro, lentopallo, sulkapallo sekä osastopalaverit. Kehityskeskustelut jatkuivat. Henkilökunnalla oli mahdollisuus hankkia työnantajan kustantamia kuntosalilippuja Oulun kaupungin liikuntasaleille. Oulun Satamassa järjestettiin vuoden alusta syyskuun loppuun kestänyt kuntokorttikokeilu. Kokeilussa työntekijät keräsivät pisteitä erilaisista urheilusuorituksista. Suorituspisteiden mukaan kukin ansaitsi tietyn määrän arpalipukkeita. Joka kolmas kuukasi arvottiin 50 euron lahjakortti urheiluvälineliikkeeseen. Sataman henkilökunta vietti maaliskuussa virkistysiltapäivän Oritkarissa pilkkimisen ja kilpailujen merkeissä. Keväällä Oulun Sataman satamavalvonnan puolelta jäi eläkkeelle pitkäaikaisia työntekijöitä, ja heille järjestettiin kahvitilaisuus. Sataman henkilökunta kävi syyskaudella kaupunginteatterissa Petronella näytöksessä. Syyskuussa Sataman henkilökunta vietti Pysäkkipäivää, joka on osa Oulun kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävää Kympin Kunta hanketta vuosille Marraskuussa järjestettiin perinteinen Sataman eläkeläisten joulukahvitilaisuus. Sataman pikkujouluja vietettiin Satamatalolla. KOULUTUS Vuonna 2006 Sataman henkilöstö sai koulutusta mm. lainsäädännössä, ympäristöasioissa ja turvallisuudessa. Lisäksi henkilöstö kävi erilaisissa ammattitaitoa ylläpitävissä koulutuksissa. Koulutuspäiviä kertyi keskimäärin kaksi henkilöä kohti. LUOTTAMUSMIEHET Sointu Sandgrén, JYTY Oulu ry, varapääluottamusmies Seppo Hannula, SMU ry, jäänmurto- ja hinauspalveluiden luottamusmies Markku Lauriala, SMU ry, aluspalveluiden luottamusmies Arto Pietilä, JHL ry, Oulun alueen satamanosturien yhdyshenkilö JOHTORYHMÄ Johtoryhmään kuuluivat Kari Himanen, Sakari Ukonmaanaho, Kaarlo Heikkinen, Juhani Järvinen, Markku Lauriala, Juhani Annala ja Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Vuonna 2006 pidettiin kuusi johtoryhmän kokousta. Kokouksien puheenjohtaja oli Kari Himanen ja sihteeri Päivi Vähänikkilä-Kuronen. Työsuojelupäällikkö Kaarlo Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen Työyhteisövaltuutettu Juhani Järvinen HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Oulun Sataman henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajia olivat Kari Himanen, Kaarlo Heikkinen ja Päivi Vähänikkilä- Kuronen. Henkilökunnan edustajina toimivat Seppo Karjalainen, Juha Kalapudas ja Arto Pietilä. Henkilöstötoimikunnan asiantuntijajäsen oli työterveyslääkäri Anne-Maarit Kaimio. Vuoden 2006 aikana pidettiin neljä kokousta. Niissä puheenjohtajana toimi Kari Himanen ja sihteerinä Sointu Sandgrén. LIIKELAITOSTEN LAUTAKUNTA Oulun Satama on hallinnollisesti Liikelaitosten lautakunnan alainen kunnallinen liikelaitos. Vuosi 2006 oli Liikelaitosten lautakunnan nelivuotisen toimikauden toinen, ja sen aikana pidettiin 13 kokousta. Personnel At the end of 2006, the port employed 29 people; 25 were permanent staff and four were temporary workers. Twenty-five employees were paid monthly and four on an hourly basis. Six people worked in administration, five in vessel services, six in crane services, six in icebreaking and towing services and six in maintenance. TRAINING In 2006, the port s staff received training in legal issues, environmental issues and safety. Staff also took part in various training courses that aimed at maintaining and advancing their professional competencies. The average number of days in training was two per person. OULUN SATAMA 16

17 STAFF REPRESENTATIVES Sointu Sandgrén, Federation of Public and Private Sector Employees in Oulu, Deputy Principal Staff Representative Seppo Hannula, Finnish Seamen s Union, Staff Representative for Icebreaking and Towing Services Markku Lauriala, Finnish Seamen s Union, Staff Representative for Vessel Services Arto Pietilä, Trade Union for the Public and Welfare Sectors, Regional Representative for Port Cranes in Oulu MANAGEMENT The management team comprised Kari Himanen, Sakari Ukonmaanaho, Kaarlo Heikkinen, Juhani Järvinen, Markku Lauriala, Juhani Annala and Päivi Vähänikkilä-Kuronen. The management team had six meetings in Kari Himanen acted as the chairman and Päivi Vähänikkilä-Kuronen as the secretary. Health and Safety Manager: Kaarlo Heikkinen Safety Representative: Seppo Karjalainen Staff Welfare Representative: Juhani Järvinen JOINT NEGOTIATION COMMITTEE In 2006, the port s joint negotiation committee comprised Kari Himanen, Kaarlo Heikkinen and Päivi Vähänikkilä-Kuronen as the employer s representatives and Seppo Karjalainen, Juha Kalapudas and Arto Pietilä as representatives of the staff. Anne-Maarit Kaimio, the port s occupational physician, acted as a consultant for the committee. Four meetings took place in Kari Himanen acted as the chairman and Sointu Sandgrén as the secretary. LIIKELAITOSTEN LAUTAKUNTA 2006 Liikelaitosten lautakunnan kokoonpano JÄSENET: Mikko Viitanen, pj (Vas) Timo Lindborg, vpj. (Kok) Kalevi Lämsä (Kesk) Maila Kallinen (Vas) Johanna Karjula (Kesk) Harriet Urponen (Kok) Juha Silenius (SDP) Kerttu Hakala (Vihr) Patrick Dickson (KD) VARAJÄSENET: Veikko Meriläinen (Vas) Martti Turkka (Kok) Petri Luukkonen (Kesk) Aija Jaako (Vas) Maija Sutela (Kesk) Anu Vihavainen (Kok) Juha Räisänen (SDP) Hannu Salmi (Vihr) Heljä Sohlo (Kok.) KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA Tanja Rytkönen-Romppanen KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VARAJÄSEN Reijo Sallinen Liikelaitosten lautakunta 2006, vasemmalta ylhäällä Kerttu Hakala, Harriet Urponen, Timo Lindborg, Maila Kallinen, Petri Luukkonen, vasemmalta alhaalla: Patrick Dickson, Reijo Sallinen, Mikko Viitanen, Juha Silenius ja Maija Sutela. 17 PORT OF OULU

18 Talous Liikevaihto Oulun Sataman liikevaihto oli 5,477 miljoonaa euroa, mikä on 1,310 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Kaikki tuotot olivat suurempia edellisvuoteen verrattuna. Oulun Sataman liikennemäärä kasvoi 24,5 prosenttia ja alusmäärä 105 kpl oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikennemäärä vuonna 2006 oli 2,957 milj. tonnia, alusmäärä 581 ja konttimäärä TEU:ta. Varasto- ja aluevuokrat olivat 0,411 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tulot olivat 0,432 milj. euroa. Tuet ja avustukset olivat 0,043 milj. euroa. Tuotot yhteensä olivat 6,362 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 2,824 milj. euroa. Suurimmat kulut olivat henkilöstökulut 1,455 milj. euroa. Aine-, tarvike- ja tavaramenot olivat yhteensä 0,318 milj. euroa ja palvelujen ostokulut olivat 0,943 milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,108 milj. euroa. Poistot Poistot on tehty poistosuunnitelman mukaisesti määrän ollessa 1,657 milj. euroa ja ollen 0,371 milj. euroa suuremmat kuin vuonna Poistosuunnitelmasta poiketen Oulun Satama teki kertaluonteisen poiston Nuottasaaren nosturi nro 3:sta, koska nosturin tulontuottamiskyky oli muuttunut olennaisesti ja kohde oli vähäisessä käytössä. Nosturin poisto oli ,44 euroa. Liikeylijäämä Liikeylijäämä oli 1,882 milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä -0,642 milj. euroa. Korkotuotot kaupungin yhdystileistä olivat ,29 euroa, korkokulut kaupungille ,59 euroa ja korvaus peruspääomasta euroa. Vapaaehtoiset varaukset Oulun Satama teki euron vapaaehtoisen varauksen vähennyksen, joka kohdistettiin varasto 5:n kenttätöihin ja aidan siirtoon. Oulun Satama teki euron vapaaehtoisen investointivarauksen siten, että euron osuus kohdistetaan Oritkarin konttikenttään ja euroa Vihreäsaaren sataman muutostöihin. Tilikauden ylijäämä Oulun Sataman tilikauden ylijäämä oli ,78 euroa. Tase Taseen loppusumma oli ,50 euroa. Pysyvien vastaavien aineettomien hyödykkeiden muiden pitkävaikutteisten menojen osuus oli ,78 euroa. Aineellisissa hyödykkeissä rakennusten osuus oli 1,82 milj. euroa, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden 23,08 milj. euroa, koneiden ja kaluston 0,251 milj. euroa. Keskeneräiset hankinnat olivat 0,797milj. euroa. Sijoituksia osakkeissa ja osuuksissa oli 0,4 milj. euroa ja muita saamisia oli ,98 euroa. Lyhytaikaisissa saamisissa myyntisaamisten osuus oli 0,39 milj. euroa ja muiden saamisten osuus oli 0,18 milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 1,160 milj. euroa. Oma pääoma oli 14,28 milj. euroa, josta peruspääomaa oli 6,73 milj. euroa ja voittovaroja yhteensä 7,55 milj. euroa. Poistoero oli 5,53 milj. euroa, vapaaehtoisia investointivarauksia oli 1 milj.euroa ja pakollisia varauksia oli euroa. Lainaa kunnalta oli 6,350 milj. euroa. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli yhteensä 1,508 milj. euroa. Investoinnit Investointien määrä oli yhteensä 7,655 milj. euroa, joka muodostui mm. Oritkarin kuljetusjärjestelmämuutoksista, varasto 5:n kenttätöistä ja aidan siirrosta, rautateiden kunnostamisesta, sahatavaraterminaalin rakentamisesta ja satamajäänmurtajan koneremontista. Sahatavaraterminaalin ja konttikentän rakentamiseen saatiin euron rahoitusosuus Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukselta. Rahoituslaskelma Tulorahoitus oli 2,86 milj. euroa ja investointien kokonaismäärä oli 7,655 milj. euroa, johon saatiin 0,5 milj. euron rahoitusosuus. Satama nosti lainaa 3,5 milj. euroa. Lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutos oli 0,143 milj. euroa. Kassavarat olivat 1,160 milj. euroa. Tavoitteiden saavuttaminen Satama korotti taksoja noin 2 prosenttia. Valtuuston asettama tuloutustavoite euroa saavutettiin. 0,75 1,25 0,50 0,25 1,00 0,75 0, KOTIMAAN TUONTI milj. tonnia ULKOMAAN VIENTI milj. tonnia OULUN SATAMA 18

19 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,09 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,73 TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA , ,21 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,54 PALVELUJEN OSTOT , ,16 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,22 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,58 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,29 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,05 ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,73 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,46 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , ,32 MUUT RAHOITUSTUOTOT 78,94 14,07 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,98 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -1,03 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,87 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , ,60 VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,47 1,25 1, , , ULKOMAAN TUONTI milj. tonnia KONTIT Tuonti Vienti 19 PORT OF OULU

20 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,02 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,28 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,69 KONEET JA KALUSTO , ,20 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,64 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET , ,56 MUUT SAAMISET , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,99 MUUT SAAMISET , ,69 SIIRTOSAAMISET ,28 17,71 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,42 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,18 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,06 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,39 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,47 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,20 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 SAADUT ENNAKOT , ,00 OSTOVELAT , ,48 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,25 SIIRTOVELAT , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,18 OULUN SATAMA 20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004

TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 OULUN SATAMA Oritkarin satama Nuottasaaren satama 2 satamat SISÄLLYS Satamajohtajan katsaus 4 Liikenne vuonna 2004 6 Toiminta 7 Vuosi 2004 lyhyesti 10 Laatu ja ympäristö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3

Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3 Toimintakertomus - Annual Report 2007 2 OULUN SATAMA Sisältö / Contents 4 Kaikkien aikojen ennätys 5 An All-Time Record Year 6 Investointeja ja kehitystä vuonna 2007 8 Investments and Development in 2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port

PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FINLAND The cape size & panamax port PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 14 m (Year: ) PORT OF KOKKOLA FAIRWAY 13 m (Y.2000) tonnia THE LARGEST DRY BULK PORTS IN FINLAND Y. 2014 (alustava) 6 500 000

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Toimintakertomus - Annual Report 2010

Toimintakertomus - Annual Report 2010 Toimintakertomus - Annual Report 2010 PORT OF OULU 1 Sisältö Content 2 Visio Strategiset päämäärät Sataman arvot 3 Kohti parempia aikoja Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers 4 Heading for better

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot