RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS"

Transkriptio

1 1 (10) RAY Etuasiakkuuden voimaan Nämä korvaavat voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä RAY) on julkisoikeudellinen yhdistys (Y-tunnus ), jonka kotipaikka on Espoo. RAY tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Rahaautomaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus. Näitä sopimusehtoja sovelletaan RAY Etuasiakkuuteen, jolla tarkoitetaan RAY:n asiakkaansa kanssa muodostamaa asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen RAY:n palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle (jäljempänä RAY Etuasiakas) suunnattujen palvelujen käytön. Lisäksi sovelletaan kulloinkin kyseeseen tulevia palvelukohtaisia erityisehtoja. RAY ETUASIAKKUUDEN MYÖNTÄMINEN JA RAY ETUASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN RAY Etuasiakkuuden palvelujen käyttö edellyttää RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymistä. RAY Etuasiakkaaksi on oikeutettu rekisteröitymään 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, jolla on suomalainen Väestörekisterikeskuksen myöntämä virallinen henkilötunnus. RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan tulee hyväksyä nämä itseään sitoviksi. RAY Etuasiakkaaksi on mahdollista rekisteröityä RAY:n kulloinkin määrittelemillä tavoilla, kuten RAY:n verkkosivustolla, määrätyissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä sekä valtuutettujen kolmannen osapuolen palveluiden tai palvelupisteiden kautta. RAY Etuasiakkuus pitää sisällään pelipalveluja, joita RAY Etuasiakkaiden on mahdollista valita käyttöönsä tai poistaa käytöstään. Rekisteröityessään RAY Etuasiakkaan tulee valita käyttöönsä vähintään yksi pelipalvelu. Jos rekisteröityminen tapahtuu RAY:n verkkosivustolla, RAY Etuasiakkuus sisältää pelipalveluna automaattisesti Sähköisen pelipalvelun. Pelipalvelua ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa RAY Etuasiakkaan tulee asettaa kyseisessä pelipalvelussa tapahtuvalle pelaamiselleen vuorokausi- ja kuukausikohtainen peliraja. Peliraja on rahamääräinen summa, jonka RAY Etuasiakas voi enintään jäädä tappiolle vuorokauden tai kuukauden aikana. Voitot kasvattavat määränsä verran pelirajojen määrittämiä pelattavissa olevia rahamääriä. RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti. RAY Etuasiakkuuden hakija antaa RAY:lle oikeuden hakea ja tarkistaa hakijan henkilö- ja osoitetietojen oikeellisuus Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämästä lakisääteisestä valtion väestötietojärjestelmästä. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, ESPOO Puhelin PL 32, ESPOO Faksi Y-tunnus

2 2 (10) RAY Etuasiakas vastaa RAY:lle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen virheellisyyden aiheuttamista seurauksista. RAY Etuasiakas sitoutuu ilmoittamaan RAY:lle ilmoittamissaan tiedoissa, esimerkiksi henkilö-, yhteystai pankkiyhteystiedoissa, tapahtuvista muutoksista. RAY:llä on oikeus tarkistaa RAY Etuasiakasta koskevat tiedot sekä hankkia RAY Etuasiakkaasta tietoja lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa. Hakiessaan RAY Etuasiakkuutta hakija sitoutuu noudattamaan näiden sopimusehtojen lisäksi RAY:n palvelukohtaisia erityisehtoja ja sääntöjä, RAY:n toimipisteiden ja pelien sääntöjä sekä lakia ja hyviä tapoja. Kulloinkin sovellettavat ja tietosuojaseloste ovat nähtävillä RAY:n verkkosivustolla sekä määrätyissä RAY:n toimipisteissä ja valtuutetuissa kolmannen osapuolen palvelupisteissä. RAHA-AUTOMAATEILLA TAPAHTUVA TUNNISTETTU KORTTIPELAAMINEN RAY:n raha-automaateilla debit-maksukortilla tapahtuva tunnistettu pelaaminen on yksi RAY Etuasiakkuuden pelipalveluista. Kyseisen pelipalvelun käyttö edellyttää RAY Etuasiakkuuden liittämistä RAY Etuasiakkaan henkilökohtaiseen debit-maksukorttiin eli henkilökohtaisen debitmaksukortin numeron liittämistä RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin. Liittäminen tapahtuu maksutapahtuman välityksellä RAY:n verkkopalvelussa tai RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla RAY:n raha-automaateilla taikka muulla pankin määrittelemällä tavalla. Liittäminen saattaa edellyttää RAY Etuasiakkaalta henkilökohtaista pankkitiliä Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa RAY:llä on maksuyhteistyösopimus. Tarkemmat kuvaukset ja tiedot liittämistoiminnallisuuksista löytyvät RAY:n verkkosivustolta. RAY Etuasiakkuuden voi liittää RAY:n verkkosivustolla mainittujen suomalaisten luottolaitosten myöntämiin henkilökohtaisiin debit-maksukortteihin (myös Visa Electron -kortteihin). Yksittäiseen debit-maksukorttiin voidaan liittää vain yksi, korttiin merkityn kortinhaltijan nimissä oleva RAY Etuasiakkuus. RAY Etuasiakkaan on mahdollista liittää RAY Etuasiakkuutensa kerrallaan enintään 5 erilliseen henkilökohtaiseen debit-maksukorttiin. RAY Etuasiakkuutta ei ole mahdollista liittää pankki-, luotto- tai yrityskortteihin. RAY Etuasiakkuus on kuitenkin liitettävissä yhdistelmäkortteihin (nk. credit/debit -kortit), jotka sisältävät sekä luotto- että pankkikorttiominaisuudet. Raha-automaattien pelaaminen luotolla on kiellettyä arpajaislain nojalla. Tämän vuoksi RAY Etuasiakkuus voidaan liittää ainoastaan debit-maksukorttiin, johon ei ole liitetty luotto-ominaisuudella varustettua pankkitiliä. RAY Etuasiakkuuden liittämistä debit-maksukortteihin saattaa rajoittaa luottolaitoksen itsenäinen päätösvalta siitä, mihin sen myöntämiin debit-maksukortteihin RAY Etuasiakkuus on liitettävissä. Pelatessaan RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha-automaateilla debit-maksukortillaan, johon RAY Etuasiakkuus on liitetty, RAY Etuasiakas osallistuu erityisiin RAY Etuasiakkaille tarkoitettuihin yllätysvoittotyyppisiin jackpot-peleihin. Kyseinen jackpot-voitto maksetaan pelin voittoluokasta riippuen joko RAY Etuasiakkaan RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröimälle pankkitilille tai rahaautomaatin pelivarauksiin. Yllätysvoittotyyppisten jackpot-pelien peliohjeet ja muut tarkemmat tiedot löytyvät RAY:n verkkosivustolta. Raha-automaattien vikaantumis- sekä pelien vikaantumis- ja keskeytymistilanteista on säännökset Sisäasianministeriön asetuksella annettavissa Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöissä.

3 3 (10) Mikäli RAY Etuasiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä raha-automaatin tai pelin vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, RAY Etuasiakkaan on välittömästi lopetettava automaatin tai pelin käyttö ja ilmoitettava asiasta RAY:lle. RAY ETUASIAKKUUDEN KÄYTTÄMINEN Hyödyntääkseen RAY Etuasiakkuuden palveluja RAY Etuasiakkaan tulee tunnistautua RAY:n kulloinkin edellyttämällä tunnistusmenetelmällä ja/tai -välineellä. RAY Etuasiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki palveluja käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty tunnistautumalla RAY Etuasiakkaan nimissä eri tunnistusmenetelmillä tai -välineillä. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan tapahtuvasta palvelujen käytöstä noudattamalla kunkin tunnistusmenetelmän tai - välineen huolellista käsittelyä koskevia säännöksiä ja toimintatapaohjeita. Kulloinkin voimassa olevat RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen sisällöt, etujen saamiseen ja käyttämiseen liittyvät toiminnot ja rajoitteet sekä muut tarkemmat tiedot löytyvät asiakasetujen säännöistä. RAY Etuasiakas hyväksyy asiakasetujen säännöt etuja hyödyntäessään. RAY Etuasiakas voi halutessaan muuttaa pelipalvelun käyttöönoton yhteydessä asettamiaan pelipalvelukohtaisia pelirajoja. Rahamääräistä vuorokausikohtaista pelirajaa laskettaessa (tiukennettaessa) muutos tulee voimaan heti. Pelirajaa nostettaessa (lievennettäessä) muutos tulee voimaan nostoa seuraavan vuorokauden jälkeen. Kuukausikohtaisen pelirajan laskemista (tiukentamista) tarkoittava muutos tulee voimaan heti, mutta nostaminen (lieventäminen) tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. RAY Etuasiakkaalla on mahdollisuus asettaa itsensä pelipalvelukohtaisesti määräajaksi pelikieltoon. Pelikieltoa ei voi perua sen voimassaoloaikana. RAY:n verkkopalvelussa tarjotaan RAY Etuasiakkaan käyttöön vastuullisuustyökalu (Playscan), joka voi auttaa RAY Etuasiakasta kiinnittämään huomiota omaan Sähköisessä pelipalvelussa tapahtuvaan pelaamiseensa ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Aktivoimalla työkalun RAY Etuasiakas saa käyttöönsä asiakaskohtaisen vastuullisuusanalyysin, joka tehdään pelaaja- ja pelaustiedon sekä RAY Etuasiakkaan mahdollisesti tekemän itsearviointitestin (PeliTesti) tulosten perusteella. RAY ei tarkastele asiakaskohtaisia vastuullisuusanalyyseja. RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen palvelujen käytön yhteydessä muodostuvaa pelaustietoaan kerätään ja käsitellään kiinteänä osana Sähköistä pelipalvelua. RAY ei vastaa vastuullisuustyökalun toimivuudesta eikä sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. RAY Etuasiakkuuden palvelukohtaisia tunnistautumisvälineitä ovat mm. henkilökohtainen debitmaksukortti ja mobiiliasiakaskortti. RAY:n verkkopalvelussa käytetään tunnistusmenetelmänä RAY Etuasiakkaan itse määrittämää käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä suomalaisten luottolaitosten yhteistä Tupas-tunnistamispalvelua. RAY:llä on oikeus yksipuolisesti määritellä RAY Etuasiakkuudessa ja sen palveluissa kulloinkin edelletyt tunnistautumisvälineet ja tunnistusmenetelmät. Mikäli RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti tai RAY Etuasiakkuuden käyttämistä toteutetaan suomalaisten luottolaitosten yhteisen Tupas-tunnistamispalvelun avulla, RAY Etuasiakkuuden hakija/ RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että RAY:llä on tarvittaessa oikeus selvittää asiakkaan kyseiseen Tupaspalvelun käyttöön liittyviä tietoja asiakkaan pankista.

4 4 (10) RAY Etuasiakas vastaa siitä, että lopettaessaan RAY:n tarjoaman palvelun käytön hän kirjautuu palvelusta ulos. RAY ei vastaa mahdollisista seurauksista, jos RAY Etuasiakas ei ole näin toiminut. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta RAY Etuasiakkuuden palvelujen käytöstä siitä lähtien, kun RAY:n kuluttaja-asiakaspalvelu on vastaanottanut RAY Etuasiakkaan ilmoituksen käyttäjätunnuksen tai salasanan päätymisestä sivullisen tietoon. RAY Etuasiakas saa RAY Etuasiakkuuden palveluihin näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. RAY Etuasiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, siirtää, muokata, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen, saattaa muulla tavalla yleisön saataviin tai käyttää palveluja tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin sopimusehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. RAY:llä on oikeus perustellusta syystä estää RAY Etuasiakkaalta tarjoamiensa palvelujen sekä tietyn maksuvälineen käyttö. RAY:llä on oikeus välittömästi keskeyttää palvelujen käyttö kokonaan tai osittain, jos: - RAY Etuasiakas ei noudata sopimusehtoja, asiakasetujen sääntöjä, palvelukohtaisia sääntöjä, pelisääntöjä, peliohjeita tai muita RAY:n antamia ohjeita; - RAY:llä on aihetta epäillä, että RAY Etuasiakas väärinkäyttää RAY:n tarjoamaa palvelua tai järjestelmää; - RAY Etuasiakkaan toiminnasta tai käyttämistä laitteista, ohjelmistoista tai tietoliikenneyhteyksistä aiheutuu vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle tai kolmannelle taholle. RAY:llä on oikeus tehdä tarjoamiensa palvelujen, asiakasetujen ja järjestelmiensä toimintaan sekä sisältöön muutoksia ja keskeyttää palvelujen tarjoaminen. MOBIILIASIAKASKORTTI RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitynyt voi tilata RAY Etuasiakkuuden tunnisteeksi mobiiliasiakaskortin. Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava mobiilisovellus, joka toimii fyysistä asiakaskorttia vastaavana, henkilökohtaisena näyttökorttina RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen lunastamista varten. Mobiiliasiakaskortin tilaaminen matkapuhelimeen tapahtuu SMS- tai palveluviestin sisältämän latauslinkin kautta. Kortti ladataan puhelimeen datayhteyden välityksellä. Tarkemmat kortin käyttöönottoon liittyvät ohjeet löytyvät RAY:n verkkosivustolta. RAY Etuasiakkuuden ollessa voimassa RAY Etuasiakkailla on aina mahdollisuus tilata mobiiliasiakaskortti myös omatoimisesti. RAY:n verkkopalvelussa omatoiminen tilausmahdollisuus sijaitsee Oma tili -osiossa. Mobiiliasiakaskortin voi tilata ainoastaan asiakastietoihin rekisteröityyn matkapuhelinnumeroon. RAY:llä on oikeus rajoittaa korttien tilaamiskertojen lukumäärää. RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen hyödyntäminen mobiiliasiakaskortilla tapahtuu näyttämällä kortin etusivua etua lunastettaessa. Joidenkin asiakasetujen lunastamisen yhteydessä on mainittava myös etukoodi. Etukoodit löytyvät kortin alasivulta tai kortin valikosta avautuvasta mobiiliportaalista. Etua lunastaessaan RAY Etuasiakas on velvollinen todentamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella RAY:n tai sen yhteistyötahon niin pyytäessä. Mobiiliasiakaskortti on voimassa kaksi (2) vuotta kortin tilauspäivästä. Asiakasetujen lunastaminen edellyttää voimassaolevaa mobiiliasiakaskorttia.

5 5 (10) Mobiiliasiakaskortin muista toiminnallisuuksista on kerrottu tarkemmin RAY:n verkkosivustolla. Mobiiliasiakaskortin latauslinkin sisältävä teksti- ja palveluviesti on asiakkaalle maksuton. RAY Etuasiakas vastaa muilta osin itse kortin käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, kuten datayhteydestä. Kortin valikosta avautuu Edut-niminen mobiiliportaali. Portaalin käyttö edellyttää datayhteyttä, jonka mahdollisista kustannuksista RAY Etuasiakas vastaa itse. RAY Etuasiakkaille, joilla mobiiliasiakaskortti on vanhentumassa kuukauden sisällä, lähetetään automaattisesti kortin latauslinkin sisältävä teksti- tai palveluviesti. RAY Etuasiakas voi tilata teksti- ja palveluviestin myös omatoimisesti RAY:n verkkopalvelussa tai asioimalla määrätyissä RAY:n toimipisteissä. RAY ei takaa, että mobiiliasiakaskortti toimii kaikissa matkapuhelinmalleissa. RAY ei vastaa mobiiliasiakaskortissa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä ja käyttökatkoista. RAY ei vastaa myöskään matkapuhelinoperaattorien yhteysongelmista, datayhteysongelmista tai muista tietoliikennekatkoksista, joista saattaa ajoittain aiheutua häiriötä kortin käytölle. RAY pyrkii kuitenkin tiedottamaan etukäteen vaikutuspiirissään olevista kortin käyttökatkoista verkkopalvelussaan. RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, on velvollinen poistamaan mobiiliasiakaskortin matkapuhelimestaan. LIVE HELP CHAT -PIKAVIESTIPALVELU RAY tarjoaa RAY:n verkkopalvelussa RAY Etuasiakkaille reaaliaikaisen Live Help chat - pikaviestipalvelun (jäljempänä Chat-palvelu) RAY Etuasiakkaan ja RAY:n väliseen viestintään. RAY Etuasiakas vastaa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. RAY Etuasiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä. Muun muassa seuraavanlainen käyttäytyminen on ehtojen vastaista: - RAY Etuasiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen; - RAY Etuasiakas häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen; - RAY Etuasiakas lähettää laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, tarkoituksella harhaanjohtavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa; - RAY Etuasiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on RAY:n tai sen yhteistyötahon työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista; - RAY Etuasiakas käyttäytyy tai käyttää Chat-palvelua muutoin sopimattomalla tavalla. RAY tarjoaa Chat-palvelun ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. RAY tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelulle toimivuustakuuta.

6 6 (10) PALVELUIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET RAY:n verkkopalvelu ja Sähköinen pelipalvelu ovat käytettävissä optimoidun mobiilikäyttöliittymän kautta. RAY ei takaa, että mobiilikäyttöliittymä toimii kaikissa päätelaitemalleissa. Kulloinkin voimassa olevat tuetut päätelaitteet käyvät ilmi RAY:n verkkosivustolta. Tarkemmat mobiilikäyttöliittymän käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät RAY:n verkkosivustolta. Palveluntarjonta mobiilikäyttöliittymässä on rajoitettua. Kulloinkin tarjolla olevat palvelut käyvät ilmi mobiilikäyttöliittymästä. ASIAKASTIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietojaan tallennetaan RAY:n tietojärjestelmiin, ja että RAY:llä on oikeus käyttää henkilötietoja tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla. RAY:llä on oikeus ylläpitää RAY Etuasiakkaan tietoja varmistamalla ja päivittämällä tiedot säännöllisesti Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämästä lakisääteisestä valtion väestötietojärjestelmästä. RAY Etuasiakas hyväksyy sen, että RAY voi lähettää asiakassuhteeseen liittyviä tiedonantoja RAY Etuasiakkaan RAY:lle rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Kaikki sähköisessä ja paperimuodossa tapahtuva viestintä katsotaan kirjalliseksi, ja se katsotaan vastaanotetuksi viimeistään 7 päivää lähettämisen jälkeen. Ellei toisin ole mainittu, kaikki RAY:n kirjallisina vaatimat ilmoitukset sekä sopimusehtoja koskevat kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa osoitteeseen: RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen ja RAY:n kuluttaja-asiakaspalvelun väliset puhelinkeskustelut voidaan tallentaa RAY:n toimesta molempien osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi, palvelun laadun kehittämiseksi, todisteeksi palvelutapahtumista sekä turvallisuussyistä ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Mikäli RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, rekisteröityy uudelleen 12 kuukauden kuluessa sopimussuhteen päättymisestä, RAY palauttaa hänelle aikaisemman asiakasnumeron siihen liittyvine tietoineen palvelun parantamiseksi sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi. RAY:N OIKEUDET RAY:llä on oikeus poistaa näiden ehtojen tai muiden palveluja tai asiakasetuja koskevien ehtojen, sääntöjen, ohjeiden taikka lain tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut RAY Etuasiakas palveluista ja estää niiden tai asiakasetujen käyttö vastaisuudessa enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Palvelun turvallisuuden ja RAY Etuasiakkaan toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi RAY:llä on epäillessään palvelun väärinkäyttöä riskienhallinnallisista syistä oikeus voimassaolevan lainsäädännön, sopimusehtojen tai pelisääntöjen puitteissa taikka toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain RAY Etuasiakkaan tekemiä panostuksia ja/tai rahasiirtoja; asettaa viive pelivoittojen siirtämiselle RAY Etuasiakkaan pankkitilille; välittömästi keskeyttää palvelun käyttö kokonaan tai osittain taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä;

7 7 (10) estää palvelun käyttö tai pelaaminen, kokonaan tai osittain. RAY:llä on lisäksi oikeus välittömästi keskeyttää palvelun tai sen osan käyttö taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata palvelua koskevia sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä taikka pelikohtaisia ohjeita taikka muulla tavalla väärinkäyttää palvelua siten, että käyttö on lain tai sopimusehtojen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle, muille pelaajille tai ulkopuolisille, tai mikäli RAY Etuasiakkaan toiminta vaarantaa tai aiheuttaa vahingonvaaraa palvelun toiminnalle tai turvallisuudelle. Kaikki palvelujen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat RAY:lle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla. Kaikenlainen palveluissa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. RAY ja sen sopimuskumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei sopimusehdoissa tai palvelussa ole nimenomaisesti myönnetty. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat RAY:n tai sen sopimuskumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman RAY:n tai sen sopimuskumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin. RAY:llä on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa RAY Etuasiakkaan palveluihin lähettämää aineistoa ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. RAY kunnioittaa kuitenkin RAY Etuasiakkaiden yksityisyyttä. RAY voi poistaa palveluista sisällön tai aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa RAY on kieltänyt tai joka RAY:n näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista RAY:lle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. RAY:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta RAY Etuasiakkaalle etu- tai jälkikäteen. RAY Etuasiakkaan ilmoittaessa RAY:lle tunnistusvälineensä mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon RAY pidättää itsellään oikeuden palvelujen väliaikaiseen sulkemiseen RAY Etuasiakkaan varojen ja palvelujen suojaamiseksi. RAY:N VASTUUT RAY ei takaa sitä, että RAY Etuasiakkuuteen liittyvät palvelut ovat keskeytyksettä käytettävissä. RAY pyrkii kuitenkin etukäteen ilmoittamaan palvelujen keskeytyksistä, häiriöistä ja katkoksista. RAY ei vastaa palveluissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai palvelukatkojen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamista vahingoista. RAY ei myöskään vastaa tarjoamiensa palvelujen häiriöiden tai virheiden takia RAY Etuasiakkaalle tai kolmannelle taholle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. RAY ei vastaa RAY Etuasiakkaan ja RAY:n välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalvelujen toiminnasta tai luotettavuudesta. RAY ei vastaa RAY Etuasiakkaan käyttäytymisestä palveluissa tai palveluun lähettämästä aineistosta tai viesteistä. RAY ei myöskään vastaa verkkopalveluihin tehtyjen linkkien viittaamien Internet-sivujen sisällöstä.

8 8 (10) RAY vastaa palvelujen toiminnasta vain sellaisessa RAY Etuasiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää RAY:n viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi RAY:n verkkosivustolta. RAY ei vastaa vahingosta, joka RAY Etuasiakkaalle aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta RAY:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava ylivoimainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen päätös tai toimenpide; työtaistelu, joka suoranaisesti tai välillisesti koskee RAY:tä; sota, kapina, mellakka tai niiden uhka; sabotaasi, tulipalo, luonnonmullistus tai onnettomuus; häiriö sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä. Ylivoimainen este tai muu RAY:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa palvelun tarjoamista, oikeuttaa RAY:n keskeyttämään tai rajoittamaan toimintojaan toistaiseksi. RAY:n vastuu palvelujen toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että palvelu on jäänyt RAY:stä johtuvasta syystä toteutumatta, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka RAY Etuasiakas on suorittanut RAY:lle virheen ilmaantumisen yhteydessä, ellei kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu. Mikään edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita RAY Etuasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia. RAY ETUASIAKKAAN VASTUUT RAY Etuasiakkaalla on velvollisuus säilyttää RAY Etuasiakkuuden henkilökohtaiset tunnistamisvälineensä sekä RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana niin, etteivät ne joudu kenenkään toisen tietoon tai haltuun. RAY Etuasiakas on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan RAY:lle, mikäli hänellä on syytä epäillä RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan päätyneen sivullisen tietoon. RAY Etuasiakas vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista maksuista, kuten yhteysmaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista. RAY Etuasiakas saa käyttää RAY:n tarjoamia verkkopalveluja ainoastaan asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja tietojenkäsittelylaitteiden sekä hyväksyttyjen, toimintakuntoisten tietoliikennelaitteiden ja näiden käyttöön liittyvien ohjelmistojen kautta. RAY Etuasiakas vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta ja turvallisuudesta. RAY Etuasiakas vastaa RAY:lle ja kolmansille tahoille palveluihin lähettämästään aineistosta ja viesteistä sekä näiden mahdollisista vahinkoa aiheuttavista, oikeuden tai hyvän tavan vastaisista taikka kolmannen tahon oikeutta loukkaavista ominaisuuksista. RAY ETUASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN RAY Etuasiakkuus on voimassa toistaiseksi. RAY Etuasiakkaalla on oikeus lopettaa asiakassuhde RAY:n kanssa milloin tahansa irtisanomalla sopimussuhde RAY:n verkkopalvelussa, tietyissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä tai todisteellisesti RAY:n kuluttaja-asiakaspalveluun. Asiakassuhteen

9 9 (10) päättyessä RAY lopettaa kaikkien RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen tarjoamisen RAY Etuasiakkaalle ja estää hänen tunnistamisvälineidensä ja RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön RAY Etuasiakkuuden palveluissa. RAY Etuasiakkuuden päättäminen päättää myös muut RAY Etuasiakkuuteen perustuvat sopimukset ja palvelut RAY:n ja RAY Etuasiakkaan välillä. Sopimussuhde päättyy, kun RAY on käsitellyt mahdolliset RAY Etuasiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, kuten esimerkiksi RAY Etuasiakkaan pelaamien avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon. Turvallisuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi RAY säilyttää RAY Etuasiakkaan tiedot vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, minä aikana ne voidaan palauttaa RAY Etuasiakkaalle tämän hakiessa uudelleen RAY Etuasiakkuutta. RAY:llä on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi päättää sopimussuhde, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata RAY:n tarjoamiin palveluihin liittyviä ehtoja, sääntöjä, pelisääntöjä tai ohjeita; RAY:llä on syytä epäillä, että sen tarjoaman palvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi; RAY Etuasiakas muulla tavalla väärinkäyttää RAY Etuasiakkuutta siten, että RAY:n tarjoamien palvelujen käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle, muille asiakkaille tai sivullisille; se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, RAY:n tarjoaman palvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisemiseksi. RAY:llä on oikeus päättää sopimussuhde myös, mikäli RAY Etuasiakkaalla ei ole 60 päivän aikana ollut RAY Etuasiakkuudessaan vähintään yhtä (1) voimassa olevaa pelipalvelua; RAY saa tiedon RAY Etuasiakkaan kuolemasta; jokin RAY Etuasiakkuuden myöntämisedellytys ei enää täyty. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN Nämä ovat voimassa toistaiseksi. RAY:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta RAY:n verkkosivustolla tai RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon. RAY:llä on oikeus tehdä tarjoamiensa RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen toiminnallisuuteen ja sisältöön muutoksia sekä keskeyttää palvelujen tarjoaminen kokonaan tai osittain. RAY ei vastaa muutosten tai palvelujen lopettamisen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamasta haitasta tai vahingoista. Jos RAY muuttaa sopimusehtoja siten, että muutos lisää RAY Etuasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, ja joka ei johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, RAY ilmoittaa muutoksesta RAY Etuasiakkaalle. RAY Etuasiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7

10 10 (10) päivää sen jälkeen, kun RAY on lähettänyt ilmoituksen RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon. RAY Etuasiakkaan katsotaan hyväksyneen sopimusehtoihin tehdyt muutokset hänen käyttäessään RAY Etuasiakkuutta sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu RAY Etuasiakkaalle edellä määritellyllä tavalla. Jos RAY Etuasiakas ei katso voivansa hyväksyä muutosta, hänen ei tule käyttää RAY Etuasiakkuuttaan, vaan RAY Etuasiakkaan tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo RAY Etuasiakasta. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tähän sopimussuhteeseen sekä RAY Etuasiakkaan ja RAY:n välisiin muihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palvelujen käyttämistä ja sopimusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. RAY Etuasiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Nämä on laadittu suomenkielellä. Mikäli näiden sopimusehtojen ja muulle kielelle käännettyjen sopimusehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä 28.8.2012 Nämä sopimusehdot korvaavat 2.3.2011 voimaan tulleet Sähköisen pelipalvelun

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot

Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Tämän Cityterveys Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) tarjoaman Terveyskansio palvelun (jäljempänä Terveyskansio ) käyttäminen edellyttää,

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot. Voimassa 1.2.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot. Voimassa 1.2. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot Voimassa 1.2.2014 alkaen 1. Yleistä Nämä sopimusehdot ovat osa sopimusta (jäljempänä verkkopalvelusopimus),

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot 1 Käyttöehdot Ylläpitäjä: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Palveluntarjoaja: PTTK Oy:n yhteistyökunnat ja -toimijat Ohjelmiston toimittaja: Timmi

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Palvelut / 3

Palvelut / 3 Palvelut 26.9.2016 1 / 3 Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot 1. Määritelmät 2. Palvelun tarkoitus Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Chat. Yhteyden muodostaminen chat-palvelimeen. Chat-asetusten vastaanottaminen. Chat

Chat. Yhteyden muodostaminen chat-palvelimeen. Chat-asetusten vastaanottaminen. Chat 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot

Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleiset sopimusehdot 5.12.2014 1 / 9 Sopimusehtojen sisältö Nämä sopimusehdot koskevat Rakennustiedon yleisten verkkopalveluiden sekä tallentavien verkkopalveluiden käyttöä. Yleisiä verkkopalveluita ovat RT-, LVI-, SIT-, Ratu-,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

2.1.1 Sana Asiakas tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, joka on hankkinut oikeuden käyttää Palvelua yhdelle tai useammalle Käyttäjälleen.

2.1.1 Sana Asiakas tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, joka on hankkinut oikeuden käyttää Palvelua yhdelle tai useammalle Käyttäjälleen. Afectar Oy HELPABOSS.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Tätä Sopimusta sovelletaan Afectar Oy:n (jonka Y-tunnus on 2653185-4 ja jonka osoite on Energiakuja 3, 00180 Helsinki) ja Asiakkaan

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Psoriasisliiton keskustelufoorumin käyttöohjeet Yleiset periaatteet Psoriasisliiton keskustelufoorumi on keskustelupalsta psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT

SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT SÄHKÖINEN YRITYSPALVELUSETELI - PALVELUNTUOTTAJAAN SOVELLETTAVAT EHDOT 1. Tausta ja tarkoitus Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palvelusetelijärjestelmän Palveluntuottajiin. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot