UPM Metsäsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UPM Metsäsuunnitelma"

Transkriptio

1 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 1/157 UPM Metsäsuunnitelma Omistaja Osoite Puhelin Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen KAJAANI UPM:n yhteyshenkilö Karioja Aimo Osoite Tehdaskatu 15/ Paloasema 11D KAJAANI Puhelin Sähköposti Tilan nimi UPM:n palstanumero Sijaintikunta Kiinteistötunnus Pinta-ala, Lohko KAJAANI ,7 Pohjakartta-aineiston julkaisuluvat: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V Metsäsuunnitelmaan sisältyvät alueet Pinta-aloissa on mukana vain metsäsuunnitelmassa kuvioidut alueet, jotka eivät välttämättä kata koko tilaa.

2 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 2/157 Tilojen pinta-alat ja pinta-alan jakautuminen Metsätalousmaa. Metsätalouskäytössä olevan maan yhteiskäsite - jaetaan edelleen metsämaan, kitumaan ja joutomaan puuntuottavuuden mukaan. Metsämaa. Metsämaa, jossa puusto kasvaa suotuisissa olosuhteissa vähintään 1 m³/ vuodessa. Kitumaa. Heikkokasvuinen metsämaa, jossa puusto kasvaa vähemmän kuin 1 m³/ vuodessa. Suot ja kalliomaat ovat tyypillisiä kitumaita. Joutomaa. Erittäin huonokasvuinen metsämaa, jossa puusto kasvaa vähemmän kuin 0,1 m³/ vuodessa. Avosuot ovat tyypillisiä joutomaita. Muu metsätalousmaa. Muuhun metsämaan kuuluvat metsäautotiet, metsätalouden pysyvät varasto- ja tonttialueet, metsäkokonaisuuteen kuuluvat sorakuopat, riistapellot ym. Muut alueet. Muita alueita ovat esimerkiksi vesistö, asuintontit ja turvealueet. Voi olla, että kiinteistöön kuuluu muita alueita, mutta niitä ei ole sisällytetty metsäsuunnitelmaan. Tilan nimi Kiinteistötunnus, UPM:n palstanumero Metsämaa Kitumaa Joutomaa Muu metsätalousmaa Metsätalouden maa yhteensä Muut alueet Pinta-ala kaikkiaan Yhteensä 287,1 4,4 43,5 335,0 0,7 335,7 Lohko , ,1 4,4 43,5 335,0 0,7 335,7

3 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 3/157 Tiivistelmä Pinta-ala yhteensä Metsätalousmaan pinta-ala 335,7 335,0 Kehitysluokkien toteuma (tavoitejakauma tasaikäisrakenteisessa kasvatuksessa) Uudistusalat ja taimikot 24,0 (25) % Nuoret kasvatusmetsiköt 17,5 (30) % Varttuneet kasvatusmetsiköt 43,6 (30) % Eri-ikäisrakenteinen metsä 0,0 % Uudistuskypsät metsiköt 14,8 (15) % Puuston keskitilavuus metsämaalla Puuston kasvu metsämaalla Hakkuusuunnitelma metsämaalla 118 m³/ 1138 m³/v 4,0 m³//v 796 m³/v 2,8 m³//v Arvioidut kkuutulot suunnitelmakaudella Metsänhoitotyöt Hakkuista aiheutuvat 21,2 Hakkuista riippumattomat 79,8 Yht. 101,0 Arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset

4 UPM Metsäsuunnitelma - paikat Tulostettu Sivu 4/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

5 UPM Metsäsuunnitelma - paikat Tulostettu Sivu 5/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

6 UPM Metsäsuunnitelma - paikat Tulostettu Sivu 6/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

7 UPM Metsäsuunnitelma - paikat Tulostettu Sivu 7/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

8 UPM Metsäsuunnitelma - paikat Tulostettu Sivu 8/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

9 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 9/157 paikat Karkeat Kangasmaat Kiviset tai kallioiset Hienojakoiset Kangasmaat yhteensä Joista soistuneita Luonnon -tilaiset Suot Ojitetut Suot yhteensä Yhteensä Metsätalousmaa yhteensä 158,0 13,2 41,4 212,6 22,1 5,0 74,0 79,0 335,2 Metsämaa yhteensä 153,6 13,2 41,4 208,2 22,1 5,0 74,0 79,0 287,3 Lehtomainen kangas / Ruohoinen suo 3,1 4,1 7,2 3,1 1,3 5,1 6,4 13,6 Tuore kangas / Suursarainen tai mustikkainen 51,1 5,2 5,1 61,4 19,0 2,8 10,9 13,7 75,2 suo Kuivahko kangas / Piensarainen tai 99,4 8,0 32,2 139,6 0,9 53,3 54,2 193,8 puolukkainen suo Kuiva kangas / Tupasvillainen tai isovarpuinen 4,7 4,7 4,7 suo Joutomaa 4,4 4,4 4,4

10 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 10/157 paikat Karkeat Kangasmaat Kiviset tai kallioiset Hienojakoiset Kangasmaat yhteensä Joista soistuneita Luonnon -tilaiset Suot Ojitetut Suot yhteensä Yhteensä Muut yhteensä 43,5

11 UPM Metsäsuunnitelma - Kehitysluokat Tulostettu Sivu 11/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

12 UPM Metsäsuunnitelma - Kehitysluokat Tulostettu Sivu 12/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

13 UPM Metsäsuunnitelma - Kehitysluokat Tulostettu Sivu 13/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

14 UPM Metsäsuunnitelma - Kehitysluokat Tulostettu Sivu 14/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

15 UPM Metsäsuunnitelma - Kehitysluokat Tulostettu Sivu 15/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

16 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 16/157 Kehitysluokat Kehitysluokkien tavoiteosuudet tasaikäisrakenteisessa kasvatuksessa Kehitysluokkien toteuma (tavoitejakauma) ilmaisee eri kehitysluokkien tavoitepinta-alaosuudet. Tavoitejakauma perustuu puuntuotannon maksimoimiseen suuralueella ja antaa paran keskimääräisen tuoton pitkällä aikavälillä. Yksittäisessä metsälössä kehitysluokkien tavoiteosuudet voivat poiketa tavoitejakaumasta riippuen mm. kasvupaikka - ja puulajijakaumista sekä metsän käytön tavoitteista (esim. lyhennetty/pidennetty kiertoaika, tai eriikäisrakenteisen metsän kasvatus). Kehitysluokkien toteuma (tavoitejakauma): Uudistusalat ja taimikot 24,0 % (25 %) Nuoret kasvatusmetsiköt 17,5 % (30 %) Varttuneet kasvastusmetsiköt 43,6 % (30 %) Uudistuskypsät metsiköt 14,8 % (15 %) Eri-ikäisrakenteinen metsä 0,0 % Keskiikä Keskiläpimitta Puusto yhteensä Puusto puulajeittain Mänty Kuusi Koivu Muu vup. cm m³ m³/ Tukki-% m³ m³ m³ m³ m³ Kaikki yhteensä 335, Metsämaa yhteensä 287, Aukea 19,5 Siemenpuumetsikkö Pieni taimikko Varttunut taimikko 48, Ylispuustoinen taimikko 0, Nuori kasvatusmetsä 50, Varttunut kasvatusmetsä 125, Eri-ikäisrakenteinen metsä Muu lehtip.

17 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 17/157 Keskiikä Keskiläpimitta Puusto yhteensä Puusto puulajeittain Mänty Kuusi Koivu Muu vup. cm m³ m³/ Tukki-% m³ m³ m³ m³ m³ Uudistuskypsä metsikkö 42, Suojuspuumetsikkö Vajaatuottoinen metsikkö Muut yhteensä 48,6 Muu lehtip.

18 UPM Metsäsuunnitelma - Pääpuulaji Tulostettu Sivu 18/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

19 UPM Metsäsuunnitelma - Pääpuulaji Tulostettu Sivu 19/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

20 UPM Metsäsuunnitelma - Pääpuulaji Tulostettu Sivu 20/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

21 UPM Metsäsuunnitelma - Pääpuulaji Tulostettu Sivu 21/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

22 UPM Metsäsuunnitelma - Pääpuulaji Tulostettu Sivu 22/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

23 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 23/157 Pääpuulajiosuudet n pääpuulaji Kaikkiaan Pinta-ala Josta vajaatuottoista Yhteensä 335,8 2,3 Ei määritelty 68,0 Mänty 217,6 Kuusi 38,7 0,5 Hieskoivu 11,5 1,8

24 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 24/157 Puutavaralajit Puusto Tukki Kuitu Muupuu Yhteensä m³ m³ m³ m³ Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Muu vupuu Muu lehtipuu

25 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 25/157 Puuston tilavuus ikäluokittain luokka Pinta-ala Puusto Klpm Nykypuuston kasvu % m³ m³/ % cm m³/v m³//v Yhteensä 287, , ,4 Aukeat 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Ylispuustokuviot on ilmoitettu vallitsevan puustojakson (taimikon) iän mukaisella rivillä.

26 UPM Metsäsuunnitelma - Hakkuut Tulostettu Sivu 26/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

27 UPM Metsäsuunnitelma - Hakkuut Tulostettu Sivu 27/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

28 UPM Metsäsuunnitelma - Hakkuut Tulostettu Sivu 28/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

29 UPM Metsäsuunnitelma - Hakkuut Tulostettu Sivu 29/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

30 UPM Metsäsuunnitelma - Hakkuut Tulostettu Sivu 30/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

31 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 31/157 Hakkuut Hakkuutapa Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä Yhteensä Tukki Kuitu m³ m³/ m³ m³ Kaikki yhteensä 95, Aiemmat kkuuehdotukset yht. 49, Harvennus 36, Ensirvennus 13, Vuodet yht. 24, Uudistuskkuu 1, Harvennus 16, Ensirvennus 7, Vuodet yht. 21, Uudistuskkuu 18,

32 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 32/157 Hakkuutapa Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä Yhteensä Tukki Kuitu m³ m³/ m³ m³ Harvennus 2, Uudistuskkuiden rivillä on ilmoitettu myös mahdolliset ylispuukkuut. Arvio kantoratuloista ja kkuista aiheutuvista metsänhoitotöiden kustannuksista on laskettu metsäsuunnitelman laadintahetken keskimääräisillä alueellisilla hintatiedoilla ja ovat arvonlisäverottomia. Kustannuksista ei ole vähennetty mahdollista valtion tukea.

33 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 33/157 Hakkuut, tulot ja menot Tavoitteiden mukainen suositeltava kkuumäärä ja puuston kasvu Hakkuumäärä ja puuston kasvu m³ m³/v m³//v Hakkuumäärä Keskimääräinen kasvu Tavoitteiden mukainen uudistuskkuiden pinta-ala on 6,9 % metsämaan pinta-alasta. Arvio tuloista ja menoista Tulot ja menot % tuloista Nettotulot Tavoitteiden mukaisten kkuiden tulot Suunnitelmakauden kkuista aiheutuvien metsänhoitotöiden menot ,0 Muut kkuista aiheutuvien metsänhoitotöiden menot Muiden metsänhoitotöiden menot ,0 Tavoitteiden mukainen suositeltava kkuumäärä vuosina Puutavaralaji Mänty Kuusi Koivu Muut Yhteensä m³ % m³ % m³ % m³ % m³ % Yhteensä Aiemmat kkuuehdotukset Tukki 314,4 14,6 28,5 28,1 342,9 13,6 Kuitu 1 839,1 85,4 72,9 71,9 264,5 100,0 5,4 100, ,9 86,4 Vuodet Tukki 2 006,2 51,4 514,7 57,3 31,6 5, ,5 47,0 Kuitu 1 895,8 48,6 383,8 42,7 603,7 95, ,3 53,0 Tavoitteiden mukainen suositeltava kkuumäärä Määrään sisältyvät metsäsuunnitelmassa ehdotetut kkuut, jotka ovat metsänomistajan puuntuotantotavoitteiden mukaiset. Tulo- ja menoarvio Arvio kantoratuloista ja kkuista aiheutuvista metsänhoitotöiden kustannuksista on laskettu metsäsuunnitelman raportointiajankohdan keskimääräisillä arvonlisäverottomilla hinnoilla. Kustannuksista ei ole vähennetty mahdollista valtion tukea.

34 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 34/157 Metsäsuunnitelman mukainen puuston kehitysennuste metsämaalla Pinta-ala kehitysluokittain vuonna 2016 ja vuoden 2024 lopussa Puusto metsämaalla Vuonna 2016 Vuonna 2024 m³ m³/ m³//v m³ m³/ m³//v Tukkipuuta Kuitupuuta Yhteensä ,0 3,8 Hakkuuehdotukset m³ Kasvatuskkuiden pinta-ala 75, Uudistuskkuiden pinta-ala 19, Hakkuut yhteensä 95, Kauden puustopääoman muutos 641 m³ Tällä sivulla ilmoitetut kkuumäärät voivat poiketa toisaalla ilmoitetuista kkuumääristä, koska kehitysennustelaskenta arvioi kkuumäärät simuloinnin perusteella.

35 UPM Metsäsuunnitelma - Metsänhoitotyöt Tulostettu Sivu 35/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

36 UPM Metsäsuunnitelma - Metsänhoitotyöt Tulostettu Sivu 36/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

37 UPM Metsäsuunnitelma - Metsänhoitotyöt Tulostettu Sivu 37/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

38 UPM Metsäsuunnitelma - Metsänhoitotyöt Tulostettu Sivu 38/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

39 UPM Metsäsuunnitelma - Metsänhoitotyöt Tulostettu Sivu 39/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

40 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 40/157 Metsänhoitotyöt Aiemmat metsänhoitotyöehdotukset Metsänhoidon työlaji Kaikki metsänhoitotyöt Kust. arvio Hakkuista aiheutuvat metsänhoitotyöt Kust. arvio t (Tila/t) Hakkuista riippumattomat metsänhoitotyöt Kust. arvio t (Tila/t) Kaikki yhteensä 101, , , Aiemmat metsänhoitotyöehdotukset yht. 32, , Varisperkaus manu 8, , / 105.0, 108.0, 118.0, 121.0, 122.0

41 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 41/157 Metsänhoitotyöt Metsänhoidon työlaji Kaikki metsänhoitotyöt Kust. arvio Hakkuista aiheutuvat metsänhoitotyöt Kust. arvio t (Tila/t) Hakkuista riippumattomat metsänhoitotyöt Kust. arvio t (Tila/t) Kunnostusojitus 5, , / 51.0 Taimikon perkaus 18, , / 17.0, 25.0, 31.0, 39.0, 45.0, 48.0, 5.0 Vuodet yht. 47, , , Laikutus 0,2 68 0, / Kunnostusojitus 37, , / 111.0, 112.0, 128.0, 135.0, 138.0, 49.0, 66.0, 67.0, 68.0, 89.0, 91.0, 97.0 Taimikon perkaus 9, , / 32.0, 41.0, 54.0, 55.0 Vuodet yht. 21, , Laikkumätästys 2, , / 107.0, 94.0 Istutus 2, , / 107.0, 94.0 Konekylvö 16, , / 11.0, 12.0, 144.0, 146.0, 46.0, 56.0, 86.0 Metsänhoitotöiden kustannusarviot on laskettu metsäsuunnitelman raportointiajankohdan vuositason keskimääräisillä arvonlisäverottomilla hintatiedoilla. Mahdollista valtion tuen vaikutusta ei ole otettu huomioon.

42 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 42/157 Kantohinnat ja metsänhoitotöiden kustannukset Tälle sivulle on koottu metsäsuunnitelman laskennassa käytetyt kantohinnat ja yleisimpien metsänhoitotöiden yksikkökustannukset sekä taimien ja siementen menekit ja yksikköhinnat. Hinnat ja kustannukset vastaavat metsäsuunnitelman raportointiajankohdan vuositason keskimääräistä hintatasoa alueella ja ovat arvonlisäverottomia. Kantohinnat kkuutavoittain ja puutavaralajeittain, /m³ Hakkuutapa Tukkipuu Kuitupuu Mänty Kuusi Koivu Muut Mänty Kuusi Koivu Muut Uudistuskkuu 54,00 54,00 39,00 30,00 18,00 18,00 18,00 10,00 Harvennuskkuu 47,00 46,00 33,00 25,00 14,00 14,00 13,00 7,00 Ensirvennuskkuu 46,00 45,00 29,00 20,00 14,00 11,00 14,00 4,00 Metsänhoitotöiden kustannukset, / Raivaus Uudistusalan raivaus 160,00 Ennakkoraivaus 320,00 Maanpinnan käsittely Kannonnosto ja maanmuokkaus 280,00 Äestys 180,00 Laikutus 340,00 Laikkumätästys 370,00 Ojitusmätästys 370,00 Kulotus 3 000,00 Istutus ja kylvö Koneistutus 1 300,00 Kylvö 370,00 Istutus 990,00 Konekylvö 480,00 Uudistamisen varmistaminen Täydennyskylvö 220,00 Täydennysistutus 420,00 Ruohous 330,00 Taimikonhoito ja -kunnostus Taimikon perkaus kone 600,00 Kasvatusmetsän kunnostusraivaus 510,00 Varisperkaus manu 450,00 Konekitkentä 570,00 Taimikon konekitkentä ja boorilannoitus 770,00 Reikäperkaus 450,00 Taimikon perkaus 510,00 Muut metsänhoitotyöt Materiaalitoimitus 490,00 Teiden rakennus 500,00 Teiden perusparannus ja ylläpito 500,00 Taimikon inventointi 47,00 Pystykarsinta 1 000,00 Lannoitteiden levitys 500,00 Kunnostusojitus 570,00 Hinnat ja kustannukset alueelta: KAJAANI Hinnat ja kustannukset päivitetty Taimien ja siementen menekit ja hinnat Taimet kpl/ /kpl Mänty ,19 Kuusi ,27 Rauduskoivu ,35 Hieskoivu ,35 Lehtikuusi ,50 Metsälehmus ,00 Siemenet g/ /g Mänty 300 0,80

43 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 43/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 8 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Yhteensä 1 049, , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) K 5,

44 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 44/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 8 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu T 1, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0,

45 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 45/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 8 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Avokkuu 2, Avokkuu 0, , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

46 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 46/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 9 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

47 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 47/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 9 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

48 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 48/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 9 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

49 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 49/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 11 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

50 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 50/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 11 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

51 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 51/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 11 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

52 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 52/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 3 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

53 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 53/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 3 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

54 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 54/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 3 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

55 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 55/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 4 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

56 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 56/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 4 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

57 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 57/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 4 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

58 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 58/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 7 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

59 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 59/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 7 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

60 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 60/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 7 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

61 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 61/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 6 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

62 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 62/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 6 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

63 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 63/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 6 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

64 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 64/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 13 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

65 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 65/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 13 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

66 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 66/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 13 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

67 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 67/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 12 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

68 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 68/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 12 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

69 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 69/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 12 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

70 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 70/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 10 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

71 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 71/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 10 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

72 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 72/157 Hakkuut kuvioittain Korjuu aika Lohko 10 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

73 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 73/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 5 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Muu rvennus T 0, (alarv.) 63.0 Ensirvennus T 1, Muu rvennus T 2, (alarv.) 83.0 Ensirvennus K 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 91.0 Muu rvennus T 7, (alarv.) 92.0 Ensirvennus T 3, Ensirvennus T 1, Muu K 3, rvennus (alarv.) Muu T 0, rvennus (alarv.) Muu T 2, rvennus (alarv.) Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 5, rvennus (alarv.) Muu rvennus (alarv.) T 1,

74 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 74/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 5 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Muu K 4, rvennus (alarv.) Muu K 1, rvennus (alarv.) , Muu rvennus K 0, (ylärv.) 29.0 Ensirvennus 1, Muu rvennus T 5, (alarv.) 59.0 Muu rvennus K 9, (alarv.) Ensirvennus T 5, , Avokkuu 0, , Siemenpuukkuu , Avokkuu 4, Muu 2, rvennus (alarv.) Avokkuu 0, Avokkuu 2, Avokkuu 0,

75 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 75/157 Hakkuut kuvioittain Lohko 5 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ , Avokkuu 0, Avokkuu 0, Avokkuu K 7, Avokkuu 0, Avokkuu 1,

76 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 76/157 Metsänhoitotyöt kuvioittain Lohko 13 ( ), palsta Metsänhoidon työlaji Vuosi Pinta-ala Kustannusarvio 5.0 Taimikon perkaus ,7 357 Keskikarkea moreeni 11.0 Konekylvö ,6 288 Keskikarkea moreeni Avokkuu 12.0 Konekylvö ,7 336 Keskikarkea moreeni Avokkuu 17.0 Taimikon perkaus , Keskikarkea moreeni 25.0 Taimikon perkaus ,5 255 Keskikarkea moreeni 31.0 Taimikon perkaus ,5 765 Keskikarkea moreeni 32.0 Taimikon perkaus , Keskikarkea moreeni 39.0 Taimikon perkaus , Keskikarkea moreeni 41.0 Taimikon perkaus ,5 765 Keskikarkea moreeni 45.0 Taimikon perkaus ,1 561 Keskikarkea moreeni 46.0 Konekylvö , Keskikarkea moreeni Avokkuu 48.0 Taimikon perkaus , Keskikarkea moreeni 49.0 Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros 51.0 Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros 54.0 Taimikon perkaus , Hieno lajittunut 55.0 Taimikon perkaus , Keskikarkea moreeni 56.0 Konekylvö , Keskikarkea moreeni Avokkuu 66.0 Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros 67.0 Kunnostusojitus ,7 399 Turve tai muu orgaaninen kerros 68.0 Kunnostusojitus ,2 684 Turve tai muu orgaaninen kerros Hakkuutapa

77 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 77/157 Metsänhoitotyöt kuvioittain Lohko 13 ( ), palsta Metsänhoidon työlaji Vuosi Pinta-ala Kustannusarvio 86.0 Konekylvö ,5 240 Keskikarkea moreeni Avokkuu 89.0 Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros 91.0 Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros 94.0 Laikkumätästys ,6 592 Keskikarkea moreeni Avokkuu Istutus , Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros Varisperkaus manu ,8 810 Keskikarkea moreeni Laikkumätästys ,5 185 Hieno lajittunut Avokkuu Istutus , Varisperkaus manu ,7 315 Hieno lajittunut Kunnostusojitus ,6 342 Turve tai muu orgaaninen kerros Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros Varisperkaus manu , Keskikarkea moreeni Laikutus ,2 68 Turve tai muu Avokkuu orgaaninen kerros Varisperkaus manu , Keskikarkea moreeni Varisperkaus manu ,3 135 Keskikarkea moreeni Kunnostusojitus ,3 741 Turve tai muu orgaaninen kerros Hakkuutapa

78 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 78/157 Metsänhoitotyöt kuvioittain Lohko 13 ( ), palsta Metsänhoidon työlaji Vuosi Pinta-ala Kustannusarvio Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros Kunnostusojitus , Turve tai muu orgaaninen kerros Konekylvö , Keskikarkea moreeni Avokkuu Konekylvö ,4 192 Keskikarkea moreeni Avokkuu Hakkuutapa Kustannusarvio Metsänhoitotöiden kustannusarviot on laskettu metsäsuunnitelman raportointiajankohdan vuositason keskimääräisillä arvonlisäverottomilla hintatiedoilla. Mahdollista valtion tuen vaikutusta ei ole otettu huomioon. Hakkuutapa Ehdotetut metsänhoitotyöt edellyttävät ehdotetun kkuun toteuttamista.

79 UPM Metsäsuunnitelma - Käytönrajoitukset Tulostettu Sivu 79/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

80 UPM Metsäsuunnitelma - Käytönrajoitukset Tulostettu Sivu 80/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

81 UPM Metsäsuunnitelma - Käytönrajoitukset Tulostettu Sivu 81/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

82 UPM Metsäsuunnitelma - Käytönrajoitukset Tulostettu Sivu 82/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

83 UPM Metsäsuunnitelma - Käytönrajoitukset Tulostettu Sivu 83/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

84 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 84/157 Käytönrajoitukset Käytönrajoituksen tunnus Rajoituksen nimi Käytönrajoitus Suojelun syy Suojelun peruste Pinta-ala LUO puro Täydellinen Puro tai noro Metsälaki 3,1 toimenpidekielto LUO puro Täydellinen Puro tai noro Metsälaki 1,0 toimenpidekielto UPM MAMMONPURO Erityiskäsiteltävä kohde Puro tai noro Maanomistajan päätös

85 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 85/157 luettelo 1.0 0,7 Metsämaa Tuore kangas Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,4 4,9 Kuusi ,5 5,6 Hieskoivu ,2 3,3 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 T Kyllä /2015 1,0 Linja-alue v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % 3.0 2,8 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,8 4,3 Kuusi ,4 4,7 Rauduskoivu ,2 3,5

86 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 86/157 luettelo 4.0 0,2 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,4 4, ,7 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty ,3 Kuusi ,8 Muu lehtipuu ,4 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , ,2 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,3 6,4 Kuusi ,4 7,2 Hieskoivu ,9 4,5

87 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 87/157 luettelo 7.0 0,1 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Kuusi ,1 2,9 Hieskoivu ,2 2, ,2 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % 9.0 3,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v %

88 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 88/157 luettelo /2015 3,6 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % ,6 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,7 2,2 Kuusi ,2 1,9 Hieskoivu ,3 1,4 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Konekylvö ,6 288

89 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 89/157 luettelo /2015 1,9 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,6 2, ,7 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,5 Mänty ,9 2,4 Kuusi ,4 2,0 Hieskoivu ,2 1,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Konekylvö ,7 336

90 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 90/157 luettelo /2012 1,8 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % ,8 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,5 Mänty ,0 2,7 Kuusi ,2 5,6 Hieskoivu ,3 3, /2015 v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v 11,7 Soranottoalue % Lisätiedot ja omat muistiinpanot SORANOTTOALUE

91 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 91/157 luettelo ,1 Metsämaa Kuivahko kangas Varttunut taimikko Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,7 Mänty ,7 SORANOTTOALUE % ,5 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,7 Mänty ,7 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , /2012 1,3 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v %

92 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 92/157 luettelo /2012 0,6 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2012 0,6 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2015 v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v 24,4 Soranottoalue % Lisätiedot ja omat muistiinpanot SORAKUOPPA

93 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 93/157 luettelo ,9 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,4 2,2 Kuusi ,8 1,9 Hieskoivu ,2 1, ,6 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,1 Mänty ,2 Kuusi ,5 Hieskoivu ,4 % /2012 0,7 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v %

94 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 94/157 luettelo ,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,2 Kuusi ,8 Hieskoivu ,4 0 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , /2012 3,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v %

95 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 95/157 luettelo ,9 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Ylispuustoinen taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,7 Kuusi ,2 Hieskoivu ,5 % Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (ylärv.) 2016 K Kyllä /2015 0,6 Vesi v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Lisätiedot ja omat muistiinpanot SORAKUOPPA

96 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 96/157 luettelo ,6 Metsämaa Kuivahko kangas Nuori kasvatusmetsä Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,8 4,9 Rauduskoivu ,1 2,2 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus Lisätiedot ja omat muistiinpanot 1,3 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä SORAKUOPPA v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,6 3,4 Kuusi ,8 5,9 Hieskoivu ,6 3,9

97 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 97/157 luettelo ,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,6 Mänty ,3 Kuusi ,4 Hieskoivu ,9 0 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , ,2 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,1 Mänty ,8 Kuusi ,3 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,

98 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 98/157 luettelo ,7 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,9 Mänty ,3 Kuusi ,6 % ,6 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty ,6 Kuusi ,9 % ,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,6 1,8 Kuusi ,2 3,1 Rauduskoivu ,3 2,0 PURONVARSI EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ

99 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 99/157 luettelo ,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,6 4,3 Kuusi ,8 3,3 Hieskoivu ,2 2,9 Haapa ,4 2,8 KUNNOSTUSRAIVAUS ,1 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,2 4,5 Kuusi ,3 3,7 Hieskoivu ,2 2,6 KUNNOSTUSRAIVAUS

100 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 100/157 luettelo ,1 Metsämaa Lehtomainen kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,6 2,6 Kuusi ,7 2,1 Hieskoivu ,2 1,5 Harmaalepp ,2 2,6 ä kohtaiset erityispiirteet Täydellinen toimenpidekielto, Puro tai noro, Metsälaki, osuus kuvion pinta-alasta 100.0% ,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,8 Mänty ,8 Kuusi ,3 Hieskoivu ,7 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,

101 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 101/157 luettelo ,9 Metsämaa Ruohoinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,3 1,5 Kuusi ,4 5,8 Hieskoivu ,8 2,1 Haapa ,1 2, ,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,0 Mänty ,5 Kuusi ,5 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,5 765 Lisätiedot ja omat muistiinpanot PURONVARSI EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ

102 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 102/157 luettelo ,8 Metsämaa Ruohoinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,3 1,5 Kuusi ,4 5,8 Hieskoivu ,8 2,1 Haapa ,1 2, ,6 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty ,2 Kuusi ,3 % ,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö Vajaatuottoinen Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,2 6,4 Kuusi ,6 6,4 Rauduskoivu ,2 4,3 KIVINENVAIKEA UUDISTETTAVA

103 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 103/157 luettelo ,1 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,2 Mänty ,5 Kuusi ,7 Hieskoivu ,0 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , ,7 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,7 2,5 Kuusi ,6 2,8 Rauduskoivu ,4 2,6 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu 2023 K Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Konekylvö ,

104 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 104/157 luettelo ,6 Metsämaa Tupasvillainen tai isovarpuinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,9 6, ,2 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,6 Mänty ,8 Hieskoivu ,8 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,

105 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 105/157 luettelo ,0 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,4 4,5 Kuusi ,4 8,0 Hieskoivu ,2 5,0 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , ,0 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,4 Mänty ,2 Kuusi ,2 %

106 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 106/157 luettelo ,8 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,6 3,3 Kuusi ,3 6,7 Hieskoivu ,1 3,0 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2016 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , ,4 Metsämaa Tupasvillainen tai isovarpuinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,3 4,7

107 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 107/157 luettelo ,3 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,8 2,5 Kuusi ,4 5,7 Hieskoivu ,9 3, ,3 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty ,8 Kuusi ,7 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,

108 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 108/157 luettelo ,6 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,2 Mänty ,1 Kuusi ,1 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot 4,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö PURONVARSI EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,2 2,1 Kuusi ,8 2,6 Rauduskoivu ,2 2,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Konekylvö ,

109 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 109/157 luettelo ,9 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö Vajaatuottoinen v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,1 1,7 Kuusi ,3 3,5 Hieskoivu ,7 1,5 kohtaiset erityispiirteet Täydellinen toimenpidekielto, Puro tai noro, Metsälaki, osuus kuvion pinta-alasta 100.0% ,2 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,7 3,8 Kuusi ,2 5,5 Rauduskoivu ,1 3,0

110 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 110/157 luettelo ,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,0 2,8 Kuusi ,1 3,2 Rauduskoivu ,2 1,4 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2016 K Kyllä ,9 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö 3,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,9 1,7 Kuusi ,5 3,2 Rauduskoivu ,6 2,5 v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,4 4,0 Kuusi ,4 4,3 Rauduskoivu ,2 3,1

111 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 111/157 luettelo ,9 Metsämaa Lehtomainen kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,5 2,6 Kuusi ,1 2,4 Hieskoivu ,5 1, ,9 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,4 6,1 Kuusi ,5 6,5 Hieskoivu ,8 5,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus 2015 T Kyllä ,7 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,7 8,7 Kuusi ,1 8,5 Hieskoivu ,3 9,0

112 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 112/157 luettelo ,8 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,1 6,2 Kuusi ,3 9,2 Hieskoivu ,7 6, ,2 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,5 4,3 Kuusi ,3 7,9 Hieskoivu ,1 3,6 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,

113 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 113/157 luettelo ,7 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,0 5,2 Kuusi ,5 9,6 Hieskoivu ,1 5,7 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , ,2 Metsämaa Tupasvillainen tai isovarpuinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,1 6,1 Hieskoivu ,1 11,9 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,2 684

114 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 114/157 luettelo ,9 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,8 Mänty ,8 6,0 Kuusi ,4 7,6 Hieskoivu ,6 6, ,8 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö 2,3 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,4 4,7 Kuusi ,3 5,9 Hieskoivu ,6 2,5 v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,4 2,2 Kuusi ,7 2,0 Hieskoivu ,3 1,2

115 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 115/157 luettelo ,6 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä Vajaatuottoinen Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Hieskoivu ,4 2,8 tulvatuho ,9 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,9 5,4 Kuusi ,2 11,9 Rauduskoivu ,2 4,3 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus 2015 K Kyllä 4 160

116 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 116/157 luettelo /2012 3,8 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Aukea v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % ,9 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,9 4,5 Kuusi ,2 7,4 Hieskoivu ,2 3,9 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 T Kyllä 1 612

117 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 117/157 luettelo ,5 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,4 1,9 Kuusi ,3 2,3 Rauduskoivu ,6 2,4 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Konekylvö , ,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,7 3,6 Kuusi ,2 4,9 Rauduskoivu ,3 3,1

118 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 118/157 luettelo ,1 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,7 5,3 Rauduskoivu ,3 3, ,9 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,0 4,3 Hieskoivu ,7 4,3 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,

119 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 119/157 luettelo ,2 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,3 3,4 Kuusi ,1 11,3 Hieskoivu ,6 3,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,

120 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 120/157 luettelo ,4 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,7 3,6 Kuusi ,1 10,8 Hieskoivu ,4 3,3 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus 2015 T Kyllä 2 667

121 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 121/157 luettelo ,6 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,7 2,4 Kuusi ,3 2,1 Hieskoivu ,4 1,7 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Laikkumätästys ,6 592 Istutus , ,0 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,5 1,6 Kuusi ,7 6,0 Hieskoivu ,1 2,8

122 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 122/157 luettelo ,9 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,6 3,9 Kuusi ,1 13,0 Hieskoivu ,5 3,8 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus 2015 T Kyllä 913 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , ,8 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,8 Mänty ,6 3,9 Kuusi ,1 3,7 Hieskoivu ,1 2,5

123 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 123/157 luettelo /2012 4,4 Joutomaa Keskikarkea moreeni v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Lisätiedot ja omat muistiinpanot 2,2 Metsämaa Lehtomainen kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö SORANOTTOALUE v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,5 4,3 Kuusi ,9 5,4 Hieskoivu ,5 3,0 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.)

124 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 124/157 luettelo ,2 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,0 3,5 Hieskoivu ,2 3, ,8 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,1 Mänty ,6 Kuusi Hieskoivu ,5 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Varisperkaus manu ,8 810

125 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 125/157 luettelo ,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,7 4,4 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 K Kyllä ,5 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,4 2,4 Kuusi ,4 2,2 Hieskoivu ,1 2,0 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Laikkumätästys ,5 185 Istutus ,5 495

126 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 126/157 luettelo ,7 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty Kuusi Hieskoivu ,5 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Varisperkaus manu , ,3 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,7 5,2 Kuusi ,3 6,4 Rauduskoivu ,7 4,5

127 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 127/157 luettelo ,2 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,4 4,9 Hieskoivu ,5 4, ,6 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,9 2,8 Hieskoivu ,5 3,2 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 T Kyllä 631 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,6 342

128 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 128/157 luettelo ,0 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,8 4,6 Hieskoivu ,2 4,9 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , ,1 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,6 Mänty Kuusi Hieskoivu ,0 Muu lehtipuu ,6 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Varisperkaus manu ,

129 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 129/157 luettelo ,2 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö Vajaatuottoinen v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,1 4,2 Hieskoivu ,3 10,3 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Laikutus ,2 68 Lisätiedot ja omat muistiinpanot tulvatuho ,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,1 3,4 Kuusi ,2 4,7

130 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 130/157 luettelo ,7 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty ,8 Hieskoivu ,7 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Varisperkaus manu , ,3 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,2 Mänty ,6 Kuusi Hieskoivu ,6 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Varisperkaus manu ,3 135

131 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 131/157 luettelo ,4 Metsämaa Tupasvillainen tai isovarpuinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,5 Mänty ,5 7, ,2 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,8 3,6 Kuusi ,5 8,5 Hieskoivu ,7 4,5

132 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 132/157 luettelo ,7 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,4 0,8 Kuusi ,1 4,0 Hieskoivu ,2 1,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Siemenpuukkuu ,6 Metsämaa Kuivahko kangas Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,9 Mänty ,2 Rauduskoivu ,7 %

133 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 133/157 luettelo ,6 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,6 13,9 Kuusi ,4 24,6 Hieskoivu ,9 19, ,3 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,9 2,7 Hieskoivu ,4 4,3 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,3 741

134 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 134/157 luettelo ,3 Metsämaa Ruohoinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,6 2,1 Kuusi ,1 5,5 Hieskoivu ,6 2, ,2 Metsämaa Kuivahko kangas Hieno lajittunut Varttunut kasvatusmetsä Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,5 4,2 Rauduskoivu ,4 3,6

135 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 135/157 luettelo ,3 Metsämaa Ruohoinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,6 3,5 Kuusi ,9 7,2 Hieskoivu ,2 3,8 Haapa ,6 3,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 T Kyllä ,5 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,7 4,3 Kuusi ,2 5,6 Hieskoivu ,9 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 K Kyllä 4 309

136 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 136/157 luettelo ,7 Metsämaa Kuivahko kangas Hieno lajittunut Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,0 4,8 Kuusi ,2 4,8 Rauduskoivu ,2 3,6 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 K Kyllä ,8 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,8 4,9 Kuusi ,9 4,9 Rauduskoivu ,3 4,0

137 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 137/157 luettelo ,9 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,9 3,4 Kuusi ,3 9,7 Hieskoivu ,8 5,1 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus 2016 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , ,7 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,0 5,7 Kuusi ,3 7,0 Hieskoivu ,4 6,2 PURONVARSI EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ

138 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 138/157 luettelo ,9 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,9 8,1 Kuusi ,4 8,7 Hieskoivu ,4 6, ,9 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,8 4,1 Kuusi ,1 13,2 Hieskoivu ,2 3,7 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,

139 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 139/157 luettelo ,3 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,1 4,9 Kuusi ,2 7,9 Hieskoivu ,6 4,3 kohtaiset erityispiirteet Erityiskäsiteltävä kohde, Puro tai noro, Maanomistajan päätös, osuus kuvion pinta-alasta 1.1% ,3 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,5 3,9 Kuusi ,1 4,1 Hieskoivu ,2 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2015 K Kyllä 5 812

140 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 140/157 luettelo /2015 v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v 1,7 Soranottoalue % Lisätiedot ja omat muistiinpanot 2,4 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Nuori kasvatusmetsä SORANOTTOALUE v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,8 5,4 Kuusi ,7 6,5 Hieskoivu ,7 6,1 kohtaiset erityispiirteet Erityiskäsiteltävä kohde, Puro tai noro, Maanomistajan päätös, osuus kuvion pinta-alasta 0.3% Lisätiedot ja omat muistiinpanot Puro taimikkokuviolla. Puroon johdettu useita ojia. PURONVARSI EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ

141 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 141/157 luettelo ,5 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut kasvatusmetsä Hakkuutapa ja lisätiedot (Kertymät ja tulot arvioita) Muu rvennus (alarv.), puronvarteen suojavyöhyke v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,4 3,5 Kuusi ,8 3,7 Rauduskoivu ,9 2,8 Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kantojuuaika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu 2015 K Kyllä ,5 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,5 Mänty ,1 2,4 Kuusi ,3 2,7 Rauduskoivu ,1 1,9 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Konekylvö ,

142 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 142/157 luettelo ,7 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,8 3,2 Kuusi ,1 2,8 Rauduskoivu ,5 2,1 PURONVARSI EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ ,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,2 2,5 Kuusi ,0 2,4 Rauduskoivu ,5 1,9 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Konekylvö ,4 192

143 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 143/157 luettelo /2015 0,2 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2015 0,2 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2015 0,3 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2015 0,1 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v %

144 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 144/157 luettelo /2015 0,2 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2015 2,1 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2015 0,2 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2015 0,2 Linja-alue v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v %

145 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 145/157 luettelo /2015 0,8 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % /2015 0,5 Metsätie v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v %

146 UPM Metsäsuunnitelma - Peruskartta Tulostettu Sivu 146/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

147 UPM Metsäsuunnitelma - Peruskartta Tulostettu Sivu 147/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

148 UPM Metsäsuunnitelma - Peruskartta Tulostettu Sivu 148/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

149 UPM Metsäsuunnitelma - Peruskartta Tulostettu Sivu 149/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

150 UPM Metsäsuunnitelma - Peruskartta Tulostettu Sivu 150/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

151 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 151/157 Hakkuumahdon mukaiset kkuut Hakkuutapa Hakkuutulot Hakkuukertymä Yhteensä Tukki Kuitu m³ m³/ m³ m³ Kaikki yhteensä 112, Vuodet yht. 107, Harvennus 68, Ensirvennus 1, Uudistuskkuu 37, Vuodet yht. 5, Harvennus 3, Uudistuskkuu 2,

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/34 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/51 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/34 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/39 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/32 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/35 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/24 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/64 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/38 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/32 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/33 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/40 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/54 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/33 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/82 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Sivu 1 Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Omistaja Metsänomistaja Malli Osoite Metsätie 1, 00100 HELSINKI Puhelin 050-1234567 Sähköposti matti.metsanomistaja@metsa.fi Metsäsuunnitelman pinta-alat: Metsämaa

Lisätiedot

Metsiisuunnitelmu vuosille

Metsiisuunnitelmu vuosille ( 24.6.24 Sivu Metsiisuunnitelmu vuosille 25-224 Omistaja Osoite Kunta Suunnittelualue 734 SALO 43 SALO Metsämaa Metsätalouden maa yhteensä O,2 ha,2 ha Metsäsuunnitelman numero 2 Tiet, sähkölinjat yms

Lisätiedot

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio. Pyy, Mäntyharju / 8

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio. Pyy, Mäntyharju / 8 1 / 8 Metsäarvio Pyy, Mäntyharju 507-412-1-73 Tämä metsäarvio kertoo kiinteistön metsätaloudellisen arvon, jota voidaan käyttää omistajanvaihdostilanteissa, kuten perunkirjoitus, perintö- ja lahjaveroarvon

Lisätiedot

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi / 8

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi / 8 1 / 8 Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi 729-407--496 OP Metsäarvio+ kertoo kiinteistön metsätaloudellisen arvon, jota voidaan käyttää vakuusarvon määrityksessä ja omistajanvaihdostilanteissa, kuten perunkirjoitus,

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80101 Joensuu Tila: Suotalo 30:14 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 RN:o 15:1/1 n. 2,5 ha RN:o 2:131 18,5 ha RN:o 2:87/0 37,1 ha Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 n. 2,5 ha RN:o 15:1/1 RN:o 2:87/0 37,1 ha RN:o 2:131 18,5 ha Raimola 595-427-2-87/0

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 9.6.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 28.8.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat 2005 2006 ja niiden kehitys 1998-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 19.10.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha RN:o 2:95 2,5 ha RN:o 2:87 n.19,3 ha Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014 2,5 ha Palonen 595-427-2-95 Raimola 595-427-2-87 Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus

Lisätiedot

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2001-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt 2004 2008

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 24 26 ja niiden kehitys 1997-26 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI1/ 9.8.27 1 VMI1 Maastotyöt 24 28 Otantamittauksia

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Tilakauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PYSTYKIVENAHO 422-406-8-37 RIMPIAHO 422-406-8-42 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin metsät

Jyväskylän kaupungin metsät Jyväskylän kaupungin metsät 1. Metsäohjelma Metsäsuunnitelma - Kuviotieto 2. Tietojen ajantasaisuus ja päivittäminen 3. Hoitoluokitus 4. Kasvupaikat 5. Kehitysluokat 6. Ikäjakaumat 7. Puustotietoja Metsäohjelma

Lisätiedot

w metsänhoitoyhdistys

w metsänhoitoyhdistys w metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot Muut arviossa

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

RN:o 23:36. n.58,8 ha

RN:o 23:36. n.58,8 ha ?? RN:o 23:36 n.58,8 ha 0 metri Mittakaava: 1:10 000 400,0? Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014? Tammasuo 687-414-23-36 0 3 000 metri Mittakaava: 1:75 000 Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Siira Jorma. Puh. 3,6 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 3,6. m3 m3 m3 m3 2,4 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Siira Jorma. Puh. 3,6 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 3,6. m3 m3 m3 m3 2,4 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 2 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 8.8.216 1/ Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Siira Jorma Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus SAUNAVAARA 422-415-34-3 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus EEROLA 167-431-2-4 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa käytettävät

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS 7.6.213 Kuhmon kaupunki PL 15 8891 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 44 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS Myyntitarjoukseni Metsähallituksen puolesta Kuhmon kaupungissa

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus JOKELA 422-432-7-57 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus Louhikko 422-414-14-14 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Milloin suometsä kannattaa uudistaa?

Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Suometsien uudistaminen seminaari 3.12.2014 Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Ojitetut suot turvekangastyypeittäin (VMI10) Ojitettuja soita puuntuotannon maalla yht.

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 Sivu 1 / 4 ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus KOIVUNIEMI 426-405-182-3 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa käytettävät hinnat Avohakkuu Harvennus Ensiharvennus /m³ /m³ /m³

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA LAUKAAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Maankäyttöosasto Kaavoitus- ja suunnittelutoimi 26.9.2013 1 [6] TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA 1. Tarjouspyyntö Laukaan kunta omistaa talousmetsää noin 1.700 eri puolilla

Lisätiedot

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013 Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet Ari Lemetti 25.9.2013 1 KEHITYSLUOKAT JA UUDISTAMINEN OSIO 3 kehitysluokkien merkitys metsänhoidossa, tuntomerkit ja keskeiset toimenpiteet kussakin kehitysluokassa

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite:

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite: TILA-ARVIO Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: 541-411-23-109 Osoite: Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus HOVILA 541-411-23-109

Lisätiedot

Metsä. LA-ARVlO. Sivu 1/4. Kiinteistötunnus [ TilaUmääräalat Isosalo. Puhelin. Omistaja Marja-Kristiina Vihervaara

Metsä. LA-ARVlO. Sivu 1/4. Kiinteistötunnus [ TilaUmääräalat Isosalo. Puhelin. Omistaja Marja-Kristiina Vihervaara Sivu 1/4 Metsä LA-ARVlO ASIAKKAAN TIEDOT TilaUmääräalat Isosalo Omistaja Marja-Kristiina Vihervaara Kiinteistötunnus [31404-1-143 Puhelin Osoite Köpingsvägen 13, 66100 Malax LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

~ metsänhoitoyhdistys

~ metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta 1(1) TOimeksiantaja Pohjois-Karjalan Ulosottovirasto Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä

Lisätiedot

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta Uutta tietoa suometsätalouteen Suometsätalous tutkimusohjelman tulokset käytäntöön seminaari Sokos Hotelli Vantaa, Tikkurila 12.4.2011 Millaisia suometsät ovat :n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston

Lisätiedot

METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ

METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ 1 METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ KEHITYS: 50-70 luvut: tilakohtaisia suunnitelmia 1975: alueellinen metsäsuunnittelu, keskitetty järjestelmä 1985: Taso-metsätaloussuunnitelma, kerättiin tarkempia puustotietoja

Lisätiedot

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT "OTSO POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT Metsätila-arvio 2 5-09- 2014 METSÄSELVITYS 22.9.2014 OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Laskelma metsäkiinteistön arvosta

Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelman nimi: Ellola Arvioidut tilat Kunta Pinta-ala, ha Kok. ala, ha Ellola 260-409-1-8 KITEE 34,85 34,85 Yhteensä 34,85 34,85 Yhteenveto ha / m3, yht /ha 1. Metsämaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Olli Salminen Luke VMI11 tietojen julkistus ja AMO-työpaja Lappeenranta 4.6.2015 Luonnonvarakeskus, Metsäsuunnittelu ja

Lisätiedot

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014 I ' /? Itaudannera ~/~ > Haukineoa. ~ KarJok, va I\ ' \ Kulhunvuori,rä.. ohvanjok1,, //. q. \. 'Korpineva ~ -1.'o,1,. ~, 1-'.t..,"90,{y ~{1//i 'Uflj

Lisätiedot

Laskelma metsäkiinteistön arvosta

Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelman nimi: Kivelä Arvioidut tilat Kunta Pinta-ala, ha Kok. ala, ha KIVELÄ 707-414-7-14 RÄÄKKYLÄ 25,37 42,56 Yhteensä 25,37 42,56 Yhteenveto ha / m3, yht /ha 1. Metsämaan

Lisätiedot

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Metsävara-asiantuntija Mikko Lumperoinen Tapio Silva Oy Tammikuu 218 Jyväskylän kaupungin metsävarat tässä hakkuulaskelmassa Nykytilanne 27.11.217 Pinta-ala:

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS

NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS Saija Huuskonen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää 198-luvulla onnistuneesti perustettujen havupuuvaltaisten taimikoiden metsänhoidollinen

Lisätiedot

Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla

Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla Tämä suunnitelma koskee seuraavia kartalla näkyviä tiloja. Tarkemmat tiedot esitellään tarkempina kuviokarttoina, joiden sivujako näkyy tällä yleiskartalla.

Lisätiedot

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Johdanto Metsänomistajan tavoitteet ja metsien luontaiset edellytykset

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Saija Huuskonen, Jaakko Repola & Jari Hynynen Tampere 15.3.2016 Biotalouden teemaseminaari Metsän mahdollisuudet biotaloudessa Pirkanmaan verkostopäivä Johdanto

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Pohjois-Karjaln metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

Pohjois-Karjaln metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Pohjois-Karjaln metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Metsävarat: Kari T. Korhonen & Antti Ihalainen Hakkuumahdollisuudet: Tuula Packalen, Olli Salminen, Hannu Hirvelä & Kari Härkönen Joensuu 22.5.2015 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PEURAKANGAS 77-404-6-57 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus RIIHIMÄKI 77-409-12-13 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot