RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS"

Transkriptio

1 1 (10) RAY Etuasiakkuuden voimaan Nämä korvaavat voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä RAY) on julkisoikeudellinen yhdistys (Y-tunnus ), jonka kotipaikka on Espoo. RAY tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Rahaautomaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus. Näitä sopimusehtoja sovelletaan RAY Etuasiakkuuteen, jolla tarkoitetaan RAY:n asiakkaansa kanssa muodostamaa asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen RAY:n palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle (jäljempänä RAY Etuasiakas) suunnattujen palvelujen käytön. Lisäksi sovelletaan kulloinkin kyseeseen tulevia palvelukohtaisia erityisehtoja. RAY ETUASIAKKUUDEN MYÖNTÄMINEN JA RAY ETUASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN RAY Etuasiakkuuden palvelujen käyttö edellyttää RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymistä. RAY Etuasiakkaaksi on oikeutettu rekisteröitymään 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, jolla on suomalainen Väestörekisterikeskuksen myöntämä virallinen henkilötunnus. RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan tulee hyväksyä nämä itseään sitoviksi. RAY Etuasiakkaaksi on mahdollista rekisteröityä RAY:n kulloinkin määrittelemillä tavoilla, kuten RAY:n verkkosivustolla, määrätyissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä sekä valtuutettujen kolmannen osapuolen palveluiden tai palvelupisteiden kautta. RAY Etuasiakkuus pitää sisällään pelipalveluja, joita RAY Etuasiakkaiden on mahdollista valita käyttöönsä tai poistaa käytöstään. Rekisteröityessään RAY Etuasiakkaan tulee valita käyttöönsä vähintään yksi pelipalvelu. Jos rekisteröityminen tapahtuu RAY:n verkkosivustolla, RAY Etuasiakkuus sisältää pelipalveluna automaattisesti Sähköisen pelipalvelun. Pelipalvelua ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa RAY Etuasiakkaan tulee asettaa kyseisessä pelipalvelussa tapahtuvalle pelaamiselleen vuorokausi- ja kuukausikohtainen peliraja. Peliraja on rahamääräinen summa, jonka RAY Etuasiakas voi enintään jäädä tappiolle vuorokauden tai kuukauden aikana. Voitot kasvattavat määränsä verran pelirajojen määrittämiä pelattavissa olevia rahamääriä. RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti. RAY Etuasiakkuuden hakija antaa RAY:lle oikeuden hakea ja tarkistaa hakijan henkilö- ja osoitetietojen oikeellisuus Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämästä lakisääteisestä valtion väestötietojärjestelmästä. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, ESPOO Puhelin PL 32, ESPOO Faksi Y-tunnus

2 2 (10) RAY Etuasiakas vastaa RAY:lle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen virheellisyyden aiheuttamista seurauksista. RAY Etuasiakas sitoutuu ilmoittamaan RAY:lle ilmoittamissaan tiedoissa, esimerkiksi henkilö-, yhteystai pankkiyhteystiedoissa, tapahtuvista muutoksista. RAY:llä on oikeus tarkistaa RAY Etuasiakasta koskevat tiedot sekä hankkia RAY Etuasiakkaasta tietoja lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa. Hakiessaan RAY Etuasiakkuutta hakija sitoutuu noudattamaan näiden sopimusehtojen lisäksi RAY:n palvelukohtaisia erityisehtoja ja sääntöjä, RAY:n toimipisteiden ja pelien sääntöjä sekä lakia ja hyviä tapoja. Kulloinkin sovellettavat ja tietosuojaseloste ovat nähtävillä RAY:n verkkosivustolla sekä määrätyissä RAY:n toimipisteissä ja valtuutetuissa kolmannen osapuolen palvelupisteissä. RAHA-AUTOMAATEILLA TAPAHTUVA TUNNISTETTU KORTTIPELAAMINEN RAY:n raha-automaateilla debit-maksukortilla tapahtuva tunnistettu pelaaminen on yksi RAY Etuasiakkuuden pelipalveluista. Kyseisen pelipalvelun käyttö edellyttää RAY Etuasiakkuuden liittämistä RAY Etuasiakkaan henkilökohtaiseen debit-maksukorttiin eli henkilökohtaisen debitmaksukortin numeron liittämistä RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin. Liittäminen tapahtuu maksutapahtuman välityksellä RAY:n verkkopalvelussa tai RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla RAY:n raha-automaateilla taikka muulla pankin määrittelemällä tavalla. Liittäminen saattaa edellyttää RAY Etuasiakkaalta henkilökohtaista pankkitiliä Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa RAY:llä on maksuyhteistyösopimus. Tarkemmat kuvaukset ja tiedot liittämistoiminnallisuuksista löytyvät RAY:n verkkosivustolta. RAY Etuasiakkuuden voi liittää RAY:n verkkosivustolla mainittujen suomalaisten luottolaitosten myöntämiin henkilökohtaisiin debit-maksukortteihin (myös Visa Electron -kortteihin). Yksittäiseen debit-maksukorttiin voidaan liittää vain yksi, korttiin merkityn kortinhaltijan nimissä oleva RAY Etuasiakkuus. RAY Etuasiakkaan on mahdollista liittää RAY Etuasiakkuutensa kerrallaan enintään 5 erilliseen henkilökohtaiseen debit-maksukorttiin. RAY Etuasiakkuutta ei ole mahdollista liittää pankki-, luotto- tai yrityskortteihin. RAY Etuasiakkuus on kuitenkin liitettävissä yhdistelmäkortteihin (nk. credit/debit -kortit), jotka sisältävät sekä luotto- että pankkikorttiominaisuudet. Raha-automaattien pelaaminen luotolla on kiellettyä arpajaislain nojalla. Tämän vuoksi RAY Etuasiakkuus voidaan liittää ainoastaan debit-maksukorttiin, johon ei ole liitetty luotto-ominaisuudella varustettua pankkitiliä. RAY Etuasiakkuuden liittämistä debit-maksukortteihin saattaa rajoittaa luottolaitoksen itsenäinen päätösvalta siitä, mihin sen myöntämiin debit-maksukortteihin RAY Etuasiakkuus on liitettävissä. Pelatessaan RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha-automaateilla debit-maksukortillaan, johon RAY Etuasiakkuus on liitetty, RAY Etuasiakas osallistuu erityisiin RAY Etuasiakkaille tarkoitettuihin yllätysvoittotyyppisiin jackpot-peleihin. Kyseinen jackpot-voitto maksetaan pelin voittoluokasta riippuen joko RAY Etuasiakkaan RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröimälle pankkitilille tai rahaautomaatin pelivarauksiin. Yllätysvoittotyyppisten jackpot-pelien peliohjeet ja muut tarkemmat tiedot löytyvät RAY:n verkkosivustolta. Raha-automaattien vikaantumis- sekä pelien vikaantumis- ja keskeytymistilanteista on säännökset Sisäasianministeriön asetuksella annettavissa Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöissä.

3 3 (10) Mikäli RAY Etuasiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä raha-automaatin tai pelin vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, RAY Etuasiakkaan on välittömästi lopetettava automaatin tai pelin käyttö ja ilmoitettava asiasta RAY:lle. RAY ETUASIAKKUUDEN KÄYTTÄMINEN Hyödyntääkseen RAY Etuasiakkuuden palveluja RAY Etuasiakkaan tulee tunnistautua RAY:n kulloinkin edellyttämällä tunnistusmenetelmällä ja/tai -välineellä. RAY Etuasiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki palveluja käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty tunnistautumalla RAY Etuasiakkaan nimissä eri tunnistusmenetelmillä tai -välineillä. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan tapahtuvasta palvelujen käytöstä noudattamalla kunkin tunnistusmenetelmän tai - välineen huolellista käsittelyä koskevia säännöksiä ja toimintatapaohjeita. Kulloinkin voimassa olevat RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen sisällöt, etujen saamiseen ja käyttämiseen liittyvät toiminnot ja rajoitteet sekä muut tarkemmat tiedot löytyvät asiakasetujen säännöistä. RAY Etuasiakas hyväksyy asiakasetujen säännöt etuja hyödyntäessään. RAY Etuasiakas voi halutessaan muuttaa pelipalvelun käyttöönoton yhteydessä asettamiaan pelipalvelukohtaisia pelirajoja. Rahamääräistä vuorokausikohtaista pelirajaa laskettaessa (tiukennettaessa) muutos tulee voimaan heti. Pelirajaa nostettaessa (lievennettäessä) muutos tulee voimaan nostoa seuraavan vuorokauden jälkeen. Kuukausikohtaisen pelirajan laskemista (tiukentamista) tarkoittava muutos tulee voimaan heti, mutta nostaminen (lieventäminen) tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. RAY Etuasiakkaalla on mahdollisuus asettaa itsensä pelipalvelukohtaisesti määräajaksi pelikieltoon. Pelikieltoa ei voi perua sen voimassaoloaikana. RAY:n verkkopalvelussa tarjotaan RAY Etuasiakkaan käyttöön vastuullisuustyökalu (Playscan), joka voi auttaa RAY Etuasiakasta kiinnittämään huomiota omaan Sähköisessä pelipalvelussa tapahtuvaan pelaamiseensa ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Aktivoimalla työkalun RAY Etuasiakas saa käyttöönsä asiakaskohtaisen vastuullisuusanalyysin, joka tehdään pelaaja- ja pelaustiedon sekä RAY Etuasiakkaan mahdollisesti tekemän itsearviointitestin (PeliTesti) tulosten perusteella. RAY ei tarkastele asiakaskohtaisia vastuullisuusanalyyseja. RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen palvelujen käytön yhteydessä muodostuvaa pelaustietoaan kerätään ja käsitellään kiinteänä osana Sähköistä pelipalvelua. RAY ei vastaa vastuullisuustyökalun toimivuudesta eikä sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. RAY Etuasiakkuuden palvelukohtaisia tunnistautumisvälineitä ovat mm. henkilökohtainen debitmaksukortti ja mobiiliasiakaskortti. RAY:n verkkopalvelussa käytetään tunnistusmenetelmänä RAY Etuasiakkaan itse määrittämää käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä suomalaisten luottolaitosten yhteistä Tupas-tunnistamispalvelua. RAY:llä on oikeus yksipuolisesti määritellä RAY Etuasiakkuudessa ja sen palveluissa kulloinkin edelletyt tunnistautumisvälineet ja tunnistusmenetelmät. Mikäli RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti tai RAY Etuasiakkuuden käyttämistä toteutetaan suomalaisten luottolaitosten yhteisen Tupas-tunnistamispalvelun avulla, RAY Etuasiakkuuden hakija/ RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että RAY:llä on tarvittaessa oikeus selvittää asiakkaan kyseiseen Tupaspalvelun käyttöön liittyviä tietoja asiakkaan pankista.

4 4 (10) RAY Etuasiakas vastaa siitä, että lopettaessaan RAY:n tarjoaman palvelun käytön hän kirjautuu palvelusta ulos. RAY ei vastaa mahdollisista seurauksista, jos RAY Etuasiakas ei ole näin toiminut. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta RAY Etuasiakkuuden palvelujen käytöstä siitä lähtien, kun RAY:n kuluttaja-asiakaspalvelu on vastaanottanut RAY Etuasiakkaan ilmoituksen käyttäjätunnuksen tai salasanan päätymisestä sivullisen tietoon. RAY Etuasiakas saa RAY Etuasiakkuuden palveluihin näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. RAY Etuasiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, siirtää, muokata, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen, saattaa muulla tavalla yleisön saataviin tai käyttää palveluja tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin sopimusehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. RAY:llä on oikeus perustellusta syystä estää RAY Etuasiakkaalta tarjoamiensa palvelujen sekä tietyn maksuvälineen käyttö. RAY:llä on oikeus välittömästi keskeyttää palvelujen käyttö kokonaan tai osittain, jos: - RAY Etuasiakas ei noudata sopimusehtoja, asiakasetujen sääntöjä, palvelukohtaisia sääntöjä, pelisääntöjä, peliohjeita tai muita RAY:n antamia ohjeita; - RAY:llä on aihetta epäillä, että RAY Etuasiakas väärinkäyttää RAY:n tarjoamaa palvelua tai järjestelmää; - RAY Etuasiakkaan toiminnasta tai käyttämistä laitteista, ohjelmistoista tai tietoliikenneyhteyksistä aiheutuu vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle tai kolmannelle taholle. RAY:llä on oikeus tehdä tarjoamiensa palvelujen, asiakasetujen ja järjestelmiensä toimintaan sekä sisältöön muutoksia ja keskeyttää palvelujen tarjoaminen. MOBIILIASIAKASKORTTI RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitynyt voi tilata RAY Etuasiakkuuden tunnisteeksi mobiiliasiakaskortin. Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava mobiilisovellus, joka toimii fyysistä asiakaskorttia vastaavana, henkilökohtaisena näyttökorttina RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen lunastamista varten. Mobiiliasiakaskortin tilaaminen matkapuhelimeen tapahtuu SMS- tai palveluviestin sisältämän latauslinkin kautta. Kortti ladataan puhelimeen datayhteyden välityksellä. Tarkemmat kortin käyttöönottoon liittyvät ohjeet löytyvät RAY:n verkkosivustolta. RAY Etuasiakkuuden ollessa voimassa RAY Etuasiakkailla on aina mahdollisuus tilata mobiiliasiakaskortti myös omatoimisesti. RAY:n verkkopalvelussa omatoiminen tilausmahdollisuus sijaitsee Oma tili -osiossa. Mobiiliasiakaskortin voi tilata ainoastaan asiakastietoihin rekisteröityyn matkapuhelinnumeroon. RAY:llä on oikeus rajoittaa korttien tilaamiskertojen lukumäärää. RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen hyödyntäminen mobiiliasiakaskortilla tapahtuu näyttämällä kortin etusivua etua lunastettaessa. Joidenkin asiakasetujen lunastamisen yhteydessä on mainittava myös etukoodi. Etukoodit löytyvät kortin alasivulta tai kortin valikosta avautuvasta mobiiliportaalista. Etua lunastaessaan RAY Etuasiakas on velvollinen todentamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella RAY:n tai sen yhteistyötahon niin pyytäessä. Mobiiliasiakaskortti on voimassa kaksi (2) vuotta kortin tilauspäivästä. Asiakasetujen lunastaminen edellyttää voimassaolevaa mobiiliasiakaskorttia.

5 5 (10) Mobiiliasiakaskortin muista toiminnallisuuksista on kerrottu tarkemmin RAY:n verkkosivustolla. Mobiiliasiakaskortin latauslinkin sisältävä teksti- ja palveluviesti on asiakkaalle maksuton. RAY Etuasiakas vastaa muilta osin itse kortin käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, kuten datayhteydestä. Kortin valikosta avautuu Edut-niminen mobiiliportaali. Portaalin käyttö edellyttää datayhteyttä, jonka mahdollisista kustannuksista RAY Etuasiakas vastaa itse. RAY Etuasiakkaille, joilla mobiiliasiakaskortti on vanhentumassa kuukauden sisällä, lähetetään automaattisesti kortin latauslinkin sisältävä teksti- tai palveluviesti. RAY Etuasiakas voi tilata teksti- ja palveluviestin myös omatoimisesti RAY:n verkkopalvelussa tai asioimalla määrätyissä RAY:n toimipisteissä. RAY ei takaa, että mobiiliasiakaskortti toimii kaikissa matkapuhelinmalleissa. RAY ei vastaa mobiiliasiakaskortissa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä ja käyttökatkoista. RAY ei vastaa myöskään matkapuhelinoperaattorien yhteysongelmista, datayhteysongelmista tai muista tietoliikennekatkoksista, joista saattaa ajoittain aiheutua häiriötä kortin käytölle. RAY pyrkii kuitenkin tiedottamaan etukäteen vaikutuspiirissään olevista kortin käyttökatkoista verkkopalvelussaan. RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, on velvollinen poistamaan mobiiliasiakaskortin matkapuhelimestaan. LIVE HELP CHAT -PIKAVIESTIPALVELU RAY tarjoaa RAY:n verkkopalvelussa RAY Etuasiakkaille reaaliaikaisen Live Help chat - pikaviestipalvelun (jäljempänä Chat-palvelu) RAY Etuasiakkaan ja RAY:n väliseen viestintään. RAY Etuasiakas vastaa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. RAY Etuasiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä. Muun muassa seuraavanlainen käyttäytyminen on ehtojen vastaista: - RAY Etuasiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen; - RAY Etuasiakas häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen; - RAY Etuasiakas lähettää laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, tarkoituksella harhaanjohtavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa; - RAY Etuasiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on RAY:n tai sen yhteistyötahon työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista; - RAY Etuasiakas käyttäytyy tai käyttää Chat-palvelua muutoin sopimattomalla tavalla. RAY tarjoaa Chat-palvelun ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. RAY tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelulle toimivuustakuuta.

6 6 (10) PALVELUIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET RAY:n verkkopalvelu ja Sähköinen pelipalvelu ovat käytettävissä optimoidun mobiilikäyttöliittymän kautta. RAY ei takaa, että mobiilikäyttöliittymä toimii kaikissa päätelaitemalleissa. Kulloinkin voimassa olevat tuetut päätelaitteet käyvät ilmi RAY:n verkkosivustolta. Tarkemmat mobiilikäyttöliittymän käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät RAY:n verkkosivustolta. Palveluntarjonta mobiilikäyttöliittymässä on rajoitettua. Kulloinkin tarjolla olevat palvelut käyvät ilmi mobiilikäyttöliittymästä. ASIAKASTIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietojaan tallennetaan RAY:n tietojärjestelmiin, ja että RAY:llä on oikeus käyttää henkilötietoja tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla. RAY:llä on oikeus ylläpitää RAY Etuasiakkaan tietoja varmistamalla ja päivittämällä tiedot säännöllisesti Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämästä lakisääteisestä valtion väestötietojärjestelmästä. RAY Etuasiakas hyväksyy sen, että RAY voi lähettää asiakassuhteeseen liittyviä tiedonantoja RAY Etuasiakkaan RAY:lle rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Kaikki sähköisessä ja paperimuodossa tapahtuva viestintä katsotaan kirjalliseksi, ja se katsotaan vastaanotetuksi viimeistään 7 päivää lähettämisen jälkeen. Ellei toisin ole mainittu, kaikki RAY:n kirjallisina vaatimat ilmoitukset sekä sopimusehtoja koskevat kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa osoitteeseen: RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen ja RAY:n kuluttaja-asiakaspalvelun väliset puhelinkeskustelut voidaan tallentaa RAY:n toimesta molempien osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi, palvelun laadun kehittämiseksi, todisteeksi palvelutapahtumista sekä turvallisuussyistä ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Mikäli RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, rekisteröityy uudelleen 12 kuukauden kuluessa sopimussuhteen päättymisestä, RAY palauttaa hänelle aikaisemman asiakasnumeron siihen liittyvine tietoineen palvelun parantamiseksi sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi. RAY:N OIKEUDET RAY:llä on oikeus poistaa näiden ehtojen tai muiden palveluja tai asiakasetuja koskevien ehtojen, sääntöjen, ohjeiden taikka lain tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut RAY Etuasiakas palveluista ja estää niiden tai asiakasetujen käyttö vastaisuudessa enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Palvelun turvallisuuden ja RAY Etuasiakkaan toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi RAY:llä on epäillessään palvelun väärinkäyttöä riskienhallinnallisista syistä oikeus voimassaolevan lainsäädännön, sopimusehtojen tai pelisääntöjen puitteissa taikka toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain RAY Etuasiakkaan tekemiä panostuksia ja/tai rahasiirtoja; asettaa viive pelivoittojen siirtämiselle RAY Etuasiakkaan pankkitilille; välittömästi keskeyttää palvelun käyttö kokonaan tai osittain taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä;

7 7 (10) estää palvelun käyttö tai pelaaminen, kokonaan tai osittain. RAY:llä on lisäksi oikeus välittömästi keskeyttää palvelun tai sen osan käyttö taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata palvelua koskevia sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä taikka pelikohtaisia ohjeita taikka muulla tavalla väärinkäyttää palvelua siten, että käyttö on lain tai sopimusehtojen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle, muille pelaajille tai ulkopuolisille, tai mikäli RAY Etuasiakkaan toiminta vaarantaa tai aiheuttaa vahingonvaaraa palvelun toiminnalle tai turvallisuudelle. Kaikki palvelujen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat RAY:lle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla. Kaikenlainen palveluissa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. RAY ja sen sopimuskumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei sopimusehdoissa tai palvelussa ole nimenomaisesti myönnetty. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat RAY:n tai sen sopimuskumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman RAY:n tai sen sopimuskumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin. RAY:llä on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa RAY Etuasiakkaan palveluihin lähettämää aineistoa ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. RAY kunnioittaa kuitenkin RAY Etuasiakkaiden yksityisyyttä. RAY voi poistaa palveluista sisällön tai aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa RAY on kieltänyt tai joka RAY:n näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista RAY:lle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. RAY:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta RAY Etuasiakkaalle etu- tai jälkikäteen. RAY Etuasiakkaan ilmoittaessa RAY:lle tunnistusvälineensä mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon RAY pidättää itsellään oikeuden palvelujen väliaikaiseen sulkemiseen RAY Etuasiakkaan varojen ja palvelujen suojaamiseksi. RAY:N VASTUUT RAY ei takaa sitä, että RAY Etuasiakkuuteen liittyvät palvelut ovat keskeytyksettä käytettävissä. RAY pyrkii kuitenkin etukäteen ilmoittamaan palvelujen keskeytyksistä, häiriöistä ja katkoksista. RAY ei vastaa palveluissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai palvelukatkojen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamista vahingoista. RAY ei myöskään vastaa tarjoamiensa palvelujen häiriöiden tai virheiden takia RAY Etuasiakkaalle tai kolmannelle taholle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. RAY ei vastaa RAY Etuasiakkaan ja RAY:n välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalvelujen toiminnasta tai luotettavuudesta. RAY ei vastaa RAY Etuasiakkaan käyttäytymisestä palveluissa tai palveluun lähettämästä aineistosta tai viesteistä. RAY ei myöskään vastaa verkkopalveluihin tehtyjen linkkien viittaamien Internet-sivujen sisällöstä.

8 8 (10) RAY vastaa palvelujen toiminnasta vain sellaisessa RAY Etuasiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää RAY:n viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi RAY:n verkkosivustolta. RAY ei vastaa vahingosta, joka RAY Etuasiakkaalle aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta RAY:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava ylivoimainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen päätös tai toimenpide; työtaistelu, joka suoranaisesti tai välillisesti koskee RAY:tä; sota, kapina, mellakka tai niiden uhka; sabotaasi, tulipalo, luonnonmullistus tai onnettomuus; häiriö sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä. Ylivoimainen este tai muu RAY:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa palvelun tarjoamista, oikeuttaa RAY:n keskeyttämään tai rajoittamaan toimintojaan toistaiseksi. RAY:n vastuu palvelujen toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että palvelu on jäänyt RAY:stä johtuvasta syystä toteutumatta, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka RAY Etuasiakas on suorittanut RAY:lle virheen ilmaantumisen yhteydessä, ellei kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu. Mikään edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita RAY Etuasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia. RAY ETUASIAKKAAN VASTUUT RAY Etuasiakkaalla on velvollisuus säilyttää RAY Etuasiakkuuden henkilökohtaiset tunnistamisvälineensä sekä RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana niin, etteivät ne joudu kenenkään toisen tietoon tai haltuun. RAY Etuasiakas on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan RAY:lle, mikäli hänellä on syytä epäillä RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan päätyneen sivullisen tietoon. RAY Etuasiakas vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista maksuista, kuten yhteysmaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista. RAY Etuasiakas saa käyttää RAY:n tarjoamia verkkopalveluja ainoastaan asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja tietojenkäsittelylaitteiden sekä hyväksyttyjen, toimintakuntoisten tietoliikennelaitteiden ja näiden käyttöön liittyvien ohjelmistojen kautta. RAY Etuasiakas vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta ja turvallisuudesta. RAY Etuasiakas vastaa RAY:lle ja kolmansille tahoille palveluihin lähettämästään aineistosta ja viesteistä sekä näiden mahdollisista vahinkoa aiheuttavista, oikeuden tai hyvän tavan vastaisista taikka kolmannen tahon oikeutta loukkaavista ominaisuuksista. RAY ETUASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN RAY Etuasiakkuus on voimassa toistaiseksi. RAY Etuasiakkaalla on oikeus lopettaa asiakassuhde RAY:n kanssa milloin tahansa irtisanomalla sopimussuhde RAY:n verkkopalvelussa, tietyissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä tai todisteellisesti RAY:n kuluttaja-asiakaspalveluun. Asiakassuhteen

9 9 (10) päättyessä RAY lopettaa kaikkien RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen tarjoamisen RAY Etuasiakkaalle ja estää hänen tunnistamisvälineidensä ja RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön RAY Etuasiakkuuden palveluissa. RAY Etuasiakkuuden päättäminen päättää myös muut RAY Etuasiakkuuteen perustuvat sopimukset ja palvelut RAY:n ja RAY Etuasiakkaan välillä. Sopimussuhde päättyy, kun RAY on käsitellyt mahdolliset RAY Etuasiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, kuten esimerkiksi RAY Etuasiakkaan pelaamien avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon. Turvallisuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi RAY säilyttää RAY Etuasiakkaan tiedot vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, minä aikana ne voidaan palauttaa RAY Etuasiakkaalle tämän hakiessa uudelleen RAY Etuasiakkuutta. RAY:llä on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi päättää sopimussuhde, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata RAY:n tarjoamiin palveluihin liittyviä ehtoja, sääntöjä, pelisääntöjä tai ohjeita; RAY:llä on syytä epäillä, että sen tarjoaman palvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi; RAY Etuasiakas muulla tavalla väärinkäyttää RAY Etuasiakkuutta siten, että RAY:n tarjoamien palvelujen käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle, muille asiakkaille tai sivullisille; se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, RAY:n tarjoaman palvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisemiseksi. RAY:llä on oikeus päättää sopimussuhde myös, mikäli RAY Etuasiakkaalla ei ole 60 päivän aikana ollut RAY Etuasiakkuudessaan vähintään yhtä (1) voimassa olevaa pelipalvelua; RAY saa tiedon RAY Etuasiakkaan kuolemasta; jokin RAY Etuasiakkuuden myöntämisedellytys ei enää täyty. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN Nämä ovat voimassa toistaiseksi. RAY:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta RAY:n verkkosivustolla tai RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon. RAY:llä on oikeus tehdä tarjoamiensa RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen toiminnallisuuteen ja sisältöön muutoksia sekä keskeyttää palvelujen tarjoaminen kokonaan tai osittain. RAY ei vastaa muutosten tai palvelujen lopettamisen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamasta haitasta tai vahingoista. Jos RAY muuttaa sopimusehtoja siten, että muutos lisää RAY Etuasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, ja joka ei johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, RAY ilmoittaa muutoksesta RAY Etuasiakkaalle. RAY Etuasiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7

10 10 (10) päivää sen jälkeen, kun RAY on lähettänyt ilmoituksen RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon. RAY Etuasiakkaan katsotaan hyväksyneen sopimusehtoihin tehdyt muutokset hänen käyttäessään RAY Etuasiakkuutta sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu RAY Etuasiakkaalle edellä määritellyllä tavalla. Jos RAY Etuasiakas ei katso voivansa hyväksyä muutosta, hänen ei tule käyttää RAY Etuasiakkuuttaan, vaan RAY Etuasiakkaan tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo RAY Etuasiakasta. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tähän sopimussuhteeseen sekä RAY Etuasiakkaan ja RAY:n välisiin muihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palvelujen käyttämistä ja sopimusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. RAY Etuasiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Nämä on laadittu suomenkielellä. Mikäli näiden sopimusehtojen ja muulle kielelle käännettyjen sopimusehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

29.1.2013. RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti.

29.1.2013. RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti. 1 (9) RAY Etuasiakkuuden voimaan. Nämä korvaavat 28.8.2012 voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä

Lisätiedot

RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla hyväksymättä Pelipalvelun avausta tai perua jo tehty avaus.

RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla hyväksymättä Pelipalvelun avausta tai perua jo tehty avaus. 1 (9) Sähköisen pelipalvelun voimaan. Nämä korvaavat 28.8.2012 voimaan tulleet Sähköisen pelipalvelun. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT SÄHKÖISEN PELIPALVELUN SOPIMUSEHDOT voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä 28.8.2012 Nämä sopimusehdot korvaavat 2.3.2011 voimaan tulleet Sähköisen pelipalvelun

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta

RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta OP:n kortin liittäminen RAY Etuasiakkuuteen Pivo-mobiilisovelluksessa RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta Avaa Pivo-sovellus puhelimesta

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 1 Kä yttä jä ehdot Käyttäjäehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla rekisteröity yritys ja henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä Palvelu on Lappica Oy:n hallinnoima ja ylläpitämä kansalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti kaikkien Lappica

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä Palvelu on Kainuun Työterveys -liikelaitoksen hallinnoima ja ylläpitämä kansalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto 10 33210 Tampere rajataide.fi ½-lehti 35800 Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan 15.11.2013 ja ovat

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

KuntoNeuron-palvelun käyttöehdot

KuntoNeuron-palvelun käyttöehdot KUNTONEURON-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä KuntoNeuron on Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin (jäljempänä Neuron ) hallinnoima ja ylläpitämä Internet-palvelu, joka on tarkoitettu Neuronin

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT. Voimassa alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT. Voimassa alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Voimassa 19.12.2015 alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Innovestor Oy:n ja sen Ruotsissa sijaitsevan sivuliikkeen Innovationsinvesterinagar i Sverige

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot

Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot Cityterveys Lääkärin Terveyskansion käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Tämän Cityterveys Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) tarjoaman Terveyskansio palvelun (jäljempänä Terveyskansio ) käyttäminen edellyttää,

Lisätiedot

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot. Voimassa 1.2.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot. Voimassa 1.2. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot Voimassa 1.2.2014 alkaen 1. Yleistä Nämä sopimusehdot ovat osa sopimusta (jäljempänä verkkopalvelusopimus),

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot 1 Käyttöehdot Ylläpitäjä: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Palveluntarjoaja: PTTK Oy:n yhteistyökunnat ja -toimijat Ohjelmiston toimittaja: Timmi

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Sisältö Chat.........4

Sisältö Chat.........4 Chat 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus

Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus Innox Oy - Leimaus.fi käyttöoikeussopimus 11.6.2014 Sivu 1 / 5 Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus 1. SOPIJAPUOLET Tätä sopimusta sovelletaan Innox Oy:n, Asiakkaan (Leimaus.fi palvelua käyttävä

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6

Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6 Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6 1. Yleistä 1.1. Musiikkiluvat.fi verkkopalvelu on GT Musiikkiluvat Oy:n välittämä, musiikkiluvat.fitunnuksilla käytettävä palvelukokonaisuus, johon sisältyy verkossa tarjottavia

Lisätiedot

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste n säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä MTV Oy,, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Santander-verkkopalvelu on :n (jäljempänä Santander ) tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa osapuolten väliseen asiakassuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI 1 RAY MOBIILIASIAKASKORTTI Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava kortti, joka toimii perinteistä muovista asiakaskorttia vastaavana näyttökorttina. Siihen on personoitu asiakkaan nimi, asiakasnumero

Lisätiedot

Palvelut / 3

Palvelut / 3 Palvelut 26.9.2016 1 / 3 Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot 1. Määritelmät 2. Palvelun tarkoitus Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

Y R I T Y S T E N M O B I L E P A Y P O R T A A L I N K Ä Y T T Ö E H D O T

Y R I T Y S T E N M O B I L E P A Y P O R T A A L I N K Ä Y T T Ö E H D O T Y R I T Y S T E N M O B I L E P A Y P O R T A A L I N K Ä Y T T Ö E H D O T Voimassa 22.5.2017 alkaen Danske Bank A/S. CVR-nro 61 12 62 28 - København Näitä ehtoja sovelletaan Danske Bank Oyj:n (jäljempänä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua.

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua. 1. Yleistä OmaHyvis on Hyvis terveys- ja hyvinvointiportaalissa (www.hyvis.fi) toimiva Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoima ja Medi-IT Oy:n ylläpitämä sähköinen asiointikanava, josta jäljempänä

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Vaasan kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Netposti. 1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

Netposti. 1. Sopimuksen kohde ja osapuolet KÄYTTÖEHDOT 1.Sopimuksen kohde ja osapuolet 2.Sopimusehdot ja soveltamisjärjestys 3.Asiakkaaksi rekisteröityminen ja Palveluiden käyttöönotto 4.Asiakkaan henkilötietojen käsittely 5.Käyttöehtoja tai Palveluita

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot