RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS"

Transkriptio

1 1 (10) RAY Etuasiakkuuden voimaan Nämä korvaavat voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä RAY) on julkisoikeudellinen yhdistys (Y-tunnus ), jonka kotipaikka on Espoo. RAY tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Rahaautomaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus. Näitä sopimusehtoja sovelletaan RAY Etuasiakkuuteen, jolla tarkoitetaan RAY:n asiakkaansa kanssa muodostamaa asiakassuhdetta, joka mahdollistaa asiakkaalle tunnistautumisen RAY:n palveluihin sekä tunnistautuneelle asiakkaalle (jäljempänä RAY Etuasiakas) suunnattujen palvelujen käytön. Lisäksi sovelletaan kulloinkin kyseeseen tulevia palvelukohtaisia erityisehtoja. RAY ETUASIAKKUUDEN MYÖNTÄMINEN JA RAY ETUASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN RAY Etuasiakkuuden palvelujen käyttö edellyttää RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymistä. RAY Etuasiakkaaksi on oikeutettu rekisteröitymään 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, jolla on suomalainen Väestörekisterikeskuksen myöntämä virallinen henkilötunnus. RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan tulee hyväksyä nämä itseään sitoviksi. RAY Etuasiakkaaksi on mahdollista rekisteröityä RAY:n kulloinkin määrittelemillä tavoilla, kuten RAY:n verkkosivustolla, määrätyissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä sekä valtuutettujen kolmannen osapuolen palveluiden tai palvelupisteiden kautta. RAY Etuasiakkuus pitää sisällään pelipalveluja, joita RAY Etuasiakkaiden on mahdollista valita käyttöönsä tai poistaa käytöstään. Rekisteröityessään RAY Etuasiakkaan tulee valita käyttöönsä vähintään yksi pelipalvelu. Jos rekisteröityminen tapahtuu RAY:n verkkosivustolla, RAY Etuasiakkuus sisältää pelipalveluna automaattisesti Sähköisen pelipalvelun. Pelipalvelua ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa RAY Etuasiakkaan tulee asettaa kyseisessä pelipalvelussa tapahtuvalle pelaamiselleen vuorokausi- ja kuukausikohtainen peliraja. Peliraja on rahamääräinen summa, jonka RAY Etuasiakas voi enintään jäädä tappiolle vuorokauden tai kuukauden aikana. Voitot kasvattavat määränsä verran pelirajojen määrittämiä pelattavissa olevia rahamääriä. RAY varaa itselleen oikeuden perustellusta syystä olla myöntämättä RAY Etuasiakkuutta tai perua jo tehty RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti. RAY Etuasiakkuuden hakija antaa RAY:lle oikeuden hakea ja tarkistaa hakijan henkilö- ja osoitetietojen oikeellisuus Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämästä lakisääteisestä valtion väestötietojärjestelmästä. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, ESPOO Puhelin PL 32, ESPOO Faksi Y-tunnus

2 2 (10) RAY Etuasiakas vastaa RAY:lle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen virheellisyyden aiheuttamista seurauksista. RAY Etuasiakas sitoutuu ilmoittamaan RAY:lle ilmoittamissaan tiedoissa, esimerkiksi henkilö-, yhteystai pankkiyhteystiedoissa, tapahtuvista muutoksista. RAY:llä on oikeus tarkistaa RAY Etuasiakasta koskevat tiedot sekä hankkia RAY Etuasiakkaasta tietoja lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa. Hakiessaan RAY Etuasiakkuutta hakija sitoutuu noudattamaan näiden sopimusehtojen lisäksi RAY:n palvelukohtaisia erityisehtoja ja sääntöjä, RAY:n toimipisteiden ja pelien sääntöjä sekä lakia ja hyviä tapoja. Kulloinkin sovellettavat ja tietosuojaseloste ovat nähtävillä RAY:n verkkosivustolla sekä määrätyissä RAY:n toimipisteissä ja valtuutetuissa kolmannen osapuolen palvelupisteissä. RAHA-AUTOMAATEILLA TAPAHTUVA TUNNISTETTU KORTTIPELAAMINEN RAY:n raha-automaateilla debit-maksukortilla tapahtuva tunnistettu pelaaminen on yksi RAY Etuasiakkuuden pelipalveluista. Kyseisen pelipalvelun käyttö edellyttää RAY Etuasiakkuuden liittämistä RAY Etuasiakkaan henkilökohtaiseen debit-maksukorttiin eli henkilökohtaisen debitmaksukortin numeron liittämistä RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin. Liittäminen tapahtuu maksutapahtuman välityksellä RAY:n verkkopalvelussa tai RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla RAY:n raha-automaateilla taikka muulla pankin määrittelemällä tavalla. Liittäminen saattaa edellyttää RAY Etuasiakkaalta henkilökohtaista pankkitiliä Suomessa toimivassa pankissa, jonka kanssa RAY:llä on maksuyhteistyösopimus. Tarkemmat kuvaukset ja tiedot liittämistoiminnallisuuksista löytyvät RAY:n verkkosivustolta. RAY Etuasiakkuuden voi liittää RAY:n verkkosivustolla mainittujen suomalaisten luottolaitosten myöntämiin henkilökohtaisiin debit-maksukortteihin (myös Visa Electron -kortteihin). Yksittäiseen debit-maksukorttiin voidaan liittää vain yksi, korttiin merkityn kortinhaltijan nimissä oleva RAY Etuasiakkuus. RAY Etuasiakkaan on mahdollista liittää RAY Etuasiakkuutensa kerrallaan enintään 5 erilliseen henkilökohtaiseen debit-maksukorttiin. RAY Etuasiakkuutta ei ole mahdollista liittää pankki-, luotto- tai yrityskortteihin. RAY Etuasiakkuus on kuitenkin liitettävissä yhdistelmäkortteihin (nk. credit/debit -kortit), jotka sisältävät sekä luotto- että pankkikorttiominaisuudet. Raha-automaattien pelaaminen luotolla on kiellettyä arpajaislain nojalla. Tämän vuoksi RAY Etuasiakkuus voidaan liittää ainoastaan debit-maksukorttiin, johon ei ole liitetty luotto-ominaisuudella varustettua pankkitiliä. RAY Etuasiakkuuden liittämistä debit-maksukortteihin saattaa rajoittaa luottolaitoksen itsenäinen päätösvalta siitä, mihin sen myöntämiin debit-maksukortteihin RAY Etuasiakkuus on liitettävissä. Pelatessaan RAY Etuasiakkuuden piirissä olevilla raha-automaateilla debit-maksukortillaan, johon RAY Etuasiakkuus on liitetty, RAY Etuasiakas osallistuu erityisiin RAY Etuasiakkaille tarkoitettuihin yllätysvoittotyyppisiin jackpot-peleihin. Kyseinen jackpot-voitto maksetaan pelin voittoluokasta riippuen joko RAY Etuasiakkaan RAY Etuasiakkuuteensa rekisteröimälle pankkitilille tai rahaautomaatin pelivarauksiin. Yllätysvoittotyyppisten jackpot-pelien peliohjeet ja muut tarkemmat tiedot löytyvät RAY:n verkkosivustolta. Raha-automaattien vikaantumis- sekä pelien vikaantumis- ja keskeytymistilanteista on säännökset Sisäasianministeriön asetuksella annettavissa Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöissä.

3 3 (10) Mikäli RAY Etuasiakas havaitsee, epäilee tai hänellä on syytä epäillä raha-automaatin tai pelin vikaantuneen tai toimivan virheellisesti, RAY Etuasiakkaan on välittömästi lopetettava automaatin tai pelin käyttö ja ilmoitettava asiasta RAY:lle. RAY ETUASIAKKUUDEN KÄYTTÄMINEN Hyödyntääkseen RAY Etuasiakkuuden palveluja RAY Etuasiakkaan tulee tunnistautua RAY:n kulloinkin edellyttämällä tunnistusmenetelmällä ja/tai -välineellä. RAY Etuasiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki palveluja käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty tunnistautumalla RAY Etuasiakkaan nimissä eri tunnistusmenetelmillä tai -välineillä. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan tapahtuvasta palvelujen käytöstä noudattamalla kunkin tunnistusmenetelmän tai - välineen huolellista käsittelyä koskevia säännöksiä ja toimintatapaohjeita. Kulloinkin voimassa olevat RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen sisällöt, etujen saamiseen ja käyttämiseen liittyvät toiminnot ja rajoitteet sekä muut tarkemmat tiedot löytyvät asiakasetujen säännöistä. RAY Etuasiakas hyväksyy asiakasetujen säännöt etuja hyödyntäessään. RAY Etuasiakas voi halutessaan muuttaa pelipalvelun käyttöönoton yhteydessä asettamiaan pelipalvelukohtaisia pelirajoja. Rahamääräistä vuorokausikohtaista pelirajaa laskettaessa (tiukennettaessa) muutos tulee voimaan heti. Pelirajaa nostettaessa (lievennettäessä) muutos tulee voimaan nostoa seuraavan vuorokauden jälkeen. Kuukausikohtaisen pelirajan laskemista (tiukentamista) tarkoittava muutos tulee voimaan heti, mutta nostaminen (lieventäminen) tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. RAY Etuasiakkaalla on mahdollisuus asettaa itsensä pelipalvelukohtaisesti määräajaksi pelikieltoon. Pelikieltoa ei voi perua sen voimassaoloaikana. RAY:n verkkopalvelussa tarjotaan RAY Etuasiakkaan käyttöön vastuullisuustyökalu (Playscan), joka voi auttaa RAY Etuasiakasta kiinnittämään huomiota omaan Sähköisessä pelipalvelussa tapahtuvaan pelaamiseensa ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Aktivoimalla työkalun RAY Etuasiakas saa käyttöönsä asiakaskohtaisen vastuullisuusanalyysin, joka tehdään pelaaja- ja pelaustiedon sekä RAY Etuasiakkaan mahdollisesti tekemän itsearviointitestin (PeliTesti) tulosten perusteella. RAY ei tarkastele asiakaskohtaisia vastuullisuusanalyyseja. RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen palvelujen käytön yhteydessä muodostuvaa pelaustietoaan kerätään ja käsitellään kiinteänä osana Sähköistä pelipalvelua. RAY ei vastaa vastuullisuustyökalun toimivuudesta eikä sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. RAY Etuasiakkuuden palvelukohtaisia tunnistautumisvälineitä ovat mm. henkilökohtainen debitmaksukortti ja mobiiliasiakaskortti. RAY:n verkkopalvelussa käytetään tunnistusmenetelmänä RAY Etuasiakkaan itse määrittämää käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä suomalaisten luottolaitosten yhteistä Tupas-tunnistamispalvelua. RAY:llä on oikeus yksipuolisesti määritellä RAY Etuasiakkuudessa ja sen palveluissa kulloinkin edelletyt tunnistautumisvälineet ja tunnistusmenetelmät. Mikäli RAY Etuasiakkaaksi rekisteröinti tai RAY Etuasiakkuuden käyttämistä toteutetaan suomalaisten luottolaitosten yhteisen Tupas-tunnistamispalvelun avulla, RAY Etuasiakkuuden hakija/ RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että RAY:llä on tarvittaessa oikeus selvittää asiakkaan kyseiseen Tupaspalvelun käyttöön liittyviä tietoja asiakkaan pankista.

4 4 (10) RAY Etuasiakas vastaa siitä, että lopettaessaan RAY:n tarjoaman palvelun käytön hän kirjautuu palvelusta ulos. RAY ei vastaa mahdollisista seurauksista, jos RAY Etuasiakas ei ole näin toiminut. RAY Etuasiakas vapautuu ilman hänen myötävaikutustaan RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta RAY Etuasiakkuuden palvelujen käytöstä siitä lähtien, kun RAY:n kuluttaja-asiakaspalvelu on vastaanottanut RAY Etuasiakkaan ilmoituksen käyttäjätunnuksen tai salasanan päätymisestä sivullisen tietoon. RAY Etuasiakas saa RAY Etuasiakkuuden palveluihin näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. RAY Etuasiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, siirtää, muokata, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen, saattaa muulla tavalla yleisön saataviin tai käyttää palveluja tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin sopimusehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. RAY:llä on oikeus perustellusta syystä estää RAY Etuasiakkaalta tarjoamiensa palvelujen sekä tietyn maksuvälineen käyttö. RAY:llä on oikeus välittömästi keskeyttää palvelujen käyttö kokonaan tai osittain, jos: - RAY Etuasiakas ei noudata sopimusehtoja, asiakasetujen sääntöjä, palvelukohtaisia sääntöjä, pelisääntöjä, peliohjeita tai muita RAY:n antamia ohjeita; - RAY:llä on aihetta epäillä, että RAY Etuasiakas väärinkäyttää RAY:n tarjoamaa palvelua tai järjestelmää; - RAY Etuasiakkaan toiminnasta tai käyttämistä laitteista, ohjelmistoista tai tietoliikenneyhteyksistä aiheutuu vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle tai kolmannelle taholle. RAY:llä on oikeus tehdä tarjoamiensa palvelujen, asiakasetujen ja järjestelmiensä toimintaan sekä sisältöön muutoksia ja keskeyttää palvelujen tarjoaminen. MOBIILIASIAKASKORTTI RAY Etuasiakkaaksi rekisteröitynyt voi tilata RAY Etuasiakkuuden tunnisteeksi mobiiliasiakaskortin. Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava mobiilisovellus, joka toimii fyysistä asiakaskorttia vastaavana, henkilökohtaisena näyttökorttina RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen lunastamista varten. Mobiiliasiakaskortin tilaaminen matkapuhelimeen tapahtuu SMS- tai palveluviestin sisältämän latauslinkin kautta. Kortti ladataan puhelimeen datayhteyden välityksellä. Tarkemmat kortin käyttöönottoon liittyvät ohjeet löytyvät RAY:n verkkosivustolta. RAY Etuasiakkuuden ollessa voimassa RAY Etuasiakkailla on aina mahdollisuus tilata mobiiliasiakaskortti myös omatoimisesti. RAY:n verkkopalvelussa omatoiminen tilausmahdollisuus sijaitsee Oma tili -osiossa. Mobiiliasiakaskortin voi tilata ainoastaan asiakastietoihin rekisteröityyn matkapuhelinnumeroon. RAY:llä on oikeus rajoittaa korttien tilaamiskertojen lukumäärää. RAY Etuasiakkuuden asiakasetujen hyödyntäminen mobiiliasiakaskortilla tapahtuu näyttämällä kortin etusivua etua lunastettaessa. Joidenkin asiakasetujen lunastamisen yhteydessä on mainittava myös etukoodi. Etukoodit löytyvät kortin alasivulta tai kortin valikosta avautuvasta mobiiliportaalista. Etua lunastaessaan RAY Etuasiakas on velvollinen todentamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella RAY:n tai sen yhteistyötahon niin pyytäessä. Mobiiliasiakaskortti on voimassa kaksi (2) vuotta kortin tilauspäivästä. Asiakasetujen lunastaminen edellyttää voimassaolevaa mobiiliasiakaskorttia.

5 5 (10) Mobiiliasiakaskortin muista toiminnallisuuksista on kerrottu tarkemmin RAY:n verkkosivustolla. Mobiiliasiakaskortin latauslinkin sisältävä teksti- ja palveluviesti on asiakkaalle maksuton. RAY Etuasiakas vastaa muilta osin itse kortin käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, kuten datayhteydestä. Kortin valikosta avautuu Edut-niminen mobiiliportaali. Portaalin käyttö edellyttää datayhteyttä, jonka mahdollisista kustannuksista RAY Etuasiakas vastaa itse. RAY Etuasiakkaille, joilla mobiiliasiakaskortti on vanhentumassa kuukauden sisällä, lähetetään automaattisesti kortin latauslinkin sisältävä teksti- tai palveluviesti. RAY Etuasiakas voi tilata teksti- ja palveluviestin myös omatoimisesti RAY:n verkkopalvelussa tai asioimalla määrätyissä RAY:n toimipisteissä. RAY ei takaa, että mobiiliasiakaskortti toimii kaikissa matkapuhelinmalleissa. RAY ei vastaa mobiiliasiakaskortissa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä ja käyttökatkoista. RAY ei vastaa myöskään matkapuhelinoperaattorien yhteysongelmista, datayhteysongelmista tai muista tietoliikennekatkoksista, joista saattaa ajoittain aiheutua häiriötä kortin käytölle. RAY pyrkii kuitenkin tiedottamaan etukäteen vaikutuspiirissään olevista kortin käyttökatkoista verkkopalvelussaan. RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, on velvollinen poistamaan mobiiliasiakaskortin matkapuhelimestaan. LIVE HELP CHAT -PIKAVIESTIPALVELU RAY tarjoaa RAY:n verkkopalvelussa RAY Etuasiakkaille reaaliaikaisen Live Help chat - pikaviestipalvelun (jäljempänä Chat-palvelu) RAY Etuasiakkaan ja RAY:n väliseen viestintään. RAY Etuasiakas vastaa lähettämiensä viestien sisällöstä sekä käyttäytymisestään Chat-palvelussa. RAY Etuasiakkaan tulee Chat-palvelua käyttäessään noudattaa hyviä tapoja ja käyttäytymissääntöjä. Muun muassa seuraavanlainen käyttäytyminen on ehtojen vastaista: - RAY Etuasiakas käyttää Chat-palvelua muuhun kuin henkilökohtaiseen viestintään, esimerkiksi virusten tai haittaohjelmien jakelemiseen; - RAY Etuasiakas häiritsee viestintää teknisin keinoin tai lähettämällä samaa viestiä toistuvasti uudelleen; - RAY Etuasiakas lähettää laitonta, siveetöntä, herjaavaa, halventavaa, tarkoituksella harhaanjohtavaa, uhkaavaa tai muuta lainvastaista tai yleisesti loukkaavana tai vahingollisena pidettävää aineistoa; - RAY Etuasiakas esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai antaa ymmärtää, että on RAY:n tai sen yhteistyötahon työntekijä tai edustaa jotain edellä mainituista; - RAY Etuasiakas käyttäytyy tai käyttää Chat-palvelua muutoin sopimattomalla tavalla. RAY tarjoaa Chat-palvelun ilman takuuta palvelun teknisestä toimivuudesta. RAY tekee parhaansa palvelun ongelmattoman toimivuuden ylläpitämiseksi, mutta ei voi taata palvelulle toimivuustakuuta.

6 6 (10) PALVELUIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET RAY:n verkkopalvelu ja Sähköinen pelipalvelu ovat käytettävissä optimoidun mobiilikäyttöliittymän kautta. RAY ei takaa, että mobiilikäyttöliittymä toimii kaikissa päätelaitemalleissa. Kulloinkin voimassa olevat tuetut päätelaitteet käyvät ilmi RAY:n verkkosivustolta. Tarkemmat mobiilikäyttöliittymän käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät RAY:n verkkosivustolta. Palveluntarjonta mobiilikäyttöliittymässä on rajoitettua. Kulloinkin tarjolla olevat palvelut käyvät ilmi mobiilikäyttöliittymästä. ASIAKASTIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN RAY Etuasiakas antaa suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietojaan tallennetaan RAY:n tietojärjestelmiin, ja että RAY:llä on oikeus käyttää henkilötietoja tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla. RAY:llä on oikeus ylläpitää RAY Etuasiakkaan tietoja varmistamalla ja päivittämällä tiedot säännöllisesti Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämästä lakisääteisestä valtion väestötietojärjestelmästä. RAY Etuasiakas hyväksyy sen, että RAY voi lähettää asiakassuhteeseen liittyviä tiedonantoja RAY Etuasiakkaan RAY:lle rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen tai puhelinliittymään. Kaikki sähköisessä ja paperimuodossa tapahtuva viestintä katsotaan kirjalliseksi, ja se katsotaan vastaanotetuksi viimeistään 7 päivää lähettämisen jälkeen. Ellei toisin ole mainittu, kaikki RAY:n kirjallisina vaatimat ilmoitukset sekä sopimusehtoja koskevat kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa osoitteeseen: RAY Etuasiakas hyväksyy, että hänen ja RAY:n kuluttaja-asiakaspalvelun väliset puhelinkeskustelut voidaan tallentaa RAY:n toimesta molempien osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi, palvelun laadun kehittämiseksi, todisteeksi palvelutapahtumista sekä turvallisuussyistä ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Mikäli RAY Etuasiakas, jonka sopimussuhde on päättynyt, rekisteröityy uudelleen 12 kuukauden kuluessa sopimussuhteen päättymisestä, RAY palauttaa hänelle aikaisemman asiakasnumeron siihen liittyvine tietoineen palvelun parantamiseksi sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi. RAY:N OIKEUDET RAY:llä on oikeus poistaa näiden ehtojen tai muiden palveluja tai asiakasetuja koskevien ehtojen, sääntöjen, ohjeiden taikka lain tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut RAY Etuasiakas palveluista ja estää niiden tai asiakasetujen käyttö vastaisuudessa enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Palvelun turvallisuuden ja RAY Etuasiakkaan toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi tai rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi RAY:llä on epäillessään palvelun väärinkäyttöä riskienhallinnallisista syistä oikeus voimassaolevan lainsäädännön, sopimusehtojen tai pelisääntöjen puitteissa taikka toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella kieltäytyä vastaanottamasta kokonaan tai osittain RAY Etuasiakkaan tekemiä panostuksia ja/tai rahasiirtoja; asettaa viive pelivoittojen siirtämiselle RAY Etuasiakkaan pankkitilille; välittömästi keskeyttää palvelun käyttö kokonaan tai osittain taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä;

7 7 (10) estää palvelun käyttö tai pelaaminen, kokonaan tai osittain. RAY:llä on lisäksi oikeus välittömästi keskeyttää palvelun tai sen osan käyttö taikka jättää pelipalvelun kautta pelattu peli hyväksymättä, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata palvelua koskevia sopimusehtoja, vahvistettuja pelisääntöjä taikka pelikohtaisia ohjeita taikka muulla tavalla väärinkäyttää palvelua siten, että käyttö on lain tai sopimusehtojen vastaista tai aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle, muille pelaajille tai ulkopuolisille, tai mikäli RAY Etuasiakkaan toiminta vaarantaa tai aiheuttaa vahingonvaaraa palvelun toiminnalle tai turvallisuudelle. Kaikki palvelujen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, kuuluvat RAY:lle tai sen sopimuskumppanille, ja ne on suojattu suomalaisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla. Kaikenlainen palveluissa olevan aineiston kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakelu, edelleen julkaiseminen, levittäminen tai muunlainen saattaminen yleisön saataviin, mukaan lukien esimerkiksi teksti, valokuvat, liikkuva kuva, äänet, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. RAY ja sen sopimuskumppanit pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei sopimusehdoissa tai palvelussa ole nimenomaisesti myönnetty. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat RAY:n tai sen sopimuskumppanin omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään tavalla ilman RAY:n tai sen sopimuskumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Teollis- tai tekijänoikeuksin suojatun aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin. RAY:llä on oikeus omaan toimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa RAY Etuasiakkaan palveluihin lähettämää aineistoa ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita lainsäädännön asettamissa puitteissa. RAY kunnioittaa kuitenkin RAY Etuasiakkaiden yksityisyyttä. RAY voi poistaa palveluista sisällön tai aineiston, jonka ilmaisemisen palvelussa RAY on kieltänyt tai joka RAY:n näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, virheellistä, haitallista taikka vahingollista RAY:lle, palvelun käyttäjälle tai sivulliselle. RAY:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta RAY Etuasiakkaalle etu- tai jälkikäteen. RAY Etuasiakkaan ilmoittaessa RAY:lle tunnistusvälineensä mahdollisesta päätymisestä sivullisen tietoon RAY pidättää itsellään oikeuden palvelujen väliaikaiseen sulkemiseen RAY Etuasiakkaan varojen ja palvelujen suojaamiseksi. RAY:N VASTUUT RAY ei takaa sitä, että RAY Etuasiakkuuteen liittyvät palvelut ovat keskeytyksettä käytettävissä. RAY pyrkii kuitenkin etukäteen ilmoittamaan palvelujen keskeytyksistä, häiriöistä ja katkoksista. RAY ei vastaa palveluissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai palvelukatkojen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamista vahingoista. RAY ei myöskään vastaa tarjoamiensa palvelujen häiriöiden tai virheiden takia RAY Etuasiakkaalle tai kolmannelle taholle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. RAY ei vastaa RAY Etuasiakkaan ja RAY:n välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalvelujen toiminnasta tai luotettavuudesta. RAY ei vastaa RAY Etuasiakkaan käyttäytymisestä palveluissa tai palveluun lähettämästä aineistosta tai viesteistä. RAY ei myöskään vastaa verkkopalveluihin tehtyjen linkkien viittaamien Internet-sivujen sisällöstä.

8 8 (10) RAY vastaa palvelujen toiminnasta vain sellaisessa RAY Etuasiakkaan laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka täyttää RAY:n viralliset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat tuetut laitteistot ja ohjelmistot käyvät ilmi RAY:n verkkosivustolta. RAY ei vastaa vahingosta, joka RAY Etuasiakkaalle aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvasta RAY:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava ylivoimainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen päätös tai toimenpide; työtaistelu, joka suoranaisesti tai välillisesti koskee RAY:tä; sota, kapina, mellakka tai niiden uhka; sabotaasi, tulipalo, luonnonmullistus tai onnettomuus; häiriö sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä. Ylivoimainen este tai muu RAY:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa palvelun tarjoamista, oikeuttaa RAY:n keskeyttämään tai rajoittamaan toimintojaan toistaiseksi. RAY:n vastuu palvelujen toteuttamisessa esiintyneistä virheistä taikka siitä, että palvelu on jäänyt RAY:stä johtuvasta syystä toteutumatta, rajoittuu kaikissa tapauksissa määrällisesti sen maksun määrään, jonka RAY Etuasiakas on suorittanut RAY:lle virheen ilmaantumisen yhteydessä, ellei kyseisen pelin vahvistetuissa pelisäännöissä ole toisin sanottu. Mikään edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita RAY Etuasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia. RAY ETUASIAKKAAN VASTUUT RAY Etuasiakkaalla on velvollisuus säilyttää RAY Etuasiakkuuden henkilökohtaiset tunnistamisvälineensä sekä RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana niin, etteivät ne joudu kenenkään toisen tietoon tai haltuun. RAY Etuasiakas on viivytyksettä velvollinen ilmoittamaan RAY:lle, mikäli hänellä on syytä epäillä RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan päätyneen sivullisen tietoon. RAY Etuasiakas vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista maksuista, kuten yhteysmaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista. RAY Etuasiakas saa käyttää RAY:n tarjoamia verkkopalveluja ainoastaan asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja tietojenkäsittelylaitteiden sekä hyväksyttyjen, toimintakuntoisten tietoliikennelaitteiden ja näiden käyttöön liittyvien ohjelmistojen kautta. RAY Etuasiakas vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta ja turvallisuudesta. RAY Etuasiakas vastaa RAY:lle ja kolmansille tahoille palveluihin lähettämästään aineistosta ja viesteistä sekä näiden mahdollisista vahinkoa aiheuttavista, oikeuden tai hyvän tavan vastaisista taikka kolmannen tahon oikeutta loukkaavista ominaisuuksista. RAY ETUASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN RAY Etuasiakkuus on voimassa toistaiseksi. RAY Etuasiakkaalla on oikeus lopettaa asiakassuhde RAY:n kanssa milloin tahansa irtisanomalla sopimussuhde RAY:n verkkopalvelussa, tietyissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä tai todisteellisesti RAY:n kuluttaja-asiakaspalveluun. Asiakassuhteen

9 9 (10) päättyessä RAY lopettaa kaikkien RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen tarjoamisen RAY Etuasiakkaalle ja estää hänen tunnistamisvälineidensä ja RAY:n verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön RAY Etuasiakkuuden palveluissa. RAY Etuasiakkuuden päättäminen päättää myös muut RAY Etuasiakkuuteen perustuvat sopimukset ja palvelut RAY:n ja RAY Etuasiakkaan välillä. Sopimussuhde päättyy, kun RAY on käsitellyt mahdolliset RAY Etuasiakkaan tätä sopimussuhdetta koskevat keskeneräiset asiat, kuten esimerkiksi RAY Etuasiakkaan pelaamien avoinna olevien pelien tulosten voitonjaon. Turvallisuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi RAY säilyttää RAY Etuasiakkaan tiedot vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, minä aikana ne voidaan palauttaa RAY Etuasiakkaalle tämän hakiessa uudelleen RAY Etuasiakkuutta. RAY:llä on oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta välittömästi päättää sopimussuhde, mikäli RAY Etuasiakas ei noudata RAY:n tarjoamiin palveluihin liittyviä ehtoja, sääntöjä, pelisääntöjä tai ohjeita; RAY:llä on syytä epäillä, että sen tarjoaman palvelun käyttämiseen liittyy lainvastaisuus, väärinkäytös tai vilppi; RAY Etuasiakas muulla tavalla väärinkäyttää RAY Etuasiakkuutta siten, että RAY:n tarjoamien palvelujen käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa RAY:lle, muille asiakkaille tai sivullisille; se on tarpeen lain tai toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella, RAY:n tarjoaman palvelun turvallisuuden varmistamiseksi taikka rikosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisemiseksi. RAY:llä on oikeus päättää sopimussuhde myös, mikäli RAY Etuasiakkaalla ei ole 60 päivän aikana ollut RAY Etuasiakkuudessaan vähintään yhtä (1) voimassa olevaa pelipalvelua; RAY saa tiedon RAY Etuasiakkaan kuolemasta; jokin RAY Etuasiakkuuden myöntämisedellytys ei enää täyty. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN Nämä ovat voimassa toistaiseksi. RAY:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta RAY:n verkkosivustolla tai RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon. RAY:llä on oikeus tehdä tarjoamiensa RAY Etuasiakkuuteen liittyvien palvelujen toiminnallisuuteen ja sisältöön muutoksia sekä keskeyttää palvelujen tarjoaminen kokonaan tai osittain. RAY ei vastaa muutosten tai palvelujen lopettamisen RAY Etuasiakkaalle aiheuttamasta haitasta tai vahingoista. Jos RAY muuttaa sopimusehtoja siten, että muutos lisää RAY Etuasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, ja joka ei johdu lainsäädännöstä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, RAY ilmoittaa muutoksesta RAY Etuasiakkaalle. RAY Etuasiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään 7

10 10 (10) päivää sen jälkeen, kun RAY on lähettänyt ilmoituksen RAY Etuasiakkaan asiakastietoihin rekisteröityyn yhteystietoon. RAY Etuasiakkaan katsotaan hyväksyneen sopimusehtoihin tehdyt muutokset hänen käyttäessään RAY Etuasiakkuutta sen jälkeen, kun muutoksista on ilmoitettu RAY Etuasiakkaalle edellä määritellyllä tavalla. Jos RAY Etuasiakas ei katso voivansa hyväksyä muutosta, hänen ei tule käyttää RAY Etuasiakkuuttaan, vaan RAY Etuasiakkaan tulee irtisanoa sopimussuhde. Muussa tapauksessa uusi ehto sitoo RAY Etuasiakasta. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tähän sopimussuhteeseen sekä RAY Etuasiakkaan ja RAY:n välisiin muihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palvelujen käyttämistä ja sopimusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. RAY Etuasiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Nämä on laadittu suomenkielellä. Mikäli näiden sopimusehtojen ja muulle kielelle käännettyjen sopimusehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 6.3.2015 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa 6.3.2015 alkaen ja niitä sovelletaan

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OmaHyvis on Hyvis terveys- ja hyvinvointiportaalissa (www.hyvis.fi) toimiva Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnoima ja Medi-IT

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Daisy Net palvelun käyttöehdot

Daisy Net palvelun käyttöehdot Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot