UPM Metsäsuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UPM Metsäsuunnitelma"

Transkriptio

1 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 1/82 UPM Metsäsuunnitelma Omistaja Osoite Puhelin Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen KAJAANI UPM:n yhteyshenkilö Karioja Aimo Osoite Tehdaskatu 15/ Paloasema 11D KAJAANI Puhelin Sähköposti Tilan nimi UPM:n palstanumero Sijaintikunta Kiinteistötunnus Pinta-ala, Öky-Toppila, lohko KAJAANI ,0 Pohjakartta-aineiston julkaisuluvat: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V Metsäsuunnitelmaan sisältyvät alueet Pinta-aloissa on mukana vain metsäsuunnitelmassa kuvioidut alueet, jotka eivät välttämättä kata koko tilaa.

2 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 2/82 Tilojen pinta-alat ja pinta-alan jakautuminen Metsätalousmaa. Metsätalouskäytössä olevan maan yhteiskäsite - jaetaan edelleen metsämaan, kitumaan ja joutomaan puuntuottavuuden mukaan. Metsämaa. Metsämaa, jossa puusto kasvaa suotuisissa olosuhteissa vähintään 1 m³/ vuodessa. Kitumaa. Heikkokasvuinen metsämaa, jossa puusto kasvaa vähemmän kuin 1 m³/ vuodessa. Suot ja kalliomaat ovat tyypillisiä kitumaita. Joutomaa. Erittäin huonokasvuinen metsämaa, jossa puusto kasvaa vähemmän kuin 0,1 m³/ vuodessa. Avosuot ovat tyypillisiä joutomaita. Muu metsätalousmaa. Muuhun metsämaan kuuluvat metsäautotiet, metsätalouden pysyvät varasto- ja tonttialueet, metsäkokonaisuuteen kuuluvat sorakuopat, riistapellot ym. Muut alueet. Muita alueita ovat esimerkiksi vesistö, asuintontit ja turvealueet. Voi olla, että kiinteistöön kuuluu muita alueita, mutta niitä ei ole sisällytetty metsäsuunnitelmaan. Tilan nimi Kiinteistötunnus, UPM:n palstanumero Metsämaa Kitumaa Joutomaa Muu metsätalousmaa Metsätalouden maa yhteensä Muut alueet Pinta-ala kaikkiaan Yhteensä 106,2 0,8 2,0 109,0 109,0 Öky-Toppila, lohko , ,2 0,8 2,0 109,0 109,0

3 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 3/82 Tiivistelmä Pinta-ala yhteensä Metsätalousmaan pinta-ala 109,0 109,0 Kehitysluokkien toteuma (tavoitejakauma tasaikäisrakenteisessa kasvatuksessa) Uudistusalat ja taimikot 33,2 (25) % Nuoret kasvatusmetsiköt 23,5 (30) % Varttuneet kasvatusmetsiköt 12,0 (30) % Eri-ikäisrakenteinen metsä 0,0 % Uudistuskypsät metsiköt 31,3 (15) % Puuston keskitilavuus metsämaalla Puuston kasvu metsämaalla Hakkuusuunnitelma metsämaalla 111 m³/ 463 m³/v 4,4 m³//v 454 m³/v 4,3 m³//v Arvioidut kkuutulot suunnitelmakaudella Metsänhoitotyöt Hakkuista aiheutuvat 41,6 Hakkuista riippumattomat 102,3 Yht. 143,9 Arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset

4 UPM Metsäsuunnitelma - paikat Tulostettu Sivu 4/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

5 UPM Metsäsuunnitelma - paikat Tulostettu Sivu 5/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

6 UPM Metsäsuunnitelma - paikat Tulostettu Sivu 6/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

7 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 7/82 paikat Karkeat Kangasmaat Kiviset tai kallioiset Hienojakoiset Kangasmaat yhteensä Joista soistuneita Luonnon -tilaiset Suot Ojitetut Suot yhteensä Yhteensä Metsätalousmaa yhteensä 8,4 87,2 95,6 13,5 13,5 109,0 Metsämaa yhteensä 8,4 87,2 95,6 10,7 10,7 106,2 Lehto / letto 2,3 2,3 2,3 Lehtomainen kangas / Ruohoinen suo 0,5 0,5 2,9 2,9 3,4 Tuore kangas / Suursarainen tai mustikkainen 1,7 84,4 86,1 2,2 2,2 88,2 suo Kuivahko kangas / Piensarainen tai puolukkainen suo 6,7 6,7 5,6 5,6 12,3 Kitumaa 0,8 0,8 0,8 Joutomaa 2,0 2,0 2,0

8 UPM Metsäsuunnitelma - Kehitysluokat Tulostettu Sivu 8/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

9 UPM Metsäsuunnitelma - Kehitysluokat Tulostettu Sivu 9/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

10 UPM Metsäsuunnitelma - Kehitysluokat Tulostettu Sivu 10/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

11 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 11/82 Kehitysluokat Kehitysluokkien tavoiteosuudet tasaikäisrakenteisessa kasvatuksessa Kehitysluokkien toteuma (tavoitejakauma) ilmaisee eri kehitysluokkien tavoitepinta-alaosuudet. Tavoitejakauma perustuu puuntuotannon maksimoimiseen suuralueella ja antaa paran keskimääräisen tuoton pitkällä aikavälillä. Yksittäisessä metsälössä kehitysluokkien tavoiteosuudet voivat poiketa tavoitejakaumasta riippuen mm. kasvupaikka - ja puulajijakaumista sekä metsän käytön tavoitteista (esim. lyhennetty/pidennetty kiertoaika, tai eriikäisrakenteisen metsän kasvatus). Kehitysluokkien toteuma (tavoitejakauma): Uudistusalat ja taimikot 33,2 % (25 %) Nuoret kasvatusmetsiköt 23,5 % (30 %) Varttuneet kasvastusmetsiköt 12,0 % (30 %) Uudistuskypsät metsiköt 31,3 % (15 %) Eri-ikäisrakenteinen metsä 0,0 % Keskiikä Keskiläpimitta Puusto yhteensä Puusto puulajeittain Mänty Kuusi Koivu Muu vup. cm m³ m³/ Tukki-% m³ m³ m³ m³ m³ Kaikki yhteensä 109, Metsämaa yhteensä 106, Aukea Siemenpuumetsikkö Pieni taimikko 15,7 5 Varttunut taimikko 19, Ylispuustoinen taimikko 0, Nuori kasvatusmetsä 24, Varttunut kasvatusmetsä 12, Eri-ikäisrakenteinen metsä Muu lehtip.

12 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 12/82 Keskiikä Keskiläpimitta Puusto yhteensä Puusto puulajeittain Mänty Kuusi Koivu Muu vup. cm m³ m³/ Tukki-% m³ m³ m³ m³ m³ Uudistuskypsä metsikkö 33, Suojuspuumetsikkö Vajaatuottoinen metsikkö Muut yhteensä 2, Muu lehtip.

13 UPM Metsäsuunnitelma - Pääpuulaji Tulostettu Sivu 13/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

14 UPM Metsäsuunnitelma - Pääpuulaji Tulostettu Sivu 14/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

15 UPM Metsäsuunnitelma - Pääpuulaji Tulostettu Sivu 15/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

16 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 16/82 Pääpuulajiosuudet n pääpuulaji Kaikkiaan Pinta-ala Josta vajaatuottoista Yhteensä 109,0 1,8 Ei määritelty 0,8 Mänty 45,6 Kuusi 48,5 Hieskoivu 14,1 1,8

17 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 17/82 Puutavaralajit Puusto Tukki Kuitu Muupuu Yhteensä m³ m³ m³ m³ Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Muu vupuu Muu lehtipuu

18 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 18/82 Puuston tilavuus ikäluokittain luokka Pinta-ala Puusto Klpm Nykypuuston kasvu % m³ m³/ % cm m³/v m³//v Yhteensä 107, , ,2 Aukeat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Ylispuustokuviot on ilmoitettu vallitsevan puustojakson (taimikon) iän mukaisella rivillä.

19 UPM Metsäsuunnitelma - Hakkuut Tulostettu Sivu 19/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

20 UPM Metsäsuunnitelma - Hakkuut Tulostettu Sivu 20/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

21 UPM Metsäsuunnitelma - Hakkuut Tulostettu Sivu 21/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

22 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 22/82 Hakkuut Hakkuutapa Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä Yhteensä Tukki Kuitu m³ m³/ m³ m³ Kaikki yhteensä 44, Aiemmat kkuuehdotukset yht. 11, Uudistuskkuu 1, Harvennus 9, Vuodet yht. 33, Uudistuskkuu 15, Harvennus 5, Ensirvennus 13,

23 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 23/82 Uudistuskkuiden rivillä on ilmoitettu myös mahdolliset ylispuukkuut. Arvio kantoratuloista ja kkuista aiheutuvista metsänhoitotöiden kustannuksista on laskettu metsäsuunnitelman laadintahetken keskimääräisillä alueellisilla hintatiedoilla ja ovat arvonlisäverottomia. Kustannuksista ei ole vähennetty mahdollista valtion tukea.

24 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 24/82 Hakkuut, tulot ja menot Tavoitteiden mukainen suositeltava kkuumäärä ja puuston kasvu Hakkuumäärä ja puuston kasvu m³ m³/v m³//v Hakkuumäärä Keskimääräinen kasvu Tavoitteiden mukainen uudistuskkuiden pinta-ala on 15,0 % metsämaan pinta-alasta. Arvio tuloista ja menoista Tulot ja menot % tuloista Nettotulot Tavoitteiden mukaisten kkuiden tulot Suunnitelmakauden kkuista aiheutuvien metsänhoitotöiden menot ,0 Muut kkuista aiheutuvien metsänhoitotöiden menot ,0 Muiden metsänhoitotöiden menot ,0 Tavoitteiden mukainen suositeltava kkuumäärä vuosina Puutavaralaji Mänty Kuusi Koivu Muut Yhteensä m³ % m³ % m³ % m³ % m³ % Yhteensä Aiemmat kkuuehdotukset Tukki 124,0 28,9 71,5 37,9 195,5 27,2 Kuitu 305,8 71,1 117,0 62,1 99,4 100,0 522,2 72,8 Vuodet Tukki 814,9 49,6 499,1 55,2 54,6 4, ,6 35,8 Kuitu 827,9 50,4 405,3 44, ,9 95,7 3,3 100, ,4 64,2 Tavoitteiden mukainen suositeltava kkuumäärä Määrään sisältyvät metsäsuunnitelmassa ehdotetut kkuut, jotka ovat metsänomistajan puuntuotantotavoitteiden mukaiset. Tulo- ja menoarvio Arvio kantoratuloista ja kkuista aiheutuvista metsänhoitotöiden kustannuksista on laskettu metsäsuunnitelman raportointiajankohdan keskimääräisillä arvonlisäverottomilla hinnoilla. Kustannuksista ei ole vähennetty mahdollista valtion tukea.

25 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 25/82 Metsäsuunnitelman mukainen puuston kehitysennuste metsämaalla Pinta-ala kehitysluokittain vuonna 2016 ja vuoden 2024 lopussa Puusto metsämaalla Vuonna 2016 Vuonna 2024 m³ m³/ m³//v m³ m³/ m³//v Tukkipuuta Kuitupuuta Yhteensä ,4 5,4 Hakkuuehdotukset m³ Kasvatuskkuiden pinta-ala 18,5 842 Uudistuskkuiden pinta-ala 14, Hakkuut yhteensä 33, Kauden puustopääoman muutos -159 m³ Kehitysennusteessa huomioidaan ensimmäisen ja toisen viisivuotiskauden kkuuehdotukset, ei aiempia kkuuehdotuksia. Tällä sivulla ilmoitetut kkuumäärät voivat poiketa toisaalla ilmoitetuista kkuumääristä, koska kehitysennustelaskenta arvioi kkuumäärät simuloinnin perusteella.

26 UPM Metsäsuunnitelma - Metsänhoitotyöt Tulostettu Sivu 26/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

27 UPM Metsäsuunnitelma - Metsänhoitotyöt Tulostettu Sivu 27/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

28 UPM Metsäsuunnitelma - Metsänhoitotyöt Tulostettu Sivu 28/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

29 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 29/82 Metsänhoitotyöt Aiemmat metsänhoitotyöehdotukset Metsänhoidon työlaji Kaikki metsänhoitotyöt Kust. arvio Hakkuista aiheutuvat metsänhoitotyöt Kust. arvio t (Tila/t) Kaikki yhteensä 143, , , Aiemmat metsänhoitotyöehdotukset yht. 19, , , Ojitusmätästys 1, , / 98.0 Uudistusalan raivaus 13, , / 48.0, 56.0, 91.0 Hakkuista riippumattomat metsänhoitotyöt Kust. arvio t (Tila/t)

30 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 30/82 Metsänhoitotyöt Metsänhoidon työlaji Kaikki metsänhoitotyöt Kust. arvio Hakkuista aiheutuvat metsänhoitotyöt Kust. arvio t (Tila/t) Hakkuista riippumattomat metsänhoitotyöt Kust. arvio t (Tila/t) Istutus 1, , / 98.0 Taimikon perkaus 3, , / 101.0, 31.1, 75.1, 86.0, 90.0 Vuodet yht. 124, , , Laikkumätästys 12, , / 97.1, 97.2 Kasvatusmetsän kunnostusraivaus 17, , / 118.0, 48.0, 56.0, 56.1, 92.0 Istutus 12, , / 97.1, 97.2 Reikäperkaus 1, , / Lannoitteiden levitys 0, , / 82.0 Kunnostusojitus 57, , / 100.0, 105.0, 48.0, 53.0, 56.0, 56.1, 64.0, 68.0, 75.1, 77.0, 78.0, 79.0, 87.0, 95.0, 96.0, 97.0, 97.1, 97.2 Taimikon perkaus 22, , / 61.0, 64.0, 67.1, 75.0, 77.0, 81.0, 85.0, 89.0, 93.0, 95.0, 97.0 Metsänhoitotöiden kustannusarviot on laskettu metsäsuunnitelman raportointiajankohdan vuositason keskimääräisillä arvonlisäverottomilla hintatiedoilla. Mahdollista valtion tuen vaikutusta ei ole otettu huomioon.

31 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 31/82 Kantohinnat ja metsänhoitotöiden kustannukset Tälle sivulle on koottu metsäsuunnitelman laskennassa käytetyt kantohinnat ja yleisimpien metsänhoitotöiden yksikkökustannukset sekä taimien ja siementen menekit ja yksikköhinnat. Hinnat ja kustannukset vastaavat metsäsuunnitelman raportointiajankohdan vuositason keskimääräistä hintatasoa alueella ja ovat arvonlisäverottomia. Kantohinnat kkuutavoittain ja puutavaralajeittain, /m³ Hakkuutapa Tukkipuu Kuitupuu Mänty Kuusi Koivu Muut Mänty Kuusi Koivu Muut Uudistuskkuu 54,00 54,00 39,00 30,00 18,00 18,00 18,00 10,00 Harvennuskkuu 47,00 46,00 33,00 25,00 14,00 14,00 13,00 7,00 Ensirvennuskkuu 46,00 45,00 29,00 20,00 14,00 11,00 14,00 4,00 Metsänhoitotöiden kustannukset, / Raivaus Uudistusalan raivaus 160,00 Ennakkoraivaus 320,00 Maanpinnan käsittely Kannonnosto ja maanmuokkaus 280,00 Äestys 180,00 Laikutus 340,00 Laikkumätästys 370,00 Ojitusmätästys 370,00 Kulotus 3 000,00 Istutus ja kylvö Koneistutus 1 300,00 Kylvö 370,00 Istutus 990,00 Konekylvö 480,00 Uudistamisen varmistaminen Täydennyskylvö 220,00 Täydennysistutus 420,00 Ruohous 330,00 Taimikonhoito ja -kunnostus Taimikon perkaus kone 600,00 Kasvatusmetsän kunnostusraivaus 510,00 Varisperkaus manu 450,00 Konekitkentä 570,00 Taimikon konekitkentä ja boorilannoitus 770,00 Reikäperkaus 450,00 Taimikon perkaus 510,00 Muut metsänhoitotyöt Materiaalitoimitus 490,00 Teiden rakennus 500,00 Teiden perusparannus ja ylläpito 500,00 Taimikon inventointi 47,00 Pystykarsinta 1 000,00 Lannoitteiden levitys 500,00 Kunnostusojitus 570,00 Hinnat ja kustannukset alueelta: KAJAANI Hinnat ja kustannukset päivitetty Taimien ja siementen menekit ja hinnat Taimet kpl/ /kpl Mänty ,19 Kuusi ,27 Rauduskoivu ,35 Hieskoivu ,35 Lehtikuusi ,50 Metsälehmus ,00 Siemenet g/ /g Mänty 300 0,80

32 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 32/82 Hakkuut kuvioittain Öky-Toppila, lohko 2 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Yhteensä 44, , Muu rvennus T 9, (alarv.) 98.0 Avokkuu T 1, , Muu rvennus K 0, (alarv.) 68.0 Muu rvennus T 1, (alarv.) 97.1 Avokkuu T 7, Avokkuu T 5, Muu rvennus (alarv.) T 3, T 2, Suojuspuukkuu , Erikoiskkuu, hintaryhmä 1 T 0, , Ensirvennus T 7, Muu rvennus T 1, (alarv.) 87.0 Ensirvennus T 4,

33 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 33/82 Hakkuut kuvioittain Öky-Toppila, lohko 2 ( ), palsta Vuosi / Hakkuu Korjuu aika Hakkuutulot Hoitotyömenot Hakkuukertymä yhteensä Tukkikertymä Korjuuaika-kenttä: A = Aina, T = Talvi, K = Kesä Kuitukertymä Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu m³ m³/ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Ensirvennus T 1,

34 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 34/82 Metsänhoitotyöt kuvioittain Öky-Toppila, lohko 2 ( ), palsta Metsänhoidon työlaji Vuosi Pinta-ala Kustannusarvio 31.1 Taimikon perkaus ,4 204 Hieno lajittunut 48.0 Kasvatusmetsän , Hieno moreeni kunnostusraivaus Uudistusalan raivaus , Kunnostusojitus , Kunnostusojitus ,3 741 Turve tai muu orgaaninen kerros 56.0 Kasvatusmetsän , Hieno lajittunut kunnostusraivaus Uudistusalan raivaus ,9 944 Kunnostusojitus , Kasvatusmetsän , Hieno lajittunut kunnostusraivaus Kunnostusojitus , Taimikon perkaus ,6 306 Hieno lajittunut 64.0 Kunnostusojitus ,8 456 Turve tai muu orgaaninen kerros Taimikon perkaus , Taimikon perkaus ,9 969 Hieno lajittunut 68.0 Kunnostusojitus ,1 627 Turve tai muu orgaaninen kerros 75.0 Taimikon perkaus ,2 612 Hieno lajittunut 75.1 Kunnostusojitus ,8 456 Keskikarkea moreeni Taimikon perkaus , Kunnostusojitus ,6 342 Hieno lajittunut Hakkuutapa

35 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 35/82 Metsänhoitotyöt kuvioittain Öky-Toppila, lohko 2 ( ), palsta Metsänhoidon työlaji Vuosi Pinta-ala Kustannusarvio Taimikon perkaus , Kunnostusojitus , Hieno lajittunut 79.0 Kunnostusojitus ,1 627 Turve tai muu orgaaninen kerros 81.0 Taimikon perkaus ,7 357 Hieno lajittunut 82.0 Lannoitteiden levitys ,3 150 Turve tai muu orgaaninen kerros 85.0 Taimikon perkaus ,5 765 Hieno lajittunut 86.0 Taimikon perkaus ,1 561 Hieno lajittunut 87.0 Kunnostusojitus , Hieno lajittunut 89.0 Taimikon perkaus ,3 663 Hieno lajittunut 90.0 Taimikon perkaus ,6 306 Hieno lajittunut 91.0 Uudistusalan raivaus ,5 80 Hieno lajittunut 92.0 Kasvatusmetsän ,5 255 Hieno lajittunut kunnostusraivaus 93.0 Taimikon perkaus ,2 612 Hieno lajittunut 95.0 Kunnostusojitus ,2 684 Hieno lajittunut Taimikon perkaus , Kunnostusojitus ,6 342 Turve tai muu orgaaninen kerros 97.0 Kunnostusojitus , Hieno lajittunut Taimikon perkaus , Laikkumätästys , Hieno lajittunut Istutus , Kunnostusojitus , Hakkuutapa

36 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 36/82 Metsänhoitotyöt kuvioittain Öky-Toppila, lohko 2 ( ), palsta Metsänhoidon työlaji Vuosi Pinta-ala Kustannusarvio 97.2 Laikkumätästys , Hieno lajittunut Istutus , Kunnostusojitus , Ojitusmätästys ,4 518 Turve tai muu orgaaninen kerros Istutus , Kunnostusojitus ,4 798 Hieno lajittunut Taimikon perkaus ,4 204 Hieno lajittunut Reikäperkaus ,7 765 Hieno lajittunut Kunnostusojitus , Hieno lajittunut Kasvatusmetsän ,1 561 Hieno lajittunut kunnostusraivaus Kustannusarvio Metsänhoitotöiden kustannusarviot on laskettu metsäsuunnitelman raportointiajankohdan vuositason keskimääräisillä arvonlisäverottomilla hintatiedoilla. Mahdollista valtion tuen vaikutusta ei ole otettu huomioon. Avokkuu Hakkuutapa Hakkuutapa Ehdotetut metsänhoitotyöt edellyttävät ehdotetun kkuun toteuttamista.

37 UPM Metsäsuunnitelma - Käytönrajoitukset Tulostettu Sivu 37/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

38 UPM Metsäsuunnitelma - Käytönrajoitukset Tulostettu Sivu 38/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

39 UPM Metsäsuunnitelma - Käytönrajoitukset Tulostettu Sivu 39/ EUREF-FIN 1: Sisältää Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa MML, AF_AL V

40 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 40/82 Käytönrajoitukset Käytönrajoituksen tunnus Rajoituksen nimi Käytönrajoitus Suojelun syy Suojelun peruste Pinta-ala FI Kuluntajärvi Viranomaisohjein käsiteltävä LVO Kuluntajärvi Viranomaisohjein käsiteltävä m Suojelualue Viranomaisohjein käsiteltävä VES MatinmÃ?ki- Maaperään kohdistuva MustikkamÃ?ki rajoitus EU tai YK 0,6 VN, YM, MMM tai vastaava 0,7 0,6 VN, YM, MMM tai vastaava 9,6

41 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 41/82 luettelo ,4 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,9 Mänty ,5 Kuusi ,5 Hieskoivu ,9 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , /2015 1,9 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,2 1,1 Kuusi ,2 2,3 kohtaiset erityispiirteet Maaperään kohdistuva rajoitus, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 83.3%

42 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 42/82 luettelo /2015 0,2 Metsämaa Ruohoinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,5 Kuusi ,2 5,0 Hieskoivu ,9 2,1 Haapa ,4 2,2 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2016 K Kyllä 64 kohtaiset erityispiirteet Maaperään kohdistuva rajoitus, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 99.5% /2015 0,5 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,3 0,8 Kuusi ,3 1,0 Haapa ,1 kohtaiset erityispiirteet Maaperään kohdistuva rajoitus, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 99.9%

43 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 43/82 luettelo /2015 3,3 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,1 1,5 kohtaiset erityispiirteet Maaperään kohdistuva rajoitus, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 99.9% /2015 Lisätiedot ja omat muistiinpanot 1,8 Metsämaa Lehto Hieno lajittunut Uudistuskypsä metsikkö Vajaatuottoinen Reunoilla pienempää puustoa. Etelälaidalla pyöräke pienempää puustoa. v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,2 Mänty ,2 3,6 Kuusi ,7 4,3 Hieskoivu ,1 2,7 Haapa ,2 1,5 kohtaiset erityispiirteet Maaperään kohdistuva rajoitus, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 100.0%

44 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 44/82 luettelo ,4 Metsämaa Tuore kangas Hieno moreeni Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,9 Mänty ,2 6,7 Kuusi ,3 8,8 Hieskoivu ,4 6,6 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus 2020 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Uudistusalan raivaus , Kasvatusmetsän , kunnostusraivaus Kunnostusojitus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot alaraivauksessa vesakko pois sen jalkeen energiapuurvennus, pieni lapimittainen koivu pois,

45 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 45/82 luettelo /2015 1,4 Metsämaa Kuivahko kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,4 2,3 kohtaiset erityispiirteet Maaperään kohdistuva rajoitus, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 100.0% ,3 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,8 2,5 Kuusi ,1 5,2 Hieskoivu ,8 1,9 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2020 T Kyllä 381 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,3 741 Lisätiedot ja omat muistiinpanot tehty alaraivaus

46 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 46/82 luettelo /2015 0,8 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,0 2,5 kohtaiset erityispiirteet Maaperään kohdistuva rajoitus, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 89.1% ,9 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,7 Mänty ,3 7,0 Kuusi ,3 10,4 Hieskoivu ,0 6,4 Haapa ,1 7,1 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Uudistusalan raivaus ,9 944 Kasvatusmetsän , kunnostusraivaus Kunnostusojitus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot alaraivaus,koivun vesakko sen jalkeen energiapuu rvennus, koivu pois

47 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 47/82 luettelo ,5 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,0 6,6 Kuusi ,2 8,4 Hieskoivu ,4 5,7 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kasvatusmetsän , kunnostusraivaus Kunnostusojitus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot energiapuu rvennus ,6 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,6 Mänty ,1 Kuusi ,7 Hieskoivu ,8 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,6 306 Lisätiedot ja omat muistiinpanot taimikonhoito. lehtipuuvesakon poisto varhennettuna hirvituhovaaran valttamiseksi

48 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 48/82 luettelo ,8 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Pieni taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ Yhteensä Mänty Hieskoivu m²/ m³//v % Lisätiedot ja omat muistiinpanot huolehdi perkuusta ajallaan hirvituhon valttamiseksi. nyt koivua van ,8 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Pieni taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ Yhteensä Kuusi Hieskoivu m²/ m³//v % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,8 456 Taimikon perkaus ,8 408 Lisätiedot ja omat muistiinpanot heinittynyt, kuusi kamppailee heinan kanssa. tarkkaile ja tarvittaessa taydenna isoilla taimilla heti

49 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 49/82 luettelo ,5 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,8 Mänty ,9 4,8 Kuusi ,6 5,3 Hieskoivu ,3 3, ,5 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Pieni taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoivu m²/ m³//v % Lisätiedot ja omat muistiinpanot perkaustarvetta tarkkailtava, nyt van koivua..

50 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 50/82 luettelo ,9 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,3 Mänty ,9 Kuusi Hieskoivu ,4 0 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,9 969 Lisätiedot ja omat muistiinpanot siirtoradan vieruksen heinittynyttyneen osan selviamista tarkkailtava,tarvittaessa taydennettava. perkaus 3v kuluessa. osalla kuviota ku paapuu

51 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 51/82 luettelo ,1 Metsämaa Ruohoinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Kuusi ,3 9,8 Kuusi ,4 5,4 Hieskoivu ,6 2,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2016 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot 0,7 Metsämaa Ruohoinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö tehty alaraivaus. rvennus ojituksen yhteydessa v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,2 1,8 Kuusi ,4 11,4 Kuusi ,2 4,3 Hieskoivu ,8 2,9

52 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 52/82 luettelo ,9 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,0 2,5 Kuusi ,7 3,0 Hieskoivu ,4 2, ,2 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,8 Mänty ,8 Kuusi ,8 Hieskoivu ,2 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,2 612 Lisätiedot ja omat muistiinpanot taimikonhoito n. 5v kuluttua 2018

53 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 53/82 luettelo ,8 Metsämaa Tuore kangas Keskikarkea moreeni Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,2 Mänty ,4 Kuusi ,8 Hieskoivu ,0 0 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,8 408 Kunnostusojitus ,8 456 Lisätiedot ja omat muistiinpanot taydennys ojitus ,6 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Pieni taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoivu m²/ m³//v % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,6 342 Taimikon perkaus ,6 306 Lisätiedot ja omat muistiinpanot perkaus n. 5v kuluttua 2018

54 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 54/82 luettelo ,1 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,2 Mänty ,4 Kuusi ,2 Hieskoivu ,6 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot 1,1 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Nuori kasvatusmetsä tehty taimikonhoito v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,1 1,6 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,1 627

55 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 55/82 luettelo ,4 Joutomaa Turve tai muu orgaaninen kerros v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % ,7 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,2 Mänty ,1 Kuusi ,8 Hieskoivu ,3 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,7 357 Lisätiedot ja omat muistiinpanot taimikonhoiton. 3v kuluttua 2016

56 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 56/82 luettelo ,3 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,8 Mänty ,8 0,9 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Lannoitteiden levitys , ,3 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty ,5 Kuusi ,3 Kuusi ,4 Hieskoivu ,3 % Lisätiedot ja omat muistiinpanot tehty taimikonhoito

57 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 57/82 luettelo ,5 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,7 Mänty ,3 Kuusi ,4 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,5 765 Lisätiedot ja omat muistiinpanot osittain aukkoista. taim hoito n. 4v kuluttua ,1 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,0 Mänty ,8 Kuusi ,6 Hieskoivu ,6 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,1 561 Lisätiedot ja omat muistiinpanot kylvotuppaita

58 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 58/82 luettelo ,1 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,0 6,8 Kuusi ,1 8,3 Hieskoivu ,0 7,1 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus 2020 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot tehty alaraivaus

59 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 59/82 luettelo ,6 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,5 Mänty ,8 4,7 Kuusi ,0 5,1 Hieskoivu ,7 2,8 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2014 T Kyllä Lisätiedot ja omat muistiinpanot tehty alaraivaus ,3 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,3 Mänty ,0 Kuusi ,1 Hieskoivu ,2 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,3 663 Lisätiedot ja omat muistiinpanot voisi perata niin alta tuleva ma ja ku taimikko paasee kehittymaan

60 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 60/82 luettelo ,6 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,8 Mänty ,8 Kuusi ,5 Hieskoivu ,5 0 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus ,6 306 kohtaiset erityispiirteet Viranomaisohjein käsiteltävä, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 2.4% Lisätiedot ja omat muistiinpanot jaanyt aikanaan perkaamatt, tee nyt Lintuvesiensuojeluohjelma

61 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 61/82 luettelo ,5 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut kasvatusmetsä Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,6 5,6 Kuusi ,5 8,9 Kuusi ,7 5,5 Hieskoivu ,1 4,1 Harmaalepp ,2 4,1 ä Muu lehtipuu ,3 4,5 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Uudistusalan raivaus ,5 80 Lisätiedot ja omat muistiinpanot entinen maanottopaikka. alaraivaus energiapuuksi. tai ylispuukkuu jata ku taimikko, malli jatkuva kasvatus ,6 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Ylispuustoinen taimikko Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,1 Mänty ,0 Kuusi ,5 Hieskoivu ,0 Hieskoivu ,6 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Kasvatusmetsän kunnostusraivaus Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, ,5 255

62 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 62/82 luettelo ,2 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty ,4 Kuusi ,3 Hieskoivu ,8 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , ,5 Metsämaa Lehtomainen kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko Tyydyttävä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,9 Mänty ,4 Kuusi ,4 Hieskoivu ,1 % Lisätiedot ja omat muistiinpanot tehty taimikonhoito

63 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 63/82 luettelo ,1 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoivu m²/ m³//v % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,2 684 Taimikon perkaus ,2 612 Lisätiedot ja omat muistiinpanot perkaus n. 5v kuluttua ,6 Metsämaa Piensarainen tai puolukkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,8 Mänty ,6 0,7 Hieskoivu ,2 0,5 Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,6 342

64 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 64/82 luettelo ,9 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Pieni taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoivu m²/ m³//v % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , Taimikon perkaus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot perkaus n. 5v kuluttua

65 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 65/82 luettelo ,4 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,9 2,0 Kuusi ,2 6,3 Kuusi ,1 2,5 Hieskoivu ,4 1,9 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu 2016 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , Laikkumätästys , Istutus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot tehty alaraivaus

66 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 66/82 luettelo ,1 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,1 2,2 Kuusi ,1 6,2 Kuusi ,9 2,8 Hieskoivu ,5 1,7 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu 2016 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , Laikkumätästys , Istutus ,

67 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 67/82 luettelo ,4 Metsämaa Suursarainen tai mustikkainen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,2 1,0 Kuusi ,8 1,2 Hieskoivu ,1 1,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Avokkuu 2014 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Ojitusmätästys ,4 518 Istutus , kohtaiset erityispiirteet Viranomaisohjein käsiteltävä, EU tai YK, osuus kuvion pinta-alasta 31.1%. Viranomaisohjein käsiteltävä, VN, YM, MMM tai vastaava, osuus kuvion pinta-alasta 35.2%. Viranomaisohjein käsiteltävä, osuus kuvion pinta-alasta 31.1% Lisätiedot ja omat muistiinpanot Lintuvesiensuojeluohjelma osittain kangasta. rr

68 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 68/82 luettelo ,4 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Nuori kasvatusmetsä v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,4 Mänty ,4 7,2 Kuusi ,4 8,9 Hieskoivu ,6 5,9 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Ensirvennus 2020 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus ,4 798 Lisätiedot ja omat muistiinpanot tehty alaraivaus

69 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 69/82 luettelo ,4 Metsämaa Lehto Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,9 Mänty ,4 Kuusi ,1 Hieskoivu ,4 0 % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Taimikon perkaus , ,7 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoivu m²/ m³//v % Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Reikäperkaus ,7 765 Lisätiedot ja omat muistiinpanot reikaperkaus n.5v kuluttua 2018

70 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 70/82 luettelo ,6 Joutomaa Turve tai muu orgaaninen kerros v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % ,8 Kitumaa Turve tai muu orgaaninen kerros v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ Yhteensä Mänty Kuusi Hieskoivu m³//v % ,4 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,3 Mänty ,6 3,4 Kuusi ,7 7,5 Kuusi ,0 3,9 Hieskoivu ,0 3,1

71 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 71/82 luettelo ,0 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,6 Mänty ,4 3,8 Kuusi ,3 7,4 Kuusi ,9 3,6 Hieskoivu ,8 2,7 Haapa ,2 2,4 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Muu rvennus (alarv.) 2016 T Kyllä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, Kunnostusojitus , Lisätiedot ja omat muistiinpanot koivua vahemmaksi ojituksen yhteydessa. tehty alaraivaus

72 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 72/82 luettelo ,0 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Uudistuskypsä metsikkö v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,0 Mänty ,7 1,8 Kuusi ,2 4,0 Kuusi ,4 2,3 Hieskoivu ,7 1,5 Hakkuutapa ja lisätiedot Vuosi Kor- Hakkuukertymä yhteensä ja puutavaralajeittain Ener- Kanto- (Kertymät ja tulot arvioita) juu- aika Yht. Yht. Tukki, m³ Kuitu, m³ gia- puuta tulot, ra- m³/kuv m³/ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu Suojuspuukkuu 2016 T Kyllä ,6 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Varttunut taimikko v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v Yhteensä ,5 Mänty ,9 Kuusi ,3 Hieskoivu ,3 %

73 UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu Sivu 73/82 luettelo ,9 Metsämaa Ruohoinen suo Turve tai muu orgaaninen kerros Varttunut kasvatusmetsä Lisätiedot ja omat muistiinpanot v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,5 Mänty ,4 1,5 Kuusi ,7 4,2 Rauduskoivu ,2 4,0 Hieskoivu ,2 2,1 tehty alaraivaus ,1 Metsämaa Tuore kangas Hieno lajittunut Nuori kasvatusmetsä Metsänhoitotyö (Kustannukset arvioita) Kasvatusmetsän kunnostusraivaus v m³/kuv m³/ m³/ m³/ cm m kpl/ m²/ m³//v % Yhteensä ,1 Mänty ,7 6,7 Kuusi ,6 7,9 Hieskoivu ,8 6,0 Vuosi Työlajin lisätiedot, Kustannukset, ,1 561

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/34 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/157 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/39 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/51 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/54 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/24 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/32 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/40 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/33 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/33 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Sivu 1 Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Omistaja Metsänomistaja Malli Osoite Metsätie 1, 00100 HELSINKI Puhelin 050-1234567 Sähköposti matti.metsanomistaja@metsa.fi Metsäsuunnitelman pinta-alat: Metsämaa

Lisätiedot

Metsiisuunnitelmu vuosille

Metsiisuunnitelmu vuosille ( 24.6.24 Sivu Metsiisuunnitelmu vuosille 25-224 Omistaja Osoite Kunta Suunnittelualue 734 SALO 43 SALO Metsämaa Metsätalouden maa yhteensä O,2 ha,2 ha Metsäsuunnitelman numero 2 Tiet, sähkölinjat yms

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 RN:o 15:1/1 n. 2,5 ha RN:o 2:131 18,5 ha RN:o 2:87/0 37,1 ha Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 n. 2,5 ha RN:o 15:1/1 RN:o 2:87/0 37,1 ha RN:o 2:131 18,5 ha Raimola 595-427-2-87/0

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80101 Joensuu Tila: Suotalo 30:14 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha RN:o 2:95 2,5 ha RN:o 2:87 n.19,3 ha Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014 2,5 ha Palonen 595-427-2-95 Raimola 595-427-2-87 Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 9.6.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 28.8.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin metsät

Jyväskylän kaupungin metsät Jyväskylän kaupungin metsät 1. Metsäohjelma Metsäsuunnitelma - Kuviotieto 2. Tietojen ajantasaisuus ja päivittäminen 3. Hoitoluokitus 4. Kasvupaikat 5. Kehitysluokat 6. Ikäjakaumat 7. Puustotietoja Metsäohjelma

Lisätiedot

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat 2005 2006 ja niiden kehitys 1998-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 19.10.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

RN:o 23:36. n.58,8 ha

RN:o 23:36. n.58,8 ha ?? RN:o 23:36 n.58,8 ha 0 metri Mittakaava: 1:10 000 400,0? Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014? Tammasuo 687-414-23-36 0 3 000 metri Mittakaava: 1:75 000 Maanmittauslaitos

Lisätiedot

w metsänhoitoyhdistys

w metsänhoitoyhdistys w metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot Muut arviossa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2001-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt 2004 2008

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 24 26 ja niiden kehitys 1997-26 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI1/ 9.8.27 1 VMI1 Maastotyöt 24 28 Otantamittauksia

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS 7.6.213 Kuhmon kaupunki PL 15 8891 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 44 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS Myyntitarjoukseni Metsähallituksen puolesta Kuhmon kaupungissa

Lisätiedot

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite:

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite: TILA-ARVIO Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: 541-411-23-109 Osoite: Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus HOVILA 541-411-23-109

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013 Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet Ari Lemetti 25.9.2013 1 KEHITYSLUOKAT JA UUDISTAMINEN OSIO 3 kehitysluokkien merkitys metsänhoidossa, tuntomerkit ja keskeiset toimenpiteet kussakin kehitysluokassa

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA LAUKAAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Maankäyttöosasto Kaavoitus- ja suunnittelutoimi 26.9.2013 1 [6] TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA 1. Tarjouspyyntö Laukaan kunta omistaa talousmetsää noin 1.700 eri puolilla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta Uutta tietoa suometsätalouteen Suometsätalous tutkimusohjelman tulokset käytäntöön seminaari Sokos Hotelli Vantaa, Tikkurila 12.4.2011 Millaisia suometsät ovat :n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Milloin suometsä kannattaa uudistaa?

Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Suometsien uudistaminen seminaari 3.12.2014 Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Ojitetut suot turvekangastyypeittäin (VMI10) Ojitettuja soita puuntuotannon maalla yht.

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ

METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ 1 METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ KEHITYS: 50-70 luvut: tilakohtaisia suunnitelmia 1975: alueellinen metsäsuunnittelu, keskitetty järjestelmä 1985: Taso-metsätaloussuunnitelma, kerättiin tarkempia puustotietoja

Lisätiedot

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT

POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT "OTSO POH;'ÖIS-KAr'I,JALAN ULOSOTTOVIRÄSTO SAAPUNUT Metsätila-arvio 2 5-09- 2014 METSÄSELVITYS 22.9.2014 OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PEURAKANGAS 77-404-6-57 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Olli Salminen Luke VMI11 tietojen julkistus ja AMO-työpaja Lappeenranta 4.6.2015 Luonnonvarakeskus, Metsäsuunnittelu ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjaln metsävarat ja hakkuumahdollisuudet

Pohjois-Karjaln metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Pohjois-Karjaln metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Metsävarat: Kari T. Korhonen & Antti Ihalainen Hakkuumahdollisuudet: Tuula Packalen, Olli Salminen, Hannu Hirvelä & Kari Härkönen Joensuu 22.5.2015 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

~ metsänhoitoyhdistys

~ metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta 1(1) TOimeksiantaja Pohjois-Karjalan Ulosottovirasto Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä

Lisätiedot

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014 I ' /? Itaudannera ~/~ > Haukineoa. ~ KarJok, va I\ ' \ Kulhunvuori,rä.. ohvanjok1,, //. q. \. 'Korpineva ~ -1.'o,1,. ~, 1-'.t..,"90,{y ~{1//i 'Uflj

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus RIIHIMÄKI 77-409-12-13 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Johdanto Metsänomistajan tavoitteet ja metsien luontaiset edellytykset

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Saija Huuskonen, Jaakko Repola & Jari Hynynen Tampere 15.3.2016 Biotalouden teemaseminaari Metsän mahdollisuudet biotaloudessa Pirkanmaan verkostopäivä Johdanto

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus KOKKOLA 77-415-1-58 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Jari Hynynen & Saija Huuskonen Luonnonvarakeskus Natural Resources Institute Finland Johdanto Talousnäkökulma metsänkasvatukseen ottaen huomioon se, että Metsien

Lisätiedot

ARVIOLAUSUNTO 19.8.2014 METSÄSELVITYS. OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa

ARVIOLAUSUNTO 19.8.2014 METSÄSELVITYS. OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa " r 19.8.2014 METSÄSELVITYS OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto Lieksan sivutoimipaikka Urheilukatu 3 A 81700 Lieksa ARVIOLAUSUNTO Arvion kohde

Lisätiedot

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Metsävara-asiantuntija Mikko Lumperoinen Tapio Silva Oy Tammikuu 218 Jyväskylän kaupungin metsävarat tässä hakkuulaskelmassa Nykytilanne 27.11.217 Pinta-ala:

Lisätiedot

Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla

Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla Tämä suunnitelma koskee seuraavia kartalla näkyviä tiloja. Tarkemmat tiedot esitellään tarkempina kuviokarttoina, joiden sivujako näkyy tällä yleiskartalla.

Lisätiedot

r; :-" Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \I'"_... \ -,,

r; :- Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' },.,~,:... ;.:.1.. ; \I'_... \ -,, r; :-" Peltue.. \.... ~~~\,~ \,.. ' { ) \\ i -, '\'' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \'"_... \ -,, 'f-:-...:r_ -_ -:..~-l 1-_ - - -: ~... ~- - Sahi A -, _.,,.,, 1 --- l -----.-:-_ A \ ~~ :_- \ -;-_~ - '.... -~=-~:~

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 45,9 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,3 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus Kissamäki 77-408-5-59 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsien tilan ja hakkuumahdollisuudet

Pohjois-Savon metsien tilan ja hakkuumahdollisuudet Pohjois-Savon metsien tilan ja hakkuumahdollisuudet Metsävarat: Kari T. Korhonen & Antti Ihalainen Hakkuumahdollisuudet: Tuula Packalen, Olli Salminen, Hannu Hirvelä & Kari Härkönen Kuopio 1 Metsäsuunnittelu

Lisätiedot

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimikonhoito Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) LEVÄLÄ Siu 20 (1) LEVÄLÄ 620-406-9-38 16.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 34 0,8

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0

Mäntytukkipuu 55,2 46,0 40,0. Mäntykuitupuu 18,7 15,2 10,0. Kuusitukkipuu 54,7 45,0 40,0. Kuusikuitupuu 18,9 14,8 10,0. Koivutukkipuu 40,0 34,0 30,0 Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus KOKKOKANGAS 77-415-1-41 Omistaja Puhelin Hankasalmen kunta 0405052198 Osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023 Tilojen nimet ja Savinala, Mekrinniemi 146-420-1-63 kiinteistönumerot Ahola, Molssi 146-420-1-6 Viitalaidun, Parissavaara 146-430-1-64 Suotalo, Sonkaja 146-432-30-14

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 9.2.2016 Kaupungin metsäomaisuus yhteensä 2180 hehtaaria Metsäomaisuus 2016 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa

Lisätiedot

NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS

NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS NUORTEN METSIEN RAKENNE JA KEHITYS Saija Huuskonen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää 198-luvulla onnistuneesti perustettujen havupuuvaltaisten taimikoiden metsänhoidollinen

Lisätiedot

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus

Kuvioluettelo ,0 Nuoren metsän hoito ,6 Ensiharvennus Kuio m3/ m3/ cm m kpl/ m2/ m3// m3/kuio m3/ 19.11.2012 Siu 20/1 84 3,8 Kuiahko kangas 50 135 36 27 10 7 1880 9 3,0 Nuoren metsän hoito Kiinen keskikarkea tai karkea Mänty 55 123 33 27 11 7 1110 8 2,6 Mänty

Lisätiedot

Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet

Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet Olli Salminen Luke VMI11 tietojen julkistus Jyväskylä Luonnonvarakeskus, Metsäsuunnittelu ja metsävarannot Metsävarat : Kari T. Korhonen & Antti Ihalainen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 20.9.2016 Kaupungin metsäomaisuus yhteensä 2180 hehtaaria Metsäomaisuus 2016 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) VAARANPÄÄ Siu 20 (1) VAARANPÄÄ 620-405-62-17 4.5.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 1 1,2

Lisätiedot

~KTJ. Page 1 of 1. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013.

~KTJ. Page 1 of 1. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013 KT J-Selaintietopalvelu, Maanmittauslaitos Page 1 of 1 ~KTJ Karttatuloste Tulostettu 26.03.2013

Lisätiedot